Walka o pomnik żołnierzy Armii Czerwonej którzy polegli w obronie naszych słowiańskich ziem

.

(Poniższy tekst pochodzi z blogu Dobrosławy).

Pomnik powstał w 1945r, tyle lat po wojnie nikomu nie przeszkadzał, aż tu nagle wielki spór.
Jak się sprawa potoczy, zobaczymy. Mam nadzieję, że w Golinie nie dojdzie do zniszczenia zabytku – pomnika żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w obronie naszych ziem, przepędzając bandyckich hitlerowców.

Pomnik żołnierzy (a wcześniej mogiła) Armii Czerwonej, którzy polegli w Golinie

 

Pomnik który „psuje” krajobraz miasta i przeszkadza Radnym z Goliny

 

 

 

SPRZECIW  odnośnie likwidacji historycznego Pomnika Żołnierzy Armii  Czerwonej poległych na terenie Goliny.

 

 

 

Uchwała NrXXXIX/160/2013 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 czerwca 2013 r.

 

w sprawie likwidacji pomnika i zastąpienia go tablicą pamiątkową

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594)

 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.Usunąć z miejsca zamontowania Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, usytuowany na Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie ze względu na stan techniczny konstrukcji oraz jego umiejscowienie urbanistyczne w bezpośrednim pobliżu pasa ruchu drogowego.

 

§ 2.Zamontowanie zamiast Pomnika na Placu Kazimierza Wielkiego symbolicznej tablicy pamiątkowej, aby mimo usunięcia Pomnika pielęgnowanie pamięci historycznej, do której odnosi się jego istota, była wciąż możliwa.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Anna Kapturska

 

 

 

Oficjalny wniosek o likwidację pomnika złożył Stanisław Przygodzki – Przewodniczący Rady Miejskiej Osiedla „Starówka”.

 

Przyczyną, m.in., rozebrania pomnika jest „zbyt nieczytelna tablica i nie wiadomo co na niej widnieje.” Otóż nie jestem specjalistką od renowacji i nie sprawiło mi problemu odczytanie tego, co widnieje na płycie. „Wjecznaja sława gierojom Krasnoj Armii pawszim za swobodu i nezawimitnost naszej rodiny” ?? Janwaria 1945 ? Gałina” . Można to przetłumaczyć na : „„Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej poległym za wolność i niepodległość naszej ojczyzny” ?? Styczeń 1945  ? Golina”. Dziwne, że Radni nie potrafią odczytać ani jednej litery. Przy dzisiejszym rozwoju techniki można by było nawet stwierdzić jaka temperatura była podczas budowy tego pomnika, ale jak komuś historia przeszkadza, to zawsze pretekst się znajdzie do zamazywania kart historii.

 

Kolejna sprawa, to cyt. „stan techniczny konstrukcji oraz jego umiejscowienie urbanistyczne w bezpośrednim pobliżu pasa ruchu drogowego.” Oczywiście pomnik kwalifikuje się do remontu, ponoć Gminy Golina na to nie stać. Skoro Gminę stać na zakup trawników w rolkach, pięknych kwiatów, wycinkę zdrowych drzew i zakup nowych drzewek, zakup niepotrzebnych latarni na Placu Kazimierza Wielkiego (gdzie na innym osiedlu wyłącza się ludziom prąd o 23.00 w ramach oszczędności), itd.itp. to nie znajdzie się fundusz na remont historycznego pomnika? Historia dla Radnych nie ma żadnego znaczenia? Kwiatki i trawniki w rolkach są ważniejsze od naszej historii? Skoro w 2013r. Gmina przeznacza na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1 420 914,00 zł to nie znajdzie ani grosza na remont zabytku? Ile będzie kosztowała rozbiórka tego pomnika, bo na stronie Gminy Golina nie znalazłam wzmianki o tym, a plan powinien ponoć powstać skoro jest uchwała o rozbiórce?

 

Czy Radni zapomnieli o kosztach rozbiórki, czy może chcą ukryć fakt, że rozbiórka będzie droższa od remontu? I potem koszty skrzętnie się ukryje pod pozycją „pozostałe wydatki”?

 

Ponoć pomnik przeszkadza również ze względu na „jego umiejscowienie urbanistyczne w bezpośrednim pobliżu pasa ruchu drogowego”.

 

Otóż pomnik jest umiejscowiony tak:  od krawężnika drogi do dolnej krawędzi pomnika jest 10,5 metra, dookoła dość spory parking (rzadko kiedy zapełniony w 100%), na parkingu można swobodnie parkować, zawracać itp.,  także między pomnikiem a drogą znajduje się pas zieleni i chodnik, komu brakuje miejsca? Czy usunięcie pomnika zagwarantuje, że na ów parkingu nie będzie stłuczek aut i, że widok  krajobrazu będzie satysfakcjonował mieszkańców pobliskich budynków?   Dodam, że kiedyś parking był mniejszy, sięgał do miejsca usytuowania pomnika (pomnik stał na brzegu parkingu) a dookoła był piękny pas zieleni, obsadzony kwiatami. Parking poszerzono i wówczas pomnik „stał się” centrum parkingu.  

 

Kolejna sprawa dotycząca historii, bo wydaje mi się, że Radni albo jej nie znają, albo im przeszkadzają pewne fakty.

 

Może na początek fakt z historii;  niektórym ten pomnik kojarzy się z komunizmem, ale żołnierze Armii Czerwonej (często młodzi nawet nie pełnoletni chłopcy) szli na rozkaz mając hart ducha do walki, gonili największych zbrodniarzy II wojny światowej, zostawili rodziny i ciepłe domy, zamieniając je na okopy, mróz, głód, cierpienie i śmierć. Zagrali z losem w najgroźniejszą grę, gdzie stawką było życie milionów nie patrząc na ich narodowość, nie patrzyli na kolor skóry, czy przynależność polityczną, lecz na symbole na mundurach wroga, którego trzeba było zlikwidować. Kilku z nich poległo w tym mieście, niektórych nie udało się ustalić tożsamości.

 

„(…) Pierwsze oddziały Armii Czerwonej pojawiają się w Golinie 20 stycznia 1945 roku. Wówczas to staczają krótką walkę z odciętym małym oddziałem niemieckim. Walka ta rozegrana zostaje na ulicy Kolejowej. Dowódcą oddziału Żołnierzy Radzieckich był kapitan Owieczkin, który w czasie walk wyzwoleńczych w gminie Golina został ranny. Po rozgromieniu niedobitków Armia Radziecka rusza dalej na Zachód w pościgu za uciekającymi Niemcami. (…)”

 

Należy o tym pamiętać, ponieważ mieszkamy w cieniu budynku, który powstawał w wiadomym celu w krainie Wartegau, może starsi mieszkańcy pamiętają ławeczki z napisami „Nur für Deutsche”, czy to nie daje nikomu do myślenia, co by było, gdyby nie udało się przegonić hitlerowców? A może rozbiórka „Bacutilu”- hitlerowcy zaczęli tam urządzać miejsce do palenia Polaków, m.in. ludności golińskiej, ten budynek powinien się źle kojarzyć a nie pomnik ludzi, którzy nas bronili. Żołnierze Armii Czerwonej ginęli nie za swoje poglądy nie za swoją ziemię, matki żołnierzy z b. ZSRR tak samo opłakiwały swoich synów  jak matki żołnierzy polskich. Pomyślcie jakbyście się czuli, gdyby nagle komuś zaświtało z chęcią likwidacji pomników żołnierzy polskich poległych np. pod Monte Casino?  

 

W Niemczech również są pomniki upamiętniające żołnierzy Armii Czerwonej, którzy przepędzali z ziem faszystów, jakoś Niemcy nie mieli problemów z odczytaniem napisów, nie kojarzy im się złoty sierp i młot z komunizmem, tylko z wyzwoleniem. A Radnym pomnik przeszkadza, ponieważ „zajmuje cenne miejsca parkingowe i przeszkadza w montażu sceny do imprez publicznych” – to jest dopiero absurd!

 

Cyt. Z Wikipedii: „Pomnik, zbudowany w formie zakrzywionej hali kolumnowej, obok niego znajdują się dwie haubice 152 mm haubicoarmata wz. 1937 (MŁ-20) oraz dwa czołgi T-34. Na centralnej kolumnie widnieje figura czerwonoarmisty a niżej złote godło ZSRR i duży napis cyrylicą: „Wieczna chwała bohaterom poległym w walce z faszystowskim okupantem niemieckim o wolność i niepodległość Związku Radzieckiego”.Jedyny pomnik poświęcony Armii Czerwonej w zachodniej części miasta (Berlin Zachodni). Sprawiał pewne problemy aliantom zachodnim, ponieważ znajdował się w sektorze brytyjskim, żołnierze brytyjscy, jaki i policja berlińska musiała ochraniać zarówno sam pomnik, jak i dwóch żołnierzy radzieckich, stojących przed nim na warcie.

 

 

 

Pomnik to wciąż miejsce aktywnego upamiętnienia. W rocznicę Dnia Zwycięstwa (9 maja), jest miejscem pamięci dla weteranów wojennych głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego. Jest ponad to popularną atrakcją turystyczną, ponieważ jest znacznie bliżej centrum miasta niż większy Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Treptower Park.

 

Obecnie pomnik i jego otoczenie jest utrzymywane przez miasto Berlin.”

 

Drugi pomnik żołnierzy Armii Czerwonej w Niemczech:

 

Cyt. Z Wikipedii: „Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Berlinie – monument zlokalizowany w Treptower Park w Berlinie, którego odsłonięcie nastąpiło 8 maja 1949 roku. Wzniesiony w Berlinie Wschodnim dla uczczenia poległych, żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli w czasie bitwy o Berlin. Był ich centralnym pomnikiem w Niemieckiej Republice Demokratycznej.Materiał na jego budowę wykorzystano z ruin Nowej Kancelarii Rzeszy[1].Spoczywa tu 5 tys. żołnierzy radzieckich. Nad ich mogiłami wznosi się pomnik Matki Rosji opłakującej swe dzieci i posąg radzieckiego sierżanta niosącego niemiecką dziewczynkę uratowaną z nurtów rzeki i depczącego swastykę.

 

Pomnik to wciąż miejsce aktywnego upamiętnienia. W rocznicę Dnia Zwycięstwa (9 maja), jest miejscem pamięci dla weteranów wojennych głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego.

 

Obecnie pomnik i jego otoczenie jest utrzymywane przez miasto Berlin.”

 

Wystarczy w wyszukiwarkę internetową wpisać „pomnik żołnierzy Armii Czerwonej” a można bardziej zaznajomić się z historią, bo widzę, że Radni w Golinie z historią są na poziomie średniowiecza.

 

Jak mam to rozumieć, że Radni z Goliny są  przeciwnikami upamiętniania poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy przepędzali hitlerowców z naszych ziem? Czy to zakrawa na sympatyzowanie z byłym systemem hitlerowskim?

 

I proszę, nie wykręcać się brakiem funduszy ( na worek cementu, taczkę piasku i wiadro wody można szybko pieniądze znaleźć), czy złym umiejscowieniem – polegli żołnierze miejsca swojej śmierci sobie nie wybierali.Trochę kultury i szacunku, drodzy Radni, wystarczy logicznie pomyśleć.

 

Wydaje mi się, że pomnik przeszkadza człowiekowi, który ma bezpośredni widok na zabytek ze swojego okna, przeszkadza mu pomnik ze względu na przekonania polityczne?

 

Jako mieszkanka Goliny sprzeciwiam się, jak i wielu innych mieszkańców, na bezkarne dewastowanie zabytków historycznych w swoim mieście.

 

Miejsc parkingowych w Golinie robi się więcej niż aut, a miejscem na imprezy publiczne jest park miejski – jak dotychczas.

 

Zresztą uważam, że zabytek i nasza historia jest ważniejsza od miejsc parkingowych, bo, jak pisał Z.Herbert: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”

 

„Wystarczy zniszczyć kulturę, aby zniszczyć naród” – nie upodabniajmy się do swoich oprawców.

 

Z poważaniem

 

Mariola B. i Mariusz B.

 

 

 

Otrzymują:

 

Urząd Miejski w Golinie

 

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego

 

 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Macieja Banaszaka

 

 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Adama Hoffmana

 

 

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Tomasza Nowaka

 

 

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami

 

 

Dla kontrastu wklejam zdjęcia pomników Żołnierzy Radzieckich poległych w obronie ziem przed faszystami z innych miejsc:

Pomnik Matki Rosji – Berlin

 

POMNIK BOHATERÓW ARMII CZERWONEJ POLEGŁYCH W 1945r w BIELSKU BIAŁEJ

 

Pomnik bohaterów-poległych Żołnierzy Radzieckich w Wiedniu

 

Pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej poległych w 1945r. w Wiedniu

 

Pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej we Frankfurcie nad Odrą

Jak widać gwiazda, sierp i młot nikomu we Frankfurcie nie przeszkadza (wtedy te symbole oznaczały WYZWOLENIE spod władzy hitlerowców i tak zostało) , a w Golinie czerwoną gwiazdę z pomnika usunięto – bo przeszkadzała co niektórym Golinianom….

Pomnik ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ W BERLINIE

 

Pomnik Żołnierzy Radzieckich- Kłodawa
POMNIK ŻOŁNIERZY RADZIECKICH W KATOWICACH

 Jak widać na powyższych obrazkach pomniki żołnierzy Armii Czerwonej nikomu nie przeszkadzają, a w Golinie mają mało miejsc parkingowych, ponoć bardzo cennych. Ciekawe po co im tyle tych miejsc parkingowych, skoro nie widać żeby Golina była nadmiar zatłoczona, a nawet jakby miasto wyludniało się...No ale jak Burmistrzowi i Radnym przeszkadza, to sobie uchwalili, że pomnika trzeba się pozbyć i zrobić jedno miejsce parkingowe więcej. Większego kretyństwa nie słyszałam! WSTYD!!!!!
NIE O TAKĄ POLSKĘ NASI PRZODKOWIE WALCZYLI!

.

Za: http://mojaslowianskafilozofia.blogspot.de/2013/09/walka-o-pomnik-zonierzy-armii-czerwonej.html

.

.

***

.

W pełni popieram powyższy protest! Jak widać z postępowania władz w Golinie w Polsce coraz więcej osób zapomina o barbarzyństwie i okrucieństwach niemieckiej okupacji, podczas której Polacy ginęli milionami. Milionami też zmuszani byli do niewolniczej pracy na rzecz okupanta.

Osobiście dodałbym  jeszcze kilka oczywistych faktów historycznych:

– Eksterminacja polskie inteligencji przez III Rzeszę rozpoczęła się już od września 1939.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Intelligenzaktion

.
Piaśnica_bodies_of_victims
.
.
Aussiedlung von Polen im Wartheland
.
– To dzięki Armii Czerwonej ci co przeżyli mogli nad Wartę wrócić.

– Pacyfikację Zamojszczyzny i jej całkowitą germanizację powstrzymała Armia Czerwona.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna_%281942-1943%29

.
Wysiedlanie-Zamojszczyzna
.
Cokolwiek powiemy o Armii Czerwonej pamiętać należy, że jej nadejście od wschodu powstrzymało milionowy ubój Polaków. Bo pod okupacją niemiecką Polacy ginęli milionami. Biało/czerwona flaga była zakazana, niemiecki język był językiem urządowym, a teren całej Polski upstrzony był tablicami „Nur für Deutsche”.
Czyżby o tym wszystkim w Golinie władze zapomniały?
Co ciekawsze – w ubiegłym roku odsłonięto w Izraelu pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej.
.
netania.ir-red.army_.totem_-550x363
.

A w Polsce się je likwiduje…

Co gorsza, nie tylko pomniki wdzięczności Armii Czerwonej likwidowane są w Polsce. Także groby powstańców wielkopolskich przeznacza się do likwidacji.
http://www.wiocha.pl/991610,Groby-Powstancow-Wielkopolskich-do
.
3885fc2fbdbc9805cfe2daad27896445
.
Podejrzewam, że jest to działanie celowe. Bo o ile czci się w Polsce pamięć przegranych powstań (listopadowe, styczniowe, warszawskie), o tyle o wielkopolskim dużo mniej się pamięta. A było to jedno z niewielu powstań, które wywołali Polacy z własnej woli, przez nikogo do powstania nie popychani. I co ważniejsze – zakończyło się ono zwycięstwem. Choć ówczesny „naczelny wódz”, niemiecki agent,  litewski przybłęda Piłsudski wywiązując się z jego zobowiązań wobec Niemców nie wysłał Wielkopolanom ani jednego żołnierza i ani jednego karabinu. Mimo braku pomocy od „naczelnika państwa” powstańcy wielkopolscy zwyciężyli.
Ale właśnie dlatego pamięć o tym powstaniu jest z naszej świadomości wymazywana. Obecny okupant nie chce, abyśmy uczyli się – jak organizować zwycięskie powstania.
I dlatego groby powstańców wielkopolskich przeznaczone są  likwidacji.
Ciekawe, dlaczego władze nie otoczą tych grobów opieką państwową?
Bo nie ma to nic wspólnego z brakiem funduszy czy zaangażowania. Na renowacje żydowskich cmentarzy pieniądze publiczne, społeczne oraz zaangażowanie państwowych instytucji znajdują się:

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-krakow/zaklad-karny-wadowice/news,17460,ratowanie-cmentarza.html
http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/cmentarze-mainmenu-67/2739-krakodnowiono-80-macew-na-nowym-cmentarzu-.html

Po tym widać, jakie w Polsce obowiązują priorytety…
.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

66 komentarzy do “Walka o pomnik żołnierzy Armii Czerwonej którzy polegli w obronie naszych słowiańskich ziem

 1. Witam. Czytam pana od dawna z wielką ciekawością. Z ostatnim pana artykułem, jednak kategorycznie się nie zgodzę. Żołnierze „czerwonych”, nie byli i nie są naszymi wyzwolicielami!Nie parli na zachód, by wygonić hitlerowców ze słowiańskich ziem, tylko na potrzebę hegemoni komunistycznej propagandy! Żołnierze tychże „wybawców” wchodząc na te ziemię nie zastanawiali się kogo zabija gwałcą, To swołocz która szła pod wpływem strachu swoich dowódców. Nigdy się zgodzę z ludźmi, którzy bronią jeden z totalitarnych zbrodniczych systemów. Uważa pan Rosję za jedyną drogę do wyzwolenia słowiańszczyzny, ale ZSRR to państwo zła nie zależnie od tego kogo pokonali.
  Pozdrawiam.

  Polubienie

  • Przykro się czyta taką wypowiedź – świadczącą,że jak wielu w tym kraju, niestety, nie odróżnia pan „złego państwa” czyli tego co i obecnie u nas „odgórnie” mocno szwankuje – od ludzi. Zwykłych ludzi, wśród których byli i ci dobrzy i ci źli – jak wszędzie! Dobrzy i przeciętni też! – proszę o tym nie zapominać….walczyli, ginęli tak samo jak i nasi żołnierze! Wśród naszych też samych świętych nie było przecież! A fakt pozostaje faktem – to dzięki ich walce i krwi Niemcy i Hitler zostali pokonani i wyparci z naszych, słowiańskich ziem!

   Polubienie

  • No akurat w tym konkretnym przypadku BYLI WYZWOLICIELAMI GOLINY; okupant hitlerowski stacjonował w parku w Golinie, panoszyli się jak po swoim, zabijali nękali itp. Na szczęście wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej i pomogli Polakom przegonić hitlerowców. Tak było w tej konkretnej sprawie. Więc komu pomnik stawiać? hitlerowcom czy czerwonoarmistom, którzy wtedy stali po tej samej stronie co Polacy?
   Gdyby wtedy nie przegnali okupanta, to ludność Goliny skończyłaby w piecu w Bacutilu (stoi do dzisiaj)już pierwsze próby (na zwierzętach) „spalania” niemcy przeprowadzili. To, Budziwoju, komu dzisiaj ta ludność ma być wdzięczna, hitlerowcom?
   Odpowiedz mi, bo jestem bardzo ciekawa.

   Polubienie

 2. Witam! Wiem, że nie związane z tematem ale przeglądałem ujawniony przez Wikileaks zapis prowadzonych na Facebooku rozmów Przemysława Holochera. Chciałem sprawdzić czy coś pisał o Stowarzyszeniu „NIKLOT”. Przejrzałem kilka stron i stwierdzam, że miałeś Opolczyku rację, zresztą ja też nie popierałem tego związku z RN. A oto próbka tej korespondencji:

  Alek Krejckant3 listopada 2012
  Porozumienie Środowisk Patriotycznych, do którego należą tak różne środowiska jak narodowo-katolickie ONR i Młodzież Wszechpolska z jednej strony i neopogańska organizacja Niklot z drugiej strony. – To jest ewenement na skalę Polski – przyznaje Krejckant. …To oczywiście może być kłopotliwe dla nas, jako narodowych katolików. Ale możemy z neopoganami współpracować poza tematami religii. Byleby szanowali wkład chrześcijaństwa do naszej cywilizacji.

  Przemyslaw Holocher3 listopada 2012 o 18:26 UTC+01
  ogólnie to ok jedynei co to bym przy tych poganach wprowadził pewną modyfikację

  Alek Krejckant3 listopada 2012 o 18:29 UTC+01
  jaką ?

