Rzecz o wielkich Polakach i o tolerancji…

.

obronimy_pl_300x300

.

Do  największych Polaków epoki nowożytnej zaliczam Adama Czarnockiego znanego bardziej jako Zorian Dołęga Chodakowski i Andrzeja Frycza Modrzewskiego – mimo iż był on jahwistą.

fryczDorosłe życie Modrzewskiego przypadło na czas narastającej reformacji, która znalazła silny oddźwięk w Polsce. Co pokazuje, że katolicyzm u wielu mieszkańców Rzeczypospolitej nie był mocno zakorzeniony. Był nawet ksiądzem, ale porzucił ostatecznie katolicyzm (w jego czasach jeszcze nie groziła za to kara śmierci) i ożenił się. Był aktywny politycznie i pisarsko. Miejsce jego pochówku nie jest znane – ale nie ma się czemu dziwić. W tamtych czasach fanatyczni katolicy urządzali już tumulty – w tym i cmentarne:

„(…) złość swoje wywarli na ogród pogrzebowy i na umarłych tamże w Panu odpoczywających, gdzie grobu jmp. Stanisława Myszkowskiego, wojewody krakowskiego, przed kilką lat pochowanego dobyli, inszych zacnych ludzi ciała z grobów wywłóczyli, nogami wzgórę stawiali, rozlicznie lżyli i sromoczyli”

Tak więc pochowano go „konspiracyjnie”, aby fanatycy-katolicy nie zbeszcześcili jego grobu.  I do dzisiaj nie wiemy, gdzie tego wielkiego Polaka pochowano.

O Fryczu Modrzewskim pisałem kiedyś na WPS.

Przytoczę fragmenty tamtego tekstu:

„Wydany drukiem w 1551 roku traktat nosił tytuł: „Commentariorum de Republica emendada libri quinque (Rozważań o poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć). Szerzej znany jest ten traktat pod tytułem „O naprawie Rzeczypospolitej”. Pierwsze wydanie, mimo „pięciu ksiąg” w tytule, zawierało ich tylko trzy. Cenzura kościelna ksiąg „O Kościele” i ”O nauce” nie przepuściła. Dopiero w heretyckiej Bazylei dzieło Frycza Modrzewskiego wydano w całości. Jedyny polski przekład (do 1953 roku), bez księgi „O Kościele” ukazał się w 1577 roku. Dopiero wieki później komuniści wydali w komplecie traktat „O naprawie Rzeczypospolitej” jak i wszystkie inne dzieła tego myśliciela.

 

Co takiego rewolucyjnego było w dziełach Andrzeja Frycza Modrzewskiego?

 

Z dzisiejszego punktu widzenia postulat, aby zrównać w prawach szlachtę, mieszczaństwo i chłopstwo wydaje się jak najbardziej oczywisty. Wówczas uważano to za szczyt niedorzeczności. Co dziwić powinno nas niezmiernie. Wszak Polska i Europa była wówczas nieomal całkowicie chrześcijańskie. Chrześcijańscy byli monarchowie, szlachta, i prosty lud. Chrześcijańskie były głoszące dobrą nowinę papiestwo i głoszący konkurencyjnie tę samą dobrą nowinę protestanci. Ich głównym postulatem było – kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Nauczali o potrzebie miłości, przebaczania i nadstawiania drugiego policzka.

 

Praktyka dnia codziennego była jednak u chrześcijan wówczas inna. Ogromna większość chrześcijańskiej ludności chrześcijańskiej Europy była pozbawioną wszelkich praw wielomilionową rzeszą niemiłosiernie wyzyskiwanych pańszczyźnianych chłopów. Także i mieszczaństwo politycznie poza miastami nie miało praktycznie żadnych praw politycznych. Główną różnicą pomiędzy chrześcijańskim chłopem pańszczyźnianym a niewolnikiem było to, że chłopów nie sprzedawano na targach niewolników. Praw, jak niewolnicy, nie mieli chłopi żadnych. Lobbystów poza idealistami jak Frycz Modrzewski też nie mieli. Niestety…”

 

 

W sytuacji prawnej Polski mimo pozorów niewiele zmieniło się do dzisiaj. Proszę spróbować wytoczyć proces agentom Mossadu ochraniającym pielgrzymki z Izraela do obozów koncentracyjnych za traktowanie Polaków jak ludności podbitego kraju.
Albo też proszę wytoczyć proces wszystkim ekipom rządzącym od 1989 roku za planową grabież majątku narodowego w ramach tzw. „prywatyzacji” czyli wielkiego szabru.
Albo proszę spróbować wytoczyć proces pomysłodawcom projektu ustawy, która ma pozwolić obcym służbom mundurowym na strzelanie na polskiej ziemi do Polaków.

We wszystjich tych przypadkach już samo wytoczenie procesu jest po prostu niemożliwe. Nie mówiąc o jego wygraniu. A tym bardziej nie ma szans aby np. po tym drugim i  trzecim procesie przykładowo publicznie powieszono zdrajców.
Ale gdy jest się zwykłym, szeregowym obywatelem, to można dostać się pod koła tzw. „wymiaru sprawiedliwości”. Doznałem tego na własnej skórze – sędziowie w ewidentny sposób łamali procedury i kodeksy – a więc łamali prawo – które rzekomo prezentują.

Tak więc postulowana przez Modrzewskiego w XVI wieku równość wszystkich obywateli wobec prawa nadal jest niezrealizowanym postulatem.

Także i projekt publicznej oświaty propagowany przez Frycza Modrzewskiego, przez kilkadziesiąt lat realizowany w czasach II RP i PRL, powoli zaczyna zmieniać się w szkolnictwo dla biedoty i dla uprzywilejowanych. Dobre szkoły powoli będą dostępne jedynie dla zamożniejszych. Biedota oświecona być nie musi (pomijam fakt, że tzw. „oświata” jest obecnie bardziej indoktrynacją niż oświatą).

Postulaty mądrego Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jego plan naprawy Rzeczypospolitej nadal czeka na realizację.

W sferze religijnej w okresie narastającego konfliktu katolicko-protestanckiego Modrzewski zachował wyjątkową powściągliwość i wolność od religijnego zacietrzewienia. Postulował wręcz szukanie zgody i jedności na drodze wzajemnych ustępstw doktrynalnych. Było to naturalnie sprzeczne z ówczesnym duchem epoki, kiedy to królował narastający fanatyzm.

Wielkość Modrzewskiego polega na tym, że pisał on o konieczności naprawy Rzeczypospolitej w czasach, gdy była ona u szczytu rozkwitu i potęgi. On jednak widział wyraźnie słabości i zło systemu poddaństwa pańszczyźnianego i o tym pisał. Było to w jego czasach czymś rzeczywiście wyjątkowym, zwłaszcza u człowieka, który poddany był ówczesnej indoktrynacji. Wszak nauczano wtedy na uniwersytetach, że poddaństwo chłopów i system stanowy jest „prawem bożym” w pełni zgodnym z „wolą bożą”. Dodatkową porcję indoktrynacji zaabsorbował on, zanim został księdzem. A mimo tego umysł Modrzewskiego dostrzegł nieludzkość i niesprawiedliwość systemu społecznego Rzeczypospolitej. I miał odwagę ów rzekomy „ład boży” podważać.

Krytykował też Modrzewski kościół i ówczesne szkolnictwo, za co jego dzieło wylądowało na indeksie kościelnej cenzury. A wiedział on zarówno o kościele jak i o szkolnictwie wiele. Na praktyki kościoła napatrzył się wystarczająco jako pracownik kancelarii prymasa Jana Łaskiego.

Przy okazji tego żydłackiego hierarchy pragnę zwrócić uwagę na brednie jakie wypisują autorzy w wikipedii. Otóż przy prymasie Łaskim znajdziemy takie oto stwierdzenie:

„Jan Łaski herbu Korab (ur. 1456 w Łasku, zm. 19 maja 1531 w Kaliszu) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1510-1531, kanclerz wielki koronny od 1503, sekretarz królewski od 1501, polityk i kodyfikator prawa. Był jednym z najwybitniejszych polityków i mężów stanu I Rzeczypospolitej.”

A gdy zaczniemy szukać, na czym owa domniemana „wybitność” prymasa Łaskiego polegała, znajdziemy takie oto perełki:

„W 1513 przyjechał do Rzymu na Sobór laterański V, gdzie przedstawił plan krucjaty europejskiej przeciwko imperium osmańskiemu i Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu.”

No więc mamy prymasa – podżegacza do wojen religijnych służących interesom Watykanu.

Szukajmy dalej:

Twardo zwalczał luteranizm, zalecając stosowanie sankcji karnych, grożąc odstępcom klątwą i utratą dóbr, wprowadził cenzurę książek i przywrócił inkwizycję. Walczył też z prawosławiem, napisał traktat De Ruthenorum nationibus eorumque erroribus (o Rusinach i ich błędach).”

Widzimy tutaj fundamentalistę i fanatyka, który zalecał PRAWO wykorzystywać do walki religijnej. I rzecznika cenzury i inkwizycji. Na szczęście jego fanatyzm nie miał jeszcze większych wpływów na politykę Rzeczypospolitej. Ogromna większość szlachty w tamtym czasie wolna była nadal od fanatyzmu religijnego, a zalecenia kleru były przez szlachtę lekceważone. Po czym możemy to wywnioskować? 42 lata po śmierci katolickiego fanatyka prymasa Łaskiego, w roku 1573 pod naporem szlachty protestanckiej sejm konwokacyjny uchwalił postanowienia o tolerancji religijnej.

Pikanterii całej sprawie nadaje fakt, że komisji sejmowej, która przygotowała tekst ustawy o tolerancji przewodniczył inny fanatyczny katolik, biskup Karnkowski.

Czytamy o nim:

„Energicznie zwalczał wpływy protestantów w swojej diecezji (m.in. usunął z Wolborza Andrzeja Frycza Modrzewskiego). Szczególnie bezwzględnie wystąpił przeciwko luterańskiemu Gdańskowi. Stał się wówczas nieformalnym przywódcą obozu kontrreformacji w Rzeczypospolitej. W 1570 opracował plan walki kościoła katolickiego z różnowiercami, przewidujący w ostateczności rzucenie klątwy papieskiej na króla.

Jak widzimy, tenże fanatyk gotów był w roku 1570 domagać się papieskiej klątwy rzuconej na własnego króla – a trzy lata później pod naporem szlachty musiał opracować ustawę o tolerancji religijnej, która głosiła m.in:

– bezwarunkowy i wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami,
– szlachcie, mieszczanom królewskim i innym ludziom wolnym zagwarantowano pełne równouprawnienie, niezależnie od wyznania w prawie publicznym i prywatnym,

Gdyby tej ustawy trzymali się wszyscy, losy Rzeczypospolitej potoczyłyby się zgoła inaczej.

Wprawdzie ustawa o tolerancji ignorowała ówczesnym zwyczajem chłopstwo, odmawiając mu jakichkolwiek praw, niemniej historia ta pokazuje, że fanatyczny biskup musiał ustąpić przed wolą szlachty, której fanatyzm biskupów nadal jeszce w roku 1573 nie zainfekował. Choć należy przyznać w tym miejscu, że tumulty wywoływane przez studentów katolickich miały w tym czasie już miejsce. Co pokazuje też, do jakich „zbożnych” celów katolicyzm wykorzystywał szkolnictwo. Niemniej szlachta miała wówczas zdanie decydujące w polityce i zaistniała wtedy szansa ukrócenia fanatyzmu studentów poprzez karanie ich za naruszanie ustawy o tolerancji religijnej. Los chciał jednak inaczej. Akurat krótko wcześniej do Polski ściągnięto watykańską fanatyczną agenturę – jezuitów – którzy za punkt honoru postawili sobie odwołanie ustawy o tolerancji  i nie mieli najmniejszego zamiaru jej respektować. A wręcz przeciwnie – publicznie i ostro ją atakowali i krytykowali. I to właśnie tym fanatycznym agentom watykańskim udało się w dosyć krótkim czasie polską szlachtę sfanatyzować.

Wracam jeszcze na chwilę do Frycza Modrzewskiego…
Przy jego okazji zauważyć możemy, jak odmiennie z powodów ideologicznych i pod wpływem nadjordańskiej dżumy traktuje się nawet dzisiaj jeszcze Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Piotra Skargę – głównego wichrzyciela Rzeczypospolitej, fanatycznego katolika, agenta Watykanu. Główną zasługą tego drugiego było doprowadzenie do zablokowania w Sejmie pakietu ustaw likwidującego m.in liberum veto i wzmacniającego władzę królewską, ale i zakazującego katolikom urządzanie tumultów. To dzięki Skardze katolicy notorycznie zaburzali nadal życie publiczne ich tumultami – i robili to bezkarnie. A mimo to sejm III Rzydopospolitej rok 2012 ogłosił rokiem tego antypaństwowego i antypolskiego wichrzyciela. Namolne żydłactwo chce go nawet beatyfikować. Natomiast rzeczywiście wielkiego Polaka, Frycza Modrzewskiego, którego projekt naprawy Rzeczypospolitej o wieki wyprzedził epokę i do dzisiaj nie został niestety jeszcze zrealizowany, tenże sam sejm (a raczej knessejm) „uchonorował” z okazji 440 rocznicy śmierci uchwałą, w której uczcił jego pamięć oraz wyraził uznanie dla dorobku twórczego. I o której to „uchwale” każdy sejmowczyk czym prędzej  po głosowaniu zapomniał. A zwłaszcza  dorobku twórczym Modrzewskiego.

ZorianDrugim wielkim Polakiem jest Adam Czarnocki. Przy czym na jego wielkość wpływa nie tylko to, że był jednym z prekursorów badań nad Słowiańszczyzną. Obok niego robili to i inni. Także jego wielkość nie polega głównie na tym, że był jednocześnie etnografem, archeologiem i toponomastykiem. A także i nie na tym tylko, że w przeciwieństwie do innych badaczy zamiast skupiać się głównie czy wyłącznie na źródłach pisanych (fałszowanych przez wieki przez kler i żydłackich kronikarzy) szukał śladów Słowiańszczyzny „w terenie”, pod wiejskimi strzechami, wśród żywych ludzi – i znajazł je:

„Poznajmy się więc z naszą ziemią, obliczmy wszystkie jej miana, czyli uroczyska. Będziemy widzieć, iż mimo dziewięciu wieków, mimo tyle wojennych zniszczeń, mimo niewiadomość i próżność samochwalna w odmienieniu starych nazwisk, zachowały się przecież i doszły jeszcze do nas imiona bogów, imiona do czci ich należące, imiona jej sprawców i tego jestestwa ziemnego, które w przestrzeni czasów zaleciwszy się wielkim dobrem i złem, na chlubę rodu ludzkiego i mowy naszej czołem wieków nazwane zostało (…).

Nie ma stopy ziemi w starej Sławiańszczyźnie, żeby nie należała do tego rzędu słownego. Zarówno okrywa on osiadłe, jak i próżne miejsca, użyteczne i dzikie, wyniosłe i poziome, najeżone góry, jak doły i zapadłe bagna, czyste pola, jak zamierzchłe lasy, słowem, cała powierzchnia ziemi była stolicą naszych bogów i jedną tablicą naszej wiary (…).

Czas powiedzieć cokolwiek i o podaniach ludu sławiańskiego. W narodzie pierwobytnym i kilkanaście wieków zliczającym na tejże ziemi zawsze podanie jakieś być musi. W niedostatku pisarzów lub owoczesnych świadectw zdolne jest wiele rzeczy nam odkryć. Lecz kto nie zamierzył sobie pewnego rysu, nie przygotował pewnych pytań, a jeszcze w miarę szerokości ziemi sławiańskiej nie ma zapasu odwagi, wytrzymałości i opatrzenia się w kilka jej dialektów, ten daremnie będzie oczekiwał podań; same do jego brzegu nie przypłyną i nie nastręczą się. Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snująsię jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych. W tym gorzkim zmroku dostrzec można świecące im trzy księżyce, trzy zorze dziewicze, siedem gwiazd wozowych. Tam zorza Lelowa zbliża się do młodego miesiąca – miłość nowożeńców i gody zwiastuje, tam zorza, księżycem ogrodzona lub zawojką pokryta, ślubną przysięgę , tłumaczy. Dotąd jeszcze trzy rzeki płyną podsieni lubowników, udzielają świętej wody do korowaja i kołaczów. Dotąd zawodzą się w nuceniach podolskich wróżby na tychże
rzekach, jak bizantyckie kroniki wspominają. Jeszcze cichy Dunaj jak ów Ganges jest wodą świętą, pełną uroków, miłości i szczęścia, i na powierzchni swojej niesie korab czerwienny z okwitością swadziebną. Jeszcze słup wyzłacać jadą do Lwowa. Dziewica między dwoma lwami stojąc bez bojaźni, oddaje rękę junoszy. Strusie pióra i pawie ogony zdobią wieńce i głowy poślubione, a czerwiec z maliną zmieszany stanowi chwałę czystości dochowanej. Rusa kosa pod Kijowem, złoty warkocz w Krakowie biorą pierwszeństwo. Jelenie, rysie, łabędzie i sokoły nie zapomniały jeszcze przynosić kochankom wieńców i pierścieni. Sierocie zabierającej się do ślubu opiewają dąbrowę pełną pni bez zieloności. Jeszcze mosty ścielą się ze trzciny, gdy dzieci mają upaść do nóg rodzicom, a drugie, usłane pierścieńmi i perłami, znajdują się po drodze kochanków.”

Wielkość Adama Czarnockiego polega przede wszystkim na tym, że bodajże jako pierwszy zauważył i podał faktyczne przyczyny upadku Polski oraz zauważył podmianę naszej tożsamości ze słowiańskiej na „cudzą” – czyli jak wiemy żydłacką:

„Wypadek ten jest najgłówniejszym w Sławiańszczyźnie, bo całą jej rozległość z czasem objął, upoważnił nowo tworzące się dzielnice i coraz więcej pomnażał. Ogniwa nowej wiary wcielały niepodobnych nas do reszty narodów Europy.
Uczęszczał Słowak z nabożeństwa lub potrzeby do Rzymu lub Carogrodu, a przejąwszy się nienawiścią wzajemną stolic chrześcijaństwa, zapalał pochodnie wiekuistych wojen na przestrzeni swojej o to, że nie jednej głowie uświęconej daninę płaciła. Biada nam! Długo nazbyt przetrwaliśmy w tych obłędach. Nie wspomniałbym ich może, gdyby nie miały zgubnego wpływu na ten zakres naszej historii i nie były pierwszym podkopem miłej nam zawsze narodowości. Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.

To zapewne z tego powodu Adam Czarnocki popadł w niełaskę i w skatoliczonej nawet pod zaborami polskiej elicie nie znalazł poza Czartoryskim sponsorów gotowych do finansowania jego dalszych badań. Zresztą i wsparcie Czartoryskiego szybko się skończyło. To co Adam Czarnocki pisał było dla katolików świętokractwem i obrazą majestatu.
Adam Czarnocki zmarł w wieku 41 lat na obczyźnie. Polska ziemia, nawet pod zaborami, okazała się dla niego niegościnna. Umarł w Rosji, w której za „grzechy młodości” ukrywać musiał się pod fałszywym nazwiskiem.

To co Adam Czarnocki pisał o przyczynach osłabienia ducha niepodległego i o zmyciu przez chrzest wszystkich cech nas jako Słowian znamionujących oraz to, że staliśmy się sobie samym cudzymi jest niepodważalnie słuszne. I żadne zaklęcia jahwistów tego nie zmienią. Dokąd Rzeczypospolita wolna była od fanatyzmu katolickiego, a pogaństwo nieoficjalnie, w „drugim obiegu” dominowało – dotąd była potężną.
A Rzeczypospolita była długo wolna od fanatyzmu katolickiego. Na początku XV wieku, na soborze w Konstancji delegat króla Władysława Jagiełły, Paweł Włodkowic postulował prawo pogan do pozostania poganami (zaprezentował pogląd, że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością).

