Protest w sprawie spotwarzenia i plugawienia polskich rodzimowierców i pogan

.

https://i0.wp.com/i.iplsc.com/-/00021BMN2U41SYE7-C116-F4.jpg

.

Wysłane pocztą elektroniczną na portalu Polsatu:
http://www.polsat.pl/Kontakt,2859/index.html

Telewizja Polsat

Składam ostry i zdecydowany protest wobec haniebnej manipulacji dokonanej w krótkim „kolażu” o słowiańskim rodzimowierstwie zmontowanym i wyemitowanym przez tv Polsat.
.


.

Ilość kłamstw i manipulacji w ciągu tej polsatowskiej ledwo kilkuminutowej „składanki” jest tak duża, że aby wszystkie je szczegółowo zdamaskować i obnażyć jako perfidną anty-pogańską i anty-słowiańską propagandę konieczne byłoby nagranie pełnometrażowego reportażu. Ja ograniczę się do zwięzłego tekstu.

Najbardziej haniebną i obrażającą odradzające się pogaństwo w Polsce manipulacją Polsatu było wmontowanie do „reportażu” migawki o Hitlerze i III Rzeszy. Ta psychomanipulacja miała sugerować oglądaczom Polsatu bliskie związki duchowe słowiańskiego rodzimowierstwa ze zbrodniczą ideologią III Rzeszy. Jest to oczywiste oszustwo – i to z kilku powodów. III Rzesza prześladowała i mordowała najbardziej żarliwie Słowian. Eksterminację polskiej inteligencji zaczęła III Rzesza już od września 1939 roku w ramach tzw. „Intelligenzaktion„. A na terenach III Rzeszy represje wymierzone w Serbołużyczan i ich kulturę zaczęły się już w 1933 roku – tylko z tego powodu, że uparcie trwali oni przy ich słowiańskim języku i kulturze.
Ideologia III Rzeszy nie była – jak to wmawiał oglądaczom Polsat – przede wszystkim pogańska. Hiltler przywłaszczył sobie wprawdzie pewne elementy i symbole pogańskie, ale III Rzesza była krajem bazującym na żydo-chrześcijaństwie. Termin „żydo-chrześcijaństwo” jest jak najbardziej zasadny – ta abrahamowa religia wyznaje jako boga głównego Jahwe – żydowskiego boga plemiennego. „Bogiem” dodatkowym, pomocniczym jest Joszue, żydowski wędrowny kaznodzieja. A żydo-chrześcijańskim „pismem świętym starego testamentu” jest przejęta w komplecie przez żydo-chrześcijaństwo żydowska biblia Tanach. Ponadto żydo-chrześcijaństwo przejąło żydowski dekalog, żydowskich patriarchów i proroków.

Hitler utrzymywał bliskie kontakty z kościołem katolickim i protestanckim. O tym świadczy wiele zachowanych dokumentów i zdjęć.
Wiele z tych zdjęć można  obejrzeć w poniższych linkach:
http://www.nobeliefs.com/nazis.htm
http://www.nobeliefs.com/mementoes.htm
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Roman%20Catholicism/former_hitler_youth_elected_pope.htm

Wiadome też jest powszechnie, że żołnierze Wehrmachtu na klamrach wojskowych pasów mieli emblemat z orłem,  przywłaszczoną pogańską swastyką i napisem „Gott mit uns”.

.

GottMitUns_Wehrmacht

.
Jest to „wezwanie” typowo żydo-chrześcijańskie. Poganie nigdy nie używali rzeczownika bóg bez podania imienia boga, którego mieli na myśli. To wyłącznie w żydo-chrześcijaństwie rzeczownik pospolity bóg oznacza starotestamentowego plemiennego Jahwe. Gdyby III Rzesza była pogańska, na klamrach pasów wojskowych byłoby umieszczone konkretne imię pogańskiego boga lub napis „Bogowie z nami”. Bo jak wiemy – poganie byli politeistami.

Wiadome jest też powszechnie, że wojskom Hitlera wszędzie towarzyszyli katoliccy kapelani, którzy na wszystkich frontach II wojny światowej odprawiali ich gusła niemieckim żołnierzom-katolikom.
Fotografie kapelanów Wehrmachtu  są ogólnie dostępne w internecie.

Zamieszczam jedną z nich:

.

WehrmachtChaplainWithCatholicCross

.

Tak więc wmawianie oglądaczom, iż III Rzesza bazowała na pogańskiej wierze jest zwykłym propagandowym oszustwem mającym zamaskować rzeczywiste, żydo-chrześcijańskie oblicze hitleryzmu. Nie jest zresztą przypadkiem, że niektóre działania III Rzeszy jak zakaz aborcji czy prześladowania homoseksualistów były czysto katolickie.

„h) Due to Hitler’s involvement with the Church he began enacting doctrines of the Church as law.  He outlawed all abortion, raged a death war on all homosexuals, and demanded corporal punishment in schools and home.  Many times Hitler addressed the church and promised that Germany would implement its teachings: “The National Socialist State professes its allegiance to positive Christianity.  It will be its honest endeavor to protect both the great Christian Confessions in their rights, to secure them from interference with their doctrines (Lehren), and in their duties to constitute a harmony with the views and the exigencies of the State of today.”  –Adolf Hitler, on 26 June 1934, to Catholic bishops to assure them that he would take action against the new pagan propaganda “Providence has caused me to be Catholic, and I know therefore how to handle this Church.”  -Adolf Hitler, reportedly to have said in Berlin in 1936 on the enmity of the Catholic Church to National Socialism”

Pomawianie pogaństwa i rodzimowierstwa słowiańskiego o duchową bliskość z nazizmem i nacjonalizmem jest tym bardziej oburzające, że historia zna przypadki kolaboracji „Słowian” z Hitlerem i III Rzeszą – ale byli oni fanatykami żydo-chrześcijańskimi. Podam konkretne przykłady.

– Chorwacka skrajnie nacjonalistyczna i fanatycznie katolicka organizacja morderców-ludobójców – ustasze – kolaborowała z III Rzeszą. Z pogaństwm nie mieli ustasze  jako fanatyczni katolicy nic wspólnego.

