Antysłowiański plugawy bełkot odmóżdżonego katolika…

.

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

.

Mam na myśli plugawy bełkot Pawła Babija, który w niewyobrażalny sposób plugawi pamięć o Słowiańszczyźnie Połabskiej. Która dwa wieki dłużej niż państwo Piastów broniła naszej wiary i tożsamości przed nadjordańską dżumą i buldożerem jahwizmu. Ta kanalia dotknęła mnie osobiście do żywego z tego również powodu, że moi przodkowie po mieczu pochodzą właśnie z Połabia.

Kanalia Babij spłodziła kolejny odmóżdżający bełkotliwy tekst pt: „Sposoby zabijania chrześcijan przez pogańskich Słowian Zachodnich w świetle wydarzeń 1066 roku.”
http://www.academia.edu/3473329/Sposoby_zabijania_chrzescijan_przez_poganskich_Slowian_Zachodnich_w_swietle_wydarzen_1066_roku

Zanim przystąpię do rozdeptania tego parszywego żydłackiego karalucha winy jestem czytelnikom ważne ogólne wyjaśnienie – chodzi o to, że kanalia Babij powołuje się w jego bełkocie na dokumenty żydłackich kronikarzy i propagandystów. Otóż jest rzeczą niezwykle ważną, aby wiedzieć, że fałszowanie dokumentów i bezecne kłamstwa propagandowe były obok mordowania opornych podstawowym narzędziem „głoszenia jewangelii” przez zaślepione fanatyzmem żydłactwo.

Najbardziej znanym i oczywistym fałszerstwem żydo-katolickiego Watykanu jest tzw. „Donacja Konstantyna” w której hersztowie Watykanu obdarzają siebie rozlicznymi nadaniami majątkowymi oraz władzą polityczną:

–    biskup Rzymu, jako następca świętego Piotra, uznany zostaje za ważniejszego od biskupów Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy oraz wszystkich pozostałych biskupów świata,
–    wzniesiona przez Konstantyna Bazylika św. Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską,
–    kościoły św. Piotra i św. Pawła otrzymują liczne bogactwa,
–    najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie,
–    papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz, wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki; Sylwester miał jednak odmówić noszenia korony, w związku z czym cesarz przyznał mu prawo do noszenia wysokiej białej czapki,
–    papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu.

Niezwykle zuchwałym fałszerstwem było wstawienie na przełomie III i IV wieku przez nieznanego żydo-chrześcijańskiego kopistę wstawki o obrzezanym cieśli jako o „Chrystusie” w piśmie Flawiusza:

„W tym czasie stał się przyczyną nowych zaburzeń niejaki Jezus, człowiek mądry, jeżeli w ogóle można go nazwać człowiekiem. Czynił bowiem rzeczy niezwykłe i był nauczycielem ludzi, którzy z radością przyjmują prawdę. Zjednał sobie wielu Żydów, jak też i Greków. On to był Chrystusem. A gdy wskutek doniesienia najznakomitszych u nas mężów Piłat skazał go na śmierć krzyżową, jego dawni uczniowie nie przestali go miłować, bo trzeciego dnia ukazał się im znów jako żywy, co o nim, jak i wiele innych zdumiewających rzeczy przepowiedzieli boscy prorocy. I odtąd, aż po dzień dzisiejszy, istnieje społeczność chrześcijan, którzy od niego otrzymali tę nazwę”.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Testimonium_Flavianum

Co dziwne, dopiero żyjący w latach ok 260 – 340 żydłacki pisarz, teolog i „historyk” Euzebiusz z Cezarei w pismach Flawiusza ten fragment o obrzezanym cieśli znalazł i na niego się powoływał. Natomiast znający pisma Flawiusza wcześniejsi żydłaccy pisarze, jak  Teofil z Antiochii, Justyn, Mincjusz Feliks, Klemens z Aleksandrii, Tertulian i Orygenes, choć pisma Flawiusza znali i czytali, owego fragmentu o obrzezanym cieśli nie znaleźli w nich. Orygenes nawet zarzucał Flawiuszowi, że nie uznał on mesjanizmu obrzezanego cieśli. A potem ktoś zrobił hokus-pokus i nagle w pismach Flawiusza znalazła się wstawka o obrzezanym cieśli – „chrystusie”. Nie podlega więc wątpliwości, że jakiś kopista, lub sam Euzebiusz, wstawkę o chrzystusie-obrzezanym cieśli w pismach Flawiusza dopisał, oryginał zniszczył i dla potomnych pozostała sfabrykowana w ten sposób fałszywka.

Kolejnym ważnym wyjaśnieniem wstępnym jest przypomnienie „zwyczajów” panujących w samym Watykanie w tamtym okresie. Przytoczę (kolejny już raz) niezwykle istotną wypowiedź o tym. Istotną z tego względu, że pochodzi z ust nie wroga żydłackiej dżumy, a z ust żydłackiego biskupa Arnulfa z roku 991:

“O Rzymie, pożałowania godny, który naszym przodkom ukazałeś jaśniejących chwałą ojców, nasze zaś czasy napełniłeś strasznymi ciemnościamihańbiącymi nas po wieki!… Czegóż bowiem nie widzieliśmy w tych czasach? Widzieliśmy, jak Jan z przydomkiem Oktawian, żył w bagnie rozpusty;on też uknuł spisek przeciwko temu Ottonowi, którego przedtem koronował na cesarza. Gdy Jan został wypędzony, wybrano papieżem Leona Neofitę. Lecz kiedy cesarz Otto opuścił Rzym, Oktawian wrócił do miasta, zmusił do ucieczki Leona, Janowi Diakonowi  ociął nos, palce prawej ręki i język i dokonawszy w mieście rzezi wielu wybitnych ludzi wkrótce zmarł. Na jego miejsce wybrali Rzymianie Bebedykta Diakona z przydomkiem Gramatyk. Na niego też wkrótce uderzył Leon Neofita ze swoim cesarzem, obległ, pojmał, złożył z urzędu i skazał na dożywotnie wygnanie do Niemiec. Po cesarzu Ottonie I nastąpił Otto II, przewyższający wszystkich władców naszych czasów siłą oręża, rozumem i wiedzą. W Rzymie na stolicy papieskiej zasiadł zaś straszliwy potwór, Bonifacy, najbardziej nikczemny ze wszystkich ludzi, splamionyrównież  krwią poprzedniego papieża. Lecz i ten, jakkolwiek wygnany i potępiony na wielkim synodzie, wrócił po śmierci świątobliwego Ottona do Rzymu. Piotra, znakomitego męża apostolskiego, który był przedtem biskupem padwii, przysięgą zapewniwszy mu bezpieczeństwo, usunął z zamku rzymskiego, złożył z urządu i pohańbionego ohydą więzienia zabił. Czy istnieje nakaz, aby takim potworom ludzkim, pełnym hańby, pozbawionym wiedzy o rzeczach boskich i ludzkich, podlegał nieprzeliczony zastęp kapłanów Boga znanych na świecie z nauki i życie pełnego zasług?”

Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że żydłacki biskup i tak upiększał rzeczywisty obraz nadjordańskiej dżumy, której sam był hierarchą i niewolnikiem, to możemy sobie wyobrazić, jak ona wyglądała, skoro sami papieże byli mordercami, katami i oprawcami konkurencyjnych papieży.

Po tych wyjaśnieniach wstępnych można przystąpić do rozdeptania żydłackiego karalucha…
Naturalnie nie będę cytował i demaskował wszystkich bzdur, kłamstw i pomówień kanalii Babija. Wystarczy, że wskażę  i zdemaskuję ich kilka. Cała reszta jest takim samym żydłackim bełkotem.

Już w pierwszym zdaniu mamy przykład załgania tej kanalii:

„Za najbardziej jaskrawy przykład nienawiści barbarzyńców do chrześcijaństwa uchodzićmoże w naszych oczach Słowiańszczyzna Połabska.”

Otóż barbarzyńcami było żydłactwo pchające się na chama tam, gdzie go nie chciano. O zbrodniach samych papieży, o mordowaniu konkurencyjnych papieży, o ich okaleczaniu i morzeniu głodem wspominał biskup Arnulf i jego świadectwo jest niepodważalne. Przy czym barbarzyńskość i zbrodniczość nadjordańskiej dżumy utrzymywała się przez wiele wieków. Doskonale świadczy o tym cennik za usługi kata inkwizycji z roku 1757 roku:
 

“…rozrywanie na ćwierci czterema końmi, ćwiartowanie, rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku [katolicki szacunek dla ludzkich zwłok – przyp. opolczyk], ścięcie i spalenie na stosie, uduszenie i spalenie na stosie, spalenie żywcem, łamanie kołem żywcem, ścięcie i rozpięcie ciała na kole, odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie, dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem, ścięcie i zatknięcie głowy na palu, szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem, przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki.

https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/20/koszmarna-morda-katolicyzmu-2/

Barbarzyńska zbrodniczość katolików odezwała się też w ludobójstwie dokonanymm podczas II wojny światowej przez ultrakatolickich szowinistów chorwackich, którzy z niewyobrażalnym okrucieństwem mordowali swe ofiary.
http://yogin.pl/satya/kosciol-katolicki/883-mroczne-dzieje-katolicyzmu-ustasze-balkanscy-krzyzowcy-piusa-xii.html?showall=1
Okazali się oni godnymi kontynuatorami wielowiekowej ludobójczej tradycji zbrodniczej nadjordańskiej dżumy i katolickiego barbarzyństwa.

Opisując wydarzenia sprzed ok. 1000 lat na ziemiach słowiańskich należy pamętać i o tym, że:

– To żydłactwo pchało się na pogańskie tereny, niszcząc święte miejsca pogan – a nie odwrotnie.
– To żydłactwo z wolnych ludzi robiło chłopstwo pozbawione praw – a nie odwrotnie.
– To żydłactwo rabowało pogańskie ziemie i niszyło słowiańską wiarę i kulturę odmóżdżającym kultem obrzezanego Galilejczyka i ludobójczego żydowskiego bożka – a nie odwrotnie.
– To żydłactwo organizowało zbrodnicze agresje – krucjaty – przeciwko Słowianom, chcąc ich podbić, zniewolić skatoliczyś i przerobić w niewolników Watykanu – a nie odwrotnie.
– Słowianie jedynie bronili się przed naporem zbrodniczego, barbarzyńskiego, chciwego buldożera jahwizmu.

W tym miejscu kanalii Babijowi przytoczę kilka cytatów z żydłackich kronik:

“Poza tym, jeśli chodzi o moralność i gościnność, trudno by znaleźć lud bardziej zacny i szlachetny.”
Helmold, kronikarz z drugiej połowy XII w.

„U was, chrześcijan ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach. U nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii”.
Kronikarz biskupa Ottona Mistelbacha

Tyle o imputowanym przez kanalię Babija domniemanym barbarzyństwie Słowian.

Kanalia Babij przywołuje postać obmierzłego żydłaka Gotszalka, obodryckiego zdrajcy i renegata. Którego rodacy za zdradę i renagactwo po prostu – całkiem słusznie zresztą – ukatrupili. Zdrajcom i renegatom, sprzedawczykom własnej tożsamości za żydłackie przywileje należała się śmierć. Na nic innego nie zasługiwali.  A to, co nazywa kanalia Babij i wikipedia „reakcją pogańską” Obodrytów (i u nas) było w pełni usprawiedliwioną i zrozumiałą wolą powrotu Obodrytów (i naszych przodków) do słowiańskiej tradycji i  tożsamości połączone z wypędzeniem mściwej, zbrodniczej, barbarzyńskiej i chciwej nadjordańskiej dżumy.

Ciekawe, dlaczego kanalia Babij nie wspomniał o katolickim zbrodniarzu Geronie, który w roku 939 zorganizował ucztę, na którą zaprosił 30 naczelników plemion łużyckich i serbskich i podstępnie otruł ich.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gero_%28margrabia_Marchii_Wschodniej%29
I dlaczego nie wspomniał o fanatyku-zbrodniarz-katoliku Albrechcie Niedźwiedziu – jednnym z przywódców krucjaty przeciwko naszym słowiańskim przodkom.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA
Tego katolickiego fanatyka-zbrodniarza (aż dziw, że go Watykan za zasługi dla żydo-katolicyzmu nie kanonizowano) w uznaniu za jego zbrodnie przeciwko Słowianom Hitler uczynił patronem NSDAP.

W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję. Bo żydłacka propaganda wciąż bije pianę, że Hitler był poganinem. Otóż – gdyby tak rzeczywiście było, to wybrałby on zapewne jako patrona dla NSDAP jakiegokolwiek pogańskiego teutońskiego wodza. A nie ultrakatolika Albrechta – zabójcy Słowian.

Szczytem żydłackiego pomówienia w wykonaniu kanalii Babija jest pisanie o rzekomo rabunkowym (z niskich pobudek) motywie zabicia rzekomo przez Słowian kilku zawszonych żydłackich pustelników-gołodupców.

