Święta Pogańska Góra w Polanowie i współczesna furia ponownego jej katoliczenia

.

Swieta_Gora_summit_nearby_Polanow_2

.

Na sprawę Świętej Góry w Polanowie zwrócił moją uwagę lakoniczny komentarz „sdsdsa” pod tekstem „Zagrabione święte miejsca„. Mimo braku czasu podążyłem tropem tej historii. Niewiele znalazłem informacji o słowiańskim kulcie na tej Świętej Górze w czasach pogańskich. Wiki wspomina o tym zdawkowo jednym zdaniem:

„W czasach pogańskich miejscowa ludność zbierała się tu, aby oddawać cześć słowiańskim bogom i czerpać wodę ze świętego źródła.”

Co dziw, nawet franciszkanie przyznają się do pogańskiej przeszłości tej góry na ich stronie (jedna z dwóch tablic):

„W czasach pogańskich zbierała się tu miejscowa ludność słowiańska w celach kultowych, by czcić pogańskie bóstwa.”

Natomiast niestety nigdzie nie znalazłem bliższych informacji o tym, jak wyglądały słowiańskie obrzędy odprawiane na tej górze, jakich Bogów tutaj czczono, czy była tam świątynia pogańska, czy „tylko” święty gaj. Wydaje się, że w tym przypadku buldożerowi jahwizmu udało się całkowicie wytępić pamięć o szczegółach słowiańskiego, pogańskiego kultu związanego z tą górą.

Potwierdza to Krystyna Bastowska w opracowaniu załączonym do przypisów w wiki:

„Lukę powstałą na skutek braku udokumentowanej, rzetelnej wiedzy historycznej wypełniły zatem różnorakie mity, legendy i wyobrażenia o tym, co na jej szczycie mogłoby się w przeszłości znajdować. Lista wyrażonych literacko wizji jest bardzo bogata – od świętego gaju dębowego, miejsca składania ofiar i sprawowania sądów, po kamienne stelle na wzór Stonehege czy Carnac, ołtarz ofiarny ku czci  Światowida, czy słowiańską osadę i miejsce kultu”.

http://www.polanow.pl/up/File/doc/swieta_gora_polanowska/PolanowSwietaGora.pdf

.
Autorka niestety sama wykazuje braki w rzetelnej wiedzy historycznej. Mniejsza już o używanie przez nią imienia Światowida zamiast Świętowita – czyli tak, jak rzeczywiście nazywał się ten słowiański bóg. Znacznie większą jej wpadką jest stwierdzenie:

„Powtarzanej powszechnie informacji o rzekomym niszczeniu pogańskich miejsc kultu przez chrześcijan przeczą słowa papieża Grzegorz I Wielkiego:

„Nie burzyć świątyń pogańskich, ale chrzcić je wodą, wznosić w nich ołtarze, umieszczając w nich relikwie. Tam, gdzie istnieje zwyczaj składania ofiar bożkom diabelskim, obchodzić w tym dniu uroczystości chrześcijańskie w innej formie… Nie można od razu usunąć z tych dzikich serc całej przeszłości”.

Autorka pomyliła epoki. Grzegorz I żył w VI wieku. Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego papiestwo pozbawione wsparcia silnego władcy utraciło znaczenie polityczne i bez wsparcia cesarzy nie było w stanie siłowo narzucać poganom własnej dominacji. Zmuszone było więc do stosowania podstępów o jakich Grzegorz I wspominał. Sytuacja ta uległa zmianie, gdy:

oszuści z Watykanu sfabrykowali fałszywkę nazwaną „Donacją Konstantyna”, w której papiestwo obdarowało samo siebie przywilejami politycznymi, majątkami ziemskimi i bogactwami,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Donacja_Konstantyna
– w mniej więcej tym samym czasie Karol „Wielki” utworzył silne państwo wspierające papiestwo.
Wprawdzie państwo Karola rozpadło się na trzy części, ale watykański odprysk nadjordańskiej dżumy zapuścił w międzyczasie głęboko korzenie i papiestwo stało się wpływową siłą polityczną zachodniej Europy. I od tego czasu papiestwo nie musiało używać podstępów jak w czasach Grzegorza. Będąc silne politycznie brutalnie miażdżyło pogaństwo siłą  – choć z oszustw i podstępów nigdy nie zrezygnowało.

Krystyna Bastowska powinna pamiętać o tym, że katoliczenie Świętej Góry w Polanowie wypadło w okresie, gdy niszczycielski buldożer jahwizmu zniszczył do tego stopnia Radogoszcz/Retrę, że do dzisiaj nie odnaleziono miejsca, w którym ten słowiański gród i świątynia Swarożyca przed zniszczeniem istniały.

W podobny sposób potraktowano Arkonę. Gród i świątynię Świętowita całkowicie zburzono. A święty kamień Świętowita barbarzyńcy spod znaku rzymskiej szubienicy wmurowali w ścianę ichniego kościoła w Altenkirchen. Dodatkowo, aby upokorzyć słowiańskiego boga kamień wmurowano „na leżąco”, co miało symbolizować upadek i upokorzenie pogaństwa.

.

800px-Svantevitstein_2

.

Tak więc stwierdzenie autorki, jakoby chrześcijanie nie niszczyli pogańskich miejsc kultu jest oczywistą nieprawdą!

Pierwotne skatoliczenie Świętej Góry w Polanowie nastąpiło prawdopodobnie w XIV wieku, choć region ten skatoliczono w wieku XII za sprawą fanatycznego biskupa Ottona z Bambergu. Przy czym nie jest wiadome, kiedy na Świętej Górze w Polanowie wybudowano pierwszy kościół:

„Czas powstania świątyni na polanowskiej Górze nie jest znany. Zdaniem E. v. Glasenappa, pierwszy kościół został wzniesiony przez Glasenappów przed 1270 rokiem. Choć pogląd ten nie znalazł dotąd źródłowego potwierdzenia, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że pierwsza katolicka świątynia powstała w 2 połowie lub końcu XIII w. przed domniemanym lokowaniem Polanowa około roku 1315, pełniąc funkcję kościoła parafialnego oraz czynnika miastotwórczego.”

Mam wątpliwości co do przedstawionej chronologii. Czynnikiem miastotwórczym była bardziej lokalizacja miasta a nie kościół na szczycie góry. Bardziej prawdopodobne wydaje się więc, że kościół na górze zbudowano  dopiero po lokalizacji Polanowa. Potwierdza takie przypuszczenie zdanie:

.
„Pierwsza źródłowa informacja o polanowskim kościele o nieznanym wezwaniu pochodzi z 1385 r.”

.
Także poniższe „info” z wiki uważam za wymysł bujnej fantazji:

„W XII wieku za sprawą św. Ottona z Bambergu na górze powstała drewniana kaplica pod wezwaniem Maryi oraz postawiono krzyż, który był znakiem kultu chrześcijańskiego.”

Katolicy mają upodobanie do cofania jak najdalej wstecz początków katoliczenia słowiańskich ziem. I zapewne bajkę o krzyżu i kaplicy na górze wymyślili. Ale nie tylko to wymyślili. Także kolejna „informacja” z wiki jest wyssana z palca:

„Od XIII wieku, gdy kaplica była pod opieką cystersów, rozwijała się tu tradycja pielgrzymowania dla Pomorzan i ludów z sąsiednich dzielnic kraju Polan.”

Nie wiem na jakiej podstawie wiki pisze o pielgrzymkach na górę pod patronatem cystersów już w XIII wieku. Bo Krystyna Bastowska pisze:

Najstarszy dokument o pielgrzymce na Świętą Górę pochodzi z 1435 r. i dotyczył wysłania jednej osoby przez miasto Kołobrzeg na Górę Chełmską, Rowokół i Świętą Górę, jako przebłaganie za popełniony mord.”

Tak więc pierwsza udokumentowana pielgrzymka to wiek XV a nie XIII.

Ale –  jak by nie było – Świętą Górę ostatecznie skatoliczono. Przy czym na dalsze jej losy wpływ miało to, iż teren ten na przestrzeni wieków co rusz dostawał się pod wpływy to Piastów, to Niemców. Gdy w Niemczech doszło do „reformacji” Święta Góra znajdowała się w orbicie wpływów niemieckich.  No i reformacja odkatoliczyła ją. Powoli ustały pielgrzymki a kościół rozebrano. Góra wprawdzie nie odzyskała jej pogańskiego charakteru (choć kto to wie, może jednak odzyskała, tylko nikt tego nie odnotował w annałach), ale przez kilka wieków wolna była od symboli jahwizmu. Dopiero w roku 1946, po przyłączeniu Pomorza do powojennej Polski na szczycie  Świętej  Góry pojawiła się ponownie drewniana rzymska szubienica. Nie przetrwała próby czasu i rozsypała się. W roku 1979 zastąpiło ją brzydkie stalowe straszydło (zapewne kk wykorzystał wtedy wybór Wojtyły na papieża i zbliżającą się jego pierwszą „pielgrzymkę” do Polski).

.

rzymska szubienica na szczycie pogańskiej góry w Polanowie

.

„Pierwszy drewniany krzyż nie przetrwał próby czasu. Staraniem Księdza Proboszcza Ludwika Musiała, w dniu 4 maja 1979 r. został zastąpiony nowym, metalowym, z ołtarzem „u jego stóp” , oraz tablicą informacyjną .”

.

Ale na ponowne zmasowane katoliczenie góry wyznawcy nadjordańskiej dżumy czekali od postawienia na niej w roku 1946 drewnianej rzymskiej szubienicy blisko pół wieku. Dopiero po upadku PRL mogli z furią Świętą Górę katoliczyć. Od roku 2002 Świętą Pogańską Górę okupują franciszkanie w postawionej tam ich pustelni. Teren pod pustelnię, jak podejrzewam, wyłudziła od państwa złodziejska komisja majątkowa.

.

pustelnia

pustelnia1

IMG_3018

.

Skatoliczono święte pogańskie źródełko.

.

skatoliczone źródło1

skatoliczone źródło2

.

Ustawiono drogę krzyżową, figurę św. Franciszka, „kapliczki” i kto wie co jeszcze.

.

droga krzyżowa

św. Franciszek

.

6548195_l

.

Na jednym z kamieni umieszczono cytat z żydowskiej księgi zbrodni.

.

cytat z księgi zbrodni

.

Utworzono „Szlak pielgrzymowy” im. JP nr 2  z Koszalina do Polanowa robiąc z turystyki „pielgrzymowanie”.

http://zachodniopomorskie.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1039661,szlak-pielgrzymkowy-z-koszalina-do-polanowa,id,t.html

.

Perfidnie na głazie – być może w czasach pogańskich tworzącym kamienny krąg – wyryto inskrypcję ku czci pomagiera globalistów JP nr 2.

 

.

kult jp nr 2

.

Jeszcze bardziej perfidne i  podstępne było zasadzenie dębu z nasiona „poświęconego” przez tego kolesia globalisty Brzezińskiego.

.

skatoliczony dąb

.

JP nr 2 podstępnie wprowadził „poświęcone katolickie dęby” w miejsce świętych pogańskich dębów. Na naszych oczach katolicyzm zawłaszcza pogańskie dęby czyniąc je „katolickimi”.
Tak więc skatoliczono w ciągu krótliego czasu nie tylko samą Świętą Górę w Polanowie, nie tylko pogańskie święte źródło, nie tylko stary głaz, ale i skatoliczono – przez „poświęcenie” – dąb – drzewo od pradawnych czasów czczone przez Słowian.

W kontekście furii katoliczenia Świętej  Góry zastanawia mnie los kamienia z widocznym na nim symbolem słowiańskim – „Rękami Boga”. Widać go na poniższym zdjęciu obok brzozy.
.
Swieta_Gora_summit_nearby_Polanow_2
.
Zdjęcie to jest – jak podejrzewam – stare. Widoczna na nim drewniana rzymska szubienica  na szczycie góry zastąpiona została w  1979 roku stalowym straszydłem, o czym wcześniej napomknąłem. Zdjęcie to pokazuje, że w czasach PRL na szczycie góry stał głaz z wyrytym/namalowanym na nim pogańskim symbolem – „Rękami Boga”. Ciekwi mnie niezmiernie, czy ów głaz – świadectwo pogańskości tej góry – przetrwał do dzisiaj okres wściekłego katoliczenia Świętej  Pogańskiej Góry w Polanowie.
Jest na Świętej Górze jeszcze jeden ciekawy obiekt – kamienny krzyż z tablicą z inskrypcją „Gdy gaśnie pamięć dalej mówią kamienie„.
.
gdy gaśnie pamięć...
.
Kamień  ze słowiańskim symbolem – „Rękami Boga” z poprzedniego zdjęcia mówi dalejta góra była i jest pogańska„.
Ale – co najważniejsze – pamięć o tym też jeszcze nie wygasła! I nawet, jeśli rzymska szubienica kamień zniszczyła – my pamiętamy!
.
.
opolczyk
.
precz z jahwizmem
.
Ręce Boga
Reklamy

56 komentarzy do “Święta Pogańska Góra w Polanowie i współczesna furia ponownego jej katoliczenia

 1. To że neojudaistyczne kościoły działają tak a nie inaczej
  jest zrozumiałe,oni po prostu tacy są.

  Ale ja nie wiem jak to się dzieje
  że ludzie są tak podatni na ogłupianie i manipulację?
  Czy ktoś im czegoś dosypuje do opłatków?

  Polubienie

 2. .
  „Kamień ze słowiańskim symbolem – “Rękami Boga” z poprzedniego zdjęcia mówi dalej – “ta góra była i jest pogańska“.
  Ale – co najważniejsze – pamięć o tym też jeszcze nie wygasła! I nawet, jeśli rzymska szubienica kamień zniszczyła – my pamiętamy”

  Dodam tylko od siebie:

  Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy.

  Polubienie

 3. Sądząc z tych zdjęć ładnie tam mimo szpecących krajobraz dziwactw. Wygłupy katolików ze święceniem dębów, stawianiem koszmarnych „figurek” czy jakiś żelaznych kątowników by zeszpecić krajobraz to tylko bezmózgie szaleństwo nic więcej. Niedługo kątowniki pójdą na złom inne szkaradztwa się wywali i znów będzie ładnie 🙂 Nie mówię tylko o tej górze bo nowa świecka tradycja wariatów nakazuje im stawienie kątowników gdzie się da – moze wspierają w ten sposób przemysł stalowy? Gdzie popadnie stawiają też karykatury Wojdyły i inne szkaradzieństwa bo sztuką tego się nazwać nie da ot takie chwilowe szaleństwo. Co do tej „pustelni” to podoba mi się jakby ją trochę pomalować i poprawić wystrój i obejście dało by się z tego zrobić ładnych chramik 🙂

  Polubienie

  • Dobrogost:

   Chramik będziemy mieli rzeczywiście ładny. Tyle, że w dachu zrobimy otwór, aby dym ze świętego ognia mógł wychodzić do góry. Ichnie badziawie spalimy, a kratownica pójdzie na złom.
   Tam jest rzeczywiście pięknie. Matka Przyroda w całej okazałości. Stąd i ta góra była dla naszych przodków świętą.
   Ale z dębami to nie tylko „wygłupy” katolików. Wojtyła wiedział, jakie znaczenie miały dla Słowian dęby. I to co robił to było działanie z premedytacją – zawłaszczenie i skatoliczenie elementu kultury słowiańskiej – czci oddawanej świętym dębom. Wszystko, czego nie mogą żydo-katolicy zniszczyć przywłaszczają sobie dodając do tego nadjordańską nadbudowę ideologiczną.

   Polubienie

 4. PS. Słowiańska wiara nie potrzebuje blichtru : drogich kościołów i tej całej celebry : spowiedzi ,wyznania grzechów, modlitwy za duszę zmarłych za pieniądze , itd. Słowianie swojego Boga Swarożyca noszą w sercach i duszy. Nie kontaktują się z nim za pośrednictwem Materii.

  Polubienie

 5. Jest taka opera Rimskiego Korsakowa, a w niej scenka z księciem i leśną dziewczyną Fiewornią. Oboje spotkali się w lesie i pokochali. Książę był chrześcijaninem i chciał się dowiedzieć jakie jest jej wyznanie. Powiedział do niej : powiedz mi , a czy ty chodzisz do cerkwi. Ona mu odpowiedziała : u nas w pobliżu nie ma cerkwi, a on na to : a jak ty kontaktujesz się z Bogiem ? Dziewczyna mu na to : a przecie to słońce świeci, liście szeleszczą, deszczyk pada, ptaki śpiewają – tak tatuś Bóg rozmawia ze mną , językiem przyrody.

  Słowianie żyli w harmonii z przyrodą i język przyrody, język otoczenia był językiem Boga. Chrześcijaństwo wywróciło do góry nogami ten boski porządek. Bez jego przywrócenia może
  być tylko gorzej.

  Polubienie

 6. Zobaczcie czym w ramach wojny ideologicznej /informacyjnej/ w obszarze szeroko rozumianej kultury, w tym konkretnym przypadku sztuki jesteśmy karmieni przez naszych „sojuszników” z Zachodu i ich wewnętrznych klakierów. Masakra. W głównej roli tej maszkary odtwórczyni św.Faustyny aktorka Dorota Segda. Tak dać się sprostytuować ….Szok. Z polskiego teatru zrobiono…burdel. http://wolna-polska.pl/wiadomosci/profanacja-sztuki-polacy-nie-wytrzymuja-2013-11

  Polubienie

 7. Polska flaga i godło niesione na marszu rosyjskich narodowców 4 listopada w Moskwie. Wśród maszerujących na czele widać sztandary wojsk powietrzno-desantowych. Wśród haseł : Kosowo dla Serbii.

  przypomnę przepiękna piosenkę o tragedii Jugosławii :

  Polubienie

 8. ( – – – )

  Komentarz usunięty.

  Joe Chip:

  „Zbanuj mnie klamco.Jestes Pan gorszy niz David Icke i Alex Jones”.

  Wedle życzenia. Jesteś zbanowany, masz szlaban.
  opolczyk

  Polubienie

 9. Zniewolony umysłowo/duchowo Polak patrzy teraz na wszystko przez pryzmat profitu np takie sobie spokojnie rosnące ładne drzewo w mieście czy na wsi : Co powie Polak ? trzeba ściąć, będzie opał. A jego stosunek do zwierząt ? do kury, krowy, do owcy, kozy ? zabić, będzie dobre jedzenie. Jeżeli Polsce jest tysiąc ludzi szanujących zwierzęta i rośliny i mający dla nich wielki szacunek to był bym bardzo szczęśliwy . Straszne spustoszenie zrobiła zaraza chrześcijańska w umysłach ludzi w Polsce i reszcie świata.

  Polubienie

  • „Straszne spustoszenie zrobiła zaraza chrześcijańska w umysłach ludzi w Polsce i reszcie świata.”

   – Straszne spustoszenie TO zrobiła zaraza ŻYDOWSKA w umysłach ludzi w Polsce i reszcie świata. Nie chowajmy BESTII za kolejnym parawanem kłamstwa i tak jak za ofiary hitleryzmu, bolszewizmu, banderyzmu, syjonizmu ….. odpowiadają literalnie ZYDZI tak jak i za zdegenerowane umysły golemów katolicyzmu odpowiadają ŻYDZI. Skończmy perfumowanie pojęć bo tak nigdy się tej hydry w całości nie pogoni z Polski i z Europy. Bo zawsze będzie miałą tendencje chowania sią za kolejnymi chwytliwym hasełkami. Że niby to nie ona tylko ktoś zupełnie inny.

   Polubienie

 10. „Jej jahwistyczna nazwa – ‚Chrystus Frasobliwy’ – jest chyba nawet logiczna i uzasadniona. Ten żydowski idol chrześcijan zmartwiony jest i przez to ‚frasobliwy’ widząc, jak poganie w Polsce przez tyle wieków jego kultowi i związanemu z nim zabobonowi się opierali….” Autor: Opolczyk Za:
  http://bialczynski.wordpress.com/2013/11/17/swiete-wzgorze-dadzbogow-w-dobczycach-na-linii-gorskich-jezior-kult-swietowita-w-swiatnikach-gornych-o-ukryciu-w-magazynach-glowy-swarozycadadzboga-z-dobczyc/

  Polubienie

 11. Otrzymałem właśnie ciekawego maila od Dobrogosta. Napisał mi tak:

  „Własnie dowiedziałem się o ciekawej historii sprzed trzech lat, która miała miejsce na zjeździe rycerskim w Kolbuszowej. Była tam jakaś impreza, walki wojów, jarmark ogólnie niezła zabawa aż kilku buców wymyśliło iż podczas zaplanowanej inscenizacji napadu na osadę Słowiańską zniszczą posąg Świętowita. Kiedy rycerze rzucili się na posąg by go obalić i posiekac mieczami wypadła z tłumu widzów dziewczyna podtrzymała go i zaczęła odganiać rycerzy na pomoc ruszyli jej inni i obronili posąg nie pozwalając go nawet obalić nie mówiąc o posiekaniu jak chcieli organizatorzy.”

  Odpisałem Dobrogostowi:

  „Mądra odważna dziewczyna. Prawdziwa słowiańska dusza! Oby więcej takich.
  A owi „buce” to albo kompletni durnie, albo fanatycy jahwiści, którzy przy okazji imprezy – być może z podpuszczenia kleru – chcieli „zainscenizować” zwycięstwo bandyckiego jahwizmu nad Słowiańszczyzną.”

  Polubienie

 12. Panie Andrzeju !! pobudka mamy reklamę na portalu „Wolna Polska” i na Yuo Tube :

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szkodniki-hasbara-2013-11

  Przy okazji mój wpis pod filmem na Yuo Tube /na wszelki wypadek jak by zniknął już miałem takie przypadki/ :

  „Sam jesteś hasbarą, stąd u Ciebie tak dobra znajomość tej formacji z której sam pochodzisz. Pan Andrzej Szubert , kilka lat temu, otworzył mi oczy na sprawy ważne, na które wcześniej nie zwracałem uwagi. Przy okazji wielkie mu dzięki za to. Dezinformacja, którą stosujesz to element wojny informacyjnej /ideologicznej/.
  Słynny polski agent Kloss z filmu : „Stawka większa , niż życie” powiedział by w tym miejscu : Bruner ! nie z nami te numery. Zostałeś właśnie przeze mnie zdemaskowany. Jestem byłym ekspertem od dywersji ideologicznej. Drugi raz za nim coś podobnego zrobisz – pomyśl wcześniej. Przynosisz wstyd ludziom na planecie Ziemia.”

  Polubienie

  • Panie Michale.

   Na te bzdury i kłamstwa nie ma sensu odpowiadać.
   Ale odpowiem…
   Publicystykę rozpocząłem na „prawicy.net” w czerwcu 2009. Zniechęciłem się do nich, przeniosłem na „niepoprawnych.pl” i w tym samym czasie założyłem bloga na Frondzie. Nigdy w ani jednym tekście nie „modliłem” się. To oczywiste kłamstwo. Na Frondzie siałem dywersję przeciwko banksterom i USA. A także demaskowałem zamachy z 11/9, Kalkstainów i Michalkiewicza.

   Podam przykłady:

   http://niepoprawni.pl/content/jedna-jaskolka-wiosny-nie-czyni-czyli-o-szkodliwej-publicystyce-stanislawa-michalkiewicza

   Źródło: http://www.fronda.pl/andrzej_szubert/blog/jedna_jaskolka_wiosny_nie_czyni/

   „Pomnikowanie Polski”. Wiersz opublikowany pierwotnie na Frondzie. SS opublikował to u siebie, a obecnie skasował, bo pokazuje, o czym rzeczywiście pisałem na Frondzie:

   Pomnikowanie Polski… Andrzej Szubert | Stop Syjonizmowi
   stopsyjonizmowi.wordpress.com/…/pomnikowanie-po…‎Translate this page
   Aug 16, 2010 – Pomnikować czas zacząć, SOROS ręką skinął I zawołał – agenci – piać „kaczynissimo”. Przerobimy ten barak na Kaczypospolitą Miłością do …
   You’ve visited this page many times. Last visit: 11/17/13
   https://www.google.de/#q=Pomnikowa%C4%87+czas+zacz%C4%85%C4%87%2C+SOROS+r%C4%99k%C4%85+skin%C4%85%C5%82+I+zawo%C5%82a%C5%82+%E2%80%93+agenci+%E2%80%93+pia%C4%87+%22kaczynissimo%22

   Tekst „Zanim na Iran spadną pierwsze bomby…”
   http://www.szukaj.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2277:zanim-na-iran-spadn-pierwsze-bomby&catid=7:wiadomosci&Itemid=7
   Opublikowałem na niepoprawnych i na Frondzie. Tam wywołał on konsternację, a potem burzę.

   Szuje z „wolnejpolski” (wolnej od czego?) kłamią, kasują wpisy, dezinformują – czyli robią to co robi hasbara.

   Jeszcze jeden tekst:
   „Wybory tytularnego nadzorcy polskiego baraku Unii – czyli skąd wziąć polskiego Łukaszenkę.”

   (…)

   PS.
   Propozycja wyboru Łukaszenki to naturalnie przesada.
   Nie musimy zresztą szukać u obcych. Naszego “Łukaszenkę” u nas też znajdziemy.
   Tylko musimy wyprosić z domu obcych występujących pod polską flagą…

   Andrzej Szubert, Fronda.pl

   http://marucha.wordpress.com/2010/05/15/wybory-tytularnego-nadzorcy-polskiego-baraku-unii/

   Powyższe pokazuje mój „profil” na Frondzie.

   Tępaki szczujące na Putina niech dadzą odpowiedź na takie pytanie – dlaczego jeden z liderów żydowskiej opozycji antyputinowskiej w Rosji – Kasparow – zaproszony został w roku 2012 na zlot Grupy Bilderbega? Czyżby świadczyło to o znaczeniu dla banksterów opozycji anty-putinowskiej?

   Idioci zaślepieni są Pająkiem. który przeszedł na służbę do sekty smoleńskiej, zaczął chwalić Macierewicza/Singera i publicznie skłamał nazywając dwukrotnie Katyń zbrodnią rosyjską.
   https://ptto.wordpress.com/2013/03/14/putin-nie-jest-marionetka-lubawiczerow-chabad-lubawicz/

   A już idioci, broniący „przedsoborowego chrześcijaństwa” kompletnie nie dostrzegają faktu, że było i jest ono największym żydowskim podstępem ideologicznym w historii ludzkości:

   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/22/najwieksze-oszustwa-w-historii-ludzkosci/

   Krzykliwi naiwniacy robieni są w bambuko przez pejsatych „prawdziwych Rosjan” i szczują na Putina. Choć powoli zastanawiam się, czy nie są świadomymi dezinformatorami. Którym płaci ktoś za tę nagonkę.

   Aha – i nic tak nie skłóciło ludzkości, nie przyniosło jej takiego ogłupienia i tylu zbrodni co żydowskie religie abrahamowe z wielowiekowym największym ludobójcą w historii – żydo-chrześcijaństwem na czele. Choć obecnie banksterzy – „starsi bracia w wierze” – zamierzają żydo-chrześcijaństwo prowadzoną depopulacją w ludobójstwie przelicytować.

   Głównego admina „wolnejpolski” znam. Pomagał mi graficznie na jednym z blogów Poliszynela. Był młody, głupi, naiwny, tyle że z zapałem. Ale nie przyszłoby mi wtedy do głowy, że potrafi tak po chamsku kłamać, że ja niby „modliłem” się na Frondzie. Szuja podbierał z Frondy większość moich tekstów i publikował na „Judeopolonii”. Gdy ze strachu zamknął Judeopolonię wszystkie te teksty zostały przy moim współudziale odtworzone. Więc może ta szuja opublikowałaby moje teksty z Frondy – w których rzekomo się „modliłem”.
   Tomek z młodego głupca z zapałem stał się zakłamaną kanalią. Która wymyśla co tylko może aby mnie „skompromitować”.

   „Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz”.
   Ghandi

   Polubienie

   • „zastanawiam się, czy nie są świadomymi dezinformatorami. Którym płaci ktoś za tę nagonkę”

    Zgadzam się z tym. W mojej opinii /byłego eksperta od walki ideologicznej- teoretyka i praktyka w jednej osobie/ są koncesjonowanymi opozycjonistami na etacie..To po prostu ich praca. Za to im płacą i z tego żyją. Zdemaskowali się i przy okazji ujawnili cały swój mechanizm działania /modus operandi. Nie chciał bym być teraz na ich miejscu . To ich koniec. Naturalnie na ich miejsce przyjdą inni. Niemniej ten bój przegrali. Nie są tacy inteligentni za jakich się uważają.

    Sława Bogu Swarożycowi !

    Polubienie

    • Panie Michale,

     Rozsądnych tamci i tak nie przekonają. Problem jest w tym, że durnota dominuje na świecie. I każdy dureń znajdzie jeszcze większych durniów, którzy go będą podziwiać za „mądrość”.

     Powrócę jeszcze do sprawy chrześcijaństwa.

     Dezinformatorzy napisali:

     „Andrzej Szubert (…) ponosi odpowiedzialność za (…) sianie podziałów na tle religijnym – co jest obce zarówno polskiej naturze jak i cywilizacji”.

     Bzdura. Podziały religijne wprowadziło ortodoksyjne żydo-chrześcijaństwo – my – kontra poganie. A potem się podzielili i było – my kontra prawosławni i protestanci. To katolicy dzielą Polaków na katolików i resztę. A w czasach pogańskich takich podziałów nie było. Dlatego tą ortodoksyjną i nietolerancyjną nadjordańską dżumę należy odrzucić. I wtedy skończą się podziały religijne.
     W czasach pogańskich nie było ani jednej wojny religijnej. W żydo-chrześcijaństwie były one non stop – małe i wielkie – przeciwko poganom, heretykom, muzułmanom.
     Przy czym „wolnapolska” broni „przedsoborowy” katolicyzm i atakuje „posoborowy”. W ten sposób sama nasila konflikt religijny w łonie żydo-katolików skłócając te dwie frakcje. A mi zarzucają sianie podziałów na tle religijnym.

     A ja tylko cały katolicyzm demaskuję jako fanatyczną, mściwą żydowską ideologię „nowego narodu wybranego” podrzuconą Rzymowi przez oszusta Szawa /Pawła.

     Dalej…
     Dezinformatorzy piszą, że „walka z NWO to walka ponad religijnymi podziałami z tej prostej przyczyny, że jest to walka globalna.”
     Zapominają oszuści przy tym o fakcie, że Watykan sam przez wieki miał zapędy globalistyczne – jeden pasterz, jedna owczarnia. I jeden język urzędowy – łacina. Watykan dążył do stworzenia globalnego totalitarnego „królestwa bożego” pod wodzą papieża. Byłoby to państwo z cenzurą, stosami, inkwizycją, uciskiem plebsu i chłopstwa, mordowaniem niepokornych i prześladowaniem samodzielnie myślących. Co zresztą na podległych mu terenach Watykan czynił przez wieki.
     Zapominają też hasbarowcy, że współczesny globalizm narodził się w łonie żydo-chrześcijaństwa. To ono było jego prekursorem i poprzednikiem. Wprawdzie Watykan ostatecznie poszedł na służbę banksterom, ale katolicy wciąż marzą o „chrześcijańskim globaliźmie”. Pisałem już o tym:

     „Mimo, iż gołym okiem widać, że zbliża się czas, kiedy (przynajmniej w Europie) chrześcijaństwo wyląduje – jak najbardziej zasłużenie – na śmietnisku historii, katolicy nie rezygnują z ich nadziei zdobycia panowania nad światem.
     Jednym z ich ideologów “świeckich” jest u nas jahwista Maciej Giertych, który niedawno opublikował jego chore mrzonki o “globaliźmie chrześcijańskim”.

     http://opoka.giertych.pl/owk79.htm

     A ja walczę ze wszystkimi globalizmami – banksterskim i żydo-chrześcijańskim.

     Dalej…

     Wielu katolików, w tym „przedsoborowych” prowadzi nagonkę na islam, co jest akurat w planach banksterów – gwiazda Dawida szczuje rzymską szubienicę na półksiężyc i zaciera jej kosmate łapska. A nawiedzeni katolicy walczą z „islamizacją Jewropy” zamiast walczyć z globalizmem. Pomagają też katolicy (przed- i posoborowi) w okupacjach i banksterskich wojnach (Serbia, Afganistan, Irak, Libia). Wielu katolików przed i posoborowych nawołuje do stania po stronie Izraela w konflikcie żydowsko-arabskim. Służąc w ten sposób globalnej sitwie.

     To co ci idioci/świadomi dezinformatorzy pieprzą o walce z globalizmem ponad podziałami religijnymi?
     Wszak żydowskia religia abrahamowa – chrześcijaństwo – zaprzęgnięte zostało do rydwanu globalistów. Tak więc należy walczyć i z jednym i z drugim.

     Ale przede wszystkim należy odżydzić Ducha ludzkości. Zażydzonego religiami abrahamowymi, głównie żydo-chrześcijaństwem.:

     „Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.

     Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

     Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!

     Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek. Prawie dwa tysiące lat temu daleko w Palestynie nasza religia zaczęła popadać w rozkład i materializm. Handlarze zawładnęli Świątynią. Zdegenerowani, samolubni kapłani skorumpowali naszych ludzi i obrastali w majątek. Potem wyłonił się młody patriota-idealista, który obiegał teren nawołując do odnowienia wiary. Nie miał on zamiaru ustanowienia nowego kościoła. Tak jak inni prorocy przed nim, jedynym jego celem było oczyścić i rewitalizować starą wiarę. Zaatakował kapłanów i wyrzucił handlarzy z świątyni. To spowodowało konflikt z panującymi stosunkami i jego filarami, które podtrzymywały ten stan. Władze rzymskie, które okupowały państwo, obawiając się rewolucyjnej agitacji jako politycznej akcji zamierzającej do pozbycia się ich, zaaresztowały go, przeprowadziły sąd i skazały go na śmierć przez ukrzyżowanie, co było normalna forma egzekucji w tych czasach. Zwolennicy Jezusa z Nazaretu, głównie niewolnicy i biedni robotnicy w swoim smutku i zawiedzeniu, odwrócili się od świata i stworzyli braterstwo biernych pacyfistów. Dzielili pamięć swojego ukrzyżowanego lidera i żyjąc w komunie. Byli oni po prostu nowa sekta w Judei, bez siły i przyszłości, nie pierwszą i nie ostatnią.

     Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy przez doktrynę miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan. Stał się on apostołem Gentiles ( Gentile – nie obraźliwa nazwa nie-Żydów w przeciwieństwie do “goim”. przyp.- ww.) który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanym członkiem grupy. Wykonał swoja prace tak dobrze, ze w ciągu 4 wieków wielkie imperium, które podporządkowało sobie Palestynę razem z połową świata, stało się ruiną i prawo które wyszło z Syjonu stało się oficjalną religią Rzymu.
     To był początek naszej dominacji w świecie, tylko początek.(…)
     Koniec jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (…)”

     To był początek naszej dominacji w świecie, tylko początek.”
     https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

     Polubienie

  • „Paszkwil wolna-polski z ‚polską’ typografią w tytule Szkodniki & hasbara jak wolna amerykanka osmarowuje Beina, Szuberta, Podleckiego i in. blogierów, z którymi admin ma na pieńku.
   (…)
   Szczytem jednak jego durnoty jest koronny dowód na żydzizm Beina: wycinek z żartobliwego zdjęcia w paszkwilu ze zjazdu Mędrców Antysyjonu.
   Jaki neandertal bierze prowizoryczne ‚mycki’ ze złożonej czapki narciarskiej, książkę o astronomii (konik Szuberta) i świecznik 3-ramienny — za żydowskie?
   To mi zaświeca lampkę pod czachą: fanatyk Tomek, żydojad i rusofob — cechy pożądane przez ADL Bani Brith — to idealny obiekt mind-control dla mosiadziaków. Zrobili mu psycho-profil, podsunęli przyjaznych korespondentów czy trolli na jego blogach i sterują nieborakiem, grając na jego fanatyzmie. naprowadzają przeciw najbardziej skutecznym. Co pochlebiałoby Beinowi i Szubertowi (szczuty od lat przez żydo-suszpy Polin) — na czele pocztu ‚żydostwa’ i to ‚putinologicznego’, niewsmak antysyjoniście teoretycznemu, Tomkowi StopSy.
   Andrzej Szubert: Myślę, że jest po prostu durny, naiwny i ślepy. Wykorzystują to służby i prowadzą go jak na powrozie. Albo i po tym, jak zamknął ze strachu Judeopolonię  kupili go. kto wie…”

   Fragm. za „Wolna-polska.pl = wolna dla bigotów i mosiadziaków

   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z7QliXSWitAJ:piotrbein.wordpress.com/2012/01/30/w-odpowiedzi-adminowi-stop-syjonizmowi/

   http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:R8ioOggakGwJ:piotrbein.wordpress.com/2012/12/06/zydolog-szaleje-na-stopsy/

   PS: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EFqf3NYno0EJ:piotrbein.wordpress.com/2013/11/01/rebel-bastards-destroy-the-truthers/

   Polubienie

   • Od wczoraj do hasbary z „wolnej polski” dołączył Kefirek. Pisze, że „zdemaskował” wolnąpolskę twierdząc, że to ja robię ten hasbarski blog – a zdemaskował Kefirek samego siebie.
    http://kefir2010.wordpress.com/2013/11/19/portal-wolna-polska-pl-ostatecznie-zdemaskowany/

    Moje komentarze oszust zablokował:

    opolczykpl powiedział/a
    Twój komentarz oczekuje na moderację.
    19 Listopad 2013 @ 22:44

    Odbiło ci? Ja to acidek?
    Acidek prowadził “Judeopolonię”. Zamknął ją ze strachu. Przygarnąłem go wtedy na “Vademecum Poliszynela”. Odpowiedzialny był za grafikę blogu. Gdy zamknąłem Vademecum Acidek (Tomek) wściekł się na mnie i wypowiedział mi wojnę. Na “krasnoludkachzpejsami” już go ze mną nie było. Acidek założył Stopsyjnizmowi i okazjonalnie mnie atakował. Teraz ma wolnąpolskę.
    Z ciebie “detektyw” jak ze mnie baletnica. Piszesz pierdoły, insynuacje i bzdury.


    opolczykpl powiedział/a
    Twój komentarz oczekuje na moderację.
    19 Listopad 2013 @ 23:14

    Słuchaj palancie – wejdź na “regulamin” wolnej polski i przeczytaj:

    14. Ataki trollów z żydowskiego skansenu Andrzeja Szuberta vel „opolczyka” oraz lansowanie jego portalu czyli zostawianie linków to gwarantowany ban.

    http://wolna-polska.pl/regulamin

    Czy myślisz patafianie, że sam siebie bym banował?


    opolczykpl powiedział/a
    Twój komentarz oczekuje na moderację.
    20 Listopad 2013 @ 00:18

    I to jeszcze patafianie dezinformatorze i oszczerco przeczytaj:
    http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szkodniki-hasbara-2013-11
    Czyż szczułbym sam na siebie?
    Jesteś pieprznięty i nawiedzony. I sam się zdemaskowałeś – jesteś taki sam oszczerca i dezinformator jak Tomek/acidek z “wolnejpolski”.

    Polubienie

    • Podejrzewałem, że ten Jarek „Kefirek” (czy jak mu tam?) to ukryty Żyd, na początku swojej działalności w internecie prezentował światopogląd protestancki (z konkurencyjnych religii abrahamicznych krytykował głównie katolicyzm i islam, a oprócz tego atakował tzw. pogaństwo), od pewnego czasu niby zwalczał wszystkie zorganizowane religie świata, ale jednak w duchu pozostał żydłakiem, co w sumie jest zrozumiałe, jeśli naprawdę się jest etnicznym Żydem…

     „Kefir” pisze w odniesieniu do Opolczyka (i w ogóle na swym blogu) o tzw. „antysemityzmie” bez użycia cudzysłowu! – „A tylko użyteczni idioci lub żydowska agentura oskarża o „antysemityzm” bez cudzysłowu.”

     No i ta jego rusofobia, „antykomunizm” i żebranina o pieniądze na blogu – szczególnie to ostatnie świadczy o typowo żydowskiej mentalności.
     Poza tym, jakiś czas temu usunął ze swojego blogu opcję „Lubię” do wszystkich wpisów – chyba tylko po to, aby (jego zdaniem) nie „reklamować” innych blogów na WordPressie (albowiem wówczas miniaturki z ich gravatarów są widoczne zaraz poniżej tekstów). Onegdaj miałem u niego najwięcej (wśród innych jego czytelników) takich „lubianych” artykułów, widocznie coś mu w tym przeszkadzało (megalomania)… Ba, jeszcze całkiem niedawno w moim Blogrollu był link do „Kefira”!

     PS Co do kwestii tzw. „zapperów”, to niestety trzeba uczciwie przyznać, że „Monitor” i spółka też naciągają ludzi na pieniądze, a przynajmniej znacznie zawyżają ich realną wartość.
     No i nawet w tak istotnej i drażliwej kwestii – nie chce on odpuścić ich reklamowania, żenua!: http://kefir2010.files.wordpress.com/2013/11/zapper-nunczako-taratajcio.jpg

     Polubienie

 13. PS. Przez moment na samym początku , gdy sprawdzałem na Yuo Tube zamieszczony tam przeze mnie komentarz został okrojony do zdania cytuje: Dezinformacja , którą stosujesz to element wojny” Reszta tekstu zniknęła. Co ciekawe. Gdy umieściłem na wszelki wypadek swój komentarz tutaj , on powrócił.

  Wniosek ! Oni na bieżąco śledzą co ja piszę na komputerze.

  Polubienie

  • …co dowodziłoby robocie suszp, bo kto ma czas śledzić takie pierduły?
   Zdemaskowali się już dawno na StopSyjonizmowi, napadając na Szuberta, Beina i in., którzy nie żarli „Chutinpuja” jak przykazał Soros…

   Opus operandi mają niezwykle prymitywny. Ćwierć inteligent może sprawdzić, że zarzuty są absurdalne, a okrojone zdjęcia w myckach (bez podania linku, żeby czasem kto niesprawdził oryginalu-humoreski) są ze „zjazdu” Mędrców Antysyjonu — Szuberta i Beina.
   To musi być mosiadowa robota, obliczona na wyprane żydojadzko i rusofobicznie polactfo — mierne, tępe, podatne na sugestie agenturalnych ałtorytetuf, przy patentowym lenistwie/nieudacznictwie sprawdzania wiarygodności info…
   Chyba że Tomek (admin StopSy) i teraz jakiś „Stanisław Staszewski” na JewTube to kompletne imbecyle — ale czy debil złożyłby tekst-oszczerstwo i filmik?
   Na mosiadowo wskazuje też to, że atak jest na skutecznych anty-jotowców w polskiej blogosferze: Szuberta i Beina, którzy w odróżnieniu od sterowanego pająkowego „anty-semityzmu” i katolskiej ruso-nienawiści, równo używają logiki i faktów w niezależnym myśleniu, eksponując podchody jot w kraju i globalnie.
   Czy tylko przypadkiem ataki przez WolnaPolska i przez „SS” zbiegły się z blokadą obu moich blogów na WordPress.com?

   Polubienie

 14. „RUCH NARODOWY ZŁOŻYŁ RZADOWI PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY – ODKRYŁ PRZYŁBICE !!!”

  – to ci podobno będący nową słowiańską siłą jaka miała „obalizm yahwizm” a jak zwykle chodzi o koryto dla kłamczyńskiego i jego banderowców. I frajera jaki pierwszy „wkopie łopatę” pod zmianę nazwy Polska na Judeopolonia bo do tego są potrzebni żydkom ci wszyscy sympatycy Ruchu „Narodowego” tak uporczywie szczuci na „ruskich”.

  (http://miziaforum.wordpress.com/2013/11/17/ruch-narodowy-zlozyl-rzadowi-propozycje-wspolpracy-odkryl-przylbice/0)

  Polubienie

  • „Ten pan ma czesciowo racje.Tylko chyba nie ma swiadomosci,ze ten ruch narodowy zostal przejety,przez tych samych,co zorganizowali antife.Tu jest chyba problem.Taki ruch narodowy nigdy zadnej niepodleglosci nie da , bo to nie takie proste,jak sie zdaje niektorym.Ten ruch stworzono,zeby dzielic spoleczenstwo jeszcze bardziej.Polska obecna przypomina troche te miedzywojenna z szalejacym bezrobociem,z beznadzieja,z pozbawieniem spoleczenstwa dostepu do lekow i zywnosci i mieszkan, z zebrakami,z uczciwymi ludzmi grzebiacymi smietnikach oraz rautami na cele charytatywne urzadzane z kieszeni biednych, z panstwem swieckimi i duchownym w wielkich limuzynach ,tak jak ich wielkie z obzarstwa brzuchy..Bo taka byla Polska dmowskich,pilsudskich i innych…Mysle,ze mlodziez zasluzyla na lepsza Polske,w ktorej powinna miec prace,dom,mozliwosci nauki w zaleznosci od zdolnosci i zamilowania,dostep do lecznictwa ..oj oj.Taka Polska byla..Tylko kiedy?.Pamieta moze ten pan.Oj pamieta.To ,co powiedzial teraz to na zamowienie,bo nie sadze,zeby zapomnial tamta Polske.”

   (http://miziaforum.wordpress.com/2013/11/15/rozkaz-do-spalenia-reichstagu-wydany-11-11-13-tylko-chyba-cos-nie-wyszlo/#comment-91146)


   Ktoś:

   Mizia nie raz dał nabrać się na fałszywkę. Często jego oceny są błędne i naiwne. Liderzy ruchu katolickiego – pseudonarodowego to podstawieni przez okupanta liderzy, do zgarnięcia pod ich sztandary młodych, gniewnych i gotowych protestować ludzi, najczęściej katolików rozczarowanych PiSem.
   Wsjo!
   opolczyk

   Polubienie

   • Ja to nie. To pan b. propaguje wspólnote potrzeb Ruchu Narodowego i Słowian w iściu na żłob czyli tuskosejm. Bardziej mi chodzi o zwodzonych miłośnikach Rodzimowierstwa niż siebie bo to oni są zafascynowani hasełkami z „kolorowych stronek o wszystkim i niczym” wierząc farbowanym liskom na słowo.

    Polubienie

 15. Większość organizacji narodowych na najwyższych szczeblach jest zinfiltrowana i kontrolowana. Niewielu członków tych organizacji zdaje sobie sprawę, że ich liderzy prowadzą ich na smyczy tam gdzie akurat jest to potrzebne. Nieśmiertelna zasada „Dziel i rządź” doskonale opisuje co się teraz dzieje w Polsce i w Europie. Wciąż pojawiają się nowe konflikty i podziały. Ja jestem zdania, że chrześcijanie jak i ludzie, którzy powrócili do starej wiary a także wyznawcy innych religi czy nawet ateiści są w stanie żyć ze sobą w zgodzie. Jest to możliwe tylko wtedy jak ludzie zrozumieją, że są szczuci na siebie nawzajem by fałszywi władcy tego świata mogli w spokoju wciąż po nich deptać.

  Polubienie

  • Crom

   Masz rację. Ale…

   Z chrześcijanami, zwłaszcza tymi gorliwymi problem jest w tym, że
   – wszystkie jego odpryski (ponad 42 tysiące) są przekonane, iż posiadają jedynie prawdziwą prawdę objawioną,
   – wszystkie uważają pogan za „bałwochwalców”, którzy „obrażają” ich żydowskiego Jahwe i których należy „nawrócić”,
   – wszystkie odpryski uważają ateistów czy agnostyków za „bezbożników”, których należy „nawrócić”,
   – wyznawców innych odprysków żydo-chrześcijaństwa wszystkie odpryski uważają za „heretyków” i bluźnierców, których należy „nawrócić”,
   – „nawrócić” chcą muzułmanów, żydów, buddystów, hinduistów, taoistów, konfucjonistów – słowem wszyskich ludzi na świecie – no bo przecież w ich przekonaniu posiadają jedynie prawdziwą żydowską „prawdę objawioną” i że ichni „bóg” oczekuje od nich nawrócenia na ich gusła całego świata.

   My poganie nie „misjonujemy”, nie „nawracamy” nikogo namolnie, bronimy jedynie naszego prawa do bycia poganami na naszej słowiańskiej Ziemi. Czego fanatycy chrześcijanie nam odmawiają.
   Gorliwi chrześcijanie nie tylko nie zauważą że są szczuci na innych. Sami od siebie szczują na pogan, muzułmanów, „heretyków” i innych „bezbożników”. Fanatyzm, zaślepienie, chęć narzucenia ich guseł całemu światu to są IMMAMENTNE cechy żydo-chrześcijaństwa.

   Polubienie

   • Jednym z tytułów Śhivy – Mahadevy – jednego z naczelnych bóstw Słowian jest Jahwah. Pytanie czy ten jahwe to nie kolejna kradzież z naszego. Mogli to sobie „przyswoić” od wymordowanych Filistynów od jakich dostali łupnia w czasie wedrówki Ludów Morza ok 1400 pne.

    Polubienie

 16. Pamiętam ten kamień. Symbol był namalowany złotą farbą. A fotka wg. Wikimedia jest z 12:44, 14 June 2006 więc nie tak stara jak przypuszczacie (co generalnie nie zmienia faktu, że ktoś o pogańskim charakterze tego miejsca niewątpliwie nadal pamięta).

  Polubienie

 17. PS. Zastanawia mnie co innego. Kiedyś, na początku ścieżki prowadzącej na szczyt stała tablica informacyjna również potwierdzająca pierwotny pogański charakter tego miejsca. Ktoś wie czy stoi tam jeszcze, czy całkiem zatarli już o tym informacje?

  Polubienie

   • Z tego co byłem w stanie znaleźć, miejsce to znajduje się w moskiewskim parku o nazwie Bitsevsky (Битцевский). W Bitsevskim lesie (lub leśnej części parku – na mapie google ma nazwę lasopark) znajdowała się przed 1000 laty osada
    Wiatyczów. Znaleziono tam 15 kurhanów ( na szczęście ich lokalizacja jest utajniona).

    http://community.humanityhealing.net/profiles/blogs/ancient-burial-mounds-of-bitsevsky-forest

    Z tego co wyczytałem (przy pomocy google translator) idole zostałe wykonane przez lokalnego leśnika-pasjonata. Tu parę zdjęć:

    http://moskva-x.ru/anom_bitcevgorod.html
    http://www.vkonkovo.ru/blogs/istorija-raiona/jazycheskoe-kapishe-na-lysoi-gore-v-bitcevskom-lesu-r-n-konkovo.html

    Podczas Nocy Kupały (nie jestem tej daty pewien – używanie google translator) próbowano spalić idole – nie poddały się ogniowi, więc rano ścięto je piłą mechaniczną. Tu widać stan niedługo po tym zdarzeniu:

    http://ru-antireligion.livejournal.com/1501633.html

    Następnie próbowano część tego miejsca zrekonstruować, niestety nie tak pięknie i okazale, co znów się spotkało z barbarzyństem – próbą podpalenia. Skutki tego widać tu:

    http://seagull-556.livejournal.com/103476.html

    Jak zna Pan dobrze rosyjski, to mógłby Pan zrobić z tego dobry artykuł (aby pokazać czytelnikom tego bloga nienagłośnione przypadki ze wschodniego „podwórka”).
    Mogę jeszcze wspomnieć o 2 miejscach pełnych wspaniałych rzeźb, które żyją, a to na Litwie nawet kwitnie:

    Raganu Kalnas http://tiny.pl/q7j3m oraz
    w Polsce Mstów – nieopodal „świętego miasta” Częstochowy http://tiny.pl/q7jzz

    Pozdrawiam

    Polubienie

    • MC:

     Serdecznie dziękuję za pomoc. Nie wiem, czy uda się mi napisać o tym już dzisiaj, być może dopiero jutro – ale opiszę to prawosławne barbarzyństwo.
     Przyznam się szczerze, że zastanawiałem się nad jedną sprawą – na zdjęciach w tym linku
     http://englishrussia.com/2007/07/23/christianity-vs-paganism-in-russian/
     posągi sprawiają wrażenie, że dotykają się. Natomiast na zdjęciu z bliska samych „pniaków” po ściętych posągach widać spore odstępy. Moja żona jest przekonana, że zdjęcia posągów i „pniaków” pokazują dwa różne miejsca. Także mój przyjaciel z Kanady ma wątpliwości (to samo miejsce? pale stoja tuz przy sobie, a pniaki osobno).
     Ja nie mam jednak wątpliwości, że te zdjęcia są z tego samego miejsca. Posągi nie dotykały się, ale ustawione były tak, że na zdjęciach sprawiają optyczne wrażenie, jakby się dotykały.
     Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, pomoc i pozdrawiam.

     Polubienie

     • Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na kwestię odstępów. Wydaje mi się jednak, że na tym zdjęciu: http://www.vkonkovo.ru/upload/blog/2202a2251b0b6bd7a6a269ee95058a38.jpg widać, że między posągmi jest odstęp. Też na początku widząc tylko ze „zdjęć po” fotografię z ikoną miałem wrażenie, że to tzw. „fejk”, gdyż widać tylko 4 pnie, a zero tła. Lecz gdy spojrzy się tu: http://ru-antireligion.livejournal.com/1501633.html to widać szerszy obraz zniszczeń, i nawet jeśli jest to bardzo podobne miejsce, a nie identyczne, to i tak szkoda. Myślę, że jak Pan zna dobrze j. rosyjski, to może Pan znajdzie więcej informacji, jakieś dowody, być może skontaktuje się Pan z autorami blogów z mojego postu, bądź ichniejszymi rodzimowiercami.

      Polubienie

     • Jeśli to wszystko prawda, koniecznie przetłumaczcie i publikujcieto ten przykład zarazy „chrzescijańskiej” – tego prawdziwy prawosławny nie zrobiłby, to wynik durnoty rusactfa. W grę wchodzi także prowokacja anty-chrześcijańska (skłócanie społeczeństwa rosyjskiego przez jot, podobnie jak w Polin np. w białostockiem).
      Czy odkryto sprawców? Trzeba dobrej znajomości jęz. rosyjskiego, publikujących witryn i realiów Rosji, żeby ocenić bez pudła. Może jest coś w komentach pod rosyjskimi artykułami?

      Polubienie

      • Piotr:

       Termin „prawdziwy prawosławny” podobnie jak „prawdziwy katolik” ma dwa różne znaczenia.

       – dla „umiarkowanych” prawosławnych czy katolików oznacza on kierowanie się w życiu zasadą – nie czyń drugiemu co tobie niemiłe – lub wyrażając to w dialektyce chrześcijańskiej – kierowanie się zasadą miłości bliźniego. Wiara jest dla takich ludzi sprawą osobistą, nie obnoszą się z nią, nie chcą jej narzucać w życiu publicznym a tym bardziej w polityce. Wolni są od fanatyzmu, nie chcą innych nawracać na własną wiarę.

       – dla gorliwych, nawiedzonych prawosławnych czy katolików (uważają się oni za jedynie prawdziwych prawosławnych czy katolików, a mniej gorliwych uważają za zdrajców) bycie „prawdziwym” prawosławnym czy katolikiem oznacza gorliwe „krzewienie” wiary, walkę z „niewiernymi”, „bezbożnikami” i chęć ustanowienia państwa wyznaniowego, prawosławnego czy katolickiego z podporządkowaniem prawa i konstytucji dogmatom kościelnym i wpływom kleru/popów na politykę.

       Postaram się wyciągnąć z tekstów i komentarzy wszystko co istotne. Niemniej uważam to barbarzyństwo za oczywistą sprawę „gorliwych” prawosławnych. Cerkiew, jej hierarchowie, nawołują od dawna do „obrony wiary”. No i takie daje to efekty.