– Drugim przykładem byli ukraińscy nacjonaliści, którym Hitler zezwolił utworzyć SS Galizien. A ta miała nawet własnego popa-kapelana.

.

ss4

.

Natomiast nie ma żadnych historycznych dowodów na kolaborację pogańskich Słowian z III Rzeszą. Wojskom Hitlera nigdy nie towarzyszyli pogańscy żercy.

Tak więc to nie pogańskiemu rodzimowierstwu blisko jest i kiedykolwiek „było po drodze” z III Rzeszą. To żydo-chrześcijaństwo było jej fundamentem i masowo z nią kolaborowało.

Kolejnym obrzydliwym kłamstwem propagandowym było pomawianie słowiańskiego pogaństwa o kult wojownika oraz kult przemocy i siły. Manipulacyjnie i oszukańczo wykorzystano do tego propagandowego oczerniania pogan teledysk zespołu Percival – „Pasla”
.

.
Teledysk ten przedstawia słowiańską osadę. Akurat trwa tam obrzęd palenia czyichś zwłok. Biorą w tym udział osady mieszkańcy z pochodniami. Ogień miał duże znaczenie w kulturze Słowian. Ale nie jako siła niszczycielska. Sekwencja w drugiej części teledysku pokazuje tę samą osadę napadniętą przez wrogów, którzy wszystko palą i niszczą. Wyraźnie widać mieszkańców uciekających przed agresorami. Wszystko to przypomina krucjatę przeciwko Słowianom. Spokojnych mieszkańców napada obca wroga dzicz, buldożer jahwizmu i ich świat pali i niszczy. Bo jest sprzeczny z ich mściwą i zachłanną ideologią.
Mordercze i zaborcze krucjaty przeciwko poganom i Słowianom nie były czymś wyjątkowym w zbrodniczej historii żydo-katolicyzmu.

Tymczasem Polsat w jego obrzydliwej manipulacji mówił o kulcie wojownika i kulcie przemocy i siły u odradzającego się Ducha Słowian, którego wyrazem miał być ten właśnie teledysk – celowo manipulacyjnie przedstawiający pogromców napadających pokojowo żyjących Słowian jako ich samych –  ofiary podpalaczy stają się podpalaczami.

Słowianie potrafili walczyć. Mieli świetnych wojowników. Kilka wieków bronili się przed nadjordańską dżumą. Wielokrotnie zadawali niemieckim katolikom ciężkie i dotkliwe ciosy. Jak np. w bitwie pod Przecławą. Ale to nie Słowianie napadali żydochrześcijańskie cesarstwo niemieckie, a bronili się przed jego Drangiem nach Ost. Wielokrotnie z pokojowo żyjących rolników musieli przeistoczyć się w wojowników. Kult przemocy i siły był im z gruntu obcy. Jeśli walczyli – to tylko dlatego, że byli zmuszeni do walki o własną wiarę, wolność, kulturę i tożsamość. Mieli prawo bronić się przed hordami mściwej, zachłannej, niszczycielskiej i fanatycznej nadjordańskiej ideologii.

Ogrom zastrzeżeń budzą we mnie także wypowiedzi propagandysty i kłamcy profesora Zbigniewa Mikołejki. Jedyną prawdziwą jego wypowiedzią była ta o mordowaniu przez fanatycznych żydo-katolików pogańskich żerców i o brutalnym tępieniu naszego rodzimego pogaństwa. Ale cała reszta jego wypowiedzi to propaganda i kłamstwa podane dodatkowo w lekceważącym pogaństwo tonie.
A więc kłamstwem jest, że nie mamy pojęcia jak wyglądały kulty i obrzędy pogańskie, bo rzekomo szybko zostały całkowicie wytępione.
Odsyłam kłamcę (lub ignoranta) profesora Mikołejko do ogromnej ilości zapisków kościelnych świadczących o tym, że obrzędy pogańskie w Polsce utrzymywały się przez długie wieki mimo oficjalnej propagandy o zwycięstwie żydo-katolicyzmu nad pogaństwem. Przytoczę kilka z nich:

– XIII wiek –  bulla papieska potępia pogańskie praktyki w Krakowie.
– XV wiek – synod biskupów w Poznaniu potępia pogańskie praktyki i obrzędy w Polsce.
– rok 1793 – lustracja biskupia w Kałdusie potępia pogańskie praktyki mieszkańców tej katoliczonej od początku XI wieku wsi.

„…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Jest oczywiste, że mieszkańcy Kałdusu nie czcili Bachusa czy Wenery. My Słowianie mamy własnych bogów. Jedynie biskup albo nie chciał wymieniać ich imion, albo ich nie znał – i dlatego podał znane mu imiona bogów śródziemnomorskich.
A jeszcze później, bo w XIX wieku jeden z pionierów badań Słowiańszczyzny, Adam Czarnocki odnalazł żywą wiarę, tradycje i obrzędy pogańskie na polskiej wsi.


„Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.”

Tak więc kłamie profesor Mikołejko twierdząc, że obrzędy pogańskie zostały już dawno wytępione i że są one z tego powodu nie do zrekonstruowania. Ich wcale nie trzeba nawet rekonstruować, ponieważ przez wielu badaczy i etnografów zostały one opisane dokładnie i szczegółowo. Zresztą, autor i narrator tego haniebnego reportażu sam przyznał, że Mickiewicz pisząc drugą część Dziadów bazował na pogańskich obrzędach ludowych, jakie sam obserwował jeszcze w XIX wieku.
Wiele z obrzędów pogańskich przetrwało w prawie niezmienionej formie nie tylko wiek XIX, ale i II RP, okupację i PRL. Obecnie przeżywają prawdziwy renesans. Mam na myśli obrzęd topienia Marzanny czy Kupalnockę. Choć tę ostatnią próbuje się przerobić na jakieś dziwaczne „święto świateł„, zapędzając naiwnych ludzi do bicia rekordu Guinessa – co jest idiotycznym wypaczaniem Ducha tego pogańskiego święta i przerabianiem go w propagandową farsę.

