Kartka z kalendarza – 13 grudnia…

.

Stan-wojenny-gen-Jaruzelski

.

To że w sieci ale i w telawiwzorni nagłaśnia się 13 grudnia 1981 i utrzymuje się kult „wspaniałej” Solidarności – nie dziwi mnie. Robią to przeróżne środowiska. Solidarność (a raczej Solidurność) przedstawia się jako szlachetny, polski, oddolny ruch domagający się sprawiedliwości, wolności i demokracji. Ja sam długo należałem do „fundamentalistów” Solidarności. Do czau, aż zrozumiałem że była ona żydowskim koniem trojańskim.  Jak do jej powstania doszło?
Zadłużenia Polski i kryzys gospodarczy przełomu lat 70-tych i 80-tych były owocem żydowskiego sabotażu. Pisał o tym A. Siwak:

“(…) 4 stycznia 1972 roku w Warszawie zebrał się Centralny Komitet Żydów w Polsce. Mam wykaz nazwisk i tematy tam omawiane. Chodzi o to, żeby polską gospodarkę uzależnić i firm i finansjery żydowskiej w taki sposób, by po kilku latach Żydzi mieli decydujący wpływ na to, co się dzieje w Polsce.”

Żydowscy doradcy Gierka przyczynili się do zadłużenia kraju i do wywołania kryzysu gospodarczego. Następnie do strajków żydowscy prowokatorzy popchnęli polskich robotników. Przećwiczono to już w roku 1976:


„Poważnie zainteresowałem się sprawą dopiero po otrzymaniu kolejnej informacji mówiącej o nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Centralnego Komitetu Żydów, w dniu 11 czerwca 1978
roku [błąd autora lub pomyłka w druku – było to w roku 1976 – przyp. AS] , w którym zasiadały osoby, które jednocześnie pełniły wysokie funkcje w polskim rządzie i w Biurze Politycznym PZPR. Rozpatrywano tam sprawę podwyżek cen na artykuły żywnościowe, w tym mięsne aż o 80%. W czasie obrad tego żydowskiego prezydium padły tam słowa: “Trzeba potrząsnąć drzewem, żeby spadły zepsute owoce”. Tymi “zepsutymi owocami”, które chciano strząsnąć z drzewa mieli być Gierek i Jaroszewicz.

Wytypowane zostały zakłady, w których dojdzie do rozruchów, a więc będzie to “Ursus” i radomski “Walter” oraz “Naftoremont”. Oszołomiony tą informacją z początku nie mogłem uwierzyć, że możliwe jest takie manipulowanie załogami robotniczymi. Jednak po dwóch dniach słyszę w Sejmie jak Premier Jaroszewicz mówi: Mięso i jego przetwory zdrożeją o 69%, a drób o 300%, oraz, że towarzysz Pierwszy Sekretarz Edward Gierek popiera te podwyżki.

Następnego dnia po wystąpieniu Premiera Jaroszewicza, tj. 25 czerwca dochodzi do fali strajków i protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku….”

http://www.bibula.com/?p=19583

Czyli w tych zakładach i miastach, które wytypował Centralny Komitet Żydów.

Strajki roku 1980 wybuchały już w lipcu. Ekipa Gierka gasiła je, ale wybuchały kolejne. Nagłaśniały je zachodnie szczekaczki z żydowską Wolną Jewropą na czele. W końcu zaczęły się strajki na wybrzeżu. Do strajkujących w Gdańsku dołączyli żydowscy doradcy i pomogli w zainstalowaniu w Polsce żydowskiego konia trojańskiego – Solidarności. Od początku była ona infiltrowana i kierowana przez żydowską opozycję. Wspierana była z zachodu via Mossad & Watykan – jego ówczesny herszt – santo subito, koleś globalisty Brzezińskiego IP nr 2 był jej wielkim orędownikiem i „patronem”. Za sprawą żydowskich prowokatorów Solidarność z ubiegiem czasu coraz bardziej radykalizowała się i parła do konfrontacji z władzą. Krótko przed stanem wojennym w większych zakładach pracy zaczęto tworzyć tzw. „straż robotniczą”, uzbrojoną w żelazne łomy i łańcuchy. Prowokatorzy chcieli doprowadzić do kolejnego rozlewu polskiej krwi.

