FRANEK !!! RATUNKU !!! Bij kto w boga nadjordańskiego wierzy !!!

.

hqdefault

.

Franek! Fraaneeek!!!

Franciszku! Namiestniku pana naszego nadjordańskiego w Watykanie urzędujący! Na pomoc!!!

Poganie atakują świętą wiarę naszą!

Popatrz co dzieje się w twej świętej polskiej prowincji kościelnej. Popatrz  co ci popieprzeni katolicy wyprawiają!

.

.

Zamiast krzyżem leżeć przed świętymi obrazami, zamiast pościć i umartwiać się jakieś pogańskie tańce, podrygi i miotanie świętymi obrazami uskuteczniają. Panu naszemu nieskończenie niemiłosiernemu urągając, i panience przenajświętszej. I panu naszemu obrzezanemu z Nazaretu. I santo subito Wojtyle. Upada święta wiara w polskiej prowincji watykańskiej.  Zostaw więc Franek na chwilę twoich przyjaciół,
http://www.wprost.pl/ar/391819/Swiatowy-Kongres-Zydow-papiez-Franciszek-nie-jest-nam-obcy/
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zydzi-ciesza-sie-z-wyboru-papieza-izrael-zaprasza-do-siebie,311901.html
http://radtrap.wordpress.com/2012/01/22/pawel-vi-katolicko-zydowski-papiez/
i przyjeżdżaj do Polski na ratunek naszej najświętszej wiary.
A przynajmniej poproś naszego pryncypała w żydowskim niebie, aby nie grał w gumę i coś z tym plugawstwem uczynił. Kiedyś to co chwilę interweniował. A to potop zesłał, a to ogień i siarkę na Sodomę i Gomorę, a to za karę kogoś w słup soli zamienił, a to plagami egipskimi pogan przetrzebił,  a to falami morza czerwonego ich potopił, a to ogniem sprawiedliwym żywcem  grzeszników spalił (Nadaba i Abihu), a to ziemi pod buntownikami rozstąpić się nakazał, aby ich pochłonęła (Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem).
Tyle razy interweniował osobiście, tyle razy wywierał zemstę, karał bezlitośnie, kazał kamieniować, zabijać mieczem, wybrańcom pomagając w wyrżnięciu wrogów i bluźnierców.
http://biblia.pismo-swiete.pl/bogjestmiloscia.html

A teraz co? Ma w nosie to wszystko ? Co on sobie nie myśli? Ma coś z tym plugawstwem zrobić i już!

A za tym wszystkim to po prostu kryje się podstępny POGAŃSKI ATAK na świętą wiarę naszą i na nasz święty kościół wytykańsko-nadjordański. Bo tych podstępnych pogan namnożyło się w naszej katolickiej od 6 tysiący lat Polsce (arka Noego przybiła najpierw na jasną górę wysadzając na niej prawdziwych Polaków katolików) tyle co nie miara. I ze świętą wiarą naszą zawzięcie walczą szkody ogromne jej czyniąc. Nie zważają na to, że Polska zawsze była posłuszna Watykanowi. Jak papież zagwizdał i rozkazał na Moskwę iść i samozwańca wspierać – szli. Kazał iść pod Wiedeń – poszli. Za co potem Wiedeń rozbiorami odwdzięczył się w katolickim miłosierdziu i pokorze. Tak Watykanowi i katolicyzmowi służyli, że sami Polskę utracili. Ale dalej trwali w świętej wierze czekając na cud. I dalej na niego czekają…

A tutaj nagle takie rzeczy w świętej katolickiej polskiej powincji się dzieją.
Otóż to poganie (kto wie, czy to nie ten zawzięty wredny opolczyk za tym stoi) sporyszu do mąki świętej dosypali, z której hostie przenajświętsze są wypiekane i które w ciało pana naszego obrzezanego się zamieniają i wtedy jeść je możemy. No i pobożni pielgrzymi po tym jak komunię przenajświętszą spożyli, halucynować zaczęli i orgie pogańskie, piekielne ze świętymi obrazami czynić poczęli.
Z dobrze poinformowanych źródeł donoszą, że poganie zamierzają ponowić ich atak, dodatkowo mieszając do napojów wywar z jemioły i muchomorów czerwonych. Chcą pielgrzymów doprowadzić do takiego oszołomienia, aby ci prowadzeni przez kilku prowokatorów orgię bunga bunga uskutecznili. Całkiem bez okrycia, bezwstydnie, całkiem obnażonymi, tyle że po katolicku bez prezerwatyw.

.

bunga bunga

.
Do tego dopuścić nie możemy!

Dlatego Franek ratuj! Interweniuj u szefa w niebie, a ja będę miał wszystko na oku. Jak będzie coś ważnego – uprzejmie doniosę.

Owieczka.

ps.

Jako owieczka gorliwie wierząca w nieskończenie niemiłosiernego biblijnego podsuwam tobie,  Franek, kilka rozwiązań:

– tych pogano-heretyków-bluźnierców-świętokradców należy miłosiernie i po katolicku ekskomunikować i przeklnąć. Przecież obrazem santo subito Wojtyły tak machali, że mu jarmułka z łepetyny spadła. Podsuwam ci gotową formułkę jednego z twoich poprzedników:

„Mocą Najwyższego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, mocą Świętych kanonów, Niepokalanej Dziewicy Marii, Matki i piastunki Zbawiciela, mocą potęg niebieskich, Aniołów, Archaniołów, Tronów, Cherubinów i Serafinów, mocą wszystkich świętych patriarchów i proroków, apostołów i ewangelistów, mocą świętych Młodzianków, śpiewających przed barankiem pieśń nieustanną, mocą świętych męczenników i wyznawców, świętych panien i wszystkich wybranych bożych, ekskomunikujemy, przeklinamy i wyłączamy uczestników „happy czadu” z świętego kościoła Boga najwyższego, ażeby byli męczeni strasznymi mękami wraz z Dadanem i Abironem i z tymi, którzy mówią do Pana Boga: „Odstąp od nas, nie chcemy żadnej z dróg Twoich!”. A tak jak ogień jest tłumiony przez wodę, tak światło ich niech zgaśnie na wieki. Niech Ojciec, Syn i Duch Święty przeklnie ich. Niech będą potępieni gdziekolwiek się znajdzą: w domu, lub na polu, na wzgórzu, lub w dolinie, w wodzie, lub w powietrzu. Niech Maria Panna, święty Michał, św. Jan, święci Piotr i Paweł przeklną ich.
Niech będą przeklęci jako żyjący i jako umierający, jako jedzący i jako pijący, jako łaknący i jako pragnący, jako śpiący i jako drzemiący, jako czuwający i jako odpoczywający, jako stojący i jako siedzący, jako chodzący i jako siedzący i jako broczący we krwi. Niech będą przeklęci w mózgach swoich. Niech będą przeklęci we wszystkich swoich zdolnościach. Niech będą przeklęci we włosach swoich. Niech będą przeklęci w czapkach i wiankach na głowach swoich. Niech będą przeklęci w skroniach swoich, w czołach swoich, w uszach swoich, w brwiach swoich, w szczękach swoich, w siekaczach i zębach trzonowych swoich, w ustach i w gardłach swoich, w barkach i napiąstkach swoich, w ramionach, i w rękach i w palcach swoich. Niech będą potępieni w ustach, w swojej piersi, w swoim sercach i we wszystkich wnętrznościach swoich. Niech będą potępieni w udach, biodrach, w kolanach swoich. Niech będą potępieni w goleniach, w stopach i w palcach swoich. Niech będą przeklęci we wszystkich połączeniach ciała swojego, od wierzchu głowy, aż do spodu stóp. Niech nie zostanie szelest po nich.
Niech Syn żyjącego Boga, ze wszystką chwałą majestatu swego przeklnie ich. Niech niebiosa, ze wszystką mocą, jaka się w nich porusza, powstaną przeciw nim, przeklną ich i potępią ich. Tak niech się stanie. Amen.”

-w dalszej kolejności należy ich wszystkich egzorcyzmować. Niech słudzy boży zaprawieni w bojach z Lucyferem wypędzą z nich te tabuny szatanów i pogańskich demonów, które ich opętały. Opornych należałoby w razie konieczności przypiec świętym płomieniem świętej inkwizycji.

– Należy bowiem przywrócić świętą inkwizycję. Cennik usług kata inkwizycji możemy w całości przejąć od naszych umiłowanych barci niemieckich katolików:

Cennik usług został zatwierdzony przez Arcybiskupstwo Kolonii w 1757 r. Pomimo że, wcześniej już Arcybiskupstwo Kolonii przyznało głównemu katu stałe dochody roczne w wysokości osiemdziesięciu reichstalarów i dwudziestu alb oraz dwudziestu małdratów ziarna i czterech fur drewna, okazało się, te w trakcie wykonywania egzekucji i innych czynności z nimi związanych, a także już po ich wykonaniu, pojawia się tyle nieuzasadnionych i wygórowanych żądań zwrotu jakoby poniesionych dodatkowych kosztów, że stało się to poważnym obciążeniem dla Najwyższego Sądu Arcybiskupa Elektora. Z tej też przyczyny, aby położyć kres owym żądaniom, arcybiskupstwo zmuszone jest wydać następujące rozporządzenie, na mocy którego dla każdej czynności kata ustala się należne wynagrodzenie, którego wysokość podana jest poniżej:

CENNIK
(ceny w reichstalarach i albach)

1. 

Za rozrywanie na ćwierci czterema końmi

5 rt 26 a

2. 

Za ćwiartowanie

4 rt

3. 

Za sznur niezbędny do tego celu

1 rt

4. 

Za rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku. włączając w to cenę sznura, gwoździ i transportu

5 rt 26 a

5. 

Za ścięcie i spalenie na stosie, wraz z wszelkimi kosztami

5 rt 26 a

6. 

Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu

2 rt

7. 

Za uduszenie i spalenie na stosie

4 rt

8. 

Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu

2 rt

9. 

Za spalenie żywcem

4 rt

10. 

Za sznur oraz przygotowanie i podpalenie stosu

2 rt

11. 

Za łamanie kołem żywcem

4 rt

12. 

Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego celu

2 rt

13. 

Za zdjęcie ciała przytwierdzonego do koła

2 rt 52 a

14. 

Za samo ścięcie 

2 rt 52 a

15. 

Za sznur niezbędny do tego celu oraz za chustę do przykrycia twarzy

1 rt

16. 

Za wykopanie dołu i złożenie w nim ciała

1 rt 26 a

17. 

Za ścięcie i rozpięcie ciała na kole

4 rt

18. 

Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego, a także za chustę 

2 rt

19. 

Za odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie; łącznie

3 rt 26 a

20. 

Za dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem 

1 rt 26 a

21. 

Za niezbędne do tego sznur i chustę 

1 rt 26 a

22. 

Za ścięcie i zatknięcie głowy na palu

3 rt 26 a

23. 

Za sznur i chustę niezbędne do tego

1 rt 26 a

24. 

Za ścięcie, rozpięcie ciała na kole i zatknięcie głowy na palu; łącznie

5 rt

25. 

Za niezbędny do tego celu sznur, łańcuchy i chustę 

2 rt

26. 

Za powieszenie

2 rt 52 a

27. 

Za niezbędne do tego sznur, gwoździe i łańcuch

1 rt 26 a

28. 

Zanim rozpocznie się egzekucja: za szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, niezależnie od wyżej wspomnianej opłaty za powieszenie; każdorazowo

0 rt 26 a

29. 

Za całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem

5 rt

30. 

Za sznur, szczypce i nóż używane zazwyczaj przy tej okazji

2 rt

31. 

Za przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki

1 rt 26 a

32. 

Jeśli ktoś sam się powiesi, utopi lub w inny sposób pozbawi życia za jego odczepienie i przeniesienie, a także wykopanie dołu, w którym można złożyć zwłoki

2 rt

33. 

Za wygnanie człowieka z miasta lub z kraju 

0 rt 52 a

34. 

Za chłostę w więzieniu, wliczając w to rózgi

1 rt

35. 

Za obicie

0 rt 52 a

36. 

Za postawienie pod pręgierzem

0 rt 52 a

37. 

Za postawienie pod pręgierzem i wychłostanie, wliczając w to sznur i rózgi.

1 rt 26 a

38. 

Za postawienie pod pręgierzem, napiętnowanie i wychłostanie, wliczając w to węgle, sznur i rózgi, a także maść używaną przy piętnowaniu

2 rt

39. 

Za zbadanie więźnia po napiętnowaniu

0 rt 20 a

40. 

Za przystawienie drabiny do szubienicy, bez względu na to, czy tego samego dnia ma być powieszona tylko jedna, czy też więcej osób 

2 rt

  WYNAGRODZENIE ZA TORTURY

41. 

Za wzbudzenie strachu poprzez okazanie narzędzi tortur 

1 rt

42. 

Za torturę pierwszego stopnia

1 rt 26 a

43. 

Za wyłamanie i zmiażdżenie kciuka

0 rt 26 a

44. 

Za torturę drugiego stopnia, włączając w to późniejsze nastawienie stawów oraz cenę maści, której się przy tym używa 

2 rt 26 a

45. 

jeśli wszelako jakaś osoba zostanie jednocześnie poddana torturom obydwu stopni, kat ma otrzymać zapłatę za obydwa stopnie tortur, nastawianie stawów i maść, za co wszystko należy mu się

6 rt

46. 

Za podróż i wydatki codziennie, za każdy dzień, wyłącznie jednak te dni, w czasie których dokonuje on egzekucji lub torturuje, bez względu na to, czy za dni te ukarany będzie tylko jeden, czy też więcej przestępców

0 rt 48 a

47. 

Za wyżywienie dziennie

1 rt 26 a

48. 

Za każdego z pomocników dziennie 

0 rt 39 a

49. 

Za wynajęcie konia wraz ze stajnią i obrokiem dla niego, opłata dzienna

1 rt 16 a

50. Jeśli tortury lub egzekucja odbywają się w Kolonii, kat winien otrzymać za wykonane czynności wynagrodzenie według powyższego cennika bez jakichkolwiek dodatków za koszta nadzwyczajne, takie jak podróż, diety, wyżywienie, siano i obrok dla konia, i winien być całkowicie usatysfakcjonowany wspomnianym wynagrodzeniem
51. Kiedy dokonuje on egzekucji w Melaten i Deutz, otrzymuje dodatkową opłatę za siano dla konia i nic ponadto
52. Jako że punkty 16, 32 i 40 niniejszego rozporządzenia nakładają się na kompetencje grabarza, przeto grabarz powinien także otrzymywać stosowne wynagrodzenie
53. Jeśli kat wykonywać będzie swoje rzemiosło dla tych, którzy są bezpośrednimi wasalami arcybiskupstwa lub wasalami tychże wasali, winien on otrzymać wynagrodzenie o jedną trzecią większe od podanego wyżej, a to z przyczyny. że nie dokładają się oni do rocznej pensji, jaka jest mu wypłacana.
54. Wasale owi mają obowiązek zatrudniać wyłącznie jego, w żadnym wypadku nikogo obcego, bez względu na to jakiego rodzaju egzekucja ma być przeprowadzona
55. Ponieważ uskarżano się wielokrotnie, że podczas egzekucji, którymi kieruje urzędnik arcybiskupstwa, kat ośmielał się żądać pewnych sum pieniężnych lub jako dodatku do obowiązujących opłat lub zamiast nich, praktyka ta, jako wyraźne nadużycie, ma się raz na zawsze skończyć. Z tego też względu nakazujemy, by wszyscy urzędnicy arcybiskupstwa trzymali się wyżej wymienionych zasad i płacili katu wyłącznie przewidziane niniejszym stawki i nic ponadto; mają oni także każdorazowo rozliczać się z nich i przedstawiać skarbowi arcybiskupa stosowne pokwitowania

 

https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/18/koszmarna-morda-katolicyzmu-1/

 

– Należałoby wszystkich wysłać do uzdrowiciela duszy i ciała przybyłego prosto z Afryki.
http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130319/MAGAZYN01/130319527

– W ostateczności sięgniemy do broni najbardziej wypróbowanej w historii matki naszej, świętego kościoła watykańsko-nadjordańskiego jaką jest wyprawa krzyżowa. Tak tak  – wyprawa krzyżowa. Czyli święta krucjata.Taka prawdziwa, z rycerzami, mieczami, paleniem, rabowaniem i gwałceniem kobiet włącznie. Przecież nie możemy siedzieć i bezczynnie patrzeć na to,  co to plugawstwo wyprawia. A jak Franek dasz dyspense od gwałtów i rabunku, to ochotników będzie, że cho cho. Ponadto mamy u nas wielkiego przyjaciela naszych katolickich braci niemieckich krzyżaków – ksiendza prałata Kneblowicza.kto jak kto, ale on zaknebluje już pogaństwo. Poprosi tylko naszych braci krzyżaków o jedną chorągiew rycerzy i dwa hufce knechtów. Najedziemy Kaszuby i kamień na kamieniu nie pozostanie w tej pogańskiej krainie. Urządzimy tym pogano-heretykom pokaz potęgi i niezłomności naszej świętej wiary. Aż łza w oku kręci się na myśl, że powrócą stare piękne czasy, gdy wrogów krzyża tratowało się i rozrywało końmi, cięło mieczami i toporami, mordowało się ich bez pardonu, kładło się ich pokotem. Panu naszemu ku chwale wiekuistej – amen.

A tak na poważne – kompletnie zbaraniałem, gdy obejrzałem ten film. Zastanawiam się co tam jest grane.

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

22 komentarze do “FRANEK !!! RATUNKU !!! Bij kto w boga nadjordańskiego wierzy !!!

 1. „Zastanawiam się co tam jest grane.”

  Chyba chodzi o to żeby Maryśka i wszyscy święci też sobie raz do roku potańczyli, ile można stać w jednym miejscu i się umartwiać. 😀 Cyrk piękny, nie mogę łez powstrzymać.

  Polubienie

 2. Kto wie czy ten zwyczaj nie ma Słowiańskiego źródła, w końcu Kaszëby do tej pory boże narodzenia zwą słowem Gòdë, czyżby święto Godowe?

  Polubienie

  • Zapewne, niemniej w połączeniu z chrześcijańskim kultem wypada co najmniej komicznie. Chrześcijanie sami się kompromitują nienawidząc pogan a jednocześnie czerpiąc pełnymi garściami z rodzimych tradycji.

   Polubienie

 3. „WTF..??!!” chciałoby się powiedzieć..
  Panie Andrzeju – dawno tak się nie uśmiałem! Nie miałem bladego pojęcia, co w tej pięknej krainie się wyrabia, kiedy nie patrzę..
  Tutaj nie można już mówić o absurdzie. To jest zapewne forma jakiejś choroby nabytej, bo przecież dziedziczną nie można jej nazwać. Wszak nie rodzimy się piewcami patologii z mózgiem, który się zwija zamiast rozwijać. Przykre jest jedynie to, że banda pedofilów i wrogich polskości koczowników wciąga w swe makabryczne harce dzieci i młodzież piorąc im przykładnie mózgi na resztę życia.. Czemu te dzieci winne – pytam się..?

  Polubienie

 4. Fred i tenhi:

  Gdyby żydłactwu odebrać wszystko, co od nas – pogan -sobie przywłaszczyli, to by im pozostał tylko szabat i rytualne picie krwi i jedzenie ciała ich obrzezanego cieśli. Bo tylko to jest ich własne, żydłackie. Całą resztę sobie przywłaszczyli – łącznie z niedzielą – dniem Słońca, krzyżem (tyle że solarny przerobili na katowski, rzymski), datami świąt, sianem pod obrusem na Szczodre Gody, kolędowaniem i pisankami na Jare Gody.
  Bo to wszystko to są nasze pogańskie tradycje – przywłaszczone przez żydłactwo i przerobione na „katolickie”.

  roomzeis:


  „Tutaj nie można już mówić o absurdzie. To jest zapewne forma jakiejś choroby nabytej, bo przecież dziedziczną nie można jej nazwać. Wszak nie rodzimy się piewcami patologii z mózgiem, który się zwija zamiast rozwijać.”

  Od dawna nazywam tę żydłacką ideologię nadjordańską dżumą duchową. Bo to jest rzeczywiście niezwykle zjadliwa i utrzymująca się od dwóch tysięcy lat duchowa dżuma. Działa przeraźliwie odmóżdżająco. Z tym, że te akurat jej objawy (na filmie) są cokolwiek oryginalne.

  „Przykre jest jedynie to, że banda pedofilów i wrogich polskości koczowników wciąga w swe makabryczne harce dzieci i młodzież piorąc im przykładnie mózgi na resztę życia.. Czemu te dzieci winne – pytam się..?”

  No właśnie. I w tej zdziczałej odmóżdżonej żydo-anty-cywilizacji łacińskiej na coś takiego paragrafu nie ma.

  Polubienie

 5. P.S.
  „Unieszkodliwił go całkowicie”…….
  A całkowitą również nieprawdą okazuje się, iż Krzyżacy w imię krzyża, największej tudzież świętości dopuszczali się „nieprawości”. Nie mówiąc o tym, iż Sienkiewicz wmawia czytelnikowi, iż praktykujący Rodzimą Wiarę Polacy wykazywali tym samym „zacofanie”…
  Tak bredzącego czarnowieprzysty nie słyszałem od dawna. Ale zgodzić się z nim muszę: zadajmy sobie trochę trudu i starajmy się poznać prawdę o historii, w szczególności o krucjatach.. Oj, przydałoby się podręczniki do historii zredagować.

  A na koniec najlepsze cytaty do zapamiętania:
  „No, po prostu – taka jest niestety uroda wojen.”. „Działo się”. „Cesarza, jako zbrojnego ramienia papiestwa”. „To była jedna wielka rodzina europejska, katolicka” – ten trzeci dość wymowny i jakże dzisiejszy. „To była piękna bitwa!”.
  Łeb przykładnie obić o ścianę należałoby – klecha bredzi jak potłuczony. I nie ma to jak dziecka chcącego kontynuować naukę na wstępie zapytać o największe rzezie w historii świata.. Oni naprawdę mają łepetyny ciężko sponiewierane. Faktycznie – za to paragrafu nie ma.

  Polubienie

 6. roomzeis:

  “No, po prostu – taka jest niestety uroda wojen.”. “Działo się”. “Cesarza, jako zbrojnego ramienia papiestwa”. “To była jedna wielka rodzina europejska, katolicka” – ten trzeci dość wymowny i jakże dzisiejszy. “To była piękna bitwa!”.
  Łeb przykładnie obić o ścianę należałoby – klecha bredzi jak potłuczony. I nie ma to jak dziecka chcącego kontynuować naukę na wstępie zapytać o największe rzezie w historii świata.. Oni naprawdę mają łepetyny ciężko sponiewierane. Faktycznie – za to paragrafu nie ma.”

  No właśnie – żydłactwo bredzi w ich propagandzie – Słowianie-poganie byli barbarzyńcami, a dżuma przyniosła im cywilizację, „ład boży” i religię miłości. No bo niby obrzezany cieśla nakazał wybaczać, miłować nieprzyjaciół i nadstawiać drugi policzek. A mimo to „działo się”.
  Oczywiście, że „działo się”, bo jewangeliczny podżegacz obrzezany cieśla zapowiedział:

  “Nie myślcie, że przybyłem, aby przynieść pokój na ziemi: Nie przynoszę pokoju, ale miecz. Gdyż przybywam, aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę ze swą matką oraz synową ze swą teśiową i wrogiem człowieka będą ci z jego najbliższego otoczenia.”

  No i dlatego zgodnie z zapowiedzią żydowskiego mędrka „działo się” i wrogiem człowiekowi byli ci z jego najbliższego otoczenia. I dlatego w „katolickiej rodzinie” tak nawzajem bracia-katolicy-Niemcy-krzyżacy mordowali się z ich braćmi-katolikami-żydłakami-katopolakami. Zresztą wtedy wszyscy katolicy mordowali się nawzajem na okrągło. Nawiet papieże mordowali konkurencyjnych papieży.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy_VII
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XII_%28papie%C5%BC%29
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pornokracja

  „Słowo stało się ciałem” i „katolicka” ziemia spływała krwią bratnich katolików. O krwi pogan nie wspominamy nawet, bo to byli podludzie i tych mordowano ku większej chwale bożej. Chwała na wysokości bogu a na ziemi rzezie i krew ludzi dobrej woli.

  Czyż można być jeszcze gorszym hipokrytą od katolików?

  zbigniew1108:

  Skończ Waść, wstydu oszczędź.

  Jam z Kluczborka i płonę ze wstydu, gdy widzę tę migawkę.

  Polubienie

 7. Spokojnie! Ewangelizacja idzie z duchem czasu, ale nie trywializuje sakramentu pokuty. Noc Konfesjonałów 3.0 to baza informacji o tym, gdzie dziś będziemy mogli przystąpić do spowiedzi przez całą noc. A dla nieprzygotowanych – aplikacja na smartfona z rachunkiem sumienia.

  http://agnieszkamorzy.natemat.pl/9029,spowiedz-przez-internet

  Ciekawe czy będzie do ściągnięcia na telefon
  aplikacja Zbawienie?
  Klikasz,proszę czekać wgrywa się…
  Pyk-jesteś zbawiony
  a w pakiecie masz jeszcze komplet 12 darmowych zbawień dla abonentów tej samej sieci
  oraz 6 autojewangelizacji,w razie gdybyś zaczął myśleć tzn został wystawiony na próbę.

  Polubienie

 8. (…)„Ty! To już jest jakieś inne państwo!”(…)
  (…)„W DOLE KILKADZIESIĄT OSÓB TAŃCZY DO MUZYKI I BAWI SIĘ.”(…)
  (…)„Ostrożnie. Tam jednak też same baby.”(…)
  (…)„Przyszłyście szpiegować? Siostrzyczki z Archeo!”
  „Ty, one są jakieś inne…”
  „Całkiem… całkiem… inne…”(…)
  [od 1h12m26s]:

  (…)„To jakieś nowe koczowisko dekadencji.”
  „Aha. Likwidujemy jedno, a na to miejsce powstają następne!
  O co im chodzi?”(…)
  [od 1h14m38s]:

  Polubienie

  • Jakie piękne drzewo, odrzuciło płytką warstwę religii, ups przepraszam kory i pokazało swoje wnętrze.

   Polubienie

 9. W sumie wykład bardzo pouczający. Przecież słowa sukienkowego można by odnieść również do Świętych wierzeń naszych przodków na które została przeniesiona korona jakiś dziwnych nadjordańskich wymysłów, które nijak mają się do rzeczywistości i natury. A co do dwóch części o Krzyżakach, to słuchajcie miedzy wierszami. On mimowolnie mówi prawdę o tym co się działo, choć ubarwia to na judeochrześcijańską modłę.

  Polubienie

  • Mezamir:

   Dużo treści, mało konkretów…
   Oto mój program:

   Postulaty polityczno – gospodarcze:

   1. Występienie Polski z bilderbergowskiej Unii Jewropejskiej i zerwanie konkordatu z Watykanem!
   2. Wystąpienie Polski ze zbrodniczego, banksterskiego NATO!
   3. Nacjonalizacja banków. Pieniądze emituje państwo a nie banksterzy!
   4. Likwidacja złodziejskich giełd.
   5. Nacjonalizacja kluczowych gałęzi gospodarki – przemysł wydobywczy, metalurgia, energetyka, komunikacja, transport.
   6. Odbudowa armii wykorzystywanej JEDYNIE do obrony granic Polski.
   7. Delegalizacja agenturalnych partii realizujących obce interesy.
   8. Trybunały ludowe dla zdrajców, renegatów i agentów obcych interesów bez względu na zajmowane stanowiska.
   9. „Odkręcenie” trwającego od 1989 roku szabru majątku narodowego w ramach złodziejskiej „prywatyzacji”. Przywrócenie państwu stanu posiadania z roku 1989.

   Postulaty kulturowo – społeczne:

   1. Odbudowa i otoczenie opieką państwa naszej własnej, słowiańskiej, pogańskiej, przedżydowskiej tradycji, kultury i tożsamości.
   2. Oddanie Rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez katolicyzm pogańskich miejsc kultu.
   3. Zakaz finansowania przez państwo kościołów i religii wrogich kulturze słowiańskiej.
   4. Oczyszczenie przestrzeni publicznej z symboli żydowskich religii monoteistycznych, wrogich Duchowi Słowiańszczyzny.

   Polubienie

 10. No dawno się tak nie uśmiałam…:) Co to w ogóle było?!!!! Mezamir absolutnie popieram Twoje postulaty! Dość już tej skrajnej głupoty i prymitywnej mentalności, która rządzi tym krajem! Ale do tego wspaniałego programu potrzebni nam są Pleyadanie! Zwykli głupi ludzie nic sami nie zrobią. Tu potrzebna jest pomoc wyższej cywilizacji.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.