Bajkolandia i Era Bankstera

.

bankster

.

99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki. Właścicielem farmy jest światowa finansjera
.

Spróbuję w sposób możliwie prosty i obrazowy opisać działanie obecnego bandyckiego systemu finansowo-bankowego oraz tzw. „wolny rynek”. Aby opis był zrozumiały konieczne jest wprowadzenie – opis fikcyjnego dobrze prosperującego państewka.

Wstęp – Bajkolandia

Był sobie maleński kraik. Leżał w trudno przystępnym miejscu, nie posiadał  bogactw naturalnych, nie był położony strategicznie i dlatego sąsiedzi nie interesowali się nim zupełnie. Przed paroma generacjami, gdy liczba ludności wynosiła 500 mieszkańców miejscowi utopiści wymyślili nowy system społeczny i gospodarczy. Wcześniejsza wymiana towarów przysparzała często kłopotów. Szewc np. mający do wymiany tylko buty chciał kupić u piekarza chleb, ale piekarz nie potrzebował butów i szewc nie mógł kupić chleba. Aby wyeliminować podobne kłopoty wprowadzono umowną jednostkę do wymiany towarowej zwaną 1 grosz. Zrobiono to tak. Najzdolniejszy matematyk wyliczył wartość grosza tak, że jeden bochenek chleba kosztował 10 groszy. W cenie tej ujęta była praca rolnika, młynarza, piekarza, sklepowej i transportu pomiędzy nimi. Następnie ustalono, że 100 groszy nazywane będzie talarem. Potem matematyk wyliczył cenę każdego z produktów oddzielnie i obliczył, że wszystko co w Bajkolandii produkowane i wytwarzane jest każdego miesiąca ma wartość ok. 250 000 talarów. Następnie wspólnymi siłami wyprodukowano kolorowe pieniądze o wartości od jednego grosza do stu talarów. Suma wszystkich wyprodukowanych pieniędzy wynosiła 250 000 talarów. Gdy były gotowe podzielono je pomiędzy wszystkich mieszkańców mniej więcej równo. Były małe spory o to, czyja praca jest trudniejsza czy bardziej niebezpieczna, ale ostatecznie różnice w wynagrodzeniu za nią były niewielkie. Ustalono bowiem nie tylko ceny produktów, ale i wysokość wypłat za wszystkie możliwe prace. Duża część stanowisk pracy była w Bajkolandii wspólna, państwowa. Ale były też zakłady „prywatne” (szwec, krawiec, piekarz, młynarz, sklepikarz itp.). Nie było pomiędzy firmami państwowymi i prywatnymi różnic prawnych ani finansowych – pracownicy państwowi zarabiali mniej więcej tyle samo co pracownicy zakładów prywatnych. Natomiast niepracujące dzieci, inwalidzi i kalecy ze skarbu państwa otrzymywali co miesiąc dywidendę. Było to nieco mniej niż miesięczna pensja, ale w sumie  wystarczające do znośnego życia. Owe dywidendy wpływały korzystnie na gospodarkę – dzieci np. też są konsumentami, jedzą, zdzierają ubrania. Dzięki nim zapotrzebowanie na produkcję towarów jest zagwarantowane. A to gwarantuje brak bezrobocia. Starcy otrzymywali emeryturę równą średniej krajowej. Oni też są konsumentami i też nakręcają gospodarkę. Średnio wypłaty, dywidendy i emerytury wynosiły 500 talarów na osobę. Największa rozpiętość w zarobkach wynosiła 2:1.

Nierobów nie było w Bajkolandii. Mieszkańcy kraju od niemowlęcia wychowywani byli w duchu pracy dla wspólnego dobra.

Aby gospodarka funkcjonowała dobrze wprowadzono jeszcze kilka różnych przepisów. Podrabianie pieniędzy było surowo zabronione. Karą za to była banicja bez prawa powrotu. Krajowe pieniądze ważne były tylko w Bajkolandii. Nie groziło więc, że ktoś będzie chciał wywozić je za granicę i gromadzić w bankach w rajach podatkowych, gdyż tam nie miały one żadnej wartości. Były niewymienialne na inne waluty.

Urodzeniu każdego dziecka towarzyszyło jednorazowe wyprodukowanie nowych pieniędzy w wysokości 500 talarów i wręczenie ich rodzicom dziecka jako „becikowe”. Chodziło o to, aby mimo wzrostu liczebności mieszkańców nadal było w obiegu na głowę mieszkańca średnio 500 talarów. Z upływem czasu i wzrostu zamożności Bajkolandii „becikowe” wzrastało i zawsze wynosiło średnią miesięczną wypłatę.Utopiści kierujący krajem, chcąc podniosić poziom życia wszytkich mieszkańców realizowali różne inwestycje. Dla ich realizacji emitowali nowe pieniądze w wysokości kosztów inwestycji. Te nowe pieniądze w postaci wypłat i premii dla pracujących przy nowych inwestycjach wpływały do obiegu pieniądza i już w nim na zawsze pozostawały. Po zakończeniu każdej inwestycji średnią pensję, dywidendę i emeryturę w całej Bajkolandii podnoszono tak, że wyemitowana na inwestycję ilość talarów dzielona była równo na głowę każdego mieszkańca. Przykład – mieszkańców było akurat 600, inwestycja kosztowała 3000 talarów, tyleż talarów wyemitowano, puszczono w obieg i po zakończeniu inwestycji pensje, dywidendy i emerytury wszystkim mieszkańcom podniesiono o 5 talarów, co dawało w sumie nowo wyemitowane 3000. Taka polityka fiskalna sprawiała, że wzrastała zamożność wszystkich mieszkańców. To oczywiście nakręcało produkcję, bo mieszkańcy więcej kupowali. I dzięki temu firmy utrzymywały a nawet zwiększały produkcję.
Wzrastała także liczba ludności. Gdy Bajkolandia miała 700 mieszkańców, mieli oni średnio na głowę 700 talarów. Gdy było ich 800 – mieli po 800 talarów. A ceny nadal były takie jak na początku, gdy zarabiali po 500 talarów.
Przez cały okres rozkwitu gospodarczego władze nieustannie dbały o to, aby konsumpcja równoważyła produkcję i usługi i aby w obiegu pieniędzy było tyle ile jest towarów i usług. Utopiści wiedzieli, że jeśli równowaga pomiędzy ilością towarów i pieniędzy zostanie w którąkolwiek stronę zachwiana wywołać to może kłopoty gospodarcze (inflację lub deflację) i niezadowolenie społeczne.

Jeszcze jedna rzecz powoli, ale systematycznie powodowała wzrost zamożności mieszkańców. Jak wiemy, urodzeniu każdego dziecka towarzyszyło wyemitowanie nowych talarów w ilości średniej miesięcznej i wpuszczenie ich w formie becikowego do obiegu pieniądza. Dzięki temu przyrost ludności nie obniżał ilości pieniądza na głowę mieszkańca. Natomiast gdy ktoś umierał,  jego talary (jego miesięczna pensja czy emerytura) pozostawały nadal w obiegu, przez co na każdego mieszkańca przypadało ciut więcej na głowę.

W Bajkolandii obieg pieniądza był stały i niezmienny. Wszyscy pracownicy otrzymywali co miesiąc wynagrodzenie a niepracujący dywidendy lub emerytury. Otrzymywane talary wydawali oni w sklepach, u rzemieślników, w kawiarni, kinie, księgarni, aptece, u terapety itp. Stamtąd pieniądze wędrowały do budżetu państwa, jako zysk z produkcji, jako utarg, czy jako podatek od rzemieślników, firm usługowych i prywatnych producentów. Rzemieślnicy z ich strony ich zyski wydawali u innych rzemieślników lub w państwowych sklepach. Skąd pieniądze lądowały w budżecie jako utarg. Następnie w postaci kolejnej wypłaty następnego miesiąca pieniądze wracały do portfeli mieszkańców. I tak się to wszystko kręciło bez końca jak finansowe perpetum mobile.

Kiedyś też, wraz ze wzrostem zamożności wprowadzono instytucję nazwaną bankiem. Ekstra dla niego wyprodukowano pieniądze o wartości stu tysięcy talarów. Jednak władze nie mogły wydawać ich jak im się podobało (władze zawsze dbały o równowagę pieniądza i towarów). Bank był państwowy i miał kilka funkcji.
.

– Był „skarbonką” państwa. Niekiedy, np. w wypadku klęski żywiołowej potrzebne były natychmiast pieniądze na akcję ratunkową, a zyski i utarg ze sklepów i państwowych firm jeszcze nie wpłynęły do skarbu państwa. W takich sytuacjach akcę ratunkową finasowano ze skarbonki państwa czyli z banku. Po akcji ratunkowej władze z normalnych wpływów do skarbu państwa zwracały do skarbonki pobrane wcześniej pieniądze. Nie okradało to obiegu pieniądza, gdyż nadal krążyły w nim pieniądze z akcji ratunkowej. Ich suma przed akcją i po jej spłaceniu  nie zmieniała się. W ciągu kilku generacji koszta wszystkich akcji ratunkowych wielokrotnie przekroczyły stan skarbonki, ale nigdy nie nadwyrężyły budżetu państwa. A to dlatego, że te same pieniądze wykorzystywano wielokrotnie.

– Bank prowadził za umiarkowaną opłatą konta mieszkańców. Większość z nich korzystała z tych usług. Było wygodnie nie myśleć o konieczności terminowego uregulowania opłaty za czynsz, prąd, wodę, gaz, telefon itp. Bank robił to za klienta i na tym zarabiał na własny personel.

– Bank udzielał mieszkańcom pożyczek, jeśli ktoś np. zamierzał wybudować sobie dom. Odsetki od pożyczek były nieznane. Bank nie bał się, że pożyczki nie otrzyma spowrotem. W Bajkolandii kryzysy finansowe, gospodarcze i bankructwa były kompletnie nieznane. W wypadkach losowych, gdy pożyczkobiorca zmarł lub uległ inwalidztwu, budowę domu i pożyczkę (oraz jej spłacanie) przejmowała rodzina, krwewni lub znajomi. W ostateczności niespłaconą część pożyczki zwracało bankowi państwo. Ale wybudowany dom pozostawał własnością rodziny zmarłego. Ostatecznie podnosił on zamożność całego kraju, a jego budowa napędzała produkcję materiałów budowlanych i różnych towarzyszących budowie usług.

Era Bankstera
.

I tak Bajkolandia rosła w zamożność i przybywało jej ludności. Aż doszła do liczby tysiąca mieszkańców mających średnio na głowę tysiąc talarów (przy cenach z czasów gdy zarabiali 500 talarów). Wtedy zainteresował się nią obcy banksterer. Nazywano go Czerwoną Tarczą. Był chciwy i postanowił zawładnąć majątkiem mieszkańców Bajkolandii i całym tym krajem. Najpierw spenetrowali ją przebrani za turystów jego emisariusze. Po otrzymaniu raportów opracował on plan ograbienia i finansowego podboju Bajkolandii.

Emisariusze przebrani za turystów zaczęli przywozić do Bajkolandii gazety. Mieszkańcy z zaciekawieniem czytali je. Jeszcze chętniej oglądali przeróżne kolorowe fotografie z najodleglejszych zakątków świata. Gdy emisariusze stwierdzili, że gazety podobają się mieszkańcom bankier Czerwona Tarcza za pośrednictwem podstawionych ludzi otworzył gazetę w Bajkolandii. Zacząła ona wychwalać zachodnią demokraturę parlamentarną, kapitalizm, wolny rynek, giełdy i zachodni system bankowy. Co jakiś czas gazeta publikowała zdjęcia rezydencji/pałaców multimiliarderów, ich jachty, samoloty, luksusowe samochody. I pisała, że każdy mieszkaniec Bajkolandii też może to osiągnąć. Konieczna jest jedna „demokratyzacja” kraju i otwarcie się na zachodni system bankowy. Propagowała w związku z tym gazeta system partyjny i wybory do parlamentu. Do teraz władze Bajkolandii stanowiła starszyzna, do której wchodziły osoby cieszące się największym zaufaniem mieszkańców. Pod wpływem propagandy gazety postanowiono utworzyć parie polityczne i urządzić wybory. Bankier Czerwona Tarcza zadbał o to, aby gazata popierała i wychwalała tych kandydatów, których wytypowali jego emisariusze. Wybrali oni kilku chciwców, którym zamarzyły się pałace, jachty i raje podatkowe na egzotycznych wyspach. Na tajnym spotkaniu tajnej Grupy Bankiera jego emisariusze i kilku chciwych tubylców uzgodniło powołanie dwóch konkurencyjnych partii, które będą spierały się o sprawy drugorzędne, natomiast po cichutku posłusznie wypełniać będą polecenia płynące z gabinetu Czerwonej Tarczy.

