Szaberplac Judeopolonia alias III RP – no i przyszła kolej na lasy państwowe…

.

Lasy-Myszynieckie-Myszyniec

las grzyby

Jagody-na-Kaszubach

las wilki

.
Zaczęło się od tego, że kilka lat temu agent Rothschildów, dwukrotny uczestnik zlotów żydo-banksterskiej Grupy Bilderberga, minister Rothfeld/Rostowski chcąc ratować dziurawy budżet III Rzydopospolitej rzucił pomysł, aby zawłaszczyć dochody Lasów Państwowych. Później zaczęto mówić nawet o ich prywatyzacji, choć początkowo agentura okupanta gwałtownie te informacje dementowała. Pomysł prywatyzacji lasów wywołał ogromne wzburzenie w Polsce. Wcześniejsze szabrowanie majątku narodowego Polaków takiego wzburzenia nie wywołało. I to z kilku powodów.
Niszczenie gospodarki było rozłożone w czasie. Gdyby okupant-szabrownik zamknął tysiące zakładów i przedsiębiorstw jednocześnie mogłoby to spowodować wybuch strajków o zasięgu ogólnopolskim. Dlatego zakłady przeznaczone pod likwidację niszczono po kolei. Część przeznacona na szaber także nie została sprzedana za grosze równocześnie. Temu bandyckiemu procederowi towarzyszyły zwolnienia z pracy i jednoczesne wywalenie na ulicę kilku milionów ludzi także groziło wybuchem masowych protestów. Owszem – dochodziło do protestów w wielu miejscach, ale były to zawsze protesty o ograniczonym zasiągu. Nikt z tych co jeszcze mieli pracę akurat protestujących nie popierał bojąc się o własny tyłek.
Ogromną ilość przedsiębiorstw po prostu zniszczono. Resztę za marny grosz „sprywatyzowano” – tyle że na raty. Początkowo tzw. „państwo” było współudziałowcem w wielu rozszabrowanych przedsiębiorstwach, ale w miarę narastania długu państwowego agenturalne żondy wyprzedawały kolejne przedsiębiorstwa z „udziałem państwa” w prywatne łapska. Bodajże w 2010 roku wspomniany już agent Rothschildów Rothfeld/Rostowski zamieścił w tygodniku „The Economist” ogłoszenie o sprzedaży ponad 670 polskich spółek z ponad 40 sektorów gospodarki.
Przy czym nie zapominajmy o tym, że majątek państwowy agentura okupanta wyprzedawała swoim za grosze. I tak np. prawie 75 % banków sprzedano za 2 mld dolarów. W tej cenie zawarta była zapłata za majątek nieruchomy (budynki banków i ) i ruchomy (wyposażenie banków, służbowe samochody itp.) oraz lokaty bankowe w wysokości 66 mld dolarów. Sama wartość majątku  nieruchomego i ruchomego była znacznie wyższa niż owe 2 miliardy. Lokaty w bankach były 33 razy wyższe niż cena sprzedaży. Tak więc ktoś za 2 miliardy kupił banki mające w depozytach 66 miliardów…
Tak oskubano Polskę, Polaków i dorobek  kilku ich pokoleń pracujących w PRL.
Ale nie były to wszystkie metody ograbiania Polaków. Istniejąca komisja majątkowa żydowskich gmin wyznaniowych także garnęła do siebie, co tylko się dało – pieniądze i nieruchomości. Chciwością znacznie przekraczała roszczenia żydogennego kk.
http://www.piotrskarga.pl/ps,5943,2,0,1,I,informacje.html
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/klony-komisji-majatkowej-miliony-dla-gmin-zydowskich/gqgng
Dochodzą do tego jeszcze roszczenia „przedsiębiorstwa holokaust” (65 mld dolarów).

.
Przy czym te roszczenia to w sumie drobnostka wobec rozgrabionej i celowo zniszczonej gospodarki zbudowanej w czasach PRL. Na niej Polacy stracili biliony.

Szaber polskiego majątku narodowego to także szaber ziemi. Prowadzony jest różnymi sposobami. Np. uchwalone nowe tzw. „prawo górnicze” to nic innego jak ustawa wywłaszczeniowa. Jeśli żydowsko-usraelski koncern chce gdzieś w Polsce wydobywać kopaliny czy gaz łupkowy, właściciel gruntu po prostu zostanie wywłaszczony.
Ale do przechwytywania ziemi okupant-szabrownik stosuje różne podstępy. Jak np. umowy o dzierżawę gruntu pod wiatraki prądotwórcze. Umowy takie często zawierają klauzlę mówiącą o tym, że po 20-30 latach dzierżawy wydzierżawiony grunt staje się automatycznie własnością dzierżawcy.

