Protest Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych…

.

.

Zamieszczam otrzymane mailem wezwanie Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych do protestu w obronie polskich złóż.
.
.
Ostatnio tzw. „Konfederacja” głosowała w knessejmie razem z PiSraelem za sprzedażą obcym koncernom polskich złóż, co wywołało zamęt w sieci:
.

.

Wprawdzie nie mam absolutnie zaufania do Jarosiewicza, zamieszczam jednak powyższy film z jego kanału. Zaskakuje mnie natomiast zdziwienie wielu antysystemowców, popierających wcześniej w farsie wyborczej „Konfederację”, jej postawą w sprawie polskich złóż naturalnych.

Wszak naczelnym ideologiem „Konfederacji” i „specjalistą od ekonomii” jest żydowski wyznawca „wolnego rynku”, prorok „prywatyzacji” Ozjasz Goldberg, ksywa Korwin Mikke.
.
.
Jest nawet zwolennikiem prywatyzacji lasów państwowych:
.
To czemu się dziwić, że jego „Konfederacja” chce oddać złoża obcym koncernom – obcym dla Polaków, swoim dla niego…
.
Konfederacja to barany prowadzone przez żydowskie wtyki na rzeź. Jej celem, pod płaszczykiem haseł o wyższości nad gospodarką państwową tzw. „wolnego rynku” (kontrolowanego przez władców pieniądza – banksterów – i im służącego)  jest całkowite wywłaszczenie Polaków z wszystkiego – i w tym Goldberg i jego „Konfederacja” wspiera PiSraelitów, takoż służących żydowskim interesom (PiSrael buduje aktywnie Polin – Judeopolonię – kraj zamieszkały przez ludność polską, rządzony przez żydowską elitę i służący interesom Izraela).
.
Osobiście obawiam się, że klamka już zapadła i że złoża zostaną sprzedane. I że protesty niczego nie zmienią. PiSrael wszak sam ma wystarczającą większość w knessejmie. I ma do tego wsparcie kierowanej przez żydowskie wtyki „Konfederacji”. Ciekawi mnie, co sprzedadzą obcym-swoim następnego?
.
Polityka wywłaszczania Polaków z majątku narodowego trwa nadal – i to przy aktywnej pomocy rzekomo „antysystemowego” Goldberga/Mikkego i jego „Konfederacji”.
.
Tak więc, choć obawiam się że klamka zapadła, publikuję wezwanie Obywatelskiego Komitetu do udziału w protestach. Nie powinniśmy dać się rozszabrować i wywłaszczyć całkiem biernie, bez stawiania oporu. Protestować więc należy, nawet gdyby protesty nic nie dały.
.
.
opolczyk
.
.
.

2 komentarze do “Protest Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych…

  1. Pingback: Wezwanie Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych do protestu w obronie polskich złóż: 21 lutego 2020 r. godz. 12:00 w Warszawie. | 7777777blog

  2. Pingback: Protest Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych…

Możliwość komentowania jest wyłączona.