  Przemyslaw Holocher3 listopada 2012 o 18:29 UTC+01
  że będezimy ich palić

  Przemyslaw Holocher3 listopada 2012 o 18:29 UTC+01
  nie no, jednak jakoś tak bardziej wyeksponować to ,że pogaństwo nie jest po drodze z narodowym radykalizmem

  Przemyslaw Holocher3 listopada 2012 o 18:30 UTC+01
  ale sytuacja Polski jest tak, ciężka że wiele rąk potrzeba do pracy

  Przemyslaw Holocher3 listopada 2012 o 18:30 UTC+01
  i jeżeli nie plują na kościół i nie wojują z nim

  Alek Krejckant 3 listopada 2012 o 19:04 UTC+01
  …Po drugie, jako ONR nie współpracujemy ze środowiskami neopogańskimi, gdyż stoi to w sprzeczności z ideą Narodowego Radykalizmu. Chciałbym żeby było to jasno podkreślone, że nie popieramy organizacji neopogańskich. Obecna sytuacja Polski wymaga od organizacji narodowych szukania jak najszerszych sojuszy, dlatego kiedy ktoś nam oferuje swoją pomoc nie odrzucamy jej. W wyjątkowych sytuacjach jesteśmy wstanie zaakceptować taktyczny sojusz z neopoganami, o ile nie atakują oni chrześcijaństwa i Kościoła.

  Ireneusz Fryszkowski7 czerwca 2013 o 14:22 UTC+02
  kim są Ci doradcy i eksperci RN? Ale z tym Szczepańskim z Niklota to przegieliście chyba, raz, że to jest człowiek który był wszędzie od PPS do LPR, a dwa poganin i dziwak

  Przemyslaw Holocher7 czerwca 2013 o 16:20 UTC+02
  byl w pps?

  Ireneusz Fryszkowski7 czerwca 2013 o 17:25 UTC+02
  był

  Przemyslaw Holocher7 czerwca 2013 o 17:25 UTC+02
  nie wiem ja go nie znam

  Przemyslaw Holocher7 czerwca 2013 o 17:25 UTC+02
  generalnie o zgodziłem się by muswił o edukacji bo sie podobno na tym zna

  Przemyslaw Holocher7 czerwca 2013 o 17:25 UTC+02
  mówił

  Przemyslaw Holocher7 czerwca 2013 o 17:26 UTC+02
  a sam niklot… no coz

  Przemyslaw Holocher7 czerwca 2013 o 17:26 UTC+02
  ani sila polityczna, ani mi po drodze ideologicznie z nimi

  Roman Banach10 czerwca 2013 o 15:38 UTC+02
  Czołem ! Proponujemy ponowne przedyskutowanie sprawy uczestnictwa Niklotu w RN – ze względu na szeroką dezaprobatę w środowisku narodowym i patriotycznym oraz niewyjaśnione jeszcze do końca próby uzyskania „aneksu” przez tą organizację ( co za tym idzie – wyjaśnienie również tej kwestii ) Naszym zdaniem rozwiązania obecnej sytuacji są 2: – Niklot publikuje publicznie oświadczenie, w którym podkreśla że nie ma nic przeciwko katolicyzmowi i Kościołowi Katolickiemu, a także zapewnia że nie będzie atakował wiary większości zwolenników RN. W sytuacji gdy złamią takie warunki wylatują z RN w trybie nieodwołalnym. – Niklot wylatuje od razu, chociażby za próby wymuszania aneksu, a RN w razie potrzeby, w sposób nie szkodzący swojemu wizerunkowi, wyjaśnia urbi et orbi dlaczego Niklot już nie jest jego częścią. Pozdrawiamy Zarządy MW i ONR
  Dalsza część dyskusji o treści oświadczenia, które ma wydać „NIKLOT”
  http://wlstorage.net/file/fb_onr/api/558237697543988.html

  Przemyslaw Holocher27 czerwca 2013 o 12:16 UTC+02
  Dla mnie wieksza zmora jest alians z niklotem jednak

  „Stowarzyszenie “Niklot” zdradziło Niklota oraz shańbiło i splugawiło jego imię” to twoje słowa Opolczyku bardzo trafne, szkoda tylko, że CB to popiera może ambicja go przerosła.

  Polubienie

 3. Pomniki i groby poległych „fuer Dritte Reich”, „za rodinu”, czy jak ub. lata widziałem k. wojskowego miasta Kingston w Kanadzie za „wolność i demokrację” w „siłach niosących pokój”, są świadectwem używania gojów za mięso armatnie dla spraw żydo-banksterii.
  Konserwować obiekty, czcić oszukanych poległych, doprawiać tabliczki — „polegli za cele NWO żydo-banksterii, cześć ich pamięci [data, organizacja]”.

  Polubienie

 4. Pingback: Następne wyzwanie Grypy666 banksterom: Nie daliśmy się zascypić, nie damy „ostrzyc” naszych kont bankowych « Grypa666's Blog

 5. Mam nadzieję ze z kościołami kiedyś też tak będzie. Zburzy się i postawi tablicę że kiedyś stała świątynia zdrady narodowej.

  Freddie:

  Co znaczy, że z kościołami „też tak będzie”? Jest oczywiste, że żydłackie kościoły są symbolem zdrady naszej tożsamości, kultury i słowiańskiej wiary naszych przodków. Jak je zniszczymy, nie będzie się stawiało po nich żadnych tabliczek. Pamięć o tej nadjordańskiej dżumie należy całkowicie wytępić.
  A pomniki wdzięczności tym, którzy ginęli uwalniając Polskę od hitlerowskiego barbarzyńskiego terroru zostaw w spokoju. Potomnym ku pamięci…
  opolczyk

  Polubienie

 6. Opolczyku
  Po raz pierwszy nie mogę się z Toba do końca zgodzić. To, że ci młodzi ludzie ginęli na naszych ziemiach, by je wyzwolić spod hitlerowskiej okupacji to fakt. Ale część z nich uczestniczyła 17 września w napaści na nasz kraj. Oddawali swoje życie za zbrodniczą ideologię, która kosztowała znacznie więcej istnień ludzkich niż nazizm, choć pewnie wiekszość z nich nie była tego świadoma. Przytoczę tu krótko co opowiadali mi moi dziadkowie, gdy Armia Radziecka wchodziła 17 stycznia do Kalisza. Oczywiście na początku ludzie cieszyli się z wyzwolenia, ale gdy zaczęły się gwałty i rabunki, mieszkańcy naprawdę chcieli wrócić pod niemiecką okupację. Żołnierze niemieccy nie pozwalali sobie na takie zachowanie. Teraz mało kto o tym już mówi.
  Nie mam oczywiście nic przeciwko zachowywaniu miejsc pamięci. W Kaliszu do tej pory istnieje spory, połozony prawie w centrum miasta cmentarz z centralnym obeliskiem pośrodku a na bramie wejściowej wciąż jest napis „Вечная слава героям”. Byłbym jednym z pierwszych, którzy by protestowali przeciw jego zniszczeniu. Ale nie zmienia to ani na jotę faktu, że wpadliśmy nie ze swojej winy z deszczu pod rynnę. Chciałbym Ci również przypomnieć, że to NKWD (co prawda wierchuszka nie miała nic wspólnego ze Słowianami) czyli bezpośredni aparat przymusu ZSRR mordował naszą inteligencję z dużo większą skutecznością od Niemców (Katyń, Starobielsk i dziesiątki innych znanych i nieznanych miejsc) i znacznie dłużej mieli bezpośrednią władzę w Polsce, która zaczęła przygasać dopiero po 1956 roku.

  Polubienie

  • Świętobor:

   Przypominam kolejny raz, że u mnie nie obowiązuje odgórnie zadekretowana jednomyślność.
   Rozumiem Twoje zastrzerzenia i częściowo zgadzam się z nimi.

   Niemniej…

   Sam pisałem że „Agresor z 17 września tym razem nie pomagał niemieckim zbrodniarzom, a zastopował zbrodnicze działania Niemców.”

   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/01/losy-polski-slowianskiej/

   To że zmuszono czerwonoarmistów do oddawania życia za zbrodniczą ideologię było ich tragedią. Odmowa służby wojskowej kończyła się natychmiastową egzekucją. Oni byli bardziej ofiarami stalinizmu i żydo-bolszewii niż my.
   Wiem o wielu przypadkach gwałtów i rabunków ze strony przymusowego „sojusznika” po wypędzeniu Niemców, niemniej Polacy nie ginęli już wtedy milionami. Nie zapominajmy o tej najważniejszej proporcji losu Polaków pod hakenkreuzem i pod sierpem i młotem.
   Gwałty na ludności cywilnej ze strony III Rzeszy także były – i to bardzo dotkliwe. Zwłasza tam, gdzie działała partyzantka. Za jednego zabitego Niemca mordowano nawet do 50 – 100 Polaków. Kobiety gwałcono podczas pacyfikowanych „partyzanckich” wiosek także. Mało o tym wiemy, gdyż je i świadków jako pomocników „bandytów z lasu” najczęściej zabijano.
   Natomiast nie zgodzę się, że na koniec wojny spod deszczu wpadliśmy pod rynnę. Pisałem już o tym wielokrotnie – podczas hitlerowskiej okupacji Polaków mordowano milionami. Później, w czasach żydo-komuny już „tylko” tysiącami.

   Wymordowanie jeńców wojennych przez NKWD częściowo przynajmniej spada na Gestapo. I o tym już pisałem.

   „Do niemieckich eksterminacji polskiej inteligencji po agresji z 17 września przyłączyła się żydo-bolszewicka, stalinowska ZSRR. Choć gwoli sprawiedliwości należy przyznać, że np. na decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych wpływ miały konferencje Gestapo – NKWD.

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencje_Gestapo-NKWD

   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/01/losy-polski-slowianskiej/

   To pod wpływem opowieści zbrodniarzy z Gestapo o mordowaniu polskiej inteligencji zbrodniarze z NKWD zrobili to samo.

   Nie podejmuję się przeprowadzenia „licytacji”, która strona wymordowała więcej polskiej inteligencji. Choć wcale nie przypuszczem, że żydo-bolszewia wymordowała ich więcej. Niemieckich „Katyni”, dużych, mniejszych i małych jest cały ogrom. Przypominam jedynie, że Niemcy robili to systematycznie od września 39. NKWD dopiero po zachęcie ze strony Gestapo.

   Polubienie

 7. trudno mówić o wyzwoleniu wpadając pod żydobolszewicką okupację lat 40stych i 50tych.ale nie wiadomo czy dzisiaj Polska by istniała,gdyby losy potoczyły się inaczej.granice się zmieniły.nie zostaliśmy wciągnięci na kolejną republikę.ale tak jak wyżej napisał świętobor,oni mordowali polaków i 17 września i po wojnie w nkwd-owskich katowniach, skoro całą winę za bolszewizm ktoś przypisuje żydom,którzy za tym stali to dla czego tu nie przypiszemy im zasługi?przecież to Ci sami żydobolszewiccy żołnierze którzy walczyli z nami we wrześniu a w 45,45 roku nas „oswobodzili”,zachowajmy zdrowy rozsądek i pewną równowagę, a osobiście wolę znak słońca od sierpa i młota…

  KOSZERNY OGÓR:

  Ja nie używam terminu „wyzwolenie”, jeśli już to uwolnienie Polski spod niemieckiej ludobójczej okupacji. A to jest różnica.
  opolczyk

  Polubienie

  • opolczyku,wszystko się zgadza po co coś niszczyć niech stoi,podobnie jak pałac kultury,pamiętam jak walczyli ze swastyką w Hali Ludowej we Wrocławiu,żeby ją zniszczyć,to także nie było potrzebne,owszem jedni i drudzy byli okupantami ale w zakładach przemysłowych jakie u nas powstały za niemców dalej pracują ludzie,przykład paradoksalny zakłady chemiczne w Oświęcimiu, weźmy je teraz i zrujnujmy bo je niemcy wybudowali…

   z tym NKWD to trochę się zagalopowałeś nie zapominaj o wielkiej czystce…

   pamiętaj o tym że to właśnie w Rosji przed wojną byli szkolenie Gestapowcy.

   poza tym NKWD była dzieckiem CZEKA,która powstała przed Powstaniem GESTAPO, a oni wiedzieli jak zabijać boleśnie i bezboleśnie,oraz jak robić to hurtem.czy też jak przesłuchać skutecznie i szybko…

   mnie zastanawia tylko jedna rzecz, czy Sowieci walczyli o nas?

   czy tez o własne dupsko pod wpływem tego jak Niemcy królowali w Rosji tak na ziemi jak i na niebie -lotnictwo, czy gdyby nie to że Niemcy zaatakowały Rosję ,Sowieci ruszyli by z pomocą dla Polski….szczerze wątpię…

   Polubienie

   • KOSZERNY OGÓR:

    Po kolei…

    Nigdy i nigdzie nie nawoływałem do burzenia fabryk bez względu na to, kto je budował. Ponadto większość niemieckich fabryk została zniszczona w czasie działań wojennych i po wojnie polskimi rękami je odbudowano. Przy czym znacznie więcej miejsc pracy pod koniec PRL było w fabrykach i zakładach wybudowanych od zera już po wojnie. I wiele z tych fabryk, hut i stoczni w międzyczasie zniszczono w III Rzydopospoitej.

    O wielkiej czystce pamiętam, ale co ma ona wspólnego z Katyniem? Więzionych w obozach jenieckich naszych jeńców wojennych trzymano przy życiu od września/października 1939 do kwietnia/maja 1940. Chciano ich nawet wypuścić. Mieli tylko podpisać oświadczenie, że nie podejmą działalności wymierzonej przeciwko ZSRR. Zdecydowana większość owe „lojalki” odrzuciła. Ich pech polegał na tym, że w międzyczasie pod wpływem konferencji Gestapo – NKWD żydo-bolszewia w marcu 1940 roku postanowiła pójść śladem Niemców i trzymanych polskich jeńców wojennych – głównie zmoblilizowaną inteligencję – wymordować.

    Inspiracja Gestapo w podjęciu decyzji przez NKWD o wymordowaniu jeńców wojennych jest wyraźna i jednoznaczna. I nie ma w tym nic do znaczenia, że Gestapo było szkolone w ZSRR, ani to, że CZEKA powstała przed Gestapo. W tym wypadku można powiedzieć, że uczeń doścignął nauczyciela i podsuwał mu zbrodnicze pomysły, które sam już od miesięcy w Polsce realizował.

    „pamiętaj o tym że to właśnie w Rosji przed wojną byli szkolenie Gestapowcy”

    W idiotyczny i niedopuszczalny sposób utożsamiasz żydobolszewicką ZSRR z Rosją. Zapominasz, że Rosja dostała się w łapska zbrodniczej szajki. Większość Rosjan broniła się przed nią, a wojna domowa (1918-1924) po żydo-bolszewickim zamachu stanu kosztowała życie coś ok. 10 milionów ludzi. Do piachu w tej wojnie szli przede wszystkim Rosjanie.

    Niedawno prezydent Putin otwarcie powiedział, że 80-85 % pierwszego rządu żydo-bolszewickiego stanowili Żydzi.

    http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.530857

    Naród rosyjski przez ostatnie stulecia na okrągło był uciskany. Najpierw od czasu Katarzyny II, rodowitej Niemki (Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg) przez zniemczoną dynastię Romanowów wspieranych przez cerkiew. Mąż i poprzednik na tronie Katarzyny też był rodowitym Niemcem. Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp alias Piotr III Romanow nienawidził Rosji i nawet nie nauczył się do końca życia jako tako mówić po rosyjsku.

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_III_Romanow

    I taka to „rosyjska” dynastia gnębiła Rosjan i Polaków. Choć chłopstwo polskie pod zaborem rosyjskim bardziej było uciskane do czasu likwidacji pańszczyzny (przez władze Rosji) przez polską skatoliczoną szlachtę, niż przez carat.

    „mnie zastanawia tylko jedna rzecz, czy Sowieci walczyli o nas?”

    A mnie to nie zastanawia. Walczyli z Niemcami, którzy dla naszej biologicznej egzystencji stanowili wówczas największe zagrożenie. A walcząc z nimi na polskiej ziemi automatycznie walczyli i za nas.

    „czy gdyby nie to że Niemcy zaatakowały Rosję ,Sowieci ruszyli by z pomocą dla Polski….szczerze wątpię…”

    Ja też. Władze sanacyjne nie kryły wrogości pod adresem ZSRR. Dlaczego więc ZSRR miałaby ratować jej wroga?

    Ponownie bzdurnie piszesz o ataku Niemiec na „Rosję”. Rosja była wówczas w ramach ZSRR pod krwawą żydo-bolszewicką okupacją.

    Polubienie

    • „Ponownie bzdurnie piszesz o ataku Niemiec na “Rosję”. Rosja była wówczas w ramach ZSRR pod krwawą żydo-bolszewicką okupacją.”

     czyli kogo Twoim zdaniem zaatakował Hitler? nie Rosje a garstkę żydobolszewików?

     nie wjechał na teren Rosji,która poczuła się zagrożona?

     „W idiotyczny i niedopuszczalny sposób utożsamiasz żydobolszewicką ZSRR z Rosją. Zapominasz, że Rosja dostała się w łapska zbrodniczej szajki.”

     może i masz rację ale…

     rozkazy by mordować naszych wydawali żydobolszewicy a rozkazy by młodzi rosyjscy chłopcy walczyli z niemcami w 44,45 kto wydawał?

     rozkazy te wydawali Ci sami ludzie…

     więc idąc tym tropem cieszmy się że garstka żydobolszewików posłała na śmerć miliony młodych rosjan którzy przy okazji nas uratowali.mimo że nie mieli na to najmniejszej ochoty…

     „Chciano ich nawet wypuścić. Mieli tylko podpisać oświadczenie, że nie podejmą działalności wymierzonej przeciwko ZSRR. Zdecydowana większość owe “lojalki” odrzuciła.”

     co po niektórzy podobno podpisali a i tak poszli w piach,po stronie niemieckiej po podpisaniu lojalki żyłeś dalej,

     nie minimalizujmy planu eksterminacji polskiej inteligencji tak w katyniu jak na kołymi.

     ja rozumiem że za wieloma rzeczami stali różni ludzie…

     poza tym co to za usprawiedliwienie że nie podpisali lojalki , możemy w podobny sposób usprawiedliwić działanie inkwizycji, kiedy to dzicy poganie byli trzymani przy życiu ale nie podpisali lojalki…więc ich spalono…także na terenach dzisiejszej polski…

     czy ja gdzieś powiedziałem że Ty mówisz o zniszczonych fabrykach?

     nie odmawiam tego co zrobiło się u nas za PRL,bo była to praca ogromna i dobra dla całej polski,

     natomiast tuż po wojnie sowieci sami niszczyli niemieckie zakłady na ziemiach polskich,wywożąc co się da, maszyny ciągnąc za czołgami zostawiali na ukrainie.podobny los spotkał wiele przedwojennych fabryk.

     nie demonizował bym tej ich walki o biologiczne słowiaństwo, raczej rozpęd strach że na plecach jest przełożony z nkwd i mierzy Ci w potylicę,do tego obiecane łupy i rozkosze w napotkanych po drodze miastach,

     co do Gestapo to sam przyznałęś mi już rację,uczeń dogonił mistrza,tak ale mistrzem była czeka i nkwd,nic z niemcami nie mająca wspólnego poza owymi konferencjami gdzie planowano kolejne mordy na polakach,

     bądźmy realistami tak to wyglądało 🙂     KOSZERNY OGÓR:

     Słuchaj, mam inne sprawy na głowie niż prowadzenie demagogicznej dyskusji prowadzącej do nikąd.

     Przeinaczasz czy ignorujesz oczywiste fakty.

     „czyli kogo Twoim zdaniem zaatakował Hitler? nie Rosje a garstkę żydobolszewików?”

     Hitler zaatakował ZSRR a nie Rosję. Rosja w tym czasie nie istniała. Została podbita i przemianowana na rosyjską socjalistyczną republikę radziedką stanowiącą część ZSRR. W momencie ataku Hitlera ZSRR był powiększony już m.in. o tereny II RP zagarnięte przez Stalina po 17 września oraz o zaanektowane w roku 1940 przez ZSRR kraje Bałtów. W pierwszych dniach agresji Hitler w zasadzie zaatakował polskie tereny znajdujące się pod okupacją ZSRR a nie Rosję.

     „nie wjechał na teren Rosji,która poczuła się zagrożona?”

     Nie Rosja poczuła się zagrożona a tzw. „władza radziecka” poczuła się zagrożona (Gruzin Stalin i jego głównie żydowskie otoczenie). Nie zapominaj, że tu i tam Niemców witano kwiatami. Gdyby nie traktowali tak barbarzyńsko ludności cywilnej i jeńców wygraliby tę wojnę z łatwością. A tak większość ludności z zajętych przez Niemców terenów ZSRR po krótkim czasie ich barbarzyństwa przestała cieszyć się z hitlerowskiego napadu.

     „rozkazy by mordować naszych wydawali żydobolszewicy a rozkazy by młodzi rosyjscy chłopcy walczyli z niemcami w 44,45 kto wydawał?

     rozkazy te wydawali Ci sami ludzie…”

     Zgadza się.

     „więc idąc tym tropem cieszmy się że garstka żydobolszewików posłała na śmerć miliony młodych rosjan którzy przy okazji nas uratowali.mimo że nie mieli na to najmniejszej ochoty…”

     Kto ci do diabła powiedział, że się „cieszymy”, że garstka żydobolszewików posyłała na śmierć miliony młodych Rosjan. Jesteś demagogiem i wciskasz w usta coś, czego nie powiedziałem.

     „co po niektórzy podobno podpisali”

     Podobno…
     Podaj konkrety, nazwiska i ich dalsze losy. Gdybanie to nie dyskusja.

     „nie minimalizujmy planu eksterminacji polskiej inteligencji tak w katyniu jak na kołymi.”

     A gdzie ja minimalizuję ich zbrodnie?

     „natomiast tuż po wojnie sowieci sami niszczyli niemieckie zakłady na ziemiach polskich,wywożąc co się da, maszyny ciągnąc za czołgami zostawiali na ukrainie.podobny los spotkał wiele przedwojennych fabryk.”

     Wiem o tym. Tym większa zasługa władz PRL, że wybudowały tyle fabryk, zlikwidowaly bezrobocie i dały miejsce pracy wszystkim chętnym.

     „nie demonizował bym tej ich walki o biologiczne słowiaństwo, raczej rozpęd strach że na plecach jest przełożony z nkwd i mierzy Ci w potylicę,do tego obiecane łupy i rozkosze w napotkanych po drodze miastach”

     Nie demonizuję ich walki o biologiczne słowiaństwo. Mając NKWD (i Smiersz) na plecach czerwonoarmiści przepędzili jednak Niemców mordujących Polaków milionami. To jest fakt a nie gdybanie.

     „co do Gestapo to sam przyznałęś mi już rację,uczeń dogonił mistrza,tak ale mistrzem była czeka i nkwd,nic z niemcami nie mająca wspólnego poza owymi konferencjami gdzie planowano kolejne mordy na polakach”

     Kolejny raz ignorujesz to, że jeńców trzymano przy życiu miesiącami, chciano ich nawet wypuścić z obozów jenieckich – a nie wymordowano ich od razu – jak to Niemcy robili z polską inteligencją. Tak więc inspiracja do tej akurat zbrodni ze strony ówczesnego sojusznika – Niemców – jest wyraźna.

     Kończę tę „dyskusję” bo do niczego nie prowadzi. Ty widzisz to po swojemu, ja po swojemu – i tak niech zostanie.
     Ostatecznie zadekretowana jednomyślność u mnie nie obowiązuje a na ciągłe odbijanie piłeczki nie mam czasu ani ochoty.
     opolczyk

     Polubienie

     • ( – – – )

      Komentarz usunięty.

      KOSZERNY OGÓR:

      Na bicie piany i na demagogię nie mam czasu ani ochoty. Napisałeś m.in.:

      „nie wiem co to za prowokacyjna organizacja Cie tu zesłała…”

      Mnie żadna „organizacja” tu nie „zesłała”. To jest mój prywatny blog. Natomiast Ciebie ktoś tutaj nasłał. Grupa IP „83”: „KOSZERNY OGÓR”, „Hubert”, „Budziwoj” i „brat pawel polak zakonnik patriota”.

      Masz szlaban. Chcesz pisać bzdury i szerzyć demagogię – rób to gdzieś indziej. Ale nie u mnie!
      opolczyk

      Polubienie

 8. Zacznijmy od tego, że nie mówimy tu o pomnikach upamietniających 17 września, czy żołnierzy Radzieckich poległych w agresji z 17 września, nie mówimy tu o pomnikach upamietniających szerzenie władzy ludowej czy czegoś podobnego. Tylko mówimy o pomnikach upamietniających młodych chłopców, którzy zginęli walcząc ze zbrodniczym okupantem naszych ziem, ktorym zawdzięczamy to, że przetrwalismy. Te pomniki upamiętniają poświęcenie i śmierć konkretnych ludzi, ktorzy robili zrobili dobrego dla nas i naszch ziem a nie globalne zagrywki polityczne. Gdyby jakiś ssman oddał życie broniąc polskich kobiet i dzieci np. przed bandą upa to za ten czyn należala by mu się cześć, chwała i upamietnienie jego poświęcenia jako czlowieka, Opowiadanie bredni, ze celem tych bidnych chłopców było szerzenie hegemoni komunistycznej świadczy tylko, ze ten co tak pisze ma nie równo pod sufitem, tak samo jak i twierdzenie, ze Armia czerwona skladala się z fanatykow i bandytów. To byli zwykli ludzie, ktorzy na naszych ziemiach ginęli za nas. Każde takie miejsce ma swoją niepowtarzalną historię związane z konkretnymi ludźmi upamietniające poświęcenie tych konkretnych ludzi a nie jakegoś abstrakcyjnego systemu. Znaczna część takich pomników została wystawiona rownież przez konkretnych ludzi w dowód szacunku i wdzięczności konkretnym żołnierzom za ich konkretne czyny z ktorych wiele jest pamiętanych dokladnie przez miejscowe społeczności i przekazywane potomnym. Tylko bezmózgie bydle bez honoru zdolne jest z jakiś bezsensownych przyczyn ideologicznych próbować niszczyć te pamiątki – mentalnie nie rózni się taki zbrodniarz od fanatycznego Nkawudzisty mordującego naszych rodaków by wymazać naszą przeszłość narzucając fanatyczną ideologię. Normalny człowiek a już w szczególności Slowianin wie co znaczy poświęcenie, honor, wdzięczność i szacunek dla innych ludzi, którzy oddali za nas życie czy też zrobili coś dobrego. Cala moja rodzina była w Ak podczas wojny w naszym rodzinnym domu stacjonowali niemcy a później rosjanie, potem były też problemy z UB – znam to wszystko doskonale z niekończących się opowieści rodziny. Znam opowieści o konkretnych ludziach stąd wiem, że trafiali się przyzwoici niemcy mimo iż okupacja była koszmarem tak samo po wojnie byli również przyzwoicie UBcy ostrzegajacy przed aresztowaniem, którym wielu ludzi zawdzięcza życie i o których się pamięta. Jeśli ktoś patrzy tylko przez pryzmat abstrakcyjnej ideologii na wszystko zupelnie nic nie rozumie jest oszołomem i fanatykiem a jeśli zwykłym ludziom, którym zawdziecza się czesto życie odpłaca się pogardą i nienawiścią tylko dlatego, że pochodzili z jakiegoś kraju czy żyli pod taką a nie inną władzą to sam wyznaje zbrodniczą ideologię nie rózniącą się od hitlerowskiej i jest mentalnie takim samym zbrodniarzem a na pewno nie ma w nim nic ze Słowianina.

  Polubienie

  • Dobrogost:

   Masz całkowitą rację. Próba ideologizacji tak pomnika wdzięczności w Golinie jak i dyskusji niczemu nie służy.
   Chodzi o konkretny pomnik konkretnych żołnierzy, którzy polegli w konkretnym miejscu w trakcie uwalniania Polski spod barbarzyńskiej, ludobójczej okupacji.

   Polubienie

  • Ja również zgadzam się z wypowiedzią Dobrogosta, tak samo odbieram ten okres historii. Nie można popadać w paranoję i kategoryzować wszystkiego do jednej szuflady.
   Likwidacja pomnika ze względu na „cenne 1 miejsce parkingowe” to dla mnie debilizm wtórny, który zawsze będę tępić.
   Jeśli ktoś ma ograniczone horyzonty, jak np. ci radni, to niech siedzą cicho w domach i do władzy się nie pchają.

   Polubienie

 9. Jest przejawem mentalności niewolniczej obrona pomnika okupantów, a tym właśnie była Armia Czerwona u nas.
  Z mentalnością niewolniczą właśnie Zadruga walczyła, jak widać – dotyka ona także nominalnych „neopogan”.

  Polubienie

  • Barnim Regalica:

   Ignoruje Pan fakt, że rzeczony pomnik nie jest pomnikiem ku czci okupacji Polski przez ZSRR czy Armię Czerwoną a jednie pomnikiem upamiętniającym śmierć czerwonoarmistów, którzy zginęli na polskiej ziemi w walce z niemieckim okupantem. To raz.

   Mentalność niewolniczą wykazał Pan i pańskie stowarzyszenie „Niklot” (imię tego bohatera Słowiańszczyzny pohańbiliście) idąc na kolaborację z żydo-katolikami w tzw. „ruchu narodowym”. Który jest sterowany przez agentrurę okupanta. Sam Pan wie, że żydokatolicyzm zniewolił zachodnią Słowiańszczyznę, a Pan przed fanatykami tej nadjordańskiej dżumy merda ogonem. To dwa.

   Trzy. Zapomina Pan ponadto, że Armia Czerwona przez 45 lat była gwarantem przynależności Ziem Zachodnich do Polski. Obecnie takowego gwaranta nie mamy, a rewizjoniści niemieccy i ich agentura w Polsce (RAŚ i MN) podnoszą zuchwale ich łepetyny.

   Cztery. „Neopoganinem”, do tego farbowanym, jesteś Pan. Ja jestem poganinem – bez „neo”.

   Pięc. Nie odowiedział mi Pan na postawione przeze mnie niedawno Panu pytanie:

   „Mam i ja pytanie do Pana – czy Jarosław Józef Szczepański – przewodniczący żydowskiej (tylko dla Żydów) B’nai B’rith Polin
   http://pl.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith_%28Polska%29#Zarz.C4.85d
   to Pański krewniak. Bo skądinąd wiem, że “Szczepański” to czysto żydowskie nazwisko “polskich” Żydów.”
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/22/stowarzyszenie-niklot-zdradzilo-niklota-oraz-shanbilo-i-splugawilo-jego-imie/#comment-40014

   Ta moja dociekliwość nie jest bez powodu – to właśnie Żydom bardzo zależy na wbijaniu klina pomiędzy Polaków i Rosjan. Najlepszymi tego przykładami są Kaczyński/Kalkstein czy Macierewicz/Singer, którzy żyły z siebie wypruwają, abyśmy nienawidzili Rosjan.
   Jak widać Panu też na tym zależy…

   A przede wszystkim…

   Domagam się aby zmienił Pan nazwę pańskiego żydłackiego, agenturalnego stowarzyszenia. Przestań Pan hańbić imię Niklota. Nazwij Pan wasze stowarzyszenie imieniem Chrobrego. Albo i Kazimierza renegata nazwanego przez żydłactwo „Odnowicielem”. Bo Panu bardziej towarzystwo zdrajców Słowiańszczyzny pasuje do twarzy, a nie bohaterski niezłomny Niklot!

   Polubienie

   • To tak do dopełnienia, to ważne jak ktoś ciekawy: Z kolei w Rosji mają między innymi Władimira Wolfowicza Żyrinowskiego vel Władimira Wolfowicza Ejdelsztejna.


    Oskar:

    Mają też żydowską „demokratyczną” opozycję. Jeden z jej liderów, rosyjski Żyd Kasparow w ubiegłym roku brał udział w zlocie banksterskiej sitwy – grypy Bilderberg. Co pokazuje, jaką wagę bankterzy przykładają do prób usunięcia prezydenta Putina.
    Przypomnę, że żydowski oligarcha Chodorkowski założył fundację „Otwarta Rosja”. Ciekawe dla i na kogo Rosja ma być „otwarta”. Ta fundacja nazwą i zakresem działania przypomina „Otwartą (na Żydów) Rzeczpospolitą”. Której sponsorami są m.i. fundacja Sorosa, organizacja żydowska i żydowski oligarcha Krause:

    http://www.otwarta.org/index.php/kim-jestesmy/sponsorzy/
    opolczyk

    Polubienie

     • Ciekawy choć nieco chaotyczny felieton. Niestety i tutaj Andrzej Pochylski nie uchronił się od kilku istotnych błędów merytorycznych.
      Autor nie zrozumiał do końca istoty bandyckiego systemu bankowego polegającego na monopou banksterów na emisję i kontrolę podaży i wartości pieniądza. Przede wszystkim nie rozumie tego, że pieniądz drukowany przez żydowskich banksterów wprowadzany jest w obieg jak dług.
      Ponadto wspomniane przez niego kryzysy bankowo-finansowe były wywoływane celowo, a „amerykański” bankier Morgan to żydowski bankier należący do spisku banksterów. Bankructwa banków i kryzysy przed rokiem 1913 były celowo wywoływane, aby doprowadzić do narzucenia USA FED-u. Późniejsze organizowane były do niszczenia konkurencji i wykupu za psie grosze majątku bankrutów.
      Pochylski powinien zapoznać się z tekstem „Władcy pieniądza” (choć i on nie jest wolny od błędów merytorycznych).
      Zwłaszcza z rozdziałem poświęconym narodzinom FED i roli Morgana w tym bandyckim procederze.
      http://www.pieniadz.republika.pl/artykuly/08_artykul4.pdf
      Ponadto powinien zapoznać się z filmem „Pieniądze jako dług”.

      Drugim mankamentem-słabością A. Pochylskiego jest jego nieznajomość, wręcz naiwność dotycząca problematyki PRL. Aby zrozumieć co się wtedy w Polsce działo powinien autor przeczytać wszystko co o tym pisał Albin Siwak.
      We władzach (także w SB) był wyraźny podzieł na Polaków i Żydów. Ci ostatni udając komunistów prowadzili sabotaż mający doprowadzić do upadku realnego socjalizmu i wydania Polski w łapska żydo-zachodu.

      “(…) 4 stycznia 1972 roku w Warszawie zebrał się Centralny Komitet Żydów w Polsce. Mam wykaz nazwisk i tematy tam omawiane. Chodzi o to, żeby polską gospodarkę uzależnić i firm i finansjery żydowskiej w taki sposób, by po kilku latach Żydzi mieli decydujący wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Wtedy, gdy otrzymałem te materiały nie byłem jeszcze politykiem ogarniającym swą wiedzą tę dziedzinę życia i polityki i dlatego nie zwróciłem większej uwagi na te sprawy. Jeśli poruszano temat Żydów, uważałem, że to Polacy “przeginają” niepotrzebnie temat.”
      http://www.bibula.com/?p=19583

      Nawet w SB byli patriotyczni Polacy. To właśnie kilku wysoko postawionych SB-ków w ścisłej konspiracji, narażając się na najgorsze konsekwencje stworzyło listę ok. 1700 zakonspirowanych Żydów. Pisał o tym A. Siwak.

      „W latach 1980-88 powstał w MSW zespół ludzi do sprawdzenia pochodzenia narodowego około 1700 osób. Ten zespół był oczywiście nielegalny, powołany bez wiedzy i akceptacji ze strony Kiszczaka i Jaruzelskiego. Wybrano i zaprzysiężono grupę ludzi sprawdzonych i wiernych idei, jaka przyświecała inspiratorom tego pomysłu. Przez dwa lata grupa pracowała dobrze i miała już dużą ilość materiału. Sięgano nie o jedną zmianę nazwiska do tyłu, lecz o dwie, gdyż np. wałbrzyski komitet centralny Żydów zalecił dwa razy zmieniać nazwiska. Praca była mozolna i trudna, ale wykonalna.
      I jak to w życiu bywa, czasami zwykły przypadek może pokrzyżować plany. Praca była prawie na ukończeniu, ale grupa oficerów postanowiła sprawdzić również Jaruzelskiego. Wiadomo przecież, gdzie żyli Jaruzelscy przed wojną i tam też pojechali sprawdzić. Trzech oficerów pokazało oficjalnie proboszczowi swoje legitymacje służbowe i poprosili go o księgi gdzie odnotowano wszystkie chrzty. Ksiądz od pierwszej chwili okazał się bardzo usłużny i przyjazny. Na dowód powiedział: – Ja panowie pomagam już wiele lat waszej firmie i wymienił nazwisko oficera prowadzącego. Mam do panów dużą prośbę. Otóż ja przewodniczę tu paru różnym komitetom. Od budowy wodociągów do budowy drogi. A ostatnio gazyfikujemy gminę, ale nie możemy kupić rur. Skoro ja panom pomagam to i wy pomóżcie mnie. Załatwcie mi te rury do gazu. I tu wpadł jeden z oficerów na pomysł, jak księdzu pomóc, samemu się nie dotykając do tej sprawy.
      Jest w Komitecie Centralnym taka komisja co to załatwia i podał moje nazwisko i funkcję. – Jak ten ksiądz przeszedł tych co pilnują wejścia – nie wiem. Fakt, że znalazł się w środku gmachu KC. Traf chciał, że szedł korytarzem Czyrek, który nie mógł wyjść z podziwu, że ksiądz chodzi po gmachu i zagląda do gabinetów. Zatrzymał go i pyta co tu robi. Ksiądz szczerze powiedział, że szuka Siwaka, bo ten podobno może załatwić rury. – A kto to księdzu powiedział? – spytał Czyrek? A trzej oficerowie co sprawdzali akta urodzeń u mnie w parafii. I tak sprawa się wydała. Dobrze, że ksiądz nie spisał sobie legitymacji, a nazwisk oficerów nie pamiętał.”

      http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/12/03/albin-siwak-bez-strachu/

      Polubienie

  • Jest przejawem nieuctwa i debilnej interpretacji historii brak logicznego myślenia.
   Zołnierze Armii Czerwonej, w tym konkretnym przypadku – w Golinie w 1945r. BYLI wyzwolicielami.
   Okupant hitlerowski stacjonował w parku w Golinie, panoszyli się jak po swoim, zabijali nękali itp. Na szczęście wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej i pomogli Polakom przegonić hitlerowców. Tak było w tej konkretnej sprawie. Więc komu pomnik stawiać? hitlerowcom czy czerwonoarmistom, którzy wtedy stali po tej samej stronie co Polacy?

   Gdyby wtedy nie przegnali okupanta, to ludność Goliny skończyłaby w piecu w Bacutilu (stoi do dzisiaj)już pierwsze próby (na zwierzętach) “spalania” niemcy przeprowadzili.

   W Golinie byli również polakatolicy, którzy donosili szwabom, który Polak pomagał Sowietom, tzw. folksdojcze – to z tego powodu mamy wszystkich Polaków nienawidzieć? Sami siebie?

   Uczcie młode pokolenia, że historię można zmieniać wg gustu, to na waszych prochach będą kiedyś kankana tańczyć.

   Panie Regalica, zazwyczaj historię piszą ci, co wieszają bohaterów..
   Szkoda, że w Polsce jest niewielu prawdziwych mężczyzn, co oddaliby życie za swój kraj, przeważnie najmężniejsi zginęli walcząc o naszą ziemię, którą dzisiaj debile oddają za darmo komu popadnie. Dzisiaj liczy się tylko pozycja-władza i kontakty. Jakby naprawdę przyszło nam walczyć jak np. w 45r. to okupantom byłoby łatwiej niż w IIwojnę.

   I proszę nie zarzucać mi niewolnictwa – niewolnictwem i zeszmaceniem jest dawanie dupy jahwistom „dla dobra narodu”. Polecam dużą ilość wazeliny, bo na pewno będzie bolało.

   Polubienie

   • Dobrosławo – ja podejrzewam, że „Regalica” nie był nigdy Słowianinem, poganinem. Oddelegowano go do stowarzyszenia „Niklot” w celu przejęcia przez niego steru i poprowadzenia „Niklota” na jedynie słuszną żydo-katolicką drogę.
    Od miesięcy działania „Niklota” były wyraźnie antysłowiańskie i antypogańskie, realizowane z inicjatywy „Regalicy”.

    Polubienie

    • Nie ulega wątpliwości, że teraz działacze tego Stowarzyszenia działają na szkodę słowiańskości. Bratanie się z RN jest zwykłym przejawem uległości, przejawem strachu, chcą sobie „porządzić” – za wszelką cenę. Takie „pojedniania” kończą się zawsze tak samo.

     W deklaracji ideowej RN jakoś nie widzę miejsca dla Pogan:
     ……………..” To przed nami stoi wyzwanie kontynuacji – zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa – polskiej tożsamości, w całym jej historycznym i regionalnym bogactwie.”…………..
     Jak się Regalica utożsamia z chrześcijudeństwem, to jego sprawa, ale niech nie zarzuca komuś „mentalność niewolniczą”
     Poza tym, myślałam, że stopień naukowy zobowiązuje do precyzyjności wydawania osądów, ale jednak w PL jest inaczej.

     Polubienie

 10. 17 wrzesień był genialnym taktycznym posunięciem J.Stalina .On musial odepchnąć przyszły front o 300 kilometrów na zachód przez co Moskwa została nie tknięta przez Niemców. Polska nie była celem Stalina ! ..Stalin przecież wiedział że oszołom, żydowska marionetka Hitler chce napaść na Rosję i zniszczyć, zamordowac wszystkich Słowian ! Wejscie Rosjan do Polski ocaliło Rosję przed totalnym zniszczeniem przez Hitlera. Ten ruch J.Stalina 17 września także uratował nas Polaków przed zniszczeniem z rąk Niemców .Zapamiętajcie też że Stalin prosił Polskę o pozwolenie na przejscie wojsk Rosyjskich przez terytorioum Polski by ratowac Czechslowację w 38 roku z którą miał podpisany pakt o pomocy ale rząd Polski odmowił i Czechosłowację Niemcy zajęli a Polski rząd przy okazji też kawałek Czech aneksował ! Ta odmowa na przejście wojsk Rosyjskich do Czech była fatalną decyzją ktora otworzyła Hitlerowi drogę na Polskę rok pózniej.

  Bronisław K

  W niedopuszczalny sposób utożsamiasz ZSRR z okresu żydo-bolszewii z Rosją!
  Do Polski weszła nie Rosja a ZSRR. Stalin i jego żydowskie otoczenie nie kierowali się interesem Rosji a własnego reżimu.
  Ponadto Hitler nie był żydowską marionetką. Gdyby nią był, po podbiciu Polski ruszyłby od razu na ZSRR (do czego popychał go banksterski zachód) a nie na Danię, Norwegię, Benelux i Francję. Zwłaszczy nie szykowałby inwazji na Wyspy Rothschilda.
  opolczyk

  Polubienie

 11. Witam. Czytając wszystkie komentarze, zastanawiam się o czym my dyskutujemy tak naprawdę?Czy o tych pomnikach czy o naszej narodowej dumie, która obecnie jest na dnie. Myślę, że chcemy tą symboliczną manifestacją wyrzucenia pomników, podnieść swoją narodową wartość. Że nie zależy od nikogo, że starszy wielki brat już nam nie podskoczy. Chyba oto chodzi we wszystkich sporach polsko-polskich. Pozdrawiam.

  Budziwoj:

  Wolałbym, aby poczucie narodowej dumy czy wartości budowano w Polsce wypowiadając posłuszeństwo zbrodniczemu NATO, zaprzestaniem udziału w jego bandyckich okupacjach i wojnach, wystąpieniem z banksterskiej unii jewropejskiej i postawieniem przed trybunałami ludowymi szabrowników, którzy doprowadzili kraj do gospodarczej ruiny a większość społeczeństwa do biedy i beznadziei. Oraz wypędzeniem agenturalnych partii.
  Tylko pętak buduje swoją „dumę narodową” likwidując pomniki wdzięczności żołnierzom już nieistniejącej Armi Czerwonej pod osłoną bandyckiego NATO.
  Taka „duma narodowa” napełnia mnie obrzydzeniem…
  opolczyk

  Polubienie

  • a od „narodowej dumy” tylko jeden krok do „niemieckiej” buty – zaczyna się niby niewinnie: najpierw jest tzw. „honor” [niestety, ale w Polsce, wartość ta kojarzy się głównie z wyświechtanym hasłem (zawłaszczonym przez żydłactwo-katolactwo): „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz jest to słowo, jakim szermował w swoim słynnym przemówieniu, przedwojenny „polski” minister Żyd Beck – późniejszy dezerter-tchórz: http://blogmedia24.pl/node/59968;
   brał on także udział w szlachtowaniu gen. Zagórskiego: „W torturowaniu Zagórskiego uczestniczyli (trudno ustalić, kto biernie, a kto czynnie): ppłk. Piątkowski i Józef Beck, major Wenda, kapitanowie Kowalski, Miładowski, Myśliszewski, Płaskowski oraz Łokietek” – za: http://www.koreywo.com/Ratajczak/szlachtowanie_generala_zagorskie.htm ],
   który następnie przeradza się w dumę narodową (czasem również w pychę i próżność), a na końcu w „niemiecką” butę.

   Polubienie

 12. CAŁUN POLSKI

  Ileż zapiekłej nienawiści sięgającej poza groby, musi tkwić w chrześcijańskim uosobieniu cnót najwyższych, jeśli nie można przepuścić czaszkom i piszczelom, które spoczywają w polskiej ziemi, bo tu dopełnił się ich los.

  Te wszystkie Iwany, Alosze i Siergieje; Hanse, Joachimy i Matthiasy polegli na obcej ziemi, chociaż chcieli przede wszystkim wrócić do swojej Swietłany lub Gertrudy, i nie umieli się wyłamać z żołnierskiej niedoli. Każdy, kto był chociaż w cywilnym wojsku, powinien sobie umieć wyobrazić, co to znaczy.

  Odmawianie im prawa do grobu, do nagrobnego postumentu lub pomnika, czyli prawa do wiecznego spoczynku pod symbolicznym kamieniem, gdzie znalazły swój kres ich symboliczne prochy — choć i tak nas wszystkich rozdmucha słoneczny wiatr — nie licuje z sarmacką wielkodusznością.

  Ażeby więc obwieścić nasz chwilowy tryumf nad ich skonaniem w niesłusznej sprawie, musimy Ojczyznę naszą nakryć patriotycznym całunem — tym prawdziwie polskim sztandarem.

  Polubienie

 13. Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej zniszczą i na jego miejscu postawią krzyż lub pomnik L.Kaczyńskiego ewentualnie JP II. Gdzieś w Polsce ścieli 67 letni dąb ponieważ został posadzony za Niemieckiej okupacji. Zaczną już niedługo od burzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie powód ? wiadomo jaki bo Stalin go zbudował . Polacy staczają się do poziomu debili i niestety tylko totalna wojna odmieni nasze priorytety .

  Polubienie

 14. kamień tak, pomnik nie…

  Gerwazy Gagucki :
  CAŁUN POLSKI
  Ileż zapiekłej nienawiści sięgającej poza groby, musi tkwić w chrześcijańskim uosobieniu cnót najwyższych, jeśli nie można przepuścić czaszkom i piszczelom, które spoczywają w polskiej ziemi, bo tu dopełnił się ich los.
  Te wszystkie Iwany, Alosze i Siergieje; Hanse, Joachimy i Matthiasy polegli na obcej ziemi, chociaż chcieli przede wszystkim wrócić do swojej Swietłany lub Gertrudy, i nie umieli się wyłamać z żołnierskiej niedoli. Każdy, kto był chociaż w cywilnym wojsku, powinien sobie umieć wyobrazić, co to znaczy.
  Odmawianie im prawa do grobu, do nagrobnego postumentu lub pomnika, czyli prawa do wiecznego spoczynku pod symbolicznym kamieniem, gdzie znalazły swój kres ich symboliczne prochy — choć i tak nas wszystkich rozdmucha słoneczny wiatr — nie licuje z sarmacką wielkodusznością.
  Ażeby więc obwieścić nasz chwilowy tryumf nad ich skonaniem w niesłusznej sprawie, musimy Ojczyznę naszą nakryć patriotycznym całunem — tym prawdziwie polskim sztandarem.

  Polubienie

 15. Pałac jest po prostu brzydki…nie chce, aby symbol Warszawy walczącej, Warszawy niezłomnej, przedstawiany był na pocztówkach, pamiątkach,,,jako jej symbol?!Symbol to wieża Eiffela Brama Brandenburska. Jaki wspólny mianownik mają podobne symbole?Że jednoczą ludzi, bo zostały zbudowane ludzką ręką na chwałę swojego narodu!A pekin?Na pamiątkę upodlenia narodu.Naszego.Dziękuję, Pozdrawiam.

  Bronisław K :
  Pomnik żołnierzy Armii Czerwonej zniszczą i na jego miejscu postawią krzyż lub pomnik L.Kaczyńskiego ewentualnie JP II. Gdzieś w Polsce ścieli 67 letni dąb ponieważ został posadzony za Niemieckiej okupacji. Zaczną już niedługo od burzenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie powód ? wiadomo jaki bo Stalin go zbudował . Polacy staczają się do poziomu debili i niestety tylko totalna wojna odmieni nasze priorytety .

  Polubienie

 16. „Pałac jest po prostu brzydki…”

  Sprawa gustu i smaku. Jeden lubi czekoladki, drugi jak mu nogi śmierdzą…
  PKiN podświetlony w nocy wygląda po prostu uroczo, a nawet pięknie.

  Także i w dzień wyróżnia się swoim własnym stylem. Bo on posiada własny, unikalny w skali Polski styl.
  http://c.wrzuta.pl/wi8053/a9993b500000339f5004c384/palac_kultury

  W porównaniu do PKiN wspśłczecne „nowoczesne” wieżowce konkurujące z Pałacem to bezbarwne pozbawione własnego wyrazu kloce. Na jedno kopyto, od sztrancy, tuszinkowe i „szare”, „bezbarwne”.
  http://static.polskieradio.pl/files/05bb11d4-2eba-41bd-b351-2f8ee22cd7d8.file

  Nawet jak co niektóry wyróżnia się z tej tuzinkowej szarości trochę odmiennym kształtem, to i tak z Pałacem nie ma się co równać.

  Za jakiś czas moda się zmieni i te „nowoczesne” okażą się staromodne.
  A „stalinowski barok” Pałacu będzie nadal miał swój niepowtarzalny styl.

  Znam ludzi, którzy uważają, że ze wszystkich wieżowców w W-wie PKiN jest najładniejszy. Ja myślę podobnie.

  Wieża Eifla to zwykły złom. Jedna kawiarnia i kupa roboty przy konserwacji i malowaniu. Nie ma pływalni, sal kinowych, teatralnych. Winda, platforma, kawiarnia i 50 ton farby co kilka lat, aby ten „symbol” rdza nie zżarła.
  http://paryz.miasta.org/s,14,Wieza_Eiffla.html
  http://wyborcza.pl/1,75477,14173959,Wieza_Eiffla_zamknieta__Bo_sie_sypie__a_obsluga_strajkuje_.html

  A Brama Brandenburska jest symboliczna głównie z powodu zdjęć po zdobyciu Berlina przez Armię Czerwoną.

  No i trochę przez mur berliński, bo była wtedy bramą do nikąd…

  Polubienie

 17. W USA masz podobne budynki do Pałacu Kultury i Nauki są one prawie identyczne i zachwycają oko boooo ?….. są Hamerykańskie !

  Polubienie

 18. DRODZY MOI BRACIA

  Tak mi się wciąż jawi, że wreszcie spotkamy się nie tylko w bycie wirtualnym. Nie wiem, jak dużo nas jest. Ale nie w wielości siła!
  Bo każdy, który był u nas tylko przypadkiem, zachowa nasze myśli i obyczaje w dobrej pamięci. Albowiem, co wielokroć powtarzam, każde myśli i poglądy są szacunku godne. Ale pod jednym warunkiem: że są bezinteresowne. I wtedy możemy sobie gadać do woli, aczkolwiek i gadanie też ma swój kres.

  Kiedy więc do mnie przybędziecie, Wszystkich powitam jednakowo.
  Andrzej Szubert zresztą już dawno został zaproszony…

  Polubienie

  • Panie Gerwazy,

   Pamiętam o tym zaproszeniu.
   Gdy będę następnym razem w Polsce i nic nie stanie mi na przeszkodzie – odwiedzę Pana. Sam wie Pan, że chciałbym abyśmy poznali się osobiście.

   Sława!

   Polubienie

 19. Budziwoj:

  Różnica między kamieniem i pomnikem jest dość subtelna.
  Ja raczej domyślam się, o co możemy się spierać.
  I, nie przesądzając, zostawiam temat otwarty.

  Ale kość niezgody tkwi w takim pojmowaniu rycerskiego obyczaju, który raczej nie dotrwał do naszych czasów.

  Polubienie

  • A bronienie okupantów watykańskich, którzy najechali nasze słowiańskie ziemie i wysysają z Polaków ostatnią kroplę życia? A kto sponsorował gestapowców w 39r? KK jest zbrodniczy od samego początku, opiera się na manipulacji i bredniach wyssanych z palca.
   Bronimy pomnika czerwonoarmistów, bo obronili Golinę przed dalszym niszczeniem i zamordyzmem, przegonili z niej hitlerowców.
   Bronimy pomnika, bo również pejsatym bardzo zależy na tym,żeby PONOWNIE rozpanoszyć się w tym miasteczku.

   Cyt. „. Przed wojną znaczną część społeczeństwa Goliny stanowili żydzi. Szczególnie ,,żydowskie’’ były ulice Mickiewicza i Kościelna. Na dawnym rynku mieszkało tylko 6 polskich rodzin, resztę stanowili żydzi. Tak duże skupisko ludności żydowskiej miało wpływ na życie toczące się w Golinie. Żydzi zajmowali się handlem. Na dawnej ul.Poznańskiej (obecnie Mickiewicza), mieścił się sklep żelazny (…), którego właścicielem był żyd Kwiryng. Na tej samej ulicy, kilka domów dalej mieścił się sklep manufaktura , w którym można było kupić wszystko od guzika, nici, po cały garnitur.
   Głównym miejscem modlitwy była Główna Bożnica- Synagoga, stała ona w miejscu obecnego urzędu Miejskiego. Była zbudowana z drewna. Tam modlili się tylko mężczyźni. Natomiast kobiety miały swoją Małą Bożnicę(…)”

   Chodzili i naśmiewali się z Polaków „wasze ulice a nasze kamienice” – Polacy stawali się mniejszością, nie tylko w Golinie.
   Dużo polskich rodzin dostało się do niewoli (często zostali mordowani od razu), bo żyd, w zamian za „lepsze traktowanie”, podpierdzielił do niemca.
   Diaspora trwa nadal, i z korzyścią tylko dla jednej strony.

