Biblijne korzenie globalizmu (NWO)

.

 

 

[1) Lord Jacob de Rothschild. 2) Nathaniel Rothschild. 3) Baron John de Rothschild 4) Sir Evelyn de Rothschild 5) David Rockefeller 6) Nathan Warburg 7) Henry Kissinger 8) George Soros 9) Paul Volcker 10) Larry Summers 11) Lloyd Blankfein 12) Ben Bernanke]

.

Odradzające się u nas i w innych krajach Europy i świata rodzimowierstwo połączone z powrotem do własnej, pogańskiej, przedjahwistycznej tożsamości ma wielu wrogów. Poganie w Polsce są przez katolików bardziej nienawidzeni i zwalczani niż konkurencyjne odpryski żydochrześcijaństwa. Pogaństwo wszak przypomina katolikom, że są oni renegatami własnej słowiańskiej kultury i tradycji i że ich katolicki „patriotyzm” jest zaprzaństwem oraz zdradą wiary naszych praojców.
Także odmóżdżeni poprawnością polityczną zwolennicy integracji z Unią Jewropejską przyglądają się nam  z niechęcią. My rozprawiamy o rodowo-plemiennej wspólnocie Słowian a oni chcą być „jewropejczykami”. Nie lubią nas racjonaliści, ateiści, a także miłośnicy starożytnego Rzymu i antycznej Grecji. Obce chwalą, swojego nie znają. Lub nie doceniają…
.
Nad wszystkimi zaś powyżej wymienionymi wisi jak miecz Damoklesa globalistyczny, żydowski nowy porządek świata.
.
Zamiast się o nim rozpisywać pozwolę sobie na przytoczenie kilku cytatów:
.
„Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”
Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster.
.
„Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy rząd światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”
James Paul Warburg – żydowski bankster.
.
„Nad społeczeństwem dominować będzie elita, która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”
Zbigniew Brzeziński – żydowski podkomendny żydowskiego globalisty Davida Rockefellera.
.
„Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”
David Rockefeller – żydowski bankster, „filantrop” i globalista.
.
Początki współczesnego globalizmu sięgają starożytności. Mówiąc precyzyjniej – zakorzenione są w biblii, a więc w „piśmie świętym” – tym żydowskim i żydo-chrześcijańskim.
.
W jednym z wcześniejszych tekstów pt: „Stary porządek świata kontra nowy” napisałem:
.
„Nowy (żydowski) porządek świata (NWO)
.
Jego narodziny sięgają starożytnego Kanaanu/Palestyny. Geneza NWO leży w wymyślonej przez kapłanów plemiennego Jahwe ideologii narodu wybranego, dającej Izraelitom – wyznawcom Jahwe – uzasadnienie do okradania, zniewalania i mordowania Gojów.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/06/25/stary-porzadek-swiata-kontra-nowy/
.
Wątku tego nie rozszerzałem, warto jednak zacytować niektóre  fragmenty żydowskiej biblii Tanach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach
.
w komplecie przejętej jako „Stary Testament” przez żydo-chrześcijaństwo:
.
„Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”
.
„I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
.
„Tak mówi Pan Bóg: „Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.”
.
„Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
.
Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi
.
„Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli...”
.
Spreparowanie chrześcijaństwa było jednym z etapów ideologicznego podboju świata przez Żydów.
W cytowanym powyżej moim tekście tekście napisałem o tym lakonicznie tak:
.
„Etap III – podrzucenie Rzymowi ideologii (zrodzonej w łonie judaizmu) sekty wyznawców Joszue/Jezusa.”
.
Pisał o tym też Marcus Ravage.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/
.
Oraz L. Ziemicki. Jego tekst niestety w międzyczasie usunięty ze strony wydawnictwa Toporzeł
http://toporzel.pl/lista.php?dzial_id=kulisy
.
można przeczytać tu:
http://www.pnpzadruga.pl/czytaj-zadruge/numer-1-1-01-1948/swiatopoglad-na-eksport.html
.
Potwiedza to również polski “żyd z odzysku”, Stanisław Krajewski (przytaczam fragment tekstu o nim Marka Głogoczowskiego):
.
„Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię”.
Cytując rabina (?) Franza Rosenzweiga, Krajewski dodaje do tej biblijnej zapowiedzi: Żydzi są dziedzicami Objawienia, a chrześcijanie, uznając je, są spadkobiercami swojego Objawienia. … Żydzi muszą strzec świętego płomienia, a chrześcijanie mają roznosić jego światło we wszystkich kierunkach. Czyli po prostu, chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Żydzi zaś są prawowitymi “panami świadomości” ludów które dały się schrystianizować. (Słowo chrześcijanin – po francusku chrétien – wywodzi się zresztą etymologicznie od crétin, czyli po prostu kretyn.)”
.
Także islam spełniał rolę „chłopca na posyłki” (a raczej”użytecznego idioty”) kolportującego w świecie islamu żydowskie „prawdy objawione”. Mimo iż stworzony został głównie po to, aby stanowić przeciwwagę wobec szybko rozprzestrzeniającego się chrześcijaństwa. W tym miejscu trzeba uczciwie przyznać, że islam jest bardziej wojowniczo nastawiony wobec „najstarszych braci w wierze” niż uległe globalnej sitwie chrześcijaństwo (NATO), będące obecnie parobkiem – szabas-gojem do napadania na kolejne muzułmańskie kraje.
.
A skoro już  jesteśmy przy islamie…..
Zadziwia mnie wciąż na nowo kompletna ignorancja katolików na temat właśnie islamu. Akurat wczoraj gościłem dobrego znajomego, katolika. Był on kompletnie zaszokowany, gdy dowiedział się ode mnie, że Koran został zgodnie z muzułmańską tradycją podyktowany Mahometowi przez archanioła Gabriela. A więc tego samego posłańca plugawego Jahwe ludobójcy, który zwiastował rzekomo żydówce Miriam poczęcie obrzezanego cieśli. Nie miał też mój znajomy zielonego pojęcia o tym, że Allah to arabskie słowo oznaczające abrahamicznego boga Jahwe.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Allah
.
Podrzucenie Goim żydo-chrześcijaństwa miało na celu przygotowanie właściwego gruntu do dalszego podboju świata. Należało ludzkość oswoić z „narodem wybranym”, Jahwe, prorokami i żydowską mitologią. Było to mówiąc kolokwialnie zażydzenie Ducha ludzkości. Do dzisiaj w wielu krajach przysięga się w sądach na żydowską biblię czy na żydowskiego Jahwe, w preambułach konstytucji odwołuje się tego psychopaty-ludobójcy, w hymnach „narodowych” czci się żydowskiego „Boga”. Co dziwne, w „naszym” hymnie w jego aktualnej wersji nie ma odwołania do żydowskiego boga. Choć początkowo było („Dosyć tej niewoli mamy Racławickie Kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli.”). Za to amerykański hymn na zakończenie odwołuje się do żydowskiego Jahwe (A to niech będzie nasze motto: „W Bogu pokładamy ufność”).