W celu zalegalizowania szabru majątku narodowego Polaków agentura okupanta w tzw. „konstytucji” umieściła zapisy o tzw. „przekształceniach własnościowych”. Była to legalizacja i legitymizacja szabru naszego majątku narodowego. Dotyczyła ona naturalnie i lasów państwowych, ale do tej kwestii okupant-szabrownik podchodził ostrożnie.

Lasy dla ogromnej większości Polaków są w sposób oczywisty i niepodważalny wspólną zbiorową własnością. Miliony Polaków odwiedza lasy, nie tylko po to, aby zbierać grzyby czy jagody. Po prostu podczas urlopu, czy w sobotę/niedzielę Polacy szukają ciszy i kontaktu z Przyrodą. Okupant wie o tym i dlatego propozycje Rothfelda/Rostowskiego wywołały ogromne oburzenie w skali całego kraju. Zaowocowało to m.in petycją podpisaną przez 2,5 miliona Polaków (ja też ją podpisałem) domagającą się przeprowadzenia referendum w sprawie prywatyzacji lasów państwowych. O ile się nie mylę ta petycja miała rekordową liczbę sygnatariuszy. Jedynie „bitwa” o  ACTA dorównywała rozmachem protestom w obronie lasów. Okupant był w kropce. Zgodnie z tzw. „konstytucją” suwerenem w Polsce jest naród polski – czyli po prostu my – zwykli Polacy. I 2,5 miliona z nas domagało się referendum. Okupant to po prostu zignorował. Co pokazuje, że tzw. „konstytucja” to bezwartościowy papierek, którym okupant podciera sobie dupę. A my w rzeczywistości jesteśmy wywłaszczaną, okradaną i zniewalaną przez okupanta-szabrownika i kneblowaną przez żydo-media tanią niewolniczą siłą roboczą. Nie mamy nic do powiedzenia. Jedynie gdy masowo wychodzimy na ulicę, okupant ustępuje – co pokazały protesty w sprawie ACTA.

No i obecnie mamy kolejną odsłonę batalii o lasy państwowe. Nie wycichła ona od 2010 roku nigdy, ale ciągle spychana była na margines przez jazgot medialny. Wielu z nas o niej zapomniało. Gdy „nina” w komentarzu wrzuciła info o nocnym posiedzeniu knessejmu w sprawie prywatyzacji lasów państwowych nie wiem dlaczego, ale natychmiast skojarzyłem to z żydowską Chanuką. Sprawdziłem natychmiast w internecie i faktycznie – w tym roku trwa ona od 17 do 24 grudnia. I natychmiast sobie pomyślałem – to głosowanie to prezent okupanta dla siebie z okazji Chanuki.
Przyznam się w tym miejscu, że nie znam szczegółów „technicznych” operacji „Lasy Państwowe”. Być może grupka posłów knessejmu nie do końca zaprzedanych okupantowi pod naciskiem petycji i otrzymywanych maili sama zdecydowała się wnieść projekt ustawy (i zmiany tzw. „konstytucji”) uniemożliwiające prywatyzację lasów. Nie wykluczone jest też, że okupant sam to wyreżyserował,- nakazał grupce posłów złożyć taki projekt wiedząc, że i tak zostanie on odrzucony. Agenturalny PiS wykorzystał to do kolejnej inscenizacji własnego „patryjotyzmu” i zgłosił własny radykalny projekt wiedząc z góry, że on nie przejdzie. I w gorącym okresie „przedświątecznym”, gdy Polacy zajęci są innymi rzeczami, przy ciągłym żydo-medialnym nagłaśnianiu różnych bzdurnych i ważnych spraw, w tym sprawy Ukrainy, wizyty bandyty Patroszenki w Polsce, wizyty Kopaczki u Tuska w Brukseli, konferencji prasowej prezydenta Putina, podczas nieomal konspiracyjnej „nocnej zmiany” knessejm zadecydował – zmiany ustawy o „przekształceniach majątkowych” i zmiany tzw. „konstytucji” w kontekście lasów państwowych nie będzie. Referendum, którego domagało się 2,5 miliona Polaków, też nie będzie. Lasy Państwowe mogą zostać sprywatyzowane. W ten sposób ogromna połacie polskiej ziemi – a nie tylko lasy – dostaną się o obce łapska. W obce – bo Polacy groszem nie śmierdzą (60% nie posiada żadnych oszczędności, miliony mają długi, miliony żyją poniżej minimum socjalnego a nawet biologicznego). Przeciętnego Polaka nie stać na kupno jednego dużego drzewa – a co dopiero lasu.