Już po tym widać, że w dobie bitwy pod Grunwaldem poza garstką kleru reszta Polaków – łącznie z ważnymi delegatami królestwa na żydłacki sobór wolna była od fanatyzmu.
A tak, na marginesie…
Skoro Włodkowic upominał się w XV wieku o prawo pogan do bycia poganami, oznacza to, że wtedy nadal jeszcze pogaństwo znane było w Europie. A ponieważ wiemy, że Słowiańszczyzna w Europie została na końcu zjahwizowana, tak więc poganie musieli żyć w jej obrębie.
Paweł Włodkowic dokonał żywota jako proboszcz. Zazdrościć można jego parafianom proboszcza upominającego się o prawa dla pogan. Gdyby to jego za wzór brali katolicy, jakże innym krajem byłaby Rzeczypospolita…

O tym że Rzeczypospolita wolna była w owych czasach od fanatyzmu, widzieli i obcy. Kilkadziesiąt lat później Związek Pruski (większość jego stanowiła ludność niemieckojęzyczna) poprosił polskiego króla o inkorporację Prus do Polski. Obcy, Niemcy sami pchali się, aby być mieszkańcami i współobywatelami Rzeczypospolitej. Doszło z tego powodu do kolejnej wojny polsko-krzyżackiej (Polska znów musiała walczyć z ultrakatolickim zakonem), ostatecznie jednak duża część państwa krzyżackiego została włączona do Korony.
Gdyby Rzeczypospolita pozostała państwem tolerancyjnym, w którym Polacy, Litwini, Rusini a nawet lojalni wobec niej Niemcy traktowani byliby rownorzędnie, bez względu na język i na wyznanie – byłaby państwem wielkim być może i do dzisiaj. Niestety wszystko zaczęło się psuć w niej z winy narastającego na fali kontrreformacji fanatyzmu katolików. Szczególnie destrukcyjna rola przypadła ewidentnym agentom Watykanu  – jezuitom. Ich „ojczyzną” był fanatyczny katolicyzm. Ich dziejową misją w Polsce było uczynienie z niej „rzeczypospolitej katolickiej” – za wszelką cenę. Polska stała się za ich sprawą miejscem permamentnej wojny domowej – katolicy kontra reszta mieszkańców Rzeczypospolitej. I na koniec, gdy katolicy rzeczywiście zdobyli całkowitą supremację w życiu politycznym i społecznym – Polska upadła. Utraciła ducha niepodległego na rzecz obrony nadjordańskiej dżumy. Ze szlachty – potomków Słowian – uczyniono żydłaków wierzących w żydowskich bożków i proroków, w żydowskie gusła i wyssane z palca żydowskie „pismo święte” . Dumni niegdyś Słowianie wiedzieli teraz o Abrahamie, Mojżeszu, Dawidzie, Salomonie, no i naturalnie o Joszue okrzyczanym „zbawicielem” i wykreowanym na „syna bożego”. A o Mokoszy, Swarożycu czy Świętowicie nie mieli już pojęcia. Stali się sobie samym cudzymi, sługami obcej ideologii, obrońcami interesów Watykanu. A że byli stanem dominującym w polityce – to ich skatoliczenie odbiło się katastrofalnie  na losach kraju.
Doskonale obrazuje podejście fanatycznych katolików-szlachciców do ówczesnej rzeczywistości konfederacja barska przez co niektórych żarliwych katolickich chistorykóf uważana za pierwsze powstanie narodowe. No to zapytajmy – co było powodem zawiązania owej konfederacji? I nagle okazuje się, iż nie było powodem to, że Rosja coś tam Polsce narzuciła, bo Rosja narzucała Polsce jej wolę już od sejmu niemego. Tylko dokąd skatoliczona szlachta zajęta była rugowaniem „innowerców” z życia publicznego (protestantów wykluczono z sejmu w roku 1734) i dokąd katolicy mogli bezkarnie urządzać tumulty i obcinać głowy protestantom, dotąd na ogół protektorat Rosji szlachcie nie przeszkadzał.

Powodem zawiązania konfederacji barskiej  w rzeczywistości nie było to, że Rosja coś Polsce narzuciła, a to – co Polsce narzuciła. A narzuciła Polsce równouprawnienie religijne – które mogło być dla Rzeczypospolitej ostatecznie nawet „zbawienne”. Bo gdyby udało zgromadzić się pod jednym sztandarem katolików, prawosławnych i protestantów, Polaków, Litwinów, Rusinów, nawet Niemców, gdyby poczuli się oni wszyscy równoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej i braćmi walczącymi o wspólną sprawę, to Rzeczypospolita byłaby w stanie roznieść nawet wówczas jeszcze na szablach nie tylko Rosję, ale wszystkich wrogów. Niestety, narzucenie Polsce równouprawnienia religijnego rozwścieczyło katolików. Nie po to blokowali dopuszczenie prawosławnych biskupów do sejmu i senatu, nie po to rugowali protestantów z sejmu i senatu, nie po to zarezerwowali wszystkie państwowe urzędy i trybunały tylko dla katolików – aby godzić się teraz na równouprawnienie dla znienawidzonych „innowierców”. Naczelnym hasłem fanatycznych katolików w konfederacji barskiej była „obrona wiary”. Było to oczywiście wielkim oszustwem. Nie chodziło o „obronę wiary” a o obronę całkowitej supremacji katolicyzmu w Rzeczypospolitej. Było też z góry wiadome, że konfederacji nie poprą ani prawosławni, ani protestanci. Dlaczego mieliby wspierać katolicki mega-tumult chcący odebrać im równouprawnienie polityczne, którego gwarantem była Rosja?
Tak więc owa konfederacja,  przez katolicką propagandę sprzedawana jako powstanie narodowe była mega-tumultem katolików wymierzonym przeciwko równouprawnieniu innowierców. Polska ginęła, upadała, dla jej ratunku potrzeba było zjednoczyć pod sztandarem wszystkich obywateli, bez względu na narodowość i wyznanie – ale katolicy, patryjoci katolicyzmu, „rycerze chrystusa” mieli interes Rzeczypospolitej w nosie. Dla nich ważne było wyłącznie to, aby katolicyzm utrzymał supremację polityczną. Bronili jej i przez to wpędzili Rzeczypospolitą do grobu. Ale, załgani i zaślepieni, nadal twierdzą, że katolicyzm jest „patriotyzmem” i że musi być fundamentem Rzeczypospolitej. I że to ta ich nadjordańska dżuma dała Rzeczypospolitej wielkość. Choć w rzeczywistości Rzeczypospolitą dobiła.
Rosja wcześniej opierając się zapędom Prus, po rozgromieniu katolickiej  konfederacji barskiej zgodziła się na I rozbiór Polski. Do krojenia polskiego tortu z błogosławieństwem Watykanu przyłączył się także arcykatolicki Wiedeń wyrażając w ten sposób swoiste katolickie „bóg zapałać” za odsiecz wiedeńską sprzed 89 lat.
Ale i ta tragiczna nauczka niczego katolikopolaków nie nauczyła. 19 lat po pierwszym rozbiorze ogłosili oni konstytucję 3 maja. Nie dość, że nielegalnie, że Polska stała się konstytucyjnie katolicka, że tron wzmocniony likwidacją liberum veto oddawano po śmierci Poniatowskiego Niemcom z Saksonii w dziedziczne władanie, to jeszcze katolicy zlikwidowali wielonarodowość Rzeczypospolitej. Od tego momentu Litwini i Rusini mieli być „Polakami”, obywatelami (drugiej kategorii) unitarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Katolicy polscy nie dość, że wszystkich chcieli skatoliczyć (prawa polityczne innowiercom już wcześniej odebrano), to jeszcze uznali za stosowne, nie pytając zainteresowanych o zdanie, przerobienie ich na „Polaków”, likwidując państwo wielonarodowościowe. A potem się dziwili, że Litwini i Rusini zawiązali konfederację targowicką i dążyli do podziału państwa na samodzielne prowincje. Bo nie chcieli być przymusowo Polakami. Dodatkowo nie-katolicy nie chcieli być obywatelami drugiej kategorii, bez praw politycznych.

I w ten sposób upadła Wielka Rzeczypospolita. Wielka do czasu, gdy nie rozpleniło się w niej robactwo katolickiego fanatyzmu. A gdy się już ono rozpleniło, to i własne prawa robactwa-katolactwa Polsce narzuciło (np. karę śmierci za odstępstwo od katolicyzmu czy prawo bezkarności dla organizatorów tumultów). Fundamenty Rzeczypospolitej, tolerancję i wielonarodowość robactwo podgryzało, bo taka jest już natura robactwa. I niestety ostatecznie robactwo podgryzło fundamenty Wielkiej Rzeczypospolitej. I ją w ten sposób zniszczyło.  Bo to nie Rosja czy Prusy ją zniszczyły. To robactwo ją zniszczyło. Sąsiedzi tylko podzielili się jej trupem, oblazłym przez robactwo. Katolickiego chowu.

I nadal rodzą się piewcy wysławiający to robactwo.

.

opolczyk

.

ps.

Stosunek fanatycznego katolika do Polski najlepiej oddaje cytat „wychowawcy harcerstwa”, żydłackiego księdza Kazimierza Lutosławskiego:

“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”.

 

To zdanie oddaje doskonale mentalność fanatyka żydo-katolika  – interes kościoła jest dla niego ważniejszy niż wolność Polski. Zresztą w podobnym duchu pisał agent Watykanu, Piotr Skarga:

“Pierwej wiecznej ojczyzny nabywać niż doczesnej … jeśli zginie doczesna, przy wiecznej się ostoim“

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

54 komentarze do “Rzecz o wielkich Polakach i o tolerancji…

 1. NOP obroni dobry żydopodobny neojudaistyczny katolicyzm
  przed złymi Słowianami.
  Ziemia święta ich sponsoruje a oprawcy jak zwykle pozują na uciśnionych.
  Bronią interesów Watykanu i bredzą o polskości.

  Polubienie

 2. Kiedyś rozmawialiśmy na temat islamizacji Europy i o tym dlaczego młodzi muzułmanie już obywatele europejscy wolą jechać na wojne niż się u nas asymilować. Nie chcieliście w to wierzyć to prosze… oto dowody.
  „W zeszłym miesiącu minister spraw zagranicznych William Hague powiedział, że po stronie powstańców w Syrii walczy „znaczna liczba” brytyjskich muzułmanów. Dodał, że radykalne ugrupowania islamskie przyciągają ochotników z zagranicy, a sytuacja wojenna stwarza im możliwości odbycia gruntownego szkolenia wojskowego.

  W marcu londyński dziennik „The Daily Telegraph” oceniał liczbę brytyjskich muzułmanów walczących w Syrii na około 100. Według innych relacji, ta liczba stale się zmienia, gdyż część przyjeżdża do Syrii na krótkie „wojenne wakacje” i wraca potem do domu.”

  akiś czas temu czytałem też podobne informacje o muzułmanach z Holandii, Francji itd…
  Ja bym się tym troche niepokoił i to nie z powodu troski o los obywateli europejskich na „wakacjach”. Bo jakim trzeba być fanatykiem aby wyjechać ze spokojnego kraju i ruszyć na „wojenne wakacje” i jak na miejscu się tam człowiek radykalizuje? Odpowiedź jest chyba jest dość prosta bo nawet najbardziej krewcy zwolennicy danej strony w tej czy innej wojnie raczej nie jadą walczyć na miejsce jeśli nie wyznają akurat islamu…
  http://paganfederation.org/forum-pl/viewtopic.php?f=36&t=3216

  Polubienie

 3. Przypomnę wypowiedź posła Henryka Goryszewskiego z ZCHN, wicepremiera za rządu Hanny Suchockiej :

  „Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka”

  Polubienie

  • Tłumacząc z żydowskiego na nasze:
   Nie ważne czy będziemy zdychać z głodu czy z powodu chorób
   najważniejsze żeby neojudaistyczny kk zarobił na pogrzebach.

   Polubienie

 4. Mezamir:

  Wszyscy wojujący katolikopolacy, broniący tej nadjordańskiej drzumy, jako „polskości” i „patriotyzmu to ludzie obłąkani. Ta dżuma to obłęd i zboczenie intelektualno-duchowo-psychiczne. Bo tylko obłąkany i zboczony umysł może żydowskie brednie z żydo-biblii i żydo-jewangelii oraz kult żydowskich bożków i idoli uważać za synonim polskości i patriotyzmu.

  A co do owych brytyjskich „muzułmanów” – jeśli oni w Syrii walczą po stronie wspieranych przez banksterię, Izrael i żydo-zachód „rebeliantów” – płatnych zbirów – to sami są werbowaną przez MI6 banksterską, „islamską” agenturą. Normalny muzułmanin broni kraju jak Syria napadanego przez wrogów udających rebeliantów, wspieranych, finansowanych, zbrojonych i szkolonych przez żydo-zachód.

  Panie Michale:

  Dzięki za pasujący cytat, który pokazuje, że w mentalności katolików na przestrzeni stuleci nic się nie zmieniło. Dla nich ta żydłacka, nadjordańska dżuma jest ważniejsza niż Polska i jej los.

  Polubienie

 5. Mógłby mi ktoś powiedzieć w jaki sposób,w miarę szybko nagrać na komputerze to co słychać w głośniku,tak aby powstał z tego automatycznie plik mp3 lub wave ?
  Chodzi o to żeby nie nagrały się odgłosy chodzenia po pokoju itp
  tylko to co mam w głośniku.

  Mezamir:

  Wysłałem Tobie i Dominikowi Wasze adresy mailowe. Dyskusje nie związane z tematem możecie w ten sposób prowadzić prywatnie.
  A dotychczasową Waszą wymianę komentarzy usunąłem.
  opolczyk

  Polubienie

 6. Cytat obrazujący Islam:
  „Z islamem jest mniej więcej tak: jeżeli w społeczeństwie żyje od 1 do 3 proc. muzułmanów, to stanowi on religię pokoju. W granicach 5-7 proc. mniej więcej do 10 proc. pojawiają się żądania obyczajowe, jak ubiór, czy jedzenie halal. Powyżej 10 proc. zaczynają się postulaty polityczne, a gdy zostanie przekroczona bariera 15 proc., pojawia się widmo wojny. Wspierając Arabię Saudyjską Amerykanie lekkomyślnie narażają kolejne kraje na niebezpieczeństwo” http://konflikty.wp.pl/kat,1020223,page,3,title,Armia-zabija-w-raju-dramatyczne-losy-Tamilow-na-Sri-Lance,wid,15711026,wiadomosc.html
  Kążdy jahwizm jest taki sam bo takie same są jego źródła i żadne zaklinania rzeczywistości tego nie zmienią. Pokój na świecie możliwy jest tylko gdy wrócimy do natury. Ale po drodze nie obędzie się niestety bez ofiar. To jest niestety cena którą przyjdzie ludzkości zapłacić.

  Polubienie

 7. Świętobor:

  A katolicy i inne odpryski jahwizmu jak robią? Pchają się nawet tam, gdzie ich nie chcą (Indie, Chiny, Japonia, Tajlandia, Wietnam), wbiją w ziemię jedną rzymską szubienicą i od razu domagają się szczególnego traktowania, przywilejów i zmiany prawodawstwa, bo jest niezgodne z wymysłami jahwistów.

  Polubienie

 8. Oczywiście. Dlatego napisałem, że każdy jahwizm jest taki sam. Czy to judaizm, czy chrześcijaństwo czy islam ze wszystkimi ich odłamami,odpryskami, sektami itd. To ma tylko trzymać ludzi w nienawiści do innych bo takich łatwiej jest kontrolować. Mam nadzieję, że któregoś dnia większość się nawzajem powyrzyna i może wtedy do ich móżdżków dotrze jak byli do tej pory okłamywani. Choć za bardzo na to nie liczę.

  Polubienie

  • Świętobor:

   „Oczywiście. Dlatego napisałem, że każdy jahwizm jest taki sam.”

   Tutaj mam pewne wątpliwości. Islam nie jest tak załgany i pełen hipokryzji jak żydo-chrześcijaństwo. Patrz, żydo-chrześcijanie oskarżają islam o to, że Koran douszcza zabijanie. Bo rzeczywiście w kilku miejscach jest w Koranie o tym, że w obronie islamu można prowadzić wojnę i zabijać. Choć jest tam zalecenie, aby w zabijaniu nie wykazywać nadgorliwości, gdyż Allah jej w tym przypadku nie lubi. No więc żydo-chrześcijenie oskarżają islam o to, że dopuszcza zabijanie. A o swoim zbrodniczym odprysku mówią, że lepszy, bo jest u nich przykazanie „nie zabijaj”. O tym, że pomimo tego „przykazania” prawo mojżeszowe (przekazane Mojżeszowi rzekomo przez Jahwe) przywidywało karę śmierci za wiele „grzechów” i że ludobójca Jahwe mordował milionami, oraz pomagał Izraelitom w wielu rzeziach i czystkach etnicznych – o tym żydłactwo milczy. Dodatkowo przechwalają się, że u nich najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości i że sam obrzezany cieśla nakazał kochać nawet nieprzyjaciół. A ja pytam – i co z tego, skoro ludobójcze chrześcijaństwo mimo przykazania miłości wymordowało znacznie więcej ludzi, niż żydo-islam. Tamci przynajmniej nie udają świętoszków, którzy rzekomo kochają wszystkich, nawet wrogów. A żydo-chrześcijanie w piórka takich właśnie świętoszków się stroją, bredzą na okrągło o miłowaniu bliźniego, o wybaczaniu win, o nadstawianiu drugiego policzka – a namordowali ludzi wielokrotnie więcej, niż muzułmanie. W imię miłości bliźniego i pod hasłem – kochajcie nieprzyjaciół swoich.
   Z tego względu uważam żydo-chrześcijaństwo za znacznie bardziej plugawe i załgane, niż żydo-islam. Choć i on, jako pochodna judaizmu jest dżumą i należy ją wytępić

   Polubienie

   • Przykazanie nie zabijaj dotyczy tylko współwyznawców tej samej rasy
    „Nie pozwolisz żyć czarownicy”.
    Kto to jest czarownica?
    Innowierca.

    Polubienie

 9. Dobra strona ukazująca bogatą tradycje Słowiańską
  Wielkie dzięki i brawa dla Autorów.

  Jednak NIE religia jest największym zagrożeniem dla Polski i Polaków i dla Słowiańszczyzny

  Najwięksi WROGOWIE POLSKI i SŁOWIAŃSZCZYZNY TO PRUSY – jest to wszechstronnie i historycznie udokumentowane – TO WRÓG ZEWNĘTRZNY

  Oraz tzw. ŻYDZI – WRÓG WEWNĘTRZNY.

  To Bismarck powiedział –„Po to Bóg dał Niemcom Żydów, aby donosili na Polaków”.

  Po co Pan Bóg stworzył Żydów polskich, jak nie po to, abyśmy z nich mieli służbę szpiegowską
  Bismarck (mowa 15 maja 1847r.)

  Sądzę, że osiedleni w Poznańskiem żydzi, chociażby im dozwolono, nie pójdą wielką masą do prowincji niemieckich, gdyż nie chciałbym drażliwego użyć wyrażenia – bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski eldorado dla żydów.
  (W rozmowie z A. Tatiszczewem, Bismarck powiedział):

  Po co Pan Bóg stworzył Żydów polskich, jak nie po to, abyśmy z nich mieli służbę szpiegowską.

  Krzyżacy, a później Prusy wyrosły na trupie Polski przez kolejne wieki.

  Krzyżacy od chwili ich sprowadzenia w około 1220 roku prowadziło ekspansje i podbój ziem polskich.
  Początkowo mieli nawracać na chrześcijaństwo małe bałtycko -słowiańskie plemię Prusów;
  ale wycieli je w pień OGNIEM I MIECZEM ( nie biblią i ewangelią) i przyjęli ich nazwę i zaczęli ekspansje na ziemie polskie – a wiec gospodarza który ich zaprosił– ładni to goście !!!

  Trzeba również zrobić jeszcze jedna krotką głębszą dygresję:

  Krzyżacy (rycerze Najświętszej Marii Panny) to odłam Templariuszy- zakonu militarnego z okresu Wojen Krzyżowych.

  Templariusze UKRADLI złoto ze Świątyni Salomona należne wg hierarchii innemu nie-militarnemu zakonowi –Priorii Syjońskiej, a ten podległej papieżowi – po to powoływano zakony militarne, aby odzyskać grób Chrystusa.

  Templariusze/Krzyżacy stali się wielka siłą – militarną, finansową (złoto ze świątyni), intelektualną , organizacyjną w Europie. I mieli wpływ na wszystkie ówczesne dwory europejskie.

  Przestali uprawiać za murach zamków i klasztorów chrześcijaństwo – powód swojego powołania i racje istnienia – a zaczęli uprawiać cos na kształt Gnozy.

  Stali się w ten sposób zwykłymi bandytami i agresorami. Stali się również prekursorami późniejszych Tajnych Związków – zakonów nie -militarnych, masonerii.

  Rozbój, kłamstwo, agresja, przekupstwo, perfidia – to immanentna cecha krzyżactwa.

  Krzyżacy potrafili osadzić na tronach europejskich swoich wasali – to również bardzo charakterystyczne. To również stały tajnej element polityki pruskiej.

