Odezwa Frontu Wyzwolenia Polski

.

flaga-Polski

.

(Poniższą, kolportowaną w internecie odezwę otrzymałem pocztą elektroniczną. Postanowiłem ją opublikować i opatrzyć stosownym komentarzem – opolczyk)

.

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO

Robotników, chłopów i młodzieży dla których sprawy Kraju i Narodu są najwyższą wartością, a nie układy międzynarodowe, partyjne i prywata.
Trzeba krzyczeć! Opamietaj się ogłupiały narodzie, okradziony i zniewolony, czy nie wiesz kto rządzi Tobą, w jakiej Polsce żyjesz i dokąd zmierzasz. Kraj, który nie ma przemysłu ani rolnictwa narodowego nie jest państwem, tylko kolonią, rynkiem zbytu i tanią siłą roboczą.
Nakazem chwili jest ratowanie Kraju i Narodu przez mobilizację wszystkich sił narodowo-patriotycznych do walki z wrogiem, który usadowił się w strukturach państwa.
Obowiązkiem każdego z nas jest walczyć nawet siłą w obronie naszej ukochanej Ojczyzny, bo nikt z tego obowiązku nie może być zwolniony wobec historii, Boga i pokoleń.
Należy brać ster państwa w ręce Polaków i powiedzieć dość handlowania Polskąi dorobku całych pokoleń. Polska jest własnością Polaków i tylko oni mają prawo decydować o losach własnej Ojczyzny, a nie mniejszości narodowe i obcy, wrogowie Polski, ktorzy wykąpali Polskę w morzu krwi i usiali mogiłami w komunizmie i obecnym globalizmie liberalnym.
Polska ma być suwerenna i wolna od wszelkich układów ideologicznych, ekonomicznych, militarnych i politycznych, bo one zawsze zawodziły Polskę i prowadziły do katastrofy jak teraz i w czasie wojny. Polska musi mieć własny przemysł dający ludziom pracę i opłacalne rolnictwo żywiąc Naród. Strategiczne gałęzie przemysłu muszą być własnością państwa jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł okrętowy, maszynowy, zbrojeniowy i bogactwa kopalniane. Są to gałęzie, które decydują o funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa. One mają służyć Państwu i Narodowi, a nie wąskiej grupie, obcnym wyzyskiwaczom.
Ziemia wraz z bogactwem stanowi terytorium państwa i żaden prezydent, premier czy parlamentarzysta nie ma prawa dysponować nimi, bo jest to własność nienaruszalna-narodowa.
Wybrany rząd ma stać na straży dóbr narodowych, chronić je przed zakusami wrogów i przekazywać pokoleniom a nie terroryzować obywateli likwidacją miejsca pracy, podatkami, zmuszaniem do opuszczenia kraju w poszukiwaniu chleba i niewolniczą pracą.
Państwo i rządzący mają służyć Narodowi a nie Naród państwu i kolonizatorom. Oszustwem i tajnymi umowami wepchnięto nas w imperium żydowsko-niemieckie [zwące się Unią Europejską], bez Boga, religii, ojczyzny, etyki i rodziny, nacechowanego oszustwem, wyzyskiem, dewiacjami [zboczeniem] i zbrodnią.
Takim sposobem rozparcelowano też majątek Polski – korporacjom syjonistycznym i zahamowano rozwój Polski zerwaniem handlu ze Wschodem, nieopłacalnością produkcji rolnej a tym samym zniszczeniem wsi.
Polityka antypolska z zażydzonym zachodem spowodowała nieodwracalne spustoszenie w Narodzie, psychice Polaków i gospodarce kraju. Żydom zawdzięczamy komunizm, obecny globalizm, Katyń, Miednoje z żydowskim NKWD. Żydzi nigdy nie pracowali dla Polski, zawsze kolaborowali z wrogami Polski.
Żydokomuna rządząc Polską nie załatwiła reperacji wojennych dla Polski od Niemiec w bilionowych kwotach, natomiast zadbali o odszkodowanie dla Żydów i to w 100% od Niemiec za zniszczenia i mienie pozostawione w Polsce. Komunistyczny rząd w Polsce ponownie wypłacił żydom odszkodowania na ręce rządów państw kapitalistycznych ponad 200 miliardów dolarów jako całkowite zaspokojenie roszczeń za pozostawione mienie na terenie Polski i tak: USA 40 mil, Francji 65,5 mil, Szwajcarii 22,7 mln, Danii 5,7 mln, Brytanii 16,7mln, Holandii 9,5mln, Austrii 71,5mln. Były one wypłacone bezprawnie, dlatego je utajniono. Obecnie rządy żydowskie po raz trzeci wypłacają Żydom odszkodowanie (65mld$) za nie istniejące mienie okradając nas bezlitośnie.