Dlaczego napisałem „zawszonych”? Nie jest żadna przesada ani obraźliwy „epitet” a stwierdzenie faktu. W tamtych czasach jedną z cech wyznawców żydłackiej dżumy było umartwianie się plgawemu Jahwe ludobójcy ku upoodobaniu – m.in. przez niemycie się. W związku z tym od żydłactwa śmierdziało i cuchnęło niekiedy na kilometr i te zawszone cuchnące brudasy chciały przekonać czystych i schludnych Słowian, że stanowią postęp cywilizacyjny. I że są czymś lepszym.

Dalej…

To akurat pomówienie kanalii Babija pod adresem Słowian jest wielostopniowe.

Po pierwsze – u Słowian nie było chciwości ani złodziejstwa. Pisze o tym jedno z niewielu zdań prawdy o Słowianach w żydłackich kronikach:

“…taka panuje u nich uczciwość i wzajemne zaufanie, że nie znając u siebie zupełnie kradzieży i oszustw, schowki i skrzynie trzymają niezamknięte. Niezwyczajni zamknięć i kluczy, wielce się dziwowali, widząc juki i skrzynie biskupa pozamykane.”

Po drugie – aby napadać na zawszonych gołodupców pustelników licząc na łup trzeba było być skończonym idiotą. Słowianie idiotami nie byli. Nie modlili się do zardzewiałych gwoździ, oślich kopytek i domniemanego mleka matki boskiej.

Po trzecie – Słowianie nie byli biedakami, („…nie znaleźć u nich kiedykolwiek żebraka albo kogoś w niedostatku”) aby mieli z biedy napadać na żydłackich pustelników. Takie rzeczy były natomiast codziennością na terenach już skatoliczonych – gdzie obok przepychu hierarchów i możnowładców istniał ocean nędzy i głodu. To w jahwiźmie należy szukać przyczyn napadów i rozbojów rabunkowych, u Słowian nieznanych (“…taka panuje u nich uczciwość i wzajemne zaufanie, że nie znając u siebie zupełnie kradzieży i oszustw, schowki i skrzynie trzymają niezamknięte”).

Kanalia Babij pisze dalej:

” Mimo wszystko już po tych dwóch przykładach widać, że wczesnośredniowieczna Słowiańszczyzna miejscem bezpiecznym dla chrześcijan nie była.”

A może powie on – co zawszone i niedomyte fanatyczne żydłactwo szukało u Słowian? I po jaką cholerę pchało się na naszą świętą słowiańską ziemię? I dlaczego fanatyków chcących Słowiańszczyznę zgnoić, podbić, ograbić, zniewolić i skatoliczyć Słowianie mieli szanować?
No i przede wszystkim niech powie ta kanalia – a jak bezpieczni byli poganie na żydłackim terenie? I nie tylko poganie. Co fanatycy jahwiści robili np. z niedowiarkami czy z „heretykami”? Skoro papieże konkurencyjnych papieży w X wieku okaleczali i mordowali.

Pisząc o żydłackim Vojtěchu, znienawidzonym w rodzinnych Czechach (za jego fanatyzm  z ojczyzny dwukrotnie wypędzony – drugi raz bez prawa powrotu), znienawidzonym w Polsce Chrobrego, haniebnie spreparowanym na „patrona Polski”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/08/katolickie-preparowanie-swietych-i-patronow/
pokazuje kanalia Babij kolejny szczyt żydłackiej hipokryzji i zwykłej ślepoty. Pisze on, że zabili go Prusowie za naruszanie pogańskiego sacrum. I całkiem słusznie zrobili! I mieli do tego prawo!
Wyobraźmy sobie, że do Watykanu przybywa trzech pogan, którzy zuchwale domagają się porzucenia przez papieża oraz jego otoczenie żydłackich guseł i przyjęcia Przyrodzonej Wiary Przyrody. Nie trzeba być znawcą średniowiecza i stosunków panujących wówczas w Watykanie, aby domyśleś się – jak by się to dla nich skończyło – całą trójkę obdarto by ze skóry, wyłupano by im oczy, ucięto języki a na koniec by ich spalono.
A tymczasem szlachetni Prusowie jedynie dali żydłackim fanatykom ultimatum nakazujące im opuszczenie pruskiej ziemi. I dopiero, gdy żydłactwo zamiast wrócić do domu,zapałętało się do świętego gaju i zaczęło go bezcześcić ich prowodyra Vojtěcha Prusowie ukatrupili – i zrobili całkiem słusznie – bo tamten żydłak fanatyk, bezcześciciel świętości na nic innego nie zasłużył. Wyobraźmy sobie naszych trzech pogan w Watykanie, którzy wchodzą do żydłackiej bazyliki i jeden z nich podpala żydłacki ołtarz. Albo szcza na podłogę. Co by żydłactwo watykańskie z nimi wszystkimi zrobiło? A szlachetni Prusowie towarzyszy Vojtěcha puścili żywcem. Nie obdarli ich ze skóry, nie spalili żywcem, nie wydłubali im oczu, nie ucięli im rąk. Puścili ich żywych i całych.
A kanalia Babij pisze o nich jako o „barbarzyńcach”. A o barbarzyństwie na Watykanie, gdzie papieże innym papieżom wydłubywali oczy, obcinali nosy i uszy i morzyli ich głodem – nie wspomina.
O Prusach z tamtego okresu są zresztą wzmianki w żydłackich kronikach i stąd wiemy, że np. ratowali oni rozbitków na morzu oraz – co było wówczas absolutnie wyjątkowe – wypływali w morze na pomoc napadanym przez piratów. A kanalia Babij chce ich przerobić na barbarzyńców.
Co zaś tyczy się zwłok żydłaka Vojtěcha – jedną rękę obcięli mu nie Prusowie, a katolicy po wykupieniu zwłok. Obciętą rękę pokrojili jak baleron aby mieć makabryczne „relikwie” do obdarowania nimi cesarza i papieża. Taka panowała wówczas u jahwistów żydłacka makabryczna „moda”.

Kanalia Babij pisze brednie o „reakcji pogańskiej” w Polsce, choć przytacza prawdziwe niektóre fakty: Powrót do pogaństwa rozpoczął się już za Mieszka II a szczyt odbudowy pogaństwa pod wodzą monarchy miał miejsce w czasach panowania Bolesława II. Którego z zemsty żydłactwo wymazało z naszej historii.
„Gdy zmarł w roku Pańskim 1033 (Mieszko II  – przyp. mój), nastąpił po nim pierworodny syn jego Bolesław. Skoro ten został ukoronowany na króla, wyrządził swej matce wiele zniewag. Matka jego pochodząca ze znakomitego rodu, zabrawszy syna swego Kazimierza, wróciła do ziemi ojczystej w Saksonii, do Brunszwiku, i umieściwszy tam syna dla nauki miała wstąpić do jakiegoś klasztoru. Bolesław zaś z powodu srogości i potworności występków, zbrodni okrutnych i nieludzkich, których się dopuszczał, źle skończył swe życie, i choć odznaczony został koroną królewską, nie policzony został nawet w liczbie królów i książąt polskich dla wielkiej nieprawości swojej. Po śmierci jego wielkie zaburzenia i wojny domowe wszczęły się w królestwie”.

