Słowiańszczyzna, globalizm, banksterzy i Rosja

.

74_full

.
Sprawa Słowiańszczyzny, powrót do naszej prastarej słowiańskiej, pogańskiej, przed-żydowskiej/chrześcijańskiej tożsamości i kultury są dla mnie na codzień sprawami priorytetowymi. Niestety nie możemy tracić z pola widzenia największego dla nas obecnie zagrożenia – bandyckiego, banksterskiego, ludobójczego globalizmu. Stanowi on dla nas zagrożenie biologiczne i egzystencjalne.
O bandyckim globaliźmie nie będę się zbytnio rozpisywał. Dla mających oczy otwarte sprawa jest jasna i oczywista – garstka żydowskich psychopatów banksterów z Rothschildami i Rockefellerami na czele chce podbić, ujarzmić i zniewolić całą ludzkość depopulując przy tym 80 % mieszkańców Ziemi, a ją samą chcą zagarnąć na ich własność. Do tego ostatniego służy im żydo-kapitalizm i „prywatyzacja” czyli przejmowanie przez Żydów (często za długi w które świadomie i celowo wpędzane są całe państwa) na prywatną własność wszystkiego łącznie z lasami państwowymi i monopolem na zaopatrzenie w wodę pitną. W celu przekonania nas do konieczności zainstalowania światowego rządu wymyślane i inscenizowane są przeróżne „globalne zagrożenia”. W tej manipulacji idzie po prostu o to, aby wmówić nam, że globalne zagrożenia mogą być skutecznie zwalczane jedynie przez globalny rząd. Jest to podstępne oszustwo. Tym psychopatom idzie po prostu o władzę nad Ziemią i nad nami. Plany te – podbój i zniewolenie ludzkości wymyślili żydowscy kapłani już w starożytności. Znajdziemy te plany w żydowskiej księdze zbrodni – biblii – „piśmie świętym” żydów i żydo-chrześcijan.

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.
Rodzaju 17, 8

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.
Powtórzonego prawa 7, 2

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

Izajasza 61, 5-6

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.
Izajasza 49, 22-23

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

.
“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”
Jub. 32, 18-19

.

W sposób planowy i zorganizowany podbijają żydowscy banksterzy Ziemię od roku 1773. Głównymi ich narzędziami są:

– Propaganda. W tym celu przejęli oni nieomal wszystkie media całego żydo-zachodu.

– Kontrola pieniądza i monopol na jego emisję.

– Kontrola gospodarek zachodu będących już nieomal w komplecie ich własnością prywatną.

– Kontrola marionetek politycznych pełniących funkcje prezydętów, premierów żondóf, kancleżóf czy komisaży jewrounii.

– Kontrola ponadnarodowych instytucji (NATO, WHO, Bank światowy, MFW i.in.).

Jednym z istotnych elementów planu banksterów było utworzenie po II wojnie św. Izraela. Dla Żydów od wieków żyjących w diasporze jako „koczownicy” rozsypani po całym świecie miało to znaczenie przede wszystki symboliczne. Ukoronowaniem tego elementu ich planów ma być oczyszczenie Palestyny z nie-Żydów (czytaj – eksterminacja Palestyńczyków) i budowa III świątyni w Jerozolimie. Nawet dla Żydów bardziej wierzących w Mammona niż w Jahwe ludobójcę III świątynia będzie symbolem panowania Żydów nad światem. Jednakże aby tę świątynię wybudować muszą banksterzy przeprowadzić najpierw ostateczne rozwiązanie kwestii muzułmańskiej. Bo jest oczywiste, że wyznawcy proroka będą bronili meczetu Al Aksa i Kopuły na Skale stojących w miejscu, gdzie ma stanąć III świątynia. Wprawdzie rządy i władcy większości krajów muzułmańskich zostały już dawno zwasalizowane przez głównego wykonawcę banksterskich planów, światowego żandarma, banksterski folwark – USA – ale i one nie odważą się wystąpić przeciwko własnej ludności w sytuacji gdyby Żydzi wjechali buldożerami na wzgórze świątynne i wyburzyli muzułmańskie świętości. Wtedy miliard muzułmanów ruszyłby na Izrael. I stąd banksterzy muszą  ten problem rozwiązać. Destabilizacja krajów islamu, „rewolucje” w nich inicjowane, okupacje i bombardowanie ich, szczucie muzułmanów na siebie nawzajem, ale i szczucie rzymskiej szubienicy na półksiężyc to elementy ostatecznego rozwiązania kwestii muzułmańskiej (i arabskiej).

Największą jednak przeszkodą dla banksterów w ich zbrodniczych planach jest Rosja ze względu na jej wielkość, bogactwa naturalne i potencjał broni jądrowej. Szczególną wściekłość banksterów wywołuje to, że Rosję w czasach Jelcyna, familii i Bieriezowskiego („ojca chrzestnego” na Kremlu) mieli już w swoich łapskach.

http://ksiazki.newsweek.pl/kasjer-jelcyna,63467,1,1.html

Ku ich wściekłości Władimir Putin wytypowany przez Bieriezowskiego jako następca Jelcyna nie okazał się bezwolną marionetką żydowskich oligarchów, jak na to oni liczyli. Od kilkunastu lat powoli odbudowywuje on totalnie zniszczoną przez żydowskich oligarchów gospodarkę, kroczek po kroczu ogranicza wpływy „rosyjskich” Żydów i coraz bardziej otwarcie przeciwstawia się bandyckiemu globalizmowi. Rolę i znaczenie Rosji dobrze obrazuje wypowiedź Zbiga Brzezińskiego, Żyda, podkomendnego Rockefellera, który mowi o konieczności jej osłabienia:

.

“Ukraina, nowe, ważne pole na szachownicy eurazjatyckiej, jest sworzniem geopolitycznym, ponieważ samo istnienie niepodległego państwa ukraińskiego pomaga przekształcać Rosję. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium eurazjatyckim: może wciąż próbować zdobyć status imperialny, lecz byłaby wówczas imperium głównie azjatyckim, stale wciąganym w rujnujące konflikty z od niedawna suwerennymi narodami Azji Środkowej, które nie pogodziłyby się z utratą niepodległości i byłyby wspierane przez bramie kraje islamskie na południu. Chiny także sprzeciwiałyby się restytucji rosyjskiej dominacji w Azji Środkowej, gdyż są coraz bardziej zainteresowane nowymi niepodległymi państwami położonymi na tym obszarze. Jeżeli jednak Moskwa ponownie zdobędzie władzę nad Ukrainą, wraz z pięćdziesięcioma dwoma milionami jej obywateli, ogromnymi bogactwami naturalnymi oraz dostępem do Morza Czarnego, automatycznie odzyska możliwość stania się potężnym imperium spinającym Europę i Azję. Utrata niepodległości przez Ukrainę miałaby natychmiastowe konsekwencje dla Europy Środkowej, przekształcając Polskę w sworzeń geopolityczny na wschodniej granicy zjednoczonej Europy.”

https://opolczykpl.wordpress.com/2013/12/16/sojusz-i-wspolnota-wszystkich-slowian-czy-rozbijackie-miedzymorze/#comment-61322

Pamiętajmy wszakże, czytając tę opinię, że zwrot „niepodległa” (od Rosji) Ukraina jest w ustach Brzezińskiego propagandowym oszustwem. Polskę, totalnie zgnojoną, zniewoloną i rozszabrowaną Brzeziński także nazywa „niepodległą”.

Bardzo dobrze i trafnie ocenił plany banksterów wobec Rosji (i nie tylko) „przemex„:

„W tym co się dzieje na bliskim wschodzie chodzi oprócz kontroli nad zasobami naturalnymi i strategicznymi obszarami, głównie o to aby zdobyć kontrole nad Rosją, czyli centralną częścią euroazji, ponieważ na tym kontynencie jest większość zasobów świata, zdobycie nad nim kontroli gwarantuje władze nad światem. Co do bliskiego wschodu chodzi o to aby przejąć kontrole nad wszystkimi państwami tam leżącymi, rozbić je na mniejsze państewka uzależnione od anglo – amerykańskiego establishmentu, zbyt słabe politycznie, gospodarczo, militarnie aby mogły się sprzeciwić banksterom, zdestabilizować wewnętrznie poprzez kontrolowane przez USA i spółkę siatki terrorystyczne walczące wzajemnie między sobą. A poprzez destabilizacje krajów islamskich zdestabilizować południowe granice Rosji oraz republiki środkowoazjatyckie zamieszkałe głównie przez muzułmanów a będące sojusznikami Rosji, do tego rewolta na Ukrainie, Białorusi z jednoczesną aktywizacją żydoopozycji w Rosji, no i to daje kompletnie zdestabilizowaną wewnętrznie Rosję. W pewnym sensie sojusznikiem banksterów jest duża powierzchnia samej Rosji nad którą ciężko będzie rosyjskiej armii zapanować jeżeli dojdzie do masowych demonstracji, zamieszek, rebelii,rozruchów połączonych z całą masą zamachów terrorystycznych inicjowanych przez zachód. Tak jest zresztą w Syrii gdzie rebelianci walczą nawet między sobą a Assad pomimo tego że Syria nie jest zbyt dużym krajem nie może nad nim zapanować.”

Zagrożenie biologiczne i egzystencjalne dla nas wszystkich ze strony zbrodniczych banksterów sprawia, że w oporze przeciwko nim należy wchodzić w koalicję ze wszystkimi przeciwnikami żydowskich globalistów. Nawet z Arabami czy żydo-chrześcijanami. Pod warunkiem naturalnie, że są oni rzeczywiście przeciwnikami globalizmu i z nim walczą a nie tylko udają, że walczą prowadząc przede wszystkim podstępną propagandę jahwizmu czy tworzenie własnego – żydo-chrześcijańskiego globalizmu.

http://opoka.giertych.pl/owk79.htm

A ponieważ Rosja jest najbardziej liczącym się przeciwnikiem banksterskiej sitwy zdrowy rozsądek nakazuje stać u jej boku w jej zmaganiach z bandytami spod znaku NWO. Jakakolwiek pomoc banksterskiej propagadnie wymierzonej w Rosję  jest pchaniem się pod nóż banksterów. Solidarność z Rosją jest zwłaszcza dla nas – Słowian – czymś, co powinno być jak najbardziej naturalne. Wprawdzie Polska z racji przywleczonego do niej katolicyzmu znalazła się w orbicie Watykanu i katolicy chcą widzieć Polskę jako część anty-żydo-cywilizacji zachodu, a ściślej mówiąc anty-żydo-cywilizacji „łacińskiej” (tak nazywany jest wielowiekowy totalitaryzm, zbrodniczość, fanatyzm, nietolerancja i ucisk kościoła katolickiego), niemniej jesteśmy ludem słowiańskim i z tego powodu Rosja jest naszym naturalnym bratnim krajem. Trudno będzie do sojuszu z nią przekonać katolików – fanatyzm typowy dla jahwistów będzie w tym ogromną przeszkodą. Katolicy chcą być związani z Watykanem a nie z prawosławną Rosją. Niemniej jeśli zrozumieją zagrożenia płynące ze strony banksterów być może instynkt samozachowawczy skłoni ich do sojuszu z Rosją.

Pamiętając o banksterskim zagrożeniu dla naszej egzystencji i wolności naturalnie nie powinniśmy zapominać o naszej tożsamości. W tym celu odrzucić musimy zarówno propagowaną jako „świecką” religię, wymyśloną przez banksterów „poprawność polityczną”, jak i podrzucone Rzymowi 2 tys. lat temu przez oszusta Szawła/Pawła żydo-chrześcijaństwo. Które zżydziło i zażydziło żydowskimi bredniami „objawionymi” i kultem żydowskich idoli i bożków Ducha miliardów ludzi wszelkich ras i kolorów skóry na wszystkich kontynentach – w tym i naszego Ducha Słowiańszczyzny. Wielu, zbyt wielu Słowian stało się duchowymi żydami – wyznawcami żydowskiej, nadjordańskiej duchowej dżumy. Nie dość, że rabującej tożsamość jej ofiarom, to jeszcze paraliżującej samodzielne myślenie i krytycyzm, przynajmniej w sprawach dotyczących samej nadjordańskiej dżumy. Przy czym odbudowa Ducha Słowiańszczyzny nie oznacza dla każdego  konieczności bycia poganinem czy rodzimowiercą. Nie będzie u Słowian, jak i nigdy w przeszłości nie było  „nawracania” kogokolwiek na siłę. Ateiści, agnostycy, a nawet chrześcijanie będą mogli pozostać przy ich światopoglądzie. Jedynie ci ostatni będą musieli pogodzić się z faktem, że w słowiańskim kraju konieczne będą:

1. Odbudowa i otoczenie opieką państwa naszej własnej, słowiańskiej, pogańskiej, przedżydowskiej tradycji, kultury i tożsamości.
2. Oddanie rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez jahwistów pogańskich miejsc kultu.
3. Zakaz finansowania przez państwo kościołów i religii wrogich kulturze słowiańskiej.
4. Oczyszczenie przestrzeni publicznej z symboli żydowskich religii monoteistycznych, wrogich Duchowi Słowiańszczyzny.

Po uporaniu się z banksterskim zagrożeniem trwały sojusz ludów/państw słowiańskich będzie najlepszym zabezpieczeniem nas przed recydywą żydowskiego globalizmu. Pożądany będzie także sojusz z ruchami pogańskimi spoza żywiołu słowiańskiego. Dzięki temu możliwe będzie stopniowe wyeliminowanie na całej Ziemi wszelkich jahwizmów, które zatruły Ducha ludzkości. Ostatecznym celem jest Planeta Ziemia wolna od zatrutych owoców żydowskiej rasistowskiej ideologii „narodu wybranego” i jej pochodnych – żydo-chrześcijaństwa i żydo-islamu.

Odbudowa Ducha Słowiańszczyzny to budowa solidarnych wspólnot lokalnych, to życie w wolności i równości, bez władz centralnych jakiegokolwiek szczebla (np. w Warszawie a tym bardziej w banksterskiej Brukseli czy Telawiwie) mających prawo narzucać ich apodyktyczną wolę w sprawach dotyczących codziennego życia lokalnych wspólnot. To społeczność bez fanatycznych „jedynie prawdziwych” prawd żydowskich „objawionych”, bez pasożytniczego kleru, ale i bez złodziejskiego kapitalizmu z garstką miliarderów, właścicieli wszystkiego i milionów biedaków. To odrzucenie kultu pieniądza i tzw. „dóbr materialnych”. To także odrzucenie kultu rywalizacji w celu osiągnięcia indywidualnego sukcesu kosztem dobra wspólnoty. To przede wszystkim powrót do szacunku wobec Natury, do czci oddawanej Matce Ziemi. To odrzucenie żydowskiej ideologii czynienia Ziemi sobie poddaną. Jesteśmy jej częścią i wytworem. Jesteśmy jej dziećmi. A nie jej panami i właścicielami.

.

tumblr_mkygv8i3tA1rwsj69o1_500

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

106 komentarzy do “Słowiańszczyzna, globalizm, banksterzy i Rosja

  • Podejrzewam, że byliby nawet w stanie wywołać wyniszczającą wojnę domową jak kiedyś zrobili to w Meksyku, byleby Polska była nadal przybita do rzymskiej szubienicy i przykuta łańcuchem do Watykanu.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_Cristero
   W Meksyku do walki o nadjordańską dżumę katolicy utworzyli organizację na rzecz obrony „wolności wiary”. Tragedią Meksyku było to, że aktywnie uczestniczyła w niej rdzenna ludność indiańska, której pogańskich przodków katolicki najeźdźca i okupant kilka wieków wcześniej bezwzględnie mordował i prześladował.
   http://www.rumburak.friko.pl/ARTYKULY/religia/zbrodnie/meksyk.php
   O „wolności wiary” fanatyczni watykańczycy nie chcieli wtedy nawet słyszeć. Walczą o nią wyłącznie wtedy, gdy im ktoś dobierze się do skóry i wypędza do kruchty z życia publicznego.

