Noc Kupały

.

noc-kupaly

.

Ostatni wpis na Blogu Polskim.
.

Noc Kupały, Kupalnocka to prastare pogańskie solarne święto Słowian i wielu innych pogańskich ludów. Było zawzięcie tępione przez krystowierców. W skatoliczonej wersji nazywane jest „Nocą świętojańską”. Oczywiście tzw. „święty Jan” z Kupalnocką nie ma nic wspólnego. Krystowiercy nie mogąc zwalczyć przywiązania Słowian do tego pogańskiego święta przerobili je na „swoje” święto.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_%C5%9Bw._Jana
.
Powszechność obchodów tego święta we wszystkich regionach Polski i we wszystkich krajach słowiańskich pokazuje totalną porażkę krystowierczej propagandy mówiącej o „katolickiej” Polsce czy „prawosławnej” Rosji czy Białorusi. Wszędzie w słowiańskich krajach ta piękna prasłowiańska pogańska tradycja przetrwała. Obecnie cieszy się narastającą popularnością.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

W poniższych filmach słychać wprawdzie bezmyślnie paplane brednie o „nocy świętojańskiej” choć mowa jest oczywiście o pogańskiej Kupalnocce.
.

.

.
Jak widzimy Noc Kupały przetrwała nie tylko w obrzędach. Trafiła na sceny i do repertuarów różnych zespołów pieśni i tańca. Wielowiekowe zwalczanie tej pogańskiej tradycji zakończyło się dla krystowierców totalną porażką.
.
Od kilku lat (obok publicystyki politycznej) najważniejszym celem Blogu Polskiego było propagowanie słowiańskiej kultury, tożsamości i tradycji. Jeśli choć jednej osobie Blog Polski pomógł odnaleźć nasze słowiańskie korzenie praca moja nie poszła na marne.
.
Blog pozostaje dostępny do czytania.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga

Misja archeologiczna w Chodliku

.

CHODLIK.z_lotunet_ptaka.1_540_405_80.

3139717_piknik-archeologiczny-w-grodzisku-chodlik-makieta-grodziska

.
Nic nie wiedziałem do tej pory o tej miejscowości i o tym grodzisku. Dopiero Skribha w komentarzu zwrócił mi uwagę na to arcyciekawe miejsce.
W Chodliku istniało niezwykle duże grodzisko (widać je na makiecie powyżej):
.
„Pośród stanowisk wczesnośredniowiecznych Lubelszczyzny, zespół osadniczy w Chodliku zajmuje miejsce szczególne. Zarówno ze względu na swoją chronologię, jak i również ogromne, gdzie indziej nie spotykane rozmiary. Sam gród centralny, zajmujący w swoim największym zasięgu przestrzeń 8 hektarów, jest olbrzymi, w porównaniu z innymi, często kilkakrotnie mniejszymi obiektami tego typu na Lubelszczyźnie.”
http://chodlik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3
.
Historię badań tego terenu (nie tylko w Chodliku, ale i w Trzcińcu, Kłodnicy oraz Żmijowiskach) od XIX wieku do dzisiaj można przeczytać tutaj:
http://chodlik.edu.pl/historia/
.
W Chodliku odkryto wiele grobów kurhanowych:

.
„Kilkadziesiąt nieznanych kurhanów oraz nietypowe ciałopalne groby odkryli w Chodliku archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.”
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/998829,Slynne-grodzisko-w-Chodliku-znow-zaskakuje
.
Obecnie od 2007 roku trwa Misja Archeologiczna w Chodliku. Ekipa badawcza niestety jest przerażająco mała i niedofinansowana. Skazana jest na poszukiwanie darczyńców, aby zrealizować jej ambitne plany. Na tak ważny cel brakuje po prostu pieniędzy.

.

.

O projekcie

1

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie badań archeologicznych niezwykłego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska odkrytego przez nas w Chodliku na Lubelszczyźnie oraz działaniach mających na celu ochronę i ratowanie dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej!

Dziś Chodlik to niewielka, ukryta w lasach wioska, w okresie wczesnego średniowiecza mieściło się tu jedno z największych i najbardziej zagadkowych centrów osadniczych w Polsce! 

W Chodliku prowadzimy badania wykopaliskowe jednego z najbardziej intrygujących wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z okresu plemiennego. Odkryliśmy tu pochówki ludzi i zwierząt, w tym koni – majestatyczne kurhany oraz ciałopalne groby płaskie. W miejscu tym natknęliśmy się również na relikty znacznie starszego osadnictwa z okresu neolitu i epoki brązu.

Równocześnie prowadzimy działania mające na celu ochronę stanowisk archeologicznych położonych na pobliskich wydmach, stale niszczonych poprzez wybieranie z nich piasku. 

By kontynuować nasze badania na naprawdę wysokim poziomie, potrzebujemy odpowiednich środków finansowych. Koszt jednego sezonu wykopalisk, w tym konserwacji zabytków oraz analiz laboratoryjnych pobranych próbek to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – w zależności od rodzaju zabytków i pozyskanego materiału. Zebrane tu środki chcemy przeznaczyć na opracowanie i konserwację odkrytych zabytków, badania ratownicze oraz kontynuowanie wykopalisk w przyszłym roku. Zapraszamy Was do wspólnego odkrywania przeszłości!