I tak wybrano parlament i powstał pierwszy demokraturalny rząd. Na początek stworzył on z polecenia Czerwonej Tarczy nowe prawo bankowe. Lokalne talary stały się wymienialne na inne waluty i można było wywozić je za granicę. Bank mimo nazwy narodowy stał się spółką akcyjną a prawie wszystkie akcje wykupili ludzie Czerwonej Tarczy i naturalnie on sam. Państwo utraciło prawo emitowania nowych pieniędzy. Od teraz prawo emisji talarów posiadał wyłącznie bank. Państwo chcąc je dostać np. na becikowe, nowe inwestycje czy na akcje ratunkowe podczas kataklizmów, musiało pożyczać talary w banku. Pożyczki te były oprocentowane. Aby wywołać wrażenie, że nowy system jest wspaniały demokraturalny rząd pożyczył w banku od razu milion talarów, które bank ot tak sam sobie wydrukował. Umowa mówiła, że spłatę rat zacznie państwo po dwóch miesiącach od otrzymania kredytu i spłacać będzie po 100 tysięcy miesięcznie. Tak więc po roku będzie już wolne od długu. Kredyt był oprocentowany na 5 %. Umowa ponadto zawierała klauzulę, że od zaległego oprocentowania narastać będą także nowe procenty do spłacenia.

Początek eksperymentu był wspaniały. Jak pamiętamy Bajkolandia miała w obiegu przed pożyczką z banku Czerwonej Tarczy milion talarów. Po otrzymaniu miliona talarów pożyczki/kredytu w obiegu znalazło się nagle w sumie dwa miliony talarów. Wszyscy się cieszyli, z kopyta ruszyły różne inwestycje. Wszystkim się wydawało, że są na drodze do potęgi i bogactwa o jakich pisały gazety Czerwonej Tarczy. Gdy od trzeciego miesiąca rząd zaczął spłacać raty pożyczki, inwestycje z miesiąca na miesiąc wraz z topnieniem ilości pieniądza w obiegu zwalniały. Po roku, gdy rząd spłacił całą pożyczkę inwestycje „kredytowe” ustały. Ale wtedy okazało się coś nieoczekiwanego. Wraz z ostanią ratą rząd spłacił także należne odsetki – 50 tysięcy talarów. Ale że bank Czerwonej Tarczy nie wyemitował pieniędzy na nie rząd musiał sięgnąć do własnych pieniędzy Bajkolandii – tych sprzed pożyczki –  które nadal krążyły w obiegu Bajkolandii.

I tutaj uwaga – przed pożyczką Bajkolandia miała w obiegu własne milion talarów. Po otrzymaniu kredytu miała w obiegu dwa miliony talarów. Milion pożyczony zwrócono, ale 50 tys. odsetek musiano oddać z własnych wcześniejszych pieniędzy Bajkolandii. Zostało więc w obiegu 950 tys. talarów. Oznaczało to, że rząd nie mógł od tego momentu jak wcześniej wypłacać na początku nowego miesiąca wszystkim średnio tysiąc talarów na głowę, bo tyle pieniędzy nie było już w całej Bajkolandii. Pierwszy raz w historii tego kraju zabrakło władzom pieniędzy na pełne wypłaty, dywidendy i emerytury. Gorączkowo władze pobrały kolejny kredyt – milion talarów, wypłaciły zaległe pensje i ruszyły z kontynuowaniem przerwanych inwestycji.

Historia powtórzyła się. Pierwsze dwa miesiące były pełne nadziei, inwestycje ponownie szły pełną parą. Wraz ze spłatą kolejnych rat kolejne inwestycje wstrzymywano z powodu zmiejszającej się ilości pieniędzy. Po roku spłacono kredyt i wstrzymano wszystkie inwestycje. Ale musiano spłacić bankowi również odsetki od drugiego kredytu. Czyli kolejne 50 tys. talarów. Sytuacja wyglądała w tym momencie tak – gdy spałcono cały drugi dług bez odsetek w obiegu pozostało już tylko 950 tys. talarów. Teraz musiano z nich oddać bankowi kolejne 50 tys. Czyli po dwóch latach i dwóch spłaconych kredytach ilość pieniędzy w obiegu skurczyła się z pierwotnego miliona do 900 tys. Teraz na głowę przypadało już nie tysiąc talarów a 900.

Po trzeciej pożyczce, gdy po spłaceniu jej wraz z odsetkami Bajkolandii pozostało w obiegu 850 tysięcy talarów (150 tys. mniej niż przed erą banksteraera) bank nagle odmówił kolejnego kredytu. Zaczęły się strajki i manifestacje, a mieszkańcy domagali się wypłat, dywident i emerytur. Wszyscy byli oburzeni Nowym Porządkiem Świadczeń. Rząd próbował wyłgać się złą koniunkturą, światowym kryzysem itd. ale ostatecznie upadł i do władzy doszła dotychczasowa opozycja. Nowe władze (takoż chciwe i w zmowie z Czerwoną Tarczą) pertraktowały gwałtownie z emisariuszami bankiera błagając o kolejny kredyt. Czerwona Tarcza zgodził się nań, ale postawił kilka warunków.

Przede wszystkim uchwalono nowe prawo o własności prywatnej. Miała być ona od teraz najważniejszą, fundamentalną, nienaruszalną i niepodważalną, świętą i chronioną wszystkimi dostępnymi siłami zasadą. Miała być czymś absolutnie fundamentalnym. Tym czym jest Dekalog w żydowskim Starym Testamencie. Ponadto wprowadzono banki komercyjne dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Oficjalnym powodem miało być ułatwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom Bajkolandii pobierania pożyczek na własne potrzeby. Prawo bankowe przyznało bankom komercyjnym kreację pieniądza w postaci długu. Banki niby udzielały kredytu ale wglądało to tak – przychodzisz do banku i chcesz kredyt powiedzmy 10 tysięcy talarów. Najpierw musisz przedstawić jakieś zabezpieczenie (polisę ubezpieczeniową, dom, sklep itp.) Jeśli bank uzna zabezpieczenie za wystarczające zapisuje ci na koncie 10 tys. Ale z własnego konta nie odpisuje owych niby „pożyczonych” ci pieniędzy. Bank ma nadal na własnym koncie tyle samo, co przed przyznaniem ci  „kredytu”. A więc nie pożyczył ci pieniędzy, nie udzielił „kredytu” a jedynie zapisując ci na koncie 10 tysięcy stworzył, wykreował z niczego nowy pieniądz. Który ty z odsetkami realnie musisz bankowi spłacić. I jeśli to zrobisz, w obiegu pozostanie znów mniej pieniędzy właśnie o sumę owego „kredytu” plus odsetek od niego, gdyż pieniędzy w wysokości tego „kredytu”, ani odsetek od niego nie wydrukowano i nie puszczono w obieg. Banki komercyjne niby udzielając „kredytów” produkują wyłącznie długi do spłacenia i wydatnie przyczyniają się do drenażu ilości pieniądza pozostającego w obiegu, gdyż nie emitują pieniądza realnego, natomiast realne pieniądze ściągają z obiegu w ramach spłaty przez klienta „kredytu” i odsetek.

Kolejną innowacją było wymuszenie na rządzie prywatyzacji wybranych zakładów. Emisariusze Czerwonej Tarczy argumentowali tak – dostaniecie jednorazowo zapłatę za prywatyzowaną firmę, a później jeszcze będziecie otrzymywać co miesiąc wpływy z tytułu podatków. A jako że prywatne firmy funkcjonują zazwyczaj bardziej ekonomicznie i wydajniej niż państwowe, wyjdziecie na tym interesie na czysto. Wymuszono też zgodę na wpuszczenie na rynek Bajkolandii „inwestorów” i koncerny zza granicy. Rząd zgodził się na wszystkie stawiane warunki. Powstały więc banki komercyjne a wytypowane firmy zostały sprywatyzowane. Obce koncerny zaczęły budować własne fabryki i supermarkety. Wtedy dopiero rząd otrzymał kolejny kredyt, z którego od razu wypłacono zaległe pensje. Dywidenty w międzyczasie zlikwidowano a emerytury drastycznie zmiejszono.
Niestyty mimo obietnic poprawy sytuacji w Bajkolandii nadal działy się złe rzeczy. A nawet stawało się coraz gorzej. Spłacanie prywatnych „kredytów” w bankach komercyjnych przyśpieszało drenaż rynku z pieniędzy. Prywatyzacja okazała się szkodliwą. Owszem, prywatne firmy przynosiły większe zyski, głównie dzięki redukcji załóg i obarczeniu reszty pracowników większymi normami. Ale większość zysków lądowała, zamiast jak wcześniej w budżecie państwa, w kieszeniach właścicieli – ludzi Czerwonej Tarczy – i wyciekała z kraju lądując na prywatnych ich kontach w rajach podatkowych. Pojawiło się za to nieznane wcześniej zjawisko bezrobocia – ludzie zwalniani z prywatyzowanych zakładów nie mieli gdzie się zaczepić. Dokąd rząd dysponował jeszcze większą sumą nowego kredytu starał się znajdować im zajęcie. Gdy kredyt się kończył znów brakowało pieniędzy i na pensje i na emerytury, a tym bardziej na miejsca pracy dla bezrobotnych, a nawet na wprowadzone zasiłki dla nich. Także obce fabryki pogorszyły sytuację. Supermarket doprowadził do bankructwa wszystkich okolicznych sklepikarzy. A zmechanizowana fabryka obuwia wywołała plajtę wszystkich szewców. Powiększyli oni grono bezrobotnych. Gdy rząd zapragnął u Czerwonej Tarczy nowego kredytu, jeszcze przed spłatą do końca starego, ten zażądał prywatyzacji kolejnych zakładów. Rząd nie oponował. Bał się buntów i sprywatyzował kolejne zakłady. Gazety (w międzyczasie bankier założył ich więcej, aby bardziej mieszały w głowach i sprawiały wrażenie pluralizmu i wolności słowa) w ogromnej większości nowe posunięcia rządu zachwalały jako słuszne, zgodne z postępem, demokracją, wolnością, wolnym rynkiem itp.
Do buntów jednak doszło. Do władzy doszedł pierwszy demokraturalny rząd obalony poprzednim buntem. Najpierw przekonywał, że konieczne są reformy społeczne i gospodarcze dopasowane do nowej sytuacji. Reformy okazały się cięciami w budżecie i programem „oszczędzania”. Ale oszczędzania tylko na biednych. Bogatych te programy nie dotyczyły. Oni żyli jak pączki w maśle. Obcięto więc emerytury i podniesiono wiek emerytalny, mimo szalejącego bezrobocia. Dywidendy dla dzieci wycofano już wcześniej zostawiając im jedynie szczątkowe „rodzinne” będące mniej niż jałmużną. Obcięto zasiłki dla bezrobotnych. Zmuszano ich do pracy za grosze. Odmowa skutkowała całkowitym odebraniem prawa do zasiłku.

Kilka lat później wszystkie firmy i zakłady w Bajkolandii były już sprywatyzowane. Ludność zubożała. Nękano ją narastającymi podatkami przez co zmuszona była sprzedawać własne domy czy mieszkania własnościowe. Także budżet państwa coraz częściej był na granicy załamania. Aby łatać dziury w nim zaczęto wysprzedawać szpitale, szkoły, wodociągi, a jeszcze później drogi, autostrady, kolej, ziemię, lasy, jeziora. Mieszkańców Bajkolandii ostatecznie wywłaszczono ze wszystkiego. Stali się tanią niewolniczą siłą roboczą w ich niegdyś własnym bogatym kraju. A wszystko zaczęło się od wprowadzenia przez bankiera Czerwoną Tarczę prywatnego banku i monopolu na emisję pieniądza pożyczanego z odsetkami rządowi.

“Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”
Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster.

I tutaj kończy się bajka o Bajkolandii

W realnym świecie ograbienie jakiegokolwiek kraju przez banksterską sitwę trwa naturalnie różnie. W krajach liczących więcej mieszkańców i bogatszych trwa znacznie dłużej niż w krajach mniejszych i mniej zasobnych. Dlatego najpierw w jewrounii bankrutowały małe kraje (Irlandia, Portugalia, Grecja) Bankructwo Hiszpanii czy Włoch ma źródło w tym, że były one mniej zamożne niż np. Niemcy czy Francja. Ale i te ostanie są niewypłacalnymi bankrutami. W Niemczech jeszcze 30 lat temu było całkiem inaczej. Istniał duży sektor gospodarki państwowej (energetyka, poczta, telekomunikacja, kolej itp). Bezrobocie było niewielkie i państwo było w stanie z wpływów z podatków oraz zysków dochodowych państwowych firm utrzymać wysoki poziom świadczeń socjalnych. Wtedy, 30 lat temu bezrobotny w Niemczech żył lepiej i bezpieczniej socjalnie niż dzisiaj miliony harujących w pośredniakach. Sprawiła to prywatyzacja. Wprawdzie sprywatyzowane firmy przynoszą zazwyczaj wyższe zyski, ale te lądują nie w budżecie publicznym a w kieszeniach właścicieli i menadżerów. Wpływy z podatków nie rosną, a często maleją, gdyż prywatyzowane firmy zwalniają pracowników setkami a nawet tysiącami. I ci nie płacą już podatków od zarobku. Za to państwo musi ich utrzymać. A to kosztuje. I mamy sytuację, kiedy wpływy do budżetu maleją, wydatki rosną i pozostaje tylko zadłużanie się i podnoszenie podatków. Co dodatkowo zmiejsza zamożność społeczeństwa, które powoli kupuje coraz mniej. W systemie finansowym i bankowym narzuconym przez banksterów każde, nawet najbogatsze państwo zostanie kiedyś doszczętnie ogołocone i wykupione przez światową lichwę na prywatną własność. Z lasami i ziemią włącznie.

