Jare Gody – wiosenna równonoc – prastare pogańskie święto…

.

.

W tym roku astronomiczna równonoc wiosenna wypada 20 marca. Jest ona równocześnie jednym z czterech najważniejszych solarnych słowiańskich świąt zwanymi Jarymi Godami. Należały one do najradośniejszych pogańskich świąt nie tylko u Słowian, ale u wszystkich pogańskich ludów naszej strefy klimatycznej. Cieszono się z nadchodzącej wiosny i tego, co niosła ze sobą – dłuższy dzień, ciepło i Przyrodę budzącą się do życia. Choć było to typowe święto solarne, związane z astronomiczną równonocą, czczono podczas niego nie tylko Słońce – Swarożyca, ale i życiodajną Matkę Ziemię – Mokosz oraz Jarowita – uosobienie wiosny, witalnych sił i płodności.
.
Witanie wiosny trwało wiele dni i towarzyszyło im wiele magicznych obrzędów. Najbardziej znanym było topienie lub/i palenie Marzanny/Mareny – kukły uosabiającej zimę.
.

.

Budzącą się do życia Przyrodę symbolizowały pogańskie pisanki – malowane jajka.
.


.
Okadzano też różnymi ziołami domostwa, dokonywano uroczystego obmywania się po zimie w świętej wodzie i ucztowano na świętych wzgórzach, przy świętych gajach lub nad świętymi jeziorami.
Część obrzędów pogańskich przywłaszczyło sobie jako własne – „wielkanocne” – krystowierstwo. Inne były zaciekle zwalczane. Jeszcze w XVI i XVII wieku kk próbował zastąpić, choć bezskutecznie, topienie Marzanny zrzucaniem kukły Judasza z kościelnych wież.
Tysiącletnie zwalczanie kultury pogańskiej zakończyło się fiaskiem. Widać to po popularności topienia Marzanny obecnie. I choć propagandowo kościelni publicyści nazywają ten obrzęd eufemistycznie „folklorem” czy „zwyczajem ludowym”, jest to nie wytępiony mimo tysiącletnich wysiłków kk prastary pogański obrzęd wypędzania zimy.
.
Nie wytępiła rzymska szubienica, mimo wielowiekowych wysiłków, tego pogańskiego zwyczaju. Co pokazuje, że Polska wcale nie jest „katolicka”, „krześcijańska”. Sam katolicyzm to co najmniej 90 % przywłaszczonego pogaństwa, pociągniętego z wierzchu nadjordańskim pokostem.
.
opolczyk

.

Reklamy

Panie Prezydencie Putin – gratuluję

.

.

Blog Polski gratuluje Prezydentowi Federacji Rosyjskiej, Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich.
.
Wyniki I tury: na prezydenta Putina oddano 76,67 % głosów. Frekwencja wyniosła 67,4 %. II tury nie będzie. Władimir Putin jest ponownie prezydentem Federacji Rosyjskiej.
.
Gdy w roku 2000 po okresie jelcynowskiej smuty Władimir Putin został wyznaczonym przez niego, a raczej przez rządzącego wówczas Kremlem żydowskiego oligarchę Bieriezowskiego prezydentem, Federacja Rosyjska była bankrutem, gospodarka była w stanie upadku, a ludność, zwłaszcza zimą, tysiącami marła z głodu i zimna. Budżet państwa był katastrofalnie zadłużony, bogactwa naturalne rozszabrowane zostały przez obcych, armia była w rozsypce. Jeszcze kilka lat podobnego chaosu doprowadziłoby Rosję do całkowitego upadku. Władimir Putin stanął przed ogromem problemów. Zadanie jakie go czekało było prawie niewykonalne. A jednak w ciągu kilkunastu lat z upadłego bankruta prezydent Putin uczynił z Rosji ponownie światowe mocarstwo, z którym liczyć muszą się osaczające go bandyckie NATO, USrael i jewrounia.

Rosja ponownie stanęła na drodze do realizacji banksterskiego NWO, przez co od przyłączenia Krymu do Macierzy na fali sfinansowanego przez USrael jewromajdanu kijowskiego bandycki banksterski zachód obłożył ją uciążliwymi sankcjami. Mimo nich gospodarka rosyjska nie załamała się, a nawet zyskała szansę na szybszy samodzielny rozwój. I choć sankcje zachodu były dla gospodarki rosyjskiej uciążliwe, poparcie jakim cieszy się prezydent Putin w Rosji nie zmalało, co wywołuje wściekłość zachodu i sponsorowanej przezeń tzw. „demokratycznej opozycji” w Rosji.

Mimo różnych problemów wewnętrznych, gospodarczych i społecznych w tym ogromnym, wielonarodowym i wielowyznaniowym państwie, oraz na przekór wściekłej nagonce na niego, trwającej od lat na zachodzie, Rosja dzisiaj jest całkiem innym państwem niż to, jakie Władimir Putin w roku 2000 w spadku po Bieriezowskim, Chodorkowskim i podobnym im szabrownikom otrzymał do kierowania nim od pijanicy Jelcyna. Jako przykład mogę podać 20-krotny wzrost siły nabywczej przeciętnej pensji przeciętnego Rosjanina. Oznacza to, że przeciętny Rosjanin może nabyć dzisiaj za przeciętną miesięczną pensję 20 razy więcej towarów czy usług, niż mogł zrobić to u schyłku jelcynowskiej smuty. W tym samym czasie na całym zachodzie wartość siły nabywczej przeciętnej pensji przeciętnego mieszkańca zachodu zmalała. Nie mniej ważną zasługą rządów prezydenta Putina było przywrócenie Rosjanom poczucia dumy narodowej. Przeciętny Rosjanin znów jest dumny z Rosji i z tego, że jest Rosjaninem. Za czasów Jelcyna poczucie dumy z Rosji zanikło z powodów katastrofalnego osłabienia znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej, upadku gospodarki, oraz powszechnej nędzy. Dzisiaj na szczęście jest już inaczej. Zdecydowana większość mieszkańców Federacji Rosyjskiej najlepiej wie, ile Władimir Putin zrobił dla nich i dla Rosji – i dlatego zagłosowała na niego.
.

Brawo mieszkańcy Federacji Rosyjskiej! Okazaliście daleko idącą mądrość i rozsądek!
.

Brawo Panie Prezydencie, Władimirze Władimirowiczu Putin!
.

Wielu Polaków cieszy się ze zwycięstwa prezydenta Putina! Także wielu mieszkańców banksterskiego zachodu – przeciwników bandyckiego NATO i USraela! Dla przykładu podaję kilka komentarzy z niemieckiego portalu Russia Today:
https://deutsch.rt.com/russland/66802-praesidentschaftswahl-in-russland-2018/
.
Ich gebe meine imaginäre Stimme dem amtierenden Präsidenten. Momentan halte ich Putin mit großem Abstand für den einzigen Kandidaten, der in der Lage ist, die Verrückten dieser Welt und die Kriegstreiber, was meistenfalls auf dasselbe hinausläuft, in Schach zu halten und die Balance der Systeme wiederherzustellen. Kein anderer Politiker verfügt über derart diplomatisches Geschick und um die Psychopathen der „westlichen Demokratien” ruhig zu stellen, bedarf es genau dieser Eigenschaft.
(Oddaję w wyobraźni mój głos na urzędującego Prezydenta. Dla mnie Putin jest bezprzecznie jedynym kandydatem, który jest w stanie pomyleńców i podżegaczy wojennych utrzymać w szachu i doprowadzić do równowagi światowej. Żaden (poza nim) inny polityk nie posiada takiego daru i dyplomatycznego talentu, by psychopatów z „zachodnich demokracjii” trzymać w ryzach.)
.
Herr Putin, Sie werden auch in Deutschland von Millionen unterstützt!
(Panie Putin, Jest Pan popierany w Niemczech przez miliony!)
.
Genauso ist es ! Ich wünsche Putin und seinem Volk alles Gute!
(Dokładnie tak jest! Życzę Putinowi i jego narodowi wszystkiego najlepszego!)
.
Viel Glück Putin . Sie sind ein Garant für Frieden in der Welt
(Dużo szczęścia Putin. Jest Pan gwarantem dla pokoju na świecie)
.
Putin hat die Russen wieder zu dem gemacht was sie einst waren, ein stolze, unabhängige und freie Nation, er hat im Gegenteil zum Westen, immer die Eigenintressen Russland…
(Putin zrobił z Rosjan to czym wcześniej byli, dumny niezawisły i wolny naród, w przeciwieństwie do zachodu dba o interesy własne Rosji…)

.
Gdy widzę, z jaką dumą Rosjanie śpiewają z prezydentem Putinem hymn Federacji Rosyjskiej, nieomal żałuję, że nie jestem Rosjaninem…

.


.

Nie dziwi mnie, że stary Rosjanin, kto wie, czy nie wołchw, uważa prezydenta Putina za syna słowiańskiego boga Peruna:
.

.
Jeszcze raz gratuluję Prezydentowi Federacji Rosyjskiej Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi  zwycięstwa w wyborach prezydenckich i życzę mu sukcesów w dalszym wzmacnianiu Federacji Rosyjskiej – nadziei dla świata wolnego od banksteryzmu, bandyckich agresji NATO i samozwańczego światowego żandarma – USraela – służącego światowej lichwie.
.
opolczyk
.

Opowieść wielkomorawska a raczej czesko-głomacko-ślężańsko-opolańsko-wiślańska…

.

Rościsław (cz. Rostislav), drugi (po Mojmirze) książę z rodu Mojmirowiców, władca państwa wielkomorawskiego w latach 846-870, święty cerkwi prawosławnej
.

