Program dla Polski Słowiańskiej

 

https://opolczykpl.files.wordpress.com/2012/07/lightoflucifer_kolowrot_422.jpg?w=594

.

(Poniższy tekst łącznie z dyskusją pochodzi ze strony WPS, z której go usunąłem po tym,
gdy odebrano mi nie informując mnie nawet o tym uprawnienia admina – opolczyk)

.

Postulaty polityczno – gospodarcze:

1. Wystąpienie Polski z bilderbergowskiej Unii Jewropejskiej i zerwanie konkordatu z Watykanem!
2. Wystąpienie Polski ze zbrodniczego, banksterskiego NATO!
3. Nacjonalizacja banków. Pieniądze emituje państwo a nie banksterzy!
4. Likwidacja złodziejskich giełd.
5. Nacjonalizacja kluczowych gałęzi gospodarki – przemysł wydobywczy, metalurgia, energetyka, komunikacja, transport.
6. Odbudowa armii wykorzystywanej JEDYNIE do obrony granic Polski i do pomocy w ew. klęskach żywiołowych.
7. Delegalizacja agenturalnych partii realizujących obce interesy.
8. Trybunały ludowe dla zdrajców, renegatów i agentów obcych interesów bez względu na zajmowane stanowiska.
9. “Odkręcenie” trwającego od 1989 roku szabru majątku narodowego w ramach złodziejskiej “prywatyzacji”. Przywrócenie państwu stanu posiadania z roku 1989.
10. Oddanie lokalnym samorządom i wiecom maksimum władzy i kompetencji. Decyzje dotyczące codziennego życia każdej lokalnej społeczności podejmuje suwerennie ona sama.
11. Regionalne i centralne władze mają jej tylko tyle, na ile to jest konieczne. Polska silna silnymi wspólnotami lokalnymi.

Postulaty kulturowo – społeczne:

1. Odbudowa i otoczenie opieką państwa naszej własnej, słowiańskiej, pogańskiej, przedżydowskiej tradycji, kultury i tożsamości.
2. Oddanie Rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez katolicyzm pogańskich miejsc kultu.
3. Zakaz finansowania przez państwo kościołów i religii wrogich kulturze słowiańskiej.
4. Oczyszczenie przestrzeni publicznej z symboli żydowskich religii monoteistycznych, wrogich Duchowi Słowiańszczyzny.

Zastanawiam się, czy w punkcie 7 nie powinno być “delegalizacja wszystkich partii politycznych”. Tak się jakoś dziwnie składa, że w czasach pogańskich, gdy Słowiańszczyzna była jeszcze wolna, nasi przodkowie nie mieli żadnych partii politycznych, a mimo to, a raczej właśnie dlatego demokracja plemienna funkcjonowała doskonale. Przez wiele wiele stuleci. Partie polityczne jedyne co robią to rozbijają jedność i poczucie wspólnoty na wszystkich szczeblach (lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim) na zwalczające się obozy. Zamiast wolności i demokracji mamy pluto/banko-, me(n)dio- i partiokrację.
.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

 

77 Responses “Program dla Polski Słowiańskiej” →
  1. punkt 7, 8 i 9
   wydaje się być niemożliwy z uwagi na opór beneficjentów UKŁADU wspomagany przez najemną soldateskę finansowaną i uzbrojoną przez zachód

    

    

  1. Program dla Polski słowiańskiej jest programem dla Polski suwerennej i narodowej, jaki istnieje w naszych, WPS, postulatach programowych.

   Zakładam, że nastąpi moment, w którym realizacja powyższych postulatów będzie możliwa – czyli wtedy, gdy (analogia do do 1918r.):
   – USA osłabną na tyle, że nie będą głównym decydentem w Europie (taki proces upadku USA trwa obecnie),
   – wtedy też nastąpi, niejako automatycznie, rozpad UE,
   – równolegle winien trwać proces uświadamiania politycznego Polaków oraz samoorganizacja narodowa.

   Mam natomiast wątpliwości co do p. 11. Jeśli zostałby wprowadzony, może skutecznie zablokować wszystkie pozostałe punkty.
   Należy uwzględnić, że funkcjonujemy w obliczu trwającej wojny, wojny z narodami, z ludzką cywilizacją. Z tego też powodu, na czas trwania wspomnianej “wojny” i na okres po jej zakończeniu przewidziany jako okres stabilizacji politycznej państwa, niezbędny jest silny ośrodek centralnej władzy. I oczywiście przejęcie władzy nad całym istniejącym na naszej ziemi pobojowiskiem nie będzie możliwe bez wsparcia politycznego i gospodarczego silnego sąsiada na wschodzie, ponieważ wszystko, co polskie (spec. służby, armia, telekomunikacja, system bankowy, administracja publiczna itd.) zostało zniszczone przez żydo-system.

    

    

  1. 10 i 11 rzeczywiście mogłyby utrwalić istniejące kliki lub zrodzić nowe równie szkodliwe przynajmniej w wielu regionach Polski.
   Pamiętać należy także o takich organizacjach jak RAŚ
   Wydaje mi się, że w okresach kiedy Polska nie mała silnej władzy centralnej chyliła się do upadku, chociaż mierny władca z całą władzą w swoich rękach również nie był gwarantem siły państwa.
   Popatrzmy na Rosję jako na przykład, bez silnej centralnej władzy została by szybko rozgrabiona, rozczłonkowana i doprowadzona do ruiny.

    

    

  1. Dodałbym jeszcze punkt 12:

   Ograniczenie do pewnej wysokości wielkości posiadanego majątku. To było prawem w PRL-u (np. prywatne gospodarstwa wiejskie nie większe niż 20 ha i 50 ha na Ziemiach Odzyskanych; ogranicznia w ilości posiadanych mieszkań i rezydencji, etc.) Bez takich państwowych ograniczeń (ponoć zniesionych w średniowiecznej Polsce oraz Litwie dopiero przez Kazimierza Jagiellończyka pod wpływem Watykanu) Polska – podobnie jak Ukraina, USA, Anglia i Rosja dzisiaj będzie państwem OLIGARCHICZNYM, w którym hiperburżuazja, dawniej zwana magnaterią, będzie sobie robić – a ściślej już robi – co zechce z masami upodlonej przez tę warstwę “wybrańców Boga-Mamona” ludności.

    

    

  1. –nina–

   30 Grudzień 2013

   –PODPISUJĘ się !! WIEM !! mam dzieci w wieku / lemingów :) / -że taki program CHWYCI ! dokładnie JUŻ ! w tej CHWILI !! trzeba go ogłosić na wszystkich młodzieżowych portalach -CZAS cenny CZAS !! już go nie ma

    

    

  1. Panie Marku, z ograniczeniem rezydencji czy areału upraw zgoda, ale jak (i czy) miałoby to wyglądać w przemyśle. Czy prywatny właściciel miałby prawo zatrudniać jedynie do określonej ilości pracowników, lub czy winniśmy mu zabraniać produkować ponad ściśle określony limit?
   Ja byłbym temu przeciwny, szczególnie, że ilość wyprodukowanych dóbr w coraz większym stopniu zależy od technologi i maszyn (robotów), a dochód narodowy i korzyści dla wszystkich (przy eksporcie szczególnie) byłyby niewątpliwe.

    

    

  1. Dodam, że bogacenie się nie jest ani grzechem, ani czymś złym, byle było w zgodzie z prawem, bez wbijania sobie noży w plecy (konkurentowi). Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę i tego, że masa ludzi żyjących w ubóstwie czy w nędzy zawdzięcza to w dużej mierze swojemu, lenistwu, braku poszanowania dla pracy, złemu gospodarowaniu zarobionymi pieniędzy, jakiemukolwiek staraniu o lepszy byt, czy wręcz takim nałogom jak pijaństwo.

    

    

  1. 2. Oddanie Rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez katolicyzm pogańskich miejsc kultu.
   Jestem przeciw.
   przeciw z tej racji by w miejsce jednych kościołów i świątyń nie tworzyć następnych świątyń, kapłanów, obrzędów, procesji.
   Nam potrzeba wychowania inżyniersko- technicznego, byśmy mieli pracę, dostatek, socjal, dobrą służbę zdrowia, silną, nawet jeśli nieliczną armię.
   Tego nam świątki stare czy nowe nie zapewnią.

    

    

  1. Panie adm,

   cyt: “Dodam, że bogacenie się nie jest ani grzechem, ani czymś złym…”

   Zgadza się, bo to jest po prostu zwykłą GŁUPOTĄ!!! Bogaty nigdy się nie wyśpi, zawsze będzie mu mało, wiecznie będzie się kogoś i czegoś bał…

   Panie adm, widział Pan kiedyś grabki, które grabiły by od siebie…

   Ja przyznam się, nie…

   Upadek Rzeczpospolitej w XVIII wieku – to nie tylko i wyłącznie efekt zmowy naszych sąsiadów, to przede wszystkim rozdymana do granic obłędu – PRYWATA…

   Czasem, nie przypomina to Panu, aktualnej sytuacji Polski po 1989 roku…

    

    

  1. adm,

   “punkt 7, 8 i 9
   wydaje się być niemożliwy…”

   Obecnie wszystkie punkty wydają się niemożliwe. To program dalekosiężny. Nie na dzisiaj i nie na jutro. I nie wszystkie punkty można osiągnąć równocześnie.

   “10 i 11 rzeczywiście mogłyby utrwalić istniejące kliki lub zrodzić nowe równie szkodliwe przynajmniej w wielu regionach Polski.”

   Ja pozostaję zwolennikiem oddolnej demokracji i autonomii lokalnych wspólnot. Dlaczego rząd centralny czy sejm ma ludziom na dole narzucać własną wolę w sprawach dotyczących codziennego życia? RAŚ głośno szczeka, ale jeśli padnie globalizm i Niemcy także rozpadną się na lokalne wspólnoty to RAŚ-owcy stracą sponsorów.

   Silna władza centralna ma dobre i złe strony – najgorszą jest chęć autokratycznego regulowania wszystkiego według własnego widzimisię. Ponadto przy silnej władzy centralnej wrogom wystarczy kupić, podbić/podmienić lub zwasalizować centralne władze, aby panować nad całym krajem. Przy silnych lokalnych wspólnotach wróg musiałby infiltrować i zniewalać wszystkie po kolei. A gdyby one nawzajem się solidarnie wspierały – nie byłoby to takie proste.

   “2. Oddanie Rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez katolicyzm pogańskich miejsc kultu.
   Jestem przeciw.
   przeciw z tej racji by w miejsce jednych kościołów i świątyń nie tworzyć następnych świątyń, kapłanów, obrzędów, procesji.”

   Rodzimowiercy nie stawiają kościołów. Wiele zagrabionych miejsc były to święte gaje. Kapłani u Słowian nie tworzyli pasożytniczej kasty. Sami pracowali na własne utrzymanie. A do udziału w obrzędach słowiańskich nikt nie będzie zmuszany. Zwrot rodzimowiercom zagrabionych świętych miejsc miałby znaczenie przede wszystkim symboliczne – powrót na nasze ziemie słowiańskiej tradycji i tożsamości.

   Dariusz Kosiur,

   “Mam natomiast wątpliwości co do p. 11. Jeśli zostałby wprowadzony, może skutecznie zablokować wszystkie pozostałe punkty.”

   Punkt ten będzie możliwy do zrealizowania po upadku żydo-globalizmu, unii jewropejskiej i NATO. Podobne oddolne ruchy znane są i na zachodzie. Głosi je np. francuska Nowa Prawica. Ruchy sparatystyczne widoczne są w Hiszpanii, Belgii a nawet w UK. W Niemczech też. W Landzie gdzie mieszkam, na południu (region Freiburga) nadal są ludzie chcący ich region usamodzielnić od landu Badenii -Wirtembergii.
   W moim przekonaniu najlepszym zabezpieczeniem przed zmorą globalizmu jest tendencja dokładnie odwrotna – maksymalna regionalizacja, dająca regionom i lokalnym wspólnotom maksimum samodzielności i niezależności od władzy z zewnątrz jakiegokolwiek szczebla.

   Markglogg,

   “Dodałbym jeszcze punkt 12:


   Ograniczenie do pewnej wysokości wielkości posiadanego majątku. “

   Pełna zgoda. Inaczej groziłaby nam oligarchizacja i recydywa żydo-kapitalizmu i obszarnictwa.

    

    

  1. Mieczysław S.Kazimierzak

   31 Grudzień 2013

   Węgrzy nie Słowianie i dobrze zrozumieli bycie nie tylko w zakonie SIŁY,ale i SPEKULACJI.

    

    

  1. @opolczykpl

   Napisał Pan:

   W moim przekonaniu najlepszym zabezpieczeniem przed zmorą globalizmu jest tendencja dokładnie odwrotna – maksymalna regionalizacja, dająca regionom i lokalnym wspólnotom maksimum samodzielności i niezależności od władzy z zewnątrz jakiegokolwiek szczebla.

   To niebezpieczny pogląd.
   Mamy w Polsce na razie RAŚ (Ruch Autonomii Śląska), który z pewnością chce uniezależnienia Śląska od władzy i państwa polskiego. Pomijając nawet rzeczywisty podtekst dążeń RAŚ na rzecz przyłączenia w przyszłosci Ślaska do NRF, to i tak celem takich dążeń jest rozbijanie państw narodowych (na razie w ramach żydowskiego programu globalizacji). Na takie propozycje zgody być nie może. Poza tym byłoby to ze szkodą dla znajdujących się w obszarze państwa narodowego regionów uboższych czy to w surowce naturalne, czy w przemysł, czy w zasoby ludzkie.

    

    

  1. Program dla Polski…. jakiej ?

   Najpierw nalezy ustanowic POLSKA KONSTYTUCJE, ktora bedzie najwyzszym aktem prawnym, aby moc legalnie dzialac i dokonywac zmian na lepsze.
   W tym przypadku wladze w Polsce powinni przejac Polacy-patrioci.

   Odpowiedz na “postulaty” A.Szuberta vel “Opolczyka”, ktory patrzy przez “rozowe okulary”, a nawet nie widzi z powodu wlasnego zaslepienia.

   Ad1
   Wyjscie Polski z UE oznacza utrate 80% rynku zbytu, poniewaz tyle wynosi eksport towarow i produktow z Polski na rynki UE, a to z kolei oznacza SAMOBOJSTWO EKONOMICZNE i jeszcze wieksza ruine ekonomiczno-gospodarcza w Polsce niz dotychczas.
   Tym globalistom z UE nalezy powiedziec, ze Polska nie chce byc zalezna od decyzji KOMISARZY (dawniej Moskwa, dzis Bruksela) i chce sie sama gospodarzyc u siebie i podejmowac decyzje z punktu widzenia polskiego interesu narodowego – zmianie ulegnie skladka czlonkowska Polski, ktora niepotrzebnie placi za PORONIONE POMYSLY komisarzy-darmozjadow.
   Zerwanie konkordatu z Watykanem to kolejny chybiony pomysl i “robienie sztucznego halasu”, poniewaz KK w Polsce ma duze wplywy i swoich zwolennikow, i nadal pozostanie niezalezna instytucja od panstwa i taki PAJAC jak A.Szubert vel “Opolczyk” moze im skoczyc.

   Ad2
   Polska nie moze wystapic z NATO, dopoki nie zbuduje wlasnej i silnej armii, i nie bedzie posiadac GLOWIC ATOMOWYCH w celu odstraszenia potencjalnego napastnika, a niemieckie i rosyjskie ZAGROZENIE dla Polski bylo, jest i nadal bedzie, poniewaz mamy do czynienia z wrogimi Polsce “cywilizacjami” (bizantyjska i turanska) oraz IMPERIALIZMEM Niemiec i Rosji/ZSRR/ ZSRR”bis” – vide HISTORIA.
   Zeby zbudowac silna armie to trzeba miec silna ekonomie.

   Ad3
   Jak najbardziej, z tym, ze zlotowka musi miec oparcie na metalach szlachetnych.

   Ad4
   Jak najbardziej, z tym ze nie tylko zlodziejskie, ale rowniez spekulacyjne, ktore powoduja wahania cen towarow i produktow na rynkach swiatowych na czym zarabia glownie element spekulacyjny i posrednicy.

   Ad5
   Nacjonalizacja powinna byc polaczona z UDZIALEM PRACOWNICZYM, gdzie wspolwlascicielem bedzie pracownik zakladu/firmy.

   Ad6
   Do odbudowy armii potrzebna jest SILNA EKONOMIA i ROZSADNE MYSLENIE, w przeciwnym wypadku bedzie to “armia na papierze” lub “armia olowianych zolnierzykow” o jakich pisze A.Szubert vel “Opolczyk”.

   Ad7
   Dlaczego tylko “delegalizacja” partii politycznych dzialajacych w obym interesie, a nie ROZLICZENIE ZDRAJCOW czyli osob odpowiedzialnych za dzialania na szkode polskiego interesu narodowego i Polakow, poczawszy od 1944r az do chwili obecnej ?
   Tym szkodnikom nalezy rowniez odebrac ich majatek osiagniety z grabiezy mienia panstwowego i prywatnego i posadzic dozywotnio za kraty przez wzglad na milosierdzie ludzkie.
   Delegalizacja musza byc rowniez objete OBCE AGENTURY WYWIADOWCZE, MASONERIA, OBCE RELIGIE I WIERZENIA etc.

   Ad8
   Trybunaly “ludowe” czuc Leninem, w ktorego przeistoczyl sie A.Szubert vel “Opolczyk” i probuje przeprowadzic “rewolucje” w Polsce w oparciu o swoje TRAGIKOMICZNE POSTULATY – proletariusze wszystkich krajow laczcie sie.

   Ad9
   Nie od 1989r, ale od 1944r az do chwili obecnej – KOMUNIZM BYL SYSTEMEM NIEWOLNICZYM I ZBRODNICZYM.
   Juz w 1988r nomenklatura komunistyczna i agenci spec sluzb wykupywali polski majatek narodowy za bezcen i stawali sie nowa “klasa kapitalistyczna” gotowa do odegrania nowej roli w przyszlosci i praktycznie nadal rzadza w Polsce, poniewaz rzadzi BOG-PIENIADZ.

   Ad10 i 11
   System niemiecki w Polsce nie pasuje do sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Polsce, poniewaz w wojewodztwach i powiatach istnieje zroznicowanie przemyslowo-ekonomiczne i bez pomocy finansowej wladz centralnych biedniejszym wojewodztwom i powiatom wprowadzenie wiekszej autonomii w tych regionach skazuje dany region na samych siebie, co ewentualnie prowadzi do szukania pomocy u obcych.
   Nie moze tez obowiazywac zasada tworzenia “panstwa w panstwie”, ktora z biegiem czasu moze prowadzic do separatyzmu regionu.
   W praktyce, samorzady beda mialy na tyle wladzy na ile beda mialy pieniedzy i pomysl zwiekszenia samorzadnosci jest dobry, ale w duzych skupiskach miejskich i bogatych regionach. Nie moze byc tak, ze Polacy ze wschodniej Polski beda biedowac, a w centralnej Polsce beda miec wszystkiego pod dostatkiem – to jest rowniez przyczyna migracji ludnosci z terenow biedniejszych do bogatszych, co juz mialo miejsce w okresie PRL w postaci wyludniania wsi i regionow na korzysc wielkich miast i stref przemyslowych.

   Postulaty kulturowo-spoleczne to MAJACZENIE jak w goraczce z powodu “cierpien ateistycznych”, ktore wywoluja goraczke glowy – komunisci i masoneria maja podobne cierpienia.
   A co ciekawe, ze ateista Schubert (spolszczone Szubert) z obcej “cywilizacji” chce dyktowac swoje warunki Polakom, ale przez swoja nadgorliwosc i pokretnosc zdradza swoje prawdziwe pochodzenie.
   Poza tym dlaczego tylko KK ma oddawac majatki rzekomym prawowitym wlascicielom ? Nalezy pamietac, ze Niemcy, Rosja/ZSRR, Ukraina, Litwa, Bialorus oraz KOMUNISCI, KOSCIOL PRAWOSLAWNY, ZYDOSTWO, SZWABY, LITWINI etc sa w posiadaniu majatkow nalezacych do Polakow, ktore przewyzszaja majatek posiadany przez KK, ale o tym nie wspomina A.Schubert, poniewaz to akurat nie pasuje do jego pokretnej ideologii, ktora chce oglupic polskie masy.

    

    

  1. Re: D.Kosiur,

   Ryzy zydowsko-niemiecki squrwysyn vel Tusk namawial Kaszubow do utworzenia okregu autonomicznego w Polsce.
   W nastepnej kolejnosci beda PARCHY ZYDOWSKIE, ktore juz dwukrotnie domagaly sie utworzenia panstwa zydowskiego w Polsce, tzw. “Lublinland”.
   Po nich beda SZWABY, ktorzy realizuja z uporem maniaka swoja odwieczna polityke DRANG NACH OSTEN.
   Pretensje do ziem polskich maja tez “UKRAINCY” (mieszanka Rusina, Tatara i Chazara).

   To byl jeden z glownych celow, dla ktorych polskojezyczne zydostwo u sterow wladzy w Polsce dzialajace z polecenia MIEDZYNARODOWKI SYJONISTYCZNEJ wepchnelo Polske w struktury administracyjne UE, zeby stworzyc z Polski region UE, ktory bedzie latwiej podzielic na regiony autonomiczne, w czym glowny interes beda miec SZWABY i ZYDOSTWO – obydwie nacje zrealizowaly swoj cel w tajemnicy lub pod oslona wznioslych hasel, w tym hasle o “pomocy”, “kulturze”, “przyjazni” etc.
   Pieniadze polskiego podatnika sa nawet wydawane na tzw. “rozwoj kultury mniejszosci narodowych” (zydowskiej, niemieckiej, ukrainskiej, litewskiej etc) w Polsce, a te gniazda obcych bakterii zatruwaja Polske i daza do realizacji celow wrogich Polsce i Polakom.
   Z kolei ich prawowite rzady tepia wszelkie objawy polskosci w swoich krajach – vide sytuacja mniejszosci polskiej w Niemczech, na Ukrainie, na Litwie etc, a reakcja polskojezycznych zydow u sterow wladzy w Polsce na dyskryminacje polskiej mniejszosci jest przez nich niezauwazalna i pomijana w mediach glownego nurtu, jakby ten problem nie istnial.

   Wiekszosc postulatow Schuberta jest pozbawiona logiki i sensu co wskazuje na jego niewiedze w roznych dziedzinach lub ma zwiazek z jego ideologia ateistyczna, ktorej uzywa w celach propagandowych lub do tworzenia mitow oraz zametu.

    

    

  1. Re: M.S.Kazimierzak,

   Historia wedrowek ludow jest zagmatwana i oficjalni “badacze” z tytulami “profesorow” probuja szukac zwiazkow jezykowych z poszczegolnymi wyrazami i w ten sposob tworza jedynie teorie, ktorych nadal nie potrafia udowodnic poza wszelka watpliwosc.
   Tymczasem istnieje taka dziedzina jak GENETYKA, ktora potrafi ustalic z bardzo duza dokladnoscia DNA i w przypadku Wegrow jest to haplogrupa “R1a1″, ta sama ktora posiadaja Polacy, a takze mieszkancy Pakistanu, Indii oraz Iranu, co wskazuje na tego samego przodka – cywilizacje Ariow (Arian), ktorzy sa przodkami Slowian, datowana na ponad 10 tysiecy lat.
   Tym samym nic nie jest warta oficjalna wersja o pochodzeniu czlowieka i ludow propagowana przez zydowskie srodki masowego zaklamania i obludy, jaka m.inn. jest popularna WIKIPEDIA, ktora pierze ludziom mozgi.

    

    

  1. W zasadzie gnida jak mars nie zasługuje na odpowiedź, ale że mnie zaatakował sugerując moją “niemieckość” odpowiadam tej gnidzie:

   Tusk jest agentem żydowskim a nie niemieckim. Niemcy same są pod żydowską okupacją – dokładnie jak Polska.
   Rozbijactwo Tuska w sprawie Kaszubów to jeden z pomysłów banksterów – regionalizacji Jewropy.
   http://www.dw.de/europa-region%C3%B3w-to-europa-bli%C5%BCej-obywateli/a-3919106
   Chodzi w tym podstępie o to, aby regiony pomijając rządy krajowe podlegały bezpośrednio pod żydo-bilderbergowskich komisarzy. Nie ma to nic wspólnego z moją koncepcją, która całkowicie uniezależnia lokalne wspólnoty od wpływów agentury banksterów.
   Pisząc o nacjonalistach ukraińskich i ich roszczeniach terytorialnych każdy jako tako uczciwy człowiek napisałby także o polskch nacjonalistach chcących “polskich kresów”. Gnida mars o tym nie wspomina.
   Rozbudzanie nacjonalizmów w krajach okupowanych (bądź będącaych akurat podbijanymi) to jest jedna z metod agentury banksterskiej sitwy mająca za cel konfliktowanie Goim. Dobrym przykładem stosowania tej metody jest Orban, uwielbiany przez kato-narodofcóf polskich. Rozbudził on nacjonalizm doprowadzający do konfliktów pomiędzy mniejszościami węgierskimi a autochtonami w Słowacji i Rumunii. Banksterzy mącą Goim w łepetynkach na wiele sposobów – nawet rozbudzając nacjonalizm, który ostatecznie chcą i tak zlikwidować. Ale dokąd jest on pożyteczny i konfliktuje Goim – dlaczego by go nie wykorzystać.

