Czy Watykan rządzi światem…?

.


.
99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny.
Politycy i biurokraci to owczarki.
Właścicielem farmy jest światowa finansjera.

.
.

Nikogo nie muszę przekonywać, że z katolicyzmem, „cywilizacją łacińską” i papiestwem nie jest mi po drodze. Niemniej piramidalne bzdury w sprawie Watykanu muszę zdemaskować…
.
Nie dziwi mnie katastrofalny stan Polski. Jeśli Klub Inteligencji Polskiej publikuje kosmiczne brednie, pokazuje to stan ogłupienia Polaków.
Ostatnio KIP opublikował dwa absurdalnie idiotyczne teksty:
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/01/watykan-na-szczycie-zarzadzania-systemem-prawa-morskiego-dla-niewolnikow-czyli-eksperyment-z-pudelkiem/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/01/watykan-i-wielka-brytania-jako-wlasciciele-korporacji-rzadow-i-samorzadow/
.
Odnośnie pierwszego tekstu powiem tyle: zamieszczony w nim film Hanny Kazahari to stek bzdur. Zastanawiam się czy owa Hanna nie nazywa się Chazari lub Hasbari.
Wymysły o rzekomym „prawie morskim” znam od lat. W polskiej sieci kolportowała je mieszkająca wcześniej w Dojczlandii pod Frankfurtem n/m lekarka, Baśka, szalejąca w internecie pod różnymi nickami: najpierw jako „nieustraszona”, a potem jako „poganka”. Także i u mnie zamieszczała inne jej brednie o rzekomej rejestracji w usraelu jako „firm” różnych polskich (a raczej polińskich) a także dojczlandskich instytucji państwowych.
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/29/blog-polski-zostaje-tymczasowo-zawieszony/comment-page-2/#comment-80956
.
Na koniec uwierzyła też w „płaską ziemię”. To jej poświęciłem o tym wpis:
https://opolczykpl.wordpress.com/2017/01/11/plaska-ziemia-czyli-rzecz-o-plaskomozgowcach/
.
Tu pozwolę sobie na dygresję odnośnie rzekomej rejestracji w usraelu całych państw, rządów i innych instytucji państwowych i społecznych, rzekomo jako firm czy korporacji. Ostatnio brednie te posuwał chrabja Potocki i Bustowski na kanale „Głos obywatelski”, będący agenturalnym odmóżdżającym kanałem „Ruchanie Polaków”:
.

.
Wszystko zaczęło się w Dojczlandii, gdy z inicjatywy branży samochodowej i chemicznej stworzono internetową książkę adresową o nazwie UPIK:
https://www.bisnode.de/upik/
.
Początkowo zamieszczano w niej dane dotyczące tylko firm, przedsiębiorstw i korporacji związanych z przemysłem samochodowym i chemicznym, przez co używano w niej żargonu handlowego – np. terminu „firma”. I z tego żargonu już nie zrezygnowano. Z biegiem czasu włączono w nią wszystkie inne branże, także usługowe, a nie tylko produkcyjne – oraz wszystkich potencjalnych odbiorców i kontrahentów. Także instytucje państwowe, rządowe, organizacje i stowarzyszenia społeczne posiadające siedziby – gdyż wszystkie one są potencjalnymi odbiorcami usług i produktów. Tyle, że instytucje rządowe posiadają inny kod (SIC) niż rzeczywiste firmy i przedsiębiorstwa. Numery kodu SIC (ostatnia linijka) zaczynające się cyframi od 91 do 99 oznaczają instytucje państwowe, rządowe, także ponadpaństwowe, oraz instytucje społeczne, ale nieprodukcyjne i nieusługowe. I tak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze ma jako międzynarodowa instytucja sądownicza, nieprodukcyjna, numer SIC 9211:
.


.
A kongres (kneset) usraela ma numer 9121:
.


.
Jego „senat” ma ten sam numer: 9121:
.


.
A Rada Państwa Chin ma numer: 9199.
.


