Sprzeciw wobec zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego

.

https://i1.wp.com/parafiaraclawice.pl/wp-content/uploads/2016/09/klasztor.jpg

5 hektarów lasu Parku Narodowego otaczające poklasztorne zabudowania na szczycie Łysej Góry, widoczne na zdjęciu, stać się ma prywatnym folwarkiem oblatów…
.

Zamieszczam opublikowany na avazzu.org protest w sprawie wydania w łapska oblatów 5 hektarów Parku Narodowego  na Łysej Górze.
.

https://avaazdo.s3.amazonaws.com/abb9ed91da1ae6a736056d05b62275a8.jpg
.
Małgorzata J. kieruje swoją petycję do: Prezes Rady Ministrów – Premier Pan Mateusz Morawiecki
.
Nie zgadzamy się na to, aby na rzecz instytucji Kościoła Katolickiego w Polsce została przekazana część Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
.
Straci na tym ogół obywateli, straci na tym przyroda. W dobie tak wielkiej potrzeby ochrony przyrody oraz zanieczyszczenia środowiska są podejmowane decyzje, które jeszcze bardziej tą przyrodę niszczą zamiast ją chronić.
Przyroda jest dobrem ogółu obywateli, cały Świętokrzyski Park Narodowy jest dobrem Polski, więc nie wyrażamy zgody na zagarnięcie jego części przez jedną z instytucji religijnych – a która to ograniczy dostęp do części parku i będzie go mieć na wyłączność, będzie mogła również tereny zabudować na własny użytek i dla własnej korzyści. Jest to odcinanie Polaków od ziemi.
.
Bardzo niepokoi nas Projekt RD504 – Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzystkiego Parku Narodowego.
.
Link: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3373137946,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-Swietokrzyskiego-Parku-Narodoweg.html
.
Chcemy, aby został on wycofany, a w jego miejsce został wprowadzony projekt, który będzie bronił obszarów Parków Narodowych w Polsce przed podobnymi działaniami.
.
Mówimy zdecydowane NIE zmniejszeniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego! Bez względu na światopogląd. Przyroda jest jedna!
.
Link do wydarzenia zbiórki podpisów na FB:
https://www.facebook.com/events/2354880204784213/
.

.
.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
.
Zamieszczam powyższy protest z dużym wahaniem. Jedynym tego powodem jest to, że wiem, iż takie petycje czy protesty w tzw. „demokracjach zachodnich” (żydo-banksterskich demokraturach) niczego nie zmienią i są przez władze lekceważone. Pisanie podobnych petycji miałoby sens, gdybyśmy dysponowali możliwością wywarcia nacisku na władze, by zmusić je do realizacji petycji czy protestów. Np. poprzez otoczenie setkami tysięcy wszystkich siedzib wszystkich najważniejszych instytucji państwowych (knessejm, Belweder, siedziba URM, ministerstwa itp.) i blokowaniem ich DO SKUTKU, aż dana petycja zostanie zrealizowana. Wtedy można napisać kolejną petycję i postąpić tak samo. Niestety takiej możliwości nie mamy, nie dysponujemy taką siłą, wobec czego okupant wszystkie podobne petycje po prostu olewa. Niemniej choć od lat odmawiałem z wyżej podanych powodów podpisywania jakichkolwiek kolejnych podsyłanych mi petycji – tę wyjątkowo podpisałem. Idzie po prostu o to, by CZARNE wiedziało, że są ludzie, którzy nie zgadzają się z ich pazernością i chęcią szarogęsienia się na pogańskiej Łysej Górze. A przede wszystkim nie zgadzają się z ograbienia Polaków z 5 hektarów należącego do NAS WSZYSTKICH Parku Narodowego.
.
Łapska precz oblaci, rado ministruf, ekologiczny wandalu Szyszko i PiSraelici od Parku Narodowego na pogańskiej Łysej Górze…
.
.
opolczyk
.
.
I jeszcze kolejna petycja w tej samej sprawie, autorstwa żercy grupy rodzimowierczej Gontyna:
.
Tomasz R. kieruje swoją petycję do: Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rząd RP
.
Szczyt Łyśca (Łysej Góry) w Świętokrzyskim Parku Narodowym jest obszarem ścisłej ochrony (rezerwat). Zarazem jest zamieszkały przez ludzi – zakonników-Oblatów. Mają oni prawo do klasztoru i kościoła.
Rząd zamierza przekazać im dodatkowe 5 ha gruntu i budynki leżące na obszarze chronionym i należące do skarbu państwa od chwili kasaty opactwa benedyktynów w 1819 r. dekretowanej przez arcybiskupa Franciszka Malczewskiego za zgodą papieża Piusa VII.
W 2002 roku Komisja Majątkowa złożona z przedstawicieli Kościoła i MSWiA uznała roszczenia Kurii Sandomierskiej do klasztornego zachodniego skrzydła za bezpodstawne vide bulla papieża Piusa VII o upaństwowieniu terenu. Decyzję uznano za ostateczną.
.
Park narodowy chroni, również na szczycie góry, siedliska ginących gatunków, krajobraz, sama góra „jest miejscem ucieczki anachoretów” – Żeromski, „miejscem, które było święte daleko wcześniej niż osiedli tu zakonnicy” – wcześniejsi superiorzy zakonu oo. Karol Lipiński, Bernard Briks, miejscem badań przyrodniczych, przeżyć mistycznych, estetycznych, miejscem odpoczynku i kontemplowania przyrody.
.
Stan obecny jest kompromisem pomiędzy funkcjami ochrony przyrody i klasztoru, na co zwracali uwagę wszyscy wcześniejsi dyrektorzy parku co znalazło wyraz w Planie Ochrony ŚPN.
Obecny dyrektor Jan Reklewski wespół z rządem i zakonnikami nie tylko dąży do zmarnowania wysiłków ochrony przyrodniczej szczytu trwającej od 1924 r. ale wznieca konflikt.
.
Przygotowano rozporządzenie przekazania terenu na Łyścu na rzecz „państwowej jednostki organizacyjnej” a ostatecznie zakonnikom co zdewastuje ochronę przyrodniczą i krajobrazową szczytu.
.
Prawny i majątkowy status quo szczytu Łysej Góry uznajemy za rozsądny kompromis a jego zmiany za przyrodniczą i krajobrazową katastrofę i zarzewie konfliktu.
Sprzeciwiamy się zmianom.
.
.
.
Tę petycję też podpisałem…
.
.
.