Nocne posiedzenie knessejmu nie oznacza, że już jutro wszystkie lasy zostaną sprzedane obcym. Okupant tego tak gwałtownie i jednorazowo nie zrobi. Będzie tradycyjnie stosował metodę salami – „po plasterku”. Naturalnie wiodące żydo-media będą milczały jak zaklęte, podczas gdy kawałek po kawałku nasze lasy, nasza Ziemia będą wyprzedawane – naturalnie jak zawsze za grosze. Dopiero gdy pewnego dnia chcąc zrobić sobie spacer w ulubionym zakątku lasu przed wejściem do niego zauważymy tabliczkę „Teren prywatny – wstęp wzbroniony” zrozumiemy co się dzieje.

teren_prywatny_wstep_wzbroniony
Do rozszabrowanych lasów najczęściej nadal będziemy mogli chodzić – płacąc właścicielowi za „wejściówkę”. Za zbierane owoce leśne będzie naturalnie opłata extra. Ostatecznie szabrownik/”inwestor” chce na prywatnym lesie zarabiać  – i to nie tylko na wycinanych drzewach.

Gorliwym propagatorem prywatyzacji lasów był i jest żydowski oszust, prorok prywatyzacji, krasomówca, zwodziciel Ozjasz Goldberg vel JKM zwany też „garbaty nos”.

Mam nadzieję, że choć części jego odmóżdżonych wyznawców otworzą się oczy i zrozumieją, że „wolny rynek” i „prywatyzacja” to nic innego jak wywłaszczenie nas z wszystkiego. Na „wolnym rynku” jak w dżungli wygrywa (finansowo) silniejszy. A kto jest finansowo silniejszy niż banksterzy kontrolujący giełdy, manipulujący wartością walut, surowców, akcji i tzw. „papierów wartościowych”. Oraz mający monopol na tworzenie pieniędzy z niczego. I puszczanie ich w obieg w formie udzielania „kredytów”, które z odsetkami musimy spłacać. Prędzej czy później wykończą oni całą nieżydowską konkurencję i przejmą na własność wszystko. Na prywatną własność podniesioną w żydo-kapitalizmie do rangi świętości.

 

A my (niedobitki depopulacji) będziemy zaczipowanym, wywłaszczonym ze wszystkiego, niewolniczym, ludzkim bydłem roboczym.

 

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.
Rodzaju 17, 8

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.
Powtórzonego prawa 7, 2

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19

.

.

opolczyk

 

.

.

precz z jahwizmem

.

.

Ręce Boga

Reklamy

32 komentarze do “Szaberplac Judeopolonia alias III RP – no i przyszła kolej na lasy państwowe…

 1. Pingback: Konferencja w Krakowie: Ochrona zdrowia i praw człowieka w demokratycznym państwie prawnym « Grypa666's Blog

 2. Okupant już nie jedną taką ustawę po cichu wprowadził, przy okazji „opozycja” zbije na tym kapitał polityczny, prywatyzacja lasów nie ma dla nich bowiem znaczenia, ważniejsze są sondaże i zamiar dostania się do koryta a lasy państwowe i tak trafią w prywatne ręce bogatych pobratymców i sponsorów wodzów Pis-u. A odrzucenie poprawki zakazującej prywatyzacji to po prostu otwarcie sobie furtki do przyszłego szabru lasów, oczywiście stanie się to nie prędko ale pewnego dnia odmóżdżone propagandą polactfo obudzi się bez lasów, będzie trochę wrzasku, z czasem zapomną i znów pójdą na wybory głosować kolejny raz na przedstawicieli okupacyjnej władzy.

  Polubienie

 3. Panie Andrzeju ! a orientuje się może Pan jak wygląda kwestia stawiania na ziemi polskich chłopów wiatraków prądotwórczych z poparciem przez nawiedzonych „ekologów”. Wydaje mi się , iż w swoim czasie temat ten lekko drążył na swoim blogu Józef Bizoń, którego od dłuższego już czasu nigdzie w internetowej przestrzeni nie widzę. Tego artykułu też nie mogę odnaleźć.

  Chodzi o to, iż w tych umowach polskich chłopów z dzierżawcami terenów pod wiatraki jest taki myk, który po iluś latach daje dzierżawcy terenu możliwość jego przewłaszczenia, czyli rabunku. Napisałem w tej sprawie również e maila do Pana Józefa.

  Panie Michale
  Nie obserwuję ekologów. Osobiście nie cierpię wiatraków prądotwórczych. Koszmarnie niszczą krajobraz, negatywnie wpływają na ptaki, a infradźwięku jakie wytwarzają są szkodliwe.
  Nie wiem co porabia J. Bizoń, choć parę dni temu włączył się do dyskusji mailowej i strasznie bronił JP nr 2. Co nawet innego katolika zdenerwowało.
  opolczyk

  Polubienie

 4. W tej „ustawie chodzi o cichą prywatyzację lasu (drzew) i terenów na jakich rosną bo POD NIMI SĄ ROZPOZNANE ZŁOŻA o wartości większej niż polski dług.

  Tam biliony dolarów leżą, pod tymi „korzonkami” na jakier to biliony ma ochotę wiecznie nienażarty naziztowski moloh.