.
Gdybym był niepoważnym wyznawcą teorii spiskowych, ogłosiłbym niniejszym, że to Dojczlandia rządzi światem, że zarejestrowała jako podległe jej firmy usraelski kneset, senat, oraz chińską radę państwa. Byłoby to oczywistą brednią.
Wzorując się na dojczlandskim UPIKu usraelici stworzyli własną książkę adresową wszystkich potencjalnych odbiorców i kontrahentów, a użyteczni idioci dopatrują się w tym rejestracji w usraelu jako firm państw i różnych państwowych i rządowych instytucji. Analogicznie można by twierdzić, że każdy, kogo nazwisko figuruje w książce telefonicznej, został zarejestrowany jako firma telefoniczna.
.
I jeszcze krótko o rzekomym „prawie morskim”. Obecnie na całym żydo-banksterskim zachodzie najważniejszym prawem jest „prawo bankowe”, dające bankom prawo tworzenia pieniądza z powietrza i puszczania go w obieg pod postacią kredytów, które wraz z lichwiarskimi odsetkami banki mają prawo ściągać z wierzycieli – nawet przy pomocy sądów, komorników i policji. To jest najważniejsze „prawo” obowiązujące na zachodzie. A nie wymyślony „wiatrak” – „prawo morskie”. Co za idioci odwracają uwagę od rzeczywistego zagrożenia – ograbienia nas doszczętnie i wywłaszczenia ze wszystkiego przez prawo bankowe?
Niższym, podrzędnym i usługowym wobec prawa bankowego jest zachodni system prawny mający korzenie w prawie rzymskim (nie mylić go z prawem kościelnym czy watykańskim). Prawo rzymskie miało kilka dobrych zapisów, jak choćby te: Audiatur et altera pars (Niech będzie wysłuchana i druga strona) czy  In dubio pro reo (Wątpliwości rozstrzygać na korzyść oskarżonego). Niemniej było prawo rzymskie niesprawiedliwe, stanowe, klasowe. Było narzędziem trzymania przez elity poddanych za pysk. No i inne prawa i obowiązki mieli obywatele rzymscy, inne nie-Rzymianie a całkiem inne mówiące narzędzia” – czyli niewolnicy. Ci ostatni w sumie nie mieli żadnych praw. Na Zachodzie długo utrzymywano kamuflaż praworządności, mający sugerować, że wszystkim obywatelom przysługują prawa odpowiadające w rzymskim prawie obywatelom Rzymu. Obecnie, na fali narzucanego nam pod pretekstem zmyślonej „pandemii” totalitaryzmu NWO, kamuflaż zarzucono ukazując jawnie, że dla władców zachodu jesteśmy mówiącymi narzędziami – niewolnikami. Wszelkie prawa ludzkie i obywatelskie gwarantowane wcześniej konstytucjami i deklaracjami praw człowieka są nam odbierane – rzekomo dla naszego dobra i bezpieczeństwa. Z bredniami o „prawie morskim” obecna sytuacja nie ma nic wspólnego. Po prostu władcy pieniądza realizują ich plan zniewolenia gojów – zgodnie z wieloma cytatami z żydo-biblii i z „Protokołami Mędrców Syjonu”. A nie z jakimś bzdurnym „prawem morskim”.
.
A teraz biorę się za drugi tekst z KIP (http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/01/watykan-i-wielka-brytania-jako-wlasciciele-korporacji-rzadow-i-samorzadow/)
.
Cały ten artykuł Anny von Reiz to stek bzdur i dezinformacji, którego zadaniem jest odwracanie uwagi od rzeczywistych właścicieli korporacji i państw. Są nimi żydo-banksterzy. Nie wiem, czego trzeba się naćpać by napisać: „Kuria Rzymska. Stąd te wszystkie „rzeczy”. Wszystkie etykiety, pudełka, struktury biznesowe, jednostki i podjednostki polityczne są wymyślone przez Kurię Rzymską i tak jest od prawie 3000 lat, a właściwie 4100 lat.”
.
I czego się trzeba naćpać, by takie brednie kolportować i w nie wierzyć.? Też bym chciał mieć takie odloty.
.
„Kuria rzymska” miała polityczne znaczenie w cesarstwie rzymskim od Konstantyna do upadku zachodniej jego części, a potem od sojuszu z Frankami i powstania państwa kościelnego ok. 750 roku. Tyle, że zajmowała się wszystkim poza żydo-kapitalizmem i korporacjami, których wtedy nie było. Polityczne wpływy kurii obejmowały jedynie państwa katolickie. Prawosławna wschodnia Europa zawsze pozostawała poza jej zasięgiem. Wpływy polityczne kuria rzymska zaczęła tracić w zachodniej Europie po reformacji na terenach protestanckich, a później i w krajach nominalnie katolickich na skutek oświecenia i laicyzacji, gdy wprowadzano rozdział państwa od kościoła. Gospodarką, korporacjami nie zajmowała się. One powstawały u protestantów – tam zrodził się współczesny żydo-kapitalizm. Jeszcze w I połowie XIX wieku państwo kościelne pozostawało średniowiecznym skansenem gospodarczym – papież Grzegorz XVI urzędujący w latach 1831-1846 zakazał budowy kolei żelaznych oraz wprowadzenia oświetlenia gazowego ulic Rzymu. Po likwidacji państwa kościelnego znaczenie polityczne kurii rzymskiej jeszcze bardziej zmalało. Jedynie za pośrednictwem katolików kuria nadal posiadała pośrednie wpływy na politykę w państwach katolickich. W gospodarkę i kapitalizm Watykan włączył się dopiero po zawarciu z rządem Mussoliniego „Traktatów laterańskich” (luty 1929) przyznających Watykanowi szereg różnych przywilejów (oraz jednorazowo 750 milionów lirów):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktaty_latera%C5%84skie
.
Z inicjatywy papieża Piusa XI powołano w czerwcu 1929 IOR:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Dzie%C5%82_Religijnych
.
Jego pierwszym szefem został Bernardino Nogara:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Nogara
.