Generał Jaruzelski w doskonale przeprowadzonej operacji, przy nielicznych ofiarach w ludziach rozwalił wielomilionową Solidarność – żydowskiego konia trojańskiego. Istniała wtedy nawet szansa na uzdrowienie gospodarki,mimo gospodarczych sankcji żydo-zachodu. Na pewno zaś przerwał Jaruzelski 16-to miesięczną anarchię, do jakiej sprowadzili okres legalnej Solidarności prowokatorzy.

Trudno jest jednoznacznie ocenić postać gen. Jaruzelskiego. Zarzucam mu to, że po dojściu Gorbaczowa do władzy sam poparł tzw. reformy i liberalizację prowadzące do Magdalenki i „okrągłego stołu” – czyli do spisku Żydów z PZPR i Żydów z Solidarności (przy wsparciu Żydów z episkopatu) wymierzonego przeciwko Polsce i Polakom.

Czy Jaruzelski mógł przeciwstawić się Gorbaczowowi i żydowskiej frakcji „reformatorów” w PZPR? Miał przeciwko sobie także miliony członków Solidurności (sam byłem wówczas „solidurny”) oraz kk. Gdyby Jaruzelski mimo wszystko sprzeciwił się nakazanym z Kremla reformom być może skończyłby jak Ceausescu. I dzisiaj by pluto na niego z jednej strony, że był syjonistycznym bandytą albo że był komunistycznym zbrodniarzem i bronił wrażego komunizmu przed wspaniałą i szlachtną Solidarnością.

O tym, że Solidarność była żydowskim koniem trojańskim podsuniętym Polakom i wspieranym przez wasalski wobec globalnej sitwy Watykan, aby rękami Polaków doprowadzić do upadku bloku wschodniego i do wydania Polski w łapska żydo-zachodu zapominają prawie wszyscy.

Dobrze zrobił generał Jaruzelski, że rozwalił Solidarność. Uchronił tym prawdopodobnie Polaków od większego rozlewu krwi, do którego młodych i gniewnych pchali żydowscy prowokatorzy.

Ja sam osobiście zgadzam się z poniższą oceną gen Jaruzelskiego

„Wracając do Jaruzelskiego, to jestem pewien, że on miotał się pomiędzy Moskwą, gdzie przecież zdobył zaufanie, a Zachodem, dla którego trzymał Rakowskiego, a którego zadaniem było utrzymanie łączności i wiarygodności. Potwierdzeniem tego może być fakt, że również w swoim otoczeniu miał dwie grupy, jedną promoskiewską i drugą prozachodnią. W głębi duszy marzył o Polsce lewicowej i socjaldemokratycznej, związanej z Moskwą ze względu na granicę zachodnią. Przy tym pragnął też Polski, w dużym stopniu niepodległej. Często, między wierszami, takie snuł marzenia i myślę, że był czas, że w nie wierzył i liczył, że to on stanie na, czele tych przemian. Te marzenia znajdowały też potwierdzenie w innych źródłach, ale okazało się, że przeszkody okazały się zbyt duże i okazały, się nie do pokonania”.
http://smp.republika.pl/polemiki/Siwak%20oJar.htm

Nazywanie go syjonistycznym czy komunistycznym zbrodniarzem to idiotyzm. Moim zdaniem uchronił on moje pokolenie od znacznie większego rozlewu krwi. I o kilka ładnych lat odsunął przejęcie Polski przez żydo-Solidarność skumaną w Magdalence z pełniącymi obowiązki Polaków i komunistów Żydami z PZPR. Którzy niepotrzebny im już komunizm odrzucili i stali się pełną gębą piewcami żydo-kapitalizmu. To oni do spółki z żydo-solidaruchami narzucili Polsce bandycki żydo-kapitalizm.

