Ślężo, pogańska święta Góro…

.

.

 

Przez tysiąclecia na Twoim szczycie nasi przodkowie oddawali cześć
Tobie i naszym dobrym, słowiańskim bogom.
Nawet, gdy pojawili się tu Celtowie, nadal byłaś naszą
świętą pogańską górą.
Obrzędy odprawiane na Twoim szczycie przepełnione były
radością, afirmacją życia i wdzięcznością wobec Ciebie
i naszych bogów tylko za to, że po prostu jesteście.
.
Wszystkim obrzędom na Twoim szczycie towarzyszyły radość, śpiewy,
tańce, uczty i święte ognie palone ku Twojej i naszych bogówe czci.
Trwało to tysiąclecia.
.
Niestety ok. tysiąc lat temu nastała nad naszymi ziemiami
i naszymi plemionami era krwawej, mściwej, fanatycznej
totalitarnej rzymskiej szubienicy.
.
Nie pomogły wielokrotne bunty przeciwko jej panowaniu.
Tłumione były krwawo, brutalnie i bezlitośnie.
.
Skatoliczono Ciebie pierwotnie w czasach renegata Krzywoustego
rękami magnata renegata Włostowica.
To on ufundował na Tobie klasztor uprawiających
żydogenne gusła augustianów.
Na szczęście ów klasztor szybko opuścił Twój szczyt.
Chętnych do wspinania się na Twoją wzniosłość
wśród ówczesnych krystowierców nie było.
.
Przez następne wieki lud trwający z uporem przy starych bogach
potajemnie nadal czcił na Twoim szczycie naszych własnych dobrych bogów.
Nadeszły jedna jeszcze gorsze czasy.
Ziemię wokół Ciebie zniemczono
i na wieki wpadłaś we wraże niemieckie łapska.
Jedynym szęściem była dla Ciebie ówczesna niemiecka reformacja
Reformowani krystowiercy zbyt leniwi byli, by Ciebie ujarzmiać.
.
Ale katolactfo nie zrezygnowało z chęci ujarzmienia Ciebie.
Augustianie ponownie w II połowie XVI wieku na Twoim szczycie postawili
ichnią drewnianą kaplicę do odprawiania hebrajskich guseł.
Na przełomie XVII i XVIII wieku wybudowali w jej miejsu
szkaradny „dom boży” ku czci obcych hebrajskich bożków.
.
Wywołało to gniew Peruna, który spalił ją swoim gniewem
w czerwcu 1834 roku. Niestety zachłanni katolicy
nie odczytali właściwie tego znaku.
Odbudowali na Twoim szczycie bożnicę ku czci hebrajski bożków.
Ku urąganiu prastarym słowiańskim bogom.
Ale i ona popadła w ruinę w czasach PRL. Niestety ostatnio
furia katoliczenia Ciebie przybrała nieznane w przeszłości rozmiary.
.
Nie tylko odremontowano szkaradną bożnię na Twoim szczycie.
Wbijane są w Twoje trzewia kolejne rzymskie szubienice,
symbole katowskiego narzędzia.
Wyznawcy nadjordańskich guseł bezczelnie twierdzą
że jesteś górą hebrajskoidalną, katolicką.
I oszpecają Ciebie ich nadjordańskimi symbolami.
.
Skatoliczyli też nasze święte pogańskie źródełka wypływające z Twoich trzewii.
I usunęli posąg Świętowita z Domu Turysty.

.


.
Ale czas ich panowania, ich okupacji, ich samowoli
dobiega końca.
Bo budzi się u nas słowiański, pogański Duch.
Już niedługo, a skończy się Twoja niedola.
Dobiegnie końca na Twoim szczycie picie krwi
i spożywanie ciała hebrajskiego idola
I żałosne błagania u niego o miłosierdzie.
.
Perun skruszy ponure mury i ołtarze
na których krew pito i spożywano ciało.
Reszty dokonają korzenie drzew, deszcze i wiatr.
.
Powróci na Twoim szczycie w miejsce kultu
katowskiego narzędzia i cierpiętnictwa
radość, tańce, śpiewy, święte ognie i afirmacja życia.
.
Już niedługo, cierpliwości…
.
Tak jak pisze na tablicy ku czci Romana Zmorskiego:
„Wróci wróci w stare gniazdo (…) natchnione Słowian życie”.

.


.
Uwolniona zostaniesz z symboli nienawistnej, mściwej, fanatycznej rzymskiej szubienicy.
.
Już niedługo…
.
.
opolczyk

.

.

.

Reklamy