Gościwit, Jutrogost, Gardomir, Krakus i Rościsław siedzieli przy ognisku. Pierwszy z nich był czeskim kneziem. Pozostali byli wodzami słowiańskich plemion Opolan, Ślężan, Wiślan i łużyckich Głomaczy, którzy na jego prośbę przyszli mu z pomocą na czele ochotniczych hufców. Noc już zapadła a wodzowie słuchali opowieści gospodarza. Opowiadał o rzeczach, o których niezbyt wiele wiedzieli:

– Było przed wiekami imperium romskie, które przyjęło wiarę w hebrajskiego boga, po czym upadło. Nasze ziemie, nim padło, też najeżdżało, ale nie zdzierżyło nam w walkach po lasach. Z jednej jego części, daleko na południowym wschodzie ostało się Bizancjum. Na zachodzie zaś po upadku Romy powstało państwo Franków. Wedle rzymskiej rachuby czasu pod koniec piątego wieku panował tam korol Chlodwig, który takoż hebrajskiego boga uznał i krzest przyjął w roku 496. I to on pierwszy, nim pomarł, najeżdżać jął ludy słowem mówiące, żyjące po lewej stronie Łaby. Ponad sto lat następcy jego parli dalej na wschód na nasze ziemie, a nasze ludy broniły się. Ale kawałek po kawałku spychali obcy nasz lud na ku Łabie albo poddanymi go czynili, a ziemię zagrabiali dla siebie. Wreszcie sławny Samon zwoławszy wielu wodzów słowiańskich, także i od Morawian, na Franków uderzył i rozbił ich wielkie wojska pod Wogastisburgiem w roku 631. Upokorzył tym korola Franków Dagoberta, który wprzódy ni paktować z nim nie chciał mówiąc, że nie jest możliwe, aby wyznawca krysta i sługa prawdziwego boga paktował z pogańskim psem. Jakiś czas tedy spokój ludy słowem mówiące miały. Ale potem nastał jeszcze gorszy korol, cesarzem się zwący. Ten wiele wojen prowadził nie tylko z naszymi plemionami. I to on podbił i ostatecznie zajął północne załabskie ziemie naszych ludów. Parł i dalej, na południowe Załabie oraz między Łabę i Odrę, ale tam niewiele zdziałał. Bo co swych rządców i kapłanów hebrajskiego boga zostawił i daniny sobie płacić kazał, jeno z wojskiem odszedł, zaraz ich wypędzano a danin nie płacił mu nikt. Po nim nastał jego syn Ludwig, którego pobożnym zwano, po którego śmierci państwo Franków rozpadło się na trzy części. Wschodnia nazwała się Niemcami, walczy z Frankami o środkową i dalej prze na wschód na nasze plemiona. No i w czasach gdy u Franków panował właśnie ostatni cesarz Ludwig, mnie wybrał czeski wiec kneziem, a morawski mojego drucha Mojmira. Ale jego ciągnęło do Franków i często jeździł na tamte dwory. Prawił mi później, że podoba się mu cesarski porządek. U nas – gadał – kneź od woli ludu zależny jest i każdy wiec może go odwołać. U Franków korol, kneź czy graf po ojcu władzę dzierży. Lud do władzy i do tego, kto rządzi nic do gadania nie ma. Musi słuchać i możnych utrzymywać daninami. Mówił też, że możnym u nich pomagają kapłani obcego boga, co hen od Hebrajczyków jest i przez Romę do Franków i do Niemca dotarł. Owe kapłany głoszą, że każda władza od ich boga jest i słuchać jej trza, nawet jeśli zła jest. I chociaż, jako Mojmir gadał, często możni i kapłani żrą się między sobą o ziemie i zaszczyty, ale w ucisku ludu ręka w rękę idą i wspierają się. Poprosił tedy Mojmir frankowego Ludwiga o wsparcie i dostał od niego wojów i kapłanów, by u Morawian nowy wprowadzić porządek. Ostrzegałem go, że źle robi, ale mnie nie słuchał. Równo dwiesta lat po świetnym zwycięstwie Samona nad Frankami, w roku 831 dał się okrzcić. Dobry dziesiątek lat potrzebował, by Morawian do nowego porządku siłą przymusić, choć buntowali się. A gdy tylko umocnił się, na księstwo nitrzańskie uderzył i Prybinę wygnał, władzę swą i nowy porządek tam narzucając. W wojnach legło dwóch jego synów i gdy umierał, walka o władzę po nim nastała. Niemiecki Ludwig, bo państwo Franków akurat krótko wcześniej rozpadło się na trzy części i wschodnią rządzi syn ostatniego frankowego cesarza Ludwiga, też Ludwig, tyle że niemiecki, wsparl w niej Rościsława, bratanka Mojmira, takoż wyznawcę krysta i hebrajskiego boga i na tronie kneziowym go osadził. I to on teraz na moje księstwo najeżdża. Przecom  prosił was o pomoc, bo siły ma większe.
– A skąd ma takie siły ten renegat? – zapytał opolski wódz Jutrogost. – Słyszałem, że niemiecki korol Ludwig wiela razy go najechał.
– Z Ludwigiem niemieckim Rościsław teraz walczy, ale z pomocą jego zbuntowanego syna Karlomana innych Słowian napada. Tak właśnie napadł Węgrów i część ziem im odebrał, a potem najechał księstwo błatneńskie w Panonii i też mu swą władzę narzucił. Przez co teraz silnym się czuje, choć z Ludwigiem, który go kneziem uczynił, walczy. Właśnie wojnę z nim ogłosił, a mnie, Łużyczan i syna Ludwiga do pomocy wezwał. Sam też hufiec pod bratankiem, co w Nitrze urzęduje, na wojnę posłał. Ale myśli, że skoro jam na wojnę z Niemcem poszedł, to może mój kraj najechać i darmo podbić. A jam wojów na Niemca synowi wieść kazał, a sam na niego czekam. I przywitam go godnie…
Zaśmiali się wodzowie na te słowa Gościsława i chórem przytwierdzili:
– Tak, tak, przywitasz go godnie. A my ci w tym pomożem…
I znów wszyscy roześmiali się, ale po chwili podjęli dalszą rozmowę o Morawach i ich kneziu:
– A jako to było z onymi kapłanami z Bizancjum, co ich Rościsław od bizantyjskiego cesarza sprowadził? – zapytał ślężański Gardomir.
– Jeno zamęt u Morawian przez nich większy nastał – odparł Gościwit. Najpierw Rościsław chcąc lenną zależność od Ludwiga zrzucić, wspierać jął jego wrogów w samych Niemcach. Potem kapłanów niemieckich wypędzać zaczął, bo interesów Ludwiga pilnowali. Wysłał za to pisma do Romy, aby mu italskich kapłanów wysłał papież. Ale tam akurat dwóch papieży było, Leon i Anastaty i wojny ze sobą wiedli, przez co żaden mu nie odpowiedział. Zaraz potem Ludwig najechał Morawy i obległ Rościsława w Weligrodzie, ale go nie zdobył. Ale wstrzymało to na kilka lat wypędzanie niemieckich kapłanów. Wznowił je Rościsław w 858 roku, gdy z synem Ludwiga przeciwko niemu się sprzęgł. Słał też ponownie pismo do papieża po kapłanów, ale nowy papież Mikołaj akurat w konflikcie był z władcą Lotaryngii Lotharem i z patriarchą Focjuszem, przez co Morawy dla niego nieważne były i nie opowiedział na prośbę. I wtedy Rościsław do bizantyjskiego cesarza o kapłanów pismo wysłał i dostał ich. Przywodziło im dwóch, co słowiańską mową gadali i w niej te ich gusła odprawiali. Ale jeno zgorszenie z tego wyszło i zamęt. Bo dokąd niemieckie kapłany łacińską mową gusła odprawiali a po niemiecku podczas kazań naszych bogów obrażali, lud goniony pod przymusem do kościełów tego nie rozumiał i jeno śmiał się łacińskie i niemieckie słowa i zaklęcia przekręcając. Ale gdy usłyszał, jak ten Kyryl i Metody słowiańską mową obcego mściwego boga chwalą, a naszych bogów obrażają, fałszywymi ich zwąc i bożkami a bałwanami wyzywając, wzburzył się. Gdyby nie zbrojne pachoły kościelne i Rościsława, toby ich ubito. Odtąd ciągle pod strażą chodzili. A gdy Ludwig pięć lat temu (864 rok) znów Wielkomorawy najechał, by na powrót niemieckich kapłanów Rościsława zmusić, on sam wysłał bizantyjczyków na północ, by Niemiec ich nie pochwycił i nie zgładził.
– Wiem ci ja o tym, kneziu Gościwicie – przerwał gospodarzowi ślężański Gardomir. – Byli wtedy u nas na Ślęży, ale nikto ich słuchać nie chciał.
– I u nas też byli – dorzucił wiślański Krakus. – Wiem ci ja, że nawet na Łysą Górę, co święta jest, doszli. Ale gdy straszyć naszych jęli, że kto po dobroci ich krysta nie przyjmie, to go inni siłą nawrócą – wygnano ich.
– Jam też o tym słyszał, że u was byli, ale nic nie zdziałali – ciągnął dalej Gościwit. Wrócili oni tedy na Morawy już po odwrocie Ludwiga, który tyle jeno osiągnął, że Rościsława zmusił, by obok bizantyjskich ponownie niemieckich kapłanów na Morawy wpuścił. Ale z tego właśnie największy zamęt się zrobił. Bo jedni i drudzy ze sobą o dziesięciny i ziemie i poddannych wadzić się zaczęli. Wtedy zrozumielim, że oni nie tyle o ich boga, co o władzę i bogactwo zabiegają. Lud był rad, bo do kościełów nikt go czas jakiś nie gnał a i danin odmawiał, bo niemieckim mówili, że tym drugim już dali, a tym drugim, że niemieckie kapłany dań wzięli. Sam Rościsław był zły, bo mu kościeł, miast pomagać rządzić i posłuch trzymać, zamęt tylko przyniósł. Wykorzystał to Ludwig i ponownie przed rokiem Morawy najechał i chciał bizantyjskich kapłanów wyżenąć, ale akurtat papież uznał ich a Metodego morawsko-panońskim biskupem uczynił. Przez co zamęt nie ustał, a biskupa przez papieża wyznaczonego Ludwig wygnać nie śmiał. Wycofał się więc, niemieckie kapłany przestraszone umilkły, a Rościsław postanowił na moje księstwo napaść, aby jeszcze w siły wzrosnąć. Przez co do was po pomoc słałem i dziękuję wam, żeście z nią przyszli.
– Nie godzi się lud słowem mówiący wobec napaści renegata bez pomocy ostawić – rzekł na to imiennik morawskiego knezia, głomacki Rościsław, po czym zapytał – A jako to myślicie bronić się?
– Donieśli mi gońce, że zbiera on wojsko i niemiecką modą dużą siłą na Hradczany uderzyć chce. Ale po drodze lasy są i rzeki, i bagniska, przeto przywitamy go po naszemu…
Zaśmiali się znów na te słowa wodzowie przybyli czeskiemu kneziowi z pomocą. Wojaczka nieobcą im była. Od wieka zdarzało się, że obcy na słowiańskie ziemie parli. Ale rzadko Słowianie jak za Samona w polu na bitwę stawali. Po lasach walczyli, zasadzki robiąc, drogę obcemu wojsku psując i zawalając, w nocy podczas snu atakując i żywność mu odcinając. Przez co nie raz silniejszy liczebnie nachodźca wymęczony, niedospany, głodny i szarpany z boków i z tyłu z niczym, w mniejszej liczbie, do siebie wracał. I tak właśnie postanowił z mojmirowicem rozprawić się Gościwit.
Nim spać poszli gwarzyli jeszcze chwilę o hebrajskim bogu i jego kapłanach, o których czeski kneź i głamacki wódz mieli dużo wiedzy, gdyż już i na ich ziemie się pchali. A i pozostali, choć rzadziej, też mieli z nimi do czynienia.
– Zła to wiara i złe kapłany. I mściwy ich bóg. Dopiero gdym tych bizantyjskich kapłanów, co w naszej mowie ich hebrajskie gusła odprawiają posłuchał, zrozumałem to – mówił Jutrogost – Bo patrzcie ino – mówią że on dobry, ten ich bóg. A za byle co kary zsyła, i dopusty różne, i po śmierci do piekła wrzuca na wiekuiste cierpienie. To jaki on dobry? Prawią też, że sprawiedliwy, ale w ich księgach czytają, jako to jednych sobie wybrał, co się Hebrajczykami zwą i do mordowania innych zaganiał. A nawet sam im w tym pomagał. To jaki on sprawiedliwy? I co to za sprawiedliwość, że zezwala na niewolenie ludzi i wydzieranie im danin i ziem? I że miłosierny jest, gadają. Ale jakie to miłosierdzie, że gdy nie pościsz, nie umartwiasz się i na kolanach w kościełach o miłosierdzie nie żebrzesz, do piekła idziesz?
– Gadają, że jest przykazanie nie kradnij, a całe ziemie i mienie naszym ludom rabują. Gadają też – nie zabijaj – a wojny u nich ciągle i nawet ich biskupy same wojów na wojny wiodą i mordują ile strzyma – rzekł Krakus, a po chwili dorzucił – i za byle co ludziom głowy ścinają lub ich wieszają.
– Sami ci kapłani takoż nic nie warci – dodał Gościwit. – Uczą, że ich kryst miłować kazał innych i winy przebaczać. A nas nienawidzą, poganami obraźliwie zwąc i kary u nich okrutne, jakich u nas nie ma. Za byle co oczy wydzierają, języki  i ręce ucinają, batożą do krwi lub w niewolę zaprzedają.
– A już najdziwniejsze mi jest to – dorzucił Rościsław – jak nienawidzą się kapłani bizantyjscy z niemieckimi. Niby jednego boga czczą, te same modlitwy do niego gadają, a niejednego z nich i ich pachołów drudzy ubili, gdy o władzę i daniny szło.
– I tyle warta jest ta ich wiara. Głoszą ją, bo władzę im daje i bogactwo – podsumował  rozmowę Krakus.
Nazajutrz pod wodzą Gościwita, który najlepiej znał jego księstwo, ruszyli ku granicy z Morawami, by tam zasadzki na agresora szykować. Drogi zawalali drzewami, w lasach także drzewa walili, by zza nich z łuków szyć, psuli mosty, a ludności z żywnością kazali się po lasach kryć. Nim nadeszły morawskie hufce, przygotowani byli do walki.
Rościsławowi, a jeszcze bardziej jego wojom, szybko zbrzydł atak na Czechy. Ni chwili spokoju nie mieli. Ciągle z ukrycia strzały ich raziły. Gdy parli w las za łucznikami, na zasieki z powalonych drzew trafiali, zza których jeszcze mocniej ich rażono. Podczas przepraw przez rzeki bito do nich z przodu, tyłu i z boków. Małe podjazdy nie wracały nigdy. Jadła po drodze nie było. Ludności na jeńca też nie. Nocy ni jednej spokojnie nie przespali, bo obrońcy na zmianę co godzinę na obóz najeżdżali małymi kupami, podrywając na nogi całe morawskie wojsko. I nim w pobliże Hradczanu dotarli, tacy znużeni byli, że wojny im się już prawie odechciało. Próbowali jeszcze Wełtawę przejść widząc hradczański gród na szczycie wzgórza po drugiej stronie rzeki, ale brody tak obsadzone łucznikami były, że tylko ludzi natracili. Rościsław widząc niepowodzenie zawrócił wojsko na Morawy. Ale do samej granicy spokoju nie mieli, gdyż zajadli Czesi i ich sojusznicy szli za nimi powrót im uprzykszając. Dobrą trzecią część wojsk stracił Rościsław i niczego nie uzyskał. Na domiar złego, gdy już do siebie wracali, dopadł ich posłaniec z kraju. Rozruch się zrobił na Morawach, bo gdy tylko kneź z wojskiem do Czech ruszył, kapłany bizantyjskie i niemieckie walczyć ze sobą zaczęli, a lud jednych i drugich gonić i bić jął. Tak więc po powrocie zamiast łupy dzielić, woje rościsławowe rozruch pogański tłumić musieli. Nie udała się Rościsławowi ta wyprawa na Czechy, oj nie udała.