Brednie agitatorów „wolnego rynku” są zwykłym oszustwem. Po pierwsze – rynek nie może być wolny, skoro istnieje na nim uprzywilejowana kasta mająca monopol na bezkarną produkcję pieniędzy z powietrza i puszczanie ich w obieg w postaci długu. Poza tym istnieje złodziejska giełda tzw. „papierów wartościowych” i różnych innych „akcji” manipulująca wartością wszystkiego, z walutami i złotem włącznie. No i istnieją mega koncerny mogące wykończyć niechcianą konkurencję. W tej sytuacjji postulowany „wolny rynek” przypominałby wielkie morskie akwarium z rekinami, do którego  wpuszczono szprotki po to, aby konkurowały z rekinami o żer. Wiadome jest z góry jak to się skończy – wszystkie szprotki zostaną pożarte. A w akwarium – na „wolnym rynku” pozostaną tylko rekiny. Jest to tylko kwestią czasu.
.

Tak oto wygląda banksterski system bankowy, finansowy i kapitalizm. Oraz „wolny rynek”. I po to własność prywatną uczyniono niepodważalną świętością. Aby Czerwona Tarcza i jego pobratymcy banksterzy najpierw wszystkie zniewolone ich systemem bankowym państwa niewypłacalnie zadłużyli, a następnie za długi wykupili wszystko – łącznie z ziemią – na prywatną własność.

O depopulacji nie będę wspominał. Ale i ona nas nie minie. Jeśli nie wyjdziemy na ulice…

W tym miejscu zamieszczam skan dwóch artykułów z lokalnej niemieckiej gazety. One najlepiej potwierdzają opowiadanie o Bajkolandii. Choć w nich mowa jest o „bogatych” Niemczech.

.
Era bankstera
.

Nie będę tłumaczył tekstów w całości. Pierwszy artykuł mówi o tym, że mimo kwitnącej gospodarki w Niemczech pogłębia się przepaść między biedą a bogactwem oraz rośnie „margines” biedy. W latach 1993 -2013 liczba zatrudnionych w Niemczech wzrosła o 4 miliony. W tym samym czasie liczba gospodarstw domowych o niskich dochodach wzrosła z 30 do 35 %. Maleje też „warstwa średnia” (Mittelschicht). 20 lat temu 56% gospodarstw domowych miało średnie (średnia krajowa) dochody; obecnie tylko 48 % (mniej niż połowa). Drugi artykuł jest jeszcze krótszy. Co w nim jest naistotniejsze – 1 % najbogatszych mieszkańców BRD jest właścicielami 1/3 całego majątku Niemiec. Natomiast 50 % najbiedniejszej ludności posiada 2,5 % tegoż majątku.

Ciekawe, kiedy banksterzy wywłaszczą Niemców ze wszystkiego? Dlatego nie powinny dziwić nikogo kolejne bankructwa kolejnych jewrobaraków. Nawet „bogate” Niemcy są de facto bankrutem. Oficjalnie mają 2 biliony długu. W rzeczywistości co najmniej 6 bilionów.

http://www.welt.de/wirtschaft/article6870484/Forscher-setzt-deutsche-Schulden-dreimal-hoeher-an.html

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/stiftung-marktwirtschaft-deutsche-schulden-sind-3-7-billionen-euro-hoeher/8552918.html

Być może nawet prawie 8 bilionów €.

Są niewypłacalnym bankrutem. Dzięki bandyckiemu systemowi bankowemu , kapitalizmowi i prywatyzacji.

Na koniec polecam jeszcze bajkę pt. „Wyspa rozbitków”:
http://www.michaeljournal.org/wyspa.htm
.

Oraz z małymi zastrzeżeniam dwa filmy – właśnie o grabieżczym systemie bankowym.

Moje uwagi odnośnie powyższego filmu:
Najpierw pochwały.

Jestem niezmiernie POZYTYWNIE zaskoczony tym, co mówi Janusz Lewicki. Porusza rzeczowo, logicznie i przystępnie niezwykle ważny temat dotyczący bandyckiego systemu bankowego i jego alternatywy. Choć katolik, w tych sprawach jest osobą wiedzącą i myślącą. Cieszy to, że nie ma ciągotek do ewangelizowania. Choć mówił coś o „Apokalipsie” (mylnie bierze ją za „objawienie” a to jest po prostu scenariusz na przyszłość) i o katolickiej nauce społecznej. Wspomniał też o kilku klechach. Ale nie narzucał tematyki religijnej.

Ten film godny jest propagowania.

Krytyka.

Niestety niepotrzebnie, choć na szczęście nie za dużo poruszano tematykę wiary. A ta w polityce i życiu społecznym nie ma co szukać. Wiara jest sprawą osobistą i prywatną.

Zwróciłem uwagę na to, że J. Lewicki przyznał, że „społeczna nauka kk” jest nauką młodą. Jest to tylko pół prawdy. Należałoby stwierdzić też, że wcześniej przez XVIII wieków kk był aspołeczny i antyspołeczny. Był pasożytem uciskakjącym i wyzyskującym pozbawione praw rzesze chłopskie. Co takiego wydarzyło się, że kk nagle z aspołecznego ciemiężyciela i pasożyta stał się „obrońcą uciśnionych”?

Były trzy powody tej zmiany:

– narastające ruchy lewicowe (robotnicze, związkowe, socjalistyczne i komunistyczne) występujące w obronie robotników sprawiały, że biedota robotnicza coraz rzadziej chodziła do kościoła a częściej na masówki i demonstracje. Aby nie tracić owieczek kk zmienił front.

– Likwidacja państwa kościelnego w roku 1870.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Ko%C5%9Bcielne
Wystarczyło hersztom Watykanu odebrać państwo i miliony poddanych i w ciągu 21 lat pasożyt przepoczważył się w obrońcę uciśnionych. Ponieważ po likwidacji państwa kościelnego wpływy do kasy ogromnie zmalały kk zdany był znacznie bardziej na „co łaska”. I dlatego musiał ująć się za biednymi owieczkami ograbianymi przez kapitalistów. Aby mieli z czego dawać na tacę.

– KK sprytnie postawił się w roli mediatora pomiędzy robotnikami a kapitałem i państwem. Stracił władzę polityczną, ale nadal chciał istnieć jako silna instytucja społeczna mająca wpływy na życie społeczne i na ludzi.
„Głównym wątkiem encykliki było przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności społecznych. Obydwa organizmy muszą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum

Nawet Zagórski tym razem nie wypadł najgorzej. Choć jest to ewidentny dezinformator.

Mimo powyższej krytyki uważam, że ten film zasługuje na propagowanie go.

A teraz drugi film:

Uwagi do niego są w komentarzu pod nim.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga

Wejście smoka czyli prezydent Putin wychodzi z cienia…

.

Prezydent

.

Od bandyckiego puczu na kijowskim jewromajdanie (snajperzy byli najemnikami jewrosrajdaniarzy) zachodnia żydo-banksterska propaganda już wcześniej szczująca na prezydenta Putina osiągnęła w nagonce na niego poziom amoku. Obwiniano go o wszystko i za wszystko:
– za masakrę dokonaną przez banderowskich snajperów,
– o „aneksję” Krymu (choć nie wjechał tam ani jeden rosyjski czołg, a powrót Krymu do Rosji zgodny był z wolą ogromnej większości mieszkańców Krymu),
– o zestrzelenie malezyjskiego Boeniga (żądań Rosji, aby CIA ujawniła zdjęcia satelitarne do dzisiaj nie zostały spełnione),
– o wysyłanie wojsk rosyjskich do Donbasu (choć nigdy nie przedstawiono ani jednego na to dowodu). Natomiast „prawdziwi Rosjanie” i „niezależni” prowokatorzy (w Polsce m.in. Głogoczowski) oskarżali Prezydenta Putina o brak interwencji w Donbasie. Jakoś dziwnie bardzo im zależało na tym, aby Rosja dała się wciągnąć w wojnę na Ukrainie – na czym tylko by straciła.

Bez przerwy też atakowano i atakuje żydo-banksterska propaganda prezydenta Putina o łamanie praw człowieka w Rosji, o tłamszenie wolności słowa i zwalczanie „niezależnej” opozycji. Choć prawda jest taka, że „niezależna” opozycja sama zepchnęła się na margines śmieszności.

Tutaj dygresja – wczoraj na żondowym niemieckojęzycznym kanale Phoenix oglądałem fragmenty kolejnego „seansu nienawiści”. Czysty Orwell. Jedyny temat programu (tytuł był bodajże  „Rosja – sojusznik czy wróg”)  – plucie i szczucie na prezydenta Putina. Tym razem m.in. o zwalczanie „niezależnej”  telewizji „Deszcz” (Дождь) ostatnio wypchniętej z kablówki do internetu. No i wypowiadał się w tej sprawie „rosyjski”, „niezależny” dziennikarz broniący właśnie owej „niezależnej” telawiwzorni. Napisałem – „telawiwzorni”? Nie bez przyczyny – otóż ten „rosyjski” „niezależny” dziennikarz nazywał się Konstantin Goldenzweig. Czy oni nie potrafią lepiej się kamuflować? Czy muszą do boju posyłać Goldenzweiga? Po którym od razu widać, jaka to jest „rosyjska” ta „niezależna” telawiwzornia Дождь. I cała „demokratyczna” opozycja. Goldenzweiga niemieckojęzyczna telawiwzornia ostatnio dosyć często puszcza „w bój”. Ale myślący od razu go rozpracowali. Np. niemiecka niezależna strona internetowa „Propagandaschau” w tekście pt: „Kłamanie musi jeszcze wyćwiczyć – Konstantin Goldenzweig”:
https://propagandaschau.wordpress.com/2015/06/10/das-lugen-muss-er-noch-uben-der-konstantin-goldenzweig/

 

Zachodnia żydo-banksterska propaganda przedstawia prezydenta Putina jako „czarny charakter”, jako synonim zła. Przyrównywano go nawet do Hitlera. Marionetki polityczne zachodu ostentacyjnie unikają od 1,5 roku spotkań z prezydentem Putinem. Jedynie w Mińsku musieli z nim się spotykać. No i Merkel poleciała do Moskwy – dzień po paradzie zwycięstwa. Najchętniej zachodnie marionetki polityczne izolowałyby prezydenta Putina totalnie – tak jak izolują np. prezydenta Syrii al-Asada. Ale Rosja to inny kaliber niż Syria.

I już by się wydawało, że zachodnim żydo-banksterskim me(n)diom i marionetkom politycznym udało się zepchnąć prezydenta Rosji w polityczny niebyt, a tutaj – masz babo placek. Przy okazji masowej imigracji muzułmańskiej do jewrounii nagle „trędowaty” Putin wypływa na otwarte wody. Zachodnia propaganda niechętnie półgębkiem od czasu do czasu przyznaje, że za masową imigrację winę ponoszą sprawcy wojen w Syrii, Iraku, Afganistanie i Libii. Nawet niektóre najbardziej odważne, choć drugorzędne marionetki polityczne żydo-banksterskiego zachodu wypowiadają się niekiedy w podobnym tonie. Napływ imigrantów jest obecnie tematem i problemem nr 1 bilderbergowskiej żydo-banksterskiej jewrounii. I stąd marionetki polityczne muszą udawać, że chcą coś zrobić z ISIS, aby usunąć jedną z przyczyn masowej imigracji. Tematowi temu poświęcona jest trwająca aktualnie sesja ONZ. I tam właśnie miało miejsce wejście smoka – prezydent Putin obecny w NY na sesji ONZ na prośbę legalnych władz Syrii wyraził gotowość militarnego wsparcia rządu Syrii.

Wyobrażam sobie wściekłość marionetek politycznych – cała półtoraroczna antyputinowska ofensywa propagandowa wzięła w łeb. Nie udało się go zepchnąć na margines światowej polityki. Oto powrócił i to dzięki ich własnej głupocie – po  nasłali „armię wyzwoleńczą” na Syrię? I po co organizowali masową imigrację do jewrounii?

Prezydent Putin spokojnie, suwerennie i zdecydowanie – oraz zgodnie z prawdą – stwierdził w ONZ-cie – że w Syrii jedynie strona rządowa walczy z ISIS.

„Trzeba przyznać, że nikt oprócz Assada i jego milicji nie walczy naprawdę z ISIS w Syrii”
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-putin-w-onz-nikt-oprocz-assada-nie-walczy-w-isis-w-syrii,nId,1894108#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Od siebie dodam – cała reszta, zwłaszcza USrael tylko udają, że walczą z ISIS. Nie po to je stworzyli, aby teraz z nim walczyć.
http://gloria.tv/media/xbSCZFbeZj2

Pod pozorem walki z ISIS bandyci chcą jedynie ubić Asada.

Przy okazji wystąpienia w ONZ  „zamordysta”, „antydemokratyczny dyktator” Putin udzielił dobrej lekcji funkcjonowania demokracji marionetkom z USraela i Francji, które nadal domagają się głowy Asada:

„Ale już w poniedziałek Stany Zjednoczone oraz Francja po raz kolejny oznajmiły, że prezydent Assad, jako krwawy dyktator, człowiek, który w morzy krwi topi swój naród, musi ustąpić ze stanowiska. W odpowiedzi na to Putin oświadczył, że Amerykanie i Francuzi nie są syryjskimi obywatelami i nie powinni się mieszać do wybierania temu krajowi przywódcy.”