   Polubienie

  • Gniewomir,

   Zniszczenie Al Aksy w jakikolwiek sposób nic żydom nie da bo muzułmanie będą chcieli ją odbudować. I jeśli Izrael na to nie pozwoli to ma miliard muzułmanów na karku. Nawet wojna szyitów z sunnitami pójdzie w zapomnienie i oba główne odpryski islamu ruszą ręka w rękę na Jerozolimę.
   W przypadku Al Aksy Żydzi mają pecha, że to muzułmańska świętość. Bo inaczej już dawno by zainscenizowali zamach terrorystów islamskich.

   Polubienie

 1. „…Odbudowa Ducha Słowiańszczyzny to budowa solidarnych wspólnot lokalnych, to życie w wolności i równości, bez władz centralnych jakiegokolwiek szczebla (np. w Warszawie a tym bardziej w banksterskiej Brukseli czy Telawiwie…”…ANI TEŻ W MOSKWIE ,ŻE TAK UPARCIE BĘDĘ TRZYMAŁ SIĘ SWEGO . NARÓD ROSYJSKI NIECH OBALI SWOICH „CARÓW”, MY SWOJĄ „ELYTE” ,I WTEDY RAZEM MOŻEMY IŚĆ NA SYJON


  Jeśli myślisz, że pisząc dużymi literami wywołasz większe wrażenie to się mylisz. Na mnie przynajmniej to nie działa. Putina chce obalić przede wszystkim żydowska opozycja – agentura banksterów. Czy zastanowiłeś się – dlaczego? Ponadto został on wybrany w wyborach przez absolutną większość mieszkańców FR. Dlaczego działasz przeciwko nim? I nie śmiesz mnie gadką o obalaniu przez Polaków „swojej elyty”. Jesteśmy jako całość – społeczeństwo – ogłupieni, skłóceni i niezdolni nawet do samoobrony. A tym bardziej do własnoręcznego uwolnienia Polski spod obecnej okupacji. Przynajmniej nie teraz – przy tym stopniu odmóżdżenia i skłócenia Polaków.
  Na demagogię nie ma u mnie miejsca. Na hasbarską propagandę nawołującą do obalenia Putina też NIE!
  opolczyk

  Polubienie

  • Panowie zgódźmy się co do jednego obalenie elit musi nastąpić tylko i wyłącznie naszymi siłami, trzeba odrzucić jakiekolwiek formy „bratniej pomocy”. Kto o ową pomoc woła jest IMHO agentem lub szaleńcem chcącym rozlewać polską krew.

   Podaj realistyczną metodę na obalenie i wypędzenie z Polski żydowskich okupantów „własnymi siłami”.
   Jeśli istnieje taka metoda nie tylko w gdybaniu, ale jest realistycznie możliwa – to też wolałbym, abyśmy zrobili to sami – własnymi siłami.
   opolczyk

   Polubienie

   • Metoda jest prostsza niż metoda Marksa . Bierym miecze ,dzidy ,kije ,sztachety czy co tam komu w rękę wpadnie i lejem darmozjadów pasożytów polityków bez oglądania który jaki krawat nosi .;) tak żeby nawet ich „jarząbkowie łubu dubu ” nie wiedzieli kogo właściwie się leje i kogo bronić mają . Zresztą tych „Jarząbków” jest stosunkowo niewielu .ostatnie wybory w Polsce ponad połowa narodu olała wszystkich ,ci co głosowali to ledwo garstki pachołków systemowych ,liczących na ochłapy z koryta swoich guru .

    Polubienie

    • Powiem otwarcie – ludzi głoszących takie „metody” walki uważam za prowokatorów albo skończonych idiotów!
     Czy nie wiesz po co okupant wprowadza ustawę o pacyfikowaniu Polaków przez obce służby mundurowe uzbrojone w broń palną?
     Z prawem do jej użycia!
     https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/06/uwaga-obcy-najemnicy-beda-do-nas-mogli-strzelac-jak-do-kaczek-zgodnie-z-prawem/
     A Mossad i bez tej ustawy już zachowuje się w Polsce jak na terenach okupowanych:
     https://opolczykpl.wordpress.com/2013/03/26/suwerennosc-iii-rzydopospolitej/
     W Grecji czy Hiszpanii już wykorzystywano do pacyfikacji ludzi żandarmerię jewropejską.
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_Si%C5%82y_%C5%BBandarmeryjne
     „Polskie” wojsko szkolone było w USA w pacyfikacji ludności cywilnej. Po co? Trick polega na tym, że ono będzie wykorzystywane w razie czegoś za granicą. A obce wojsko – choćby z USA – w Polsce. Uzbrojone w nowoczewsne systemy broni do pacyfikacji manifestacji. Bandyci od dziesięcioleci nad tym pracują. Drony, działa „dźwiękowe” i wiele innych. I jak chcesz sztachetami walczyć z uzbrojonymi po zęby bandytami?
     Jeszcze raz takie coś i zakwalifikowany zostaniesz jako prowokator!

     Polubienie

     • No i faktycznie wystraszyłeś mnie tymi dronami ,działami „dżwiekowymi ” i wieloma innymi . Co innego żeby mieli tylko „Tygrysy”,, to szabla ,koń i „przybyli ułani ” .Ale w obliczu dronów to faktycznie tylko u towarzysza cara Putina pod spódnicą się schować

      CHWAŁA SWAROGU !!! SŁAWA PRZODKOM !!!

      Zapomniałeś o broni palnej? Ona też będzie używana. Gdy zawiodą inne metody rozpraszania manifestacji.
      Chciałbym widzić, jak odbijasz kule sztachetą…
      opolczyk

      Polubienie

   • dokładnie ,jeśli mam lać brata polaka nawet głupca ,gnidę albo świnie ,to zrobię to własnymi rękoma a nie rękoma obcych

    Okupanci nie są „braćmi” Polakami. I póki co to oni nas leją, gnoją, zniewalają. A my co? Nawet nie potrafimy zablokować bandyckich ustaw knessejmu, powstrzymać grasującego „seryjnego samobójcy” z Mossadu, ani uratować resztek majątku narodowego przed dalszym szabrowaniem. A mimo to są tacy, co gadają jak papugi – my sami, my sami, my sami…
    opolczyk

    Polubienie

    • NIE PRZEINACZAJ SENSU WYPOWIEDZI . MÓJ SĄSIAD Z GÓRY GŁOSOWAŁ NA PO .SĄSIAD Z BOKU NA PIS …O TYCH GŁUPICH „BRACIACH POLAKACH ” MÓWIĘ ,NIE O „WŁADZY OKUPACYJNEJ ” {UPS WIELKIE LITERY } HEHE SORKI

     A kim są liderzy PO i PiS? Polacy???
     To oni są agenturą okupanta! I o nich mówię a nie o odmóżdżonych idiotach głosujących na okupanta.
     opolczyk

     Polubienie

   • Metoda w sumie ani nowa ani odkrywacza, łatwa w teorii a trudna w praktyce, czyli praca u podstaw. Pozwoliła nam ona zachować tożsamość mimo 123 lat bez państwa.

    Przestrzegam przed wszelkimi metodami na skróty. Gdyby ci którzy mieliby owej bratniej pomocy udzielić szybko potem poszli skąd przyszli to od biedy mógłbym to zaakceptować, ale idę o zakład że po jej udzieleniu zostaliby na dłużej. I co wtedy? Prosić starą bandę (przegonioną przez bratnią pomoc), aby pomogła przegonić nową (powstałą w wyniku owej pomocy)? (LOL)

    Nie wychodźmy jak mawiał Kochanowski na głupich przed szkodą i po szkodzie.

    Pracę u podstaw, zwłaszcza na polu edukacji ja sam prowadzę już od kilku lat.

    Nie wiem o jakiej „zachowanej tożsamości” przez 123 lata bez państwa mówisz. Katolicy pozostali katolikami. Dla nich katolicyzm ważniejszy był niż Polska. Chłopstwo w większości na początku zaborów było pogańskie i tożsamości „narodowej” nie posiadało. Skatoliczona szlachta zamiast pracy u podstaw pchała się co chwilę popychana przez wrogów i prowokatorów na bezsensowne rzezie. A tych, którzy byli przeciwni powstaniom i nawoływali do pracy organicznej okrzykiwano zdrajcami i kolaborantami.
    opolczyk

    Polubienie

  • DO TEJ PORY UŻYWANA PRZEZE MNIE CZCIONKA CI NIE PRZESZKADZAŁA .ALE W PORZĄDKU ,TWÓJ BLOG TWOJE ZASADY .Co do absolutnej większości głosów w FR ; nie wypada się nie zgodzić 63,30% to piękny wynik .Nie dziwota iż mówią ludzie , że jeśli chodzi o liczenie głosów ,to najlepsze są serwery Putina .Jednak nie wdając się w szczegóły najistotniejszym dla mnie faktem jest to że Putin jest komunistą .Komunizm wymyślił żyd Marks . Nic co żydowskie nie może być dobre .Zaczną od Lisy Meitner a skończą na Oppenheimerze .Zaczną od stajenki w Betlejem a kończą na Dominikanie wsadzając dzieciom łapy w majtki . A etykietki „kapitalizm „,”komunizm” „demokracja ” warte są tyle samo co „katolik” ,”prawosławny” ,” świadek jehowy” .Nie ważne jakiego koloru krawat nosi pastuch poganiający bydło . Nie jest ważne czy nad „Folwarkiem zwierzęcym ” powiewa flaga z z 50cioma 12toma gwiazdami z gwiazdą dawida czy z sierpem i młotem ,aby wyjść ze stanu zniewolonego bydła kolejnym krokiem w rozwoju ludzkości powinna być „SAMODZIELNOŚĆ” czyli umiejętność życia jak ludzie z ludźmi ,bez pytania się pastucha „Jak żyć panie premierze?” { haha faktycznie trochę demagogia}

   CHWAŁA SWAROGU !!! SŁAWA PRZODKOM !!!

   P.S. A „kmieć na zagrodzie ,równy wojewodzie” to też piękne stare prawo .

   Odbieranie szabrownikom majątku narodowego nie jest „komunizmem”. A nawet gdyby, jest to o wiele lepsze i bardziej „socjalne” niż żydo-kapitalizm.
   W czasach pogańskich nie było wojewodów. Powiedzonko zaś brzmiało „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.
   opolczyk

   Polubienie

   • aha i jeszcze ostatnia sprawa bo ważna 😉 Dlaczego nasz majątek tym szabrownikom ma odbierać Putin ?


    Odberać będziemy my. Nie Putin. Nigdzie czegoś takiego nie powiedziałem!
    opolczyk

    Polubienie

    • zresztą jaki tam majątek Panie kochany ? hehe powiem tak .niech oni pakują w walizeczki to co już nakradli docisną smutne resztki które jeszcze nie rozszabrowane i wyp…ja w kosmos . Po co nam ta ruina i dziadostwo .Bogowie dadzą siłę i wiarę i znowu ta ziemia popłynie mlekiem i miodem ,a nie jak od setek lat krwią oszukanych bohaterów i potem nadstawiających raz policzka a raz życi „dobrych gojów” .Wystarczy że darmozjadów się pozbędziemy a wtedy każdy sam sobie i swojej rodzinie tyle zarobi z uczciwej pracy że każdy sobie sam uniwersytet ,stadion z zamykanym dachem i autostradę koło „chałupy” wybuduje .w najgorszym wypadku na spółę z sąsiadami ,nie czekając aż z wyłudzonych podatków jakiś ochłap na podwyżkę dla pielęgniarek czy huśtawkę do przedszkola spadnie .bo „orliki” to mi koło „klejnotów ” fruwają .

     A ziemia uprawna? A lasy państwowe? A parki narodowe? A jeziora? A zaopatrzenie w wodę pitną, którą okupant chce prywatyzować? A nadal istniejące budownictwo komunalne? Szpitale, szkoły, uniwersytety?
     Jest jeszcze wiele do rozszabrowania…
     opolczyk

     Polubienie

 2. CZASY POGAŃSKIE ? „POGAŃSTWO”JESZCZE NIE UMARŁO A TYM BARDZIEJ NIE SKOŃCZYŁO SIĘ NA ZDRADZIE MIESZKA I .{wikipedia} „…Według przekazów kronikarzy pochodził jeszcze z czasów legendarnych. Jan Długosz, Marcin Kromer i Maciej Miechowita wspominają o mitycznych rządach Dwunastu Wojewodów, po wygaśnięciu rządzącego Polanami rodu Lecha a przed objęciem władzy przez Piastów.
  Monarchia wczesnopiastowska

  Information icon.svg Osobny artykuł: Monarchia wczesnopiastowska.

  Spotykany na dworze pierwszych Piastów, był najważniejszym urzędnikiem państwowym. Był zarządcą dworu władcy, ścigał z urzędu przestępców, pomagał wymierzać sprawiedliwość. Kompetencje te wzorowane były na kompetencjach urzędników państwa frankijskiego, przyjęte za pośrednictwem Niemiec. Wojewoda dowodził wojskami w zastępstwie panującego (stąd polska etymologia tego urzędu). W sprzyjających warunkach wojewoda mógł podważyć pozycję słabego księcia. Świadczy o tym m. in. przykład Sieciecha, który próbował zająć miejsce księcia Władysława Hermana….” TYLE JEŚLI CHODZI O WOJEWODÓW .

  KWESTIA PRZYSŁÓW I POWIEDZEŃ – może być i szlachcic na zagrodzie jeśli sobie chcesz ,ja znam wersję z kmieciem { http://noshit.pl/lubie/50023 } http://noshit.pl/DIR-2011.04.21/fnp-8.jpg

  i coś dla odprężenia atmosfery – http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Ch%C5%82op

  Polubienie

  • System 12 wojewodów jest daleko starszy wiekowo niż „frankońskie” wyunalazki. Tak o 2 tysiące lat z okładem. Płaszcz Izydy jest pamiątką/ wskazóką o tym systemie z 13 Kaganem jako szefem bandy.


   Czy nie pomyliłeś 12 wojewodów i 12 apostołów? Ci drudzy rzeczywiście byli jakieś 2 tys. lat temu…
   opolczyk

   Polubienie

   • http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/historia-regionu/140,Dzieje-urzedu-od-czasow-najdawniejszych.print

    Hehehe…
    Długosz, Kromer i Maciej z Miechowa pisali…
    Wspaniałe ałtorytety kościoła…
    Długosz – XV wiek fanatyczny jahwista, fałszerz historii, pisał o historii ku chwale dżumy i co mu ślina na język przyniosła.
    Kromer – XVI wiek fanatyczny jahwista, biskup, jeden z przywódców kontrreformacji, pisał o historii ku chwale dżumy i co mu ślina na język przyniosła.
    Maciej Miechowita: XV-XVI wiek, kanonik, pisał o historii to co inni lub co mu ślina na język przyniosła.
    To już wiarygodniejszy jest Gall Anonim. Wprawdzie też fanatyczny jahwista, ale żył znacznie bliżej rzeczonego okresu. I nawet pisał prawdę niechlubną dla żydłactwa – biskupa Stanisława np. nazwał zdrajcą.
    opolczyk

    Polubienie

    • W SUMIE NIE O BYCIE ,CZY NIE BYCIE WOJEWODÓW TUTAJ CHODZI .A I TAK ZANIM WYBRALI PIERWSZEGO WOJEWODĘ CZY TAM INNEGO STAROSŁOWIAŃSKIEGO „PŁEMIEŁA” TO BYŁ NAJPIERW STAROSŁOWIAŃSKI KMIEĆ .PODOBNO TYLKO FARAONÓW I ESKIMOSÓW PRZYWIEŹLI W UFO ,A CAŁA RESZTA LUDZKOŚCI I TAK „Z WIOSKI ” POCHODZI ;ZASADNICZO 😉

     Polubienie

   • Nie, masz w kronice Kadłubka nawet o tym wzmiankę. O wojewodowym systemie rządów w Polsce.