  Rosyjski car Piotr III to Karl Peter Urlich, a jego zona to Sofia Augusta Anhalt – Zerbst Prusaczka rodem ze Szczecina znana, jako Katarzyna II, która bezprawnie zagarnęła tron mordując swojego męża (upozorowany pojedynek)

  Mężem Królowej brytyjskie Victorii ( tak cenionej za podboje imperium brytyjskiego) był książę pruski Albert

  Dzisiejsza kontynuacja Krzyżaków Jest potężnego sprzymierzeńca niemieckiego rewanżyzmu, jakim jest masoński Zakon Rycerzy Maltańskich. Zanim zatrzymamy się przy niemieckich Rycerzach Maltańskich, prześledźmy znakomitości europejskie i światowe w ostatnim półwieczu, które były lub są członkami Zakonu Rycerzy Maltańskich. Byli wśród rycerzy maltańskich tacy politycy jak Francesco Cossiga, Andreotti, Fanfanii, John Volpe (ambasador USA), Simpson (były sekretarz skarbu USA). Są lub byli członkami Zakonu Maltańskiego przemysłowcy: Gianni Angelli (Fiat), zarazem członek Komisji Trójstronnej i Bilderberg Group, Lee Iacocca (koncern Chrysler), Peter Grace (ropa, statki), brazylijski miliarder Dino Samaja. Idąc śladem członków Zakonu Kawalerów Maltańskich dochodzimy do czołowych agend Rządu Światowego, jak wspomniana Komisja Trójstronna i Bilderberg Group, amerykańska Rada Polityki Zagranicznej, zakon „Czaszka i Piszczele” („Skull and Bones”)

  Z książki Jana Marszałka „Germanizacja powiatu bartoszyckiego na przełomie XX i XXI wieku” dowiadujemy się, że Niemiecki Rycerski Zakon Joannitów, inaczej zwany Zakonem Kawalerów Maltańskich, wybrał na swojego Wielkiego Mistrza rycerza Hansa Petera von Kirchbacha.

  (…..)

  KRZYŻACY/PRUSY SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA PODBÓJ POLSKI I ZA ROZBIORY.

  Polska była wielka i wspaniała. I bardzo długo potrafiła się przeciwstawić knowaniom Krzyżaków.
  Krzyżacy/Prusacy osadzili na tronie polskim w drodze przekupstwa Augusta II Mocny Sasa – i od tego momentu zaczął się upadek Polski przez cały XVIII w.

  W XIX w wszystkie powstania i zrywy niepodległościowe w Polsce były z inspiracji i podżegania Prus i zawsze skierowane przeciw Rosji, nigdy przeciw Prusom.

  Wymowny jest przykład Powstania Styczniowego z tajnej inspiracji samego Bismarcka, księcia pruskiego. Podburzona patriotyczna młodzież szlachecka – ledwie uzbrojona i chłopi uzbrojeni w sztachety z gwoździem wyruszali do boju z regularnymi wojskami carskimi. Kozacy chłopom obcinali ręce szablami, a patriotyczna młodzież szlachecką zsyłano na Syberie. Konfiskowano majątki. Pustoszały dworki i pola. Na miejsce wyrugowanego w ten sposób żywiołu polskiego wchodził żywioł niemiecki i żydowski. I jak mawiali starożytni – ‘Es fecit cui prodest’ – ten zrobił, kto skorzystał.

  Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Wielkopolska i Mazury dolny bieg Wisły i Odry to obok Małopolski, Mazowsza to ZIEMIE RDZENNIE POLSKIE . To właśnie te ziemie stanowią o polskości Polski; Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów tj. Kresy to wynik wielowiekowej Unii Polski z Litwą. Polska sięgała aż po Kamieniec Podolski.

  Tzw. Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie zostały przez Polskę utracone w wyniku ekspansjonizmu Militaryzmu Pruskiego, tajnej dyplomacji i spisków pruskich zarówno przed i w czasie rozbiorów, jak i później w wyniku skomplikowanego procesu historycznego, którego wyrazem był miedzy innymi Kulturkampf Bismarcka.

  Dziś na naszych oczach obserwujemy powtórkę tego procesu – Agresja i ekspansji Niemiec na ziemie rdzennie polskie.

  http://halat.pl/drang_nach_osten.html

  Drang nach Osten mapa , „Granice słowiańszczyzny,

  Lubecka, Hanower, Berlin, Regensburg – to polskie, słowiańskie miasta.

  Być może to ryzykowne twierdzenie w tej wypowiedzi, ale na pewno godne zastanowienia się i refleksji. –
  Zachodnia Granice Polski na Odrze i Nysie ustanowione przez Aliantów
  Może jednak granice Polski powinna być ustalone od Hanoweru przez Regensburg.
  Tymczasem po wojnie Powstała Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), jako Rosyjska strefa okupacyjna.

  W istocie byle NRD pokrywa się z zasięgiem zachodniej słowiańszczyzny i tak naprawdę powinno przypaść Polsce, a przypadły w ramach zjednoczenia Niemiec Niemcom

  Przypomnijmy że ziemie te znalazły się pod panowaniem Prus/ Krzyżaków w wyniku ekspansji i zaborczości

  Zbrodnia Katyńska – 1000 Katyniów niemieckich (Raport Światowej Rady Kombatantów Polskich)

  Wiele osób uważa , że dzięki UE, dzieki transformacja ustrojowym Polska dokonała skoku cywilizacyjnego. Nic bardziej mylnego – cały świat poszedł do przodu.

  Polska była krępowana ideologicznie przez żydokomune, ale miała potencjał gospodarczy rankowany na 10 miejscu na świecie.

  Dziś bedąc w orbicie Niemiec Polska jest rankowana na 80 miejscu i traktowana jak kolonia
  WSZYSTKIE profity z Polski płyną na zachód do Niemiec.

  Pod płaszczykiem UE następuje NOWA FORMA KOLONIZACJI I NOWA FORMA WOJNY
  Przede wszystkim na Polskę, ale także na wszystkie Kraje Europy
  Wyszły TANKI PRZYSZŁY BANKI.

  To, co godne zauważenia, pomijane. Polska została podczas II wojny zdewastowana przez zbrodniczą, nazistowską Trzecią Rzeszę niemiecką i odbudowana przez naród polski (mówiło się , że to Partia)
  Polska jednak mimo opresji żydokomuny zachowała integralność państwowa i terytorialną

  POLSKA POWINNA MIEĆ ROSZCZENIA

  REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC odziedziczyła pasywa i aktywa po nazistowskiej, zbrodniczej Trzeciej Rzeszy niemieckiej – bezspornie jest udokumentowanym następcą prawnym Trzeciej Rzeszy niemieckiej, odpowiedzialnym (bez możliwości przedawnienia) za wszystkie niemieckie zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości (tego rodzaju zbrodnie popełniane przez kolaborantów niemieckich), oraz za skutki i następstwa tych zbrodni (popełniane tak względem poszczególnych Polaków, jak i względem słowiańskiego Narodu Polskiego – zbiorowej ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). W wyniku tego, obecna Republika Federalna Niemiec ponosi:

  ( 1. ) odpowiedzialność karną, dopuszczając się współudziału w zbrodniach Trzeciej Rzeszy niemieckiej, poprzez:
  a.) nie wypełnianie ciążących na niej cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
  b.) podejmując działania zmierzające do nie wykonania cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych względem Polaków,
  ( 2. ) odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą) za:
  a.) cywilno-prawne zobowiązania odszkodowawcze po Trzeciej Rzeszy niemieckiej,
  b.) cywilno-prawne odszkodowania należne w wyniku umyślnego nie wypełniania ciążących na niej w spadku po Trzeciej Rzeszy niemieckiej, cywilno-prawnych zobowiązań odszkodowawczych, oraz
  ( 3. ) odpowiedzialność moralną.
  Były aż dwie uchwały sejmu z czerwca 1990 i września 2004 zobowiązujące Rząd Polski do wyegzekwowania roszczeń i reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. ŻADEN Rząd Polski ani prezydent Polski tego nie zrealizowali . Odszkodowania dostali i wyegzekwowało wiele państw europejskich, ale nie POLSKA.
  Republika Federalna Niemiec zawarła porozumienia odszkodowawcze z wieloma państwami Europy i Izraelem. Na mocy tych traktatów Republika Federalna Niemiec dokonała następnie wypłat odszkodowań wojennych, a sumy największej Izraelowi, państwu które powstało w 1948 roku – nie istniało więc przed i podczas drugiej wojny światowej (1939 – 1945), i z tego prostego względu nie mogło być stroną w konflikcie zbrojnym, nazwanym drugą wojną światową. Tym sposobem, Izrael dokonał bardzo brzemiennego w skutki prawne precedensu w stosunkach międzynarodowych. Tym sposobem, Izrael złamał jedną z najbardziej podstawowych zasad stosunków międzynarodowych. W wyniku tego faktu dokonanego, Izrael podjął ogromne sumy odszkodowań, należne ofiarom pochodzenia żydowskiego – ofiarom, które nie były obywatelami Izraela w czasie, gdy popełniano na nich zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.
  Żaden zdradziecki i najwyraźniej przekupiony przez Niemcow rząd żydowski w Polsce nie wyegzekwował należnych Polsce odszkodowań tylko za straty Polski w II wojnie światowej

  Bo nie żydzi i nie Jahwe zbombardowali Polskę i zrównali z ziemią Warszawę – a Niemcy!!!

  Premier Tusk, prezydent Kaczyński, minister SZ Sikorski doskonale o tym wiedzieli, bo do nich miedzy innymi był kierowany raport Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Zamiast przeciwstawić się roszczeniom niemieckim, zamiast podjąć działania w celu realizacji uchwał polskiego sejmu o rekompensatach, zamiast żądać odszkodowań od Niemiec dla Polski podpisali oni Traktat Lizboński dając tym samym przyzwolenie na ten nowy Drang nach Osten.

  Rosyjski car Piotr III to Karl Peter Urlich, a jego zona to Sofia Augusta Anhalt – Zerbst Prusaczka rodem ze Szczecina znana, jako Katarzyna II, która bezprawnie zagarnęła tron mordując swojego męża (upozorowany pojedynek)

  Mężem Królowej brytyjskie Victorii ( tak cenionej za podboje imperium brytyjskiego) był książę pruski Albert
  Dzisiejsza kontynuacja Krzyżaków Jest potężnego sprzymierzeńca niemieckiego rewanżyzmu, jakim jest masoński Zakon Rycerzy Maltańskich. Zanim zatrzymamy się przy niemieckich Rycerzach Maltańskich, prześledźmy znakomitości europejskie i światowe w ostatnim półwieczu, które były lub są członkami Zakonu Rycerzy Maltańskich. Byli wśród rycerzy maltańskich tacy politycy jak Francesco Cossiga, Andreotti, Fanfanii, John Volpe (ambasador USA), Simpson (były sekretarz skarbu USA). Są lub byli członkami Zakonu Maltańskiego przemysłowcy: Gianni Angelli (Fiat), zarazem członek Komisji Trójstronnej i Bilderberg Group, Lee Iacocca (koncern Chrysler), Peter Grace (ropa, statki), brazylijski miliarder Dino Samaja. Idąc śladem członków Zakonu Kawalerów Maltańskich dochodzimy do czołowych agend Rządu Światowego, jak wspomniana Komisja Trójstronna i Bilderberg Group, amerykańska Rada Polityki Zagranicznej, zakon „Czaszka i Piszczele” („Skull and Bones”)

  Z książki Jana Marszałka „Germanizacja powiatu bartoszyckiego na przełomie XX i XXI wieku” dowiadujemy się, że Niemiecki Rycerski Zakon Joannitów, inaczej zwany Zakonem Kawalerów Maltańskich, wybrał na swojego Wielkiego Mistrza rycerza Hansa Petera von Kirchbacha.

  (…..)

  Polubienie

  • Krzyżacy (rycerze Najświętszej Marii Panny) to odłam Templariuszy- zakonu militarnego z okresu Wojen Krzyżowych.

   Templariusze UKRADLI złoto ze Świątyni Salomona należne wg hierarchii innemu nie-militarnemu zakonowi –Priorii Syjońskiej, a ten podległej papieżowi – po to powoływano zakony militarne, aby odzyskać grób Chrystusa.

   Templariusze/Krzyżacy stali się wielka siłą – militarną, finansową (złoto ze świątyni), intelektualną , organizacyjną w Europie. I mieli wpływ na wszystkie ówczesne dwory europejskie.

   Przestali uprawiać za murach zamków i klasztorów chrześcijaństwo – powód swojego powołania i racje istnienia – a zaczęli uprawiać cos na kształt Gnozy.

   Stali się w ten sposób zwykłymi bandytami i agresorami. Stali się również prekursorami późniejszych Tajnych Związków – zakonów nie -militarnych, masonerii.

   Zacytowane informacje to nie fakty historyczne, a literacki wymysł niejakiego Scotta, który coś koło 1819 roku sfabrykował w swej powieści „Ivanhoe”. Jednakże zawiera część faktów.
   Również nie wiem skąd powiązanie Templariuszy z Krzyżakami. Templariusze na ziemiach polskich byli od roku 1155 otwierając około 50 komandorii i jakoś nie zagrabiali ziemi, nie podbijali, a zamiast tego wspomagali gospodarczo. Ich komandorie mieściły się między innymi w Wałczu, Myśliborzu, Czaplinku, Opatowie, itd.

   Prawdą jest także, że Templariusze byli tajnym towarzystwem, które posiadało 2 kręgi: zewnętrzny-egzoteryczny, którym był katolicyzm i wewnętrzny-ezoteryczny, gdzie czczono „trzy głowy” (trygława?) oraz skrycie odprawiano rytuały, co bardzo nie podobało się klerowie, a że Templariusze podlegali tylko papieżowi to do czasów Klemensa V oraz króla Filipa nikt nie mógł im podskoczyć. Przyczyna ich swobód jest powodem spekulacji. Niektórzy badacze twierdzą, iż templariusze posiadali niezbite dowody fałszu jahwizmu, a swobody zawdzięczają szantażowi.

   W 1307 roku zostają podstępnie zdradzeni i osądzeni. Jednakże schwytano zaledwie 600 rycerzy, reszta przepadła w sinej mgle wraz z dokumentami i legendarnymi bogactwami. Prawdopodobnie rozbili się na 2 grupy. Pierwsza rusza w góry współczesnej Szwajcarii, gdzie kilka miesięcy później dochodzi do buntu chłopów pańszczyźnianych w 3 kantonach. Chłopi wypowiadają posłuszeństwo swym panom i ogłaszają nowe państwo. Wysłana na ich poskromienie regularna armia 5tys zbrojnych zostaje dosłownie „wdeptana w ziemię” przez 1,5 tys niewyszkolonych, słabo uzbrojonych chłopów. Tak powstaje dzisiejsza Szwajcaria, której flagą jest flaga templariuszy z odwróconymi barwami.

   Druga grupa okrętami w liczbie 18 wyrusza w nieznane. Pewne poszlaki wskazują na to, że udali się do Szkocji, która w tym czasie miała na pieńku z klerem. Tam na ziemiach otrzymanych od klanu Saint Clair powstaje dzisiejsza masoneria.

   Jeszcze jeden szczegół. De Mole zostaje skazany na śmierć przez „upieczenie”. Egzekucja rozpoczyna się o godz. 18-tej, a kończy o północy. Przez ten czas Wielki Mistrz był „wędzony”. Przed śmiercią De Mole wykrzykuje przekleństwa pod adresem Filipa, Klemensa i KRK obiecując, że „następcy pomszczą nas”. Klemens umiera miesiąc później, Filip po pół roku. Jest jeszcze klątwa i obietnica zniszczenia KRK, którą mają realizować ich następcy.

   To tylko taka dygresja, której celem jest odkłamanie bajek wymyślonych przez kler, który uwielbia oczerniać wszystkich swoich wrogów i przeciwników, a masoni są niewątpliwie wrogami Watykanu, zwłaszcza, że ich postulaty są zbliżone do norm społecznych jakimi posługiwali się choćby Słowianie, o czym pewnie niewielu ludzi wie opierając się na „opiniach”, które wyszły spod pióra piewców jahwizmu.


   n_one:

   „…a masoni są niewątpliwie wrogami Watykanu, zwłaszcza, że ich postulaty są zbliżone do norm społecznych jakimi posługiwali się choćby Słowianie”

   Dokładnie tak. I cześć i chwała im za to. Z tego powodu przez długi czas masoni byli głównym celem ataków kato-propagandy. Szkoda tylko, że wierchuszka masońska stała się chłopcami na posyłki banksterów.

   Co do Szwajcarii… niestety i ona została skatoliczona, a Szwajcarzy od wieków stanowią gwardię hersztów Watykanu. Za Kalwina zaś zżydzenie kultury Szwajcarii osiągnąło apogeum – zakazane było np. nadawanie dzieciom imion niebiblijnych. Dzisiaj Szwajcaria to totalnie zadłużony folwark banksterów – 26 tys. franków szwajcarskich na łebka, łącznie z noworodkami i bezdomnymi. I padające tradycyjne rolnictwo.
   A Szkocja długi czas broniła swej wolności. Ale i ją podbito. Po czym Szkot Adam Smith napisał ekonomiczną biblię żydo-kapitalizmu
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Badania_nad_natur%C4%85_i_przyczynami_bogactwa_narod%C3%B3w
   opolczyk

   Polubienie

 10. Palili, łupili, zabijali.
  A poza tym wynaleźli centralne ogrzewanie

  Jagiełło złamał potęgę państwa rycerzy mnichów, którzy przez setki lat bogacili się, handlowali i budowali zamki.

  „Mistrz Ulrich wzywa twój majestat, panie, księcia Witolda na bitwę śmiertelną i aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze”. Butni Krzyżacy wbijają miecze w ziemię, a Jagiełło po chwili ciszy spokojnym, ale pewnym głosem odpowiada: „Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła”.

  To kadry z filmu „Krzyżacy”; na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Tak według pokrzepiciela polskich serc wyglądał początek jednej z największych bitew średniowiecznej Europy.

  Dwa miecze – historia autentyczna – przez następnych ponad czterysta lat były dla Polaków dowodem ich siły i potęgi.

  Nie ma natomiast wątpliwości, jakie były losy człowieka, który prawdopodobnie podsunął Ulrichowi von Jungingen pomysł na to, jak upokorzyć króla Polski. Był nim komtur Tucholi Heinrich von Schwelborn. Krzyżak na znak swego rzekomego męstwa zawsze woził przed sobą dwa miecze. Zabrakło mu go jednak pod Grunwaldem. Gdy losy bitwy były już przesądzone, uciekł z pola walki. Zginął ścięty przez harcowników, którzy dopadli go pod Falkowem koło Susza.

  Zanim jednak zwycięstwo Władysława Jagiełły pod Grunwaldem zapoczątkowało powolny upadek krzyżackiego państwa, przez ponad dwa wieki rycerze mnisi budowali swoją potęgę i zasobność.

  Początek Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie sięga trzeciej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej, którą powiódł z Niemiec cesarz Fryderyk I Barbarossa. Jego śmierć w trakcie pochodu spowodowała rozłam wśród krzyżowców. Większość zawróciła, jednak część dotarła pod Akkę, którą oblegali wspólnie z rycerstwem francuskim i angielskim. Konieczność zajmowania się poległymi, rannymi i chorymi stała się powodem, dla którego papież Klemens III w 1191 roku zatwierdził zakon niemieckich szpitalników. Zaczęli do niego wstępować niezamożni niemieccy rycerze, a bogaci czynili nadania na jego rzecz. Gdy w 1197 roku kolejna grupa krzyżowców z Niemiec dotarła do Ziemi Świętej, pod Akką zastała już szpital polowy.

  Zakon zaczął także zabiegać o przywileje. Jednym z nich było wyjęcie spod jurysdykcji biskupa, co w praktyce oznaczało, że podlegał bezpośrednio papieżowi. Pozwalało także na samodzielny wybór przełożonego – mistrza.

  Nazwa Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie nawiązywała do pierwszego niemieckiego szpitala w Jerozolimie. Dzisiaj nie ma już po nim żadnych śladów. Zachowały się natomiast ruiny krzyżackiego zamku Montfort w Izraelu, który był siedzibą wielkiego mistrza zakonu. Gdy w 1291 roku upadała Akka, ostatnia twierdza chrześcijańskiego Królestwa Jerozolimy, Krzyżacy opuścili także swój zamek, a ośrodkiem ich władzy stała się Wenecja.