Kłamie też profesor Mikołejko twierdząc, że grupy rodzimowiercze to ruch marginalny i folklorystyczny. Otóż pogańskie związki i grupy wyznaniowe  jak RKP, ZZW Słowiańska Wiara, Rodzima Wiara czy Watra to tylko czubek góry lodowej. Coraz więcej ludzi nie zrzeszonych i nie biorących udziału w obrzędach szuka własnej słowiańskiej tożsamości. Odrzucają oni zarówno poprawność polityczną, chciwość, materializm i konsumpcjonizm oraz  żydo-katolicyzm. Grupy rodzimowiercze urządzające obrzędy prasłowiańskie to tylko ułamek pogańskiego odrodzenia – choć bezprzecznie najbardziej widoczny. Istotny jest w tymże pogańskim odrodzeniu Duch pogański i tożsamość słowiańska, które mogą być urozmaicane „folklorem” – czyli pradawnymi obrzędami. Nie są one jednak jedynym ani nawet najważniejszym przejawem renesansu pogaństwa – które nigdy nie zostało w Polsce do końca wytępione. Jego odrodzenie jest kontynuacją tego, co nigdy do końca nie wymarło. Tyle, że samookreśla się ten ruch rodzimowierczy dzisiaj nie jako ludowy folklor „katolickiego kraju” a jako świadomy ruch pogański odrzucający ideologię nadjordańskiej dżumy.
Kolejną propagandową bzdurą – nie tylko w wykonaniu profesora Mikołejki było uporczywe nazywanie nas „neopoganami”. Nie jesteśmy żadnymi „neo”. Jesteśmy ludźmi, którzy w pogaństwie naszych przodków odnaleźli własne korzenie i własną tożsamość. Przedrostek „neo” ma nas przedstawiać jako jakieś dziwolągi, „pseudo-pogan”, śmiesznych i godnych pożałowania imitatorów wymarłego i zapomnianego pogaństwa. Jest to określenie deprecjonujące i pejoratywne – celowo i z premedytacją używane przez wrogą słowiańskiemu odrodzeniu propagandę.

Polsat, zamiast pluć na nasze słowiańskie korzenie i słowiańską tradycję, zamiast pomawiać nas o nazizm oraz o  kult przemocy i siły mógłby zamiast tego zacząć demaskować kult zbrodni tak żywy np. w religiach abrahamowych. Nawet pobieżna tylko lektura „Starego Testamentu” ukazuje tę księgę jako zbiór pism gloryfikujących zbrodnie, czystki etniczne i rzezie dokonywane z woli i z pomocą plemiennego Jahwe. Którego trudno jest scharakteryzować inaczej niż jako plemiennego bożka czy bóstwo mściwe, zazdrosne, kapryśne, psychopatyczne i ludobójcze. Które często własnoręcznie mordowało za byle drobnostki czy nawet za niechcące pomyłki. W poniższym linku znajduje się długa lista zbrodni i rzezi na łamach „pisma świętego”.
http://biblia.pismo-swiete.pl/bogjestmiloscia.html

Lista ludobójczych wyczynów dokonanych z woli plemiennego Jahwe przez jego wyznawców lub przez niego „własnoręcznie” jest b. długa, choć w powyższym wykazie nadal nie jest kompletna. Brakuje w niej np. ofiar potopu (prawie cała ówczesna ludzkość), Sodomy i Gomory, ofiar plag egipskich czy ofiar rzezi opisanych w drugiej księdze machabejskiej (parokrotne rzezie dziesiątek tysięcy nie-Żydów).

Albo – zamiast oczerniać Słowiańszczyznę przy pomocy propagandowych kłamstw mógłby Polsat zainteresować się katolickimi studentami-krzyżowcami uprawiającymi kult „świętej nienawiści” (artykuł pt: „Leutfryd – święty gniewu sprawiedliwego i świętego„).

Pogaństwo słowiańskie to nie kołtuńskie gusła, których kulminacyjnym punktem jest symboliczny kanibalizm – spożywanie „ciała i krwi” idola żydochrześcijaństwa – Joszue. Wykreowanego na „mesjasza” i „Chrystusa”. Pogaństwo słowiańskie to duch wolności, równości i solidarności wspólnotowej. To wspólna troska o wspólne dobro. To cześć oddawana Matce Ziemi, cześć oddawana naszym Bogom Przyrody. To przywiązanie do naszej kultury, dziedzictwa i tożsamości.

.

opolczyk
.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

 

Reklamy

93 komentarze do “Protest w sprawie spotwarzenia i plugawienia polskich rodzimowierców i pogan

  • Drogi Dobrogoście…
   Chyba nie uważasz mnie za tak naiwnego? 🙂
   Oczywiście że Polsat -czy jak go Mezamir nazywa – Polshit – nie odpowie.
   Pisałem ten protest nie po to, aby ta załgana telawiwzornia odpowiedziała – a po to, aby zaprotestować.
   Bo taki już jestem…
   Co do Twojego poprzedniego komentarza w innym wątku – tekst o Arkonie jest rzeczywiście dobry i nie dziwię się, że wyznawcy nadjordańskiej dżumy na eiobie byli na Ciebie wściekli. Sam chyba ponownie coś napiszę o Arkonie – na rocznicę w czerwcu. Do tego czasu chcę rzeczywiście trochę „zwolnić” i odpocząć…

   Polubienie

   • Bardzo dziękuję za napisanie powyższego protestu, do którego ja także się przyłączam !
    Jestem oburzona działalnością tv polsat ale… w zasadzie to nie ma się czemu dziwić, zważywszy na fakt – czyją jest ta telawizornia własnością.
    Jest to po prostu żenujące, że nasi rodacy pracują w tego typu placówkach oszukańczo-ogłupiających.

    Serdecznie pozdrawiam autora protestu 🙂

    Polubienie

 1. „Nie jest zresztą przypadkiem, że niektóre działania III Rzeszy jak zakaz aborcji czy prześladowania homoseksualistów były czysto katolickie.”

  Czy wie Pan jaki stosunek do homoodmieńców mieli poganie?

