Gwarantem istnienia suwerennego państwa polskiego jest silna Rosja

.

.

(Prezentuję poniżej ciekawy i ważny tekst opublikowany przez Klub Inteligencji Polskiej)
.

.
„GŁUPOTĄ POLITYCZNĄ JEST SZUKAĆ WROGÓW BLISKO A PRZYJACIÓŁ DALEKO” powiedział były Prezydent Finlandii Urho Kaleva Kekkonen.
.
Czy warto szukać sojusznika za oceanem z krajem, który od początku XX wieku do dzisiaj zaatakował 65 krajów ( następny artykuł na stronie) ?. A wroga robić sobie z Rosji najbliższego wielkiego Słowiańskiego sąsiada ?
.
Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podczas corocznego przemówienia kilka dni temu w zgromadzeniu narodowym  rosyjskiego parlamentu powiedział:
.
„Zapewniliśmy sobie bezpieczeństwo na dziesięciolecia (…) Po raz pierwszy w historii, w zakresie uzbrojenia nie musimy nikogo doganiać, a przeciwnie – to inni będą nas doganiać i to długo”.
.
Jednocześnie zapowiedział duże reformy konstytucyjne wzmacniające rolę parlamentu, ograniczenie dostępu do najwyższych stanowisk dla osób tylko z rosyjskim obywatelstwem i zamieszkałych na stałe w Rosji od 25 lat, reformy administracyjne i gospodarcze oraz   walkę z ubóstwem i zwiększenie zachęt do rodzenia i posiadania dzieci.
.
Należy przypomnieć, że w polityce międzynarodowej Rosja dokonała dużego zwrotu ponad 4 lata temu, zapoczątkowanego przyjściem z pomocą do Syrii, na zaproszenie jej legalnego rządu. Dzięki temu, przy współudziale Hezbollahu i Iranu została pokonana cała duża grupa organizacji terrorystycznych z IZIS na czele, stworzonych, szkolonych i finansowanych przez Izrael, USA, Wielką Brytanię, Arabię Saudyjską, Turcję, Kuwejt i Emiraty Arabskie. I w istocie rzeczy Rosja z jej Prezydentem Władimirem Putinem stanowi największą przeszkodę do zaprowadzenia globalnego Nowego Porządku Świata (NWO), czyli jednego globalnego Gułagu.
.
A więc zapewnienie sobie siły militarnej, której nie ma nikt w świecie, co zapowiedział Prezydent Putin 5 lat temu, na posiedzeniu rosyjskiego parlamentu  – Dumy na Krymie, pozwala dopiero realizować reformy wewnętrzne, bez obawy skutecznego zaatakowania przez słabnący żydo-Zachód.
.
Stąd bardzo trafny poniższy tekst jak w tytule, o konieczną rewizję polskiej polityki wobec najbliższego nam wielkiego sąsiada, który podobnie jak realnie w historii, jest jedynym gwarantem suwerenności Polski i jest to też w jego najlepszym interesie, ponieważ Polska jest znaczącym krajem po drodze do skolonizowania Rosji.
.
Zachód był bardzo bliski tego celu i planowanego podziału Rosji na 10 państw w latach 90-tych za Prezydenta Borysa Jelcyna, kiedy rozkradziono Rosję, a 15 milionów obywateli Federacji zmarło z głodu, ponieważ przez około 2,5 roku nie wypłacano wynagrodzeń, emerytur i rent. Było to już kolejne planowe ludobójstwo żydo-Zachodu na Rosjanach i innych obywatelach tego wielkiego kraju, aby zmusić go do poddania  kolonizacji swojego wielkiego terytorium. Dojście Władimira Putina do władzy po Jelcynie  w ostatniej chwili zapobiegło temu i spowodowało ku zaskoczeniu żydo-Zachodu odbudowę Rosji do pozycji mocarstwowej. Stąd nieustanne atakowanie Rosji i Prezydenta Putina oraz  oskarżania go o wszelkie możliwe zbrodnie i tyranie przez globalne żydomedia.
.
Tylko czy w interesie Rosji jest zaakceptowanie obecnych polskojęzycznych rządów, dążących do wywołania III wojny światowej z Rosją, z Polską jako obszarem głównego  uderzenia ?
.
Redakcja KIP
.


.

Gwarantem istnienia suwerennego państwa polskiego jest silna Rosja
.
Odwiecznym   celem Żydów  jest zdobycie  pełnej władzy nad całym światem  i  zniewolenie innych narodów, aby stały się „podnóżkiem Izraela”. Jest to dla nich cel religijny. Wyraźnie mówi o tym zamieszczony w Starym Testamencie  psalm 149  zatytułowany  „Posłannictwo Izraela”. Cel ten wynika wprost z rasistowskiej żydowskiej tezy o rzekomym „wybraństwie Żydów”, jaką głoszą Żydzi od Abrahama począwszy.
.
Żydzi opanowali już praktycznie cały euroatlantycki Zachód, a także  USA, które – według amerykańskiego publicysty  Patryka Buchanana –  stały się „terytorium okupowanym przez Izrael”.
.
Pierwszym krokiem żydostwa  do zdobycia władzy nad światem jest zniszczenie państw narodowych i wymieszanie ras nie-semickich przy pozostawieniu czystej, jedynie rasy semickiej, przeznaczonej do sprawowania dyktatorskiej władzy nad gojami.
.
Aktualnie żydoamerykańska mafia bankierska realizuje plan zasiedlania Europy   niższą warstwą semicką, czyli Arabami,  którzy mają stać się nadzorcami nad gojami zachodnioeuropejskimi.  
.
Exodus arabski do Europy był wcześniej starannie przygotowany i realizowany przez wasala żydowskiego czyli  USA, które najeżdżały na  państwa na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce niszcząc je i  wywołując masowe migracje ich mieszkańców do Europy. Przyjmowanie arabskich migrantów do Europy było uprzednio uzgodnione ze sprawującymi władzę w Europie  Zachodniej agentami Rotschildów, którzy radośnie witali semickich najeźdźców.
.
Obecnie żydofinansjera amerykańska podejmuje intensywne działania zmierzające do zniewolenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jedną z metod zniewalania narodów nie-semickich jest intensywne ich duraczenie (między innymi przez media i  tzw. „rozrywkę”) i demoralizowanie („róbta co chceta”).        
.
Udało się już Żydom przechwycić pełnię władzy na Ukrainie. Teraz celem ataków żydostwa jest Polska. Poprzez obfite finansowanie swych agentur zwanych eufemicznie „fundacjami” dążą do wywołania w Polsce  wojny domowej  w  której użyją  zduraczone masy do mordowania  narodowej inteligencji, podobnie jak to uczynili w 1917 roku w  Rosji  zachęcając motłoch do mordowania  elit rosyjskich.
.
Jako naród jesteśmy zagrożeni  całkowitą  utratą niepodległości. Żydzi   w sojuszu  z  Niemcami  dążą do zniszczenia państwa polskiego  by,  zgodnie z liczącym już ponad 100 lat niemiecko-żydowskim planem Mitteleuropa, ziemie polskie od Odry do Wisły przejęły Niemcy,  a od Wisły do Bugu – Żydzi  tworząc tu  tzw. Judeopolonię,  która następnie połączy się z opanowaną już przez Żydów  Ukrainą.
.
 W tej sytuacji  jedynym gwarantem  dalszego istnienia państwa polskiego pozostaje   dziś  silna, mocarstwowa Rosja, stojąca na drodze żydowskim planom podboju całego świata.  W przypadku upadku Rosji,  lub całkowitego jej osłabienia,   nie ulega wątpliwości, że Polska jako państwo zniknie z mapy świata,  a  jej  terytorium  zostanie podzielone pomiędzy Niemców (do Wisły) i  Żydów (od Wisły do Bugu).
.
Dlatego to Żydzi judzą Polaków przeciwko Rosjanom,  bo zdają sobie sprawę, że sojusz  państw słowiańskich z Rosją, całkowicie przekreśli  ich  zbrodnicze plany zniewolenia narodów nie-semickich.
.
Koronnym kłamstwem szerzonym przez Żydów  (w rodzaju na przykład  Wildsztajna)  jest wmawianie oduraczonym  Polakom,  że Rosja  „to odwieczny wróg Polski”.  W kłamstwo to wierzy niestety sporo Polaków nie znających swojej historii  (o co postarali się wcześniej  Żydzi ograniczając nauczanie tego przedmiotu w polskich szkołach).
.
Warto zatem przypominać  naszym niedouczonym rodakom, że już władcy ( dopiero  rodzącego się) Wielkiego Księstwa Moskiewskiego  wielokrotnie wspomagali Polaków w  walkach  z dziczą tatarską i germańskimi  hordami. Wystarczy przypomnieć, że w 1410 roku w decydującej o losach Polski bitwie pod Grunwaldem  pomagały nam dwa pułki smoleńskie  z  Wielkiego Księstwa Moskiewskiego  a stosunki Polski i z  Moskwą  układały się przyjaźnie. Tak na przykład w 1449 roku król polski Kazimierz Jagiellończyk zawarł z wielkim księciem moskiewskim  Wasylem III  pokój  i do końca życia utrzymywał  z  nim serdeczne stosunki,  a Wasyl III  przed swą śmiercią uczynił Kazimierza opiekunem swych nieletnich dzieci.
.
Niewielu współczesnych Polaków wie, że po śmierci  króla Zygmunta Augusta w 1572 roku, szlachta polska powołała na tron polski energicznego  cara  Iwana Groźnego,  którego  matką  była  polska  księżniczka   Helena  Glińska  ,   ale temu wyborowi sprzeciwił się wszechwładny wówczas  a  zarazem fanatyczny Watykan (utrzymujący wtedy, że chrześcijaństwo prawosławne jest  straszliwą herezją),  bo Iwan Groźny nie zgodził się odstąpić od prawosławia. Warto  dodać, że w Polsce w tym czasie panowała pełna tolerancja wyznaniowa  między innymi dzięki postawie  króla Zygmunta Augusta.
.
W 100 lat później,  po licznych wojnach na Ukrainie, Polska  zawarła z Rosją  pokój wieczysty, zwany
.
Pokojem Grzymułtowskiego.  Na mocy tego pokoju Polsce przypadły ziemie ruskie leżące   po prawej stronie Dniepru,  a  Rosji po lewej.
.
Również w okresie zaborów,  Rosja  jako jedyny z zaborców zgodziła się na utworzenie z  ziem swego zaboru,  niepodległego państwa polskiego zwanego  Królestwem Polskim.  Królem został  bardzo Polakom przyjazny  car  Aleksander I,  który w 1816 roku ufundował w  Warszawie Uniwersytet Warszawski – drugą w Polsce wyższą uczelnie  obok założonego w Krakowie w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego  uniwersytetu,  później nazwanego Jagiellońskim.
.
W najnowszej historii warto przypomnieć,  że dzięki Rosji,  po II wojnie światowej zamieniliśmy  t.zw. kresy wschodnie z wrogą nam ludnością ukraińską  oraz kresy północno-wschodnie z   wrogimi  nam Litwinami,  na dobrze zagospodarowane Ziemie Zachodnie –  wolne od ludności germańskiej (wcześniej  decyzją  4-ch wielkich mocarstw przesiedlonej na zachód).  Konsekwencją tego  jest  to,  że w granicach Polski nie mamy dziś wrogich  i   licznych mniejszości. Za tę zamianę, my Polacy, winniśmy Rosjan obdarzać wdzięcznością –  zamiast słuchać wrogiej propagandy żydowskiej.
.
Pamiętajmy:  Żydzi boją się jak ognia narodów słowiańskich  zjednoczonych w wielką Rzeszę Słowiańską,  bo stałaby się ona mocarstwem –  tak jak mocarstwem była  I  Rzesza  Słowiańska zbudowana  1000 lat temu  przez wielkiego polskiego  króla  Bolesława Chrobrego.
.
                                                                          Józef  Michał Janowski
.
Od Redakcji KIP: Składamy podziękowania dla Autora za nadesłanie interesującego i logicznego tekstu.
.
Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2020/01/gwarantem-istnienia-suwerennego-panstwa-polskiego-jest-silna-rosja/
.
.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

.
.
Cóż mogę dodać od siebie – przeczytałem artykuł uważnie i całkowicie zgadzam się z autorem, J.M. Janowskim, że tylko sojusz z Rosją byłby gwarancją istnienia suwerennej Polski. Sam zresztą piszę o tym od lat. Jedyne zastrzeżenie – i to zdecydowane – mam do końcówki jego tekstu. Cytuję:
.
„…tak jak mocarstwem była  I Rzesza Słowiańska zbudowana  1000 lat temu  przez wielkiego polskiego  króla  Bolesława Chrobrego.”
.
A więc – nie było to mocarstwo, bo nieomal całkowicie upadło już kilka lat po śmierci Chrobrego. Nie była to też „Rzesza Słowiańska” a raczej więzienie słowiańskich plemion – i też nie wszystkich, a ich mniejszości. Większości słowiańskich plemion Chrobry nigdy nie podbił i nie zniewolił.

.
Możliwie skrótowo opiszę, co „zdziałał” Chrobry w stosunku do słowiańskich sąsiadów i plemion.
.
Pomorze zachodnie (szczecińskie)
.
Zwasalizował je u schyłku panowania Mieszko I. Ale nie wdrożył tam przymusowej „chrystianizacji”. To dopiero Chrobry zaczął ostre katoliczenie Pomorzan. W roku tysięcznym utworzył biskupstwo kołobrzeskie i osadził tam niemieckiego biskupa Reinberna (https://pl.wikipedia.org/wiki/Reinbern), którego Pomorzanie nienawidzili podwójnie – jako Niemca i jako katolickiego biskupa, gorliwie zwalczającego pogaństwo. Wykorzystując wojny Chrobrego z cesarstwem Pomorzanie wypędzili zarówno Rainberna, jak i drużyny polańskie Chrobrego, mające trzymać Pomorzan za pysk i ich katoliczyć. Nienawidzili katolickich Piastów jak zarazy.
.
Wieleci (Północne Połabie)
.
Faktem jest, że brali udział w najeździe cesarstwa na państwo Piastów  i w oblężeniu Niemczy. Ale wcześniej, nim doszło do wojen Chrobrego z cesarstwem, wielokrotnie wspierał on silnymi hufcami polańskimi coroczne najazdy Niemców na Północne Połabie. Udział Wieletów w oblężeniu Niemczy był po prostu odpłatą za wcześniejsze wspieranie przez Chrobrego niemieckich najazdów na ich ziemie. Północne Połabie, nadal pogańskie, nienawidziło katolickich Piastów jak zarazy.
.
Milsko i Łużyce
.
Faktem jest, że Chrobry odbił Niemcom te prastare słowiańskie tereny. Ale nie przyniósł mieszkającym tam Słowianom wolności – dla nich nic poza okupantem się nie zmieniło. Chrobry nie ulżył im w feudalnym ucisku, nie zmiejszył danin ani powinności na rzecz swojego dworu i wojska, nie złagodził też przymusowego katoliczenia. O stosunku ludności Milska i Łużyc do Piastów najlepiej świadczy to, że gdy po jego śmierci ponownie doszło do wojny o te tereny między cesarstwem a synem Chrobrego, miejscowa ludność zachowała całkowitą bierność i nie powstała przeciwko Niemcom wspierając wojska piastowskie. Były one postrzegane przez ludność jako taki sam okupant jak Niemcy.
.
Czechy (i Morawy)
.
Wykorzystując walki o tron w Czechach i bunt przeciwko czeskiemu księciu Bolesławowi Rudemu Chrobry, w przerwie działań wojennych przeciwko Niemcom, najechał Pragę, uwięził „Rudego” i ogłosił się księciem Czech. Pozwolił swojemu żołdactwu na grabieże i mordy dokonywane jawnie w biały dzień na ludności i gwałty na Czeszkach. Gdy opuścił Czechy, by kontynuować wojnę z Niemcami, ludność Czech natychmiast podniosła bunt przeciwko okupacyjnym oddziałom polańskim. Tylko nielicznym udało się ujść z życiem. Większość rozdarto na strzępy. Już wcześniej trwał konflikt pomiędzy czeskimi Przemyślidami a Piastami o ziemie Ślężan i Wiślan, które przed powstaniem państwa piastowskiego znajdowały się w orbicie wpływów najpierw państwa Wielkomorawskiego, a po jego upadku czeskich Przemyślidów.
Najazd na Pragę i swawola żołdactwa Chrobrego na długo wzbudziły w Czechach nienawiść do Piastów. Znienawidzili ich jak zarazę.
.
Zakarpacie (dzisiejsza Słowacja)
.
Tereny te podbił Chrobry odbierając je Węgrom (trwała tam akurat walka o władzę), którzy za naturalną granicę pomiędzy sobą a Piastami uważali właśnie pasmo Karpat (Beskidy). Słowianom na zajętych terenach Chrobry nie przyniósł wolności – uciskał ich tak samo jak ludność Miśni i Łużyc. Za najazd na ich państwo Węgrzy znienawidzili Chrobrego jak zarazę.
.
Ruś Kijowska
.
Już za Mieszka I trwała walka między Piastami a Rurykowiczami o pas ziem i grodów zwanych Grodami Czerwieńskimi. Przez następne wieki grody te przechodziły wielokrotnie z rąk do rąk. Po zawarciu ostatecznego pokoju z cesarstwem niemieckim Chrobry uderzył na Ruś. Wspierał ten najazd hufiec 300 ciężkozbrojnych niemieckich żołdaków oddanych Chrobremu do dyspozycji przez cesarza. W zdobytym Kijowie żołdactwo Chrobrego robiło to samo, co wcześniej w Pradze – w biały dzień grabiło ludność oraz gwałciło Rusinki. Sam Chrobry nieomal publicznie zgwałcił siostrę kniazia kijowskiego, Przedsławę, której ręki wcześniej mu odmówiono, po czym uprowadził ją do siebie i uczynił z niej nałożnicę:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeds%C5%82awa_W%C5%82odzimierz%C3%B3wna
.
Zajął wtedy też ponownie siłą sporne Grody Czerwieńskie. Za ten najazd z udziałem Niemców, a zwłaszcza za zhańbienie ich księżniczki, Rusini znienawidzili Chrobrego jak zarazę.
.
Mazowszanie
.
Już Mieszko I zwasalizował Mazowsze, ale nie prowadził tam przymusowej „chrystianizacji”. Wprawdzie osadził tam kler i „misjonarzy”, ale wobec Mazowszan nie stosował przymusu „nawracania się”. Dopiero Chrobry wdrożył przymusowe „nawracanie” i siłowe zwalczanie pogaństwa. Przez co Mazowszanie znienawidzili go jak zarazę. Krótko później wykorzystali wielką reakcję pogańską u Piastów, oderwali się, utworzyli własne księstwo pod wodzą Masława/Miecława i powrócili do pogaństwa. Ponownie podbił ich wnuk Chrobrego, półniemiec, lennik cesarski, „Odnowiciel”.
.
Ale nie tylko ludność najeżdżanych i podbijanych przez niego sąsiednich, słowiańskich państw, nienawidziła Chrobrego. Nawet we własnym państwie ludność znienawidziła go za niszczenie świętych gajów i za brutalne kary, jakie wprowadził za łamanie przepisów kościelnych (m.in. nakazał wybijanie zębów za łamanie kościelnych przymusowych postów). Przez co jeszcze za jego życia (rok 1022) wybuchło pierwsze większe powstanie antykościelne i antyfeudalne, krwawo przez tego tyrana stłumione (mniejsze, lokalne bunty wybuchały już wcześniej). Kolejne wybuchło tuż po jego śmierci w 1025 roku i było świadectwem radości poddanych ze śmierci tyrana oraz woli zrzucenia jarzma Piastów i kościoła. Niestety i to powstanie zostało krwawo stłumione przez jego syna. Wydatny w tym udział miała jego żona, krewniaczka cesarzy, Rycheza (https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycheza_Lotary%C5%84ska), nazywająca słowiańskich poddanych pogańskimi psami. I tak ich też traktowała.
.
Umierając Chrobry pozostawił synowi „w spadku” śmiertelnych, nienawidzących Piastów wrogów na wszystkich granicach oraz wewnątrz własnego państwa. Jego własne udane podboje zawdzięczał tylko pomyślnemu zbiegowi okoliczności – zamieszkom i walkom o tron w krajach, na które napadał i odbierał im część ich terenów. I choć rozbudował on ogromnie armię – była ona wystarczająca do walki na jeden front. Gdy kilka lat po jego śmierci na państwo Piastów uderzyli równocześnie Niemcy od zachodu i Rusini od wschodu, a na dodatek w kraju wybuchł kolejny pogański bunt, oraz doszło do wojny domowej o tron z przyrodnim bratem Bezprymem, wojska otrzymane przez Mieszka II od Chrobrego okazały się za słabe. Mieszko musiał nawet uciekać z kraju. Utracone zostały wszystkie podbite przez Chrobrego ziemie (Milsko i Łużyce, Zakarpacie i Grody Czerwieńskie). Z łaski cesarza, po zamordowaniu przez poddanych Bezpryma, Mieszko II ponownie wrócił do kraju, ale już nie jako król, a jako lenny książę – cesarski lennik.
.
Nazywanie państwa Bolesława Chrobrego Rzeszą Słowiańską jest naprawdę nieporozumieniem. Było to więzienie słowiańskich plemion. Ludność napadanych  przez niego słowiańskich państw (Czechy, Węgry, Ruś Kijowska) widziała w nim tylko najeźdźcę i okupanta, ludność własna tyrana i ciemiężcę…

.

.

opolczyk

.
PS

.
Wprawdzie nie jestem chwalipiętą, ale czymś chciałbym się jednak pochwalić. Zamieszczam poniższą fotkę:

.

.

Jestem na niej w koszulce z emblematem Ślężańskich Rodzimowierców. Sprezentował mi ją Arek, znajomy, Ślężański Rodzimowierca.

Koszulkę będę nosił podczas wszystkich słowiańskich świąt…

.

.

.