(XIII wieczna kronika biskupa Boguchwała II,  przeredagowana przez biskupa Janka z Czarnkowa).

Natomiast prawdą jest co kanalia Babij pisze o przyczynach wzburzenia mieszkańców słowiańskich krajów:

„zagrożona została pozycja całej klasy  panującej  rozumianej jako ogół osób odnoszących bezpośrednie korzyści materialne z istnienia państwa. Obciążała ona ludność opanowanego przez siebie terytorium licznymi a uciążliwymi daninami i powinnościami, nieznanymi dawniej w ustroju plemiennym.Organizacja państwowa wszystkie te świadczenia wymuszała siłą książęcych drużynników. Integralną częścią klasy panującej było też duchowieństwo, dostarczające podstaw ideologicznych dla kształtującej się monarchii wczesnofeudalnej. Nic więc dziwnego, że gniew ludności zwrócił się w sprzyjającym momencie również przeciwko klerowi.”

Przyjrzyjmy się jeszcze,  jak to opisał żydłacki kronikarz Gall Anonim:

„Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym,sami się do rządów wynosząc […] Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką – czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu – podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom Bożym i niektórych z nich, jakoby w zaszczytniejszy sposób, mieczem zgładzili, a innych, jakoby rzekomo godnych lichszej śmierci, ukamienowali.”

„Albowiem niewolnicy powstali na panów…

Wcześniej niewolnictwo było nieznane u Słowian. Skąd o tym wiemy? Ano, z kroniki Pseudo-Maurycjusza:

„Plemiona Słowiańskie i Antów podobne sposobem życia i zwyczajami, i miłością ku wolności; żadnym sposobem nie można skłonić do niewolnictwa względnie podległości w swoim kraju. […]  Znajdujących się u nich w niewoli nie trzymają w niewolnictwie jak inne plemiona przez czas nieograniczony, lecz ograniczają czas terminem, dają im wybór, albo za umowny wykup wrócą do swoich lub pozostaną jako wolni i przyjaciele.”

Natomiast żydo-katolicyzm niewolnictwo przejął zarówno z judaizmu jak i z rzymskiej tradycji. I akceptował niewolnictwo do połowy XIX wieku.
Czyż można się dziwić, że ludzie, którzy wcześniej nie znali niewolnictwa, i którzy zostali w nie wtrącani pod panowaniem rzymskiej szubienicy – przeciwko niej podnieśli głowy?

„przeciw szlachetnie urodzonym”

Nadjordańska dżuma od początku jej panowania narzuciła jej żydłacki podział na „szlachetnie urodzonych” i całą resztę (a przecież macice wszystkich kobiet są takie same. Nie ma macic szlachetnych i niskiego stanu). Nazywało się tu żydłactwa  „porządkiem bożym”. A nasi przodkowie przyzwyczajeni do równości, do wybierania sobie książąt przez Wiec na taki podział nie godzili się. Całkiem zresztą słusznie.
Co zaś tyczy się zabijania żydłackiego kleru – a na co innego sobie on zasłużył? Wszak to żydłacki kler narzucił za Chrobrego takie kary jak wybijanie zębów chłopom za łamanie postu. Przyłapanych ponownie na tym „grzechu” zabijano. Wolnych ludzi zniewolono, okradano powinnościami, odebrano im ich ziemię – i 1000 lat później kanalie jak Babij dziwią się i oburzają, że zachłanny kler był znienawidzony i że był zabijany. Tymczasem kler mordował pogan całkiem bezzasadnie, bez żadnej przyczyny. I to w oczach żydłactwa jest OK. Natomiast zabijanie chciwców, rabusiów, ciemięrzycieli w sutannach wywołuje u odmóżdżonego żydłactwa oburzenie – choć tamci okupanci, rabusie wolności, ziemi, wiary i tożsamości słowiańskiej – na nic innego nie zasługiwali.
Co do kamieniowania kleru (jeśli to prawda a nie żydłacki wymysł) – żydłackie „pismo święte” w wielu miejscach opisuje kamieniowanie z nakazu ludobójczego Jahwe – zarówno w starym jak i w nowym testamencie.
Podam konkretne przykłady:

„Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu.  Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza: „Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamienować”. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi.”
Lb 15, 32-36

„Wziął więc Jozue Akana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i pręt złoty, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, jego namiot i wszystko, co do niego należało. Wszyscy Izraelici im towarzyszyli. I wywiedli ich w dolinę Akor. Jozue powiedział: „Jak nas wprowadziłeś w nieszczęście, tak niech dziś Pan ciebie w nieszczęście wprowadzi”. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami.”
Joz 7, 24-25

Skoro więc żydłacki kler uczył Słowian żydowskiej biblii  – to był na jej podstawie kamieniowany. Zgodnie z zaleceniami prawa Jahwe ludobójcy. W porównaniu do tortur stosowanych przez żydłacki kler było to i tak „humanitarne” i szybkie ubijanie żydłackiego, znienawidzonego kleru.

Natomiast ślepa wiara kanalii Babija w prawdziwość opisu Adama z Bremy i innych żydłackich kronikarzy odnoście domniemanych tortur stosowanych przez Słowian nie uwzględnia faktu, że tylko wyjątkowo żydłackim kronikarzom przytrafiało się napisanie kilku zdań prawdy o SSłowianach. Ponieważ cała ich tfurczość była propagandą, gloryfikacją ich zbrodniczego zabobonu oraz plugawieniem tępionego przez nich pogaństwa. któremu przypisywano oszukańczo własną zbrodniczość. Tak więc opis śmierci zdrajcy i renegata Gotszalka to czysta żydłacka propaganda. Zdrajcę ubito – i słusznie! I koniec dyskusji! Na nic innego renegat nie zasłużył. A wszystkie tortury opisane przez żydłackich kronikarzy i przypisywane Słowianom to były ich własne metody torturowania Słowian. Za to, że tak długo i dzielnie stawiali żydłactwu opór – a często i zadawali mu druzgocące klęski. Jak pod Przecławą w roku 1056, gdzie Wieleci pod przywództwem Redarów doszczętnie unicestwili armię saską.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/09/10/slowianszczyzna-chluba-i-upadek/

Motywy oczerniania przez żydłactwo zarówno Obodrytów jak i Redarów są oczywiste i jednoznaczne:

– Obodryci oparli się katoliczeniu ich przez renegata Gotszalka i dopiero sto lat później, po śmierci bohatera Słowiańszczyzny Niklota ich ziemie zostały przez niszczycielski buldożer jahwizmu podbite, a Obodryci ujarzmieni, zniewoleni  i zgnojeni rzymską szubienicą. W czasach Gotszalka żydłakom wydawało się już, że mają te ziemie opanowane na własność NA ZAWSZE, z zadowolenim zacierali ich brudne łapska ciesząc się na wyrost kolejnym zwycięstwem – i w tym momencie spotkała ich nieprzyjemna niespodzianka – słowiański Duch Obodrytów obudził się i popędzili żydłactwo gdzie pieprz rośnie. No i z zemsty za przeżyte rozczarowanie żydłactwo obsmarowało Obodrytów jako barbarzyńców i okrutników.

– Dokładnie te same motywy były przyczyną opluskienia bohaterskich Redarów, którzy żydłactwu nie raz zadawali ciężkie straty. Mszcząc się na nich żydłacka propaganda opisała ich w możliwie najgorszych barwach.

Haniebne u kanalii Babija jest zwłaszcza to, że nawet niemiecki Spiegel o Słowianach Połabskich pisał niezwykle pozytywnie.
Czyż to nie dziwne, że Niemcy znacznie bardziej szanują  Słowian Połabskich niż kanalia Babij?
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/09/niemiecki-spiegel-o-slowianach-polabskich/
I że przedstawiają Słowian Połabskich w niezwykle pozytywnym świetle – w przeciwieństwie do kanalii Babija?

Najbardziej obrzydliwe jest przypisywanie Słowianom „ćwiartowania” żydłackiego kleru. Jahwiści sami trupy własnych mnichów i księży ćwiartowali, bo pokrojone na kawałki ręce i nogi były chodliwymi relikwiami, na których można było zarobić majątek. No i pokrojonych na relikwie żydłaków klechów przerabiano dodatkowo na „męczenników” zabitych rzekomo przez pogan. I jeszcze było to usprawiedliwieniem do dalszych podbojów – muszą przecież „nawracać” i „cywilizować” domniemanych pogańskich barbarzyńców-morderców.

W sumie kanalia Babij wyróżnił się ślepą wiarą w żydłacką załganą propagandę. Chaniebnie plugawi pamięć o naszych Słowiańskich Przodkach. Barbarzyństwo i zbrodniczość nadjordańskiej dżumy, udowodnioną i wykazaną wielokrotnie – typową dla tej zbrodniczej ideologii od najpóźniej IV wieku (pierwszy pogański męczennik zabity został przez żydłactwo w 328 roku http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,377)
do XX wieku (barbarzyńskie ludobójstwo w wykonaniu ultrakatolików chorwackich) przypisuje ta kanalia Słowianom.

Ciekawi mnie tylko, czy jest on jedynie amatorem, odmżdżonym użytecznym idiotą, wypisującym jego kłamstwa i oszczerstwa sam od siebiem na ochotnika, czy też jego antysłowiańskie kalumnie pisze służbowo. I ile srebrników dostaje za nie.

.

opolczyk
.

ps.
Jedna z osób, które powiadomiły mnie prywatną pocztą elektroniczną o tekście kanalii Babija tak o nim się wypowiedziała:

„Masakra umysłowa. Ci ludzie w moim odczuciu to zdrajcy, zdrajcy, którzy wypierają sie swoich korzeni, swojej tożsamości, to jak bym pluł na swoich rodziców tylko z tego  względu że są Polakami…Podejrzewam że szumowina bierze za to kase, ktoś mu płaci, wole dziwke z trasy niż takie ścierwo…”

.

metoda radykalnej chrystianizacji

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

30 komentarzy do “Antysłowiański plugawy bełkot odmóżdżonego katolika…

 1. Bardzo dobry tekst. Zgadzam się w pełni a i dokształciłem się trochę. Będę częściej tu zaglądał. Jak dobrze że w czasach kiedy nawet nasi rodacy kłamią w żywe oczy na temat naszych korzeni są jeszcze osoby które mówią jak jest naprawdę. A tacy jak on (Babij) nie powinni mieć prawa nawet do patrzenia na nasze ziemie… A co dopiero do stąpania po nich i oddychania naszym powietrzem… Hańba!

  Polubienie

 2. Kelson:

  „Bardzo dobry tekst”

  Niestety nie wszyscy tak sądzą. Pewna bardzo ważna persona z kościoła rodzimowierców (RKP) dzisiaj na pejsbuku (ten tekst już tam jest) skrytykowała go zarzucając mi rynsztokowe słownictwo.

  „A tacy jak on (Babij) nie powinni mieć prawa nawet do patrzenia na nasze ziemie… A co dopiero do stąpania po nich i oddychania naszym powietrzem… Hańba!”

  Od dawna powtarzam – skoro ziemią świętą żydo-katolików jest ta nad Jordanem – to powinni się tam wyprowadzić. Wszyscy i na zawsze.

  Mezamir:

  Babij to pop-Żyd – Pełniący Obowiązki Polaka duchowy Żyd.
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/08/polak-katolik-czyli-zyd/

  Polubienie

 3. Hej ! akurat we mnie też zakipiało ! w związku z komentami z pejszbuka .

  Otóż, od dawna widzę tam osóbki wyraźnie nie lubiące innych dyskutantów, którzy cokolwiek powiedzieliby przeciwko zydlactfu.
  I – okazuje się -oni w dzisiejszej dyskusji nie lubią Opolczyka 🙂

  Przedstawiając argumenty wg talmudycznej kalki.Czyli – nie zna się, jest be i fe, Bo tak 🙂

  Szkoda że admini tamtego forum to cioty. Bezideowe cioty. Chyba karierowicze, takie Papkiny, Ja Cezarowie :-).
  Ważne jest dla nich, by był tłum, najlepiej klakierów. A artykuł w gównoprawdzie…. i innych gadzich mediach – ojoj, aby się tylko tam dostać.

  Leją oczywiście ich tam szambem, opluwają, a oni trąbią wszem, że to deszczyk. Vide – niedawny polsat.