Od 1989 r. mamy w Polsce rządy żydowskie wraz z partiami żydowskimi: Unii Wolności obecna Platforma Obywatelska [skupiająca żydów niemieckich], Komitet Obrony Robotników obecny PIS (skupiający żydów ukraińskich) i SLD, czyli żydo-komuna. Decyzja o losach Polski zapadła w Izraelu, gdzie stwierdzono, że wojsko, przywództwo Solidarności i polityka jest już w rękach Żydów i nie ma polskiego ruchu oporu. Wszyscy premierzy i prezydenci w czasie przemian byli Żydami i brali udział w likwidacji mienia narodowego.
Zadłużenie Polski jest 35 razy większe niż za Gierka. I tak rząd: 1. Mazowieckiego UW od 12.09.1989 r. rządził 16 m-cy, Przygotował zbrodniczą ustawę o tzw. restrukturyzacji i prywatyzacji. 2. Rząd Bieleckiego KLD od 04.01.1991 do 6.12.1991 r. rządził 11 m-cy i 11 dni. Sprzedał obcym 1208 zakładów.
3. Rząd Olszewskiego ROP od 6.XII.1991 – 5.06.1992 r. rządził 6 miesięcy 18 dni. Sprzedał 1 zakład. Został odwołany.
4. Rząd Suchockiej UD od 11.07.1993 – 25.X.1993 r. rządził 15 m-cy i 14 dni. Sprzedał obcym 21 strategicznych zakładów.
5. Rząd Pawlaka PSL od 26.X.1993 r. rządził 16 m-cy i 12 dni. Sprzedał obcym 2269 strategicznych zakładów. Od 6.VI – 10.07.1992 r. nie powołał rządu.
6. Rząd Oleksego SLD od 7.03.1995 – 7.02.1996 r. rządził 14 miesięcy. Sprzedał 598 strategicznych zakładów.
7. Rząd Cimoszewicza SLD 7.II.1996 – 31.X.1997 r. rządził 20 m-cy, 18 dni. Sprzedał 992 strategicznych zakładów.
8. Rząd Buzka AWS od 31.X.1997 -19.X.2001 r. rządził 47 m-cy 19 dni. Sprzedał 1311 strategicznych zakładów.
9. Rząd Milera SLD od 19.X.2001 – 2.05.2004 r. rządził 30 m-cy 15 dni. Sprzedał 548 strategicznych zakładów.
10. Rząd belki SLD od 2.V.2004 – 31.X.2005 r. rządził 17 m-cy 29 dni. Sprzedał obcym 271 strategicznych zakładów.
11. Rząd Marcinkiewicza PIS od 31.X.2005 – 14.08.2006 r. rządził 8 m-cy 15 dni. Sprzedał 271 strategicznych zakładów.
12. Rząd Kaczyńskiego PIS od 14.07.2006 – 16.06.2007 r. rządził 15 m-cy i 24 dni. Sprzedał 18 strategicznych zakładów.
13. Rząd Tuska PO rządzi od 7.XI. 2007r. i rządzi nadal. Sprzedał 724 zakłady. Pozostało 16 strategicznych zakładów. Polska utraciła bezpowrotnie prawie cały majątek narodowy i za przyzwoleniem tych, którzy głosowali na PO, PIS, SLD, PSL.
Rządzący Polską osiedleńcy sprytnie ukrywają przed Polakami zadłużenie polski przez: gen. Jaruzelskiego w sumie 35miliarów$. Oleksy(SLD) zostawił 53mld$ długu, J.Buzek (AWS) 69.5mld$, L.Miller (SLD)-106.9mld$, M.Belka(SLD) 122.4mld$, Jarosław kaczyński (PIS) 205mld$,D.Tusk (PO) 500mld. i dalej zadłuża. Należenie do Uni Europejskiej kosztuje nas ponad 13miliardów$ rocznie i haracz ten stale rośnie z roku na rok.
Głosując na PO, PIS, SLD dajemy im przyzwolenie na likwidację Polski. I za to odpowiemy przed Bogiem, przyszłymi pokoleniami i historią.
Idąc do wyborów musimy pamiętać, że PIS dopuścił się nie tylko zbrodni likwidacji 289 kluczowych zakładów przemysłowych i zadłużenia Polski na 205mld$ ale również likwidacji zalążka władzy narodowej, którym była Liga Polskich Rodzin i Samoobrona. Po podstępnej likwidacji polskich partii narodowych, stanowiących narodową opozycję, PIS ogłosił się opozycją i skutecznie hamuje rdzennych Polaków przed odebraniem władzy w Polsce. PIS również wykorzystał nieświadomych Polaków przejmując Radio Maryja, gdzie skutecznie hamuje głos narodowych partii i otumania Naród polski. Siła wyzwolenia tkwi zawsze w mądrości i sile narodu. Dlatego należy się zjednoczyć i mobilizować do walki z tą zarazą. Wszyscy muszą w 100% iść do wyborów. Wybrać Polaków z ludu, kochających Polskę, a nie zbrodniczy Zachód, który podbija kraje i okrada militarnie i ekonomicznie. Nie wolno nikomu głosować na PO, PIS, SLD, PSL bo oni są u władzy 21 lat i przehandlowali Polskę. Polska musi być suwerenna i niezależna w układzie słowiańskim wschodnim a nie ze zbrodniczym Zachodem. Musimy: 1. natychmiast wyjść z uni i odsunąć żydów od władzy 2. zorganizować armię do obrony kraju 3. przywrócić bezpłatne leczenie i nauczanie 4. ukarać winnych tej haniebnej zdrady i zbrodni.
W TYCH WYBORACH MÓWIMY NIE dla: PO, PIS, SLD, PSL
Tak nam dopomóż Bóg, a miłość do Ojczyzny w mądrości niech zwycięzy.
FRONT WYZWOLENIA POLSKI          RATUJ POLSKE            KSERUJ I ROZDAWAJ