    Wojewodowie dawniej, przed rozpadem kaganatu, byli w randze króla. Wojewoda -> Wojów Woda (woda od wodzić, prowadzić) -> Wódz Armii.

    A to że z „wichrów Marduka” żydostwo se porobiło „świętych kościoła” to już inna para kaloszy. Ale mnie nie interesują cudze urojenia i paranoje bo nawet jak się zydki obwiesza plakietkami Polak to i tak Marduk im zrobi to co te 3500 lat temu. I znowu będzie BIADA. I BIEDA. A tym razem wpadnie z wizytą wielećset więcej „misjonarzy”. 😉


    Typowy spór o terminologię…
    Kadłubek używał terminów mu współczesnych. Nie znalazłem ani jednego niepodważalnego dowodu na używanie w czasach przed pierwszymi „historycznymi” Piastami terminu „wojewoda”. Wcześniej, przed nimi na wyprawy wojenne wojów prowadził najczęściej sam książę/kniaź lub wyznaczony przez wiec/starszyznę, kapłanów (Arkona) i/lub księcia wódz. U plemion bez kniazi (Wieleci) dowodził wojami wyznaczony przez Związek/wiec/starszyznę wódz. Z tym że nie wiemy czy nazywano go wojewodą czy inaczej.
    Na pewno zaś termin ten używany był w okresie pierwszych „historycznych” Piastów i oznaczał tego, który w imieniu księcia dowodził wojami. Choć często książęta sami dowodzili. A wojewodowie byli wtedy ich „zastępcami – adiutantami”.
    opolczyk

    Polubienie

    • Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem (ur. po 1150 lub ok. 1160 według tradycji we wsi Karwów koło Opatowa[1], zm. 8 marca 1223 w Jędrzejowie) – biskup krakowski (w l. 1208-1218), związany z kancelarią księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Autor Kroniki polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Od 1764 błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego, patron diecezji sandomierskiej. KWESTIA JEST TYKO TEGO TYPU ŻE PO ZA WSZELKIMI -KADŁUBKAMI ,ANONIMAMI CZY INNYMI PROJEHOWICKIMI KRONIKARZAMI NIE MAMY ZBYT WIELE ŹRÓDEŁ PISANYCH MÓWIĄCYCH O SŁOWIAŃSTWIE W CZASACH Z PRZED CHRYSTIANIZACJI .WIĘC NIE MA WIĘKSZEGO SENSU WYKŁÓCANIE SIĘ KTÓRY SKRYBA BYŁ BARDZIEJ ZAKŁAMANY .
     CO DO „MARDUKA” MARDUK TO TEN BÓG BABILOŃSKI TAK ? HEHE NO CÓŻ MY SŁOWIANIE JESTEŚMY INDOEUROPEJCZYKAMI ,NIE DZIWNE WIĘC ŻE W NASZEJ KULTURZE POJAWIAJĄ SIĘ RYSY BABILOŃSKICH WIERZEŃ „…Przyjaźń polsko-irańska na przestrzeni wieków

     Mimo znaczących odległości, Polskę i Iran wielokrotnie w historii połączyły silne więzy przyjaźni. Geneza związków obu nacji sięga znacznie głębiej niż większość czytelników mogłoby pomyśleć. Niewielu zajmujących się tym tematem archeologów powątpiewa w fakt, że w kształtowaniu się plemion lechickich czy szerzej Słowian spory udział miały plemiona irańskie. Według niektórych hipotez sam Iran mógł być kolebką ludów indoeuropejskich, przed wojną określanych mianem „aryjskich” – nieprzypadkowo sama nazwa „Iran” oznacza tyle co „Kraj Ariów” (warto podkreślić, że Persowie nie są Arabami, a tych często darzą niechęcią). Niezależnie od tego czy Indoeuropejczycy pochodzą z Iranu czy też dopiero z czasem tam dotarli, sporo poszlak wskazuje na pokrewieństwo plemion irańskich ze Słowianami. Wielu (m.in. jeden najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie dr Tadeusz Sulimirski) przekonuje, że w micie o sarmackim pochodzeniu polskiej szlachty mogło tkwić ziarno prawdy. Choć ciężko tu o niepodważalne dowody, etnogeneza Słowian miała miejsce na terenach zamieszkałych przez irańskich Sarmatów i Scytów. Według jednych teorii Słowianie to inna nazwa Sarmatów, według innych powstali oni ze zmieszania się z Sarmatami. W nauce za sarmackie niepodważalnie uznawane są nazwy niektórych narodów słowiańskich m.in. „Serbowie”, „Chorwaci”, a jak warto sobie przypomnieć, Biała Chorwacja, notabene uznawana przez Chorwatów za kolebkę ich narodu, najpewniej leżała na terytoriach Polski (identyfikowana przez część archeologów z istniejącym w IX wieku państwem małopolskich Wiślan). Wedle wszelkich klasyfikacji lingwistycznych języki słowiańskie są bliższe irańskim niż celtyckim, romańskim i germańskim. Faktem niepodważalnym, dowiedzionym na podstawie badań haplogrupy R1a1 jest bliskość genetyczna Polaków i sąsiednich narodów słowiańskich z ludnością Iranu i Afganistanu.

     Naturalnie z czasem związki te uległy zatarciu. Polska powtórnie nawiązała kontakty z Persją już w XV wieku…” http://polityka-narodowa.pl/dlaczego-iran/
     . http://www.konflikty.pl/a,4430,Starozytnosc,Skad_sie_wzieli_Indoeuropejczycy.html
     http://interia360.pl/artykul/solidaryzm-slowianski-milosc-i-odwaga,49596#utm_medium=frame&utm_campaign=wyrzucenie_z_ramki&
     utm_source=www.wykop.pl
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Indoeuropejczycy
     A TO ŻE JEHOWICI WSZĘDZIE GDZIE SIĘ ROZPLENILI „POROBILI SE ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA” ZE WSZYSTKIEGO CO NA SWEJ DRODZE ZNALEŹLI TO TROCHĘ INNA PARA KALOSZY .
     P.S. „…Wojewodowie dawniej, przed rozpadem kaganatu, byli w randze króla. Wojewoda -> Wojów Woda (woda od wodzić, prowadzić) -> Wódz Armii…” chyba trochę coś tutaj jest nie po kolei , http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaganat http://pl.wikipedia.org/wiki/Kagan http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruski_kaganat

     Polubienie

 3. Usunięcie okupanta „własnymi siłami” jest bardzo proste, jeśli tylko ktoś zgodziłby grać rolę bezwzględnych morderców. Powiedzmy że mamy dziesięć tysięcy wyszkolonych snajperów zadekowanych w różnych miejscowościach gdzie przebywają główni słowiańscy wrogowie:posłowie, ministrowie, sędziowie, prokuratorzy, biskupi, dziennikarze, celebryci, szkodliwi biznesmeni, w ciągu jednego tygodnia zrobiona by przeprowadzona tak zwana pierwsza czystka. Obce służby, wojsko, policja nie zdążyłyby zareagować w tak krótkim czasie a ofiary liczylibyśmy na początku już w tysiącach. Reszta z tych którzy przeżyli automatycznie wiedziałaby że coś się święci i albo szybciutko trzeba się pakować i uciekać do brukseli lub telawiwu albo zaryzykować i starać się przetrwać (tu sami wyselekcjonowaliby się ci najbardziej chciwi i bezwzględni wobec Słowian). Zanim wprowadzony zostałby stan wojenny zostałaby przeprowadzona jeszcze jedna lub dwie czystki, co przetarłoby znacznie szeregi okupanta. To jest względnie proste. Pytanie co potem? Kto zarządzałby państwem? Kto miałby się powiedzmy dogadywać w imieniu narodu z Rosją i Białorusią, bo ja osobiście po tych wszystkich manipulacjach nie zaufam już nikomu i nikomu nie powierzę swojego głosu czy wsparcia w dojściu do władzy…

  Polubienie

  • jest takie powiedzenie „bij swoich ,to się obcy będą bali ” do tej pory uważałem je za lekko nie szlachetne . ale do tej sytuacji pasuje ja but do tyłka 😉 gdyby w dwa dni ,no trzy hehe {wersja dla pesymistów} pognać pasożydów .to mało że wszelkie Putiny ,Baraki Obanany i inne dziadostwo na tyłek by siadło i nie wiedziało co dalej ,to jeszcze mieliby podejrzewam mało czasu na myślenie ogólnie ,bo zwykli Amerykanie ,zwykli Rosjanie,i nawet zwykli Koreańczycy też mają powoli dosyć tej rzeczywistości ,cokolwiek by nie twierdziły „oficjalne sondaże poparcia „

   Polubienie

  • nydhos,

   „Powiedzmy że mamy dziesięć tysięcy wyszkolonych snajperów…”

   Bądźmy poważni…

   !0 tys. wyszkolonych snajperów nie ma nawet armia USA…
   Aby znaleźć 1000 doskonale wyszkolonych snajperów należy przetestować co najmniej 100 000 żołnierzy. Musisz to zrobić konspiracyjnie, aby wywiad wojskowy, ABW, Mossad, czy CIA operujące w Polsce niczego nie zauważyły. Nie każdy żołnierz nadaje się na dobrego snajpera. Izrael ma specjalistów do zabijania ludzi z odległości dwóch kilkometrów. Garstkę! Nawet niemiecka jednostka specjalna GSG 9 wysyła swoich snajperów na szkolenia do Izraela.
   Następnie musisz wyselekcjonowanych kandydatów na snajperów wyszkolić – potrzebujesz odpowiednio duże strzelnice lub poligon. Potrzebujesz specjalistyczną broń oraz amunicję. Ciekawe, jak to wszystko zorganizować, aby nikt nie tego nie zauważył. Następnie potrzebujesz centrum dowodzenia i koordynacji. Idzie o to, aby dziesięciu na raz snajperów nie strzelało do tej samej osoby (albo i do siebie). Przy czym musisz się liczyć z tym, że po pierwszych trupach natychmiast zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, godzina policyjna itp. Plany operacyjne do tego są już dawno przygotowane.

   Powtarzam – bądźmy poważni…

   Polubienie

  • Ci którzy zdołaliby uciec wróciliby z zawsze chętnymi do rezania Polaków nazistami z brukseli. I żeby po ucieczce nie nastąpiła rekonkwista potrzebna jest Rosja i jej atom do obrony granic.

   Prostszym modelem jest Stan Wojenny 2 i przejęcie władzy przez wojsko. Ale to musieli by zrobić oficerowie średniego szczebla bo ci wyżsi się już ślinią do synekurek w NATO. Tu też Rosja musi być gwarantem bezpieczeńśtwa by się kastratom nie zachciało „demokratyzować” Polski.

   I wiadomym też jest iż zabawa w Internowanie to poroniony pomysł. Zamyka się granicę i czyści scene polityczną ze zdrajców – sławetne „a na drzewach zamiast liści dyndają… „.

   Tylko taki wariant z rozwaleniem na starcie wszelkich „organizacji pronazistowskich” jakich w Polsce pełno z późniejszym wygoniemiem w skarpetkach z wlczym biletem sąsiadów od Werwolfu i yahwe masz szanse przejąć władzę wiedząc iż w kolejnym posunięciu pejsiatych będzie embargo i napady na zagraniczne kolonie Polonii ze skrytobójstwami i zamachami bombowymi włącznie bo to zydostwo umie najbardziej – znęcać się nad bezbronnymi. I żeby tego nie było musisz być w stanie dopaść i mordować inicjatorów takich czystek etnicznych jak to robiło AK w okupowanej Polsce – zamach na Kutschere czy inne szychy z pejsiatego Gestapo.

   Polubienie

   • JAKOŚ NIE JESTEM W STANIE SOBIE WYOBRAZIĆ JAK MERKELOWA PRZESTAJE WPIERNICZAĆ ŚWIŃSKĄ D…PE Z KARTOFLAMI I TWAROGIEM I ZAIWANIA ZE SWOJĄ ARMIĄ BO DONKA MATOŁA KTOŚ W D… KOPNĄŁ A KALKSTEIN SAM SIĘ ZE STRACHU WYWRÓCIŁ .ZA GRODZKIEGO MYŚLISZ OBAMA DOBOROWY ODDZIAŁ MARINES WYŚLE BY ZANIÓSŁ KOZIO-DEMOKRACJĘ DO BUNTOWNIKÓW ??? KTO BY SIĘ WSTAWIAŁ ZA IDIOTAMI KTÓRZY PO ZA AFERAMI TYPU FOZZ CZY AMBER GOLD ITD. ITP. NIE POTRAFIĄ NAWET PISAĆ W ZGODNIE Z ZASADAMI ORTOGRAFII W JĘZYKU URZĘDOWYM KRAJU KTÓRYM ” DYRECHTORUJĄ” …ZACHÓD MA GDZIEŚ NIEUDACZNIKÓW ,IDIOTÓW ,PRZYPAŁOWCÓW …PO ZA TYM ZACHÓD CZEKAŁBY NA RUCH ROSJI W TAKIEJ SYTUACJI BO TO CIENIASY . A ROSJA ? NO PRZEKONALIBYŚMY SIĘ JAKIŻ TO PRZYJACIEL Z TEJ MOSKWY .ZNAM KILKU ROSJAN ,MILI SYMPATYCZNI WSZYSTKO JAK NAJBARDZIEJ ALE POWIEM TAK PUTIN CHCE NA SOLO ? TO ŚMIAŁO .CHCE NA ATOMÓWKI ? TO JUŻ NIECH ODPALA TE PETARDY CO NA GRANICY POUSTAWIAŁ BO NA MÓJ GUST WCZEŚNIEJ CZY PÓZNIEJ I TAK WSZYSTKO MUSI P…DOLNĄĆ …

    …WIĘC POZOSTAJE PYTANIE ,KTO ZOSTANIE ??? MY ???

    CHWAŁA SWAROGU !!! SŁAWA PRZODKOM !!! SPOKOJNEJ NOCY , DOBRYM LUDZIOM .

    Polubienie

    • W wojnach nigdy nie chodzi o nieudaczników i zdrajców. Oni to „pozyteczni idioci” od pomagania się ziszczenia cudzych planów później, po okresie przydatności, do szybkiej rozwałki.

     A robactwo i tak będzie spieprzać z Polski i to pewnie już w przyszłym roku jak prasowe przecieki mówią prawde. Dużo robactwa będzie spieprzać w tym wszelkie sieroty po yahwe.

     I kto wie, kto wie, może Swaróg pokaze nawet przez chwile swoje oblicze. ;p


     ktoś,

     A robactwo i tak będzie spieprzać z Polski i to pewnie już w przyszłym roku…
     Skąd taka pewność? Póki co to pchają się do Polski:

     http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1004433,tysiace-izraelczykow-chca-zostac-dolnoslazakami,id,t.html
     http://www.prawy.pl/z-kraju/3543-polacy-eksmitowani-z-centrum-warszawy-ich-miejsce-zajmuje-zydowski-kibuc-i-lewicowcy
     opolczyk

     Polubienie

     • Znaki na niebie, ziemi i w gazetach o tym mówią. A że ściagają bo im bracia w wierze robią kolejną „niespodziankę” to inna sprawa. Wszak tylko 144 tysiące ma być zabranych wraz „z yahwe do nieba”. A jest ich kilkadziesiąt milionów którym sahedryn już porozdzielał „epickie” role.

