Misja archeologiczna w Chodliku

.

CHODLIK.z_lotunet_ptaka.1_540_405_80.

3139717_piknik-archeologiczny-w-grodzisku-chodlik-makieta-grodziska

.
Nic nie wiedziałem do tej pory o tej miejscowości i o tym grodzisku. Dopiero Skribha w komentarzu zwrócił mi uwagę na to arcyciekawe miejsce.
W Chodliku istniało niezwykle duże grodzisko (widać je na makiecie powyżej):
.
„Pośród stanowisk wczesnośredniowiecznych Lubelszczyzny, zespół osadniczy w Chodliku zajmuje miejsce szczególne. Zarówno ze względu na swoją chronologię, jak i również ogromne, gdzie indziej nie spotykane rozmiary. Sam gród centralny, zajmujący w swoim największym zasięgu przestrzeń 8 hektarów, jest olbrzymi, w porównaniu z innymi, często kilkakrotnie mniejszymi obiektami tego typu na Lubelszczyźnie.”
http://chodlik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3
.
Historię badań tego terenu (nie tylko w Chodliku, ale i w Trzcińcu, Kłodnicy oraz Żmijowiskach) od XIX wieku do dzisiaj można przeczytać tutaj:
http://chodlik.edu.pl/historia/
.
W Chodliku odkryto wiele grobów kurhanowych:

.
„Kilkadziesiąt nieznanych kurhanów oraz nietypowe ciałopalne groby odkryli w Chodliku archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.”
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/998829,Slynne-grodzisko-w-Chodliku-znow-zaskakuje
.
Obecnie od 2007 roku trwa Misja Archeologiczna w Chodliku. Ekipa badawcza niestety jest przerażająco mała i niedofinansowana. Skazana jest na poszukiwanie darczyńców, aby zrealizować jej ambitne plany. Na tak ważny cel brakuje po prostu pieniędzy.

.

.

O projekcie

1

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w projekcie badań archeologicznych niezwykłego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska odkrytego przez nas w Chodliku na Lubelszczyźnie oraz działaniach mających na celu ochronę i ratowanie dziedzictwa kulturowego Kotliny Chodelskiej!

Dziś Chodlik to niewielka, ukryta w lasach wioska, w okresie wczesnego średniowiecza mieściło się tu jedno z największych i najbardziej zagadkowych centrów osadniczych w Polsce! 

W Chodliku prowadzimy badania wykopaliskowe jednego z najbardziej intrygujących wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z okresu plemiennego. Odkryliśmy tu pochówki ludzi i zwierząt, w tym koni – majestatyczne kurhany oraz ciałopalne groby płaskie. W miejscu tym natknęliśmy się również na relikty znacznie starszego osadnictwa z okresu neolitu i epoki brązu.

Równocześnie prowadzimy działania mające na celu ochronę stanowisk archeologicznych położonych na pobliskich wydmach, stale niszczonych poprzez wybieranie z nich piasku. 

By kontynuować nasze badania na naprawdę wysokim poziomie, potrzebujemy odpowiednich środków finansowych. Koszt jednego sezonu wykopalisk, w tym konserwacji zabytków oraz analiz laboratoryjnych pobranych próbek to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych – w zależności od rodzaju zabytków i pozyskanego materiału. Zebrane tu środki chcemy przeznaczyć na opracowanie i konserwację odkrytych zabytków, badania ratownicze oraz kontynuowanie wykopalisk w przyszłym roku. Zapraszamy Was do wspólnego odkrywania przeszłości!