Tymczasem Gościwit z wodzami sojuszników i wojami na Hradczany wrócił. Na wysokim wzgórzu obok kneziowego dworca stał tam pogański chram. Odprawili w nim obrzędy i bogom żertwę złożyli, po czym uczty i zabawy przez kilka dni się ciągnęły. Na koniec wodzowie Głomaczy, Opolan, Ślężan  i Wiślan z ich wojami ruszyli do siebie. Rościsław ruszył oddzielnie ku Łużycom. Pozostała trójka pociągnęła razem ku kotlinie kłodzkiej, po czym dwóch pozostałych Gardomir zaprosił na Ślężę. I tu złożyli na szczycie świętej góry żertwę bogom, po czym ucztowali dni kilka. Jutrogost i Krakus ruszyli następnie na wschód. Opolański wódz zaprosił wiślańskiego na święty u Opolan Chełm, Górą Peruna zwany. I tu świętowali dni kilka bogom cześć oddawszy. Na koniec Krakus pociągnął z wiślańskimi wojami na wawelski gród, a z niego na Łysą Górę, najświętszą u Wiślan.
Zawarta podczas wyprawy z pomocą do Czech przyjaźń pomiędzy wodzami Jutrogostem, Gardomirem i Krakusem nie raz okazała się przydatna, gdy krótko później następca morawskiego Rościsława, Świętopełk, najeżdżać zaczął Wiślan, Opolan i Ślężan. Wielokrotnie z pomocą sobie spieszyli. I choć wiele razy Świętopełk grody u nich zdobywał i swych żupanów na nich osadzał, co tylko na Morawy wracał, wspólnie jego żupanów wypędzali a grody odbijali. Także kapłanów hebrajskiego boga, których zawsze ze sobą prowadził morawski najeźdźca, wypędzali. Nie chcieli ni ich, ni ich boga. Kiedyś po jednej takiej wspólnej przeciwko Morawianom walce znów spotkali się na szczycie Ślęży. Po złożeniu bogom żertwy długo przy ognisku ucztowali, tańczyli i śpiewali. Na koniec Gardomir rzekł:

– Tej góry nigdy wyznawcom krysta i hebrajskiego boga nie oddamy.

Niestety mylił się. Wiek później dynastia Piastów narzuciła siłą podbitym plemionom w swoim państwie wiarę w hebrajskiego boga. Świętą Ślężę na początku XII wieku skatoliczono, hańbiąc ją nadjordańskimi symbolami. Ale jeszcze ponad tysiąc lat później, w XXI wieku walka o pogańską Ślężę nadal trwała…

.
Epilog
.
Rok po najeździe na Czechy zmarł czeski Gościwit, a kneziem po nim wybrany został jego syn Borzywoj. Ale długo samodzielnie nie panował. Najechał go morawski Świętopełk, uczynił lennikiem i przymusił do krztu.
Gorzej los obszedł się z morawskim Rościsławem. Rok po nieudanym najeździe na Czechy, osadzony przez niego jako jego namiestnik w księstwie nitrzańskim bratanek Świętopełk, pojmał go i wydał w ręce Ludwiga niemieckiego. A ten kazał mu wyłupać oczy i jako jeńca w jednym z niemieckich klasztorrów do lochu wrzucił, gdzie o nim całkiem zapomniano. Do tego stopnia, że nikt nawet nie odnotował, kiedy w lochu zmarł.
Świętopełk mylił się jednak, gdy wydając stryja Ludwigowi na tron morawski z jego łaski liczył. Niemiec podzielił państwo morawskie na dwie części i dał je jako lenno pobratymcom – margrabiom Wilhelmowi i Engelszalkowi. Ludność jednak zbuntowała się przeciwko nim i cesarz zmuszony był wysłać im odsiecz. Na dowódcę drugiej (pierwsza wyprawa została rozbita) wprosił się Świętopełk. Ale ledwo dotarł na Morawy, sam stanął na czele buntu, markgrafów wypędził i przejął władzę. Prowadził wiele wojen i podbił wiele nowych ziem, m.in Czechy, całą Panonię (cały teren współczesnych Węgier) i zachodnią część Rumunii, część niemieckiej Marchii Wschodniej – Łużyce i kawałek Austrii. Parł wielokrotnie i na ziemie Ślężan, Opolan i Wiślan, ale nigdy na stałe ich nie podbił.
W „polityce religijnej” lawirował między wspieraniem kleru bizantyjskiego i łacińskiego. Doprowadził do powstania samodzielnego biskupstwa morawskiego, którego pierwszym biskupem był Metody i początkowo wypędzał łaciński kler. Ale później biskupem wyznaczył łacinnika Wichinga, Niemca i pomagał mu wypędzać kler bizantyjski  – uczniów Metodego i Cyryla. Na koniec rok przed śmiercią wypędził i Wichinga, choć pozostawił na Morawach niemiecki, łaciński kler. Walki o wpływy i władzę pomiędzy łacinnikami a  bizantyjczykami przez blisko ćwierć wieku dezorganizowały jego państwo.
Po jego śmierci w 894 roku władzę przejął starszy syn Mojmir II a namiestnikiem w Nitrze został młodszy jego brat Świętopełk II. Od początku panowała pomiędzy braćmi niezgoda. Dochodziło też do wojen o władzę. Nie raz każdy z nich zawierał sojusze z wrogami drugiego. Walkę bratobójczą o władzę wykorzystali wrogowie zewnętrzni, kawałek po kawałku odbierając zdobycze terytorialne ich ojca. Na koniec najazdy Węgrów na początku X wieku unicestwiły państwo Wielkomorawskie. Od 907 roku nie wspomina o nim ani o Mojmirze II i Świętopełku II żadna kronika. Zniknęli w czeluściach niebytu.
Podbite przez Świętopełka I Czechy skorzystały z upadku Moraw tworząc własne oddzielne księstwo. Ale nigdy na trwałe nie wyrwało się ono z narzuconej mu niemieckiej kurateli. Nie uwolniły się też od narzuconego im hebrajskiego boga, choć w czasach, gdy w imieniu nieletniego syna po śmierci męża Wratysława regencję objęła Drogomira/Drahomira, kneźna Stodorańska, sama ona stanęła na czele pogańskiej reakcji. Wypędziła wszystek kler, poburzyła kościoły likwidując całkiem organizację kościelną.  Niestety Niemcy spacyfikowali ten bunt narzucając Czechom ponownie hebrajskiego boga i niemieckich kapłanów. Ale pamięć o stodorańskiej Drogomirze w Czechach nie zaginęła. I o niej będzie kolejna opowieść.
.
opolczyk