  Podwaliny pod przyszłą potęgę Krzyżaków położył Herman von Salza. Niewiele wtedy znaczący rycerze teutońscy, bo także pod taką nazwą funkcjonowali w ówczesnym świecie, potrzebowali wielkiego mistrza o dobrym zmyśle politycznym i organizacyjnym. I takim właśnie człowiekiem był von Salza.

  To on, jeszcze przed upadkiem Królestwa Jerozolimy, wyczuł, że zakon musi znaleźć sobie nowe miejsce. Rozwiązaniem było wystosowane przez króla węgierskiego Andrzeja II w roku 1211 zaproszenie do nękanego przez Kumanów Siedmiogrodu.

  Król nadał Krzyżakom ziemie, a ci bardzo szybko przybyli do Węgier wraz z niemieckimi osadnikami. Z czasem wybudowali pięć kamiennych zamków i zaczęli powiększać swoje włości.

  Mijały lata, a zakon zaczął być solą w oku węgierskich panów, którzy zażądali od króla usunięcia z kraju Niemców. Pierwotnie Andrzej II odmówił. Jednak gdy w 1225 roku Herman von Salza wyjednał od papieża objęcie ziem zakonnych jego protektoratem – co w praktyce oznaczało wyjęcie ich spod królewskiej jurysdykcji – władca wpadł w gniew. Wojsko pod wodzą królewskiego syna wypędziło zakonników z kraju.

  Niebawem do wielkiego mistrza nadeszło kolejne zaproszenie. Tym razem od księcia Konrada Mazowieckiego. Był rok 1226.

  Dominium księcia Konrada było systematycznie napadane przez pogańskie plemiona Bałtów. Organizowane przez książąt z rodu Piastów wyprawy krzyżowe nie przynosiły efektów.

  Herman von Salza postanowił więc skorzystać z zaproszenia. Jednak tym razem działał bez pośpiechu. Najpierw wyjednał u cesarza Fryderyka II nadanie całego terytorium Prus swojemu zakonowi, co zakończyło się powodzeniem. Konrad Mazowiecki nie wiedział o tym, dlatego pertraktacje pomiędzy nim a zakonem trwały nadal. Wreszcie w 1230 roku w Kruszwicy podpisano traktat, na mocy, którego książę przekazał Krzyżakom ziemię chełmińską oraz wszystkie przyszłe zdobycze w Prusach.

  (nieprawda – Swoją działalność w Polsce zaczęli od sfałszowania dokumentu nadającego im ziemię chełmińską).

  W ten sposób wczesną wiosną nad Wisłą pojawili się rycerze z czarnym krzyżem na białych płaszczach. To właśnie od nich wzięła się polska nazwa Zakonu Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie – Krzyżacy.

  Rok później, na lewym brzegu rzeki, rycerze mnisi założyli swoją pierwszą bazę Thorn, czyli Toruń.

  Podbój całych Prus zajął im następne pół wieku. Zakon, przy wsparciu europejskich władców i rycerstwa, zdobywał kolejne krainy zajmowane przez pogańskie plemiona. Nawracanie, gdyż taki był oficjalny cel wypraw, polegało na gromadnym chrzczeniu i wprowadzaniu zakonnej jurysdykcji. Opornych wycinano w pień, dzieci i kobiety trafiały w niewolę, a dobytek niszczono. Zakon nie troszczył się także o dalszą opiekę duchową nad nawróconymi, natomiast bezwzględnie ściągał daniny.

  Stosunki sąsiedzkie z polskimi książętami układały się poprawnie do czasu, gdy w 1308 roku Krzyżacy wkroczyli na chrześcijańskie Pomorze Gdańskie. Zajęcie bogatego Gdańska oraz najazdy, grabieże i pustoszenie innych polskich ziem doprowadziło do tego, że przez cały XIV wiek pomiędzy zakonem a Polakami trwała nieustająca wojna.

  Szalę przechyliła bitwa pod Grunwaldem, o wyniku której zdecydowało nie tylko męstwo wojska pod wodzą Władysława Jagiełły, lecz także jego mądrość i zmysł militarny.

  W 1309 roku wielki mistrz po raz kolejny przeniósł swoją siedzibę. Tym razem do Malborka, który jednocześnie stał się stolicą państwa krzyżackiego. Wprawdzie było to państwo zakonne, ale funkcjonowało jak wszystkie ówczesne feudalne struktury władzy. Pod tym względem można powiedzieć, że stanowiło nawet niedościgniony wzór.

  Na samej górze drabiny stał wielki mistrz, którego władza była absolutna. Wspierali go rycerze zakonni. Wielki komtur zajmował się gospodarką, wielki marszałek sprawami wojny, wielki szpitalnik polityką zagraniczną, wielki skarbnik odpowiadał za finanse, wielki szafarz za handel, a wielki mincerz zajmował się nie tylko biciem monet, lecz także dbał o stan twierdz, uzbrojenie wojska i konie. Każdy rycerz otrzymywał zbroję, konia i pełen rynsztunek.

  Pochodzili z niemieckiej szlachty, a wstąpienie do zakonu zwalniało ich z odpowiedzialności nawet za najpoważniejsze zbrodnie.

  Niższy szczebel drabiny stanowili księża, następnie byli bracia zakonni i tzw. półbracia, jeszcze niżej byli mieszczanie i chłopi. Sam dół drabiny zajmowali niewolnicy.

  (komentarz MP – Polska miała swoje struktury administracyjne – często lepsze i starsze – już za Popielidów byliśmy państwem dobrze zorganizowanym – zaproszenie krzyżaków to największy błąd – po co oddawać coś obcym kiedy mieliśmy własne )

  Podstawową jednostką administracyjną była komturia. Komtur zarządzał zamkiem, otaczającym go grodem oraz ziemiami przynależnymi do komturii. Krzyżacy założyli 93 miasta, wznieśli dziesiątki kościołów oraz około 120 zamków warownych. Większość z nich na terenach dzisiejszej Polski, pozostałych należy szukać w Rosji, Estonii, na Litwie i Łotwie. Zaledwie kilka zbudowali w Niemczech, Czechach i Rumunii. Budowali także młyny, browary, piece do wytopu żelaza, kuźnie, huty szkła, garbarnie, cegielnie oraz inne zakłady, dzięki którym mogli prowadzić wielkie inwestycje budowlane oraz wojny i podboje. Rozwijali także infrastrukturę drogową, wznosili mosty, przystanie rzeczne i porty.

  (komentarz MP – Większość zamków Krzyżacy NIE budowali, a zagarniali od Polaków)

  Osadnicy osuszali bagna, wycinali lasy, stawiali domy, kościoły, uprawiali ziemię i hodowali zwierzęta. Własne gospodarstwa prowadzili także rycerze mnisi.

  Krzyżacy nie stronili też od handlu, ich sieć agentów handlowych sięgała od Rusi przez Polskę aż po Anglię. Eksportowali zboże, miód, drewno, wosk, bursztyn, futra. Sprowadzali natomiast broń, sukno, sól i śledzie oraz wina i przyprawy korzenne. Przy zdobywaniu korzyści majątkowych nie wahali się przed oszustwem. Dotyczyło ono na przykład bitych przez zakon monet, które zawierały mniej szlachetnego kruszcu. W ten sposób negatywnie wpływali na polską gospodarkę.

  Zakonnicy nie stronili od uciech i wygód. W Malborku funkcjonował na przykład dom publiczny. Praktycznie każdy zamek posiadał wieżę latrynową, tzw. gdanisko. Służyła ona rycerzom nie tylko do załatwiania potrzeb fizjologicznych, ale w razie oblężenia stanowiła niedostępny bastion obronny. Krzyżacy wprowadzili pierwsze centralne ogrzewanie. Dwupoziomowe piece _doprowadzały ciepło do najważniejszych pomieszczeń – na pierwszym poziomie rozpalano ogień, podczas gdy na górnym układano kamienie.

  Na zakonnym stole dominowały pieczone i duszone mięsa wołowe, wieprzowe i cielęcina. W postne dni zastępowano je rybami. Rzadziej sięgano po drób. Jedzono także chleb, masło, kasze oraz słodkie ciasta. Dopełnieniem posiłku były miód pitny i piwo, często z sokiem malinowym. Nie stroniono także od wina. Gorące napoje ziołowe słodzono miodem, dodając sok z czarnego bzu.

  Własność prywatna była zakazana. Zakonnicy spali we wspólnych sypialniach zwanych dormitoriami. Ponieważ zawsze mieli być gotowi do walki, więc nie mogli zdejmować ani koszul, ani obuwia.

  Zwycięstwo wojsk polsko-litewsko-ruskich pod Grunwaldem nie od razu doprowadziło do upadku krzyżackiego państwa. Jednak zakon zaczął mieć coraz poważniejsze problemy ekonomiczne. Nie miał już także takiego jak do tej pory wsparcia dynastii rządzących na zachodzie Europy oraz popularności wśród tamtejszego rycerstwa. W efekcie w 1525 roku Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu i doprowadził do sekularyzacji Prus.

  (KOMENTARZ MP – PAŃSTWO KRZYŻACKIE – POTEM PRUSY – PAŃSTWO BEZ NARODU – CZY TEŻ NARÓD KAPRALI – ŻEROWALI NA NIEWOLNICZEJ PRACY PODBITEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ)

  Polubienie

  • „Polityka wobec podbitych ludów
   Wobec podbitych ludów Asyryjczycy stosowali bezwzględny terror. Masowo mordowali lub przesiedlali ludzi, aby zmniejszyć możliwość wszczynania buntów. Wbijali jeńców na pal lub obdzierali ze skóry. W czasie tylu podbojów naturalnie wojownicy zgrabili wiele bogactw, a część z nich oddana była na utrzymywanie armii, dworu, rozbudowę i upiększanie miast.

   Prawo
   Stworzone przez Asyryjczyków prawo cechowała przede wszystkim surowość, wśród kar funkcjonowało np. obcinanie ucha, dolnej wargi, palca, kastracja, szpecenie twarzy gorącą smołą. ”
   (http://historia.pgi.pl/asyria.html)

   Wypisz wymaluj jak w ich stworzonym przez ammorytów mojrzesza asyryjskim mateczniku.

   Asyryjczy to zydzi z Bibli a zniszczenie Hetycji i zajęcie jej ziem to opisane w Bibli wkroczenie przez Jozuego zwanego także jezusem do Kanaan (eldorado po wymordowanych Indoeuropejczykach). I od tego wkroczenia i od tego jezusa pojawił się w naszej mitologii osiołek zwany TROJANEM bo ta wojna to także opisana u Homera Bitwa o Troje.

   Drang nach Osten, Drang nach Slaven wszystko pasuje.

   Polubienie

 11. Zadaniem Śródków masowego przekazu powinno być kształtowanie postaw i opinii społecznej w duchu pro polskim, pro narodowym, pro państwowym, pro społecznym.

  A tymczasem prasa i media masowego rażenia kształtują w Polsce Polaków w duchu antynarodowym, antyspołecznym, antypaństwowym, kosmopolitycznym.
  Na swoja modle i w swoich interesach
  To Jerzy Urban * Goebb stanu wojennego *kiedyś powiedział *ja chcę skurwić naród polski* . i tez to robi.

  Właścicielem prasy i mediów w Polsce sa w 80 -90 % Niemcy i żydzi i tak kształtują opinie społeczną wg. swoich potrzeb i upodobania

  KTO JEST WŁAŚCICIELEM prasy i mediów w Polsce, kto MIAŻDŻY ŚWIADOMOŚCI Polaków świadomość
  Kondycja rynku prasy w Polsce – analiza
  http://zeten.nowyekran.pl/post/7845,kondycja-rynku-prasy-w-polsce-analiza

  Władza oznacza rozrywanie umysłów na strzępy i składanie ich ponownie według obranego przez siebie modelu. George Orwell.

  Rynek prasy w Polsce na podstawie danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

  Dzisiejszy wpis poświęcony jest rynkowi prasy w Polsce. Do jego napisania skłonił mnie wysłuchany swego czasu cykl wykładów prof. Piotra Jaroszyńskiego, pt. MIAŻDŻENIE ŚWIADOMOŚCI, który dotyczył między innymi prasy i jej wpływu na postrzeganie świata przez Polaków oraz inne wypowiedzi profesora

  Polubienie

 12. Po przegranej I Wojnie światowej osadzili na stanowisku Naczelnika Państwa polskiego swojego agenta Piłsudskiego, aby kontrolował sytuacje w Polsce. Do Rosji wysłali swojego agenta Lenina, aby zrobil rewolucję bolszewicką.

  Rozbój, kłamstwo, agresja, przekupstwo, perfidia – to immanentna cecha krzyżactwa.

  Dziś w Polsce na stanowisku Premiera Polski osadzili, Żyda, volksdeutscha Donalda Tuska,
  który nie jest żadnym premierem Polski, a jest agentem niemieckim osadzonym na tym stanowisku.
  To fundacje niemieckie Adenauera i Schumana finansowały kampanie wyborczą Tuska.

  Tusk dostał niemiecką nagrodę Karola Wielkiego przecież nie za zasługi dla Polski , a za zasługi dla Niemiec

  Przekupstwo i korupcja całych klas politycznych w Polsce przez Niemcy jest dla mnie sprawą oczywistą.

  Nie wyegzekwowanie roszczeń od Niemców za straty Wojenne Polski mimo dwóch uchwal Sejmu Polskiego z czerwca 1990 r. i września 2004 r. jest tu największym dowodem i podejrzeniem o korupcje

  Polska powinna mieć roszczenia

  Zbrodnie zbrodniczej nazistowskiej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w II wojnie światowej
  Zginęło

  7 – milionów 223- tysiące – ofiar Polaków i obywateli polskich.
  A gdzie SETKI TYSIĘCY zamordowanych Polaków na ulicach miast i w innych niemieckich obozach zagłady…,
  w Piaśnicy – 12 tysięcy, Rotundzie Zamojskiej – 8 tys., ściętych na GILOTYNACH – 20- tysięcy,
  KL Warschau – 200. tysięcy…

  (Heda Szary – z raportu Stowarzyszenia Kombatantów )

  http://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2007/EP-PE_LTA(2007)000139_EN.pdf

  Roszczenia Polskie tylko od Niemców, tylko za II wś to:

  Ponadto nie zrobił nic, aby zastopować roszczenia niemieckie i nie zrobił nic, aby wyegzekwować reperacje wojenne od Niemców a są duże – artykuł na ten temat

  http://www.polonikmonachijski.de/19739/19766.html

  Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy, co najmniej bilion dolarów.

  Mój dodatek i komentarz

  ($ 1,000,000,000,000 czyli tysiąc miliardów). Ale to suma wyjściowa od 1945 r. tj. jest od zakończenia wojny ( a gdzie procent składany przez 65 lat)

  Obliczmy używając HP Finacial Calculator.
  Metoda bardzo przybliżona – na pewno może być dokładniejsza.

  5% roczne oprocentowanie (tylko!!!), procent składany dwa razy do roku, dwie roczne spłaty, sumaryczna ilość rocznych spłat 65 lat razy 2 = 130, początkowa wartość sumy, a wiec (1 bilion),
  Półroczna splata należności –( nie ma żadnej, a wiec 0)

  Obecna wartość należności – odszkodowań od Niemiec za straty wojenne Polski.

  24,780,068,000,000 czyli

  24 bilionów 780 miliardów, 68 milionów dolarów, 406 tysięcy dolarów.

  Ta suma ukazuje skale zniszczeń dokonanych przez Militaryzm Pruski – Niemcy

  Polubienie

  • Nie giną. Mój blog jest moderowany. Na czarnej liście znajduje się sporo słów. Jeśli komentarz je zawiera, ląduje w spamie. Ponadto chcę mieć czas na przeczytanie komentarzy, aby wyłapać dezinformacje i je wykazać. Niestety wiele stwierdzeń w Twoich komentarzach to banksterska dezinformacja. Dlatego proszę na jakiś czas wstyrzymać się z zawaleniem blogu dalszymi komentarzami, aż ustosunkuję się do dotychczasowych.
   U mnie nie ma tak, że każdy wrzuca, co mu sią podoba!

   Mój blog jest strefą wolną od dezinformacji!

   Polubienie

 13. Roszczenia Polskie tylko od Niemców, tylko za II wś to:

  Ponadto nie zrobił nic, aby zastopować roszczenia niemieckie i nie zrobił nic, aby wyegzekwować reperacje wojenne od Niemców a są duże – artykuł na ten temat

  http://www.polonikmonachijski.de/19739/19766.html

  Łącznie zadośćuczynienie Polsce za straty wojenne kosztowałoby Niemcy, co najmniej bilion dolarów.

  Mój dodatek i komentarz

  ($ 1,000,000,000,000 czyli tysiąc miliardów). Ale to suma wyjściowa od 1945 r. tj. jest od zakończenia wojny ( a gdzie procent składany przez 65 lat)

  Obliczmy używając HP Finacial Calculator.
  Metoda bardzo przybliżona – na pewno może być dokładniejsza.

  5% roczne oprocentowanie (tylko!!!), procent składany dwa razy do roku, dwie roczne spłaty, sumaryczna ilość rocznych spłat 65 lat razy 2 = 130, początkowa wartość sumy, a wiec (1 bilion),
  Półroczna splata należności –( nie ma żadnej, a wiec 0)

  Obecna wartość należności – odszkodowań od Niemiec za straty wojenne Polski.

  24,780,068,000,000 czyli

  24 bilionów 780 miliardów, 68 milionów dolarów, 406 tysięcy dolarów.

  Ta suma ukazuje skale zniszczeń dokonanych przez Militaryzm Pruski – Niemcy

  Polubienie

 14. WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE

  w 1226 r. książę Konrad Mazowiecki sprowadził na placówkę pruską rycerzy Teutońskiego Zakonu Najświętszej Marii Panny (Krzyżaków). Książę prawdopodobnie przypuszczał, że podbiją oni dla niego ziemie pruskie, a on wynagrodzi im trudy krucjaty, przyznając część podbitych terenów. Krzyżacy mieli jednak inne plany. Swoją działalność w Polsce zaczęli od sfałszowania dokumentu nadającego im ziemię chełmińską.

  Od 1230 r. Krzyżacy rozpoczęli systematyczny podbój Prus wzdłuż dolnego biegu Wisły i brzegów Zalewu Wiślanego. Na zdobytych ziemiach budowali zamki, które obsadzali stałą załogą.Pozwalało im to kontrolować przyległe tereny. W 1237 r. połączyli się z działającym w Inflantach Zakonem Kawalerów Mieczowych. W 1249 r. Prusowie poddali się i przyjęli chrzest, ale ostatnie terytorium pruskie – Jaćwież – Krzyżacy przyłączyli do swojego państwa dopiero w 1282 r.

  W 1308 r. margrabia brandenburski najechał na Pomorze i rozpoczął oblężenie Gdańska. Władysław Łokietek (zajęty w Małopolsce) nie mogąc z nimi walczyć, wezwał na pomoc Krzyżaków. Ci odparli Brandenburczyków, ale opanowali Gdańsk, urządzając przy okazji rzeź jego mieszkańców. Rok później zajęli całe Pomorze Gdańskie i przenieśli siedzibę wielkiego mistrza zakonu do Malborka.

  Przy okazji starań o koronę Łokietek złożył u papieża w Awinionie skargę na Krzyżaków. Papież wyznaczył sędziów: arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława, biskupa poznańskiego Domarata i opata klasztoru mogileńskiego Mikołaja. Proces rozpoczął się w 1320 r. w Inowrocławiu, a następnie został przeniesiony do Brześcia Kujawskiego. W 1321 r. zapadł wyrok, który nakazywał Krzyżakom zwrócić Pomorze Gdańskie Polsce i zapłacić 30 tys. grzywien odszkodowania. Krzyżacy nie uznali tego wyroku.

  W 1326 r. w związku z wyprawą przeciw Brandenburgii Krzyżacy wkroczyli do Wielkopolski, a następnie zawarli sojusz z książętami mazowieckimi. Łokietek zaatakował więc Mazowsze, ale w odwecie Krzyżacy złupili Kujawy. W 1328 r. Krzyżacy zawarli sojusz z królem Czech Janem Luksemburskim i zajęli ziemię dobrzyńską. Ciągle też trwały łupieżcze najazdy Zakonu sięgające aż po ziemię łęczycką, sieradzką i Wielkopolskę. We wrześniu 1331 r. Łokietkowi udało się pokonać Krzyżaków pod Płowcami, lecz już rok później zajęli oni Kujawy. Co prawda Łokietek podjął akcję odwetową, ale w jej trakcie legat papieski Piotr z Alwerni doprowadził do zawarcia rozejmu.
  Konflikt miał być rozstrzygnięty drogą dyplomatyczną przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego i węgierskiego Karola Roberta.