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8957016,putin-rosja-jest-gotowa-by-prowadzic-naloty-na-pozycje-isis-w-syrii-potrzeba-tylko-zgody-onz,id,t.html

Dokładnie tak patałachy, sługusy żydo-banksterskiej swołoczy – Syryjczycy nie ingerują w to, kto rządzi na Sekwaną czy w Waszyngtonie. Wara wam, gnojki, narzucać Syryjczykom, kogo mają sobie  na prezydenta wybrać. I wy chcecie być rzecznikami „demokracji”. Którą narzucacie bombami czy inwazjami militarnymi. Już to zrobiliście w Libii, Iraku, Afganistanie. Jak to wyszło – widać gołym okiem. Libia np. była kwitnącym socjalistycznym (choć nie marksistowskim, „czerwonym”) państwem.

– Nie było rachunków za prąd, który był darmowy dla wszystkich mieszkańców.
– Udzielanie pożyczek nie było biznesem, libijskie banki były własnością państwa i udzielały pożyczek nieoprocentowanych
– Jeśli Libijczyk po obronie dyplomu nie był w stanie znaleźć zatrudnienia, państwo wypłacało mu przeciętną pensję w zawodzie danej osoby, do czasu znalezienia zatrudnienia.
– Libijczycy, którzy chcieli zająć się uprawą roli, otrzymywali ziemię, dom, sprzęt, nasiona oraz żywy inwentarz na rozpoczęcie działalności
– Kaddafi zrealizował największy na świecie projekt irygacyjny, zwany Wielką Sztuczną Rzeką, składający się z sieci rurociągów oraz studni; dostarczający wodę pitną z podziemnych warstw wodonośnych na Saharze do miast na wybrzeżu kraju. Wielka Sztuczna Rzeka jest uważana za największą na świecie podziemną sieć rurociągów i największy projekt inżynieryjny, jaki kiedykolwiek został zrealizowany. Składa się na nią 1300 studni o głębokości od 80 do 400 metrów, które dostarczają dziennie łącznie ok. 3 milionów m³ wody pitnej do Trypolisu, Bengazi, Syrty i innych miast Libii. Mu’ammar al-Kaddafi określił projekt mianem ósmego cudu świata.
– Prawo do mieszkania w Libii uznawane było za prawo człowieka. W Zielonej Książeczce autorstwa Kaddafiego pisał on: „Mieszkanie jest podstawową potrzebą jednostki i rodziny, wobec tego nie może ono stanowić cudzej własności”.
– Wszyscy nowożeńcy otrzymywali od rządu 60 tys. dinarów (50 tys. dol.) na zakup swego pierwszego mieszkania i stworzenie rodziny.
– Matka, która urodziła dziecko otrzymywała 5 tys. dol.
– Rząd dofinansowywał 50% ceny zakupu samochodu.
– Cena benzyny: 0,14 dol./litr
– Edukacja i służba zdrowia były bezpłatne
– Jeśli dany zabieg nie mógł być zrealizowany w Libii, rząd finansował koszty zagraniczne, włącznie z podróżą i pobytem.
– 25% Libijczyków posiadało wykształcenie wyższe. Przed panowaniem Kaddafiego jedynie 25% potrafiło czytać i pisać (dziś 87%).
– Libia nie miała żadnych zagranicznych długów, posiadała natomiast rezerwy w wysokości 150 mld dol.

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9916

I dlatego ją zniszczono. Bo pokazała, że socjalizm to nie utopia i wykazała wręcz wyższość socjalizmu nad żydo-kapitalizmem. W Libii nie było garstki miliarderów i milionowych rzesz biedoty. Co jest typowe dla żydo-kapitalizmu.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że przed nasłaniem „armii wyzwoleńczej” na Syrię nie było tam terroru i prześladowań. Syria była normalnym spokojnym państwem. Krwawy terror przyniosły tam wspierane, zbrojone i finansowane przez żydo-banksterski zachód watahy „wyzwolicieli”. I to właśnie żydo-banksterski zachód (głównie USrael ale i Francja) ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za krwawy terror w Syrii. A nie prezydent Asad. Załganie marionetek żydo-banksterskiego zachodu jest niewyobrażalne – same sieją terror a obwiniają nim zwalczanych niezależnych polityków.

Prezydent Putin nie próżnuje. Duma Państwowa już uchwaliła zgodę na wykorzystanie wojsk rosyjskich w Syrii. Natychmiast po tym rosyjskie lotnictwo rozpoczęło bombardowanie pozycji ISIS.
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150930/1124989.html
Ponadto Rosja wspiera rządowe siły zbrojne Syrii nowoczesnym sprzętem i uzbrojeniem. Syria jest sojusznikiem Rosji i Rosja nie opuszcza sojusznika w biedzie. Rosja ma szansę uratować prezydenturę legalnie i demokratycznie wybranego Asada.

Jak, czy i kiedy zakończy się wojna z ISIS – nie wiem. Nie zamierzam bawić się w „proroka”. Mam nadzieję, że Rosja nie zapuści się nierozważnie w pojedynkę na tereny Iraku. Tam swoje gówno powinna wymiatać bandycka koalicja, która napadła Irak. Ale dokąd ISIS nie zostanie odcięta od dostaw broni dotąd walka z nią będzie walką z wiatrakiem. Prezydent Putin naturalnie wie o tym i jestem pewien, że i w tym kierunku będzie aktywny.

Póki co cieszy mnie, że prezydent Putin wykorzystując pułapkę, w którą zapędziły się marionetki polityczne żydo-banksterów, z hukiem powrócił na scenę światowej polityki. I że jawnie już wspiera legalne władze Syrii.

Szkoda tylko, że Polska nie ma takiego sojusznika…

A jeszcze bardziej szkoda, że nie ma takiego PREZYDENTA.

.

.

opolczyk

.

.
precz z jahwizmem

 

Ręce Boga

Jeszcze raz o imigrantach i o ludzkiej głupocie…

.

Kadafi

.

W sumie żałuję, że przerwałem milczenie. Jak się okazało, próba otworzenia oczu ludziom zaczadzonym „niezależną” opinią publiczną była w ogromnej większości stratą czasu. W kilku miejscach w sieci toczyła się dyskusja na temat mojego poprzedniego tekstu. Z nielicznymi wyjątkami oskarżony zostałem o wiele złych rzeczy.

„Przeczytałem ten wpis z lekkim zdumieniem. Gdybym nie wiedział gdzie czytam, pomyślałbym że na jakimś lewackim, politpoprawnym portalu.”

„Z reszta co tu komentować, czytajcie co linkujecie, bo to jakiś pojeb jest. W artykule, obok niewątpliwej prawdy, przemyca lewackie standardy myślenia.”

„Kolego trochę się pogubiłeś w swych dywagacjach (…) Idiotyzmy w stylu „oswajania islamu” czy „europeizacji islamu” chyba nawet najwięksi lewacy w to już nie wierzą (…) Za to nienawidzę z całego serca wszelkiej maści lewaków. Są oni rakiem, który zabije Europę, chrześcijaństwo, białego człowieka”

Rzecz w tym, że ja np. ani słowem nie wspomniałem o „oswajaniu” czy „europeizacji” islamu. A nawet nie wyraziłem poparcia dla imigracji. Stwierdziłem tylko, że jest to robota żydo-banksterów:

„Zalewanie jewropy imigracją muzułmańską to celowe działania okupanta żydo-zachodu”

Ponadto podałem faktyczną praprzyczynę masowej imigracji – bandyckie wojny żydo-NATO przy aktywnym udziale jewrounii, oraz wspieranie przez żydo-banksterski  zachód „islamskich armii wyzwoleńczych” które rozwaliły Libię, a teraz rozwalają Syrię i Irak (ten ostatni zniszczony wcześniej wieloletnią okupacją). W ten sposób nie tylko miliony ludzi stanęły wobec groźby utraty życia ale i jeszcze więcej milionom ludzi zniszczono podstawy egzystencji. I napisałem jeszcze, co okupant zachodu chce masową imigracją osiągnąć – przede wszystkim chce zapędzić miliony Europejczyków na fałszywą barykadę oraz odwrócić ich uwagę od RZECZYWISTYCH zagrożeń – od żydo-banksterskiej globalizacji i pełzającej depopulacji. Ta operacja żydo-banksterów niestety powiodła się, co widać po protestach w Polsce czy w Niemczech (było ich więcej – tutaj zamieszczam tylko kilka z nich).

A tak na marginesie  – nie mam nic przeciwko hasłu wykrzykiwanemu w Dreźnie – Putin do Berlina, Merkel na Sybir (od siebie dodam –  albo nad Jordan). Tyle tylko, że manifestanci w Dreźnie nie wiedzieli jeszcze, że Putin w Moskwie weźmie udział w otwarciu wielkiego meczetu mogącego pomieścić 15 tys. „islamistów”.
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rosja-wladimir-putin-na-otwarciu-wielkiego-meczetu,579674.html

W tym miejscu pragnę przypomnieć o tym, że w ostatnich latach dosyć gwałtownie wzrastała w różnych środowiskach w Polsce i pozostałych jewrounijnych barakach niechęć a nawet wrogość do Brukseli i całej tej żydo-banksterskiej  jewrounii. A że jest żydobanksterska – co do tego nie ma wątpliwości. W 2010 roku honorowy przewodniczący  Bilderbergów Étienne Davignon oficjalnie przyznał, że stworzenie jewrouni i wprowadzenie waluty euro to dzieła grupy Bilderberg. Jewrounia ma i tak ogrom problemów – bankrutują taśmowo kolejne baraki, narasta bieda i bezrobocie, a wojna propagandowa, a zwłaszcza sankcje wymierzone przeciwko Rosji wywołały pęknięcie tego sztucznego banksterskiego tworu i pogłębiły kłopoty gospodarcze i finansowe jewrounii. Część jewrobaraków nawet bez tych sankcji mających ogrom problemów gospodarczych i finansowych sprzeciwiało się tymże sankcjom. A wszystkim tym problemom (nie do rozwiązania przy obecnym bandyckim systemie bankowym) towarzyszyły nasilające się ruchy antyjewrounijne oraz protesty antyglobalistyczne, antybanksterskie i antykapitalistyczne. Najaktywniejszymi wrogami jewrounii są różne narodowe (lub pseudonarodowe) ruchy we wszystkich jewrounijnych barakach. Sytuacja do niedawna była więc dla żydo-banksterskich jewrokomisarzy bardzo niewygodna – jewrounia biednieje i coraz bardziej się zadłuża, idiotyczne sankcje wymierzone w Rosję rozbiły jej fikcyjną jedność i jeszcze te niesforne hordy protestujące przeciwko samej jewrounii, kapitalizmowi, globalizmowi i dyktaturze banksterów. Coś z nimi należało zrobić, aby mieć ich choć na jakiś czas z głowy. No i zrobiono – podstawiono im zastępczego „wroga” – masową imigrację muzułmańską. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ci, co najgłośniej do niedawna protestowali przeciwko jewrounii popędzili teraz na barykadę walki z „islamizacją” jewropy i masową imigracją. Teraz wystarczy tylko ten amok utrzymywać jak najdłużej. Nie będzie to trudne – wystarczy co kilka dni puścić „info” (obojętne, czy prawdziwe – zaślepieńcy kupią każdą fałszywkę) o kolejnej zgwałconej przez imigranta Europejce , o burdach urządzanych przez imigrantów, o brudzie i zniszczeniach jakie po sobie pozostawiają, o udaremnionych zamachach terrorystycznych (stały już numer żydo-propagandy), czy o przeciążeniu systemów socjalnych (o ograbianiu ich lichwą nie będzie ani mru mru). I w ten sposób odwróci się uwagę ogłupionych ludzi od rzeczywistych problemów żydo-banksterskiego zachodu i od rzeczywistego dla nas zagrożenia.

Tutaj przypomnę, co napisałem poprzednio:

„Naszym rzeczywistym wrogiem jest żydo-banksterska swołocz a nie muzułmanie. Oni są ofiarami terroru bandyckiego NATO. Razem z nimi powinniśmy walczyć z naszym wspólnym rzeczywistym wrogiem. Zamiast pchać się na fałszywą barykadę walki z „islamizacją” jewrounii należy milionami wyjść na ulicę i wymusić na marionetkowych żondach jewrounijnych baraków wycofanie wszystkich NATOwskich wojsk z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zaprzestanie finansowania i zbrojenia ISIS i innych „armii wyzwoleńczych” walczących na obstalunek żydo-banksterów z rządami niechętnymi USraelowi i Izraelowi. Jeśli powróci tam spokój problem imigracji muzułmańskiej umrze śmiercią naturalną.”

