Czy Ryszard Kukliński może być wzorem do naśladowania dla Słowianina i Polaka?

.

Swarożyca

.
Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie
(Jan Zamojski – 1542–1605 – kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny)

Haniebny tekst niejakiego Rafała Orlickiego opublikowany przez Cz. Białczyńskiego jest znacznie ważniejszy niż mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka. Mam na myśli agenturalny bełkot pt: „Rafał Orlicki: Wolność dla Trynkiewicza – owoc Magdalenki i Okrągłego Stołu!”
http://bialczynski.wordpress.com/2014/02/15/rafal-orlicki-wolnosc-dla-trynkiewicza-owoc-magdalenki-i-okraglego-stolu/
W tekście tym oprócz ogromnej ilości bredni i ewidentnych kłamstw – typowych dla żydowskiej propagandy – jest wątek o zdrajcy i sługusie Dużego USraela – Ryszardzie Kuklińskim. Przerażające jest nie tylko to, że żydowski agent Orlicki kreuje tego płatnego zdrajcę na bohatera. Robi to w komentarzu także Adam Smoliński który jest skarbnikiem “Zrzeszenia Słowian”:
.
„Wieczna Sława Tobie Panie Pułkowniku Kukliński!!!
Na pohybel Twoim przeciwnikom i wrogom!!!”
.

O „wartości historycznej” bełkotu Orlickiego powiem w tym miejscu jedynie tyle – ten agent wpływu i dezinformator napisał w tekście coś takiego (wytłuszczenia i podkreślenia moje – opolczyk):

„4.   Sprawiedliwość a reguły kształtowania prawa

Obozem w Katyniu, rządzili Rosjanie i to oni, zgodnie ze swoim bandyckim prawem, ale jednak prawem, zamordowali naszych żołnierzy. Teraz, domagając się kary dla ich zabójców, działamy w sensie prawnym, wstecz! Zmieniamy zasady prawne i to nie na swoim obszarze, bo Komunistyczna Rosja Stalina nie była sygnatariuszem konwencji Genewskiej o prawach dla jeńców wojskowych. Dlaczego więc, domagamy się kary dla tamtych siepaczy Stalina i nazwania tej zbrodni ludobójstwem?”

A więc – w Katyniu nie było obozu – Katyń był miejscem kaźni. A Polaków mordowali tam żydowscy oprawcy/siepacze z NKWD!

“Szokujące wyznanie: Izraelska gazeta donosi, jak Żydzi mordowali Polaków”
http://ptto.wordpress.com/2013/03/14/szokujace-wyznanie-izraelska-gazeta-donosi-jak-zydzi-mordowali-polakow/

ZSRR w tamtym okresie rządzona była przez żydowsko-gruzińską mafię, w tym samym Katyniu ci sami żydowscy oprawcy wymordowali ponad 40 tys. Rosjan – a zafajdany kłamca, kolportujący żydowskie propagandowe brednie, agent Orlicki bredzi o Rosjanach mordujących w Katyniu naszych żołnierzy.

.

.
A “Słowian” Białczyński te żydowskie propagandowe brednie opublikował – bez słowa sprostowania. Stając się tym samym takim samym żydowskim dezinformatorem. Co dziwi, bo  przecież nawet co niektórzy katolicy już tę żydowską nagonkę na Rosję rozszyfrowali i wołają – “koczownicy nie szczujcie nas na Rosjan”.

.

.

Wypadałoby więc w tym miejscu do „Słowian” Orlickiego i Białczyńskiego zaapelować – koczownicy, nie szczujcie nas na Rosjan.
.
Zwalanie własnych zbrodni na innych, w tym na Rosjan jest jedną z podstawowych metod żydowskiej dezinformacji. Orlicki tę „misję” wypełnia znakomicie. Białczyński też.
A że przez „polskie” władze Katyń nie jest prawnie nazywany i uznawany ludobójstwem to nie dlatego, że Polską rządzi domniemana „ruska agentura”. Powodem jest przezorność rządzącej Polską żydowskiej agentury – nie chce ona uznać własnej żydowskiej zbrodni w Katyniu za ludobójstwo, bo sprawa żydowskiego sprawstwa tejże zbrodni może wszak stać się zbyt głośna. I wtedy Żydzi wyszliby na ludobójców. A przecież zgodnie z ich propagandą oni są  i byli zawsze tacy biedni i prześladowani. To ich mordowano – oni nie robili tego ponoć nigdy.

.
W innym miejscu (innym tekście) tenże Białczyński w jego rusofobicznym zaślepieniu pisze tak (w kontekście olimpiady w Soczi):

„Jak przedstawiono narodziny i funkcjonowanie rosyjskiego komunizmu – najbardziej krwawego ustroju w historii świata?”
https://bialczynski.wordpress.com/2014/02/09/w-25-rocznice-okraglego-stolu/

Białczyński chce uchodzić za osobę wykształconą, świetnie znającą historię. Czyżby nie wiedział, że zbrodniczy okres w historii ZSRR – do tzw. ” destalinizacji” (czytaj – do odżydzenia KPZR i likwidacji żydo-NKWD) – był okresem rządów żydowsko-gruzińskiej mafii? Dezinformatorzy piszą o „czerwonym terrorze”, którego propagatorem był Żyd Trocki, a realizatorem całkowicie zdominowana przez Żydów Czeka a następnie NKWD. Dlatego stosownym terminem byłby „żydowski terror„. Rosjanie natomiast stanowili ilościowo najbardziej mordowaną  przez żydo-bolszewików grupę etniczną. Już podczas  „wojny domowej” w latach 1917-1924 do piachu poszło ok. 10 milionów ludzi – w ogromnej większości Rosjan. A potem nastał okres „stalinowskiego” terroru. Jest to oczywisty eufemizm – był to okres żydo-gruzińsko-bolszewickiego terroru. Największe ofiary ponieśli Rosjanie. Rosja pod żydo-bolszewicką okupacją spłynęła rosyjską krwią. A żydowski dezinformator Białczyński bredzi o „rosyjskim komunizmie„.

A już całkiem na marginesie Białczyńskiego i jego szczucia na olimpiadę w Rosji (Olimpijski Taniec Czerwonych Pająków! Wesołe tańce pod sierpem i młotem. Komunistyczna idylla na otwarciu olimpiady”)-  czyż nie jest dla polskiej reprezentacji ta właśnie olimpiada „pod sierpem i młotem, w komunistycznej idylli i tańcu czerwonych pająków” wyjątkowo szczęśliwa? Rosyjska Ziemia tym razem okazała się wyjątkowo przyjazna i hojna dla polskiej reprezentacji. W dwudziestu jeden poprzednich zimowych olimpiadach polskie reprezentacje (startujące za każdym razem) zdobyły wszystkiego dwa złote medale. A w samym tylko Soczi do tej pory już cztery. Czyli dwa razy więcej niż podczas wszystkich poprzednich 21 zimowych igrzysk.
Niech więc Białczyński w nos sobie wsadzi to szczucie na „czerwone pająki”.

Także uparte szczucie na „komunę”, na „czerwonego” w wykonaniu Białczyńskiego jest jednym z najważniejszych elementów żydowskiej propagandy. Chodzi po prostu o to, aby straszyć nas „komuną”, abyśmy nie wpadli na pomysł by odrzucić ograbiający nas żydo-kapitalizm. Propagandyści żydowscy wrzucają (jak Orlicki i Białczyński) do jednego worka żydo-bolszewicki (i żydo-komunistyczny w Polsce) okres zbrodniczego komunizmu z okresem od 1956 – kiedy komunizm przestał być zbrodniczy – bo Żydów odsunięto od władzy. W tym samym czasie natomiast USA stała się zbrodnicza, a CIA na sumieniu miała i ma tysiące razy więcej ofiar niż KGB. Przy czym ten ostentacyjny antykomunizm Białczyńskiego jest o całe ćwieć wieku opóźniony – walczy z komuną, której od 25 lat już nie ma. A gdy była – korzystał pełnymi rękami z jej dobrodziejstw:

„W tym “skrajnie niewolniczym” systemie CB pozwolił sobie na bunt hippisowski i na trawkę. Uczył się, ukończył studia i pisał w skrajnie niewolniczym Młodym Techniku. Skrajnie niewolniczy system wydawał jego książki. A w roku 1985 reżim tego skrajnie niewolniczego systemu zafundował mu nawet stypendium ministerstwa kultury i sztuki.
W tym samym 1985 roku bezpieka wdrożyła przeciwko mnie SOR (sprawę operacyjnego rozpracowania) krypt. “Idealista”. I deptała mi po piętach, nasyłając na mnie szpicli.

A jednak nie uważam PRL z tamtego okresu za system skrajnie niewolniczy. Młodość w PRL wspominam z dużym sentymentem, dostrzegając – jak już napomknąłem – przeróżne “niedogodności” tamtego okresu. Choć gdy je przyrównuję do życia mieszkańców okupowanego Afganistanu lub Iraku, czy do życia mieszkańców bombardowanych Serbii czy Libii, lub więźniów Guantanamo – to myślę, że żyliśmy prawie jak Bogowie.”
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/16/sojusz-i-wspolnota-wszystkich-slowian-czy-rozbijackie-miedzymorze/

Tym samym Białczyński należy do grona wielu spóźnionych antykomunistów, którzy dzielnie walczą z komuną w sytuacji gdy jej od ćwierćwiecza już nie ma. Jest to tania bohaterszczyzna, po czasie, gdy za bycie antykomunistą nic nie grozi. A można przy okazji nabić punktów u okupanta, któremu propagandowe wykorzystywanie komunizmu jako „straszaka” jest po prostu na rękę.

Wracam teraz do sprawy tytułowej – czyli do zdrajcy Kuklińskiego i promowanie go przez blog Białczyńskiego, agenta Orlickiego i „Słowianina” Adama Smolińskiego jako wzorcowego patrioty i bohatera.

Sprawa, jako już rzekłem, jest niezwykle ważna i dotyczy wychowywania dzieci i młodzieży, w którym to procesie wpaja się młodemu pokoleniu system wartości i wzorce postępowania oraz podsuwa się im sylwetki konkretnych ludzi  żyjących współczesnie lub w przeszłości jako wzorce do naśladowania.
Wychowanie młodych pokoleń w czasach przedjahwistycznych u Słowian obejmowało przez wieki wpajanie im:

– szacunku wobec Matki Ziemi i Przyrody,
– szacunku i przywiązania do własnych Bogów, tradycji i kultury,
– szacunku okazywanego przodkom i kultywowanie pamięci o nich,
– uczciwości, prawdomówności i lojalności wobec własnej wspólnoty,
– solidarności wspólnotowej i troski o wspólne dobro.

A teraz zastanówmy się – co takiego wielkiego i patriotycznego oraz dobrego dla własnej wspólnoty  uczynił Ryszard Kukliński, że przez „Słowian” z blogu Białczyńskiego kreowany jest na bohatera i wzór do naśladowania? A więc Kukliński oszukał swoich, okłamywał ich i za CIA-owskie srebrniki służył zbrodniczej USA i zbrodniczej CIA. Będąc w Wietnamie w latach 1967-68 miał dość czasu, aby zbrodniczość „rycerzy Chrystusa” (tak nazwał hordy wysyłane z USA do pacyfikacji Wietnamu prezydęt Nixon) oglądać na własne oczy. Kukliński kłamał twierdząc, że współpracę z CIA podjął podczas rejsu na zachód jego jachtem w roku 1972. Przecież ten jacht kupił on m.in. za judaszowskie srebrniki z kasy CIA.
W mitologii budowanej temu zdrajcy przez okupanta, jego agenturę wpływu i użytecznych idiotów  był on bohaterem m.in. dlatego, że rzekomo zdradzał Amerykanom niezwykle ważne informacje. Jest to oczywista bzdura. Jego informacje miały praktycznie zerowy wpływ na politykę obronną USA.
http://media.wp.pl/kat,1022943,title,Ryszard-Kuklinski-nie-ksztaltowal-polityki-obronnej-USA,wid,16407728,wiadomosc.html?ticaid=112390&_ticrsn=3
Jeszcze większtą brednią jest rzekome uratowanie przez Kuklińskiego świata przed III wojną światową. Informacje udzielane przez niego – jeśli już – to o mało do takiej wojny nie doprowadziły. Ujawniona niedawno tajna dyrektywa nr 59 z roku 1980 mówi sama za siebie – umożliwiała ona prewencyjny atak nuklearny na ZSRR (i naturalnie na cały blok wschodni – w tym i na Polskę).
http://polish.ruvr.ru/2012_09_17/USA-ZSRR-wojna-nuklearna/

Działalność zdrajcy Kuklińskiego świetnie podsumowało dwóch komentatorów z Onetu pod tekstem, którego link  podrzucił w komentarzu detektyw Michał Jarzyński. Sam tekst też jest ciekawy – Duży USrael planował sabotaż atomowy bombami przenoszonymi w plecakach przez dywersantów. Tekst zawiera niestety i ewidentne bzdury. Np to:

„Dla Stanów Zjednoczonych, które w porównaniu z państwami Układu Warszawskiego dysponowały drastycznie mniejszą liczbą żołnierzy…”
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/z-bronia-atomowa-w-plecaku-nieznany-plan-usa/q135j

.
Duży USrael nie był sam – siły „żywe” NATO liczebnie co najmniej dorównywały wojskom Układu Warszawskiego. Wystarczy zresztą porównać liczbę mieszkańców krajów bloku wschodniego (Polska, Bułgaria, Rumunia czy Węgry) i liczbę mieszkańców RFN, Wlk.Brytanii, Francji czy Włoch. Włochy zresztą o mało nie odpadły z NATO – Aldo Moro planował historyczny sojusz chadecji z komunistami i wystąpienie Włoch z NATO. Niestety jego planów nie zrealizował – dopadły go i zamordowały Czerwone Brygady będące elementem CIA-owskiej „Gladio”.

