Do czego służy w Polsce okupantowi żydo-katolicyzm…

.

.

Gdy my ctimy Pana
pri Vianocnym stole,
Farizej rabuje
nasich otcov role…
.
.
Wielokrotnie już turbokatoliccy fundamentaliści pomawiali mnie, że muszę być Żydem, gdyż tak zwalczam katolicyzm. A nikt, ich zdaniem, poza Żydami, tak katolicyzmu nie zwalcza. A więc muszę być Żydem. Ci ślepcy nie zauważają jednej podstawowej rzeczy – demaskuję oszustwo żydo-katolicyzmu nie jako konkurenta judaizmu do miana „narodu wybranego” (katolicy uważają siebie za „nowy naród wybrany”), a za jego żydogenność. Sam judaizm jako rasistowską ideologię narodu rzekomo wybranego, wyssaną zresztą z palca, też demaskuję. Tak więc demaskuję katolicyzm z pozycji dokładnie odwrotnej, niż by to robili Żydzi, gdyby katolicyzm rzeczywiście zwalczali. Owszem, są żydowscy propagandyści oskarżający katolików i sam kk o „antysemityzm”, przypominając np. wypędzanie Żydów z różnych katolickich krajów, próby ich „nawracania” pod przymusem, czy pogromy (faktyczne czy tylko wymyślone). Niestety o własnym, jeszcze ostrzejszym anty-goizmie, o pogardzie wobec gojów, jaka cechowała i często nadal cechuje ortodoksyjnych żydów/Żydów ci łowcy „antysemitów” nie wspominają. I nigdy nie odpowiadają na pytanie – dlaczego we wszystkich epokach i we wszystkich krajach, gdzie Żydzi się osiedlali, byli, mówiąc delikatnie, nielubiani. Jakie ich cechy i jakie ich działania wywoływały do nich tak powszechną niechęć?
.
Ale wracam do tematu, bo miało być o katolicyzmie…
.
Czy Żydzi rzeczywiście, jak uważają różni nawiedzeni turbokatolicy, tak zwalczają katolicyzm? Otóż nie znam ani jednego katolickiego kraju siłowo okupowanego czy bombardowanego przez NATO pod wodzą Pentagonu, bądź niszczonego przez bojówki zbrojone przez CIA i jej przybudówki, tak jak bombardowano lub okupowano Serbię czy kraje muzułmańskie, takie jak Afganistan, Irak, Libię, czy Syrię. Od 2001 roku to właśnie kraje muzułmańskie są gorliwie niszczone przez USrAel uważający się za żandarma światowego, wspierany przez bandyckie NATO, służące jak USrAel interesom żydo-banksterów i Izraela. W tych agresjach i okupacjach biorą udzial także katolicy, a nawet katoliccy kapelani wspierający „morale” katolickich najemników okupujących kraje islamu w ramach bandyckich wojen NATO.
http://niedziela.pl/artykul/57118/nd/Kapelan-na-wojnie
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-pazdziernik-2017-r-f/2017-10-15q-afganistan-kurs-przedmazenski-dla-zonierzy-vi-zmiany-polskiego-kontyngentu-wojskowego-rsm/
.
A w czyim interesie katoliccy żołnierze byli m.in. w Iraku mówi katolicka ikona PiSraela:
.

.
Tak więc oceniając sprawę z tego punktu widzenia należy stwierdzić, że to nie przede wszystkim katolicyzm jest zwalczany przez Żydów, a islam – i to rękami m.in katolików. Co więcej – gdyby katolicyzm był rzeczywiście tak zwalczany przez Żydów, to prominentny żydowski lobbysta Daniels (ma fotki z Kalksteinem, Dódą Obłudą, apostołem Morawieckim, rebe Rydzykiem i pomniejszymi PiSraelitami – katolikami) nie składałby katolikom życzeń świątecznych na pejsbuku. A to zrobił:
.