  Polubienie

  • Jacy poganie?Którzy?Skąd?
   Mówienie że poganie mieli jakiś stosunek do czegoś,jest jak mówienie że ziemianie mieli jakiś stosunek do czegoś 🙂

   Polubienie

  • antropos:

   Wiadome jest, że w antycznej Grecji czy Rzymie geje nie podlegali represjom. Wynikało to z większej tolerancji pogan, nie tylko w sprawach związanych z wiarą. Jak to było u Słowian, możemy jedynie ekstrapolować. Wiemy, że całkowicie obcy był im fanatyzm i fundamentalizm. Ich dewizą było – ja mam mojego boga, ty twojego. Zapewne dotyczyło to i życia prywatnego – ja mam moje życie prywatne – ty twoje.
   Nasi przodkowie górowali nawet w tolerancji nad Grecją i Rzymem. Nie uważali siebie za lepszych od „barbarzyńców” – nie-Słowian. A Grecy i Rzymianie czuli wyższość wobec „barbarzyńców” – nie-Greków czy nie-Rzymian. Słowianie kochali wolność do tego stopnia, że nie wymyślili nawet czegoś takiego jak więzienie. A Grecy czy Rzymianie więzienia znali. Jeśli u Słowian ktoś zbyt mocno naruszał prawo zwyczajowe był po prostu wypędzany ze wspólnoty. Natomiast represje w postaci więzienia były u Słowian nieznane. Wtrącanie się w pożycie seksualne sąsiadów raczej też było im obce.

   Polubienie

   • Zapytam inaczej. Czy u Słowian spotykało się na stanowiskach kierowniczych osobników bez braku instynktu samozachowawczego – homoodmieńców?
    Jak to było z tą tolerancją na stanowiskach kierowniczych względem osobników z uszkodzonym/wybrakowanym instynktem samozachowawczym u innych pogan?

    Jeszcze co do zdania:
    „Nie jest zresztą przypadkiem, że niektóre działania III Rzeszy jak zakaz aborcji czy prześladowania homoseksualistów były czysto katolickie.”

    Jest Pan pewien że było te prześladowania były popierane przez katolickich hierachów?
    Aparat Kościoła Katolickiego tworzyli i tworzą głównie homoseksualiści, pedofile i inni dewianci. Nie znam nikogo zdrowego psychicznie i fizycznie, kogo ciągnęło by „na księdza”. W związku z tym jakie ma Pan dowody na to, że zgniły KK walczył z własną zgnilizną.

    Judeokatolicyzm to religia wybrakowanych psychicznie osobników.
    Nawet sam JP2 miał przyjaciół wśród kościelnych pedofilów i sam najprawdopodobniej był jednym z nich.

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationis

    Polubienie

    • Koryguje na polski dwa pierwsze pytania z ostatniego wpisu:
     Czy u Słowian spotykało się na stanowiskach kierowniczych osobników z brakiem (bez) instynktu samozachowawczego – homoodmieńców?
     Jak to było z tą tolerancją względem osobników z uszkodzonym/wybrakowanym instynktem samozachowawczym na stanowiskach kierowniczych u innych pogan?

     Polubienie

     • Instynkt samozachowawczy w ścisłym znaczeniu dotyczy zachowania własnego osobniczego życia. Z popędem seksualnym nie ma on nic wspólnego. W szerszym znaczeniu zachowanie gatunku jest niekiedy zaliczane do instynktu samozachowawczego, ale w ścisłym sensie nim nie jest. Homoseksualiści posiadają instynkt samozachowawczy – inaczej wszyscy szybko by wyginęli.

      Słowianie nie obnosili się ze swoim życiem seksualnym na zewnątrz i nie wiem czy jakakolwiek kronika o tym cokolwiek wspomina. Na pewno nie były organizowane u nich „marsze równości” – bo propaganda jahwistów miałaby piękny pretekst do „nawracania” – wyplenienie grzechu sodomskiego u tych przeklętych pogan-sodomitów.

      Nie spotkałem się jak dotąd z ani jedną wzmianką o prześladowaniach homoseksualistów u Słowian. Gej mógł być dobrym myśliwym, rolnikiem, wojownikiem – żyjącym samotnie – bez rodziny. Ale nie można wykluczyć, że bywali i tacy, którzy zakładali normalne rodziny ukrywając ich nienaturalnie ukierunkowany popęd. O takim postępowaniu gejów w czasach nowożytnych , nawet w czasach PRL słyszałem i czytałem. Aby uniknąć ostracyzmu udawali heteroseksualnych.

      „Jest Pan pewien że było te prześladowania były popierane przez katolickich hierachów?”

      Obawiam się, że nie ma Pan pojęcia o temacie, a zabiera w nim głos. Proszą sobie wygoglować „kościół katoklicki a homoseksualizm” i znajdzie Pan odpowiedź.

      „Prawdę Boga przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie… Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości… winni są śmierci, nie tylko je (te czyny) popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.” (Rzym 1, 25–32)

      „Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą … nie odziedziczą królestwa Bożego.” (1 Kor 6, 9–10)

      „Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem… Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: „Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!”. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: „Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięciów, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć”. (Rdz 19, 1–13)

      „szkaradne postępki przeciw naturze wszędzie i zawsze winny być miane w obrzydzeniu i karane. Do tych należą wykroczenia sodomskie; gdyby je popełniały inne narody, również podpadłyby pod kary i prawo Boże. Bóg nie uczynił człowieka tak, by w ten sposób używał płci. Zaiste, pożycie samo jest tu pogwałcone, a przecież wino ono być z Bogiem; bo perwersyjną lubieżnością plami się naturę, której On sam jest Twórcą.”
      Tzw. „św.” Augustyn

      Tzw. sodomia była nawet ścigana przez inkwizycję, choć walka z herezją była głównym zadaniem inkwizycji.