„In den 1970er Jahren war Moro einer der größten Befürworter des „Historischen Kompromisses“. Darin ging es um einen vom Chef der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) Enrico Berlinguer vorgeschlagenen Solidaritätspakt zwischen der kommunistischen PCI und der christdemokratischen Democrazia Cristiana, um das Problem der Wirtschaftskrise zu lösen. Ebenfalls setzte er sich für einen NATO-Austritt Italiens ein.”
http://de.wikipedia.org/wiki/Aldo_Moro#Leben

.
Wracam do tekstu o bombach atomowych i do komentarzy pod nim – oto te komentarze:

„(stranger.pl 🙂 USA poszły na całość. Ten kraj nie tylko stworzył plan „Operacja Northwoods” tzn. kryptonim tajnej operacji pod fałszywą flagą, zaproponowany przez… rząd Stanów Zjednoczonych w 1962 roku. Zakładał przeprowadzenie przez CIA lub inne agencje rządowe ataków terrorystycznych w miastach USA; ataki te miały zwiększyć publiczne poparcie dla planowanej wojny przeciwko Fidelowi Castro na Kubie. Jeden z wariantów planu proponował rozpętanie kampanii terroru kubańskiego na obszarze Miami, innych miast Florydy, a nawet w samym Waszyngtonie a także porywanie cywilnych samolotów amerykańskich przez „terrorystów” (czytaj CIA) i ich zagładę.

Ale to nie wszystko – była jeszcze m.in. „Dyrektywa nr 59”. Władze USA (jedynego jak dotąd kraju który użył broni atomowej na ludziach, mordując nią cywilną ludność Hiroszimy i Nagasaki) zostały zmuszone sądownie do odtajnienia prezydenckiej „Dyrektywy nr 59″ dotyczącej planowanej wojny nuklearnej przeciw ZSRR wywołanej niespodziewanym amerykańskim atakiem atomowym na ZSRR i… Polskę. Ten szokujący i zbrodniczy dokument został podpisany przez prezydenta Jimmy’ego Cartera 25 lipca 1980 roku.”
.

.
Oraz:

.
„(~Andre do ~Maciek:) A Kukliński za dolary CIA pomagał wyznaczać cele w Polsce dla tych amerykańskich rakiet.
Np. współrzędne schronów i tajnych instalacji wojskowych, które trudno było wypatrzyć z satelity szpiegowskiego.
Taki to był patriota. I takich też mamy „przyjaciół” na Zachodzie, którzy po pokonaniu Układu Warszawskiego nakazali nam zniszczyć cały przemysł ciężki, żebyśmy nigdy nie byli im w stanie więcej zagrozić, którzy eksterminują nas bronią ekonomiczną (jeden z najniższych wskaźników dzietności na świecie, bo Polaków nie stać na posiadanie dzieci).
Jeżeli Niemiec, Anglik czy Amerykanin zarabia cztery razy więcej niż Polak wykonujący tą samą pracę, to dlatego że on ma być w stanie utrzymać niepracującą żonę i dwoje dzieci, a nie tylko siebie, jak bezdzietny Polak – parobek.
Ceny mieszkań w Polsce wcale przy tym nie są niższe niż na Zachodzie, co w praktyce wyklucza możliwość założenia rodziny.”
http://wiadomosci.onet.pl/forum/z-bronia-atomowa-w-plecaku-nieznany-plan-usa,0,1082088,126187014,czytaj.html
.
Zastanówmy się w tym miejscu – w co były wycelowane rakiety radzieckie? Nikt chyba nie ma najmniejszej wątpliwości, że wycelowane one były w kluczowe i strategiczne obiekty USA i NATO w zachodniej Europie. Ani jedna nie była natomiast wymierzona w Polskę. A w co były wymierzone rakiety USA i NATO? – W strategiczne cele bloku wschodniego. Głównie zapewne w ZSRR. Ale i w Polskę. Nie wiemy czy tych głowic nuklearnych wymierzonych w Polskę było „tylko” np. dziesięć, czy może np. pięćdziesiąt. Ale takie amerykańskie/NATOwskie rakiety z głowicami nuklearnymi były w Polskę wymierzone. A informacje/donosy za pieniądze Kuklińskiego dawały jedynie dokładniejsze i precyzyjniejsze namiary celów na terenie Polski . A może nawet zwiększenie głowic skierowanych na nasz kraj.
Tak więc Kukliński zdradził własny kraj, własnych rodaków (o ile był Polakiem) i banksterskiemu, bandyckiemu folwarkowi – Dużemu USraelowi – którego rakiety były wymierzone także w Polskę – dostarczał informacji ułatwiających przeprowadzenie przez USA atomowej „apokalipsy” SŁOWIAN. Wszak nie zapominajmy, że blok wschodni obejmował przede wszystkim kraje słowiańskie.
I za to mamy tego zdrajcę i renegata , sprzedawczyka za CIA-owskie srebrniki czcić!

Wciąż zastanawia mnie odmóżdżenie ogromnej rzeszy naszych rodaków zaślepionych ich miłością do bandyckiej/banksterskiej USA. Miłością bez wzajemności. Bo jak nas traktował i traktuje obecny „wielki brat” zza „wielkej sadzawki”? W tym miejscu przepraszam za wulgaryzmy, ale bez nich się nie obejdzie – nie stosuję eufemizmów – nazywam sprawy po imieniu!
A więc – elity polityczne a zwłaszcza finansowe USA mają nas, Polaków i Polskę po prostu w dupie. I zawsze tak było. Przed II wojną elity USA powolne banksterom dążyły do wojny, której Polska była pierwszą ofiarą.
http://piotrbein.wordpress.com/2013/02/15/wszystkie-wojny-sa-banksterskie/
.
Obecni inni „sojusznicy” z NATO – Francja i Wlk. Brytania zdradziły Polskę przed II wojną i w momencie jej wybuchu.
http://myslnarodowa.wordpress.com/2012/09/04/abbeville1939-a-wojna-obronna-ii-rp-zdrada-czy-realizm/

 

A Wielka Trójka z USA na czele w momencie gdy Polacy nadal walczyli i ginęli na wszystkich frontach II wojny – także za skurwiony zachód – oddała nas w łapska Stalina (Teheran, Jałta, Poczdam). Byliśmy dla nich wyłącznie pionkiem na szachownicy. Mieli nas po prostu – kolejny raz – w dupie. A zaraz potem, jak tylko wydali nas w łapska Stalina i jego siepaczy – ze swoich szczekaczek (RWE i „Głos Ameryki”) popychali nas do walki z komuną. W 1989 roku dostali Polskę w łapska i ją zaczęli grabić.
.
Rządząca od tamtego czasu Polską banksterska agentura udostępnia USA nasz teren do nieograniczonego szpiclowania nas samych przez NSA.
http://www.wprost.pl/ar/404000/Amerykanskie-sluzby-podsluchuja-Polakow/
.
Pozwoliła też CIA na utrzymywanie u nas tajnego więzienia. Agenturalne władze wykorzystują polskie wojska do banksterskich wojen i okupacji. Udające Polaków marionetki polityczne merdają przed USA ogonami, łaszą się i włażą tamtym po prostu na chama i bez mydła do dupy. I dlatego właśnie tamci mają Polskę i nas – Polaków – w dupie. Nawet wiz wjazdowych tak wiernemu i gorliwemu „sojusznikowi” gnidy z Białego Domu czy Kongresu nie zniosą. A mimo to miliony użytecznych idiotów nadal ślepo zakochanych jest w bandyckiej USA. Winę za to ponosi przede wszystkim wpajana nam przez żydowskiego okupanta nienawiść do Rosji. Jeśli uda się utrzymać w Polakach poczucie zagrożenie ze strony Rosji – zbrodnicza USA będzie wydawała się dla odmóżdżonego polactfa (nie mylić z Polakami) wybawieniem i ratunkiem.
I tylko o to w tej nagonce na Rosję chodzi.

A „Słowianin” Białczyński, „Słowianin” Smoliński i Orlicki biorą w tym aktywny udział. Przy czym nie wierzę, że są ograniczonymi przygłupami, którzy przez głupotę i ignorancję bredzą i  jedynie nie wiedzą co bredzą. Oni znają historię – a jednak szerzą rusofobię i kult zdrajcy, renegata i służalca  za srebrniki – Ryszarda Kuklińskiego. Martwi mnie to tym bardziej, gdyż Białczyński i jego „słowiańska spółka” przymierzają się do napisania podręcznika historii Polski:

„Ktoś musiałby go napisać. To nie takie proste. Podejmiemy ten temat w Zrzeszeniu Słowian i taki podręcznik powstanie predzej czy później. Raczej prędzej bo sprawa jest pilna – będzie zawierał omówienie przynajmniej najważniejszych punktów naszych dziejów.”
http://bialczynski.wordpress.com/aktualnosci/02-08-2013-ruszyl-slovianski-sklepik-gdzie-mozna-nabyc-ksiege-ruty/#comment-60535

Znając zaślepioną rusofobię Białczyńskiego, czy ślepy i durny kult Kuklińskiego u Smolińskiego obawiam się, że napisana przez takich jak oni historia najpóźniej od „dymitriad” będzie kompletnie zafałszowana i przepojona rusofobią i polskim szowinizmem – widocznym u Białczyńskiego gołym okiem (uważa on Ukraińców za „Polaków”, którzy jedynie nie wiedzą, że Polakami są i dlatego należy wciągnąć ich do „międzymorza” – by tam ich spolszczyć).
W powyższym wpisie celowo nie wkleiłem zdjęcia zdrajcy i renegata Kuklińskiego. Nie zasługuje na to. Natomiast wklejam zdjęcia z  popiersiami tej kanalii pokazującymi, jaki jest stosunek niektórych Polaków do tego zdrajcy.
.

Plk-Ryszard-Kuklinski-pomnik-11-02-2012-D

.
Usuwanie napisów na zdewastowanym pomniku
.
z15459979AA,Zdewastowany-pomnik-Ryszarda-Kuklinskiego-w-Parku-
.
I powiem otwarcie w tym miejscu – nie jestem sympatykiem wandalizmu. Wręcz przeciwnie. Ale sprawców „ataków” na te popiersia zdrajcy potępić nie chcę, nie mogę – i nie potępiam. Potraktowali zdrajcę tak, jak tamten na to zasłużył.
Niech mu pomniki stawiają w „Stanach” ci – którym za zdradzieckie srebrniki służył.

.

opolczyk

.

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

 

Reklamy

58 komentarzy do “Czy Ryszard Kukliński może być wzorem do naśladowania dla Słowianina i Polaka?

 1. Skoro jedyną korzyścią jaką mamy z bohaterskiego czynu Kuklińskiego jest podrabiany chiński zegarek wiceministra Nowaka ,to Kukliński w najlepszym wypadku może być traktowany jedynie jak ” frajer pompka ” który dał d… swojej i swojego narodu za nowe jeansy i puszkę coca-coli

  P.S.
  Oczywiście „bohaterskiego” z przymrużeniem oka 😉

  Polubienie

 2. Pingback: Katolicy – NIE dla judaizacji Polski, a Papież rozmawia z żydostwem « Grypa666's Blog

 3. Przeczytałem artykuł w „Białczyńskim” i jestem szczerze zdegustowany poziomem merytorycznym i paskudną demagogią! Z dnia na dzień jestem coraz bardziej wypełniony nienawiścią do tego okupanckiego robactwa i tej obłudy straszliwej. Proszę zatem o odpowiedź na moje pytanie: – Czy nasz naród jest tak strasznie durny, czy okupant jest tak bardzo inteligenty..? I pytanie drugie: – Czy istnieje na naszej planecie kraj, do którego w razie czego będzie można wyjechać na stałe, by nie strzelić sobie w łeb któregoś pięknego popołudnia w Polsce zostając?

  Polubienie

  • Roomzeis,

   „Czy nasz naród jest tak strasznie durny, czy okupant jest tak bardzo inteligenty..?”