Czy ktoś zastanawiał się, dlaczego główny winowajca – USrael – nie ma problemów z tą zalewającą jewrounię imigracją? Nie chodzi tylko o koszta transportu, bo starymi łajbami czy pontonami uchodźcy nie przepłyną Atlantyku. W USraelu nie ma tylu protestów przeciwko globalizacji, kapitalizmowi, a zwłaszcza przeciwko żydo-banksterskiej bilderbergowskiej  jewrounii. Nie odwracaliby więc w USraelu uchodźcy uwagi od palących problemów tak jak robią to na terenie starej ladacznicy – Europy. I dlatego rzeki imigrantów płyną na „stary kontynet”.

Przytoczę jeszcze ostatni apel pióra Jerzego Truchlewskiego:

„POWSTAŃMY Z KOLAN, może jeszcze nie jest za późno. Walczmy o godność rasy ludzkiej, o życie bez wojen, bez ucisku ludzkości przez wąską grupę dewiantów, walczmy o życie w prawdzie, o racjonalne gospodarowanie bez okradania nas z bogactw Ziemi i zagarnianie efektów naszej pracy. Przeciwstawiajmy się propagowaniu i szerzeniu dewiacji i nienormalności w każdej dziedzinie naszego życia. Domagajmy się resetu zadłużenia na całym świecie, gdyż lichwa jaką stosują jest działalnością przestępczą bestii wobec ludzkości oraz wymuśmy współpracę między narodami opartą na zdrowej ekonomii, logice i zdrowym rozsądku. Tylko prawda nas wyzwoli.

ZIEMIA JEST NASZYM WSPÓLNYM DOMEM I NIKT NIE MA PRAWA NAM GO NISZCZYĆ CZY ZAWŁASZCZAĆ. ŻYCIE W POKOJU I DOBROBYCIE JEST MOŻLIWE POD WARUNKIEM, ŻE NIE BĘDZIEMY GODZILI SIĘ NA BYCIE NIEWOLNIKAMI. PODSTAWOWĄ SIŁĄ I WARTOŚCIĄ TEGO ŚWIATA JEST ZJEDNOCZONA LUDZKOŚĆ , KTÓRA MUSI POZNAĆ PRAWDĘ I PRZECIWSTAWIĆ SIĘ BESTII.

CZY GARSTKA PSYCHOPATÓW MOŻE NAM UNIEMOŻLIWIĆ REALIZACJĘ NASZYCH MARZEŃ O PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI, GODNOŚCI, DOBROBYCIE I ŻYCIA W SZCZĘŚCIU ? CZY POZWOLIMY NA ZAKŁÓCENIE NAM POKOJU I ODEBRANIE GODNOŚCI LUDZKIEJ? CZY POZWOLIMY NA MORDOWANIE PRZEZ PSYCHOPATÓW ZACHODU I NEOBANDEROWCÓW NASZYCH BRACI UKRAIŃCÓW, SYRYJCZYKÓW, LIBIJCZYKÓW, PALESTYŃCZYKÓW, AFGAŃCZYKÓW CZY JAKIKOLWIEK INNY NARÓD ?

MANIFESTACJE POKOJOWE NA RZECZ ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH WOJEN NIECH BĘDĄ PIERWSZYM KROKIEM NASZEGO BUNTU PRZECIWKO SPRAWUJĄCYM ZBRODNICZĄ WŁADZĘ NAD SPOŁECZEŃSTWAMI ! DOŚĆ JUŻ WOJEN, KŁAMSTWA, MANIPULACJI, ZNIEWALANIA I NISZCZENIA LUDZKOŚCI !

ZASTĄPMY RZĄDY PSYCHOPATÓW, RZĄDAMI LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA LOSY NARODÓW I ŚWIATA !!!

Jerzy Truchlewski – POLSKA

Pod powyższym apelem podpisuję się obiema rękami. Niestety nie widzę w chwili obecnej szans na masowe manifestacje na rzecz pokoju i uwolnienia świata spod władzy psychopatów – żydo-banksterów. To oni trzymają rękę na pulsie. I jak widać na zamieszczonych powyżej filmach za pomocą manipulatorów wyprowadzają jak bezmyślne bydło tysiące ludzi na ulice miast, aby protestowali przeciwko ofiarom bandyckich wojen szukających schronienia w jewrounii. I w tym miejscu zapytam – gdzie były te tysiące polskich narodofcuf, gdy „polskie” wojsko wysyłano na bandyckie wojny? Gdzie były te tysiące narodofcuf, gdy niszczono przemysł, gdy ograbiano i zniewalano Polskę, gdy wprowadzano w Polsce GMO, przymusowe szczepienia, gdy rolnicą wiosną walczyli o polską ziemię?
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/02/24/protesty-rolnikow-w-calej-polsce-walka-o-polska-ziemie/

Wtedy, gdy naprawdę należało manifestować i protestować to jakoś cicho było o owych narodofcach. Natomiast na fałszywą barykadę agentura okupanta zaciągnęła ich z dziecinną łatwością. Jak widać – są oni bezmyślnym ludzkim „bydłem” (przepraszam bydło za to porównanie). Gdy patrzę na takich patryjotów nie mam najmniejszej wątpliwości – Polska jest zgubiona. Bo z takimi jak oni nie mamy najmniejszych szans na jej uratowanie. Jeśli nie otrzymamy pomocy z zewnątrz, nawet jeśli żydo-globalizm i jewrounia padną na pysk, tych idiotów podstawieni manipulatorzy kolejny raz poprowadzą na manowce i na fałszywe barykady. Tu musi przyjść ktoś jak Putin (Putin do Warszawy, Duda nad Jordan), musi wziąć wszystko za pysk, zaprowadzić porządek i przede wszystkim przeprowadzić reedukację i resocjalizację Polaków. Inaczej zginiemy.
Widok tych idiotów patryjotuf narodofcuf zagoninych na manifestacje przeciwko imigrantom utwierdza mnie w przekonaniu, że słusznie zrobiłem kończąc publicystykę. To po prostu strata czasu…
.

.
opolczyk
.
.
PS
Jeszcze słówko odnośnie tej wypowiedzi:

„Kolego trochę się pogubiłeś w swych dywagacjach (…) Idiotyzmy w stylu „oswajania islamu” czy „europeizacji islamu” chyba nawet najwięksi lewacy w to już nie wierzą (…) Za to nienawidzę z całego serca wszelkiej maści lewaków. Są oni rakiem, który zabije Europę, chrześcijaństwo, białego człowieka”

Na temat „białej rasy” wypowiedziałem się niedawno w jednej z dyskusji mailowych. Opublikował to mój przyjaciel Piotr Bein:

https://piotrbein.wordpress.com/2015/09/07/zamiast-protestowac-przeciw-islamizacji-wyjsc-milionami-na-ulice-i-wypedzic-zondzoncych/

Dalej…

Nie mam zamiaru „oswajać” czy „europeizować”  islamu. Tak naprawdę nie cierpię go, bo jest zwykłym żydzizmem, jedną z trzech głównych religii abrahamowych.  Nie bez powodu na koniec każdego tekstu zamieszczam rysunek z wrzucanymi do kosza symbolami owych właśnie religii abrahamowych. Ale… Jako że naszym śmiertelnym wrogiem jest żydo-banksterska sitwa, która ma w swych łapskach finanse, gospodarki, media, marionetki polityczne, armie, policję służby, sądownictwo i prokuratury całego żydo-banksterskiego zachodu każdy kto rzeczywiście walczy z żydo-banksteryzmem jest dla mnie sojusznikiem. Bez względu na kolor skóry, narodowość czy wyznanie. Nie znam ani jednego „chrześcijańskiego” kraju (poza Rosją i Białorusią) które stawiałyby taki opór żydo-banksterskiej swołoczy jak Afganistan, Irak, Iran, Libia, czy obecnie Syria. I dlatego uważam walczących z żydo-banksterskim globalizmem (i z zakusami Izraela) muzułmanów za sojuszników. Tak samo, mimo mojej pogardy do katolicyzmu, za sojuszników uważam najbardziej nawet gorliwych katolików – jeśli rzeczywiście walczą z żydobanksterskim globalizmem a nie uprawiają przy okazji namolnego „nawracania” i nie tracą więcej czasu na „walkę o wiarę” niż na walkę z globalizmem. Bo prawda jest taka, że rozbici nie mamy w tej walce szans. Dlatego wszyscy, którzy walczą z banksterami są mi sojusznikami – biali, czarni, czerwoni, brązowi, żółci, katolicy, protestanci, prawosławni, szyici, sunnici, buddyści, taoiści, ateiści, komuniści, szowiniści, cykliści, feminiści, seksiści, pederaści i homofoby, robotnicy, rzemieślnicy, kupcy, inteligenci, rolnicy, studenci, mieszkańcy miast i wsi na wszystkich kontynentach. Im więcej nas będzie, tym większą mamy szansę na ubicie tej żydo-banksterskiej hyrdy. Później, gdy ją ubijemy, możemy się kłócić, spierać i brać za łby. Ale dopiero wtedy. Bo jeśli jej przedtem nie ubijemy to ona nas ograbi do cna, zdepopuluje a niedobitki zachipuje.

Co zaś tyczy się „chrześcijaństwa” – jest to zwykłe żydowskie oszustwo, które zrabowało „białej rasie” jej kulturę i tożsamość, uczyniło z białych duchowych żydów ślepo wierzących w żydowskie brednie „objawione”, klękających przed żydowskimi idolami, żebrzącymi u nich o litość i miłosierdzie, ślepo posłusznych pasożytniczemu klerowi. To dzięki chrześcijaństwu białym „ludzkim bydłem” tak łatwo było przez długie wieki – obecnie także –  manipulować. Oduczono je (z niewielkimi wyjątkami) samodzielnie i logicznie myśleć. Myślenie zastąpiła ślepa, tępa i bezrefleksyjna wiara w żydowskie brednie „objawione”. Postępująca laicyzacja mimo Renesansu i Oświecenia niewiele polepszyła sytuację. Zlaicyzowanym społeczeństwom zachodu zaaplikowano świecką „religię”  – polityczną poprawność. Tak samo załganą, tak samo dogmatyczną, tak samo oduczającą myślenia. I tak samo rodem znad Jordanu.

„Chrześcijanie” nawet nie widzą o tym, że żydobanksterski globalizm ma korzenie w ich ukochanej żydowskiej biblii.
https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/

Ani o tym, że jest zwykłym oszustwem:
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/03/historia-naturalna-religii-monoteistycznych/
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/22/najwieksze-oszustwa-w-historii-ludzkosci/
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

Ignorują też fakt, że wyznając nadjordańskie brednie stają  się duchowymi żydami a patriotyzm gorliwych katolików/krystowierców jest b. wątpliwy:

Terlikowski: “Ja jako Żyd (duchowy)”
http://www.fronda.pl/a/terlikowski-ja-jako-zyd-duchowy,25468.html

Mirosław Salwowski: “Ja też jestem Żydem (duchowym)”
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym

Aleksandra Kowal: “W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”
http://www.katolik.pl/czy-jestesmy-zydami-,834,416,cz.html

„Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”
http://pl.wikiquote.org/wiki/Henryk_Goryszewski
Henryk Goryszewski, prawnik, nauczyciel akademicki, poseł knessejmu I i III kadencji, wicepremier w żondzie Hanny Suchockiej.


„…przyjmując za właściwe stanowisko, iż najpierw jesteśmy katolikami, a później Polakami, gdyż naszą pierwszą ojczyzną jest Kościół katolicki.”

http://www.legitymizm.org/list-otwarty-do-piotra-skwiecinskiego
Redakcja katodebilnych monarchistów w Od Redakcji pod jednym z tekstów.

„Jako katolik rzymski Polskę mogę poświęcić, bowiem narodowość jest kwestią incydentalną, ale na rozrzedzenie katolicyzmu rzymskiego mojej zgody być nie może.”

Adam Wielomski (proffessorek siedlecki, współpracownik „Najwyższego Czasu” i — o zgrozo — „Myśli Polskiej”
http://blotne-abecadlo.blogspot.de/2014/10/polak-czyli-katolik.html

.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga

Zadyma me(n)dialno-polityczna w związku z masową imigracją muzułmańską na tereny jewrounii

.

uchodzcy2_0

.

Przerywam milczenie w związku z ogromem bzdur i dezinformacji związanych z napływem imigracji muzułmańskiej z regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Moją pocztę zalewa natłok bzdur, demagogii, dezinformacji i nawoływań do walki z „islamizacją” jewrounii i zalewem imigracji muzułmańskiej. Milczałem długo, ale w końcu nie wytrzymałem.
Otrzymałem mailem „przeprosiny” napisane przez durniów i agenturę okupanta:
„List otwarty: Polacy przepraszają Czechów, Słowaków, Węgrów i Rumunów za zawstydzającą nielojalność naszego rządu”
http://blogpublika.com/2015/09/22/list-otwarty-polacy-przepraszaja-czechow-slowakow-wegrow-i-rumunow-za-zawstydzajaca-nielojalnosc-naszego-rzadu/

Odpowiedziałem tak:

A ja potępiam rządy Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii za ich hipokryzję oraz odcinam się od durniów którzy napisali i podpisują owe „przeprosiny”.

Sprawa ma wiele aspektów.