 • Jeżeli nasz projekt się uda i uzbieramy niezbędną kwotę:
  Cel nr 1: Jeszcze w tym roku opracujemy i oddamy do fachowej konserwacji odkryte przez nas zabytki z ubiegłego i bieżącego sezonu, które później przekażemy do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzimy specjalistyczne analizy przepalonych szczątków kostnych – antropologiczne i archeozoologiczne – co pozwoli sprecyzować z jakim typem pochówków mamy do czynienia! Czy i z jakimi zwierzętami spalano zwłoki zmarłych na stosach pogrzebowych!
 • Cel nr 2: Przeprowadzimy dokładny “monitoring” stanu zniszczenia stanowisk archeologicznych położonych na piaszczystych wydmach pomiędzy Chodlikiem, Trzcińcem i Kosiorowem. Wiele z nich wymaga podjęcia natychmiastowych badań ratowniczych  i zabiegów konserwatorskich. Nasza misja to zapobieżenie ich całkowitemu zniszczeniu i uratowanie wiedzy na temat przeszłości jaką w sobie kryją. Między innymi przeprowadzimy prace dokumentacyjne i wykopaliska na jednym z najbardziej zniszczonych i zagrożonych obiektów – odkrytym przez nas wczesnośredniowiecznym wale podłużnym. Jest to niezbędne by móc objąć go ochroną konserwatorską. W tych działaniach współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie
 • Cel nr 3: W przyszłym sezonie ukończymy badania wczesnośredniowiecznego kurhanu, który częściowo (w jednej czwartej) zbadaliśmy w ubiegły oraz bieżącym roku. W jego nasypie został złożony niezwykły, bogato wyposażony pochówek, wśród przepalonych szczątków kostnych ludzkich i zwierzęcych odkryliśmy brązowe aplikacje (elementy rzędu końskiego), datowaną na X w. żelazną ostrogę oraz fragmenty ceramiki malowanej, rzadko spotykanej w tym okresie. Niewykluczone, iż badamy jeden z najbardziej niezwykłych wczesnośredniowiecznych pochówków w Polsce! Przeprowadzimy również dalsze wykopaliska w miejscu gdzie częściowo odkryliśmy ciałopalne pochówki płaskie, rzadko spotykane. Ich badania wprowadzają nową treść do wiedzy na temat zwyczajów pogrzebowych panujących na tym obszarze we wczesnym średniowieczu! 
 • Cel nr 4: Zorganizujemy cykl zajęć edukacyjnych dla lokalnej młodzieży szkolnej. Pragniemy pokazać jak wygląda praca archeologa oraz że badanie przeszłości i dziedzictwo kulturowe może być fascynujące i ma sens! Pod tym względem współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karczmiskach.
 • Jeżeli zbierzemy dodatkowe środki – do 15 tys. zł
 • przeprowadzimy szereg analiz palinologicznych pobranych podczas badań próbek oraz datowanie C14. Pomoże to uściślić chronologię badanych przez nas obiektów! 
 • Powiększymy badany obszar cmentarzyska o dodatkowe wykopy archeologiczne! Spróbujemy uchwycić zasięg i granice nekropoli oraz odkrytej osady z okresu epoki brązu. 
 • Przeprowadzimy dalsze badania ratownicze na niszczonych pobliskich stanowiskach wydmowych! Już teraz wiemy, że przynajmniej jedno stanowisko – cmentarzysko kultury łużyckiej w sąsiednim Trzcińcu – wymaga pilnej interwencji archeologicznej! Poprzez rozkopywanie wydmy i wybieranie piasku niszczone są groby popielnicowe. W tej chwili stanowisko jest przez nas monitorowane.
 • Lepiej zaopiekujemy się dziedzictwem kulturowym Kotliny Chodelskiej, stworzymy m.in. kompletną archeologiczną mapę regionu w systemie informacji przestrzennej GIS z określeniem zagrożeń danych stanowisk; zainicjujemy badania nieinwazyjne oraz prace konserwatorskie na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Chodliku.
 • Jeżeli zbierzemy jeszcze większe środki to w zalezności od ich wysokości: dokonamy więcej analiz laboratoryjnych; przeprowadzimy więcej badań ratowniczych tym samym uratujemy więcej zabytków; lepiej zaopiekujemy się dziedzictwem kulturowym Kotliny Chodelskiej, stworzymy m.in. kompletną archeologiczną mapę regionu w systemie informacji przestrzennej GIS z określeniem zagrożeń danych stanowisk; zainicjujemy badania nieinwazyjne oraz prace konserwatorskie na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Chodliku; postawimy również na popularyzację nauki – m.in. przygotujemy wystawę ukazującą wyniki naszych prac, która będzie prezentowana w okolicznych gminnych domach kultury, przygotujemy również zajęcia dla dzieciaków z okolicznych szkół. W każdym z przypadków będziemy Was dokładnie informować o zakresie i postępach naszych prac! Nagrody i podziękowania będziemy przesyłać w trakcie realizacji projektu oraz tuż po jego zakończeniu! 

 

Reszta tekstu łącznie z fotografiami i prezentacją ekipy archeologicznej jest tutaj:

https://polakpotrafi.pl/projekt/cmentarzysko-dawnych-slowian
.

Dobrze, że znaleźli się tacy entuzjaści. Tylko, czy zdołają oni zrealizować ich ambitne plany? Jak sami piszą, jeden tylko sezon badawczy kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po nim teren na wiele miesięcy pustoszeje i niszczeje dalej.
Cieszy to, że archeolodzy organizują majówki archeologiczne (choć niestety nie corocznie).

.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

.
http://chodlik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=31
.
Najbardziej cieszy nazwa tych majówek – „Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie”.
.
Bo to są nasze korzenie. Pogańskie! Słowiańskie!
.
Cieszy jeszcze bardziej, że badacze starają się zainteresować młodzież szkolną:
.
„Cel nr 4: Zorganizujemy cykl zajęć edukacyjnych dla lokalnej młodzieży szkolnej. Pragniemy pokazać jak wygląda praca archeologa oraz że badanie przeszłości i dziedzictwo kulturowe może być fascynujące i ma sens!
.
Byłoby dobrze, aby w programie warsztatów jak najwięcej miejsca poświęcono kulturze Słowian.
.
Z całego serca popieram Misję Archeologiczną w Chodliku. Niestety martwi mnie sytuacja finansowa badaczy. Obawiam się, że z ambitnych planów tylko niewielka część zostanie zrealizowana. Za kilka, kilkanaście lat, gdy wyschnie wątły strumyczek pieniędzy grodzisko opustoszeje i będzie niszczało.
.
Najbardziej martwi mnie fakt, że w planach nikt nie wspomina o pełnej rekonstrukcji grodziska. Wiem, że na to potrzebne są pieniądze. Ale to grodzisko to przecież kawał naszej słowiańskiej historii. Byłoby wspaniałym muzeum na wolnym powietrzu. Ileż szkół, ileż tysięcy uczniów mogłoby je odwiedzać. I młodzież miałaby lekcje historii „na żywo”!
.
A może by tak obciąć pasożytniczemu kk fundusze? I tak dostaje od owieczek co łaska. A poza tym, czy ci funkcjonariusze watykańscy nie powinni życiem w ubóstwie świecić przykładem? Wszak sami nauczają, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niźli bogaty wejdzie do „królestwa niebieskiego”! Po co więc im tyle pieniędzy i tyle luksusów? Rok w rok kk dostaje od państwa kilka miliardów złotych.

.

.
Można by przeznaczyć je na ratowanie dziedzictwa słowiańskiego! A nie na finasowanie kosmopolitycznej niepolskiej instytucji. Starczyłoby wtedy i na badania archeologiczne i na pełną rekonstrukcję grodziska w Chodliku. Oraz w Żmijowiskach. Wprawdzie tamto grodzisko było dużo mniejsze, ale też okazałe – jak widać z jego makiety:

.