   Jest to pytanie trudne. Jeśli weźmiemy pod uwagę ilość Polaków notorycznie bojkotujących wyborcze farse (ok 50 % uprawnionych) i porównamy to np. z Niemcami, u których najniższa frekwencja to ponad 70 % (tylu bierze w farsie wyborów jednej z agenturalnych partii udział) – nie wyglądamy aż tak źle. Choć 50 % dorosłych Polaków to jednak bydełko wyborcze agenturalnych partii PO/PiS/PSL/SLD i ich odprysków (Palikot, PJN i inne).
   Problem jest tym, ża nam wymordowano elitę, już wcześniej zresztą zażydzaną przez udających Polaków „przechrztów” żydowskich. Obecna elita – w tym naukowa, kulturalna – jest zdominowana przez Żydów i systematycznie odmóżdża nas, zwłaszcza młode pokolenie. Zwłaszcza „oświatą” i „kulturą”.

   Okupant nie jest aż tak bardzo inteligentny – wielu Polaków nie daje się na jego oszustwa nabrać. Tyle, że nie mamy „siły przebicia”, nie mamy mass-mediów, pieniędzy – jesteśmy rozproszeni.
   Okupant zresztą swoich też łupi – przypominam masowe protesty w Izraelu.
   http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,10075402,_Zadamy_sprawiedliwosci_spolecznej_____masowe_protesty.html

   Dla liderów globalizmu i syjonizmu zwykli prości Żydzi to też bydło. Tyle, że „swoje” i przez to traktowane lepiej niż nieobrzezane nieczyste wieprze – Goim.

   Z krajów, do których jak na razie można zwiewać polecam Rosję, Białoruś, Syrię, Iran, Wenezuelę, Birmę, Kubę, Koreę płn. Tam jeszcze banksterskie bydło nie rządzi. Pytaniem jest – jak długo

   Polubione przez 1 osoba

   • Z tą Koreą Północną to bym uważał. Według mnie zatrzymano się tam na tym, co my mieliśmy do końcówki lat 50-tych. Wciąż panuje tam skrajnie szkodliwy kult jednostki, jak na moje nie ma co porównywać ze szczytowym okresem PRL. Przy czym oczywiście nie sugeruję, że „wspaniały zachód” zmieniłby coś tam na lepsze. Wydaje mi się także, że owy zachód potrzebuje straszaka w tamtych okolicach, czego do końca nie jestem pewien, mogę się mylić, nie jestem wszystkowiedzącą alfą i omegą.

    Jeśli miałbym wiać do wymienionych krajów to do Białorusi albo Rosji. Do nich mam bliżej, zarówno kulturowo jak i fizycznie (mieszkam przeszło 100 km od granicy z bł. ZSRR). Jednak póki co ucieczka gdziekolwiek nie wchodzi w grę, choć rodzice nie raz proponowali mi emigrację do Wielkiej Brytanii, szczególnie po tym jak ukończyłem licencjat z jęz. angielskiego (ale nie po to, by uciekać).

    Polubienie

 4. Brawo panie opolczyk, pięknie napisane. Mam nadzieję, że ta brązowa substancja, na jego pomniku, to za przeproszeniem gówno, bo tylko tyle się należy temu zdrajcy.

  Mam nadzieję, że ta brązowa substancja, na jego pomniku, to za przeproszeniem gówno, bo tylko tyle się należy temu zdrajcy.

  Nic dodać nic ująć. Tę sprawę oceniamy identycznie.
  opolczyk

  Polubione przez 1 osoba

 5. Cóż „swoi promują swego”. Dodam do tej listy jeszcze zdrajcę Józefa Szaniawskiego, który wcześniej /zanim zginął w tragicznych okolicznościach w górach/ też promował na terenie Polski zdrajcę Kuklińskiego . Był nawet jego pełnomocnikiem.

  http://bialczynski.wordpress.com/2014/02/15/rafal-orlicki-wolnosc-dla-trynkiewicza-owoc-magdalenki-i-okraglego-stolu/#comment-60976

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/08/12/gasnaca-gwiazda-dawida#comment-37203

  Admin

  Polubione przez 1 osoba

 6. To jest prawdziwy polski agent, a nie jakiś tam krypto-Żyd „Kukliński”: http://www.wiadomosci24.pl/artykul/bohater_dzialajacy_w_cieniu_wielkich_bojownikow_34317.htmlAleksander Kędzior:
  „postać wielkowymiarowa do poziomu prawie gen. Sikorskiego;
  odsłaniał skurwysyństwo rządu londyńskiego

  Kolejny wielki człowiek, o którym należy wiedzieć i pamiętać!:

  „Dla tych z Państwa, którzy nie widzą różnicy między żydo-bolszewizmem PRL w latach 1944-1956, a Polskim okresem PRL 1956-1980 i z ponownym okresem żydo-władzy w latach od 1980r. – do dzisiaj, przytoczę fragment rozmowy z 1947r. płk. B.M.Nadolczaka z W.Gomułką, wtedy komisarzem zasiedlenia Ziem Odzyskanych.”: http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/11/27/zydowska-nienawisc-agresja-bandytyzm-znow-prawomocne/

  „Kim był gen. Bór Komorowski? Komu służył i czyje rozkazy wykonywał? Wojnę przeżył i w Nowym Jorku obnosił się ze swoim bohaterstwem wśród braci wojskowej. Nigdy nie odpowiadał za spowodowanie zniszczenia Warszawy i wymordowania polskiej inteligencji. Pułkownik Bruno Nadolczak, człowiek do specjalnych zadań w czasie wojny, twierdzi, że gen. Sosnkowski wymógł na Churchillu decyzję o wstrzymaniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Churchill przydzielił w tym celu samolot z angielską załogą, która miała zrzucić pułkownika Nadolczaka w Polsce. Wiózł on rozkaz od gen. Sosnkowskiego zakazujący podejmowania walki. Samolot, jedynie polatał i wrócił. Nie pozwolono nikomu skakać. Był to jeszcze jeden manewr oszukańczy. Dotarł prawdopodobnie rozkaz naczelnego Wodza gen Sosnkowskiego zakazujący podejmowania walki, ale w trzy dni po wybuchu. Można było wycofać się z podjętej decyzji. Nie uczyniono tego. Nie wykonano rozkazu Naczelnego Wodza. Jakie korzyści i straty przyniosło Powstanie?” Fragm. za: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5044

  „Gdyby przyjąć zupełnie prawdopodobną wersję płk Nadolczaka – ‚Wykończyli go Brytyjczycy'” („Uporczywe utajnianie tej sprawy przez Brytyjczyków, to też jeden z argumentów.”):
  „Gen. Sikorski swój zamiar inspekcji Armii Andersa w Palestynie uzgadniał z Churchillem. Płk Nadolczak opisuje to tak: Kiedy Sikorski do Churchilla zadzwonił, że chce zwiedzić armię Andersa, Churchill odpowiedział: ‚Niech Pan Premier siedzi na tyłku, bo Anders szykuje na Pana zamach’. Bardzo tego Churchill później żałował. Przyznał się, że za dużo wypił. Sikorski oczywiście wyśmiał go. Sikorski miał swoich ludzi przecież u Andersa. Więc doszło do targów do tego stopnia, że się zaczęli kłócić… Więc doszło do tego momentu, że Sikorski w pewnej chwili stuknął podobno pięścią w stół… Na co Churchill odpowiedział: ‚To żeby Panu się nic nie stało w czasie podróży. Ba, by nie oskarżyli mnie, że ja do Stalina powiedziałem, że Wasz naczelny wódz leci do Andersa i że go tam można sprzątnąć, to Panu daję swój samolot i swoją załogę’. (…)
  Samolot wpadł do wody, zderzył się i złamał się w pół. Ta tylna część z pasażerami zaczęła tonąć. Była noc i widoczne były zapalone światła, które wcale z lądu nie odbijały, a zaczęły się zbliżać od strony morza. Zauważył ten ko-pilot, że te ratownicze łodzie to z tyłu od morza czekały już. Po latach wyszło, że sabotażu dokonała ekipa specjalna brytyjska na wykańczanie niepotrzebnych ludzi. Co więcej, ko-pilot widział te różne światła i słyszał w pewnej chwili okrzyk kobiety krzyczącej po angielsku: ‚Ratujcie Generała, On jest polskim wodzem naczelnym i premierem’. Tak że w dalszym ciągu te łodzie były tam, gdzie są światła latarek, które były przy Mae-Westkach. Widać było, że łodzie (które czekały) do tych światełek zbliżają się. I to, co powiedział Prchal: ‚zauważyłem, że ta łódź była blisko. Ta nagła cisza. Jeśli był krzyk – ja tu jestem, ja tu jestem – te krzyki zacichły albo wzmogły się jeszcze raz. Później okazało się, że ci na tych łodziach rąbali Go toporami. Bili Go. Później nastała cisza. Skończyło się’.”
  Fragm. za: http://krzemieniewo.net/viewpage.php?page_id=235

  PS

  „W rzeczywistości bombardowanie z powietrza – choćby najbardziej krwawe – nigdy w nie odwracało losów wojen. Tak było w przypadku bombardowania Londynu i Drezna w czasie II wojny światowej. Liczba ofiar porażała swoim ogromem, ale z militarnego punktu widzenia akty te miały niewielki wpływ. Mimo to alianccy dowódcy wojskowi niezachwianie wierzyli, że zrzucenie bomby zakończy wojnę. Zniszczenie Hiroszimy i Nagasaki stanowiło ostatni sprawdzian tej groteskowej teorii.” Za: http://www.polskatimes.pl/artykul/631233,mogli-zrzucic-bombe-na-kioto-dlaczego-amerykanie-zniszczyli-hiroszime-i-nagasaki,id,t.html

  PPS

  http://niebezpiecznik.pl/post/jak-usa-prawie-samo-sie-zbombardowalo-i-dlaczego-kod-do-rakiet-nuklearnych-to-8-zer/

  „Było o włos od wybuchu bomby wodorowej –
  Katastrofa B-52 mogła zmienić historię”

  „…dowództwo bardziej obawiało się niemożliwości użycia pocisków w czasie wojny niż ich nieautoryzowanego wystrzelenia (…) okazało się także, że w wielu europejskich silosach wciąż nie uruchomiono systemu PAL”

  http://www.se.pl/technologie/nauka/amerykanie-5-razy-prawie-zdetonowali-u-siebie-bomb_157255.html

  PPPS

  https://opolczykpl.wordpress.com/2014/02/05/na-marginesie-blokady-mojego-blogu/#comment-71299

  Polubienie

 7. Z tą zdradą Kuklińskiego trzeba uważać:
  Czy Ryszard Kukliński był sowieckim agentem?

  Najprawdopodobniej Kukliński został zwerbowany przez CIA, ale GRU go wykryło i dało mu „parasol” w PRL. Dlatego polski kontrwywiad go nie ruszył. Czy więc Kukliński był zdrajcą? Był, bo dobrowolnie poszedł do CIA. czy dużo zaszkodził Polsce? Nie, bo decyzje, co przekazuje CIA zapadały potem ponad jego głową – i poza kontrolą Polaków. GRU musiało dać CIA trochę wartościowych dokumentów, żeby uwiarygodnić swojego podwójnego agenta. Jeśli przyjąć teorię spiskową o demontażu bloku komunistycznego przez Żydów sytuacja zmienia się. Jakaś część działalności Kuklińskiego przypada wtedy na okres, kiedy w ZSRR zapadła już decyzja o likwidacji Układu Warszawskiego i samego ZSRR, Kukliński wynosił więc dokumenty sojusznika przeznaczonego do oddania w pacht Zachodowi. Oczywiście Kukliński nie zasługuje na miano bohatera ani pomnik. Ot, mała sprostytuowana kanalia, jakich pełno.


  Ot, mała sprostytuowana kanalia, jakich pełno”

  Nic dodać nic ująć! I tą kanalię przerabiają na bohatera i patriotę, który uratował świat przed III wojną.
  opolczyk

  Polubienie

  • Myślę ,że z tym agentem ZSRR to dmuchana sprawa. Gdyby tak było to jego dwaj synowie by żyli do dzisiaj a tak zostali „zadziobani” w podzięce za wierną służbę tatusia.

   Jego synów mogła zlikwidować CIA zwalając zamachy na KGB. Chodziło o to aby Kukliński czuł się bardziej zaszczuty i zagoniony w amerykańską sieć. Nie wykluczam, że Kukliński mógł się tego nawet domyślić – ale co miał w tej sytuacji zrobić? Zwiewać do Moskwy?
   Jest też taka ewentualność, że śmierć synów sfingowano, a oni na fałszywych papierach żyją nadal.
   opolczyk

   Tak czy inaczej zrobiono z niego męczennika,
   dzięki czemu dzisiaj jego legenda jako „bohatera” (sprzedawana głównie dla niedoinformowanych lub/i łatwowiernych Polaków) jest bardziej wiarygodna medialnie.