PS

Kanwą do powyższej opowieści jest znaleziony przeze mnie w sieci oszołomski turbokrystowierczy tekst o reakcji pogańskiej w księstwie (a nie „królestwie”) Wielkomorawskim.
http://pl.megakampania.wikia.com/wiki/Reakcja_poga%C5%84ska_w_Kr%C3%B3lestwie_Wielkich_Moraw

Próbowałem odnaleść na ten temat informacje z innych źródeł, ale bezskutecznie. Kneź wielkomorawski Rościsław to postać historyczna. O opolańskim Jutrogoście, ślężańskim Gardomirze, wiślańskim Krakusie i głomackim Rościsławie nie znalazłem najmniejszej wzmianki. Jedynie czeskiego Neklana wspomina „kronikarz” Kosmas jako legendarnego Przemyślidę. Choć w czasie, gdy miała trwać ta reakcja pogańska (867-9) panować w Czechach musiał poprzednik pierwszego historycznego Przemyślidy Borzywoja (panował przypuszczalnie w latach 870-889) – jego ojciec Gościwit.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%9Bciwit_(ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_czeski)

I to on był synem owego legendarnego Neklana.
Tekst zachwalający „wiekopomne” zwycięstwo Rościsława nad „zbuntowanymi” poganami zawiera wiele propagandowych bzdur i dezinformacji. Oto najważniejsze z nich:
1) Państwo wielkomorawskie nie było królestwem a księstwem. Sam Rościsław też nie był królem.
2) W czasach jego panowania państwo wielkomorawskie obejmowało jedynie Morawy, podbite przez poprzednika, Mojmira, księstwo Nitrzańskie (część Słowacji) i zawładnięty przez samego Rościsława kawałek Węgier. Udału mu się też narzucić zależność od siebie księstwu Błatneńskiemu (część kotliny Panońskiej). Nigdy natomiast ani sekundę ziemie wiślańskie, opolańskie czy ślężańskie nie były częścią jego państwa. Nawet nad Czechami nie panował. Tylko więc kompletny ignorant mógł napisać: „powstanie pogańskich plemion zamieszkujących północne części Królestwa Wielkich Moraw.”
Tu dodam, że największy zasięg państwo wielkomorawskie osiągnęło za panowania nastąpcy Rościsława, Świętopełka, który podbił całe Morawy i Czechy, parł na północ na Łużyce oraz na ziemie Ślężan i Wiślan. Ale nie ma żadnych wiarygodnych dowodów na to, że podbił i włączył do swego państwa Ślężan i Wiślan. Nawet zbyt często niewiarygodna wiki o tym, w tym przypadku słusznie, wspomina:

„Szczyt ekspansji Wielkich Moraw przypadł na panowanie Świętopełka I w latach 871–894, kiedy w ich skład wchodziły, poza Morawami, częściowo tereny dzisiejszych Węgier i Słowacji, a także Czechy, Łużyce, Zakarpacie. Kwestia przynależności do Państwa wielkomorawskiego Małopolski i Śląska jest przedmiotem sporów między polskimi naukowcami, z których część opowiada się za tą przynależnością[4][5], a część uznaje, że nie ma na nią żadnych dowodów.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_wielkomorawskie#Historia

3) Nie jest wykluczone, że w 869 doszło do wojny wojsk Rościsława z koalicją pogańską, ale wątpliwy jest podany w tekście wynik – zwycięstwo krześcijan. Natomiast nieprawdopodobieństwem jest domniemana kampania z roku 868 i zdobycie w sierpniu grodów na Górnym Śląsku oraz późniejsze zdobywanie grodów Opolan. Bowiem w tym samym czasie, w roku 868 Ludwig Niemiecki najechał, nie pierwszy zresztą raz, Wielkomorawy i Rościsław prowadził kampanię obronną przed Niemcami, a nie kampanię zdobywczą u Ślężan i Opolan. Kampania zimowa 869 także jest wyssana z palca. Wobec zagrożenia kolejnym najazdem Ludwiga II nie mógł Rościsław z większością wojsk opuszczać kraju i rozrabiać dalej u Opolan, gdyż zaprosiłby w ten sposób Niemca do łatwego podboju własnych ziem.
Z dużym prawdopodobieństwem Rościsław walczył rzeczywiście z poganami, zarówno u siebie jak i u wspieranego przez sąsiadów czeskiego Gościwita, którego chciał podbić. Niemniej wyssana z palca zwycięska kampania i rozbicie „zbuntowanych” pogan to krystowiercza mitologia mająca pokazać wyższość krystowierstwa nad pogaństwem. Szkoda tylko, że autor tej załganej propagandówki nie napisał, jak skończył ów „król Rościsław I Śmiały”. Oto rok po jego wyssanym z palca „wiekopomnym” triumfie nad poganami zdradzony został przez bratanka Świętopełka, wydany Niemcom, oślepiony i jako jeniec osadzony w jednym z niemieckich klasztorów, w którym w niewoli zdechł. Tyle dało mu służenie nadjordańskiej dżumie.

Na koniec jeszcze zdemaskuję kilka oszołomskich krystowierczych propagandowych blag i wymysłów autora:

„W ciągu dwóch lat chrześcijanie zdołali ujarzmić pogański ferwor i ponownie podporządkowali sobie tamtejszą ludność”

Bzdura. Nie był to żaden pogański „ferwor” a obrona własnej kultury i tożsamości. A ponadto w Czechach miał miejsce historycznie udokumentowany bunt pogański ok. 920 roku pod wodzą kneźny Drogomiry, która wypędziła kler i nakazała burzenie kościołów. A u Śężan, Opolan i Wiślan pogaństwo długo jeszcze panowało, przy czym po narzuceniu im krystowierstwa przez Piastów dochodziło i u nich do pogańskich buntów.

„Po powstaniu wodzowie Jutrogost, Gardomir i Krakus nawrócili się na wiarę chrystusową (nie wiadomo kiedy dokładnie to zrobili oraz czy nie było to wymuszone)”

Kompletna bzdura, przy czym z głupoty autor wspomina mimochodem o wymuszanych „nawróceniach”. I tak było na przestrzeni wielu wieków – dobrowolne „nawrócenia” stanowiły niewielki promil. Cała raszta była wymuszana siłą – ogniem i mieczem.

„Mimo przejęcia przez władców Wielkich Moraw Chrześcijaństwa wiele lat przed tymi wydarzeniami, to proces chrystianizacji nie przebiegał podobnie szybko we wszystkich częściach kraju.”

Nie było żadnego „procesu krystianizacji” Moraw. Lud z uporem trwał przy słowiańskich bogach, a władcy i możnowładcy jedynie dla własnych korzyści udawali krystowierców. Dopiero od któregoś tam następnego pokolenia stawali się faktycznie gorliwymi krystowiercami, choć nadal dawało im to korzyści. A lud dopiero po stuleciach przyjmował hebrajskiego boga, pamiętając nadal o starych i odprawiając nadal stare pogańskie obrzędy, nazywane eufemistycznie przez krystowierców „tradycją ludową” lub „folklorem”.

„Do 867 roku nawróciły się głównie tereny rdzennych Moraw oraz południe państwa Rościsława. Pozostałe terytoria (zamieszkiwane przez Głomaczy, Czechów, Ślężan i Wiślan) pozostały przy starych wierzeniach.”

Bzdura. Lud zmuszano do danin i do chodzenia do kościołów. I to właśnie jest owym „nawróceniem się” Moraw. Po cichu jeszcze przez wieki lud czcił swych bogów. Zresztą dzisiaj Czesi (i Morawianie) to najbardziej zlaicyzowany „niewierzący” naród w Europie i jeden z najbardziej „niewierzących” na świecie:

„Czechy należą do najbardziej laickich państw na świecie. Zgodnie ze Spisem Powszechnym z 2011 roku za wierzących uznało siebie 20,6% mieszkańców Czech, przy czym tylko 13,9% przynależy do któregoś z kościołów lub organizacji religijnych. Mianem „niewierzących” określiło siebie 34,2% respondentów. 45,2% mieszkańców nie umiało bądź nie chciało określić swojego stosunku względem religi”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy#Religia

Tyle dało wściekłe ich katoliczenie 11-12 wieków temu.

„Najważniejszym skutkiem tego konfliktu, było zdławienie pogańskiej opozycji nastawionej przeciwko królowi Rościsławowi. Wiązało się to z nawróceniem się części plemiennych wodzów, tylko wodzowie Czechów i Głomaczy pozostali przy starych wierzeniach”

Hehehe – Rościsław niby „zdławił” pogańską opozycję, choć później Drogomira czesko-morawski kościół rozwaliła, a jego samego bratanek krystowierca Świętopełek wydał krystowierczemu Niemcowi, który go oślepił i wrzucił na zgnicie do klasztoru. Ślężanie, Opolanie i Wiślanie jeszcze przez pokolenia byli poganami, Ślężę i Łysą Górę skatoliczono dopiero na początku XII wieku, a opolski Chełm, Górę Peruna, skatoliczono i przekrzczono na „św. Annę” dopiero pod koniec XV wieku. Do tego czasu okoliczna ludność w kącinie ukrytej na zalesionych zboczach Góry Peruna oddawała cześć słowiańskim bogom, mając nadjordańskich idoli – mówiąc oględnie – w nosie. Przypomnę jeszcze, że Paweł Jasienica podał, iż ostatni zarejestrowany przypadek prawdziwie pogańskiego świętowania Nocy Kupały miał miejsce w 1937 r. właśnie na Opolszczyźnie. Nie wiadomo tylko, czy był to początek odradzania się pogaństwa u Opolan, czy też uparta kontynuacja prastarej słowiańskiej tradycji na przestrzeni całego krystowierczego „milenium”.