Zmijowiska

.
http://www.malopolska24.pl/index.php/2013/02/grodzisko-w-zmijowiskach-ujawnia-kolejne-tajemnice/#.VYIF1kbeO70

.
Gdyby odebrano kk wszystkie państwowe fundusze, starczyłoby  na ratowanie wielu innych zapomnianych niszczejących słowiańskich grodzisk.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/06/16/zapomniane-niszczejace-slowianskie-grodziska/

.

Czyż one nie są dla naszej kultury ważniejsze niż nadjordańskie gusła i agentura Watykanu żerująca na naiwnych i na państwie?

.

.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Zapomniane niszczejące słowiańskie grodziska

.

6

.
W zasadzie poniższy wpis miał być poświęcony niszczejącemu grodzisku, a raczej jego resztkom w Rękoraju (na zdjęciu powyżej). Poinformował mnie o nim Robert mieszkający w jego pobliżu. Poprzez niego nawiązałem kontakt z innym mieszkańcem tamtych okolic, autorem kilku powieści, w tym jednej dotyczącej m.in. tego właśnie grodziska. Książka nosi tytuł „Wojbor”. Autorem jest Jarosław Śmiechowicz.
http://www.jareksmiechowicz.pl/?fragmenty-powiesci,7
http://www.wolborz.ugm.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:brz-dla-wolborskiej-druyny-w-bowlingu&catid=1:archiwum-wydarze&Itemid=68

.
Nadmieniam w tym miejscu jeszcze, że powieść ta jest czystym wytworem fantazji autora,  o czym napisał mi w mailu. Otrzymałem też od niego kilka zdjęć grodziska w Rękoraju. I tu doznałem wstrząsu. Otóż na stronie SNAP (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich) przy opisie grodziska pada stwierdzenie:

„Grodzisko w Rękoraju to dobrze zachowany, dwuczłonowy obiekt…”
http://snap.uni.lodz.pl/grody/rekoraj/

A tutaj proszę – oto zdjęcia (panoramiczne) tego rzekomo dobrze zachowanego obiektu wykonane przez Jarosława Śmiechowicza:

.

grodzisko Rękoraj 1.

2.

4.

5.

Wszystko porośnięte, zaniedbane, pozostawione samemu sobie. Wały nierówne, z ubytkami, od wieków poddawane niszczeniu przez ludzi i erozję. I ani jednej tablicy informującej o istniejącym tu kiedyś grodzisku.

.
O samym grodzisku nie wiemy praktycznie nic. Nawet data jego powstania jest niepewna. Archeolodzy w latach 60-tych XX wieku „ustalili” jego początki na IX wiek. A przecież nawet nie dokopali się do calca, o czym piszą w raporcie z tamtych wykopalisk!
http://rcin.org.pl/Content/24010/WA308_36996_P243_BADANIA-NA-GRODZISKU_I.pdf
.
Jak więc można na poważne traktować takie ich „datowanie”?
Wiadome jest jeszcze, że tuż obok grodziska istniała osada słowiańska. Podczas badań archeologicznych w grodzisku znaleziono fragmenty wyrobów ceramicznych, przedmioty metalowe i resztki żużlu żelaza, co świadczyć może o produkcji żelaza w grodzisku. A przynajmniej o tym, ży była tam kuźnia.
.
Przyznam się szczerze, że oglądając zapuszczone, zarośnięte dziko i nieoznakowane w żaden sposób grodzisko przeraziła mnie całkowita bezczynność władz (lokalnych i nadrzędnych), instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę zabytków i dziedzictwa narodowego oraz organizacji społecznych. Przecież te zapuszczone wały to nasza historia, nasza przeszłość i nasze dziedzictwo. Dlaczego pozwala się na ich dalsze niszczenie? A przecież można byłoby o ten obiekt jakoś zadbać i otoczyć go ochroną prawną. Można by oczyścić grodzisko i wały z krzaków i drzew. Można by też choćby uzupełnić ubytki w wałach, a je same wzmocnić i zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem. Można by wreszcie nawet pod okiem historyków je odrestaurować i doprowadzić do stanu sprzed tysiąca lat. Przecież konstrukcja takich wałów znana jest historykom i archeologom. Można by było nawet odtworzyć osadę słowiańską, która tam kiedyś istniała, postawić choć kilka słowiańskich domostw i całość otoczyć opieką i ochroną prawną jako skansen i otwarte muzeum dziedzictwa narodowego. W osadzie słowiańskiej możliwe byłyby „żywe” lekcje historii i „warsztaty” dla młodzieży szkolnej – choćby nauka wyrobów ceramicznych, podobnych do tych, jakie tam znaleziono. Przede wszystkim zaś miejsce to powinno zostać oznakowane jako prastare grodzisko, z tablicami informacyjnymi, opisami, fotografiami znalezisk archeologicznych itp. Oraz z informacjami, że niszczenie czegokolwiek jest karalne! Tak urządzony słowiański skansen powinien być dostępny do zwiedzania, ale i do urządzania w nim (w wyznaczonych miejscach) np. obrzędów słowiańskich. Takie, jakie urządził Robert w ubiegłym roku na Kupalnockę.
.

Kupała1.

Kupała2.

Kupała3
.
Ostatecznie jest to grodzisko słowiańskie, powstałe w czasach pogańskich. I na pogańskie obrzędy jak najbardziej się nadaje.
.
Dobrze, że nadal interesują się tym i innymi podobnymi grodziskami w bliższej i dalszej okolicy archeolodzy. Piszą o tym strona „Gunthera miejsce w sieci”:
https://gunthera.wordpress.com/tag/grodziska/

.
Strona Klubu Archeologicznego PTTK „Rydno”.
http://www.rydno.pttk.pl/news.php?readmore=1632

.
Czy też strona „Archeowieści”.
http://archeowiesci.pl/2014/12/15/coraz-wiecej-wiemy-o-wczesnosredniowiecznych-grodach-polski-centralnej/
.
Wiedzą więc o nich archeolodzy, badają je – ale nikt palcem nie ruszy, aby grody te ratować przed dalszym niszczeniem, erozją i zarastaniem przez krzaki i drzewa.
Wiem wiem – sam jestem miłośnikiem Przyrody i Natury. Drzewa i krzaki naturalnie powinny rosnąć, gdzie tylko jest to możliwe. Mogą rosnąć dookoła tych grodzisk. Ale nie muszą korzeniami rozsadzać dalej historycznych wałów. Bo wtedy prędzej czy później nie pozostanie z nich ani śladu.
.
Szukając więcej informacji o grodzisku w Rękoraju z jeszcze większym przerażeniem stwierdziłem, że podobnie a często jeszcze bardziej zdewastowane, zarośnięte, zapomniane, nieoznakowane i niszczejące są inne grodziska na terenie centralnej Polski (województwa łódzkie i wielkopolskie). Przejrzałem wszystkie grodziska wyszczególnione na stronie SNAP.
http://snap.uni.lodz.pl/grody/rekoraj/

.
Wszystkie są w przerażającym stanie.
.