   Admin

   Polubienie

 8. „W tym samym czasie natomiast USA stała się zbrodnicza” – to państwo od samego początku było zbrodnicze, zbudowane na niewolnictwie, wyzysku, podbojach, licznych wojnach, segregacji rasowej, wyniszczaniu i mordowaniu Indian, zapędzaniu ich do rezerwatów i obieraniu im ziemi i praw, religii, niszczeniu tradycji i jeszcze przymusowemu nawracaniu na chrześcijaństwo dowolnego odprysku, USA od samego początku miały zapędy imperialne, podobne do zapędów europejskich imperiów kolonialnych. Podejrzewam nawet że za powstaniem USA(po przez masonerię) jak i dalszym jej rozwojem mogli stać nawet sami banksterzy, po prostu europejskie imperia Anglia i Francja były zbyt niewydolne aby mogły robić za światowych żandarmów. A Ameryka leżała w miejscu idealnym, pełna zasobów, taniej siły roboczej i niewolników, daleko od nękanej wojnami Europy i dodatkowo trudna do zdobycia, bo otoczona z jednej i drugiej strony oceanami, niczym twierdza a więc desant byłby trudny, banksterzy wiedzieli co robią, wybrali tą część świata na stworzenie globalnego żandarma nie przypadkowo, chcieli mieć spokój podczas realizowania planów podboju świata.

  Polubienie

  • W czasach tworzenia się USA nikt nie myslał o zapędach imperialnych na terenie ameryki północnej. O tych zapędach myslano natomiast w Wielkiej Brytanii i Francji gdzie koczownicy Rothschildowie mieli swoje imperia finansowe.Sprawa była prosta przed rewolucją amerykańską bo koczownicy robili ogromne pieniądze rękami arystokracji Wielkiej Brytani i Francji mordując rdzennych mieszkańców i handlując niewolnikami.Koczownicy jako mistrzowie siania zamętu i spustoszenia wyczuli KREW !! w momencie abolicji kolonii Angielskich i Francuskich w Ameryce Północnej bo cóż może być piękniejszego jak kraj utopiony we krwi, gdzie wrze a społeczeństwo to zbieranina chołoty z całego swiata bez wartości i korzeni kulturowych tzw. tygiel narodów.W tym to czasie USA nie były żadnym imperium a społeczną chołotą w którym koczownicy czuli się jak ryba w wodzie. Szybka decyzjia Rothschildów i ogromny kapitał został przekazany z Francji i Anglii do USA gdzie Żydzi stali się kastą ekonomicznych Panów. Był to szczał w dziesiątke bo rozwijające się USA to GIGANT !! przy skarłowaciałych i bedących w regresie gospodarek Francji i Anglii. Krew, pot, niemiłosierny wyzysk i smierć przy ogromnym bogactwie naturalnym amerykii stworzyły ogromny majatek kasty PASOŻYTÓW KOCZOWNIKÓW. Tak ogromy, że Żydzi doprowadzili do I wojny światowej,stworzenia ZSRR, zagarneli przywilej drukowania pieniędzy dla USA (FED) i wywołali II wojnę światową, wszystkie te manipulacje przyniosły im bajońskie fortuny.Żydzi nie mają zamiaru robić za żadnych Światowych Żandarmów ! jeżeli będą mieli w tym jakikolwiek interes to bez zmróżenia oka wepchną USA w śmiertelną wojnę a swoje interesy przeniosą w inną część świata. Pasożyty nie walczą to nie jest w ich naturze.

   Polubienie

  • Przemex,

   Wcześniejsza zbrodniczość USA była „standardem” białej, kolonialnej, chrześcijańskiej żydo-anty-cywilizacji. To co robiono z Indianami w USA miało miejsce na wszystkich kontynentach – tak samo robiły z kolorowymi poganami wszystkie kraje kolonialne.

   Niepodległość USA zawdzięcza nie tylko masonom – także… Żydowi z Leszna.
   http://www.shzmykwa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:z-cyklu-wybitni-i-zasueni-ydzi-ydowski-ojciec-zaoyciel-amerykaskiej-niepodlegoci&catid=4:aktualnosci&Itemid=4
   Który był „pasem transmisyjnym” banksterów.

   Dla mnie nie ulega wątpliwości, że USA od początku w planach banksterów miało stać się ich narzędziem do podboju świata – stąd zadbali oni o to, aby było tak duże i gospodarczo dominujące. O mały włos, a wojna secesyjna poplątałaby im szyki – ale i w niej „niewidzialna ręka” zadbała o zwycięstwo banksterskiej północy i o utrzymanie dyktatu Waszyngtonu nad całością. Nadmienię tylko, że po stronie konfederatów także byli zwolennicy zniesienia niewolnictwa. Oni walczyli pod hasłami suwerenności i niepodległości ich krajów/stanów względem Waszyngtonu.

   Zbrodniczość USA osiągnęła „nową jakość” po utworzeniu CIA – banksterskiej tajnej bandy płatnych morderców.
   Za przełomową datę uważam rok 1953 i start operacji MKULTRA – zbrodniczej i barbarzyńskiej operacji wymierzonej przeciwko własnym obywatelom, którzy z ich podatków tych morderców jeszcze musieli utrzymywać.
   http://de.wikipedia.org/wiki/MKULTRA
   To taką właśnie zbrodniczość USA miałem na myśli – zbrodniczość wymierzoną przeciwko własnym obywatelom wydanym na pastwę losu w łapska bezkarnym mordercom z CIA.
   Przy czym nie wierzę, że Mkultrę wstrzymano. Ją tylko tak utajniono, że nawet prezydęci nie mają o tym pojęcia.
   Jednym z punktów kulminacyjnych tej zbrodniczości USA była likwiadacja przez CIA Kennedy’ego. Innym był 11/9.

   Polubienie

 9. KUKAĆ W OFICERSKI MANKIET

  Gdyby była jakaś uczciwa siła sprawcza, to ta kukła nie powinna nawet spoczywać w polskiej Ziemi.
  Jako żołnierz służby zasadniczej Wojska Polskiego, któremu przydano ludowy przydomek, oświadczam z całą odpowiedzialnością, że rzekomego „pułkownika” Kuklińskiego mam za zdrajcę i renegata, któremu należy się stosownie do tych właściwości akuratne uznanie.

  Na pohybel z nim!

  Polubienie

 10. Na stronie Białczyńskiego napisałem mniej więcej taki komentarz: „A wsadźcie sobie tego „bohatera” od siedmiu boleści Kuklińskiego w gołą dupę jak i całą plejadę jemu podobnych pro amerykańskich, pro zachodnich, pro izraelskich i pro watykańskich zdrajców Polski, przyjdzie czas że będziemy wieszać takich jak on na latarniach za jaja, bo za szyję to by było zbyt humanitarnie, za szybko by zdychali”. Ale komentarz się nie ukazał, tak bardzo Białczyński i spółka kocha sprzedawczyków i zdrajców różnej maści i jakoś nie chce mi się wierzyć żeby gościu był zwykłym odmóżdżonym pożytecznym idiotą, koleś się po prostu uwiarygodnił pisaniną o Słowiańszczyźnie, zdobył zaufanie oraz gorliwych obrońców i wielbicieli a teraz przystąpił do do odwalania brudnej agenturalnej, dezinformacyjnej roboty którą zlecili mu robić jego mocodawcy. W sumie Białczyński od Kuklińskiego wiele się nie różni i jeden i drugi to sprzedawczyk.

  https://opolczykpl.wordpress.com/pogaduszki/#comment-39594

  Admin

  Polubienie

 11. Ostatnio brzuch mnie boli i ciągle chce mi się rzygać. Jadam zdrowo, więc zastanowiłam się, co mogło mi zaszkodzić. Zagłębiłam się w siebie i odkryłam: ludzka głupota!!! To ona leży mi na wątrobie… To, co się dzieje w świecie i w naszym polskim grajdołku przechodzi wszelkie wyobrażenie. Rozsądni i uczciwi (chciałoby się wierzyć) ludzie okazują się agentami albo kompletnymi durniami. Młodzi ludzie, a co gorsze również całkiem dorośli, dali sobie wyprać mózgi inżynierią społeczną albo niuejdżem, a mnie zbluzgali od „kruchty” i „ciemnogrodu”. Wypisałam się z Facebooka, bo poziom zidiocenia przekroczył tam wszelkie granice… Trochę mnie pocieszyłeś pisząc, że 50% narodu nie bierze udziału w „demokratycznych” wyborach. Może jednak nie jest tak źle? Pytanie tylko, jaki procent z tych 50% wie co robi?

  Polubienie

  • Mario,

   Podesłano mi mailem Twoje wypowiedzi u CB. Jak widzisz ów „Słowianin” dał się zaciągnąć na fałszywą barykadę i walczy o gender. Nawet gadzinówka Zionzeitung GW nagle stała się dla niego wiarygodna. Tak, jakbyśmy nie mieli innych problemów na głowie. Kompletny odlot… albo wykonywanie polecenia służbowego. Chce, aby wydawano mu jego „mitologie” – musi słuchać poleceń. Już nie tylko szczuje na Rosję, nie tylko popiera banksterską „rewolucję” na Ukrainie, nie tylko chołubi zdrajcę Kuklińskiego – ale i walczy na fałszywej barykadzie pod nazwą „gender”. Obawiam się że coraz mniej jest rozsądnych blogerów – jak Ty czy ja.

   Polubienie

    • A o czym tu pisać – gender to ustawiona dla nieobrzezanych Goim fałszywa barykada. Z jednej jej strony stoi i walczy o „wartości chrześcijańskie” (z bezbożnikami, masonami i poganami) żydłactwo, katolactwo i „narodofcy” spod znaku rzymskiej szubienicy, a z drugiej strony stoją i walczą z ciemnogrodem odmóżdżeni polityczną poprawnością jewropejczycy, postempofcy, teleranctwo, geje, zoofile i reszta tej menażerii. A banksterzy zacierają kosmate łapska i po cichu wszystkim dokręcają śrubę i wypróżniają im portfele i konta. Ot co – czemu służy gender.

     Polubienie

     • Przepraszam, ale gdzie Wy widzicie u CB „walkę o gender”? Ja czytam to co pisze, i raczej widzę tam stwierdzenie, że „ani za, ani przeciw – ale pod warunkiem że nikt nikogo nie zmusza”. I tutaj zawiera się zarówno pewna tolerancja dla jednostki, jak i twardy brak zrozumienia i akceptacji dla obecnego gender – czyli walczącego i zmuszająca nas do uznania za normę tego, co jest raczej wyjątkiem.
      Przy okazji dodam, ze bardzo sobie cenię artykuły na tym blogu i czytam je regularnie.
      Jestem przeciwny takiemu „gender” jakie teraz się propaguje z podobnych przyczyn, jak Wy.
      Także uważam, ze sprawę po prostu rozwiązuje tzw.”równouprawnienie płci” w Słowiańskim wydaniu, a co bardziej poetycko można skwitować jako „dwie połowki pomarańczy” lub „wspólnota przeciwieństw”.
      Co do Kuklińskiego – też bym sie zastanowił czy podać mu rękę. Ale również tzw. „wiodąca rola Rosji” niezbyt mi się podoba (z powodów chociażby tego, jak rozgrywa swoją politykę Naszym krajem). Wogóle wiodąca rola obecnie kogokolwiek od razu budzu we mnie czujność.
      Ogónie – jedynym rozwiązaniem IMO jest wspólnota plemion (obecnie – narodów) Słowiańskim w wydaniu sprzed dobrze 1000 lat. Ale dopóki każdy z osobna naród nie przestanie usilnie ciągnąć w swoją stronę kosztem innych – nic z tego nie będzie. I to musi zacząć się od najniższego poziomu – pojedyńczego człowieka, rodziny, wioski, miasta itd.
      Tak to widzę, i ten pogląd dostrzegam także u CB. Chyba że ktoś uważa, że to projekcja.

      Polubienie

      • Adam,

       Białczyński dał się wciągnąć na fałszywą barykadę gender, zachwala i promuje gadzinówkę Zionzeitung: „Przytaczam bardzo ważny i sensowny artykuł z Gazety Wyborczej na ten właśnie temat” i gra rolę rozjemcy-pośrednika pomiędzy katolactwem a postempowcami. Normalny człowiek nie daje się tak wpuszczać w maliny i fałszywe barykady po prostu ignoruje.

       „Co do Kuklińskiego – też bym sie zastanowił czy podać mu rękę.”

       A ja się nie zastanawiam – takie kreatury i zdrajców jak Kukliński – za CIAowskie srebrniki sprzedające własny kraj – każe się banicją i infamią. A nie gloryfikuje jako bohaterów i wzorce do naśladowania.

       „Ale również tzw. “wiodąca rola Rosji” niezbyt mi się podoba (z powodów chociażby tego, jak rozgrywa swoją politykę Naszym krajem).”

       Gdzie widzisz rozgrywanie przez Rosję polityki naszym krajem? Ja bym sobie życzył, żeby Rosja miała choć drobny wpływ na nasz kraj – zgnojony rozszabrowany barak pod żydowską okupacją. Pierwsze co powinieneś – wyleczyć się z obsesji podejrzliwości wobec Rosji. Białoruś militarnie oddała się pod opiekę Rosji – i dobrze na tym wyszła.
       http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosyjscy-lotnicy-rozpoczeli-patrolowanie-bialorusi/ddrsf
       http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/999805,Mysliwce-z-Rosji-i-rakiety-Tor-M2-na-Bialorusi-Beda-patrole-rosyjskie
       NATO może Białorusinom teraz nagwizdać!

