Co faktycznie powiedział Jacques Attali…

W sieci krąży prawdziwy czy domniemany poniższy cytat Jacquesa Attali:

“W przyszłości trzeba będzie znaleźć sposób na zmniejszenie populacji. Zaczniemy od ludzi starych, ponieważ gdy tylko przekroczą oni 60-65 lat, żyją dłużej niż produkują i drogo kosztują społeczeństwo. Potem zajmiemy się słabymi, następnie bezużytecznymi, którzy nic nie wnoszą do społeczeństwa, bo zawsze będzie ich coraz to więcej, a co najważniejsze, na końcu zabierzemy się za głupich. Pozbędziemy się ich, każąc im myśleć, że to dla ich własnego dobra. Nie będziemy w stanie przeprowadzać testów na inteligencję w stosunku do milionów ludzi, to nie jest możliwe! Znajdziemy coś lub spowodujemy coś; pandemię, która dotknie pewne warstwy społeczeństwa; prawdziwy lub nieprawdziwy kryzys gospodarczy; wirus, który uderzy w ludzi starych czy dorosłych – to nie ma znaczenia; słabi ulegną, bojaźliwi i głupi uwierzą we wszystko i będą prosić o wyleczenie ich. Zadbamy o to, aby zaplanować leczenie – leczenie, które stanie się rozwiązaniem (problemu). Selekcja idiotów dokona się więc samoczynnie: pójdą do rzeźni z własnej woli.”

Sam go parokrotnie przytoczyłem w kilku wpisach. Niestety wokół tej wypowiedzi narasta zbyt dużo rozbieżności. Np. padają stwierdzenia, że ta jego wypowiedź pochodzi z książki Attali z roku 2006 pt:  „Krótka historia przyszłości” („Une brevie histoire de l’avenir”). Innym razem, że z jego książki, ale wydanej już w roku 1981. A według innej jeszcze wersji, że wypowiedź ta pochodzi z książki Michaela Salomona: „L’avenir de la vie” wydanej w lutym 1981. Książka stanowiła zbiór wywiadów przeprowadzonych przez Salomona, m.in i z Jacquesem Attali. I w niej miała być ta jego wypowiedź.
https://www.amazon.de/LAvenir-vie-Michel-Salomon/dp/222150237X

Zamieszanie wokół tej wypowiedzi prowadzi do absurdów. I tak „Wolne media” piszą najpierw, że jest to cytat z jego książki z roku 2006:

„Poniższy fragment pochodzi z książki „Krótka historia przyszłości” („Une brevie histoire de l’avenir”), wydanej we Francji w 2006 roku a w Polsce przez wydawnictwo Prószyński i S-ka dwa lata później (2008 rok), i idealnie pasuje do obecnej sytuacji pandemicznej.”

Kilka zdań potem pisze, że z jego książki z roku 1981:

„Jacques Attali był doradcą Françoisa Mitterranda (byłego prezydenta Francji) i napisał poniższe słowa w ww. książce w 1981 roku, gdy miał 38 lat.”
https://wolnemedia.net/jacques-attali-i-szczepionki-na-depopulacje/

To jak było w końcu – napisał to w książce w 2006 czy w 1981 roku? Przy czym książki z 1981 roku nie napisał Attali a Michael Salomon, który zamieścił w niej wywiad z Attali.

No i mój stary znajomy, Darek z Krakowa,, zapytał mnie o tę wypowiedź:

Witaj Andrzeju.
Przeczytaj proszę poniższy tekst (w linku). Dotyczy właśnie tekstu z książki J. A.
W książce nie ma tego tekstu a jest on tylko mocno przerobiony.
https://wolnemedia.net/jacques-attali-i-szczepionki-na-depopulacje/

Co o tym myślisz?
PS . Sam nie planuje się zaszprycowac.

A więc – w książce z roku 2006 tego cytatu Attali NIE MA! Wszelkie „informacje”, jakoby cytat ten pochodził z tej książki to dezinformacje, mające ostatecznie ośmieszać antyszprycowy ruch oporu jako niepoważnych oszołomów przytaczających zmyślone, nigdy nie napisane cytaty. A jak jest z książką Salomona „L’avenir de la vie”z roku 1981? Czy w niej jest ten cytat?
Niestety nie dysponuję oryginalnym egzemplarzem książki „L’avenir de la vie” i nie jestem w stanie sprawdzić, czy ta wypowiedź w niej rzeczywiście występuje. Znalazłem natomiast w sieci pewną rzekomo „demaskatorską” stronę, która właśnie „demaskuje” przypisywany Attali cytat jako zmyślenie.
https://faktencheck.afp.com/dieses-zitat-ueber-die-die-euthanasie-von-alten-und-schwachen-menschen-ist-erfunden

Tu dodam, że i w niemieckojęzycznej sieci ów cytat Attali, prawdziwy czy nie, jest szeroko kolportowany.

Według strony AFP Faktenchek (Faktencheck oznacza sprawdzanie faktów) tego cytatu w książce Salomona nie ma.  Attali powiedział wg AFP jedynie to (tłumaczenie na j. polski moje):

„Aber sobald wir über 60/65 hinausgehen, lebt der Mensch länger, als er produziert, und das kommt die Gesellschaft dann teuer zu stehen”. Und weiter: „In der Tat ist es vom Standpunkt der Gesellschaft aus gesehen viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt aufhört, als wenn sie sich allmählich verschlechtert.”
[„Ale jeśli przekraczamy 60/65 (w domyśle – lat), człowiek żyje dłużej niż produkuje i drogo to społeczeństwo kosztuje.” I dalej: „Rzeczywiście z punktu widzenia społeczeństwa jest korzystniejsze, by ludzka maszyna gwałtownie kończyła, zamiast się powoli pogarszała.”]

„Daher glaube ich, dass es in der Logik der Industriegesellschaft nicht mehr darum geht, die Lebenserwartung zu verlängern, sondern dafür zu sorgen, dass der Mensch innerhalb einer gegebenen Lebensspanne so gut wie möglich lebt, aber so, dass die Gesundheitskosten für die Gemeinschaft möglichst gering sind.”
[Dlatego uważam, że w logice społeczeństwa przemysłowego nie o to idzie, by  przedłużać ludzkie życie, ale by troszczyć się o to, aby człowiek w przewidzianym (w domyśle – produkcyjnym) okresie życia żył jak najlepiej, ale tak, by koszta zdrowia (w domyśle – utrzymania zdrowia) były dla społeczeństwa jak najniższe.”]

„In jedem Fall wird Euthanasie eines der wesentlichen Instrumente unserer künftigen Gesellschaften sein. In einer sozialistischen Logik stellt sich das Problem zunächst wie folgt dar: Die sozialistische Logik ist die von der Freiheit und die grundlegende Freiheit ist der Selbstmord; folglich ist das Recht auf direkten oder indirekten Selbstmord ein absoluter Wert in dieser Art von Gesellschaft.” Dem stellt der die Logik eines kapitalistischen Systems hinzu: „In einer kapitalistischen Gesellschaft werden Tötungsmaschinen, Prothesen, entstehen und gängig werden, die es ermöglichen, das Leben zu eliminieren, wenn es zu unerträglich oder ökonomisch zu kostspielig ist. Deshalb glaube ich, dass die Euthanasie, ob sie nun ein Freiheitswert oder ein Warenwert ist, eine der Regeln der zukünftigen Gesellschaft sein wird.”
[„W każdym przypadku eutanazja będzie jednym z podstawowych narzędzi naszych przyszłych społeczeństw. W logice socjalistycznej problem przedstawia się tak: socjalistyczna logika jest logiką wolności a podstawową wolnością jest samobójstwo (prawo do samobójstwa); w konsekwencji tego prawo do bezpośredniego lub pośredniego samobójstwa jest absolutną wartością w takich (socjalistycznych) społeczeństwach”. Dodał do tego logikę systemu kapitalistycznego: „W społeczeństwie kapitalistycznym będą powszechnie powstawały maszyny do zabijania, protezy, które umożliwią eliminację życia, jeśli będzie nieznośne lub ekonomicznie zbyt drogie/kosztowne. Dlatego uważam że eutanazja, czy jako wartość wolności czy jako wartość towaru (chodzi zapewne o życie ludzkie w wieku poprodukcyjnym) będzie jedną z reguł przyszłych społeczeństw”.]

O pandemii, szprycach i rzeźni, do której pchają się idioci, wg AFP w książce nie było wzmianki, a zapytany przez nią Attali także temu zaprzeczył. Przy czym ów artykuł zaprzecza nawet temu, jakoby Attali był zwolennikiem eutanazji. I sam Attali, zapytany przez AFP, temu zaprzecza: nie jest zwolennikiem eutanazji, a wręcz przeciwnie –  pisałem, że do niej kiedyś dojdzie, ale jestem jej przeciwnikiem i ją potępiam

„Wie immer wird mir hier vorgeworfen, ich würde mir wünschen, was ich nur voraussehe und anprangere.”
[Jak zawsze zarzuca się mnie tutaj, że życzę sobie tego, co tylko przewiduję i potępiam.]

Czy opublikowana przez AFP „demaskacja” cytatu Attali zasługuje na wiarę?. W moim przekonaniu ma dwa b. słabe punkty.

1) AFP pisze, że z wydawnictwa otrzymało kopię oryginalnego wywiadu Salomona z Attali:

„Der Verlag Segher schickte AFP eine französische Kopie des Gesprächsausschnitts zu”

 


https://factuel.afp.com/sites/default/files/styles/list_xl/public/medias/factchecking/france/cap_ecran_pdf_livre_attali_collage.jpg

Jest to niestety tylko kopia. A przerobienie oryginału i skopiowanie go to dla wydawnictwa żaden problem. Ja potrzebowałbym na to jakieś pół godziny.
Oryginały różnych pism, także książek, podlegają przeróbkom a nawet fałszerstwom. Nawet w „piśmie świętym”, hebrajskiej Tanach – krystowierczym „Starym testamencie” fałszuje się niektóre fragmenty. I tak przez dwa tysiące lat w drugiej „Księdze Samuela” 12:31 pisało tak:

„Lud też, który był w mieście, wywiódłszy, podał pod piły, i pod brony żelazne, i pod siekiery żelazne, i wegnał je w piec cegielny. A tak uczynił wszystkim miastom synów Ammonowych; i wrócił się Dawid, i wszystek lud jego do Jeruzalem.”

 

https://studybible.info/PBG/2%20Samuel%2012:31

A tu nagle od początku lat 60-tych XX wieku we wszystkich bibliach katolickich i protestanckich na świecie pojawiła się taka wersja:

„Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami ammonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem do Jerozolimy.”

 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1197

Nie wypadało po wojnie, by przedstawiani propagandowo zawsze jako ofiary prześladowań „wybrańcy” Jahwe sami palili ludzi żywcem w czasach fikcyjnego Dawida. A jak jest z tym fragmentem biblii u prawosławnych? Otóż znalazłem obie wersje:

31 Давид также вывел всех жителей Раввы и заставил их работать пилами, железными молотилками и топорами и обжигать кирпич. Так он поступил со всеми аммонитскими городами. Затем Давид и всё его войско возвратились в Иерусалим.

Tłumacz z automatu: „Dawid wyprowadził również wszystkich mieszkańców Rabba i kazał im pracować przy piłach, żelaznych młockach i siekierach oraz palić cegły. Zrobił to wszystkim miastom Ammonitów. Wtedy Dawid i całe jego wojsko wróciło do Jerozolimy.”
https://allbible.info/bible/modern/2ki/12/

31 А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.

Tłumacz z automatu: „A ludzi, którzy w nim byli, wyprowadzał i umieszczał ich pod piłami, pod żelaznymi młocarniami, pod żelaznymi siekierami i wrzucał do pieców. Tak postąpił ze wszystkimi miastami Ammonitów. A potem Dawid i cały lud wrócili do Jerozolimy.”

.

Tylko proszę mnie nie przekonywać, że mamy tu do czynienia jedynie z różnym tłumaczeniem tego samego tekstu. Różnica między wegnać ludzi do pieca a kazać im w nim wypalać cegły jest zbyt ogromna. Ale wracam do tematu – przerobienie oryginalnej wersji wypowiedzi Attali na inną, łagodniejszą, dla wydawnictwa książki Salomona nie byłoby więc żadnym problemem. Nie możemy więc wykluczyć, że wydawnictwo „przerobiło” oryginalną wypowiedź Attali.

2) Sama owa wypowiedź, przytoczona przez AFP jest po prostu niespójna i nielogiczna i to w kilku miejscach. Np w sprawie samobójstw. Tu nie zapominajmy, że wypowiedź Attali dotyczy problemu, co robić z ludźmi, którzy przekroczyli wiek 60/65 lat i są już nieproduktywni. Co mają z tą problematyką samobójstwa i socjalizm? Wg Attali w logice socjalistycznej podstawą jest wolność – także prawo do samobójstwa. Miał to powiedzieć w roku 1981. Ale przecież wtedy wg zachodniej propagandy socjalizm był dyktaturą a nie wolnością. Ponadto nie znam ani jednego państwa socjalistycznego, w którym propagowano prawo do samobójstwa. Nie był też w nich ani słowem dyskutowany problem emerytów i rencistów – a wręcz odwrotnie – wiele zakładów pracy przynajmniej raz do roku organizowało w zakładowych świetlicach spotkania emerytowanych byłych pracowników. Były kwiaty, kawa, herbatniki i drobne prezenty. Zachodnie partie socjalistyczne chyba samobójstw też nie propagowały, głosiły za to wizję budowy sprawiedliwszego społeczeństwa (tu pełna zgoda) i świetlanej przyszłości pod sztandarem socjalizmu. A kto odbierać będzie sobie życie w świetlanej przyszłości, po zwycięstwie socjalizmu? Ponadto samobójstwo i eutanazja to dwie całkowicie różne rzeczy. Samobójstwa zdarzają się wśród ludzi silnych, zdrowych, w wieku produkcyjnym, a nawet wśród młodzieży i dzieci. Co mają one wspólnego z populacją poprodukcyjną – „maszynami ludzkimi”, które powinny „gwałtownie kończyć”, gdy staną się nieproduktywne?
Sprzeczny wewnętrznie jest też ten fragment mówiący o maszynach do zabijania i protezach. Z całej wypowiedzi Attyli wynika, że korzystne jest utrzymywanie przy życiu zdrowych ludzi, minimalizacja kosztów opieki zdrowotnej i pozbywanie się ludzi w wieku poprodukcyjnym. A protezy to nie tylko dodatkowe koszta, ale i utrzymywanie przy życiu ludzi niepełnosprawnych. Niech więc się Attyli zdecyduje: protezy czy maszyny do zabijania?

Tak więc nie wykluczam, że tekst wywiadu z Attali opublikowany w roku 1981 w książce Salomona został po zapytaniu AFP naprędce przeredagowany. Ale aby mieć pewność, że tak było, musiałbym znaleźć książkę Salomona wydaną w 1981 roku i sprawdzić, co tam pisze. Tu zaznaczam, iż nie wykluczam, że książka ta zostanie lub już została ponownie wydana, tyle że treść wywiadu z Attali może w nowym wydaniu odbiegać od oryginału z roku 1981.

Nie ulega natomiast dla mnie wątpliwości, że wypowiedzi Attali przytoczone przez AFP w pełni gloryfikują eutanazję. Samo nazywanie ludzi „ludzkimi maszynami”, które po zakończeniu cyklu produkcyjnego powinny „gwałtownie kończyć”, w domyśle – życie – są tego dowodem. Natomiast co do pandemii, szpryc i rzeźni, do których idioci sami będą się pchać, a co jest kolportowane w sieci – nadal nie wiem – powiedział to Attali czy nie.

Tak więc niniejszym oświadczam, że jeśli ten cytat Attali został zmyślony, odcinam się od niego i przepraszam czytelników za to, że sam go, bez sprawdzenia, kolportowałem.

Co nie zmienia stanu rzeczy, że obecnie tak faktycznie jest – zastraszeni fałszywą nieistniejącą pandemią ludzie – ślepcy, ignoranci, idioci – rzeczywiście sami pchają się do szprycowej rzeźni. Tak jest naprawdę bez względu na to, czy Attali to powiedział, czy nie!

.

opolczyk