Christopher Jon Bjerknes: DLACZEGO ŻYDZI NIGDY NIE ZAWRĄ POKOJU Z PALESTYŃCZYKAMI?

.

.

.

Prezentuję podesłany mi przez Metro tekst. Jest to jego tłumaczenie filmowej prelekcji Christophera Bjerknesa:
.
O nim samym Metro napisał do mnie m.in tak:
.
„To mówi norweski żyd, teraz w USA. Zasłynął książką, w której twierdzi że rzeź Ormian sprzed stu lat to żydowski spisek. 
http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/jewishgenocide.pdf 
.
On logicznie argumentuje że Młodoturcy to kryptożydzi i to oni podjęli decyzję o ludobójstwie a wiemy że dla nich Ormianie byli konkurencją ekonomiczną. Ta książka podobno była ważna dla Ormian. 
Ale napisał więcej, między innymi o Einsteinie: https://krainaksiazek.pl/ksiegarnia,m_products,au_010093466,Bjerknes-Christopher-Jon.html 
że niby szarlatan co kradł wnioski patentowe (…).”
.
Za kilka dni opublikuję kolejny tekst  podesłany mi przez Metro – jego tłumaczenie prelekcji Bjerknesa dotyczące żydowskiego planu przejęcia świata za pomocą lichwy. Tymczasem prezentuję to, co ma do powiedzenia na temat losu i przyszłości Palestyńczyków Christopher Jon Bjerknes.
.
.
DLACZEGO ŻYDZI NIGDY NIE ZAWRĄ POKOJU Z PALESTYŃCZYKAMI?
.
Od początków istnienia państwa Izrael politycy czy media przedstawiali fałszywe powody uzasadniające niemożliwość zawarcia pokoju z Palestyńczykami. Miało to być uzasadnione niechęcią Palestyńczyków do przyjęcia jakichkolwiek warunków pokojowych. To całkowity nonsens.

.
Prawdziwy powód, dla którego niemożliwy jest pokój żydów z Palestyńczykami to fakt, że doktryna judaizmu tego zabrania. Judaizm nakazuje żydom eksterminację Palestyńczyków. Palestyńczycy, którzy pozostaną przy życiu, mogą żyć w Izraelu wyłącznie jako żydowscy niewolnicy, co wyraźnie wynika z doktryny judaizmu.
.
Chrześcijanie wierzą, że Mojżesz otrzymał Dziesięć Przykazań od Boga. Żydowski punkt widzenia jest inny. Mojżesz Majmonides zwiększył liczbę Przykazań z dziesięciu na sześćset trzynaście (https://pl.wikipedia.org/wiki/Micwa) i jedno z nich mówi, że żadne z nich nie może być pominięte.
.
Możemy postudiować te przykazania zobaczyć, w jaki sposób zmuszają one żydów do prowadzenia ludobójstwa w Palestynie. Żydzi są zmuszeni to robić, nie mogą odrzucić ani zmienić tych przykazań. Można to łatwo udowodnić prezentując te Przykazania (Micwot, http://www.jewfaq.org/613.htm).
.
15. Nie można nic ujmować z przykazań Tory (Pwt 13:1).
Wszystkie te przykazania te obowiązują na zawsze.
.
199. Utrzymywać na zawsze Kananejczyków jako niewolników (Kpł 25:46).
Palestyńczycy uważani są Kananejczyków, pierwotnych mieszkańców Palestyny, których żydzi powinni eksterminować i niewolić.
.
601. Nie pozwalać żyć żadnym przedstawicielom siedmiu narodów Kananu (Pwt 20:16).
.
602. Dokonać eksterminacji przedstawicieli siedmiu narodów Kananu (Pwt 20:17).
Powtórnie, Palestyńczycy są uważani za pierwotnych mieszkańców Kananu, dlatego żydzi uważają, że nie mogą z nimi zawrzeć pokoju i muszą dokonać ich eksterminacji. Wynika to również wprost z przykazania 607.
.
607. Nie zawrzeć pokoju z Ammonitami i Moabitami przed wypowiedzeniem im wojny, tak jak w przypadku innych narodów (Pwt 23:7).
.
613. Zniszczyć ród Amalekitów (Pwt 25:19).
.
Palestyńczycy często są określani właśnie jako Amalekici, określeniem „Amalekici” żydzi obdarzają różne narody które są ich wrogami.
.
Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom Tory, które stanowiły podstawę dla Majmonidesa do skatalogowania 613 Przykazań.
.
Wyj 23 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=73):
28 Ja zaś poślę przed tobą szerszenie, które wypędzą Chiwwitę, Kananejczyka i Chetytę sprzed ciebie. 
29 Nie wypędzę go sprzed ciebie w jednym roku, aby kraj nie stał się pustkowiem i nie rozmnożył się w nim dziki zwierz na twoją szkodę. 
30 Będę ich wypędzał sprzed ciebie stopniowo, aż się rozrośniesz i będziesz mógł objąć kraj w posiadanie. 
.
Izraelczycy postępują według tego planu i powoli przejmują Palestynę i wypędzają Palestyńczyków. W wiadomościach relacjonują że Beniamin Netanjahu zapowiada kolejne przejęcie Zachodniego Brzegu i wypędzenie stamtąd Palestyńczyków dokładnie jak zapowiada Księga Wyjścia, „stopniowo”.
.
31 Ustanowię granice twego kraju od Morza Czerwonego do morza filistyńskiego, od pustyni aż do Rzeki. Oddam w ręce wasze mieszkańców tego kraju, a ty ich przepędzisz spośród was. 
32 Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami. 
.
Żydowski bóg wprost zakazuje zawierania porozumień z Palestyńczykami. Jeśli żydzi złamią ten zakaz, to wtedy żydów może dosięgnąć kara. Żydowski bóg może uczynić żydom to samo, co oni teraz robią Palestyńczykom. Żydowski bóg jest bogiem zazdrosnym.
.
33 Nie mogą mieszkać w twoim kraju, gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw Mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą.
.
Żydzi traktują Palestyńczyków jakby byli obciążeni jakąś chorobą zakaźną, która mogłaby się przenieść na żydów, gdyby mieszkali obok nich. Ta obawa jest używana jako uzasadnienie ludobójstwa przeprowadzanego na Palestyńczykach.
.
Kpł 25 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=117):
44 Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. 
45 Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. 
46 Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.
.
Żydzi wierzą, że powinni zamienić Palestyńczyków w niewolników a tych, którzy odmówią przyjęcia tego statusu, zabić.
.
Pwt 7 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=220):
1 Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. 
2 Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.
.
Żydzi uważają że rozdział 7 Księgi powtórzonego prawa wprost zakazuje im zawierania jakiegokolwiek pokoju czy rozejmu z Palestyńczykami, którzy powinni zostać zniewoleni i eksterminowani.
.
Pwt 20 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1401):
16 Tylko w miastach należących do narodów, które ci daje Pan, twój Bóg, jako dziedzictwo, niczego nie zostawisz przy życiu. 
17 Gdyż klątwą obłożysz Chetytę, Amorytę, Kananejczyka, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę, jak ci rozkazał Pan, Bóg twój, 
.
Widzimy że zdaniem żydów posiadają oni prawo i obowiązek dokonania eksterminacji Palestyńczyków i kradzieży całej ich ziemi. Dla żydów to jest najwyższe prawo.
.
Pwt 25:19 – Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wygładzisz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym!
.
Żydzi interpretują to przykazanie bardzo dosłownie jako nakaz dokonania eksterminacji Palestyńczyków. W Izraelu znane osoby publiczne określają Palestyńczyków właśnie jako Amalekitów.
.
Te przykazania znajdują się nie tylko w Torze, ale w całym Starym Testamencie. Jerozolima ma być miastem całkowicie żydowskim, żaden nie-żyd nie powinien mieć prawa wstępu do tego miasta.
.
Iz 52 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=524):
1 Przebudź się, przebudź! Przyodziej moc twą, Syjonie! Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie żaden nieobrzezany ani nieczysty.
.
Żydzi uważają nie-żydów za nieczystych, odmawiają jedzenia w ich towarzystwie z obawy, że nieczystość skazi ich pożywienie.
.
Jl 4 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=784):
16 A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. 
17 «I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej; a tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić»
.

Żydzi uważają że mają prawo uczynić Jerozolimę miastem wyłącznie żydowskim i że mają prawo dokonania eksterminacji Palestyńczyków. To dlatego na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju, dlatego nie ma dwóch państw w Palestynie i dlatego prowadzone jest ludobójstwo Palestyńczyków. To po prostu judaizm w praktyce, żydzi wprowadzają w życie swoje Przykazania, i jeśli żadna zewnętrzna siła im nie przeszkodzi, to dokonają swego.
.
.
Przetłumaczył i spisał Metro.
.
.
XXXXXXXXXXXXXXX
.
.
Najpierw wyrażam podziękowanie dla Metro za przetłumaczenie filmu Christophera Bjerknesa. Zdecydowałem się opublikować powyższy tekst z pewnej niezwykle ważnej przyczyny. Uważam za drugorzędne dyskutowanie o np. tym stwierdzeniu Bjerknesa:
.
„Chrześcijanie wierzą, że Mojżesz otrzymał Dziesięć Przykazań od Boga. Żydowski punkt widzenia jest inny. Mojżesz Majmonides zwiększył liczbę Przykazań z dziesięciu na sześćset trzynaście…”
.
A więc – Żydzi także wierzą w to, że Mojżesz otrzymał Dziesięć Przykazań od Boga. Zgodnie z żydowską mitologią tablice z owymi przykazaniami były dla nich tak ważne i święte, że (zresztą na rozkaz samego Jahwe) sporządzili skrzynię obitą złotą blachą, nazwaną „Arką Przymierza”.
.
.
I w niej owe tablice z „Dekalogiem” jako niezwykłą świętość nosili ze sobą wszędzie – do czasu umieszczenia jej w świątyni Salomona.
Pamiętajmy jednak cały czas, że nie było ani Mojżesza, ani przekazania Dekalogu, ani „Arki Przymierza”  – nadal zresztą szukanej przez naiwniaków.
To wszystko są to wymysły żydowskich kapłanów Jahwe, autorów biblii Tanach, przejętej przez chrześcijan jako Stary Testament.
.
Niemniej te wymysły były i są nadal fundamentem judaizmu i… chrześcijaństwa…
Obok zmyślonego Dekalogu dla wyznawców judaizmu ważne było i zmyślone, na kartach Tory ustnie przekazane przez Mojżesza, tzw. „prawo mojżeszowe”, które zarówno w „Księdze wyjścia” jak i w „Księdze powtórzonego prawa” podaje biblia bezpośrednio po Dekalogu. I to owo prawo skodyfikował Majmonides, choć naturalnie i Dekalog jest w nich zawarty. Pierwsze przykazania Dekalogu, te odnoszące się do Jahwe, do dzisiaj są we wszystkich odłamach i sektach judaizmu najważniejsze – a zwłaszcza to pierwsze – Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie (Wj, 20, 3).
.
Z chrześcijaństwem było inaczej. Początkowo było sektą judaizmu. Wszyscy pierwsi chrześcijanie byli też judaistami, obrzezywali synów, chodzili do synagog, w świątyni Jahwe w Jerozolimie (do czasu jej zburzenia) składali przypisane prawem Mojżesza ofiary, przestrzegali, choć w złagodzonej formie, szabat i obchodzili wszystkie żydowskie święta. Dopiero gdy za sprawą udającego „nawróconego” faryzeusza Saula/Szawła/Pawła sekta zwolniła konwertujących gojów z obowiązku obrzezania się, chrześcijaństwo zaczęło stopniowo oddzielać się od judaizmu. I gdy zostało zdominowane przez gojów-konwertytów, których z judaizmem nic nie łączyło, chrześcijaństwo stanęło przed koniecznością zbudowania własnej doktryny. Ale całkowicie z judaistycznych korzeni nie zrezygnowało. Wszak idol chrześcijan wg ich doktryny był mesjaszem zapowiedzianym przez starotestamentowych proroków. Uznali więc judaistyczną Tanach za swój „Stary Testament”, sami stworzyli „Nowy”, natomiast „prawo mojżeszowe” odrzucili jako dane przez Mojżesza tylko żydom. Tak zresztą było faktycznie – prawo mojżeszowe, jakkolwiek wymyślone przez kapłanów a nie przez Jahwe czy Mojżesza, przeznaczone było tylko dla żydów. Liderzy chrześcijańscy nazywali je „Starym Przymierzem”, im już niepotrzebnym, gdyż zgodnie z ich własną doktryną Jezus/Joszue dał im „Nowe Przymierze”, już nie tylko dla żydów, ale dla wszystkich chrześcijan bez względu na ich pochodzenie. Nie zrezygnowali też z „Dekalogu” – tego właśnie danego na kartach Tanach Mojżeszowi przez Jahwe. Sam Jahwe w ich doktrynie stał się z czasem Bogiem-Ojcem. Jeszcze później większość chrześcijańskich odłamów odrzuciła dekalogowe przykazanie zakazujące czynienia podobizn tego „co na niebie, na ziemi i w wodach pod ziemią”, inne przykazanie rozbiła na dwie części, by było w Dekalogu przykazań nadal dziesięć a nie dziewięć, natomiast nakaz czczenia soboty/szabatu przeniosła na niedzielę. Niemniej judaistyczna biblia Tanach i Dekalog nadal są „pępowiną” łączącą chrześcijaństwo z judaizmem. Wypieranie się judaistycznych korzeni chrześcijaństwa, jego żydowskości, co często się zdarza wśród chrześcijan, także katolików, zwłaszcza w środowiskach tzw. „narodowych”, jest zaprzeczaniem faktom i po prostu głupotą. To tak, jakby syn wypierał się matki.
.
Wracając do Bjerknesa i „przykazań Majmonidesa” – on sam wyjaśnia, czym owe przykazania są  – są kodyfikacją zapisów z biblii: „Przyjrzyjmy się wybranym fragmentom Tory, które stanowiły podstawę dla Majmonidesa do skatalogowania 613 Przykazań.” Majmonides nie wymyślił więc sam żadnych nowych przykazań, a jedynie te z „Pisma świętego” skodyfikował.
I tak dla przykładu – przykazanie 15 Majmonidesa: „Nie można nic ujmować z przykazań Tory” pochodzi od przykazania Jahwe: „Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.” (Pwt 13, 1)
Podobnie jest ze wszystkimi pozostałymi przykazaniami Majmonidesa – wszystkie są oparte o biblijne nakazy i zakazy Jahwe.
.
To co mówi Bjerknes uważam za niezwykle ważne. Jak wiemy, niektóre środowiska chrześcijańskie, w Polsce przede wszystkim katolickie, nazywające siebie „narodowymi”, słusznie zresztą oskarżające judaizm o rasizm wobec gojów, a władze Izraela o zbrodnicze postępowanie wobec Palestyńczyków, korzeni tego rasizmu i zbrodniczości władz Izraela szukają jednak w Talmudzie. Tymczasem Talmud jest księgą wtórną wobec Tanach-Starego testamentu. Gdyby nie było Tanach, nie byłoby Talmudu. Korzenie judaistycznego rasizmu oraz jego zbrodniczość widoczną u elit politycznych Izraela znajdują się właśnie nie w Talmudzie, a w hebrajskiej biblii Tanach – chrześcijańskim Piśmie świętym Starego testamentu. Bjerkens sam przytacza cytaty z owego nieświętego „Pisma świętego”, które są uzasadnieniem dla elit żydowskich eksterminacji Palestyńczyków.
Bjerknes potwierdza więc to, o czym pisałem już wielokrotnie – korzenie żydowskiego rasizmu i zbrodniczych działań elit żydowskich są w biblii.
.
.
I na tym właśnie polega doniosłość tego, co Bjerknes o losie i zaplanowanej przez syjonistów przyszłości Palestyńczyków głosi – przytacza konkretne cytaty z „Pisma świętego”, judaistycznego i chrześcijańskiego, w oparciu o które prowadzona jest eksterminacyjna polityka władz Izraela wobec Palestyńczyków.
.
Ciekawi mnie, kiedy wreszcie chrześcijanie zrozumieją, że nazywając te rasistowsie i zbrodnicze wymysły „Pismem świętym” sami kręcą na siebie bat. Wszak w owym „Piśmie świętym” w wielu miejscach Jahwe zapowiada panowanie Izraelitów nad wszystkimi królestwami i królami – także więc i nad wszystkimi chrześcijanami. Przytaczam dla przykładu jeden taki cytat:
.
„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.
I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.
Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.
Izajasza, 60, 10-12
.
Dziwi mnie tylko, że Bjerknes ograniczył się tylko do losu Palestyńczyków. Przecież Tanach/Stary Testament, który jest wyznacznikiem działań elit żydowskich, zawiera opis, w którym Jahwe obiecuje Abramowi/Abrahamowi ziemie od Nilu po Eufrat:
.
„Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Hetytami, Peryzzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jebusytami.”
(Rdz 15:18-21)
.
Wprawdzie trudno jest odtworzyć granice owej biblijnej „ziemi objecanej” przez Jahwe potomstwu Abrahama – Izraelitom, ale na pewno obejmują one ziemie dzisiejszego Izraela, Libanu i Jordanii, duże części Iraku i Syrii oraz mniejsze lub większe fragmenty Egiptu, Arabii Saudyjskiej a nawet Turcji południowowschodniej.
.
.
I na ile znam na podstawie wielowiekowych ich działań mentalność elit żydowskich, ich żądzę bogactw, pieniędzy i władzy nad gojami, nad światem – nie przypuszczam, że z projektu „odzyskania” całej „ziemi obiecanej” i budowy na niej „wielkiego Izraela” zrezygnują. W ich planach ma być on pępkiem i „stolicą” świata. Tak więc po Palestyńczykach przyjdzie kolej na kolejne ludy i państwa bliskiego wschodu. Co rzeczywiście nie wróży pokoju na świecie…
.
.
opolczyk
.
.
.