  Ustawa była o „PRYWATZACJI POLSKICH LASÓW I ZIEMII (haczyk na matoły)” .

  Polubienie

 5. Dobrze że Opolczyku informujesz nas o tym wszystkim, ale przeglądając ten blog i nie tylko ten, chyba wszystkie podające nie mainstreamowe informacje uderza mnie najbardziej ten alarmistyczny ton (zupełnie słusznie) i bijący z nich defetyzm. Prawie ani jednej pozytywnej wiadomości. Niby co my szarzy ludzie mamy poczuć, jak mamy zareagować. Wygląda to tak jakby osoby które coś wiedzą ograniczały się jedynie do publikacji swojej wiedzy i wyrażenie wściekłości/niemocy licząc że ktoś się tym zainteresuje albo wylewaniem tego samego w komentarzach. Dlaczego wyłączyłeś komentowanie w dziale „Pogaduszki” ? Jasne, twój blog, robisz co chcesz (w ogóle już go miałeś zamykać;p) tylko że właśnie tam wszyscy mieli okazje konstruktywnie spuścić troche pary, a tak muszę zrobić to tu:) dzisiaj np natrafiłem na natrafiłem na jakąś stronę tzw. Akademii Bosej Stopy : http://mamaziemia.pl/ , na której grupa ludzi podaje informacje (cyt.) „przydatne w kształtowaniu indywidualnej i lokalnej samowystarczalności”. Wchodzę np na „słowianolubia.blogspot.com” i mam z kolei dużo informacji o naszej kulturze i historii (kiedyś też dużo o tym pisałeś). Wchodzę na „prisonplanet.com” i multum innych żeby mieć informacje o kolejnych posunięciach globalistów (jeśli już strasznie chce popsuć sobie humor). Może zamiast powielania tych smutków skup się na naszych możliwościach. Może stwórz forum do swojego bloga, może go przerób na profesjonalny portal słowianofilski. Pasjonaci do współpracy na pewno się znajdą. Bo chyba o tym że skończysz pisanie na blogu nie myślisz poważnie, bo przymierzałeś sie do tego już kilka razy i nic 🙂 Mam nadzieję że Cię w żaden sposób nie uraziłem; napisałem tego posta dlatego że bardzo cenię sobie Twój przejrzysty poparty dowodami styl, a mam nadzieję zmobilizować swoim wystąpieniem nie tylko Ciebie ale głównie komentatorów do mniejszej ilości bicia piany a więcej spokoju godnego wolnego człowieka, pomysłów na rozwiązanie problemu i najlepiej dowodów na bardziej wymierne działania w rzeczywistości niż internetowy hejt 🙂 No, powymądrzałem się, ciekawe kiedy sam takie działania przeprowadze :p

  Damian – gdy widzę to co się w Polsce wyrabia to wpadam w czarną rozpacz. A przez te lasy jestem w dołku psychicznym. Odpowiem być może kiedyś, ale nie teraz.
  opolczyk

  Polubienie

  • Właściwie na razie jedyne co możemy to właśnie „powyżywać” się na blogach i forach w internecie, innych możliwości działania z powodu siły okupacyjnego reżimu i jego zachodnich mocodawców, nikłych możliwości finansowych i organizacyjnych oraz przerażającej głupoty większości społeczeństwa polskiego po prostu nie ma. Oczywiście zawsze można po podpisywać jakieś tam petycje czy wyjść na ulicę z transparentami ale to nie wiele da, bo petycją to sobie władzuchna dupę podetrze a protest wyśmieje, zignoruje lub w ostateczności brutalnie spałuje, no chyba że wyjdą na ulicę miliony co jest raczej mało prawdopodobne.
   Tak więc nikomu nie jest raczej do śmiechu, choć też nie wolno popadać w totalny defetyzm czy pesymizm bo wtedy niczego nie osiągniemy. Po za tym cena za posiadanie w miarę prawdziwej wiedzy o świecie jest jak widać wysoka, wprawdzie wiesz co się dzieje ale z tego tytułu masz nie najlepszy humor a niektórzy mniej odporni nawet popadają w totalny pesymizm czy miewają myśli samobójcze. I to jest odpowiedz na pytanie dlaczego społeczeństwo śpi snem głębokim, nie chcą bowiem znać prawdy bo ta zniszczyła by im życie poprzez kompletną rujnację i upadek fałszywego światopoglądu, który został im wbity do głowy siłą od kołyski, a który jest dla nich czymś w rodzaju tatusia który prowadzi ich za rączkę przez życie tak że oni nie muszą myśleć, wystarczy że będą postępować według narzuconego z góry schematu i aby być „bezpiecznym”.

   Polubienie

   • Mnie się marzy taki taki Słowiański bezlitosny wojownik jak Guy Fawkes z filmu „V jak Vendetta”. Innego wyjścia nie ma. Kto się odważy?