 • Jeżeli nasz projekt się uda i uzbieramy niezbędną kwotę:
  Cel nr 1: Jeszcze w tym roku opracujemy i oddamy do fachowej konserwacji odkryte przez nas zabytki z ubiegłego i bieżącego sezonu, które później przekażemy do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzimy specjalistyczne analizy przepalonych szczątków kostnych – antropologiczne i archeozoologiczne – co pozwoli sprecyzować z jakim typem pochówków mamy do czynienia! Czy i z jakimi zwierzętami spalano zwłoki zmarłych na stosach pogrzebowych!
 • Cel nr 2: Przeprowadzimy dokładny “monitoring” stanu zniszczenia stanowisk archeologicznych położonych na piaszczystych wydmach pomiędzy Chodlikiem, Trzcińcem i Kosiorowem. Wiele z nich wymaga podjęcia natychmiastowych badań ratowniczych  i zabiegów konserwatorskich. Nasza misja to zapobieżenie ich całkowitemu zniszczeniu i uratowanie wiedzy na temat przeszłości jaką w sobie kryją. Między innymi przeprowadzimy prace dokumentacyjne i wykopaliska na jednym z najbardziej zniszczonych i zagrożonych obiektów – odkrytym przez nas wczesnośredniowiecznym wale podłużnym. Jest to niezbędne by móc objąć go ochroną konserwatorską. W tych działaniach współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie
 • Cel nr 3: W przyszłym sezonie ukończymy badania wczesnośredniowiecznego kurhanu, który częściowo (w jednej czwartej) zbadaliśmy w ubiegły oraz bieżącym roku. W jego nasypie został złożony niezwykły, bogato wyposażony pochówek, wśród przepalonych szczątków kostnych ludzkich i zwierzęcych odkryliśmy brązowe aplikacje (elementy rzędu końskiego), datowaną na X w. żelazną ostrogę oraz fragmenty ceramiki malowanej, rzadko spotykanej w tym okresie. Niewykluczone, iż badamy jeden z najbardziej niezwykłych wczesnośredniowiecznych pochówków w Polsce! Przeprowadzimy również dalsze wykopaliska w miejscu gdzie częściowo odkryliśmy ciałopalne pochówki płaskie, rzadko spotykane. Ich badania wprowadzają nową treść do wiedzy na temat zwyczajów pogrzebowych panujących na tym obszarze we wczesnym średniowieczu! 
 • Cel nr 4: Zorganizujemy cykl zajęć edukacyjnych dla lokalnej młodzieży szkolnej. Pragniemy pokazać jak wygląda praca archeologa oraz że badanie przeszłości i dziedzictwo kulturowe może być fascynujące i ma sens! Pod tym względem współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karczmiskach.
 • Jeżeli zbierzemy dodatkowe środki – do 15 tys. zł
 • przeprowadzimy szereg analiz palinologicznych pobranych podczas badań próbek oraz datowanie C14. Pomoże to uściślić chronologię badanych przez nas obiektów! 
 • Powiększymy badany obszar cmentarzyska o dodatkowe wykopy archeologiczne! Spróbujemy uchwycić zasięg i granice nekropoli oraz odkrytej osady z okresu epoki brązu. 
 • Przeprowadzimy dalsze badania ratownicze na niszczonych pobliskich stanowiskach wydmowych! Już teraz wiemy, że przynajmniej jedno stanowisko – cmentarzysko kultury łużyckiej w sąsiednim Trzcińcu – wymaga pilnej interwencji archeologicznej! Poprzez rozkopywanie wydmy i wybieranie piasku niszczone są groby popielnicowe. W tej chwili stanowisko jest przez nas monitorowane.
 • Lepiej zaopiekujemy się dziedzictwem kulturowym Kotliny Chodelskiej, stworzymy m.in. kompletną archeologiczną mapę regionu w systemie informacji przestrzennej GIS z określeniem zagrożeń danych stanowisk; zainicjujemy badania nieinwazyjne oraz prace konserwatorskie na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Chodliku.
 • Jeżeli zbierzemy jeszcze większe środki to w zalezności od ich wysokości: dokonamy więcej analiz laboratoryjnych; przeprowadzimy więcej badań ratowniczych tym samym uratujemy więcej zabytków; lepiej zaopiekujemy się dziedzictwem kulturowym Kotliny Chodelskiej, stworzymy m.in. kompletną archeologiczną mapę regionu w systemie informacji przestrzennej GIS z określeniem zagrożeń danych stanowisk; zainicjujemy badania nieinwazyjne oraz prace konserwatorskie na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Chodliku; postawimy również na popularyzację nauki – m.in. przygotujemy wystawę ukazującą wyniki naszych prac, która będzie prezentowana w okolicznych gminnych domach kultury, przygotujemy również zajęcia dla dzieciaków z okolicznych szkół. W każdym z przypadków będziemy Was dokładnie informować o zakresie i postępach naszych prac! Nagrody i podziękowania będziemy przesyłać w trakcie realizacji projektu oraz tuż po jego zakończeniu! 

 

Reszta tekstu łącznie z fotografiami i prezentacją ekipy archeologicznej jest tutaj:

https://polakpotrafi.pl/projekt/cmentarzysko-dawnych-slowian
.

Dobrze, że znaleźli się tacy entuzjaści. Tylko, czy zdołają oni zrealizować ich ambitne plany? Jak sami piszą, jeden tylko sezon badawczy kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. Po nim teren na wiele miesięcy pustoszeje i niszczeje dalej.
Cieszy to, że archeolodzy organizują majówki archeologiczne (choć niestety nie corocznie).

.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

.
http://chodlik.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=31
.
Najbardziej cieszy nazwa tych majówek – „Warsztaty Kultury Średniowiecznej – Nasze Korzenie”.
.
Bo to są nasze korzenie. Pogańskie! Słowiańskie!
.
Cieszy jeszcze bardziej, że badacze starają się zainteresować młodzież szkolną:
.
„Cel nr 4: Zorganizujemy cykl zajęć edukacyjnych dla lokalnej młodzieży szkolnej. Pragniemy pokazać jak wygląda praca archeologa oraz że badanie przeszłości i dziedzictwo kulturowe może być fascynujące i ma sens!
.
Byłoby dobrze, aby w programie warsztatów jak najwięcej miejsca poświęcono kulturze Słowian.
.
Z całego serca popieram Misję Archeologiczną w Chodliku. Niestety martwi mnie sytuacja finansowa badaczy. Obawiam się, że z ambitnych planów tylko niewielka część zostanie zrealizowana. Za kilka, kilkanaście lat, gdy wyschnie wątły strumyczek pieniędzy grodzisko opustoszeje i będzie niszczało.
.
Najbardziej martwi mnie fakt, że w planach nikt nie wspomina o pełnej rekonstrukcji grodziska. Wiem, że na to potrzebne są pieniądze. Ale to grodzisko to przecież kawał naszej słowiańskiej historii. Byłoby wspaniałym muzeum na wolnym powietrzu. Ileż szkół, ileż tysięcy uczniów mogłoby je odwiedzać. I młodzież miałaby lekcje historii „na żywo”!
.
A może by tak obciąć pasożytniczemu kk fundusze? I tak dostaje od owieczek co łaska. A poza tym, czy ci funkcjonariusze watykańscy nie powinni życiem w ubóstwie świecić przykładem? Wszak sami nauczają, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niźli bogaty wejdzie do „królestwa niebieskiego”! Po co więc im tyle pieniędzy i tyle luksusów? Rok w rok kk dostaje od państwa kilka miliardów złotych.

.

.
Można by przeznaczyć je na ratowanie dziedzictwa słowiańskiego! A nie na finasowanie kosmopolitycznej niepolskiej instytucji. Starczyłoby wtedy i na badania archeologiczne i na pełną rekonstrukcję grodziska w Chodliku. Oraz w Żmijowiskach. Wprawdzie tamto grodzisko było dużo mniejsze, ale też okazałe – jak widać z jego makiety:

.

Zmijowiska

.
http://www.malopolska24.pl/index.php/2013/02/grodzisko-w-zmijowiskach-ujawnia-kolejne-tajemnice/#.VYIF1kbeO70

.
Gdyby odebrano kk wszystkie państwowe fundusze, starczyłoby  na ratowanie wielu innych zapomnianych niszczejących słowiańskich grodzisk.
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/06/16/zapomniane-niszczejace-slowianskie-grodziska/

.

Czyż one nie są dla naszej kultury ważniejsze niż nadjordańskie gusła i agentura Watykanu żerująca na naiwnych i na państwie?

.

.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Reklamy