Równie załgane i naiwne jest kreowanie Rościsława na wielką i ważną postać historyczną.
http://pl.megakampania.wikia.com/wiki/Ro%C5%9Bcis%C5%82aw_I_%C5%9Amia%C5%82y

W jego przypadku owa „megakampania” jest tylko mikrobełkocikiem…

Aha – bo o tym nie wspomniałem – za ściągnięcie na Morawy „nawracaczy” bizantyjskich kanonizowany został Rościsław przez cerkiew. Ciekawe, czy – gdyby o tym wiedział –  dodało by mu to otuchy, gdy gnił w lochu niemieckiego klasztoru?

.

Pawłowi Ziemińskiemu w odpowiedzi…

.

.

Po opublikowaniu przeze mnie poprzedniego wpisu (https://opolczykpl.wordpress.com/2018/03/12/turbolechickiej-szajby-bieszka-ciag-dalszy/) na stronie WPS miała miejsce dyskusja, a raczej „zapasy” przedstawicieli dwóch obozów – zwolenników Bieszka i Imperium Lechii i ich przeciwników.
Niestety zostałem zaczepiony przez sprawcę zamieszania, Pawła Ziemińskiego, który wymysły Bieszka zamieścił, po czym, zamiast stuknąć się palcem w głowę i wycofać jakoś z kłopotliwej sytuacji niepotrzebnego nagłaśniania turbolechickiego świra, idzie w zaparte, a nawet mnie kopie po kostkach.
P. Ziemiński napisał taki komentarz:

„Przemex, odpowiedz najpierw, czy przeczytałeś książki Bieszka, i które podane przez niego źródła kwestionujesz? Które poglądy uważasz za legendy i dlaczego ( tzn. co dajesz jako podstawy uznania tych poglądów za legendy i fantazje, tylko proszę cię żebyś za jedyny argument nie podawał, że tak twierdzi Andrzej Szubert, bo wtedy należałoby zapytać tegoż o źródła i ich krytyczną ocenę i jego metodologię, a przecież A.Szubert jest takim samym ” niezawodowym historykiem” jak p. Bieszk, jeśli się nie mylę ?”

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/12/janusz-bieszek-badacz-ktorego-nie-mozna-ignorowac/comment-page-1/#comment-77525

.

Nie wiem, dlaczego się Ziemiński mnie czepia! Nigdy i nigdzie nie twierdziłem, że jestem „badaczem” czy historykiem. Jestem piewcą kultury słowiańskiej. Tylko tyle i aż tyle. A że siedzę w temacie od lat, coś niecoś i na temat kultury słowiańskiej, ale i historii Słowian też wiem. I dlatego napisałem kiedyś tekst pt: „Czy można napisać historię Słowian od prapoczątków?”.
https://opolczykpl.wordpress.com/2017/01/28/czy-mozna-napisac-historie-slowian-od-prapoczatkow/

Dałem w nim jednoznaczną odpowiedź, że jest to niemożliwe i nadal tak uważam. Wyjaśniłem też, dlaczego jest to niemożliwe.

Będąc piewcą kultury słowiańskiej nie jestem jak Bieszk i jemu podobni zakompleksionym człowieczkiem szukającym dowartościowania się w wymyślaniu Wielkiej Lechii czy jak ją tam turbolechickie świry zwą. I dlatego porównanie mnie z Bieszkiem jest po prostu śmieszne i kompromitujące Ziemińskiego.
Na temat „metodologii” Bieszka powiem tyle – wyszukał sobie ileś tam kronik, z których niewielkie fragmenty interpretuje w sposób dowolny  i naciągany tak, aby udowodnić swoją sfiksowaną ideologię, a ponadto nie stara się sprawdzić i ustalić wiarygodności przytaczanych zapisów. A że przez wieki „kronikarze” odpisywali od poprzedników nie sprawdzając ich, przeróżne wymyślone, wyssane z palca „fakty” i dane, stąd w wielu kronikach tyle jest tych wymyślonych faktów. Ale i tak nie znalazłem w żadnej kronice rzeczywistych i niepodważalnych dowodów na istnienie Imperium Lechii. Dlatego że ani tych dowodów nie ma w kronikach, ani Imperium Lechii nie było. Istnieje tylko w głowach turbo-lechickich świrów.
.
Obojętne jest więc, na ile kronik powołuje się Bieszk. Znacznie ważniejsza jest ocena ich wiarygodności – a chyba Ziemiński nie wierzy w autentyczność tzw „kroniki Prokosza”…
http://dzienniknarodowy.pl/kronika-prokosza-przebiegle-falszerstwo-i-dziecko-swoich-czasow/
https://www.researchgate.net/publication/320550430_Uwagi_o_apokryficznej_kronice_tzw_Prokosza

…..która jest dla Bieszka & turbolechickich świrów „Starym i Nowym Lechickim Testamentem”, biblią, jedyną jedynie prawdziwą prawdą objawioną. A może wierzy Ziemiński w wymysły Kadłubka o rozgromieniu przez Lechitów Cezara, a wcześniej Macedońskiego? Bo ja jeszcze w czasach PRL dużo naczytałem się o tych dwóch, ale nigdzie nie znalazłem informacji, ża najeżdzali Imperium Lechii.

Przykład naciąganej i niedopuszczalnej, dyskwalifikującej Bieszka jako „badacza” i nawet amatorskiego „historyka” metodologii podałem w poprzednim wpisie. Bieszk twierdzi, że nazwa Vindelicum dosłownie oznacza „miasto Lecha”. Niech więc pokaże mi słownik łacińsko-polski (lub kronikę) w której takie tłumaczenie znalazł.
Ponadto uważa on podane w XV-wiecznej kronice norymberskiej „fakty” (w sumie obojętne czy prawdziwe czy nie) obrony w roku 9 n.e przed najazdem rzymskim i zniszenie Vindelicum 3 lata później jako dowód na istnienie Imperium Lechii – co jest absolutnie niedopuszczalne. Zwłaszcza z punktu widzenia metodologii. Jeśli założymy nawet (co jest prawdopodobne), że żyjące tam wtedy plemiona były słowiańskie i nawet że Rzymrzeczywiście zdobył i zniszczył Vindelicum, to jedyny dopuszczalny wniosek  jest taki, że tereny wokół dzisiejszego Augsburga były dwa tysiące lat temu terenem osadnictwa słowiańskiego. A nie, że istniało „Imperium Lechii”. Zresztą, jak napisałem w poprzednim wpisie – gdyby ono istniało to musiałoby zorganizować wyprawę odwetową. Wszak wtedy było u szczytu potęgi. Zgodnie z kroniką Kadłubka krótko wcześniej pobiło Cezara a jeszcze wcześniej Macedończyka. To co to dla takiej potęgi byłoby rozwalić pętaka Oktawiana. Ale niestety ani kronika norymberska, ani Bieszk nie wspomina o wyprawie odwetowej Imperium Lechii.
Ciekawi mnie, czy Bieszk przytaczał w jego książkach poniższe cytaty (a jeśli przytaczał to jak je interpretował ) z kronik Prokopiusza z Cezarei i Pseudo-Maurycego:
.
„…te plemiona, Sklawinowie [plemiona naddunajskie] i Antowie [plemiona osiadłe między Dniestrem a Dnieprem], nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i dlatego zawsze wszystkie pomyślne i niepomyślne sprawy załatwiane bywają na ogólnym zgromadzeniu.”
(Prokopiusz z Cezarei, VI w. – historyk grecki)
.
Zgodnie z turbolechickim wyznaniem wiary zarówno plemiona naddunajskie jak i te na Rusi między Dniestrem a Dnieprem wchodziły w skład Imperium Lechii. Musiałyby więc podlegać władzy jednego człowieka – lechickiego króla imperatora. A tymczasem w VI wieku tak nie było. Prokopiusz pisząc swoją kronikę bazował na informacjach przywożonych przez kupców. I ci nigdzie nie zauważyli wielkiego Imperium Lecickiego rządzenego przez króla. Natomiast widzieli różne plemiona żyjące w ludowładztwie – co całkowicie podważa bzdurne wymysły turbolechitów. Możnaby ten zapis ignorować, gdyby nie to, że w takim ludowładztwie plemiona Polabskie żyły jeszcze do XII wieku, co odnotowało wielu kronikarzy – i to nie na podstawie relacji z trzeciej ręki czy odpisywania „informacji” z innych kronik a na podstawie naocznej obserwacji.
.
„Plemiona Słowiańskie i Antów podobne sposobem życia i zwyczajami, i miłością ku wolności; żadnym sposobem nie można skłonić do niewolnictwa względnie podległości w swoim kraju. […], łatwo znoszą spiekotę, głód, deszcz i niedostatek w jedzeniu. Do przybywających do nich cudzoziemców odnoszą się przyjaźnie, pokazując im drogę z jednego miejsca do drugiego, chronią ich od nieprzyjemności, tak że jeżeli by się okazało, iż z powodu niedbalstwa tego, który przyjmował u siebie cudzoziemca, ten ostatni poniósł jakąkolwiek szkodę, przyjmujący go wcześniej rozpoczyna wojnę przeciwko winnemu, uważając za punkt honoru mścić się za cudzoziemca. Znajdujących się u nich w niewoli nie trzymają w niewolnictwie jak inne plemiona przez czas nieograniczony, lecz ograniczają czas terminem, dają im wybór, albo za umowny wykup wrócą do swoich lub pozostaną jako wolni i przyjaciele. […]
Ze swoimi wrogami prowadzą walki chętnie w miejscach porosłych gęstym lasem, w wykrotach i urwiskach, z korzyścią dla siebie, posługują się, niespodziewanymi atakami, podstępami i w dzień, i w nocy, wykorzystując wiele różnych sposobów. Doświadczeni także w przeprawach przez rzeki, przewyższając w tych sprawach wszystkich innych. […] Każdy uzbrojony dwiema niewielkimi włóczniami, niektórzy mają także tarcze, mocne lecz łatwe do przenoszenia. Posługują się także drewnianymi łukami i niewielkimi strzałami, maczanymi w specjalnej dla strzał truciźnie, mocno działającej, jeśli raniony wcześniej nie przyjmie odtrutki, względnie innych środków znanych doświadczonym lekarzom, względnie nie wytnie natychmiast dookoła zranionego miejsca.”
(Pseudo-Maurycjusz VI-VII w. pisarz bizantyjski)
.
„…żadnym sposobem nie można skłonić do niewolnictwa względnie podległości w swoim kraju.”
A przecież każde imperium bazuje na narzucaniu podległości w swoim kraju ludności wobec władcy i wspierającej go kasty możnowładców. Tak więc i ta relacja zaprzecza przynajmniej pośrednio istnieniu Imperium Lechii. Ponadto Pseudo-Maurycjusz przytacza niezwykle ważne informacje „militarne”. Zamieściłem je, bo kilku dyskutantów na WPS, w tym i Dariusz Kosiur, zastanawiało się – jak Słowianie powstrzymali Imperium Rzymskie jeśli nie tworzyli sami spójnego silnego imperium. Odpowiedź daje im właśnie Pseudo-Maurycjusz (czytać ludzie, czytać – i nie to co wypisuje Bieszk).
Tu dodam jeszcze, że nie zawsze w historii najazd silnego wroga odpierały inne silne imperia. Często było na odwrót. Przypomnę podobne przypadki historyczne – hiszpańscy konkwistadorzy potężne scentralizowane imperium Inków rozbili i podbili w kilka lat. Natomiast luźne plemiona Mapuczy graniczące z państwem Inków powstrzymały konkwistadorów na 300 lat. Mapucze żyli w systemie plemiennym, przedpaństwowym. W obliczu zagrożenia małe plemiona wybierały wspólnego wodza i walczyły z Hiszpanami po „partyzancku” – z zasadzek i zaskoczenia. I odparły konkwistę. Choć militarnie teoretycznie ustępowali armii Inków pod każdym względem. Pisałem o tym kilka lat temu:
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/09/01/mapucze-w-kleszczach-zachodniej-antycywilizacji-2/
.
Podobnie luźne plemiona Indian wielkich prerii kilka wieków stawiały opór białym najeźdźcom. A silne scentralizowane imperium Azteków z armią liczącą kilkadziesiąt tysięcy wojowników padło w ciągu kilka lat.
.
Scentralizowane państwo, którego armia zostanie pobita w walnej bitwie może ulec upadkowi. Takie przykłady poza Inkami i Aztekami historia zna. Imperium perskie padło pod ciosami Macedończyka – rozgromił kilkakrotnie liczniejsze siły Dariusza III po czym zdobył jego stolicę, co oznaczało upadek Persji.
Tak więc nie zawsze scentralizowane państwo lepiej stawia opór agresorowi, niż luźne plemiona walczące z zasadzek. A w tym Słowianie byli mistrzami.
.
Wracając do turbolechickiego „Imperium Lechii” zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy:
.
1) Już przed naszą erą nad Bałtyk docierali kupcy z Grecji i Rzymu w poszukiwaniu drogocennego na południu Europy bursztynu. Ich relacjami interesowały się elity ich państw z różnych względów, a echa ich relacji znaleźć można u starożytnych kronikarzy. Dziwne tylko, że na przestrzeni wielu wieków owi kupcy relacjonowali o mnogich ludach, o nieprzebytych borach, bagnach i uciążliwej podróży z powodu braku przejezdnych dróg. Wyprawy kupieckie trwały właśnie z powodu braku dróg całe miesiące. No i pytam Ziemińskiego – jak jest możliwe funkcjonowanie imperium o powierzchni kilku milionów kilometrów kwadratowych, pozbawionego sieci przejezdnych dróg? Jak władca może rozsyłać gońców, dekrety, poborców podatkowych, jak może skupiać w oznaczonym miejscu a następnie porowadzić przeciwko wrogowi szybko liczne wojska w kraju pozbawionym dróg? A tych nie było, o czym relacjonowali przez wieki kupcy.
.
2) Co doprowadziło owo Imperium do upadku, rzekomo gdzieś ok. roku 940, gdyż w tej sprawie Bieszk jest żenująco śmieszny. Jeśli owo imperium istniało już od ponad dwóch tysięcy lat i w międzyczasie gromiło Macedońskiego i Cezara, powstrzymało Cesartwo Rzymskie – to co doprowadziło je do upadku? I to jak Bieszk twierdzi – około roku 940-tego. Cesarstwo niemieckie odpada, bo jeszcze nie istniało – pierwszy cesarz został koronowany w roku 962. Wikingowie też nie, bo oni plądrowali co najwyżej pojedyncze miasta i dla wielkiego imperium zagrożeniem nie byli. Bizancjum odpada, bo żaden kronikarz bizantyjski nie odnotował rozbicia wielkiego imperium przez wschodnie cesarstwo. Papiestwo też odpada, bo akurat było wtedy pogrążone w rozpuście i walkach o tron papieski (ten okres papiestwa nazwany został pornokracją):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pornokracja
.
Ponadto nie posiadało papiestwo wtedy żadnego wystarczająco silnego świeckiego ramienia, bo po rozpadzie imperium Karola „wielkiego” na trzy części trwała zażarta walka pomiędzy nimi, a zwłaszcza wschodnią i zachodnią częścią, zarówno o prawo do sukcesji cesarskiego tronu jak i o ziemie marchii środkowej. Kto więc – jaka potęga doprowadziła do upadku Wielkiej Lechii?
Wygląda na to, bo tak się akurat składa, że Bieszk jest nie tylko specjalistą od Imperium Lechii, ale i od „cywilizacji kosmicznych”…