.

opolczyk
.
precz z jahwizmem
.
Ręce Boga

 

Reklamy

12 komentarzy do “Kartka z kalendarza – 13 grudnia…

 1. Myślę, że największym wrogiem Generała w tych trudnych latach stanu wojennego i później, aż do końca lat osiemdziesiątych, było polskie społeczeństwo – ogłupione przez wrogą propagandę i kompletnie pozbawione rozeznania co się tak naprawdę dzieje i o co idzie gra. Pamiętam tamte czasy i powszechny amok ludzi ogarniętych prosolidarnościowym szałem. Ci „dobrzy”, bezkrytycznie uwielbiani, to był Wałęsa, Geremek i Michnik, ci źli – Jaruzelski i PZPR. Nie było odcieni; Białe albo czarne. I takie postrzeganie rzeczywistości dotrwało aż do „wolnych” wyborów w 1989 roku. Fotografia z Wałęsą była najskuteczniejszą przepustką do Sejmu i Senatu III RP. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy General mógł zrobić coś więcej dla ratowania Polski przed wrogiem zewnętrznym, trzeba najpierw we własnym sumieniu rozstrzygnąć, czy można bronić narodu wbrew woli samego narodu – przed nim samym i wbrew niemu samemu, być może kosztem wielu niewinnych, ogłupionych ofiar (kopalnia Wujek). Generał (i my wszyscy) przegrał wojnę informacyjną – z pewnością. Ale czy dzisiaj, po upływie ponad trzydziestu lat od tamtych wydarzeń, nasze społeczeństwo jest dojrzalsze, mądrzejsze? Śmiem wątpić. Wojna informacyjna i ekonomiczna przeciwko Polsce idzie pełną parą, a społeczeństwo nadal jest bezbronne, bo słowo „wojna” kojarzy się mu tylko z siłowym obalaniem granicznych słupów przez wrogie armie. Nie posiada podstawowej wiedzy, nie umie rozpoznać, a tym bardziej obronić się przed wrogiem niewidzialnym. Znalazłem w sieci świetny, moim zdaniem, godny rozpowszechnienia, wykład dr Rafała Brzeskiego na ten temat. Jest tylko jedna uwaga – jak się okazało, specjalista od wojny informacyjnej sam jest ofiarą katolickiej propagandy, o czym z góry uprzedzam (zwłaszcza na blogu Opolczyka). Uważam jednak, że wartość merytoryczna wykładu wynagrodzi słuchaczom chwilowy dyskomfort podczas intro do wykładu (zresztą, uczyć się można i od samego diabła, jeżeli pomoże to go pokonać).

  MrC,

  Znam dobrze tekst Brzeskiego o „wojnie informacyjnej”.
  http://ojczyzna.pl/ARTYKULY/BRZESKI-R_Wojna-Informacyjna.htm
  Zauważyłem jednak, że opisuje on tylko działalność KGB i GRU a kompletnie przemilczał jeszcze bardziej zaawansowaną i podstępną wojnę informacyjną w wydaniu CIA, Mossadu & innych żydowskich bezpiek zachodu.
  On sam jest albo agentem wpływu, albo nieświadomym „gównojadem” żydowskiej bezpieki.
  opolczyk


  ps: po grudniu, po wyjściu z obozu kolportowałem m.in taki wierszyk o Jaruzelskim:

  „Przebrzydła szumowino, pachołku moskiewski
  ty farbowana świnio, marszałku kurewski
  chamie zbuntowany, zatęchła sklerozo
  gnoju zasmarkany, ty zdrajco, zomozo
  gnido zarzygana, jadowita mendo
  ty kukło gówniana, kacapski przybłędo
  tchórzu zafajdany, ropiejący strupie
  padalcu rozdeptany, ty wrzodzie na dupie
  ty diabelskie łajno, ty głupi żołdaku
  ty kurwo sprzedajna, ty ruski zupaku
  wypierdku Breżniewa, ty ślepy pedale
  kurduplu tępogłowy, ty głupi bęcwale
  sukinsynie śmierdzący, pluskwo zasuszona
  wrzodzie ropiejący, ty małpo zielona
  ty strachu na wróble, zboczony sadysto
  judaszu za ruble, ty ruski marksisto
  ty pało gumowa, nędzny okupańcie
  zakało narodu, złamany palancie
  cuchnący pierdzielu, pełzająca glisto
  ponury skurwielu, czerwony faszysto
  ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki
  ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki
  ty mówco obłąkany, nadęty bufonie
  za naród sprzedany, piekło cię pochłonie.”

  Kiedyś, w październiku 83 miałem rewizję w mieszkaniu i obok bibuły bezpieka znalazła i ten wierszyk na kartce. Ale czepiali się bardziej o bibułę.
  Dzisiaj wstydzę się tego, że byłem takim naiwniakiem i ślepcem.
  A ten wierszyk pokazuje – jak Jaruzelskiego nienawidzono.

  Polubienie

 2. Nie byłem solidarnościowcem , gdyż byłem narodowymkatolikiem… Ówcześni starzy sprowadzili
  pierwsze 10 lat życia mojego małżeństwa ( ślub lipiec 1980 r.) do egzystencji bez radości,
  do szukania zupek i lekarstw dla dzieci…, do szukania źródeł dochodu w profesjach niezgodnych
  z wykształceniem… Mimo wszystko moja mała polska rodzina przetrwała Przez 32 lata obok mnie toczy się jednak „inne” życie . Czy Układ Warszawski by interweniował , czy robotnicy polscy działali pod wpływem Bonn,Waszyngtony,Moskwy, czy …??? Pytania , odpowiedzi i znowu pytania i setki odpowiedzi…
  Dla strażników polskich niewolników niewiele się zmieniło .Znaczenie ma tylko jedno , aby młodzi rodacy nie przestawali wierzyć… w iluzje …Socjalistyczną, kapitalistyczną, watykańską…. I płacić za nie swoim poświęceniem , pracą , zaangażowaniem …

  Ps.
  Przepraszam za emocjonalność i niepolityczność komentarza…, ale co roku w ten dzień
  jest mi smutno , że życie biegło obok nas…

  Polubienie

  • Panie Zbigniewie, jakie było takie było, ale było życie. Teraz myślą młodzi, że mają wszystko (przecie sklepy jak na Zachodzie!), a mają g…o. Sami pchają się w kolejkę do zaczipowania.

   Polubienie

 3. Pingback: Nasi sąsiedzi wschodni « Grypa666's Blog

 4. Dariusz Kosiur wypisuje na Wierni Polsce Suwerennej niesłychane idiotyzmy (http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/12/12/13-grudnia-pamietajmy-o-zydowskich-zbrodniach/). Aż mi wstyd za niego. Przytaczam poniżej moją odpowiedź do jego enuncjacji:

  Panie Dariuszu, niezmiernie to ciekawe, co Pan pisze, ale mnie nurtują pewne pytania:
  1. Dlaczego towarzysze radzieccy do dziś pamiętają (i mają w protokołach), że “Polacy proszą, żeby nie wkraczać” oraz, że, po tym jak dowiedzieli się o planach stanu wojennego, zdecydowali, że wkraczać nie będą? To dość ważna kwestia. Jedyny Rosjanin, który twierdzi coś innego nazywa się Anoszkin i systematycznie znajduje nowe zeszyty z notatkami z tamtego okresu. Wspomnienia Żukowa też znajdowały się systematycznie coraz to nowe, jeszcze długo po jego śmierci. Precedens?
  2. Bardzo wielu wojskowych rosyjskich i nie tylko wspomina przygotowania do interwencji w PRL – i trzymanie ich w gotowości jeszcze długo po 13.XII.1981. Mają sklerozę? Zbiorowe halucynacje?
  3. Nie ma ani jednego polskiego oficera, który negowałby zaobserwowanie zgrupowania wojsk Układu Warszawskiego wokół Polski. I to nie tylko w 1980, ale i 1981 i 1982. Układ Warszawski trzymał wojska w pogotowiu, żeby nie wkraczać, czy żeby wkraczać?
  4. Załóżmy, że kraj ogarnia chaos, różni górnicy przejmują kopalnie, hutnicy huty, każdy co tam może – jak się marzyło Solidarności. Ilu Polaków umrze z głodu, a ilu zamarznie w nieogrzewanych miastach (bo nie było komu kopać węgla)? Ilu pacjentów pomrze w szpitalach (brak prądu, bo nie ma węgla dla elektrowni)? Czy orientuje się Pan, jakie były wówczas zapasy węgla i paliw?
  5. Załóżmy, że Układ Warszawski, zamiast wkroczyć od razu, nałoży pełne embargo na ropę, gaz i wszelkie towary z RWPG. Ilu Polaków wtedy zginie z głodu, bo nie będzie jak dowieźć żywności do ich miejscowości (nie ma węgla, prądu, ropy)?
  Powiedzmy, że Polacy potrafiliby żyć “wolnością i solidarnością”, obywając się zimą bez jedzenia, prądu i ciepła.
  6. Ile ofiar byłoby, jeśli Solidarność sięgnęłaby siłą po władzę, do czego się sposobiła, w formie “marszy gwiaździstych” i innych happeningów właściwych dla “kolorowych rewolucji”? Ofiar stanu wojennego było kilkadziesiąt. Ile ofiar byłoby, gdyby “mocny w kupie” tłum zaczął się rzucać na milicjantów z kijami, nożami czy gołymi rękoma?
  7. Jak to się dzieje, że tymi “bohaterami Solidarności”, którzy najusilniej parli do konfrontacji w 1981, byli akurat Żydzi, których rzekomo stan wojenny ratował przed Polakami? Pan nie pamięta, co mówili? “Władza leży na ulicy, wystarczy się po nią schylić”. Wie Pan, czym by się to “schylanie” skończyło? Stan wojenny dowiódł, że w momencie wyznaczonym przez Żydów na początek polsko-polskiej konfrontacji (marsz gwiaździsty na Warszawę) oba obozy miały porównywalną liczebność (“komuna” i “solidurnie”). I niech mi Pan nie mówi, że robotnicy by nie poszli przeciw wosku i milicji, bo w Wujku popędzili z łomami i łańcuchami na oddział, który miał do wyboru – albo zaryzykować ciężkie uszkodzenia ciała własnych ludzi, albo otwarcie ognia. Wiele osób strzelałoby i bez rozkazu, bo to sytuacja zagrożenia życia.
  8. Generał Jaruzelski wprowadzając stan wojenny zapobiegł sytuacjom, o których wspominam powyżej. Posadził podżegaczy, oddzielił ich od durniów, którzy poszli na lep ich propagandy. Dał narodowi polskiemu wielką szansę na przegrupowanie. Tą szansę pojmowało Stronnictwo Narodowe, pojmowali ją działacze “Grunwaldu”. Ale naród polski wolał słuchać “Radia Wolna Europa” niż Filipskiego, Gontarza, Poręby czy Tejkowskiego. Polski obóz narodowy (Stan Wojenny 13.XII.1981 – kulisy polityczne, ekonomiczne i stanowisko Stronnictwa Narodowego) wykazał się wtedy dużą trzeźwością ocen sytuacji. Dziś osoby mieniące się narodowcami nie potrafią wyjść poza narrację narzuconą przez żydoprawicę.

  Wkrótce napiszemy na PMN coś więcej o stanie wojennym, tymczasem polecę jeszcze mój szkic W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – ‘Generale, dziękujemy’?

  Dariusz Kosiur wypisuje na Wierni Polsce Suwerennej niesłychane idiotyzmy„.