    Polubienie

    • I co zrobi? Wysadzi parlament? Ciekawe czym? Jak nawet na petardy nas nie stać, chyba że zrobimy zbiórkę pieniężną na dynamit ale wtedy wyśledzą nas służby. Może zastrzeli Rockefellera? Ale czym? Wiatrówką? I co to da? Czy to coś zmieni? Nawet jak ktoś go kropnie to może zastąpić go cały tabun banksterów których trzeba by było kropnąć, ale wtedy dadzą im lepszą ochronę i po ptakach. Po za tym takie zdarzenie mogą wykorzystać do jeszcze większego dokręcenia nam śruby z powodu „zagrożenia terroryzmem”, no bo przecież jak można zabić takiego „wielkiego filantropa”? A o politykach nawet nie mówię bo na tych szkoda kuli czy dynamitu, ich mogą produkować i zastępować taśmowo więc zgrywanie bohatera czy jakiegoś szeryfa robiącego porządek za wszystkich jest raczej bez sensu, długo nie pożyjesz, szczególnie jeśli nie masz odpowiedniego doświadczenia i szkolenia z różnych dziedzin. Zresztą takich paru odważnych już było i nie wiele zmienili. 🙂

     Polubienie

     • Ja wiem Przemexie, że zrobienie czegoś takiego jest bardzo ciężkie, wręcz niemożliwe. Jednak jak obserwuję i słucham tego co się dzieje w naszym kraju oraz wokół nas, jak straszliwie ogłupione jest nasze społeczeństwo propagandą, jaki mamy „dobrobyt” chociaż od 2004 roku wyjechało z Polski ponad 2.500.000 ludzi, jak ludzie skaczą sobie do oczu, jeden na drugiego donosi żeby się podlizać szefowi i dostać podwyżkę, jak Polak Polaka traktuje jak śmiecia, jak jesteśmy okradani przez państwo i za całą masę innych spraw o któraych wszyscy tu piszący dobrze wiemy…to dochodzę do wniosku,że gruntowna zmiana tego stanu rzeczy bez ofiar się nie obejdzie. Ci którzy stworzyli ten system lekkomyślnie go nie oddadzą i żadne pseudo – wybory tu nie pomogą. Wyobraźmy sobie polityka albo jakąś partię która ma w programie wystąpienie Polski z NATO? Taki ktoś natychmiast zostałby pożarty przez media i ośmieszony jako „ruski agent” i prawdopodobie zlikwidowany jak Lepper.

      Samemu, też można dużo zrobić czego przykładem jest choćby Anders Breivik. Zaplanował, przygotował i zrealizował i nikt mu w tym nie przeszkadzał

      Breivik to zbrodniarz, syjonista i działał z pomocą tajnych służb. Wymordował dzieci i młodzież z młodzieżówki Partii Pracy, które dwa dni wcześniej protestowały przeciwko zbrodniczemu postępowaniu Izraela wobec Palestyńczyków i domagały się ekonomicznego bojkotu Izraela.
      opolczyk

      Polubienie

      • Co do Breivika to nie znam dokładnie sprawy, ale mogła to być robota zachodnich specsłużb a nie koniecznie jego własna inicjatywa, mogli go zwyczajnie wykorzystać, podsunąć odpowiednią ideologię, być może wyszkolić, dać sprzęt i kazać to zrobić, po czym go schwytano, zrobiono proces pokazowy, wsadzono do wygodnego więzienia i mają powód do dalszego straszenia własnego społeczeństwa „zagrożeniem terrorystycznym” i odbierania praw obywatelskich dla naszego „dobra” i „bezpieczeństwa”. Mi to po prostu wygląda na operację podobną do tych jakie wykonywały w okresie zimnej wojny tajne armie NATO w krajach zachodnich.
       Natomiast w miarę realny scenariusz dla Polski o pisałem komentarzu tutaj:http://palmereldritch1984.wordpress.com/2013/03/20/jak-zniszczono-polski-przemysl-pozbawiono-polakow-pracy-i-wygnano-ich-z-polski/ ale się jeszcze nie ukazał:
       „Polsce to w chwili obecnej może jedynie pomóc jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności podobny do tego jaki miał miejsce w 1914 roku kiedy mocarstwa zaborcze ewidentnie w wyniku zakulisowych działań i manipulacji światowej oligarchii finansowej zostali wciągnięci do wojny co doprowadziło je do osłabienia, rozpadu i upadku, co umożliwiło powstanie całego szeregu państw, bo w jakieś masowe wychodzenie ludzi na ulicę w przypadku naszego kraju to ja nie wierzę. W między czasie należy uświadamiać/informować ludzi o tym co naprawdę się dzieje na świecie i w kraju i jakie są tego przyczyny, Polacy muszą stworzyć/wykształcić oddolnie rzeczywiście niezależną elitę polityczną i przyszłą kadrę kierowniczą tak aby ta w momencie odzyskania przez Polskę niezależności mogła odpowiednio pokierować państwem żeby nie zaprzepaścić kolejnej szansy jeżeli takową będziemy kiedyś mieli. Oczywiście musimy również zadbać o wsparcie ze strony krajów, które są jeszcze niezależne od wpływów zachodniego, globalnego imperializmu, a w szczególności Białorusi i Rosji bo te są najbliżej i w dodatku są nam bliskie kulturowo przy czym Białoruś posiada model gospodarki z którego możemy czerpać odpowiednie wzorce a Rosja posiada odpowiednio duże i w miarę nowoczesne siły zbrojne w tym sporą ilość głowic jądrowych co gwarantuje nam jako takie bezpieczeństwo oraz spore zasoby w miarę taniego gazu czy ropy oraz zasoby finansowe jeżeli oczywiście się z nią odpowiednio dogadamy no i dość spory rynek zbytu dzięki któremu polska gospodarka będzie mogła jako tako funkcjonować po wyrwaniu się spod wpływu zachodu i ewentualnych działań odwetowych wobec Polski z ich strony. Bo nie łudzmy się, bez pomocy z zewnątrz, choćby finansowej czy militarnej podzwignięcie państwa polskiego za zgliszcz spowodowanych przez zainstalowany w Polsce po 1989 roku prozachodni, prokapitalistyczny, prounijny i pronatowski marionetkowy względem światowej żydowskiej oligarchii finansowej i anglo-saskiego kompleksu militarno-przemysłowo-medialnego reżim jest niemożliwe.”