 

że jedyną potęgą mogącą wówczas pokonać Wielką Lechię byli – no właśnie – kosmici – Andromedanie, Plejadanie czy inni Reptilianie. Innego logicznego wyjaśnienia nie widzę – w I połowie X wieku nie było w Europie ani jednej rzeczywistej potęgi, mogącej rozpieprzyć Imperium Lechii – gdyby ono istniało.
I nikt go nie rozpieprzył – bo jest wymysłem świrów turbolechitów.
.
Na marginesie – zapewniam Grzanka, że pisząc o prima aprilisowym żarcie nie wiedziałem, że on taki komentarz umieścił. Zacząłem pisać mój tekst gdy był pod nim tylko pierwszy komentarz Ziemińskiego. Inne, w tym jego, przeczytałem dopiero po opublikowaniu tekstu u mnie na blogu.
Wydaje mi się, że Grzanek niepotrzebnie wrzucał wypowiedzi „demaskatorów” turbolechitów z „Magna Polonia”. Ludzie którzy akceptują allochtoniczną, „germańską” teorię napływu Słowian dopiero w V-VI wieku i kompletnie nie pojmują wyjaśnień genetyków o tym, od ilu tysięcy lat Słowianie żyją na naszych ziemiach…
.

.
…(co nie oznacza że stworzyli Imperium Lechitów) nie są kompetentni do zabierania głosu w tej sprawie, choć kilka ich argumentów rozwalających turbolechickie brednie było rzeczywiście niepodważalnych. Za to w innych idą ślepo w zaparte – jak choćby z tacytowym wymysłem o „Germanach”. To, że byli owi „Germanie” mieszaniną wielu różnych plemion, od Łaby na wschód głównie słowiańskich, a między Renem a Łabą mieszaniną Słowian, Celtów i plemion napływowch (ze Skandynawii czy Azji) przenigdy do nich nie dotrze. Tak jak do turbolechitów nie dotrze, że Imperium Lechii nie istniało.
.
Na koniec zapytam ja Pawła Ziemińskiego, jakie ma on KWALIFIKACJE, aby zabierać głos i orzekać czy Bieszk jest rzetelnym „badaczem”, czy oszołomskim świrem? I ile poświęcił on czasu na przeanalizowanie wiarygodności „źródeł” na które Bieszk się powołuje? I w ogóle ile tysięcy godzin poświęcił na badania kultury i historii Słowian, że uważa się za kompetentnego w tej sprawie? Z tego co widać po jego działalności i publicystyce, sprawa Słowiańszczyzny nie leży w centrum jego zainteresowań, a jest jedynie niejako okazjonalnym dodatkiem do jego głównych zainteresowań i działalności.

W sumie zaskoczył mnie upór, z jakim Ziemiński broni świrniętych wymysłów Bieszka. To że robi to głupiutka „nina”…
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/12/janusz-bieszek-badacz-ktorego-nie-mozna-ignorowac/comment-page-1/#comment-77238
.
…wcale mnie nie dziwi. Jest obdarzona ptasim móżdżkiem (tu przepraszam ptaki za to wyrażenie, gdyż takie kruki czy papugi są od niej mądrzejsze). To ona na stronie WPS przekonywała mnie kiedyś, że jej mąż pochodzi ze starożytnego, mającego pięć tysięcy lat, słowiańskiego rodu i że jego nazwisko znaleziono na jakiejś „białej mumii” sprzed pięciu tysięcy lat odkrytej gdzieś na pustyni w Chinach. I choć jej tłumaczyłem, że pięć tysięcy lat temu nie było ani nazwisk, ani pisma, którym by można było nazwiska zapisywać, nic do jej (ptaki – przepraszam) ptasiego móżdżku nie dotarło. Nie dziwię się więc, że ona w Bieszka wierzy jak muzułmanim w proroka i Koran a krystowierca w Joszue i żydobiblię. Ale że Ziemiński poddał się temu ogłupieniu, zdziwiło mnie i zasmuciło. Ale jak napisałem w poprzednim wpisie – nie mój cyrk i nie moje małpy.
.
opolczyk.

.

Turbolechickiej szajby Bieszka ciąg dalszy…

.

Domniemana „Sarmacja Europejska” turbolechitów

.

W pierwszym momencie, gdy strona WPS zamieściła wymysły Bieszka pod tytułem: „Janusz Bieszk…badacz, którego nie można ignorować”
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/12/janusz-bieszek-badacz-ktorego-nie-mozna-ignorowac/
.
… pomyślałem – czyżby to już był prima aprilis? Niestety nazwanie Bieszka „badaczem, którego nie można ignorować” to nie prima aprilisowy żart, a chyba na poważnie wypowiedziana przez Paziem opinia.
Tu przyznam, że Bieszka wysłuchałem (i to z trudem) do minuty 20:07…
.

.
…gdy Bieszk w kontekście zamków krzyżackich stwierdził, że są pozostałością „poprzedniej cywilizacji”, nie wiadomo tylko czy przed-, czy po-potopowej. W tym momencie jego wynurzenia wyłączyłem. „Badacz”, który bierze na poważne żydo-biblijny „potop” jest skończonym naiwniakiem a nie badaczem.
Powie ktoś – ale mit o potopie znany był chyba we wszystkich starożytnych kulturach na wszystkich kontynentach, więc coś w tym musi być. Wiem o tym. Ludzie wszystkich kultur próbowali wyjaśnić sobie, skąd  wysoko w górach, często kilka kilometrów n.p.m. w skałach widać skamieliny i muszle morskich/wodnych żyjątek. A że nie znali geologii i procesów górotwórczych, jedym ich zdaniem logicznym wyjaśnieniem muszelek w skałach na takiej wysokości mógł być tylko gigantyczny „potop”, który zalał nawet najwyższe szczyty. Z tym, że w zachodniej antykulturze ogrom wierzących w „potop” ową „wiedzę” o nim bierze właśnie z żydo-biblii, która sama mit ten splagiatowała z dużo starszych tekstów sumeryjskich (Epos o Gigameszu). Brednie żydo-biblijne rozkolportowało po całym świecie krystowierstwo, a sama żydo-biblia jest przez „badacza” Bieszka uważana za wiarygodne źródło historyczne. Słyszałem jego powoływanie się na tzw. „Stary testament” choćby tu:
.