  Niestety – zgadza się…
  Zastanawiam się, co go popchnęło do wspólnego frontu z gorliwymi katolikami i dinozaurami-fundamentalizmami żydo-solidurności.
  opolczyk

  Polubienie

 5. Zydo-schemat: wywołać kryzys gospodarczy, sprowokować bunt społeczny, nacisk na udział zindoktrynowanej młodzieży – śmierdzi żydłakiem Brzezinsky’m (nich piekło go na wieczność pochłonie), naczelnym wcielaczem strategii wojny niesymetrycznej przeciw gojom, dla żydo-banksterii.
  Widać to od czasu zwerbowania i osiodłania mudżahedinów (użytecznych muzułmańskich idiotów) w Afganistanie (adjutant szbas-goj (?) Radek Sikorsky), poprzez użyteczny serbski Otpor, po wszystkie żydo-kolorowe rewolucje i żydo-Wiosnę Arabską, które wszystkie stosowały skrypt wyszkolony w Waszyngtonie i logo zaciśniętej pięści opracowane w żydo-deprtamencie stanu USraela przez naczelną razwiedkę żydo-banksterii, CIA (przedłużenie mosadu). To samo w obecnej rjewoljucji na Ukrainie. A głupcy polactfo znów daje się złapać na żydo-hak, znów okraszony religiozną patry-jotyczną przynętą. Nie ma wg mnie nadzieji na wolną Polskę. Zbyt wielu bezmózgowych.

  Polubienie

 6. Pingback: Alex Jones coraz skuteczniejszy « Grypa666's Blog

 7. dokładnie tak to widzi wielu, którzy pamiętali dokonania solidarmościowców bohaterów-złodzieji

  Polubienie

 8. Celem uzupełnienia i ew. dyskusji – garść linków i wideo dot. Jaruzelskiego:

  http://helm.salon24.pl/19155,jaruzelski-to-matrioszka

  http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/12/17/jaruzel-tw-wolski-margulis/

  http://p21.neon24.pl/post/90471,prawdziwe-nazwisko-jaruzelskiego

  „Dramatyczne pytania o tożsamość Jaruzelskiego”:
  http://marucha.wordpress.com/2012/07/05/ponura-prawda-o-jaruzelskim/
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ponura-prawda-o-jaruzelskim-4-2012-07

  „Generał Wojciech Jaruzelski świadomie doprowadził do bankructwa Polski!?”:

  „Profesor Paweł Bożyk były Dyrektor Zespołu Doradców Ekonomicznych Edwarda Gierka opowiada o procesie przejęcia władzy przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. Profesor zarzuca generałowi świadome doprowadzenie Polskiej gospodarki do bankructwa. Stan wojenny był narzędziem likwidacji opozycji jak i konkurencji wewnątrz PZPR. Kryzys,stan wojenny i bankructwo Polski były zaplanowanym scenariusze działań w celu przejęcia pełnej władzy?!
  Profesor potwierdza fakt współpracy Lecha Wałęsy ze SB. „To jest nasz człowiek”
  Za udostępnienie materiału dziękujemy Panu Rajmundowi Niwińskiemu.”

  Ten film to bełkot żydowskiego dezinformatora Pawła Bożyka. Jaruzelski doszedł do władzy gdy trwał już kryzys wywołany przez takich doradców Gierka jak ten
  dezinformator – Bożyk. Przecież PRL zadłużyła się w czasach Gierka. I w jego czasach zaczął się kryzys. A w tym czasie ów Bożyk był dyrektorem zespołu ekonomicznych doradców Gierka. Szuja sam jest współodpowiedzialny za kryzys a na Jaruzelskiego zwala. Jaruzelski próbował odbudować gospodarkę. Przyszkadzał mu gierkowski kryzys i dług, sankcje zachodu i sabotaż gospodarczy żydowskiej opozycji propagującej hasło „im gorzej (z gospodarką) – tym lepiej (dla nas)”.
  opolczyk

  Polubienie

 9. „Some escapees of lower importance were handled sloppily enough to find their chance of survival. These cases illustrate how the system worked.