      Jakby żyd był mądry to by się trzymał od Europy a tym bardziej Polski jak najdalej. By wyprzedał wszystko co tylko go łączy z tym miejscem starając się ze wszystkich sił realnie wynagrodzić wszelkie krzywdy wyrządzone Europejczykom przez jego braci. Jakby był mądry to by to zrobił ale jest tylko żydem i tylko żydem pozostanie.

      Polubienie

  • „satanistycznym” HEHE NIE WYDURNIAJ SIĘ STARY Z TYM „SATANEM ” ,”SATANA” WYMYŚLILI KIEDYŚ ŻYDOWSCY KAPŁANI NA ZASADZIE ANALOGII SKOJARZENIOWEJ ŻEBY ICKI ZE SWOJĄ TRZODĄ NIE BARASZKOWALI ,ROZUMIESZ .{ KOZI ŁEB = SATAN= NIE BZYKAĆ KOZY } A „CZOSNKI ” MYŚLISZ SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA ? BO SWYM KOZOM PIPKI SOSKALI I CZOSNKIEM ZAGRYZALI ŻEBY RABINY ICH W MYCKI NIENAPIER….LAŁY . NO A ŻE WOJNA BĘDZIE TO JAK 2×2=4 , TO NIKT TU NIE JEST ZASKOCZONY KTOSIU

   Polubienie

 4. „…Ale Polaków wywłaszczą a siebie uczynią właścielami ziemi, lasów, jezior i uniwersytetów. Będziesz płacił żydowi za prawo wstępu do lasu, za pływanie w jeziorze, za korzystanie z chodnika, jezdni, za wdychane powietrze. Będziesz płacił żydowi za naukę, a nawet za pochówek. I będziesz tyrał u niego na polu za talerz zupy…”
  kiedy mogą nas „wywłaszczyć” na pewno nie wtedy gdy ich stąd pogonimy ….wywłaszczają nas obecnie i wywłaszczali przez stulecia ….co do przyszłości -podobno wiele zależy od nas samych

  Już od lat słyszę pokrzykiwania różnych gierojów, że jutro ich pogonimy. Albo nawet dzisiaj po południu. I jakoś nic z tego nie wychodzi. Masz na to jakiś pomysł? Poza sztachetami? Bo z tego co ja widzę, to Tuska zastąpi Kalkstein i nadal bądą Polskę kolonizować i szabrować.
  opolczyk

  Polubienie

  • BĘDĄC SAM ,NO MOŻE Z KILKOMA JESZCZE „MARZYCIELAMI” NIE WYMYŚLĘ DRUGI RAZ KOŁA . DLATEGO BEZ ZAPLECZA LOGISTYCZNEGO , SZCZYTEM MOICH POMYSŁÓW JEST WŁAŚNIE SZTACHETA CZY „CÓŚ” .SAM WIEM ŻE ZAKRAWA TO NA ROJENIA CHOREJ GŁOWY …..ALE CZY OGÓLNIE MARZENIA O POWROCIE STARYCH BOGÓW DO NASZEJ NIESZCZĘSNEJ ZIEMI ,WYPROWADZENIU „OSZUKANYCH BRACI SŁOWIAN ” ZE STANU NADSTAWIAJĄCEGO RAZ PRAWY RAZ LEWY POLICZEK NIEWOLNIKA ,DO STANU WOLNEGO SŁOWIANINA ,ŚWIADOMEGO KIM JEST ,CO JEST WARTY I I KTÓRY BĘDZIE WIEDZIAŁ JAK NIE DAĆ SOBIE TEGO NIGDY WIĘCEJ ODEBRAĆ …

   CZY TO NIE ZAKRAWA NA „SEN WARIATA” ?

   NIE JESTEM NAJMĄDRZEJSZY NA ŚWIECIE ,;) MAM SWOJE „WESOŁE JAZDY”;) KILKA SUKCESÓW JESZCZE WIĘCEJ POTKNIĘĆ ,ALE ZAWSZE LUBIŁEM TEN KAWAŁEK –

   Polubienie

 5. Dawna nazwa Polski to Lechia, Lechistan
  Więcej na temat Lechi która istniała na terenach ziem polskich przed watykańsko-niemiecką okupacją w filmach Pawła Szydłowskiego od nr 46 do 55
  http://www.youtube.com/user/rationalatheist100/videos


  Lechia nie była Polską. Były to przeróżne plemiona Słowian żyjące w dużym stopniu autonomicznie, obok siebie, każde z własną radą starszych i własnym wiecem. Słuchałem Szydłowskiego, ale otrząsam się, gdy obrzezanego cieślę nazywa on „chrystusem” a Swarożyca – Słońce „chrystusem kosmicznym”. Zażydza tym samym Ducha Słowiańskiego i ślepo, bezkrytycznie wierzy w różne legendy i bajki jak Arab w proroka. Albo katolik w obrzezanego cieślę.
  opolczyk

  Polubienie

  • Dawną nazwą Polaków są Wandale. Rozszczepieni na Lechów, Czechów, Rusów.

   ps. Mnie bardziej rzuca po „chrystusie astralnym”, jakby pazurami ze styropianem po tablicy.

   Polubienie

  • A kto z nas nie jest zażydzony panie Opolczyku? Ma pan imię żydowskiego apostoła zupełnie jak ja (Mateusz), już sam ten jeden fakt czyni nas w pewnym stopniu zżydzonych. A co do bajek i legend państwotwórczych są one bardzo ważne, bo kapitał historyczny pozwala się bronić i wygrywać. My jako naród zostaliśmy ich praktycznie pozbawieni, choć nie do końca, bo ta wiedza istnieje, ale jest dyskredytowana. I proszę spojrzeć jakie są tego efekty? Narodowi bez własnej historiografii można wmówić wszystko. Żydom czy Grekom nikt nie wmówi, że przyszli nie wiadomo kiedy i nie wiadomo skąd i że stworzył ich KK, a Polakom można, o czym pan z resztą doskonale wie.

   aj,

   Nie ponoszę winy za imię nadane mi przez rodziców!
   Nie mam nic przeciwko legendom i mitom słowiańskim. Idzie tylko o to, aby nie brać ich dosłownie, bo w ten sposób wystawiamy Słowiańszczyznę na szyderstwa naszych wrogów. Mity tak, legendy tak, bo to nasze słowiańskie dziedzictwo – ale traktowanie ich jako „prawdy objawionej” – NIE.
   opolczyk

   Polubienie

   • Dokładnie bemek! I tego należy się trzymać. Wikingowie i Celtowie mogą się jeszcze przed żydzizmem całkowicie wybronić dzięki swojej tożsamości, a tymczasem Wandalów anektowali Niemcy, bo Polacy wolą tożsamość katolicką czyli żydowską.

    aj,

    Miliony Celtów i wikingów zżydzono jahwizmem tak jak i miliony Polaków. Wielu z nich jest nadal jahwistami. Natomiast nie wszyscy Polacy nimi są. Nas, Słowian, odrzucających nadjordańską dżumę przybywa. Możemy i powinniśmy wspierać antyjahwistycznych Celtów i wikingów, ale nie mamy powodu wpadać wobec nich w kompleks niższości. My też mamy naszą słowiańską tożsamość. Przynajmniej ja taką posiadam. I Celta czy wikinga za wzór nie potrzebuję.
    opolczyk

    Polubienie

    • Niestety ale takie „prawdy objawione” są podstawą tożsamości, taka jest rzeczywistość czego przykłady podałem i szkoda, że pan z dobrych wzorców nie chce korzystać. Traktowanie tego nie jako prawdy, a tylko „bajki” czyli w dzisiejszym tego słowa znaczeniu wymysły naszych kronikarzy, będzie właśnie ten kompleks niższości powodować, bo co oni mają prawdziwe dzieje,a my tylko bajki? Zresztą ten kompleks niższości właśnie u nas Słowian jest powszechny i najbardziej widoczny, a więc już za późno aby w niego nie wpaść to jest fakt, którego sam doświadczyłem i który obserwuje codziennie w moim otoczeniu. To teraz nasi wrogowie szydzą sobie ze Słowian jako barbarzyńskiej nic nie potrafiącej dziczy, a WANDALÓW by się bali! Gdyby nas w szkołach uczono jak to nasi sławni przodkowie chodzili palić Rzym, centrum z którego żydostwo wypromieniowało na cały świat to na pewno by nam to pomogło w walce o odżydzenie słowiańszczyzny, czyż nie?

     Polubienie

     • aj,

      Rozróżniam cenne legendy (o Kraku, Wandzie co Niemca nie chciała, o Lechu Czechu i Rusie, o Wyrwidębie i Waligórze), które sam szanuję od bajek o tym, jak Słowianie podbili Egipt, Kanaan i cały starożytny świat.

      Jestem wolny od kompleksu niższości z wielu powodów:

      – wiem o tym, że Rzym nie odważył się przeprowadzić frontalnego ataku na ziemie słowiańskie. Choć nad Wisłę miał bliżej i łatwiej niż do granic Szkocji czy do Syrii.
      – Wiem o tym, że nasi przodkowie przez tysiąclecia żyli jako ludzie wolni, równi i solidarni, tworząc niepowtarzalną cywilizację i kulturę.
      https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/29/kultura-slowian-i-zydo-chrzescijan/
      – Wiem ponadto, że byli świetnymi rolnikami, myśliwymi, rzemieślnikami-rękodzielnikami i wojownikami gdy trzeba było – w jednej osobie.
      – Wiem że posiadali wiedzę o Jawii, Nawii i Prawii, przez co nie byli zmuszeni ślepo wierzyć w żydowskie brednie „objawione”, przez oszustów wymyślone.
      – Wiem, że wolni byli od fanatyzmu, że nie prowadzili „krucjat”, nie napadali na innych aby ich podbić i „nawrócić”.
      – Wiem, że bronili się przed dżumą przez kilka wieków. Zwłaszcza Słowianie Połabscy, z których wywodzą się przodkowie mojego ojca.
      – Wiem, że nawet podbici przez buldożer jahwizmu trwali, także na obecnych polskich ziemiach przez długie stulecia w wierze, tradycji i kulturze naszych pogańskich przodków. Co wykazał Zorian Dołęga-Chodakowskie w XIX wieku:

      „Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.”

      – Wiem na koniec, że we wszystkch krajach słowiańskich trwa „przebudzenie” – coraz więcej Słowian budzi się, szuka naszej własnej tożsamości i korzeni.

      Tak więc mam wystarczająco wiele podstaw ku temu, aby nawet bez bajek być wolnym od kompleksu niższości.

      Polubienie

 6. “…Ale Polaków wywłaszczą a siebie uczynią właścielami ziemi, lasów, jezior i uniwersytetów. Będziesz płacił żydowi za prawo wstępu do lasu, za pływanie w jeziorze, za korzystanie z chodnika, jezdni, za wdychane powietrze. Będziesz płacił żydowi za naukę, a nawet za pochówek. I będziesz tyrał u niego na polu za talerz zupy…”
  kiedy mogą nas “wywłaszczyć” na pewno nie wtedy gdy ich stąd pogonimy ….wywłaszczają nas obecnie i wywłaszczali przez stulecia ….co do przyszłości -podobno wiele zależy od nas samych

  Już od lat słyszę pokrzykiwania różnych gierojów, że jutro ich pogonimy. Albo nawet dzisiaj po południu. I jakoś nic z tego nie wychodzi. Masz na to jakiś pomysł? Poza sztachetami? Bo z tego co ja widzę, to Tuska zastąpi Kalkstein i nadal bądą Polskę kolonizować i szabrować.
  opolczyk

  Rozwiązania siłowe typu powstania, rebelie, bunty, rozruchy, manify z użyciem sztachet, płyt chodnikowych czy dawniej kos a nawet broni palnej to pomyłka, to było dobre 200 lat temu i to jeszcze nie bardzo skutkowało ponieważ prawie wszystkie powstania przegraliśmy, zresztą sprowokowane przez obce antypolskie siły. Dzisiaj technologia posunęła się tak do przodu że w ewentualnym powstaniu rozwaliliby nas w 48 godzin nawet nie używając do tego armii wyposażonej w karabiny czy czołgi, dzisiaj w arsenałach NATO jest choćby broń psychotroniczna/technotroniczna, działa dzwiękowe, broń laserowa, czy choćby stara dobra broń chemiczna(gazy bojowe). Dzisiaj jest ważna praca u podstaw, praca organiczna, informowanie społeczeństwa, otoczenia, rodziny, oddolna samoorganizacja się społeczeństwa w różnych krajach i to powinno być połączone na przykład z bojkotem mediów głównego ścieku, odmową uczestnictwa w wyborach rzekomo demokratycznych, bojkotem wszystkich agenturalnych partii politycznych, niekupowaniem gównianych produktów zachodnich korporacji, niezadłużaniem się w zachodnich bankach, oczywiście robić to wszystko w miarę możliwości.

  Przemex,


  „Rozwiązania siłowe typu powstania, rebelie, bunty, rozruchy, manify z użyciem sztachet, płyt chodnikowych czy dawniej kos a nawet broni palnej to pomyłka, to było dobre 200 lat temu i to jeszcze nie bardzo skutkowało ponieważ prawie wszystkie powstania przegraliśmy, zresztą sprowokowane przez obce antypolskie siły. Dzisiaj technologia posunęła się tak do przodu że w ewentualnym powstaniu rozwaliliby nas w 48 godzin nawet nie używając do tego armii wyposażonej w karabiny czy czołgi, dzisiaj w arsenałach NATO jest choćby broń psychotroniczna/technotroniczna, działa dzwiękowe, broń laserowa, czy choćby stara dobra broń chemiczna(gazy bojowe). Dzisiaj jest ważna praca u podstaw, praca organiczna, informowanie społeczeństwa, otoczenia, rodziny, oddolna samoorganizacja się społeczeństwa w różnych krajach i to powinno być połączone na przykład z bojkotem mediów głównego ścieku, odmową uczestnictwa w wyborach rzekomo demokratycznych, bojkotem wszystkich agenturalnych partii politycznych, niekupowaniem gównianych produktów zachodnich korporacji, niezadłużaniem się w zachodnich bankach, oczywiście robić to wszystko w miarę możliwości.”

  Dokładnie tak! Ze wszystkimi poruszonymi tutaj kwestiami zgadzam się co do joty!

  Pchanie Polaków na kolejną rzeź to działanie wybitnie antypolskie. Praca edukacyjna, bojkot inscenizacji urządzanych przez okupanta, bojkot ich mediów, samoorganizowanie się – to droga dla nas.
  opolczyk

  Polubienie

  • RÓWNIEŻ ZGADZAM SIĘ IŻ „PRACA U PODSTAW” JEST BARDZO WAŻNA ,NAWET NAJWAŻNIEJSZA BO DZIĘKI NIEJ KAŻDEGO DNIA KTOŚ „OTWIERA OCZY” I ZAUWAŻA KAJDANY NA SWOICH I SWOICH BRACI RĘKACH .ZGADZAM SIĘ ŻE -„niekupowaniem gównianych produktów zachodnich korporacji, niezadłużaniem się w zachodnich bankach,”ITP. TEŻ MA SENS I W JAKIMŚ STOPNIU WYMIERNE SKUTKI . CO DO „mediów głównego ścieku” O ILE BOJKOT POPRZEZ .NIEOGLĄDANIE . TO JAK KTO UWAŻA .JA TAM LUBIĘ WIEDZIEĆ JAKIE SĄ NASTROJE W OBOZIE WROGA ,KTO MA PODRABIANY ZEGAREK ,KTO GDZIE WIESZA TOREBKĘ W SEJMOWYM WC ,KTO SKITRAŁ SYNA POD DYWANEM A KTO MOLESTUJE SWEGO KOTA . CO DO WYBORÓW TEŻ MAM SWOJĄ TEORIĘ …W OSTATNICH WYBORACH PONAD 50% SPOŁECZEŃSTWA OLAŁA GŁOSOWANIE ,ZOSTAWIAJĄC TYM SAMY SWOJE KARTY DO GŁOSOWANIA TYM GNIDOM ,,,NAWET NIE MUSIELI SOBIE DODRUKOWYWAĆ ŻEBY KOMBINOWAĆ Z GŁOSAMI …PONAD 50% NARODU POMOGŁO TYM SQRWYSYNOM USPRAWNIĆ ICH GESZEFTY ……..A MOGLI TAK JA JAK NAPISAĆ NA KARCIE „POLITYCY ,WYPIERDALAĆ WSZYSCY RAZEM JEDNYM TUPOLEWEM !” I WRZUCIĆ SWÓJ GŁOS DO URNY …PEWNIE DZIAŁANIE TO NIE SPOWODOWAŁOBY ŻE PASOŻYTY SPOŁECZNE WYNIEŚLIBY SIĘ BO TAKA JEST WOLA PONAD POŁOWY NARODU ,ALE MIELIBY PRZYNAJMNIEJ UTRUDNIONĄ ROBOTĘ PRZY SWOICH WYBORCZYCH MACHLOJKACH …………………ALE Z CAŁĄ RESZTĄ WYPOWIEDZI ZGADZAM SIĘ ,,SĄ TO DZIAŁANIA WAŻNE ,MĄDRE I Z PEWNOŚCIĄ DAJĄCE EFEKT …PO JAKIMŚ CZASIE .DŁUŻSZYM LUB KRÓTSZYM ,ALE POWODZENIE TAKIEJ WALKI JEST W SUMIE REALNE …

   TYLKO CZY MAMY NA TO CZAS ??? GRANICE NIE TYLKO POLSKIE OBSTAWIONE SĄ JUŻ „PETARDAMI” .NA PUSTYNI ,SŁYCHAĆ CO DZIEŃ JUŻ, GRZMOTY NADCIĄGAJĄCEJ BURZY . JEDEN KRAJ ZA DRUGIM PADA WYSSANY PRZEZ SYSTEM ,JEDEN ZA DRUGIM POWSTAJE Z PYSKA RESZTKĄ SIŁ I GODNOŚCI I RZUCA SIĘ DO {TAK MACIE RACJĘ} CZĘSTO SZALEŃCZEJ , WALKI O …………………… KAŻDY MA JAKIEŚ POWODY I CELE .

   i przestańcie z tymi „laserami ,działami psychosralnymi ,czy innymi kozimi gazami bojowymi ..Afgańczycy takich dronów zbijają kamieniami kilka dziennie . nie ma też co wymagać aby gnidy posiadając te wszystkie „cuda cywilizacji” użyły do walki z ludźmi uczciwej broni .a że użyją to jest pewne bo co by nie mówić ludzi jest za dużo jak na zapotrzebowanie świata na pracę ludzkich rąk . pomijając wszelkie mniej lub bardziej piękne ideały .dziś do upieczenia chleba nie potrzebny jest piekarz ,do uszycia buta szewc ,dzisiaj dobrze napisany program komputerowy jest w stanie pokierować maszyną która zbuduje dom , samochód ,czy przeprowadzi operację na otwartym sercu {no może trochę wybiegłem w przyszłość } .

   więc co mają „władcy świata” począć z miliardami niepotrzebnych rąk ??? nie nabudują przecież jeszcze więcej urzędów gdzie można mieszać kawę i stemplować druczki ….pomijając wszelkie ideały ….walczymy o prawo do życia ,po prostu do życia …a ja swego nie oddam parchom tylko dlatego że mają lasery i inne bajery ….choćby sam ze swoim łukiem miał iść do lasu

   Polubienie

   • „TYLKO CZY MAMY NA TO CZAS ???”

    Niepotrzebnie zginąć zawsze zdążymy…
    Bez masowych protestów, buntów, nawet walki Polski chyba nie odzyskamy. Idzie o to, aby doszło do nich we właściwym czasie, pod właściwymi hasłami i z właściwymi liderami, a nie z podstawionymi przebierańcami. Kiedyś i to już za niedługo jest szansa na masowe, rzeczywiście masowe bunty, protesty a nawet walki równocześnie w najważniejszych krajach podbitych przez banksterów – USA, Niemczech, Wlk. Brytanii, Francji, Włoszech. A także w pozostałych krajach. I wtedy będzie to właściwy moment, bo bandyci będą mieli na głowie bunty wszędzie. Jeszcze lepiej byłoby, aby w tym samym czasie doszło do buntów Arabów przeciwko okupantom z NATO i USA. Do tego czasu dzięki pracy edukacyjnej mamy szansę na dotarcie do większej ilości Polaków. Mamy też czas na dyskusje nad przyszłym kształtem Polski.

    Historia lubi płatać figle. Popatrz na naszą historię – pod zaborami pchano polską skatoliczoną szlachtę do powstań. Szli jak barany na rzeź. Ginęli tysiącami bez sensu. A potem przyszła I wojna światowa. I patrz – Polacy nawzajem sobie wtedy przeszkadzali. Jedni chcieli Polski z łaski cara, inni z łaski cesarza i/lub kajzera. Jedni służyli w armii carskiej, inni w austriackiej, a jeszcze inni w niemieckiej. Strzelali do siebie nawzajem, zabijali się. I mimo, że sobie nawzajem przeszkadzali – niepodległość „spadlła” na wszystkich – a to dlatego, że przegrały wojnę wszystkie państwa zaborcze i padły wszystkie trzy zaborcze monarchie.

    Jedynie Wielkopolanie i Ślązacy musieli po wojnie walczyć o Polskę. Zwłaszcza Wielkopolanie wybrali właściwy moment na powstanie. I choć „naczelnik” państwa, litewski przybłęda, niemiecki agent Piłsudski ich nie wsparł ani jednym karabinem – powstanie wygrali. Bo wywołali je we właściwym momencie.

    Polubienie

    • WIELE RACJI JEST W TWOICH SŁOWACH ,I PEWNIE ZBYT WIELE EMOCJI W MOICH .ALE JEDEN MAMY CEL .BY NA NASZEJ ZIEMI ŻYĆ JAKO WOLNI LUDZIE . BY NIKT NAM NIE PLUŁ W TWARZ NAZYWAJĄC „polaczkiem” I BY NASZYCH DZIECI ŻADEN PARCH NIE TUMANIŁ .PARAFRAZUJĄC SŁOWA PEWNEJ PIEŚNI .MÓWIĄ ŻE „W SZALEŃSTWIE JEST METODA ” ,ALE MÓWIĄ TEŻ ŻE „W ROZUMIE JEST SIŁA ” , 😉 MÓWI SIĘ TEŻ „CO DWIE GŁOWY ,TO NIE JEDNA „;) POZDRAWIAM Z BIAŁEGOSTOKU

     CHWAŁA SWAROGU !!! SŁAWA PRZODKOM !!! NA POHYBEL ZAWSZONEMU SYJONOWI I JEGO V KOLUMNIE WATYKAŃSKIM GNIDOM !!!

     Polubienie

 7. Witaj opolczyku,

  Od jakiegoś czasu czytam (z coraz większą fascynacją) Twojego bloga i chociaż z pewnymi poglądami się nie zgadzam to chciałbym Ci pogratulować determinacji i samozaparcia w propagowaniu naszej zapomnianej historii. Również uważam że to co się dzieje z społeczeństwem Polakokatolandu to zasługa chorej antycywilizacji żydo-łacińskiej i należałoby wrócić do bardziej naturalnych stosunków społecznych (które zdaje się że działały lepiej niż nam się dotychczas wydawało…). Nawiązując do Twojego artykułu chciałbym wrzucić taką oto ciekawostkę jaką jest Kredyt Społeczny (nie widziałem żeby gdzieś tutaj na blogu był o tym wzmianka, jeżeli było, cóż przepraszam za repost :D), która mogłaby rozwiązać chyba wszystkie problemy naszego „finansowego” świata:

  http://www.ojczyzna.org/kredyt_spoleczny_-_ratunek_dla_polski.html

  (Myślę że jest to chyba najbardziej przystępna forma przedstawienia tej idei, reszta opracowań dostępnych na internecie jest bardzo długa i dość skomplikowana. Oczywiście możemy pominąć te dziwaczne katolickie wstawki które pojawiają się w tekście ;)). Osobiście nie znam się na ekonomii, nie mam dużego rozeznania w temacie, chociaż zawsze gdzieś tam w głowie tliła mi się myśl że cały ten system w którym żyjemy jest chory i przede wszystkim nienaturalny, dlatego może to co jest przedstawione w tej idei ma sens i faktycznie można by się nad tym zastanowić?

  Sława!

  Polubienie

  • Radgost,

   Witam,

   Na moim blogu nie obowiązuje zadekretowana jednomyślność. Tak więc nie jest wymagane zgadzanie się ze wszystkim co piszę.
   O naturalnych stosunkach międzyludzkich u Słowian w czasach przed najazdem dżumy pisałem wielokrotnie. Uważam, że jest to jedyna alternatywa dla anty-żydo-cywilizacji.
   O „kredycie społecznym” czytałem już kilka lat temu wraz z ową metaforą z wyspą, rozbitkami i bankierze, który wszystkich okradł.
   Epilog tej opowiastki – wspólnota majątkowa narodu/społeczeństwa jest odpowiednikiem wspólnoty majątkowej Słowian. Gdzie nie było bogaczy i nędzarzy. Nawet własność prywatna nie była znana. Własność osobista (odzież, talizmany itp.) była znana, ale własność prywatna (np. prywatne pola uprawne) już nie. W tej opowiastce drażni mnie nieco terminologia – np „wszyscy jesteśmy kapitalistami”. A także nadmierne moim zdaniem przywiązywanie uwagi do spraw materialnych i do „bogactwa”. Propagowanie „bogactwa” i nakłanianie ludzi do gromadzenia „bogactw” wywołuje chciwość i niszczy Ducha ludzkiego. Tzw. „dobra materialne” mają służyć człowiekowi, a nie być głównym celem jego aktywności. Proste, zdrowe życie jest cenniejsze niż pogoń za „bogactwem”.

   Sława!

   Polubienie

 8. „Podejrzewam, że byliby nawet w stanie wywołać wyniszczającą wojnę domową jak kiedyś zrobili to w Meksyku, byleby Polska była nadal przybita do rzymskiej szubienicy i przykuta łańcuchem do Watykanu” – było już coś takiego w naszej historii a nazywało się to konfederacja barska 1768 – 1772.


  Przemex,

  O tamtym katolickim, arcyszkodliwym dla Rzeczypospolitej giga-tumulcie parokrotnie pisałem i o nim pamiętam. I stąd obawiam się, że żydłactwo nawet i dzisiaj gotowe byłoby do wywołania wojny domowej w obronie ich dżumy.
  Zauważ przy tym, że pretekstem do wywołania konfederacji barskiej nie były restrykcyjne przepisy odbierające katolikom wpływy polityczne, czy kościołowi majątki ziemskie i kontrolę nad oświatą. Caryca narzuciła Rzeczypospolitej jedynie równouprawnienie religijne, co mogłoby być nawet korzystne, gdyby katolicy je zaaprobowali. Zaistniałaby szansa, aby pod wspólnym sztandarem przeciwko wrogom zewnętrznym stanęli ramię w ramię prawosławni, protestanci i katolicy. Jeszcze wtedy Rzeczypospolita dysponowała potencjalnie wielką siłą. Co ich fanatyzmem zaprzepaścili katolicy wpędzając Rzeczypospolitą do grobu.
  opolczyk

  Polubienie

  • „Tekst demaskujący fałsz ‚wielkiego’ zakatoliczenia Polaków. Ta wiara w dogmaty jak widać przy największych wysiłkach żydowskich ankieterów oscyluje już tylko wśród 35-45% populacji” – Waldi alias Polonocentryzm: http://polska.newsweek.pl/sondaz-mniej-niz-polowa-polakow-wierzy-w-zmartwychwstanie-chrystusa,artykuly,277238,1.html


   Tekst Newsweeka jest z kilku powodów ciekawy:
   – demaskuje kłamstwo „katolickiego narodu”.
   – Pokazuje, że dużo owieczek wierzy „selektywnie” – jedne bzdury akceptują, inne odrzucają.
   -Najbardziej martwić powinna kk malejąca ilość owieczek wierzących w „piekło”. Wszak to strach przed „wiekuistym potępieniem” był przez wieki fundamentem jahwizmu. Nie brednie o „nieskończonym miłosierdziu” a zwierzęcy strach przed „ogniem piekielnym”. Jeśli obecnie tyle owieczek w piekło nie wierzy – to czym można je zastraszyć i zniewolić?
   opolczyk

   Polubienie

 9. Czym można jeszcze zastraszyć owieczki? Przede wszystkim „miłością” i „mądrością” ich boga, on wszakże wie najlepiej co dla jego zwierzątka najlepsze. Jeśli nie będzie ono podążać za stadem to ma przecież przygotowane już dla niej nagrody, wskazówki i rozmaite próby, które w każdej chwili może na nią zesłać: choroby, ból, śmierć dziecka lub całej rodziny, spalenie domu, urwanie nogi, wyrzucenie z pracy, bankructwo. Wszystko to może zawsze dla nas zrobić „dobry” bóg by wskazać nam błędy w naszym myśleniu, skoro jesteśmy niezdyscyplinowani to jego miłosierdzie zawsze jest na tyle mocne by za wszelką cenę uzmysłowić nam że jednak bardzo go potrzebujemy i nie powinniśmy oddalać się samodzielnie…

  „Kary doczesne” zaczadzone owieczki potrafią znosić, byleby dostąpić „wiekuistego zbawienia”. Gniewu i kary psychopaty Jahwe naturalnie boją się, ale najbardziej przeraża ich „wiekuiste potępienie”. I to jest fundament „wiary” – strach przed piekłem.
  Na marginesie – czy miłosierny bóg karałby człowieka za jedno krótkie życie wiecznym, nigdy nie kończącym się potępieniem? Czy też – gdyby był mądry i dobry – nie dałby szansy na poprawę w kolejnych inkarnacjach?
  opolczyk

