O ś w i a d cz e n i e w kwestii prześladowań Andrzeja Szuberta

.

.

                                                         O ś w i a d cz e n i e
w kwestii prześladowań Andrzeja Szuberta przez wymiar sprawiedliwości w Polsce. 
Inkwizycja w Polsce rękami swoich zauszników /pomagierów/zdrajców  przy wykorzystaniu „polskiego” wymiaru sprawiedliwości depcze po piętach znanemu blogierowi z Niemiec Andrzejowi Szubertowi , chcąc go publicznie spostoponować, ukarać , naruszyć jego dobrę imię. 
Tego typu działania „polskiego” wymiaru sprawiedliwości należy jednoznacznie potępić, co niniejszym czynię dodając od siebie , że wymiar sparwiedliwośći nie jest od rozpoznawania i wyjaśniania sporów teologicznych pomiędzy wiernymi różnych religii, stowarzyszeń itd. 
Wzywam wszystkich internautów do udzienia pełniego poparcia Andrzejowi Szubertowi, który swoim poświęceniem dla dobra Polski i stworzonymi dotąd dziełami /publicystyką w pełni na to poparcie zasłużył i zapracował. 
Zbóje w Polsce !   …ręce precz od Andrzeja 
PS. warto byłoby się zastanowić jak w tej sytuacji najskuteczniej można byłoby pomóc nękanemu Andrzejowi. ….czekam na Wasze sugestie….rozwój tej sprawy należy monitorować na bieżąco…
W związky z kolejnymi prześladowaniami Andrzeja Szuberta przez reżim w Polsce, w tym przypadku przebrany w szaty kościelne  wyrażam swoje ubolewania z powodu nadużywania wymiaru sprawiedliwości w Polsce do prześladowania dysydentów. Jednoczensie oświadczam , iż  pełni solidaryzuję się  z Andrzejem Szubertem. 
Łódź, dnia 1 marca 2018 r         dysydent, komandos Michał Jarzyński
Dzięki Panie Michale.
.
opolczyk
.
.
Reklamy