.
Już kiedyś o nim pisałem (https://opolczykpl.wordpress.com/2016/11/25/czy-istniala-starozytna-slowianska-lechia-lub-polonorum-imperium/):
.
„Naiwność Bieszka jest tak wielka, że bezkrytycznie wierzy on nawet w żydo-biblijne brednie, choćby te o pobycie Izraelitów na Synaju zakończonym podbojem Kanaanu (…).
Sęk w tym, że są to brednie (na dodatek zbrodnicze, wręcz rasistowskie) wyssane z palca przez autorów żydo-biblii. Piszą o tym uczciwi naukowcy, nawet żydowscy:
.
„Archeolodzy podważają same podstawy Biblii. Pan Bóg nie przekazał Mojżeszowi Dekalogu, naród Izraela nigdy nie był w egipskiej niewoli, mury Jerycha nie rozpadły się na dźwięk trąb, bo Jerycho było miastem nieobwarowanym, pierwsza monoteistyczna religia nie ma swoich korzeni na Górze Synaj, a wielkie królestwa Dawida i Salomona to legenda dostosowana do potrzeb teologii.
.
Telawiwski dziennik „Ha´aretz” opublikował poważny artykuł znanego archeologa, autora dzieł o historii starożytnego Bliskiego Wschodu, prof. Zeeva Herzoga, który twierdzi, że sto lat badań archeologicznych w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii nie potwierdza biblijnego opisu wydarzeń. Poważne autorytety z tej dziedziny, archeolodzy i historycy, powiadają niemal jednogłośnie, że w kołach naukowych od dawna dyskutowane są rozbieżności między archeologicznymi wykopaliskami a tekstem Księgi nad Księgami. – Niestety, wokół wniosków, które należałoby wysnuć, panuje ogólna zmowa milczenia – twierdzi prof. Israel Finkelstein z uniwersytetu w Tel Awiwie. – Społeczeństwu trudno jest rozstać się z mitami, które przez liczne pokolenia kształtowały jego światopogląd.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Bieszk często używa określenia „starożytna Polska” ignorując fakt, że termin Polska jest znacznie późniejszy, w starożytności nie istniał, gdyby więc nawet jakieś imperium słowiańskie istniało rzeczywiście, nazywanie go „starożytną Polską” jest dyletanckim historycznym anachronizmem.
W zamieszonym na WPS wywiadzie Bieszk wspomina o „Kronice norymberskiej” i dwóch „faktach” w niej odnotowanych, które jego zdaniem potwierdzają istnienie starożytnej Lechii. Mówi więc o mieście Vindelicum twierdząc, że dosłownie oznacza ta nazwa „miasto Lecha”, i że w roku 9 n.e obroniło się ono przed rzymskim najazdem, a zdobyte i zniszczone zostało trzy lata później.
I tu rodzi  się kilka wątpliwości:
1. Nawet gdybym wypił cały antałek miodu pitnego, nie dałbym sobie wmówić, że łacińska nazwa „Vindelicum” oznacza dosłownie „miasto Lecha”. Miasto po łacinie nazywa się civitas i nigdzie w słowie Vindelicum nie znajduję nawet jego rdzenia. Nie wiem też jak po łacinie byłoby Lech czy Lechici, ale chyba nie „licum”. Kto – jaki tłumacz przetłumaczył nazwę  Vindelicum na „miasto Lecha” wie chyba tylko „badacz” Bieszk.
Dalej…
Nazwa Vindelicum pochodzi od tak nazwanego przez Rzymian plemienia żyjącego na przełomie er właśnie w okolicach dzisiejszegoo Augsburga. I mniejsza o to, czy było to plemię celtyckie (jak podaje niemiecka wiki):
https://de.wikipedia.org/wiki/Vindeliker
.
…czy słowiańskie – z Lechem, Lechią, Lechitami nazwa Vindelicum nie ma nic wspólnego.
W rzeczywistości pełna nazwa owego „miasta” – pierwotnie obozu rzymskiego – brzmiała Augusta Vindelicum Augusta Vindelicorum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Augusta_Vindelicorum
.
W starożytnych źródłach greckich i rzymskich pisze o nim jako obozie rzymskim, założonym w czasach Augusta Oktawiana. Nie zburzył więc on „miasta Lecha”, a założył tam obóz rzymski z którego powstał wieki później Augsburg. Nazwę Augusta Vindelicum użył m.in grecki astronom i geograf Ptolemeusz w jego dziele o geografii. Stąd wiemy, że w połowie II wieku to miasto – obóz rzymski – jeszcze a raczej już istniało.
.
Nie wiem, na podstawie jakich starożytnych zródeł w „kronice norymberskiej” jej autor pisał najpierw o obronie, a potem o zniszczeniu Augusty Vinelicum i cieszyłbym się, gdyby Bieszk przytoczył bardziej wiarygodne źródła owych „ważnych” jego zdaniem informacji zamieszczonych w „kronice norymberskiejW”. Według mnie owa „kronika” – Liber Chronicarum jest „źródłem” wątpliwej wartości.
Dlaczego?
Otóż, nie tylko dlatego, że powstała dopiero pod koniec XV wieku z wyraźnym zamysłem zrobienia nas niej kasy:
.
” 29 grudnia 1491 roku w Norymberdze zawiązano czteroosobową spółkę. Jej udziałowcy uzgodnili, że w celach zarobkowych wydadzą nowy, poczytny i bogato ilustrowany tytuł.”
.
Także zakres owej „kroniki”pobudza mnie do szyderczego nad nią rechotu:
.
„Treścią Kroniki świata jest historia od stworzenia świata (według biblijnej Księgi Rodzaju) doprowadzona niemal do momentu wydania. Treść podzielono na 7 epok według ówczesnych wyobrażeń mistyczno-historycznych:
.
od stworzenia świata do Potopu.
do narodzin Abrahama
aż do powstania państwa Króla Dawida
aż do Niewoli Babilońskiej
aż do Narodzin Jezusa Chrystusa
współczesność (rozdział najobszerniejszy, po którym zostawiono kilka pustych kartek, aby można było dopisywać następne ważne zdarzenia)
opis przyszłego końca świata i Sądu Ostatecznego.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_Chronicarum
.

I tu rodzi się pytanie – czy można brać na poważne „badacza” – dla którego taka „kronika”, wydana dla zrobienia kasy i propagowania żydo-biblijnych wymysłów jest wiarygodnym źródłem historycznym? Zresztą, nawet gdy założymy, że obrona Vindelicum w roku 9 n.e. i jego zdobycie i zniszczenie w roku 12 podane w – hehehe – „kronice norymberskiej” są faktami historycznymi, i że owe plemię nazwane przez starożytnych Rzymian Vindelikerami byli to Słowianie – nawet to nie byłoby absolutnie żadnym dowodem na istnienie starożytnej Lechii – co postuluje i twierdzi Bieszk. Jest wręcz odwrotnie – gdyby istniało wtedy owo „imperium Lechii”, zapewne próbowałoby odbić Rzymianom zajęte tereny, by odzyskać i odbudować Vindelicum. Wszak zgodnie z fantastą Kadłubkiem owo imperium pobiło wcześniej Cezara, a jeszcze wcześniej Aleksandra Macedońskiego. Nie mogło więc pozwolić sobie na upokorzenie ze strony byle pętaka, Augusta Oktawiana. A niestety „kronika norymberska” nie wspomina o odwetowej wyprawie wojsk „imperium Lechii” na wstrętnych Rzymian w odwecie za zniszczenie „miasto Lecha”.

Tak więc, gdyby owo słowiańskie Vindelicum nawet istniało i zostało zdobyte przez Augusta, oznaczałoby to co najwyżej, że w okolicach dzisiejszego Augsburga istniało 2 tysiące lat temu osadnictwo słowiańskie.
Byłby to to jedyny dopuszczalny wniosek. Udowadnianie natomiast na podstawie owej „kroniki norymberskiej” istnienia „imperium Lechii” jest po prostu niepoważne i śmieszne.
Bieszk, rozochocony własnym wydawniczym sukcesem, powołuje się nawet na profesora Samsonowicza.
Paziem i tę wypowiedź zamieścił:
.

.
Profesora Samsonowicza wysłuchałem do momentu (minuta 24 z sekundami), gdy Długosza – jednego z największych-najgorszych i najbardziej załganych kościelnych mitomanów i fałszerzy historii – nazwał „naszym największym historykiem”, dodając, że wywodził on Polaków od biblijnego Noego. Jak można katolickiego mitomana piszącego takie bzdury i wymysły nazwać największym naszym (naszym – czyli czyim???)  historykiem? Chciałem Samsonowicza już wcześniej wyłączyć gdy mówił „tysiąc lat przed „chrystusem”. Co to za historyk, który zamiast mówić: tysiąc lat p.n.e. ględzi o jakimś „chrystusie”.
Przy czym Bieszk powołując się na Samsonowicza nie zauważył chyba jego wyliczanki, na jakich to mitycznych, mitologicznych przodków/protoplastów powołują się różne nacje – tylko po to, aby móc mieć o sobie lepsze mniemanie. Ta szajba dopadła w średniowieczu Kadłubka, później Długosza, a obecnie Bieszka.
.
Najlepszym, bo najkrótszym umieszczonym przez Paziem filmikiem jest ten kilkuminutowy z mapami domniemanej „Europejskiej Sarmacji” (dlaczego owo domniemane „Imperium Lechii” raz jest tak właśnie zwane, innym razem „starożytną Polską” a jeszcze innym razem „Europejską Sarmacją” „Scytią”, „Tartarią” czy „Wandaluzją” pozostanie tajemnicą turbolechitów):
.

.
…przy czym lepsze do filmiku są niektóre komentarze pod nim. Podaję dwa z nich z nich:
.
A gdzie kroniki Kokosza i Ciposza???
.
zapomnieliście dodać że w skład Lechii wchodziły wojewóctwa pekińskie i nowojorskie
.
Bzdurne wymysły Bieszka najlepiej jest rozwalać śmiechem i szyderstwem. Szkoda mi tylko strony WPS, że publikuje takie wymysły. Ale nie mój cyrk i nie moje małpy…
.
opolczyk
.