Autorzy piszą m.in. o emigracji ekonomicznej. I żądają zablokowania im możliwości wjazdu do jewropy. Przypominam w tym miejscu, jaki wrzask Polsce i pośród polskiej emigracji rozległ się, gdy Cameron oskarżał polskich emigrantów ekonomicznych o okradanie systemów socjalnych UK. Z Polski w ostatnich 25 latach wyjechało za pracą i chlebem ok 4 miliony ludzi. Czy nie jest hipokryzją oburzanie się na emigrację ekonomiczną z regionów zniszczonych wojnami i różnokolorowymi „rewolucjami” przy wydatnej pomocy jewrounii i NATO w sytuacji gdy Polacy milionami emigrują z powodów ekonomicznych?

Sytuacja ekonomiczna tamtego regionu związana jest bezpośrednio z bandyckimi wojnami, jakie rozpętał i prowadził tam cały żydo-zachód. Milionom ludzi zniszczono źródła ich egzystencji. Także w regionach, gdzie usraelsko-izraelska ISIS nie szaleje. Przypomnę w tym miejscu że w Libii czy Iraku w czasach PRL tysiące Polaków pracowało na różnych kontraktach. Władze tych państw na masową skalę rozbudowywały infrastrukturę i przemysł. Państwa te dawały pracę nie tylko swoim obywatelom ale i setkom tysięcy muzułmanów z sąsiednich państw. Obecnie są one zniszczone. Panuje tam chaos i wojny domowe made in żydo-zachód. ISIS bez finansowania i zbrojenia przez kraje NATO nigdy nie zaistniałaby.

Władze Czech, Słowacji, Rumuni i Węgier mogłyby blokować napływ imigrantów wtedy, gdyby od początku potępiały wszystkie bandyckie wojny i agresje NATO w regionie bliskiego wschodu i północnej Afryki. A tak nie było – do Afganistanu  wysyłali oni własne (choć małe) kontygenty wojskowe lub wspierali bandyckie działania NATO finansowo, propagandowo i politycznie. Wspierali przynajmniej politycznie i propagandowo „kolorowe rewolucje” arabskie i bombardowanie Libii. A mieli obowiązek głośno przeciwko tym rozróbom i wojnom protestować. Ponoszą więc przynajmniej moralną i polityczną współodpowiedzialność za obecną masową imigrację napływającą do jewropy. I dlatego blokowanie imigrantów jest z ich strony zwykłym skurwysyństwem.

„Szaleńczej polityce imigracyjnej” ton nadają żydo-banksterzy a nie Berlin. Merkel jest agentką Grupy Bilderberga. I wykonuje polecenia otrzymywane od swoich mocodawców.

Autorzy przeprosin piszą:

„Uważamy to za naruszanie naszej suwerenności.”

Gdzie ci durnie widzą jeszcze „naszą suwerewnność”? III Rzydopospolita (atrapa Polski) jest politycznie, militarnie, finansowo i gospodarczo zniewolona jak nigdy wcześniej (poza okupacją podczas II wojny). Nie posiadamy ani odrobiny suwerenności. Jak więc posunięcia agenturalnego żondu mogą naruszać coś, czego nie mamy?

Dalej piszą oni:

„Mamy szczerą wiarę i nadzieję, że po październikowych wyborach i zmianie rządu współpraca między naszymi narodami będzie układać się zupełnie inaczej: partnersko i honorowo”

Jesienną farsę wyborczą z dużym prawdopodobieństwem wygra żydo-PiS – agenturalna partia jeszcze bardziej proizraelska i prousraelska, włażąca do dupy Telawiwowi i Waszyngtonowi. Będzie więc jeszcze bardziej ostentacyjnie popierać bandyckie rozróby żydo-zachodu – na obstalunek żydo-banksterów i Izraela. Tylko skończeni durnie mogą wierzyć w to, że po jesiennej farsie wyborczej cokolwiek zmieni się na lepsze.

Odcinam się i potępiam żałosny skowyt autorów „przeprosin”. Zresztą – nikogo za nie swoje winy przepraszać nie mam zamiaru. Potępiam ponadto tych, którzy teraz walczą z imigracją, a wcześniej – gdy bandyci napadali na kolejne kraje – milczeli. Czy wręcz te bandyckie wojny popierali i pochwalali.

Przypominam jeszcze, że w roku 2003 Jarosław Kalkstein/Kaczyński w knessejmie wołał – „wojna w Iraku to nasza wojna” – domagając się udziału „naszego” wojska w wojnie w Iraku. Kalkstein nie kłamał – to była ich wojna – żydowska.

To co robi obecnie PO to sprzątanie brudów po wojnie do jakiej pchał III Rzydopospolitą (atrapę Polski) żydo-PiS.

Zalewanie jewropy imigracją muzułmańską to celowe działania okupanta żydo-zachodu. Bandyci chcą na jednym ogniu upiec kilka pieczeni:

– Nadal straszą jewropejczyków „islamskim terroryzmem” finansowanym, zbrojonym i sterowanym przez Mossad i CIA.
https://pracownia4.wordpress.com/2014/09/20/ukryte-pochodzenie-isis/

– Odwracają uwagę od rzeczywistych zagrożeń dla jewropejczyków – dalszego permamentnego ograbiania nas bandyckim systemem bankowym i złodziejską prywatyzacją, oraz pełzającą depopulacją przy pomocy GMO, Codexu Alimentarius, zatrutej żywności, big pharmy i szczepień. I dalszym dążeniem do narzucenia nam żydo-banksterskiego NWO.

– Przy okazji narastającą biedę będą mogli zwalić na imigrację.

– Nadal szczują jewropejczyków, zwłaszcza krystowierców, do wojny przeciwko islamowi i „islamizacji”. Jest to w interesie przede wszystkim Izraela. Arabowie od zawsze byli wrogami Izraela. I to oni stoją na drodze do budowy „wielkiego Izraela”
http://www.monitor-polski.pl/syria-wciaz-stoi-na-drodze-powstania-wielkiego-izraela/

I do budowy III świątyni w Jerozolimie.

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zydzi-buduja-nowa-swiatynie-jerozolimska,111479.html

Problemem w tym ostatnim zamierzeniu są meczet Al Aksa i Kopuła Na Skale. I dlatego to co obserwujemy obecnie to nie jest nic innego niż przygotowania do ostatecznego rozwiązania kwestii arabskiej i islamskiej.

I dlatego ja nie zamierzam walczyć ani z „islamizacją”, ani z imigracją muzułmańską w jewropie. Nie jestem użytecznym idiotą żydo-banksterów i Izraela. Jeśli mam walczyć to tylko z prawdziwymi zagrożeniami – żydo-banksteryzmem, ograbianiem nas żydo-kapitalizmem i pełzającą depopulacją.

Na pochybel żydo-banksterom. Niech żyje islam – ten rzeczywiście broniący się przed zakusami Izraela. Na pochybel tym, którzy pchają nas na fałszywe barykady. I niech żyje islamski system bankowy – bez lichwy i wyzysku.

Na koniec wklejam fragment otrzymanego wczoraj maila:

„Pytanie jest o tyle na czasie, że u bram stoi “bankowość islamska”. Całe żydowskie ścierwo przed tym protestuje. Srają w pory i meczetami straszą. Wcale nic nie miałbym przeciw  Mudarabie, Muszarace, Murabahie, Idżarze, Kard Hasan .
 
Kto nie zdaje sobie sprawy z faktu, że obecna architektura monetarna skazała nasz na wieczny “głód monetarny”   aż do niechybnego zgonu, powinien być wyproszony z mównicy. Niech nasi profesorowie o tym wiedzą że zawdzięczamy to pewnym przybyszom po rozpadzie państwa hazarskiego. Recydywę żydzizmu w Polsce przeprowadzoną 25 lat temu musimy cofnąć.”

To jest naszym problemem – a nie imigracja.

Na koniec pozwolę sobie jeszcze kilka dodatkowych uwag.

Pomijam w tym miejscu zaszłości historyczne – gdy Europejczycy podbili prawie cały świat, skolonializowali całe kontynenty zagarniając bogactwa podbitych krajów dla siebie. Czy nie czas jest spłacić zaciągnięty siłą dług wiekowych okupacji i kolonialnego wyzysku?
Krążą celowo rozpuszczane bzdury, jakoby większość imigrantów stanowili młodzi „islamiści” planujący zamachy terrorystyczne w jewrounii. W tym miejscu przypominam, że wszystkie duże zamachy terrorystyczne przypisywane muzułmanom (WTC, Madryt, Londyn, Paryż) były operacjami obcej flagi przeprowadzonymi przez tajne służby żydo-zachodu. To nie „islamiści” sieją terror a zachodnie żydo-służby.
Krążą celowo rozpuszczane bzdury, że uciekinierami nie są ci najbiedniejsi. Oczywiście że nie. Z Polski do Londynu też nie uciekają ci, których nie stać na bilet. Ci co uciekają po prostu nie chcą stracić wszystkiego, co jeszcze im pozostało.
Rozpuszczano wieści, jakoby w Grecji przejęto transport broni islamskich imigrantów. A ja pytam – od kogo ona pochodziła – od CIA czy Mosadu?
http://europejczycy.info/102047/wiadomosci/europa/grecy-przejeli-transport-broni-dla-terrorystow-w-europie/
I czy nie była to zaplanowana operacja „przejęcia” broni rzekomych terrorystów? Przeprowadzona właśnie po to, aby dalej nas straszyć „islamskim terroryzmem”. Abyśmy ochoczo pobiegli na wojnę z islamem.
Masowa imigracja jest przez agenturę żydo-banksterów profesjonalnie zorganizowana. To nie są ludzie którzy na własną rękę bezdrożami wędrują gdzie ich oczy poniosą. Jest to celowo robione, aby jewropejczyków zapędzić na kolejne wojny i fałszywe barykady.

Ale beze mnie.

 

Naszym rzeczywistym wrogiem jest żydo-banksterska swołocz a nie muzułmanie. Oni są ofiarami terroru bandyckiego NATO. Razem z nimi powinniśmy walczyć z naszym wspólnym rzeczywistym wrogiem. Zamiast pchać się na fałszywą barykadę walki z „islamizacją” jewrounii należy milionami wyjść na ulicę i wymusić na marionetkowych żondach jewrounijnych baraków wycofanie wszystkich NATOwskich wojsk z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zaprzestanie finansowania i zbrojenia ISIS i innych „armii wyzwoleńczych” walczących na obstalunek żydo-banksterów z rządami niechętnymi USraelowi i Izraelowi. Jeśli powróci tam spokój problem imigracji muzułmańskiej umrze śmiercią naturalną.

.

.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem.

.

Ręce Boga

Biblijne korzenie żydowskiego rasizmu

.

żydo-biblia

.

O tym, że judaizm jest de facto rasistowską ideologią „narodu wybranego” nikogo rozsądnego przekonywać nie trzeba. Głośnym echem odbiła się wypowiedź pewnego wpływowego w polityce Izraela rabina:
.
„Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć Żydom”. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita.”
http://www.wprost.pl/ar/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom/
.
Oburzenie różnych środowisk żydowskich na tę wypowiedź niekoniecznie było szczere. Były one jak podejrzewam bardziej oburzone na owego rabina z innego powodu – zdradził publicznie coś, czego głośno nie można mówić, bo negatywnie wpływa to na i tak kiepski wizerunek Izraela i Żydów. Sam zaś rabin Owadia Josef powiedział tylko to – co stoi w żydowskiej biblii Tanach :
.
I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6

.

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23

 .

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

.

I chociaż żydowski rasizm ma korzenie biblijne badacze tego fenomenu (oraz dezinformatorzy) w ogromnej większości dopatrują się korzeni żydowskiego rasizmu w Talmudzie. Wystarczy w dowolnej wyszukiwarce wpisać talmud rasizm aby się o tym przekonać.

.

.

Związki judaizmu z rasizmem są przez żydowskie środowiska nie tylko poddawane w wątpliwość, ale judaizm przedstawiany jest tam wręcz jako antyrasistowski.

.

„Judaizm jest więc w swoich fundamentalnych założeniach antyrasistowski, skoro akceptuje i włącza do narodu żydowskiego ludzi wszystkich ras, na podstawie ich własnego wyboru i spełnienia wymogów konwersji.”
http://www.the614thcs.com/40.144.0.0.1.0.phtml

.

O „antyrasizmie” judaizmu ma więc niby świadczyć możliwość konwersji dla nie-żydów na judaizm. Ten pokrętny i oszukańczy tekst pomija jednak los tych, którzy nie konwertują na judaizm i nadal pozostają nie-żydami. O ich losie w wielu miejscach mówi żydowska Tora i cała Tanach:

.

“Lecz Sichon, król Cheszbonu, nie zgodził się na nasze przejście obok niego, gdyż Pan, twój Bóg, uczynił nieustępliwym jego ducha i twardym jego serce, aby go oddać w twe ręce, jak to jest dzisiaj. Wtedy tak rzekł mi Pan: “Patrz, zacząłem oddawać na twój łup Sichona i jego ziemię. Zacznij zajmować, bierz w posiadanie jego kraj!” I wyszedł przeciw nam Sichon i cały naród jego na wojnę do Jahsy. Pan, Bóg nasz, wydał go nam i pobiliśmy jego samego, synów jego i cały jego lud. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta i klątwą obłożyliśmy każde miasto, mężczyzn, kobiety i dzieci, nie oszczędzając niczego oprócz zwierząt, któreśmy sobie pobrali, i łupu z miast przez nas zajętych.”
Pwt 2, 30-35

.

“Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.”

Pwt 3, 2-7

.

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem.”
Pwt 7, 1-5

.

Jak widzimy w opisanych powyżej rzeziach nikt nie zaproponował eksterminowanym konwersję na judaizm. Ludy te po prostu wymordowano Zaznaczyć należy w tym miejscu także i to, że cytowane powyżej rzezie miały miejsce już po rzekomym wręczeniu Mojżeszowi dekalogu na górze Synaj. W którym było m.in. „nie będziesz zabijał” i „nie będziesz kradł”. A tutaj jak widzimy mimo tych przykazań mordowano masowo zagrabiając ziemię i dobytek wymordowanych ludów. Zadaje to oczywisty kłam cytowanemu wcześniej żydowskiemu portalowi, na którym pisze w innym miejscu:
.
„Żydzi nie są wybrani „ponad” (innych), ale są wybrani „do” (spełnienia określonego celu). Celem tym jest przybliżenie ludzkości do Boga, uświadomienie światu idei etycznego monoteizmu.”
.
No więc widzimy jaki to „etyczny” był żydowski monoteizm – „nie zabijaj” i eksterminacja całych królestw nie-żydów; „nie kradnij” i rabunek ziemi i dobytku mordowanych Gojów. Widzimy też, jak ten „etyczny monoteizm” eksterminowanym ludom „uświadamiano”.
.
W internecie jest dużo tekstów z cytatami z Talmudu obrazującymi żydowski rasizm – pogardę do nie-żydów i poczucie wobec nich własnej wyższości. Nie zamierzam jednak skupiać się na Talmudzie w kontekście rasizmu, gdyż nie tam znajdują się jego korzenie. Co się tyczy samego Talmudu powiem w tym miejscu tylko tyle – nie ma on statusu „pisma świętego”. Jest on mniej więcej odpowiednikiem katolickiej „nauki kościoła” i katechizmu. Do dzisiaj podczas żydowskich świąt w synagogach czytana jest żydowska biblia Tanach – a nie Talmud. Skąd więc się on wziął i czemu służył?
Talmud zaczął powstawać już w III w p.n.e. (choć jego znaczenie ogromnie wzrosło dopiero po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie i upadku judaizmu świątynnego). Jak do powstania Talmudu doszło? Otóż tzw. „prawo mojżeszowe” było w wielu zakazach/nakazach zbyt zwięzłe i nieprecyzyjne. Były w nim np. nakaz świętowania szabatu i zakaz wykonywania w szabat pracy. Ale zakaz ten nie precyzował – co jest pracą a co nie. Czy np. rozpalenie ogniska jest pracą i złamaniem szabasu, czy nie? A co z przygotowaniem jedzenia i samym jedzeniem? I wtedy na plan wystąpili uczeni w piśmie, rabini, którzy zaczęli opracowywać szczegółowe przepisy dotyczące szabatu. To samo dotyczyło też dosyć ogólnikowych przepisów o „zanieczyszczeniach”. Talmud opracował je w najdrobniejszych szczegółach – bazując na dosyć ogólnikowym „prawie mojżeszowym”. Ważną częścią Talmudu niechętnie wspominaną przez środowiska żydowskie są zapisy dotyczące stosunku Żydów do Gojów, w których gołym okiem widać żydowski rasizm. No i właśnie – skąd znalazł się on w Talmudzie skoro Talmud to komentarze do żydowskiej biblii Tanach?
.
Wśród dezinformatorów doszukujących się korzeni rasizmu żydowskiego w Talmudzie najwięcej jest chrześcijan. A w Polsce katolików. Podejrzewam, że częściowo idzie to na konto ich ignorancji, ale częściowo obliczone jest na zatarcie przez chrześcijan znających „Stary Testament” śladów prowadzących do rzeczywistych korzeni żydowskiego rasizmu – czyli do żydowskiej Tory –  „trzonu” chrześcijańskiego „Starego Testamentu”. Który dla chrześcijan jest „Pismem Świętym”, „Objawionym Słowiem Bożym” i dlatego tak chronią oni ich Biblię przed wskazaniem na nią jako na źródło żydowskiego rasizmu. A przecież już sama ideologia „narodu wybranego” w połączeniu z mordowaniem mieszkańców miast, krain i całych nieżydowskich ludów z woli i przy czynnnej pomocy biblijnego demona śmierci Jahwe jest niczym innym jak rasizmem. Mordowano wszak te ludy tylko dlatego, że były nieżydowskie. Wynika z tej ideologii w połączeniu z „historią” biblijną, że „naród wybrany” jest lepszy od innych, ważniejszy, że ma prawo  niewybranych ograbiać, eksterminować, zawłaszczać ich ziemie i dobytek – a wszystko to z woli i z pomocą rasistowskiego zwyrodnialca Jahwe.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
.
Przypomnę jeszcze co o podboju Kananu pisał żyjący w XI w. rabin Szlomo ben Icchak:
.
“Czyż nie można było zacząć Pisma od słów “Ten miesiąc” [miesiąc w którym Jahwe wydaje nakaz świętowania Paschy – Księga Wyjścia 12, 2 – przyp. opolczyk], skoro jest to pierwszy nakaz, jaki otrzymali synowie Izraela? Chodziło jednak o to, by “jeśliby powiedziały kiedy narody świata: “Rabusiami jesteście, którzy przywłaszczyli sobie ziemię należną innemu ludowi“, móc im odrzec: “Cała ziemia należy do Wiekuistego, który ją stworzył i dał, komu za stosowne uważał. Ze swej woli dał ją wam i ze swej woli odjął, dał zaś nam.
.
Jak widać ideologię „narodu wybranego” i mit „ziemi obiecanej” wymyślili żydowscy autorzy Tory po to, aby ich naród miał alibi do przywłaszczania sobie cudzej ziemi.
.
Czy autorzy Talmudu czytający w żydowskiej biblii Tanach o tych rasistowskich czystkach etniczych mieli prawo w Talmudzie zapisywać rasistowskie treści?
Pytanie to pozostawię retorycznym…
.
Talmud przyrównuje Gojów do zwierząt. Ale stawianie Gojów obok zwierząt znajdziemy też w żydowskiej biblii Tanach – chrześcijańskim „Starym Testamencie”:
.
„Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”
Joz 6, 20-21
.
Jakie wnioski z tego opisu mogli wysnuć uczeni w piśmie i rabini tworzący Talmud? Widać w nim, że sam Jahwe obłożył tą samą klątwą Gojów z Jerycha i ich zwierzęta, przez co zrównał ich z ich zwierzętami. Stąd łatwo było już wyciągnąć wniosek, że Goje nie różnią się od zwierząt. Czyli mamy tutaj oczywisty rasizm. Nie zmienia tego rasizmu fakt, że ów opisany w Talmudzie podbój Kananu jest wyssany z palca.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Takoż wyssane z palca jest „wybraństwo” Żydów. Wymyśliła je wąska grupka zakompleksionych psychopatów, aby się dowartościować. Tylko jakim to patologicznym psychopatą, sadystą i rasistą trzeba było być, aby tę zbrodniczą rasistowską ideologię oprawioną w „historię” biblijną wymyślić, spisać i przedstawiać ją jako „pismo święte” i „prawdę objawioną”.Oszukiwanie i okradanie Goim nawet bez rzezi i eksterminacji całych nieżydowskich ludów jest logiczną konsekwencją żydowskiego rasizmu i ma także biblijną tradycję. Przypomnijmy sobie (wyssane z palca) „wyjście z niewoli egipskiej”: Jahwe tuż przed wymarszem Żydów na pustynię pozytywnie nastawił do nich Egipcjan. Egipcjanie pożyczyli Żydom kosztowności. Żydzi zamiast je oddać czmychnęli z nimi na pustynię:

.

“Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

Wj 12, 35-36

.

A gdy za złodziejami ruszyła armia faraona Jahwe osłaniał złodziei słupami ognia i dymu, a na koniec wytopił wojsko egipskie w morzu. Czytając takie wyssane z palca „historie” uczeni w piśmie i rabini mieli wszelkie podstawy do tego aby uznać, że oszukiwanie i okradanie Goim nie tylko nie jest „grzechem” – ale wręcz przeciwnie – jest czymś „miłym w oczach Pana”. Wszak to on pomógł im złupić Egipcjan i uchronił ich przed ekspedycją karną wojsk faraona. I dlatego w Talmudzie znajdziemy komentarze mówiące o tym, że oszukiwanie, naciąganie i okradanie Goim grzechem nie jest, a wręcz przeciwnie.

.
Jeszcze inną cechą żydowską wynikającą z ich rasistowskiej ideologii „narodu wybranego” jest pasożytowanie na ludach wśród których żyją. Biblijnym przykładem takiej postawy był pobyt „patriarchy” Abrahama/Abrama w Egipcie. Wraz z żoną Abraham zawędrował tam uciekając przed głodem. I zaraz na początku udzielił żonie takiej oto instrukcji:

.

„Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu.”

.

Saraj wylądowała ostatecznie w łożu Faraona. Na dupie żony Abraham dorobił się majątku.

.

„Abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie. Otrzymał bowiem owce i woły, niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy.”
„Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto.”

.

Ale to jeszcze nie koniec tej „historii”. Mściwy Jahwe niesprawiedliwie ukarał nieświadomego faraona:

.

„Pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, żony Abrama.”

.