.

.

—–

**********

—–

.

Gdy czytam takie odezwy po prostu ogarnia mnie złość. Pod większością tego, co jest napisane w niej podpisałbym się bez wahania. Niemniej odezwa zawiera też bzdury, świadczy o ignorancji i zaślepieniu jej autora/autorów w kilku istotnych sprawach. Jest też w niej miejscami pomieszanie z poplątaniem.
Przyjrzyjmy się więc tej odezwie uważnie…

„…bo nikt z tego obowiązku nie może być zwolniony wobec historii, Boga i pokoleń”

Po co do takiego tekstu wrzucać „boga”? Odpowiadamy przede wszystkim przed nami samymi i przed następnymi pokoleniami. Nie musimy dorzucać do tego żydowskiego „boga”, tym bardziej, że jest on wyssany z palca.

„dość handlowania Polską i dorobku (dorobkiem) całych pokoleń )”

Zgadza się. Tyle, że niszczony po 1989 roku majątek narodowy tak naprawdę był dziełem ledwo góra trzech pokoleń Polaków żyjących i pracujących w PRL. II wojna zniszczyła niezbyt okazały dorobek II RP. A wcześniej żadnego dorobku nie było. Rzeczypospolita przedrozbiorowa ostatnie dwa wieki chyliła się ku upadkowi, podupadły miasta, rolnictwo, panowała bieda, skatoliczona szlachta broniła „wiary”, a handel był w żydowskich łapskach. Chłopstwo tyrało na panów i kk – i taki był cały dorobek „Przedmurza chrześcijaństwa”. To w powojennej PRL nieomal od zera odbudowano i rozbudowano całą gospodarkę, w tym przemysł (stocznie, huty, zakłady tekstylne, chemiczne, metalowe i inne), odbudowano i rozbudowano przemysł wydobywczy.

„wykąpali Polskę w morzu krwi i usiali mogiłami w komunizmie i obecnym globalizmie liberalnym”

Autorzy zapominają o kilku istotnych faktach. Najwięcej mogił przyniosła Polsce okupacja niemiecka. Polaków mordowano wtedy milionami. To Armia Czerwona przerwała ten milionowy ubój Polaków. Okres żydo-komuny (1944-56) był oczywiście godny potępienia, ale wtedy Polacy ginęli już „tylko” tysiącami, a nie milionami. Zresztą, gdyby „wyklęci” nie kontynuowali ich szaleńczej walki skazanej z góry na klęskę ofiar tych mogło być dużo mniej. Natomiast po destalinizacji w latach 1956-89 z rąk władz zginęło mniej obywateli niż zginęło ich z rąk sanacji w latach 1926-39.
Przypomnę jeszcze inne, zapomniane mogiły. Gdy caryca narzuciła Rzeczypospolitej równouprawnienie religijne dla protestantów i prawosławnych doszło do giga-tumultu wywołanego przez fanatycznych katolików „w obronie wiary”, a w rzeczywistości w obronie supremacji katolicyzmu. Finał – dziesiątki tysięcy ofiar, zniszczony kraj i pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej. Tak więc fanatyzm katolicki także usłał nasze ziemie mogiłami.
Na marginesie zaznaczę, że narzucone przez carycę równouprawnienie religijne mogło okazać się dla upadającej Rzeczypospolitej błogosławieństwem. Była ona wówczas potencjalnie nadal wystarczająco ludna i potężna, aby pokonać zewnętrznych wrogów. Gdyby prawosławni i protestanci szykanowani, „nawracani” tumultami, na siłę katoliczeni i spychani przez katolactwo na margines życia publicznego poczuli się równoprawnymi obywatelami i gdyby stanęli obok katolików pod jednym standarem Rzeczypospolita mogła jeszcze rozgromić Prusy i Rosję. Ale „innowiercy” nie chcieli walczyć o skatoliczoną Rzeczypospolitą, która traktowała ich jak zła macocha. Rzeczypospolita upadła bo niestety supremacja katolicyzmu była dla skatoliczonej szlachty (stanowiącej absolutną mniejszość ludności) ważniejsza niż dobro państwa.
Na politykę Rzeczypospolitej tragiczne piętno odcisnęły „nauki” agenta Watykanu Piotra Skargi:
„Pierwej wiecznej ojczyzny nabywać niż doczesnej … jeśli zginie doczesna, przy wiecznej się ostoim.“
No i na koniec ostała się katolikom „wieczna ojczyzna”, bo „ziemską” ich fanatyzmem dobili.
.
Polska ma być suwerenna i wolna od wszelkich układów ideologicznych, ekonomicznych, militarnych i politycznych”