Chełmo

.

grodzisko Chełmo.

Ewinów

.

grodzisko Ewinów.

Krzepocinek

.

IM000525.JPG

.

Rozprza

.

grodzisko Rozprza

.

Skoszewy

.

grodzisko Skoszewy.

Spycimierz

.

grodzisko Spycimierz.

Szydłów

.

IM000096.JPG

.

Najgorsy los spotkał grodzisko w Żarnowie. Większość jego wałów rozkopano i wykorzystano do budowy drogi. Na ich resztkę nasypano później ziemię, robiąc z nich „górkę”, na na której postawiono pomnik. Dodatkowo „górkę” nazwano „szwedzką” (zamiast słowiańską) i jeszcze na domiar złego skatoliczono ją stawiając na niej ohydną „kapliczkę” zwieńczoną rzymską szubienicą.
http://snap.uni.lodz.pl/grody/zarnow/

.

grodzisko żarnów

.

Nie mam nic przeciwko pomnikom ku czci Polaków walczących o wolność. Ale czy muszą być one lokowane tak niefortunnie a raczej kompletnie bezmyślnie? Przecież ten wał, nawet te jego nieszczęsne resztki to także jest pomnik! Naturalny pomnik naszych przodków sprzed 1000 lat. Czy im nie należy się szacunek?

I po co tam ta rzymska szubienica? Niech stoi przy kościele. Jej panowanie zresztą i tak powoli się kończy…
.
Jestem zmęczony ostatnimi poszukiwaniami. Jeszcze bardziej zmęczony, a raczej przerażony jestem lekceważącym stosunkiem do starych słowiańskich grodzisk ze strony tych wszystkich urzędów i instytucji, których obowiązkiem jest troska o zabytki historyczne. I cóż z tego, że to „tylko” ziemne wały, a nie piramidy, Akropol czy Koloseum. Nasi przodkowie stworzyli inną kulturę niż Egipt, Grecja czy Rzym. Byli ludnością wiejską, żyjącą w małych lokalnych wspólnotach, blisko Natury, wręcz na jej łonie. Nie mieli potężnych władców, nie znali niewolnictwa i nie budowali miast i na pokaz „wspaniałych” obiektów. Po prostu nie mieli takiej potrzeby. Byli za to ludźmi pełnymi czci wobec Matki Ziemi. I wobec Przyrody. Te wały, te grodziska to jest właśnie nasze dziedzictwo, nasza „wiejska”, „ludowa” kultura słowiańska. To pozostałość po naszych przodkach. I materialne świadectwo ich życia. Dlatego troska o te pozostałości powinna być w naszym kraju czymś nadrzędnym. Abyśmy nie zapomnieli od kogo się wywodzimy. Na remonty starych (często koszmarnie brzydkich) katedr i kościołów katolickich są pieniądze w budżecie. A przecież kosmopolityczny, żydogenny, wywodzący się znad Jordanu katolicyzm to nie jest nasza kultura. Kościoły te projektowali najczęściej obcy architekci według obcych wzorców, poświęcone były obcym bożkom i idolom, propagowały obcą, wrogą Słowiańszczyźnie  antykulturę nie mającą nic wspólnego z naszą kulturą słowiańską. Mimo to je remontuje się. A na zadbanie o jeszcze starsze, a przede wszystkim nasze własne, słowiańskie obiekty historyczne pieniędzy I ZAINTERESOWANIA nie ma.

.

Jest oczywiste, że gdyby te grodziska budowali katoliccy mnisi – otoczone byłyby one opieką. Ponieważ jednak powstawały one w okresie jeszcze pogańskim – pies z kulawą nogą nimi nie interesuje się.
.
Kraj, państwo, które lekceważąco patrzy na niszczenie jego własnych prastarych obiektów historycznych nie zasługuje na przetrwanie. To samo dotyczy narodu, społeczeństwa, które ma w nosie, gdy zabytki jego własnej kultury sprzed ponad tysiąca lat powoli giną.
.
Taki naród też nie zasługuje na przetrwanie…
.

.
opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Agencja PrzemexPress informuje…

.

sojusz polsko-rosyjski

.

 