Pokłosie marca 68…

.

.

Nie pisałem 8 marca o marcu 68, gdyż za ważniejsze uznałem uczczenie Pań w związku z ich świętem. Pokłosiem tamtej żydowskiej prowokacji były przeprosiny Dódy Obłudy wygłoszone pod adresem pobratymców jego żony (ma ona i ich dzieci prawo powrotu do Izraela) z okazji właśnie tzw. „wydarzeń marcowych” (znalazłem to na stronie WPS):
.
Duda: Tym, którzy w Marcu ’68 zostali wypędzeni, którzy zginęli i ich rodzinom, chcę powiedzieć – proszę wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. (…) Co za stratę ponosi dzisiejsza Rzeczypospolita, że wy wszyscy – ci którzy wyjechali, ci którzy być może umarli przez tamten ’68 r. – że was dzisiaj z nami nie ma, że jesteście elitą inteligencji, ale w innych krajach, że jesteście ludźmi sukcesu szanowanymi, ale w innych krajach, że wasza twórczość, że wasz dorobek naukowy, że wasze wspaniałe osiągnięcia nie poszły na rachunek Rzeczypospolitej. Co za żal, jakże mi jest przykro.”
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/09/marzec68-iiizydo-rp-polin-i-zydowska-perfidia/
.

Dóda Obłuda czci „ofiary” marca68

.
Niestety nigdzie nie znalazłem rzeczywistego wyjaśnienia genezy tej żydowskiej prowokacji.
Jej praprzyczyną była walka o wpływy w łonie PZPR pomiędzy frakcją polską i żydowską (w nomenklaturze żydowskiej zwanymi frakcją „chamów” i „panów”). Kilka lat przed marcem Gomułka wywalił z Biura Politycznego żydowską wtykę związaną wcześniej z NKWD  – Romana Zambrowskiego – który domagał się uznania AK za organizację zbrodniczą. Za to właśnie wyleciał, a żydowska frakcja poczuła się osłabiona w najważniejszym politycznym organie PRL. Czekała więc na okazję, aby Gomułce dokopać a nawet usunąć go z funkcji I sekretarza PZPR. Tymczasem w 1967 miała miejsce tzw. „wojna sześciodniowa”, w której Izrael rozgromił koalicję państw arabskich wspieranych przez ZSRR. Po tym zwycięstwie duża część żydowskiej kadry i dowódców wojskowych LWP cieszyła się jawnie ze zwycięstwa „naszych” – Żydów – nad „radzieckimi” Arabami. Tu przypomnę jeszcze, że zaraz po tej wojnie ZSRR i PRL zerwały z Izraelem stosunki dyplomatyczne. Tymczasem już od początku 1968 w Czechosłowacji nabrzmiewała „praska wiosna” i Gomułka bojąc się niesubordynacji żydowskiej części kadr LWP na wypadek konieczności interwencji w Czechosłowacji nakazał usuwanie ze stanowisk dowódczych, a nawet całkiem z wojska, jawnie cieszących się z sukcesu Izraela w wojnie sześciodniowej żydowskich oficerów. Tę konieczną z punktu widzenia wiarygodności sojuszu Armi Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego „czystkę” żydowska frakcja w PZPR uznała za zagrożenie żydowskich interesów i osłabienie żydowskich wpływów na państwo, w tym zwłaszcza na wojsko. Aby temu przeciwdziałać postanowili wywołać rozruchy mające doprowadzić do upadku Władysława Gomułki. Prowokatorzy żydowscy pod pretekstem zdjęcia ze sceny „Dziadów” (był to tylko pretekst – gdyby nie wystawiano wtedy Dziedów, znaleźliby inny) podpuścili studentów, którym już wcześniej żydowska opozycja mieszała w łepetynach. I naiwni studenci w roli użytecznych idiotów zrobili zadymę zwaną „wydarzeniami marca 1968”.
Prowokacja żydowska tym razem spaliła na panwece, a nawet obróciła się przeciwko inspiratorom i prowokatorom. Władysła Gomułka wykorzystał ją do przeprowadzenie jeszcze większej czystki – usunął wielu pełniących obowiązki Polaków Żydów z wielu instancji i instytucji rządowach, państwowych, gospodarczych, z uniwersytetów, wojska, milicji i SB. Kierowała nim troska o państwo, patriotyzm i zwykły instynkt samozachowawczy – ci którzy szkodzą władzom PRL, sojuszowi z ZSRR, muszą zostać odsunięci.
Szkoda tylko, że wielu innych pełniących obowiązki Polaków Żydów, bojąc się za mocno wychylać, nie wystąpiło przeciwko władzom PRL nadal udając, że służą Polsce, co uniemożliwiło usunięcie z życia politycznego całej żydowskie j frakcji „panów” z PZPR i innych instytucji państwowych i rządowych.
Zemsta za ową czystkę nastąpiła w grudniu 70. On też był inspirowany przez żydowską frakcję w PZPR wspieraną przez żydowsko „opozycję”. Wtedy udało się im doprowadzić do obalenia znienawidzonego przez nich Gomułki.
Nieprawdą jest propaganda o przymusowej emigracji żydowskiej. Wielu Żydów z radością przyjęło możliwość opuszczenia Polski i wyjazdu za granicę. Ogromna ich większość wyjechała z własnej woli, uciekając do kapitalistycznego raju na zachodzie lud od Eretz Israel. Skorzystało z tej możliwości taże wielu zbrodniarzy z UB, którzy w okresie tzw żydo-komuny” (lata 1944-56) mordowali i torturowali Polaków, a których przed odpowiedzialnością karną chroniła do 1968 roku żydowska frakcja w PZPR.
.
Tu podam jeszcze dwa przykłady innych żydowskich prowokacji w historii PRL…
.
1) Tzw. „czerwiec 76” także był żydowską prowokacją. Pisał o tym Albin Siwak mający dostęp do dokumentów zastrzeżonych wyłącznie do członków Biura Politycznego KC PZPR w książce „Nie mogłem dłużej milczeć”. Znalazł on dokumenty mówiące o tym, że już przed „czerwcem 76” Żydzi ulokowani w PZPR wytypowali konkretne zakłady, w których miało dojść do rozruchów przeciwko Gierkowi i Jaroszewiczowi. Siwak był zaszokowany tym, jak łatwo żydowscy prowokatorzy manipulowali polskimi robotnikami:
.
„Najogólniej rzecz biorąc Żydzi podzielili ludzi sprawujących władzę na swoich i obcych. Postanowiono odsuwać od władzy i z życia społecznego ludzi nieżyczliwych Żydom. Nadal jednak dość chłodno odnosiłem się to tych wiadomości. Poważnie zainteresowałem się sprawą dopiero po otrzymaniu kolejnej informacji mówiącej o nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Centralnego Komitetu Żydów, w dniu 11 czerwca 1976 roku, w którym zasiadały osoby, które jednocześnie pełniły wysokie funkcje w polskim rządzie i w Biurze Politycznym PZPR. Rozpatrywano tam sprawę podwyżek cen na artykuły żywnościowe, w tym mięsne aż o 80%. W czasie obrad tego żydowskiego prezydium padły tam słowa: “Trzeba potrząsnąć drzewem, żeby spadły zepsute owoce”. Tymi “zepsutymi owocami”, które chciano strząsnąć z drzewa mieli być Gierek i Jaroszewicz.
.
Wytypowane zostały zakłady, w których dojdzie do rozruchów, a więc będzie to “Ursus” i radomski “Walter” oraz “Naftoremont”. Oszołomiony tą informacją z początku nie mogłem uwierzyć, że możliwe jest takie manipulowanie załogami robotniczymi. Jednak po dwóch dniach słyszę w Sejmie jak Premier Jaroszewicz mówi: Mięso i jego przetwory zdrożeją o 69%, a drób o 300%, oraz, że towarzysz Pierwszy Sekretarz Edward Gierek popiera te podwyżki.”
.
Owa prowokacja wyglądała więc tak – żydowska frakcja w PZPR przekonuje Gierka i Jaroszewicza do konieczności wprowadzenia wysokiej podwyżki cen żywności, po czym jej prowokatorzy wywołują robotnicze rozruchy. Gierka i Jaroszewicza pozbyli się Żydzi ostatecznie latem 1980. Tu jeszcze nadmienię, że z grudniem 70 było podobnie – żydowska frakcja przekonała Gomułkę o konieczności podwyżki cen żywności i to tuż przez świętami, po czym, gdy Gomułka podwyżki ogłosił, żydowscy prowokatorzy wywołali masowe strajki na wybrzeżu. Resztę znamy.
.
2) Powstanie NSZZ Solidarność było, co przyznał publicznie Zbig Brzeziński, tajną operacją CIA. A prawie 10 milionów Polaków – wśród nich niestety i ja – byliśmy użytecznymi idiotami tego żydowsko-watykańskiego konia trojańskiego, który ostatecznie doprowadził do upadku PRL. Jej miejsce zajęła Judeopolonia – kraj rządzony przez Żydów – co widać wyraźnie po tym, jak „polski” prezydęt przeprasza rządzących Polską Żydów za propolską postawę Gomułki w marcu 1968, wychwalając za to żydowskich prowokatorów tej antypolskiej rozróby.
.
Prezentuję jeczcze fragmenty przemówienia Władysława Gomułki dotyczące właśnie marca 68:
.

.
Proszę porównać postawę Gomułki i Dódy Obłudy. Kundlizm tego drugiego wobec Żydów jest zniewagą dla Polski. I wcale nie jest spowodowany ostatnią nagonką Izraela na Polskę. To co chcieli, Żydzi już wyłudzili:
.
„PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom!”
https://gloria.tv/article/ii1H7x2sw3oq1sZTGoSpP4A7k
.
Dóda od zawsze był turbo-Izraelitą służącym interesom żydowskim. Nie bez kozery jest PiSraelitą.
.
Nie przepraszam za marzec 68 jego żydowskich inspiratorów, użytecznych idiotów – studentów, ani tych pełniących obowiązki Polaków, którzy PRL wówczas opuścili. Szkoda, że nie wszystkich szkodników wyprosił wtedy towarzysz Wiesław.
.
Marzec 68 nie był żadnym demokratycznym protestem – był żydowską prowokacją wywołaną oczyszczaniem wojska z żydowskich wtyk solidaryzujących się z Izraelem. Jego celem było obalenie Gomułki i uzyskanie przemożnych wpływów na państwo polskie.
.
opolczyk

.

.