Propagandowe kłamstwa o Słowianach rodem z Niemiec w The Poland Times

.

sc582owianie

.

Niestety nie nadaje się on do opublikowania go, a jedynie do zdemaskowania zawartych w nim bredni. Autorem jego  jest Adam Sengebusch. Sili się on na „uczoność”, cytuje starożytnych historyków, ale wypisuje niedorzeczności o napływie Słowian na nasze ziemie w wiekach VII i VIII. Starożytni „historycy” nie wymieniali Słowian, bo tego terminu nie znali. A wiele wymienianych przez nich ludów (Wenedowie, Sarmaci, Dakowie, Panończycy a nawet Scytowie) to były ludy słowiańskie. Także Sklawinowie czy Antowie wymieniani przez Prokopiusza czy pseudo-Maurycjusza to też Słowianie. Ogromną przysługę sprawili Niemcom Piliniusz i Tacyt pisząc o Germanii. Tyle, że to co oni nazywali Germanią było Słowiańszczyzną Zachodnią. A Germanie była to mieszanina Słowian i napływowych Celtów i Skandynawów pomiędzy Renem a Łabą.  Dominującym żywiołem Europy środkowej opisanej przez Piliniusza i Tacyta jako „Germanii” byli Słowianie a nie Germanie. Osadnictwo słowiańskie sięgało Renu. To ze Słowianami Rzymianie walczyli, a nie z „Germanami”. Tyle, że wtedy tej nazwy jeszcze u łacinników nie używano. Nie wiadomo kto pierwszy użył słowa „Germanie”, ale w czasach Rzymskich była to mieszanina Słowian, Celtów i Skandynawów.
.
Mam zresztą ogromne wątpliwości co do autentyczności „dzieła” Tacyta. Tak się jakoś dziwnie przypadkowo złożyło, że jedyny rzekomo zachowany egzemplarz tego dzieła odnaleziono nagle w XV wieku w opactwie Hersfeld w Niemczech. Wcześniej nikt go w niemieckim opactwie nie zauważył, nikt o nim nie wiedział, aż nagle się „odnalazł”. Przypomnę w tym miejscu, że w klasztorach na masową skalę fabrykowano i fałszowano na korzyść kościoła dokumenty. Najbardziej znanym takim fałszerstwem jest tzw. „Donacja Konstantyna„. Czy niemieccy mnisi byli w stanie sfabrykować także „dzieło” Tacyta? Dawało ono niemieckim katolikom alibi do podboju słowiańskich ziem. Bazując na dziele Tacyta nie był to podbój a „powrót” na pradawne germańskie (czytaj – niemieckie) ziemie, odebrane Niemcom rzekomo przez Słowian we wczesnym średniowieczu. W tym miejscu należy przypomnieć wyniki badać szwajcarskich genetyków, którzy stwierdzili, że w Niemczech „germańskie geny” posiada ledwie 6 % Niemców. Słowiańskie zaś 30 %.
.
„Tylko sześć procent Niemców ma germańskie korzenie. Aż 30 procent Niemców pochodzi od Słowian.”
http://www.dw.de/w-niemczech-niewielu-german%C3%B3w/a-2971289
.

Największy odsetek stanowią potomkowie Celtów (40-50 %). Wcześniej haplogrupę celtycką (R1b) Niemcy uważali za germańską. Okazało się jednak, że „… w Irlandii, Szkocji, Walii, zachodniej Francji, gdzie mówimy o potomkach Celtów, występuje ona u około 80% mieszkańców.” Natomiast „...w krajach dziś uważanych za germańskie (Niemcy, Austria, Szwajcaria) haplogrupa R1b występuje u 40-50% mieszkańców.”
http://interia360.pl/artykul/gdzie-podziali-sie-germanie,52055
.
Ostatecznie nie wiem, jaką haplogrupę szwajcarscy genetycy przypisali „Germanom” , ale jak widać jest ich w Niemczech w sumie tylko garstka (6 %). Tak więc niemieckość nie ma nic wspólnego z germaństwem, a Germania nie była ziemiami zamieszkanymi przez domniemanych protoplastów Niemiec – Germanów.
.
Pisanie o Słowianach w oparciu o Tacyta a bez uwzględnienia genetyki jest nieporozumieniem. Genetycy z Torunia wykazali bezspornie, że Słowianie na naszych ziemiach żyją od co najmniej 4 tys. lat.
.
„Wbrew opinii części archeologów, Słowianie nie przybyli do Europy dopiero we wczesnym średniowieczu. Tak przynajmniej wynika z badań genetycznych zespołu badawczego prof. Tomasza Grzybowskiego z Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy.
– Raczej skłanialibyśmy się ku autochtonizmowi Słowian, ale zastrzegając mocno, że cechy genetyczne wcale nie muszą być tożsame z charakterystyką kulturową właściwą dla tych populacji – mówi prof. Grzybowski w „Naukowym zawrocie głowy”.
Badania trwały prawie 10 lat. Naukowcy przebadali materiał genetyczny pobrany od 2,5 tys. osób z różnych populacji narodów słowiańskich.
Okazało się, że przodkowie niektórych z nich żyli w Europie już w epoce brązu  – czyli 4 tysiące lat temu, a może nawet już w Neolicie, siedem tysięcy lat temu.”
http://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/823726,Slowianie-byli-tu-zawsze-Archeolodzy-w-szoku
.
W rzeczywistości pierwsi Słowianie – (pra)Słowianie przybyli do Europy środkowej jeszcze wcześniej. Prakolebka Słowian mieściła się prawdopodobnie w Azji centralnej. Gdy kończyła się ostatnia epoka lodowa małymi grupkami (pra)Słowianie ruszyli na zachód, przeszli Ural i stopniowo zaludniali Europę środkową aż po Ren. Małe grupki dotarły na Skandynawię, inne na Bałkany, a niektóre za Ren i na Wyspy Brytyjskie. W sumie 2/3 kontynentu zdominowane zostały żywiołem słowiańskim. Do dzisiaj jeszcze występowanie słowiańskiej haplogrupy pokazuje zasięg prehistorycznego osadnictwa słowiańskiego w Europie.
.
słowiański gen
.
Tutaj jest jeszcze inna mapka w zasadniczych zarysach pokrywająca się z pierwszą mapką.
.
Frequency_of_R1a_in_Europe
.
Specjalna mutacja R1a1a7 sugeruje, że na terenach dzisiejszej Polski (pra)Słowianie byli już prawie 11 tys. lat temu:
.
„…w Polsce 10,7 tys. lat pojawiła się mutacja, której posiadacze co najmniej od tego czasu zamieszkują tereny dzisiejszej Polski. I właśnie stąd ta mutacja rozprzestrzeniała się na zewnątrz m.in. na Bałkany, do Grecji, na Kretę, gdzie występuje u 2-3% populacji. Prowadzone badania antropologiczne kultur zamieszkujących Polskę zdają się to potwierdzać.”
http://interia360.pl/artykul/gdzie-podziali-sie-germanie,52055
.
Inne grupy (pra)Słowian ruszyły z Azji na południe docierając do terenów obecnego Iranu (Persji). Na mapie nie ma zaznaczonej migracji Słowian do Indii, gdzie w wyższych kastach także dominuje „słowiańska” haplogrupa. Jeszcze w starożytności, na długo przed Piliniuszem i Tacytem na ziemie zajęte od tysiącleci przez Słowian napływać zaczęły z zachodu Celtowie. Przekraczali oni Ren i szli na wschód. Zaludnienie u Słowian było wówczas niewielkie, dużo było pustych obszarów i pokojowo nastawionych obcych Słowianie tolerowali obok siebie. Nie wszyscy jednak obcy byli pokojowo nastawieni. Niektórzy z nich trudnili się napadami i grabieżą. To w obronie przed nimi powstał ok. 3000 lat temu odnaleziony niedawno w Niemczech niedaleko Kemberg, w pobliżu Wittenbergi (Saksonia-Anhalt) gród obronny typu biskupińskiego.
.

„W miejscowości Kemberg, w pobliżu Wittenbergi (Saksonia-Anhalt), polsko-niemiecki zespół archeologów przebadał najdalej na zachód położony gród należący do społeczności kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza – poinformował PAP prof. Zbigniew Kobyliński, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Relikty grodu położone są na wschodnim skraju miasta. W terenie widoczne są jako niewielki, owalny pagórek otoczony podmokłymi łąkami. To tam w czasie wykopalisk archeolodzy znaleźli doskonale zachowaną wielowarstwową platformę wykonaną z desek i belek, tworzących zapewne podstawę wału chroniącego niegdyś osadę. Przed konstrukcją odkryto słupy wbite w piaszczyste podłoże, co może wskazywać na obecność ogrodzenia lub palisady.

Jak wyjaśnia prof. Louis Daniel Nebelsick, jeden z naukowców kierujących badaniami, odkrycie pochodzi z końca epoki brązu, z okresu między 1000 a 800 lat p.n.e., co stanowi najwcześniejsze uzyskane datowanie grodzisk typu biskupińskiego.

Grody typu biskupińskiego cechowała zwarta wewnętrzna zabudowa w postaci regularnie rozplanowanych domostw w równoległych rzędach. Przedzielały je ulice wyłożone deskami. Dodatkowy trakt komunikacyjny przebiegał po wewnętrznej strony umocnień – wałów o konstrukcji skrzyniowej otaczających osadę. Co ciekawe, archeolodzy nie natrafili dotąd w osadach typu biskupińskiego na konstrukcje, które wyróżniałyby się wielkością od innych i wskazywały na zamieszkiwanie przez przywódców i elitę.”
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404204,archeolodzy-przebadali-relikty-grodu-typu-biskupinskiego-w-niemczech.html

.
Jest on starszy od grodu odkrytego w Biskupinie, co wskazuje na zagrożenie idące z zachodu.
.
„Na podstawie badań elementów konstrukcyjnych osiedla (drewnianych bali, zob. dendrochronologia) stwierdzono, że powstało ono najprawdopodobniej zimą 738 roku p.n.e. Założono je na podmokłej wyspie na jeziorze Biskupińskim (obecnie półwysep), o kształcie w przybliżeniu owalnym i powierzchni ok. 2 ha (w obrębie wałów mieściło się ok. 1,3 ha powierzchni). Wyspa wznosiła się 0,8 – 1,2 m ponad wody otaczającego jeziora. Gród biskupiński był zasiedlony przez 150 lat.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupin_%28stanowisko_archeologiczne%29
.
Cechą charakterystyczną tych dwóch grodów jest panujący w nich egalitaryzm. Ani jedno domostwo nie wyróżniało się okazałością od pozostałych. Co pokazuje, że wszyscy mieszkańcy grodu byli równi znaczeniem i majątkiem.
.
biskupin-1966-32
.
Pamiętając o badaniach genetyków można śmiało stwierdzić, że oba grody były słowiańskie i że mieszkańcy należeli do tej samej kultury. Widoczny u nich egalitaryzm dotrwał u niektórych plemion słowiańskich do czasów historycznych. Wiemy, że np. Wieleci aż do podboju ich ziem przez mściwych, zachłannych, niemieckich katolików nie znali instytucji księcia. Na codzień kierowała nimi starszyzna rodowa, najważniejsze decyzje podejmował wiec, a w przypadku wojen obierali sobie wodza/wodzów. Poza tym panowała u nich równość.
Część Celtów zaszła aż na tereny dzisiejszej Polski. Ale z powodu przyrostu ludności słowiańskiej zostali wyparci z czasem spowrotem. Część tylko pozostała stapiając się z ludnością słowiańską. Jedynie między Łabą i Renem Celtowie pozostali w sporej ilości. Doszły tam jeszcze grupki Skandynawów ciągnące od półwyspu Jutlandzkiego. I taką mieszaninę Słowian, Celtów i trochę Skandynawów Piliniusz i Cezar nazwali „Germanami”. Później – już w czasach podboju przez Franków tereny te zdominowała ludność celtycka, nazwana germańską. Choć domieszka Słowian była tam zawsze duża.
.
W artykule Sengebusz napisał:
.
„…a obszary na zachód i północny-zachód od Bugu dzierżyły z kolei plemiona w przeważanej mierze germańskie”
.
Jest to kompletna bzdura wymyślona przez niemieckich szowinistów. Już o tym powyżej pisałem. Wymyślili ten idiotyzm, aby niemiecki Drang nach Ost miał usprawiedliwienie – Niemcy tylko „odzyskują” ich „germańskie”  tereny odebrane im rzekomo przez napływowych Słowian. Bug był mniej więcej granicą między Słowianami wschodnimi i zachodnimi – a nie między Słowianami i Germanami. Podobnym idiotyzmem jest stwierdzenie:
.
„- bardzo niski poziom wczesnosłowiańskiej kultury materialnej, który w przypadku przyjęcia tejże lokalizacji jawi się jako trudny do zrozumienia lub wręcz niewytłumaczalny”
.
Jest to kompletna bzdura – Słowianie znali metalurgię brązu i żelaza. Byli świetnymi rzemieślnikami. Niestety ich kulturę materialną archeolodzy przypisują wszelkim innym możliwym ludom – np wymyślonym i nieistniejącym „Germanonm” a nie Słowianom. Bazowanie na wymysłach archeologów przy tematyce słowiańskiej to ślepa uliczka. Wykopują oni różne artefakty, skorupy, wyroby rękodzielnicze, narzędzia, odgrzebują stare belki, wały grodziska (i kości) dając znaleziskom nic nie mówiące nazwy jak kultura łużycka, przeworska, trzciniecka, ceramika sznurowa itp. A tymczasem wszystkie one są kulturą słowiańską. Nawet niemiecki Spiegel przyznał wysoką jakość materialnej kultury i rzemiosła Słowian (przypominając przy okazji także typowe propagandowe niemieckie bzdury o ich napływie we wczesnym średniowieczu):
.
„Niemieccy rzemieślnicy z kolei podglądali u Słowian technikę i sztukę. W znaleziskach ceramicznych z wczesnego średniowiecza w górnej Frankonii widać wyraźnie wpływy słowiańskie na kształty i ozdoby niemieckich wyrobów ceramicznych. Biżuteria, kolczyki ze srebra, korale ze szklanych paciorków, szklane pierścionki, bransolety ze srebra, diademy zdobione charakterystycznymi pętlami w kształcie litery S pokazują, że Słowianie byli obeznani w produkcji i używaniu biżuterii i ozdób w średniowieczu i nadawali ton modzie.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/09/niemiecki-spiegel-o-slowianach-polabskich/
.
Takiego mistrzostwa w rzemiośle żaden lud nie uczy się w ciągu jednego pokolenia. Zdobywane jest ono na przestrzeni wielu, wielu pokoleń. Zadaje też kłam katolickiej propagandzie, zgodnie z którą Słowianie to była prymitywna „dzicz” odziana w skóry i żyjąca nieomal na drzewach. I że dopiero katolicyzm przyniósł im kulturę. Katolicyzm na wieki zniszczył wcześniejszą wysoką słowiańską kulturę i rzemiosło. Wolnych Słowian zniewolono i zapędzono do pracy na możnowładców i kler. Zaganiano ich też do „pokuty”, „umartwiania się”, poszczenia” i oczywiście płacenia podatków. Wszystko to razem wzięte zniszczyło przepiękną kulturę i rzemiosło słowiańskie.
.
W artykule z The Poland Times jedynie fotografia Słowianek nadaje się  do tekstu o Słowianach (i dlatego zamieściłem ją na górze). Druga rycina przypomina bardziej chłopów pańszczyźnianych tyrających na pana lub kler, a nie wolnych Słowian. A gród na kolejnej rycinie nie jest słowiański, a krystowierczy.
.
grod-i-podgrodzie_68254
.
Widać w nim ekstra część dla kleru z kościołem, oraz zróżnicowanie społeczne typowe w krystowierczej Europie – odzielnie ekstra rezydencja dla władcy/możnowładcy, odzielna dla bogatszych mieszczan i odzielna dla biedoty/służby. Jak ogromna różnica jest między tym „stanowym” grodem krystowierców a egalitarnym grodem Słowiańskim. Następna rycina bardziej przypomina Celtów czy Galów (tych od Asterixa) niż Słowian. A mapka jest kompletnie zafaszowana.
.
Nie pojmuję, dlaczego wydawana dla polonii w USraelu gazeta The Poland Times publikuje tak niepoważne i okradające Słowian z należytego szacunku teksty. Działa tym na korzyść Niemiec dając im alibi do Drangu nach Ost. Autor – Adam Sengebusz – niech zajmnie się czymkolwiek innym, byleby nie pisaniem o historii Słowian.
.


.

.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga

Wojna w Noworosji, propagandowa wojna o Ukrainę i banderyzacja Warszawy (i Polski)

.

Rosja i Donieck

.

Mimo nowego rozejmu bandycka junta kijowska nadal prowadzi wojnę w Republikach Donieckiej i Ługańskiej. Na bieżąco informuje o tym m.in. AdNovum.
https://adnovumteam.wordpress.com/
.
Niedawno banderowskie watahy ponownie zintensyfikowały walki o lotnisko w Doniecku, o które z różnym natężeniem walki toczą się od miesięcy.
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150513/375106.html
.
Wczoraj podano informację o udanym zamachu na jednego z dowódców wojskowych powstańców, Aleksieja Mozgowoja.
.
Aleksiej Mozgowoj
.
Zamordowały go Ukry. W zamachu oprócz niego zginęło trzech innych bojowników.
http://novorossia.today/commander-of-ghost-brigade-lpr-army-aleksey-mozgovoy-was-assassinated/
.

.
Być może wśród ofiar była jeszcze rzeczniczka prasowa.
http://xportal.pl/?p=20975
.
Tutaj uwaga na marginesie – dziwię się adminom xportalu, że idiotyzmy i ewidentne dezinformacje przepuszczają w komentarzach. Jakiś dyżurny dezinformator, gnida szczująca na Rosję o nicku „NarodowyRojalista” winę za zamach zwalił na Kreml.
.
„Mozgowoja zabily podobnie jak Biednowa kanalie z Kremla
.
Takie kanalie powinne być tępione.
.
Ciekawy artykuł o Ukrainie zamieściła polskojęzyczna gazeta The Poland Times (wychodzi też w wydaniu papierowym). Jest ona w dużym stopniu poprawna polityczne, katolicka, a mimo to przepuściła dużą dozę prawdy o wojnie na Ukrainie i o wojnie medialnej o Ukrainę.
.
Ukraina – nasza, czy nie nasza wojna?
http://thepolandtimes.com/ukraina-nasza-czy-nie-nasza-wojna/
.
Autor ma rację w większości spraw.
.
– Rosja jest niesłusznie oskarżana o „agresję” i o „aneksję” Krymu.
– Rosja nie zagraża Polsce.
– Wojna w Donbasie nie ma nic wspólnego z Polską. Nie jest „naszą” wojną.
– Krym nigdy nie był ukraiński.
– Jewromajdan nie był spontanicznym buntem, a wyreżyserowaną (tego autor nie podał – za pieniądze z zagranicy, głównie z USraela) „kolorową rewolucją” i zamachem stanu.
.
Ma też rcję pisząc, że Rosja to nie ZSRR. Przy czym ZSRR, zwłaszcza po 1953 nie był ani odrobinę bardziej „imperialistyczny” niż bandyckie NATO pod wodzą USraela. ZSRR bronił swego „stanu posiadania” i pojałtańskiej równowagi sił. To bandycki zachód dążył do destabilizacji tej równowagi. Po to aby dla banksterów podbić cały świat.
.
Autor natomiast mija się z prawdą mówiąc o wspieraniu przez polskie władze powstań wielkopolskiego i śląskich. Wielkopolanom „wódz naczelny”, niemiecki agent, przybłęda litewski Piłsudski nie podesłał ani jednego żołnierza i ani jednego karabinu. Po prostu Powstanie Wielkopolskie zignorował (wywiązując się ze zobowiązań złożonych Niemcom). Podobnie ignorował powstania śląskie. Choć w tym przypadku bez jego zgody i wiedzy powstańców śląskich wspierali ochotnicy z Polski. Nawet załgana zbyt często i politycznie poprawna wiki pisze zgodnie z prawdą: „Rząd polski ponownie nie poparł zdecydowanie powstania.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_%C5%9Bl%C4%85skie#III_powstanie_.C5.9Bl.C4.85skie
.
Natomiast w ostatniej części tekstu autor dał się nabrać na bzdurną katolicką propagandę o „naszej wojnie” w Syrii, ale o tym napiszę później.
.
Podczas gdy „polskie” władze i „polskie” media prą na chama do wojny z Rosją, oskarżają ją o „agresję”, „aneksję Krymu” i o „nową doktrynę wojenną” (będącą odpowiedzią Rosji na agresywną postawę światowego bandyty i terrorysty nr 1 USraela i bandyckiego NATO) Polska zalewana jest banderyzmem i podlega narastającej banderyzacji. W Warszawie np. kultywująca banderowszczyznę ukraińska organizacja „Otwarty dialog” domaga się, by część ulicy Spacerowej przemianować na „Bohaterów majdanu”. Jedną z głównych inspiratorek jest ukraińska banderówka Natalia Panczenko mieszkająca w Polsce.
https://piotrbein.wordpress.com/2015/05/23/warszawa-aktywisci-zbieraja-podpisy-za-ulica-bohaterow-majdanu/
.
Jest to oczywista prowokacja banderowszczyzny. Pomijam już cały szereg antypolskich wypowiedzi banderówki  Panczenko. Raz – ulica „Bohaterów majdanu” ma być w pobliżu ambasady rosyjskiej. Jest to celowe prowokowanie i obrażanie Rosji. Dwa – nie było „bohaterów majdanu” a ofiary majdanu. Snajperzy byli podkomendnymi liderów majdanu. Dokonali masakry i zwalili ją na Janukowycza, aby wywołać wściekłość przeciwko niemu i zmusić go do ucieczki. Ponadto ludziom okupującym jewromajdan płacono za to. Dostawali po prostu „dniówki” za udział w okupacji majdanu.
.
Szmatę, banderówkę Panczenko powinno się już dawno wypędzić na Ukrainę. Tam jest jej miejsce. Banderowska swołocz panoszy się w Warszawie, pluje na Polaków – i ma poparcie „polskich” marionetek politycznych i „polskich” mediów (także Zionzeitung gadzinówki GW).
.
„W inicjatywę zaangażowali się m.in. posłanka Małgorzata Gosiewska (PiS), poseł Marcin Święcicki (PO), były parlamentarzysta Unii Wolności Andrzej Wielowieyski, były minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, a także kandydatka SLD do europarlamentu Weronika Marczuk i redaktor naczelny „Krytyki Politycznej” Sławomir Sierakowski.”
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,17958009,Czy_w_Warszawie_bedzie_ulica_Bohaterow_Majdanu__Zbieraja.html
.
A przy okazji mamy tutaj kolejny przykład braterskiej współpracy POPiSu. Niby walczą ze sobą na śmierć i życie, ale w takiej antypolskiej i antyrosyjskiej inicjatywie posłowie tych agenturalnych  kibuców pokazują braterstwo łączące POPiS. W szczuciu na Rosję i wspieraniu banderowszczyzny PO i PiS są jak jednojajowe bliźniaki.
.
Na koniec jeszcze garść uwag o bredniach dotyczących „naszej wojny” w Syrii. Michał Wirtel powołał się na wypowiedzi agentów wpływu Brauna i Goldberga vel JKM:

„Mają po trzykroć racje Grzegorz Braun i Janusz Korwin – Mikke, mówiąc że „nasza wojna” nie toczy się na Ukrainie, tylko w Syrii (gdzie trwa ludobójstwo chrześcijan)…”
.
A jeszcze większą brednią jest końcówka tego zdania:
.
„…a wrogowie Europy nie siedzą na Kremlu w Moskwie, tylko w meczetach w Paryżu i Brukseli.”
.
Zacznę od końcówki. Jest to oczywista brednia kolportowana przez krystowierców, w Polsce głównie przez katolactfo.
Głównymi wrogami Europy są żydobanksterzy i ich globalizm (NWO), bandycki ograbiający mieszkańców Europy system bankowy polegający na kreacji pieniądza z niczego jako dług (tzw. „kredyty”), bandyckie NATO zapędzające Europejczyków do bandyckich banksterskich wojen (obecnie głównie przeciwko krajom muzułmańskim), oraz bilderbergowska jewrounia (UE) przerabiająca państwa europejskie w zniewolone politycznie jewrounijne baraki zarządzane przez polityczne marionetki służące interesom żydo-banksterów, wielkiego kapitału i Izraela.
Migracja muzułmanów do Europy ma kilka źródeł i przyczyn:

.
– bandyckie okupacje krajów muzułmańskich,
– „kolorowe rewolucje” przeprowadzone w kilku krajach muzułmańskich, prowokowane, sterowane i finansowane z zachodu, głównie z Waszyngtonu (służącego interesom Wall Street).
– Narastająca bieda w wielu innych krajach muzułmańskich, byłych koloniach państw europejskich. Kraje te nadal znajdują się pod polityczną i gospodarczą dominacją bandyckiego zachodu, niszczona jest ich gospodarka, nadal są bezwzględnie eksploatowane przez zachodnie korporacje, bieda jest tam celowo fabrykowana, m.in. przez MFW. Państwa kolonialne (UK, Francja, Belgia, Holandia) eksploatowały wiele muzułmańskich krajów, z których obecnie mieszkańcy uciekają szukając jako tako normalnego życia w byłach państwach kolonialnych, które ich poziom życia zawdziączają w dużej mierze wcześniejszej bezwzględnej eksploatacji byłych kolonii.
– Prowokowane celowo w wielu krajach muzułmańskich konflikty etniczne i religijne, przed którymi część ludności ucieka szukając na zachodzie spokoju i bezpieczeństwa.
.
Bandytom globalistom migracja ludności muzułmańskiej  na zachód jest na rękę. Na miejscu mniej ludzi pozostaje do zniewolenia, no i dzięki temu łatwiej jest antagonizować krystowierców z wyznawcami proroka. I szczuć Krzyż  – rzymską szubienicę – na Półksiężyc. A przecież wystarczyłoby, aby bandycki zachód zakończył wojny i okupacje w świecie arabskim,  by zaprzestał urządzanie tam kolejnych kolorowych rewolucji i aby zachodnie korporacje przestały okradać te kraje z ich bogactw, a muzułmanie będą siedzieli u siebie.
.
A teraz sprawa wojny w Syrii. Otóż gdyby bandyci z USraela nie mieszali się w sprawy Syrii dążąc do obalenia legalnych władz tego państwa, gdyby nie finansowali i zbroili terrorystów (dodatkowo celowo fanatyzowanych) w Syrii nie byłoby żadnej wojny.
.
„Ukryte pochodzenie ISIS
Dowody ujawniające, kto dał władzę ISIS i jak zostało to przeprowadzone”
https://pracownia4.wordpress.com/2014/09/20/ukryte-pochodzenie-isis/
.
W Syrii obok krystowierców giną też muzułmanie. Bandyci terroryści z ISIS mordują nie tylko krystowierców. Muzułmanów też. Nie mam przy tym wątpliwości co do tego, że są wśród nich prowokatorzy na żołdzie banksterów, CIA i Mosadu, którzy mordy na krystowiercach celowo prowokują. Po to właśnie aby agenci wpływu (Braun, Goldberg) czy użyteczni idioci (Michał Wirtel i jemu podobni) ryczeli – wojna w Syrii to „nasza wojna”. Ale jaka ona nasza? To wojna żydo-banksterska!
Islam był o wiele bardziej tolerancyjny niż krystowierstwo. Egzotyczne kościoły krystowierców istniały na terenach podbitych przez islam bez przerwy kilkanaście wieków.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_chaldejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_obrz%C4%85dku_syryjskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_obrz%C4%85dku_koptyjskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koptyjski_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Ortodoksyjny
.
Krystowiercy i żydzi znajdowali się pod opieką prawną islamu i nie można było ich prześladować ani „nawracać”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimmi
.
Bywały nawet okresy, gdy zabraniano żydom i krystowiercom konwersji na islam. Władcy islamscy obawiali się, że żydzi czy krystowiercy, aby uniknąć płacenia wysokiego podatku pogłównego  dla pozoru „nawrócą” się na islam, a po cichu pozostaną wyznawcami judaizmu czy krystowierstwa. Natomiast w skatoliczonej Europie pod jarzmem totalitarnego papiestwa muzułmanów i innych „innowierców” przez wieki tępiono, zwalczano, wypędzano lub mordowano. Rzymska szubienica przez długie wieki były fanatyczna i skrajnie nietolerancyjna. Obecna radykalizacja sporych odłamów islamu jest reakcją na nagonkę na islam ze strony zachodniej propagandy, oraz na bandyckie agresja zachodu na kraje muzułmańskie. Wiemy przecież jak to jest robione – operacje obcej flagi (np. 11 września 2001) zwalane są na „islamistów” po czym bandyckie NATO napada na kolejne kraje (Afganistan, Irak). Inne są bombardowane (Libia). Radykalizacja bojówek (pseudo) islamskich jest czymś zupełnie innym. One są na żołdzie CIA i Mosadu. Ich zadanim jest doprowadzenie do sytuacji, w której bandycki zachód będzie miał alibi do kolejnych interwencji i agresji (tym razem w Syrii) – choćby w obronie mordowanych krystowierców. No i ISIS dba o to, aby w świecie islamu trwał wielki kocioł wojenny, zamęt i zamieszanie. Które są na rękę bandytom globalistom.
.
Jednym z głównych celów stworzenia przez USrael ISIS było właśnie to, aby katolactfo bredziło – wojna w Syrii to „nasza wojna”. To jest wojna żydo-banksterska przeciwko niepokornym władzom Syrii. Pośrednio wymierzona jest ona w Rosję – sojusznika Syrii. I w Iran, także sojusznika prezydenta al-Asada.
.
.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem
.
.
Ręce Boga

 

Bandycki cynizm junty kijowskiej nie zna granic. Załganie zachodu też

.

thstck_ukraina_flaga_600.

banderowska ukraina

.

Bandyci uzurpatorzy kijowscy przeforsowali w ukraińskim zastraszonym „parlamencie” zawieszenie przestrzegania „niektórych” praw człowieka.
.
„Ukraina wstrzymuje niektóre zobowiązania wynikające z międzynarodowej konwencji praw człowieka do czasu całkowitego zakończenia działań związanych ze zbrojną agresją Rosji na jej wschodnie terytoria – postanowił parlament w Kijowie.
.
Oświadczenie w tej sprawie poparło w głosowaniu 249 deputowanych w 450-osobowym parlamencie. Przeciwko wystąpiła opozycja, które wywodzi się z Partii Regionów obalonego w ubiegłym roku prezydenta Wiktora Janukowycza.
.
Jeden z opozycyjnych deputowanych Jurij Bojko oświadczył, że opozycja nie poprze tej idei, gdyż – jak wyjaśnił – pozbawia ona obywateli prawa do skargi przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – podała agencja Interfax-Ukraina.

 W uzasadnieniu do oświadczenia posłowie Rady Najwyższej argumentowali, że w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę państwo to nie może zagwarantować pełnego przestrzegania praw człowieka w zgodzie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

 W oświadczeniu podkreślono, że będzie to możliwe dopiero po „pełnym wstrzymaniu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej”, co oznacza „wycofanie wszystkich, kontrolowanych przez Rosję nielegalnych formacji zbrojnych, wycofanie rosyjskich wojsk okupacyjnych, ich sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy, a także przywrócenia pełnej kontroli Ukrainy nad granicą państwową”.

– Jako państwo, wobec którego dokonywana jest agresja, mamy prawo odejść od tych zobowiązań w celu ochrony naszych obywateli – oświadczyła wiceprzewodnicząca parlamentu, Oksana Syrojid.
http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wojna-na-ukrainie-parlament-zawiesza-prawa,178,0,1807026.html
.
Zbrodniarze zwyrodnialcy z neobanderowskich watah grasujących w Donbasie zacierają pewnie łapska. Teraz mogą bezkarnie mordować, gwałcić, torturować, grabić, rabować, niszczyć i palić. I wszystko zgodnie z nowym bandyckim „prawem” narzuconym kijowskiemu „parlamentowi” zgwałconemu przez jewromajdaniarskich bandytów.
.
Jest to niewyobrażalny skandal i w mediach powinno o tym aż wrzeć. Przecież obrona praw człowieka jest jednym z najważniejszych sztandarowych sloganów głoszonych przez bandycki zachód i zachodnie żydo-media. O prawa  zboczeńców walczą np. na okrągło. Na okrągło też szczują na Rosję za rzekome „łamanie praw człowieka” przez jej władze, a oficjalne ogłoszenie zaprzestania przestrzegania praw człowieka przez bandytów kijowskich skwitowano całkowitym praktycznie milczeniem. Prawa Rosjan mordowanych przez zwyrodnialców podległych kijowskim bandytom nikogo na żydo-zachodzie nie obchodzą. I dlatego w zachodnich żydo-mediach i sieci cicho jest o tym niewyobrażalnym bandytyzmie i cynizmie. Wspomniała o tym jako jedna z absolutnie nielicznych stron „Money.pl” nie pisząc jednak przy tym, że jest to zwykły niewyobrażalny bandytyzm. Niektóre nieliczne załgane strony piszą o „kontrowersyjnej” uchwale bandytów kijowskich.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Kontrowersyjny-ruch-Ukrainy-Kijow-zawiesza-zobowiazania-dot-praw-czlowieka,wid,17557730,wiadomosc.html?

.
Oficjalne ogłoszenie, że bandyci i tak na każdym kroku łamiący prawa ludzkie  jawnie oświadczają obecnie, że praw człowieka nie zamierzają przestrzegać jest to dla nich tylko „kontrowersja” a nie szczyt bandyckiego cynizmu i niewyobrażalna kompromitacja bandyckiej junty.

A gdzie są wszystkie te portale „informacyjne” gazet, szczekaczek radiowych i telawiwzorni „walczących” np. o „prawa człowieka” (czytaj – bezkarność antypaństwowej dywersyjnej żydowskiej opozycji) w Rosji? Jak tylko Putin coś nie tak powie czy zrobi, co bandytom się nie podoba, to zaraz wrzask na cały świat robią. A jak bandyci z Kijowa oświadczają, że gwiżdżą na prawa ludzkie to nagle jest totalna cisza!

Gdzie są te zgraje załganych płatnych presstytutek me(n)dialnych szczujących na okrągło na Putina i Rosję o domniemane łamanie praw człowieka w Rosji? Gdzie są te kurwy medialne, sprzedajne, sprostytuowane, załgane? No gdzie? Dlaczego milczą? Przecież bandyci w Kijowie ogłosili, że gwiżdżą na prawa człowieka, że mają je w dupie. A gdzie są sprzedajne, załgane marionetki polityczne zachodu – rzekomo bojownicy o prawa człowieka? Gdzie? Dlaczego milczą?
.

Cała sprawa jest niewyobrażalnie skandaliczna i bezprecedensowa. Bandyci kijowscy i tak od początku łamali prawa ludzkie. Dokonali nielegalnego, krwawego puczu, wynajęli snajperów do krwawej jatki zwalonej na Janukowycza, dokonali ludobójstwa w Odessie i Mariumpolu, a po kijowskiej agresji na Republiki Doniecką i Ługańską dokonywali łapskami neobanderowskich zwyrodnialców systematycznego ludobójstwa na mieszkańcach zbuntowanych republik. W Donbasie odnaleziono już wiele zbiorowych mogił ofiar banderowskich zwyrodnialców.
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/potworna_zbrodnia_na_ukrainie_onz_rozpatrzy_sytuacje_w_genewie_314059.html
.
Załgane, skurwione, płatne marionetki polityczne żydo-zachodu oraz presstytutki zachodnich żydo-mediów robią co mogą, aby udawać, że tych zbrodni nie widzą. Niemniej ONZ, KBWE, Czerwony Krzyż czy Amnesty International zmuszone są zajmować się tymi zbrodniami i odpowiadać na pytania Moskwy i rzeczywiście niezależnych organizacji broniących praw człowieka.
http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/2014_09_02/Ukraina-a-prawa-czlowieka-kto-osadzi-zbrodnie-Kijowa-5287/
.

Ponadto to bandyci kijowscy zestrzelili malezyjskiego Boeniga. Po początkowej wrzaskliwej nagonce na Rosję nagle całkowicie ucichło o tamtej zbrodni. Dlaczego? Bo okazało się, że nie ma najmniejszych nawet dowodów na winę rosyjską, za to są dowody na winę bandero-ukraińską. I dlatego marionetki polityczne i skurwione żydo-media zamilkły o zestrzeleniu samolotu pasażerskiego nad Ukrainą. Tak hołubią bandytów kijowskich, że nawet tę zbrodnię im wybaczają. Bo zrobili to w dobrej wierze chcąc zbrodnią obarczyć „złą” Rosję.
.

Bandyci kijowscy od początku łżą o domniemanej „rosyjskiej agresji” w Noworosji. W rzeczywistości jedynymi agresorami są tam wojska ukraińskie i bandy neobanderowskich zwyrodnialców. Mieszkańcy Republik Donieckiej i Ługańskiej zdecydowaną większością głosów w referendum opowiedzeli się za suwerennością ich republik. Korzystali z prawa do samostanowienia narodów o swoim losie. Jest to jedno z najbardziej elementarnych praw ludzkich. Nie chcieli być rządzeni przez kijowskich bandytów uzurpatorów. Ich suwerennej woli bandyci uzurpatorzy kijowscy i załgany bandycki zachód nie przyjęły do wiadomości. Bandyci kijowscy dokonali zbrojnej agresji na niezależne i suwerenne z woli ich mieszkańców republiki. To Kijów jest agresorem w Donbasie, a nie Moskwa. I bandyci kijowscy i cały skurwiony żydo-zachód wiedzą o tym. A jednak na okrągło bredzą o „rosyjskiej agresji” w Donbasie. Choć nigdy bandyci nie przedstawili nawet cienia dowodów na ową domniemaną „rosyjską agresję.” Zresztą – gdyby nawet Rosja wysłałaby tam wojsko – nie byłaby to „agresja” a przyjście z pomocą małym niezależnym republikom zamieszkanym przez Rosjan, zaatakowanym przez bandycki Kijów.
.

To wszystko co działo się do teraz na Ukrainie było już wystarczającym bandytyzmem. A jednak obecnie kijowska swołocz wzniosła się na szczyty szczytów – oficjalnie zawiesiła przestrzeganie „niektórych” (ciekawe – których) praw człowieka na Ukrainie. Jest to plunięcie w twarz każdemu, kto ma odrobinę poczucia praworządności, przyzwoitości i uczciwości. A zachodnie sprzedajne, skurwione marionetki polityczne i presstytutki me(n)dialne milczą jak zaklęte.

.

I będą milczeć, lub co najwyżej zmuszone do tego naciskiem niezależnej opinii publicznej pogrożą palcem bandziorom kijowskim. Ale nadal będą ich wspierać. Nadal też szczuć będą na Rosję i prezydenta Putina. I zarzucać mu będą „łamanie praw człowieka” w Rosji. Zakład?

.

Skurwienie i załganie zachodu przerasta wszelkie wyobrażenie.
.
.opolczyk..PS

Po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku, że to posunięcie  bandytów kijowskich jest niczym innym niż w uzgodnieniu z ich mocodawcami z USraela kolejną próbą sprowokowania Rosji do czynnego zaangażowania się w wojnę w Donbasie. Bandyci kijowscy od samego początku prowokują Rosję, chcąc wciągnąć ją w wojnę. Jak do tej pory Rosja nie dała się na te prowokacje nabrać. I dobrze robi.

.

.

.

.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga

Fanatycy rzymskiej szubienicy – łapska precz od pogańskiej Świętej Ślęży

.

url.

ślęża niedźwiadek

.

Józef Kupny
kuria@archidiecezja.wroc.pl
kanclerz@archidiecezja.wroc.pl
sekretarz@archidiecezja.wroc.pl
.
Ryszard Staszak
kancelaria@parafiasulistrowice.pl
.
Jest to odpowiedź na informacje ze stony:
http://www.sleza.info/odbudowa/aktualnosci/162-rekonsekracja-i-poswiecenie-kosciola-na-slezy-zdjecia-film
.
Bezwzględnie żądam, abyście zaprzestali dalszego nachalnego katoliczenia pogańskiej Świętej Ślęży. Ona należy do nas – pogan, a nie do wyznawców nadjordańskich guseł zwanych krystowierstwem.
Zagrabiliście i skatoliczyliście wszystkie nasze prastare miejsca pogańskiego kultu.
https://opolczykpl.wordpress.com/zagrabione-swiete-miejsca/
.
Od początku tzw. „chrystianizacji” słowiańskich ziem niszczyliście nasze pogańskie świątynie i wycinaliście nasze Święte Gaje. Mordowaliście naszych żerców i kapłanów. Ale lud słowiański przez długie wieki trwał przy naszych słowiańskich Bogach. Są zapiski (wasze – katolickie) świadczące o tym, że jeszcze pod koniec XVIII wieku całe wsie na naszych ziemiach były pogańskie. A nawet, że jeszcze w I połowie XX wieku na Śląsku miały miejsce czysto pogańskie obchody Kupalnocki.
Dzisiaj maleje ilość wyznawców nadjordańskich guseł i rzymsiej szubienicy. Narasta ilość pogan i rodzimowierców. Obchody Dnia Ofiar „Chrystianizacji” Słowian 1 maja br. poparło na pejsbuku ponad 10 tys. osób.
.
„Wydarzenie zostało usunięte przez FACEBOOK. Stan przed usunięciem 10 164 uczestników – jawnych.”
https://opolczykpl.wordpress.com/mitologia-slowianska/comment-page-2/#comment-85189
.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/01/dzien-pamieci-ofiar-rzymskiej-szubienicy/
.
Nasze siły rosną, wasze maleją.
.
Odwalcie się od naszej pogańskiej Świętej Ślęży. Wszystkie inne nasze sanktuaria już totalnie skatoliczyliście. A przecież nawet parafianki Ryszarda Staszaka publicznie przyznały, że Ślęża to pogańska góra i że wszyscy to wiedzą (od 11:18 do 19 min.).
.

.
Łapska precz od niej. Macie tyle waszych kościołów i w nich odprawiajcie wasze nadjordańskie gusła.
.
Ohydną, odrażającą ruinę waszego kościoła na szczycie pogańskiej Świętej Ślęży należy zburzyć, bo koszmarnie szpeci krajobraz. Czy wy – jahwiści – nie posiadacie choć odrobiny poczucia eststyki? I przyzwoitości?
.
1593284_sleza
.
To nasze pogańskie sanktuarium, a nie nadjordańskiej kosmopolitycznej żydogennej ideologii nowego narodu wybranego. Na niej oddaje się cześć Bogom Natury – Matce Ziemi, Słońcu Swarożycowi czy Perunowi. A nie żydowskim idolom i bożkom.
Wasza „ziemia święta” jest nad Jordanem  i tam możecie sobie stawiać wasze kościoły i kropić je wodą, której – jak napisał wieszcz –  pies nie chce, wąż nawet nie pije.
.
Nie ważcie się budować tam jakiegokolwiek ośrodka i muzeum. Po pierwsze jest to teren pogański. Po drugie jest to teren rezerwatu krajobrazowo-geologicznego i ośrodki oraz muzea opiewające katoliczenie pogańskiej góry nie mają tam co szukać. I nie piszcie „kultury chrześcijańskiej” a totalitarnej, fanatycznej, zbrodniczej antykultury rzymskiej szubienicy.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/18/cywilizacja-lacinska-wartosci-chrzescijanskie-i-polska-jako-bastion-chrzescijanstwa/
.
Wybijcie też sobie z głów przerobienie tej pogańskiej góry na „maryjną”. Już wystarczająco wiele, a raczej o wiele za dużo jest na naszej słowiańskiej ziemi miejsc kultu tej Żydówki. Ślęża to góra naszych Bogów – Świętowita, Swarożyca, Mokoszy. A nie jakiejś żydowskiej wieśniaczki oszukańczo wykreowanej na „matkę boską”. To ziemia słowiańska a nie żydowska.
.

Ten list oczywiście opublikuję na moim blogu. Bez względu na konsekwencje. Za mój poprzedni protest:
.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/26/zydlacki-fanatyk-ks-ryszard-staszak-tepi-slowianskie-symbole-na-slezy/
.

mam na karku prokuraturę wrocławską.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/03/25/msciwe-katolactfo-i-prokuratura-wroclawska-nie-odpuszczaja/
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/03/26/slectfo-slezansko-sulistrowickie-parodia-prawa/
.
Ale mam to w nosie. Nie będę milczał gdy zachłanne fanatyczne katolactfo podnosi łapska na naszą świętą górę.
.

Łapska precz od pogańskiej Ślęży. Wynocha z waszymi gusłami i zabobonami z naszych świętych pogańskich miejsc. Najlepiej nad Jordan. Tam jest wasze miejsce.
.
.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Jeszcze raz o Dniu Zwycięstwa w Moskwie – Marsz Nieśmiertelnego Pułku

.

Nieśmiertelny Pułk.

10bspolk1.

10bspolk2

.

Marsz Nieśmiertelnego Pułku jest to obywatelska inicjatywa zainicjowana 3 lata temu.
.
„Akcje z okazji jubileuszu Wielkiego Zwycięstwa 9 maja odbywają się w całym państwie. Jednym z centralnych wydarzeń tego święta jest „Nieśmiertelny pułk”. Pomysł tego marszu zrodził się 3 lata temu w Tomsku. W tym roku na ulice miast i wsi z portretami swoich bliskich weteranów wyszły setki tysięcy osób.
.
„Nieśmiertelny pułk” to inicjatywa obywatelska polegająca na marszu w kolumnie z portretami swoich przodków, którzy walczyli na froncie. Ta akcja ma na celu zachowanie w każdej rodzinie żołnierzy i oficerów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945, pamięci o tych, którzy nie żałując życia walczyli o wolność Ojczyzny. W zeszłym roku w szeregach „Nieśmiertelnego pułku” przemaszerowało, aby uczcić pamięc swoich przodków, prawie pół miliona ludzi.”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150509/355849.html#ixzz3abDTMMSV
.
W tym roku wzięła w Marszu Nieśmiertelnego Pułku udział garstka Polaków (relacja Adama Śmiecha ze strony „Myśl Polska”).
.
„Polacy w Marszu „Nieśmiertelnego Pułku”
.

mos 3.jpg
W dniach 7-10 maja po raz kolejny w ostatnim czasie byłem w Rosji. Konkretnie – w Moskwie, na głównych obchodach 70. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Zaproszenie wystosowała Patriotyczna Organizacja Społeczna Nieśmiertelny Pułk (ros. – Biessmiertnyj Połk).

Nieśmiertelny Pułk to jednocześnie nazwa przemarszów odbywających się w różnych miastach rosyjskich z okazji 9 maja – Dnia Zwycięstwa. W 2015 r. Nieśmiertelny Pułk miał szczególną oprawę i niespotykany dotąd rozmach. Wg informacji organizatorów i mediów rosyjskich, w centralnych obchodach w Moskwie, w Nieśmiertelnym Pułku wzięło udział ok. pół miliona ludzi! Wśród nich – Polacy. W jakiej liczbie? Nie wiem. Nasza grupa zakwaterowana w jednym z hoteli moskiewskich liczyła ok. 16 osób, ale potem spotkaliśmy jeszcze innych uczestników w samolocie powrotnym do Polski, a ponadto, wiele osób deklarowało, np. na facebooku, prywatny wyjazd na uroczystości. Tak, czy inaczej, byliśmy kroplą w morzu, ale kroplą widoczną.

Na czym polega idea marszu?

Pełni on dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, oczywiście, upamiętnia zwycięstwo nad III Rzeszą. Po drugie, i to jest w tym wypadku najważniejsze, integruje weteranów i ich potomków. Uczestnicy wojny są naturalnie już dzisiaj w mniejszości. Główną masę uczestników stanowią dzieci i wnuki żołnierzy II wojny światowej, choć sądząc po wieku młodzieży i dzieci (nie chodzące jeszcze maluchy na rękach rodziców, lub w wózkach), sporo było także prawnuków a może i praprawnuków weteranów.

Prawie każdy maszerujący dzierżył w dłoni pamiątkę po swoim przodku – żołnierzu, głównie w postaci przygotowanych przez organizatorów lub prywatnie tablic z wizerunkami antenatów (w mundurach lub w cywilu). Sama ilość uczestniczących może pozwolić Czytelnikom na wyobrażenie sobie panującego ścisku, mogę tylko dodać, że na niektórych odcinkach, np. na przewężeniu przy wejściu na Plac Czerwony było naprawdę ciężko. Ale to nic przy tym, co można było przeżyć i w czym uczestniczyć. Każdy z polskich pułkowców był pod ogromnym wrażeniem panującej niezwykle serdecznej atmosfery i rzeczywistego, nie udawanego i spontanicznego świętowania zwycięstwa. Nie było w tym nic ze sztucznej powagi, namaszczenia, czy napuszenia. Zwykli ludzie, w większości potomkowie prostych żołnierzy, zwyczajnie wyrażali swoją radość. Jeżeli za zwyczajną uznamy oczywiście np. ścianę ogłuszającego dźwięku, zrodzoną przez Urra-a-a-a-a wydobywające się z setek tysięcy gardeł, biegnące w obu kierunkach, jak meksykańska fala.

Jak byliśmy odbierani jako Polacy?

Niezwykle serdecznie. Brak mi słów na określenie tej serdeczności, a nie chciałbym popadać w podręcznikowy banał. Po prostu czuliśmy się, jak wśród najlepszych przyjaciół. Wraz z kolegą Jarosławem Sobczakiem ze Zgierza, jako jedyni z naszej polskiej grupy dzierżyliśmy w dłoniach nie tylko portrety naszych Dziadków Konrada i Edwarda – żołnierzy Września – ale także dwie biało-czerwone, niesione wysoko ponad tłumem. Były łatwo rozpoznawalne i stały się, obok mundurów polskich, w których szli trzej nasi pułkowcy, przyczyną ogromnej popularności polskiej grupy. Spotkaliśmy się wyłącznie z wyrazami sympatii, z prośbami o niezliczoną ilość zdjęć itd. Jakże różni się rzeczywistość od codziennej, prymitywnej propagandy mediów w Polsce!

Spotkaliśmy również niezwykłe osoby. Księdza prawosławnego, proboszcza pobliskiej parafii, który szedł przez dłuższy czas z naszą grupą i pożegnał mnie słowami „Jeszcze Polska nie zginęła”, Panią, której ojciec zginął pod Warszawą, i która poprosiła mnie o pomoc w ustaleniu, czy istnieje gdzieś jego grób, Panią ze Lwowa, która po wojnie tam pozostała, a której ojciec został wcielony do Armii Czerwonej i w niej walczył, małżeństwo Żydów, którzy na widok polskiej flagi bardzo się wzruszyli.

mos 5.jpg

Okazało się, że ojciec tego uczestnika marszu walczył w polskiej armii, na dowód czego człowiek ten pokazał mi zdjęcia legitymacji towarzyszących medalom za zdobycie Warszawy i za forsowanie Odry. Bardzo sympatyczna była też grupa z Krymu, ze sztandarami, ubrana po wojskowemu (bynajmniej nie na zielono!) i zapraszająca do turystycznego odwiedzenia półwyspu. Na tematy bieżące z Rosjanami w zasadzie nie rozmawialiśmy. W zasadzie, gdyż niemal każda próba a priori tłumaczenia Rosjanom niuansów sytuacji w Polsce, że my swoje, a nasze władze swoje, była szybko zbywana sympatycznym „wiemy, wiemy”. Na zakończenie marszu, już po wyjściu z Placu Czerwonego odbyłem krótką rozmowę z bardzo twardym, prostolinijnym i jednocześnie delikatnie zachłyśniętym już świętowaniem Rosjaninem, z którym doszliśmy do błyskawicznego porozumienia w kwestii ukraińskiej kończąc spotkanie uściskiem dłoni i hasłem:

„Smiert banderowcom!”.

Obok Polaków, w marszu brali udział przedstawiciele różnych krajów i narodowości. Byli spadkobiercy tradycji walk w Jugosławii, Czechosłowacji, a także grupy z Hiszpanii, Holandii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Spośród obcokrajowców muszę wspomnieć o Holendrze Joopie Konnemanie, który na skutek pomyłki organizatorów nie miał wydrukowanego portretu przodka i z konieczności niósł portret polskiego weterana Józefa Czapińskiego, którego syn musiał w ostatniej chwili zrezygnować z wyjazdu. Holender był niezwykle zaintrygowany rolą jaka mu niespodziewanie przypadła w udziale, chciał koniecznie poznać wojenne losy polskiego żołnierza. Przy tej okazji nasza rozmowa rozwinęła się na szereg innych wątków.

mos 6.jpg

Joop stwierdził, że chciałby u siebie propagować wiedzę o udziale Polaków w pokonaniu III Rzeszy. Martwił się, że pamięć o wojnie powoli odchodzi w zapomnienie w Holandii, że media mówią tylko o roli USA i Wlk. Brytanii itd. Najważniejszą postacią pośród maszerujących był jednak z pewnością prof. John Laughland, znany brytyjski prawicowy konserwatysta, przeciwnik Unii Europejskiej i wrogiej polityki wobec Rosji, wykładowca Sorbony oraz dyrektor paryskiego Instytutu Demokracji i Współpracy, w Polsce znany głównie z książki „Zatrute źródła Unii Europejskiej”. Spotkałem go w Moskwie po raz drugi. Wcześniej był jednym z prelegentów podczas tegorocznej konferencji w Jałcie poświęconej 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki.

Reasumując, udział w przemarszu Nieśmiertelnego Puku był dla mnie i innych Polaków przeżyciem wyjątkowym. Chyba po raz pierwszy dane mi było w dorosłym życiu świadomie przeżywać prawdziwą radość ze zwycięstwa nad III Rzeszą. Jak to robić, pokazali mi uśmiechnięci i sympatyczni Rosjanie. Wbrew pozorom i wbrew polskiej tradycji świętowania głęboko nasyconej skrajnym pesymizmem i nieznośnym patosem, my Polacy także mamy z czego radować się w rocznicę zakończenia najstraszniejszej z wojen. Współuczestniczyliśmy w zadaniu ostatecznego ciosu agresywnej polityce niemieckiej, w przetrąceniu Drang nach Osten, uzyskaliśmy najlepsze w historii granice i dzisiaj żyjemy wciąż w państwie, które jest wprost kontynuacją tamtego, powstałego w wyniku klęski Niemiec. Starajmy się to docenić, radujmy się, a o złych rzeczach pamiętajmy kiedy indziej.
Adam Śmiech
fot. autor”

.
Za: http://www.mysl-polska.pl/474
.
.Polskim uczestnikom marszu Nieśmiertelnego Pułku należą się słowa najwyższego uznania. Przynajmniej oni reprezentowali Polskę tego dnia w Moskwie. Bo agentura okupanta rządząca Polską obchody na Placu Czerwonym zbojkotowała. Oglądałem transmisję z tego marszu w internecie.
.

.
Osobiście uważam, że wzięło w nim o wiele więcej ludzi niż 300 000 czy 500 000. Zwłaszcza migawki z lotu ptaka są imponujące. Np. pomiędzy minutą 7:58 a 8.17.
.Polecam jeszcze zdjęcia z tego marszu pod tym linkiem – Бессмертным Полк Москва 2015.
.Zazdroszczę Rosjanom ich historycznej pamięci. I tego, że pamięć o II wojnie tak ich jednoczy. Znam wielu Rosjan żyjących w Niemczech. Cechuje ich otwartość i życzliwość. Tak naprawdę najlepiej czuję się w ich towarzystwie. Ponadto z wielu relacji wiem, że Rosjanie mieszkający w Rosji są tacy sami – otwarci i życzliwi. Tylko w jednej sprawie nie znają żartów – jeśli ktoś podniesie rękę na ich Matuszkę Rossiję. Wtedy stają się twardzi i nieubłagani. Doświadczyli tego Mongołowie, Tatarzy, wojska Rzeczypospolitej okupujące Kreml, Napoleon i Hitler. To samo spotka bandyckie NATO i USrael, jeśli podniosą rękę na Rosję. Rosjanie nie chcą wojny, nie chcą na nikogo napadać. Bo wiedzą czym jest wojna. Ale pędzi swojej Ziemi nie oddadzą bez walki. Rosjanie czczą Djeń Pobiedy. I mają rację. Oni doskonale wiedzą, jaki byłby ich los, gdyby Armia Czerwona została rozbita przez Wehrmacht i SS. Niestety podobna świadomość w Polsce prawie zanikła. A przecież los Polaków w wypadku zwycięstwa III Rzeszy byłby przerażający. Choć wojna  ta i bez „Endsiegu” III Rzeszy była dla Polski i Polaków tragiczna. Wielomilionowy mord na Polakach, masowe wypędzanie Polaków z ich odwiecznych ziem, łapanki i masowe wywózki Polaków do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe przerwała właśnie Armia Czerwona. Niestety obecnie o tym zapomina się i nazywa ją „okupantem”. I jakkolwiek PRL w latach terroru żydo-komuny (1944-56) nie była państwem wymarzonym przez Polaków, nie było to winą Armii Czerwonej.

Ona uratowała miliony, dziesiątki milionów  Polaków przed zagładą.
O tym powinniśmy pamiętać.
.

.
opolczyk
.
.
PS
Ten wpis mający być relacją z pełnego patriotyzmu i życzliowści Marszu Nieśmiertelnego Pułku w Moskwie muszę niestety zakończyć haniebnym zgrzytem, jaki miał miejsce w Lublinie. Przedstawicieli „Młodzieży Wszechpolskiej” i „Obozu Narodowo-Radykalnego” protestujących w auli wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na spotkaniu z neobanderowskim „konsulem” Ukrainy Wasylem Pawlukiem przeciwko gloryfikowaniu ludobójców z OUN/UPA wyrzucono z sali.
http://wmeritum.pl/polscy-studenci-wyrzuceni-ze-spotkania-z-ukrainskim-konsulem-umcs/
.
Najbardziej haniebnie zachował się rektor prof. dr. hab. Stanisław Michałowski. Okazał się być nargorliwym wazeliniarzem, renegatem i zwykłą kanalią. A banderowska swołocz zachowuje się w Polsce jak u siebie. Rozpuszczona nadskakiwaniej jej przez agenturę okupanta. Polaków domagających się potępienia ludobójców ukraińskich traktuje się natomiast jak wrogów i prowokatorów. Czy widział ktoś takie upodlenie? Oto do czego prowadzi hołubienie banderowskiej swołoczy przez „naszych” rządzących w Warszawie. W tym miejscu zaznaczam, że nie jest mi po drodze ani z „Młodzieżą Wszechpolską” (zaślepione katolactfo), ani tym bardziej z „Obozem Narodowo-Radykalnym”, który sam ma ciągotki faszystowskie. A przynajmniej wzoruje się na „brunatnych koszulach” SA. Tych szowinistów naśladujących faszystowskie bojówki nie cierpię. Pamiętam ich haniebny występ pod pomnikiem Powstańców Śląskich.
.
02.05.2007 GORA SW. ANNY UROCZYSTOSCI OBCHODY POSWIECONE 86 ROCZNICA III POWSTANIA SLASKIEGO , SWIETO FLAGI I DZIEN POLONII I POLAKOW ZA GRANICA  ORGANIZACJE MLODZIEZOWE MLODZIEZ WSZECHPOLSKA , ZADRUDZY , ONR , HITLEROWSKI GEST FOT. RAFAL MIELNIK / AGENCJA GAZETA
.
Niemniej oni są w Polsce u siebie. A neobanderowiec Pawluk nie.
Rosjanie u siebie nigdy by nie dopuścili do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Lublinie. „Nasze” władze i elita intelektualna (rektor uniwersytetu) już tak.

Miał rację Adam Śmiech pisząc – „Smiert banderowcom!”

Faszystom – tym prawdziwym – też! Także tym współczesnym. Z Waszyngtonu, Brukseli, Telawiwu. I z Warszawy.

.

.

precz z jahwizmem

.
.
Ręce Boga

Agencja PrzemexPress informuje…

.

sojusz polsko-rosyjski

.

 

Aktualizacja 19.05.2015

http://pl.sputniknews.com/polska/20150514/378639.html PGNiG zwróciło się do Sztokholmskiego Arbitrażu w sprawie cen gazu „Gazpromu”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/378950.html NATO omówi „bezprecedensową intensyfikację” z powodu zagrożenia ze wschodu i południa
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150514/379190.html MSZ: Serbia może liczyć na wsparcie FR w obronie suwerenności
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/379430.html Rogozin: czołg „Armata” będzie wyposażony w nowe działo z potężną amunicją
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/379558.html NATO utrzyma swoją obecność w Afganistanie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/379631.html Poroszenko: po „Mińsku-2” na Ukrainie ukształtowało się „pseudozawieszenie broni”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/379291.html Amerykańscy dziennikarze przyłapali Poroszenko na machinacjach
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150514/379850.html „Polskie władze już dawno straciły kontakt z rzeczywistością”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/380152.html USA przygotowują grunt do ingerencji w konflikt na Morzu Południowochińskim
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/380580.html Manifestanci w Kijowie ogłosili bezterminową akcję protestacyjną
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150514/380775.html Nareszcie pękła bańka mydlana nadmuchiwana polskim gazem łupkowym
http://pl.sputniknews.com/polska/20150514/381039.html Polska zapłaci za więzienia CIA
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150514/381151.html Jad rusofobii: Między sondażem a rzeczywistością
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/381348.html Władze Krymu zaproponowały Radzie Ukrainy zmianę nazwy lotniska Kennedy’ego
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150514/381426.html Rosja nie zrestrukturyzuje zadłużenia Ukrainy w wysokości 3 mld. dolarów
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150514/381537.html MSZ FR uważa za mało prawdopodobne zamknięcie więzienia w Guantanamo za kadencji Obamy
http://pl.sputniknews.com/polska/20150515/381759.html Komorowski kontra Duda. Sondaż dla Faktów TVN i TVN24
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/382020.html Facebook blokuje profile ukraińskich użytkowników. Zuckerberg tłumaczy się
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150515/382268.html USA i kraje Zatoki Perskiej umocnią współpracę wojskową
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/382543.html Kijów przyznał się, ile będzie kosztować mur na granicy rosyjsko-ukraińskiej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/377687.html Słynna amerykańska wolność prasy jest coraz to bardziej ograniczana przez rząd
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/382900.html W Rumunii otwarto Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150515/366824.html Politolog: zachodni krytycy sojuszu Rosji i Chin „przeliczyli się”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/382954.html Rosja i Francja rozmijają się w kwestii kary umownej odnośnie „Mistrali”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/383259.html Uchodźcy z Donbasu wstępują w szeregi rosyjskiej armii
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150515/383881.html USA i kraje Zatoki Perskiej zbudują system obrony przeciwrakietowej przeciwko Iranowi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/384402.html Ławrow: rosyjskie sankcje powodem zaostrzenia sytuacji w Macedonii
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/384508.html Finlandia zdezorientowana po „zaproszeniu” Poroszenki do odwiedzenia Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/384646.html Pieskow o Mistralach: „towar lub pieniądze”
http://pl.sputniknews.com/polska/20150515/385030.html Pustostan Polska
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/384793.html Gorbaczow o kampanii antyalkoholowej w ZSRR
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/385467.html Iran jest jedynym krajem, który realnie pomaga w walce z Państwem Islamskim
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/385668.html Rosja wzmocni zgrupowanie na Krymie ze względu na aktywność NATO w Europie Wschodniej
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/385773.html Media: Jaceniuk potwierdził ludobójstwo ludności Donbasu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150515/386216.html USA rozmieszczą w Australii bombowce strategiczne
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150516/383539.html Chiński politolog: USA czeka nieuchronna utrata światowej pozycji lidera
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/386542.html Business Insider: Pentagon wydzielił 5 mld dolarów na wojnę w kosmosie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/386733.html Antyrekord Roskosmosu: pechowa wiosna dla rosyjskiego przemysłu kosmicznego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/378752.html FT: w Estonii szykują się do odstrzału „zielonych ludzików”
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/386924.html Były prezydent Egiptu Muhammad Mursi skazany na śmierć
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/387304.html Kusturica: III wojna światowa rozpocznie się, gdy Pentagon zbombarduje RT
http://pl.sputniknews.com/polska/20150516/387151.html Polska-Rosja: dziennikarze odgrywają ważną rolę
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/387517.html Tysiące Ukraińców protestuje w centrum Kijowa
http://pl.sputniknews.com/wideoklub/20150516/388050.html Sybiracy na Britain’s Got Talent 2015
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/388255.html Bord: wyrok śmierci dla Carnajewa – anachronizm
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150516/386986.html Media: Putin wygrywa z Obamą na arenie międzynarodowej
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150516/388399.html Forbes o sukcesach Rosji: kapitał ludzki i kontrolowanie kryzysu
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150516/368585.html Analityk: partnerstwo wojskowe Rosji i Chin z powodzeniem bez sojuszu w rodzaju NATO
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150516/388569.html Chiny przygotowują się do fiaska dolara
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/388722.html Ukraińcy chcą, aby Zuckerberg ich przeprosił
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/389007.html Miedwiediew polecił utworzenie komisji, która zbada awarię Protonu-M
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/389233.html Belgowie proszą Francuzów, aby odgrodzili ich betonową ścianą od obozu cygańskiego
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150516/389826.html „Macedoński majdan” może zatrzymać „Potok Turecki”
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150517/389680.html Bloomberg: amerykańscy nafciarze nie żałują pieniędzy na złagodzenie sankcji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/390036.html Rosja i Kanada w finale Mistrzostw Świata w Hokeju
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/390285.html W Skopje zbierają się zwolennicy opozycji
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150517/390706.html Nuland przyjechała do Moskwy
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/390821.html W Kaliningradzie do 2018 roku pojawią się Iskandery
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/391414.html Komisja Europejska wydała diagnozę na kraje bałtyckie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/391280.html Ceremonia otwarcia Eurowizji w Wiedniu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/391817.html Rosyjski biznesmen deportowany do Moskwy
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150517/392013.html Frankfurter Rundschau: działania USA zagrażają karierze politycznej Merkel
http://pl.sputniknews.com/polska/20150517/392383.html Brudny kardynał Sienkiewicz
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/392786.html W wieku 51 lat Brazylijka urodziła 21. dziecko
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150517/393039.html Purgin: USA pomagają Ukrainie, aby zabrać jej aktywa za długi
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/393475.html Arabska koalicja wznowiła naloty na Jemen
http://pl.sputniknews.com/polska/20150518/393568.html Tusk: „kluczowe” kraje UE poprą przedłużenie sankcji wobec Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/393673.html Podsekretarz stanu USA omówi w Moskwie kwestię mińskich porozumień
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/393834.html Minister finansów Ukrainy poinformowała o trudnościach w rozmowach z kredytodawcami
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150518/394278.html Media: zagraniczni reformatorzy uciekają z rządu Jaceniuka
http://pl.sputniknews.com/gospodarka/20150518/394112.html WSJ: Ukraina chciałaby zerwać stosunki z Rosją, ale nie może
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/394490.html Tygrysy Putina – Kuzia, Boria i Ilona – zaadaptowały się do życia na wolności
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/394586.html NATO zaktualizuje charakter relacji z Rosją w strategii paktu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/394796.html Francuscy wojskowi: zatopienie Mistrali – najlepsze rozwiązanie problemu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/394927.html MSZ Rosji nie jest usatysfakcjonowane ze stosunków Rosji i USA
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150518/393890.html Rosja i Chiny chcą przekształcić świat
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/395130.html Rozpoczęły się ćwiczenia morskie Rosji i Chin na Morzu Śródziemnym
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/395322.html Poroszenko uznał OUN-UPA za bojowników o wolność
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/395575.html Nuland: USA będą dążyć do wpływania na realizację ustaleń Mińska 2
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150518/395661.html Rada może uwolnić od odpowiedzialności winnych tragedii w Odessie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/395767.html Nuland w Moskwie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/395931.html Ławrow: wizyta Kerry’ego w Soczi dowodzi niepowodzenia próby odizolowania Rosji
http://pl.sputniknews.com/polska/20150518/396031.html Prowokacja czy skandal?
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150518/396314.html Chopin, Kennedy, Bandera
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150518/396411.html Mogherini: UE zorganizowała misję wojskową na Morzu Śródziemnym
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/396961.html Sytuacja w rejonie donieckiego lotniska zaostrza się
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/397239.html Media: w obwodzie lwowskim zbuntowało się kilkuset poborowych
http://pl.sputniknews.com/polska/20150519/397317.html Duda nabiera popularności wśród użytkowników Internetu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/397499.html Rosja zamknęła niebo dla tranzytu amerykańskiej broni do Afganistanu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/397614.html Wyjście rosyjskich hokeistów podczas wykonania hymnu Kanady nie było protestem
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/397834.html Ławrow: należy powstrzymać nielegalną imigrację do UE z krajów Afryki
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/397385.html Mieszkańcy krajów Europy i USA gotowi są usłyszeć alternatywną opinię
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150519/397072.html Ekspert wojskowy: armia Rosji dokonała nie kroku, ale skoku w przyszłość
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/398504.html Basurin: ostrzał Doniecka to prowokacja, mająca na celu storpedowanie rozmów w Mińsku
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150519/398772.html Rosja odpuszcza Ukrainę
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/399006.html Sekretarz generalny NATO wezwał Rosję do większej przejrzystości ćwiczeń wojskowych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/399104.html Politolog: akcje protestacyjne w Macedonii – kolejny epizod bitwy Rosji i Zachodu
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/399303.html Schroeder: RFN odpowiada przed Rosją za zbrodnie z czasów wojny
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/399682.html MFW wezwał Rosję do wdrożenia reform gospodarczych
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/399831.html Kijów zarzuca Rosji „udział” rosyjskich żołnierzy w konflikcie w Donbasie
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/400133.html Ławrow: Rosja jest zaniepokojona próbami destabilizacji sytuacji w Macedonii
http://pl.sputniknews.com/polityka/20150519/400366.html Ławrow zażądał od Francji pieniędzy za Mistrale
http://pl.sputniknews.com/wideoklub/20150519/400438.html Akcje protestacyjne w Macedonii
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/400605.html Pentagon: tarcza antyrakietowa USA nie zagraża Rosji
http://pl.sputniknews.com/swiat/20150519/400806.html Ambasada Rosji w Damaszku została ostrzelana z moździerzy
http://pl.sputniknews.com/opinie/20150519/400980.html Jak wygląda sprawa z alternatywnymi mediami w Polsce?
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/korea_poludniowa_nakazuje,p132532403
http://www.prisonplanet.pl/ekonomia/zakazac_gotowki_i,p693363497
http://xportal.pl/?p=20914 Łotwa: Za dyktatorów było lepiej!
http://xportal.pl/?p=20904 Wietnam: Upamiętnienie Ho Chi Minha
http://xportal.pl/?p=20901 Dania: Terroryści na zasiłkach
http://xportal.pl/?p=20898 Francja: Nie dla TTIP
http://xportal.pl/?p=20894 Bułgaria: Za wolną Besarabią
http://xportal.pl/?p=20891 Belgia: Cyganie za murem
http://xportal.pl/?p=20888 Ukraina: SBU uderza w Odessie
http://xportal.pl/?p=20883 ONZ: USA łamią prawa człowieka
http://xportal.pl/?p=20880 Izrael: Kontrowersyjny marsz
http://xportal.pl/?p=20877 Syria/Irak: Bezpieczna Palmyra, Ramadi zajęte

 

Czytaj dalej