Jest to pobożne życzenie. Układy gospodarcze, militarne i ekonomiczne na równorzędnych zasadach z obopólną korzyścią są jak najbardziej wskazane. Tylko szukać musimy sobie rzeczywistych sojuszników i partnerów, innych niż dotychczas.

„Polska leży na styku Wschodu i Zachodu. W sojuszu ze Wschodem może być ważnym elementem Wspólnoty Słowian. W „sojuszu” z zachodem będzie zawsze podrzędnym wasalem i parobkiem do odwalania brudnej roboty.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/12/24/reset-cywilizacji/

Bandycki zachód nie pozwoli nam zerwać się z kajdan. Jeśli dojdzie w Polsce w chwili obecnej do masowego buntu zostaniemy spacyfikowani przez bandyckie NATO tak, jak spacyfikowało ono Serbię Afganistan, Irak czy Libię. Agentura okupanta poprosi żydo-zachód (USrael, jewrounię i NATO) o bratnią pomoc w obronie „wolności i demokracji” przed „warchołami” i „ruską agenturą”. Dlatego chcąc walczyć o wolną Polskę powinniśmy już teraz szukać sojuszników na Wschodzie.

A co do układów ideologicznych – pełna zgoda – te należy odrzucić – także konkordat.

„Strategiczne gałęzie przemysłu muszą być własnością państwa jak: energetyka, górnictwo, hutnictwo, przemysł okrętowy, maszynowy, zbrojeniowy i bogactwa kopalniane”

W pełni popieram. Zadziwia mnie jedynie to, że autorzy odezwy tak negatywnie piszą o „komunie”, a te postulaty są żywcem wzięte z PRL.

„imperium żydowsko-niemieckie [zwące się Unią Europejską]”

Jewrounia jest wyłączenie żydowska, żydo-banksterska. Niemcy też są pod żydowską okupacją. Jak Polska i cały żydo-zachód.
.

„bez Boga, religii”

Kiedyś przez wieki chrześcijaństwo politycznie dominowało w Europie. Jego panowaniu towarzyszyły terror, rzezie, fanatyzm, wojny religijne, bandyckie krucjaty, nawracanie ogniem i mieczem, feudalny ucisk i wyzysk mas chłopskich. Tak więc wolałbym Europę bez tego żydowskiego boga i bez tej żydogennej religii.

A na naszym podwórku…
U schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej tego „Boga” i religii nie brakowało. A wręcz przeciwnie – z sejmu i senatu wyrzucono wszystkich „innowierców”, urzędy państwowe obsadzane były tylko katolikami, a prymas w okresie bezkrólewia był „Interrexem”. Kleru i zakonników było więcej niż wojska koronnego, a pasożytniczy kk był właścicielem 1/5 ziem i nie płacił podatków. No i skatoliczona szlacha tak broniła supremacji katolicyzmu, że aż wpędziła kraj do grobu. Natomiast w okresie PRL państwo było oficjalnie bezbożne, ateistyczne, kk pozbawiony był wpływów na państwo, kler zapędzono do kruchty – a mimo to gospodarka rosła, zwykły szary Polak nigdy wcześniej i nigdy później nie posiadał takiego bezpieczeństwa socjalnego i nie było bezrobocia mimo stałego przyrostu ludności. A dzisiaj religia jest w szkołach, kler w mediach, a ludności ubywa (ujemny „przyrost naturalny”, emigracja zarobkowa, epidemia samobójstw). I bezrobocie szaleje. I poziom życia obniża się. Choć religii i „boga” w życiu publicznym jest ogrom – inaczej niż w PRL.