  Szkoda, strasznie szkoda,

  Aha, tam obwieszcza się, że Słowianie to barbarzyńcy składający ofiary z ludzi ( ponoć mają na to dowody naukowe !!. No i admini ani mru mru 🙂


  Gracjusz:
  Już przywykłem do tego, że mnie tępią. W internecie, w realu, katolicy, koczownicy, PiS-owcy, PO-wcy, a nawet „swoi” – rodzimowiercy.
  A wiesz dlaczego? Bo prawda w oczy gryzie…
  opolczyk

  Polubienie

 4. Jeśli Słowianie faktycznie byli radykalni w SAMOOBRONIE przed żydodżumą i faktycznie „wczesnośredniowieczna Słowiańszczyzna miejscem bezpiecznym dla chrześcijan nie była” to dla mnie ok, nie będę współczuł intruzom, pasożytom i zdrajcom. Ale te bzdury o nędzy, niewolnictwie i barbarzyństwie mnie przerażają. Ostatnio drogą internetową rozmawiałem z jakimś katoidiotą, twierdzącym że „przed chrześcijaństwem tubylcy żyli w lepiankach z gówna i dopiero misje katolickie pokazały im jak wygląda cegła” (!!!). Niestety, Polacy swój kraj postrzegają jako pawia i papugę narodów, ale żeby tam, gdzie mamy piękną historię kłamać, że było inaczej? To mnie przeraża.

  Polubienie

 5. …Ale bardzo proszę trzymać się przynajmniej faktów. Choćby „Ja też doskonale potrafię zrozumieć przesłanki którymi zapewne kieruje się Opolczyk, co nie znaczy że sposób ich wyrażania jakoś specjalnie mi odpowiada.” albo „zawsze staram się dyskutować z argumentami, a nie z człowiekiem. Nawet jeśli w jednej dyskusji będę miał z kimś diametralnie rożne zdanie, to nie znaczy że w innej dyskusji nie możemy dojść do podobnych wniosków. Proszę mi więc łaskawie nie imputować czegoś co nie ma miejsca” tudzież „Proszę mi konkretnie wskazać gdzie „pisałem o załganych kłamstwach Opolczyka”… Konkretnie! Albo przeprosić i więcej mi nie imputować czegoś, co nie miało miejsca. ” za FB
  https://www.facebook.com/groups/rodzimowierstwo/667279196632131/

  Reasumując – czy ktoś jest wstanie rozgraniczyć krytykę stylu danej wypowiedzi od uwag na temat jej treści merytorycznej czy jej autora personalnie? No ale zapewne łatwiej o kolejne obelgi niż chwilę zastanowienia i podjęcie merytorycznej dyskusji na poziomie.

  PejsBuk:

  Do kogo, do czyjej wypowiedzi odnosi się Twój komentarz?
  „Proszę mi więc łaskawie nie imputować czegoś co nie ma miejsca” tudzież „Proszę mi konkretnie wskazać gdzie „pisałem o załganych kłamstwach Opolczyka”… Konkretnie! Albo przeprosić i więcej mi nie imputować czegoś, co nie miało miejsca.”
  Dobry obyczaj nakazuje wskazać osobę, któej zadaje się pytania i oczekuje przeprosin.
  opolczyk

  Polubienie

 6. Bardzo wkurzająca informacja a raczej dezinformacja ze strony Babija, także w moim odczuciu ten człowiek prowadzi prostytucję umysłową. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypisywania takich bzdur jest sprawa finansowa, indory bożka z penisem wydają mnóstwo kasy na rozsiewanie zafałszowanych informacji i na kłamliwe przekręcanie faktów historycznych.
  Zauważcie, że jahwiści zawsze mają „jasną i cÓdowną” odpowiedź na wszystkie niejasne wątki historyczne i zawsze w „códowny” sposób te fakty są przychylne w ich strone….

  Odnośnie pseudoartykułu Babija (ciekawe skąd to nazwisko czy tam pseudonim – czy jego przodkowie baby bili czy baby biły ich ?? :))) Nie wątpię, że Poganie zabijali -przecież musieli się bronić przed namolnym nawracaniem na semicką modłę, musieli bronić swojej rodziny, I dodam, że NAJWYMYŚLNIEJSZE I NAJBARDZIEJ OKRUTNE TORTURY MIELI WYZNAWCY WISZĄCYCH ZWŁOK NA KRZYŻU. Babijowi polecam do przeczytania książkę np. Helen Ellerbe „Ciemna strona historii chrześcijaństwa” – może łyknie trochę historii, bo ma teksty suche jak pochwa nieboszczki.

  „Zaprzeczając złu wyrządzamy krzywdę. Zaprzeczając nocy przyciemniamy światło. Przez okres prawie dwóch tysiącleci Kościół terroryzował i gnębił miliony ludzi pragnąc osiągnąć kontrolę nad ich życiem duchowym „Ciemna strona historii chrześcijaństwa” ujawnia szczegóły tragedii, smutku i niesprawiedliwości narzuconej ludzkości przez Kościół.”

  Polubienie

  • Dobrosława:

   Może zabrzmi to trochę patetycznie, ale dla mnie nadal trwa obrona naszej wiary, tożsamości i kultury przed czarną, nadjordańską dżumą i żydowskimi gusłami – bredniami, bożkami i idolami znad Jordanu. Arkona padła, ale my kontynuujemy innymi metodami dzieło Arkony, Niklota, Radogoszczy, Masława czy Boleslawa II. Bronimy naszego Przyrodzonego Prawa do naszej wiary, kultury i tożsamości. Także prawo do obrony przed żydowską jewangeliczną zarazą jest naszym przyrodzonym prawem.
   Naturalnie, że nasi Przodkowie zabijali – szkoda tylko, że żydłactwa nie wybili do końca, do ostatniego wyznawcy obrzezanego cieśli i żydowskich bredni objawionych. Oni bronili nie tylko rodzin. Bronili naszej wiary, bronili naszej wolności, bronili naszego prawa do własnej kultury i tożsamości, prawa do decydowaniu o sobie, prawa do tej ziemi. Bo rzymska szubienica zniewalała na wszystkich poziomach i we wszystkich wymiarach – fizycznie, materialnie, prawnie, kulturowo, psychicznie i duchowo. Była to anty-żydo-„cywilizacja” zniewolenia i odmóżdżenia.

   Polubienie

 7. Propaganda to ulubione narzędzie kościoła do prowadzenia walk w czasie pokoju.
  Wcale mnie to nie dziwi że wciskają ludziom do głów ciemnotę
  dziwi mnie że ludzie są tak naiwni i łykają te brednie.

  Polubienie

 8. „Dajemy siłę temu na co patrzymy i czemu poświęcamy swoją uwagę”.
  Być może ten wykład Wielesława Czerkasowa już gdzieś tu był ale Bogowie pozwolili mi go znaleźć i obejrzec dopiero dziś, więc dzielę się nim z Wami

  Polubienie

  • Świętobor:

   Dzięki za przypomnienie tego wykładu. Ja go znam. Był u mnie na blogu na głównej stronie:

   „Poniższy film w komentarzu wrzucił Mezamir.
   Posłuchajmy słów mądrego, współczesnego Słowianina.”

   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/10/05/podstawy-rodzimowierstwa/

   baszka:

   Też zauważyłem wyraźnie nasilenie się żydłackich ataków na nas. Jest to rzeczywiście najgorsza zaraza: trąd-syfilis-AIDS-czarna ospa-tyfus plamisty-dżuma-cholera-parkinson-rak mózgu-tasiemiec uzbrojony-owsiki-kleszcze-gnidy-wszy – a wszystko to razem pokropione wodą święconą „Któréj pies nie chce, wąż nawet nie pije

   Dobrosława:

   „Jasne, że nadal trwa obrona naszej wiary i tożsamości – nieprzerwanie od wieków!”

   Tylko my mamy o tysiąc lat koszmarnej historii lepszą wiedzą o tej nadjordańskiej zarazie, niż nasi przodkowie. Stąd wiemy, że tę dżumę należy po prostu wytępić. Do ostatniego żydłaka!

   Polubienie

 9. im bliżej ich końca tym zajadlej żydłaccy jahwiści plują jadem na Słowian i Pogan
  że też ten Babij jęzora albo paluchów sobie nie odgryzł za takie łgarstwa. A może niech opowie również o cywilizowaniu Indian z obu Ameryk
  żydłactwo to najgorsza zaraza nie wyłączając trądu dżumy i cholery
  dziękuję Opolczyku za kolejny dobry tekst.
  pozdrawiam

  Polubienie

  • Dokładnie, niech wysilą się i opiszą jakimi metodami „nawracali” – czyli próbowali odmóżdżyć Indian – np. żywcem rozcinano brzuch ciężarnym kobietom i konały w niewyobrażalnych męczarniach – to są chrześcijańskie metody „nawracania”! a gość pierniczy, że to Poganie znęcali się, oni bronili się przed nadjordańską ZARAZĄ!

   Polubienie

 10. 16:26:18 ‹Askad› …sobie tak myśle, przeczytawszy oba artykuły, że cos się dzieje w narodzie. Coraz większe zainteresowanie Słowianami… a to dotarło do krk…i ten, aby zdeptać w zarodku te chęci odkrywania prawdy…
  16:26:53 ‹Askad› rozsiewa jeszcze większa propagande, – kłamliwa oczywiście- przeciw Słowianom
  16:27:06 ‹Askad› …no bo po co mieliby sie zajmowac tym tematem?

  To z czata. Jednakże myślę podobnie jak Askad.

  Polubienie

    • Nie przywiązywałbym do tego głosowania w knessejmie specjalnej wagi. Być może zrobią jak z referendum akcesyjnym w Irlandii – zgłoszą kolejny projekt identycznej ustawy i po cichu, bez nagłaśniania mendialnego go przegłosują.
     Przy okazji tego celowo nagłośnionego przez mendia głosowania knessejm miał propagandową okazję pokazać, że niby nie jest knessejmem i że nie ugina się przed wolą właścicieli Polin. Ponadto zainscenizowano kolejny raz „walkę” bratnich agenturalnych kibuców – PO, PiS, PSL, SLD, Palikot i.in. kamuflując w ten sposób fakt, że podlegają one pod to samo centrum decydyjne. No i na jakiś czas opinia publiczna ma temat – czy ubój rytualny jest zły, czy nie?
     A ja w tym miejscu pytam – czy Polacy nie mają już się o co spierać tylko o żydowskie i żydo-muzułmańskie barbarzyńskie zarzynanie zwierząt? Niech sobie barbarzyńcy w ich krajach prowadzą takie dyskusje. A nie tutaj. Wynocha nad Jordan (ew. do Mekki) jak się nie podoba – i sprawa załatwiona.

     To zapewne nie koniec tej sprawy. Koczownicy i tak postawią na swoim – „legalnie” albo i nie. Czyli zrobią ponowne głosowanie w knesejmie albo zastosują „metodę Reagana” – czyli oleją uchwałę knessejmu i ubojnie będą dalej funkcjonowały, tyle że będą zakamuflowane udając normalne ubojnie. Wydawane certyfikaty będą podobne do normalnych, ale będą miały jakiś dodatkowy niepozorny symbol oznaczający dla wtajemniczonych, że to mięso jest „właściwe”.

     Wyjaśnię jeszcze, co to jest „metoda Reagana”.

     Reagan w latach 80-tych złamał uchwałę Kongresu (co mu tam jakiś zasrany kongres będzie dyktował, jak ma on rządzić) dotyczącą dozbrajania i wspierania „Contras” w Nikaragui. Reagan po kryjomu via Izrael sprzedawał broń Iranowi (tak tak, wtedy jeszcze Duży USrael sam dozbrajał ajatollahów), a pieniądze przykazywał prawicowej zbrodniczej bojówce Contras czynnie wspieranej, zbrojonej i prowadzonej przez CIA.

     Polska wiki piesze o tym zdawkowo, bo kocha USA.

     „Niewypowiedziana wojna USA przeciwko Nikaragui trwała od 1981 do 1989. W jej trakcie zginęło 40 tys. ludzi, głównie cywili zamordowanych przez Contras.”

     http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikaragua#Historia

     Choć o zbrodniarzach z Contras pisze jako tako obiektywnie, nazywając Contras nawet organizacją terrorystyczną.

     „Contras winni byli morderstw, tortur, gwałtów, podpaleń oraz porwań na wielką skalę, zaś głoszone przez nich demokratyczne hasła stanowiły niewiele wartą przykrywkę. Również obserwatorzy z Americas Watch wielokrotnie alarmowali o popełnianych przez partyzantkę okrucieństwach wobec sandinistów, jeńców oraz cywilów, uwzględniających niszczenie obiektów niemilitarnych (ośrodki pomocy medycznej, szkoły, magazyny z żywnością), mordowanie cywilów, pastwienie się nad jeńcami oraz palenie całych wiosek nikaraguańskich”
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Contras#.C5.81amanie_praw_cz.C5.82owieka_przez_Contras

     Bez owijania w bawełnę pisze o tym niemiecka wiki:

     „…Contras na zamówienie i z bezpośrednią logistyczną pomocą CIA (np. zdjęcia satelitarne wiosek górskich) dokonywała licznych masowych mordów na ludności cywilnej. Zabili w sumie ok. 60 tys. ludzi, w ogromnej większości cywili.”

     „…Contras im Auftrag und mit direkter logistischer Unterstützung der CIA (z. B. Satellitenbilder von Bergdörfern) diverse Massenmorde an der Zivilbevölkerung begingen. Sie töteten insgesamt etwa 60.000 Menschen, weit überwiegend Zivilisten”
     http://de.wikipedia.org/wiki/Contra_%28Organisation%29#Organisation

     Dużo więcej ciekawostek o aferze Iran-Contras można znaleźć w angielskiej i niemieckiej wiki.

     http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Contra_affair
     http://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Contra-Aff%C3%A4re

     Zbrodnie CIA i jej podopiecznych z Contras w Nikaragui przy ówczesnej liczbie mieszkańców tego kraju odpowiadałyby – przeniesione proporcjonalnie do Polski – wymordowaniu gdzieś ok. 400 tysięcy Polaków w latach 1981-1989. To pokazuje rozmach „operacji” CIA.

     Wyrok trybunału w Hadze potępiający USA za wspieranie Contras Reagan odrzucił. Nie udzielił też zasądzonego przez Hagę odszkodowania na rzecz Nikaragui – a wręcz przeciwnie – nasilił wsparcie dla zbrodniarzy z Contras. Rezolucję ONZ w tej samej sprawie USA zablokowały. Przy okazji afery Iran-Contras wyszło też na jaw, że CIA para się i handlem narkotykami – i to na dużą skalę.
     Drogenschmuggel (przemyt narkotyków)
     http://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Contra-Aff%C3%A4re#Drogenschmuggel

     Na jak dużą skalę – pokazuje przypadek samolotu będącego własnością CIA, który podczas przymusowego lądowania gdzieś na pastwisku/łące w Meksyku rozbił się w grudniu 2007. Załoga uciekła. Na pokładzie znaleziono 4 tony kokainy.

     „CIA – Cocain Import Agency”
     http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2007/09/cia-cocain-import-agency.html

     Dzisiaj zbrodniarze z CIA bezkarnie operują w Polsce. Mieli nawet tajne, nielegalne więzienie do torturowania uprowadzanych Afgańczyków. Zapewne nie jeden podejrzany przypadek śmierci – samobójstwo, wypadek, nagły dziwny zgon „naturalny” idzie na konto tych bandytów (obok Mossadu i podległych im „polskich” służb) – „grasującego samobójcy”.

     Polubienie

 11. Opolczyk proszę, zmień tę grafikę. Za każdym razem jak otwieram temat serce pęka… Jakby to córka była…

  Polubienie

  • UE każe wprowadzać do szkół i przedszkoli „edukacje seksualną”. Teraz sobie pomyśl iż większość „nauczycieli” to będą zwyczajni pedofile na łowach. I co takiemu zrobisz jak ci bez małą zgwałci małolata jak powie, że go tylko „uczył” (do zawodu w burdelach Rasy Panów pewnie czy misji w bluźnicach). Nic bo chroni go już „prawo”.

   Do tego co na zdjęciu także dążą tylko w kolejnym kroku.

   Polubienie

    • bemek:

     Tę grafikę umieściłem świadomie jako „memento” mające przypominać wiele stuleci zbrodni, barbarzyństwa i terroru jahwizmu. Powinno się zrobić tysiące takich plakatów – na kilka metrów wysokich – z podpisem „katolicka cywilizacja życia i miłości bliźniego”. Po czym te plakaty powinno poustawiać się przy każdym żydłackim kościele. Niech widzą żydłacy, czym była ich dżuma przez długie stulecia.

     Polubienie

 12. PejsBuk :
  …Ale bardzo proszę trzymać się przynajmniej faktów. Choćby “Ja też doskonale potrafię zrozumieć przesłanki którymi zapewne kieruje się Opolczyk, co nie znaczy że sposób ich wyrażania jakoś specjalnie mi odpowiada.” albo “zawsze staram się dyskutować z argumentami, a nie z człowiekiem. Nawet jeśli w jednej dyskusji będę miał z kimś diametralnie rożne zdanie, to nie znaczy że w innej dyskusji nie możemy dojść do podobnych wniosków. Proszę mi więc łaskawie nie imputować czegoś co nie ma miejsca” tudzież “Proszę mi konkretnie wskazać gdzie “pisałem o załganych kłamstwach Opolczyka”… Konkretnie! Albo przeprosić i więcej mi nie imputować czegoś, co nie miało miejsca. ” za FB
  https://www.facebook.com/groups/rodzimowierstwo/667279196632131/
  Reasumując – czy ktoś jest wstanie rozgraniczyć krytykę stylu danej wypowiedzi od uwag na temat jej treści merytorycznej czy jej autora personalnie? No ale zapewne łatwiej o kolejne obelgi niż chwilę zastanowienia i podjęcie merytorycznej dyskusji na poziomie.

  PejsBuk:
  Do kogo, do czyjej wypowiedzi odnosi się Twój komentarz?
  “Proszę mi więc łaskawie nie imputować czegoś co nie ma miejsca” tudzież “Proszę mi konkretnie wskazać gdzie “pisałem o załganych kłamstwach Opolczyka”… Konkretnie! Albo przeprosić i więcej mi nie imputować czegoś, co nie miało miejsca.”
  Dobry obyczaj nakazuje wskazać osobę, któej zadaje się pytania i oczekuje przeprosin.
  opolczyk

  ————————————————————–
  Powyższe odnosi się do mojej z Ratomirem dyskusji i do mnie on to napisał sądząc, że to jemu zarzucam tę wypowiedź. W między czasie przeprosił mnie gdyż ten fragment odnosił się nie do niego w moim komentarzu a do innej osoby która pisała o „załganych kłamstwach Opolczyka”. Porównałem to do jahvistycznego stereotypowego oskarżania!
  Moja prośba jeżeli coś piszemy czy cytujemy , cytujmy to tak by nie było wyrwane z kontekstu gdyż potem wychodzą cyrki 😉

  Jaksar.

  No i sprawa się wyjaśniła…
  opolczyk

  Polubienie

 13. Slawa!Witam Pana,zawsze bardzo chetnie czytam Panskie blogi…bardzo pouczajace.Jako Slowianin,Poganin,Polak przesylam Panu najszczersze pozdrowienia.Przy okazji chce zapytac gdzie i jak mozna nabyc te piekne slowianskie medaliony ktore widzialem na stronie? Pozdrawiam,Marek

  ________________________________

  Polubienie

  • marek stepien:

   Witam,
   W sprawie słowiańskich medalionów proszę nawiązać komtakt ze Świętoborem na jego blogu:
   http://nexxblog.wordpress.com/
   On ma namiar na ludzi/firmę którzy to robią. O ile mnie pamięć nie myli są z Serbii.
   Dla mnie Świętobor zresztą zamówił i przesłał mi już wcześniej trzy różne medaliony/wisiory.

   Polubienie

 14. Sława! Ja tego Babija poproszę o adres. Wpadnę z wizytą, nasram na dywan i później napiszę jak na to zareagował. Ten blog jest super. Opolczyku, jesteś wielki!

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.