  Polubienie

  • WIĘKSZOŚĆ CHRZEŚCIJAN PRZYNAJMNIEJ W NASZYM KRAJU MIMO ŻE DEKLARUJĄ SIĘ JAKO KATOLE CZY PRAWOSŁAWNI CZY TAM INNE JEHOWCE ALE NIE WIERZĄ W TE WSZYSTKIE BZDURY ,CHODZĄ BO CHODZĄ DO TYCH KOŚCIÓŁKÓW ,BO DZIAD CHODZIŁ ,OJCIEC ,TO I ON CHODZI CHOCIAŻ MIAUCZENIE KOŚCIELNE DRAŻNI MU USZY .WIĘKSZOŚĆ JEST PO PROSTU MANEKINAMI ,DOBRYMI GOJAMI ,BEZWOLNYMI TRYBIKAMI W SYSTEMIE …JAKAŚ TAM CZĘŚĆ „WIERZY” W TEN CAŁY CYRK Z PRZEJĘCIEM KLEPIĄ PACIÓRKI I WMAWIAJĄ SOBIE ŻE KAŻDE QRESTWO DA SIĘ ROZGRZESZYĆ SPOWIEDZIĄ ALBO KOPERTĄ DLA PROBOSZCZA . CZY ONI BOJĄ SIĘ „PIEKŁA” ALBO LICZĄ NA „RAJ „? WĄTPIĘ JEŚLI LICZĄ NA ‚RAJ” BO SIĘ WYSPOWIADALI CZY DALI DUŻO NA TACĘ TO SĄ ALBO TAK ZAKŁAMANI SAMI W SOBIE ŻE TO AŻ CHORE ,ALBO TAK GŁUPI ŻE NIE WIEM CZY KTOŚ POWAŻNY NA NOGI CHCIAŁBY ICH LECZYĆ …..JEST WŚRÓD CHRZEŚCIJAN PEWNIE I TROCHĘ PO PROSTU DOBRYCH ,UCZCIWYCH ,ŻYCZLIWYCH LUDZI WYZNAJĄCYCH CHRZEŚCIJAŃSTWO PO SWOJEMU .ZGODNIE ZE SWOIM SUMIENIEM CZY TAM WPOJONYMI ZASADAMI . ALE OGÓLNIE JEST TO RELIGIA DLA MANEKINÓW ,DOBRYCH BEZROZUMNYCH GOJÓW KTÓRZY I TAK WŁAŚCIWIE NIE MAJĄ POJĘCIA CO TO TE PIEKŁO WEDŁUG ICH RELIGII ,ANI CO TO TE NIEBO CZY INNY RAJ … NIE DLA NAGRODY W NIEBIE {bo i tak mało który by zasłużył }ANI Z OBAWY PRZED PIEKŁEM {przed którym łapówa dla proboszcza na tace czy w kopercie chroni lepiej niż czyste sumienie} ONI SĄ CHRZEŚCIJANAMI BO TO TAKIE WŁASNIE SNOPKI I PACHOŁKI ,MANEKINY ,BYDŁO KTÓRE NAWET JEŚLI WIE ILE TO 2+2 TO BEZ DYREKTYW OD TAKIEGO CZY INNEGO PASTUCHA NIE WIEDZIELIBY PO CO ISTNIEJĄ .ZWYKŁE MANEKINY BEZ ŻADNEJ SAMOŚWIADOMOŚCI . dobre goje KTÓRZY SAMI PRZED SOBĄ BOJĄ SIĘ PRZYZNAĆ ŻE KIEDYŚ BYLI WOLNYM ,DUMNYM NARODEM ..

   bardzo ładnie przedstawił obraz przeciętnego polskiego katolika i jego mentalność Maciej Maleńczuk w tym utworze –

   Polubienie

 10. Ksiądz powie że ścieżki i decyzje boga są nie do pojęcia przez głupiego człowieka, czy też świnio-człowieka jak nas pewnie widzą. Skoro w ciągu kilku sekund można sobie zapewnić „wieczne” męki i genialny bóg to wymyślił to musi to być prawidłowe i nieskończenie dobre tak jak i on, nie nam to oceniać 🙂 Jednak w ciągu kilku sekund można też dostąpić „wiecznego zbawienia”, można na przykład zabić husytę, poganina, rdzennego amerykanina, zgwałcić wiedźmę czy małą afrykankę, papież a co za tym idzie i bóg zawsze przychylnie spojrzy na taki czyn zgodny z chwalą odpowiedniego rodzaju pana jezusa…

  Polubienie

  • “Heretycy popełniają grzech, którym zasłużyli sobie nie tylko na to, by karą klątwy zostali wyłączeni z Kościoła, lecz także usunięci ze świata karą śmierci.
   O wiele bowiem cięższą zbrodnią jest psuć wiarę, która daje życie dla duszy, niż fałszować pieniądze, które służą życiu doczesnemu. Skoro więc świeccy władcy od razu sprawiedliwie karzą fałszerzy pieniędzy i innych złoczyńców karą śmierci, tym bardziej heretyków można od razu, skoro tylko udowodni się im winę herezji, nie tylko ukarać klątwą, ale także sprawiedliwie uśmiercić..”

   Św. Tomasz z Akwinu

   Miłość bliźniego mieli na ustach, w sercach zaś nienawiść i mściwość. A w łapskach miecze, topory i pochodnie do podpalania stosów z ludźmi. Często żywymi.
   Alleluja – „Pan” jest wielki i miłosierny.

   Ludobójcza, mściwa, zbrodnicza, fanatyczna, bezwzględna, totalitarna, zachłanna, zakłamana nadjordańska dżuma.
   opolczyk

   Polubienie

   • HERETYCY ??????????????????????????????????????

    wystarczy zajrzeć do pierwszego z brzegu „źródła wiedzy ” jakim w dobie internetu jest Wikipedia i mamy taki oto tekst –
    -” Katolicyzm kształtował się stopniowo wskutek asymilacji elementów kultury hellenistycznej i rzymskiej. Na tym tle dochodziło do wielokrotnych konfliktów wewnątrz Kościoła. Z chrześcijańskim prymatem Rzymu nie zgadzało się wielu biskupów Wschodu, a także cesarz wschodniorzymski, którzy na soborze trullańskim w 692 uznali papieża za przeklętego heretyka[potrzebne źródło]. Na tym tle zarysował się konflikt pomiędzy Kościołem wschodnim i zachodnim, który z biegiem czasu doprowadził do schizmy .Zasady doktryny, kultu i prawa katolickiego kształtowała się na przestrzeni I-VIII w. podczas soborów powszechnych i synodów. Oprócz nicejskiego I i konstantynopolitańskiego I zaliczają się do nich:

    sobór efeski zwołany w 431 roku,
    sobór chalcedoński zwołany w 451 roku,
    synod w Orleanie w 533 roku, na którym ustalono, że kobiety nie mogą brać udziału w hierarchii kościelnej i nie mogą otrzymywać święceń kapłańskich,
    sobór konstantynopolitański II zwołany w 553 roku,
    sobór konstantynopolitański III zwołany w 680 roku,
    sobór nicejski II zwołany w 787 roku.

    Kształtowaniu się katolicyzmu towarzyszyły herezje i rozłamy (schizmy). Ortodoksja kościelna kształtowała się w polemice z licznymi ruchami religijnymi…”

    nawet święta katolicy mają powstałe albo na bazie „heretyckich” widzimisię http://histmag.org/Boze-Cialo-od-herezji-do-jednego-z-glownych-swiat-Kosciola-5670 { i tu pojawia się postać Tomasz z Akwinu },albo skradzione narodom wśród których rozpleniła się ta zaraza http://blogi.newsweek.pl/Tekst/naluzie/679917,robert-suski-poganskie-korzenie-chrzescijanskiego-swieta-wszystkich-swietych.html http://kritikos.pl/?art=korzenie_chrze_swiat

    hahahahaha… coś mi się wydaje że wszyscy katolicy świata powinni kupić sobie po kanisterku benzyny i dokonać samospalenia za uparte trwanie przy herezji .

    Polubienie

    • Tzw. „herezje” są tak stare jak żydochrześcijaństwo. Już w I wieku powstał „heretycki” gnostycyzm. W II wieku powstał „marcjonizm” odrzucający żydowski stary testament i większość jewangelii. Arianizm w czasach Konstancjusza II był oficjalną religią Rzymu a ortodoksyjny „katolicyzm” był wówczas „herezją”.

     Współcześnie żydo-chrześcijaństwo rozbite jest na ponad 42 tysiące odprysków – „kościołów” i „wspólnot” religijnych/kościelnych.
     Tutaj jest garść z nich – tych największych i najbardziej znanych:
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_chrze%C5%9Bcija%C5%84skie
     I każda z nich uważa się za jedynie słuszną i prawdziwą, a całą resztą za „heretyków” błądzących w grzechu herezji.

     Zaiste jedna z domniemanych nauk obrzezanego cieśli z jewangelii Mateusza „stała się ciałem”

     „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.”

     Ta u Łukasza jewangelisty jest podobna:

     „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (…) Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

     Tak więc żydo-chrześcijaństwo totalnie skłóciło nawet samych wyznawców obrzezanego cieśli i żydowskich bredni „objawionych”.

     Polubienie

     • “Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz….” ,“Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (…) Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?…”

      A CAŁY TEN CYRK TYLKO PO TO ABY WYPEŁNIŁO SIĘ PARCHATE PRZYMIERZE –

      “Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

      “I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

      “Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“

      “Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

      „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

      I CO WY NA TO ??? BO JA NA TO – http://fabrykamemow.pl/uimages/services/fabrykamemow/i18n/pl_PL/201110/1320060557_by_Kosmos_500.jpg?1320060557

      Polubienie

    • Każda destrukcyjna sekta ma swoich „prawdziwych” proroków
     w przeciwieństwie do cudzych – „fałszywych”/heretyków 😉

     Polubienie


 11. Bez słów…

  Piękne. Tylko końcówka niepotrzebnie pesymistyczna – „dziś nie śpiewamy już takich piosenek”.
  A jednak śpiewają. I tańczą Taniec Ducha.
  Nie zapomnieli.
  Trwają!

  opolczyk

  Polubienie

 12. Paradoks jest taki iż tzw ateiści dumnie obnoszą się swoja nienawiścią tylko do kleru ( bo kler jest bogaty ) ale bajdy o Jezusie, Maryi, Mojżeszach, Abrahamach o genialnym papieżu Polaku JP II itd przyjmują za czystą prawdę a bzdety o Narodzie Wybranym są dla nich niepodważalnym dogmatem.Tacy właśnie ludzie są ostatecznym tworem kościoła chrześcijańskiego, kościół stworzył z nich perfekcyjnych baranów, gojów do strzyżenia zrobiono z Polaków małych żydów.

  Polubienie

 13. POWSTANIE ŚLĘŻAŃSKIE Mocą wspólnych sił ducha – Dzisiaj, sobota, godzina 20.00

  http://bialczynski.wordpress.com/2013/12/21/powstanie-slezanskie-moca-wspolnych-sil-ducha-dzisiaj-sobota-godzina-20-00/

  Nie chcę uchodzić za szydercę kpiącego z inicjatyw innych ludzi, niemniej powyższy tekst budzi moje wątpliwości.

  Ciekawe skąd Ślężanie wzięli to: „Dobiega końca noc trwająca 12 960 lat”.

  Przecież wg CB kalendarz słowiański zaczął się 7522 lat temu. Czyli wtedy, gdy już od prawie pięciu i pół tysiąca lat trwała „noc”. Wynika z tego, że cały przedjahwistyczny okres Słowiańszczyzny to też była „noc”. A rozbudzenie z niej nastąpi teraz – w Sulistrowicach z udziałem bliżej nieokreślonej grupki Ślężan, p. Kwiatkowskiego i CB. 15 minut postoją, pomedytują, pomodlą się i rozpuszczą „zimowe lody bezprawia, arogancji władzy, manipulacji medialnej i kolonialnego systemu. Siłę i energię” utracą przez te 15 minut „kolonizatorzy ziem polskich – lichwiarski system bankowy i korporacje. odebrana im zostaje energia do działania i będą upadać. Ich czas dobiegł końca. POWSTAJEMY.”

  Kurdi… Tysiące ludzi w Polsce, a miliony na świecie główkuje – jak rozwalić żydosystem. A ci zrobią to dzisiaj – w 15 minut. Bez broni, manifestacji, buntu, walki, strajków głodowych, startowania do knessejmu…
  I skąd wzięli oni „Epokę Wilka”. New Age mówi o Erze Wodnika. A może to jest to samo – po prostu Epoka „Wilka wodnego”?

  Mimo mojego sceptycyzmu o 20:OO powstanę i przyłączę się do Ślężan. Przez kwadrans będę wizualizował wolną Słowiańszczyznę, Polskę uwolnioną spod żydowskiej okupacji i świat bez banksterów, bandyckiego NATO, bilderbergowskiej unii jewropejskiej i żydowskiego globalizmu. I jeśli w ciągu najbliższych 5 lat optymizm Ślężan się spełni, „na barana” obniosę CB dookoła Sukiennic w Krakowie.

  Polubienie

  • 🙂 Powyższe u CB jak i podobne poniższe to tzw. „New Age”.

   O Godowym Święcie, z Czehrynia na Ukrainie:

   Polubienie

 14. To jest chyba jakiś „spontan” bo ten tekst ukazał się dzisiaj. Jeżeli by faktycznie mieli jakąś moc sprawczą to prawdopodobnie by ogłoszono wcześniej. A tak będą mieć wymówkę, że mało ludzi się przyłączyło. Szkoda, przyłączył bym się a tak przespałem i nie będę miał wkładu w odebraniu energii „kolonizatorom”. Odwiedziłem stronę CB i trafiłem na skopiowany tekst z wiki przez Zprowokowanego w języku Słowian tzn. angielski. WKURZA mnie osobiście zaśmiecanie stron słowiańskich językiem angielskim, to są strony dla wszystkich pogan czy Słowian? Rozumiem gdy jest opis i podany link do obcojęzycznej strony. Porównał bym to do spotkania rodzimowierców w kościele lub pomieszczeniu z krzyżem. W GB pracowałem z Słowakami, Rosjanami i kilkoma Serbami, zdziwienie angoli było takie, że każdy z nas mówił w swoim języku a wszyscy rozumieli co kto mówi. Trudno było im wytłumaczyć, że mówimy językiem Słowiańskim i że te języki są podobne do siebie. Dla nich każdy język brzmiał inaczej. Zacznijmy wpierw walkę z zaśmiecaniem naszego otoczenia obcym językiem, jak ktoś chciał kiedyś handlować w jakimś kraju to uczył się języka, a teraz nastały czasy, że wymuszają naukę języka by pracować u siebie. Nie chcę pewnego dnia obudzić się i usłyszeć rozmowę Słowian w języku anglosaskim.

  Polubienie

 15. Mam wątpliwości czy Rosja jest rzeczywiście any-NWO. Przejęta przez NWO po rewolucji bolszewickiej, przez te ostatnie 100 lat na pewno musiała być bardzo mocno zinflirtrowana przez NWO, jak mniemam.

  Ich standardową akcją jest w ramach „dziel i rządź”, udawanie przeciwnych obozów, jak Demokraci i Konserwatyści w USA, itp. itd. Moim zdaniem mają w ręku już wszystkie kraje, prócz może kilku czy kilkunastu mniejszych (gdybam: Iran, Kuba, Wenezuela, Korea Północna, Somalia, Syria).

  Mam wrażenie, że rozgrywają światem by docelowo stworzyć obozy, które następnie rzucą przeciw sobie w III WŚ, lub też, tak jak czytamy w planach Pike-a z 1861/71 roku o wojnie judaizmu z islamem.

  STĄD PYTANIE: co przemawia za postawą Rosji jako anty-NWO? Jakie decyzje, ruchy itd. o tym przekonują? Bo, że działa pozornie anty-USA, np. przez sprawę Snowdena chociażby, czy przepychanki o Ukrainę obecnie, to jest jasne, wraz z polemiką sporu o tarczę antyrakietową itd. Tylko pytanie czy to nie jest jedynie pozorna gra pod publiczkę, a dalej obie strony rozgrywa NWO, dla swoich własnych przyszłych celów?

  Polubienie

  • Nie mam zbyt wiele czasu aby odpowiedzieć szczegółowo i obszernie…

   Jest kompletną bzdurą, że po żydo-bolszewickim zamachu stanu Rosja została przejęta przez NWO. Po rewolucji lutowej Rosja była na drodze do „amerykanizacji” – był system wielopartyjny umożliwiający instalację fasadowej demokracji, oraz było otwarcie na zachodni, prywatny kapitał mogący wykupować za bezcen skarby Rosji, lub budować tam fabryki. Po żydo-bolszewickim zamachu stanu nadzieja „amerykanizacji” Rosji skończyła się – powstał system monopartyjny i gospodarka upaństwowiona a nie prywatna. Wprawdzie banksterzy finansowali żydo-bolszewików wcześniej, ale finansowali wszystkie inne antycarskie partie. Lumpen-inteligencja żydowska – liderzy żydo-bolszewizmu – nienawidziła bogatych pobratymców banksterów za to, że tamci troszczyli się tylko o własne klany a nie o nich – żydowską biedotę. No i zrobili zamach stanu wykorzystując zamieszanie i chaos po upadku caratu. Chcieli stworzyć system konkurencyjny wobec banksterów z podobnymi zapędami globalistycznymi (rewolucja światowa), aby rządzić światem. Chcieli banksterów wywłaszczyć a ich majątki upaństwowić.