       Polubienie

      • Goral

       Sprawę zamachów w Norwegii badałem szczegółowo. Oficjalna wersja jest załgana jak zamachy z 11/9.

       – Wg wersji oficjalnej Breivik zaparkował samochód z bombą tuż przed siedzibą premiera Norwegii w dzielnicy rządowej. Jakoś dziwnie monitoring nie nagrał jak wysiadał z tego samochodu. Podejrzewam, że kamery nagrały kierowcę, ale nie był to Breivik a agent bezpieki i dlatego nagrania zostały zniszczone.

       – Wg oficjalnej wersji w Oslo wybuchła tylko jedna bomba. A ja na własne oczy widziałem nagrania wrzucane w internecie już w dniu masakry i chwilę potem kasowane, pokazujące, że były co najmniej dwa wybuchy w odstępie kilku minut. Kto i dlaczego „wyciszył” drugą eksplozję?

       – Od czasu gdy policja została poinformowana o strzelaninie na wyspie w obrzydliwie bogatej Norwegii nagle zabrakło w Oslo helikoptera policyjnego czy wojskowego, aby można było nim dolecieć na wyspę w pobliżu Oslo (helikopterem to 10-15 minut lotu). Przez półtorej godziny nie można było zorganizować helikoptera wiedząc o strzelaninie i masakrze dzieci. Wierzysz w to?
       Ktoś po prostu zadbał o to, aby Breivik i jego pomocnik mieli dużo czasu na wystrzelanie dzieci.

       – Wg oficjalnej wersji Breivik strzelał sam. Ale wielu świadków, którzy masakrę na wyspie przeżyli twierdziło, że morderców było co najmniej dwóch. Dlaczego w oficjalnej wersji „wycięto” tego drugiego? Dlaczego policja i służby tego drugiego nie złapały na wyspie? Ano dlatego, że to był ktoś od nich i po lądowaniu policji i służb przyłączył się do nich udając, że akurat przyleciał na wyspę by łapać terrorystę.

       Polubienie

      • Z Norwegią jest coś na rzeczy. Ten kraj na pewno jest mocno zinfiltrowany przez syjonistyczne służby specjalne. Mają to „szczęście” że leżą na gazie i ropie a takiej okazji żydki nie przepuszczą i lezą tam jak przysłowiowa mucha do gówna. Zresztą ostatnio dziennikarze tamtejsi odkryli całą masę podsłuchów zainstalowanych w różnych norweskich instytucjach. Także Twój osąd Opolczyku odnośnie tej historii z Breivikiem wcale nie musi być pozbawiony podstaw. A, że to jest psychol i jahwista to wiadomo!

       Z Norwegii co rok jeździ kilka osób na zlot Bilderbergów, niekiedy z przedstawicielami rodziny królewskiej. Następca tronu Haakon był na zlocie w 2011 roku – wtedy, kiedy były zamachy.
       opolczyk

       Polubienie

      • Władze Norwegii od dawna jak zresztą cały zachód siedzą w kieszeni globalistów, a już na pewno od II wojny światowej choć sądzę że stało się to znacznie wcześniej. Zresztą zdaje się ktoś z władz Norwegii, nie pamiętam dokładnie kto, uczestniczył w spotkaniach Grupy Bilderberg. Więc teza o zaplanowanych zamachach gdzie Breivik był jedynie narzędziem, człowiekiem od brudnej roboty jest uzasadniona.

