Pokłosie marca 68…

.

.

Nie pisałem 8 marca o marcu 68, gdyż za ważniejsze uznałem uczczenie Pań w związku z ich świętem. Pokłosiem tamtej żydowskiej prowokacji były przeprosiny Dódy Obłudy wygłoszone pod adresem pobratymców jego żony (ma ona i ich dzieci prawo powrotu do Izraela) z okazji właśnie tzw. „wydarzeń marcowych” (znalazłem to na stronie WPS):
.
Duda: Tym, którzy w Marcu ’68 zostali wypędzeni, którzy zginęli i ich rodzinom, chcę powiedzieć – proszę wybaczcie ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego haniebnego aktu. (…) Co za stratę ponosi dzisiejsza Rzeczypospolita, że wy wszyscy – ci którzy wyjechali, ci którzy być może umarli przez tamten ’68 r. – że was dzisiaj z nami nie ma, że jesteście elitą inteligencji, ale w innych krajach, że jesteście ludźmi sukcesu szanowanymi, ale w innych krajach, że wasza twórczość, że wasz dorobek naukowy, że wasze wspaniałe osiągnięcia nie poszły na rachunek Rzeczypospolitej. Co za żal, jakże mi jest przykro.”
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/03/09/marzec68-iiizydo-rp-polin-i-zydowska-perfidia/
.