  Stosunki polsko-krzyżackie poruszono też w czasie obrad Soboru w Konstancji (1414-18 r.). Polską rację stanu przedstawiali tam profesorzy Akademii Krakowskiej z Pawłem Włodkowicem na czele. W traktacie O władzy cesarza i papieża nad niewiernymi potępił on wojnę jako narzędzie nawracania pogan, co było zdecydowanie wymierzone w Zakon. Stronę krzyżackąreprezentował Jan Falkenberg, który bardzo obraźliwie dla króla polskiego przedstawił argumenty Zakonu. Został on uwięziony, a papież potępił jego traktat. Sporu jednak nie rozstrzygnięto.

  • wielka wojna z zakonem krzyżackim (1409-1411): kiedy na Żmudzi wybuchło powstanie antykrzyżackie, Polacy obiecali Witoldowi pomoc, jeśli tylko Zakon zaatakuje Litwę. W odwecie Krzyżacy zajęli ziemiędobrzyńską (1409 r.). Rozpoczęła się wielka wojna z Zakonem, która trwała dwa lata, ale jej rozstrzygnięcie dokonało się 15 VII 1410 r. Pod Grunwaldem doszło wtedy do spotkania zmierzających do Malborka wojsk polsko-litewsko-ruskich z armią krzyżacką. Wojska polsko-litewskie liczyły ok. 30 tys. walczących. Po stronie Krzyżaków walczyło ok. 20 tys. rycerzy, ale mieli zdecydowanąprzewagę w uzbrojeniu nad Litwinami. Całodniowa bitwa zakończyła się klęską Zakonu. Na polu walki poległ sam wielki mistrz Ulrich von Jungingen, a z nim ok. 8 tys. Krzyżaków (blisko 14 tys. wzięto do niewoli).

  Wygranej nie wykorzystano do końca, gdyż opóźnił się marsz na Malbork. Krzyżacy mieli więc czas na przygotowanie obrony i twierdza nie została zdobyta. Mimo kolejnej przegranej bitwy pod Koronowem, sytuacja Zakonu poprawiła się – interweniował na jego rzecz Zygmunt Luksemburski (król Węgier, a od 1410 r. także Niemiec).

  Pokój toruński z 1411 r. nie był więc dla Polski i Litwy zbyt korzystny: przyznawał dożywotnio Żmudź Witoldowi i Jagielle, a na rzecz Polski Krzyżacy zrzekli się pretensji do ziemi dobrzyńskiej.

  Następne wojny wybuchały jeszcze w 1414, 1419, 1422 i 1431 r. W 1422 r. zawarto pokój melneński, w wyniku którego Litwa odzyskała Żmudź bez warunku dożywocia. Kolejny pokój – w Brześciu Kujawskim (1435 r.) – nie przyniósł Polsce nabytków terytorialnych, ale Jagiełło odniósł sukces polityczny, gdyż Krzyżacy zobowiązali się,że w sporach z Polską nie będą uciekać się do pomocy cesarza ani papieża.

  wojna trzynastoletnia (1454-1466): w połowie XV w. Zakon przeżywał poważny kryzys finansowy spowodowany przegranymi wojnami. Zaostrzył więc politykę podatkową,co z kolei spowodowało zubożenie ludności. W 1440 r. powstał Związek Pruski (nawiązujący do powstałego w 1397 r. Związku Jaszczurczego) o wyraźnym nastawieniu antykrzyżackim
  . Nic więc dziwnego, że Zakon usiłował go zlikwidować i odwoływałsię w tej sprawie do cesarza i papieża. Zabiegi te nie przyniosły jednak rezultatów.

  W styczniu 1454 r. Związek zwrócił się do króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, by przyjął Prusy pod swoją władzę. Jednocześnie związek rozpoczął powstanie antykrzyżackie i opanował większośćzakonnych zamków. 6 III 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk podpisałakt inkorporacji Pomorza i Prus do Polski, co doprowadziło do wojny polsko-krzyżackiej.

  Walki początkowo nie przebiegały pomyślnie dla Polski. Pospolite ruszenie przegrało bitwę pod Chojnicami, a Zakon odzyskał część utraconych miast i zamków. Dzięki olbrzymiemu wysiłkowi finansowemu miast pruskich (Gdańska, Elbląga, Torunia) utworzono armię zaciężną. Losy wojny przeważyła dopiero bitwa pod Świeciem (1462 r.) wygrana przez polskie oddziały zaciężne (pod wodzą Piotra Dunina). W 1463 r. flota gdańska i elbląska odniosła zwycięstwo nad krzyżacką na Zalewie Wiślanym. Trzy lata później podpisano w Toruniu pokój.

  Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Malbork, Elbląg (tzw. Prusy Królewskie), ziemię chełmińską i michałowską oraz biskupstwo warmińskie. Pozostałe ziemie pruskie (tzw. Prusy Krzyżackie) ze stolicą w Królewcu stały się lennem Polski, a każdy nowy mistrz Zakonu był zobowiązany złożyć hołd królowi polskiemu w ciągu sześciu miesięcy od wyboru.

  ostatnia wojna z Zakonem (1519- 1521): Krzyżacy nie chcieli pogodzić się z warunkami drugiego pokoju toruńskiego i usiłowali uniezależnić się od Polski. Do kolejnego zatargu doszło, gdy nowym mistrzem został Albrecht Hohenzollern, syn elektora brandenburskiego i siostry Zygmunta I Starego. Odmówił on złożenia hołdu, zawarł przymierze z państwem moskiewskim i zażądał zwrotu wszystkich ziem utraconych przez Zakon. Zygmunt Stary rozpoczął więc w 1519 r. działania wojenne przeciw Zakonowi; dwa lata później Krzyżacy poprosili o rozejm.

  W 1525 r. w Krakowie podpisany został układ między Zakonem a królem Polski. Ponieważ wielki mistrz, bracia zakonni i poddani Zakonu przyjęli luteranizm (utracili więc opiekę cesarza i papieża), doszło do sekularyzacji państwa zakonnego. Stało się ono teraz lennym księstwem dziedzicznym w posiadaniu Albrechta Hohenzollerna i jego męskich potomków. Każdy władca tego państwa (tzw. Prusy Książęce) musiał złożyć hołd królowi polskiemu i zobowiązany był udzielać mu zawsze pomocy wojskowej i finansowej (otrzymał też miejsce w senacie). W razie bezdzietności władców Prus lenno miało powrócić do Polski. Nie wolno też było łączyćwładzy w Prusach Książęcych z władzą w Brandenburgii.

  10 IV 1525 r. Albrecht Hohenzollern złożył na Rynku krakowskim hołd lenny królowi polskiemu (z księstwa pruskiego).

  Polubienie

 15. PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ.
  95% Polaków do dziś wierzy, że był bohaterem narodowym i zbawcą Polski.

  W „wyzwolonej” po 1 wojnie Polsce Niemcy, dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrole przez osadzenie swojego AGENTA PIŁSUDSKIEGO.

  Piłsudski przejął władze z rąk Rady Regencyjnej ( Tworu niemieckiego) w cudowny sposób wprost z Magdeburga, gdzie był internowany na własna prośbę. Oczywiście z inspiracji i na polecenie Niemiec. Przecież nie przebywał w twierdzy magdeburskiej, a cieszył się wolnością. I kto go utrzymywał, kto dawał mu na stół dzienny chleb?

  Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski. Federalizacja to była koncepcja niemiecka. Po przegranej wojnie stworzenie małych przedtem nieistniejących państw buforowych. Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji. Nie byłoby Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy. BYŁABY POLSKA.

  Piłsudski – Socjalista i Bolszewik – ukształtowana osobowość, jako rewolucjonisty na 5-cio letnim zesłaniu kolo Irkucka wraz z innymi bolszewikami i terrorystami.

  Niemcy wysłali , LENINA DO ROSJI, , aby robił rewolucje Bolszewicka, a PIŁSUDSKIEGO DO POLSKI.. .( No właśnie, – po co? Przecież nie po to żeby wyzwalał Polskę , bo to już było negocjowane w Wersalu ) Polska powstała w Wersalu, a tam Piłsudskiego nie było.

  – Legiony Piłsudskiego były największą przeszkoda w rokowaniach Wersalu, bo były sprzymierzone z Niemcami. Dopiero powstanie armii Dmowskiego – Hallera zlikwidowało tę przeszkodę.
  Piłsudski po wylądowaniu w Polsce Armii Hallera (przeszkadzali Niemcy i Anglia) zaczął od jej rozbrajania.

  PIŁSUDSKI TO MASON , Rycerz Kadosz 30 stopień wtajemniczenia. Piłsudski.

  Prusy, masoneria, żydzi zniszczyli Polskę.

  Piłsudski to agent Pruski i główny wykonawca polityki niemieckiej. , Głównym elementem jego gry politycznej było niedopuszczenie do stworzenia silnej Armii Polskiej. ,

  Nie dopuścił do stworzenia ok. 1,000,000 Armii Polskiej (, Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych w Petersburgu w czerwcu 1917 przez bojówki PPS,). To była olbrzymia i konkretna szansa. Milionowa armia miałaby olbrzymie znaczenie. Zawzięty wróg Rosji Carskiej, ale nie Bolszewizmu.

  W zamian zostały tylko ,Brygady Piłsudskiego 20,000 o praktycznie żadnej istotnej wartości militarnej. ,

  Niedopuszczenie do powstania silnej armii Polskiej – polskich żołnierzy w szeregach zaborców pod koniec 1 wojny światowej. To mogła być 1,000,000 armia – wtedy polska byłaby w całkiem innej pozycji negocjacyjnej.

  Wojska polskie stały na tzw. „Linii Dmowskiego” i bolszewicy dwa razy proponowali rozejm w 23 grudniu 1919 i w 29 styczniu 1920. Bolszewikom zależało na pokoju, bo mieli na głowie walkę z Biała Armią

  W Kwietniu 1920 Piłsudski zerwał rokowania i poszedł na Kijów – zdobywać Ukrainę dla Petlury, bo przecież nie dla Polski. Samowolnie wbrew polskiemu rządowi i rządom aliantów. Brat Petlury był oficerem w wojsku Polskim Pilsudskiego. Ukraina to twór od początku masoński. !! I tak jest również dzisiaj

  Najbardziej utrwalony mit o Piłsudskim to „Cud nad Wislą”

  Piłsudski NIE BYŁ ŻADNYM ZWYCIEZCA BITWY POD WARSZAWĄ W 1920, NIE BYŁ DOWODZĄCYM, NIE BYŁ W OGÓLE NA POLU BITWY POD WARSZAWA.

  Wyprawa na Kijów była nieporozumieniem wojskowym i politycznym , – Wojska sowieckie cofały się same.

  Pobył miesiąc w Kijowie bez celu i zaczął odwrót, ( po co wiec szedł na Kijów??), , a w konsekwencji bitwa pod Warszawa. Piłsudski sprowokował bolszewików do tej wojny.!! ,
  Gdyby Piłsudski i poszedł z Denikinem na Moskwę nie byłoby w ogóle Komunizmu !!!

  Poszedł na Kijow ,wygubił 200,000 żołnierzy, ( kolejny argument o niszczeniu Polskiej Armii) celowe wykrwawianie Armii.

  Wyprawa na Kijów była klęską bardzo daleka w skutkach. Polska byłaby jednolitym krajem od Dyneburga na Łotwie po Kamieniec Podolski na Ukrainie, Mińsk na Białorusi.

  Polska strąciła Iłłkuszte, Drysse, Połock Bobrujsk, Borusow, Słuck, Mozyrz, Starokonstantynów – to tylko straty terytorialne.

  Piłsudski to Główny Hamulcowy Odrodzonej i Niepodległej Polski . Niszczył zdobycze polityczne Dmowskiego – Obozu Narodowego. Odzyskanie Niepodległości to największy sukces dyplomatyczny polskiej dyplomacji, ale przecież nie Piłsudskiego. Bo Piłsudskiego w Wersalu nie było.

  Piłsudski – knuł, destabilizował i konfliktował życie polityczne Polski z trudem kształtowane po 1918. Kulminacja tego był zamach majowy 1926 – finansowany przez Anglie, a właściwie imperium angielsko niemieckie, (od ożenku królowej Victorii z księciem pruskim Albertem – Anglia i Niemcy to właściwie to samo)

  Tak samo jak Masoneria wyrosła z tego samego pnia –Templariusze i Krzyżacy –
  Masoneria to największy wróg Polski – ( Krzyżacy- potem Prusy i Tajne związki o proweniencji krzyżackiej – a w końcu masoneria)

  Piłsudski to KANALIA I SŁUGUS NIEMIECKI – nie był by taki wielki, bezczelny i pewny siebie gdyby nie zaplecze finansowe i ideowe Anglii , Niemiec i masonerii.

  Zamach majowy 1926 finansowała Anglia – 800,000 funtow angielskich lub 3,800,000 złotych zdeponowane w malym żydowskim banku niejakiego Szereszewskiego („Komunikaty”J. Giertycha, Płk Kędzior „Narodowiec”- Lens (Fr).

  To Hitler sam kiedyś powiedział, że uderzył na Polskę, kiedy miał pewność, że jest bezbronna i osamotniona.

  Po zdobyciu Krakowa w 1939 r. Niemcy wystawili WARTĘ HONOROWĄ przy grobie Piłsudskiego.
  Dlaczego??!!!!

  Dziś sługus niemiecki to Volksdeutsch Tusk, finansowany przez PAŃSTWOWE fundacje niemieckie, otrzymuje państwową nagrodę Karola Wielkiego za wzorowe robienie Polski i Polactfa w tzw. „Wielka Rurę”, a powinien być sadzony przed Trybunałem za Zbrodnie Zdrady Stanu.

  Polactfo się cieszy, z „Europejskości” – a „Krzyżactfo” jak zwykle w kułak się śmieje z Polactfa naiwności.

  WYMYSŁ Z UNIA EUROPEJSKA JEST SPRYTNYM WYBIEGIEM REWANŻYZMU NIEMIECKIEGO i stoi w jaskrawej sprzeczności ze wszystkimi wcześniejszymi zapisami prawa międzynarodowego. Jest odrodzeniem się Militaryzmu Pruskiego. Jest wyzwaniem politycznym dla narodów świata.
  Nie chce wiedzieć o tym grupa ŚWIATŁYCH EUROPEJCZYKÓW” – niech sobie pooglądają obrazki i poczytają Jak wg Encyklopedii Niemieckiej wygląda Polska i Niemcy

  TEN OBRAZEK STARCZA ZA CAŁY ARTYKUŁ
  http://www.encyclopaedia-germanica.org/de/index.php/Polen

  Roszczenia stały się częścią OFICJALNEJ DOKTRYNY POLITYCZNEJ PAŃSTWA NIEMIECKIEGO.
  Roszczenia niemieckie przestały być już dawno żądaniami garstki wydawałoby się ekstremistów ze „Związku Wypędzonych”. Wciąż obowiązująca treść artykułu 116 Konstytucji Niemiec, jest stanem agresji prawnej wymierzonej przeciwko Polsce.

  ART 116 I ART. 146 USTAWY ZASADNICZEJ (..). RZESZA NIEMIECKA ISTNIEJE NADAL (..), co powinno być rozumiane, jako ISTNIENIE RZESZY W JEJ STARYCH GRANICACH Z 1937 ROKU.

  Ten zapis w Konstytucji Niemieckiej w myśl Umowy Poczdamskiej jak również umów międzynarodowych jest NIELEGALNY, tak samo jak istnienie ziomkostw.

  Rząd niemiecki oficjalnie finansuje Neo-Nazistowska pertie niemiecka NDP

  SS – Obergruppenführer Donald Tusk nastepca Hansa Franka Gubernatora Generalnej Guberni
  Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete

  Tusk powinien być sadzony i stracony tak jak H. Frank w Norymberdze, jako zbrodniarz wojenny i prędzej czy później do tego dojdzie!!!

  Frank odpowiedzialny był za fizyczna likwidacje narodu polskiego.
  Tusk doprowadził do masowej depopulacji narodu polskiego przez likwidacje miejsc pracy i masowa emigracje za chlebem. Polska najbogatszy surowcowo kraj w Europie, z bardzo uzdolnionym i rzutkim i przedsiębiorczym narodem ponownie jest podbijany i kolonizowany przez Niemcy.

  Czy oferty pracy w Niemczech i lepsze warunki pracy i życia dla np. dla polskich programistów, a co za tym idzie nieuchronna germanizacja, czy to nie to samo co wywózki dzieci z Zamojszczyzny w celu germanizacji przez zbrodnicza, nazistowską Trzecią Rzeszę niemiecka ?
  Dlaczego Polacy nie mogą pracować w Polsce w Polskich firmach na swoim?

  Angela Merkel to w istocie nowy Hitler w spódnicy.

  Polubienie

 16. EWOLUCJĘ NIEMIECKIEJ POLITYKI ROSZCZENIOWEJ Przyjrzyjmy się kilku cytatom ilustrującym zaczerpniętych z małej broszurki Jerzego Klincewicza

  UNIA czy RZESZA

  Integracja Europy, polityczny wynalazek Adenauera i Schumana, udoskonalony przez Franza Josefa Straussa, wskazała Niemcom siebie, jako jedyną bezpieczną drogę do osiągnięcia przez Niemców kierowniczej roli w Europie bez granic, w Europie będącej nową formułą nordyckiej przestrzeni życiowej, w której Niemcy ostatecznie znajdą dla siebie miejsce i – według Straussa , MOŻLIWOŚĆ POŻYTECZNEGO WYŁADOWANIU SWOJEGO NIESŁYCHANEGO ZASOBU ENERGII.

  Europa, która ma stać się ojczyzną narodu niemieckiego, nie może skończyć się ani na Łabie, ani też na Odrze. W niej musi zostać zrealizowane europejskie prawo do ojczyzny, które (…) zezwala Niemcowi (…) znaleźć miejsce osiedlenia i pracy wszędzie tam, gdzie mu się podoba, jako pełnoprawnemu obywatelowi. Dopiero ten, kto będzie mógł żyć i działać tam gdzie mieszkali jego ojcowie, potrafi uznać w takiej Europie swoją ojczyznę – tak czołowy polityk bawarskie partii CSU w lalach (60-ch – Franz Josef Strauss, w swojej doktrynie integracyjnej sprecyzował, czyli — dokładnie opisał – pierwszą naturalna potrzebę” Niemców w przyszłej zjednoczonej Europie.

  Wypowiedź Romana Herzoga prezydenta Niemiec, nawiązuje do obietnicy Konrada Adenauera – kanclerza Niemiec, danej w roku 1961 na zjedzie Ziomkostwa Śląskiego, że:
  „Jedność Europy przyniesie też spełnienie waszych życzeń i żądań. Każdy krok. jaki uczynimy najpierw w kierunku integracji Europy Zachodniej jest jednocześnie krokiem naprzód ku drodze do waszych stron ojczystych” .

  Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, wydane w dniu 3I lipca 1973 roku w Karlsruhe stwierdza jednoznacznie, że (.. ) Ustawa Zasadnicza – a nie tylko teza nauki prawa międzynarodo-wego i nauki prawa państwowego – zakłada, ze Rzesza Niemiecka przetrwała klęskę 1945 roku i nie upadla ani z chwilą kapitulacji, ani wskutek w Niemczech obcej władzy państwowej przez sojusznicze mocarstwa okupacyjne, ani później.
  Wynika to z preambuły, z art. 16, art 23, ART 116 I ART. 146 USTAWY ZASADNICZEJ (..). RZESZA NIEMIECKA ISTNIEJE NADAL (..) , co powinno być rozumiane, jako ISTNIENIE RZESZY W JEJ STARYCH GRANICACH Z 1937 ROKU.
  (.)
  Wciąż obowiązująca treść artykułu 116 Konstytucji Niemiec, jest stanem agresji prawnej wymierzonej przeciwko Polsce

  Ten sam Federalny Trybunał Konstytucyjny w roku 1980, w swoim Orzeczeniu z dnia 26 Lutego stwierdził, że – (…) pozostałe terytoria, które wchodziły w skład Rzeszy Niemieckiej w granicach z 31 grudnia 1937 roku, NIE SĄ DLA RFN ZAGRANICĄ.