Postawił jednak, zaakceptowany przez papieża warunek: w działalności gospodarczej kierowany przez niego IOR zwolniony jest z przestrzegania wszelkich kościelnych „nauk moralnych” i „przykazań”. I tak w roku 1929 kuria rzymska włączyła się zachłannie w chciwy banksterski kapitalizm, pozostając w nim do dzisiaj. I mamy tak: papieże urządzają modlitwy o pokój, a Watykan posiada udziały w koncernach zbrojeniowych. Kościół wyklął i zakazał pigułek antykoncepcyjnych, a równocześnie ma udział w firmach farmaceutycznych produkujących te pigułki. Tak wygląda moralność kościoła, kurii rzymskiej, katolicyzmu. Niemniej to, co zarabia na współudziale w kapitalistycznych firmach i korporacjach Watykan, kuria rzymska, to tylko okruchy i ochłapy z żydo-banksterskiego stołu. Watykan jedynie wkupuje się jako mniejszościowy udziałowiec w banksterskie korporacje, a nie zakłada je i nie rządzi nimi. Dokładnie to samo dotyczy „Wielkiej Brytanii” – czyli potocznie Anglii. Potęgą stała się dopiero po pokonaniu na morzu Francji na początku XIX wieku. Szybko stała się królową mórz i imperium, nad którym nie zachodzi Słońce. Ale w tym samym czasie została podbita od wewnątrz przez klan Rothschildów. W czasach gdy państwo kościelne nadal było tylko gospodarczym skansenem Europy…:
.
„W 1848 r. mówiono o wychowanku żydowskiego getta we Frankfurcie Nathanie Rothschildzie (1777-1836): „Właściciel bezgranicznych bogactw chełpi się tym, że decyduje dziś o wojnie i pokoju na świecie, a pozycja poszczególnych krajów zależy od jego jednego skinienia. Koresponduje z niezliczoną liczbą osób, a do swej dyspozycji ma więcej kurierów niż którykolwiek książę lub monarcha. Ma na swoim żołdzie licznych ministrów. Potężny i posiadający wpływy w gabinetach rządowych na kontynencie, chce także przejąć kontrolę nad naszym rządem”. Pisali o nim historycy: „Rothschild zna wszystkich europejskich książąt i każdego gońca giełdowego. Zna na pamięć wszystkie ich rachunki, rachunki dworzan i rachunki królów. Rozmawia z tymi ludźmi nie zaglądając nawet do swych ksiąg. I powiada np. do któregoś z nich: «Nie uzyska pan u mnie kredytu jeśli mianuje pan tego a tego ministra»”. Benjamin Disraeli (1804-1881), premier Wielkiej Brytanii w roku 1868 i ponownie w latach 1774-1880, pobożny i praktykujący Żyd napisał o Rothschildach: „Oni zdominowali światowe rynki pieniężne, można by rzec, że w istocie nadzorują wszelkie interesy. Rothschildowie wykorzystują całą sumę wpływów podatkowych w południowych Włoszech jako kapitał hipoteczny. Królowie i ministrowie ze wszystkich krajów Europy postępują tak, jak dyktują im Rothschildowie”. Rothschildowie i Disraeli mówili o sobie wzajemnie: „najlepszy i najbardziej wiarygodny przyjaciel rodziny” lub „mój najlepszy przyjaciel”. Disraeli i jego żona Mary Anne nie mieli dzieci, a cały majątek przepisali córce małżeństwa Charlotte Rothschild (1819-1884) i Lionela Rothschilda (1808-1879) – Evelina Gertrude Rothschild (1839-1865).
.
Sam Nathan Rothschild przekonywał: „Żadna intryga nie osłabi N.[athana] M.[eyera] Rothschilda, który ma pieniądze, potęgę i władzę […]. Król pruski, książę Hardenberg i minister [Skarbu Christian] Rother powinni być wdzięczni Rothschildowi, który posyła im tak wiele pieniędzy [i] udziela Prusom tak dużej pożyczki”. A innym razem: „Nie dbam o to jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja”. W swoim testamencie napisał m.in.: „Małżeństwa członków rodziny [Rothschildów] mogą być zawierane tylko między kuzynami aby uniknąć rozproszenia i odpływu majątku. Obowiązuje absolutny zakaz ujawniania wartości środków trwałych istniejącego majątku. […] Każdy kto ośmieli się złamać którąś z powyższych zasad, ma zostać pozbawiony prawa do spadku”.
.
Autor znaczącego studium o imperializmie, w którym dowodził, że u podstaw powstania imperializmu leżała potrzeba zainwestowania nadwyżek finansowych powstałych z wyzysku mas, zapytywał: „Czy ktokolwiek przypuszcza, że jakieś państwo europejskie mogłoby zaangażować się w poważną wojnę lub zaciągnąć znaczącą pożyczkę bez zgody Rothschildów i powiązanych z nimi osób?” W 1912 r. Żydzi stanowili 20% wszystkich milionerów w Wielkiej Brytanii i Prusach, w okresie 1908-11 w Niemczech stanowili 0,95% ludności i aż 31% najbogatszych rodzin,  na Węgrzech  w okresie międzywojennym aż 90% całego przemysłu było pod kontrolą kilku spokrewnionych żydowskich rodzin bankierskich (w 1921 r. Żydzi stanowili 87,8% grających na giełdzie i 91% członków stowarzyszenia pośredników walutowych), w 1875 r. Żydzi stanowili 70% kupców w Kurlandii, 75% w Kownie, 76% w Mohylewie, 81% w Czernihowie, 86% w Kijowie, 87% w Mińsku, i po 96% na Wołyniu, w Grodnie i na Podolu, a w latach 1828-1832 byli właścicielami 93,3% nieszlacheckich zakładów przemysłowych na Wołyniu.”
http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-2/
.
Obecnie fundamentem potęgi Rothschildów jest City of London (https://pl.wikipedia.org/wiki/City_of_London) – wyłączony spod jurysdykcji brytyjskiej kawałek ziemi w Londynie – mila kwadratowa. Jego roczne zyski są kilkakrotnie wyższe niż PKB całej Wielkiej Brytanii. To pokazuje, czym owa „Wielka Brytania” jest – jest kolonią gospodarczą i finansową Rothschildów, którzy ponadto bezpośrednio lub przez podstawionych pobratymców dzierżą w łapskach wszystkie korporacje i firmy nominalnie „brytyjskie”. Przy ich faktycznych zyskach i bogactwach i Watykan, i Wielka Brytania to biedaki, chudopachołki. Politycznie i militarnie Anglia stoczyła się do pozycji wasala usraela.
.
Kto więc i po co wymyśla i kolportuje brednie, jakoby Watykan i Wielka Brytania były właścicielami korporacji, państw i samorządów? Jest to z jednej strony popychanie gojów do walki z wiatrakami, a z drugiej strony odwracanie ich uwagi od rzeczywistych właścicieli zachodu i prawie całego już świata. Dziwi mnie niepomiernie, że takie brednie kolportuje Klub Inteligencji Polskiej. Przecież wystarczy tylko chwilę pomyśleć, by zrozumieć, że są to po prostu brednie. Są to piramidalne brednie, większe niż Piramida Słońca w Meksyku:
.


