Demaskowania bredni o pandemii korona-świrusa ciąg dalszy…

.


.

.

„99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki, a gospodarzami farmy są bankierzy i światowa finansjera”

.

„Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, to odpowiednio wielki kryzys, a narody zaakceptują nowy światowy porządek.”

David Rockefeller

.

Znajomy, Metro, podesłał mi przetłumaczony fragment raportu Rockefeller Foundation z 2010 roku. Raport omawia cztery scenariusze rozwoju świata w najbliższym czasie. Pierwszy scenariusz (Lock Step, str 18-19) dotyczy przyszłej pandemii, jaka miałaby wybuchnąć w roku 2012. Jeśli datę tę zamienimy na rok 2020 – mamy opisane w tym raporcie dokładnie to, co się aktualnie dzieje…
.

.
Raport Rockefeller Foundation z maja 2010 roku: https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/mode/2up
.
Blokada postępu (Lock Step)
.
Świat ściślejszej kontroli rządu od góry i bardziej autorytarnego przywództwa, z ograniczonymi innowacjami i rosnącą presją obywateli
.
W 2012 roku pandemia, której świat oczekiwał od lat, w końcu uderzyła. W przeciwieństwie do H1N1 z 2009 roku, ten nowy szczep grypy – pochodzący od dzikich gęsi – był wyjątkowo zjadliwy i zabójczy. Nawet najbardziej przygotowane na pandemię narody zostały szybko przytłoczone, gdy wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, zarażając prawie 20 procent światowej populacji i zabijając 8 milionów w ciągu zaledwie siedmiu miesięcy, w większości zdrowych młodych dorosłych. Pandemia miała również śmiertelny wpływ na gospodarki: międzynarodowa mobilność ludzi i towarów zatrzymała się, osłabiając przemysł taki jak turystyka i zrywając globalne łańcuchy dostaw. Nawet lokalne zwykle tętniące życiem sklepy i biurowce przez miesiące opustoszały pozbawione pracowników i klientów.
Pandemia ogarnęła planetę – choć nieproporcjonalnie duża liczba osób zginęła w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Środkowej, gdzie wirus rozprzestrzeniał się jak pożar w wyniku braku oficjalnych protokołów powstrzymywania. Ale nawet w krajach rozwiniętych powstrzymywanie rozprzestrzeniania wirusa było wyzwaniem. Początkowa polityka Stanów Zjednoczonych polegająca na „silnym zniechęcaniu” obywateli do latania okazała się zabójcza w swojej łagodności, przyspieszając rozprzestrzenianie się wirusa nie tylko w USA, ale także poza granicami. Jednak kilka krajów radziło sobie lepiej – w szczególności Chiny. Szybkie nałożenie i egzekwowanie przez chiński rząd obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich obywateli, a także natychmiastowe i niemal hermetyczne zamknięcie wszystkich granic, uratowało miliony istnień ludzkich, powstrzymując rozprzestrzenianie się wirusa znacznie wcześniej niż w innych krajach i umożliwiając szybsze przejście odzyskiwanie po pandemii.
Rząd Chin nie był jedynym, który podjął ekstremalne środki w celu ochrony swoich obywateli przed ryzykiem i narażeniem. Podczas pandemii przywódcy na całym świecie uelastycznili swoje podejście i narzucili hermetyczne zasady i ograniczenia, od obowiązkowego noszenia masek na twarzy po kontrolę temperatury ciała przy wejściach do obiektów publicznych, takich jak dworce i supermarkety. Nawet po wygaszeniu pandemii ta bardziej autorytarna kontrola i nadzór nad obywatelami i ich działalnościami została zachowana, a nawet nasiliła się. Aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem coraz bardziej globalnych problemów – od pandemii i terroryzmu ponadnarodowego po kryzysy środowiskowe i rosnące ubóstwo – przywódcy na całym świecie mocniej uchwycili władzę.
Początkowo pojęcie bardziej kontrolowanego świata zyskało szeroką akceptację i aprobatę. Obywatele chętnie oddali część swojej suwerenności – i prywatności – bardziej paternalistycznym państwom w zamian za większe bezpieczeństwo i stabilność. Obywatele byli bardziej tolerancyjni, a nawet chętni, do przyjęcia odgórnego kierownictwa i nadzoru, a przywódcy krajowi mieli większą swobodę w ustalaniu porządku w sposób, który uznali za odpowiedni. W krajach rozwiniętych ten wzmożony nadzór przybierał różne formy: na przykład identyfikatory biometryczne dla wszystkich obywateli, a także ściślejsze regulacje kluczowych branż, których stabilność uznano za niezbędną dla interesów narodowych. W wielu krajach rozwiniętych wymuszona współpraca z pakietem nowych przepisów i umów powoli, ale systematycznie przywracała zarówno porządek oraz, co ważne, wzrost gospodarczy. (…)”
.
Podobieństwo pandemii opisanej w roku 2010 w raporcie Fundacji Rockefellera z wydarzeniami ostatnich kilku miesięcy jest frapujące. Jedynie z datą autorzy się pomylili. Widocznie zaszły jakieś nieprzewidziane przez nich trudności, przez co realizację tego scenariusza przesunęli o 8 lat z roku 2012 na 2020. Niemniej gołym okiem widać, że to co się obecnie dzieje nie jest pandemią, a zwykłą inscenizacją, spektaklem odgrywanym na podstawie scenariusza z raportu Fundacji Rockefellera  z roku 2010. Dodadkowym dowodem na fikcję pandemii jest instrukcja użycia testu na koronowirus 2019-nCoV. Podesłał mi ją i przetłumaczył także Metro:
.
https://www.fda.gov/media/134922/download
.
Strona 2 Instrukcji, pierwsza strona po spisie treści, pierwszy rozdział pt. „Przeznaczenie”.
.
Intended Use
.
(…)
Positive results are indicative of active infection with 2019-nCoV but do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected may not be the definite cause of disease. Laboratories within the United States and its territories are required to report all positive results to the appropriate public health authorities.
.
Negative results do not preclude 2019-nCoV infection and should not be used as the sole basis for treatment or other patient management decisions. Negative results must be combined with clinical observations, patient history, and epidemiological information.
.
Tłumaczenie:
.
Przeznaczenie
.
(…)
Pozytywne wyniki wskazują na aktywne zakażenie 2019-nCoV, ale nie wykluczają zakażenia bakteryjnego lub współinfekcji innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być definitywną przyczyną choroby. Laboratoria w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach są zobowiązane do zgłaszania wszystkich pozytywnych wyników odpowiednim władzom zdrowia publicznego.
.
Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia 2019-nCoV i nie powinny być stosowane jako jedyna podstawa do leczenia lub innych decyzji dotyczących leczenia pacjenta. Negatywne wyniki należy połączyć z obserwacjami klinicznymi, historią pacjenta i informacjami epidemiologicznymi.”

.

.Jak widzimy, stosowane testy na koronawirusa są po prostu kompletnie niewiarygodne. Przez co inne infekcje wrzucane są do wora z koronawirusem. Co gorsza, nawet ludzi testowanych negatywnie instrukcja nakazuje uważać za potencjalnego nosiciela choroby i traktować jak zainfekowanego koronawirusem. Wszystkie publikowane oficjalne dane o ilości infekcji, a także domniemanych zgonów na koronawirusa są oszukańcze i brane z sufitu. Ich celem jest jedynie wywołanie psychozy zagrożenia. I niestety łże mediom oraz politycznym marionetkom narzucającym nam kwarantynny i różne zakazy taką psychozę udało się wywołać.
.

Niestety oliwy do ognia dolewa duża ilość „niezależnych” oraz faktycznie niezależnych, ale nierozsądnych panikarzy, publikujących różne wymysły o koronawirusie jako broni biologicznej, broni etnicznej (rzekome infekcje tylko wybranych haplogrup), czy chemicznej (rzekome gazy trujące o działaniu przypominającym ostrą grypę). Cytują oni jako „wiarygodnych specjalistów” zawodowych, profesjonalnych dezinformatorów z CIA i innych służb, lub nawiedzonych „znawców”. Tylko – co to za broń biologiczna czy inna, która zmniejsza śmiertelność u ludzi. Weźmy takie Włochy – oficjalnie najmocniej obecnie dotknięte „zabójczą” pandemią. Dlaczego w ostatnich miesiącach – w czasie „szalejącej” pandemii ogólna śmiertelność we Włoszech jest niższa niż np. w roku 2018:

.

.

Panikarze ci nieświadomie wspierają i wzmacniają panikę łże-mediów, z którymi rzekomo czy faktycznie walczą.

.
Nie ma żadnej pandemii, a tym bardziej żadnych koronawirusowych broni biologicznych, chemicznych czy etnicznych. Jest tylko wytworzona przez łże-media, działania marionetek politycznych (zakazy i nakazy) oraz panikarzy psychoza strachu i zagrożenia. Po to, byśmy dali się zastraszyć, zniewolić i ubezwłasnowolnić. I wpędzić w jeszcze większą biedę i zadłużenie.

.

„Pandemia” koronawirusa to po prostu fikcja…
.

.

opolczyk

.

.

.