Polska wolna od 5G

.

.

Prezentuję otrzymane meilem apel oraz info o konferencji w sprawie technologii 5G

.
Szanowni Państwo,
.
Z uwagi na wyjątkowe znaczenie tej sprawy dla bezpieczeństwa państwa i każdego obywatela, a stąd dla dalszego trwania naszego narodu, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich adresatów tego listu o zapoznanie się z poniższymi materiałami, przyjęcie naszego zaproszenia oraz przekazania go innym (w tym lokalnym władzom i politykom).
.
Zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. Polska strefą wolną od 5G, która odbędzie się 28 lutego br. w Krakowie. Celem jej jest zwrócenie uwagi na i omówienie bardzo konkretnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą pospieszne i nieprzemyślane wprowadzanie do Polski technologii komunikacyjnych piątej generacji (5G).
Naszą intencją jest przedstawienie Państwu opinii polskich i zagranicznych ekspertów, w nadziei że zdobyta w ten sposób wiedza wpłynie na bezrefleksyjne w naszej ocenie stanowisko polskich polityków czy urzędników. W przeciwnym wypadku dojdzie do liberalizacji polskich norm szkodliwości PEM (UWAGA! dopuszczalny poziom elektromagnetycznego skażenia środowiska ma wzrosnąć stukrotnie dla wyższych częstotliwości używanych przez 5G), co oznacza, że w kilkuletniej perspektywie możemy stanąć wobec katastrofy zdrowotnej i ekologicznej.
.
Z uwagi na wyjątkowe znaczenie tej sprawy dla bezpieczeństwa państwa i każdego obywatela, a stąd dla dalszego trwania naszego narodu, zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich adresatów tego listu o zapoznanie się z poniższymi materiałami oraz przyjęcie naszego zaproszenia.
UWAGA! Więcej o konferencji: http://mywolniludzie.net/wydarzenia/polska-strefa-wolna-od-5g-miedzynarodowa-konferencja-krakow-luty-2019/
.
W opinii polskich i światowych ekspertów, z którymi jesteśmy w kontakcie, ani rządy, ani operatorzy telefonii komórkowej nie przeprowadzili żadnych badań długofalowych skutków epidemiologicznych stosowania tej technologii. Z drugiej strony, niezależni naukowcy o światowej renomie dysponują tysiącami opublikowanych badań, z których wynika jednoznacznie, że już istniejący poziom skażenia PEM przyczynia się do światowych epidemii chorób cywilizacyjnych (nowotwory, cukrzyca, choroby kardiologiczne i neurodegeneracyjne). Np.:


.
Szerokie gremia lekarzy i naukowców apelują o natychmiastowe moratorium na rozwój tej kontrowersyjnej technologii podnosząc argument groźby depopulacji i zniszczenia całych ekosystemów: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (zakładka: Polski)
.

Z poważaniem,
.
w imieniu grupy inicjatywnej My Wolni Ludzie:
Mgr Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), EKOCENTRUM ICPPC,
Sir Julian Rose, pisarz, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec
.
My Wolni Ludzie to nieformalna grupa zrzeszająca liderów i działaczy stowarzyszeń statutowo zajmujących się edukacją, rolnictwem i szeroko pojętą profilaktyką prozdrowotną. Postanowiliśmy zjednoczyć nasze siły, by razem koordynować i organizować imprezy edukacyjne, konferencje naukowe bądź wydarzenia medialne, które uważamy za szczególnie istotne dla interesu naszego Państwa oraz dobrobytu jego mieszkańców.
Świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesność, a zwłaszcza najnowsze technologie brutalnie promowane przez ponadnarodowe korporacje (GMO, Big Pharma i szczepionki, zatruta żywność, 5G …) podejmujemy szeroką akcję informacyjną i edukacyjną, by polska opinia publiczna mogła prawidłowo rozeznać te zjawiska. Ufamy, że pełna wiedza o tych aspektach naszej codzienności przełoży się na odpowiedzialne decyzje naszych współobywateli odnośnie ochrony zdrowia i dobrobytu ich rodzin, co w dłuższej perspektywie powinno zaowocować wzmocnieniem spójności wspólnoty narodowej.
.
http://mywolniludzie.net/
.