Aktualizacja 17.06.2015

http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/527674.html Sekretarz generalny NATO popiera plany USA ws. rozmieszczenia sprzętu w Europie
http://pl.sputniknews.com/polska/20150616/527074.html 17 pytań do rosyjskiego ambasadora w Polsce
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526786.html NATO oświadczyło, że Rosja źle zrozumiała przeznaczenie systemu obrony antybalistycznego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526663.html Analityk o planach USA rozmieszczenia myśliwców w Europie: FR ma czym odpowiedzieć
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526539.html Merkel została wezwana do niedopuszczenia do rozmieszczenia czołgów w Europie Wschodniej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526427.html Petersburskie forum 2015: najważniejsze dla biznesu – aby nie przeszkadzano w pracy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526280.html W 2016 roku na trasie Moskwa-Berlin zaczną kursować pociągi Talgo
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/526061.html Władimir Putin opowiedział o planach rozwoju sił jądrowych Rosji
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150616/525705.html Bankructwo Grecji coraz bliżej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/525610.html Posągi Buddy w prowincji Bamian zostały odtworzone za pomocą hologramu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/525510.html Sąd potwierdził wyrok śmierci na byłego prezydenta Egiptu Mursiego
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150616/525395.html Pew Research: USA martwią się ze względu na stosunek Niemców do Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/525215.html Wiceminister obrony Rosji: NATO prowokuje Rosję do wyścigu zbrojeń
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150616/525074.html FT: sankcje nie były przeszkodą dla brytyjskich biznesmenów
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/524894.html Putin: Rosja jest gotowa na współpracę z zagranicznymi partnerami w sferze zbrojeń
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/524759.html W Rosji powstał projekt okrętu desantowego, który zastąpi Mistrale
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150616/524451.html „Gazprom” i CNPC: ruble i juany mogą stać się walutą rozliczeniową za gaz
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/524161.html W Niemczech odnotowano pierwszą ofiarę śmiertelną wirusa MERS
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/523682.html Miedwiediew: jeśli kredyt udzielony przez Rosję jest łapówką, to pożyczka MFW – kradzież
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/523336.html Związki zawodowe i „Majdan kredytowy” zebrały się na wiecu pod budynkiem ukraińskiej Rady
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150616/522875.html Sondaż wyjawił przyczyny popularności partii opozycyjnych w Europie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522804.html W Armenii został zatrzymany podejrzany o zabójstwo rosyjskiego wojskowego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522511.html Latem Rosja może złożyć w ONZ wniosek o rozszerzenie szelfu w Arktyce
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150615/522412.html Stoltenberg swoje, a Siemoniak swoje
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522128.html Francuska firma może pomóc Rosji w zbudowaniu własnych Mistrali
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/522021.html Cunningham: Nacisk na Rosję ujawnił „drakońską mentalność” Zachodu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/521516.html Gazprom poinformował o wzroście popytu ze strony Europy
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150615/521315.html Sikorzy śpiew
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/521078.html Saakaszwili w Odessie w celu rozpalenia konfliktu w Naddniestrzu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520972.html Białoruś rozpoczęła ćwiczenia wojskowe na granicy z Ukrainą
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520725.html DRL odmówiła powrotu w skład Ukrainy niezależnie od mińskich porozumień
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520624.html Pieskow: Rosja jest otwarta na dialog ze wszystkimi krajami, w tym bałtyckimi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520496.html Nuland: USA mają nadzieję na zażegnanie konfliktu na Ukrainie do 2017 roku
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520377.html Reakcja na pojawienie się w Europie amerykańskich czołgów będzie szybka
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/520262.html Ministerstwo Finansów Niemiec: czasu na rozwiązanie kwestii greckiego długu jest mało
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519986.html Sondaż: Mieszkańcy Niemiec tracą zaufanie do NATO
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150615/518171.html Były szef austriackiego wywiadu: Niemcy są wciąż pod okupacją USA
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519693.html W Rosji stworzono „broń mikrofalową” unieruchamiającą drony i głowice bojowe
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519642.html W Giumri znaleziono zabitego rosyjskiego wojskowego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519078.html Rosja pokaże najnowsze samoloty na nadchodzącej wystawie Army-2015 w obwodzie moskiewskim
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/519206.html Jaceniuk: Ukraina wyposażyła na granicy z Rosją ponad 100 km rowów przeciwpancernych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/518762.html Chiny i USA podpisały umowę o współpracy wojskowej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/518413.html Media: Wielka Brytania wycofała agentów z powodu dostępu Rosji do plików Snowdena
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150615/518305.html Kolejne sankcje wobec Rosji nie pomogą Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150614/517745.html The American Conservative: 12 powodów, dlaczego USA przegrywają wojny
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150614/517522.html Stratfor: S-300 pod Odessą będą zagrażać wpływom Rosji w Naddniestrzu
http://pl.sputniknews.com/polska/20150614/515689.html Film „Ida”, który zdobył Oscara, zostanie pokazany na festiwalu w Moskwie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/515797.html CNN: rosyjski samolot przeleciał na wysokości 152 metrów nad okrętami NATO
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/517269.html Puszylin wyjaśnił, dlaczego DRL i ŁRL włączyły Krym do projektu konstytucji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/516181.html Bezzałogowy KamAZ jest gotów do testów na poligonie pod Moskwą
http://pl.sputniknews.com/polska/20150614/516407.html W Polsce wkrótce mogą pojawić się magazyny sprzętu wojskowego USA
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150614/516017.html Clinton uznała Rosję, Koreę Północną i Iran za tradycyjne zagrożenie dla USA
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150614/515554.html Opinia: USA prowokują Chiny swoją nieporadną polityką w Azji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/515403.html Puszylin: sytuacja w Donbasie może zaostrzyć się z godziny na godzinę
http://pl.sputniknews.com/polska/20150614/515180.html Cimoszewicz o Polsce: za 15 lat staniemy się skansenem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150614/514989.html W Tbilisi wyłapano większość zwierząt, które uciekły z zoo
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150614/514830.html NI: amerykańskie okręty podwodne nie są już nieuchwytne
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/514443.html Amerykański wiceadmirał zwrócił uwagę na profesjonalizm Rosjan w strefie ćwiczeń NATO
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150613/511811.html Merkel: dla rozwoju gospodarki Niemcy powinni zrezygnować z ochrony danych osobowych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/514110.html Brytyjscy staruszkowie najstarszymi nowożeńcami na świecie. Razem mają 194 lata
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150613/512450.html Forbes: „izolacja” Rosji zmusza ją do tworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513934.html Spiegel: samoloty NATO latają z wyłączonymi transponderami
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513783.html 12 faktów o Rosji według „The Telegraph”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513584.html Kaliningrad zamierza przyłączyć się do międzynarodowej drogi wodnej E-70
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513456.html Sondaż: ponad 60% Ukraińców chce końca wojny nawet kosztem rezygnacji z Donbasu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/513170.html Papież: Kościół rzymskokatolicki jest gotów obchodzić Wielkanoc razem z prawosławnymi
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150613/512908.html Opublikowano główne tezy reformy konstytucyjnej na Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150613/512690.html USA wznawiają stosunki dyplomatyczne z Kubą
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/512364.html CIA odtajniła dokumenty o ataku terrorystycznym z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150613/512075.html Ratownicy likwidują skutki pożaru w bazie paliwowej pod Kijowem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511498.html Mariupolski Kombinat Chlebowy tymczasowo zawiesił produkcję
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511392.html Nowa fala demobilizacji na Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511184.html Atak na Konsulat Generalny Rosji w Charkowie. Rosja domaga się pokrycia szkód
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/511018.html MSZ Rosji o decyzji Kongresu USA: lepiej późno niż wcale
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150612/510162.html Chiny stają się niezastąpionym partnerem Ameryki Łacińskiej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/510703.html Nadieżda Tołokonnikowa z Pussy Riot aresztowana w centrum Moskwy
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150612/510542.html Merkel: Europa jest zbyt powolna
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/510438.html Ukrtransgaz: dla mieszkańców Mariupola wystarczy gazu na 4-7 godzin
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/510299.html Kolejny pożar w bazie paliwowej pod Kijowem
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150612/508735.html Rzeczywistość silniejsza od propagandy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/509875.html Putin: Rosja udowodniła, że może bronić swojej wolności, niepodległości i interesów
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150612/509522.html USA pozwolą swoim biznesmenom na udział w Petersburskim Forum Ekonomicznym
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/507533.html Były premier Francji: „Europa utraciła niezależność”
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150612/509286.html Shell zastanawia się nad rezygnacją z projektu łupkowego na Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150612/509160.html Juncker: negocjacje z Grecją będą kontynuowane
http://pl.sputniknews.com/polska/20150612/508668.html Do Czytelników portalu „Sputnik Polska”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/508516.html Samantha Power przyznała niechęć Kijowa do zbadania tragedii na Majdanie i w Odessie
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150611/508309.html Pieskow: Kijowowi lepiej omawiać umorzenie zadłużenia na zasadzie dwustronnej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/507818.html MFW przerwał konsultacje z Grecją z powodu poważnych rozbieżności
