Fałszywa pandemia parawanem dla budowy „nowego Jeruzalem”…

.


.
Już na wstępie dziękuję „Metro” za podrzucenie w komentarzu wystąpienia gorliwego sługi Rothschildów, politycznego arlekina, Alexandra Borisa de Pfeffel Johnsona:
.

.
Metro skomentował jego wystąpienie tak:
.
Człowiek, który wygląda jak idiota, zapowiada swojemu narodowi budowę „New Normal”. Taki kryzys jak obecna „pandemia” to katalizator koniecznych do wprowadzenia zmian. On nawet w 3:48 mówi, że będzie budował „nowe Jeruzalem”.
.
Johnson, z fryzurą będącą krzyżówką Trampka i Einsteina być może i wygląda na idiotę. Mnie zmartwiło coś innego – otóż otwarcie publicznie przyznaje on, że budowane jest „nowe Jeruzalem”. I do tego właśnie potrzebna jest okupantowi świata fikcyjna pandemia.
Tylko – co będzie z tymi, którzy nie chcą owego „nowego Jeruzalem”, nie chcą być „nowymi żydami/Żydami”, a nawet służącymi im szabas-gojami? Pójdą na przemiał, do piachu…?
.
Wiadomość o tym, że budowane jest „nowe Jeruzalem” w sumie jest dowodem na to, kto stoi i za NWO, i za fikcyjną pandemią. Wszak zgodnie z żydo-biblią „nowe Jeruzalem” powstać miało przede wszystkim dla przedstawicieli 12 pokoleń Izraela. Nie dla gojów. Ponadto według żydo-krystowierczego tzw. „Nowego Testamentu” wraz z „nowym Jeruzalem” miał ponownie zejść na świat krystowierczy idol – Joszue.
.
W tym miejscu muszę jednak  ostrzec krystowierców, wyznawców wszystkich odprysków chrystianizmu, by nie cieszyli się z tego powodu. Dlaczego? Otóż w ewangeliach Joszue otwarcie powiedział (Mt 22, 14): „Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. A kim są ci „wybrani” przez niego? I o tym mówią ewangelie: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela» (…) «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».”
https://opolczykpl.wordpress.com/2019/04/21/cytaty-z-dobrej-nowiny-dobrego-pasterza-ksiecia-pokoju-odkupiciela-zbawiciela-syna-bozego/
.
Jak widać – owce z domu Izraela były dla niego dziećmi. Goje zaś psami. I takiego żydowskiego niemiłosiernego szowinistę idioci „intronizowali” nam na „króla…
.
Powie tu ktoś – czyżbym wierzył w to, że żydo-biblijne brednie to rzeczywiście spełniające się teraz proroctwa? Przecież to bzdura!
Ależ oczywiście – odpowadam – to jest oczywista bzdura, gdyż żydo-biblijne brednie są chorymi wymysłami, a nie „proroctwami”. Wygląda to inaczej – mniej więcej tak: powiedzmy, że jakiś bandzior, kryminalista, przeczytał w jakiejś powieści kryminalnej niecodzienny sposób obrabowania banku czy metodę mordowania niewygodnych ludzi i wpadł na pomysł, by tę literacką fikcję wcielić w życie. W ten sposób literacka fikcja „stawała się” – używając żydo-biblijnego zwrotu – „ciałem”. Przy czym nikt będący przy zdrowych zmysłach owej powieści kryminalnej nie nazwałby „proroctwem”. I dokładnie tak ma się z NWO – chorobliwe, rasistowskie, zbrodnicze, złodziejskie, grabieżcze żydowskie wymysły sprzed dwóch tysięcy lat zawarte w żydo-biblii obu „Testamentów” obecnie zbrodnicze żydowskie elity (banksterzy, syjoniść, B’nai Brith, Chabad Lubawicz i inne) próbują nam narzucić. Idę o zakład, że zrobią wszystko, by ziściły się i te „starotestamentowe” zbrodnicze, rasistowskie, pełne nienawiści do gojów i chciwości wymysły autorów żydo-biblii:
.
“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”
Rdz 17, 8
.
„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się – strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”
Pwt 6, 10-12
.
„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
Pwt 7, 2
.
„…wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi”
Pwt 28, 1
.
„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.
I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.
Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12
.
“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6
.
“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23
.
“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14
.
„ Niech synowie Syjonu radują się swym  Królem,
Niech chwała Boża będzie w  ich ustach,
a  miecze  obosieczne  w ich ręku:
aby  dokonać  pomsty wśród pogan
i  karania pośród narodów;
aby ich królów  zakuć w kajdany,
a  dostojników  w żelazne  łańcuchy
by wypełnić na nich pisany wyrok.”
Ps 149 1-8
.
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19

.
Tu jeszcze uwaga – w żydo- biblii nie występował termin „poganie”. Był termin „goje”. To krystowierscy tłumacze „gojów” zastąpili „poganami”.

.
Od lat już piszę o biblijnych korzeniach NWO:
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/12/16/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/
.
A teraz gorliwy sługa Rothschildów Johnson potwierdził, że globalna sitwa buduje sobie „nowe Jeruzalem” według wymysłów żydowskich biblistów.
.
Tu jeszcze dodam, że ich poprzednią przymiarką do „nowego Jeruzalem” była fałszywa pandemia „świńskiej grypy”. Wtedy nie wyszło im to oszustwo. Teraz niestety idzie bandytom dużo lepiej.

A tak przy okazji – podczas fałszywki ze „świniokiem” głośno było o obozach FEMA, ale tych, którzy o nich pisali wyśmiewano jako wyznawców „teorii spiskowych”. A tymczasem w Kanadzie, w ichnim kanadyjskim knesecie debatuje się o obozach izolacyjnych:
.

.
Ciekawe- kogo będą w nich „izolować”: czy tych „bezobjawowych”, czy tych, którzy nie chcą nosić namordników i nie chcą dać się zaszczepić?
Kanadyjski pomysł zapewne zostanie przejęty przez inne okupowane przez żydowską lichwę kraje. Dodatkowo obok obozów izolacyjnych będą rozrastać się obozowiska narastającej rzeszy bezdomnych. W usraelu w jednym tylko Seattle lawinowo wzrosła liczba bezdomnych:
.
https://mynorthwest.com/2243915/rantz-28-photos-of-seattles-shocking-exploding-homeless-crisis/
.
Na pewno nie wylądują w nich serdeczni przyjaciele (a raczej patroni) Trampka:
.


.
A skoro jestem przy Trampku i Lubawiczerach to jeszcze przypomnę dziejową rolę w budowie NWO „naszego” santo subito – tego od „tej ziemi”. Poniższa fotka:
.


.
…pokazuje go najpierw na zlocie rockefellerowskiej tzw. „Komisji  Trójstronnej”:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Tr%C3%B3jstronna
.
Łże-media nie informują o jej corocznych zlotach praktycznie nigdy. Wojtyła był „wtajemniczony” – a jednak nie puścił pary z gęby. Zamiast ludzkość ostrzegać, pchał Polaków do jewrounii. Na dolnym zdjęciu „nasz” santo subito przyjmuje światowe kierownictwo B’nai B’rith. Polski napis jest mylący – nie jest to „loża masońska” a wpływowa ultrasyjonistyczna organizacja żydowska:
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%E2%80%99nai_B%E2%80%99rith
.
Jej polski, a raczej poliński odprysk reaktywował w 2007 roku Kalkstein, kreowany nam na męczennika…
.
Ale wracam do głównego tematu – a więc zapowiedzi budowy „nowego Jeruzalem”. Johnson, choć wygląda na idiotę – nie jest nim.  Natomiast jego wystąpienie jest o tyle ważne, gdyż pokazuje, że bandyci czują się na tyle silni, iż publicznie już, ustami swojej usłużnej marionetki otwarcie mówią, co nam szykują – żydowski wymysł o „nowym Jeruzalem”. A co z tymi, którzy owego „nowego Jeruzalem” nie chcą? I nie chcą totalnej judaizacji świata, ani służenia żydowskim panom spod znaku jeruzalemskiego NWO…
.
Teraz toczy się naprawdę walka o wolność, a także walka o prawo do własnej nieżydowskiej i nie żydogennej kultury i tożsamości, walka o prawo do bycia sobą – a nie bycia niewolnikiem i szabas-gojem w „nowym Jeruzalem”...
.
.
opolczyk
.
.
PS

I jeszcze genialny wykład o namordnikach – do czego służą:
.

.

PPS
.
I jeszcze uwaga odnośnie protestu w Pradze, o którym pisałem wczoraj. Na pejsbuku pisało, że była to głównie zadyma kiboli. Poniższy film nazywa ich „chuliganami”:

.

.
A przecież nawet poniższa policyjna relacja na samym początku przedstawia pokojową, wielotysięczną manifestację z flagami narodowymi:
.

.
Czy tak wyglądają kibole zadymiarze?:
.


.
Gdyby nie prowokacje policyjne – nie byłoby ulicznej walki. Poniższy film pokazuje rzeczywisty cel protestu – sprzeciw wobec narzuconym totalitarnym nakazom i zakazom:

.

.
Także i w Bratysławie były 17.10.2020 protesty:
.

.
Słowiańska brać walczy o wolność. Zbyt wielu chętnych na „nowe Jeruzalem” Johnson, Rotszyldzi, Rockefellerzy, Lubawiczerowie i B’nai B’rith u Słowian nie znajdą…

.

.