      Praktyki „homoseksualne” zapewne stanowiły problem w zakonach męskich. Ale często na zasadzie – na bezrybiu i rak ryba. Przypadki gwałtów współwięźniów są zwyrodniałą formą okazania własnej dominacji, ale i zaspakajania popędu na tej samej zasadzie – na bezrybiu i rak ryba.
      Po wyjściu na wolność gwałciciele współwięźniów znów stają się hetero. Wśród kleru są zapewne homoseksualiści, choć większość kleru ma kochanki/utrzymanki. Znacznie większym problemem są pedofile.
      Być może u niektórych klechów żarliwa nagonka na homoseksualistów prowadzona jest na zasadzie – łapaj złodzieja. Sam jest taki gejem i boi się, że go ktoś rozszyfruje – więc pokazowo sam szczuje na gejów.

      Polubienie

 2. Adolf Hitler (wł. A. Schicklgruber: 1889-1945), głosząc mesjanizm i posłannictwo własnego światopoglądu, pisał w “Mein Kampf”: “Nas wybrało Przeznaczenie na świadków katastrofy, która będzie najlepszym dowodem słuszności nacjonalistycznej teorii rasowej”. Adolf Hitler nie jest autorem szowinistycznego i rasistowskiego programu hegemonii niemieckiej w Europie, znanego powszechnie pod tytułem: “Mein Kampf”. Napisali ów program dwaj niemieccy zakonnicy oraz ojciec Staempfle.

  Polubienie

 3. „Słowak od kilku tygodni pracował na jednej z głównych alej wokół Koloseum. Ubrany w sutannę i piuskę(jarmułkę) stał obok innych artystów przebranych za rzymskich legionistów i inne historyczne postacie. Któryś z przechodzących turystów poczuł się oburzony jego przebraniem i zawiadomił policję. Dwóch funkcjonariu­szy w cywilu zatrzymało więc artystę i zaprowadziło do aresztu.”

  http://www.sfora.pl/Zbyt-podobny-do-Karola-Wojtyly-Trafil-za-kraty-a55494

  Polubienie

 4. Opolczyku – świetnie napisane! Zawarłeś tu wszystko, co najważniejsze! Nie muszą odpowiadać. Niech tylko jeden z drugim przeczyta to ze zrozumieniem.

  Polubienie

 5. Gdyby teraz każdy „prawdziwy Rodzimowierca” zrobił to samo,Polsat pewnie by sie zastanowił.
  Ale ponieważ protestują tylko „nieprawdziwi” ,cóż.
  Tam gdzie potrzeba to szczekaczy brak.

  Polubienie

  • Oni nie są od „zastanawiania się”, oni mają wytyczne, w jaki sposób robić te swoje „reportaże”. Ale niech wiedzą, że my nie w ciemię bici.

   Ja się w ogóle obawiam, że wkrótce KK ostro się zabierze za zwalczanie nas, pogan. Na razie ich wrogami nr 1 i winnymi „kryzysu wiary” są jeszcze „masoni” i PO, bo jakiś kozioł ofiarny być musi, ale kiedy wreszcie do nich dotrze, ilu nas jest i że jest nas coraz więcej, że zaczynamy wychowywać w wierze dziadów nasze dzieci – to się zacznie. Myślę, że takie kolażyki polshitowskie to początek walki z nami. Na razie mówią o rodzimowierstwie „folklor”, ku któremu się skłaniają młodzi ludzie (czyt. niewinne zagubione duszyczki), a niebawem w wiadomościach usłyszymy o groźnej pogańskiej sekcie. Neopogańskiej, przepraszam.

   Polubienie

   • To sa paranoicy którzy potrzebują jakiegoś wroga.
    Nie ten to inny.Zawsze musi być ktoś na kogo będzie można zwalać winę.Jak braknie wrogów to zaczną się żreć między sobą,w sumie już się żrą o to który odłam neojudaizmu jest prawdziwszy 😀

    Polubienie

   • Jeśli kk chce walczyć z „pogaństwem”
    to niech zacznie od siebie 😀

    Zabierzmy im wszystko co „pogańskie” i zostaną z gołą dupą.

    Polubienie

     • Ciekawe do kogo będą wtedy klepać jałowe pacierze
      gdy zabierzemy im „pogańskie” bóstwo solarne
      to które nazywają dla niepoznaki Jeszua albo Ojciec/Jahwe 🙂

      Myślą że jak nazwę zmienią to już są mniej „pogańscy” 😀

      Co za różnica czy na jarmułkę będziemy mówić jarmułka
      czy piuska,i tak chodzi o to samo.

      Polubienie

 6. Nie zgodzę się z opisem obyczajowości i tej rzekomej mega tolerancji…by Opolczyk.
  Panteon wiary był wspólny..i spójny…i tu różnorodność jest dopuszczalna….wynika z rozproszenia geograficznego…. co do obyczajowości
  to podejrzewam że była niespotykanie surowa….jak u wszystkich ludów pierwotnych (choć to zle słowo w kontekście) – znamy opisy np. u Reymonta….
  Sama struktura rodowa i starszyzna wskazuje na scisle okreslone relacje i hierarchie.
  tolerancja zla to specjalność religii które przybyły do Słowiańszczyzny….
  Cala tolerancja Słowian sprowadzała się do formy karania ….na zasadzie won z osady…….
  w praktyce był to najczęściej ekwiwalent wyroku śmierci…. wiezienia nie były potrzebne – proces załatwiała, włącznie z karą (wykonaniem wyroku) przyroda…..znany jest przykłąd sw. Wojciecha jak traktowano zagrożenie dla wspolnoty- nie inaczej musialo być w stosunku do zagrożenia wewnętrznego…. Wydalenie ze wspólnoty załatwialo wszystko w jednym…wycieczka all inclusive w jedną stronę…..Mit o tolerancji może Opolczyk miedzy bajki włożyc….Był to świat surowych i twardych praw które przestrzegałeś lub WON.
  Nie zdziwi mnie tu już nic łącznie z propagandą multikulti w kontekście słowiańskim. Słowianie byli gości ale wyłącznie gościnni. Obcy pozostawał obcym na wieki……

  warcilaw:

  „Nie zgodzę się z opisem obyczajowości i tej rzekomej mega tolerancji…by Opolczyk.”

  Masz takie prawo.

