Blog Polski kontra jedna ze stron internetowej żydo-biblii…

.

Czyli…
.
.
kontra
.
.
A ściślej mówiąc poniższy wpis jest o tym, jak admin internetowej strony nonpossumus.pl z opublikowanym na niej wcześniej tekstem całej żydo-biblii zmanipulował linki…
.
Kilka lat temu opublikowałem tekst pt: „Biblia – księga zbrodni (2)”. Uznając go za tekst istotny, umieściłem go na panelu górnym wejściowej strony blogu:
.
Tekst zawiera prawie 50 cytatów z biblii obrazujących mściwość i zbrodniczość biblijnego Jahwe i jego „narodu wybranego”. Aby nie było wątpliwości, że przytaczam cytaty pochodzące rzeczywiście z biblii, pod każdym z nich umieściłem odnośny link odsyłający do internetowego wydania żydo-biblii ze strony pod nazwą „nonpossumus.pl” (non-possumus – nie możemy – w domyśle – zgodzić się na coś). Skorzystałem z linków tej właśnie internetowej strony, gdyż była dobrze i przejrzyście opracowana, przez co łatwo było znaleźć każdy rozdział dowolnej księgi.
Na przestrzeni kilku lat nie zaglądałem do tego tekstu, choć na wykazie pt. „Najbardziej popularne wpisy & strony” (na bocznym panelu) niejednokrotnie tenże tekst pojawiał się, co wskazywało na to, że przynajmniej od czasu do czasu był intensywniej czytany. I właśnie teraz zostałem poinformowany, że coś nie gra z linkami z biblii zamieszczonymi w tymże tekście.
Sprawdziłem to i faktycznie stwierdziłem ewidentną, chamską manipulację dokonaną przez właściciela/admina strony nonpossumus.pl, który nie tylko usunął wszystkie cytowane przeze mnie zbrodnicze wyczyny Jahwe i jego domniemanego „ludu wybranego”, ale na dodatek tak zmanipulował wszystkie te linki, że po wkliknięciu się się na którykolwiek z nich wyświetla się za każdym razem ta sama strona z początkiem psalmu nr 150 ku chwale biblijnego zbrodniczego Jahwe na samej górze:
.
Alleluja! 1 Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie! 2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę! 3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na
.
Manipulację linkami łatwo jest zdemaskować po ich „sygnaturze”. I tak – pierwszy zamieszczony link pod pierwszym cytatem z żydo-biblii w rzeczonym tekście:
.
“Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. (…) A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go”.
.
.
w jego „sygnaturze” – Rdz/4 – mówi, że jest to link do „Księgi rodzaju” (Rdz) rozdział 4. Sygnatura umieszczana przeze mnie każdorazowo pod cytatami precyzowała dodatkowo miejsce danego cytatu w tekście żydobiblii – w tym przypadku (Rdz 4, 4-8) – sygnatura wskazywała, że jest to „Księga rodzaju”, rozdział 4, wersy 4-8.
.
Właściciel/admin strony nonpossumum.pl wszystkie linki z mojego tekstu zmanipulował – każdy z nich z różną sygnaturą wyświetla obecnie tylko jedną stronę – psalm ku czci zbrodniczego Jahwe. Zamieszczam kilka przykładów:
.
Pod poniższym linkiem – jak wskazuje jego sygnatura Rdz/7 (Księga rodzaju, rozdział 7) wcześniej był opis potopu:
.
Pod poniższym – sygnatura Rdz/19 – Księga rodzaju, rozdział 19:
.
było spalenie Sodomy i Gomory. Pod tym – sygnatura Pwt2 – Księga powtórzonego prawa, rozdział 2:
.
była eksterminacja ludności wszystkich miast królestwa Cheszbonu. A pod tym  – sygnatura  Dz/5 – Dzieje apostolskie, rozdział 5:
.
było ukatrupienie przez Jahwe Ananiasza i Safiry, jego żony. A teraz, w każdym z tych linków wyświetla się jedna i ta sama strona – z psalmem na cześć mściwego, krwiożerczego Jahwe.
.
Jak się wydaje, admin strony nonpossumus.pl zauważył w kokpicie w statystykach częste wklikiwanie się na jego biblijne teksty z mojego tekstu „Biblia- księga zbrodni (2)”. Zapewne zirytowało go to do tego stopnia, że wszystkie te linki zmanipulował przekierowując je na wspomniany już przeze mnie psalm ku czci Jahwe.
.
W związku z powyższą manipulacją przy każdym cytacie z żydobiblii w tekście pt „Biblia księga zbrodni (2)” pod zmanipulowanymi linkami z nonpossum.pl umieściłem właściwe linki z innej internetowej strony publikującej żydo-biblię. Sygnatury nowych linków różnią się tylko tym, że obok nazwy księgi i numeru rozdziału wskazują też numery wersów (wiele rozdziałów w tej edycji internetowej żydobiblii rozbitych jest na więcej niż jedna strona).
.
Zmanipulowanych linków ze strony nonpossum.pl nie usunąłem celowo. Niech świadczą o tym, jakimi drogami idą do pana co niektórzy krystowiercy – krętymi drogami manipulacji…
.
Krystowiercy mają takie hasło, zawołanie, wręcz okrzyk bojowy – prawda nas wyzwoli. Jest to trochę przeinaczony cytat jewangeliczny Joszue – „…a prawda was wyzwoli”. Ale admina strony nonpossum.pl prawda o zbrodniach Jahwe i jego „ludu wybranego” nie wyzwoliła a zabolała, przez co ukrył ją – nie nie – nie pod korcem, jak w jewangelicznej przypowieści, a pod psalmem 150 wychwalającym psychopatcznego Jahwe.
.
Tak to co niektórzy wyznawcy Jahwe i Joszue, piewcy żydo-bibli kochają prawdę…
.
opolczyk
.
.
.
Reklamy