I zrobił to choć faraon nie wiedział, że Saraj była żoną Abrahama/Abrama:
.
„Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę?
.
Jakie wnioski z tej „historii” biblijnej wyciągnąć mogli autorzy Talmudu? Ano, że Żyd może Goja oszukiwać, może być stręczycielem własnej żony, ona może być cudzołożnicą – i żadnej kary za to nie poniosąjeśli oszukują i naciągają Gojów. A wręcz przeciwnie – oszustwo, stręczycielstwo i cudzołożnictwo zostały wynagrodzone bogactwem. A na hojnego i naiwnego Goja – faraona – spadły „wielkie kary”.
Klasycznym przykładem współczesnego żydowskiego pasożytnictwa jest wyłudzanie od Polski 65 miliardów dolarów przez „przedsiębiorstwo holokaust” za utracone przez Żydów majątki podczas wojny. A przecież to nie Polacy tę wojnę wywołali i nie oni odebrali Żydom ich majątki. Bezczelność Żydów jest niewyobrażalna. Polacy nic im nie odebrali!  Polacy ratowali  Żydów.  Wielu Polaków z tego powodu zginęło. A jeszcze więcej Polaków zginęło z rąk żydo-NKWD czy żydo-UB. Dodatkowo po 1989 rozgrabiono polski majątek narodowy i zrobiła to żydowska agentura rządząca Polską od tzw. „transformacji”. I na koniec obecnie wywłaszczeni z majątku narodowego mamy tym pasożytom jeszcze wypłacać „odszkodowania”!
Nie bez kozery napisałem „pasożytom”?
.
Żydzi na terenie Polski pojawili się już dawno temu. Nigdzie na świecie przez wieki nie żyli tak dobrze i bezpiecznie jak u nas. Wielu z nich dorobiło się przez te wieki pasożytowania na Polakch bogactw. Jeden z nich finansował np. wojnę o niepodległość USraela:
http://wiadomosci.onet.pl/polski-zyd-ktory-wyzwolil-ameryke/2wen0
.
Nigdzie też nie dostali  Żydzi tylu przywilejów co w średniowiecznym państwie Piastów:
.
„Przed wiekami obce przybłędy, których nigdzie nie chciano, przywędrowały do pewnego kraju. Nie wiadomo, jak wkupili się w łaski jego władców.
Wiadome jest, że już w XII wieku dzierżawili mennicę monarchy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_nazwy_Polska#Pierwsze_u.C5.BCycie_s.C5.82owa_.E2.80.9EPolska.E2.80.9D
.
Kto wie, czy łaskawość Kazika nie wysłużyła pobratymcom Esterka?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_III_Wielki#Kochanki_kr.C3.B3la
Obcych przybłędów z tego królestwa nigdy nie wypędzono.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/
.
A dzisiaj całkowicie bezprawnie i bezczelnie wyłudzają od mieszkańców owego „królestwa” gigantyczne „odszkodowania”.
.
W tym miejscu polecam jeszcze dobry tekst pt. „Biologiczny Żyd”:
.
.
Przy okazji ideologii „wybraństwa” zastanówmy się nad jeszcze jedną sprawą. Jeśli mężczyzna, ojciec, głowa wielodzietnej rodziny wybierze sobie jako ulubione – „wybrane” – jedno dziecko i zacznie zapędzać je do okradania i zabijania innych jego dzieci – rodzeństwa „wybranego ulubieńca” – czynnie mu w tym pomagając, zapewne nazwiemy takiego człowieka zwyrodnialcem, sadystą i psychopatą. Jeśli to samo robi żydowski Jahwe – nazywany jest nieskończenie miłosiernym, dobrym i sprawiedliwym. Czyż to nie jest zaślepienie, hipokryzja i zwykłe oszustwo?
Ideologia „narodu wybranego” i biblijna zbrodnicza mitologia głęboko wżarły się w psychikę Żydów. Nawet świeccy czy ateistyczni Żydzi są do nich przywiązani:
.
„Josi Sarid, izraelski minister edukacji z ramienia lewicowej partii Meretz, polecił szefom departamentu pedagogicznego zbadać treść dysertacji naukowej Zeeva Herzoga. – Jeśli okaże się, że jest to teoria oparta na rzetelnych badaniach, dobrze, aby znalazła się w podręcznikach licealnych. Młodzież winna poznawać wszystkie aspekty naszej historii – mówi minister. Jest jednak wątpliwe, czy pozostali uczestnicy nowej koalicji rządowej, wśród nich ministrowie reprezentujący partie religijne, umożliwią umieszczenie podobnych obrazoburczych teorii w programach szkolnych. W tym jednym wyjątkowym przypadku rabini znajdą chyba społeczne poparcie. Większość Izraelczyków, nawet ateistów, uważa Stary Testament za skałę i opokę swojej narodowej tożsamości. Bo przecież nowoczesne Państwo Izrael nie jest niczym innym jak odrodzoną kontynuacją Dawidowego królestwa. Najlepiej wyraziła to Naomi Szemer, popularna pieśniarka, patriotka, której pieśń o Jerozolimie stała się niemal drugim hymnem Izraela: „Mówią mi, że Biblia jest tylko mitem. Nawet jeśliby tak było, mit ten istotniejszy jest dla nas od wszystkich starych kamieni”.
http://web.archive.org/web/20100204083313/http://archiwum.polityka.pl/art/nie-ruszajcie-mitu,391933.html
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/29/biblia-zydowska-ksiega-zbrodni-wyssana-z-palca/
.
Choć na szczęśnie nie wszyscy Żydzi mimo zmasowanej indoktrynacji stają się rasistami czy szowinistami. Wiele organizacji żydowskich w Izraelu i za granicą np. zdecydowanie potępia zbrodniczą wobec Palestyńczyków politykę władz Izraela. Buntują się nawet rezerwiści elitarnego wywiadu wojskowego:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izraelscy-zolnierze-nie-chca-podsluchiwac-palestynczykow/z3s4g
.
Jest też cała masa Żydów demaskujących różne żydowskie oszustwa oraz ideologiczne i historyczne kłamstwa dotyczące Żydów i ich historii.
Na tym można by było temat zakończyć ale poruszyć chcę jeszcze zadziwiające podobieństwa pomiędzy rasistowskim  judaizmem a chrześcijaństwem. Podobnie jak wyznawcy judaizmu chrześcijańskie odpryski (np. katolicyzm czy protestantyzm) określają siebie mianem „naród wybrany”, tyle że „nowy”. Czyli nie jest to tylko jakaś tam luźna wspólnota religijna ale naród – „nowy naród wybrany”. Widzimy tutaj silny związek pomiędzy religią/ideologią a wspólnotą narodową tak typową dla judaizmu. Kościół katolicki np. to nowy naród wybrany złożony z Polaków, Włochów, Hiszpanów, Brazylijczyków, Filipińczyków i katolików wszystkich pozostałych narodowości. To oni tworzą wspólnie katolicki nowy naród wybrany złożony z duchowych Żydów.
.
Kolejna sprawa to stosunek członków nowego narodu wybranego do wszystkich pozostałych ludzi, nazywanych pogardliwie poganami, heretykami, innowiercami czy bezbożnikami (Żydzi jak wiemy z Biblii i Talmudu gardzili nie-żydami). Stosunek ten mimo werbalnego głoszenia miłości bliźniego cechuje często pogarda i nienawiść. KK do niedawna głosił wręcz, że tylko katolicy to prawdziwi chrześcijanie i tylko oni dostąpią „zbawienia”. A cała reszta (także pozostali chrześcijanie) to szatański pomiot który wyląduje w piekle. I choć oficjalnie kk zmienił to religijnie szowinistyczno-rasistowskie stanowisko (Vaticanum II) wielu katolików nadal gardzi niekatolikami i nienawidzi ich. Czego niejednokrotnie sam doświadczyłem, gdy atakowano mnie przy użyciu najgorszych wyzwisk a nawet pogróżek.
.
Kolejną cechą chrześcijaństwa upodabniającą je do judaizmu to sposób „ewangelizacji” ogromnych obszarów Ziemi przez chrześcijan. Często przypominało to metody podboju Kananu przez biblijnych Żydów. Losy np. wielu plemion indiańskich niewiele różniły się od losów Kananejczyków. Tak samo potraktowano w Europie ludy Prusów i Jaćwingów, naszych pogańskich braci.  A i zawziętość wobec „heretyków” i ich rzezie w Europie przypominały rzezie biblijne. Ale najbardziej charakterystyczną cechą wspólną dla judaizmu i chrześcijaństwa jest utrzymywanie wyznawców w ciągłym strachu przed żydowskim bogiem, przed jego gniewem i karą (co w chrześcijaństwie stoi w oczywistej sprzeczności z przedstawianiem go jako boga nieskończenie dobrego i miłosiernego). No i straszenie wyznawców gehenną, piekłem – wiekuistym potępieniem. Tak naprawdę to własnie strach przed (wyssanym z palca) piekłem i przed gniewem bożym nieskończenie dobrego, sprawiedliwego i miłosiernego jest FUNDAMENTEM żydo-chrześcijaństwa i judaizmu. A nie „miłość boża” (jak można kochać mściwego demona straszącego ciągle karą i gniewem).
W tym miejscu przypomnę tylko, jak straszono wyznawców judaizmu:
.
“ Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoi córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegokolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego. Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: „Któż sprawi, by nadszedł wieczór”, a wieczorem: „Któż sprawi, by nadszedł poranek” – a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: „Nie będziesz go już oglądać”. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi.”
Księga Powtórzonego Prawa 28:15-68
.

Czyż możemy się dziwić, że Żydzi tak bali się ich „boga”? I jego kapłanów…

.
W tym miejscu rodzi się jeszcze takie oto pytanie – czy można nazwać moralnym lub etycznym system, w którym wymusza się na wyznawcach przestrzeganie przykazań takimi groźbami jak te powyżej?
.
I czyż możemy dziwić się, że ciskane przez papieży klątwy często tak bardzo przypominały powyższy przykład „miłości bożej”? Oto klątwa rzucona przez Piusa IX na króla Włoch:
.
Mocą Najwyższego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mocą Świętych kanonów, Niepokalanej Dziewicy Marii, Matki i piastunki Zbawiciela, mocą potęg niebieskich, Aniołów, Archaniołów, Tronów, Cherubinów i Serafinów, mocą wszystkich świętych patriarchów i proroków, apostołów i ewangelistów, mocą świętych Młodzianków, śpiewających przed barankiem pieśń nieustanną, mocą świętych męczenników i wyznawców, świętych panien i wszystkich wybranych bożych, ekskomunikujemy, przeklinamy i wyłączamy go (króla Włoch, J. K.) z świętego kościoła Boga najwyższego, ażeby był męczony strasznymi mękami wraz z Dadanem i Abironem i z tymi, którzy mówią do Pana Boga: „Odstąp od nas, nie chcemy żadnej z dróg Twoich!”. A tak jak ogień jest tłumiony przez wodę, tak światło jego niech zgaśnie na wieki. Niech Ojciec, Syn i Duch Święty przeklnie go. Niech będzie potępiony gdziekolwiek się znajdzie: w domu, lub na polu, na wzgórzu, lub w dolinie, w wodzie, lub w powietrzu. Niech Maria Panna, święty Michał, św. Jan, święci Piotr i Paweł przeklną go.
Niech będzie przeklęty jako żyjący i jako umierający, jako jedzący i jako pijący, jako łaknący i jako pragnący, jako śpiący i jako drzemiący, jako czuwający i jako odpoczywający, jako stojący i jako siedzący, jako chodzący i jako siedzący i jako broczący we krwi. Niech będzie przeklęty w mózgu swoim. Niech będzie przeklęty we wszystkich swoich zdolnościach. Niech będzie przeklęty we włosach swoich. Niech będzie przeklęty w koronie na głowie swojej. Niech będzie przeklęty w skroniach swoich, w czole swoim, w uszach swoich, w brwiach swoich, w szczękach swoich, w siekaczach i zębach trzonowych swoich, w ustach i w gardle swoim, w barkach i napiąstkach swoich, w ramionach, i w rękach i w palcach swoich. Niech będzie potępiony w ustach, w swojej piersi, w swoim sercu i we wszystkich wnętrznościach swoich. Niech będzie potępiony w udach, biodrach, w kolanach swoich. Niech będzie potępiony w goleniach, w stopach i w palcach swoich. Niech będzie przeklęty we wszystkich połączeniach ciała swojego, od wierzchu głowy, aż do spodu stóp. Niech nie zostanie szelest po nim.
Niech Syn żyjącego Boga, ze wszystką chwałą majestatu swego przeklnie go. Niech niebiosa, ze wszystką mocą, jaka się w nich porusza, powstaną przeciw niemu, przeklną go i potępią go. Tak niech się stanie. Amen.”
.
Jak widzimy katolicka miłość bliźniego ma rzeczywiście biblijne korzenie.
W tym miejscu przypomnijmy sobie jeszcze, co o chrześcijaństwie mówili Żydzi…
Marcus Eli Ravage:
.
.
„Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”
.
Stanisław Krajewski:
.
“Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię.”
.
Franz Rosenzweig:
.
Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować.”
.
Niestety miliony Słowian dało się ogłupić nadjordańskiej dżumie duchowej. Miliony Słowian nadal hołdują żydowskim idolom i bożkom. Miliony żydowską rasistowską księgę zbrodni nazywają „pismem świętym”. Są duchowymi Żydami. Gorzej jeszcze… Istnieją związki i stowarzyszenia odwołujące się do słowiańskich korzeni, występujące pod pogańską, słowiańską symboliką, głosząc równocześnie (naleciałości jahwizmu) hasła szowinistyczno-rasistowskie.
.
Kursują też w internecie tzw. „Wedy aryjsko-słowiańskie” – fałszywka przesiąknięta rasizmem, białym szowinizmem i jahwizmem.
A przecież nasi pogańscy przodkowie byli całkowicie wolni od szowinizmu i rasizmu. Nie były u nich znane czystki etniczne i rzezie z pobudek wyznaniowych czy rasowych. Nie było fanatyzmu i programowej nienawiści do nie-Słowian. Obcych, którzy szanowali lokalne zwyczaje i słowiańskich bogów nigdy nie wypędzano ani nie prześladowano. I tak trwała Słowiańszczyzna przez całe tysiąclecia. Niestety nadjordańska dżuma zaatakowała Słowiańską Ziemię. Słowiańską afirmację życia zastąpiła kultem umarlaka na rzymskiej szubienicy. Radosne obrzędy zastąpiła postami, umartwianiem się żydowskiemu demonowi śmierci ku upodobaniu, sado-masochistycznymi „drogami krzyżowymi” i żebraniem na kolanach przed żydowskimi idolami o miłosierdzie, „grzechów” odpuszczenie i  „zbawienie”. Zżydziła i zażydziła ona Ducha, umysły, kulturę i tożsamość Słowian.
.
Najwyższy już czas aby oczyścić Świętą Słowiańską Ziemię z żydowskich naleciałości. Najwyższy czas Słowiańszczyznę duchowo i kulturowo odżydzić.
.
Powróćmy do słowiańskich korzeni, kultury, duchowości i tożsamości…
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga

Noc Kupały

.

noc-kupaly

.

Ostatni wpis na Blogu Polskim.
.

Noc Kupały, Kupalnocka to prastare pogańskie solarne święto Słowian i wielu innych pogańskich ludów. Było zawzięcie tępione przez krystowierców. W skatoliczonej wersji nazywane jest „Nocą świętojańską”. Oczywiście tzw. „święty Jan” z Kupalnocką nie ma nic wspólnego. Krystowiercy nie mogąc zwalczyć przywiązania Słowian do tego pogańskiego święta przerobili je na „swoje” święto.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupa%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_%C5%9Bw._Jana
.
Powszechność obchodów tego święta we wszystkich regionach Polski i we wszystkich krajach słowiańskich pokazuje totalną porażkę krystowierczej propagandy mówiącej o „katolickiej” Polsce czy „prawosławnej” Rosji czy Białorusi. Wszędzie w słowiańskich krajach ta piękna prasłowiańska pogańska tradycja przetrwała. Obecnie cieszy się narastającą popularnością.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

W poniższych filmach słychać wprawdzie bezmyślnie paplane brednie o „nocy świętojańskiej” choć mowa jest oczywiście o pogańskiej Kupalnocce.
.

.

.
Jak widzimy Noc Kupały przetrwała nie tylko w obrzędach. Trafiła na sceny i do repertuarów różnych zespołów pieśni i tańca. Wielowiekowe zwalczanie tej pogańskiej tradycji zakończyło się dla krystowierców totalną porażką.
.
Od kilku lat (obok publicystyki politycznej) najważniejszym celem Blogu Polskiego było propagowanie słowiańskiej kultury, tożsamości i tradycji. Jeśli choć jednej osobie Blog Polski pomógł odnaleźć nasze słowiańskie korzenie praca moja nie poszła na marne.
.
Blog pozostaje dostępny do czytania.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga