Pożar meczetu Al Aksa w Jerozolimie…

 

.

Czy to tylko przypadek?

https://natemat.pl/270133,plonela-nie-tylko-katedra-notre-dame-pozar-wybuchl-tez-w-meczecie-al-aksa

W tym samym czasie, gdy paliła się katedra Notre Dame w Paryżu, płonął też meczet Al Aksa na „wzgórzu świątynnym” w Jerozolimie – na tym właśnie wzgórzu, który religijni judaiści chcą „odzyskać”, by postawić tam swoją III świątynię (na zdjęciu jej makieta prezentowana właśnie na tle świątynnego wzgórza, Al Aksy i Kopuły Mahometa).

.

.

Pożar katedry zepchnął ten drugi pożar w nieomal w niebyt – wspomina się o nim, ale uwagę zaprzątają nam media zachodu „straszliwą katastrofą” w Paryżu. Kto by tam martwił się Al Aksą.

Ciekawe kiedy zchajcują Kopułę Mahometa…

.

.

opolczyk

.

.