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/507458.html Na Ziemię wrócił okręt „Sojuz” z trzema członkami załogi MSK
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150611/507257.html Porozumienie handlowe UE i USA nie uwzględnia interesów Europy
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150611/507096.html Pieskow: Sankcje nie pozostaną bez odpowiedzi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/506905.html Włoski parlament zaproponował zniesienie sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150611/506455.html Polskie polityczne trzęsienie ziemi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/506370.html Rzymskie spotkania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/505996.html MSZ FR jest zaniepokojony pracą laboratoriów biologicznych USA w pobliżu granic Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/505881.html Pożar w bazie paliwowej pod Kijowem nasilił się
http://pl.sputniknews.com/polska/20150611/505202.html Paweł Kukiz zapoczątkował radykalne zmiany na rynku mediów
http://pl.sputniknews.com/polska/20150611/504283.html PO powinna pomyśleć o dywersji politycznej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/504415.html Czy Putin i Papież modlili się za Polskę?
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/504021.html MSZ FR: USA popychają Kijów do dalszego konfliktu w Donbasie
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150611/503904.html Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB do 2,8%
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150611/503598.html Parlament Europejski zaproponuje Blatterowi natychmiastowe zrezygnowanie ze stanowiska
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/503032.html Stonoga wychodzi na żer
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/502701.html „Chrześcijańska Europa potrzebuje Rosji”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/502541.html Porozumienie z Rosją ws. śmigłowców zapewnia włoskim spółkom zlecenia na kwotę 3 mld euro
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501737.html Podpisywali w milczeniu. W USA bloger zebrał podpisy na rzecz ataku jądrowego na Rosję
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/502322.html PE wykluczył Rosję z listy partnerów strategicznych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501888.html Niektóre państwa NATO są gotowe naruszyć podstawową zasadę sojuszu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501584.html Putin o sankcjach: Rosja zawsze znajdzie partnerów do współpracy
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150610/500596.html Rzymowi i papieżowi potrzebny jest Putin
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/501441.html Jak młodzież wpada w sieci Państwa Islamskiego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/500839.html Putin: Rosja nie ma relacji z G7, jest to klub interesów
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/500672.html Putin: porozumienia w sprawie Ukrainy zawierają wszystkie aspekty uregulowania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/500291.html Gazprom omawia kwestię wydatków z byłymi partnerami Gazociągu Południowego
http://pl.sputniknews.com/wideoklub/20150610/499752.html Konferencja prasowa Władimira Putina i Matteo Renzi – wideo
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/499679.html Kwas, pierożki z żurawiną i osetyjskie placki – poczęstunek w pawilonie FR na EXPO 2015
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/499303.html DRL i ŁRL „chciałyby wejść w skład Rosji”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/498688.html Putin: Włochy pozostają jednym z głównych partnerów Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/498437.html 3 główne punkty wizyty Putina we Włoszech
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/498143.html Renzi: Rosja a Zachód mają sprzeczności, ale również wiele wspólnych płaszczyzn
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/497735.html Rosja może przedłużyć kontrsankcje w świetle oświadczeń krajów G7
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/497295.html W płonącym pod Kijowem magazynie ropy naftowej doszło do kolejnego wybuchu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/497176.html Puszylin: DRL proponuje wprowadzenie zmian do konstytucji z powodu trudnej sytuacji
http://pl.sputniknews.com/polska/20150610/497073.html Polska – wrogie nastawienie wobec Rosji. Dlaczego?
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/496847.html USA są zdumione stosunkiem Watykanu do Putina
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150610/496685.html Departament Skarbu USA poinformowało o gotowości G7 wprowadzić kolejne sankcje wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/496243.html MFW: restrukturyzacja długu jest potrzebna do stabilizacji Ukrainy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/494052.html Polacy znaleźli się na trzecim miejscu pod względem liczby turystów w Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495729.html W Doniecku nadal niespokojnie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495542.html Bez udziału Rosji znaczenie szczytu G7 spadło
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495448.html Soros zmusi obywateli USA do zapłacenia za pomoc Ukrainie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/495333.html MSZ FR: rozprzestrzenienie spór wąglika przez USA stanowi naruszenie norm bezpieczeństwa
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/494999.html Telewizja RT rozpoczyna nadawanie w Ekwadorze
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/494832.html Roskosmos do końca roku zaplanował start sześciu statków w kierunku MSK
http://pl.sputniknews.com/polska/20150609/494148.html Polski stan leniwego umysłu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/493607.html Ukraińskie władze wykluczyły wersję o zamachu w magazynie ropy naftowej pod Kijowem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/493580.html Nowi „czechosłowaccy legioniści” w Donbasie?
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/492644.html Gazprom obliczył cenę pierwszej nitki Tureckiego Potoku
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/492110.html Ministerstwo Obrony Rosji wysłało USA wniosek ws. oświadczeń Dempseya nt. traktatu INF
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150609/491771.html Dwa miliony podpisów przeciwko TTIP
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/491685.html Rosja będzie handlować irańskim gazem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/491306.html Ministerstwo Obrony: Rosja ma poważne pretensje do USA ws. przestrzegania traktatu INF
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/491049.html Gazprom potwierdził zamiar zawieszenia tranzytu gazu przez Ukrainę
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/490182.html DRL i ŁRL uznają niektóre rejony Donbasu za nieodłączną część Ukrainy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150609/489968.html Ambasador Luksemburga: UE w najbliższych dniach przedłuży sankcje wobec Krymu
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150609/479640.html Francuscy politolodzy: pora odejść od stereotypów w stosunkach z Rosją
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/489472.html Uczestnicy forum BRICS poinformowali o konieczności reformowania ONZ
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488962.html Turecki wyborca ukarał rządzącą partię
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/489331.html Pieskow: po szczycie G7 na temat sankcji nie powiedziano nic nowego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/489215.html Poroszenko podpisał ustawę o zerwaniu porozumień ws. współpracy wojskowej z Rosją
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488548.html Hollande: Rada Europejska rozpatrzy kwestię przedłużenia sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488446.html MSZ: Rosja w relacjach z USA zastrzega sobie prawo reagowania na nieprzyjazne działania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/488166.html Zamaskowani ludzie zniszczyli namioty protestujących na Majdanie
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150608/487947.html Miloš Zeman płaci za poparcie Kremla
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487875.html Merkel: G7 zaostrzy sankcje wobec Rosji w warunkach eskalacji konfliktu w Donbasie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487500.html Państwo Islamskie wystawia na aukcję nagie kobiety
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487202.html Ukraina oczekuje, że w III kwartale rosyjski gaz będzie tańszy od europejskiego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/487031.html Ratownicy przekazali petersburskiej policji pytona, który zabił swoją właścicielkę
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150608/486902.html Pod względem łącznego PKB za 2-3 lata BRICS wyprzedzi G7
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150608/486762.html Ławrow: Kijów chciał maksymalnej eskalacji w Donbasie przed szczytem G7
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150608/486684.html La Vanguardia: USA igrają z ogniem grożąc Rosji i Chinom
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/486589.html Rosja rozpoczyna opracowanie nowego ekwipunku „żołnierza przyszłości”
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150608/486349.html DWN: Obama i Merkel niespodziewanie złagodzili retorykę w stosunku do Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/486181.html Doniesienia o rozmieszczeniu amerykańskich pocisków w Europie nie umacniają zaufania
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/486040.html Rządząca w Turcji partia straciła większość w parlamencie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/485851.html Wielka Brytania może rozmieścić amerykańskie pociski jądrowe
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150608/485770.html Finlandia nie będzie zwiększać limitu uchodźców
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/485377.html Independent: Skrzydła samolotów z technologią samoczynnego usuwania usterek
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150607/476937.html Trzy scenariusze rozwoju stosunków Zachodu i Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/484146.html Rok prezydentury Petra Poroszenki. Czas straconych nadziei
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/482886.html NYT: oddział specjalny w USA legalnie zajmuje się „polowaniem na ludzi”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/483458.html Obama i Merkel zajęli wspólne stanowisko ws. sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/483293.html Ekspert: Tusk naruszył protokół zabierając na G7 żonę
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/483061.html DRL: ukraińska armia koncentruje zakazany w umowie mińskiej sprzęt na linii frontu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150607/482780.html Rosyjska armia poświęci więcej uwagi portalom społecznościowym
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150607/482533.html Merkel nazwała USA „przyjacielem i partnerem” Niemiec
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150607/482145.html Forbes: Kijów bez „widma rosyjskiego niedźwiedzia” nie podniósłby swojego rankingu
http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/grupa_bilderberg_bedzie,p386882882
http://www.prisonplanet.pl/polityka/reportaz_spotkanie_grupy,p1525788005
http://www.prisonplanet.pl/polityka/grupa_bilderberg_wspiera,p1440850800
http://www.prisonplanet.pl/polityka/prawdziwa_agenda_spotkania,p20909299
http://www.prisonplanet.pl/polityka/dyrektor_wykonawczy_google,p1929336684
http://www.prisonplanet.pl/polityka/kryzys_migracyjny,p1415025833