       „Wogóle wiodąca rola obecnie kogokolwiek od razu budzu we mnie czujność.”

       A Białczyński wciąż chce, aby w „międzymorzu” wymierzonym przeciwko Rosji wiodącą rolę mieli Polacy. Uważa nawet, że Ukraińcy powinni wreszcie zrozumieć, że są Polakami. A jak takie brednie odbiorą Ukraińcy? Oni mogą chcieć na odwrót – abyśmy my uznali się za Ukraińców. Polski szowinizm i kompleks niższości wobec Rosjan to bolączki Białczyńskiego.

       „Ogónie – jedynym rozwiązaniem IMO jest wspólnota plemion (obecnie – narodów) Słowiańskim w wydaniu sprzed dobrze 1000 lat.”

       Białczyński nie chce takiej wspólnoty – chce dominacji Polaków. O rzeczywistej słowiańskiej wspólnocie, wolnej od szowinizmów piszę właśnie ja – mamy czuć się w pierwszym rzędzie Słowianami, a nie Polakami. A Białczyńskiemu to nie pasuje, no bo Ukraińcy to przecież „Polacy” i muszą to sobie uświadomić. Jego zaślepia polski szowinizm – całkowicie sprzeczny ze słowiańskim Duchem.
       A już popieranie bandyckiej agenturalnej, banksterskiej „rewolucji” na Ukrainie i gotowość oddania Ukrainy w łapska komisarzy unijnych całkowicie Białczyńskiego przekreśla jako Słowianina. Jest propagandowym agentem banksterów!
       W jednym z komentarzy pod moim adresem ten agent napisał, że ja wyląduję na „śmietniku historii”. Otóż wolę wylądować na śmietniku historii, niż być szabas-gojem, użytecznym idiotą i agentem wpływu służącym banksterom i ich rozróbom. On sam wyląduje na śmietniku historii. Jego mitologia też. Bo jak banksterzy podbiją świat – w czym ten agent im propagandowo pomaga – to jego mitologia pójdzie na przemiał. Będzie wtedy mógł pisać o jedynie słusznej i prawdziwej żydowskiej mitologii. I będzie to robił. To taki typ…

       PS
       Orlicki już mu nawet podpowiadał jak. Pisał, że semiccy Samarytanie, pobratymcy Żydów to nasi pobratymcy pochodzący od Ariów. No bo Samaria znaczy, że są Ariami. Samaria – Sam-Aria – są Ariami. No i Białczyński będzie mógł pisać, że Słowianie i Samarytanie wywodzą się ze wspólnego pnia. I wilk będzie syty – banksterzy – i owca cała – CB piewca Samarii-Słowiańszczyzny. Aryjskiej naturalnie.

       Polubienie

  • No, chyba aż tak źle nie było – aż z ciekawości przeczytałem te komentarze. A w nich widzę:
   (@CB do @Astromaria) – „Tak – to wszystko co napisałaś jest prawdą”
   (@Zprowokowany do @Astromaria) – „astromaria 100% poparcia i pozdrowienia!!!”

   Jak dla mnie to znaczy coś innego, niż Ty, @Astromario, piszesz powyżej. Tylko dlaczego tak piszesz?

   Polubienie

   • 😉 Przepraszam,czy dobrze zrozumiałem że piszesz do mnie ??

    Wybacz Marysiu nawet nie zastanawiałem się nad tym kim jesteś . Po prostu ….”odruch bezwarunkowy „..{czy coś w tym stylu } się u mnie włączył ,wywołany słowem „gender” ,konsekwencją czego był atak „głupawki”. Ja prosty człowiek ,ściana wschodnia, IV świat ,nieomal „dziki Litwin „hehe .dość spontaniczny się znaczy .;)
    Czy jestem za „gender” na złość jakiemuś tam „Bogu” ? {dobre pytanie} .Nie ;mnie ten temat po prostu śmieszy . inna kwestia że moje poczucie humoru ,nie zawsze śmieszy innych . No cóż , bywa 😉 że się człowieki czasem ze sobą rozminą

    ” W całej ludzkiej historii więcej przestępstw popełniono z powodu posłuszeństwa, niż nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tak więc to nie sprzeciw, nie bunty i nie dewianci są zagrożeniem dla społeczeństwa. Prawdziwym zagrożeniem dla wszystkich społeczeństw są ludzie bezmyślnie i ślepo posłuszni jakimkolwiek władzom – Phillip Zimbardo “…………………………………………………………………………………………………………….zdecydowanie mam o pani jak najlepsze zdanie .

    Polubienie

    • a berkutowcom kosherna micha zapachniała ,,,,,,,jeśli idzie o wiadomości z ostatniej chwili ….

     biały ,czarny ,czy czerwony ….każdy pies służy tak samo ….za michę .itd…;)

     Polubienie

 12. Kaczyński broni bandytów na Ukrainie i ich podżega do działań przeciwko konstytucyjnym władzom na Ukrainie :

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Jaroslaw-Kaczynski-o-Ukrainie-to-nie-jest-czas-na-slowa-to-czas-na-dzialania,wid,16417276,wiadomosc.html

  Oto efekty tych działań – Fakty zezwierzęcenia wobec żołnierzy Berkutu :

  Żołnierz Berkutu z wydłubanym okiem pozostawiony przez oprawców na śmierć.

  Pobity i bezwładnie leżący żołnierz Berkutu – jeden z oprawców zdejmuje mu buty

  Kaczyński, Hofman, Lipiński i inni entuzjaści Euromajdanu niech już szykują miejsce w swoich domach na przyjęcie uchodźców – terrorystów. Jako obywatel Polski protestuje przeciwko opłacaniu pobytu i leczenia tych ludzi w Polsce za nasze pieniądze w sytuacji gdy Polacy mają utrudniony dostęp do służby zdrowia.

  PS. Jarosław Kaczyński to tchórz i podżegacz. W stanie wojennym gdy przyszła policja zasłonił się bratem, iż to o niego policji chodzi. Fajny braciszek, który donosi na brata policji.

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/18/waszyngton-zorganizowal-protesty-destabilizujace-ukraine/#comment-46892

  Admin

  Polubienie

  • „Rabin dowodzi, że żydzi zobowiązani są do wsparcia ‚walki o słuszną sprawę’, którą prowadzi naród Ukrainy” /
   „Pod moim dowództwem są już dziesiątki bojowców Majdanu, Gruzini, Azerowie, Ormianie (…) zapewnia żydowski aktywista Euromajdanu.”
   :
   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-euromajdanie-2014-02

   „A oto ‚pokojowi demonstranci’ tak uwielbiani przez unijnych demokratów: http://vk.com/video153393099_166677578
   Paweł Ziemiński

   „Rosja a sprawa Krymu”:

   „Dziś rano, po przerwaniu linii ‚rozejmu’, majdaniarze ruszyli w górę ulicy ‚tej z mostkiem’ (bodajże jest to Bankowa) pod dominujący Plac Niezależności hotel ‚Ukraina’ (obecnie Radison, najlepszy hotel w Centrum Europy). Ciekawym czy i ten ‚zamerykanizowany zabytek czasów stalinowskich’ też spłonie? Na wszelki wypadek z Wierchownej Rady Ukrainy dziś rano ewakuowano cały personel. Ponoć snajper, strzelający z Majdanu, postrzelił aż 20 berkutowców. Robi się gęsto, wciąż nie wiem w jaki sposób majdaniarze otrzymują posiłki, chociażby ropę do zasilania agregatów prądowych, skoro Plac Niezależności jest ponoć otoczony przez służby ‚miejskie’. Metro od 2 dni nie kursuje. Patrz dane i ‚prima translacja Espresso TV’ na http://www.km.ru; pokazywano przed chwilą pojmanego pułkownika ‚Berkuta’.”Marek Głogoczowski

   „Płatne eurooszołomy i ich sprzedajne media zgodnie z zasadami socjotechniki wszem i wobec ogłaszają, że milicja ukraińska masowo przechodzi na stronę otumanionych majdaniarzy. Nie ma to odbicia w rzeczywistości. Desperacja majdaniarzy, która musi skończyć się zwykłym bandytyzmem próbuje zasiać niepokój, ale jest jedynie zapowiedzią drgawek przed ostatecznym rozstrzygnięciem, które nieuchronnie się zbliża. Jeszcze kilka dni.
   Nerwowe ruchy tzw. polityków unijnych, tez świadczą o tym, że ich pole manewru się kończy..
   Radek, to pośmiewisko ‚polskiej polityki wschodniej’, winien lepiej wyjechać na narty. Bo wszystko co może osiągnąć, to opalenizna w Saint Moritz”

   tłum. i komentarz Pawła Ziemińskiego do:
   http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/985143

   „No, ale zapomina pan jeszcze o podstawowym dla pana cywilizacji łacińskiej zakonie ‚wiary’? i pieniądza ! czyli KK, którego emisariusze modlą się np. w Wilnie o pomyślność ‚rewolucji demokratycznej’ na kijowskim Majdanie.”
   Paweł Ziemiński

   „20.02.2014, g.16.30
   Przed chwilą w TVN24 syjonista Tusk mówił, że wysłannicy UE zagrozili prezydentowi Janukowyczowi, że jeśli zdławi żydowską rewoltę na Ukrainie, to ani on, ani nikt z jego rodziny nie będzie się mógł czuć bezpiecznie.
   Podobną propozycję złożył prezydentowi A. Łukaszence R. Sikorski.
   To nie są politycy, to są bandyci na usługach syjonistycznej mafii.
   Dariusz Kosiur

   „…w TVP Info, w programie J. Pospieszalskiego, niejaki W. Waszczykowski (pracował w MSZ, PiS) powiedział, że:
   ‚jeśli W. Janukowycz nie zechce oddać władzy, to może się powtórzyć wariant rumuński z 1989r.'”
   Dariusz Kosiur

   PS

   http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/18/waszyngton-zorganizowal-protesty-destabilizujace-ukraine/#comment-46863

   http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/18/waszyngton-zorganizowal-protesty-destabilizujace-ukraine/#comment-46939

   http://polish.ruvr.ru/2014_02_19/Wladze-Ukrainy-oglosily-rozpoczecie-operacji-antyterrorystycznej-9505/

   http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/20/euromajdan-jest-dobrze-przygotowana-operacja-polityczna/#comment-47003

   Polubienie

   • Odpowiedzialność za to co dzieje się na Ukrainie, za lejącą się tam krew spada wyłącznie na zakulisowych inspiratorów jewromajdanu, na tych co to finansują i na liderów owej banksterskiej rozróby. Nie zapominajmy, kiedy jewromajdan został zainicjowyny – po niepodpisaniu przez prezydenta Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z banksterską, bilderbergowską jewrounią. Jest więc oczywiste, że jewromajdan to robota agentury projewrounijnej i probanksterskiej. Która chce wydać Ukrainą na szaber banksterom. To, że do jewromajdanu dołączyli antyunijni banderowcy nie zmienia faktu, że jest to rozróba na obstalunek banksterów.

    Przy okazji tej bandyckiej antyukraińskiej rozróby nie zapominajmy o kilku podstawowych faktach:

    – jewromajdan jest inspirowany i finansowany z zewnątrz. Nie jest to „wewnątrzukraiński” problem,

    – jewromajdan udaje, że chce „demokratycznie” wybrać sobie nowego prezydenta. Demokracja tym zadymiarzom i bandytom nie schodzi z ust. Ale jaka to jest „demokracja” gdy garstka zadymiarzy, wandali, bandytów, podpalaczy wspierana trochę większą garstką skołowanych propagandą ludzi olewa wolę kilkunastu milionów Ukraińców którzy wybrali sobie prezydenta w jawnych wolnych i otwartych wyborach. Czy demokracja polega na tym, że garstka bandytów ma prawo negować wolę milionów i może niszczyć centrum stolicy, aby narzucić milionom swoją wolę? W myśl zasady – mamy w dupie, że Janukowycza wybrały miliony. my chcemy innego prezydenta – który sprzeda Ukrainę naszym mocodawcom – banksterom. (czytałem gdzieś w komentarzu taki dowcip – przychodzi na jewromajdan gość i mówi – „Szalom, po czemu kilo Ukrainy?”).

    – Co będzie gdy na całym żydo-zachodzie na centralnych placach stolic garstka zadymiarzy co chwilę będzie podważała ostatnie wybory i będzie podpalała i niszczyła centrum miasta – bo wybrany prezydent czy premier im się nie podoba? Czy wtedy żydo-media będą popierały i takie majdany?

