Bitwa pod Przecławą – chwała i klęska…uzupełnienia

.

74_full.

Pisząc poprzedni tekst dopuściłem się dosyć bezmyślnie użycia terminu „powstanie Słowian” w zdaniu „Podobnie jak zmarł wcześniej inny żydłacki cesarz niemiecki, Otto II na wieść o powstaniu Słowian.”

Zwrócił mi na to uwagę Dobrogost w prywatnym mailu.

Nie było to oczywiście żadne „powstanie Słowian”. Termin ten należy do repertuaru żydłackiej propagandy. Niemieckim żydo-katolikom udało się zlokalizować na części słowiańskich ziem żydłackie biskupstwa, które uważały te ziemie za własne i prowadziły zdecydowaną walkę z pogaństwem. Mając dość samowoli żydłactwa zjednoczeni Słowianie wspólnymi siłami zorganizowali ekspedycję karną której celem było oczyszczenie ich ziem z przyczółków nadjorańskiej dżumy i odzyskanie całkowitej kontroli nad własnymi ziemiami. Jedynie z punktu widzenia żydłactwa i cesarstwa, uważających te słowiańskie tereny za „swoje” było to „powstanie” przeciwko  żydo-katolicyzmowi i uzurpacji cesarstwa do tych ziem. Były w tej ekspedycki karnej  i inne wątki, bardziej osobiste – np. oszukanie jednego z wodzów słowiańskich, któremu żydłactwo obiecało za żonę księżniczkę, a potem się z tej obietnicy wycofało. Jednak głównym celem ekspedycji karnej było oczyszczenie słowiańskich ziem z przyczółków nadjordańskiej dżumy.

W podobny sposób oczyszczenie Polski z jahwizmu i powrót do pogaństwa w czasach Bolesława II żydłacka propaganda nazywa deprecjonująco „reakcją pogańską”. A nie była to „reakcja pogańska”, a po prostu wypędzenie z polskich ziem garstki znienawidzonego żydłactwa przeprowadzone przy poparciu całego ludu pod wodzą Bolesława II.

Jako poganin nie powinienem używać bezmyślnie żydłackiej terminologii dotyczącej wydarzeń historycznych.

Kolejną sprawą jest skłócenie Związku. Bez wątpienia przyczyniły się do tego intrygi żydłactwa, które już wcześniej zauważyło, iż sianiem intryg i podstępami więcej zdziała przeciwko Słowianom niż mieczem. „Słabością” w starciu z żydłactwem u naszych przodków była ich uczciwość, prostolinijność i prawdomówność. Nie znali fałszu, kłamstw i stąd byli tak podatni na intrygi żydłactwa. Choć przyznać należy, że niestety i wśród Słowian pod wpływem nadjordańskiej dżumy zaczęli pojawiać się zdrajcy, którzy błyskawicznie nauczyli się kłamać i oszukiwać – jak na żydo-katolików przystało. To ci zdrajcy więcej szkód przynieśli Słowiańszczyźnie niż żydłackie wojska i krucjaty.

Do przejawów zdrady u Słowian dochodziło przede wszystkim z powodu nieustannego parcia na słowiańskie ziemie mściwej, fanatycznej,  zachłannej, imperialitycznej ideologii żydo-katolicyzmu. Dawała ona drajcom za cenę wasalskiej podległości papiestwu duże korzyści w autokratycznym panowaniu nad „poddanymi”. Ideologia żydo-katolicyzmu likwidowała wiec, równość członków wspólnoty i niezalożność plemion słowiańskich. Stawały się one niewolnikami jahwizmu i poddanymi papiestwa.

Po rozpadzie Związku Wieleckiego sytuacja zachodniej Słowiańszczyzny była trudna. Napierało na nią żydłactwo cesarskie od zachodu i południa. Na północy była wściekle katolicka Dania, a na wschodzie skatoliczone państwo Piastów. Na samym Połabiu pojawiało się też coraz więcej renegatów. Jednym z nich był Gotszalk, renegat z plemienia Obodrytów.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotszalk
Po jego śmierci do władzy u Obodrytów doszedł wspaniały władca Krut.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krut
Część ziem rozbitego Związku Wieleckiego weszła w skład państwa tego ostatniego wybranego przez Wiec władcy słowiańskiego. Blisko trzy dziesięciolecia władał on z pełnym poparciem Obordytów jego księstwem. Trzymał on w ryzach wszystkich żydłackich wrogów dookoła – zwłaszcza Sasów, którym wielokrotnie i systematycznie łoił skórę. Ale i on zginął na koniec w wyniku podstępu renegata Henryka Gotszalkowica i zdrady własnej żony.