   Po destalinizacji i odżydzeniu władz ZSRR nadal stała banksterom na drodze. Podczas zimnej wojny toczono wiele wojen zastępczych (Wietnam, Afganistan, Nikaragua) oraz wojnę ideologiczną o zdobywanie wpływów w tzw. „trzecim świecie”. W wielu krajach miały miejca prawicowe i lewicowe pucze i zamachy stanu. To była autentyczna wojna Wschodu z Zachodem z milionami trupów.

   Dopiero w czasach Gorbaczowa ZSRR dostała się pod wpływy banksterów, co nasiliło się jeszcze po upadku ZSRR w Rosji za Jelcyna i Bieriezowskiego. Putin wyrwał Rosję z łapsk agentury banksterów i powoli osłabia i ogranicza ich wpływy.

   Inscenizację „demokratów” i „republikanów” w USA łatwo jest rozszyfrować:

   – obie partie radośnie i na wyścigi zadłużają budżet USA co prędzej czy później doprowadzi do bankructwa. A wtedy banksterzy za długi wykupią wszystko, co ma jakąkolwiek wartość.

   – obie partie po 11/9 wprowadzają ustawodawstwo prowadzące do zniewolenia własnego społeczeństwa.

   – Demokraci bombardowali Kosowo i Libię, republikanie napadli na Afganistan i Irak

   Podobnej inscenizacji w postępowaniu Rosji i USA nie widać. Rosja tworzy własną unię celną, w której banksterzy nie są decydentami, w ramach BRISC tworzy alternatywny system walutowy i nie wspiera banksterskich inwazji i okupacji. A w przypadku Syrii wyraźnie taką agresję uniemożliwiła.

   Tak więc tylko ktoś ślepy na rzeczywistość może twierdzić, że Rosja należy do agentury banksterów.

   Podstawowym pytaniem jest – czemu miałaby służyć taka mistyfikacja? Jeśli Rosja, USA i unia jewropejskie byłyby banksterskie – to kto by im stanął na drodze do podbicia całego świata? Iran? Syria? Wenezuela? Korea płn? Białoruś? Już by ich nie było! A na Chiny wystarczyłoby nałożyć jedynie całkowite embargo. Na import i eksport. I Chiny leżą.

   Polubienie

 16. Kto to jest Rosja?Zwykli ludzie czy politycy?
  Politycy w Rosji są tak samo rosyjscy jak politycy w Polsce są polscy.
  Polska i Rosja ma tych samych polityków udających że są Słowianami.

  “NWO budowany będzie przeciw Rosji,na ruinach Rosji i poprzez Rosję” Zbigniew Brzeziński

  Dzieci z pogranicza Pakistanu i Afganistanu bawią się w samobójców
  http://www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/dzieci-z-pogranicza-pakistanu-i-afganistanu-bawia-sie-w-samobojcow,281501.html?playlist_id=16756

  Mezamir,

  „Politycy w Rosji są tak samo rosyjscy jak politycy w Polsce są polscy.”

  Czyżby?

  Cieszyłbym się gdyby Tusk, Sikorsky, Kalkstein/Kaczyński, Palikot czy Stolzman tak dbali o interesy Polski jak Putin dba o interesy Rosji!
  opolczyk

  Polubienie

 17. W tym wypadku można mieć naprawdę dysonans poznawczy, chyba trzeba by tam po prostu pojechać żeby móc oceniać.. Wiem jaki jest twój stosunek do twórców portalu stopsyjonizmowi ale oni podają takie dane http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/rosja-zrodlowe-teksty-narodowo-patriotyczo-prawoslawne/rosja-putina-i-miedwiediewa-h-pajak/

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/23/obluda-hipokryzja-durnota-i-zaslepienie-zydo-chrzescijan-a-przy-okazji-kolejny-prymitywny-atak-na-poganstwo/#comment-50188

  http://cyklista.wordpress.com/2010/12/29/sprawa-chodorkowskiego/#comment-2922

  http://cyklista.wordpress.com/2013/12/21/zydowski-malwersant-chodorkowski-dal-drapaka-na-zachod-i-bedzie-zapewne-zglaszal-finansowe-roszczenia-wobec-rosji/#comment-146291

  Admin

  DG,

  „Wolna.pluskwa.pl” podaje nie „dane” a bzdurną propagandę „prawdziwych” Rosjan z pejsami po kostki i Pająka, który stał się tubą propagandową sekty smoleńskiej i agentury banksterów szczującej na Putina.
  Z tym bełkotem nie ma sensu polemizować. Pająk jest skończony i skompromitowany.

  http://ptto.wordpress.com/2013/03/14/putin-nie-jest-marionetka-lubawiczerow-chabad-lubawicz/

  Albin Siwak jeździ często do Rosji i obserwuje to, co tam się dzieje. Jest on dla mnie w tej sprawie o wiele wiarygodniejszy niż Pająk i jego bzdurne hasbarskie wypociny.


  opolczyk

  Polubienie

 18. Spiritual reward that exalts his actions
  Sullen power that immortalized

  His name with fiery strength
  Existence with a purpose
  Cut down by the enemy´s
  mockery Slandered
  by
  the conqueror
  Denigrated
  by
  the issuer
  Yet
  contemplated
  by his follower
  The Great
  Black Medium
  it’s the sentence
  of the fresh footprint
  Only time will
  set His name in the
  memory of the world

  Polubienie

 19. W przypadku Rosji banksterzy mają jeszcze jeden perfidny plan a mianowicie próba wywołania konfliktu pomiędzy Rosją a Chinami chodzi o Syberię bogatą w złoża naturalne. Dlatego między innymi anglo – amerykański establishment wspomagany przez żydowską finansjerę atakuje obecnie też te kraje w których Chiny mają największe interesy, z których sprowadzają surowce potrzebne chińskiej gospodarce ponieważ własnych nie mają zbyt dużo. Na przykład Sudan(była kolonia brytyjska) ostatnio został rozbity, zdestabilizowany i podzielony na dwa państwa, a chodziło między innymi o to że na południu Sudanu znajdują się duże złoża ropy naftowej, a z racji tego że Sudan współpracuje z Chinami to część ropy naftowej wydobywanej w tym kraju jest/była transportowana do Chin. Więc banksterzy rozbili Sudan na dwa państwa z tym że jego południowa część gdzie znajduje się większa część sudańskich pól naftowych jest kontrolowana przez mocarstwa zachodnie a więc ta ropa nie trafi do Chin. Jest to polityka obliczona na wyizolowanie chińskiej gospodarki, pozbawienie jej surowców i tym samym ukierunkowanie uwagi zdesperowanych Chin na Syberię, to z kolei doprowadzi do ataku Chin na Rosję a z racji tego że Rosjanie Syberii nie oddadzą po dobroci to doprowadzi do wybuchu konfliktu gdzie Chiny i Rosja wyniszczą się nawzajem. Podejrzewam że między innymi dlatego banksterzy przenoszą do tego kraju zakłady przemysłowe(poza chęcią wykorzystania taniej siły roboczej), transferują tam technologie, inwestują ogromne pieniądze w chińską gospodarkę żeby ją wzmocnić na tyle aby mogła prowadzić wojnę z Rosją też obecnie podnoszącą się z kolan po rządach Jelcyna i familii. Oczywiście wspomaganie Chin może mieć też na celu wywołanie nowej zimnej wojny między USA a Chinami, wojny o dominację na Pacyfiku(też strategiczny rejon). Brany jest też pod uwagę konflikt na linii Tajwan – Chiny. Są też plany zdestabilizowania Chin od wewnątrz. To wszystko teraz należy połączyć z próbą podboju(ponownego) bliskiego wschodu, afryki północnej i destabilizacją państw islamskich(z których Chiny transportują ropę dla swojej gospodarki) i destabilizacją południowych granic Rosji i republik środkowoazjatyckich zamieszkałych przez muzułmanów, do tego zamieszanie na Ukrainie, Białorusi, aktywizacja opozycji w Rosji połączona być może z wykorzystaniem różnych tendencji odśrodkowych i separatystycznych i mamy obraz kompletnego chaosu, zamieszania w całej euroazji i afryce(tam jest z kolei prowadzona polityka celowego hamowania rozwoju gospodarczego tego kontynentu wymyślona przez H. Kissingera będącą w sumie kontynuacją polityki imperiów kolonialnych), totalnego wzajemnego wyniszczenia, walki każdego z każdym, totalnej dezorientacji. Jest to w sumie część planu globalistów mającego na celu wygenerowanie, wywołanie całej masy wojen domowych, lokalnych, regionalnych które zostaną następnie sztucznie rozszerzone i połączone w jeden globalny konflikt zwany III wojną światową, być może z użyciem broni nuklearnej w której to wojnie ma zostać wybite większość populacji świata i taki zrujnowany świat banksterzy będą mogli łatwo przejąć już bez przeszkód.


  Przemex,

  Wyślę Ci mailem komentarz „GMOzabija” – był adresowany do Ciebie.
  opolczyk

  Polubienie

 20. Co do tych zamachów w Wołgogradzie obawiam się że to może być też test generalny przed próbą dokonania jakiegoś dużego zamachu terrorystycznego na Zimowych Igrzyskach w Soczi który w zamyśle twórców zostanie użyty do kompromitacji Rosji na arenie międzynarodowej na zasadzie że Rosja nie zabezpieczyła tych igrzysk a powinna i będą próbowali wykazać pewnie że w Rosji pod rządami Putina jest chaos a na zachodzie porządek.

  Polubienie

 21. Te dwa zamachy w Rosji to robota zachodnich służb , w ten sposób zachód pokazał Rosji swoje niezadowolenie, wściekłość z powodu ostatniej decyzji władz Rosji w sprawie delegalizacji propagandy homoseksualnej w szkołach, przedszkolach, w mediach i ogólnego ukrócenia propagandy homopedalskiej na terenie Federacji Rosyjskiej.Zachód dobrze wie jak każdy obiektywny obserwator że Rosja to mocarstwo i zbrojnie NIGDY Rosji nie złamią ale mieli nadzieję na zniszczenie „tylnymi drzwiami” Rosji właśnie poprzez wspieranie i propagowanie wśród młodzieży homoseksualizmu co w dalszym ciągu zmienia się w zapaść demograficzną jaką widzimy w zgniłym moralnie zachodzie przede wszystkim w Niemczech i krajach Skandynawskich .W tych dwóch nacjach przede wszystkim w Niemczech i Szwecji homoseksualizm (obok religii holokaustu) stał się nieomal że religią i jakakolwiek krytyka lub obiektywne spojrzenie czy dyskusja na temat homoseksualizmu jest verboten ! Jakie są tego skutki ? kompletny upadek moralno/etyczny tych państw i katastrofalna zapaść demograficzna.

  Polubienie

 22. Jeśli chodzi o rewolucję lutową to nie była to tylko próba obalenia cara w celu przejęcia kontroli nad Rosją i jej bogactwami oraz wprowadzenia demokracji w wersji zachodniej. Moim zdaniem była to też zemsta za to że carat stawiał bankierom opór w sprawie utworzenia w Rosji prywatnie posiadanego banku centralnego oraz za poparcie jakie udzieliła Rosja carska Lincolnowi i Unii w wojnie secesyjnej. Banksterom chodziło w tej wojnie o podzielenie USA, które wtedy jeszcze stawiało opór banksterom w sprawie utworzenia prywatnego banku centralnego na dwa obozy i poprzez finansowanie obu stron doprowadzenie do wyniszczającego konfliktu który doprowadziłby do ogromnego zadłużenia kraju, wyniszczenia infrastruktury kraju wojną i w końcu jego rozpadu. Do podziału USA przygotowywały się już Wlk. Brytania, Francja, Austria, Hiszpania wtedy najważniejsze baraki banksterów wysyłając do Kanady kontyngenty wojskowe i przeprowadzając desant w Meksyku w ten sposób okrążając USA z obu stron i przygotowując się w ten sposób do ewentualnego wsparcia sił Konfederacji w tej wojnie gdyby zbyt dużą przewagę nad Południem osiągnęła Północ. Wtedy Lincoln poprosił o pomoc cara Aleksandra II, Rosja wysłała swoją flotę wojenną ku północnym wybrzeżom USA i to między innymi dało czas Lincolnowi na odwrócenie sytuacji na froncie. Po pokonaniu konfederacji, zjednoczeniu kraju, zniesieniu niewolnictwa Lincoln unieważnił wszystkie długi Południa finansowanego banksterów i tym samym banksterzy ponieśli ogromne straty. Więc się Lincolna pozbyli. Warto wiedzieć że Lincoln w czasie wojny stworzył własną politykę finansową niezależną od banksterów którą wstrzymano po jego śmierci. Cara Aleksandra II zamordowano w 1881r. Powodem wywołania tej rewolucji mogła też być chęć niedopuszczenia do zwiększenia wpływów rosyjskich na bliskim i dalekim wschodzie.

  Polubienie

 23. W przypadku rewolucji pażdziernikowej i wojny domowej w Rosji sytuacja się komplikuje. Co prawda banksterzy finansowali wszystkie antycarskie partie w tym bolszewików ale zanim carat upadł po rewolucji lutowej banksterzy udzielali również ogromnych pożyczek wojennych caratowi. Jeśli chodzi o rewolucję bolszewicką i wojnę domową to moim zdaniem banksterzy wykorzystali tutaj schemat z USA z czasów wojny secesyjnej to znaczy z jednej strony sfinansowali bolszewików, pomogli im dojść do władzy choćby poprzez zgodę Rządu Tymczasowego na tworzenie przez bolszewików własnych bojówek armii czerwonej oraz poprzez powrót z zesłania i z emigracji licznych działaczy bolszewickich w tym Lwa Trockiego ze Stanów Zjednoczonych i Lenina ze Szwajcarii( moim zdaniem Trocki i Lenin byli agentami banksterów), a z drugiej poprzez finansowanie, dozbrajanie i wspomaganie ich wojskami interwencyjnymi wszystkich antybolszewickich sił w Rosji zwanych białymi doprowadzenie do wyniszczającej wojny domowej w Rosji która w połączeniu z osłabieniem Rosji w I wojnie światowej, obaleniem caratu w rewolucji lutowej i ogromnym zadłużeniem wojennym doprowadziła by do totalnej destabilizacji, upadku Rosji i jej rozpadu na mniejsze kraje, republiki, państewka marionetkowe wobec banksterów z zainstalowaną fasadowa demokracją zachodnią, które byłyby zbyt słabe politycznie, militarnie, ekonomicznie i dodatkowo wyniszczone wojną domową aby stawić jakikolwiek opór anglo – amerykańskiemu establishmentowi wspomaganemu przez banksterów. Mam wątpliwości czy banksterzy chcieli zwalczyć bolszewików przy pomocy białych skoro biali chcieli głównie restauracji carskiej Rosji a taki pomysł był niezbyt wygodny dla banksterów, sami biali byli niejednolici często dochodziło między nimi do sporów, takimi skonfliktowanymi siłami nie da się osiągnąć żadnych celów. Chodziło po prostu o totalną rozpierduchę w Rosji, walki wszystkich ze wszystkimi tak aby rosyjskie społeczeństwo się nie połapało o co chodzi. Warto wiedzieć że w Rosji istniały jeszcze inne siły jak zieloni ostro zwalczani przez obie strony konfliktu a wojnie domowej towarzyszyła seria powstań chłopskich, kozackich, robotniczych. Do wybuchu rewolucji bolszewickiej przyczyniły się też Niemcy wspomagając banksterów w ich planie przerzucenia Lenina do Rosji i narobienia tam zamieszania które z kolei umożliwiło zakończenie wojny na froncie wschodnim i przerzucenie wojsk na front zachodni. Banksterzy nie zakładali zwycięstwa kogokolwiek w tej wojnie ale też nie podejrzewali że wymknie się im to spod kontroli.