       „W całej sprawie chodzi o wypowiedź Aleksieja II, który porównał neopogaństwo z terroryzmem i stwierdził, że poganie zaangażowani są w działalność ekstremistyczną.”
       http://www.ekumenizm.pl/content/article/20041112141615779.htm

       Polubienie

 18. Jest jeszcze jedna tajemnicza góra. Jest to góra „czarownic ” i wiedźm Łysa Góra w Górach Świętokrzyskich. Teraz jest tam postawiony „święty krzyż” . Kościół wmawia ludziom, że to święte ich miejsce. A tak naprawdę być może jest to miejsce, które kiedyś miało duże znaczenie dla Słowian można nawet większe niż Ślęża. Ja znam opowieści babci prababci jak opowiadały o latających czarownicach. ( lewitacja, bądź rozwinięte wszystkie ciała subtelne człowieka, ale to były zupełnie inne czasy) sądzę, że te opowieści sięgają co najmniej sprzed 1620 czyli ostatniej epoki Lisa. Są też opowieści o Bogu Pierunów, ale to już mało kto pamięta, ja się tylko raz spotkałem z opowiadaniem od starszych. Ostatnio nawiązał do tego Paweł Szydłowski na swoim kanele na YouTube co było miłym zaskoczeniem.


  (około 14 min.)
  Szkoda, że poprzez wojny i przerwanie łańcuchów pokoleń odcięli nas od wiedzy przodków i przekazów ustnych, a w zamian podłożyli nam swoje kłamstwa i po przez przymus szkoły i stosowana tam indoktrynacja powtarzania bredni pozmieniali świadomość ludzi.

  http://bialczynski.wordpress.com/aktualnosci/02-08-2013-ruszyl-slovianski-sklepik-gdzie-mozna-nabyc-ksiege-ruty/#comment-46256

  Admin

  Polubienie

 19. The popularity of Buddhism in the area declined with the influx of Muslim immigrants and missionaries and then with Catholic colonists between the 14th and 16th centuries.[citation needed] The Spanish Inquisition had an especially pronounced effect on the area, effectively eliminating all forms of religion other than Catholicism.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_in_the_Philippines

  Ta zaraza wszędzie robi to samo.

  Polubienie

 20. Odnośnie chrześcijaństwa i ekologii

  W tym momencie nie mam pod ręką odpowiednich materiałów do zaprezentowania, ale powiem krótko:
  wystarczy popatrzeć na mapy zanikania gatunków dużych ssaków w Europie i Afryce północnej (np tur znikał stopniowo począwszy od pn. Afryki poprzez basen Morza Śródziemnego i zachodnią Europę aż ostatni osobnik padł w Polsce w XVII wieku).
  Korelacja czasowa z postępami terytorialnymi chrześcijaństwa jest ewidentna. W końcu największe ssaki ocalały w stanie wolnym najdłużej gdzie? Ano w Polsce:
  żubr do początku XX wieku, tur do 1627 r., tarpan leśny do XVIII wieku (w dobrach Zamojskich na Roztoczu) itd. To nie przypadek, sprawiła to wiara naszych przodków, to dlatego te wielkie a więc najbardziej narażone na wytępienie ssaki przetrwały najdłużej właśnie u nas, wśród ludzi szanujących Przyrodę tak długo jak było to możliwe. Nigdy też mimo wypaczenia zdrowego poglądu na stosunki człowiek- przyroda nie zatraciliśmy całkowicie wewnętrznego poczucia konieczności ratowania tych istot. Przykładem i to nie przypadkowym jest ocalenie od zagłady żubra (z 7 ocalałych na świecie osobników) właśnie w Polsce, próba rekonstrukcji tarpana leśnego podjęta przez prof. Vetulaniego, której efektem końcowym jest “prawie” tarpan czyli konik polski, o maksymalnej możliwej do uzyskania drogą naturalnej selekcji liczbie cech dzikiego przodka. Obecnie genetyka dała nam nadzieję na rekonstrukcję tura, też podejmowaną w Polsce.
  To tak tyko dla zasygnalizowania bardzo obszernego tematu.

  Oczywiście ktoś może powiedzieć że to długotrwałe występowanie u nas tych zwierząt dowodzi tylko naszego “zacofania” w stosunku do zachodu. Jeśli współistnienie z przyrodą w warunkach maksymalnej różnorodności, która jak dowodzi nauka, jest podstawą trwałości i dobrej kondycji ekosystemów (a więc gwarantuje nam możliwość przetrwania), jest przejawem zacofania, to co ma nam do zaoferowania “cywilizacja” zachodu/chrześcijaństwa/islamu itp.?

  Sebastian Miłkowski

  http://bialczynski.wordpress.com/2013/11/17/swiete-wzgorze-dadzbogow-w-dobczycach-na-linii-gorskich-jezior-kult-swietowita-w-swiatnikach-gornych-o-ukryciu-w-magazynach-glowy-swarozycadadzboga-z-dobczyc/#comment-49697

  Admin

  Polubienie

 21. Polakokatolicy nie uznają żadnej historycznej tożsamości poza tą pochodzącą jak im się wydaje z Jerozolimy, której nielogicznych zasad zresztą i tak nie przestrzegają, bo niby kto nadstawia drugi policzek – znacie takich katolików? oczywiście że nie, zasady katolickie są proste: ja mam mieć więcej niż on a skoro mam mieć mniej to niech przynajmniej „bóg” bardziej mnie kocha niż jego, może jak wejdę mu głębiej w dupę to mnie przypadnie miejsce w „niebie” na chmurce a tamten niech ma chorobę w rodzinie, to jest „zasłużone” taka musi być „wola boga”, tego żądam i tupię. Polakokatolicy są przekonani że na terenach dzisiejszej Polski to przed (domniemanym) chrztem Mieszka grasowały dzikie małpy obrzucające się gównem. Jednak gdzieś koło roku tysięcznego przybyło wybawienie z watykanu, „potomkowie” apostołów i wszystkich świętych przyjechali nad Wisłę z opłatkami, wybudowali kościoły, porozdawali książeczki do nabożeństwa, człekokształtni i zarazem upośledzeni Słowianie przyjęli te dary i nagle nauczyli się miłości, mówić sobie dzień dobry, spać pod dachem, nie rozszarpywali więcej gardeł swoim kobietom by ogrzać się chwilę w ich ciepłej krwi tylko budowali kominki i wieszali kaloryfery. A teraz źli ludzie (opętani przez diabły zresztą na pewno) chcą jeszcze przypominać o tych mrocznych grzesznych czasach, choć nawet strach o tym pomyśleć i o zgrozo nie klękają przed krzyżem, to szatan to na pewno jego sprawka trzeba zmazać jego imię z drzew i kamieni a jak nie on to new age albo żydzi ale zaraz to przecież też on, no to może old age, cokolwiek 😀

  Polubienie

 22. Do Opolczyk #41
  Jako (mam nadzieję) prawdziwy prawosławny w 1-ym znaczeniu, takież miałem na myśli, ale masz rację — jest drugie znaczenie i trzeba być klarownym przed publiką.
  Cerkiew Rosji ma niestety niechlubną historię agenturalności (nie muszę zgadywać skąd)w kraju i diasporze. Wyłożył to np. prawosławny mnich kalifornijski Serafim Rose, za co jego książka wydano ponownie z „korektami”. Nie watpię, że tak jak w cjierarchii i klerze KK w Polin są krypto, podobnie naszpikowana jest Cerkiew Rosji. Witryna Monastyru Ujkowice np. przetłumaczyła artykuł o satanizacji obrządków w Rosji na najwyższym szczeblu Cerkwi.
  Nie badałem sprawy, ale po śmierci patriotycznego patriarchy serbskiego parę lat temu cosik się pokotłowało w Cerkwi Serbskiej. W mej parafii w Vancouver wskazali wkrótce potem na nowego biskupa na Amerykę i inne wydawnictwo jako „koszerne”. Od dawna zwalczają się w tej i in. parafiach patrioci z masonami serbskimi.

  Polubienie

 23. Pingback: Następny durny atak na Andrzeja Szuberta | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 24. Pingback: WolnaPolska.pl = wolna dla bigotów i mosiadziaków | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 25. ( – – – )

  Komentarz usunięty.

  Ten i dwa pozostałe komentarze wylądowały w „ściekach”.
  Tracisz czas. U mnie katolacko-bankstersko-rusofobiczna propaganda nie ma prawa bytu.
  Paszoł won!
  opolczyk

  Polubienie

 26. Pingback: ALTERNEWS - Święta Pogańska Góra w Polanowie i współczesna furia ponownego jej katoliczenia cd…

 27. Pingback: ALTERNEWS - Rosja (i Ukraina) – niechciane i zwalczane pogaństwo

Możliwość komentowania jest wyłączona.