Dzień Pamięci Ofiar Rzymskiej Szubienicy

.

ogien2a

.

Pomysł obchodów Dnia Pamięci Ofiar „Chrystianizacji” popieram z całych sił. Tyle że powinniśmy w tym dniu – i w każdym innym dniu – pamiętać o wszystkich ofiarach buldożera jahwizmu a nie tylko o Słowianach.
.
Zbrodniczość żydo-chrześcijaństwa nikogo nie powinna dziwić. Ma ono za „pismo święte” żydowską księgę zbrodni .
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
.
Pamiętać powinniśmy zwłaszcza o tym, że wszystkich zbrodni krystowierstwa dokonywano głosząc miłość bliźniego, nieskończone miłosierdzie i dobroć żydowskiego bożka Jahwe oraz konieczność odpuszczania win. Czy można sobie wyobrazić jeszcze większą hipokryzję? Morza krwi wylane w imię „miłości bliźniego” i nieskończenie miłosiernego „boga”…
.
Prześladowania pogan zaczęły się już w IV wieku. Za Teodozjusza bandyty wielkiego przybrały rozmiary masowe i systemowe.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teodozjusz_I_Wielki#Polityka_religijna
.
Wcześniejsze rzekome masowe prześladowanie krystowierców to wyssana za palca mitologia. Zdarzały się one sporadycznie, spowodowane były łamaniem prawa rzymskiego przez fanatyków jahwizmu i najczęściej zdarzały się „na własne życzenie”.
http://video.anyfiles.pl/Jezus.+Historia+chrze%C5%9Bcija%C5%84stwa.+M%C4%99czennicy./Ludzie/video/60466
.
Od IV wieku prześladowano oraz kneblowano także „heretyków”, filozofów, uczonych, „bezbożników” i wolnomyślicieli. Przykładem kneblowania niezależnych myślicieli było zamknięcie prawie tysiącletniej Akademii Platońskiej w roku 529.
Ponowne nasilenie prześladowań pogan nastąpiło w kraju Franków i podczas podbojów Karola bandyty wielkiego, który mieczem nawracał Franków, Galów, Celtów i Germanów. A nawet dobierał się do ziem Słowian. Potem Germanie to samo robili ze Słowianami. Także wzmocnienie pozycji papiestwa nasiliło ludobójczą i siłową „chrystianizację”. Bandycki Watykan ogłaszał m.in. krucjaty wymierzone w pogańskie ludy Europy środkowej i północnej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata#Przeciw_poganom
Zdarzały się nawet krucjaty przeciwko zbuntowanym katolikom. Równie krwawe krucjaty wymierzone były w „heretyków” (przeciwko katarom czy husytom).
.
Pod płaszczykiem „chrystianizacji” kryły się podboje, grabieże, rzezie i zniewalanie wolnych ludów. Kolejną eskalacją ludobójczego „nawracania” była „chrystianizacja” obu Ameryk, która kosztowała życie dziesiątki milionów Indian. Nie wszystkich ich nawet zamordowano. Jeszcze więcej Indian ginęło od niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach (Ameryka Łacińska). Milionami ginęli tak od głodu, wyczerpania i chorób.
Rzymska szubienica jej krwawe ślady zostawiła też w Azji, Afryce, Australii, Nowej Gwinei i Nowej Zelandii oraz na prawie wszystkich archipelagach oceanów Spokojnego i Indyjskiego. Wszędzie towarzyszyły jej śmierć, nieszczęścia, zniewalanie tubylców i ich bezwzględny wyzysk. Najbardziej prześladowano i zwalczano pogańską Wiedzę/Wiarę Przyrody. Dla wyssanych z palca żydowskich „prawd objawionych” była ona największym zagrożeniem. I dlatego niszczono święte gaje, kąciny i chramy. Oraz posągi symbolizujące pogańskich bogów. A także bezwzględnie eksterminowano kapłanów, żerców i szamanów rodzimych kultur. Oraz wszystkich stawiający jawny opór nowej fanatycznej nadjordańskiej religii.
.
Zbrodnicze zapędy przejawiał nie tylko katolicyzm. Wszystkie duże odpryski żydo-chrześcijaństwa miały i mają krew na rękach. Prawosławie tłumiło bunty ludności pod wodzą wołchwów. Ich samych nawet palono na stosach.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82chw
Natomiast w paleniu i mordowaniu czarownic protestantyzm przelicytował katolicyzm. W ludobójstwie Indian w Ameryce Północnej protestanci mieli co najmniej taki sam współudział jak katolicy. Niemniej to rzymski żydo-katolicyzm ze stojącymi na jego czele hersztami Watykanu – papieżami  – stworzył najgorszą, wielowiekową totalitarną instytucję zbrodni, ucisku i wyzysku. Papieże byli często podżegaczami do ludobójstwa i eksterminacji opornych.
.
Odzielny rozdział zbrodni żydo-katolicyzmu zapisał w Europie zakon krzyżacki.
.
Zbrodnie krystowierców dotknęły także Słowian. A ci bronili się długo. Licząc od państwa Samona, które odpierało zagony katolickich Franków do upadku Arkony upłynęło ponad pół tysiąclecia.
.
W tym dniu pamiętajmy o ofiarach krwawego tłumienia buntów antykościelnych w państwie pierwszych Piastów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_poga%C5%84ska

Pamiętajmy o obrońcach Retry/Radogoszczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radogoszcz_%28gr%C3%B3d%29
.
Pamiętajmy o ofiarach krucjaty połabskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska
.
I o obrońcach Arkony.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arkona
.

Ale pamiętajmy też o wielu pokoleniach naszych przodków, którzy mimo terroru kk przez całe stulecia trwali przy Wiedzy/Wierze ojców. Tak, że mimo iż była ona tępiona przez kk, to jeszcze w XIX wieku masowo obecna była na polskiej wsi:

„Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych”
http://pl.wikiquote.org/wiki/Zorian_Do%C5%82%C4%99ga-Chodakowski
.
Dzięki nim znamy nasze własne duchowe dziedzictwo, naszą własną rodzimą kulturę liczącą sobie wiele tysięcy lat i posiadamy własną słowiańską tożsamość. Nie staliśmy się duchowymi Żydami.

Mirosław Salwowski: “Ja też jestem Żydem (duchowym)”
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym

Aleksandra Kowal: “W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”
http://www.katolik.pl/czy-jestesmy-zydami-,834,416,cz.html

.

.

Czeć pamięci wszystkim ofiarom krwawej rzymskiej szubienicy!
.

.
opolczyk
.
.
precz z jahwizmem.
.
Ręce Boga
Reklamy