 

 

Czytaj dalej

Toast ‑ za Rosję – wystąpienie Ambasadora S. Andreeva na przyjęciu z okazji Dnia Rosji

.

sojusz polsko-rosyjski

.
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Goście,

Miło mi witać Państwa na obchodach Dnia Rosji.

Obecne czasy nie są łatwe: u naszych granic łamiąc Porozumienia Mińskie ukraińska armia kontynuuje ostrzały miast i wsi, codziennie ginie ludność cywilna, w tym dzieci; pozostaje napięcie w naszych stosunkach z krajami Zachodu, które swoją nieodpowiedzialna polityką doprowadziły do kryzysu ukraińskiego, a teraz starają się przerzucić odpowiedzialność za niego na Rosję; nasila się wojna informacyjna przeciwko Rosji.

No cóż, jesteśmy przyzwyczajeni do opierania się presji, nie warto liczyć na to, że odstąpimy przed groźbami, sankcjami bądź wrogą propagandą.

Najistotniejsze dla nas jest przekonanie, że nasza sprawa jest słuszna, że my stoimy za sprawiedliwością, za swoją prawowitą racją stanu i za naszymi przyjaciółmi i sojusznikami, przeciwko podwójnym standardom w stosunkach międzynarodowych, za tym, żeby wszyscy przestrzegali prawa międzynarodowego, a ono nie byłoby stosowano selektywnie według widzimisię tych, którzy uważają się za «bardziej równych, niż inni».

I nasz naród ma taką pewność, co się ujawniło w sposób imponujący podczas obchodów 70 rocznicy Zwycięstwa Narodu Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Nikomu nie narzucamy swojej przyjaźni. Ale i nie grozimy nikomu, co by kto nie pisał i nie powiadał na temat «zagrożenia agresją rosyjską».

Proponujemy naszym partnerom normalne, przyjazne, wzajemnie korzystne stosunki na podstawie uczciwego uwzględniania i wzajemnego szacunku do interesów. Jestem pewien, że wcześniej czy później ku temu przyjdziemy. Nawet jeżeli ktoś jeszcze nie jest do tego gotów, poczekamy. Nie zabraknie nam hartu i wytrzymałości.

A dzisiaj nasz toast ‑ za Rosję!

Za: http://poland.mid.ru/ru_RU/web/polska_pl/glowna/-/asset_publisher/OxWL5pMCfw9e/content/wystapienie-ambasadora-s-andreeva-na-przyjeciu-z-okazji-dnia-rosji

.

******************************

.

Trudno jest cokolwiek dodać i cokolwiek ująć temu wystąpieniu. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie w sposób niezwykle zwięzły i precyzyjny opisał sytuację międzynarodową i zamęt wokół Rosji. To nie ona zainicjowała wojnę na Ukrainie i nie ona jest jej stroną. Nie Rosja stosuje „podwójne standardy” a USrael i jewrounia. Dla bandytów z zachodu wojny, aneksje i okupacje obcych państw, lub samo tylko ich bombardowanie daleko od granic ich własnych państw to „misje pokojowe” i „demokratyzacja” atakowanych, bombardowanych, niszczonych i podbijanych państw. Taką było np. siłowe przy pomocy trzymiesięcznych bombardowań Serbii oderwanie od niej Kosowa. Pokojowe oderwanie się Krymu od Ukrainy i powrót do Rosji bez wojny, bombardowań i zniszczeń zgodnie z wolą ogromnej większości mieszkańców Krymu dla bandytów z zachodu to „aneksja”. To nie Rosja postępuje jak by była „bardziej równa” niż inni. Ona po prostu broni swej suwerenności. Na duchu podnoszą zapewnienia, że Rosjanie przyzwyczajeni są do opierania się presji i że nie warto liczyć na to, że odstąpią przed groźbami, sankcjami bądź wrogą propagandą. Rosjanie w długiej historii Rosji wielokrotnie pokazali, że potrafią przetrwać ciężkie opresje. Dlatego jestem pewien, że Rosjanom – jak stwierdził to mówca – nie zabraknie hartu i wytrzymałości.
.
I w takim duchu można wznieść toast  – za Rosję!
.
Oraz toast drugi – na pohybel jej i naszym wrogom!
.
.
opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Protesty towarzyszące zlotowi Grupy Bilderberga

.