  „Panteon wiary był wspólny..i spójny…i tu różnorodność jest dopuszczalna….wynika z rozproszenia geograficznego….”

  A mimo to niekiedy sąsiednie osady czciły innych bogów jako głównych „patronów”. A w domu mogłeś sobie czcić własnego ulubionego boga.

  „co do obyczajowości to podejrzewam że była niespotykanie surowa….jak u wszystkich ludów pierwotnych (choć to zle słowo w kontekście) – znamy opisy np. u Reymonta…”

  Porównywanie życia Słowian nie znających pańszczyzny i ucisku z życiem chłopów pańszczyźnianych terroryzowanych i gnębionych przez wójtów, ekonomw i plebanów to absurd!
  Odsyłam do tekstu:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/04/06/a-wierz-sobie-nawet-i-w-kozla-byles-mi-dziesiecine-placil/

  „won z osady……. w praktyce był to najczęściej ekwiwalent wyroku śmierci…”

  Demagogia! Wypędzony mógł osiąść w innej osadzie. Jeśli cokolwiek zrozumiał i zmienił postępowanie – mógł spokojnie dokonać żywota w nowej wspólnocie.
  opolczyk

  Polubienie

 7. Malwa i Mezamir:

  Zwróćcie uwagą na eskalację propagandy przeciwko nam. W programie „Pytanie na śniadanie”
  http://patrz.pl/filmy/o-rodzimowiercach-w-pr-pytanie-na-sniadanie-533196
  klecha pomawiał nas o to, że Tuchaczewski w czasach żydo-bolszewizmu promował rodzimowierstwo. Rozsądniejsi oglądacze naturalnie mogli to odebrać jako typową żydłacką propagandę antypogańską. Obecnie jednak to nie klecha a Polsat sam od siebie stawia nas w towarzystwie hitlerowców i podpalaczy kultywujących przemoc i siłę – choć wszystko to są obrzydliwe pomówienia i kłamstwa. Wniosek jest oczywisty – oczernianie pogaństwa i rodzimowierstwa nasila się. Gdyby polsat ograniczył się do bredni tego szujowatego profesora, oznaczałoby to, że nadal nas „tylko” lekceważą. A jednak posat uderzył z dwóch stron – marginalny folklor, którym nie warto sobie zaprzątać głowy – i niebezpieczny nacjonalizm pokrewny hitleryzmowi plus kult przemocy i siły.
  Sprawę dlatego traktuję poważnie. To już nie jest „tylko” lekceważenie nas, nie są to brednie plecione przez klechów – to publiczy atak na pogaństwo i rodzimowierstwo.
  Powód może być tylko jeden – tamci mają dobre rozeznanie i wiedzą, że nie mogą nas już tylko lekceważyć.

  A na marginesie – popatrzcie co dzieje się pod ścianą płaczu – mroki średniowiecza:
  http://www.sfora.pl/Atak-pod-Sciana-Placzu-Zydzi-rzucili-sie-na-kobiety-a55496

  Polubienie

  • klecha pomawiał nas o to, że Tuchaczewski w czasach żydo-bolszewizmu promował rodzimowierstwo.

   Rodzimowierstwo winno bo się nim Tuchaczewski interesował 😀
   Wegetarnianizm też jest zły bo Hitler się nim interesował
   a odpowiedzialni z śmierć w wypadkach samochodowych są producenci aut 🙂

   Polubienie

   • „Zwróćcie uwagę na eskalację propagandy przeciwko nam.” – tak, widać to gołym okiem, niestety…
    Ja jako główne zagrożenie odbieram KK (który jest nie bez wpływu na mass media), bo on musi teraz zacząć walczyć o życie,jako że cały się sypie i gnije i to zarówno od głowy jak i od ogona. Ja bym wolała, żeby KK podusił się jeszcze sam we własnym sosie, nieświadom naszego odrodzenia. Sami obalają się najpiękniej i najskuteczniej. Niestety coś mi się wydaje, że zwęszył już możliwość zacementowania ubytków w swojej konstrukcji, używając nas jako straszaka dla swoich owieczek.

    Polubienie

 8. Dobrze, że nie oglądam Tv, cały ten cyrk jakoś mniej mnie zabolał po obejrzeniu go w internecie. Polshit nie ma w ogóle wstydu. I niech mi ktoś powie, że w Polsce wszyscy są sobie równi.
  Sława bracia i siostry.

  Polubienie

  • Oczywiście że wszyscy są równi
   Złodziej i uczciwy są równi.
   Szanuj bliźniego swego,tej samej rasy i wyznania i poglądów.
   Nie ważne jakim jesteś człowiekiem,ważne jaką religie wyznajesz.
   Przyłącz się do nas,mamy spowiedź,możesz robić co chcesz.
   Z nami będziesz równy.

   Rozwój i nauka polega na tym że stykamy się z ludźmi innymi niż my
   ludźmi o odmiennych poglądach.
   Kiedy spotyka się dwójka myślących tak samo
   nie następuje żaden rozwój.
   Do tego właśnie dążą globalne religie neojudaistyczne.
   Do stagnacji.

   Polubienie

 9. Zakaz mordowania dzieci{aborcja} i sprzeciwianie się pedałom to według ciebie coś złego ?
  A Rodzima Wiara i nacjonalizm to jedność !


  Narodowiec:

  Zacytuj, gdzie napisałem, że popieram aborcję?
  Sprzeciwianie się propagandzie gejowskiej a prześladowania gejów za to, że bez ich woli ich popęd seksualny został ukierunkowany w nienaturalny sposób to dwie różne rzeczy.

  A co do Rodzimej Wiary, nacjonalizmu i jedności to najpierw dogadaj się z tymi nacjonalistami, którzy żydo-katolicyzm uważają za fundament polskości i patriotyzmu. Oni też uważają się za polskich nacjonalistów. Którzy z was są więc prawdziwymi nacjonalistami?
  http://www.nacjonalista.pl/2013/05/04/adam-kraus-nasz-cel-to-odrodzenie-chrzescijanskiej-europy/
  http://onr.home.pl/Lodzka/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Akrzyowcy-xxi-w&catid=1%3Anowiny

  Na marginesie przypomnę, że pojęcia naród czy nacjonalizm były naszym przodkom obce. Nacjonalizm jako ideologia to wytwór XIX wieku. Towarzyszył tworzeniu się państw narodowych.
  opolczyk

  Polubienie

 10. Myślę że większość osób nienawidzących homoseksualistów
  to osoby które niecącą być potraktowane przez geja tak
  jak same traktują kobiety.