   Taką historię, Pawle zakonniku, znam z opowieści ludzi, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach i są świadkami tych faktów. To jest prawdziwa historia a nie domniemana i wymyślana przez pseudohistoryków.
   Historii nie da się zmienić i dopasować do mentalności partii politycznych, do poprawności politycznej dziś. Tak było i świadomości ludzkiej się nie zmieni.

   Piszesz, że jesteś patriotą- nie kwestionuję tego, jesteś patriotą, ale na pewno nie państwa polskiego tylko watykańskiego.

   Polubienie

 20. „(…) zazwyczaj historię piszą ci, co wieszają bohaterów (…)” nie ma Pani racji. Ci którzy wieszali, katowali, strzelali w tył głowy, grzebali jak zwierzęta Bohaterów naszej Ojczyzny, mieli swoją jej wersję. Na szczęście prawda, wychodzi na jaw, nawet wtedy kiedy opluta, i pogrzebana jest na śmietniku, przez dziesięciolecia.

  Polubienie

  • Piotr Borys Kucharek:

   „…Ci którzy wieszali, katowali, strzelali w tył głowy, grzebali jak zwierzęta Bohaterów naszej Ojczyzny, mieli swoją jej wersję. Na szczęście prawda, wychodzi na jaw, nawet wtedy kiedy opluta, i pogrzebana jest na śmietniku, przez dziesięciolecia.”

   Nieprawda! Obecnie tworzona jest nowa, równie zakłamana wersja historii. Prawda nadal jest grzebana na śmietniku.
   Gdzie, w jakiej oficjalnej pracy historycznej pisze, że odpowiedzialność za II wojnę ponosi żydowskie, banksterskie lobby?
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/01/losy-polski-slowianskiej/

   Akurat dzisiaj otrzymałem takiego maila:

   „Apel o upowszechnienie informacji !!!

   W 74 Rocznicę rozpoczętej okupacji sowieckiej i represji Polaków części Wschodniej Kraju po 17 września 1939 i w 68 rocznicę nowej po 1945 roku w PRL, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu apeluje do patriotycznej części społeczeństwa o uczczenia w tym dniu Ofiar Stalinowskich .

   Komitet apeluje o organizowanie w całym kraju i w środowiskach polonijnych spotkań patriotycznych w miejscach i przed obiektami symbolizującymi martyrologię narodową.

   Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu zaprasza 17 września o godz. 17.00 przed Pomnik Ofiar Stalinizmu przy ul. Świdnickiej ( między Operą i Fosą Miejską ) i zapalenie zniczy pamięci.

   Wrocław 10 września 2013 , Kontakt: Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu tel. 691 830 350, mail: skonka.leszek@gmail.com

   Odpisałem tak:

   „A czy urządzaliście 1 września obchody agresji niemieckiej i czy upamiętniliście milionowe ofiary terroru hitlerowskiego? Bo zauważyłem że spora część tzw. „patryjotów” selektywnie podchodzi do naszej historii – ofiary żydo-bolszewizmu, stalinizmu i żydokomuny czci, a ofiary żydo-hitleryzmu już nie.
   I co najważniejsze – ani słowa nie ma u tych patryjotów o udziale Żydów w aparacie terroru żydo-bolszewizmu i żydo-hitleryzmu.
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/24/zydowska-perfidia/

   Polubienie

  • Masz rację ” Na szczęście prawda, wychodzi na jaw, nawet wtedy kiedy opluta, i pogrzebana jest na śmietniku, przez dziesięciolecia.” – wychodzi na jaw, kto jest odpowiedzialny za zbrodnie i za zakłamywanie historii. Trochę późno i mozolnie, ale prawdy nie da się ukryć.
   Jeszcze próbują co niektórzy zacierać ślady i odwracać fakty, ale dość karykaturalnie to wygląda.
   Kłamstwo jest nielogiczne, Piotrze.

   Polubienie

  • Oskar:

   Obawiam się, że niewiele zdziałasz. Jeśli chcesz – napisz do władz miasta i do pis-dzielców protest tak jak to zrobiła Dobrosława. Musisz niestety liczyć się z reakcją pis-dzielców. Okrzyczą Ciebie komuchem i ruskim agentem.
   PiS jest na fali. Ta agentura karmi jej wyznawców odpustowym patryjotyzmem, wzmacnia nastroje antykomunistyczne, antysowiecie i antyrosyjskie. Chcą „dekomunizacji” choć gospodarkę po-PRL-owską już totalnie „zdekomunizowano”, zniszczono i rozszabrowano. Ogłupiają Polaków bzdurną propagandą głoszącą, że u nas jest tak źle, bo Polski nie „zdekomunizowano” i przez to rzekomo rządzi w Polsce „postkomuna” i ruska agentura. I miliony idiotów w te brednie wierzy.
   Ciekawi mnie kiedy syjonistyczny patryjota prezes Kalkstein wzorem wspieranego przez niego węgierskiego Żyda Orbana zwoła światowy kongres Żydów w Warszawie i ogłosi zero tolerancji wobec „antysemityzmu”.
   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Premier-Viktor-Orban-zadnej-tolerancji-dla-antysemityzmu,wid,15544440,wiadomosc.html?ticaid=111529
   Coraz bardziej obawiam się, że Polska jest przegrana…
   Niestety…

   Polubienie

  • Jak dojdą żydopislamiści do władzy, to każdy Polak będzie miał obowiązkowo wypaloną taką gwiazdę na czole. Etap zniewolenia polskiego handlu już dawno się zaczął, a Polacy reagują dopiero, jak kogoś osobiście dotknie problem, taka jest mentalność ludzi polanych święconą wodą.

   Polubienie

 21. http://www.wprost.pl/ar/416083/Oblali-pomniki-zolnierzy-sowieckich-farba-Rusza-proces/
  „Pomniki tzw. Czterech Śpiących oraz Wdzięczności Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim dla niektórych są zakłamanym świadectwem w historii dziejów Polski. Dlatego ich pomazanie nie jest przestępstwem – uznał sąd. Ale to nie sąd rejonowy ma orzekać, komu należy się cześć, a komu nie – pisze Adam Leszczyński.” Czytaj więcej: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,14287492,Sad__Czterech_Spiacych_mozna_oblac_farba__bo_to_nie.html

  http://www.mmwroclaw.pl/459300/2013/9/13/legnica-skandal-podczas-obchodow-rocznicy-wyjscia-wojsk-radzieckich-z-miasta-wideo
  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-wroclaw,44/awantura-na-rocznice-wyjscia-wojsk-z-legnicy-nie-dla-biesiady-dla-okupantow,354368.html
  „Demonstrację Wszechpolaków przeciw fetowaniu 20. rocznicy wyjścia wojsk radzieckich z Legnicy Jacek Głomb przerobił na ciekawy happening. Gdy spod Pomnika Wdzięczności narodowcy ruszyli w kierunku teatru okazało się, że ich wściekłe hasła nie są w stanie przebić się przez radosną muzykę grającego na żywo zespołu Nesztojegore. Brunatna Polska spotkała się z kolorową. I przegrała.” Czytaj więcej: http://24legnica.pl/?p=16478

  PS Dla równowagi dodam, że „lewactwo” wcale nie zachowuje się lepiej, onegdaj Antifa napadła na grupę młodzieży składającej wieńce na grobie Józefa Stachniuka oraz dwukrotnie oblała farbą pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie (po prostej renowacji, ślad tamtego wydarzenia jest na nim widoczny do dzisiaj) – od tamtej pory, co roku w nocy z 10/11 listopada, jest on pilnowany przez grupę „narodowców” Sendeckiego i osoby towarzyszące. Po raz kolejny potwierdza się zasada, że skrajne przeciwieństwa: http://www.mmpoznan.pl/386732/2011/9/18/antyfaszysci-zaatakowali-manifestujacych-w-centrum-poznania-wideo są de facto tym samym! Polska nie ma być ani „brunatna”, ani „kolorowa” – tylko nasza wspólna – Słowiańska!

  Polubienie

   • Pomnik generała Czerniachowskiego Pieniężno: http://www.youtube.com/watch?v=6ln5Ni76kwI

    „Polskim patriotom, którzy złożyli hołd poległym żołnierzom Armii Radzieckiej, poległym za to abyśmy mogli żyć, CHWAŁA !!!
    W obecnym czasie trzeba do tego prawdziwej odwagi cywilnej. Taki sam gest w czasach głębokiego PRL-u miał zupełnie inny wydźwięk, najczęściej choć nie zawsze, przodowali w nim koniunkturaliści.”
    – Przecław

    Polubienie

 22. NARODZIE POLSKI, CO SIĘ Z TOBĄ STAŁO ?

  Narodzie polski, co się z tobą stało ?
  Czy do końca rozum ci zabrało ?
  Krew przelana we wspólnej walce, to jak krew brata
  A ty rękę podnosisz na jego pomnik, jak na pomnik kata.
  Neohitlerowca, neobanderowca, obecnego okupanta – traktujesz jak przyjaciela
  A Rosjanina, który oddał życie za ciebie – jak gangstera.
  To już się w głowie nie mieści, jakim można być tępakiem,
  Po praniu mózgu medialnym trzepakiem.
  Pomyśl Polaku, o grobach przodków swoich,
  Którzy na cmentarzu Łyczakowskim leżą, czy pod Lenino.
  O polskich pilotach poległych nad Londynem i o żołnierzach na Monte Casino.
  Pomyśl o tych Polakach, co ich groby w świecie
  Może ktoś ich również zniszczyć – chociażby w odwecie.
  Co wtedy powiesz, jak zareagujesz ?
  Czy będziesz go darzył szacunkiem, czy go wręcz oplujesz ?
  Nie dziw się zatem rusofobiczny Polaku marny,
  Że jesteś postrzegany jak nienormalny.
  Naród, który niszczy pomniki chwały żołnierskiej i groby poległych nie może liczyć na szacunek innych narodów.

  Jerzy Truchlewski

  Polubienie

  • Naród rozumiany jako homogeniczna wspólnota ludzi myślących podobnie i chcących tego samego to fikcja i wymysł idealistów i ideologów.
   Ci, którzy niszczczą lub chcą niszczyć pomniki pamięci żołnierzy Armii Czerwonej (ostatnio w Nowym Sączu) to nie naród a pijana nienawiścią do Rosjan swołocz naszpikowana agenturą żydowskiego okupanta Polski.

   Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.