  Profesor Anna Wolff-Pawęska w swojej pracy zatytułowanej „Europejska koncepcja Chadecji” pisze „Chadecka doktryna Europy zajmowała w drugiej połowie lad 60-tych centralne miejsce w zewnątrz-politycznych rozważaniach CDUICSU. Cokolwiek by o niej powiedzieć, nie należy zapominać, że stanowiła ona przede wszystkim kamuflaż dla różnorodnych ówcześnie prób rozwiązania problemu niemieckiego. Jedność narodu w kalkulacjach zachowawczych polityków niemieckich, miała tylko wstęp do dzieła zjednoczenia Europy Zachodniej

  Slogan „ finis Germania finis Europae ” (upadek Niemiec upadkiem Europy), wyrażający powojenne nastroje zwolenników dominacji Niemiec i Europy w świecie, szybko został zastąpiony hasłem — SKORO NIE MA RZESZY, NIECH ŻYJE EUROPA . Chadecja zaś poczuwała się, jako jedyna siła polityczna RFN do przywrócenia zintegrowanej Europie – matce świata i ojczyźnie narodów – należnego jej miejscu w świecie. Należnego miejsca Europie zintegrowanej wokół Niemiec.

  Obecny stan rzeczy ( agresja polityczno-prawna Niemiec ), w połączeniu z nadrzędnością Konstytucji UE, ( unii politycznej ), nad Konstytucją RP, w Europie, w której w niedalekiej przyszłości sytuacja wielu narodów w głównej mierze zależeć będzie od sytuacji politycznej i ekonomicznej Niemiec – stwarza niebezpieczeństwo wypuszczenia z rąk polskich administracji politycznej na całym obszarze Ziem Odzyskanych i przekazania jej w ręce niemieckie przez prosty zabieg demokratycznych wyborów do samorządów lokalnych, następnie utrwalenia terytorialnego odzysku w formie najpierw nowego podziału administracyjnego wschodnich nabytków UE na precyzyjnie obrysowane regiony, które po załamaniu się Unii zostaną zatrzymane przy Rzeszy.
  (.)
  Według Franza Josefa Straussa – w latach sześćdziesiątych sztandarowego polityka bawarskiej CSU:
  Integracja Europy powinna być (–) oparta na federacji takiej z której nic można byłoby wystąpić, podobnie jak np. Kalifornia nic może opuścić związku państwowego USA, czy Bawaria – Republiki Federalnej.

  RZECZPOSPOLITA z lutego 1993 (1/46):

  W grudniu 1990 w budynku Związku Wypędzonych w Bonn odbyła się tajna narada poświecona metoda walki o odzyskanie ziem, które po roku 1945 są w posiadaniu Polski Czechosłowacji i ZSRR. W naradzie brał udział wysokiej rangi urzędnik kanclerza Kohla i przedstawiciele MSW I MSZ RFN-u

  Ustalono wówczas, że Niemcy zastosują w Polsce dwa warianty tzw. „FRIEDENSPLAN” (pokojowy) i „KRIEGSPLAN” (wojenny), aby odzyskać stracone na rzecz Polski ziemie w ciągu 10-15 lat.
  Przyjęto tam, ze razem z realizacja pokojowego sposobu ponownej kolonizacji, będą przygotowane i tworzone tajne struktury na naszych Ziemiach zachodnich „Schlesischrebellion” – Bunt Śląski.

  Pokojowy plan Niemców polega na tym, aby powiązać Polskę z gospodarka RFN układami, ale takimi gdzie prawo wyłącznego decydowania będą mieli Niemcy. Trzeba stworzyć 6-7 tysięcy małych firm gdzie dyrekcja i kadra kierownicza będzie w rekach niemieckich. Ludzie ci będą oswajali się z nowymi warunkami i przygotowywali zakłady, aby w przyszłości polskie zakłady zastąpić wyłącznie Niemcami.

  Należy KORUMPOWAĆ polskich prominentów tak politycznych jak i ekonomicznych popierać finansowo polskie media przychylne Niemcom i popularyzować tzw. ”niemiecką bramę do Europy”. (..) Trzeba postępować ostrożnie i inwestować w Polsce poprzez inne firmy zachodnie USA, Francji, Austrii, które są powiązane z Niemcami.

  Kanclerz Niemiec Schroeder na Zjeździe wypędzonych w Berlinie 2001:

  „Nie drażnijcie ofiary, która sama pcha się w nasze ręce. Zawierzcie mej metodzie, ja wam dostarczę wschodnie Landy, w ten sposób, że ich dzisiejsi administratorzy, czyli Polacy, będą nam jeszcze wdzięczni, że zostali wreszcie Europejczykami.”

  Polubienie

 17. NAZISTOWSKIE KORZENIE „BRUKSELSKIEJ UE”
  To, co zawsze chciałeś wiedzieć o „brukselskiej UE” – lecz nikt nie śmiał ci powiedzieć!
  http://www.relay-of-life.org/pl/chapter.html Sztafeta życia

  Wstęp:
  Rozdział 1:
  Podsumowanie dowodów
  Rozdział 2:
  WALTER HALLSTEIN: Wybitny nazistowski prawnik i główny architekt Brukselskiej Unii Europejskiej
  Rozdział 3:
  Kartel makroregionalny (niem. Das Großraum-Kartell) i jego sieć organizacyjna
  Rozdział 4:
  DZISIEJSZA BRUKSELSKA UNIA EUROPEJSKA: Co kartel naftowofarmaceutyczny i jego polityczni poplecznicy chcieliby przed Tobą ukryć?
  Rozdział 5:
  OSIEMSET LAT PO AKCIE MAGNA CARTA: Rządy Brukselskiej Unii Europejskiej mogą zakończyć wieki wolności i niezależności Wielkiej Brytanii
  Rozdział 6:
  Kto jest kim w Brukselskiej Unii Europejskiej

  Polubienie

 18. Umowa Poczdamska wciąż obowiązuje –
  Raport Światowej Rady Kombatantów – Heda Szary

  AGRESJA NIEMIEC PRZECIWKO POLSCE W XX I XXI WIEKU

  ŚWIATOWA FERACJA POLSKI H KOMBATANTÓW
  ul. Grochowska 365, 03-822 Warszawa, Polska

  ŚWIATOWY KONGRS POLAKÓW (WORLD CONGRESS OF POLES)
  PO Box 300614, Chicago Ł 60630, USA

  Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych w II WOJNIE ŚWIATOWEJ, w wyniku agresji zbrodniczej nazistowskiej III Rzeszy Niemieckiej na Polskę w dniu 1. IX. 1939r.

  RAPORT Nrl DOTYCZĄCY
  Agresji Republiki Federalnej Niemiec przeciwko Polsce na przełomie XX i XXI wieku

  ADRESOWANY DO:

  Rządów – Francji, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii (PAŃSTW STRON „UMOWY POCZDAMSKIEJz 1945 r.”)

  ● Do Sekretarza Generalnego ONZ Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego ● Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ● Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP Wice-marszałków Sejmu RP, Wice-marszałków Senatu RP ● Ministra Sprawiedliwości -Prokuratora Generalnego RP ● Do Parlamentarzystów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  ● Eurodeputowanych do Parlamentu Unii Europejskiej ● Do Biskupów i Kapłanów polskich
  ● Do wszystkich Polek i Polaków w Polsce i na świecie!

  http://www.europarl.europa.eu/RegData/courrier_officiel/arrivee/2007/EP-PE_LTA(2007)000139_EN.pdf
  (SKAN)

  Profity z Polski płyną na zachód do Niemiec

  Pod płaszczykiem UE następuje NOWA FORMA KOLONIZACJI I NOWA FORMA WOJNY
  Przede wszystkim na Polskę, ale także na wszystkie Kraje Europy
  Wyszły TANKI PRZYSZŁY BANKI.

  To, co godne zauważenia, pomijane. Polska została podczas II wojny zdewastowana przez zbrodniczą, nazistowską Trzecią Rzeszę niemiecką i odbudowana przez naród polski (mówiło się , że to Partia)
  Polska jednak mimo opresji żydokomuny zachowała integralność państwowa i terytorialną

  Umowa Poczdamska obowiązuje, od dnia podpisania (02,08.1945 r.) , jest bezterminowa, (nie określa czasu obowiązywania) i zawiera cechy umów wieczystych – reguluje zagadnienia, które w prawie traktatowym zaliczane są do spraw regulowanych przez umowy wieczyste, którymi są traktaty pokoju. Tak jak zbrodnie ludobójstwa zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej nie ulegają przedawnieniu.

  Wykonanie Umowy Poczdamskiej jest równoznaczne z zawarciem traktatu pokoju.

  Polska wykonała zobowiązania nałożone na nią w Umowie Poczdamskiej przez SKRnN i w wyniku tego uzyskała dodatkowy tytuł prawny do ochrony praw nabytych z wykonania tej Umowy.

  , Mocarstwa-strony Umowy Poczdamskiej (USA, ZSRR, WB i Francja) mają obowiązek wykonać względem Polski wszystkie postanowienia Umowy Poczdamskiej, włącznie z postanowieniem dotyczącym granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, które wszyscy sygnatariusze tej Umowy uznali za ostateczne. ,

  Polska wykonała NAKAZ zwycięskich aliantów (SRKnN) transferu ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” zgodnie z Umową Poczdamską, ale większość ludności niemieckiej już przedtem porzuciła obszar przyznany Polsce tą Umową – głównie w wyniku zastosowania przez cofające się wojska niemieckie strategii „Spalonej Ziemi” według niemieckiego planu „Nero” opatrzonego hasłami „Regen” und Hagel” (Deszcz i Grad). Niemcy uciekali ze strachu przed odpowiedzialnością za swoje zbrodnie.

  Przywódcy polityczni państw sprzymierzonych byłej koalicji antyniemieckiej zdaja się o tym wszystkim nie pamiętać, nie dostrzegać, nie zauważać, akceptują odradzający się Pruski Rewizjonizm.

  Zgoda i przyzwolenie na to jest POGARDĄ DLA 60 MLN OFIAR WOJENNYCH i żołnierzy państw Koalicji (Rosja, Anglia, Francja USA i sojusznicy) w tym ponad 7 mln ofiar polskich, którzy zginęli w ujarzmieniu Pruskiego Militaryzmu.

  (.)
  Tej nowej antypolskiej krucjacie dziejącej się na przełomie XX/XXI wieku, podobnie jak w przeszłości, także i dzisiaj przewodzi Państwo Niemieckie, które chce wyrwać połowę terytorium Polsce. Czechom, Rosji – Kaliningrad a Litwie – Kłajpedę, założyło Unię Europejską, z pomocą, której dzisiaj Niemcy tak skutecznie i tak szybko kolonizują i germanizują Europę Środkowo- Wschodnią, w tym także i Polskę.

  Tej nowej kolonizacji i germanizacji Państwa Polskiego, Polki i Polacy muszą przeciw¬stawić się wszelkimi dostępnymi sposobami! Wszelkimi! Bo Niemcy dla osiągnięcia swych tu w Polsce celów kolonizacyjnych i germanizacyjnych, posługują się wszystkimi metodami, nie wyłączając swoich agentów, których mieli i mają w Polsce bez liku. A Państwo Niemieckie swą imperialną agenturę rozwinęło w czasie zaborów.

  Gdy Polacy w 1918 roku wybili się na niepodległość, agenci niemieccy, austriaccy i carscy zewsząd SZKODZILI II Rzeczypospolitej Polskiej. A w chwili rozpoczęcia przez Niemcy II wojnie światowej Hitler uaktywnił w Polsce wszelkiej maści agentów i dywersantów, na czele z mniejszością niemiecką zamieszkałą w Polsce, która znając teren i ludzi, była okiem, uchem oraz jakże okrutnym administratorem niemieckiego okupanta w latach 1939-1945.

  Właśnie na tej mniejszości niemieckiej mieszkającej w Polsce oraz wspomagającej okupanta niemieckiego mniejszości ukraińskiej, ciąży wciąż zbrodnia zdrady Państwa Polskiego w latach 1939 -1945.

  Ja Antoni Heda – Szary będąc komendantem oddziału partyzanckiego wielokrotnie pacy¬fikowałem kolaboranckie wsie niemieckie, z których Ul Rzesza Niemiecka wybierała rekruta do swej armii oraz powoływała do formacji policyjnych i agenturalnych [gestapo]. Napada¬łem na w sie niemieckie oraz kolonistów niemieckich z dwóch powodów, aby pokazać im kto jest tym rzeczywistym włodarzem polskiej ziemi oraz by wzmocnić morale polskiej ludności terroryzowanej i mordowanej przez okupanta niemieckiego, terroryzowanej i mordowanej także przez obywateli polskich – osadników niemieckich.

  W czasie ostatniej wojny światowej Niemcy wysługiwali się polskimi i ukraińskimi agentami. A wśród nich na moim terenie, działali dwaj niezwykle groźni agenci niemieckiego GESTAPO. Pierwszy to ”łotr”, na którym Polska Podziemna wykonała wyrok śmierci. A ten drugi to agent niemieckiego GESTAPO, niejaki „Wiślicz”, który ma na swym sumieniu setki wymordowanych Polek i Polaków oraz wiele spalonych i spacyfikowanych polskich wsi. Niemcy nie zamordowaliby tylu Polek i Polaków, gdyby nie mieli swych agentów. Także Ziemia Kielecka i Radomska nie poniosłaby tak krwawych ofiar z rąk niemieckich zbirów, gdyby nie wskazał ich niemiecki agent gestapo „Wiślicz”. Dlatego też w pierwszym rzędzie należy likwidować agenturę obcych państw !

  I tenże zdrajca i łotr..”Wiślicz”, na którym ciążyła zbrodnia zdrady polskiej racji stanu, gdy w 1945 roku na Ziemię Kielecką i Radomską wkroczyli bolszewicy, zaoferował swe judaszowe umiejętności sowieckiemu NKWD, które wyniosło go na komunistycznego wojewodę kieleckiego. I co robi tenże wojewoda kielecki „Wiślicz” [Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk] ? Bojąc się o swą skórę, bojąc się, aby, jego kolaboracja z Niemcami nie ujrzała światła dziennego, wyłapuje i to w podstępny sposób i morduje wszystkich świadków swej zbrodniczej kolaboracji z niemieckim okupantem. A w szczególności ten zdrajca i renegat „Wiślicz” poszukiwał Akowców i Komendanta „Szarego”, a szukał nas dlatego, bo byliśmy tymi koronnymi świadkami jego potwornych zbrodni dokonanych rękami niemieckich zbirów na Ziemi Kieleckiej i Radomskiej w latach 1939 – 1945.

  Wojewoda kielecki ..Wiślicz” [Eugeniusz Wiślicz-Iwańczyk] chcąc mnie złapać i zamordować, stworzył nawet fałszywy oddział partyzancki złożony z funkcjonariuszy UB. A gdy nie udało się „Wiśliczowi” ująć „Komendanta Szarego”, tenże renegat Wiślicz używając podstępu i prowokacji, zaaresztował moich braci i szwagrów, których UB w okrutny sposób zamordowało. Mój wywiad doniósł mi, że mordowali ich w ten sposób, iż kładli im deski na piersiach i dwóch łotrów skakało na deskach dotąd, aż połamali im zebra, aż im serca popękały.
  (.)
  Wysiłkiem wielu narodów sprzymierzonych pokonano w II wojnie światowej wielowiekowy MILITARYZM PRUSKI zagrażający nie tylko Polsce, ale również wielu innym narodom świata. W wyniku II wojnie światowej zginęło ponad 7 milionów Polaków i 60 milionów obywateli Anglii, Francji, Rosji, USA, Kanady i wielu innych krajów. Zastanawia milcząca zgoda i przyzwolenie na odradzanie się ducha Pruskiego Militaryzmu przez państwa byłej koalicji antyhitlerowskiej Anglii, Francji, USA, Rosji, decyzji zwycięskich aliantów Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN). Zadziwia nieposzanowanie układów i praw międzynarodowych powstałych w wyniku pokonania hitlerowskich Niemiec przez samych twórców tych układów.

  Warto przypomnieć Umowę Poczdamska, która jest podstawa ładu prawnego i politycznego po II wojnie światowej i źródłem wielu innych umów i traktatów międzynarodowych. ( szersze omówienie przesyłam w osobnym dokumencie, opracowanie Światowej Federacji Polskich Kombatantów – w załączeniu )

  Umowa Poczdamska i Ustawa 46 Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niemcami (SRKnN) mówiły o BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI Niemiec , o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO i o powstaniu Polski w obecnych granicach. Dnia 25.02.1947 roku, SRKnN wydala USTAWĘ nr 46 o LIKWIDACJI PAŃSTWA PRUSKIEGO, aby NIGDY WIĘCEJ nie doszło do odrodzenia się Militaryzmu Pruskiego.

  To Militaryzm Pruski był odpowiedzialny za rozbiory Polski w XVIII i XIX w., szereg wojen w Europie i za dwie wojny światowe w XX w., które spowodowały śmierć milionów ludzi.

  Ustawa 46 wykonywała Umowę Poczdamską i zgodnie z tą Umową jest i była dodatkowym potwierdzeniem i uregulowaniem uzupełniającym w zakresie granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej. Niemcom narzucono bezwarunkową kapitulacje. Niemcy nie były stroną w tej umowie i nie miały nic do powiedzenia.!!

  Dodać należy i podkreślić bardzo mocno, że to nie była to nagroda dla Polski za jej wkład zbrojny w zwycięstwo w II wojnie światowej. Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Wielkopolska i Mazury dolny bieg Wisły i Odry to obok Małopolski, Mazowsza to ZIEMIE RDZENNIE POLSKIE . To właśnie te ziemie stanowią o polskości Polski; Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów tj. Kresy to wynik wielowiekowej Unii Polski z Litwą. Polska sięgała aż po Kamieniec Podolski.

  Tzw. Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie zostały przez Polskę utracone w wyniku ekspansjonizmu Militaryzmu Pruskiego, tajnej dyplomacji i spisków pruskich zarówno przed i w czasie rozbiorów, jak i później w wyniku skomplikowanego procesu historycznego, którego wyrazem był miedzy innymi Kulturkampf Bismarcka.

  Dziś na naszych oczach obserwujemy powtórkę tego procesu – ekspansji Niemiec na ziemie rdzennie polskie.

  Umowa Poczdamska obowiązuje od dnia podpisania (02,08.1945 r.) jest bezterminowa (nie określa czasu obowiązywania) i zawiera cechy umów wieczystych – reguluje zagadnienia, które w prawie traktatowym zaliczane są do spraw regulowanych przez umowy wieczyste, którymi są traktaty pokoju. Tak jak zbrodnie ludobójstwa zbrodniczej, nazistowskiej III Rzeszy niemieckiej nie ulegają przedawnieniu.

  Wykonanie Umowy Poczdamskiej jest równoznaczne z zawarciem traktatu pokoju.

  Polska wykonała zobowiązania nałożone na nią w Umowie Poczdamskiej przez SKRnN i w wyniku tego uzyskała dodatkowy tytuł prawny do ochrony praw nabytych z wykonania tej Umowy.

  Mocarstwa-strony Umowy Poczdamskiej (USA, ZSRR, WB i Francja) mają obowiązek wykonać względem Polski wszystkie postanowienia Umowy Poczdamskiej, włącznie z postanowieniem dotyczącym granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, które wszyscy sygnatariusze tej Umowy uznali za ostateczne.

  Polska wykonała NAKAZ zwycięskich aliantów (SRKnN) transferu ludności niemieckiej z Polski na obszar „NIEMIEC JAKO CAŁOŚCI” zgodnie z Umową Poczdamską, ale większość ludności niemieckiej już przedtem porzuciła obszar przyznany Polsce tą Umową – głównie w wyniku zastosowania przez cofające się wojska niemieckie strategii „Spalonej Ziemi” według niemieckiego planu
  „Nero” opatrzonego hasłami „Regen” und Hagel” (Deszcz i Grad).

  Niemcy uciekali ze strachu przed odpowiedzialnością za swoje zbrodnie.

  Przywódcy polityczni PAŃSTW SPRZYMIERZONYCH BYŁEJ KOALICJI ANTYNIEMIECKIEJ zdaja się o tym wszystkim nie pamiętać, nie dostrzegać, nie zauważać, akceptują odradzający się Pruski Rewizjonizm.

  Zgoda i przyzwolenie na to jest POGARDĄ DLA 60 MLN OFIAR WOJENNYCH i żołnierzy państw Koalicji (Rosja, Anglia, Francja USA i sojusznicy) w tym ponad 8 mln ofiar polskich, którzy zginęli w ujarzmieniu Pruskiego Militaryzmu. !!!

  WYMYSŁ Z UNIA EUROPEJSKA JEST SPRYTNYM WYBIEGIEM REWANŻYZMU NIEMIECKIEGO i stoi w jaskrawej sprzeczności ze wszystkimi wcześniejszymi zapisami prawa międzynarodowego. Jest odrodzeniem się Militaryzmu Pruskiego.