  Sprzeciwianie się homoseksualistom tzn co?
  Kiedyś chodziłem do szkoły z gejem.
  Z gejem można było porozmawiać o wszystkim
  z heterosekualnymi tylko o geju i seksie.

  Polubienie

 11. Opolczyk, bez obrazy, ale chyba niedokładnie oglądałeś ten materiał. Przecież ile razy się kłóciło z nazikami twierdzącymi, że są rodzimowiercami? A reportaż wspomina o marginalnych przypadkach w gronie wiernych.
  Ale z Percivalem to przegięli

  Polubienie

  • Lord Inquisitor:

   Pierwsza uwaga – u rodzimowierców nie ma „wiernych”. To termin jahwistów.

   Zapewniwm Cię, że materiał oglądałem dokładnie i wielokrotnie. Co ważniejsze, przestudiowałem wcześniej sporo prac dotyczących psychomanipulacji. Zajmowałem i zajmuję się też tą problematyką w życiu codziennym obserwując ludzi i życie. Na marginesie dodam, że czytając o psychomanipulacjach należy uważać, aby nie dostać się przy tej okazji w łapska zawodowych psychomanipulatorów „walczących” z psychomanipulacjami:
   http://www.psychomanipulacja.pl/pomoc/adresy-osrodkow.htm

   W psychomanipulacjach obraz wizualny jest silniejszy niż słowa. Dobrze dobrane zdjęcia (obrazy) wywołują świadome i podświadome skojarzenia silniej oddziałujące na nas, niż słowa czy dodany do obrazów wizualnych komentarz. A „zdjęcie ruchome” na ekranach tv jeszcze bardziej wżerają się w pamięć, niż słowa.
   O komentarzach narratora oglądacze prędzej zapomną niż o „obrazie” Hitlera w kontekście rodzimowierców. Ponadto patrz, co idzie na ekranie dalej – po stwierdzeniu, że u nas podobne ruchy „na szczęście są słabe”. Natychmiast po tym idzie kolejny „obraz” – wojownicy podpalający wieś – co sugeruje wypowiedź narratora przypisująca to podpalanie Słowianom – a wszystko w kontekście „neopogańskiego” domniemanego kultu przemocy i siły. U oglądaczy, którym Hitler utkwił w pamięci, domniemani Słowianie podpalacze (mimo wcześniejszego stwierdzenia, że u nas takie ruchy są słabe), wywołać mogą – bo mają to zrobić – poczucie zagrożenia ze strony neopogaństwa. Które rzekomo kultywuje przemoc i siłę. Czyli do nazistów i bombowców Luftwaffe rzeczywiście neopoganom nie jest daleko. A przynajmniej części z nich. Mimo zapewnień komentatora – o których szybko się zapomni wobec wrzutki pokazującej natychmiast potem słowiańskich podpalaczy.

   Ten montaż robili zawodowcy, profesjonaliści od psychomanipulacji.

   Polubienie

 12. Znowu biedni umęczeni geje ? nawet ten mit przylepili do Słowian ? ..ta nasza obecna zasrana cywilizacja zrobiła z normalnych ludzi homosiów dam sobie rękę uciąć ze żadnego homo nie było w żadnej osadzie Słowiańskiej bo to przeciwko naturze było, jest i będzie ..Omijał bym szerokim łukiem ten chory temat .I do jasnej cholery! czy ludzie występujący w TVN nie wiedzieli że reportaż po sklejeniu w studio będzie ich szkalować ? trzeba być debilem a nie Słowianinem żeby dać się wciągnąć w to gówno telewizyjne.

  Polubienie

 13. Luna13

  „?!?Kto Dziś stoi na straży Polskiego i Narodowego Interesu, Honoru, Dumy i Godności?!?
  ?Gdzie Przysięgi, Obowiązki?

  Plan zniszczenia polskiej kultury
  W każdym społeczeństwie pojawiają się osobniki wykazujące agresję i skłonności do niszczenia wszystkiego – co powstało w mozole pracy twórczej człowieka. O takich osobach mówi się “wandale”. Ale wandalizm na ogromną skalę nazywa się polityką”….

  …”Polska scena polityczna najeżona jest intelektualnymi i moralnymi śmieciami, które dla kilku groszy gotowe są sprzedać swój Kraj, swoich Rodaków. Dowodzi tego każda kolejna afera.”….