       Polubienie

 6. Z konferencji prasowej Putina

  „Szkoda ze nikt ne wyluszczyl malej uwagi..w 2 h 42 min konferencji

  Zapytany przez dziennikarza z kaukazu,

  czy nie bylaby celowa jakas koalicja wszystkich panstw slowianskich..wymienil tu Bulgarie Polske czechy Slowacje i Serbie

  Putin odpowedzial
  oczywiscie ze byloy dobrze to przeciez nasi bracia..ta sama kultura , cywilizacja ale niestety ci nasi bracia nie sa wolni
  .


  (http://marucha.wordpress.com/2014/12/19/konferencja-prasowa-prezydenta-putina/#comment-439024)

  Pełne sprawozdanie:

  http://marucha.wordpress.com/2014/12/19/konferencja-prasowa-prezydenta-putina/
  http://jeznach.neon24.pl/post/116730,konferencja-prasowa-putina

  Prezydent Putin ma niestety rację – jesteśmy zniewoleni.
  opolczyk

  Polubienie

 7. „[…]Art.4.
  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. (nie powinno być odwrotnie – bezpośrednio lub przez przedstawicieli? Bo najpierw suweren a później jego sługa.)[…]
  […]Art..8.
  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.[…]”

  Brak referendum w sprawach żywotnych dla Narodu (np. podniesienie wieku emerytalnego czy choćby na temat sojuszu wojskowego z NATO, o planie prywatyzacji Lasów Państwowych nie zapominając) pokazuje jak w naszym kraju „władza zwierzchnia należy do Narodu”. Jakimż trzeba być zadufanym w sobie egoistą, by móc twierdzić, że się wie lepiej od Narodu co należy zrobić. Skoro jesteśmy za głupi by decydować o żywotnych sprawach dla nas wszystkich (bo tak wynikało z wypowiedzi pana D. Tuska na temat referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego), to w domyśle jesteśmy za głupi by wybierać swoich przedstawicieli – więc reasumując wybieramy głupio, więc nasuwa się pytanie czy tych którzy sprawują władzę i są „tacy mądrzy” wybraliśmy przypadkiem, czy ktoś ich za nas wybrał…
  Należy przypomnieć tym panom – „rząd jest sługą, nie panem”.
  Unikanie referendum w jakiejkolwiek sprawie przez rządzących, jak dla mnie wyczerpuje znamiona łamania Art.4 pkt1. Konstytucji, a także Art.1, Art.2 i Art. 5 które brzmią odpowiednio:
  Art.1
  Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
  (A nie wybranej grupki, która dorwała się do władzy.)

  Art.2
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  Art.5
  Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
  (Może coś przeoczyłem w swojej edukacji, ale wydaje mi się, że Lasy Państwowe są naszym dziedzictwem narodowym, ponadto są elementem systemu bezpieczeństwa obywateli – rzekłbym nawet, że strategicznym – a sprzedaż ich w ręce prywatne nie ma nic wspólnego z ochroną środowiska, ani tym bardziej ze zrównoważonym rozwojem – jakkolwiek go rozumieć.

  Polubienie

   • czy na pewno nie musi? nie chce mi się wierzyć, że prawo daje taką dowolność sejmowi, że może sobie zagłosować czy spełnić wolę wymaganej ilości Polaków podpisanych pod petycją czy sobie bezkarnie zagłosować żeby wyrzucić to do kosza

    może ktoś z tym zwróci się do prokuratury, do trybunału konstytucyjnego i do trybunału stanu ???

    Prokuratura i trybunały to taka sama żydowska agentura jak reszta „władz”.
    opolczyk

    Polubienie

    • agentura czy nie, gdy ktoś publicznie wniesie sprawę i nagłośni, to będą musieli zająć oficjalne stanowisko i odpowiedzieć

     podejmuje się ktoś to zrobić?

     Polubienie

    • „[…]Art.4.
     1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.[…]”
     Dla mnie to jest wyznacznikiem wszystkiego, więc wszelka dowolność w wykonaniu poleceń narodu jakichkolwiek władz, czy to ustwodawczych, sądowniczych czy wykonawczych jest niemożliwa. To nie sejm zezwala na cokolwiek Narodowi, to Naród zezwala sejmowi w ogóle na istnienie. Ci panowie zachowują się tak jakby Polska była ich łupem, a nie jak gospodarz we własnym domu (oczywiście mam na myśli mądrego gospodarza).