„Takim sposobem rozparcelowano też majątek Polski”

No właśnie – w czasach komuny był własnością ogólnonarodową – przynajmniej oficjalnie.
.
„Żydom zawdzięczamy komunizm”

Chrześcijaństwo, w tym katolicyzm, też zawdzięcza świat Żydom. Chrześcijaństwo powstało jako sekta w łonie judaizmu, pierwszymi chrześcijanami byli wyłącznie żydzi, żydowska jest biblia, żydowski jest „bóg” – biblijny psychopata i ludobójca.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/29/biblia-ksiega-zbrodni-2/
https://opolczykpl.wordpress.com/2014/10/12/biblijne-korzenie-zydowskiego-rasizmu/
Żydami byli „mesjasz” i jego „apostołowie”. Żydówką była matka „mesjasza” i „zbawiciela”, czczona jako „matka boska” i – o zgrozo – u nas jako „królowa Polski”.
Dlaczego autorzy potępiają wszystko co żydowskie za wyjątkiem żydo-chrześcijaństwa?
Przy czym pomijając zbrodnie żydo-komuny do 1956 okres komunistycznej/socjalistycznej PRL był, jak już wyżej napisałem, najlepszym okresem dla szarego Polaka na przestrzeni całej historii Polski.
Co do samego komunizmu – przynajmniej niektóre pomysły Marksa godne są realizacji. Marks nie cierpiał pobratymców:

„Bogiem żydów jest weksel. Twardą naturę żydowskiego charakteru nie należy tłumaczyć ich religią, ale tym, co służy za podstawę religii żydowskiej, mianowicie ich egoizmem (…) Co jest podstawą żydostwa? Korzyść własna. Co jest świeckim obyczajem żydów? – szachrajstwo. Co jest istotnym bogiem żydów? Pieniądz. (…) Co otoczone jest kultem u Żyda? Oszustwa (Schaher)! Kto jest jego doczesnym bogiem? Pieniądz (Geld)! Glob ziemski jest dla nich jedną wielką giełdą. Właściwym bogiem Żydów jest weksel. Jehowa jest tylko iluzorycznym wekslem. (…) Gdy społeczeństwu uda się znieść empiryczną istotę żydostwa, handel i jego przesłanki, z tą chwilą Żyd stanie się niemożliwy, ponieważ zabraknie przedmiotu dla jego świadomości.”
(Marks „W kwestii żydowskiej”)

Pomysły Marksa – likwidacja wielkiego prywatnego kapitału, nacjonalizacja gospodarki i banków były jak najbardziej słuszne. I dlatego jest on tak dezawuowany.
Kolejna rzecz – ocenianie komunizmu po zbrodniach żydo-bolszewii i żydo-komuny jest nieporozumieniem. Żydowski lumpenproletariat i lumpeninteligencja tworząc żydo-bolszewizm przywłaszczyli sobie pomysły Marksa w celach propagandowych. W rzeczywistości chodziło im tylko o władzę dla siebie. Socjalizm państwowy zrobiony przez Polaków dla Polaków niczym nie przypomnałby żydo-bolszewizmu czy żydo-komunizmu.
Istnieje przy tym ogromne podobieństwo pomiędzy żydo-bolszewizmem i żydo-katolicyzmem. Żydo-bolszewizm głosił szczytne hasła, a niósł prześladowania, śmierć milionom i totalitaryzm. Choć po destalinizacji (i częściowym przynajmniej odżydzeniu elit rządzących) komunizm utracił jego zbrodniczy charakter i dał ludowi kilka dekad bezpieczeństwa socjalnego i braku widma bezrobocia. Katolicyzm natomiast bredził o miłości bliźniego, o nastawianiu drugiego policzka i przebaczaniu win, a przez wieki mordował, prześladował, uciskał i wyzyskiwał tworząc totalitarny system terroru, ucisku i wyzysku oraz mordowania pogan, „hertetyków” i „bezbożników”. Dlaczego katolicy dostrzegają zło żydo-bolszewizmu a nie dostrzegają zła żydo-katolicyzmu w okresie jego potęgi politycznej?
Najlepiej naturę żydo-katolicyzmu na przestrzeni wielu wieków pokazuje list papieża Marcina V do Władysława Jagiełły:
.
„Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.
.
„Żydokomuna rządząc Polską nie załatwiła reperacji wojennych dla Polski od Niemiec w bilionowych kwotach”

To Niemcy Zachodnie (RFN) i obecna Bundesrepulika nie podejmowały rozmów o reparacjach wojennych dla Polski domagając się włączenia w nie sprawy odszkodowań dla przymusowo wysiedlonych po wojnie Niemców (za ich majątki):

„Rząd niemiecki uważa, że wywłaszczenia dokonane bez odszkodowań był y niezgodne z prawem międzynarodowym.”
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_04/e-302.pdf

Tylko z tego powodu nie doszło do uzyskania od Niemiec reparacji wojennych. Odmawiały one negocjacji w tej sprawie bez włączenia do nich negocjacji dotyczących odszkodowań za powojenne „wypędzenia”.
Nadmienić należy w tym miejscu, że do 1953 roku reparacje Polsce i ZSRR płaciła komunistyczna NRD. Po zamieszkach w 1953 roku ZSRR zrezygnowała z tych reparacji zmuszając władze PRL także do rezygnacji z nich, gdyż drenowały one nadmiernie gospodarkę NRD, co doprowadziło tam do buntu. Niemniej kilka lat komunistyczne Niemcy płaciły Polsce reparacje wojenne.
.
„natomiast zadbali o odszkodowanie dla Żydów i to w 100% od Niemiec za zniszczenia i mienie pozostawione w Polsce.”