  In 1970 seaman Simonas Kudirka jumped from the Soviet ship by the coast of Massachusetts and asked for political asylum (Note #3). Since he was a real escapee he was not accepted. The State Department (the office responsible for handling asylum seeking cases) did not respond to his request leaving the decision in hands of the military (in this case, the Coast Guard). This was done against U.S. Laws and regulations. Then, military superiors ordered the Capitan of the Coast Guard vessel to allow the Soviets to come and take Kudirka back by force. In Stalinist times this was equal with a death sentence – it happened to many Soviet seamen in the 1940s in and around San Francisco. Kudirka was “lucky” – he was only sent to Siberia! Also, he had some family (from his mother’s side) living in the U.S.A. When they learned what happened to him, they started a campaign. Our conspirators needed to do some damage control before people start suspecting how the truth looks. They found scapegoats in the form of the Coast Guard officers and…..brought Kudirka from Siberia directly to the U.S.A.! Now use your logical thinking: if the Soviet Union was a genuine enemy of the U.S.A., would they bow under American pressure (clearly an act of weakness), or rather would they do the opposite to show their strength and discourage future escape attempts?

  The next case is of a Polish artist, Andrzej Suda. He came to the U.S.A. in 1985 hoping for the “American dream”. Soon after arriving, the Soviet Bloc intelligence network set him up with a girl. She was a spy. He was her cover and in the future was to be eliminated (Note #27). When he realized what was happening he informed the FBI and a half a dozen of other American agencies. To make a long story short, he became the enemy! His former girlfriend became a darling of the U.S. Establishment. When the State Department wanted to deport her (because they discovered her real profession), Congressman Duncan Hunter, one of the most influential republicans (and a presidential candidate) stopped the deportation procedure and gave her a Green Card (U.S. Residency) with a new “A” number – a criminal act by itself! Her original files at the State Department and the F.B.I. simply disappeared. Andrzej Suda’s career (and life) was then systematically destroyed by “unknown forces”. Now he resides in Switzerland trying to put his life back together.

  He is included in the worldwide list of whistleblowers: http://wikicompany.org/wiki/911:Whistleblowers (look for American citizens).

  What I found interesting – one person involved in Suda’s case (Stanislaw Marianski, the brother of the spy girl Suda was involved with) did exactly what Kudirka did. He was a Polish merchant marine and in 1969 jumped from the ship asking for political asylum. Since he wasfrom the “special” group of people he was accepted and treated like a celebrity. What a contrast! If you want to learn more about him – search for Stanislaw Marianski. It is here:

  People like Kudirka and Suda were occasionally able to break through creating a potential great danger of exposure to the whole system. Our conspirators invented something better, more foolproof – a VIRTUAL ENEMY! Of course it sounds ridiculous and impossible at the first glance but….with appropriate preparations can be achieved (Notes #15, 39, 40 and 47):”

  „The transition went in accordance with plans – lots of “Blah, blah, blah” and no violence. Nobody from the communist side was hurt, arrested or in any way suffered. Actually, many became rich. If you look deeply into the past of the Eastern European financial elite you will find only high rank party members, agents of secret services, and military officers. Earlier, writing about the October Revolution, my comment was: “Slaves remained slaves, only the ownership changed”. This time the owners remained the same. Let me use one quite anecdotal illustration of what happened. In 1991, the Poles were joking about it. Under communism, on every level of administration, one could see the evidence of dual power. The building of let’s say, county offices was usually overshadowed by bigger building called HOUSE OF THE PARTY. There, local Party apparatchicks had their offices. During the transition the Communist Party practically disappeared and all Party buildings became…..banks! The Poles were joking that the buildings did not change and the people working inside also did not change. What do you think happened with the majestic building of the Central Committee of the Polish Communist Party (K.C. PZPR) in Warsaw? You guessed it – became Polish Stock Exchange! (Note #42)”

  Powyżej, wybrane przeze mnie dwa ciekawe fragm. z ważnego tekstu – czytaj dalej: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/12/28/conspiracy-of-the-cold-war/

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.