**************************************************************

.
Powyższe publikuję z pewnym wahaniem. Nie dlatego, iż uważam, że technologia G5 jest nieszkodliwa. Poziom antropogennego smogu elektromagnetycznego jest kilkaset tysięcy razy większy od naturalnego, tego sprzed epoki prądu elektrycznego, a zwłacza telekomunikacji bezprzewodowej (telewizja satelitarna, GPS i przede wszystkim tefefony komórkowe i domowe – bezprzewodowe). Ten smog nie może nie wpływać negatywnie na funkcjonowanie człowieka, a zwłaszcza jego mózgu, w którym wszystkie impulsy są mikroprądami płynącymi w neuronach (pomiędzy nimi przetwarzane są w synapsach na chemiczne substancje neuroprzekaźnikowe, przekształcane w mikroprądy w kolejnym sąsiednim neuronie). Właśnie za sprawą tych mikroprądów funkcjonowanie mózgu może być badane elektroencefalografem. Wszystkie funkcje ludzkiego umysłu i organizmu, a więc myślenie, nastroje i uczucia, a także prawidłowe działanie systemu nerwowego, organów i gruczołów hormonalnych, mięśni, naczyń krwionośnych a nawet pojedynczych komórek regulowane jest przez mózg. Na jego działanie (na mikroprądy w neuronach) zaburzający wpływ ma właśnie antropogenny smog elektromagnetyczny. Im jest gęstszy, tym bardziej zakłóca naturalne funkcjonowanie mózgu. Zresztą, ten smog wpływa niekorzystnie i na cały organizm ludzi (i zwierząt), zakłócając sygnały całego systemu nerowego.
.
Jeśli mam zastrzerzenia, to nie do apelu, a do jednej z osób tworzących grupę inicjatywną „wolnych ludzi”.
Mam na myśli ostatniego na liście Janusza Zagórskiego:
http://mywolniludzie.net/o-nas/
.
Od lat uważam go za świadomego dezinformatora. Tyle że za cwanego i dobrze przeszkolonego dezinformatora. Wie o tym, że gdyby cały czas łgał i uprawiał załganą propagandę, miałby zero słuchaczy. I dlatego wiele z jego audycji w dużej części składa sie z wypowiedzi wiarygodnych, z prawd, pół-prawd, ćwierć-prawd i ogólnikowych niby-prawd. Ale w każdej z nich jest dodatek dobrze wymieszanych w tych niby prawdach dezinfornacji. Na tyle niewielki, że ogromna większość mniej zorientowanych słuchaczy ich nie wyłapie. I tymi zakamuflowanymi dezinformacjami zatruwa on i jego „niezależna” umysły słuchaczy i oglądaczy. Zagórski zawsze też idzie w czołówce podejmując sprawy najbardziej w danym momencie ciekawe czy bulwersujące środowiska niezależne. Gdy np. popularny i na fali był oszust chrabja Potocki – niezależna go promowała. Promuje też turbolechitów i z upodobaniem zaślepionych rusofobów (m.in wielokrotnie Białczyńskiego). Pamiętam zresztą, bo słuchałem tego na własne uszy – gdy POsraelici zamierzali wprowadzić ustawÄ 1066 (pacyfikacja Polaków obcymi służbami mundurowymi) Zagórski osobiście stwierdził, że za sprawą tej ustawy władze będą mogły pacyfikować Polaków np. przy pomocy rosyjskiej FSB. A przecież każdemu świadomemu Polakowi wiadome było i jest, że PO służy interesom przede wszystkim Izraela, a dodatkowo i bilderbergowskiej jewrounii.
Tu dodam tylko, że PiSrael tym się różni od POsraela, że choć także służy przede wszystkim interesom Izraela, w drugiej kolejności służy interesom usraela – a nie jak POsrael jewrounitom.

https://opolczykpl.wordpress.com/2018/11/09/11-listopada-2018-wielka-feta-celebrowana-na-gnijacym-trupie-polski/

.

Tyle, że mimo reklamowanej tu i tam konkurencyjności a nawet zmagań jewrounii z usraelem ich elity zgodnie spotykają się na zlotach grupy Bilderberg i realizują wytyczne jej liderów.
Wracam do Zagórskiego. Tu przyznam, że niekiedy i on mówi o braciach Rosjanach, niemniej jego stosunek do Rosji jako państwa jest negatywny, a nawet wręcz wrogi. I ta rusofobia jest w wielu jego audycjach jawnie czy w sposób zakamuflowany głoszona.

.

I ten właśnie fakt, że w towarzystwie owych „wolnych ludzi” jest Zagórski sprawia, że z wahaniem opublikowałem powyższy apel. Obawiam się, że jego obecność tam ma służyć właśnie sączeniu w tym środowisku jadu rusofobii.
.
.
opolczyk

.

.

.