**Polski na dole**

I wanted to take this opportunity to wish all our younger brothers in faith, my Christian friends around the world a very merry Christmas and especially my Christian friends in Poland a “Wesołych Świąt”

This is a wonderful time of the year when people come together and celebrate faith, family, community and life and I hope you all have a meaningful and good time.

If any of my friends find themselves alone during this time, feel free to reach out to me for a chat, there is no better time to make use of your Jewish friends!

Merry Christmas!

************************************************

Chciałem skorzystać z okazji i życzyć wszystkim młodszym braciom w wierze, moim Chrześcijańskim przyjaciołom z całego świata, wesołych świąt Bożego Narodzenia, szczegòlne życzenia przesyłam dla moich chrześcijańskich przyjaciół w Polsce „Wesołych Świąt”!

To wspaniała pora roku, kiedy ludzie spotykają się i świętują wiarę, rodzinę, społeczność i życie i mam nadzieję, że wszyscy macie pełen znaczenia, dobry czas.

Jeśli którykolwiek z moich znajomych czuje sie w tym czasie samotny, nie krępuj się, aby skontaktować się ze mną na czacie, nie ma lepszego czasu na „wykorzystanie” swoich żydowskich przyjaciół!

Wesołych Świąt!
https://web.facebook.com/jonny.daniels
.
Nazwał przy tym katolików – hehehe – młodszymi braćmi w wierze, choć dla ortodoksyjnych judaistów katolicy to bałwochwalcy i bluźniercy a nie bracia w wierze. Bo czynią obrazy i rzeźby i im się kłaniają – co zakazane jest przez dekalog (a co skasowali z niego katolicy):
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekalog#Tekst_biblijny_i_spos%C3%B3b_podzia%C5%82u
.
Ponadto złamali starotestamentowy monoteizm i do jedynego (wyssanego z palca) „boga” Izraela – Jahwe – dorobili „boga” nr 2 – Joszue – i „boga” nr 3  – enigmatycznego tzw. „Ducha św.”, wymyślając tzw. „Trójcę świętą”. Czczą więc trzech „bogów” nazywając ich „Bogiem w  Trójcy Jedynym” czy „Bogiem w Trzech Osobach”, choć wg dekalogu żydowski „bóg” (Jahwe)  jest jeden, w jednej osobie, a nie w trzech. I stąd dla judaistów oddawanie boskiej czci Joszue i tzw. „Duchowi św.” to po prostu bluźnierstwo. Tak więc dla ortodoksyjnych judaistów katolicy nie mogą być młodszymi braćmi w wierze, gdyż w świetle biblijnego dekalogu są bałwochwalcami i bluźniercami. No i samozwańcami, gdyż bezprawnie i samozwańczo uważają się za „nowy naród wybrany”, choć wg. tzw. „Starego testamentu” jest tylko jeden „naród wybrany” i są nimi Izraelici, żydzi/Żydzi – a nie katolicy czy inni krystowiercy.
.
No i w tym miejscu nasuwa się pytanie – dlaczego Daniels tak kokietuje katolików? Odnoszę wręcz wrażenie, że zależy mu na tym, aby Polacy byli katolikami i świętowali żydogenne „Boże narodzenie”. I aby czuli się „młodszymi braćmi w (żydowskiej, tyle że zmutowanej) wierze”. O tym że krystowierstwo, w tym i katolicyzm, były Żydom niezwykle przydatne obszernie pisał biograf Rothschildów Ravage (tłumaczenie Wojciecha Włazińskiego):
.
„(…)Wy nawet nie zaczęliście oceniać głębi naszej winy.  Jesteśmy intruzami. Jesteśmy burzycielami. Jesteśmy wywrotowcami. Opanowaliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze cele i spowodowaliśmy w tym spustoszenie. Byliśmy u źródła nie tylko Wielkiej Wojny (I W.S. przyp.WW) ale u źródła prawie wszystkich waszych wojen. Nie tylko rewolucji rosyjskiej ale prawie każdej z głównych rewolucji w waszej historii. Wnieśliśmy niezgodę,  zamieszanie i frustracje w wasze personalne i publiczne życie. W dalszym ciągu to czynimy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak jeszcze długo będziemy to czynić.