Choć i wtedy Słowiańszczyzna na Połabiu nie upadła całkowicie. U Obodrytów pojawił się później wspaniały władca Niklot, ostatni pogański władca tego plemienia.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/06/bohaterowie-slowianszczyzny-niklot/
Gdy i on zginął w obronie pogaństwa i Słowiańszczyzny, już tylko niezależna od żydłactwa Arkona kłuła pogaństwem w ślepia nadjordańskich fanatyków. Ostatecznie padła i ona, blisko dwa wieki po skatoliczeniu Polski przez Chrobrego.

Ale mimo wszystkich tych podbojów mściwej nadjodrańskiej dżumy, mimo prześladowania i spychania w niepamięć pogaństwa – ono nie zaginęło. I dzisiaj rzuca fanatycznej nadjordańskiej dżumie ponownie wyzwanie.  Jej siły topnieją, ilość zaczadzonych żydowskimi bredniami maleje.

Nasze siły zaś rosną…

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

22 komentarze do “Bitwa pod Przecławą – chwała i klęska…uzupełnienia

 1. „Wojna toczy się na Ślęży którą kościół zawłaszczył i nadal zawłaszcza – wprowadzili drogę krzyżową w obszar góry – jakby była ich a nie wszystkich Polaków i wszystkich Słowian. Czego się spodziewają – bierności? Będą mieli to na co zasługują działając coraz bezwzględniej i coraz bezczelniej.”
  Czesław Białczyński w odpowiedzi na news: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019387,title,Zdewastowano-maryjne-sanktuarium-na-Gorze-Chelmskiej-w-Koszalinie,wid,15972622,wiadomosc.html

  Polubienie

 2. Noszę się z zamiarem napisania szerszego tekstu o tych wydarzeniach niestety w chwili obecnej nie mam czasu a w zamyśle mam zacząć od przytoczenia tekstów źródłowych pochodzących od róznych kronikarzy i omowieniem ich w kontekście sytuacji politycznej w ówczesnych czasach więc trzeba by poszperać po książkach i przepisać a to wymaga czasu.
  Tutaj chciałbym zasygnalizować tylko kilka spraw. Opis tych wydarzeń opiera się przede wszystkim na trzech kronikach: Thietmara” – który jak wiadomo był skrajnym propagandzistą kościola i cesarza przeinaczającym wszystko poza granice przyzwoitości i którego absolutnie nikt nie uważa za obiektywnego – zresztą wystarczy poczytać jego kronikę 🙂 Adama z Bremy – ktoremu zawsze przyznawano zasłużony tytuł skrajnego propagandzisty i bazujacego na nim Helmolda coś niecoś można jeszcze znaleź u Winkunda uchodzącego za najbardziej obiektywnego jest też trochę innych źródeł, ale niepewnych fragmentarycznych i też nieobiektywnych. Tym niemniej nie ulega wątpliwości kiedy zapoznamy się z tymi źródłami, że jakakolwiek podległość czy zalezność Wieletów czy ogólnie większości księst zachodniosłowiańskich cesarstwu to skrajna propagandowa bzdura wyssana z brudnych paluchów propagandzistów. Nie jest nawet tak iż cesarstwo uważało te księstwa za sobie podległe w jakikolwiek sposób. Propagandziści wspominają coś o jakimś rzekomym trybucie, ktore jakoby niektóre księstwa miały miały kiedyś zaplacić 🙂 Skoro tak to trzeba by uznać bez cienia wątpliwości, że cesarstwo było lennem Węgier wszak bez cienia wątpliwości płaciło im regularnie trybut przez dziesięciolecia a mimo to węgrzy łupili cesarstwo według fantazji łacznie z Francją i innymi ziemiami więc w myśl tej logiki koniecznie powinniśmy mówić o imperium węgrów pod ktorego zwierzchnictwem znajdowala się cała europa – z wyjątkiem Słowiańskich ziem, ktorych nie najeżdżali 🙂
  Nawet wściekli nie majacy umiaru propagandziści napomykali, ze Wieleci ingerowali w sprawy cesarstwa w tym osadzając zbrojnie cesarzy i to strach przed Wieletami dawał im mandat do rządzenia więc można powiedzieć iż to cesarstwo było lennem Wieletów a nie odwrotnie i to bardzo długo wszak przyjaciel Chrobrego płakał w liście do cesarza, że niegodzi się by chrześcijanskie niemce walczyły i ginęły przeciw obrońcy wiary Chrobremu pod sztandarami pogańskich Wieletów. Ta wojna to był bunt niemców przeciwko swemu prawowitemu wladcy Chrobremu, gdzie niemcy jako wasale Wieletów oddaly się pod ich opiekę i była to w istocie wojna Wieletów z Chrobrym do ktorych przyłoczyły się wasalne zbuntowane niemcy – zresztą był to nieudany bunt, ktory Chrobry stłumił, zresztą nawet niemieccy żołnierze nie wierzyli w jego powodzenie i śpiewali pieśni wychwalajace Chrobrego ich prawowitego wladcę.
  Co się tyczy Przecławy było to kolejne stłumienie niemieckiego Buntu przeciw Wieletom, dlatego Wieleci nie mieli powodu by unicestwiać swojego Wasala. Z kolei niemcy zdawali sobie doskonale sprawę iż nigdy nie nie uwolnią się spod panowania Wileckiego dopóki istnieje Święty Związek Wieletów. Kwestia wojny domowej i rozpdu związku po tym miażdżacym zwycięstwie to sprawa do szerszego omówienia w każdym bądź razie byla to szansa dla cesarstwa do ostatecznego uwolnienia się od Wieleckiego zwierzchnitwa czy nie przypomina to sytuacji w jakiej cesarstwo uwolniło się od zwierzchnitwa Polski? Przecież to ten sam schemat wojna domowa między Mieszkiem II a Bezprymem a potem wojna domowa po śmierci Boleslawa II. W przypadku Polski wydaje się to dość jasne, kto za tym stał i jak się tego dokonało o rzeczywistej sytuacji wewnątrz związku Wileckiego wiemy niewiele, ale dość by przypuszczać iż przebiegało to analogicznie. U nas mieliśmy stronnictwa niemieckich żon naszych władców i wielmożów marzących o samowladzy, natomiast wiemy iż u Wieletów rownież wodzowie brali niemieckie żony, ktore ze swoimi stronnikami tak samo roztaczały wizję samowładztwa – tyle iż u Wieletów realizacja tych planów przez skuszonych wodzów wymagała upadku Świętego Związku, który nie tolerował książąt – warto się nad tym zastanowić.

  Polubienie

 3. „Poganin” jest również określeniem z „żydłackiej terminologii”. Mimo to dzięki za pobudzenie do dalszych poszukiwań. Zajmuje mnie ten okres dziejów a ostatnio zniechęciłem się do jego mozolnego poznawania. Zbyt wiele ludzi twierdzi, że było inaczej niż na prawdę a szczegóły są w tym najciekawsze.

  Polubienie

  • Sjęgniew:

   “Poganin” jest również określeniem z “żydłackiej terminologii”

   Ja pisałem o żydłackiej terminologii dotyczącej wydarzeń historycznych, wykorzystywanej do żydłackiej propagandy.
   Podałem dwa konkretne przykłady.

   – Nie było „powstania Słowian”, bo powstania robią podbici, niewolnicy, czy poddani. A Słowianie byli na swojej ziemi i byli wolnym ludem. Jedyne co zrobili to ekspedycję karną – i pognali żydłactwo za Łabę paląc żydłackie biskupstwa.

   – Nie było „reakcji pogańskiej” w Polsce, bo cały lud pod wodzą króla nie jest reakcjonistą.

   Termin „poganin” oznacza dla mnie człowieka, który albo nigdy nie dał się zżydzić i ogłupić nadjordańską dżumą trwając w naturalnej wierze przyrody, albo jahwistyczną dżumę odrzucił wracając do pradawnej wiary swoich przodków.
   Bycie poganinem to bycie człowiekiem duchowo wolnym i świadomym swojej prawdziwej tożsamości duchowej i kulturowej. A nie bycie niewolnikiem żydowskich guseł i zabobonów wyssanych z brudnego palucha przez oszustów.

   Polubienie

   • Rozumiem ten punkt widzenia. Był tutaj dokładnie wykładany. Jednak istnieje duża grupa ludzki, którzy wolą określenie „rodzimowierca” ponieważ jest rodzime. Niem musimy wtedy sięgać po obce, łacińskie słowo, które przez wieki nabrało złej mocy. W moim przekonaniu powinniśmy zrezygnować ze wszystkich obcych słów. Jednak ten kto próbowałby tutaj narzucać swój punkt widzenia szkodził by podwójnie. Chyba kieruje mną troska o siłę wiadomości gromadzonych w tym sieciopisie. Słowa również podlegają zasadzie feng shui.

    Polubienie

 4. Witajcie 🙂 Trafiłem tu przez przypadek i w żadnym wypadku nie żałuję 🙂 Świetny kabaret! Szczególnie humorystycznie pobrzmiewają silnia nacechowane sformułowania typu: „żydłacki cesarz Otto III” etc. Omal nie posikałem się ze śmiechu czytując tutejsze wpisy 🙂 Opolczyku, kimkolwiek jesteś moim skromnym zdaniem zasługujesz na miano prawdziwego artysty. Zaiste trzeba wrodzonego talentu by pisywać z tak trafnie ujętą stylizacją na pseudo-pogańskość. Humoreska pierwsza klasa! Więcej poproszę!

  Chlodwig:

  A ja omal nie posikałem się ze śmiechu z twojego stwierdzenia o „pseudo-pogańskości”.
  Wyprała ci rozumek żydłacka/żydo-katolicka propaganda. Tyle, że nie jest to kabaret ani humoreska. Jest to tragi-farsa pierwszej klasy.
  opolczyk

  ps.

  Pierwszorzędnym kabaretem czy humoreską byłoby to co pewien żydłak, odmóżdżony żydo-katolik pisał kilkadziesiąt lat temu:

  1. Wszystkie państwa muszą uznać za jedyną drogę, ustanowioną przez Jezusa Chrystusa dla naszego powrotu do Niego, Mistyczne Ciało Zbawiciela, Kościół katolicki, nadprzyrodzony i ponadnarodowy.

  2. Państwa i rządy muszą uznać Kościół katolicki za jedynego ustanowionego przez Boga strażnika całego prawa moralnego, tak naturalnego jak i objawionego.

  3. Zagwarantowane muszą być jedność i nierozerwalność małżeństwa.

  4. Dzieci wychowywane być muszą jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa.

  5. Konieczna jest dekoncentracja i powszechność własności prywatnej.

  6. System ekonomiczny powinien ułatwiać kredytowanie i produkcję dóbr oraz umożliwiać dostatnie życie chrześcijańskich rodzin.
  http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1027

  Byłoby to śmieszne i komiczne gdyby nie fakt, że nadjordańska dżuma rzeczywiście ma zapędy globalistyczne i totalitarne. Na szczęście nie wszystkich można do tego stopnia żydłacką propagandą odmóżdżyć i stąd ten totalitaryzm żydo-katolicki pozostaje w sferze marzeń ściętej żydo-katolickiej głowy (a raczej łepetyny).

  Polubienie

 5. Rany! To Ty tak na serio z tym całym pogaństwem, biciem pokłonów przed jakąś tam Mokoszą, Dolądodolą i innym Daźbogami lepionymi z ciasta?! To było dobre może w „Kajku i Kokoszu”. Wiedziałem że nasz system edukacji jest porypany (zwłaszcza w kontekście przekazywania wiedzy historycznej), ale żeby aż tak cofać się w rozwoju do pierwotnych kultów hołubionych przez odzianych w łapcie dziadów borowych. Daj że spokój.

  „Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz.” – Mahatma Gandhi

  Admin

  Polubienie

  • Chlodwig:
   Powinieneś napisać „na rany obrzezanego „chrystusa”.
   Z Mokoszy palancie nie kpij. To nasza Święta Matka Ziemia.
   W czym gorsi są nasi bogowie (niekoniecznie z ciasta lepieni) od żydowskich idoli – obrzezanego cieśli – nieboszczyka na krzyżu, czy jego mamuśki – żydowskiej wieśniaczki lub starotestamentowego Jahwe ludobójcy? U nas pogan nie byłby możliwy np. kołtuński obskurny kult domniemanego napletka obrzezanego cieśli:
   http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-wstydliwa-relikwia,nId,821615

   System edukacji jest rzeczywiście porypany – żydowska bzdurna „religia” nauczana w szkołach.
   Historia rzeczywiście jest załgana. Ani mrumru o tym, że to żydo-katolicyzm dobił Rz’plitą, a żydo-chrześcijaństwo zżydziło i zażydziło Ducha ludzkości.
   Nasi przodkowie żyli na wyższym poziomie niż brudna, niedomyta, zawszona dzicz żydłacka, która umartwiała się m.in poprzez niemycie się ich żydowskim idolom i bożkom ku upodobaniu.

   Jesteś totalnie „odlotowy” i odmóżdżony żydo-katolicką propagandą.
   Nie muszę chyba wyraźnie zaznaczać, że taki palant jak ty ma u mnie szlaban.
   Nie trudź się więc – to był ostatni twój komentarz przepuszczony przeze mnie.