Bzdura!  „Polska” żydo-komuna nie miała jakiegokolwiek wpływu na Niemcy – zarówno wschodnie (komunistyczne), jak i tym bardziej na zachodnie (żydo-banksterskie).
.
„Komunistyczny rząd w Polsce ponownie wypłacił żydom odszkodowania na ręce rządów państw kapitalistycznych ponad 200 miliardów dolarów jako całkowite zaspokojenie roszczeń za pozostawione mienie na terenie Polski i tak: USA 40 mil, Francji 65,5 mil, Szwajcarii 22,7 mln, Danii 5,7 mln, Brytanii 16,7mln, Holandii 9,5mln, Austrii 71,5mln. Były one wypłacone bezprawnie, dlatego je utajniono.

Niczego specjalnie nie utajniono. O umowie indemnizacyjnej z USA pisano w prasie PRL. I nie były to „odszkodowania dla żydów”. W okresie sanacji w gospodarce II RP znaczny udział miał obcy kapitał. Po wojnie został on znacjonalizowany i władze PRL ciągle nękane były żądaniami odszkodowań za znacjonalizowany majątek będący wcześniej własnością obcego kapitału. Rozwiązano te roszczenia na szczeblu międzypaństwowym poprzez wypłacenie różnym państwom różnych kwot z klauzulą, że po zawarciu tych umów i uregulowaniu  uzgodnionych „należności”  jakiekolwiek nowe roszczenia wobec Polski będą bezzasadne.
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=78968


„Żydzi nigdy nie pracowali dla Polski, zawsze kolaborowali z wrogami Polski.”

Nieuzasadniona i nieprawdziwa generalizacja. Niejeden Żyd zasymilizował się, czuł i czuje się Polakiem i często bardziej dba o interesy Polski niż miliony Polaków. Znam takich osobiście. Natomiast w aparacie okupanta znajdziemy niejednego Polaka, szabas-goja, który dla własnych korzyści służy okupantowi i szkodzi Polsce. Nie zapominajmy też o milionach Polaków od lat głosujących na żydowskie agenturalne partie. Oni szkodzą Polsce bardziej niż niejeden zasymilowany Żyd, który na agenturalne partie nie głosuje (znam takich).

„Obecnie rządy żydowskie po raz trzeci wypłacają Żydom
odszkodowanie (65mld$) za nie istniejące mienie okradając nas bezlitośnie.”

Tutaj pełna zgoda – to okradanie Polaków i realizacja przez żydowskich agentów żydowskich bezzasadnych roszczeń.

„Od 1989 r. mamy w Polsce rządy żydowskie wraz z partiami żydowskimi”

A jakie były rządy przed 1989? Wygląda na to, że były mniej żydowskie. Inaczej autorzy napisaliby – od 1944 roku mamy w Polsce rządy żydowskie. No i właśnie – tak mocno krytykują autorzy odezwy żydo-komunę, ale z treści odezwy wynika, że przed 1989 rokiem Polska miała majątek narodowy, który dopiero po tej dacie zaczął być szabrowany i że przed 1989 rokiem mieliśmy niekoniecznie rządy żydowskie. I dopiero od 1989 ponownie na Polskę spadły rządy żydowskie.
.
„i SLD, czyli żydo-komuna”

Już w Magdalence żydowski element PZPR oficjalnie odrzucił komunizm i przeszedł na żydo-kapitalizm. SLD to pseudolewicowi żydo-kapitaliści a nie żydo-komuna.
.
„11. Rząd Marcinkiewicza PIS od 31.X.2005 – 14.08.2006 r. rządził 8 m-cy 15 dni. Sprzedał 271 strategicznych zakładów.
12. Rząd Kaczyńskiego PIS od 14.07.2006 – 16.06.2007 r. rządził 15 m-cy i 24 dni. Sprzedał 18 strategicznych zakładów.”

W tym miejscu pamiętać należy o tym, że poprzednia partia Kaczyńskich/Kalksteinów – Porozumienie Centrum – także aktywnie brała udział w szabrowaniu majątku narodowego Polaków.

„I za to odpowiemy przed Bogiem, przyszłymi pokoleniami i historią.”


Przed „bogiem i historią” – czyli przed NIKIM!
Na odpowiedzialność przed „bogiem i historią” powoływała się konstytucja przybłędy litewskiego –  Piłsudskiego. Nie musimy za nią powtarzać tych zaklęć jak papugi.