     Jeśli mogę czegoś życzyć nam wszystkim z okazji Szczodrych Godów, to chyba tylko tego, aby ten zapis konstytucji stał się jedynym i niepodważalnym…

     Polubione przez 1 osoba

     • podobno można odwołać posła (?)

      jeśli tak, to trzeba zażądać odwołania tego, który odpowiada za danie posłom możliwości głosowania zamiast skierować petycję do realizacji i odwołać wszystkich tych posłów, którzy zagłosowali przeciw dopuszczeniu do referendum w sprawie, którą zgłosiło 2.500.000 Polaków (gdzie według prawa wystarczyło 500.000 podpisów) jako ważną dla państwa

      tak samo w innych sprawach jak GMO, atomu, obecności wojsk NATO w Polsce, przymusowych szczepień i innych ważnych spraw zebranych na tej otwartej liście http://7777777blog.wordpress.com/2011/05/04/pytania-do-referendum/ wolą Polaków jest wypowiedzenie się w tych sprawach w referendum!

      Polubienie

      • 2.500.000 podpisanym pod zgłoszoną do sejmu petycją Polakom nie chodziło i nie chodzi o to by dowiedzieć się czego chcą lub nie chcą posłowie, ale o to by wysłuchać głosu wszystkich Polaków w sprawie polskich lasów i polskiej ziemi!

       pod tym już podpisało się 2.500.000 Polaków:

       Udzielam poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi zawierającemu następujące pytania:

       1. Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?

       2. Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE?

       na te pytania mają prawo odpowiedzieć wszyscy Polacy i ZADECYDOWAĆ O TYM BEZPOŚREDNIO, zgodnie z Art.4 punkt 1, 2 Art. punkt 1 i 2 i Art. 125 punkt 1 i 2 Konstytucji.

       TEGO NIE MOŻNA TAK ZOSTAWIĆ!

       czy są wśród Polaków w Ojczyźnie lub na emigracji prawnicy, którzy podejmą się tej sprawy, zrobią wszystko co trzeba, tak jak trzeba i doprowadzą tę sprawę do końca? TERAZ

       proszę o nagłośnienie tego wpisu wszystkich i wszędzie gdzie to możliwe

       Polubienie

 8. Polecam do przeczytania zwłaszcza polskiemu katolictfu. Może wreszcie zrozumieją, że są zbrojnym ramieniem syjonistów. Antenat Nowakowski 100 lat temu trafnie opisywał żydowskie działania przeciwko polsce tylko nie mógł zrozumieć w czym tkwi siła żydowskiego molocha. Nawoływał polaków do walki z najgorszym z okupantów żydem bo przewidywał co może stać się wprzyszłości !! I STAŁO SIĘ !!. Jest w tym dziele również mowa o lasach jak zapowiedz przyszłej tragedi zgotowanej polsce przez żydowskich bolszewików !!http://rcin.org.pl/Content/13142/WA248_25591_F-22-346_nowakowski-strzez-o.pdf

  Pimpuś – o tej książce już pisałem. Już na samym wstępie jest tam mowa o naszych „sprzymierzeńcach” USraelu , Francji i Anglii. A oni mieli nas w nosie, ciągle nas zdradzali i wykorzystywali. I sami byli już wtedy w łapskach żydo-banksterów. I dlaczego właśnie nie ma w niej ostrzeżenia przed żydo-kapitalizmem i żydo-banksterami. Oni byli gorsi i groźniejszi niż żydo-bolszewia.
  opolczyk

  Polubienie

  • A często ci „sprzymierzeńcy” działali przeciwko nam starając się choćby nie dopuścić do odzyskania przez Polskę niepodległości…

   Polubienie

 9. Materiały Wikileaks ukazują dokument amerykańskiej dyplomacji, relacjonujący spotkanie Bronisława Komorowskiego (wówczas będącego marszałkiem Sejmu) z ambasadorem USA Victorem Ashe, jakie miało miejsce 23 stycznia 2009 r. Ashe spytał (przedstawiciel obcego państwa wtrąca się w wewnętrzne sprawy Polski) Komorowskiego o wypłatę odszkodowań za „prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej”, a Komorowski mu odpowiedział, że wypłata zostanie zrealizowana ze sprzedaży nieruchomości państwowych i LASÓW.
  http://nichcik.neon24.pl/post/114035,polskie-lasy-za-fatamorgane-zydowskich-kamienic
  http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html

  Co do samych lasów, to mają one znaczenie nie tylko rekreacyjne, ale wręcz strategiczne, ponieważ zatrzymują wodę w gruncie. Jakie to ma znaczenie, objaśnia Andrzej Pochylski

  W przypadku Polski jest to szczególnie istotne, bo jesteśmy krajem o jednych z najmniejszych zasobach wody w Europie.
  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/241605,Naukowcy-w-Polsce-jest-za-malo-wody

  Z mundurów leśników reżim usunął godło państwowe. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, co to zwiastuje.
  http://telewizjarepublika.pl/zmiany-w-mundurach-lesnikow-ministerstwo-quotzastosowanie-wizerunku-orla-bylo-niezasadnequot,7873.html

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.