  Polubienie

 24. Głupia ta Merkel czy tępota starcza ją ogarnia ? Zapomniała ta zdrajczyni Narodu Niemieckiego wstrętny babsztyl o Napaści Niemieckiej,Francuskiej,Angielskiej, USA na Jugosławię pod koniec lat 90 – tych? To głownie Niemcy doprowadzili do najpierw niesnasek pomiędzy Serbami a Chorwatami i od tego zaczęła się wojna o Jugosławię i bombardowanie Serbi przez NATO. Oczywiście zachód wykreował jedynych winowajców odpowiedzialnych za wszystkie tragedie w tej wojnie i ponoszą ją Serbowie nasi bracia Słowianie a barany Polskie łykają tą propagandę antysłowianską jak ciepłe bułeczki.Jest mi tak wstyd obecnych Polaków i ich światopoglądu że pod ziemię można się zapaść.W głowach wiekszosci Polaków panuje totalna pustka wypełniona tym co mówi kler , i syjonistycznolewackie media..
  Jedną z najgorszych cech Polaków jest nagminne już wypominanie Rosji Katynia 1942 r podczas każdej prawie dyskusji ale NIGDY nikt nie wtrąci podczas dyskusji o Niemczech sprawy II wojny i milionów zakatowanych przez Niemców Polaków! Nie jestem zwolennikiem wypominania ani Niemcom ani Rosjanom ani tez Ukraińcom spraw związanych z czarnymi plamami II wojny ale obecni Niemcy niedługo zrzucą winę za tragedie wojny na Polskę i znowu barany Polskie te pustogłowie nie zareaguje:( a dlaczego taka cisza w sprawach Niemieckich i mieszania z historią przez obecne lewackopedalskie rządy ? bo Niemcy są bogate i sypią Polsce miliardy OJRO !?Taka to jest prosta, idiotyczna samozniewalająca się logika tępogłowia katolskiego tu w Polsce.

  Bronisław,

  Merkel jest agentką i marionetką banksterów.

  „Niemcy niedługo zrzucą winę za tragedie wojny na Polskę…”
  Już to robią. Sam słuchałem i czytałem wypowiedzi niemieckich publicystów i „historyków”, że gdyby Polska zgodziła się na roszczenia Hitlera – wojny by nie było.
  Obecne rządy nie są „lewackie”. Lewica jest prospołeczna a nie pro-żydo-kapitalistyczna.
  Bogate Niemcy to mit. Niewypłacalnie zadłużony budżet federalny:
  http://www.staatsverschuldung.de/schuldenuhr.htm
  i bankrutujące miasta-gminy:
  „Zbankrutowane miasta – jak studenci chcą ratować Dortmund”
  http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/bankrotte-staedte-wie-studenten-dortmund-retten-wollen-a-231988.html
  „Miasta tkwią w bagnie zadłużenia”
  http://www.wiwo.de/politik/deutschland/finanzielle-schieflage-staedte-stecken-im-schuldensumpf/8662318.html
  Narasta „margines” biedy (Armut):
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article6433585/Mehr-Kinder-und-junge-Erwachsene-leben-in-Armut.html
  Miliony pracują za „głodowe pensje” (Hungerlohn):
  http://www.welt.de/politik/deutschland/article117585627/Sieben-Millionen-arbeiten-fuer-einen-Hungerlohn.html

  Niemcy, jak i cała unia są bankrutem.
  „Die große Schulden-Lüge: Europa mit voller Kraft auf Pleite-Kurs” (Wielkie kłamstwo zadłużenia – Europa idzie pełną parą w kierunku plajty).
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/02/die-grosse-schulden-luege-europa-mit-voller-kraft-auf-pleite-kurs/
  opolczyk

  Polubienie

  • Przemex,

   Globaliści już wcześniej kokietowali Rosję, a zwłaszcza Miedwiediewa gdy był on prezydentem. Putin i Miedwiediew pięknie banksterów wyrolowali – Miedwiediew sprawiał wrażenie bardziej prozachodniego, bardziej „liberalnego” i bardziej „demokratycznego”. Kilkakrotnie Putin i Miedwiediew zainscenizowali nawet publiczną różnicę zdań i banksterzy zaczęli kokietować Miedwiediewa jako przeciwwagę dla Putina. Wtedy nawet Brzeziński, krótko po Smoleńsku nawoływał do pojednania Polski z Rosją:
   http://www.rp.pl/artykul/484137.html
   A w tym wywiadzie widać jak Zbig dał się zrobić w konia przez Miedwiediewa:
   http://swiat.newsweek.pl/nadszedl-czas-polski–zbigniew-brzezinski-dla–newsweeka-,69698,1,1.html
   To wtedy też marionetka Obama kokietując Miedwiediewa wstrzymał Tarczę. Bandyci robili wszystko, aby wzmocnić popularność Miedwiediewa – zwłaszcza w Rosji – i wykazać jego skuteczność na stanowisku prezydenta. Wtedy nawet nagonka na Putina znacznie ucichła. I pamiętam ten dzień, gdy Miedwiediew krótko przed wyborami prezydenckimi oświadczył, że nie startuje ponownie, bo jego kandydatem jest Władimir Putin. I w tym momencie nastąpił wściekły jazgot na żydo-zachodzie i zaczęła się kolejna wściekła nagonka na Putina. Z pełną mobilizacją żydowskiej „opozycji” w Rosji. Niemniej nic to nie dało i dlatego banksterzy nie mają innej możliwości jak ponownie kokietować Rosję i prezydenta Putina.

   O Igorze Iwanowie wiem niewiele. Tyle co z wiki. Nie za bardzo orientuję się czy gra on po stronie Rosji czy banksterów. Był na zlocie Bilderberga w roku 2012. Nie wiem w czyjej drużynie on gra. Jeśli u banksterów to nawoływania do „konwergencji” przez byłego ministra na Putinie wrażenia nie zrobią. Nie jest jednak wykluczone, że gra dla Rosji. Choć jest oczywiste, że Rosja rozumie „konwergencję” całkowicie inaczej niż banksterzy i jewropejczycy. Zgodzi się nawet na to, ale na własnych warunkach. Na co z kolei nie zgodzi się żydo-zachód.
   Banksterom nie pozostaje nic innego, jak udawać, że chcą „partnerskich” stosunków z Rosją.

   Polubienie

  • „!!! ŻYJEMY w MASOŃSKIM PIEKLE !!!”

   To dezinformacja. Żyjemy nie w „masońskim” a w żydo-banksterskim piekle. Unia jewropejska to twór banksterów, nadzorowany i kierowany przez klany Rothschilda i Rockefellera za pośrednictwem Grupy Bilderberga. Masoneria to ich chłopcy na posyłki, a nie mocodawcy. Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że w różnych barakach unijnych wymyślane i wprowadzane są różne banksterskie pomysły, po czym powoli stają się one jewropejskim „standardem”.

   Ciekawą sprawą jest także i to:

   Patagonia: międzynarodowa społeczność żydowska kupiła Patagonię Argentyny i Chile, ażeby zbudować drugi Izrael.
   http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/01/15/patagonia-miedzynarodowa-spolecznosc-zydowska-kupila-patagonie-argentyny-i-chile-azeby-zbudowac-drugi-izrael/

   A ja w listopadzie 2010 jeszcze jako „Poliszynel” pisałem o tym:

   „- Rok 1986. Renomowana, konserwatywna gazeta „La Nation” publikuje artykuł o prowadzonych badaniach dotyczących budowy żydowskich osiedli w prowincji Santa Cruz (Patagonia). Zgodnie z artykułem rzecznik żydowskiego lobby Alberto Levy odwiedzał tamte okolice, uznał je za przydatne do dawnych planów żydowskich i stwierdził, że plany te mają poparcie władz Argentyny. Ponadto od lat prowincja Santa Cruz odwiedzana jest przez licznych żydowskich „turystów” badających klimat, wegetację, faunę i bogactwa naturalne.

   – Rok 2002. Artykuł w gazecie „“El Cronista Comercial” pt: „Długi za ziemię”.

   – Medialna nagonka żydowskiej prasy i związku Żydów argentyńskich na generała Roberto Bendini. Za to, że ostrzegał on przed pozwalaniem na dalszą penetrację Patagonii przez Żydów. Lokalna, nieżydowska prasa informowała o grupach młodych Żydów, częściowo wojskowych ubranych po cywilnemu, wędrujących po Patagonii.”
   http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2010/11/06/zydowska-pajeczyna-wyzysku-oplata-caly-swiat/

   Żydzi przejmują na własność – za długi – wszystko co popadnie – z ziemią włącznie. Polskę, unię jewropejską czeka to samo. Zgodnie z wytycznymi żydowskiej i żydo-chrześcijańskij biblii – księgi zbrodni i rasizmu:

   “Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

   Rodzaju 17, 8

   „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”

   Powtórzonego prawa 7, 2

   “I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
   Izajasza 61, 5-6

   “Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
   Izajasza 49, 22-23

   “Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

   Izajasza 45, 14

   “Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

   Jub. 32, 18-19

   Polubienie

 25. Współczesna masoneria od kilkuset lat jest penetrowana, infiltrowana na najwyższych stopniach wtajemniczenia przez agentów banksterów, masoneria służy ich interesom. Dodatkowo powiązana jest choćby ze służbami specjalnymi państw zachodnich czy z różnymi sektami, kościołami, religiami, do masonerii należało też wielu polityków, przywódców, członków rodów królewskich. Masoneria w planach banksterów odgrywała kiedyś ogromną rolę, to on stała na czele różnej maści wojen, rewolucji, przewrotów, zamachów stanu. Obecnie masoneria straciła na znaczeniu na rzecz takich gremiów i organizacji jak Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR, ONZ(dawniej Liga Narodów), IMF, Bank Światowy, UE, NATO, służby specjalne państw zachodnich. Dzisiaj masoneria nie odgrywa już chyba żadnej większej roli, co najwyżej używa się jej do straszenia i odwracania uwagi społeczeństwa od prawdziwych władców świata – banksterów, ludzie mają gadać o jakimś bliżej nieokreślonym masońskim spisku i jednocześnie mają nie dostrzegać kto tak naprawdę światem rządzi. Nie wiem dokładnie gdzie, ale bodajże w protokołach Mędrców Syjonu pisało że masoneria w decydującym momencie, kiedy społeczeństwo zorientuje się co tak naprawdę się dzieje i kto za tym stoi, zostanie zwyczajnie poświęcona na ołtarzu sprawy. To znaczy kiedy społeczeństwo się zbuntuje, banksterzy sprytnie przekierują uwagę rozwścieczonego społeczeństwa na masonerię oskarżaną o wszelkie zło i wtedy rozpoczną się masowe pogromy masonów, w ten sposób banksterzy rozładują emocje wściekłego społeczeństwa a sami będą bezpieczni, masoni szczególnie z tych najniższych wtajemniczenia pójdą do piachu. To współczesne straszenie masonerią, masońskim spiskiem wpisuje się w ten plan. Widać że w tym planie uczestniczą również religie strasząc masonami gdzie się tylko da, chociaż moim zdaniem tak naprawdę ten konflikt pomiędzy religią a masonerią jest sztucznie stworzony, wyreżyserowany, a masoneria oraz religie są ze sobą wzajemnie połączone na najwyższych szczeblach władzy. Oczywiście księżom, parafialnym owieczkom oraz masonom z najniższych stopni wtajemniczenia może się wydawać że konflikt ten jest realny, prawdziwy, naturalny, a tak na prawdę stworzony w celu skłócania ludzkości, napuszczania na siebie nawzajem.
  Co o tym sądzisz ?

  Polubienie

  • Przemex,

   Masz oczywiście rację – wierchuszka masonerii służyła/służy banksterom, przy czym jej rola obecnie jest znikoma. Takie banksterskie twory jak Bilderberg, Komisja Trójstronna, CFR czy nawet Klub Rzymski są obecnie o wiele bardziej znaczące i decydujące. Masoneria jest dzisiaj ledwo „folklorem”. Wielu ludzi wstępuje do niej dzisiaj głównie z czystego snobizmu – chcą być członkami owianych mgłą tajemniczości i legend ekskluzywnych „lóż”.
   Przy masonerii nie powinniśmy zapominać o tym, że ogromna większość jej członków nie przekracza nigdy najniższych stopni wtajemniczenia, że są to często ludzie poczciwi i nie mają najmniejszej świadomości tego, że wierchuszka służyła (i pewnie nadal służy) banksterom. Obecnie głównie jako podstawiony nieobrzezanym Goim „chłopak do bicia”.
   Do masonerii miałem zawsze ambiwalentny stosunek – inaczej traktowałem wierchuszkę, a inaczej doły. Same założenia ruchu masońskiego były w czasach jego tworzenia w większości jak najbardziej słuszne. Masoneria potępiała system stanowy połączony z wyzyskiem i uciskiem ogromnej większości ludności pozbawionej jakichkolwiek praw. Opowiadała się za oświatą, równością i tolerancją. Potępiała fanatyzm religijny jahwistów i prześladowania religijne. Tylko z tego powodu została okrzyczana przez żydo-chrześcijan, a zwłaszcza przez totalitarny Watykan śmiertelnym wrogiem. Nie zapominajmy, że gdy powstawały pierwsze loże nadal szalała inkwizycja, ludzi prześladowano, torturowano i okaleczano a nawet palono na stosach. Do dzisiaj katolicy wszędzie węszą spiski masonów (lub żydów), uważając ich za najgorszych wrogów. Nawet mnie pomawiali o to, że jestem masonem – no bo tak zaciekle zwalczam „jedynie prawdziwy kościół chrystusowy”. To doszukiwanie się wszędzie masońskich knowań jest obsesją i manią prześladowczą jahwistów. Nie zauważają oni przy tym, że ich Opus Dei to katolicka loża masońska.
   Najbardziej śmieszy mnie to, że wielu katolików wypomina masonom „żydowskie korzenie” masonerii. A tego, że żydo-katolicyzm sam jest o wiele bardziej żydowski i że ma czysto żydowskie korzenie – tego ślepcy nie widzą.

   Polubienie

 26. http://xportal.pl/?p=15704
  Karabach: Eskalacja konfliktu

  Według źródeł azerskich, w ciągu ostatnich dni w starciach z armią Azerbejdżanu zginęło 47 żołnierzy Armenii. 17 miało należeć do oddziałów regularnych, pozostali to według źródeł azerskich „najemnicy separatystów.” Strat nie potwierdza strona armeńska. Do walk doszło w Górskim Karabachu, kontrolowanym przez Armenię, ale formalnie stanowiącym część Azerbejdżanu.

  (na podst. Azerbajan Press Agency)

  Czy to przypadkowy konflikt czy może próba wywołania dużego konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią który zdestabilizował by Kaukaz i odwrócił uwagę Rosji przynajmniej częściowo od Ukrainy?

  Każda destabilizacja Kaukazu jest na korzyść usraelitów. Na szczęście Rosja ma wystarczająco dużą i silną armię, aby pilnować granic i z Kaukazem i z Ukrainą.
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.