„Idąc do wyborów musimy pamiętać”

Niepoważny krok. Udział w wyborczej farsie urządzanej przez okupanta i na warunkach okupanta to strata czasu. W Polsce istnieje b. dużo małych nieagenturalnych grupek chcących startować w farsie wyborczej do knessejmu. Jest to polityczny plankton, rozbity, skłócony, różniący się programowo i ideologicznie, mający niekiedy całkiem różne wizje Polski. Zjednoczenie wszystkich tych grupek jest niemożliwe przede wszystkim z powodu ambicyjek ich liderów – większość z nich chciałaby przewodniczyć połączonym grupkom. A to jest fizycznie niemożliwe.

„…zalążka władzy narodowej, którym była Liga Polskich Rodzin”

LPR była przede wszystkim partią gorliwie katolicką, a przez to pseudonarodową. Wprawdzie katolicy uważają katolicyzm za szczyt polskości i patriotyzmu, ale jest to bzdurą. Katolicyzm jest żydogenną kosmopolityczną ideologią nowego narodu wybranego z centralą w Watykanie i z polskością i patriotyzmem nie ma on nic wspólnego. Wystarczy posłuchać wypowiedzi kilku gorliwych katolików aby to zrozumieć:

„Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka.”

Henryk Goryszewski, nauczyciel akademicki, poseł do knessejmu I i III kadencji, wicepremier w żondzie Suchockiej.

„JAKO KATOLIK RZYMSKI POLSKĘ MOGĘ POŚWIĘCIĆ, BOWIEM NARODOWOŚĆ JEST KWESTIĄ INCYDENTALNĄ, ALE NA ROZRZEDZENIE KATOLICYZMU RZYMSKIEGO MOJEJ ZGODY BYĆ NIE MOŻE.” – Adam Wielomski (proffessorek siedlecki, współpracownik „Najwyższego Czasu” i — o zgrozo — „Myśli Polskiej”).”
http://blotne-abecadlo.blogspot.de/2014/10/polak-czyli-katolik.html

„…przyjmując za właściwe stanowisko, iż najpierw jesteśmy katolikami, a później Polakami, gdyż naszą pierwszą ojczyzną jest Kościół katolicki…”

W komentarzu „Od redakcji” monarchiści „polscy” (w rzeczywistości katoliccy).
http://www.legitymizm.org/list-otwarty-do-piotra-skwiecinskiego

A jeśli pamiętamy, że katolicy (choć w większości nie przyjmują tego do wiadomości) są duchowymi żydami – to jak można uważać ich za Polaków i patriotów polskich? Duchowy żyd, dla którego katolicyzm jest ważniejszy niż Polska nie jest patriotą polskim. A żydo-katolicyzm nie ma nic wspólnego z polskością i patriotyzmem.

Terlikowski: “Ja jako Żyd (duchowy)”
http://www.fronda.pl/a/terlikowski-ja-jako-zyd-duchowy,25468.html

Mirosław Salwowski: “Ja też jestem Żydem (duchowym)”
http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym

Aleksandra Kowal: “W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”
http://www.katolik.pl/czy-jestesmy-zydami-,834,416,cz.html

„przejmując Radio Maryja”

RM nawet przed przejęciem go przez PiS było rozgłośnią utrwalającą w Polakach kult żydowskich idoli i służyło przede wszystkim interesom Watykanu i pasożytniczego kk a nie interesom Polski. Przypomnę w tym miejscu wypowiedź „wychowawcy młodzieży” ks. Kazimierza Lutosławskiego:

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”

Ta wypowiedź mówi sama za siebie – dla „polskiego” kleru interes kk jest ważniejszy niż wolność Polski.
.
„Siła wyzwolenia tkwi zawsze w mądrości i sile narodu”

Dokąd naród będzie w dużym stopniu skatoliczony, dotąd nie będzie mądry. „Wiara” zaczyna się tam, gdzie kończy się rozum. Katolicyzm narzuca tępą wiarę w wyssane z palca bzdurne i infantylne dogmaty i w żydowskie wymysły z biblii. Zabrania też samodzielnego myślenia. Owieczki mają słuchać nauk kk – i to wszystko. Tak więc mądrość i katolicyzm wykluczają się.

„Tak nam dopomóż Bóg”

I znów to tępe, bezmyślne katolickie zawołanie do żydowskiego „boga”.
Popatrzmy czy jest ono skuteczne? W pieśni konfederatów barskich był taki dwuwiersz:

„Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce”

A jednak dopuścił – giga-tumult religijny upadł, kosztował Rzeczypospolitą dziesiątki tysięcy ofiar i utracone ziemie pierwszego rozbioru.
A podczas powstania warszawskiego AK-owcy śpiewali:

„Naprzód do boju żołnierze
Polski Podziemnej za broń
Boska potęga nas strzeże
Do walki wzywa was dzwon!”