Popatrzcie trochę wstecz i zobaczcie co się stało. 19 setek lat temu byliście niewinna bezproblemowa rasą. Modliliście się do niezliczonej ilości bogów i bogiń, (…) rozważaliście misterium życia i stworzyliście podstawy naturalnej nauki i filozofii. Wasza była szlachetna, zmysłowa kultura nie naszpikowana socjalna świadomością i bez żadnego sentymentalnego kwestionowania i różnicowania ludzkiej wartości. Któż wie do jakiego wielkiego i wspaniałego osiągnięcia moglibyście dojść jeśli pozostawilibyśmy was samym sobie.

Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.

Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!

Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek. Prawie dwa tysiące lat temu daleko w Palestynie nasza religia zaczęła popadać w rozkład i materializm. Handlarze zawładnęli Świątynią. Zdegenerowani, samolubni kapłani skorumpowali naszych ludzi i obrastali w majątek. Potem wyłonił się młody patriota-idealista, który obiegał teren nawołując do odnowienia wiary. Nie miał on zamiaru ustanowienia nowego kościoła. Tak jak inni prorocy przed nim, jedynym jego celem było oczyścić i  rewitalizować starą wiarę. Zaatakował kapłanów i wyrzucił handlarzy z świątyni. To spowodowało konflikt z panującymi stosunkami i jego filarami, które podtrzymywały ten stan. Władze rzymskie, które okupowały państwo, obawiając się rewolucyjnej agitacji jako politycznej akcji zamierzającej do pozbycia się ich, zaaresztowały go, przeprowadziły sąd i skazały go na śmierć przez ukrzyżowanie, co było normalna forma egzekucji w tych czasach.  Zwolennicy Jezusa z Nazaretu, głównie niewolnicy i biedni robotnicy w swoim smutku i zawiedzeniu, odwrócili się od świata i stworzyli braterstwo biernych pacyfistów. Dzielili pamięć swojego ukrzyżowanego lidera i żyjąc w komunie. Byli oni po prostu nowa sekta w Judei, bez siły i przyszłości, nie pierwszą i nie ostatnią.

Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy przez doktrynę miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan. Stał się on apostołem Gentiles ( Gentile – nie obraźliwa nazwa nie-Żydów w przeciwieństwie do „goim”. przyp.- ww.) który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanym członkiem grupy. Wykonał swoja prace tak dobrze, ze w ciągu 4 wieków wielkie imperium, które podporządkowało sobie Palestynę razem z połową świata, stało się ruiną i prawo które wyszło z Syjonu stało się oficjalną religią Rzymu.
To był początek naszej dominacji w świecie,  tylko początek.(…)
Koniec  jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (…)

Czy można się dziwić że jesteście oburzeni?  Położyliśmy zaporę na wasz postęp. Narzuciliśmy wam obce księgi i obca religię której nie możecie przełknąć i strawić, które są w poprzek waszemu duchowi, które trzymają was w wiecznym chorym wahaniu i których wasz brak ducha nie potrafi odrzucić lub przyjąć w pełni.  W pełni oczywiście wy nigdy nie przyjęliście naszego chrześcijaństwa. W waszych sercach jesteście dalej poganami. W dalszym ciągu lubicie wojny i rzeźbione sceny wojenne. Widzicie chwałę w ludzkiej nagości i jesteście dalej dumni z niej..

Wasza socjalna świadomość, mimo całej demokracji i wszystkich waszych socjalnych rewolucji jest w dalszym ciągu żenująco niedoskonała. My jedynie podzieliliśmy wasza dusze, poplątaliśmy wasze impulsy i sparaliżowaliśmy wasze pragnienia. W środku bitwy jesteście zobowiązani klęknąć przed tym, który nakazał wam nadstawić drugi policzek i który powiedział „Nie opieraj się złu” i „Niech będą błogosławieni czyniący pokój.”