   Polubienie

  • Admin:

   Ten palant Chlodwig obraża naszych przodków robiąc z nich prymitywną dzicz. Do tego stopnia polakokatolactfo odmóżdżono. Jest to po prostu haniebne. Nawet niemiecki Spiegel o naszych przodkach (poza propagandowym kłamstwem allochtonicznym) pisał pozytywnie, znacznie bardziej zgodnie z prawdą, uwypuklając ich kulturę, rzemiosło itp.

   „Niemieccy rzemieślnicy z kolei podglądali u Słowian technikę i sztukę. W znaleziskach ceramicznych z wczesnego średniowiecza w górnej Frankonii widać wyraźnie wpływy słowiańskie na kształty i ozdoby niemieckich wyrobów ceramicznych. Biżuteria, kolczyki ze srebra, korale ze szklanych paciorków, szklane pierścionki, bransolety ze srebra, diademy zdobione charakterystycznymi pętlami w kształcie litery S pokazują, że Słowianie byli obeznani w produkcji i używaniu biżuterii i ozdób w średniowieczu i nadawali ton modzie.”
   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/09/niemiecki-spiegel-o-slowianach-polabskich/

   A taki „Polak” jak Chlodwig zgodnie z żydłacko-katolacką propagandą pluje na nasze dziedzictwo i na naszych przodków.

   Polubienie

  • Za tych innych „Daźbogów” to cię kiedyś słońce przypiecze nosicielu imienia zdrajcy Franków.

   Polubienie

 6. To tak co do tych wojen kościelno – słowiańskich:

  ^—————- Przygotujmy się na następne krucjaty…

  Polubienie

 7. I powiem jeszcze tyle. Żeby Ci Nasi zachodni Bracia Słowianie Połabscy i potomkowie Innych Tamtych Plemion wybitych… Niech się odrodzą, odrodzą i powrócą do Wiary Przodków, czego życzę i Wszystkim Niemcom, niech i Oni wrócą do Wierzeń Swoich Przodków. Sława! I niechaj Nas Bogi i Przodki chronią i prowadzą!

  Polubienie

  • No nieźle ten księżulo się biedzi wymachując rapierem. Prawie jak Don Quijote z wiatrakami. Dalej w imię utopii że ich jest nasze a nasze ich, a jak nie jest to ma być. Na zasadzie wymiany opisanej przez abp Desmonda Tutu:

   „Kiedy do Afryki Południowej przybyli biali misjonarze chrześcijańscy, my, czarni, mieliśmy ziemię a oni mieli Biblię. Wtedy oni wezwali nas do modlitwy i my zamknęliśmy oczy. Kiedy otworzyliśmy oczy, oni mieli ziemię, a my zostaliśmy z Biblią”

   A jak nie to pałą!

   Polubienie

 8. Sjęgniew:

  Mnie osobiście termin „poganin” bardziej podoba się niż „rodzimowierca”. Jest bardziej „jędrny”, zwięzły i jednoznaczny – nie-jahwista.
  Dla mnie nie ma znaczenia, że jest to wyraz spolszczony, obcy. Od stuleci na stałe wszedł do naszego języka.
  Bardziej martwi mnie np. to, że w nazwie RKP jest słówko „kościół”. Rodzimy „kościół”. A przecież „kościół” to termin wybitnie żydłacki, żydo-chrześcijański. Poganie nigdy nie byli zrzeszeni w „kościołach”. Ja bym wywalił z języka polskiego to właśnie słowo – „kościół”. A nie „poganin”.
  Co do terminu „rodzimowierca” – niejeden katolak uważa żydo-katolicyzm za naszą „rodzimą” wiarę. No bo zgodnie z ichnią propagandą bez żydo-atolicyzmu nie byłoby ani Polski, ani Polaków. A gdy powiesz – „poganin” – to nawet najtępszy i najdurniejszy żydo-katolik będzie wiedział, o co chodzi.

  Oskar:

  Ta agitacja przypomina mi list papieża Marcina V (bękarta kardynała Agapito Colonny) do Władysława Jagiełły:

  “Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo
  [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
  Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.“

  Ten ksionc agitator to przypadek nieuleczalny. Powinna zająć się nim psychiatria. I prokurator. Machanie rapierem w połączeniu z załączonymi migawkami krucjat nosi znamiona podżegania do zabijania w imię żydowskich bredni objawionych przez oszustów wymyślonych.

  Chciałem tam napisać odpowiedni komentarz, ale żydłak agitator komentarze wyłączył.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.