Boska potęga nas strzeże – i posłała do piachu 200 tysięcy Warszawiaków. A Warszawę przemieniła w pustynię spalonych gruzów. Nikogo więc nie powinno dziwić to, że od kiedy żydówkę Miriam obwołało fanatyczne katolactfo „królową Polski”, odtąd dotykały Rzeczypospolitą (później Polskę) plaga za plagą:
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/24/miriammaryja-krolowa-polski/

Jedynie w czasach państwowego bezbożnego ateizmu w PRL (pomijam zbrodniczy okres żydo-komuny) szaremu Polakowi powodziło się choć nieco siermiężnie, ale lepiej niż kiedykolwiek indziej w naszej historii.  Aha, a podczas II wojny miliony katolików głównie po kryjomu modliło się żarliwie do żydowskiego boga i innych żydowskich idoli o ratunek. Ale żydowskie idole palcem nie ruszyły. Ludobójczą okupacją i masowe wypędzanie Polaków z ich ziem przerwała ateistyczna oficjalnie Armia Czerwona a nie żydowski bóg. O tym katolicy powinni pamiętać.

Nie ma więc sensu w odezwach patriotycznych odwoływać się do żydowskich idoli. Oni nigdy Polsce niczego dobrego nie dali. Przede wszystkim dlatego, że są wyssanymi z palca atrapami.

Jak już napomknąłem na wstępie – zdecydowaną większość odezwy popieram. Niemniej nie mogłem bez komentarza pozostawić kilku istotnych rażących błędów wynikających z ignorancji jej autorów. Największym ich mankamentem jest to, że są oni jahwistami, wierzą w żydowskiego boga i mają pomieszany stosunek do PRL. Z jednej strony nie cierpią PRL za jej ateizm i ateistyczny komunizm, a z drugiej strony wiedzą, choć nie chcą tego głośno przyznać, że to właśnie PRL-owski majątek narodowy został po 1989 roku zniszczony, rozgrabiony i rozszabrowany. Byłoby im łatwiej, gdyby odrzucili nadjordańską dżumę i żydowskiego bożka zwanego bogiem i obiektywniej podeszli do historii PRL. Zauważyliby obok złych także i dobre strony tamtego systemu.

Na koniec przytoczę mój program dla słowiańskiej Polski. Postulaty polityczno-gospodarcze w większości pokrywają się z odezwą Frontu Wyzwolenia Polski.

Postulaty polityczno – gospodarcze:

1. Wystąpienie Polski z bilderbergowskiej Unii Jewropejskiej i zerwanie konkordatu z Watykanem!
2. Wystąpienie Polski ze zbrodniczego, banksterskiego NATO!
3. Nacjonalizacja banków. Pieniądze emituje państwo a nie banksterzy!
4. Likwidacja złodziejskich giełd.
5. Nacjonalizacja kluczowych gałęzi gospodarki – przemysł wydobywczy, metalurgia, energetyka, komunikacja, transport.
6. Odbudowa armii wykorzystywanej JEDYNIE do obrony granic Polski i do pomocy w ew. klęskach żywiołowych.
7. Delegalizacja agenturalnych partii realizujących obce interesy.
8. Trybunały ludowe dla zdrajców, renegatów i agentów obcych interesów bez względu na zajmowane stanowiska.
9. “Odkręcenie” trwającego od 1989 roku szabru majątku narodowego w ramach złodziejskiej “prywatyzacji”. Przywrócenie państwu stanu posiadania z roku 1989.
10. Oddanie lokalnym samorządom i wiecom maksimum władzy i kompetencji. Decyzje dotyczące codziennego życia każdej lokalnej społeczności podejmuje suwerennie ona sama.
11. Regionalne i centralne władze mają jej tylko tyle, na ile to jest konieczne. Polska silna silnymi wspólnotami lokalnymi.

Postulaty kulturowo – społeczne:

1. Odbudowa i otoczenie opieką państwa naszej własnej, słowiańskiej, pogańskiej, przedżydowskiej tradycji, kultury i tożsamości.
2. Oddanie Rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez katolicyzm pogańskich miejsc kultu.
3. Zakaz finansowania przez państwo kościołów i religii wrogich kulturze słowiańskiej.
4. Oczyszczenie przestrzeni publicznej z symboli żydowskich religii monoteistycznych, wrogich Duchowi Słowiańszczyzny.

https://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/26/program-dla-polski-slowianskiej/

.

.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem.

.

Ręce Boga

Reklamy

1 komentarz do “Odezwa Frontu Wyzwolenia Polski

  1. Pingback: Andrzej Szubert o Odezwie Frontu Wyzwolenia Polski | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Możliwość komentowania jest wyłączona.