W waszym pragnieniu zysków, nagle stajecie się zaniepokojeni przypomnieniem sobie niedzielnej szkoły i nauki nie zwracania uwagi na doczesność przyszłych dni. W waszych przemysłowych zmaganiach w których moglibyście zmiażdżyć strajk bez skrupułów  przypomina się wam nagle, że biedni są błogosławieni i że ludzie są bliźnimi w  Braterstwie Boga. Kiedy już prawie macie poddać się pokusie wasz żydowski  trening kładzie odstraszającą rękę na waszym ramieniu i odsuwa filiżankę z gorącym płynem od waszych ust.

Wy Chrześcijanie nigdy nie staliście się schrystianizowani. W tym względzie zawiedliśmy was. Zepsuliśmy jednak wam na zawsze przyjemność poganizmu.(…)
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/
.
W tym miejscu nadmienię jeszcze, że Właziński, który, choć Ravage przetłumaczył, nadal pozostał tępogłowym katolikiem. Do niego nie dotarło to, że krystowierstwo jest żydowskim oszustwem. Do tego stopnia ta nadjordańska dżuma zaślepia krystowierców.
.
I tu mamy pierwszy przykład tego – do czego służy w Polsce okupantowi żydo-katolicyzm. Po prostu Polaków ogłupia i zaślepia. Ale nie tylko. Przemex w komentarzu posumował to tak:
.
„Do wielu rzeczy, ale najważniejszą jest utrzymywanie społeczeństwa w stanie akceptacji nędzy w której żyje, nie tylko materialnej czy duchowej, ale też intelektualnej.
Dla okupanta religia, która czyni z ludzi niewolników, żyjących na klęczkach i zadowolonych ze swego marnego, robaczywego życia, jest czymś wymarzonym.”
https://opolczykpl.wordpress.com/slowianski-zew/comment-page-3/#comment-86652
.
Przemex ma naturalnie rację, ale są i inne jeszcze powody zapędzania przez okupanta Polaków do żydo-katolicyzmu. Bo tak się składa, że obok pokornych niewolników, żyjących na kolanach, są wśród katolików i katolicy walczący. Np. gorliwie katoliccy katodebilni tzw. „nacjonaliści”. Ciągle i nieustannie walczący na kolejnych fałszywych barykadach obrony wiary, kościoła itp. Ostatnio taką lokalną fałszywą barykadą w Bydgoszczy była zadyma z udziałem żydo-katolickich fundamentalistów, „nacjonalistów”, o duszpastucha Kneblowskiego:
Pisał o tym turbokatolicki wojujący Xportal:
.
„Polska: ks.Kneblewski proboszczem roku w Bydgoszczy

Ksiądz Roman Adam Kneblewski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wygrał plebiscyt „Proboszcz roku”, który został zorganizowany przez „Express Bydgoski”. Zgromadził w nim 4234 głosy.

Ks. Kneblewski jest zagorzałym konserwatystą oraz zwolennikiem idei nacjonalizmu, przedsoborowej dyscypliny w Kościele i dawnej łacińskiej liturgii. Jednocześnie jest bardzo krytyczny wobec poprawności politycznej oraz relatywizmu moralnego, czemu daje wyraz w swoich kazaniach oraz filmikach publikowanych na serwisie YouTube.

Przez swoje poglądy ks. prałat Kneblewski stał się ofiarą nagonki rozwrzeszczanych środowisk lewacko-liberalnych, z których prym wiodła Gazeta Wyborcza oraz tzw. Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich, którego lider Rafał Gaweł jest znanym oszustem finansowym. W samej Bydgoszczy doszło do wystawienia „sztuki” w rzekomo polskim teatrze, szkalującej postać ks. prałata. Przedstawienie jednak spotkało się z odpowiedzią środowisk nacjonalistycznych, w tym Organizacji Falanga i redakcji Xportal.pl.”

http://xportal.pl/?p=32369
.
Mniej zorientowanym przypominam, że Kneblowski z prawdziwie żydo-katolicką furią atakuje odradzające się w Polsce pogaństwo i kulturę Słowian
.

