Pogaństwo czy rodzimowierstwo…

.

.

Arek, kolega, ślężański rodzimowierca, napisał do mnie niedawno tak (fragment):
.
„(…) Może można było by powoli robić katalizę słowa „poganie”. No nie tak odrazu ! Może po prostu pisać na razie „poganie”-Rodzimowiercy?! Ja wiem, że ta nazwa się wryła w psychikach homokatoluSSuff ale została ta nazwa wymyślona przez tę szubrawą bandę z watykanu-aby Słowiańskie wierzenia obsrać ! Może zaczął bym ją konwersować tak pomaleńku, że pogaństwo to jest jednak KK i, iiii może można było by zrobić /chociaż chyba jest to u Ciebie/ artykuł jak się ma pogaństwo do Słowiaństwa?! Czyli „co ma piernik do wiatraka” . Właściwie Pogaństwo czystej wody to KK! Chociaż trudno w tym wszystkim użyć słowo „czystej” ale pewnie mnie rozumiesz dobrze ))))?! Pozdro- Sława.”
.
Moim zdaniem termin poganin należy zrehabilitować. Wiem, że wymyśliło go katolactfo i że oznaczało ludność wiejską oporną nadjordańskiej dżumie. Ale właśnie dlatego termin ten najlepiej oddaje istotę pogaństwa – odrzucanie nadjordańskich wymysłów:
.
Na katolactfo termin poganin działało i działa nadal jak płachta na byka. Nienawidzą go bardziej niż terminy mason, komuch czy heretyk. I nigdy nie będą podszywać się pod ten termin, bo go nienawidzą, choć sami 95 % świąt, zwyczajów i obrzędów mają pogańskich, zawłaszczonych od nas. I wściekle temu zaprzeczają. Za to podszywają się pod termin „rodzima wiara”:
„Naszą jedyną i Rodzimą Wiarą, jest więc święta Wiara Rzymsko-Katolicka! Innej nie mamy, i nie chcemy mieć!”
.
To już jest naprawdę bezczelość i uzurpacja – wymyślony nad Jordanem kult Joszue, bazujący na judaizmie, nazywać naszą rodzimą wiarą. Rodzima oznacza – nasza – tu zrodzona, tu powstała. A nie na Synaju, w Jerozolimie, Judei i Galilei. Chyba, że to właśnie Judea i Galilea są ich rodzinnymi stronami. Nigdy natomiast nie powiedzą krystowiercy –  naszą jedyną i rodzimą wiarą jest pogaństwo. To nam nie grozi…
.
I dlatego definiuję się jako poganin, a nie rodzimowierca.
.
Termin pogaństwo znane jest nie tylko u nas, ale na całym świecie i oznacza przed-krystowiercze czy nie-krysowiercze i jeszcze szerzej – nie judeogenne-abrahamowe (judaizm, krystowierstwo, islam) wierzenia. Dobrze znaczenie tego terminu oddaje niemieckojęzyczna wiki:
.
„… bezeichnet religionsgeschichtlich aus christlicher Sicht den Zustand, nicht zu einer der monotheistischen Religionen zu gehören.”
.
(„…oznacza w znaczeniu historyczno-religijnym z punktu widzenia krystowierców stan nieprzynależenia do którejkolwiek religii monoteistycznej. – tłumaczenie moje).
Przy czym, jak wiemy, termin „religie monoteistyczne” w pierwszym rzędzie odnosi się do tzw. „religii abrahamowych”:
.
A więc i do krystowierstwa, które jest klonem czy odrostem judaizmu, jest neojudaizmem dla nieobrzezanych gojów.
.
Termim poganie akceptowany jest na całym świecie. Stąd Międzynarodowa Federacja Pogańska, a nie Rodzimowiercza:
.
Naturalnie termin rodzimowierstwo w pełni akceptuję. Niemniej wolę termin pogaństwo, gdyż pod niego w przeciwieństwie do terminu Rodzima Wiara krystowiercy nigdy, za Chiny, nie będą się podszywać. Zresztą niektórzy rodzimowiercy robią to samo co katolicy – „adoptują” sobie ich terminy. W nazwie jednego z rodzimowierczych związków mamy termin krystowierczy – „kościół”. Jaki kościół? Dla mnie termin ten kojarzy się z „kaplicą” ozdobionym ludzkimi kośćmi:
.
.
W przenośnym, ale i w rzeczywistym znaczeniu ten termin – kościół – oznacza instytucję zbudowaną na kościach mordowanych pogan, na zagrabianych im ziemiach i na ich świętych miejscach kultu, by zetrzeć z nich pogański nimb i nadać im nadjordańskie piętno.
.
Tak więc pozostaję przy terminie poganin – jestem poganinem
.
.
opolczyk
.
.
.