Dóda Obłuda czci „ofiary” marca68

.
Niestety nigdzie nie znalazłem rzeczywistego wyjaśnienia genezy tej żydowskiej prowokacji.
Jej praprzyczyną była walka o wpływy w łonie PZPR pomiędzy frakcją polską i żydowską (w nomenklaturze żydowskiej zwanymi frakcją „chamów” i „panów”). Kilka lat przed marcem Gomułka wywalił z Biura Politycznego żydowską wtykę związaną wcześniej z NKWD  – Romana Zambrowskiego – który domagał się uznania AK za organizację zbrodniczą. Za to właśnie wyleciał, a żydowska frakcja poczuła się osłabiona w najważniejszym politycznym organie PRL. Czekała więc na okazję, aby Gomułce dokopać a nawet usunąć go z funkcji I sekretarza PZPR. Tymczasem w 1967 miała miejsce tzw. „wojna sześciodniowa”, w której Izrael rozgromił koalicję państw arabskich wspieranych przez ZSRR. Po tym zwycięstwie duża część żydowskiej kadry i dowódców wojskowych LWP cieszyła się jawnie ze zwycięstwa „naszych” – Żydów – nad „radzieckimi” Arabami. Tu przypomnę jeszcze, że zaraz po tej wojnie ZSRR i PRL zerwały z Izraelem stosunki dyplomatyczne. Tymczasem już od początku 1968 w Czechosłowacji nabrzmiewała „praska wiosna” i Gomułka bojąc się niesubordynacji żydowskiej części kadr LWP na wypadek konieczności interwencji w Czechosłowacji nakazał usuwanie ze stanowisk dowódczych, a nawet całkiem z wojska, jawnie cieszących się z sukcesu Izraela w wojnie sześciodniowej żydowskich oficerów. Tę konieczną z punktu widzenia wiarygodności sojuszu Armi Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego „czystkę” żydowska frakcja w PZPR uznała za zagrożenie żydowskich interesów i osłabienie żydowskich wpływów na państwo, w tym zwłaszcza na wojsko. Aby temu przeciwdziałać postanowili wywołać rozruchy mające doprowadzić do upadku Władysława Gomułki. Prowokatorzy żydowscy pod pretekstem zdjęcia ze sceny „Dziadów” (był to tylko pretekst – gdyby nie wystawiano wtedy Dziedów, znaleźliby inny) podpuścili studentów, którym już wcześniej żydowska opozycja mieszała w łepetynach. I naiwni studenci w roli użytecznych idiotów zrobili zadymę zwaną „wydarzeniami marca 1968”.
Prowokacja żydowska tym razem spaliła na panwece, a nawet obróciła się przeciwko inspiratorom i prowokatorom. Władysła Gomułka wykorzystał ją do przeprowadzenie jeszcze większej czystki – usunął wielu pełniących obowiązki Polaków Żydów z wielu instancji i instytucji rządowach, państwowych, gospodarczych, z uniwersytetów, wojska, milicji i SB. Kierowała nim troska o państwo, patriotyzm i zwykły instynkt samozachowawczy – ci którzy szkodzą władzom PRL, sojuszowi z ZSRR, muszą zostać odsunięci.
Szkoda tylko, że wielu innych pełniących obowiązki Polaków Żydów, bojąc się za mocno wychylać, nie wystąpiło przeciwko władzom PRL nadal udając, że służą Polsce, co uniemożliwiło usunięcie z życia politycznego całej żydowskie j frakcji „panów” z PZPR i innych instytucji państwowych i rządowych.
Zemsta za ową czystkę nastąpiła w grudniu 70. On też był inspirowany przez żydowską frakcję w PZPR wspieraną przez żydowsko „opozycję”. Wtedy udało się im doprowadzić do obalenia znienawidzonego przez nich Gomułki.
Nieprawdą jest propaganda o przymusowej emigracji żydowskiej. Wielu Żydów z radością przyjęło możliwość opuszczenia Polski i wyjazdu za granicę. Ogromna ich większość wyjechała z własnej woli, uciekając do kapitalistycznego raju na zachodzie lud od Eretz Israel. Skorzystało z tej możliwości taże wielu zbrodniarzy z UB, którzy w okresie tzw żydo-komuny” (lata 1944-56) mordowali i torturowali Polaków, a których przed odpowiedzialnością karną chroniła do 1968 roku żydowska frakcja w PZPR.
.
Tu podam jeszcze dwa przykłady innych żydowskich prowokacji w historii PRL…
.
1) Tzw. „czerwiec 76” także był żydowską prowokacją. Pisał o tym Albin Siwak mający dostęp do dokumentów zastrzeżonych wyłącznie do członków Biura Politycznego KC PZPR w książce „Nie mogłem dłużej milczeć”. Znalazł on dokumenty mówiące o tym, że już przed „czerwcem 76” Żydzi ulokowani w PZPR wytypowali konkretne zakłady, w których miało dojść do rozruchów przeciwko Gierkowi i Jaroszewiczowi. Siwak był zaszokowany tym, jak łatwo żydowscy prowokatorzy manipulowali polskimi robotnikami:
.
„Najogólniej rzecz biorąc Żydzi podzielili ludzi sprawujących władzę na swoich i obcych. Postanowiono odsuwać od władzy i z życia społecznego ludzi nieżyczliwych Żydom. Nadal jednak dość chłodno odnosiłem się to tych wiadomości. Poważnie zainteresowałem się sprawą dopiero po otrzymaniu kolejnej informacji mówiącej o nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Centralnego Komitetu Żydów, w dniu 11 czerwca 1976 roku, w którym zasiadały osoby, które jednocześnie pełniły wysokie funkcje w polskim rządzie i w Biurze Politycznym PZPR. Rozpatrywano tam sprawę podwyżek cen na artykuły żywnościowe, w tym mięsne aż o 80%. W czasie obrad tego żydowskiego prezydium padły tam słowa: “Trzeba potrząsnąć drzewem, żeby spadły zepsute owoce”. Tymi “zepsutymi owocami”, które chciano strząsnąć z drzewa mieli być Gierek i Jaroszewicz.
.
Wytypowane zostały zakłady, w których dojdzie do rozruchów, a więc będzie to “Ursus” i radomski “Walter” oraz “Naftoremont”. Oszołomiony tą informacją z początku nie mogłem uwierzyć, że możliwe jest takie manipulowanie załogami robotniczymi. Jednak po dwóch dniach słyszę w Sejmie jak Premier Jaroszewicz mówi: Mięso i jego przetwory zdrożeją o 69%, a drób o 300%, oraz, że towarzysz Pierwszy Sekretarz Edward Gierek popiera te podwyżki.”
.
Owa prowokacja wyglądała więc tak – żydowska frakcja w PZPR przekonuje Gierka i Jaroszewicza do konieczności wprowadzenia wysokiej podwyżki cen żywności, po czym jej prowokatorzy wywołują robotnicze rozruchy. Gierka i Jaroszewicza pozbyli się Żydzi ostatecznie latem 1980. Tu jeszcze nadmienię, że z grudniem 70 było podobnie – żydowska frakcja przekonała Gomułkę o konieczności podwyżki cen żywności i to tuż przez świętami, po czym, gdy Gomułka podwyżki ogłosił, żydowscy prowokatorzy wywołali masowe strajki na wybrzeżu. Resztę znamy.
.
2) Powstanie NSZZ Solidarność było, co przyznał publicznie Zbig Brzeziński, tajną operacją CIA. A prawie 10 milionów Polaków – wśród nich niestety i ja – byliśmy użytecznymi idiotami tego żydowsko-watykańskiego konia trojańskiego, który ostatecznie doprowadził do upadku PRL. Jej miejsce zajęła Judeopolonia – kraj rządzony przez Żydów – co widać wyraźnie po tym, jak „polski” prezydęt przeprasza rządzących Polską Żydów za propolską postawę Gomułki w marcu 1968, wychwalając za to żydowskich prowokatorów tej antypolskiej rozróby.
.
Prezentuję jeczcze fragmenty przemówienia Władysława Gomułki dotyczące właśnie marca 68:
.

.
Proszę porównać postawę Gomułki i Dódy Obłudy. Kundlizm tego drugiego wobec Żydów jest zniewagą dla Polski. I wcale nie jest spowodowany ostatnią nagonką Izraela na Polskę. To co chcieli, Żydzi już wyłudzili:
.
„PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom!”
https://gloria.tv/article/ii1H7x2sw3oq1sZTGoSpP4A7k
.
Dóda od zawsze był turbo-Izraelitą służącym interesom żydowskim. Nie bez kozery jest PiSraelitą.
.
Nie przepraszam za marzec 68 jego żydowskich inspiratorów, użytecznych idiotów – studentów, ani tych pełniących obowiązki Polaków, którzy PRL wówczas opuścili. Szkoda, że nie wszystkich szkodników wyprosił wtedy towarzysz Wiesław.
.
Marzec 68 nie był żadnym demokratycznym protestem – był żydowską prowokacją wywołaną oczyszczaniem wojska z żydowskich wtyk solidaryzujących się z Izraelem. Jego celem było obalenie Gomułki i uzyskanie przemożnych wpływów na państwo polskie.
.
opolczyk

.

.

Reklamy