.
Przez długie wieki Żydzi zajmowali się głównie handlem, dzierżawą i lichwą. Rozproszyli się po całym świecie i czekali na ich moment. A ten nadszedł w 1694 roku gdy utworzony został z ich inicjatywy Bank Anglii.
.
Wymyślony podstępny i bandycki system bankowy z prawem emisji pieniędzy z powietrza stał się źródłem potęgi żydowskich banksterów. W roku 1773 spotkało się ich kilkunastu we Frankfurcie n/Menem. Inicjatorem spotkania był Mayer Amschel Rothschild (Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy w nim prawo). Na tym spotkaniu uzgodniono wspólne działania w celu przejęcia władzy nad światem. To wtedy właśnie zainaugurowane zostało współczesne NWO. O którym od pewnego czasu otwarcie już mówią polityczne marionetki – „prezydęci”, szefowie „żondóf”, komisarze unijni, a nawet papieże.
.
Najważniejszym narzędziem podboju świata jest pieniądz. Za niego wykupiono media. Dzięki nim można usłużną kanalię wypromować na męża stanu, a niepokornego polityka zniczczyć. Przede wszystkim zaś można medialnie zafałszować rzeczywistość trzymając Goim w medialnym matriksie. Wymyślono ponadto „wolny rynek” korzystny dla bogaczy („Jakiż pokój być może między hieną a psem i jakiż pokój być może między bogatym a ubogim? Dziki osioł na pustyni jest żerem dla lwów, a biedni są łupem dla bogatego.” – Syr. 13; 18-19)
.
Wymyślono spółki akcyjne i kapitałowe, „papiery wartościowe” i przede wszystkim złodziejskie giełdy do wywoływania kryzysów i do wykupu majątków Goim. W czasie kilku wielkich kryzysów w USA (m.in 1907, 1929) doprowadzono do bankructwa tysiące konkurencyjnych małych banków prywatnych i tysiące przedsiębiorstw, po czym je przejęto. Wymyślono Unię Jewropejską i euro po to, aby doprowadzić do zsynchronizowanego gigantycznego zadłużenia bogatej wcześniej Europy, której narzuca się obecnie przymusową „prywatyzację” – czyli przejmowanie przez podkomendnych globalnej sitwy na własność wszystkiego, co ma jakąkolwiek materialną wartość. Czeka nas jeszcze jeden, naprawdę wielki kryzys (być może poprzedzonych kilkoma „mniejszymi”). Ten zapowiedziany przez Davida Rockefellera: “Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”
.
Obok pieniądza innym ważnym narzędziem czy metodą działania jest dezinformacja i utrzymywanie Goim w niewiedzy. Goje nie wiedzą prawie nic o bandyckim systemie finansowo-bankowym, o Radzie Stosunków Międzynarodowych, o Grupie Bilderberga czy o Komisji Trójstronnej. Media o nich nie informują, choć potentaci medialni biorą w tych konspiracyjnych zlotach systematycznie udział. A gdy poważny człowiek zadaje pytanie – dlaczego media nie informują nas o tych zlotach – okrzyknięty zostanie wyznawcą niepoważnych teorii spiskowych. Tylko czyż nie jest oczywistym spiskiem utrzymywanie w tajemnicy przed opinią publiczną trwających od dziesięcioleci tajnych schadzek światowej elity bankstersko-finansowej, gospodarczej, medialnej i politycznej?
.
Kolejnym narzędziem/metodą jest skłócanie podbijanych i okradanych Goim pomiędzy sobą.  Lub zapędzanie ich na fałszywe barykady.
Skłócanie to polega na napuszczaniu np. chrześcijan i muzułmanów przeciwko sobie. Oraz na fabrykowaniu pomiędzy nimi ognisk zapalnych. Ale skłócani są pomiędzy sobą i żydo-chrześcijanie rozbici na setki odprysków.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_chrze%C5%9Bcija%C5%84skie
.
Obok nich istnieją jeszcze kościoły „chrystusowe”.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_Chrystusowe
.
W Polsce nawet sam watykański katolicyzm jest rozbity i skłócony. Najbardziej fanatyczną frakcją są natankowcy-intronizatorzy. Silną frakcję stanowią rydzykowcy – wyznawcy rebe Rydzyka z Torunia. Ale i wyznawców oficjalnej linii episkopatu też nie brakuje.
.
Podzielony, rozbity i skłócony jest też islam. Obok głównych odłamów  – sunnitów i szyitów (podzielonych na konkurujące często ze sobą „szkoły”i „gałęzie”) – istnieje wiele innych, mniejszych odprysków, „szkół” i „gałęzi” nauk proroka.
http://www.religie.424.pl/islam-podzial-odlamy-i-religie-pokrewne,1445,article.html
.
Metodę dziel i rządź opanowała globalna żydowska sitwa do perfekcji. I z zamiłowaniem umiejętnie ją stosuje.
.
Zapędzanie ludzi na fałszywe barykady to kolejne narzędzie/metoda globalistów. U nas np. podsyca się nastroje antykomunistyczne (tak ja by to komunizm nam obecnie zagrażał) czy antyrosyjskie. Mamy bać się Rosji i Putina, a nie zbrodniczego NATO, USA i banksterskiej Unii Jewropejskiej. Albo mamy bać się „islamizacji” Zachodu. A przecież islam to taka sama żydowska dżuma duchowa jak chrześcijaństwo.
.
Narzędzi i metod działania banksterskiej sitwy można by wymieniać więcej. Na obecnym etapie jest to jednak niezbyt istotne. Istotne jest natomiast, aby Goim zrozumieli te najważniejsze narzędzia i metody podboju świata: pieniądz kontrolowany przez żydowskich banksterów, bandycki system finansowo-bankowy, wpędzanie świata w niewypłacalny dług, kontrola mediów, medialny matriks, skłócanie Goim pomiędzy sobą i pchanie ich na fałstywe barykady. A wszystko to po to, aby spełniły się słowa żydowskiego i chrześcijańskiego „pisma świętego”:
.
„Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak będą tego pragnęli…”
.
Pozwolę sobie jeszcze na dwie uwagi dotyczące katolików. Sporo z nich oburza się na szarogęsienie się Żydów w Polsce, na przejmowanie przez nich naszego majątku narodowego i na coraz powszechniejszą prezencję żydowskich symboli i rytuałów w Polsce (menory, Chanuki, jarmułki itp). Wygląda jednak po prostu na to, że katolicy kompletnie nie znają fundamentu ich religii, którym jest oficjalnie tzw. „pismo święte” (księga zbrodni i rasizmu będąca zwięzłym scenariuszem podboju świata).
.
Skoro plugawy starotestamentowy Jahwe powiedział:

.
„Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie” oraz „Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
.
to tak ma być! Wola boża! Koniec, kropka! Czyniąc z Polski judeopolonię żydzi postępują zgodnie z wolą Jahwe, który jest także bogiem chrześcijan. W tym świetle walka katolików o „polskość” Polski jest sprzeciwianiem się woli ich żydowskiego boga. Katolicy podważają wolę boga Jahwe! Podważają ich własne „pismo święte”, „prawdę objawioną” i „słowo boże”.
.
Nawet powoływanie się na nauki obrzezanego cieśli niewiele tu zmieni. Wszak rzekł on:
.
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”
.
A co ma się spełnić? O czym pisali prorocy? Ano… o tym:
.
„Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”
.
„I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
.
„Tak mówi Pan Bóg: „Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.”
.
„Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
.
„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”
.
„Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
.
Kolejną sprawą jest to, że katolicy, a jeszcze bardziej niektóre kościoły protestanckie żarliwie modlą się o przyjście „królestwa bożego”, czyli o „Nowe Jeruzalem”. Naiwnie wierząc, że to oni zostaną „zbawieni” i zamieszkają w tej żydowskiej stolicy świata. A przecież ideologiczne obrzezanie mózgu żydochrześcijaństwem nie wystarczy, aby załapać się na tę gratkę. Ona jest przeznaczona jedynie dla wyznawców Jahwe obrzezanych zgodnie z prawem Mojżesza.
.
Przypominam ponownie cytat Joszue:
.
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”
.
Nowe Jeruzalem ma być stolicą świata po ostatecznym zrealizowaniu NWO. Pewna ilość nieobrzezanych Goim, jako bydło robocze, zostanie oszczędzona i przeżyje depopulację.  Jednak nie po to, aby spacerować sobie po uczynionym ze złota rynku Nowego Jeruzalem („I rynek Miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste”). Oni będą po to, aby paść wasze owce, będą waszymi oraczami i winiarzami, twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg, chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.
.
Chrześcijaństwo potrzebne było  Żydom na pewnym etapie:
.
„Chrześcijaństwo (—) jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię”.
.
A chrześcijanie są rodzajem “chłopców na posyłki” prawdziwych dziedziców naszej planety. Wypełnili ich „misję” i zostaną „skasowani”. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Jedyne co będzie im wolno to „lizać kurz z twoich nóg, chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
.
A ja po nich nie wyronię ani jednej łzy. Bo ci „chłopcy na posyłki” globalizmu, krzewiciele żydzizmu, zażydzacze Ducha świata, którzy zwalczali i zwalczają własną kulturę oraz  własną przedżydowską tożsamość na to nie zasługują. Są renegatami naszego prawdziwego słowiańskiego Ducha.
.
Dodam na koniec, że  watykański odprysk żydochrześcijaństwa – katolicyzm –  też miał zapędy globalistyczne. Jego zamiarem było utworzenie na całym świecie jednej owczarni rządzonej przez jednego pasterza. Katolicy mieli nawet jeden wspólny język urzędowy – łacinę. A metody „chrystianizacji” i „nawracania” niekiedy niewiele odbiegały od metod stosowanych przez Izraelitów na kartach „Starego Testamentu”.
.
Uchronić świat od zniewolenia globalizmem nie będzie łatwo. Aby go pokonać, należy go do końca zrozumieć i zdemaskować. Oraz odrzucić go wraz z jego korzeniami – żydowskim „pismem świętym”. Nie jestem zwolennikiem cenzury, ale ta księga zbrodni i rasizmu powinna zostać całkowicie zakazana. Zakazane powinne zostać też wszystkie wyrosłe z jej zatrutych korzeni religie. Bo czyż z trujących korzeni może wyrosnąć zdrowy owoc?
.
Powrót do starego, pogańskiego porządku świata, wolnego od żydowskiej „prawdy objawionej” i żydowskiego „pisma świętego” jest jedynym ratunkiem dla nas. Globalistom należy odebrać władzę i nad naszym Duchem, i nad pieniądzem. Bez pieniędzy utracą wszelkie ich wpływy.
.
Powróćmy do prastarych bogów Natury naszych ojców.
.
W słowiańskim panteonie nie było ludobojców i psychopatów.
.
Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości.
.
A żydowska religia niech wraca do domu… Nad Jordan…
.
.
opolczyk

.

PS

https://opolczykpl.wordpress.com/2012/06/25/stary-porzadek-swiata-kontra-nowy/

https://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/03/historia-naturalna-religii-monoteistycznych/

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

21 komentarzy do “Biblijne korzenie globalizmu (NWO)

 1. Korzenie globalizmu sięgają bardzo głęboko,ale mój poniższy komentarz dotyczy historii nie tak odległej ,ale nadal pełnej znaków zapytania…..zresztą czytając komentarze , informacje i wypowiedzi, można śmiało powiedzieć,że historia IIWŚ to jeden wielki znak zapytania.

  Hitler był chrześcijaninem!

  Holocaust to dzieło chrześcijańskich fundamentalistów:

  Zniekształconą przez chrześcijan Historią próbuje się nas przkonać, że chrześcijanie nie mają nic wspólnego z Holokaustem .

  Poprzez podstępne ukrywanie prawdy przywódcy Kościoła i jemu wiernych, próbują nam wmawiać,że Adolf Hitler był ateistą, czcicielem pogańskiego kultu lub fałszywym chrześcijaninem,.Wszystko po to,aby jego czynów nie kojarzyć z pokrętnymi dążeniami Kościołem .

  Hitler już od najmłodszych lat- cały okres tworzenia,podbojów i rosnących wpływów partii nazistowskiej- ,jako Katolik wyrażał chrześcijańskie wsparcie niemieckich obywateli i żołnierzy.
  Ci, którzy twierdzą,że Hitler był ateistą powini przejrzeć karty historii i poczytać liczne książki . To ,co podają media i instytuty edukacyjne to kłamstwa kierowane do nieświadomych obywateli(którym tak naprawdę nie zależy na poznaniu prawdy o nazistowskich Niemcach).

  Poniższa informacja jest podzielona na cztery części:

  1) Fakty o Hitlerze i jego zaangażowania w Kościół.
  2) W jaki sposób Kościół był katalizatorem dla antysemityzmu.
  3) Stan faktyczny wdrażania przez nazistowski reżim swoich przekonań w życie niemeickiego społeczeństwa.
  4) Cytaty Hitler, które dowodzą, pogardzie dla ateizmu / okultyzmowi, a jednocześnie potwierdzające jego związek z wiarę chrześcijańską i związaną z tym ,nienawiść do Żydów.

  1.Zaangażowanie Hitlera w Kościoł:

  a) Hitler został OCHRZCZONY jako rzymski katolik w Austrii.

  b) Jako chłopiec Hitler uczęszczał do szkoły w monasterze. (W drodze do szkoły młody Adolfa codziennie spoglądał na kamienny łuk,na którym widniał wyrzeźbiony herb klasztoru ,w herbie była SWASTYKA).

  c) Hitler był komunikantem i ministrantem w Kościele katolickim.

  d) Jako młody człowiek nosił miano „Żołnierz Chrystusa”. Jego największym celem -w tym czasie- było zostać księdzem.
  Hitler pisze o jego miłości do Kościoła i duchowieństwa:
  (wolne tłumaczenie)
  „Miałem okazję upajać się uroczystym splendorem genialnych świąt kościelnych.Sądzę,że jest zupełnie naturalnym,że miejscowy ksiądz jest jest dla mnie jak ojciec ,który jest najwyższym i najbardziej pożądanym ideałem. „-Adolf Hitler (Mein Kampf)

  e) Hitler NIGDY nie został przez Kościół ekskomunikowany ani potępiony. A tak naprawdę, Kościół twierdził,że atak Hitlera na Żydów(którzy twierdzą,że Semici są mordercami Jezusa) był TYLKO( i) „zemstą Boga” .

  f) Hitler, Franco i Mussolini otrzymali prawo do VETA, dzięki,któremu decydowali o tym, kogo papież powinien mianować na biskupa w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. W zamian za to dyktatorzy narzucili na Katolików podatki ,a pieniądze przekazywali do Watykanu. Hitler napisał przemówienie, w którym opowiada o tym sojuszu, oto fragment:
  „Fakt zawarcia traktatu Watykanu z nowymi Niemcami oznacza uznanie Narodowego Socjalizmu przez Kościół katolicki. Traktat ten pokazuje wyraźnie i jednoznacznie całemu światu, że kłamstwem jest twierdzenie, że Narodowy Socjalizm [NAZIZM] jest wrogo nastawiony do religii. „Adolf Hitler 22 lipca 1933 r., w piśmie do partii nazistowskej (NSDAP)

  g) Hitler ŚCIŚLE współpracował z papieżem Piusem w przekształcaniu germańskiej społeczności i wspieraniu kościoła..Kościół absorbowował nazistowskie ideały,które głoszone były na kazaniach, a Hitler w zamian wprowadził (narzucił) katolickie nauczania do edukacji publicznej .

  wklejając w wyszukiwarkę „photo depicts Hitler with Archbishop Cesare Orsenigo,” zobaczycie Hitlera z kościelnymi dostojnikami oraz zdjęcie przedstawiające Hitlera z abp Cesare Orsenigo, nuncjuszem papieskim w Berlinie.
  Zachęcam do przerobienia tych zdjęć!!!!!!

  Zostało ono zrobione 20 kwietnia 1939 roku, kiedy Orsenigo uczestniczył w uroczystych obchodach urodzin Hitlera. Obchody urodzin dyktator były zainicjowane przez Pacelli (Pius XII) i stały się tradycją.

  Co roku, 20 kwietnia, kardynał Berlina Bertram wysłał Führerowi „najserdeczniejsze gratulacje ” w imieniu biskupów i niemieckich diecezji wraz z „ żarliwą modlitwą przed ołtarzami, którą katolickie Niemiec ślą do nieba . „( Hitler’s Pope: The Secret History of Pius XII, by John Cornwell )

  h) Ze względu na zaangażowaniem Hitlera z Kościołem zaczął on przyjmując i wprowadzać doktryny Kościoła JAKO PRAWO.
  Wprowadził zakaz wszelkich aborcji,.
  Toczył szalone wojny przeciw wszystkim homoseksualistom, i zażądał kar cielesnych w szkołach i domach. Wiele razy Hitler zwracając się do Kościoła obiecał, że Niemcy będą realizować jego nauczanie:

  ” Państwo Narodoweg Socializmu wyznaje swoją wierność pozytywnemu Chrześcijaństwu…… -Adolf Hitler, w dniu 26 czerwca 1934 r. przemawiając do biskupów,zapewniał ich, że podejmie działania przeciwko nowej, pogańskiej propagandzie .
  „Opatrzność sprawiła,że jestem Katolikiem, w związku z tym wiem jak kierować Kościołem.”-powiedział Adolf Hitler w Berlinie w 1936 roku jako odpowiedz na rzekomą wrogość Kościoła katolickiego wobec Narodowego Socjalizmu.

  2.W jaki sposób chrześcijaństwo było katalizatorem do Holokaustu:

  Antysemityzm Hitlera wyrósł z jego wychowania chrześcijańskiego. Austria i Niemcy w owych czasach były chrześcijańskie i wyrażały przekonanie, że -w stosunku do chrześcijan aryjskich-, Żydzi posiadają status tych gorszych. Chrześcijanie winili(winą)Żydów za śmierć Jezusa. Faktem jest,że nienawiść do Żydów nie wywodzi się od Hitlera,ale narastała przez setki lat, dzięki kazaniom katolickich księży i protestanckich pastorów w Niemczech .Protestantcki przywódca, Martin Luther, który sam pałał wściekłą nienawiścią do Żydów i ich żydowskiej religii, w swojej książce „O Żydach i ich kłamstwach,” Luther naznaczył standardy nienawiści do Żydów w protestanckich Niemczech, aż do 2 wojny światowej. Hitler wyrażał wielki podziw dla Martin Luther często cytował jego dzieła i przekonania.
  Należy pamiętać,że zanim Hitler został Kanclerz Niemiec, kraj był w głębokiej depresji gospodarczej.Powodem był Traktatu Wersalski.Traktat Wersalski zażądał od Niemiec finansowego odszkodowania za poprzednią wojny,a Niemcy po prostu nie był w stanie spłacić długu. Hitler wyprowadził Niemcy z depresji i przywrócił swemu państwu role światowej potęgi. Ze względu na unieważnienie finansowego nieszczęścia Germanów stał się Odkupicielem i dlatego w 1933 roku namaszczono go jako przywódę Rzeszy Chrześcijańskiego Kościoła. Niniejszym powierzono mu władzę nad ruchem Niemieckich Chrześcijańskich Socjalistów,którzy w reultacie ustanawili swój polityczny i religijny program.Program ten zapoczątkował,poprzez łączenie wszystkie wyznania,-głównie Protestantów / Katolików i Luteranów- , zaszczepiania-WPAJANIA wiary w nacjonalny Chrzścijanizm (czyli wiarę nazistów).Jehowa to pierwszy nazista.

  3)Jak Nazistowski reżim konwertował ludzi;

  a) w 1920 roku pre –NAZI parta Hitlera (Niemiecka Partia Robotnicza) zaadoptowała 25-cio punktowy„Program” ,który od samego początku wyraźnie ukazywał ich staniowisko na korzyść „pozytywnego „Chrześcijaństwa.
  „ żądamy wolności dla wszystkich wyznań religijnych w państwie, o ile nie są one niebezpieczne i nie zaprzeczają moralności i moralnemu poczuciu rasy niemieckiej.Partia, jako taka,stoi po stronie pozytywnego Chrześcijaństwa,ale nie nawiązuje do spraw wiary konkretnego wyznania”

  b)nazistowski reżim zaincjował ruch młodzieżowy,który swoim program skierowany był głównie na wrażliwą młodzież.Hitler przekonywał,że wszyscy potrzebują wiarę i edukację religijną;
  „Pomagając wznieść człowieka ponad poziom zwierzęcej wegetacji,wiara w rzeczywistości przyczynia sie do zabezpieczenia i ochrony jego istnienia…..”. Adolf Hitler (Mein Kampf)

  c) naziści zaczęli kontrolę szkoły nalegając,aby chrześcijaństwo było nauczane.

  d) naziści włączyli antysemickie chrześcijańskie pisma do podręczników i do 1961 roku nie były usunięte z chrześcijańskich doktryn.

  e) nazistowski reżim mający całkowitą władzę nad społeczeństwem zaczęła przemocą konwertować wszystkie swoje wojska.

  f) naziści zmusili niemieckich żołnierzy do noszenia symboli religijnych, takich jak swastyka i wprowadzili religijne powiedzeń do wojskowego wyposażenia.Przykładem tutaj jest napis na klamrze od paska: „Gott Mit Uns”( „Bóg z nami”).

  g) Niemieccy żołnierze zmuszeni byli ,aby dać się pokropił wodą święconą i do wysłuchiwania kazań księży katolickich, przed wyjściem na manewry.

  h) Naziści stworzyli tajną służbę o nazwie „SS Reich”, której celem było szpiegowanie w kontaktch,rozmowach obywateli. Jeśli ktoś był podejrzany o herezję ( nie tylko wobec partii socjalistycznej, ale i wobec doktryn Kościoła) będzie ścigany.

  4) cytaty

  znajdziecie po linkiem, pod którym jest materiał źródłowy,a powiższe informacje są moim wolnym tłumaczniem.ewentualne poprawki są mile widzina.

  http://www.evilbible.com/hitler_was_christian.htm

  p.s.
  czy wiecie na czyje zlecenie i w jakim celu napisano Protokoły Mędrców Syjonu?

  To wcale nie jest dzieło Żydów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  heathen:

  „Holocaust to dzieło chrześcijańskich fundamentalistów:”

  W dużej mierze tak. Ale zarówno wierchuszka III Rzeszy jak i jej aparat terroru naszpikowane były Żydami.
  A do wojny parli przede wszystkim banksterzy.
  Znalazłem ciekawą stronę – dużo fotografii z Hitlerem i żydo-katolikami:

  http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican46.htm

  http://www.hope-of-israel.org/img/catholicsalute.jpgbraterstwo wiary

  opolczyk

  • heathen:

   Mam kilka uwag.

   1. Już parokrotnie przy różnych okazjach o tym pisałem – oskarżanie katolicyzmu i ogólniej chrześcijaństwa o „antysemityzm” jest uzasadnione, ale pod warunkiem, że jednocześnie pisze się o żydowskim rasistowskim anty-goiźmie. Przypomnę też wypowiedź profesora Jasiewicza: „Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. I Żydzi z tego – jak się wydaje-nie wyciągnęli wniosków..”
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/09/w-obronie-prawdy-historycznej-i-dobrego-imienia-polakow/

   I taka jest niestety nieprzyjemna dla Żydów prawda. Zaciekle zwalczana jako „antysemityzm”.

   Polecam ponadto:
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/10/w-obronie-prawdy-historycznej-i-dobrego-imienia-polakow-cd/

   2. Marcus Ravage, biograf Rothschildów przyznał się publicznie, że za większością rewolucji i wojen stoją Żydzi. Ravage pisał to przed II wojną i do niej nie mógł się przyznać. Ale do I wojny przyznał się – że to żydowska sprawka.
   http://members.tripod.com/alabasters_archive/real_case.html

   Polecam też tekst:
   „Wszystkie wojny są banksterskie!”
   http://piotrbein.wordpress.com/2013/02/15/wszystkie-wojny-sa-banksterskie/

   Co do protokołów – różne szkoły krążą na ich temat. Ravage przyznaje, że w nich jest prawda.

   „A clumsy Russian forges a set of papers and publishes them in a book called „The Protocols of the Elders of Zion,” which shows that we plotted to bring on the late World War. You believe that book: All right. For the sake of argument we will underwrite every word of it. It is genuine and authentic. But what is that beside the unquestionable historical conspiracy which we have carried out, which we have never denied because you never had the courage to charge us with it, and of which the full record is extant for anybody to read?”

   • Ogldalem stare archiwalne filmiki z lektorem polskim o Hilerze mowil on ze biblia jest dzielem zydow. Co sadzisz Wiec on byl ateista?
    2.Dlaczego wg Bibli all sie sprawdza co ma byc, znamie bestii etc, -3 uwazasz ze biblia to nie dzielo boze? 4 Kim byl Chrystus wg Ciebie

    Po pierwsze – pisz wyraźnie. Masz na myśli „Hilera” czy Hitlera?
    Biblia jest rzeczywiście „dziełem” żydów – o tym wie każdy choćby półanalfabeta. Co ma wiedza o żydowskim autorstwie żydo-biblii z domniemanym ateizmem Hilera?
    Biblia to brednie wyssane z palca przez żydowskich oszustów.
    Biblia to nie „proroctwo” a scenariusz podboju świata przez żydów. Dlatego wszystko się sprawdza – jak w teatrze. Przeczytaj przed sztuką scenariusz i zobaczysz, że na scenie „się sprawdzi”.
    O jakim „chrystusie” piszesz? Flawiusz wymienił ok 10 samozwańczych „mesjaszy”, „chrystusów”.
    opolczyk

    • Hitlerze* Hitler tak mowil, ciekawy material do obejrzenia, Mam na mysli Isusa, ktory zamienil wode w wino.
     Flawiusz wymienil- moglbys wiecej o tym napisac gdyz nie za bardzo to rozumiem 😉

     Banan

     „Mam na mysli Isusa, ktory zamienil wode w wino.”

     Ty naprawdę wierzysz w tę żydowską haggadę z jewangelii?

     „Flawiusz wymienil- moglbys wiecej o tym napisac gdyz nie za bardzo to rozumiem.”

     Termin „chrystus” to grecki odpowiednik „mesjasza”. To tytuł a nie imię.
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
     W starożytnej Palestynie wielokrotnie pojawiali się „mesjasze”, po grecku „chrystusi”. Albo sami siebie ogłaszali mesjaszami, albo okrzykiwani byli nimi przez innych. No i Józef Flawiusz wymienił takich mesjaszy-chrystusów coś koło dziesięciu. Ale i po jego śmierci nadal pojawiali się mesjasze/chrystusi. Jednym z nich był Bar-Kochba.
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Bar-Kochba
     Obrzezanego cieślę opisanego w wyssanych z palca jewangelicznych bajkach wykreowano nieobrzezanym Goim na „zbawiciela”, „chrystusa”. Głównym inspiratorem tego oszustwa był Szaweł/Paweł – agent Sanhedrynu.
     http://toporzel.pl/teksty/swiatof.html
     https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

     Ale tylko ślepcy żydo-chrześcijanie – duchowi żydzi – w to wierzą.
     https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/08/polak-katolik-czyli-zyd/

     opolczyk

     • Opolczyk Ci odpisał że biblia jest wyssana z palca, więc i zamiana wody w wino jest również wyssana z palca jak i cała reszta ukradzionych od innych narodów mitów i zlepionych w całość jako żydowska biblia. Przed żydowskim jezusem, było już wielu innych chrystusów, bogów słońc, synów dziewic, synów ojca wszechmogącego boga, z którym stanowią jedność, narodziny w grudniu, umieranie na krzyżu, zmartwychwstawanie: to wszystko żydzi tylko skopiowali, nawet tego nie wymyślili. Najbardziej znanymi splagiatowanymi „poprzednikami” są Mitra i Horus. Biblijny jezus to właśnie zlepek swych „poprzedników” oraz zlepek kilku innych „legendarnych” postaci żyjących wtedy podobno przed wiekami w Palestynie, tu także nie ma żadnej pewności, jedynie przypuszczenia, więc równie dobrze możesz myśleć że w ogóle go nie było i był po prostu wymyślony, jeśli to będzie prostsze. Co do Hitlera to był marionetką żydo-banksterów, pracował dla nich, nawet „pomógł” w założeniu nowego izraela nie należy mu wierzyć w żadne słowo, tym bardziej że sam był ćwierć-żydem i myślał pewnie że jego mocodawcy uznają go za równego sobie co jest nierealne, dla żydo-banksterów Hitler był bardziej aktorem-hologramem wyświetlanym ogłupionym i oszukanym masom niemieckiego bydła, którego kopytami rozpoczęli wymordowywanie Słowian.

 2. „Nie lubią nas racjonaliści, ateiści”

  Ja Was lubię a jestem ateistą

  • Fred:

   Pisząc teksty z konieczności – aby były możliwie zwięzłe a nie tasiemcowe gnioty – używam, acz niechętnie „skrótów myślowach” i uogólnień. Przeglądałem fora i dyskusje racjonalistów i ateistów – i taką tendencję ogólną zauważyłem, choć wyjątki od niej naturalnie się zdarzały.

   Ja też Ciebie lubię na zasadzie wzajemności.

   Lubię tych, którzy nas lubią.
   Szanuję tych, którzy nas szanują.

 3. A skąd Ty się tu, Opolczyku, wziąłeś? Wedami słowiańskimi i powrotem do korzeni interesuję się od dawna. Twój blog odkryłam jednak dopiero dziś. Jakże to możliwe? Pewnie od niedawna do prowadzisz. Na pewno często będę tu zaglądac, by czytac Twe niezmiernie ciekawe opracowania. Pzdr

  • Anna:

   „A skąd Ty się tu, Opolczyku, wziąłeś?”

   Zapewniam, że nie spadłem z księżyca. 😀

   „Na pewno często będę tu zaglądac…”

   Serdecznie zapraszam.
   Pzdr

 4. Wedy słowiańskie zawierają sporo ideologii która z Wedami nie ma nic wspólnego.
  50 na 50,trochę wedanty i trochę tego co wedanta wyklucza.

  • Od dawna mówię, że żydłacka, nadjordańska dżuma ma zapędy globalistyczne i że żydowska biblia jest programem żydowskich globalistów. Stąd walka pomiędzy tymi dwoma jahwizmami. Walka o planetę.
   Bełkot idiotów ze „zbawienia.com” jest przerażający.

   „Najpierw było ono miniaturowym królestwem w ogrodzie Eden. Królem był sam Bóg. Niestety Adam z Ewą wzgardzili Bogiem i Jego Prawem.”

   Hehehe – bozia Jahwe pogniewał się o to, że ludzie zerwali owoc poznania dobra i zła. I za to wywalił ich z raju na zbity pysk rozwalając własne „królestwo”. Pytaniem jest, dlaczego bozia Jahwe nie chciał, aby ludzie odróżniali dobro od zła? Pewnie psychopata bał się, że wtedy ludzie się zorientują, iż jest on mściwym i zazdrosnym satrapą – co pokazuje cała żydowska biblia.
   http://biblia.pismo-swiete.pl/bogjestmiloscia.html

   „Potem Naród Wybrany przez Boga, Izrael, czystym formą Królestwem Bożym. Bóg rządził tym narodem osobiście!”

   I co chwilę zapędzał „naród wybrany” do rzezi i rasistowskich czystek etnicznych. Ale i do rzezi samych izraelitów. I na każdym kroku karał śmiercią i różnymi klęskami za byle pierdoły. Nieskończenie miłosierny, nieskończenie sprawiedliwy, nieskończenie dobry…
   Najbardziej załgana, podstępna i odmóżdżająca jest ideologia „narodu wybranego”.
   Jeśli wszyscy ludzie są dziećmi boga, to tylko zwyrodniały psychopata wybiera sobie jednych jako „wybranych” i napuszcza ich do mordowania innych dzieci bożych, których pech polegał tylko na tym, że to nie oni byli „wybrani”. Jak może osoba myśląca zachwycać się tą rasistowską i zbrodniczą ideologią wymyśloną przez obrzezanych psychopatów.

 5. Mnie bardziej dobija ich zachwyt nad wprowadzeniem autentycznego,ziemskiego NWO

  Mateusza 24:14 A ta Ewangelia o królestwie/światowej religii
  będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

  Mateusza 6:10 „… przyjdź Królestwo/NWO Twoje!”

  „Tekst ten jest powtarzany przez miliardy Chrześcijan i niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że prosimy Boga o nadejście Jego Królestwa. Prosimy o to, aby owo Królestwo przyszło do nas.

  Tekst ten nie mówi – zabierz nas do Swego Królestwa, ale jest prośba o to, aby to Królestwo przyszło do nas, tutaj na ziemię. Głównym motywem działalności Isusa oraz apostołów było i jest nadal Królestwo Boże.

  Termin ten został użyty w Ewangeliach 53 razy. Nie enigmatyczny rząd nad duszami w niebie ale rzeczywisty rząd tutaj na ziemi. Królestwo Boże nie istnieje w naszych sercach. Nie istnieje ono także w niebiosach po naszej śmierci.

  Królestwo Boże to przyszły realny rząd polityczny na ziemi pod władzą samego Zbawiciela. Rząd ten usunie fizycznie wszystkie rządy z powierzchni ziemi oraz je zastąpi.”

  „Przede wszystkim Isus nigdy tych terminów nie rozróżniał ani nie podał nam różnicy pomiędzy nimi. Królestwo Boże jest dosłownym wyrażeniem rządu Boga na ziemi a termin – Królestwo Niebios wskazuje na pochodzenie niebiańskie tego rządu.”

  Objawienie 5:(10) i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.

  „Rząd Chrystusa to rząd globalny.”

  Walka przeciwko Królestwo Bożemu/NWO.

  Tzw. walka dobra ze złem to walka szatana przeciwko Bogu – próba udaremnienia Królestwa Bożego – powstrzymania powrotu Chrystusa.

  Trwają więc w szatańskich(innowiercy są źli i szatańscy bo nie chcą się poddać)
  mediach masowe ataki na Boga/NWO, Biblię oraz kontrolowane przez szatana Chrześcijaństwo

  Nienawiść mediów i władz do Boga/NWO i Biblii jest wręcz chorobliwa i często wręcz śmieszna. Hołubi się satanizm oraz wszelkie inne religie.

  (Tylko NWO jest dobre i prawdziwe i potrzebne
  każdy kto myśli inaczej jest głupi
  my jesteśmy mądrzy bo myślimy to co nam się podoba
  “Naród kładzie na swych bogach pieczęć swej narodowości”)

  Psalm 2:1 Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? 2 Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi
  /NWO «Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

  “Religijni imperialiści nie ustają w wymyślaniu coraz intensywniejszych metod
  zniwelowania narodowej duszy u wszystkich narodów. Na dwudziestym stuleciu legło już piętno różnych idei stworzenia jednej wszechświatowej religii
  na osnowie chrześcijaństwa (na przykład “Róża świata” Andriejewa i in.).

  Celem tych zabiegów jest wytworzenie jednolitej, bezkształtnej masy ludzi pozbawionych narodowej odrębności – takich biologicznych robotów posłusznych cudzej woli. ”
  “Tak więc religia światowa występuje w roli dobrze zamaskowanego narzędzia walki politycznej o stworzenie jedynego religijnego światowego imperium.

  W takiej walce politycznej dają o sobie znać dwa biegunowo przeciwne dążenia:
  pierwsze – wola narodów zachowania swej tożsamości, czyli walka o życie narodu;

  Oto odpowiedź naszych przodków na chrystianizację: “U was, chrześcijan,
  pełno jest łotrów i złodziei;
  u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach;
  u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!
  U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk”
  – to powiedzieli Szczecinianie biskupowi Ottonowi Mistelbachowi z Bambergu
  (można znaleźć w jego kronikach).

  drugie – dążenie pewnych politycznych kół do dominacji w świecie, co pragnie się osiągnąć drogą niwelacji narodowych odrębności i upowszechnienia przez światowe religie międzynarodowych idei, tak zwanych wartości ogólnoludzkich. ”

  “Tysiącletnia niewola duchowa, jakiej poddana była Ukraina wraz z innymi bratnimi narodami słowiańskimi, nauczyła nas wielu rzeczy. Ale i chrześcijańskie imperium obrosło przez ten czas doświadczeniem i znacznym kapitałem. Siły obu stron są na razie nierówne, ale narodom oczy poczynają się już otwierać.
  Na Ukrainie zaczęło się to przed drugą wojną światową.

  W roku 1934 młody badacz folkloru Wołodymyr Szajan podczas pobytu w Karpatach zaobserwował starodawny obrzęd, zachowany z czasów pogańskich, a mianowicie święcenie ziarna przed zasiewem.
  Było to dlań olśnieniem, które stało się pobudką do dalszej pracy, do poszukiwań źródeł myśli religijnej Prasłowian i w ogóle Indoeuropejczyków. ”

  “Naród kładzie na swych bogach pieczęć swej narodowości”

  toporzel.pl/teksty/halinaf.html

  “Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”

  James Paul Warburg – bankster, globalista.

  “Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”

  David Rockefeller – bankster, globalista, gigant naftowy, “filantrop”, mózg CFR, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberga.

  “Nad społeczeństwem dominować będzie elita, (…) która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

  “NWO budowany będzie przeciw Rosji,na ruinach Rosji i poprzez Rosję”

  Zbigniew Brzeziński – globalista, protegowany i pupil banksterów (cytat pochodzi z jego książki “Between Two Ages” z 1970 r.).

  W przeszłości Zbig był promotorem Osamy Bin Ladena.

  Wyciąg z protokołu nr 468 posiedzenia Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu.

  Senat jednogłośnie zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Nauk Społecznych o nadaniu doktoratu honoris causa byłemu doradcy Prezydenta USA prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu

  za wkład w rozwój nauki oraz za zasługi dla narodu i kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie.

  kul.pl/doktor-honoris-causa-kul-zbigniew-brzezinski,art_11697.html

  • „Mnie bardziej dobija ich zachwyt nad wprowadzeniem autentycznego,ziemskiego NWO”

   Mezamir – czemu się dziwisz – przecież ci ze „zbawienia.com” to odmóżdżone jahwistyczne bydło. Tacy nie są w stanie myśleć samodzielnie, krytycznie i obiektywnie. Przypomnę co o żydłakach napisał Tołstoj:

   „Historia święta zaczyna się od opisu, jak to Bóg, istniejący wiecznie, stworzył z niczego przed sześcioma tysiącami lat niebo i ziemię, jak potem stworzył zwierzęta, ryby, rośliny i wreszcie człowieka Adama i żonę jego Ewę, uczynioną z jego żebra. Mamy następnie podane, jak to Bóg, bojąc się, aby Adam z żoną nie jedli jabłek z drzewa, mającego czarodziejską siłę obdarzania potęgą, zabronił im jeść tych jabłek; jak to, nie bacząc na ten zakaz, pierwsi ludzie zjedli jabłko i zostali za to wypędzeni z raju i jak za to samo zostało następnie przeklęte całe ich potomstwo, przeklęta ziemia, która odtąd zaczęła wydawać trujące rośliny. Mamy potem opisane życie potomków Adama, którzy tak znikczemnieli, iż Bóg zmuszony był ich potopić i to nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, a zostawił tylko jednego Noego z rodziną i z zabranymi do arki zwierzętami. Mamy dalej opisane, jak to ze wszystkich ludzi, którzy się po potopie rozrodzili, Bóg wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze, według którego Abraham zobowiązał się uznawać Boga za Boga i na dowód tego zaprowadzić obrzezanie, a w zamian za to Bóg zobowiązał się obdarzyć Abrahama licznym potomstwem i popierać go i jego potomków. Potem mamy opowiedziane, jak to Bóg, protegując Abrahama i jego potomków, czynił w ich Interesie same nadzwyczajne rzeczy, zwane cudami i popełniał zarazem najbardziej wyszukane okrucieństwa.

   W ten sposób cała ta historia, z wyjątkiem naiwnych (jak odwiedziny Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, ożenek Izaaka i inne), niekiedy niewinnych, lecz częściej nieetycznych opowieści (jak oszustwo umiłowanego przez Boga Jakuba, okrucieństwa Samsona, przebiegłość Józefa), cała ta historia, począwszy od klęsk zesłanych przez Mojżesza na Egipcjan i wymordowanie przez anioła wszystkich ich pierworodnych, do ognia, który zniszczył 250 buntowników, do zapadłych w ziemię Kore, Datana i Abirona, do zniszczenia w ciągu kilkunastu minut 14.700 ludzi, do rżniętych piłami wrogów tępionych przez Eliasza (wziętego na ognistym wozie do nieba) ofiarników i Elizeusza, przeklinającego wyśmiewających się z niego malców – oto szereg cudownych wydarzeń i przeraźliwych przestępstw, dokonanych przez naród żydowski, jego wodzów i samego Boga.

   Jeżeliby cała ta historia Starego i Nowego Testamentu była wykładana jako zwykła powiastka, wtedy mało który z wychowawców odważyłby się opowiadać ją dzieciom lub dorosłym, których, chciałby oświecić. Powiastka ta jednak uważana jest za nie nadającą się do roztrząsania przez ludzi, jako zawierająca jedynie prawdziwe opisanie świata i jego praw, jako najbardziej wierne odtworzenie życia dawniej żyjących ludzi i tego, co należy uważać za dobre, a co za złe, o istocie i własnościach Boga i obowiązkach człowieka. Mówi się o książkach szkodliwych. Lecz czyż jest w chrześcijańskim świecie książka, która by przyniosła więcej szkody ludziom niż ta okropna książka, zwana „Historią świętą starego i nowego przymierza”?

   …Dla człowieka, któremu wtłoczono do głowy jako najświętszą prawdę, wiarę w stworzenie świata z niczego przed sześcioma tysiącami lat, a następnie w arkę Noego, która pomieściła wszystkie zwierzęta, w upadek Adama, w niepokalane poczęcie, w cuda Chrystusa i poniesioną przezeń ofiarę na krzyżu dla ludzkiego zbawienia – dla takiego człowieka wymagania rozumu nie są obowiązujące i taki człowiek nie może potem uwierzyć w żadną inną prawdę. Jeżeli możliwą jest trójca, niepokalane poczęcie, odkupienie ludzkości przez krew Chrystusa, staje się możliwym wszystko i potrzeby rozumu są zbyteczne.

   Wbijcie klin pomiędzy deski podłogi spichlerza. Choćbyście potem nie wiem ile sypali weń zboża wszystko wyleci. Podobnie jest z głową, w którą wbito klin trójcy, czyli Boga, który stał się człowiekiem i swoim cierpieniem odkupił ludzkość, a następnie znowu wrócił do nieba – w głowie tej nie utrzyma się potem żadne rozsądne, trzeźwe pojmowanie życia.

   Syp ile chcesz ziarna do spichlerza z dziurawą podłogą, wszystko ci wyleci. Kładź, co chcesz w głowę, która raz przyjęła na wiarę rzeczy bezsensowne, nic się w niej nie ostoi.”

 6. „Jeszua przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tm 1:15).
  Jeszua nie ma więc nic do powiedzenia ludziom dobrym.
  Ma wiadomość dla grzeszników – ludzi złych. Przyszedł do ludzi złych.

  Jeszua powiedział : “Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący.
  Przyszedłem powołać nie sprawiedliwych, lecz grzeszników”. Mk 2,17

  Nic dziwnego ze religie abrahamowe są odpowiedzialne za zbrodnie przeciwko ludzkości
  i czystki etniczne na całym świecie.
  Cały kościół składa się z niesprawiedliwych grzeszników/powołanych.

  Tylko ludzi złych można trzymać za przysłowiową mordę za pomocą strachu.
  Dobrzy ludzie nie potrzebują religii dla złych ludzi,nie potrzebne im nakazy i zakazy
  a źli ludzie i tak znajdą sposób by prawo ominąć.

  “Cała przecież, bezmyślnie głoszona przez Kościół ‘teologia grzechów odkupienia metodą Jezusa z Nazaretu umęczenia’, to zatruwający ludzkie dusze gniot umysłowy, wzorowany na praktykach hebrajskiego kapłaństwa Jerozolimy, uwielbiającego się nurzać w „odkupicielskiej krwi” niewinnych, ofiarnych zwierząt. A wiarę w skuteczność tej obżydliwości (pisownia poety Stefana Kosiewskiego) zaszczepił naiwnym chrześcijanom udający „hellenistę” agent Sanhydrynu Szaweł z Tarsu, szerzej znany jako apostoł Paweł. I ta jego „wytracająca mądrość mędrców” (1 Kor. 19-23) kołtuńska głupota stała się bardzo efektywnym zaczynem CYWILIZACJI OBŁUDY, promieniującej na świat z „Miasta na Wzgórzu (Syjon)”.

  Amerykański pisarz John Kaminski, z którym kiedyś bliżej korespondowałem,
  utrzymuje że z tego Syjonu spływa na cały świat dusząca swymi wyziewami CZARNA CHMURA, która ludziom zasłoniła najzwyklejsze słońce.

  Aż wstyd mi tutaj przypominać, że „apostołami” tego globalnego nowotworu stali się, odpowiednio do swej misji przygotowani („przyuczki” w formie sfingowanych na nich zamachów w marcu i maju 1981) znani Aktorzy Dziejów, Karol Wojtyła i Ronald Reagan, którzy w 1987 roku w Miami na Florydzie zawarli Globalne Przymierze Krzyża i Wall Street .”
  http://markglogg.eu/?p=545

  Bez neojudaizmów,Ziemia przestałaby się kręcić.

  http://bialczynski.wordpress.com/2013/09/23/poczatek-jesieni-poczatkiem-wiosny-ludow-na-co-franciszek-potrzebny-jest-polskim-pop-mediom/#comment-46412

  Admin

 7. Witam 🙂 Ciekawy blog napisany rzeczowo i przystępnie .Oby takich więcej w sieci … Pozdrawiam serdecznie

 8. Bardzo ciekawy blog.Napisany rzeczowo i zrozumiale.Wyrażenia o Bogu choć nie bardzo w niego wierzę, czytałam rzeczywiście z jakimś zażenowaniem.I choć to przeczytałam i daję temu wiarę To przyznam że trudno jest z serca wyrzucić całkowicie to co w nas zaszczepiono od kołyski.

  • Na tym polega moc tej plugawej żydowskiej mitologii. Jak śpiewał Kazik Staszewski „to bardzo boli ale wyrwij się z mentalnej niewoli”

Możliwość komentowania jest wyłączona.