   Najbardziej wredną metodą dezinformacji gnidy marsa wymierzoną we mnie jest zniemczanie pisowni mojego nazwiska. Ma to sugerowaś, że jestem niemieckim agentem.
   Gnida mars powinien wiedzieć, że przyznałem publicznie fakt pochodzenia przodków po mieczu z terenów wschodnich Niemiec- co nie oznacza że jestem Niemcem.

   “Przodkowie ze strony ojca pochodzą z terenów dzisiejszych Niemiec wschodnich (byłej NRD). Wywodzą się z Połabian w przeszłości przymusowo zgermanizowanych. W XIX wieku pradziadek (po mieczu) wyemigrował do Prus Wschodnich. Tuż po 1918 przeniósł się do odrodzonej Rzeczypospolitej (na tereny dzisiejszej Litwy.) Tam jest pochowany. Za żonę wziął sobie Polkę. Szybko i łatwo się “spolszczył”. Dziadek też ożenił się z Polką. Po II wojnie nie chciał wyjeżdżać do Niemiec. Pochowany jest na Pomorzu (Szczecinek).”

   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/21/powrot-do-poganskich-korzeni/

   Gnida mars, nie tylko że jest gnidą, jest świadomie kłamiącą kanalią. Publikowałem wysyłane do mnie wezwania z sądu, z których jednoznacznie wynika, że nazwisko moje pisze się “Szubert”, a nie – jak pisze gnida mars – “Schubert”.
   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/09/14/postepowanie-opolskiego-sadu/
   Gnida mars wie o tym, ale udaje że nie wie o tym.

   Gdyby to ode mnie zależało, taka gnida jak mars nie miałaby prawa uczestniczenia w dyskusjach. Jest świadomym dezinformatorem. A z takimi nie dyskutuje się.

    

    

  1. Spolszczone nazwisko “Szubert” pochodzi od niemieckiego wyrazu “schubert” (oznacza “szewc”) – vide genealogia nazwiska “Schubert”, ktore powstalo w okresie sredniowiecza w Niemczech.
   Prusy Wschodnie byly czescia RZESZY NIEMIECKIEJ, ktora prowadzila polityke podboju i zasiedlania ziem slowianskich przez SZWABOW, wiec pradziadek nie mieszkal w Polsce, ale w Rzeszy Niemieckiej, poniewaz czul sie Niemcem.
   Z kolei Niemcy to glownie PROTESTANCI (nie katolicy), wiec pradziadek tym bardziej nie chcial osiedlic sie w katolickiej Polsce.
   Nowy podzial terytorialny po II w.s. sprawil, ze Prusy Wschodnie zostaly podzielone miedzy Polske a ZSRR i wielu Niemcow ucieklo z dawnych Prus Wschodnich w obawie przed sowieckimi represjami – w przypadku mieszanych malzenstw polsko-niemieckich sytuacja byla o wiele korzystniejsza i mozna bylo osiedlic sie w Polsce, glownie na ziemiach odzyskanych Pomorza i Slaska.
   Poza tym pochodzenie czlowieka i jego cechy charakteru sa juz rozpoznawalne po RYSACH TWARZY i zeby wygladac jak Polak to musialbys zrobic sobie operacje plastyczna twarzy, a nawet przefarbowac wlosy na blond i wkleic nowe zrenice oka.
   Ja widzialem Niemcow z NRD, ktorzy faktycznie mieli slowianskie rysy twarzy, pomimo, ze mowili po niemiecku, ale twoj wyglad twarzy jest tego zaprzeczeniem – vide twoje zdjecie w bialej mycy na stronie WPS, ktore wczesniej zamiescilem:
   http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/04/06/brak-politycznej-swiadomosci-to-koniec-panstwa-i-narodu/
   ( Zdjecie pochodzi ze strony “POLSKAWALCZACA.COM” – odnosnik do strony: http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=16850&hilit=sZUBERT )
   c.d.

   Możesz gnido pisać co chcesz – jesteś gnidą i dalszej “dyskusji” z tobą na twoim poziomie nie będzie. Sprostuję jedynie twoje kolejne kłamstwo.
   Jesteś załganą kanalią i przeinaczasz to co napisałem.
   Chyba użyłem niewłaściwego określenia pisząc, że pradziadek “wyemigrował do Prus Wschodnich”. Była to de facto “migracja wewnętrzna”, gdyż państwo pruskie obejmowało wtedy i duży obszar Niemiec Wschodnich – czyli terenów słowiańskich. Słowianie zostali tam przymusowo zgermanizowani.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Map-DR-Prussia.svg
   Dodatkowo kanalio, gdy pradziad osiedlił się w Prusach Wschodnich nie istniała jeszcze Polska, dlatego nie miał on możliwości osiedlenia się w niej. Ale gdy tylko ona powstała (1918), opuścił Prusy i osiedlił się w Polsce, co pokazuje – jakim się czuł “Niemcem”. Jesteś wyjątkową gnidą i kanalią.
   Sprawy zdjęcia nawet nie komentuję – z idiotyzmami i rozpoznawaniem “żyda” po zdjęciu zrobionym dla kawału nie dyskutuje się. Tylko wyjątkowy ignorant i szuja ignoruje fakt, że było to robione dla jaj. A w “jarmułce” zrobionej ze zwykłej czapki każdy wyglądałby na “żyda”. Ty też.
   opolczyk

   ps. Zainteresowanym sprawą tępienia Słowiańszczyzny na terenach podbitych i okupowanych przez Niemców przypomnę, że już na początku XIV wieku wprowadzano urzędowe zakazy używania języków słowiańskich na terenach podbitych wcześniej przez katolickie cesarstwo niemieckie. Choć i wcześniej te języki tępiono, ale zazwyczaj “nieoficjalnie”. A później, gdy zaczęto używać nazwisk wielu Słowianom nadawano “z urzędu” niemieckie nazwiska, często będące wykonywanym zawodem. Niemcy robili co mogli, aby Słowianie utracili tożsamość i język, aby czuli się “Niemcami”.

    

    

  1.  

    

  1. Przecież to jest żywcem zerżnięty program NSDAP tylko dostosowany do warunków polskich. Niech się tam jeden z drugi pierdalnie w głowę, wyjdzie ze swojej piwnicy. Albo lepiej nie, zostańcie w piwnicach i nie wychodźcie do ludzi, tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Słowianie TAK, bełkot debila NIE.

    

    

  1. Hehehe – gadzinówkowy “znafca” NSDAP dał głos…
   Gdzie w programie NSDAP było maksymalne ograniczenie centralnej władzy Hitlera?
   Gdzie było usuwanie symboli jahwizmu, skoro w Wehrmachcie roiło się od katolickich kapelanów?
   http://rebelya.pl/forum/watek/64467/
   I kto był patronem NSDAP? Poganin ? Słowianin? Czy zabójca Słowian, gorliwy arcykatolik Abrecht Niedźwiedź?
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA

    

    

  1. Schubert vel Szubert,
   Nie krec zydowsko-szwabski kundlu, poniewaz napisales, ze pradziadek WYEMIGROWAL z Niemiec do Prus Wschodnich i wiedziales co pisales. A gdy sie zorientowales, ze sie wygadales to zmieniles wersje.
   Ale po twojej masce widac, ze nie masz rysow slowianskich, a twoj JAJOWATY LEB jest cecha charakterystyczna u ZYDOW – przyjrzyj sie sobie dobrze na zdjeciu.
   Prusy Wschodnie byly pod panowaniem GERMANSKIM od kilkunastu stuleci, a w Plebiscycie 1920r ponad 97% mieszkancow Prus Wschodnich opowiedzialo sie za przynaleznoscia do Niemiec, poniewaz w Prusach Wschodnich wiekszosc stanowili NIEMIECCY OSADNICY, jak twoj pradziadek – osadnik niemiecki o niemiecko-brzmiacym nazwisku Schubert.
   Zebys nie musial udawac Slowianina i wymyslac swojego zyciorysu to przedstaw swoje DNA.

   Mars, cechy charakteru żydowsko-szwabsko-amerykańskiego kundla masz ty – ujadasz, insynuujesz i tyle. A wszystko po to, aby zdyskredytować i opluskiwć adwersarza. Jesteś zwykłą gnidą.
   Nie zmieniam wersji – pradziad “wyemigrował” w tym sencie, że opuścił tereny praojców – ale nie wyemigował za granicę (emigracja kojarzy się z wyjazdem za granicę) a przeniósł się na wschodnie tereny państwa pruskiego.
   Bredzisz że Prusy Wschodnie były pod panowaniem germańskim od kilkunastu stuleci! Palancie jeden – ich podbój przez krzyżaków zaczął się w XIII wieku. A nie kilkanaście wieków temu. Nazwisko niemieckobrzmiące o niczym nie świadczy – mieszkańcom podbijanych przez Niemców terenów urzędnicy nadawali nazwiska jak popadło. A moi przodkowie bronili się przed niemieckim żydo-katolicyzmem znacznie dłużej niż Piastowie, zdrajcy i kolaboranci. Arkona padla dwa wieki po zdradzie Chrobrego.
   Podczas plebiscytu z roku 1920 mój pradziadek mieszkał w Rzeczypospolitej. Ożeniony z Polką, ze spolszczonym nazwiskiem. Jako Polak pochodzenia “niemieckiego”. Więc o co gnido się czepiasz?
   Na test genetyczny zgadzam się – razem z tobą żydowski kundlu. Zobaczymy wtedy twoje chazarskie geny.
   opolczyk

    

    

  1. Slowianin,
   Zamiast bawic sie w “porzadkowego”, napisz jakie jest Twoje zdanie n/t Programu dla Polski.

    

    

  1. Augustyn

   3 Styczeń 2014

   (—)

   Komentarz usunięty.


   Augustyn – proszę o merytoryczne uwagi. Insynuacje nie będą na tym wątku dłużej tolerowane. A “szwabskiego szmula” poszukaj se w swoim kibucu.
   opolczyk

    

    

  1. Przytoczone linki są merytoryczną odpowiedzią w przeciwieństwie do insynuacji i pomówień oraz kompletnego braku merytoryczności “marsa”.

    

    

  1. mars – wiesz na czym polega twoja gnidowatość?
   Bąknąłeś coś pseudomerytorycznie o Tusku i Kaszubach. Wykazałem, że żydowski agent Tusk realizował banksterski program “jewropy regionów” oddający władzę nad regionami bezpśrednio pod bilderbergowskich komisarzy. Mój program daleko idącej autonomii lokalnych wspólnot (w połączeniu z wystąpieniem z unii jewropejskiej) uwalnia je całkowicie spod wpływów banksterów i bilderbergowskich komisarzy. Więcej nawet – uwalnia je od dyktatury tzw. “demokracji parlamentarnej” i od samowoli Warszawy, bez względu na to, kto w niej rządzi. Bo ani rząd, ani sejm nie mogą w moim programie ingerować w codzienne życie lokalnych wspólnot zalewając je lawiną uchwał i praw.
   Poza Tuskiem i Kaszubami jedynymi twoimi “merytorycznymi” uwagami było to, że nazywam się “Schubert”, że jestem żydowsko-szwabskim kundlem i że mój pradziadek to “Niemiec” a więc i ja też muszę być “Niemcem”. U mnie na blogu gnida i kanalia jak ty nie miałaby prawa bytu. Ani jeden twój komentarz nie zostałby opublikowany. Ale dziękui temu u mnie toczone są znacznie bardziej merytoryczne dyskusje – bo gnidy jak ty ich nie rozwalają.
   (Do wglądu – dyskusja na moim blogu pood tym samym tekstem).
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/26/program-dla-polski-slowianskiej/
   Pewna osoba napisała mi mailem tak:

   “Prośba o usunięcie “komentarza” ad personam (niejakiego “marsa”) – dot. on Twojego własnego wpisu, więc (jako admin) masz do tego pełne prawo!”

   Choć nie jestem członkiem WPS i piszę tutaj “gościnnie”, na moim wątku obowiązują moje reguły. Albo zakończysz idiotyczne niemerytoryczne insynuacje, albo będę kasował wszystkie twoje kolejne “komentarze”. Nie dam gnidzie jak ty rozwalić mojego wątku.

    

    

  1. grzanek

   3 Styczeń 2014

   Ad pkt. 7. – proponowałbym wprowadzenie zasady woluntariatu w polityce. Innymi słowy – do rządzenia powinni zabierać się jedynie ideowcy, którym dobro narodu naprawdę leży na sercu, gotowi pełnić swoją służbę nieodpłatnie. Ewentualnie za dach nad głową, wikt i opierunek. Płaca zasadnicza chyba też nie wzbudziłaby zgorszenia, można by też wymyślić coś na kształt rozliczania (nagradzania) polityków przez wyborców już PO odbębnieniu przez tych pierwszych kadencji albo periodycznie, np. co rok – tak, aby można było oszacować ew. zasługi i – odpowiednio – wynagrodzenie. Mówiąc jeszcze inaczej – to naród decydowałby ile i komu zapłacić.

    

    

  1. grzanek

   3 Styczeń 2014

   Kwestia (ewentualnego) wynagrodzenia dla polityków to sprawa drugorzędna, szczegóły można jeszcze domyśleć. Chodzi o principium: zabrać świniom koryto. W tej jednej sprawie zgadzam się z Mikkem.

    

    

  1. Grzanek,

   Nad szczegółami nie zastanawiałem się, ale oczywiście masz rację. Myślę, że ci, którzy chcą pełnić jakiekolwiek funkcje w polityce powinni otrzymywać płacę minimalną krajową. Aby wiedzieli, jak się żyje najbiedniejszym. I naturalnie likwidacja wszelkich przywilejów, immunitetów itp. Służba krajowi ma być służbą a nie korytem i żerowaniem na społeczeństwie..

    

    

  1. Slowianin,
   Opolczyk ma bujna wyobraznie i pisze pod katem swoich komunistyczno-ateistycznych przekonan, ktore staly sie u niego oznaka choroby. A moja opinia o jego programie jest nieco powyzej – patrz moj komentarz (odpowiedzi w punktach) z 1 stycznia 2014r.
   Podsumowanie:
   Wiekszosc postulatow Schuberta jest pozbawiona logiki i sensu co wskazuje na jego niewiedze w roznych dziedzinach lub ma zwiazek z jego ideologia ateistyczna, ktorej uzywa w celach propagandowych lub do tworzenia mitow oraz zametu w glowach Polakow.

    

    

  1. “grzanek”,
   Wez wiaderko, szpadelek i grabki i wracaj do piaskownicy.

    

    

  1. “Wez wiaderko,szpadelek i grabki i wracaj do piaskownicy”. Reasumując. Pobyt i zabawa w wymienionym miejscu, nie zaszkodziłaby duzej części osób mieniących się “znafcami” i “politykami”.Panie i Panowie “to” jest zenada, zalosne. A moze TAK ma BYĆ ???Ten “dylizans” ma jechac do NIKĄD ??

    

    

  1. Jesteś mars nie tylko gnidą, ale i zwykłym idiotą. Nigdy nie byłem “komunistą”, jako antykomuch byłem latami szykanowany i szpiclowany przez bezpiekę.
   Dokument na samym dole – “Analiza” kwestionariusza ewidencyjnego “Antyka” dotyczy mnie:
   http://www.nadstobrawa.za.pl/dokumenty%20ipn.html
   No i nie jestem “ateistą”. Jako poganin jestem wyznawcą słowiańskich Bogów Przyrody. Którzy są o wiele bardziej prawdziwi niż wyssany z palca żydowski Jahwe, czy obrzezany cieśla. Tylko że do twojej zakutej łepetynki to i tak nie dotrze. I nie bredź o Polakach gnido, nie podszywaj się pod nich – bo co z ciebie za Polak, jak nawet nie potrafisz czy nie chcesz zainstalować sobie programu z polską tastaturą i “polskimi literami”. To ja – “Schubert”, “Niemiec” bardziej dbam o polski język i piszę “polską czcionką” którą ty gnido masz w nosie.

    

    

  1. grzanek

   4 Styczeń 2014

   “mars”, może zamiast jedynie obszczekiwać wszystkich po kolei, sam zaproponuj jakieś rozwiązania. Żałosne zaś jest to, że osoba o ego tak pokaźnych rozmiarów pisze “do nikąd” rozłącznie…

    

    

  1. “Opolczyk”,
   Sam jestes przykladem idioty, poniewaz ja napisalem o twoich komunistyczno-ateistycznych przekonaniach, a nie o przynaleznosci do partii komunistycznej i to jest kolejny przyklad, ze MASZ PROBLEMY ZE ZROZUMIENIEM J.POLSKIEGO I LOGICZNYM MYSLENIEM – vide rowniez moje wczesniejsze uwagi n/t twojego “programu” (dla naiwnych i glupich), ktory bazuje na polprawdach i pustych haslach propagandowych z pominieciem rzeczywistosci, a na dodatek demaskuje twoja niewiedze w poruszanych tematach.
   Czy unikanie przez ciebie odpowiedzi na moje uwagi jest oznaka “madrosci”, jak glosi chinskie przyslowie ?
   Polskie przyslowie z kolei uczy, ze milczenie tez jest odpowiedzia.

   Ateizm to zaprzeczenie istnienia Boga (Jezusa Chrystusa, ktory byl postacia autentyczna), a slowianskie bostwa to z kolei wymysl ludzkiej wyobrazni i mitologia.
   Nazywanie slowianskich bostw Bogami jest nielogiczne i manipulowanie wyrazem “ateizm” swiadczy rowniez o twojej przewrotnosci – przewrotnosc to cecha charakterystyczna klamcow i manipulantow, skorych do:
   – zmiany znaczenia pojec,
   – przekretow,
   – polprawd,
   – wymyslania nowych ideologii etc.

   Komunizm byl utopia, oszustwem i zniewoleniem czlowieka. “Okragly Stol” byl umowa pomiedzy zydami z PZPR, a zydami z Solidarnosci i KOR dotyczaca podzialu wladzy i majatku w panstwie. UE okazala sie atrapa dla Polski sluzaca do realizacji niemieckich i zydowskich interesow, a KK zdradzil swoje owieczki i barany.
   Zeby dokonczyc zniszczenie Polski to nalezy ja podzielic na autonomiczne regiony, jak proponuje “Opolczyk” i rozpedzic Polakow do lasow i na bagna w poszukiwaniu “bogow natury”.

    

    

  1. Oczywiście,ze władza centralna ale nie sięgająca we wszystkie aspekty życia przeciętnego obywatela z historii zawsze prowadzi do dyktatu, a to nie o to chodzi.
   Władza centralna powinna czuwać nad obronnością,ekonomią policja.Natomiast inne aspekty mogły by być w rękach lokalnych społeczności – myślę,że wtedy mniejsze ryzyko upartyjnienia Dana osoba piastująca np. stanowisko prezydenta niesprawdzająca się – wyjazd. To samo odnośnie sądownictwa – dany sędzia w lokalnej społeczności naginający prawo – wyjazd itp.itd.Wtedy być może Polska mogłaby sie podnieść z kolan.
   Oczywiście konstytucja najwyższym prawem pod groźbą utraty stanowiska

    

    

  1. “grzanek”,

   Oto wprowadzenie i kilkanascie moich uwag n/t charakteru panstwa polskiego, co nie wyczerpuje poruszanego tematu.

   Jestem zwolennikiem narodowego charakteru panstwa polskiego, opartego na najwyzszych wartosciach: BOG HONOR OJCZYZNA.
   Narodowy charakter panstwa polskiego i Polakow jest zwiazany z kultura slowianska i chrzescijanstwem i proba odseparowania chrzescijanstwa od kultury slowianskiej lub proba wykluczenia chrzescijanstwa z zycia Polakow jak to czyni Schubert vel Szubert (ksywa “Opolczyk”) jest aktem prowadzacym do podzialow miedzy Polakami i oslabieniem panstwa polskiego jako calosci i za takie dzialania powinno sie karac odrabaniem glowy.

   Bez swiadomosci narodowej Polakow i Polek opartej na faktach historycznych i prawdzie nie jest mozliwe zaprowadzenie trwalych zmian ustrojowych, ekonomicznych, gospodarczych, finansowych, w polskim szkolnictwie etc w panstwie polskim, tak jak nie jest mozliwa realizacja polskich interesow narodowych bez polskiej konstytucji, polskiego prawa i swiadomych Polakow.

   Kolejnym krokiem dzialan powinna byc analiza obecnego stanu panstwa polskiego i okreslenie przyczyn zlego stanu panstwa, a nastepnie zmiana przepisow, rewizja umow miedzynarodowych i ukaranie osob odpowiedzialnych za zly stan panstwa i dzialan na szkode panstwa.
   Po tej fazie dzialan nalezy przystapic do realizacji planow ekonomiczno-gospodarczych w panstwie w czym udzial wezmie Narodowy Bank Polski uprawniony do emisji polskiej zlotowki (opartej na metalach szlachetnych) we wspolpracy z polskim rzadem zlozonym z fachowcow.
   Dodatkowo powinien byc wprowadzony program rzadowy na rozwoj malych biznesow prywatnych w roznych sektorach polskiej gospodarki z dostepem do niskoprocentowych pozyczek na dzialalnosc biznesowa – taki program stanowi poczatek konca dla obcego kapitalu w Polsce, co przyniesie lepsze efekty w skali kraju oraz oszczedzi pieniadze panstwa na procesy w sadach miedzynarodowych z powodu np. przymusowej nacjonalizacji waznych dla panstwa sektorow gospodarki, ale niestety nalezacych do obcego kapitalu, ktory bedzie domagal sie odszkodowan od Polski. A w przypadku nie zastosowania sie Polski do postanowienia sadu miedzynarodowego, groza nie tylko kary pieniezne, ale rowniez clo lub embargo na polskie produkty i towary, co spowoduje zahamowanie eksportu i wywola reakcje lancuchowa w innych sektorach polskiej gospodarki.
   Polski nie stac na prowadzenie wojny ekonomicznej z UE, ktora moze trwac calymi latami i nawet dzisiejsze ZSRR”bis” zwane potocznie “Rosja”, ktora zarzadza byly komunista i agent KGB W.Putin nie uratuje Polski.
   Polska ma ujemny bilans handlowy z “Rosja”, ktory wynosi srednio ponad 8 miliardow dolarow strat rocznie za ostatnie 10 lat, a na dodatek Putin wprowadzil podwyzke cla na polskie produkty i towary juz w 2008r.
   Handel Polski z Rosja wynosi zaledwie 4.5% ogolnego handlu Polski ze wszystkimi krajami – UE stanowi 80% rynek zbytu dla polskich produktow i towarow, a USA 4% .
   Nalezy poszerzyc rynek zbytu w Turcji, Iranie, Egipcie etc.

   Podatki sa zmora dla kazdej ekonomii i hamuja obieg pieniadza.
   Obnizenie podatkow wiaze sie z pobudzeniem ekonomii, ktora bedzie miec za zadanie podwyzszyc poziom zycia Polakow w Polsce, obnizyc emigracje za chlebem i podwyzszyc poziom przyrostu naturalnego Polakow.
   Gdy w Polsce sie poprawi to zaczna do niej wracac Polacy z emigracji.

    

    

  1. mars nie rozumiesz o co toczy się rozmowa i co rozumiemy pod hasłem “państwo świeckie” jeżeli ktoś czuje się katolikiem i chce wspierać datkami KK nikt mu nie zabroni. Jednak ucinać głowy to trzeba tym,którzy zmuszają osoby niewierzące lub innowierców do wiary KK I CO GORSZA ŁOŻENIE NA NICH.
   KK nigdy się nie sprawdził w historii naszego kraju – czyli według mnie jest zbędnym balastem.Zerwanie konkordatu jestem jak najbardziej za,bo wtedy odcięlibyśmy watykańskie wpływy,a ewentualny KK funkcjonowałby jako POLSKOkatolicki a nie jak obecnie RZYMSKOkatolicki.I wtedy taka organizacja zmuszona by była niejako kierować się nie tylko swoim interesem ale i Polaków – bo wtedy to ich być albo nie być.