    Przy okazji przytoczę absurdalne i załgane przykłady obrony jewromajdanu.
    Agent Białczyński w jednej z dyskusji napisał tak:

    „Panie Mehriel – dziwi mnie że nie odróżnia pan Majdanu i Zwykłego Ludu…”
    http://bialczynski.wordpress.com/2014/02/17/zrzeszenie-slowian-ruch-wolnych-ludzi-wiara-przyrody-gender-uznanie-praw-zwierzat-rasizm/#comment-61264

    Agent Białczyński nie zauważa, że tylko garstka Zwykłego Ludu jest na majdanie, a miliony Zwykłego Ludu wybrały sobie Janukowycza. Dlaczego agent Białczyński wspiera Garstkę Zwykłego Ludu, a nie Miliony Zwykłego Ludu. Które nie chcą majdanu i jewrounii? Dlaczego agent Białczyński chce Ukrainę wydać w łapska banksterów i komisarzy unijnych?
    I jeśli agent Białczyński popiera Zwykły Lud na majdanie, to powinien wiedzieć, że jeśli jewrmajdan wygra, to nie Zwykły Lud będzie prezydentem, premierem, mministrami. Nimi zostaną agenci banksterów i Ukrainę rozszabrują do końca, jak Polskę, Grecję, Portugalię czy Cypr. Dlaczego agent Białczyński życzy tak źle Ukrainie?
    Ano dlatego, że nie kocha Rosji. I aby ją osłabić, gotów jest pod banksterski nóż wydać braci Ukraińców.

    Rusofobiczne zaślepienie agenta Białczyńskiego przybrało rozmiar obłędu. W innym komentarzu napisał on tak:

    „Natomiast zaślepienie Opolczyka w kwestii Putina zaprowadziło go już na tak kompletne manowce jak uznanie za dobrodziejstwo dla Polski to że celuje on w Nas Polaków głowicami atomowymi.”
    http://bialczynski.wordpress.com/2014/02/15/rafal-orlicki-wolnosc-dla-trynkiewicza-owoc-magdalenki-i-okraglego-stolu/#comment-61130

    Jest to ewidentna bzdura, dezinformacja i manipulacja jednocześnie.
    Otóż ani jedna rakieta nie jest wymierzona w Polaków. Są one wymierzone w amerykańskie i NATO-wskie instalacje/obiekty wojskowe na terenie Polski.
    http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bild-rosja-rozmiescila-w-kaliningradzie-rakiety-krotkiego-zasiegu/qr2bj
    Jest sprawą jak najbardziej oczywistą, że gdybyśmy wystąpili z NATO, wypędzili „Amerykańców” i resztę NATO-wskiej hołoty z naszego kraju i ogłosili neutralność – ani jedna rosyjska rakieta nie byłaby w Polskę wymierzona. Bo po co. Prezydent Putin wielokrotnie okazywał sympatię dla Polaków odróżniając wszakże zwykłych Polaków od „polskich” władz. A tego zaślepiony rusofob i agent wpływu banksterów Białczyński nie pojmuje. Albo udaje że nie pojmuje. Bo zadaniem agentury jest szczucie na Putina. Bo ukrócił żydowskim szabrownikom ograbianie Rosji.
    https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/11/wojna-o-ukraine-oraz-czeslaw-bialczynski-i-jego-nieslowianska-rusofobia/

    Polubienie

    • Już w 2011 roku na Ukrainie ostrzegano: mamy informację, że George Soros szykuje nam tu drugą Libię
     O tym, że na Ukrainie może dojść do realizacji scenariusza znanego choćby z Libii mówiono od dawna. W kwietniu 2011 roku przewodniczący frakcji Partii Regionów Ołeksandr Jefremow ostrzegał przed kamerami telewizyjnymi, że finansista George Soros sponsoruje siły, które miałyby wywoływać niepokoje społeczne.
     Polityk nazwał wtedy potencjalne zagrożenie dla Ukrainy ‚scenariuszem libijskim’. – Mam nawet informacje, że Soros przekazał pewne fundusze na przygotowania określonych grup tutaj na Ukrainie, które mogłyby realizować scenariusz podobny do tego, który był realizowany w Afryce Północnej – mówił Jefremow.
     O finansowaniu Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku pisał brytyjski ‚Guardian’, który twierdził, że za finansowaniem opozycji stał Departament Stanu USA, USAID, instytuty National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute (finansowane przez rząd USA), Freedom House i właśnie Open Society Institute założony przez George’a Sorosa.
     Warto podkreślić, że czołowi politycy ukraińscy, którzy zdobyli władzę na fali Pomarańczowej Rewolucji nie kryli się z kontaktami z Sorosem. W 2008 roku premier Julia Tymoszenko stwierdziła, że stosuje się do rad Sorosa przy minimalizowaniu skutków światowego kryzysu na ukraińską gospodarkę. Opozycja zarzucała wtedy rządowi, że steruje kursem waluty zgodnie z interesem Sorosa.

     PS: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11686/kto-finansuje-prawy-sektor

     PPS: http://12160.info/photo/pamphlets-in-ukraine-handed-out-during-protests-and-pamphlets

     http://davidicke.pl/forum/co-dalej-ukraino-t13204.html#p183607

     „Kijowski Majdan jest próbą realizacji scenariusza z Syrii i niektórych krajów północnoafrykańskich. Za przykładem Syrii, pierwszym etapem jest destabilizacja kraju. Pozytywne będzie odizolowanie dziennikarzy od dostępu do miejsc wrażliwych, i szybie rozprawienie się z tymi bojówkami, aby ich odziały nie rozlewały się na inne miasta. Wspieramy Janukowicza i Ukrainę niezależną od Uni Jewropejskiej [i NATO – przyp.].” – Ginewra2012

     „W ogóle to przypomina scenariusz syryjski, tam też ci ‚rebelianci’ walczyli/walczą miedzy sobą, a pomimo tego że byli i są finansowani przez Amerykę, to wykrzykują antyamerykańskie hasła i mówią, że po pokonaniu Assada zaatakują Amerykę – widać w tym wszystkim jakiś szerszy plan globalistów, chcących zdestabilizować cały świat, żeby potem był pretekst do utworzenia globalnej dyktatury.” – przemex

     Polubienie

 13. http://ksiazki.wp.pl/agid,16396823,gid,16396823,opage,2,sort,14,tytul,Szczepan-Twardoch-Pisarz-ktory-nie-zostawia-jencow,galeria.html#opOpinie
  ——————————————————————————————————————-
  ~Hardcorowy [7 godzin temu]

  Ma racje. rząd rucha polaków

  odpowiedz
  Zgłoś do moderacji |0 [0]Nie zgadzam się z opinią Zgadzam się z opinią
  ~TFU NA GNIDY [przed chwilą]

  @Hardcorowy ^ ON TWIERDZI ŻE POLSKA RUCHA POLAKÓW ,NA STWIERDZENIE ŻE TO POLITYCY RUCHAJĄ POLAKÓW MA ZA MAŁY MÓZG I ZA MAŁE JAJA
  ——————————————————————————————————————-
  CZY SZCZEPAN TWARDOCH TO GENDER ???
  NIEEEEEEE , TO ZWYKŁY PEDAŁ JEST 😉

  TWARDOCH TWIERDZI ŻE W POLSCE JEST ŹLE A POLACY TO PRZYGŁUPY ,,,MOŻNA BY PRZYZNAĆ MU NAWET TROCHĘ RACJI ,,,TYLKO ŻE ON NIE CHCE ŻEBY W POLSCE BYŁO LEPIEJ ,ON ROZPACZA ŻE NIE DOGADALIŚMY SIĘ Z HITLEREM .ON CHCIAŁBY NAZYWAĆ SIĘ HERR TWARRDOCH ….TAK SAMO KUKLIŃSKI ,GDYBY CHCIAŁ WOLNEJ POLSKI ZAŁOŻYŁBY „PAS SZACHIDA” A NIE KUPOWAŁ SOBIE JACHTY .TFU AMERYKANIEC W DZIURĘ KOPANY
  P.S.
  cholerka zapomniałem o caps locku a nie chce mi się przepisywać 😉

  Polubienie

  • „Mój kolega Izrael Szamir napisał doskonały tekst nt. polityki i światowych Igrzysk, rosyjskich kompleksów i lekarstwa na nie w postaci Olimpiady w Soczi (Tytuł ‚The Secret History of Olympic Games’). Wyjaśnia on w nim sławną w świecie sprawę ‚toalety z podwójnym sedesem’ w wiosce olimpijskiej w Soczi. Po prostu pierwszych gości przed olimpiadą wpuszczono do pomieszczeń z nie wykończonymi jeszcze toaletami, na załączonym filmiku widać, że ‚apartament’ nie ma jeszcze nawet drzwi do łazienki oraz ścianki działowej między toaletami i pracownik się usprawiedliwia, że te ‚dodatki do siedzenia’ zostaną wstawione nazajutrz.
   Wot i o czym myślą bez przerwy na ZACHODZIE, w języku czeskim utożsamianym po prostu z wygódką, czyli sraczykiem bardziej elegancko…”
   – Marek Głogoczowski

   Polubienie

   • „Zaś co się tyczy samych obiektów sportowych, to Rosja wzięła tu przykład od Brytyjczyków i ich olimpiady letniej z 2012 roku. Zatem niektóre obiekty zaraz po zakończeniu zmagań sportowych, mają być rozebrane i pomniejszone, inne rozebrane i wywiezione na północ, i tam służyć sportowcom, a jeszcze inne zupełnie przerobione i docelowo mają służyć innym poza sportowym celom.
    Rosjanie szybko się uczą.”
    – „dyl”

    „A na Olimpiadzie Białoruś zdobyła medali więcej niż Polska (a Rosja chyba więcej niż USA, piszę to w chwilę po finale biegu na 50 km) co też w tak zwanym ‚narodowym morale’ coś oznacza. A jeśli chodzi o samą Olimpiadę, to na nią ‚Ruskie’ wydały tylko 15 mld dolarów, reszta z szeroko rozgłaszanych 50 mld poszła w infrastrukturę kraju Krasnojarskiego (elektrownie, drogi, nowe lotniska – np. to w Mineralnych Wodach, z którego odlatywałem już w 2011 – koleje i kolejki, hotele etc. Ta super-inwestycja w turystykę, w najbliższych latach z pewnością się zwróci.
    Jak to wyliczył mój kolega Izrael Szamir, igrzyska w Soczi ogląda circa 3 mld ludzi, a zatem na propagandę CHWAŁY ROSJI jest to tylko 5 dolców na głowę oglądacza telewizji na całym świecie. A zatem i te 15 mld dolarów, wydanych na przygotowanie ZWYCIĘSKICH IGRZYSK już teraz zwróciło się i to wielokrotnie.”
    – Marek Głogoczowski

    Polubienie

 14. taka ciekawostka czy cóś – http://halat.pl/drang_nach_osten.html

  Notabene autorstwa jednego z kilku kościółkowców zabierających się za Słowiańszczyznę, i co ważne – etnicznego Żyda dra n. med. Zbigniewa Hałata (nazwisko utworzone od Chałata), jednego z ideologów Radia Maryja (od wielu lat ma tam stały cykl felietonów; bywa także gościem na wykładach w WSKSiM ‚o.’ Rydzyka)!

  Admin

  Polubienie

  • Możliwe że ten cały {c}hałat to zgnilec.Nie znam chłopa i chyba pierwszy raz trafiłem na coś co napisał .Tak że j/w – zamieszczony link proszę potraktować jako „ciekawostkę” taką jak ten okaz ponadprzeciętnego poczucia humoru chyba 😉 —> http://4gramm.blogspot.com/2013/03/klucz-hirama.html.