  Jest wyzwaniem politycznym dla narodów świata. !!!!

  MatkaPolka:

  Narody świata mają nas w … głębokim poważaniu. Takie apele to strata czasu!
  opolczyk

  Polubienie

  • MatkaPolka:
   Prosiłem o wstrzymanie się z wrzucaniem kolejnych komentarzy!
   Do czasu, aż ustosunkuję się do dezinformacji zawartych w poprzednich!
   Czy wyraziłem się jasno?
   Kolejne Twoje komentarze lądują w spamie!

   Polubienie

 19. MatkaPolka:

  Ad – komentarz:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37678

  „Jednak NIE religia jest największym zagrożeniem dla Polski i Polaków i dla Słowiańszczyzny”

  Zagrożenia dla Polski są wielorakiej natury – biologicznej, ekonomicznej, politycznej, kulturowej i ekologicznej. Ale jest jeszcze zagrożenie dla tożsamości Polaków. I tutaj na pierwsze miejsce wysuwają się zagrożenia ze strony:

  – nadjordańskiej dżumy, która z Polaków czyni wyznawców żydowskich idoli, ślepo wierzących w żydowskie brednie z żydowskiej biblii.

  – poprawności politycznej, chcącej nas przerobić na Jewropejczyków. Dodam, że ją podrzucili Jewropie tacy samy koczownicy jak ci, co podrzucili jej dwa tysiące lat temu żydo-chrześcijaństwo.

  „Najwięksi WROGOWIE POLSKI i SŁOWIAŃSZCZYZNY TO PRUSY – jest to wszechstronnie i historycznie udokumentowane – TO WRÓG ZEWNĘTRZNY

  Oraz tzw. ŻYDZI – WRÓG WEWNĘTRZNY.”

  Co do Żydów – zgoda. Sam o tym pisałem.
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/03/16/zydzi-zagrozenie-dla-polski-slowianszczyzny-i-swiata/

  Co do domniemanego zagrożenie ze strony „Prus” jest to oczywista bzdura. Niemcy to zgnojony unijny barak, szabrowany na potęgę jak i Polska, Merkel to ewidentna agentka banksterów, a Niemcami rządzą banksterzy. Polityczne marionetki to wykonawcy poleceń banksterskiej sitwy i agenci realizujący program banksterów. Mieszkam w Niemczech od ponad 25 lat, obserwuję politykę niemiecką dokładnie i na brednie o dominacji „Prus” w Jewropie nikt mnie nie nabierze.
  Nie chce mi się obszerniej opisywać zgnojenie Niemiec przez banksterską sitwę. Odsyłam do mojego starego tekstu:
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/01/04/niemcy-wasal-usa/

  „To Bismarck powiedział –„Po to Bóg dał Niemcom Żydów, aby donosili na Polaków”.

  Ale Bismarck nie zauważył, że w tym samym czasie Żydzi w Niemczech przejmowali całkowitą kontrolę nad „niemieckimi” bankami, finansami oraz przemysłem i handlem. Niemcy za Bismarcka same stały się folwarkiem żydowskiego kapitału i żydowskich banków.

  „Rosyjski car Piotr III to Karl Peter Urlich, a jego zona to Sofia Augusta Anhalt”.

  O tym sam pisałem wielokrotnie – rozbiory były wewnątrzniemiecką sprawką. Polski tort pokroiły Niemka pełniąca obowiązki prawosławnej carycy, protestant Hohenzollern i arcykatolik Habsburg. Ten ostatni w ten sposób wyraził jego katolickie „bóg zapłać” za odsiecz wiedeńską.

  „…jakim jest masoński Zakon Rycerzy Maltańskich”

  Po co pisać o masońskich Maltańczykach skoro katolicy mają ich masońskie Opus Dei.

  „Krzyżacy/Prusacy osadzili na tronie polskim w drodze przekupstwa Augusta II Mocny Sasa – i od tego momentu zaczął się upadek Polski przez cały XVIII w.”

  Bzdury. Sasa wspierał arcykatolik Habsburg i papiestwo. Oraz Rosja robiąc na złość kontrkandydatowi Francuzów. A finansowały go żydowskie banki. Saksonia często rywalizowała z Prusami. Miały nawet pomiędzy nimi miejcsa wojny:

  „atak i zajęcie Saksonii przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_siedmioletnia
  A upadek Polski zaczął się dużo wcześniej – ściągnięciem jezuitów i podporządkowaniem tronu i polskiej racji stanu Watykanowi i fanatycznemu katolicyzmowi. Utrata lewobrzeżnej Ukrainy np. to efekt katoliczenia i przymusowego polszczenia Rusi – na co Rusini odpowiadali powstaniami.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstania_kozackie#Lista_wa.C5.BCniejszych_powsta.C5.84_kozackich_na_terenie_I_Rzeczypospolitej
  Ponadto katolicy konfliktowali społeczeństwo prowadząc wojnę katolicy kontra reszta (tumulty przeciwko innowiercom).

  „W XIX w wszystkie powstania i zrywy niepodległościowe w Polsce były z inspiracji i podżegania Prus i zawsze skierowane przeciw Rosji, nigdy przeciw Prusom.”

  Bzdury. Przynajmiej powstanie styczniowe to robota ewidentnie żydowska.
  http://myslnarodowa.wordpress.com/2012/08/24/zydzi-powstanie-styczniowe-antypolski-wymiar/
  http://myslnarodowa.wordpress.com/2013/01/12/powstanie-styczniowe-1863-chybiony-patriotyzm-spustoszenia-swiadomosci-narodowej-wspolczesnych-polakow/

  A powstaniem listopadowym na równi z Prusami zainteresowana była Austria – i oczywiście papiestwo (osłabienie prawosławia).

  Ponadto w Prusach też wybuchały powstania:

  Powstanie wielkopolskie 1794 roku
  Powstanie wielkopolskie 1806 roku
  Powstanie wielkopolskie 1846 roku
  Powstanie wielkopolskie 1848 roku

  Jak się nie zna historii, to się milczy.

  „W istocie byle NRD pokrywa się z zasięgiem zachodniej słowiańszczyzny i tak naprawdę powinno przypaść Polsce, a przypadły w ramach zjednoczenia Niemiec Niemcom”

  Piastowie pomagali Niemcom podbijać i katoliczyć Połabie. Zamiast połączyć się z Wieletami, Ranami, Obodrytami by Niemców zmiażdżyć.
  No i najpierw zróbmy Polskę Słowińską, a nie żydo-katolicką – aby mieć pretensje do Słowiańskiego Połabia.

  „Dziś bedąc w orbicie Niemiec Polska”

  Bzdura – Polska jest pod okupacją żydowską – jak i Niemcy. Nad żydo-zachodem panują globaliści. Tylko idioci nie są w stanie tego zrozumieć, a ślepcy dostrzec.

  „WSZYSTKIE profity z Polski płyną na zachód do Niemiec.”

  Bzdura, nie wszystkie. A nawet te co płyną do Niemiec, lądują w żydowskich kieszeniach.

  „Bo nie żydzi i nie Jahwe zbombardowali Polskę i zrównali z ziemią Warszawę – a Niemcy!!!”

  A ilu Żydów było w Wehrmachcie,

  w SS, NSDAP, Gestapo? Ponadto Warszawę pacyfikowała też ukraińska SS Galizien.

  ad – komentarz:

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37680

  „Palili, łupili, zabijali.”

  Zarazę krzyżacką na nasze ziemie ściągnął nadgorliwy Piast – katolik Konrad Mazowiecki. Tak więc temu katolikowi zawdzięczamy późniejsze kłopoty z ultrakatolickim zakonem wspieranym przez papiestwo. Ten zdrajca nawet pomagał krzyżakom podbijać i katoliczyć naszych braci Prusów:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2012/08/02/nasi-poganscy-bracia-prusowie/

  Niemniej dwa razy, mimowolnie, krzyżactwo okazało się korzystne dla Polski:

  – zagrożenie ze strony krzyżaków popchnęło Łokietka do energicznego jednoczenia ziem polskich rozbitych od czasu Krzywoustego na szereg mini-księstw,

  – a co ważniejsze – zagrożenie ze stronu krzyżactwa doprowadziło do unii personalnej polsko-litewskiej. Dzięki niej z dnia na dzień Polska w ramach państwa polsko-litewskiego stała się mocarstwem. I była nim do czasu, gdy fanatycy katoliccy rozbili jego jedność, skłócili społeczeństwo i doprowadzili Polskę do upadku. Bo to nie Prusy czy Rosja Polskę dobiły. Zrobili to fanatycy-katolicy. Rosja, Prusy i Austria podzieliły się tylko zamordowanym przez katolików trupem Rzeczypospolitej.

  ad – komentarz:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37684

  „Zadaniem Śródków masowego przekazu powinno być kształtowanie postaw i opinii społecznej w duchu pro polskim, pro narodowym, pro państwowym, pro społecznym.”

  Nie zapominajmy o haniebnie destrukcyjnym wpływie mediów katolickich. Które zapędzają Polaków do obrony żydowskiej dżumy znad Jordanu. Która robi z Polaków duchowych Żydów:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/08/polak-katolik-czyli-zyd/
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/03/27/negacja-slowianskich-korzeni-patriotyzmem/

  ad – komentarz
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37685

  „Po przegranej I Wojnie światowej osadzili na stanowisku Naczelnika Państwa polskiego swojego agenta Piłsudskiego.”

  O Piłsudskim wielokrotnie pisałem, że był niemieckim agentem i żydofilem. Kiedyś nawet pisałem, że przy okazji odżydzania Wawelu wywalić należy z krypty wawelskiej obok przybłędy żydowskiego Kaczyńskiego także przybłędę litewskiego – Piłsudskiego:

  „Na Wawelu spoczęli obok siebie:

  – Litewski przybłęda i żydowski przybłęda…

  – Agent Austrowęgier i Niemiec oraz agent żydowskich interesów Izraela i USA…

  – Miłośnik masonów (dodał masońskie gwiazdy białemu orłu w godle państwa) i miłośnik masońskiej, rasistowskiej, tylko dla Żydów loży B’nai B’rith.

  – Pierwszy pogwałcił obowiązującą w jego czasach konstytucję organizując zamach stanu. Drugi uczynił konstytucję podrzędnym dokumentem wobec Traktatu Lizbońskiego.

  – Jedn rusofob i drugi rusofob (dlatego ten drugi wprowadził kult tego pierwszego w żydolandii nr 3).

  A może by tak, oczyszczając nasze polskie, narodowe, wawelskie sanktuarium ze śmieci, obu ich za jednym zamachem wywalić z Wawelu?”
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/12/12/odzydzic-wawel-i-oddac-go-polsce/

  ” a jest agentem niemieckim osadzonym na tym stanowisku. To fundacje niemieckie Adenauera i Schumana finansowały kampanie wyborczą Tuska.”

  Pytaniem jest – w czyich rękach są te fundacje? Wiadome jest, że Tusk po instrukcje latał do Jerozolimy. Jest agentem żydowskim.
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/02/25/izrael-polska-przygotowania-do-wspolnej-wojny-na-bliskim-wschodzie-z-iranemoraz-na-wypadek-nie-do-konca-przewidzianych-jej-nastepstw/

  A jego minister finansów Rostowski/Rothfeld był na zlocie Bilderberga.
  Rothfeld/Rostowski to koczownik, pełniący obowiązki Polaka:

  „Jego wnukiem jest Jacek Rostowski.”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Rothfeld

  ad – komentarz:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37687

  „Roszczenia Polskie tylko od Niemców, tylko za II wś to:”

  Zamiast pisać o roszczeniach finansowych, których i tak nie jesteśmy w stanie wyegzekwować lepiej zastanowić się nad szukaniem sojusznika, który byłby gwarantem przynależności Ziem Zachodnich do Polski. Bo widzę, że są tacy którzy upominają się o odszkodowania, a tymczasem prędzej nastąpi „rewizja granic” (taktyka globalnej sitwy – skłócać podbijane narody napuszczając nawzajem na siebie np. Polaków, Niemców i Ślązaków), niż otrzymamy od Niemiec odszkodowanie.
  Na marginesie tylko przypomnę, że II wojna światowa w rzeczywistości była wojną banksterską.

  „Po latach wypłynęly prawdziwe przyczyny II wś.: Nie chodziło o obalenie faszyzmu, tylko o zawładnięcie rynkami zbytu. Jeśli chcielibyśmy, mogliśmy bez jednego strzału zapobiec wybuchowi wojny, ale nie chcieliśmy – Churchill do Trumana (Fultun, USA, marzec 1946);
  http://piotrbein.wordpress.com/2013/02/15/wszystkie-wojny-sa-banksterskie/

  ad – komentarz:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37690

  „WOJNY POLSKO-KRZYŻACKIE”

  Gdyby katolik Konrad Mazowiecki nie ściągnął krzyżackiej zarazy, nie byłoby wojen polsko-krzyżackich. Zawdzięczamy je gorliwemu katolikowi i nadjordańskiej dżumie.

  ad: komentarz:

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37692

  „Integracja Europy, polityczny wynalazek Adenauera i Schumana, udoskonalony przez Franza Josefa Straussa, wskazała Niemcom siebie, jako jedyną bezpieczną drogę do osiągnięcia przez Niemców kierowniczej roli w Europie bez granic, w Europie będącej nową formułą nordyckiej przestrzeni życiowej,”

  Bzdury i dezinformacje. Niemcy to zgnojony unijny barak. W czasach Franza Josefa Strausa politycznego „króla Bawarii” w Niemczech i w jego Bawarii grasowały tajne armie NATO – a niemiecki „żont” i „parlament” miały guzik do powiedzenia – bo nawet o tym nie wiedziały.
  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13501822.html
  Za tajną armią NATO stała żydowska CIA. Piszę żydowska, bo jest ona tajną policją banksterów (Wall Street) i broni ich interesów.
  http://www.larsschall.com/2011/09/29/wall-street-und-cia/

  „Europa, która ma stać się ojczyzną narodu niemieckiego”

  Bzdura – po co w Brukseli koczownicy zainstalowali ich parlament żydowski?
  http://www.behlert.pl/aktualnosci/europejski-parlament-zydowski/
  Aby nadzorował ich Unię Jewropejską. Niemcy sami stają się coraz uboższą siłą roboczą w ich kraju. Już miliony Niemców haruje za głodowe pensje.
  Ponadto wielokrotnie słyszałem w telawiwzorni „niemieckiej” wypowiedzi Markel i poprzednich kanclerzy oraz niemieckich prezydętów mówiących, że bezpieczeństwo Izraela jest niemiecką racją stanu. Niemcami rządzi żydowska/banksterska agentura.

  Niemcy są ponadto bankrutem – „winni” są banksterom ponad dwa tysiące miliardów euro.
  http://www.staatsverschuldung.de/schuldenuhr.htm
  Lwia część budżetu idzie na napychanie banksterom kieszeni w formie spłaty „zadłużenia”.
  Z powodu samych tylko narastających odsetek dług ten wzrasta każdego dnia o 200 milionów euro. Czyli o miliard euro co pięć dni.
  Ciekawe kto i kiedy to spłaci. I czym? Skoro „sprywatyzowano”, czyli rozszabrowano w Niemczech już prawie wszystko. Aktualnie trwa debata nad prywazyzacją zaopatrzenia w wodę pitną.

  ad – komentarz:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37693

  NAZISTOWSKIE KORZENIE „BRUKSELSKIEJ UE”

  Bzdura!!!

  Jakie „nazistowskie”. Wierchuszka III Rzeszy naszpikowana była koczownikami. Nawet wśród największych zbrodniarzy znajdziemy 100%-wych Żydów – jak Eichmann. A współwłaścicielami wielu koncernów III Rzeszy byli Żydzi. To raz.
  Dwa – jednym ze współzałożycieli Unii Jewropejskiej był założyciel Grupy Bilderberga globalista, „polski” Żyd Józef Retinger.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Retinger
  Globalna sitwa od początku – od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, poprzez Wspólnotę Jewropejską po Unię Jewropejską zza kulis tym tworem kieruje i zarządza.

  ad – komentarz:

  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/06/07/rzecz-o-wielkich-polakach-i-o-tolerancji/#comment-37695

  „Dziś na naszych oczach obserwujemy powtórkę tego procesu – ekspansji Niemiec na ziemie rdzennie polskie.”

  Polski majątek narodowy jest rozgrabiany w ramach żydowskiej „prywatyzacji”. A to, że agentura banksterów manipuluje roszczeniowcami i rewizjonistami – to robi tylko w ramach nasilania konfliktu polsko-niemieckiego. przeciętny Niemiec nie pragnie rewizji granic. Polacy kłócą się z Niemcami o granice, a koczownicy przejmują na prywatną własność wszystko – w Polsce i w Niemczech. Tak się robi Goim w bambuko…

  „Wyszły TANKI PRZYSZŁY BANKI.”

  Dokładnie tak – żydowskie banki! To po jaką cholerę bredzić o Niemcach?

  „Tzw. Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie zostały przez Polskę utracone w wyniku ekspansjonizmu Militaryzmu Pruskiego, tajnej dyplomacji i spisków pruskich zarówno przed i w czasie rozbiorów, jak i później w wyniku skomplikowanego procesu historycznego, którego wyrazem był miedzy innymi Kulturkampf Bismarcka.”

  Rozdrobnienie dzielnicowe zafundowali Piastowie sami sobie. Tereny Prusów nie były ich własnością. Pomagali je nawet krzyżakom podbijać.
  A ze Śląskiem było tak – w XIV wieku większość książąt śląskich złożyła dobrowolnie hołd Luksemburczykowi. Woleli go niż Łokietka czy jego syna Kazimierza III. On sam zrzekł się w roku 1339 roszczeń na rzecz czeskiego/niemieckiego Luksemburczyka. A gdy w roku 1404 Wacław IV Luksemburski chciał zwrócić Śląsk Jagielle w zamian za pomoc wojskową przeciw Zygmuntowi Luksemburskiemu, to nie zgodzili się na to polscy możnowładcy.
  Do Polski „wrócił” Śląsk po wojnie. W czasach PRL rzeczywistym gwarantem przynależności Ziem Zachodnich do Polski był ZSRR. No ale Polakom spieszno było na łono „cywilizacji łacińskiej”. Wyrwali się z bloku wschodniego – i mają co chcieli…

  Polubienie

 20. Czy Germanie to Żydzi? Czy Krzyżacy to Żydzi?

  Z HISTORII Chazarów
  http://www.koreywo.com/chazarowie.htm (
  (..)
  I tak, w roku 965, wojownicy ruscy wraz z Wikingami, pod dowództwem Świętosława runęli na południe jak grom z jasnego nieba i wkrótce doszczętnie rozgromili armię Chazarską. Zwycięstwo było tak totalne, że od tego czasu Chazaria przestała istnieć a niedobitki rozproszyły się po wschodniej i centralnej Europie i odtąd znani byli tam, jako Aszkenazyjczycy a w Polsce Żydzi.

  Duża grupa Chazarów, która upodobała sobie dzisiejsze tereny Niemieckie, wkrótce zyskała sobie opinię najlepiej zorganizowanych oraz najzamożniejszych i to właśnie od nich pochodzi nazwa Aszkanaz – z hebrajskiego Germanie.

  Tak więc masy polskiego Żydostwa, szczególnie te na wschodzie kraju, w prostej linii pochodzą ze szczepów Ugrofińskich, które kiedyś zamieszkiwały tereny Azji. Natomiast jest prawdą, że z Izraelitami łączy ich wspólna religia a mianowicie Judaizm, ale oprócz tego nic więcej. I co ciekawe, syjonizm czyli ideologia narodowego odrodzenia Hebrajczyków, powstał właśnie w kręgach Aszkenazyjczyków, choć mają oni takie prawo do Palestyny jak Warszawiacy do Kalifornii.

  Nie od rzeczy będzie także przypomnienie, że obecnie społeczność żydowska składa się z 85% do 92% Aszkenazyjczyków i tylko 15% do 8% Sefardyjczyków (zależnie od źródła informacji).
  (…)
  Trochę faktów historycznych mongolskim pochodzeniu Chazarów.

  Zgadza się tzw. Żydzi maja pochodzenie mongolskie – ojczyzna tzw. Żydów jest Mongolia
  Żydzi to w 90-95% to Chazarzy, czyli potomkowie Hunów, a wiec Mongołów.
  Chazarzy to mieszanka rasowa.