 

bilderberg-2015

.

Jak było do przewidzenia protesty towarzyszące zlotowi banksterskiej sitwy kierującej Grupą Bilderberg w porównamiu z protestami towarzyszącymi tzw. „szczytowi” marionetek politycznych z G 7 wypadła bardzo mizernie.W sobotę w miejscowości Telfs w pobliżu hotelu Interalpen (miejsce zlotu Bilderbergów) ok. 800 osób urządziło protestacyjny przemarsz przez miasteczko. Informowała o tym tradycyjnie Rusia Today:
.

.
Dzień wcześniej, w piątek garstka osób urządziła protest tuż przed policyjną zaporą drogową ochraniającą zlot globalnej sitwy.
.

W sumie jest smutne i niepokojące, że spotkaniu kilku marionetek w Bawarii towarzyszyły wielotysięczne protesty, a tam, gdzie obraduje globalna sitwa protesty są tak niewielkie.
.
Na istniejącej od kilku lat oficjalnej stronie Grupy Bilderberg (jeszcze niedawno zaprzeczano jej istnieniu) znajduje się lista uczestników ostatniego zlotu.
http://bilderbergmeetings.org/participants2015.html
.
Jak widzimy królują na niej przedstawiciele banków i korporacji. Choć są też tzw. „politycy”, przedstawiciele me(n)diów i różnych „fundacji”. Podano też na stronie Bilderbergów tematy „dyskusji”:
.

 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Chemical Weapons Threats
 • Current Economic Issues
 • European Strategy
 • Globalisation
 • Greece
 • Iran
 • Middle East
 • NATO
 • Russia
 • Terrorism
 • United Kingdom
 • USA
 • US Elections

http://www.bilderbergmeetings.org/press-release.html
.
– Sztuczna inteligencja
– Bezpieczeństwo internetu
– Zagrożenie bronią chemiczną
– Aktualne problemy ekonomiczne
– Strategia europejska
– Globalizacja
– Grecja
– Iran
– Środkowy Wschód
– NATO
– Rosja
– Terroryzm
– Zjednoczone Królestwo
– USA
– Wybory prezydęta USraela
.

Jak widzimy Ukraina nie jest tematem obrad. Zapewne będzie poruszana w kontekście Rosji i „strategii europejskiej”. A banderowcy i junta kijowska myślą, że są oczkiem w głowie bandyckiego zachodu. Widzimy też, że bilderbergowcy interesują się wyborami w USraelu. Czyż nie jest to ingerencja w wewnętrzne sprawy „światowego mocarstwa”? Nie bez przyczyny nazywam USrael od lat folwarkiem banksterów. A jewrounię tworem Bilderbergów. Bo to oni ustalają strategię jewrounii i USraela. I wybierają komisarzy i prezydętóf.
Na ostatnim zlocie były szef tzw. „Komisji jewropejskiej” Barroso za zasługi dla globalnej sitwy dostał się nawet do „wewnętrznego kręgu” Bilderbergów.
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/06/barroso-im-inneren-kreis-von-bilderberg.html
.
Nie będzie więc już zapraszanym „gościem”, a jednym ze „stałych bywalców” zlotów globalnej sitwy. Ciekawe, czy Tusk też dosłuży się podobnego „zaszczytu”.
Na ostatnim zlocie oficjalnie nie było żadnego przedstawiciela zniewolonej Polski. W sumie należałoby się z tego cieszyć. Choć prawdopodobniejsze jest to, że żadna z polskojęzycznych marionetek politycznych i ani jeden przedstawiciel „polskiej” korporacji czy banku nie mają dla bandytów większego znaczenia. Polsce przypisano rolę najgłośniejszego „kundla” (przepraszam kundle za to porównanie) ujadającego na Rosję. I to już wszystko – mają na Rosję ujadać, ale na zloty globalnej sitwy nie są zapraszani. Za wysokie progi dla tych „kundli”. Jedynie Radek Sikorsky może poszczycić się tym, że jego „ślubna” (ciekawe, czy ślubu udzielał im rabin) była na zlocie.
.
I tak wygląda pozycja Polski w oczach władców i właścicieli zachodu – jedynie żona Radka Sikorsy’ego zasługuje na udział w zlocie światowej sitwy. Ani on sam, ani inne polskojęzyczne marionetki już nie. Mają rozszabrować Polskę i ujadać na Rosję. Na tym ich rola się kończy…

.

Z nieoficjalnych przecieków wiadome jest też, że jednym z tematów, którymi zajmowała się sitwa z Grupy Bilderberga jest wycofanie pieniądza z obiegu. Banksterzy planują doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie rachunki będą uiszczane kartami płatniczymi (w dalszych planach chipami wszczepionymi pod skórę) a nie gotówką. Nie po to jednak, aby uniemożliwić kradzieże gotówki, napady na banki, na samochody przewożące gotówkę, czy tzw. „pranie brudnych pieniędzy” (oni sami są w tym specjalistami). Idzie o totalną kontrolę ludności podbitych krajów. Po likwidacji gotówki każdy nasz zakup kartą płatniczą pozostanie zarejestrowany w komputerach. Bandyci będą wiedzieli kiedy, gdzie i co kupujemy, co jemy, co pijemy, w co się ubieramy, co czytamy, gdzie i jak spędzamy wolny czas (bilety do kina, teatru, muzeum, opłata na parkingu, czy w kawiarni podczas wycieczki za miasto) itp. Gorzej jeszcze – jeśli podpadniesz i zablokują ci wszystkie karty kredytowe nie będziesz w stanie kupić biletu na pociąg czy samolot aby uciec, nie kupisz też benzyny, roweru i nic do jedzenia ani picia. Będziesz po prostu zdany na ich łaskę i niełaskę. Ale to nie koniec ich planów odnośnie pieniądza – gdy już go zlikwidują jako środek płatniczy rozpocznie się kampania medialna przeciwko kartom kredytowym – że giną, że są podrabiane, że ludzie zapominają własne piny i że ciągle z nimi jest kłopot. I podsunięte zostanie „genialne” rozwiązanie – indywidualne wszczepiane pod skórę chipy. Odpadną kłopoty z pinami (hasłami), oraz z gubieniem/kradzieżą kart – tak będzie przekonywała nas propaganda. Z chipami będzie jednak jak z kartami płatniczymi – wszędzie, gdziekolwiek coś kupimy, gdzieś za coś zapłacimy przelewem z chipu – zostawimy ślad naszej bytności. A jeśli zablokują komuś chipa – będzie w potrzasku. Ale własnie o to bandytom chodzi.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga