Antypogańska propaganda żydo-katolików osiąga poziom histerii…

.

chrzest_polski

.

„Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło, rodzą się prawa robactwa. I rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać.”

Uwaga! Poniższy tekst przeznaczony jest dla czytelników powyżej osiemnastu lat. Za przypadki apopleksji podczas lektury kogokolwiek z odmóżdonego katolickiego tałatajstwa nie biorę na siebie odpowiedzialności.

Już od dawna wiedziałem, że skurwysyństwo katolików nie zna granic. Tym razem jednak te tępactwo modlące się do oślich kopytek, szmat wszelkiego rodzaju, obciętych kawałków rąk czy nóg „świętych”, zardzewiałych gwoździ, mleka „matki boskiej” a nawet domniemanego napletka ich idola – Joszue  – przegiąło pałę!
http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-wstydliwa-relikwia,nId,821615

Na żydłackim, załganym portalu „Prawy.pl” (tak się ten szubrawy portal samookreśla) pojawił się krótki tekst pod tytułem „Romowe – świetny katolicki tożsamościowy komiks.
http://prawy.pl/73-kultura/3202-romowe-swietny-katolicki-tozsamosciowy-komiks

Tak obrzydliwie załganego i fałszującego historię Polski tekstu nie czytałem od dawna. Tekst ten to „świetny” przykład skurwysyńskiego załgania po dziurki w nosie żydłackiej nadjordańskiej rzymskiej szubienicy i jej odmóżdżającej propagandy. I doskonale pokazuje „tożsamość katolicką – fałsz, załganie, brednie, żydłacką propagandę, kłamstwa  – i zwalanie własnej zbrodniczości na innych.

Autorzy komiksu – Sławomir Zajączkowski i Hubert Czajkowski – to albo płatni wyrobnicy jahwistów, gotowi za judaszowskie srebrniki pisać antysłowiańskie  brednie pod dyktando żydłackiego kleru, albo kompletnie odmóżdżeni idioci/ignoranci, którym powinno się sądownie zakazać zabierania głosu w sprawach historii..

Autorem krótkiego tekstu informującego o ukazaniu się haniebnego komiksu jest namolny żydłacki propagandysta, kłamca, łgarz, fałszerz historii i ogłupiacz Jan Bodakowski – renegat Słowiańszczyzny, sługus nadjordańskiej dżumy.

Akcja komiksu rzeczywiście toczy się w „mrocznych czasach” – Słowiańszczyznę najechał niszczycielski buldożer jahwizmu – zbrodniczy, zachłanny, mściwy. I pogrążył je w ponurej i mrocznej nocy jahwizmu/żydzizmzu/fanatyzmu.

Aby nie być posądzonym o werbalizm przytoczę fragmenty jednego z moich tekstów:
„Wielki i mądry Polak, zapomniany Andrzej Frycz Modrzewski wyszperał w starych kronikach mowę biskupa orleańskiego Arnulfa, wygłoszoną w roku 991 na soborze w Reims, we Francji.
Jest ona dla nas istotna, gdyż opisuje stosunki panujące w Rzymie w momencie “chrystianizacji” Polski.
Oto  słowa biskupa Arnulfa:

“O Rzymie, pożałowania godny, który naszym przodkom ukazałeś jaśniejących chwałą ojców, nasze zaś czasy napełniłeś strasznymi ciemnościamihańbiącymi nas po wieki!… Czegóż bowiem nie widzieliśmy w tych czasach? Widzieliśmy, jak Jan z przydomkiem Oktawian, żył w bagnie rozpusty;on też uknuł spisek przeciwko temu Ottonowi, którego przedtem koronował na cesarza. Gdy Jan został wypędzony, wybrano papieżem Leona Neofitę. Lecz kiedy cesarz Otto opuścił Rzym, Oktawian wrócił do miasta, zmusił do ucieczki Leona, Janowi Diakonowi  ociął nos, palce prawej ręki i język i dokonawszy w mieście rzezi wielu wybitnych ludzi wkrótce zmarł. Na jego miejsce wybrali Rzymianie Bebedykta Diakona z przydomkiem Gramatyk. Na niego też wkrótce uderzył Leon Neofita ze swoim cesarzem, obległ, pojmał, złożył z urzędu i skazał na dożywotnie wygnanie do Niemiec. Po cesarzu Ottonie I nastąpił Otto II, przewyższający wszystkich władców naszych czasów siłą oręża, rozumem i wiedzą. W Rzymie na stolicy papieskiej zasiadł zaś straszliwy potwór, Bonifacy, najbardziej nikczemny ze wszystkich ludzi, splamionyrównież  krwią poprzedniego papieża. Lecz i ten, jakkolwiek wygnany i potępiony na wielkim synodzie, wrócił po śmierci świątobliwego Ottona do Rzymu. Piotra, znakomitego męża apostolskiego, który był przedtem biskupem padwii, przysięgą zapewniwszy mu bezpieczeństwo, usunął z zamku rzymskiego, złożył z urządu i pohańbionego ohydą więzienia zabił. Czy istnieje nakaz, aby takim potworom ludzkim, pełnym hańby, pozbawionym wiedzy o rzeczach boskich i ludzkich, podlegał nieprzeliczony zastęp kapłanów Boga znanych na świecie z nauki i życie pełnego zasług?”

Jan “Oktawian” – Jan XII. Papieżem został mając 17 lat. Urzędował w latach 955-964 Pozbawiono go urzędu za morderstwa, kradzieże i świętokradztwo.
Leon “Neofita” – Leon VII (963-965). Pupil Ottona I.
Benedykt “Diakon” – Benedykt V (964-956). Zdetronizowany i zesłany do Niemiec przez Ottona I.
Bonifacy VII – wybrany 974 rok. Potem wygnany. Ponownie papieżem w latach 984-985. Mordował przeciwników. Zamorzony głodem.
Piotr (“znakomity mąż apostolski”) – prawdopodobnie zamordowany w więzieniu Benedykt VI.
(Powyższe zaczerpnięte jest z książki “Polska Piastów” Pawła Jasienicy).

.

A oto fragment listu bękarta kardynała Agapito Colonny, Marcina V – papieża – do Władysława Jagiełły:

“Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów. Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.”

https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/21/z-dziejow-jahwistycznego-barbarzynstwa/


Jest żydłackim kłamstwem stwierdzenie Bodakowskiego, że „dynastia Piastów” utraciła wtedy tron. Po Mieszku II Lambercie, który zapoczątkował powrót do pogaństwa, gdyż i on sam, i jego poddani mieli po dziurki w nosie zachłannej, fanatycznej, mściwej i krwiożerczej rzymskiej szubienicy, przez co bronić musiał kraju przed wspólnymi najazdami na niego Niemców, Czechów i Rusinów („Następnie prowadził wojny obronne przeciw Niemcom, Czechom i książętom Rusi Kijowskiej.” http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Lambert) – i po jego zamordowaniu go przez zdrajców na tronie osiadł prawowity następca – Bolesław II Wielki Pogański. Tego wielkiego monarchę żydłacka propaganda „wykasowała” z naszej historii „za karę”.
http://www.polityka.pl/historia/231607,1,zniknal-wmrokach-sredniowiecza.read
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/18/boleslaw-zapomniany-i-tzw-reakcja-poganska/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Zapomniany

Przypominam żydłactwu w tym miejscu, że nawet fanatyczny katolik, Feliks Koneczny nie wątpił w istnienie Bolesława „Zapomnianego”.

Jego – Bolesława II Wielkiego – „winą” było to, że stanął na czele odbudowy słowiańskiej tożsamości Polski. Wypędził chciwy kler, zniszczył rzymskie szubienice i żydłackie kościoły, przywracając pogaństwo. Zamordowała go grupka spiskowców pod przywództwem  jego żony, Niemki, gorliwej katoliczki-morderczyni. Po jego śmierci cesarstwo niemieckie unikało włączenia się w pacyfikację Polski, gdyż ryzykowało atakiem na siebie ze strony Związku Wieleckiego, który mógłby stanąć w obronie Polski. Dlatego cesarstwo do spółki z papiestwem nasłało na Polskę zjahwizowane Czechy, wspierane garstką polskich zdradzieckich możnowładców. Dla których żydo-katolicyzm był korzystny, gdyż gwarantował im większą władzą polityczną nad mieszkańcami (żydo-katolicyzm zlikwidował instytucję Wiecu Słowiańskiego, który wcześniej był najwyższą władzą w żywiole słowiańskim i mógł odwoływać księciów wybierając nowych).
Skatoliczone Czechy gorliwie podjęły się pacyfikacji pogańskiej Polski. Same pamiętały Odrodzenie Pogańskie u siebie (http://pl.wikipedia.org/wiki/Czeska_rebelia_poga%C5%84ska) z czasów  zapomnianej bohaterki Słowiańszczyzny – Drahomiry/Drogomiry – księżnej Czech.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/15/zapomniana-bohaterka-slowianszczyzny-drahomiradrogomira-ksiezna-czech/

Jest obrzydliwym kłamstwem stwierdzenie o „wygnaniu księcia Kazimierza z rodu Piastów”. Kazimierz jako syn nie posiadający prawa do korony wylądował w klasztorze i był żydłackim mnichem. Po śmierci Mieszka II legalnym i prawowitym  władcą Polski był Bolesław II Wielki Pogański. Po zamordowaniu go cesarz jak szuler wyciągnął z rękawa Kazimierza i osadził na tronie polski. Kazimierz, zniemczony katolik, renegat i zdrajca Ducha Słowiańszczyzny, zgodził się potulnie uczynić Polskę lennem cesarstwa (to haniebne lenno trwało jeszcze kilkadziesiąt lat).

Prawdą natomiast jest, że oazą spokoju stało się Mazowsze rządzone przez Miecława/Masława. Bohatera Słowiańszczyzny, wiernego sługę i przyjaciela Mieszka II Lamberta .
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/17/zapomniani-bohaterowie-slowianscy-maslaw/
Masław z poparciem mieszkańców Mazowsza przywrócił tam pogaństwo, a widząc najazd żydłackiej dziczy na resztę kraju, uczynił Mazowsze samodzielnym, pogańskim ksiąstwem. Skatoliczeni Czesi po spacyfikowaniu dużych obszarów kraju byli zbyt osłabieni, aby napadać i na Mazowsze. Tam pogaństwo pod patronatem Masława i wspierających go mieszkańców utrzymało się do roku 1047. Dopiero wtedy zdrajca i renegat, niemiecki wasal, nadal wspierany przez cesarstwo niemieckie, Kazimierz „odszczepieniec-katolik”, były żydłacki mnich wspólnie ze zjahwizowaną Rusią (borykającą się z buntami wołchwów na własnym podwórku) pokonał bohaterskiego Poganina Masława i ponownie skatoliczył Mazowsze.

Załgany propagandysta, żydłak i fałszerz historii, Jan Bodakowski powinien pamiętać, że jego „historyczny” pupilek, Kazimierz-zdrajca-odszczepieniec-katolik wkroczył do Polski na czele hufca niemieckich ciężkozbrojnych wojów i niemieckimi łapskami i mieczami mordował rodaków wszędzie tam, gdzie jeszcze tlił się opór przeciwko nadjordańskiej dżumie.
Spacyfikowana Polska stała się „pustynią”:

“Polska stała się jedna wielką pustynią bezlud­nym opuszczonym pustkowiem, cmentarzyskiem ruin i zgliszcz” – jak odnotował to Gall Anonim.

Mściwa rzymska szubienica szczególnie zaciekle mordowała pogańskich kapłanów, żerców, szamanów i wiedźmy. Rozrywano pojmanych końmi, okrutnie torturowano i okaleczano. A mściwe papiestwo nałożyło na Polskę dodatkowe kary:

„Corocznie płacić będą Polacy kurii papieskiej zwyczajny pieniądz od każdej głowy, wyłączając głowy szlacheckie, nie będą zapuszczać włosów na głowie i brodzie, zwyczajem barbarzyńskim, ale będą je starannie postrzygać. Wielkiego Postu przestrzegać o trzy tygodnie dłużej niż w innych krajach (…), wiecznie też będą obowiązani, aby w Bogu i w Wierze Chrześcijańskiej wdzięczniejszymi i gorliwszymi byli”.

Bodakowski wypisuje brednie o jakichś żydłackich relikwiach. Pokazuje to, że dla tego żydłaka zniszczenie kraju, spacyfikowanie go, utopienie we krwi za chęć powrotu naszych przodków do słowiańskiej tożsamości jest nieważne. Liczy się dla niego ratowanie jakichś bzdurnych żydłackich „relikwii”. Które nasi przodkowie mieli po prostu w dupie! Bo tylko odmóżdżeni idioci mogą się fascynować i zachwycać domniemanym „mlekiem matki boskiej”, czy „napletkiem obrzezanego cieśli”. Lub odrąbanymi siekierą kawałkami ręki, nogi czy czaszki żydłackiego fanatyka, w celach propagandowych okrzyczanego „świętym” (kk ma nawet w poczcie „świętych” pospolitych ludobójców i rzezimieszków).
Pisze też bzdury Bodakowski o pięknej pogance zafascynowanej rzekomo historią obrzezanego cieśli. Piękne poganki w tamtych czasach broniły Słowiańszczyzny, Mokoszy, Swarożyca, Welesa – a nie żydowskiego wędrownego mędrka wykreowanego przez oszusta Szawła/Pawła na „chrystusa” i zbawiciela”.
http://members.tripod.com/alabasters_archive/real_case.html

Najbardziej jednak skurwysyńskim kłamstwem zarówno żydłaka Bodakowskiego, jak i zafajdanego żydłackiego komiksu są brednie o „krwiożerczym pogaństwie” (a krwiożercze pogaństwo wraca).

Przypomnę tym żydłackiem kłamcom/oszustom/użytecznym idiotom fragmenty z żydłackich kronik:

“Poza tym, jeśli chodzi o moralność i gościnność, trudno by znaleźć lud bardziej zacny i szlachetny.”

Helmold, kronikarz z drugiej połowy XII w

“…taka panuje u nich uczciwość i wzajemne zaufanie, że nie znając u siebie zupełnie kradzieży i oszustw, schowki i skrzynie trzymają niezamknięte. Niezwyczajni zamknięć i kluczy, wielce się dziwowali, widząc juki i skrzynie biskupa pozamykane.”

U was, chrześcijan ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach. U nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii”.

Kronikarz biskupa Ottona Mistelbacha

Bodakowski, który okazuje się albo kompletnym ignorantem i idiotą, albo też zwykłą żydłacką szują propagandową, zbrodniczość, krwiożerczość i mściwość żydo-chrześcijaństwa widoczne gołym okiem na przestrzeni ponad półtora tysięca lat (od wejścia na pałace w IV wieku do dzisiaj – katolickie ludobójstwo na Serbach czy chrześcijańskie ludobójstwo w Rwandzie: https://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/30/chrzescijanskie-wartosci-ludobojstwo-i-hipokryzja/)  przypisuje szlachetnym i wolnym od krwiożerczości i okrucieństwa naszym przodkom. Hańbiąc ich pamięć i dobre imię. Ta załgana szuja gotowa jest wymyśleć i kolportować najgorsze brednie i kłamstwa, byleby przysłużyć się nadjordańskiej dżumie. Która z dumnych Słowian uczyniła niewolników rzymskiej szubienicy, sługusów kosmopolitycznego Watykanu i odmóżdżonych duchowych Żydów.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/08/polak-katolik-czyli-zyd/

Bodakowski – dałeś dupy, jak mało który żydłak. Ciekawi mnie, czy robisz to za fricko, czy też tobie za plugawienie pamięci o naszych Przodkach nadjordańska dżuma wypłaca żołd. Tym antysłowiańskim paszkwilem zasłużyłeś na ekstra gratyfikację.

I nie pisz idioto: „Jest on obowiązkowym prezentem dla wszystkich młodych mężczyzn, synów, chrześniaków, ministrantów, harcerzy.”

Już był taki jeden żydłak, klecha, co tak oto wychowywał harcerzy na „katolików-patryjotóf” (cytat z książki dla harcerzy „Czuj duch” ksiądza Kazimierza Lutosławskiego napisanej krótko po odzyskaniu przez Polskę niepodległości):

„Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić”.

Dla tamtego żydłaka interes waszej zafajdanej nadjordańskiej dżumy i żydłackiego kościoła był ważniejszy od wolnej Polski. I taki jest właśnie wasz – renegatów Słowiańszczyzny – „katolicki patryjotyzm” – najpierw interes żydowskich guseł, żydłackiego kościoła – a Polska nie sobie czeka na jej kolej. Nadjordańska dżuma jest od niej ważniejsza.

 

Ten tekst jest obowiązkowy do spalenia jako żydłacka, obrzydliwa, chamska i nachalna propaganda, obrażająca naszych Przodków i fałszująca naszą historię.

Jesteś kanalią Bodakowski! Załganą żydłacką kanalią!

.

opolczyk
.

ps.
Powyższy tekst to druga, mocno złagodzona wersja. W jego pierwotnej postaci był znacznie bardziej dosadny.
Postanowiłem jednak opublikować złagodzoną wersję, aby nie dawać żydłactwu argumentów do rąk, że jesteśmy ludźmi bez kultury.
Choć osobiście uważam, ża na takie skurwysyństwo i łajdackie kłamstwa i brednie nawet najostrzejszta reakcja byłaby uzasadniona. Chamstwu należy przeciwstawiać się chamstwem.

„Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło, rodzą się prawa robactwa. I rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać.”

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

73 komentarze do “Antypogańska propaganda żydo-katolików osiąga poziom histerii…

 1. Opolczyku: jedna krytyczna uwaga. Wprawdzie termin „Obrzezanie Polski” bardzo mi się podoba 🙂 jednak nie łączyłabym go na obrazku z datą 966. Niedawno ustalaliśmy, że data ta to kolejne kłamstwo jahvistów; nie widzę więc sensu odnosić się do niej w sposób sugerujący, że z „obrzezaniem” ma jakiś związek.

  Obrzezanie Polski to w moich oczach raczej długi, trwający setki lat, a przy tym iście rzeźnicki PROCES.

  • Malwa:

   Co do daty masz oczywiście rację. Wiemy doskonale, że w 966 roku nie nastąpiło „obrzezanie” chrztem Polski. To jest oczywista propaganda jahwistów. Mieszko był poganinem do śmierci.
   Niemniej ich propaganda wciąż bije pianę z tym „chrztem” w 966 roku, więc ktoś skomponował ten obrazek tak, aby pokazać, że wtedy co najwyżej Polskę obrzezano – na Duchu.
   Sam bym z chęcią zmienił tę datę i wstawił tam np. datę śmierci Bolesława II Wielkiego – bo to wtedy Polskę rzeczywiście mieczami niemieckimi „ochrzczono-obrzezano” – i przykuto do rydwanu jahwizmu. Z tym że i wtedy tylko nielicznych – dwór zdrajcy Kazimierza i garstkę możnowładców. A lud trwał w pogaństwie nadal przez długie wieki.
   Ten rzeźnicki PROCES zresztą nigdy nie został sfinalizowany. Zanim Polskę całkowicie „obrzezano”, nastąpiło obudzenie się Słowiańskiwego Ducha. No i obecnie nas przybywa, a „obrzezanych” na umyśle ubywa.

 2. Chuj w dupę swarożycowi i jego wyznawcom. Hańba tym, co kłaniają się światowidowi.

   • Sądząc po „miłości nieprzyjaciół” typowego dla fanatyków i glebię wypowiedzi Karola Twoje podejrzenie może być słuszne 🙂

    Dobrogost:

    On wysłał po mojej odpowiedzi jeszcze dwa komentarze i przyznał, że katolik.
    opolczyk

  • „ZŁY TO PTAK CO WŁASNE GNIAZDO KALA”

   Co w tym dziwnego że neojudaistyczni chrześcijanie działając na rzecz Watykanu i „ziemi świętej” są jednocześnie szkodnikami?

   Przecież to oczywiste.
   Żydopodobne chrześcijaństwo jest adresowane do ludzi złych.

   Biblia mówi : „Jeszua przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników” (1 Tm 1:15).
   Mk 2 “Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz źle się czujący.
   Przyszedłem powołać nie sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

   Jeszua nie ma więc nic do powiedzenia ludziom dobrym.
   Ma wiadomość dla grzeszników – ludzi złych. Przyszedł tylko do ludzi złych.
   Do ćpunów,psychopatów,alkoholików,sadystów,fanatyków i złodziei.
   Większość ‚świętych’ np Szaweł,było mordercami.
   Patron Polski był awanturnikiem i pijakiem,dziś jest święty bo się nawrócił,zginął za “wiarę i wartości”.
   Mordując niewinnych wypełniał misję a kiedy zginął w odwecie za prowadzone przez niego czystki etniczne
   stał się świętym.
   Do takich osób właśnie adresowane są wszystkie neojudaistyczne
   żydopodobne odłamy chrześcijaństwa

   Czy jesteście wystarczająco złymi ludźmi aby nawracać się na neojudazim?
   “Przyszedłem powołać grzeszników”-Jeszua

   Chrześcijanie nie dość ze są wystarczająco złymi ludźmi aby wyznawać żydopodobną religię
   to na dodatek przyznają że są wystarczająco złymi żydami,wyznając cudze przeszczepy z pustyni.

   jEwangelia Mateusza (Mt 15:24)
   „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

   jEw. Jana 4:22, “…zbawienie bierze początek od Żydów”.

   Początek i koniec.

   Pierwsze przykazanie dekalogu
   „Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem – Jahwe jedynym” (Pwt 6,4).
   Pamiętaj neojudaisto,jesteś żydem duchowym.

 3. A tak z innej beczki, ale na temat to pomysł z komiksami jest bardzo dobry. Powinno sie tworzyć komiksy ukazujący jak Slowianie żyli w szczęsciu i harmonii z przyrodą, ale też o tym jak byli mordowani i prześladowani. Powinny być to komiksy przede wszystkim ukazujace piękno Slowiańszczyzny a nie skupiajace się tylko na zbrodniach chrystianizacji. Bardzo mnie dziwi iż od dawna się tego nie robi. Był co prawda „Kajko i Kokosz” jak i kilka dawnych komiksów, ale wspólcześnie nic. Nie ma Słowian którzy potrafią rysować?

  • ( – – – )

   Komentarz usunięty.

   Masz szlaban!
   Paszoł won!
   Jak widać twoja bezczelność, żydłaku, jest równa twojemu chamstwu.
   Ja bym nie miał czelności po takim „komentarzu” jeszcze dalej pyszczyć.
   Jedyne co, to miałeś odwagę przyznać się, żeś żydo-katolik.

   Won, nad Jordan – tam twoje i twojej sekty miejsce.
   opolczyk

  • Dobrogost:

   Pomysł z komiksami o Słowiańszczyźnie jest rzeczywiście dobry. Gdybym potrafił rysować, sam bym to zrobił. Trzeba rozesłać „wici” i szukać rysownika.

   • Świetnie by się do tego nadała – na adaptacje – powieść W. Jabłońskiego, „Słowo i Miecz”… Niemal sama się prosi…

    • „Słowo i miecz” osobiście mi się nie podobało krwawe ofiary z chrześcijan i masę oszczerczych rzeczy o Słowianach za dużo seksu, przemocy, martyrologii.

 4. Podejmowanie dyskusji z neojudaistami przypomina podejmowanie dyskusji z człowiekiem chorym psychicznie.
  Aby chory mógł podjąć z kimś racjonalną dyskusję
  musi najpierw uwolnić się z choroby w której tkwi.
  Podobnie jest w przypadku neojudaisty(katolika,protestanta,adwentysty itd itp żydopodobnego chrześcijanina).

 5. Odnośnie komiksu…

  > Wojmirowi i Jakusze w niebezpiecznej misji na terenie pogan pomaga piękna poganka zafascynowana historią Jezusa Chrystusa. ***

  Kochana, kochana ty rozchyl kolana… dla chrześcijana” – czyli parafrazując stary skecz radiowy – „A momenty są?” Bo uwzględniając co ówcześni ojcowie sądzili o kobietach, np. że „przytulać kobietę, to jak przytulać wór gnoju”, a nawet prowadzono dysputy nad tym czy kobita w ogóle posiada duszę, była to zapewne fascynacja bardzo bolesna.
  W sumie to się zastanawiam, jak osoby o prawicowych zapatrywaniach, mieniący się zapewne patriotami, mogą piać z zachwytu nad faktem, że wówczas jakby nie było siłą narzucana obca kultura i religia niszczyła, wypierała i rugowała nasze własne, rodzime, słowiańskie tradycję… Czy to nie prowadzi u nich przypadkiem, do swego rodzaju rozdwojenia jaźni?

  • NeoP:

   „Czy to nie prowadzi u nich przypadkiem, do swego rodzaju rozdwojenia jaźni?”

   To nie tylko swego rodzaju rozdwojenie jaźni, to po prostu schizofrenia. Przecież mówią jeden z drugim – jestem Żydem (duchowym).
   http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym
   No więc fizycznie Polak, duchowo Żyd. Schizofrenik żyjący w dwóch światach.
   To co w jahwiźmie mnie najbardziej wkurza to właśnie to, że żydłactwo zawłaszczyło dla siebie monopol na patriotyzm – jak w te żydowskie gusła nie wierzysz – toś zdrajca i renegat. Bo dla nich te żydowskie gusła to szczyt polskiego patriotyzmu. A to przecież żydowskie gusła a nie polska, nasza, słowiańska wiara i tradycja.

  • ps.
   Odpowiedzialność za to wszystko ponosi indoktrynacyjna, załgana kościelna propaganda oraz ignorancja katolactwa. Oni po prostu nie znają historii i wierzą w żydłacką propagandę. Ilu katolików wie o Bolesławie II – tym Wielkim, naszym, pogańskim? Albo o tym, że nasi przodkowie w jego czasach żydłackie gusła wypędzili bo nadjordańskiej dżumy nie chcieli. Ilu? I ilu wie, że jeszcze przez długie wieki większość Polaków była poganami i trwała przy wierze i tradycji słowiańskiej? Mściwa, wredna i załgana żydłacka propaganda wmówiła katolakom, że w 966 „Polska została ochrzczona” i od tego czasu byliśmy przykładnymi i gorliwymi katolikami. A więc, że to żydo-katolicyzm stworzył Polskę. I niestety miliony jełopów w te brednie wierzy.

  • “Czy to nie prowadzi u nich przypadkiem, do swego rodzaju rozdwojenia jaźni?”

   No wiesz?Jak możesz?
   Jaźń w trójcy jedyna 😀 Jestem za a nawet przeciw a nawet być może.

   „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” list do Galicjan 1:8

   Ciężka choroba.
   Nawet jeśli to co mówimy będzie inne od tego co mówiliśmy…eh,to trzeba leczyć.
   Sami ze sobą polemizują.

 6. Do „owcy” Karola. Na wstępie zacytuję to indywiduum: „Chuj w dupę swarożycowi i jego wyznawcom”. I od razu mam pytanie. Zważywszy na długoletnią tradycję wykonywania wzmiankowanej czynności seksualnej właśnie przez Waszych kapłanów w Waszym kościele,
  czyżby zaczynało braknąć ministrantów i młodych księży do prowadzenia tego typu „obrzędów religijnych”, że bierzecie się za cudzych Bogów? No, to tyle z Wami monopoliteiści. Tak ogólnie, tego typu wypowiedzi powinny nas w sumie cieszyć. Dla mnie brzmią jak przedśmiertne konwulsje czegoś co właśnie zdycha, bo w końcu spotyka go zasłużona kara- zapomnienie. Potem tylko posprzątamy nasz dom i zaczniemy znowu żyć jak
  ludzie. Na swoim!

  • Tak ogólnie, tego typu wypowiedzi powinny nas w sumie cieszyć.

   Oczywiście 😀 mnie bardzo cieszy że duchowym żydom ,neojudaistom wszelkiej maści
   brakuje argumentów i stają się coraz bardziej sfrustrowani.

  • Radosław:

   „Dla mnie brzmią jak przedśmiertne konwulsje czegoś co właśnie zdycha, bo w końcu spotyka go zasłużona kara- zapomnienie. Potem tylko posprzątamy nasz dom i zaczniemy znowu żyć jak ludzie. Na swoim!”

   Dokładnie tak. Podpisuję się pod tym obiema rękami.

 7. Po kimś, kto domaga się: 1) od swoich Czytelników unikania „rynsztokowego” języka (słusznie) 2) a dla siebie tolerancji dla własnych wierzeń, oczekiwałabym tego samego. Niestety, chyba za dużo wymagam. Z przykrością muszę stwierdzić że nie odbiegasz zbytnio poziomem od Twoich interlokutorów. Ps. Jestem wyznawczynią Chrystusa się tego nie wstydzę – sądzisz, że wyznawcy Świętowita czy Swarożyca ZAWSZE postępowali etycznie i NIGDY nie grzeszyli? No, to się mylisz.

  • Tylko różnica polega na tym, że to Watykan ze swoimi zbrojnymi hordami najechał nasze ziemie, paląc, niszcząc i kradnąc wszystko co mu wpadło w łapy. To oni są okupantami na naszej słowiańskiej ziemi a nie odwrotnie. Jeśli do kogoś nie trafiają racjonalne argumenty to czasem trzeba użyć bardziej dosadnych określeń. Ale rzucanie „mięsem” jak widać jest domeną piszących żydłaków. I jak poczytasz komentarze, to oni jako pierwsi używają słów ogólnie przyjętych za obraźliwe. Za co zresztą są słusznie banowani.

  • Alba:

   Za to obrońcy katolicyzmu błyszczą kulturą, tolerancją i nieskalanym językiem wolnym od rynsztoku…
   Moja wiązanka (szubrawcy, szumowiny, oszuści, fałszerze historii, odmóżdżacze, żydłactwo zafajdane, gnojki zawszone…) to nie „rynsztok” a dosadne nazwanie szubrawców, szumowin, oszustów, fałszerzy historii, odmóżdżaczy, żydłactwa zafajdanego i gnojków zawszonych „po imieniu”. Gdyby oni nie fałszowali historii, nie plugawili pamięci naszych przodków, nie byłoby tej dyskusji. Rynsztokiem popisał się „Karol”.

   Piszesz – chyba za wiele wymagam?
   Czy Ty zastanawiasz się nad tym co piszesz? Przecież to ta Wasza żydłacka dżuma zaciekłe prześladowała i niszczyła wszystko, co było z nią niezgodne. Jak możecie Wy – katolicy bredzić o tolerancji, skoro wasza dżuma ma łapska ubabrane po pachy we krwi. Mordowaliście pogan, Słowian, Indian, „heretyków” – katarów, husytów, hugenotów. Urządzaliście łupieżcze krucjaty. Stosowaliście terror, tortury, okaleczanie ludzi i ich mordowanie. Ostatni wielki katolicki amok był w Chorwacji, gdzie ultrakatolicy mordowali setkami tysiący Serbów tylko dlatego, że tamci nie byli katolikami.
   http://yogin.pl/satya/kosciol-katolicki/883-mroczne-dzieje-katolicyzmu-ustasze-balkanscy-krzyzowcy-piusa-xii.html

   Więc nie bredź proszę o tolerancji!

   „sądzisz, że wyznawcy Świętowita czy Swarożyca ZAWSZE postępowali etycznie i NIGDY nie grzeszyli? No, to się mylisz.”

   „Grzech” to żydłacki wymysł!
   Gdyby wyznawcy Świętowita czy Swarożyca postępowali po żydłacku, katolicku, oszukując, podstępnie mordując, fałszując dokumenty i kłamiąc na każdym kroku – to żydłacki zabobon nigdy by nie zapanował na naszej słowiańskiej ziemi. Oni jednak nie byli zdolni do takich zbrodni, jakie były „chlebem powszednim” papiestwa, cesarstwa i żydłackiej, fanatycznej dziczy. Dlatego zresztą przegrali.
   Ja też nie zamierzam być mściwy i załgany jak żydłactwo. W tej sprawie jestem Słowianinem. Niemniej wyciągnąłem nauczkę z podbicia słowiańskich ziem przez buldożer jahwizmu. Nasi przodkowie pozwalali np. osiedlać się żydłakom na ich terenach. I pierwsze co żydłacy robili, gdy tylko pozwolono im wybudować żydłacki kościół – to natychmiast domagali się, aby słowiańskie święte miejsca niszczyć i katoliczyć.
   No więc ja, tolerując wszystkich, którzy w stosunku do pogan są tolerancyjni bezwzględnie tępię nadjordańską dżumę, która od początku do końca jest fanatycznie nietolerancyjna. Zwłaszcza wobec pogaństwa.

   Na tym kończymy tę dyskusję, a jako że jesteś propagandystką jahwizmu, który jest wrogiem nr 1 Słowiańskiego Ducha masz od tej pory szlaban u mnie. Promowanie „chrystusa” – obrzezanego cieśli podrzuconego podstępnie Goim jako idola – jest w mojej pogańskiej ostoi zakazane. Ten żydowski zabobon zbyt wiele szkód Polsce wyrządził, abym go u mnie tolerował. Prywatnie i osobiście nie mam do Ciebie o nic pretensji. Możesz sobie wierzyć w tego żydowskiego idola – masz takie prawo. Ale nie zapominaj, że ta ziemia jest Słowiańska i że to my jesteśmy u siebie. A Wy, katolicy jesteście tutaj niechcianymi ideologicznymi okupantami. I tego nie zamierzam tolerować. Dość zażydzania słowiańskiej ziemi żydowskimi bredniami, żydowskimi gusłami i żydowskimi idolami, bożkami i żydo-biblią.

   ps.
   W czasach gdy żydo-katolicyzm był polityczną potęgą, samo upominanie się o tolerancję było przestępstwem w oczach fanatycznych katolików. Tolerancja była tępiona i zwalczana (polecam Ci pisma fanatyka Piotra Skargi). Teraz, gdy żydłactwo straciło momopol polityczny i gdy coraz więcej ludzi ten żydłacki zabobon odrzuca i demaskuje, nagle zrobiło się katolactwo „rzecznikiem” tolerancji.

 8. opolczykpl :
  Oni po prostu nie znają historii i wierzą w żydłacką propagandę. Ilu katolików wie o Bolesławie II – tym Wielkim, naszym, pogańskim? Albo o tym, że nasi przodkowie w jego czasach żydłackie gusła wypędzili bo nadjordańskiej dżumy nie chcieli. Ilu? I ilu wie, że jeszcze przez długie wieki większość Polaków była poganami i trwała przy wierze i tradycji słowiańskiej? Mściwa, wredna i załgana żydłacka propaganda wmówiła katolakom, że w 966 “Polska została ochrzczona” i od tego czasu byliśmy przykładnymi i gorliwymi katolikami. A więc, że to żydo-katolicyzm stworzył Polskę. I niestety miliony jełopów w te brednie wierzy.

  Oj, Opolczyku chyba jaja sobie robisz. Oni nie znają nawet własnych pism, gdyż po „intelektualnym obrzezaniu” nie są zdolni do samodzielnego myślenia 😦

  „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. (Mateusza 13:24-26)
  No dobrze, ktoś zapyta, ale jak poznać co jest chwastem, a co pożyteczną rośliną? Na to też jest odpowiedź w „chrześcijańskich” pismach:

  Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach. (Mateusza 7:16-20)
  A jakie owoce wydawało i nadal wydaje chrześcijaństwo wszyscy widzimy, a często też odczuwamy na własnej skórze. Oni „wierzą” i „bronią wiary”. Wierzą w Chrystusa. Tylko to też zonk, gdyż jest na to inny cytat z „ichnych” pism:
  Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Mateusza 7:21-23)
  Spójrzmy teraz do innego „ichnego” pisma – Apokalipsy. I cóż tam czytamy w rozdziale 18-tym?
  „Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.”
  A więc nawet „ichne” pisma zalecają „odejście od wielkiej nierządnicy, której grzechy narosły aż do nieba”. Jednakże jak widać do „obrzezanych intelektualnie” nawet słowa ich proroków nie docierają. Dlatego też to wszystko jak grochem o ścianę, gdyż zostali odcięci od korzeni, od boskości, od wyższego intelektu. Są czymś pomiędzy roślinami, a zwierzętami
  Katolicy w ogóle nie myślą. Oni tylko myślą, że myślą. – parafraza Marka Twaina

  • n_one:

   „Oj, Opolczyku chyba jaja sobie robisz. Oni nie znają nawet własnych pism, gdyż po “intelektualnym obrzezaniu” nie są zdolni do samodzielnego myślenia”

   To nie są „jaja”, drogi n_one. Oni nie znają ani historii, ani własnych pism. Ani nie są zdolni do samodzielnego myślenia – jak słusznie zauważyłeś. Gdy wielokrotnie cytowałem żydłakom z ich własnego „pisma świętego” ich domniemane „objawione słowo boże” typu:

   „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”
   Powtórzonego prawa 7, 2

   – to baranieli.

   Prawdziwe „jaja” zaczynają się tam, gdzie oni nawet nie wiedzą do kogo i o co się modlą!

   – Raz – według ich doktryny starotestamentowy psychopata ludobójca jest nieskończenie miłosierny i nieskończenie dobry i nieskończenie sprawiedliwy,
   – Dwa – do grzechu kusi człowieka zgodnie z ich doktryną szatan – zły duch – Lucyfer.
   A na każdej ichniej „mszy” modlą się do psychopaty ludobójcy (który wyda „swoim” na bezlitosne wytracenie obce narody) tak – „Ojcze nasz (ten ludobójca to ich ojciec), któryś jest w niebie…bla, bla, bla … i nie wódź nas na pokuszenie….”

   „…I nie wódź nas na pokuszenie.” Ojcze nasz… któryś jest… bla, bla, bla…

   Modlitwa ta pochodzi rzekomo od obrzezanego cieśli. Więc albo on był głupcem i prowokatorem, który insynuuje, że żydowski biblijny ludobójca wodzi wyznawców na pokuszenie, albo był łebski facio i wiedział co gada! Znał ludobójcę Jahwe – ostatecznie rzekomo został przez niego posłany – i wiedział, że ów „ojciec w niebie” wodzi owieczki na pokuszenie. A która ulegnie pokusom – marsz do piekła… Na wieczne potępienie.

   Dalej…
   Katolicy w ogóle nie myślą. Oni tylko myślą, że myślą. – parafraza Marka Twaina

   Dokładnie tak. Zgodnie z ich żydłacką doktryną psychopatyczny ludobójca, nieskończenie (nie)miłosierny, tak człowieka umiłował, że własnego syna posłał na ziemię na odkupienie ludzkich grzechów.

   Co proszę?

   A nie mógł po prostu, bez tej krwawej jatki obrzezanego cieśli powiedzieć: dzieci moje, ja was takimi stworzyłem, mea culpa, odpuszczam wam wasze winy. Tym bardziej, że to ja wodzę was na pokuszenie. Ale nie, nieskończenie (nie)miłosiermy, aby udrobruchać samego siebie za grzechy, do których sam ludzi wodzi, musi złożyć samemu sobie krwawą ofiarą z cieśli, aby dopiero po tej krwawej jatce pomyśleć o „odpuszczeniu win”.

   Ale i to jest bzdurą, bo skoro cieśla „odkupił” grzechy owieczek śmiercią na krzyżu, to po jaką cholerę jest jeszcze piekło? A skoro grzesznicy nadal idą do piekła – to jakie grzechy obrzezany cieśla w ogóle odkupił?

   Czy to nie są prawdziwe „JAJA”?

   Rzecz jest po prostu w tym, że ludziom z obrzezanymi rozumkami wmówić można każdą brednię. I oni we wszystko uwierzą.

   Bo mają rozumki obrzezane…

 9. Nie wstyd Ci że jesteś duchową żydówką i że wyznajesz cudzą wiarę przez którą ginęli nasi przodkowie?
  Co takiego mają żydzi czego nie mają Słowianie?
  Nic.
  Po prostu wybierasz religię żydów tylko dlatego że niczego innego nie znasz.
  Nawet historii tej synkretycznej i eklektycznej religii czerpiącej garściami z „pogaństwa” na całym świecie.

  Nawet święta które świętujesz są nasze „pogańskie” ,ubrane w żydowska otoczkę.
  Wytłumacz mi po co ubierasz choinkę,co wspólnego ma ze sobą choinka i Betlejem?
  Wszyscy wyznawcy rabina z Nazaretu to ignoranci którzy zgodnie z konstytucją są zdrajcami
  ponieważ działają na korzyść obcego państwa,Watykan i „ziemia święta”.

 10. “sądzisz, że wyznawcy Świętowita czy Swarożyca ZAWSZE postępowali etycznie i NIGDY nie grzeszyli? No, to się mylisz.”

  Oho,naoczny świadek który był i widział co robili wyznawcy Swarożyca 🙂

  Oto odpowiedź naszych przodków na chrystianizację: „U was, chrześcijan,
  pełno jest łotrów i złodziei;
  u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach;
  u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!
  U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk”
  – to powiedzieli Szczecinianie biskupowi Ottonowi Mistelbachowi z Bambergu
  (można znaleźć w jego kronikach).

  Prawdziwe znaczenie słowa :
  parafianin – człowiek bez ogłady, wykształcenia; zacofany i ograniczony,
  mieszkaniec parafii. SJP

 11. „Dr K. Deschner w „Kryminalnej historii chrześcijaństwa” napisał:

  „Pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo nie było tworem jednolitym, że na samym początku nie znało ono pojęcia „prawowierności” (I, s. 95 i nast.), lecz wielość nauk i odcieni wiary. Istniało więc mnóstwo rozmaitych ewangelii, dziejów apostolskich i apokalips, odpowiadających wyobrażeniom poszczególnych gmin. Dopiero wówczas, kiedy doszło do wzajemnych walk, i to walk coraz bardziej zajadłych (I, rozdz. 3) – a doszło do tego dosyć wcześnie – kiedy zwłaszcza tak zwany wielki Kościół stawał się coraz silniejszy, zaczął on potępiać coraz bardziej wszystkich chrześcijan spoza swych szeregów oraz eliminować ich pisma, uznawszy je za nieautentyczne, sfałszowane, a więc właśnie za „apokryficzne” (od greckiego apokrýptein — ukrywać)”. — „Kryminalna historia chrześcijaństwa” t. III (s. 75/76)”.;

  „Przez cały II wiek nie istniał jeszcze „żaden pewny kanon ewangeliczny i wielość ewangelii uważano zapewne za rzeczywisty problem” (Schneemelcher)” („Kryminalna… s. 52).

  Profesor Hubertus Mynarek – były ksiądz, teolog i filozof, dziekan Uniwersytetu Wiedeńskiego, pisarz i najbardziej – obok Karlheinza Deschnera – znany niemiecki krytyk Kościoła Rzymskokatolickiego w jednym z wywiadów powiedział krótko:

  „A Kościół jako taki jest perwersją i zdradą religii, ponieważ nadużywa jej do manipulowania ludźmi, ogłupiania ich i wykorzystywania”.

  Do tej pory historię judeochchrześcijaństwa zawsze utożsamiano z czterema biblijnymi jEwangeliami: Jana, Marka, Mateusza i Łukasza. Teksty te powszechnie są uznawane za najdokładniejszy obraz przedstawiający życie Jezusa.
  Odnalezione manuskrypty zwane „Biblioteką z Nag Hammadi” podważają te poglądy Kościoła. Biblijne jEwangelie i odnalezione manuskrypty zdecydowanie różnią się w wielu miejscach.

  Zdaniem chrześcijan w trzy dni po ukrzyżowaniu, niedzielnego poranka miał miejsce cud zmartwychwstania Jezusa. Ewangelie biblijne jednak w różny sposób to opisują. Marek mówi, że przy grobie były trzy kobiety i anioł, Mateusz twierdzi, że dwie kobiety i anioł, Łukasz wspomina o trzech kobietach i dwóch aniołach, a Jan pisze, że była tam Maria Magdalena i dwóch aniołów. W Ewangelii Piotra istnieje zupełnie inny opis tego wydarzenia. Po zmartwychwstaniu Jezusa z grobu wyszło dwóch olbrzymów. Z grobu wyłonił się także krzyż. Z nieba Bóg zapytał, czy będzie nauczał żywych i umarłych, a ten unosząc się w kierunku nieba odparł, że tak.

  Po Soborze Nicejskim Kościół ujednolicił wersję życia Jezusa. Alternatywne teksty zaczęły wówczas zanikać, gdyż duchowni nie płacili za przepisywanie innych Ewangelii. To była jedna z przyczyn wyjścia z użycia tych tekstów. Natomiast te z nich, które były przez innych kopiowane zostały wyklęte przez Kościół i zakazane.

  Czego uczą nas te kontrowersyjne teksty? Luki w biografii Jezusa przez wieki zawsze wywoływały spory, zawsze budziły emocje i różne opinie. Które teksty są prawdziwe, a które były zaadoptowane przez Kościół na własne potrzeby polityczne? Tego po wielu wiekach chyba nie wie już nikt.”

 12. Bhavisya Purana czyli jak tworzono mesjasza Jeszua

  Bhavisa Purana, napisana 5000 lat temu, spogląda w okres kilku dekad po narodzinach Jezusa Chrystusa. W tym czasie król o imieniu Shalivan władał Bharatavarsą (Ziemią). Jego królestwo było zwane Sindhustan. Mlecca w tym czasie byli bardzo liczni, i Shalivan sprowadził porządek do ich społeczeństwa dając im prawa i kody do przestrzegania. Ishaputra, lub Isha Masiha, żył w regionie Himalajów w czasie Króla Shalivahana.

  Pewnego razu Shalivahan odwiedził Himatunga (rejon Himalajów). Król przybył na ziemię Hunów pośród gór i tam zobaczył “pomyślną” osobę o białej karnacji, mocno zbudowana, ubrana w białe szaty. Shalivahan był wielce zadowolony i spytał o tożsamość mężczyzny. Odparł on

  iishaputra ca maam vidhi kumaari garbha sambhavam

  Nazywam sie Ishaputra, syn Boga, zrodzony z łona dziewicy.

  Ishaputra powiedział królowi, że był on nauczycielem mlecców. Wśród tych upadłych ludzi ustanowił ścieżkę prawdy. Król zapytał Ishaputre, by ten łaskawie wyjaśnił zasady swej religii. Ta święta osoba odparła, że był znany jako “Masiha” (Mesjasz) wśród mlecców, ponieważ przywrócił ich wiarę w Boga i zachowywał się w dobroci, która wśród nich praktycznie zaniknęła. By jego doktryna mogła być zaakceptowana przez mlecców, Ishaputra nawet przyjął inicjację u guru mlecców.

  Jego doktryna charakteryzowała się następującymi zasadami:

  maanasam nirmala krtva malam dehe shubhashubham
  Umysł i ciało muszą być trzymane w czystości

  naigamam japamaasthaaya japata nirmala param
  Osoba powinna być ściśle usytuowana w japa – wewnętrznym intonowaniu lub modlitwie

  nyaayena satyavarcasaa manasaikyena maanavah
  Ludzie powinni mówić prawdę i kontrolować ich umysły

  dhyaayena pujayediisham suryamandalasamsthitam
  acaloayam prabhuh saakshaattathaa suryocalah sadaa
  Osoba powinna uważnie wielbić Pana, który jest niezmienny niczym słońce

  tatvaanam calabhutaanaam karshanah sa samatatah
  Pan przyciąga do siebie zanikające żywe istoty i obejmuje nad nimi kontrolę

  Podsumowując, król rzekł:

  iishamurtihyandi praaptaa nityashuddhaa shivakarti
  iishaamasiiha iti ca mama naama pratishitam
  Trzymam formę Pana w mym sercu. Dlatego jestem znany jako Isha Masiha, Jezus Mesjasz,
  zawsze czysty i pomyslny.

  iti krityena bhupaala masihaa vilaya gataa
  Ze względu na te nauki, autorytety skazały Mesjasza na śmierć.

 13. ULIAN TUWIM – LOKOMOTYWA
  Stoi przed państwem biskup polowy,
  Ciężki, ogromny, z twardej znany głowy
  Biskup trunkowy …
  Stoi … rozwiń całośći sapie, dyszy i dmucha,
  Gorzała strasznie od niego bucha:
  Buch – „aqua vitae”!
  Uch – „aqua vitae”!
  Puff – „aqua vitae”!
  Uff – „aqua vitae”!
  Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
  – a jeszcze wypić musi na stypie.
  Wszyscy do niego dziś przypijali
  Sam biedak nie wie, ile obalił.
  (I pełno ludzi, każdy w ukłonie,
  Całują szaty, całują dłonie,
  I generalskie liżą lampasy,
  Na takie gesty biskup jest łasy)
  Najpierw wychylił likier z bananów
  Piątkę lub szóstkę ruskich szampanów,
  I znowu flaszka, O! Jaka wielka!
  Potem ‚popływał’ znowu w bąbelkach
  Wjechała w beczce Polska Dębowa
  Leszek z zachwytu nie wyrzekł słowa
  „Flaszka” przegryzał między flaszkami
  Zjadł staropolski bigos z grzybkami
  Tych porcji chyba zżarł ze czterdzieści,
  Sam nie wiem, gdzie się w nim wszystko mieści.
  I choćby przyszło tysiąc kleryków
  I każdy przyniósłby po „sznapsiku”
  Na końcu świata by je schowali,
  On je wywącha, potem „obali”.
  Nagle – bee! Nagle – łee! W
  Wzdął się brzuch! Biskup w ruch!
  Najpierw tak smutno z goryczą i z żalem
  Rzekł nasz duchowny „Apage”! gorzale.
  Podniósł swe cielsko i ciągnie z mozołem,
  Raz obok stołu, to znowu pod stołem
  I biegu przyspiesza, i gna jak szalony
  (stał koniak na drodze, został wysuszony)
  A dokąd? A dokąd? Dokąd? Do WC!
  (w jelitach, w żołądku, w przełyku go rżnie)
  Po schodach, przez bufet, korytarz, przez hol
  (a w głowie „jawohl, ich liebe alkohol”)
  Do taktu wciąż beka i charczy jak żul
  W żołądku burczenie i głośne bul,bul
  I gładko tak, lekko tak toczy się w dal,
  Jak kleszka, gdy z tacą wyrusza po szmal
  Nie ciężki duchowny zziajany,zdyszany
  Lecz kleryk przez Paetza nagiego ścigany.
  A skądże to, jakże to, czemu tak gna?
  Staropolski bigos „Flaszeczkę”tak pcha
  Kapusty i grzybków nie mieści już brzuch
  Te zaś „aqua vitae” wprawiła w ten ruch,
  To wódka z żołądka ten bigos do góry
  Przesyła przełykiem, co ma kształt rury
  I wyżej, wciąż wyżej, i biskup się toczy,
  A wóda te grzybki, kapustę wciąż tłoczy,
  I słychać już tylko – „Od złego mnie zbaw”
  To paw to, to paw to. to paw.

  (Z komentarza na onecie z arta o papierzu i rozpasaniu kleru)

 14. Stary Testament zawiera “Historię Przyszłości” przepisaną z Bhavisya Purana
  imiona i wydarzenia również są podobne

  W rozdziałach 3-5 Pratisarga Parva Bhavisya Purany, Srila Suta Gosvami opowiada o wydarzeniach, które częściowo zostały przepisane do StaregoTestamentu. Te wydarzenia rozpoczynają się około 13 200 lat temu, czyli około 8 200 lat przed rozpoczęciem Kali yugi. W tym czasie Król Ksemaka władał Indiami. Podczas podróży wśród terenów leśnych został zabity przez mlecców, niecywilizowanych zjadaczy mięsa.

  Jego syn, Książę Pradyota objął tron i zapytał braminów o przeznaczenie swego ojca osiągnięte po śmierci. Poinformowali nowego króla, że Ksemaka był na Yamaloce (planecie Yamarajy, półboga, który sądzi grzeszne dusze po ich śmierci). Ksemaka nie udał się do nieba, gdyż zginął z rąk grzesznych mlecców. Król Pradyota zapytał jak jego ojciec mógłby zostać uwolniony z tych warunków. Bramini powiedzieli mu by przygotował mleccayagya, wielką ofiarę w której, niecywilizowani zjadacze mięsa z całego świata mogliby zostać pochłonięci przez ogień ofiarny. Uważając tą ofiarę jako błogosławieństwo dla jego ojca i dla całego świata, który mógłby w ten sposób zostać uwolniony od obecności tak wielu grzesznych ludzi, Pradyota uczynił konieczne przygotowania. Gigantyczny ogniowy ołtarz został zbudowany, że miał wiele mil kwadratowych. By wypełnić go drewnem, musiały zostać ścięte całe lasy. Ogień musiał być niebotycznym pożarem. Jak wiele ghee było w niego ofiarowanych przez braminów? Intonując Vedyjskie mantry, przenieśli dźwiękiem mlecców z całego świata i upuścili ich w płomienie. W ten sposób wielce grzeszni ludzie byli wyzwoleni od narodzin i śmierci.

  Wersy 7 i 8 Bhavisya Purana Pratisarga Parva z rozdziału 4

  haarahuunaanbarbaraashcaiva gurundaamsca shakankhasaanan
  yaavanaanpallavaamshcaiva romajaa nkharasambhavaan
  dviipasthitaankaamarushca chinaansaagaramadhyagaan
  praahuyabhasmataatkurvanvedamantraprabhavatah

  Mlecca są niecywilizowanymi ludźmi, którzy nie podążają za pismami Vedyjskimi. Tworzą oni różne plemiona, znane jako Hara (wojownicy prawdopodobnie z Arabii, gdyż Harowie byli wielbicielami Hara lub Pana Sivy, i Arabia w tych dniach była miejscem kultu Sivy), Huna (Hunowie), Barbara (barbarzyńcy), Gurunda, Shaka, Khasa (ludzie z górzystych krajów Indii), Yavana (Jończycy I Grecy), Pallava (Persowie), Romajaa (Etruskowie, starożytni ludzie Włoch) i Kharasambhava (“ci, którzy narodzili się od osłów”) wraz z tymi, którzy żyli w różnych miejscach Chin i Assam i wysp pośród oceanów. Wszyscy oni zostali zabici i obróceni w popiół przez Vedyjską mantrę. Osoba Kali stała sie najbardziej nieszczęśliwa z wymarcia mlecców całego świata. Jako półbóg odpowiedzialny za kłótnie i grzeszne czynności, pozostał bez zajęcia, gdyż w tych dniach tylko mlecca byli pod jego kontrolą. Wraz z wdowami mlecców, którzy zostali zabici w ofierze, Kali wykonał pokuty i wyrzeczenia przez długi czas. W końcu Najwyższy Pan Hari, który jest zadowolony przez służbę oddania, osobiście pojawił się przed Kali i przemówił do niego jako yugottamy, najlepszego z yug.

  Mówiąc to, Pan wskazał, że wkrótce rozpocznie się jego własna yuga (epoka) Kali. W tej epoce, Kali będzie rządził nie tylko plemiennymi ludźmi, lecz całym światem. “Przyjmę wiele form podczas twych rządów”, Pan oświadczył.

  Powiedział, że Prajapati Kardama Muni spłodził mężczyznę o imieniu Adama i kobietę o imieniu Havyavati, którzy razem mieli być rodzicami nowej rasy mlecców. Słysząc to, Kali stał się bardzo szczęśliwy. Po tym Aryanie stali sie słabi, gdy mleccowie znów urośli w siłę. Havyavati (Ewa) była zwiedziona przez Kali w formie węża, by nakarmiła swego męża owocem ramyaphala. W ten sposób Kali przejął kontrolę nad światem.

  Adama (Biblijny Adam) był samo kontrolującym się mędrcem, który nieustannie medytował o swej duszy. Żył wraz z Havyavati (Ewą) w Pradan (Edenie), danym przez Boga lesie o powierzchni 4 kros (?). Adama I Havyavati byli poinstruowani przez Pana by nigdy nie jeść ramyaphala, rodzaju owocu, który stymuluje zmysły uczuciami przyjemności. Lecz Kali przyjął formę węża i namówił tych dwoje do zjedzenia owocu. Ten czyn był przyczyną ich upadku z platformy wyrzeczenia. Przyjęli to za ścieżkę życia ze wszystkimi tzw. potrzebami. Pragnąc nosić piękne stroje, przystroili się liśćmi udumbuh. We właściwym czasie poczęli synów, którzy jeden po drugim byli przodkami mlecców.

  Bhavisya Purana wymienia kilku potomków Adama. To jest godne uwagi podobieństwo pomiędzy wymienionymi w Biblii imionami potomków Adama.

  Swet — Seth.
  Anuh — Enoch/Enosh
  Kinash — Kenan
  Mahallal — Mahallalel, also known as Managara.
  Varada — Jered or Riyad, who established a town named after him, Riyadh in Saudi Arabia.
  Hanuk — Enoch
  Matocchil — Methuselah
  Lomak — Lamech
  Nyuha – Noe, który stał się drugim ojcem dla całej ludzkości jak zostało powiedziane w Biblii. Trzema synami Noego byli Seem (Shem), Sham (Ham) I Bhav (Japeth/Japith). Według Bhavisia Purany, Noe był wielbicielem Pana Visnu. Medytowal on mantrę “soham”, która oznacza “Jestem tej samej jakości jak Najwyższa Duchowa Istota”.

  Wersy 47 – 50 Bhavisya Purana Pratisarga Parva rozdziału 4 są jak następuje:

  ekadaa bhagavaan vishnu tat svapnena tu samaagatah
  vatsa nyuha srunushvedam pralayah saptame ahani
  bhavitaa tam janaissaardha naavamaaruhaa stavaram
  jiivanam kuru bhaktendra sarvasreshtho bhavishyasi
  tatheti matvaa sa munirnaavam krtvaa supushtitaam
  hastatrishatalambaam pascaashaddhastavismrtaam
  trimshaaddhastocchritaam ramyaam sarvajiivasamanvitaam

  Pewnego razu Pan Visnu przybył do Noego we śnie i rzekł: “Drogi synu Noe! Wysłuchaj mych słów. Od teraz, za siedem dni będzie zniszczenie. Weź łódź i uratuj swe życie, jak też i życie innych ludzi. O mój wielki wielbicielu, staniesz sie najwyższym zbawcą”. Przyjmując polecenie Pana, które było oświadczone we śnie, Noe zbudował silną łódź długą na 300 dłoni, 50 dłoni szeroką i 30 dłoni wysoką. Dał na niej miejsce wszystkim żywym istotom.

  Wersy 51 – 52:

  aaruhya svakulaissaarddham vishnudhyaanaparoabhavat
  saamvartako meghagano mahendrena samanvitah
  catvaarimshaddinaanyova mahaavrishtimakaarayat
  sarva tu bhaarata varsha jalaihplaavya tu sidhavah

  Wraz z członkami swej rodziny, wkroczył na łódź i medytował o Visnu. Chmury samvartaka wysłane przez Indrę wylewały deszcz przez 40 dni, przynosząc zniszczenie. Cały świat Bharatavarsy został zatopiony i tak stał się oceanem.
  Bhavisya Purana wspomina, że wody powodzi nie sięgnęły do Badrinath. 88 tysięcy mędrców zgromadziło się tam, by słuchać i intonować o chwałach Pana. Suta Gosvami, mówca Śrimad Bhagavatam był wśród nich. Mędrcy modlili się do mocy Pana, znanej w Vedach pod imionami Mahakali, Devaki, Mahalaksmi, Radha-devi, Revati, Pushpavati, Svargati, Kamakshi, Mayadevi i Bhairavi. Bogini była zadowolona i deszcze uspokoiły się.
  W przeciągu roku ląd wynurzył się ponownie. Nyuha wraz ze swą rodziną opuścili łódź w miejscu zwanym Shishina w Himalajach. W tym czasie Nyuha został zainspirowany przez Duszę Najwyższą by stworzyć nowy język, brahmi – bhasam, który nie był językiem Vedyjskim i, by rozprzestrzenić Kali – yugę. Potomkowie Nyuha zajęli różne ziemie i dali tym ziemiom nowe nazwy w języku brahmi – bhasa. Niektórymi z tych krajów były Madi, Yunan, Stuvlocetas, Tirat, Elish, Tarliksh, Kitti i Huta. Pośród potomków Nyha był Aviram, zwany Abrahamem w Biblii i znany Muzułmanom jako Ibrahim.

  Bhavisya Purana oznajmia:

  vishnubhaktyaagnipujaa ca hyahinsaa ca tapo
  damahdharmaanyetaani munibhihmlechhanaam hi smrtaanivai

  Muni (mędrcy) wyjaśnili, że dharmą (religią) mlecców było oddanie dla Pana Visnu, ofiary ogniowe, brak przemocy, wyrzeczenia i kontrola zmysłów.

  • Jest mały problem z tym co piszesz, POLE KRUKUTSZERY (i także prawdziwa Troja) z MAHABHARATY leży obecnie w Turcji (poczatek Tygrysu jako rzeki) a sama walka Pandawów z Kaurakami to walka Hetytów (ludy Indoeuropejskie) z Asurią (semici, amonici, zydzi mojrzesza, czciciele egipskiego AMONA zwanego też później ATENA).

   Asyria to mityczni zydzi którzy wedle sfabrykowanej bibli własnie w tamtym czasie „zdobywali Kaanan ” w prezencie od yahwe. Owszem zdobyli ale jako pędzone przez asurów zwyrodnialce zwane asyryjskim wojskiem jakie po wygranej bitwie podbiło wtedy właśnie Hetycje. Nawet Rozterki Ardzuny maja potwierdzenie bo jego wuj go zdradził pozbawiajac królestwa więc indyjski wątek (jest więcej nawiązań) można sobie jako kłamliwy darować.

   Asurzy to demonii czy też Asowie z mitologi nordyckiej.

 15. W języku awestyjskim słowo Ahura (odpowiednik indyjskiego Asura) oznacza boga (np. irański Mitra czy Ahura Mazda), a diabła określano terminem Daeva/Deus.
  W zaratusztrianizmie to Dewy byli źli, natomiast Asurowie byli dobrymi bóstwami.

 16. Zaratusztrianizm był religią państwową w istniejącym na terenie współczesnego Iranu i Iraku imperium Sasanidów. Wywarł on wyraźny wpływ na judaizm, a poprzez niego także na chrześcijaństwo i islam, i według części religioznawców istnieją poważne przesłanki do twierdzenia, że takie podstawowe zasady tych religii jak Sąd Ostateczny, wędrówka duszy po śmierci do piekła lub nieba, wiara w istnienie diabła i nadejście mesjasza powstały pod silnym oddziaływaniem zaratusztrianizmu

  • Z zaratustrianizmu wypączkował judaizm. Nie dziwi mnie poprzekręcane „słownictwo”.

   • To judaizm/abrahamizm (jak zwal) wypaczkowal z zaratustrianizmu.
    To co piszesz to manipulacja.
    Zaratusztrianizm wypaczkowal z Naszej Indoeuropejskiej/Slowianskiej Tradycji (wtedy PraSlowianskiej)! Patrz kolo, woz, kon, rydwan itd.

 17. Taaa i ci dobrzy poganie (swoją drogą nie głupio wam samych siebie nazywać poganami, wszak paganus – wieśniak) nie mieli oporów żeby walczyć ramię w ramię z germańskim i (o Perunie gromowałady) chrześcijańskim Henrykiem II przeciw swoim ,,pogańskim braciom” na służbie Bolka Chrobrego (wszak lud był jeszcze pogański a chrześcijańska wiara fasadowa) – ładnie się ze swymi braćmi w wierze poganie obchodzili. Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać jak się czyta te wasze bajania i rojenia o ,,pogańskim odrodzeniu”. Też mi (— wykasowane – nie rzucaj chamie mięsem, nie jesteś u siebie – opolczyk) odrodzenie, że sobie jakieś bałwany przez ogień poskaczą, jeden z drugim żertnika poudaje. Dajcie spokój, nawet dobrze własnego panteony bóstw zrekonstruować nie potraficie, bo to, co o nich wiecie, to sprzeczne informacje z chrześcijańskich źródeł. Żałośni jesteście z tym swoim biciem piany.  krzyżowiec

  „wszak paganus – wieśniak”
  A co jest „hańbiącego” w byciu wieśniakiem?
  Natomiast parafianin to przestarzałe: człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony.
  I co jest gorsze?
  Pod naporem buldożera jahwizmu upadła wsześniejsza solidarność Słowian, tu o tam zaczęli pojawiać się zdrajy węszący korzyści dla siebie. Taka jest natura ludzka. Napuszczanie jednych Słowian na drugich było specjalnością żydłactwa. To samo zastosowali w Ameryce napuszczając na siebie nawzajem plemiona Indian.
  Ale to świadczy raczej o naiwności Słowian, a nie że byli źli. Byli zbyt prostolinijni, aby dostrzegać jak są podstępnie manipulowani.
  Dlaczego jednak dostrzegasz źdźbło w oku bliźniego, a nie widzisz belki w swoim? Ile milionów żydochrześcijan wymordowało się nawzajem? W samej Wojnie Trzydziestoletniej było 8 milionów trupów. I obie strony modliły się do tego samego Jahwe i tego samego obrzezanego Joszue.
  I co bredzisz o „rekonstrukcji panteonu”. My nie potrzebujemy żadnego jedynie słusznego panteonu. Wiemy o naszych Bogach wystarczająco wiele – i to nie z żydłackich „źródeł”. W czasach Zoriana Chodakowskiego kwitła jeszcze w Polsce żywa wiara pogańska i wszystkie „zapomniane” przez żydłactwo imiona naszych Bogów były znane. I stąd – od badaczy jak Zorian, bez łaski żydłackich „źródeł” mamy wiedzę o naszej tradycji.
  http://pl.wikiquote.org/wiki/Zorian_Do%C5%82%C4%99ga_Chodakowski

  Był to twój pierwszy i ostatni wpis u mnie. Namolnego żydłactwa nie toleruję. Zwłaszcza jak rzuca „mięsem”. Co mi wolno w moim domu – tobie już nie.
  Paniał?
  opolczyk

  ps.
  A tutaj jest panteon:

  http://welesowy-jar.fm.interia.pl/panteon_slowianski.htm

  • wszak paganus – wieśniak

   Nie powtarzaj zabobonów.
   Wieśniak i nieuk to parafianin,zgodnie ze słownikową definicją.
   Nie wstyd Ci że jesteś ignorantem a próbujesz innych pouczać? 🙂

   Mezamir:
   Poganin to człowiek, który albo nie przyjął, albo odrzucił żydowskie brednie objawione. I trwa w naturalnej przyrodzonej wierze/wiedzy Przyrody.
   Tylko tyle – i aż tyle.
   opolczyk

 18. Słowo chrześcijanin/chrétien wywodzi się zresztą etymologicznie od crétin
  czyli po prostu kretyn. Stanisław Krajewski

 19. Poganie to osoby nie obrzezane 🙂 duchowo.
  Z drugiej strony neojudaizmy tworzono na fundamencie animizmu i szamanizmu
  czyli tego wszystkiego co w tych synkretycznych religiach nazywane jest pogaństwem i bezbożnością.

  Żydopodobne chrześcijaństwo to jeden z wielu pogański kult solarny
  a ponieważ żydowski to jedyny słuszny,konkurencja jest zła.

  Mezamir:

  „Poganie to osoby nie obrzezane 🙂 duchowo.”

  DOKŁADNIE! 🙂
  opolczyk

  • Browo! Tam pada w modlitwie taka fraza:
   Agni je Swaha… to tak apopos co sie z czego wypoczkowalo…
   To sa jedne z najstarszych tekstow/modlitw wedyjskich… czyli Naszych!

 20. JAN STACHNIUK:

  „Kończy się nadmiernie długa noc dziejowa. Przez niekończący się szereg stuleci wypełnionych pustką bezdziejowości przebija się brzask nowej, radosnej, pulsującej życiem epoki Sławii. Świtanie tego radosnego dnia widzimy jednocześnie jako nadążający symptom odradzającej się masy życiowej Słowiańszczyzny i narodu polskiego.

  „Nauka historii Sławii jest przeżarta sugestiami, wsączanymi przez te moce, które ukształtowały nasze dzieje. Stoimy więc dziś wobec konieczności dokonania dogłębnej rewizji utartych poglądów na dotychczasowy rozwój historyczny Polski i reszty bliskich nam narodów.”

 21. krzyżowiec :
  Taaa i ci dobrzy poganie (swoją drogą nie głupio wam samych siebie nazywać poganami, wszak paganus – wieśniak) nie mieli oporów żeby walczyć ramię w ramię z germańskim i (o Perunie gromowałady) chrześcijańskim Henrykiem II przeciw swoim ,,pogańskim braciom” na służbie Bolka Chrobrego (wszak lud był jeszcze pogański a chrześcijańska wiara fasadowa) –

  Miastowy się znalazł co gardzi mieszkańcami wsi 🙂 Aczkolwiek faktycznie nazywanie siebie poganinem to głupie bo to terminologia jahwistyczna 🙂
  Co do wojen za Chrobrego to owóż jak pisze wasz patron św. Brunon to chrześcijańscy rycerze i król nieniecki walczyli pod sztandarami „pogan” przeciwko świętobliwemu Chrobremu 🙂 Czyli jeśli wasz święty nie bredził (a twierdzenie, że św bredzi to chyba u was grzech 🙂 ) to Wieleci uderzyli na Chrobrego zdrajcę religii i tradycji przodków wspaniałego chrześcijanina zniewalającego i gnębiącego swój lud (do czego mieli prawo w obronie braci i ich swobód religijnych) i pod sztandary tych „przebrzydłych pogan” zaciągnęli się chrzscijańscy niemcy i czesi by walczyć z „obrońcą i krzewicielem wiary” Chrobrym zamiast go wspomóc w zbożnym dziele – więc to, że „poganie” ruszyli na wojnę by bronić gnębionych swoich to dziwne nie jest, ale to iż wspomagali ich chrześcijanie przeciw chrześcijanom to chyba dobrze o nich nie świadczy 🙂

 22. Świętobor:

  Zaglądam tam, a nawet cytuję niekiedy ich stronę. Np. to:

  „Jest rok 1405, za kilka lat rycerstwo polskie ma rozgromić Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. Tymczasem… Kaznodzieje nadal strofują Polaków za jawne czczenie bogów polskich o imionach Łado, Jasz, Lela, Nyja i Kuj. A będą to robić jeszcze kilkadziesiąt lat! Do tego nie kto inny jak wspomniani polscy rycerze nadal przysięgają na Słońce, które uważają za święte i darzą powszechnym szacunkiem. Następnie w wieku XVI Marcin z Urzędowa wspomina o wciąż obchodzonym święcie bogini Dziewanny (w czas Nocy Sobótkowej), a imię Matki Boskiej wymawia się w tym czasie nadal jako Marza.”
  http://www.bogowiepolscy.net/bogowie-polakow.html

  A co do czarnej sukienki – ja też chciałem być członkiem naziemnego personelu ludobójcy Jahwe. W wieku 10 -12 lat strasznie chciałem być „misjonarzem”. Na szczęście szybko mi to wywietrzało z głowy i jak miałem 15 lat to zwiewałem i z religii i z kościoła. A mając 16 lat otwarcie się zbuntowałem i powiedziałem matce, że nie mam zamiaru chodzić ani tu ani tam.


  Dobrogost
  :

  Wiem, że poganin to termin jahwistyczny, ale ja go „piekielnie” lubię. A wiesz dlaczego? Jahwistów doprowadza on do białej gorączki. W ich obrzezanych rozumkach nie może się pomieścić, jak ktoś nie chce przyjąć jedynie słusznych ich bredni objawionych, nie chce zostać „zbawiony” i nie chce iść do żydłackiego nieba. A woli być „bałwochwalcą”.
  Ten termin – pogaństwo – wymawiają oni z nienawiścią i z pogardą. Choć bardziej z nienawiścią . A ponieważ go nienawidzą i gardzą nim – to tym bardziej go kocham. Jestem poganinem, świadomym poganinem, czyli kimś kto nie jest obrzezany na Duchu i na rozumie. Jestem poganinem, bo świadomie odrzucam jahwizm wszelkich odprysków, bo jestem wyznawcą Przyrodzonej Wiary Przyrody.
  I odczuwam „piekielną” satysfakcję, gdy widzę, jak żydłactwo dostaje na dźwięk słów „jestem poganinem” piany na pyskach.

  • Dobre 🙂 Ja natomiast olewam jahwistów i nie chcę miec z nimi nic wspólnego dlatego nie jestem poganinem tylko Słowianinem 🙂

   • SLAWA!
    Nie popieram i nie reklamuje konkurencji i tez ich olewam, tez Slowianin!

 23. Mnie zajęło to znacznie więcej czasu ale za to poznałem wroga od środka. Teraz zajmuję się walką używając najlepszej broni jaką jest informacja. Wiem, że do wielu to i tak nie trafia, ale ziarna wątpliwości zostają zasiane i tylko trzeba czasu żeby wykiełkowały.

 24. Tylko że oni każdą wątpliwość i przejaw myślenia
  traktują jak próbę którą trzeba zaliczyć.
  Myślenie zawiesić,wątpliwości zagłuszyć,bycie pionkiem to u nich cnota.

 25. Rok temu nie doczekałem się w tv „Krzyżaków” w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Ciekawe, czy za miesiąc usłyszymy z ust Maćka przed bitwą: „pokłońmy się słońcu”.

 26. bemek:

  Uzurpatorskie żydłactwo ów pokłon oddany słońcu przez Maćka i Zbyszka przerabia na średniowieczną tradycję żydo-chrześcijańską:

  „Pamiętacie scenę z kultowych „Krzyżaków” Aleksandra Forda, gdy Zbyszko z Bogdańca razem z Maćkiem z Bogdańca oddają hołd słońcu? „Pokłońmy się słońcu”- mówi Maćko po czym obydwaj rycerze z pokorą kłaniają się wschodzącemu słońcu. To element czci jaką w Wiekach Średnich ówczesne chrześcijańskie ludy oddawały słońcu, jako symbolowi siły Pana Boga. Wszak wszystkie kościoły do czasów Soboru Watykańskiego II były tak budowane, że ołtarze skierowane były w stronę wschodu.”
  http://www.w-sercu-polska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:narod&id=2982:pan-boek-po

  Ci plugawcy wszystko, nawet najbardziej pogańskie zwyczaje i obrzędy przekłamują na ich żydowskie gusła.

  Dobrogost:

  Wygogluj sobie „katolik+słowianin” czy „słowiański papież” i zobaczysz, jak katolicy twierdzą że są Słowianami, a katolicyzm to „słowiańska” religia. Tak więc stwierdzenie jestem Słowianinem dla niejednego żydłaka oznacza – jestem katolikiem. Bo katolikopolak to przecież Słowianin – nie? Jak santo subito JP nr 2, „słowiański” herszt na Watykanie. I jeszcze Ci powiedzą, że żydłackie gusła Cyryla i Metodego to był przecież „słowiański obrządek”.
  Dlatego określenie – jestem Słowianinem – nie jest jeszcze wystarczająco jednoznaczne. Musisz uzupełnić je tak, aby żydłactwo nie miało wątpliwości, że nie masz na myśli „Słowianina-żydo-katolika” czy żydo-katolickiego „Słowianina”. Jeśli powiesz – jestem Słowianinem, poganinem, albo słowiańskim poganinem – wtedy wiadomo, o co chodzi.

  • Nie zapominajcie że „poganie” antycypowali judeochrześcijaństwo 😀
   Wszystko co kościół podpatrzył u „pogan” to jest to czym „poganie” antycypowali żydopodobne religie 😀

   Antycypacja-nowa forma plagiatu.
   To nie ja jestem plagiatorem,to autor mnie antycypował 😀

   • Mezamir:

    Wiem, czytałem o tym – pogaństwo to antycypacja jedynej jedynie słusznej żydowskiej prawdy objawionej.
    Szubrawcy wszystko chcą sobie zawłaszczyć i wszystko chcą splugawić…

 27. „Wydarzenia” TVP2, dosłownie przed chwilą. Krótka wzmianka o Kupale. Pani Skórka zdążyła wszakże powiedzieć wszystko, co trzeba było. Że a) Jest taki dziwny twór jak „neopogaństwo” w Polsce i że rodzimowiercy świętują właśnie Kupałę. b) że Hitler i że Trzecia Rzesza. c) że owi „neopoganie” sami między sobą nie potrafią się porozumieć, o czym świadczą „rozłamy” w postaci trzech różnych zarejestrowanych związków rodzimowierczych.

  Pełen zestaw.

  • Wydarzenia na Polsacie, a nie TVP2, d) wypowiedź osoby pełniącej funkcje polaka, tzw „eksperta”, że nasi przodkowie składali ofiary ze zwierząt i ludzi (sic!). Tak na marginesie pojawia się ten sam „ekspert” z PAN, który wypowiadał się już na temat rodzimowierstwa, parę miesięcy temu, też na Polsacie. Taki sam schemat przedstawienia zagadnienia jak poprzednio.

   • „nasi przodkowie składali ofiary ze zwierząt i ludzi”

    Stary Testament zawiera szczegółowe zapisy dotyczące ofiar wotywnych
    z ludzi, zwierząt, domów i ziemi, przeznaczanych dla kasty kapłańskiej,
    oraz cennik osobowy ludzkich dusz.

    „…Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz oceniał: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oceniony na pięćdziesiąt syklów srebra według wagi przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na trzydzieści syklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów, a dziewczyna na dziesięć syklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście syklów, a kobieta na dziesięć syklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje…..Kapłańska 27.1-8”

    „Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako cherem: człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego – to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde cherem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako cherem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity…… Kapłańska 27.28-29”

    „Pan tak powiedział do Mojżesza: Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego – zarówno człowiek, jak i zwierzę …[…]… I będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Wyjścia 13.1-2, 12-16”

    „Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie….. Wyjścia 22.28-29”

    „A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem – powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę….. Rodzaju 22.1-2”

    „poświęcenie”, tudzież „całkowite poświęcenie” (hebr. cherem), tłumaczone jest niekiedy w Biblii jako „klątwa” i oznacza nie tylko oddanie na własność, ale uświęcenie poprzez całkowite zniszczenie. Jest to oczywiście uświęcenie, dedykowanie, ale głównie osiągane poprzez zamordowanie, zaszlachtowanie, eksterminację.

    „Obłożyliśmy je klątwą, podobnie jak uczyniliśmy z Sychonem, królem Cheszbonu, wykonując klątwę (herem) nad każdym miastem, mężczyznami, kobietami i dziećmi….. Księga Powtórzonego Prawa 3,6 BW”

    „mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą (herem). Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz….. Powtórzonego Prawa 13. 16-17′

    „I na mocy klątwy (cherem) przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły….. Jozuego 6.21”

    Przy normalnej ofierze dla Boga stosowane jest zazwyczaj słowo ‚zebach’. Natomiast herem oznacza zawsze eksterminację, mordowanie i rzeź, tak jak w V Mojż 3:6 i wielu innych wersetach opisujących mordy wojsk izraelskich. Oczywiście tłumacze stosują tutaj różne pobożne sztuczki i zamiast „wymordować” piszą o „bożym sądzie” „świętej destrukcji” czy „klątwie”. I chociaż gdzie nie gdzie napisane jest wprost o całkowitym ofiarnym zniszczeniu to jednak wiele przekładów używa słów „poddać pod boski sąd”. Rzecz jasna tego typu wyrażenia wprowadzają pewną dezinformację.

    „Nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Zamiast tego wymordujesz [wyrżniesz, złożysz w ofierze] wszystkich Hyttytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Hywytów i Jebuzytów – tak jak ci rozkazał JHWH Elohim…. Księga Powtórzonego Prawa 20.16-17″

    Tekst ten przykuł moją uwagę nie dla tego, że w polskich przekładach mowa jest oczywiście o „nałożeniu klątwy”, ale ze względu na przekład Świadków Jehowy, gdzie o dziwo oddano go jeszcze najbliżej prawdzie:”bezwarunkowo masz ich przeznaczyć na zagładę”.

    „Potem tak mówił Pan do Mojżesza: Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset – zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana…[…]… Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści dwie osoby. I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana, stosownie do rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi….. Liczb 31:25-30, 40-41

    „Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu: Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto (pierwszy) wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną …[…]… Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją rozdarł swe szaty mówiąc: Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Tyś też wśród tych, co mnie martwią! Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić! Odpowiedziała mu ona: Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach! Nadto rzekła do swego ojca: Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź! – rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka…… Sędziów 11. 29-31, 34-40”

    • Mezamir:

     Sprawa domniemanych ofiar rzekomo składanych z ludzi przez Słowian ma kilka aspektów:

     – znalezienie ludzkich kości, czy nawet uszkodzonej czaszki w pogańskim miejscu kultu nie świadczy jeszcze o żadnych „ofiarach” składanych z ludzi. Dużo bardziej prawdopodobnym jest, że te kości to szczątki jednego z obrońców pogańskiego miejsca kultu zabitego przez żydłackich zbrodniarzy podczas zdobycia i zniszczenia przez fanatyków nadjordańskiej dżumy świętego miejsca pogan. Obrońcę zabito, a jego ciało żydłacy pozostawili niepogrzebane na miejscu. Stąd i ślady urazu znalezionej czaszki czy kości.

     – Gdy za parę tysiący lat archeolodzy wykopią przy ruinach żydłackiego wiejskiego kościoła tysiące ludzkich szkieletów (na wsi cmentarze często są obok żydłackich kościołów) być może wyciągną wniosek, że szkielety te to pozostałości po ofiarach z ludzi sładanych żydowskiemu Jahwe.

     – Już sam miit założycielski nadjordańskiej dżumy – czyli śmierć obrzezanego cieśli na belce/krzyżu była ofiarą, jaką plugawy Jahwe ludobójca złożył sam sobie, gdyż inaczej nie był gotów odpuścić owieczkom ich grzechów. Choć rzekomo jest on nieskończenie miłosierny i dobry.

     – A na sam koniec – nawet gdyby i Słowianie składali Bogom ofiary z ludzi – co jest oczywiście absurdem – co jest większym barbarzyństwem – składanie przed tysiącem lat Bogom od czasu do czasu ofiar z ludzi, czy mordowanie na przestrzeni prawie dwóch tysięcy lat (do czasów współczesnych – katolickie ludobójstwo w Chorwacji podczas II wojny św.)
     https://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/30/chrzescijanskie-wartosci-ludobojstwo-i-hipokryzja/
     ludzi milionami, dziesiątkami milionów w imię żydowskiego boga, który rzekomo nakazał miłować nieprzyjaciół?

 28. a) Jest taki dziwny twór jak “neopogaństwo” w Polsce

  Oczywiście że jest a imię jego katolicyzm,czyli neojudaizm 🙂

  Dlaczego „poganie” dali się tak łatwo „pokonać”?
  Ponieważ nowy kościół wyznawców żydopodobnego chrześcijaństwa
  jedyne co zrobił to naśladował rytuały i zwyczaje „pogan” 🙂

  Chrześcijaństwo to nowy judaizm ,eklektyczne i synkretyczne krytpo pogaństwo.

 29. Joanna:

  Telawiwzornia standardowo obraża nas terminem „neopogaństwo”, przy czym przedrostek „neo” ma oznaczać „pseudo” czy imitację pogaństwa. A przynajmniej coś nieautentycznego, a tylko „neo”. Także stawianie nas w jednym szeregu z Hitlerem to ich standardowa metoda. Polsat niedawno w haniebnej manipulacji też to uczynił.
  A Watra nawet nie uznała za stosowne czy konieczne, aby zaprotestować. No więc skoro związki rodzimowiercze zachowują się jak wykastrowane eunuchy i dają się tak opluwać – to dlaczego żydo-media mają zmienić ich załganą śpiewkę?
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/10/protest-w-sprawie-spotwarzenia-i-plugawienia-polskich-rodzimowiercow-i-pogan/
  Ciekawe, że żydowska telawiwzornia nie podaje tego, iż w Wehrmachcie roiło się od katolickich kapelanów i że patronem NSDAP był arcykatolik, zabójca Słowian, Albrecht Niedźwiedź, jeden z przywódców krucjaty połabskiej.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Nied%C5%BAwied%C5%BA
  Natomiast niestety prawdą jest, że rodzimowierstwo rozbite jest na kilka związków, posiadających różniące się ortodoksyjne i jedynie słuszne doktryny i panteony, no i wiodą pomiędzy sobą spory o to, która z tych doktryn jest bardzie jedynie słuszna i bardziej słowiańska. Zamiast utworzyć jeden Związek Słowiański wolny od ortodoksji i jedynie słusznej doktryny oraz zdecydowanie reagować na plugawą propagandę żydo-me(n)diów.

  Marczysław:

  Domniemane składanie ofiar z ludzi to kolejne standardowe żydłackie i żydo-medialne kłamstwo mające plugawić pamięć naszych przodków i przedstawiać Słowiańszczyznę jako barbarzyńską dzicz. Niestety jest tak, że związki rodzimowiercze na kłamliwą propagandę najczęściej nie reagują, milczą, udając, że nic złego się nie stało. A to rozzuchala żydo-media – i mamy co mamy…

  • Spróbuj zanegować holokaust to pójdziesz siedzieć
   ale bredzić o ofiarach z ludzi składanych przez Słowian można bez przeszkód.

   Ofiary z ludzi składali katolicy paląc na stosach „niewiernych”
   najpierw na stosach potem jako naziści w piecach.

   http://www.sodahead.com/living/all-christian-holidays-are-pagan-will-they-ever-admit-that/question-2571969/?page=5&postId=81707853#post_81707853


   Mezamir:

   W krematoriach obozowych palono zwłoki więźniów umierających z głodu, wycieńczenia i chorób. Zwłaszcza zaś wtedy – gdy istniało podejrzenie śmierci na tyfus, którego zarządy obozów panicznie się bały. Nie zapominaj, że więźniowie obozów byli ważnym faktorem w gospodarce III Rzeszy. Stąd np. w obawie przed epidemią tyfusu profilaktycznie stosowano w obozach do celów dezynsekcji cyklon b (wszy roznosiły tyfus).
   opolczyk

 30. nasi przodkowie składali ofiary ze zwierząt i ludzi

  Propaganda to ulubione narzędzie kościoła
  do prowadzenia wojen w czasie pokoju.

 31. no jakoś judaiści nie wspominają że podczas każdej ich mszy uprawiają symboliczny kanibalizm. Jakież to znamienne dla tego zakłamanego ociekającego krwią pomordowanych jahwizmu. Niedobrze mi się robi od prób zdyskredytowania Słowian.

 32. Pingback: Romowe – świetny katolicki tożsamościowy komiks

  • Zamierzałem wrzucić Bodakowskiemu komentarz pod tekstem z tego linku:
   http://www.10milionow.pl/romowe-swietny-katolicki-tozsamosciowy-komiks/
   Niestety można zrobić to tylko z konta pejsbuka lub yahoo – gdzie nie mam kont. Proszę kogokolwiek z czytelników mających konto na pejsbuku lub yahoo aby kanalii Bodakowskiemu wrzucili pod jego tekstem link, ewentualnie tekst poniższego komentarza:

   Jan Bodakowski:

   Na portalu prawy.pl napisałem:

   „Jesteś kanalią Bodakowski! Załganą żydłacką kanalią!”

   Widzę jednak, że się pomyliłem. Bo jesteś znacznie gorszą kanalią niż myślałem – jesteś załganą, żydłacką, patentowaną kanalią.
   Piszesz „Romowe – świetny katolicki tożsamościowy komiks”.
   Co niektórzy katolicy mają odwagę i uczciwość „intelektualną” aby się przyznać, że jako katolicy są duchowymi Żydami.

   http://www.fronda.pl/a/terlikowski-ja-jako-zyd-duchowy,25468.html
   http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9128/ja-tez-jestem-zydem-duchowym
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/08/polak-katolik-czyli-zyd/

   Dlaczego tobie brakuje odwagi, aby napisać że ów „świetny” (kompletnie załgany) komiks to żydowski tożsamościowy komiks. Wszak katolik to duchowy Żyd.

   Twoja kanaliowatość ma jednak znacznie głębszy wymiar niż tylko ukrywanie faktu, że katolicka tożsamość to żydowska tożsamość. Ponieważ jesteś osobą wykształconą, byłbyś w stanie – gdybyś miał odrobinę przyzwoitości, uczciwości i chęci poznania prawdy – sprawdzić w wielu niepodważalnych źródłach historycznych, że nasi przodkowie nie byli „barbarzyńcami”. Barbarzyński w tamtych czasach był żydo-katolicyzm. Mordowanie, podboje, „nawracanie” siłą, mieczem i ogniem, okaleczanie ludzi, tortury zbrodnie, hipokryzja, fałsz – to były cechy twojego ukochanego żydo-katolicyzmu.
   Tak samo byłbyś w stanie sprawdzić historyczność Bolesława II, który był prawowitym następcą Mieszka II Lamberta. A nie pisałbyś bredni i żydo-katolickich kłamstw, że dynastia piastowska utraciła wtedy tron oraz że rzekomo wygnano Kazimierza – judasza Słowiańszczyzny, zdrajcy, niemieckiego wasala i odszczepieńca. Ale ty jak typowy załgany jahwista żydo-katolik wolisz grzęznąć w tych waszych żydłackich kłamstwach. Wolisz pisać obraźliwe brednie pod adresem Słowiańszczyzny, a zbrodniczą i załganą nadjordańską dżumę przedstawiasz jako coś wspaniałego.

   Jesteś więc, nadal zachwalając ten haniebny komiks jeszcze gorszą kanalią niż myślałem początkowo. Bo wiedząc że łżesz – czynisz to dalej i dalej propagujesz te żydłackie kłamstwa, brednie i antysłowiańską propagandę.
   Tylko – czego można innego spodziewać się po katoliku – wyznawcy żydowskiej ideologii zrodzonej na kłamstwach z żydowskich „bredni objawionych”.

 33. Pingback: ALTERNEWS - Jaka Polska – słowiańska czy katolicka

Możliwość komentowania jest wyłączona.