  Germanie to też Chazarzy , a wiec tzw. Żydzi
  ASKENAZI TO W JĘZYKU CHAZARSKIM GERMANIE

  ASKENAZI = GERMANIE; AWAROWIE = BAWAROWIE – to Chazarzy

  Maps of the Khazar kingdom from 300 c.e. to 1000 c.e.
  3w.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar03.htm

  Khazarian History Notes
  • Pre-history

  1 China
  One of the earliest agrarian societies, has had a long history of problems with nomadic tribes of the Eurasian steppes. The Chinese were experienced in battle with the nomads and eventually drove them westward.

  2 Invasion

  b) Unlike the western agrarians, the Chinese likely knew Nomadic culture, their migration routes, and how to engage and defeat them in battle
  1. Eventually the Chinese defeated the nomads, and forced them out of the region
  2. The nomads relied on their mobility for protection. they were only part time specialists in fighting, and were no match for the recourses of agrarian China.
  c) As these nomadic tribes, moved westward, they found agrarian societies who were no match for them.

  * We see these classic (moving target v.s. still target) episodes which would dominate the conflicts of this era. Nomads could invade, loot, and destroy villages and then retreat back into the grasslands. For the agrarian societies to rebel, they had to go out and find these nomads who could be anywhere, making offensive military campaigns almost impossible. 2. only in later centuries do the western agrarians come to understand nomadic military tactics, and later defeat those not already in the process of becoming agruarianized.

  3 Empire of the white Huns (350-550)

  a) In the year 350 the Huns (the first of the many nomadic tribes from the grasslands [steppes] of northwest China) arrive in the region of Transoxania.
  (…)

  W sposób oczywisty Chazarzy- żydzi nie maja nic wspólnego z Palestyna i tymi biblijnymi Żydami w Palestynie. W sposób oczywisty tzw żydzi nie sa żadnymi semitami
  Nie sa żadna rasą , ani żadnym narodem.

  Temat tożsamości Żydów jest bardzo ważny – żydzi nie maja w istocie tożsamości !!!
  To Żydów bardzo boli. Tematu tożsamości tzw. żydzi boja się jak diabeł święconej wody.

  Nawet w czasach Jezusa Chrystusa – tzw Żydzi to mieszanka wielo rasowa – to potomkowie biblijnego Ezawa
  Wyklętego syna Izaaka. Naród wyklęty, a nie wybrany.

  Chazarzy przeszli na Judaizm ok. 760 r.

  Historia Chazarów – Artur Koestler – 13 Plemię 13 Tribe – wyszukaj na Google – jest na StopSyjonizmowi
  To było wielkie królestwo od Uralu do Morza Czarnego.

  Książę ruski Światosław rozbił Chazarów w 960 r. – starszyzna uciekła wżeniając się w bogate rody Europejskie, a biedota została tzw. Żydami.
  Pewnie te rody dawały swoich najstarszych synów do templariuszy i Krzyżaków – na wyprawy krzyżowe
  Dlatego tak wielki jest związek Prusaków/Krzyżaków z Żydami

  Jedno z plemion Chazarskich osiadło w Niemczech Askenazi = Germanie

  Dlatego mówiąc o Żydach musimy mówić również o Niemcach -to właśnie te dwa żywioły pozornie rożne a istocie tożsame niszczą i zawsze niszczyły Polskę

  Musimy mówić o ŻYDO-GERMANIZMIE, a nie tylko o ŻYDZIŹMIE.
  Tych punktów stycznych jest bardzo wiele.

  Niemieccy żydzi tworzyli Marksizm i leninizm , robili rewolucje bolszewicką, Prusacy już wcześniej kolonizowali Rosje, no i oczywiście Polskę.

  O najnowszej historii Polski można by w nieskończoność

  Był okres ciemnej zbrodniczej nocy stalinowskiej i wprowadzania nowego systemu
  –prześladowania katowania i wiezienia mordowania patriotów,

  Był okres siermiężnego socjalizmu Gomółki

  Był okres Gierka – siermiężnie było, ale było.

  Były przemiany Solidarności – sterowane zapewne z Moskwy, bo kto dziś wierzy, ze strajki w stoczni to wyczyn stoczniowców łatających na czarodziejskich styropianach, którzy roznieśli falę strajków do 400 zakladow wybrzeża i dalej na calą Polskę; na to potrzeba było Śródków finansowych i technicznych, kadr i organizacji. A przede wszystkim ideologii i planu..
  Zdecydowanie stały za tym wszystkim Służby Specjalne

  Michaił Pieriestrojkowicz Gorbaczow dostał od masonerii angielskiej za wzorowy rozkład Imperium Sowieckiego piękne rancho w Kalifornii „Pardiso” – do którego zjeżdżali się wszyscy wielcy tego świata – prezydent Regan, Margaret Thatcher, Bill Gates,…

  Był Stan Wojenny Jaruzelskiego – dziesięć lat recesji gospodarczej –przygotowanie do transformacji ustrojowej – obniżanie wartości majątku wypracowanego przez cały naród – wszystko było na kartki – mięso, cukier, buty…. Jakoś wszystko w Polsce było – można było pojechać do chłopa na wieś i kupić pól świniaka
  Nie było pięknych opakowań i dystrybucji

  A jak jest teraz

  O czym trzeba pamiętać

  Polska w czasie II wojny światowej została w 75% zniszczona przez zbrodnicza, nazistowską III Rzesze niemiecka. W wyniku II wś Polska utraciła 12 milionów swoich obywateli – 33%. Okło 8 milionów zginęło.

  Polska odzyskała rdzennie polskie ziemie Zachodnie utracone w wyniku wielowiekowej agresji państwa krzyżackiego/Prus na ziemie polskie – Śląsk – Dolny i Górny, Pomorze Wschodnie i zachodnie, Wielkopolskę, Mazury

  Polska i Polacy potrafili szybko Polskę odbudować po odzyskaniu niepodległości 1918 r. mimo wielu przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych.

  Największym wrogiem Polski są Prusy – Militaryzm Pruski i tzw. żydzi. Rozbiory to całkowite dzieło Prus.

  Polubienie

  • MatkaPolka:

   Naprawdę nie mam ochoty na prostowanie wrzucanych przez Ciebie dezinformacji. Jeśli nie przestaniesz ich wrzucać – dostaniesz szlaban!

   Czy Germanie to Żydzi? Czy Krzyżacy to Żydzi?

   Germanie to nasi młodsi bracia:
   http://dragontn.blog.pl/2012/12/01/nasi-mlodsi-bracia-germanie/

   Niemcy to potomkowie Teutonów a nie Germanów! Ponadto sami znaleźli się pod okupacją banksterów. Jak i Polska.
   Krzyżacy to nie Żydzi, ale wyznawcy żydowskiej religii, którą oszust Szaweł podrzucił Goim.
   http://members.tripod.com/alabasters_archive/real_case.html
   Nie zapominaj, że przez wieki zapędy globalistyczne przejawiał Watykan – jego kosmopolityczną ideologię bazującą na żydowskiej biblii chciał narzucić całemu światu – jeden pasterz (żydłacki kler) i jedna owczarnia – wyznawcy żydowskich idoli – katolicy.
   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/11/katolicyzm-cywilizacja-lacinska-globalizm-dzumy-ludzkosci/
   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/12/16/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/
   W pewnym momencie historii, gdy dominacja żydłackiego Watykanu padła, banksterzy przejęli pałeczkę nad zażydzonymi duchowo Goim.

   „Żydzi maja pochodzenie mongolskie”

   Bzdury – Żydzi to plemię semickie a nie mongolskie. Chazarzy poprzez konwersję na judaizm stali się najpierw żydami czyli wyznacami judaizmu, a przez to Żydami, czyli członkami rasistowskiego, samozwańczego „narodu wybranego”. I rozleźli się po rozbiciu ich kaganatu po całej Europie.

   „Nawet w czasach Jezusa Chrystusa”

   Dlaczego tego obrzezanego cieślę nazywasz „chrystusem”? Taki on „chrystus” jak ja Chińczyk.

   „Temat tożsamości Żydów jest bardzo ważny – żydzi nie maja w istocie tożsamośc”

   Bzdura i brednie. Tożsamość Żydów znajdziesz w ich żydowskiej biblii – w komplecie przejętej przez żydo-chrześcijaństwo. Żydzi to samozwańczy „naród wybrany” – ten z żydłackiego „pisma świętego”. I co istotne – judaizm dopuszcza konwersję na niego przez nie-żydów. Którzy po konwersji stają się żydami czyli wyznawcami ludobójcy Jahwe, czyli członkami samozwańczego „narodu wybranego”.

   „Były przemiany Solidarności – sterowane zapewne z Moskwy, bo kto dziś wierzy, ze strajki w stoczni to wyczyn stoczniowców łatających na czarodziejskich styropianach, którzy roznieśli falę strajków do 400 zakladow wybrzeża i dalej na calą Polskę; na to potrzeba było Śródków finansowych i technicznych, kadr i organizacji. A przede wszystkim ideologii i planu..
   Zdecydowanie stały za tym wszystkim Służby Specjalne”

   Naturalnie, że stały za tym służby specjalne – Mossad, CIA, BND. Ich tubą propagandową była Wolna Jewropa i Głos żydo-Ameryki. A za strajkami stali żydowscy prowokatorzy. Poczytaj Albina Siwaka. On opisuje, jak w 1976 komitet żydowski jeszcze przed czerwcem wytypował, w których miastach i w których zakładach pracy będą strajki przeciwko podwyżkom cen. I dokładnie w tych miastach i w tych zakładach, wytypowanych przez Żydów doszło do strajków. Oni do perfekcji opanowali manipulowanie naiwnymi Polakami. Do Solidarności nas popchnęli, wręcz nam ją stworzyli, a kryzys sami wywołali celowym zadłużeniem Polski.

   4 stycznia 1972 roku w Warszawie zebrał się Centralny Komitet Żydów w Polsce. Mam wykaz nazwisk i tematy tam omawiane. Chodzi o to, żeby polską gospodarkę uzależnić i firm i finansjery żydowskiej w taki sposób, by po kilku latach Żydzi mieli decydujący wpływ na to, co się dzieje w Polsce.
   http://mufti.polacy.eu.org/499/albin-siwak/

   Chcieli, aby Polacy sami wyrwali Polskę z bloku wschodniego i oddali ją w łapska żydo-Zachodu. Udało się im to w 100 procentach.
   Jaruzelski początkowo nie zamierzał dopuszczać do żadnej „transformacji. Nie po to rozwalił w 1981 manipulowaną z Telawiwu, Waszyngtonu i Watykanu Solidarność. To dobiero Gorbi, agent banksterów do liberalizacji i Magdalenki go popędził. Ostatecznie za gwarancję osobistego bezpieczeństwa Jaruzel ustąpił i wydał Polskę żydowskiej agenturze.

   Marksizm jest tępiony przez żydowską propagandę, gdyż podaje najskuteczniejszy sposób na rozwalenie NWO – znacjonalizować banki, oraz główne gałęzie gospodarki narodowej i zlikwidować wielki kapitał. I wtedy Rothschildzi i Rockefellerowie utracą całkowicie ich wpływy.
   A Lenina tylko dlatego Niemcy przesłały do Rosji, bo obiecywał po zdobyciu władzy rozejm z Niemcami. Którzy dostawali w tyłek na froncie zachodnim i potrzebowali przerzucić tam wojska z frontu wschodniego. Proste i logiczne.

   „Prusacy już wcześniej kolonizowali Rosje”

   A na koniec ich skolonializowali Żydzi (obojętnie z jakimi korzeniami – semickimi, chazarskimi, czy innymi. Żyd to Żyd).

   Wypisujesz własne lub cytujesz cudze naiwne i często nieprawdziwe, dezinformacyjne komentarze. Jeśli nie przestaniesz tego robić – dostaniesz szlaban.
   Moj blog nie jest blogiem kolportującym każdą dowolną bzdurną dezinformację.

   Polubienie

 21. ( – – – )

  Komentarz usunięty:


  Matka Polka:

  Masz szlaban za kolportowanie żydłackich bzdur.
  Podaję konkretny przykład:

  „Bóg żydowski według Talmudu to zupełnie inny bóg niż ten w Biblii.”

  Bzdury i żydłackie brednie! Czytałaś żydłacką biblię?

  “Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”
  Rodzaju 17, 8

  „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
  Powtórzonego prawa 7, 2

  “I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
  Izajasza 61, 5-6

  “Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
  Izajasza 49, 22-23

  “Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

  Izajasza 45, 14


  “Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

  Jub. 32, 18-19

  Piszesz:


  „Co ma wspólnego Dekalog Mojżesza z Talmudem. Co ma wspólnego Biblia z Talmudem.
  Co ma wspólnego Jahwe z Talmudem.
  Co mają wspólnego prorocy biblijni z Talmudem . co ma Wspólnego Abraham albo Mojżesz z Talmudem ? – NIC, Nill, Nada , Zero”

  Brednie, brednie, żydłackie brednie – Talmud to komentarze do rasistowskiej i zbrodniczej biblii.
  Dekalog to wyssana z żydłackiego palca bajka. Abraham to stręczyciel własnej żony – na jej dupie dorobił się majątku:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/17/slowo-boze/

  A wyssany z palca Mojżesz (już po otrzymaniu wyssanego z palca dekalogu):
  „Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: „Kto jest za Panem, do mnie!” A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. rzekł do nich: „Tak mówi Pan, Bóg Izraela: „Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.”
  Ks. Wyjścia, 32, 26-28

  Tutaj masz ludobójcze wyczyny ludobójcy Jahwe z biblii – a nie z Talmudu:
  http://biblia.pismo-swiete.pl/bogjestmiloscia.html
  I tak są niekompletne.

  Jesteś duchową żydówką a nie „MatkąPolką”. Zmień nick.
  Od teraz masz szlaban.
  opolczyk

  Polubienie

 22. Rozmyślając o wielkich polakach, patriotach warto wymienić Grzegorza Ciechowskiego. W debacie na temat emigracji „za chlebem” opowiadał się za pozostaniem w kraju, szukaniem tutaj swojego miejsca oraz podtrzymywaniem tożsamości narodowej. Zaszczepił w świadomości popkulturowej polaków rodzimy, słowiański folklor, co nie udało się wcześniej Balkan Electrique. Dzięki temu przygotował grunt dla m.in Brathanków, Golec uOrkiestra czy Kapela ze wsi Warszawa i to w czasach kontrowersyjnej ustawy zakazującej mieszania folkloru z nowoczesnością zamykającą swojskość w skansenie. Jego miłość do ojczyzny znalazła ujście w pięknym utworze „Nie pytaj o Polskę”.

  Moje skojarzenia ze słowiańskim duchem budzi też Beethovenowska idea braterstwa, którą idelanie oddaje dziewiąta symfonia. Niestety leitmotiv części chóralnej został zwulgaryzowany i przywłaszczony przez brukselską unię demagogii.

  Polubienie

 23. Wielkim Polakiem był na pewno Juliusz Słowacki, za przykład niech posłuży cytat z Beniowskiego

  O Polsko! jeśli ty masz zostać młodą
  I taką jak ta być, co dzisiaj żyje,
  I być ochrzczona tą przeklętą wodą,
  Któréj pies nie chce, wąż nawet nie pije;
  Jeśli masz z twoją rycerską urodą
  Iść między ludy jak wąż, co się wije;
  Jeśli masz zrównać się z podstępnym Włochem:
  Zostań, czym jesteś – ludzi wielkich prochem!

  Ale to próżna dla ciebie przestroga!
  Ciebie anieli niebiescy ostrzegą
  O każdéj czarze – czy to w niéj przez wroga,
  Czyli przez węża i pająka swego
  Wlane są jady. – Jesteś córką Boga
  I siostrą jesteś Ukrzyżowanego.
  Ciebie się żadna trucizna nie imie;
  Krzyż twym papieżem jest – twa zguba w Rzymie!

  Tam są legiony zjadliwe robactwa:
  Czy będziesz czekać, aż twój łańcuch zjedzą?
  Czy ty rozwiniesz twoje mściwe bractwa,
  Czekając na tych, co pod tronem siedzą
  I krwią handlują, i duszą biedactwa,
  I sami tylko o swym kłamstwie wiedzą,
  I swym bezkrewnym wyszydzają palcem
  Człeka, co nie jest trupem – lub padalcem.

  Lecz pokój z nimi!… Nie, ten brud ruchomy
  Nie zna pokoju – więc życzenie próżne!
  Niechaj więc włażą w zakrwawione domy,
  Niech plwają na miecz – stworzenia ostróżne,
  Aby zardzewiał, nim będzie łakomy
  Ich zgiętych karków, niech mają usłużne,
  W jadzie maczane pióra – dusze w bagnie,
  Niech żyją: takiéj krwi – nikt nie zapragnie.

  Czołem bijący w marmur Chrystusowy,
  Kiedym się skarzył na klątwy i zdrady,
  Tom się i o ten kielich krwi octowy
  Upomniał – i Grób zaparł się: że gady
  Z niego nie wyszły – lecz z urwanéj głowy
  Ten polip odrósł i lud wyssał blady.
  Wygnać go była kiedyś wielka praca…
  Ma nas za trupa ten szakal – i wraca.

  Polubienie

  • Stanisław Wyspiański:
   Krzyż przeklnę, Chrystusa godło,
   gdy męką naród uwiodło.
   Dla mnie żywota Prawo!!

   Polubienie

 24. no to coś w temacie wielkich Polaków…….

  czytaliście o tym ?

  „Konkubina Karola Wojtyły”………………. ( ha ha ha )))))))))))))))))

  Fragment;

  …..Adam K. ostatni raz widział swojego ojca Karola Wojtyłę wieczorem 25
  kwietnia 2004 roku będąc z wizytą w Watykanie. Dobry tatuś
  poczęstował swojegospłodzonego synka kolacją, ugościł w watykańskich
  apartamentach, a także sfinansował podróż do Rzymu, nie jedyną
  zresztą. Oto na co idą datki na kościelną tacę. Jak wiadomo,
  większość księży posiada konkubiny i dzieci, a parafianie muszą na
  to łożyć ze swej kieszeni. Jaki Pan taki Kram – mówi stare ludowe
  porzekadło. Prawdziwie „Święty Ojciec”, który dobro własnej rodziny,
  konkubiny i syna poświęcił dla kariery w katolickiej instytucji
  zwanej Kościołem.

  Czyszczeniem ostatniego lokum Ireny Kinaszewskiej po jej śmierci,
  mieszkania przy ulicy Krowoderskiej w Krakowie zajmowali się
  osobiście, ksiądz kardynał Macharski i kanclerz kurii Dyduch.
  Pomagał znany ksiądz Stasiu, dziś najważniejsza persona krakowskiej
  kurii. Cztery wielkie skrzynie pamiątek po zmarłej Irenie wywieziono
  szybko i sprawnie do Watykanu, co organizował i zabezpieczał
  osobiście sekretarz papieża Jana Pawła II. Sąsiedzi wszystko widzą,
  pamiętają, wiedzą, a nawet spisują i powielają, tak, aby nie uległo
  zapomnieniu……..”

  całość tu;

  http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4158

  może by to rozpowszechnić,bo samo się nie rozniesie.
  Na pierwszy ogień u Zenobiusza )))

  Polubienie

 25. Po pierwsze. JPII nie był wielkim Polakiem.
  Po drugie. Mimo całego nieszacunku do jego osoby, nie powinno rozpowszechniać się treści niesprawdzonych.
  Po trzecie. Jeśli traktujesz Zenobiusza jako dobre miejsce do rozpowszechniania tego typu informacji, to jestes zwykłym trolem, więc publikuj swoje komentarze u niego.
  Po czwarte. Ten „news” krążył w sieci już ponad rok temu a może więcej.
  Po piąte i ostatnie. Jeśli chcesz pomóc Słowiańszczyźnie, to zajmij się propagowaniem jej zalet a nie wad katolickich okupantów. To przyniesie o wiele większy pożytek.
  Sława

  Polubienie

 26. Jeśli jesteś prawdziwym Słowianinem(w co-po twoim wystąpieniu -wątpię) to powienineś docenić tę informacje.
  Jeśli sądzisz,że ta informacja jest niepotwierdzona, to jako poszukiwacz prawdy mógłbyś trochę się wysilić i poszukać innych i je tu przedstawić,zamiast zarzucać mi trolowanie.

  Sądząc po pokrętności i kompletnym braku logiki w tym co pleciesz ,sam jesteś trolem (na dodatek samym Zenobiuszem),bo tylko oni mają szelność zarzucać innym trolownie…..

  Więc uzaję,że info(choć wg ciebie przeterminowane) o JPII jako strzał w dziesiątkę.

  Hańba hipokrytom

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.