   „Podbój nie dokonał się jednak nagle i nieoczekiwanie (…) lecz był wynikiem znacznie dłuższego i bardziej subtelnego procesu. Hyksosi rozpoczęli od powolnej i długotrwałej infiltracji społeczeństwa egipskiego, aż w końcu stali się na tyle silni, by przejąć kontrolę nad Oboma Krajami [Egiptu].” – ten scenariusz brzmi znajomo i pozostaje nadal aktualny…

   Admin

   Polubienie

 15. Jasne jest że USA wkroczyły na wyższy poziom zbrodniczości dopiero po drugiej wojnie światowej, zresztą do wkroczenia na ten poziom zbrodniczości przygotowywali USA długo, a ukoronowaniem tego procesu było stworzenie w 1913r. FED-u, a przystąpienie USA do I wojny światowej było w moim przekonaniu między innymi testem możliwości militarnych, gospodarczych, politycznych USA, podobnie II wojna światowa, w między czasie europejskie imperia kolonialne straciły dużo na znaczeniu na rzecz USA, a po drugiej wojnie światowej zlikwidowane, zresztą według planu banksterów, jedynym żandarmem na świat miało być USA, a Anglia i Francja miały spełniać rolę mocarstw lokalnych, sojuszniczych względem USA. Jeśli chodzi o MKULTRA to ja też przypuszczam że te programy nie zostały zastopowane, oni po prostu ten program zlikwidowali tylko oficjalnie. A potem prawdopodobnie stworzyli kilka/kilkanaście mniejszych programów i podprogramów o różnych nazwach i tak je utajnili że nie wie o nich nikt poza tymi którzy w tych programach uczestniczą oraz grupką najbardziej zaufanych i wtajemniczonych osób w kompleksie militarno-przemysłowym oraz finansowym, prezydęt czy kongres po prostu gówno wiedzą. Nadmienię że do prowadzenia tych programów użyli między innymi byłych niemieckich zbrodniarzy, lekarzy obozowych, przetransportowanych do USA pod koniec wojny oraz po jej zakończeniu w ramach operacji „paper clip”. Jeśli chodzi o wojnę secesyjną to w moim przekonaniu to była ustawka baksterów od samego początku do samego końca, sworzyli dwa przeciwstawne obozy, sfinansowali je napuścili na siebie dzięki swojej agenturze wewnątrz nich, celem tej ustawki było między innymi zwykła chęć zarobienia na dostawach i produkcji broni oraz na udzielaniu kredytów obu walczącym stronom, a także zarobienie na przyszłej odbudowie USA ze zniszczeń wojennych, ale także miało to an celu prawdopodobnie rozłożenie na łopatki USA stawiającej opór w sprawie utworzenia prywatnie posiadanego banku centralnego, oczywiście pod kontrolą banksterską i z tego powodu strzelano między innymi do takich prezydentów jak Lincoln, Garfield czy Jackson. Niewolnictwo tu było tylko pretekstem, zresztą uważam że banksterom istnienie niewolnictwa w USA było nawet na rękę, wiadomo, darmowa siła robocza. W ogóle wojna secesyjna zbiegła się dziwnie z interwencją zbrojną w Meksyku innych banksterskich marionetek, Anglii i Francji, oraz Hiszpanii przy współudziale Habsburgów, jednocześnie wzmocniono siły brytyjskie w Kanadzie, w moim przekonaniu robiono to po to aby w razie niekorzystnego przebiegu działań wojennych interweniować w konflikt była to po prostu polityka osaczania, okrążania z obu stron. Po prostu uważam że o ile banksterzy w jakiś sposób mogli gmerać przy powstaniu USA na przykład po przez infiltrowaną na wysokich stopniach wtajemniczenia masonerii przez agentów banksterów, ale także po przez tego żyda z Leszna o którym piszesz to po prostu nie mieli pełnej kontroli nad tym krajem. Dlatego próbowali na różne sposoby zainstalować tam bank centralny pod swoją pełną kontrolą żeby po przez niego opanować sektor finansowy/bankowy tego kraju, żeby wyniszczyć wszelką nie żydowską konkurencję wśród banków oraz żeby przejąć cały przemysł i skonsolidować go we własnych rękach.

  Polubienie

 16. Trudno postawę Kuklińskiego oceniać pozytywnie. Wojsko nie jest od politykowania, żołnierz (polski, rosyjski, amerykański, francuski, japoński, jakikolwiek inny) ma być wierny złożonej przysiędze i wypełniać rozkazy. Filozofowanie niech wojskowi zostawią yntelektualystom.

  pozdrawiam

  Polubienie

 17. Panie Opolczyk, czytam , czytam i nie zabieram glosu ….ale dzisiaj juz nie moge. Tysiace patriotow polskich sa bezsilni jak ratowac Ojczyzne.Mowia profesorzy, naukowcy , dziennikarze i nic z tego nie wynika – tylko to ,ze brak zorganizowania.Sprawa nie jest taka trudna ale i nie prosta. Nie silmy sie na powstanie narodowe, wyjscie milionow ludzi na ulice, to zaglada narodu po raz kolejny. Mamy wspanialych mlodych ludzi fachowcow sprawdzonych w Iraku , Afganie, Czadzie , Sudanie.To tez sa patrioci polscy. Snajperzy, saperzy itd.Kasa dla ich sprzetu sie znajdzie / zbierzemy – my Polacy z calego swiata /.Pewnego dnia robactwo bedzie znikac pojedynczo z naszej ziemi. Powoli ale skutecznie, a reszta spie…..li przed holosprawiedliwoscia.

  Ja nie nawołuję do powstania narodowego, ale kiedyś ludzie sami wyjdą na ulicę. Jak w Bośni. Za „specjalistów” z Afganistanu, Iraku, Czadu, Sudanu jest mi po prostu wstyd – pomagają w banksterskich wojnach i okupacjach. Kasa dla nich to miliony – skąd je weźmiemy? I jak udowodnimy, że nie jesteśmy terrorytami a patriotami?
  I o jakiej „holosprawiedliwości” piszesz? Chcesz mnie wrobić w nawoływanie do pogromów, mordowania i palenia?
  Mam wrażenie, że nie masz czystych zamiarów.
  opolczyk

  Polubienie

 18. Szlag mnie trafia jak widzę co na Ukrainie wyprawia płatna agentura banksterów, różnej maści pożyteczni idioci, zadymiarze, gówniarzeria wszelkiej maści, pro jewropejskie szumowiny, bandyci, kryminaliści, stare dziady, żule spod budki z piwem, banderowcy, terroryści, bojówki szkolone przez NATO i inne squrwysyństwo. Ale to by było jeszcze nic, nawet z własną rodziną nie mogę się dogadać w tej kwestii, tak bardzo wierzą w telewizyjną, odmóżdżającą, obrzydliwie jednostronną, histerycznie antyrosyjską, gównianą żydo- propagandę. Qurwica mnie dzisiaj brała jak słuchałem tego telewizyjnego pieprzenia o rzekomej jednostronności mediów rosyjskich, tak bardzo przeklętym syjonistycznym szmaciarzom, spedalizowanym eurosodomistom przeszkadzało że rosyjskie media po prostu nazwały zwyrodniałych „eurosrajdaniarzy” po imieniu – czyli po prostu terroryści, czyli tak jak na to zasłużyli. Co prawda nie jestem zwolennikiem wszelkich pacyfikacji, rozpędzania, tłumienia i tym podobnych taktyk ale po prostu tam gdzie są realizowane plany globalistów są tylko dwie możliwości, albo ustępujesz globalistom i ich płatnym najemnikom i oddajesz kraj w niewolę albo rozjeżdżasz robactwo czołgami jak choćby Assad w Syrii i Janukowycz czym prędzej będzie musiał wybrać to drugie, bo z syjonistycznym robactwem z tego co widzę się nie dyskutuje, nie negocjuje, syjonistyczne, spedalizowane robactwo się miażdży bezwzględnie. I jasne jest że gdybyśmy teraz wyszli na ulicę i urządzili w Polsce drugi majdan to syjonistyczne, spedalizowane robactwo bez wahania wytoczyło by na ulicę wszystko co ma w arsenałach i skierowało przeciwko nam, bezwzględnie nas miażdżąc, a przy okazji wyzywając nas od terrorystów, ekstremistów zagrażających bezpieczeństwu państwa i zachodniej marionetkowej względem banksterów gównokracji – największemu gównianemu nieszczęściu ludzkości jakie się jej mogło przytrafić.

  Polubienie

 19. „Żydzi nie mają zamiaru robić za żadnych Światowych Żandarmów ! jeżeli będą mieli w tym jakikolwiek interes to bez zmróżenia oka wepchną USA w śmiertelną wojnę a swoje interesy przeniosą w inną część świata.” – wcześniej tak potraktowali przecież Imperium Brytyjskie, które było pierwszym żandarmem na świat, pierwszą marionetką banksterów, kiedy już wypromowali USA i przetestowali go w boju podczas I i II wojny światowej to zwyczajnie podjęli decyzję o likwidacji Imperium Brytyjskiego, przekształceniu we Wspólnotę Narodów i wciągnięciu jej w system ONZ i USA też to czeka, banksterzy wycyckają, wykorzystają ten kraj do zera, a następnie doprowadzą do jego upadku i wciągnięcia w system rządu światowego, gdzie państw narodowych już nie będzie, wszystkie zostaną zlikwidowane a jedyne co pozostanie po nich to już tworzone tak zwane regiony – czyli prowincje przyszłego rządu światowego.

  Polubienie

 20. opolczykpl : Białczyński nie chce takiej wspólnoty – chce dominacji Polaków

  – błąd, on chce dominacji w „związku” żydostwa już teraz uważającego się za bardziej polskie od Polaków, już teraz fabrykujące brednie o jakowyś związkach Polaków z ich 12 plemionami sadystów, degeneratów, sprzedawczyków czy tylko usłużnych TW jak białczyński. To jest przejmowanie naszej tożsamości narodowej (spuściznę po Marduku/ Śhivie już przejęli jako kabała) by po iluś tam latach przy zerowym odporze tej gebelsowej demagogi określenie żyd było równoznaczne z określeniem Polak. Do tego ta i inne sprzedajne kanalie dążą. Srebrniki na książkę i lojalka zobowiązuje.

  Wystarczy popatrzeć na „jego” sposób prowadzenia dyskusji a esbeckie szkoły dla partyjniaków staną przed oczami z tamtejszymi zaleceniami gnojenia oponenta dziś praktykowanymi i u hasbary. Pewnych rzeczy się nie da zamaskować etykietką „rodzimowierca”. Czemu on nie publikuje chronologii dziejów jak to robi Szydłowski (nie wnikając w istotę). Czemu tylko wyrywne kolorowane kawałki dla przyciągania miłośników. Historia jest niebezpieczna bo pokazałaby dążenia jego mocodawców w trakcie ustawicznego DRANG NACH SLAVE. A kolorowe obrazki są politycznie neutralne i zawsze je można „okrasić” słowotwórczym ideologicznym bełkotem co widać, słychać i coraz bardziej czuć na tamtym capiącym probanderowskim, prosyjonistycznym bełkotem blogu.

  „Są też rzetelne [(koszerne) portale – przyp.] chociaż CZARNE – Niezalezna.pl [m.in. od rozumu oraz Słowian (w tym Polaków) – przyp.] (to przynajmniej jest polskie chociaż PISowskie [a właściwie to (w obu przypadkach) żydowskie – przyp.]).” 😉 –
  Fragm. komentarza Białczyńskiego
  (podkreślenia i przyp. moje)

  Admin

  Polubienie

  • Ktoś,

   Napisałeś cytując mnie (Białczyński nie chce takiej wspólnoty – chce dominacji Polaków) tak:

   „- błąd, on chce dominacji w “związku” żydostwa już teraz uważającego się za bardziej polskie od Polaków…”

   Zadziwiające (a może i nie zadziwiające) jest to, że CB najbardziej prożydowską i zasłużoną dla Żydów agenturalną partię PiS i jedną z jej internetowych załganych stron (Niezależna.pl” – niezależna od prawdy i rzetelności) uważa za „polskie”. W jednym z jego komentarzy przytoczonym przez Słowianina napisał on:

   „Są też rzetelne chociaż CZARNE – Niezalezna.pl ( to przynajmniej jest polskie chociaż PISowskie)…”

   No cóż – jeśli on czarne uważa za RZETELNE – to jest po prostu kłamcą i propagandowym piewcą wyssanej przez niego z palca domniemanej rzetelności „czarnego”. „Czarny” łgał, łga i będzie łgał – bo taka jest jego załgana natura. I jeśli „to” – („niezależna”) – jest pisowskie – to nie może być polskie, bo PiS to najbardziej wierna Izraelowi i Żydom partia. Przypomnę choćby to, że to PiS wniósł do knessejmu ustawę o odszkodowaniach dla Żydów:
   http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
   O odszkodowania dla Polaków za żydowskie zbrodnie na Polakach PiS nie wystąpił. A ikona PiS, „mennczennik smoleński”, prezydęt Kalkstein był najbardziej zasłużoną dla jego pobratymców marionetką polityczną:

   1. uczestnik żydowskiego spisku w Magdalence
   2. zalegalizował i z radością powitał żydowską Bnai Brith, zdelegalizowaną w 1938 roku
   http://raj.nowyekran.net/comments/14
   3. protekstor Grosa (zablokował ekshumaję w Jedwabnym, dzięki czemu szumowina Gros może pluć na Polaków)
   4. zwolennk Unii Jewropejskiej (podpisał bilderbergowski TL)
   5. zwolennik wojen na Bliskim Wschodzie, np. w Iraku wbrew polskim interesom a służącym interesom Izraela i banksterów
   6. obrońca Gruzji (która wojnę z Rosją zaczęła atakim na Cchinwali, burząc je w 90 proc. i zabijając ok. 2000 ludzi)
   http://prawica.net/node/13227
   7. prekursor obchodzenia Chanuki w pałacu prezydenckim (zażydzanie siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej)
   9. znany z bezczynności wobec obrzydliwego antypolonizmu jego pobratymców
   10. gorliwy i ślepy zwolennik Izraela (zawetował Raport Goldstone’a, przygotowany dla ONZ, który oskarżał Izrael o dokonanie przestępstw wojennych w Gazie)
   11. sponsor (za publiczne pieniądze) muzeum Żydów polskich.
   12. gorliwie wspierał nagonkę na Białoruś i Łukaszenkę. W tym celu promował m.in. banksterską agentkę Andżelikę Borys (którą miałem wątpliwą przyjemność poznać osobiście, a nawet pociągnąłem ją co nieco za język – i stąd wiem, że była ona agentką banksterskiej sitwy)
   13. oficjalnie “walczył” z PO a po cichu chodził na pogaduszki z Tuskiem do fundacji globalisty Sorosa.

   To za sprawą PiS agentura banksterów i Izraela wykorzystywała polskie wojsko w wojnach służących interesom Izraela i banksterów.

   A dla Białczyńskiego PiS i jego internetowa propagandowa kłamczucha „Niezależna.pl”, załgana jak gadzinówka GW tylko w inną stronę są „POLSKIE”. Jeśli tak jest, to masz Ktosiu jak najbardziej rację – Białczyński chce dominacji w związku żydowstwa, udającego Polaków – takiego jak ci z wierchuszki żydowskiej PiS.

   A już media rebe Rydzyka nazwaćpolsko-watykańskie” – i stroić się przy tym w piórka „Słowianina” – to trzeba mieć tupet i pewność, że jego czytacze są już propagandą w wykonaniu trio Białczyński, Orlicki i Smoliński komletnie zaczadzeni. I te bzdury po prostu kupią. Katolicyzm ma wg Białczyńskiego coś wspólnego z polskością! Ciekawe co?
   Zorian Dołęga-Chodakowski w grobie się przewraca słysząc taki żydłacki bełkot w ustach rzekomego piewcy Słowiańszczyzny.

   Polubienie

 21. KATOLICKI BAJER

  Taki tekst znalazłem — obok innych, całkiem dorzecznych. Wygląda na to, że katolicy są w trakcie przepoczwarzania… Więc może warto wziąć to pod uwagę?

  „Pułkownik Kukliński – to nie dezercja z polskości
  Posted on 18/02/2014 by emjot

  Oglądając film „Jack Strong” w reżyserii Władysława Pasikowskiego zastana- wiałem się, jak można zachęcić do jego oglądania młodzież, jak poprowadzić zajęcia na ten temat.

  Bo pójść naprawdę warto. Film nie przekłamuje historii pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, do tego akcja toczy się wartko. A problemy. Wydaje się, że główny dotyczy samotności bohatera. Drugi to poddanie się sowietyzacji, uległości narodu na tak daleko zaawansowaną indoktrynację.

  W edukacji szkolnej chyba warto zestawić sytuację głównego bohatera z tytułową postacią poematu „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza. Tam też bohater jest sam wśród ludzi, żyjąc w niewoli krzyżackiej szykuje zemstę najeźdźcom.

  Gdzieś w głębi wydobywa się jego skarga: „Jakżem samotny pod niebem i w niebie! Nie mam nikomu, nigdzie, nic, powiedzieć”.

  Ale ma swego starego spowiednika Halbana.

  Ryszard Kukliński nie miał nawet tej jednej osoby. Wallenrod miał swą mityczną Aldonę, pułkownik o swej współpracy z Amerykanami powiedział żonie, synom dopiero w dniach ewakuacji, w listopadzie 1981 roku, a trwała ona prawie dziesięć lat.

  O tym skazaniu na samotność z wyboru mówi prowadzący oficer CIA, że „musisz milczeć – będziesz żył z tym sam”. I żył.

  Konrad Wallenrod, jak czytamy, swe samotne zgryzoty topił w „gorącym napoju”.

  Pułkownik Kukliński?

  Czasami widzimy go, gdy biesiaduje z kolegami z pracy. Taki to był mundurowo-peerelowski sznyt. Nie mógł się wyłamać. Jak musiało to być trudne, żeby po alkoholu czegoś więcej nie powiedzieć.

  A są w filmie pokazane sceny dosyć osobiste, wspomnienia strzelania do robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, uwagi, czy „pijemy jak radzieccy, czy zachowujemy się jak radzieccy”.

  Czyli dylematu uległości, tego oddawania wolności za miskę chleba, którą wskazywał w swych utworach Kazik z zespołu „Kult”.

  I tu pojawia się drugi wielki problem filmu, ale i nas Polaków. Różnicy między rusyfikacją a germanizacją. Dodając, że rusyfikacja przeszła swe drastyczne modyfikacje po rewolucji październikowej.

  Jej wykwit – sowietyzacja – była takim totalnym atakiem na wolność duchową człowieka. Nie można żyć obok. Musiało się oddać nie tylko życie zewnętrzne, ale i duszę, umysłowość.

  Pokazuje to między innymi wielki film „Róża” Wojciecha Smarzowskiego, gdzie bohater, powstaniec warszawski, nie może zwyczajnie żyć-kochać na uboczu, gdzieś na Mazurach. Ma się tłumaczyć z życia, pokajać, ma być ich, bez prawa do prywatności.

  Warto tu przypomnieć inne słowa Adama Mickiewicza – z prologu „Dziadów”, który dogłębnie doświadczył zła caratu.

  „Mam być wolny – tak! nie wiem, skąd przyszła nowina, lecz ja znam, co być wolnym z ręki Moskwicina. Łotry, zdejmą mi tylko z rąk kajdany, ale wtłoczą na duszę, ja będę wygnany.”

  Właśnie to zawłaszczanie dusz jest najbardziej dramatyczne.

  W filmie Pasikowskiego ciekawy jest też wątek służb specjalnych, słynnego GRU.

  Ich przedstawiciel, który ma wykryć przecieki (wątek przecieku watykańskiego) z odrazą mówi o części mundurowych – i to nie tylko z polskiej armii. Oni znali i znają słabości ludzi, ich pazerność, zdolność do korupcji, kłamstw. To ze słabości ludzkich rodzi się potem donosicielstwo, agentura (przynajmniej jej część).

  Z perspektywy rozmowy z młodzieżą szkolną ważnym wątkiem może być też cena rodziny za poświęcenie któregoś z rodziców. Widzimy bunt, pewne problemy z używkami jednego z synów jeszcze podczas życia w Warszawie. Poznajemy też cenę, jaką zapłacili, ginąc tragicznie już w USA, gdzie próbowali funkcjonować jak wolni ludzie…

  No i to pytanie zasadnicze, co jest dezercją z polskości, jej zdradą. Czy wybrać los Kuklińskiego, czy postąpić jawnie, jak Ryszard Siwiec, który podpalił się, ze skutkiem śmiertelnym podczas centralnych dożynek w Warszawie, protestując przeciw wejściu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji.

  Reżyser wyraźnie wskazuje, że Pułkownik, który nazywał siebie Polskim Wikingiem (PV), nie brał pieniędzy za przekazywane informacje.

  Film pokazuje, że Polska była w tym czasie krajem niewolonym, z butą i arogancją dowództwa wojsk radzieckich, takim korytarzem z Moskwy na Zachód.

  W tym sensie można przywołać i uznać za ważne usunięte przez carską cenzurę w „Konradzie Wallenrodzie” słowa:

  „Tyś niewolnik, jedyną bronią niewolników jest zdrada”.

  Podobnie jak wybrane przez Adama Mickiewicza jako motto słowa z „Księcia” Niccolo Machiavellego: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem”. Czyli nie „albo”, ale „i” – jednym i drugim.

  Jack Strong, czyli pułkownik Ryszard Kukliński, próbował. Pamiętajmy o tym, także w edukacji szkolnej.”

  http://forumemjot.wordpress.com/2014/02/18/pulkownik-kuklinski-to-nie-dezercja-z-polskosci/

  „Pewna budowla w Dniepropietrowsku na Ukrainie budziła we mnie podejrzenia co do linii politycznej tego kraju i jego rzeczywistych intencji, czym właściwie jest ten obecny ukraiński rząd. Bo czy w normalnym, suwerennym kraju, wolno budować w centrum jakiegoś miasta takie ‘rzeczy’? – jest to dość niepokojące.
  http://forumemjot.wordpress.com/2013/12/09/ukraina-dwadziescia-jeden-pieter-menory-czyli-relacja-z-dniepropetrowska-o-czym-marza-zydzi-w-polsce/
  – Ginewra2012

  Admin

  Polubienie

  • Panie Gerwazy

   Po kolei …

   Zacznijmy od tego, że film o kanalii Kuklińskim zrealizowała antypolska szumowina – tfórca haniebnego antypolskiego paszkwilu – Pokłosia. Gdyby Polska była normalnym krajem to za Pokłosie powinna ta szumowina stanąć przed sądem i za szkalowanie i oczernianie Polaków wylądować na długie lata w kamieniołomach. A tymczasem ta szumowina kreuje renegata Kuklińskiego na bohatera, a nawet na Wallenroda.

   Najistotniejsze kłamstwa wklejonego przez Pana tekstu – katolickiego bajeru:

   – brednie o „sowietyzacji” i zaawansowanej inoktrynacji w czasach PRL pomijające fakt obecnego znacznie głębszego odmóżdżenia Polaków przez żydowską propagandę. I ani słowa o odmóżdżającym skatoliczeniu milionów Polaków. Jak widać żydowscy propagandyści węszą wszędzie tylko „sowietyzację” i „głęboką indoktrynację” w czasach PRL – co jest wyssanym z palca mitem. Gdybyśmy byli wtedy zsowietyzowani, to by w Solidarności nie było 10 milionów ludzi. Plus rzesze rolników w ich Solidarności, plus NZS itp.

   Szukanie analogii postaci Kuklińskiego i Wallenroda to zwykłe oszustwo. Byłoby uprawnione, gdyby Kukliński zaciągnął się do CIA udając „Amerykanina” – i tę instytucję morderców od środka rozwalił. Choć kto wie – być może Kukliński był rzeczywiście „Wallenrodem” – ale w drugą stronę – udawał Polaka, wkręcił się aż do Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego, a gdy go namierzono – zwiał do swoich – do „amerykańskich” Żydów. Był więc ich „Wallenrodem” w polskich szeregach.

   Ponadto łże szumowina Pasikowski – renegat (a może żydo-amerykański „Wallenrod”) Kukliński brał pieniądze. Donosił, zdradzał, kapował u morderców z CIA na przełożonych i kolegów za mamonę, srebrniki, dolce. A szumowina Pasikowski chce kapusia za pieniądze przerobić na bohatera.

   Cała reszta tych „dywagacji” to zwykły bełkot mający ukryć chamską dezinformację i kreowanie renegata i kanalii na bohatera.

   Polubienie

 22. INTELEKTUALNA BREJA

  Panie Andrzeju,

  ja bardzo rzadko oddaję się cytologii stosowanej. Wychodzę bowiem z założenia, że każdy niezbyt poszkodowany na umyśle ma takie same możliwości czytania jak i ja. Jeśli zdecydowałem się podrzucić tu Panu tę intelektualną breję w całości, to dlatego, że komentarz wydawał mi się zbyteczny. Tak więc czasem lubię być archiwistą.

  Polubienie

  • Panie Gerwazy,

   problem jest w tym, że poza Panem, mną i innymi ludźmi zaglądającym do mojej pogańskiej ostoi, którzy niezbyt są poszkodowani na umyśle zachodzą tutaj emisariusze sił pomrocznych i ich starsi w sianiu nienawiści i zamętu bracia w nadjordańskiej wierze. Którzy mają porażone umysły. I to ze względu na emisariuszy tychże pomrocznych sił napisłem com napisał. Aby nie było wątpliwości w którą stronę wieją u mnie wnuki Strzyboga.

   Polubienie

 23. DO ARCHIWUM

  „Sejm RP 333 głosami „za” przyjął uchwałę, że amerykański szpieg (choć może i sowiecki), był wielkim patriotą, który dobrze zasłużył się Polsce i stoi w jednym szeregu z bohaterami

  walk o polską niepodległość.

  Tak więc, wielkim patriotą był szpieg, który przekazywał obcemu mocarstwu dane o polskim systemie obronnym, narażając żołnierzy Wojska Polskiego na masakrę w razie konfliktu oraz narażając samo istnienie państwa polskiego, jakim był PRL, i w jakim wciąż, po przeprowadzeniu kosmetycznych zmian (nazwa, godło, nowa konstytucja), i zachowaniu zobowiązań, żyjemy. Państwo to było powszechnie uznanym podmiotem polityki międzynarodowej /…/ Żadnej innej Polski nie było. Jest zupełnie oczywistym, że Kukliński występował przeciwko temu państwu jako takiemu, a nie tylko przeciw grupie rządzącej. W razie zwycięskiego dla Zachodu konfliktu konwencjonalnego, Polska utraciłaby, bez najmniejszych wątpliwości, wspomniane Ziemie Odzyskane /…/ Kto nie zdaje sobie sprawy z implikacji działań szpiegowskich podejmowanych w takim zakresie przeciwko PRL, jest w najlepszym wypadku niepoważny.

  Nadto, należy zapytać głosujących za uchwałą, czy postawa indywidualnego decydowania o racji stanu Polski będzie odtąd wzorcem? Czy można od tej pory swobodnie, zgodnie ze swym najgłębszym przekonaniem (jak rzekomo Kukliński), oddawać się w służbę rozmaitych wywiadów, a potem bronić własnych poczynań, powołując się na casus Kuklińskiego? „/…/

  (Cały artykuł Adama Śmiecha z 21 lutego 2014 roku znajduje się w „Jednodniówce Narodowej”)

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.