.
Oraz że wybielał zbrodniczy zakon krzyżacki, przedstawiając go jako naszych braci dobrych katolików:
.

.

.
O tym, że krzyżacy wielokrotnie napadali na państwo Piastów, jeszcze w czasach rozbicia dzielnicowego, później na Królestwo Polskie, że mordowali, gwałcili, rabowali, palili i krok po kroku zajmowali kolejne polskie tereny, i że do spółki z Luksemburczykami planowali likwidację i rozbiór Królestwa Polskiego – o tym załgany prałat naturalnie nie wspomniał ani słowem. A durni „nacjonaliści” wojują w jego obronie twierdząc, że Kneblowski m.in. jest „zwolennikiem idei nacjonalizmu”. I tu zapytam – jakiego nacjonalizmu jest zwolennikiem Kneblowski? Czci wszak żydowskich idoli i żydowską biblię, chce nawet gusła do nich odprawiać po łacinie; „ziemię świętą” ma w Izraelu, nad Jordanem, stolicę w Watykanie. Czyli jego „nacjonalizm” nie ma w sobie absolutnie nic polskiego – jest żydogenno-łaciński, jest co najwyżej nacjonalizmem nowego narodu wybranego. Ale nie polskiego. A ci durnie uważający się za patriotów go bronią.
.
No i właśnie – po co okupantowi jest potrzebny żydo katolicyzm? Ano – i do zżydzenia kultury i mentalności owieczek, i do ogłupiania ich nim, i do zniewalania nim, i do zaciągania ich na fałszywe barykady. Aby zajęci byli obroną wiary i nie mieli czasu na nic innego. I wtedy można ich wywłaszczać, ograbiać i narzucać im kroczek po kroczku coraz bardziej totalitarne zakazy i nakazy.
.
Pięknie, krótko i zwięźle ujął istotę krystowierstwa Igor Drac z Bratysławy w krótkim wierszyku napisanym kilka miesięcy po bombardowaniu Serbii w roku 1999:
.
Gdy my ctimy Pana
pri Vianocnym stole,
Farizej rabuje
nasich otcov role…
.
Treść wiersza po polsku :
.
Gdy my czcimy Pana
przy Wielkanocnym stole,
Faryzeusz rabuje
naszych ojców role (ziemie)…
.
Faryzeusz w tym wierszu na naturalnie żydo-banksterzy, którym służą NATO, USrAel, jewrounia, media i marionetki polityczne. I na tym krystowierstwo właśnie polega – „starsi bracia w wierze” podrzucili gojom żydowskich idoli – „Panów”„boga” Jahwe i „boga” Joszue. Goje ich czczą, świętują, bronią wiary, kościoła, wartości krystowierczych, a farizej odbiera im ziemię ojców i całe majątki narodowe. Tragedia polega na tym, że dla turbo-krystowierców ta żydogenna wiara i żydowscy idole ważniejsi są niż ziemia ich ojców. Zostaną ostatecznie na bosaka, w połatanych szmatach, ale dalej będą trzymać krzyże w łapach i śpiewać:
.
My chcemy Boga,
my poddani,
on naszym Królem
on nasz Pan.

.
I tego żydowskiego wyssanego z palca „Boga”, „Pana”  Żyd im zostawi. Ale tylko jego. Resztę odbierze. Polak będzie mieszkał, pracował, kupował i leczył się u Farizeja. Nawet będzie chowany u niego, bo cmetarze okupant też sprywatyzuje. I niestety, póki co, większość Polaków na nic innego nie zasługuje. Tyle, że to nie dotrze do turbokatolików, katodebili, a nawet jeśli dotrze, to dla nich żydowskie gusła znad Jordanu, rzymska szubienica i żydowski „Pan” i tak nadal będą ważniejsze niż Polska. Bo ich mentalność jest taka: Polska niech ginie, ważne aby ich ukochana żydogenna wiara przetrwała…
.
.
opolczyk
.
.
.
.
Reklamy