    

    

  1. “dyl” ,

   Sprawa statusu materialnego jest sprawa osobista i nie powinno to nikogo obchodzic za wyjatkiem urzedu podatkowego, chyba ze bogacenie sie koliduje z obowiazujacym prawem i przepisami oraz kodem etyki lub zasadami moralnymi.

   Powiedzenie, ze kazde grabie grabia do siebie jest prawdziwe w przypadku ich uzycia, ale gdy znajduja sie w stanie spoczynku, wowczas nie grabia i to stare porzekadlo traci sens.

   Nie jest rowniez prawda, ze bogacenie sie jest glupota, poniewaz bogaty bogaci sie na durniach.

   A wiec w jakim celu powielasz te polprawdy i kogo one dotycza ?

    

    

  1. “inkaa77″,
   Ja nie bronie KK, ktory jest instytucja powstala okolo 1700 lat temu, realizuje swoje interesy i dopuscil sie korupcji i naduzyc i od dawna o tym pisze, ale wyraznie zaznaczylem, ze chodzi o chrzescijanstwo, ktore jest wiara w Jezusa Chrystusa (Boga), i ktore jest czescia polskiej kultury i obyczajow od ponad 1000 lat.
   Czy nie widzisz roznicy w tych dwoch odmiennych pojeciach ?

   Zeby wyeliminowac wplywy KK w Polsce to nie trzeba zrywac konkordatu z Watykanem tylko przestac finansowac KK i sam upadnie, a nastepnie przejac majatek KK, ktory nalezy do wszystkich Polakow, tym bardziej, ze jest w granicach panstwa polskiego, a nie Watykanu.
   Czy to jest takie trudne do zrealizowania ?

   Od 1995r podaje na grupach dyskusyjnych w j.polskim “5 przykazan Polaka”:
   1. Nie kupuj u zyda.
   2. Nie pozyczaj u zyda.
   3. Nie pracuj u zyda.
   4. Nie glosuj na zyda.
   5. Zwalczaj zydowskie zlo.
   Gdyby Polacy wypelniali “5 przykazan Polaka” to nie byloby PASO-ZYDOW w Polsce, ktorych mimo wszystko ciagle przybywa, poniewaz maja cieplarniane warunki do rozmnazania sie.

   Jesli chodzi o model panstwa swieckiego to macie przyklad z okresu PRL, a obecnie przykladem jest UE.

   Hasla musza byc poparte czynami, w przeciwnym wypadku pozostaja pustymi sloganami.

    

    

  1. Wiesz co – mars – bredzisz o moich domniemanych “komunistyczno-ateistycznych przekonaniach” jak ewidentny agent wpływu.
   Słowianie przez tysiąclecia żyli we wspólnocie majątkowej i nie miało to nic wspólnego z komunizmem.
   Program zwrócenia Polakom majątku narodowego rozszabrowanego po 1989 roku nie ma nic wspólnego z komunizmem.
   Program nacjonalizacji kluczowych gałęzi gospodarki nie ma nic wspólnego z komunizmem – chcę tylko, aby majątek narodowy i kluczowe gałęzie gospodarki były własnością wszystkich Polaków a nie żydowskich banksterów i ich pociotów.
   Ateizm zaś u mnie znajdzie tylko idiota albo świadomy dezinformator. A twoim żydowskim “bogiem” – obrzezanym cieślą wypchaj się – odmóżdżony wyznawco żydowskiego idola podrzuconego nieobrzezanym Goim przez oszusta Szawła/Pawła.
   A ponadto szermujesz tym “komunizmem” i straszysz nim jak płatny agent żydo-kapitalizmu lub co najmniej jego użyteczny idiota. Dlaczego gnido nie chcesz, aby wszyscy Polacy byli właścicielami majątku narodowego i kluczowych gałęzi gospodarki? Kto i ile ci płaci, gnido, że bronisz żydo-kapitalizmu?

    

    

  1. Narodowy charakter panstwa polskiego i Polakow jest zwiazany z kultura slowianska i chrzescijanstwem i proba odseparowania chrzescijanstwa od kultury slowianskiej lub proba wykluczenia chrzescijanstwa z zycia Polakow jak to czyni Schubert vel Szubert (ksywa “Opolczyk”) jest aktem prowadzacym do podzialow miedzy Polakami i oslabieniem panstwa polskiego jako calosci i za takie dzialania powinno sie karac odrabaniem glowy.
   SWIETA PRAWDA PANIE MARS!
   A czy Putin w Rosji niszczy tamtejsza Cerkiew i Kosciol Prawosławny??? NIE!!!! odczepcie sie wszyscy drodzy mili panstwo od kosciola katolickiego i chrzescijanstwa w naszym kraju, to ze w jego szeregach ukrywa sie mnostwo syjonistow oraz pasi brzuchow jest celowym ich zagraniem i niszczeniem tej instytucji, a moze ci ktorzy najwiecej pluja na ten kosciol wybiora sposrod siebie najzacniejszych i wstapia do synagogi zydowskiej w postaci rabinow by zrobic u nich “porzadek” jaki oni zaprowadzili u nas??? panie opolczyk pan bys sie nadawal, piszesz pomyje o obrzezanym ciesli, ziejesz pan jadem niczym “polscy” profesorowie filozofii typu hartman, tam w synagodze bardzo szybko bys awansowal w hierarchi garbatych nosow z pozytkiem dla naszego kraju! trzeba dzialac jak oni.
   pani inka77 pisze: “KK nigdy się nie sprawdził w historii naszego kraju”, yyyy rozumiem ze historii uczyl pania obywatel rzeczypospolitej typu gross czy żaryn a ulubionymi dokumentami sa sensacje 20 wieku woloszanskiego. proponuje zalatwic sobie dluzszy urlop i pojechac do muzeum czartoryskich w krakowie czy tez watykanu, tam nauczy sie pani prawdziwej historii poniewaz najprawdopodobniej te ktora sie pani posluguje pisza od 1918r pewni ludzie zwiazani z unia rotterdamska :)

    

    

  1. hmm Panowie nie chciałam doprowadzić do kłótni – jeżeli mars faktycznie myśli tak jak pisze to jest to dość dobre rozwiązanie z tym,że zerwanie konkordatu jednak jest potrzebne – pisałam dlaczego w poście wcześniej.
   Natomiast Pan Opolczyk próbuje opluwać cieślę – co jest po prostu głupie w myśl,że owoc zakazany najbardziej smakuje / zakazana ideologia / jeżeli ktoś se chce wierzyć w Nazarejczyka to niech sobie wierzy byle swojej ideologi nie narzucał innym i nie podciągał do polityki.
   Panie Opolczyk proszę się zastanowić czy jechanie na Nazarejczyka / na KK jak najbardziej / będzie dobre w skutkach i czy w przyszłości nie powtórzy się co mieliśmy za komuny – KK jako opozycja
   pozdrawiam

   ps.osobiście Nazarejczyk jest moim autorytetem ale nie podoba mi się,że banda czarno sukienkowych,zboczonych grubasów używa jego wizerunku do robienia $ i władzy.Ponadto państwo,które chce się rozwijać,funkcjonować musi być państwem świeckim – aby nie dochodziło do podziału społeczeństwa jak to się ma obecnie.

    

    

  1. Panie Franz nie wydaje mi się aby była mi potrzebna wnikliwa znajomość działalności historycznej KK wystarczą suche fakty :) natomiast obecna rzeczywistość polityczna z KK jak najbardziej zmusza do zastanowienia czym obecnie KK może się wyróżnić CO zrobił dla Polaków? Naciska na to,że limity NFZ są nie tylko niezgodne z Konstytucja ale i z prawem człowieka / skazywanie na cierpienie / ? doprowadził może choć ten jeden element do sytuacji gdzie każdy chory będzie miał należyta opiekę medyczną? Panie Franz proszę się nie wygłupiać – za kasę która obecnie KK dostaje od POLSKICH PODATNIKÓW powinien się bardziej starać – swoje ideały w działanie przemienić,a nie tylko ględzić i lansować sie medialnie.Mam nadzieję,że wytłumaczyłam dlaczego obecnie KK jest ZBĘDNYM BALASTEM.

    

    

  1. inka77 oraz czcigodni forumowicze WPS, tu ma pani program dla Polski, przy okazji nauczy sie pani historii pisanej przez prawdziwych Polakow 100 lat temu: http://rcin.org.pl/Content/13142/WA248_25591_F-22-346_nowakowski-strzez-o.pdf
   prosze zwrocic szczegolna uwage na przemowienie wielkiego rabina z 1911 roku

    

    

  1. Panie mars,

   cyt: “A wiec w jakim celu powielasz te polprawdy i kogo one dotycza ?”

   Na postawione mnie pytanie, właściwie sam Pan sobie odpowiedziałeś…

   cyt: “Nie jest rowniez prawda, ze bogacenie sie jest glupota, poniewaz bogaty bogaci sie na durniach.”

   W rzeczy samej, pierwszy przykład z brzegu – moje miasto rodzinne – Słupsk,

   w latach 80-tych, “durni” robole, z wypracowanych środków przez państwowe przedsiębiorstwo budowlane, stawiają w nadmorskich miejscowościach (Ustka, Rowy) ośrodki wczasowe, które docelowo w niedalekiej przyszłości mają służyć, m.in. ich rodzinom jako miejsce wypoczynku, spędzania urlopów,
   jednak pech chciał, że te już ukończone, na przełomie lat 80/90, w tajemnicy przed robotnikami, dosłownie za grosze, zostają nabyte przez ludzi z zarządu tejże państwowej firmy,
   czyli przyszłych “bogaczy”, którzy niedość że czerpali potem, przez lata dochody z wynajmu pokoi letnikom, to jakby jeszcze tego było mało, rozszabrowali, pardon, “nabyli” analogicznie jak w/w ośrodki, maszyny, narzędzia przedsiębiorstwa… zakładajac własne pierwsze prywatne zakłady…

   cyt: “chyba ze bogacenie sie koliduje z obowiazujacym prawem i przepisami oraz kodem etyki lub zasadami moralnymi.”

   Tak się jednak składa, że w opisanym przeze mnie przypadku, nie może być żadnej mowy o wystąpieniu jakiejkolwiek kolizji…
   ani z prawem, przepisami, ani etyką czy moralnością, … bo te w czasie TRANSFORMACJI USTROJOWEJ po prostu NIE OBOWIĄZYWAŁY, zostały na pewien czas, który de facto trwa już ćwierćwieku, ZAWIESZONE…

   Panie mars,

   abstrahując od tego tematu, pozwolę sobie na koniec dolać oliwy do ognia, mam tu na uwadze, pańską i Pana opolczyka, żenująco – “ciekawą” konwersację,

   nie mam zielonego pojęcia, co Pan, mieszkający w Stanach, sobie pod nosem nucisz, ale w Niemczech jest takie powiedzenie: “czyj chleb jem, tego pieśń śpiewam…”,

   ponadto jeden z p-tów tajnych dokumentów III Rzeszy brzmi tak:

   „W celu asymilacji tworzenie “Regionów”, pielęgnowanie tylko patriotyzmu lokalnego, np. Region: “Obszar Środkowej Wisły”, “Kraj nad środkową Wisłą”, “Autonomiczny Obszar Krakowa”, …”

   … ?

    

    

  1. Hmm… Zawiało mi tutaj w programie postulatami dosyć mocno nakierowanymi na lewą stronę. Chyba jednak ja pozostanę przy swojej, słowiańskiej ale w pełni liberalnej i kapitalistycznej (acz wolnej i nakierowanej na naszą cudowną kulturę) Polsce :) Czemu od razu musimy iść tak radykalnie? Nie szukajmy na około wrogów a jedynie sprawmy abyśmy pozostali wolni zarówno kulturowo, finansowo, obyczajowo i politycznie. Niech Słowianie pokażą, że potrafią stworzyć państwo, które będzie potrafiło być dla siebie samego ostoją. Stwórzmy liberalne państwo nakierowane na bycie schronieniem dla każdego narodu słowiańskiego, ale będącego jednocześnie “dachem” dla każdego, kto nie ma ochoty poddawać się uciskowi religijnemu czy politycznemu. Powołując się na filozofię polityki samą w sobie to lepiej by było stworzyć państwo potężne mające donośny głos w takich sojuszach jak UE i mogące doprowadzić nawet do ogromnych zmian (jak np. wyrzucenie bzdurnej pseudomoralności katolskiej) na dużym obszarze, a jednocześnie pozostańmy zaangażowani w budowanie Polski Słowiańskiej (może nawet zamiast orła jakiś Raróg a’la Feniks będący metaforą ponownych narodzin? :)). Co do bogacenia się, to nie musimy tworzyć polityki usiłującej na siłę wykreować sztuczną równość, niech się nasi rodacy bogacą i tworzą przyszłość! Myślę, że mało który Polak by chciał wrócić do neokomunistycznego państwa tylko z tytułu przynależności kulturowej. Zbudujmy silną armię, finansujmy i popularyzujmy NASZ kapitał na rynku światowym jednocześnie nie bawiąc się w ciągłą poronioną nacjonalizację każdego najmniejszego skrawka ziemi, zakładu czy złotówki. Dobrym ruchem byłoby ograniczenie pola działań przedsiębiorstw zagranicznych. Wykreujmy coś nowoczesnego a nie cofajmy się do pomysłów, które rację bytu straciły już trochę czasu temu :) Rozumiem, że kapitalizm może być wymysłem syjonistycznym, ale pamiętajmy, że każdej broni można użyć przeciwko jej twórcom ;)

    

    

  1. Opolczyk,

   Przypomnij sobie jak chwaliles komunistyczne PRL, komunistycznego matola W.Gomulke, zydowskiego zasranca Margolisa vel “gen.Jaruzelskiego”, zyda, komuniste i agenta KGB W.Putina z ktorego robiles na sile “bohatera”, poniewaz to odpowiadalo twoim przekonaniom politycznym, a teraz sie tego wypierasz, zalgany kretasie ???

   Komunizm byl systemem zbrodniczym i niewolniczym co odczuli na swojej skorze nie tylko Polacy. A tacy komunisci jak Gomulka, Jaruzelski, Putin etc to byl GNOJ w ludzkiej skorze – oni robili kariery, a jednoczesnie realizowali cele i zadania MIEDZYNARODOWKI SYJONISTYCZNEJ i dlatego tak wysoko zaszli i piastowali wysokie stanowiska w panstwie wlacznie z szabes-gojem A.Siwakiem (czlonek politbiura w latach 1981-1986 i “towarzysz” komunistycznych squrwysynow z PZPR i bratniego KPZR), z ktorego tez chciales zrobic “bohatera”.

   Kradziez polskiego majatku narodowego byla zapoczatkowana juz w 1988r i to przez NOMENKLATURE KOMUNISTYCZNA oraz AGENTOW SPEC SLUZB w okresie istnienia PRL, ktorzy szykowali sobie “miekkie ladowanie”, poniewaz znali tajemnice majacych nastapic wydarzen w przyszlosci i kradziez polskiego majatku narodowego po 1989r byla kontynuowaniem tego dziela, w czym glowna role nadal odgrywali byli prominenci komunistyczni i spec sluzby.
   A czy slyszales o aferze FOZZ ?…. Ta afera jest typowym przykladem okradania panstwa polskiego i Polakow przez KOMUNISTOW, ktorzy kontynuowali swoj zlodziejski proceder po 1989r i zaden z nich nie poniosl kary – lupem komunistycznych zlodziei padlo wtedy 5-10 MILIARDOW dolarow amerykanskich !

   Komunisci stworzyli swoj wlasny klan przestepczy w okresie komunistycznego PRL, a po zmianach ustrojowych w 1990r byli pierwszymi “kapitalistami” w Polsce i to pomoglo im wrocic ponownie do wladzy – vide rzady:
   Oleksego (1995-1996),
   Cimoszewicza (1996-1997),
   Millera (2001-2004),
   Kwasniewskiego (1995-2005),
   Belki (2004-2005).
   Oni z kolei doprowadzili Polske i Polakow do jeszcze wiekszej ruiny za czasow swoich rzadow.
   Analogicznie dzialo sie w bylym ZSRR.

   Twoje twierdzenie, ze:
   “Program zwrócenia Polakom majątku narodowego rozszabrowanego po 1989 roku nie ma nic wspólnego z komunizmem.” ….. JEST ZWODNICZE, poniewaz samo twierdzenie NIE, ale twoje przekonania TAK – vide twoje zaangazowanie sie w obrone KOMUNISTYCZNEGO GNOJU.

   Ateizm jest zaprzeczeniem istnienia Boga (Jezusa Chrystusa), a slowianskie bostwa nie maja nic wspolnego z Bogiem (Jezusem Chrystusem) i przekrecanie przez ciebie tych pojec jest dowodem, ze uprawiasz GEBBELSOWSKA PROPAGANDE polegajaca na powtarzaniu klamstwa, az inni w to uwierza, co wyraznie widac w twoim komentarzu z 5 stycznia 2014r – cytat:
   (Ateizm zaś u mnie znajdzie tylko idiota albo świadomy dezinformator. A twoim żydowskim “bogiem” – obrzezanym cieślą wypchaj się – odmóżdżony wyznawco żydowskiego idola podrzuconego nieobrzezanym Goim przez oszusta Szawła/Pawła.)
   Od siebie dodam: … albo swiadomy Polak jak ja, ktory przejrzal twoje dzialanie i robote wywrotowa jaka prowadzisz.
   Ale to jeszcze nie wszystko, poniewaz stosujesz ZYDOWSKA METODE sklocenia Polakow w celu ROZPIERDOLENIA POLSKIEJ KULTURY NARODOWEJ, na ktora sklada sie KULTURA SLOWIANSKA i CHRZESCIJANSTWO, co faktycznie ulatwia podzial Polski na regiony, na co tylko czekaja SZWABY i ZYDOSTWO, ktorzy po cichu naplywaja do Polski i tworza strategiczne przyczulki osiedlencze – u Niemcow robi sie ciasno, a ZYDOSTWO probuje po raz kolejny utworzyc PANSTWO ZYDOWSKIE w Polsce (do tej pory probowali zrobic to 2 razy: w 1919r i w 1940r i chodzi o tzw. LUBLINLAND).

   O wyzszosci kapitalizmu nad komunizmem swiadczy status materialny przecietnego czlowieka, ktory byl w stanie osiagnac dobrobyt materialny uczciwa praca w krotkim czasie, co bylo niemozliwe w krajach komunistycznych i zajmowalo kilkadziesiat lat, a nawet cale zycie. Poza tym mozna bylo osiagnac sukces na zachodzie bez specjalnych znajomosci lub przynaleznosci do partii politycznych, czego nie mozna powiedziec o komunizmie, ktory zapewnial dobrobyt wylacznie komunistom.
   Poza tym przecietny czlowiek zyjacy w kapitalizmie mogl cieszyc sie wolnoscia, posiadac przy sobie paszport i podrozowac dokad zapragnie lub na ile starczy mu pieniedzy, a w komunizmie ludzie byli trzymani jak zwierzeta w klatce (byli niewolnikami i zakladnikami).
   Dodam jeszcze, ze Polska byla pod sowiecka okupacja od 1945r i sowiecki okupant prowadzil polityke ideologicza i rabunkowa panstwa polskiego.

   Majatek panstwa polskiego powinien byc wlasnoscia panstwa, poniewaz mieszkancy Polski okreslani sa mianem “obywateli”, a ci z kolei posiadaja rozna narodowosc, jak: polska, niemiecka, zydowska, ukrainska, litewska, cyganska, tatarska etc i wszyscy maja rowne prawa oraz o wszystkich mowi sie potocznie “Polacy”, chociaz w rzeczywistosci tak nie jest – zydostwo z Izraela dostaje nawet polskie obywatelstwo i paszporty co uprawnia ich do posiadania majatku panstwowego w Polsce.
   Poza tym “obywatele” z partii komunistycznej przywlaszczyli sobie majatek panstwa polskiego w tajemnicy przed innymi “obywatelami” oraz wlascicielami majatku w Polsce sa obce organizacje, jak: koscioly, gminy zydowskie etc.

   Nalezy wiec wprowadzic zapis w konstytucji, ze majatek panstwa jest wlasnoscia panstwa, w celu zachowania niepodzielnosci majatku panstwowego.
   Panstwo moze z kolei pozwolic swoim “obywatelom” na dzierzawienie majatku panstwa na okreslony okres czasu i pobierac oplate od dzierzawy do skarbu panstwa.
   W ten sposob panstwo zabezpieczy majatek panstwowy przed przejmowaniem go przez “obywateli” roznych narodowosci, a tym samym zabezpieczy sie przed odszkodowaniami za utracone majatki przez “obywateli” roznych narodowosci.

   Oddanie majatku panstwa “obywatelom” czyni ich wlascicielami majatku panstwowego i kazdy moze zrobic z tym co zechce i tu tkwi duzy problem, czego twoj ptasi mozg dotychczas nie pojal.

   Przypomne jeszcze co wielokrotnie pisalem w przeszlosci, ze ze strategicznego punktu widzenia, wlascicielem wazniejszych sektorow przemyslu i gospodarki powinno byc panstwo polskie. A prywatyzacja majatku panstwowego powinna polegac na dopuszczeniu do udzialu spolek pracowniczych, czyli pracownikow zatrudnionych w danej galezi przemyslu i gospodarki.

   Pamietam jak D.Kosiur puscil baka na forum WPS pt. “Wlasnosc to rzecz swieta”.
   Niech sobie kazdy rozwazy to co napisal D.Kosiur i porowna z tym co napisalem n/t zachowania majatku panstwa przy panstwie bez mozliwosci rozdrapywania majatku panstwowego przez “obywateli” roznych narodowosci (Polakow, Niemcow, zydostwo etc).

   Historia przeszlosci uczy, ze nawet majatek nalezacy do Polakow stawal sie wlasnoscia obcych poprzez grabiez, kupno, umowe lub poprzez zwiazek malzenski.
   Moja propozycja z kolei zabezpiecza ten majatek, ktory nadal bedzie pozostawal w rekach panstwa polskiego.

    

    

  1. Pan Z. napisal:

   “Rozumiem, że kapitalizm może być wymysłem syjonistycznym, ale pamiętajmy, że każdej broni można użyć przeciwko jej twórcom”

   “mars” odpowiada:
   Wielu nieudacznikow bedzie narzekac z byle powodu, ale nic nie zrobi, zeby poprawic nawet swoja sytuacje materialna, mniejsza o realizacje celow narodowych, bo to wymaga jeszcze wiekszego myslenia i przewidywania sytuacji na wiele lat do przodu.

   Ja bylem i jestem optymista i wyznaje zasade, ze na wszystko jest rozwiazanie, ale od czlowieka zalezy czy znajdzie odpowiedni sposob.
   Dlatego nalezy najpierw dokladnie zbadac istniejacy problem i znalezc przyczyny, a nastepnie pozbyc sie przyczyn.

   Przyklad 1:
   PASO-ZYDY to robactwo, ktore zeruje na ludzkiej naiwnosci i glupocie.
   Rozwiazanie:
   Zeby pozbyc sie naiwnosci i glupoty, ktore sa przyczyna niewiedzy i osobistych problemow zyciowych, nalezy dazyc do POZNANIA PRAWDY.

   Przyklad 2:
   Najwieksza bronia paso-zydow jest PROPAGANDA, ktorej uzywaja do oglupiania gojow, a ich glownym zrodlem sily sa PIENIADZE.
   Rozwiazanie:
   Glosic prawde oraz wypelniac “5 przykazan Polaka”.

    

    

  1. Pan Z.,

   cyt: “Zawiało mi tutaj w programie postulatami dosyć mocno nakierowanymi na lewą stronę. Chyba jednak ja pozostanę przy swojej, słowiańskiej ale w pełni liberalnej i kapitalistycznej (acz wolnej i nakierowanej na naszą cudowną kulturę) Polsce.
   Czemu od razu musimy iść tak radykalnie?”

   A po temu, aby z „cudownie kulturowej” Polski, nie ewakuowali się ucieczką ludzie…

   Co ciekawe, głównie do zachodnio – europejskich „kapitalistycznych” krajów …paradoksalnie, z wybitnie dużym odchyleniem na …LEWO

   O czym od lat, mają okazję przekonać się, setki tysięcy naszych rodaków…

    

    

  1. Mars, w tym wypadku trzeba nieco odwrócić kota ogonem i zacząć zmieniać mentalność naszego narodu zniszczoną przez setki lat okupacji kulturowej ze strony chrześcijaństwa. Co do żydowskiego lobby to wcale nie musi być ono stricte żydowskie, nasza ludzka natura bardzo lubi “aktywować” się w momencie gdy znajdziemy się zbyt wysoko w hierarchii i powoduje przypasowanie się do schematu bez najmniejszej chęci jego zmian. Co do samej kultury, to trudno będzie walczyć z obecnym rozprzestrzeniającym się kultem hedonizmu i pieniądza dlatego też jestem zwolennikiem stabilizacji polityki w kierunku wykorzystania istniejącego systemu (z dużymi modyfikacjami) przeciwko takim “wielkim bratom”. Jestem raczej typem rewolucjonisty aniżeli podporządkowanej owcy, ale uważam, że niezbywalnym prawem człowieka (a najbardziej Słowianina) jest bezgraniczna wolność podejmowanych decyzji ograniczana jedynie dobrem drugiego człowieka a może czasem nawet jakiegoś kolektywu. Pamiętajmy, że zanim chcielibyśmy nawet tworzyć takie państwo jak wymienione w powyższych postulatach to musielibyśmy najpierw wyleczyć Polaków z “polactwa” bo jestem pewien, że znalazłby się jeden debil z drugim, co chcieliby wspiąć się na szczyt i zagarnąć całą pulę a’la wielkie paniska (co z resztą pasuje jak najbardziej do takiego stereotypowego żydostwa).

    

    

  1. Dylu drogi, najpierw zapewnijmy byt, szczęście i dostatek naszym rodakom a później utrudniajmy im wynoszenie się z kraju (co i tak dla mnie jest kompletnym absurdem aby odbierać tak kardynalne wartości wolnościowe dla człowieka)

    

    

  1. Pan Z.,

   Cyt: „Pamiętajmy, że zanim chcielibyśmy nawet tworzyć takie państwo jak wymienione w powyższych postulatach to musielibyśmy najpierw wyleczyć Polaków z “polactwa” bo jestem pewien, że znalazłby się jeden debil z drugim, co chcieliby wspiąć się na szczyt i zagarnąć całą pulę a’la wielkie paniska…”

   A czemu tu się dziwić, w końcu…

   Cyt: „nasza ludzka natura bardzo lubi “aktywować” się w momencie gdy znajdziemy się zbyt wysoko w hierarchii i powoduje przypasowanie się do schematu bez najmniejszej chęci jego zmian.”

   Taki to już urok LIBERALIZMU I KAPITALIZMU…

    

    

  1. Pan Z,

   Okreslenie “okupacja kulturowa chrzescijanstwa” jest wyrazeniem zaklamanym i sprzecznym z prawda historyczna.

   Glownymi szkodnikami Polski i Polakow byli:
   – zywiol germanski (cywilizacja bizantyjska),
   – zywiol rosyjski (cywilizacja turanska),
   – zydostwo (zmijowe plemie i dzieci diabla), ktore kultury nie posiada.

   Druga kategorie szkodnikow stanowili:
   – nieodpowiedzialni wladcy Polski,
   – glupota i prywata elit rzadzacych i wyzszych sfer,
   – obce agentury i organizacje,
   – zdrajcy Polski,
   – zaprzedajne elity koscielne i skorumpowani papieze,
   – wroga i zaklamana propaganda swiecka i koscielna,
   – komunizm i komunisci,
   – zazdrosc, ciemnota, naiwnosc i glupota ludu.

    

    

  1. dyl,

   Po pierwsze, zasady moralne i kod etyki pozostaja niezmienne. Zmienia sie jedynie mentalnosc czlowieka pod wplywem roznych czynnikow, czyli krotko mowiac to czlowiek decyduje czy chce byc czlowiekiem czy swinia.
   A po drugie, niezaleznie ile czlowiek posiada majatku to nie jest go w stanie zabrac na “drugi swiat”.
   I po trzecie, sa rzeczy drozsze niz majatek i pieniadze.

   Nie wiem jakie panuja zwyczaje w Niemczech, poniewaz nie jestem Niemcem i nie mieszkalem w Niemczech, ale z moich obserwacji Niemcow wynika, ze to narod zamkniety w sobie i sztywny, przypominajacy troche roboty oraz uwazajacy sie za wyzsza rase, ale czujacy respekt przed Amerykanami, ktorzy z kolei sa wyluzowani, rozumieja drugiego czlowieka, sa uczynni i nie wynosza sie ponad innych.
   Kontynent AP zamieszkuje ponad 100 roznych narodowosci i kazda narodowosc ma w sobie cos szczegolnego ze swojej natury.
   Nasz narod polski w porownaniu z cala mieszanka narodowosciowa jest jednym z najbardziej cywilizowanych na kontynencie AP, dzieki wychowaniu w wierze chrzescijanskiej i polskiej kulturze – pomijam margines jaki stanowia “degustatorzy trunkow”, ktorzy nie chlaja jak w Polsce, ale pija w bardziej kulturalny sposob.
   Poza tym Polacy sa pracowici, sa lubiani przez inne narodowosci i maja szacunek u Amerykanow – gen.Kazimierz Pulaski jest bohaterem Stanow Zjednoczonych i na jego czesc Amerykanie ustanowili swieto narodowe, ktore przypada na 11 pazdziernika w calej Ameryce.

    

    

  1. Re: polemika “dyl” z “Pan Z” (6 styczen 2014)

   Cytat za “dyl”:

   “Taki to już urok LIBERALIZMU I KAPITALIZMU…”

   “mars” odpowiada:

   To co napisales “dyl” ma wylacznie zabarwienie ideologiczne.
   To nie urok liberalizmu i kapitalizmu powoduje zmiany w postepowaniu czlowieka, chociaz tez ma na to wplyw, ale jest to glownie uzaleznione od cech charakteru czlowieka, wychowania i srodowiska, i sprawa nie dotyczy tylko awansu w hierarchii spolecznej, ale to samo mozna zaobserwowac w przypadku wzrostu zasobow finansowych Polaka i mialem okazje to zaobserwowac w Polsce i na kontynencie AP, z tym ze Polska wypada o wiele gorzej pod tym wzgledem, poniewaz na kontynencie AP dom i samochod nie sa luksusem tak jak w Polsce i w mentalnosci Amerykanow panuje zasada, ze nikogo nie obchodzi co robisz i ile zarabiasz.
   Nawet stosunki miedzyludzkie miedzy przelozonym a podwladnym sa na poziomie kolezenskim – na “ty” lub po imieniu, a w Polsce panuje regula “pana” i “pani” oraz im mniej dana osoba jest inteligentna i mniej u niej zasad moralnych, tym wieksze z tej osoby bydle i ma wyzej zadarty nos.
   A jak takie bydle trafi na wyzsze stanowisko to traktuje tych ponizej jak powietrze, a gdy ma wiecej pieniedzy to traktuje biedniejszych od siebie jak bezwartosciowe przedmioty.

    

    

  1. Pan Z.,

   Obawiam się, że nie dostrzegasz faktu, że tzw. “liberalizm” i kapitalizm wymyślono po to, aby przejąć na prywatną własność całą planetę. My mamy być zaczipowanym bydłem roboczym. I wiesz – dlaczego z nimi nie mamy szans? Giełda jest pod ich kontrolą. Służy ich inreresom. Manipulują nawet wartością tzw. pieniądza. Ponadto, a raczej przede szystkim są oni “władcami pieniądza”. Mają monopol na jego emisję i kontrolę. I mają ich skolko ugodno – coraz więcej. A Goim i ich budżety mają ich coraz mniej. Niedługo za długi wykupią wszystko. Łącznie z monopolem na zaopatrzenie w wodę pitną. I wtedy będziemy pracować u żyda, mieszkać u żyda, leczyć się u żyda, kupować u żyda, uczyć się u żyda, a nawet będziemy grzebani u żyda.
   Tylko ślepiec nie widzi – komu i czemu służy kapitalizm i liberalizm.
   Dlatego proponuję “odbicie w lewo”. Kim byliby Rothschild czy Rockefeller gdyby banki były znacjonalizowane i wielki kapitał zlikwidowany? Jaką by posiadali władzę nie mając kontroli nad pieniądzem? I nie mając pieniędzy więcej niż my?

   mars – masz zbyt nawalone w łepetynie, aby twoim obrzezanym wiarą w żydka mózgiem cokolwiek zrozumieć. Ciebie zaczipują, będziesz ich zaczipowanym i wywłaszczonym niewolnikiem i dalej będziesz pluł na “komunizm”. Jesteś zbyt tępy aby do ciebie cokolwiek racjonalnego trafiło.
   I nawet twój obrzezany “bóg jedyny i prawdziwy” ci nie pomoże. Bo on to taki bóg jak ja Chińczyk.

    

    

  1. A ja myślę aby z każdej ideologi ustrojowej wyciągnąć to co najlepsze zarówno dla ogółu jak i jednostki – bez rozgraniczania ten prawy ten lewy a jeszcze inny “środkowy” Kto powiedział/napisał,że ma być lewo albo prawo? Gdzie taki przymus?

    

    

  1. przemex

   7 Styczeń 2014

   Użytkownika który zwie się mars(sram) należy zwyczajnie ignorować, olewać, traktować jak powietrze, on tylko chodzi po blogach i forach i sra na wszystko co mu się nie podoba i na wszystkich którzy mu się nie podobają a którzy nie pasują do jego zakłamanej wizji rzeczywistości. Po co z kimś takim dyskutować i tracić energię, psuć sobie nerwy jak on i tak co byś nie powiedział na wszystko nasra.

    

    

  1. Opolczyk: Tutaj muszę przyznać, że masz po części rację, ale z drugiej strony można to określić jako “żydowską paranoję” (nie ubliżając Ci, oczywiście, gdyż darzę Cię szacunkiem jako rozmówcę o odmiennych poglądach i wolę dyskusję aniżeli kłótnię). Racją jest, że kontrolując pieniądz żydostwo (a nawet nie sami żydzi, a osoby o tejże stereotypowej mentalności) posiada władzę i monopol w wielu kardynalnych sferach gospodarki światowej, aczkolwiek czy nie nastąpiłoby to samo, gdyby na stanowiska zarządzające kapitałem państwowym (uprzednio znacjonalizowanym) wpakowały się osoby, które mają podobne zamiary jak aktualni “czerwonotarczowi” czy Rockefellerowie? Myślę, że powinniśmy w tym aspekcie szukać złotego środka i zamiast nacjonalizować wszystko, od nasionka drzewa po wielkie zakłady, znacjonalizować to, co jest potrzebne i stworzyć państwo o charakterze etatystycznym z możliwością wspomagania przedsiębiorców i subiektów na rynku, jednocześnie ograniczając pole manewru wielkim kolosom korporacyjnym? Co do “silnych wspólnot lokalnych”, jak to zostało określone powyżej, to jestem wyjątkowo sceptyczny; zastosuję się do przykładu śląska (wskazanego powyżej), który z wielką chęcią nakierowałby się na Niemcy. Taka “federalizacja” państwa może i nie byłaby taka do końca zła, ale nie w aż tak skrajnym stopniu, może lepsze byłoby stworzenie federacji, lecz nie dawanie każdemu takiemu “kolektywowi” zbyt dużej swobody działań. No i więcej liberalizmu obyczajowego :)

    

    

  1. Ineczko77,

   A po której stronie bije Ci serducho..?

   przemo,

   A Tobie co?! Kulturka się urwała?! Trochę szacunku okaż naszemu gościowi.

   Tym bardziej, że Pan “mars” przybył do nas z bardzo daleka… i ma niezbywalne prawo, aby pewnych “ziemskich” rzeczy nie rozumieć…

   A jako że, Pan “mars” w imieniu swojego Boga (z ang. GOD – czytanego wspak – DOG), pofatygował się już do nas, ziemian zawitać, zatem uszanujmy to, i pozwólmy mu swobodnie się wyszczekać… pardon, podzielić swą mądrością…

   mars,

   cyt: “Kontynent AP (dyl – Ameryki Północnej), zamieszkuje ponad 100 roznych narodowosci i kazda narodowosc ma w sobie cos szczegolnego ze swojej natury.
   Nasz narod polski w porownaniu z cala mieszanka narodowosciowa jest jednym z najbardziej cywilizowanych na kontynencie AP, dzieki wychowaniu w wierze chrzescijanskiej i polskiej kulturze – pomijam margines jaki stanowia “degustatorzy trunkow”, ktorzy nie chlaja jak w Polsce, ale pija w bardziej kulturalny sposob.”

   Wielkie dzięki Sarmato mars, teraz już wiem skąd się wzięły te słynne “polish jokes” – TO WSZYSTKO PRZEZ …ZAZDROŚĆ pozostałych, mniej doskonałych narodowości.

   Pan Z.,

   cyt: “No i więcej liberalizmu obyczajowego ”

   Tak Panie Z.,

   zamiast wieczorynki – pornola dzieciom na dobranoc… bo dzieci są najważniejsze…!!!

   a jak już trochę podrosną, to na telewizyjnej telegazecie, będą mogły przebierać w ofertach “towarzyskich” (pani pozna pana, pan pozna panią) –
   ale wpierw, koniecznie zaciągnie malutką pożyczkę na kolację i motelik, –
   no i bym zapomniał, niech coś jeszcze zostawią sobie na wróżkę i horoskop –
   tak tylko dla 100% pewność, czy aby przypadkiem zdrada się nie wyda…

   tak trzymać Panie Ż.

    

    

  1. przemex,

   Grupy dyskusyjne, ktore mialem okazje odwiedzic przedrukowuja materialy innych autorow w/g swoich upodoban dostosowanych do wlasnych pogladow i ideologii i kazdy pierze Polakom mozgi na swoj sposob. Natomiast nikt nie analizuje podawanych informacji i nie wie ile jest w tym prawdy, polprawdy i klamstwa oraz domyslow autora lub przekreconych przez autora faktow historycznych.

   O czym chciales dyskutowac ?

    

    

  1. inkaa77,
   Nalezy skupic sie na tym co ma sens i sprawdzilo sie w praktyce, bez wzgledu na panujace systemy i dostosowac to do warunkow i mozliwosci Polski i Polakow z jednoczesnym prowadzeniem dzialan profilaktycznych czyli jednym slowem nalezy zbudowac POLSKI SYSTEM NARODOWY.

    

    

  1. Re: “dyl” (7 styczen 2014),
   Ja tez nie rozumiem ziemskiej rzeczywistosci, ze czlowiek niby jest istota rozumna, a zachowuje sie gorzej niz zwierze, ktore kieruje sie instynktem.
   A za porownanie Boga (Jezusa Chrystusa) do “psa” (po angielsku “dog”) , zdechniesz jak pies – zydowi Kaczynskiemu tez zyczylem smierci, kiedy podpisal Traktat Lizbonski 10 pazdziernika 2009r, patrz temat pt. “Smierc zdrajcy L.Kaczynskiemu” na POLSKIE FORUM NARODOWE (str 4).

    

    

  1. Drogi Dylu, mam prośbę, nie hiperbolizuj; tak w ogóle to w państwie, w którym istniałaby wolność nie musiałbyś narażać dziecka na takie rzeczy jak opisałeś powyżej, jestem wręcz pewien, że zaraz znalazłoby się więcej takich jak Ty, którzy mogliby tworzyć swoje małe systemy wychowania i zamykać w nich swoje metody. W realnie wolnym państwie raczej jest mała szansa abyś był przymuszany do takiego wychowywania dzieci i to właśnie tutaj jest kolosalna różnica między wolnością a socjaldemokracją (na LEWO w Europie :)). Mógłbym nawet napisać “A co Cię obchodzi życie innych?”, ale cóż by to dało? W rzeczywiście liberalnym kraju (nie tym pseudoliberalnym a’la większość państw “zgniłego zachodu”) stworzyłbyś swoje stowarzyszenie jednoczące osoby o takiej moralności i systemie życia jak Twój, więc cóż za problem? Szukajmy rozwiązań kompromisowych jeżeli już prowadzimy polemikę na takie ostre tematy :)

    

    

  1. No bije z lewej :)) chyba? ;) Niewątpliwą zaletą tamtejszego ustroju było to,ze nie trzeba było stać w kolejce po zdrowie i życie,nie było tak wszechogarniającej biedy,bezrobocia,a co za tym idzie patologii.

    

    

  1. mars,

   cyt: “Ja tez nie rozumiem ziemskiej rzeczywistosci, ze czlowiek niby jest istota rozumna, a zachowuje sie gorzej niz zwierze, ktore kieruje sie instynktem.”

   I wcale się nie dziwię…
   Nie uważa Pan, że pora się już zbierać i wracać do swoich…

   A i jeszcze jedno, mogę zagwarantować Panu, że jak mi się już “zdechnie” – to na pewno się więcej nie zobaczymy …
   W czerwcu zeszłego roku, po ponad 17 latach życia, grzebiąc mojego psa – jemu już to obiecałem…

   Pan Ż.,

   A świstak siedzi i zawija je w te sreberka… aha aha

   ineczko77,

   pozostaje postawić mnie tylko – kropeczkę

   .

    

    

  1. Albo ja jestem kompletnym tłukiem, żydomasonem oraz debilem i nie potrafię zrozumieć Dyla, albo jego poziom dyskusji jest zbyt niski. Cóż, nie mnie to oceniać.

    

    

  1. inkaa77: Cóż, tutaj masz dużo racji, kiedyś pod tymi względami było lepiej, ale jakoś tak niezbyt widzi mi się fakt państwa opiekuńczego, lecz jednak myślę, że to kwestia poglądów; racja jak dupa, każdy ma swoją. Istnienie odgórnej opieki i usilnego zrównywania wszystkich kojarzy mi się jednak z usilnymi staraniami wyeliminowania podziałów na lepszych i gorszych, które przecież są jak najbardziej naturalne… Ale cóż, mogę mówić jedynie z subiektywnej perspektywy moich poglądów oraz wymieniać je z osobami o odmiennych upodobaniach i zdaniu.

    

    

  1. Pan Ż.,

   proszę mnie wybaczyć, ale ja tylko dostosowałem się do pańskiego poziomu myślenia…

   to jaki właściwie reprezentujesz Pan (subiektywny) punkt widzenia, który ponoć zawsze zależy od punktu siedzenia, zdradza następujące zdanie:

   cyt: “Istnienie odgórnej opieki i usilnego zrównywania wszystkich kojarzy mi się jednak z usilnymi staraniami wyeliminowania podziałów na lepszych i gorszych, które przecież są jak najbardziej naturalne…”

   Tak się jakoś dziwnie składa, ale ten postulowany przeze mnie “SZATAŃSKI” ustrój socjalistycznej MATERIALNEJ RÓWNOŚCI, w żadnym wypadku NIE KWESTIONUJE (zwalcza) NATURALNYCH RÓŻNIC MIĘDZY LUDZMI – A TYLKO I WYŁĄCZNIE, TEN SZTUCZNY “BOŻY” PODZIAŁ na lepiej i gorzej uposażonych – KTÓRYCH STWARZA właśnie pański SYSTEM KAPITALISTYCZNO-LIBERALNY… w całości OPARTYM NA KULCIE BOŻKA MAMONIE…

   cyt: “lecz jednak myślę, że to kwestia poglądów; racja jak dupa, każdy ma swoją.”

   i coś mnie się tak zdaje, że ta pańska “szanowna”, dość mocno musiała przyrosnąć do jakiegoś ciepłego kurwidołka…

    

    

  1. Cóż mam powiedzieć drogi Panie Dylu, ja się nie zgadzam z pańskim poglądem, Pan się nie zgadza z moim i sądzę, że nic kreatywnego jednak z tej polemiki nie wyjdzie a argumentować się możemy całą wieczność i sądzę, że zarówno moja upartość jak i pańska nie pozwoli nam dojść do konsensu. Jednak czy rzeczywiście w naturze nie istnieje podział na bardziej obdarzonych np. intelektem i na mniej?

    

    

  1. Panie Ż.,

   istnieje… właśnie dowiodłeś Pan tego, wyciągając taki, a nie inny wniosek z mego, powyższego komentarza…
   dobrej nocy

    

    

  1. Pan Z też mi sie nie uśmiecha aby państwo ingerowało w każdy aspekt mojego życia – jednak ustrój na zasadzie równości jak najbardziej.Uważam,że planeta nie jest niczyją własnością,kapitalizm wyklucza jednostki słabsze,mniej zaradne intelektualnie / tz. segregacja “naturalna”? / jednak my nie jesteśmy zwierzętami aby rywalizować o przetrwanie.Segregacje naturalną funduje nam sama natura / uśmierca jednostki słabsze fizycznie / i nie widzę potrzeby abyśmy my sami jeszcze się segregowali.

    

    

  1. I tak oto poglądy nas poróżniły Panie Dylu, nie zmienia to jednak faktu, że chciałbym podziękować za możliwość wymiany zdań. Żyć będziemy w takim świecie jaki sami sobie stworzymy i niezależnie od własnych poglądów trzeba będzie się dostosować lub walczyć. Tak czy inaczej lepiej będzie się nawzajem nie pomordować o subiektywne racje a zjednoczyć w ramach jakiegoś konsensu bez narzucania nikomu kagańca, obroży i smyczy (tutaj szczere poparcie dla Inkii).

    

    

  1. ineczko77,

   cyt: “Uważam,że planeta nie jest niczyją własnością,kapitalizm wyklucza jednostki słabsze,mniej zaradne intelektualnie / tz. segregacja “naturalna”? / jednak my nie jesteśmy zwierzętami aby rywalizować o przetrwanie.”

   Przeciwnie, KAPITALIZM jednostki słabsze i te mniej zaradne intelektualnie
   wprost PROMUJE…

   Kapitalizm (kapitaliści) wszelkimi sposobami, to walczy (wykluczają) zaś z jednostkami spostrzegawczymi, które to niczym rentgen, potrafią prześwietlić ich niecne zamiary, pod przykryciem głoszonych przez się zasad typu: wolność, demokracja, prawa człowieka, itp, sprywatyzowania na własność, wspólnej planety Ziemii.

   Kapitalizm który jest obliczony na to aby zarabiać, m.in. poprzez produkcję tego wszelkiego, zalewającego nas zewsząd elektro – mechanicznego śmiecia, dąży do “debilizacji” społeczności ludzkich, do uzależnienia … oraz ubezwłasnowolnienia nas od siebie,
   a co za tym idzie, uniemożliwienia w przyszłości, jako jednym ze ZWIERZĄT, rywalizowanie z nimi o swe GODNE przetrwanie…

    

    

  1. Panie Ż.,

   ja również dziękuję

   ps. komentarz wyżej, Anonim – jest mój

    

    

  1. No ja jestem jednak za tym aby z każdej ideologi wyciągnąć to co najlepsze – jak pisałam kto powiedział,że lewo lub prawo musi być? Opieramy się na dwóch “głównych” nurtach ideologicznych na zasadzie “dobra i zła” a ja myślę,że to nie tędy droga.

    

    

1 Trackback For This Post
 1. Katolicyzm i hitleryzm – co je łączy | blog polski

  […] Maksym Krautz-Rock związany z gadzinówką w dyskusji na WPS odnośnie mojego programu dla słowiańskiej Polski […]

 

[Uwaga! Powyższy tekst (wraz z komentarzami) jest kopią usuniętego przez Opolczyka
(autora) wpisu z blogu Wierni Polsce Suwerennej:
http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/12/30/program-dla-polski-slowianskiej/
Słowianin]

4 komentarze do “Program dla Polski Słowiańskiej

 1. moim duchowym przewodnikiem jest Swarożyc,oświeca mi umysł również w kategorii religii. Dlatego zdaję sobie sprawę,że sny o potędze można schować pod poduszkę.
  Jeśli chce się zmian to trzeba zacząć merytoryczną dyskusję nad biblią, bo ona współcześnie stanowi o tym jak postrzega się Boga i co to znaczy. Znaczy tyle ile się komu podoba póki co. Powrót do duchowych korzeni jest formą protestu przeciw panującym zasadom, cudzy bogowie nie mają obąwiązku dbać o morale nowych nabytków, bez względu na to jak została wprowadzona religia.

 2. Widzę Bracia , że wśród dyskutantów jest wielu chrześcijańskich fundamentalistów proponuje zakończyć dyskusję bo w rezultacie napędza tylko zbrodnicze zapędy chrześcijańskiego ścierwa.SŁAWA

 3. Pingback: Biblia – żydowska księga zbrodni – wyssana z palca | Słowianin - Polak - Rodzimowierca

Możliwość komentowania jest wyłączona.