.
I jeszcze te brednie o Trampku ultrasyjoniście…
.
„Cóż, Trump miał na tyle rozsądku, by zniszczyć Korporację Miejską, którą papiści wyczarterowali dla rządu terytorialnego, ale od razu wrócił przez obrotowe drzwi i teraz proponuje, aby brytyjskie wojsko terytorialne Stanów Zjednoczonych zaczęło wszystko od nowa i stoczyło kolejną całą wojnę o niezależność naszym kosztem, a my tymczasem powinniśmy zaakceptować kolejną Zastąpioną Kukułkę przez ich brytyjską „Republikę” w miejsce naszej Amerykańskiej Republiki Federalnej.”
.
Trampka wypromowały środowiska żydowskie. Nie bez przyczyny na spotkaniu z żydowską AIPAC publicznie mówił:
.
„Kocham ludzi na tej sali. Kocham Izrael. Kocham Izrael. Byłem z Izraelem tak długo w sensie, że otrzymałem jedne z moich największych odznaczeń od Izraela, jak mój ojciec wcześniej, niesamowite. Moja córka, Ivanka, spodziewa się wkrótce pięknego żydowskiego dziecka.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2016/11/07/donald-trump-patriota-usraelski-nadzieja-dla-wolnego-od-lichwy-usraela-i-swiata-czy-syjonistyczny-trampek/
.
Widziałem teksty, w których ujawnia się nazwiska żydowskich funkcjonariuszy w ekipie Bidy (Bidena). A u Trampka takich nie było? A co z jego najbliższym doradcą i jednocześnie zięciem, Jaredem Kushnerem (https://pl.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner)? To Kushner przekonał pobratymców do wsparcia Trampka w poprzedniej farsie wyborczej. Wiedział, że teść zrobi wszystko dla Izraela. I zrobił! Jerozolimę uznał jego stolicą:
.


.
I przyznał Izraelowi zaanektowane w 1967 roku syryjskie Wzgórza Golan. Oraz przedstawił jako swój plan zięcia dla Bliskiego Wschodu, oznaczający  w sumie wstęp do ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej. Swoje Trampek  zrobił – i odszedł na zieloną trawkę.
.


.
Dziwi mnie to, że tylu Polaków widziało w nim usraelskiego patriotę i nadzieję dla wolności. Wszak to ta marionetka wydała nakaz budowy okupacyjnych baz wojskowych w Polsce i to ona podpisała haniebną i bezprawną ustawę 447. I mimo to ma ta żydowska marionetka tylu w Polsce wyznawców, tylu rozdzierających z żalu po nim szaty naiwniaków i użytecznych idiotów. Aż wstyd mi, jacy durni mogą być Polacy.
.
Jedynym właścicielem państw zachodu są żydo-banksterzy. Nie Watykan i nie Wielka Brytania. Kto tego nie pojmuje, ma pod czaszką spleśniały ser zamiast mózgu. I walczyć należy z żydo-banksterami i z ich marionetkami politycznymi. A nie z wiatrakami. Nie dajmy agenturze wpływu i użytecznym idiotom robić z siebie don Kichotów walczących z „prawem morskim”, Watykanem i Wielką Brytanią. Kariera Watykanu i tak dobiega końca. W ciągu następnych dwóch, trzech pokoleń krystowierstwo (nie tylko katolicyzm) wymrze ostatecznie. Te infantylne wymysły, żydowskie bajania, po prostu już się przeżyły. Mam nadzieję, że w Polsce w ich miejsce powróci kultura słowiańska.

.
Kończąc zamieszczam ciekawy film – Legendy Polskie. Film Jaga. Allegro:
.

.
Pisałem o nim obszerniej w 2016 roku:
https://opolczykpl.wordpress.com/2016/12/12/wojna-slowianszczyzny-z-zydowskimi-wymyslami-czyli-legendy-polskie-film-jaga-allegro/
.
Film jest w sumie alegorią walki jahwizmu (w Polsce żydogennego katolicyzmu) z kulturą słowiańską. Przy czym jahwizm (żydo-banksteryzm także) nadal boi się odrodzenia kultury słowiańskiej. Boi się odrodzenia wartości słowiańskich, pogańskich – wolności, równości, egalitaryzmu, solidarności wspólnotowej, odrzucenia podziału na garstkę bogaczy i rzesze biedoty. Film strach jahwizmu przed kulturą słowiańską ujął bardzo dobrze. Co jednak obecnie jest najważniejsze w nim – to zakończenie piosenki na jego końcu:
.
„Wolność kocham i rozumiem,

Wolności oddać nie umiem”
.
Zamiast wypisywać i wygadywać brednie o „prawie morskim”, o władzy Watykanu nad światem, zamiast rozpaczać za ultrasyjonistą Trampkiem, należy uświadomić sobie, kto nami naprawdę rządzi i co nam obecnie szykuje – totalne zniewolenie, wywłaszczenie ze wszystkiego, zaczipowanie, depopulację. I nie robi tego Watykan a żydo-banksterzy i ich marionetki polityczne. Watykan co najwyżej nadal ogłupia owieczki kultem żydowskich idoli, straszy je piekłem i kupczy „zbawieniem” i „niebem”. I zbiera okruchy z banksterskiego stołu. Robi za banksterskiego szabas-goja.
.
Wolność kocham i rozumiem
Wolności oddać nie umiem
.
Walka o wolność trwa. Nie dajmy zawieść się na fałszywe barykady ani do walki z wiatrakami. Nie dajmy prowadzić się ślepcom, ignorantom, użytecznym idiotom ani agenturze wpływu…
.
Walka o wolność trwa…
.
.
opolczyk

.

.

.