  ….”Z roku – na rok Polska zadłużała się coraz bardziej, lecz politycy – we współpracy z bankierami – naszymi wierzycielami – ukrywali skalę zagrożenia. Aż doszliśmy do sytuacji, że przeciętny obywatel Polski – podobnie jak kiedyś chłop pańszczyźniany, stał się niewolnikiem zobowiązań finansowych wobec obcych. Żyjąc w ubóstwie – miliony Polaków spłacać będzie realnie wirtualny dług – jaki zaciągnęły kolejne rządy RP”….
  ….”Przez wiele lat Balcerowicz tytułowany był wielkim ekonomistą i cudotwórcą przemian ekonomicznych w Polsce. Działo się tak tylko dlatego, że za głównymi mediami stali ludzie z żydowskiego establishmentu, którzy nie chcieli dopuścić do świadomości społecznej, że głównymi beneficjentami tak żadnych “reform Balcerowicza” byli żydowscy bankierzy i żydowscy spekulanci.”….
  …”Gdy w polskich muzeach wystawa się śmieci, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego narzuca “jedynie słuszną” interpretację patriotyzmu, która ja żywo przypomina stalinowski – wiernopoddańczy “patriotyzm” w służbie zaborców, to nie ma już żadnej wątpliwości – w jakim kierunku podąża polityka liberałów decydujących o polskiej kulturze.”…..
  …..”W 2009 – roku odbycia Kongresu Kultury Polskiej byliśmy już mocno zniewoleni ekonomicznie. Ale doświadczenia Zaborów XIX wieku pokazały, że nawet powalony Naród Polski może się podnieść z kolan, by wywalczyć swoją niepodległość. Działo się to dzięki wielkim patriotom – polskim artystom XIX wieku, którzy ideę walki o niepodległą Polskę obtoczyli w szaty piękna. A było to zgodne z polską racją stanu, bo Zaborcy zablokowali wszelki rozwój polskiej inicjatywy gospodarczej. I stąd nasze dzisiejsze zapóźnienie ekonomiczne wobec Europy, które zrzuca się tylko na barki PRL-u, a nie widzi 120 letniej dyskryminacji polskiej gospodarki przez Zaborców”…..
  …”Polacy powinni zrozumieć, że grupa łajdaków stworzyła plan deprecjacji kultury Świata, a cała masa usłużnych drani realizuje program dehumanizacji polskiej kultury dokładnie tak – jak to kiedyś robili usłużni artyści nazistowscy i komunistyczni”…..
  ….”Myślą Państwo, że nie ma dziś artystów polskich na miarę tytanów XIX wieku? Są! Ale są niszczeni i izolowani przez liberalną hołotę degenerującą polską kulturę. Zamiast wielkich dzieł stworzonych przez polskich artystów, w muzeach wystawia się śmieci”…
  ….”Dziś nie mam najmniejszej wątpliwości, że z pełną premedytacją realizowany jest plan zniszczenia kultury Narodu Polskiego – w celu łatwiejszego zniewolenia i kolonizacji Polski przez obcy kapitał”…..
  …..”Całe życie się uczę i dopiero kilka lat temu dowiedziałem się, że George Soros przekupił alkoholika Borysa Jelcyna by ten czołgami zdławił opór Parlamentu Rosyjskiego przeciw złodziejskiej prywatyzacji rosyjskiego majątku narodowego. Soros przywiózł wtedy dla uczestników ataku na “Dumę” – Rosyjski Parlament, 200 milionów dolarów. Dziś sie tym publicznie chwali. Setki milionów ludzi, obserwujących atak czołgów na Rosyjski Parlament nie zdawało sobie sprawy co się tam naprawdę dzieje.
  Podobne działanie podjęto względem polskiej kultury narodowej. Polacy nic nie rozumieją – co się w kulturą polską wyprawia? Nie wiem jeszcze kto, komu i ile dał pieniędzy za zdławienie polskiego ducha narodowego w kulturze, ale kiedyś się dowiemy”……
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Plan-zniszczenia-polskiej-kultury-Artur-Loboda

  „WYRAŹNIE WIDOCZNA JEST TAKA ZDROWA, TWÓRCZA ZŁOŚĆ I BUDZĄCA SIĘ AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
  W sobotę 27 kwietnia 2013 roku w Białymstoku odbyła się kolejna lokalna sesja Stowarzyszenia Niepokonani 2012. W obywatelskich rozmowach wzięli udział również przedstawicieli innych stowarzyszań, między innymi Przeciw Bezprawiu z Bielska Białej i Stowarzyszenia Na Rzecz Praworządności z Lublina”…..
  …..”To jest straszne, jak dużo w ostatnich latach krzywd wyrządzili polscy funkcjonariusze publiczni zwykłym obywatelom. Przedstawiciele Niepokonanych 2012, którzy jeżdżą po kraju na sesje powiatowe mówią, że wszędzie jest to samo. We wszystkich miejscach Polski gdzie byli, słyszeli opowieści o zniszczeniu. Historie w których bezsilność, ograbianie zwykłych ludzi z majątków, choroby spowodowane ogromnym stresem i śmierć są na porządku dziennym, a oprawcom ciągle żyje się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Straszne jest również to, że koleżanki i koledzy oprawców kryją ich, zamiatają sprawy pod przysłowiowe dywany”……..
  …..”W trakcie rozmów dało się zauważyć, że coraz bardziej do ludzi dociera, że za obecny, wyniszczający stan rzeczy w Polsce są również odpowiedzialni zwykli obywatele, którzy byli bierni, godzili się nawet na niedopuszczalne, karygodne działania ludzi władzy. Według mnie daje się zauważyć taką zdrową, aktywizującą złość na to co dzieje się w Polsce, ale i na swoją dotychczasową bierność, zaniechania, przyzwolenie na bezkarność funkcjonariuszy publicznych. W trakcie spotkania w Białymstoku miałam wrażenie, że do coraz większej liczby osób dociera świadomość konieczności bycia wrażliwym społecznie. Coraz większa liczba osób zaczyna zdawać sobie sprawę, że nikt niczego za nas nie załatwi. Polacy muszą dosłownie swoimi sprawami zajmować się sami, ale nie tylko prywatnymi, wspólnymi również.”
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Niepokonani-27-04-2913-w-Bialymstoku-relacje-z-gniazda-korupcji

  Nie można tracić nigdy z pola widzenia pierwszorzędnego celu, jakim jest poszukiwanie prawdy; jeśli się kłamie, pomawia itd., to będąc nawet znaną utalentowaną osobą, należy za to zapłacić stosowną cenę.

  …”Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu dał polskiemu rządowi 16 tygodni na ustosunkowanie się do tezy, że skazanie reżysera Grzegorza Brauna za pomówienie znanego językoznawcy prof. Jana Miodka o bycie agentem SB mogło naruszyć 10. punkt Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli wolności wypowiedzi.
  Czy nie wystąpiło naruszenie praw skarżącego (Grzegorza Brauna – przyp. red.) do prawa swobodnego wypowiadania się, a więc 10. punktu Konwencji?
  – tak brzmi pytanie Trybunału skierowane do władz Polski, która jest stronąw procesie”….
  ….”Sprawa wybuchła wiosną 2007 r., gdy Grzegorz Braun na antenie Polskiego Radia Wrocław powiedział, że prof. Jan Miodek był agentem SB o pseudonimie “Jam”. Zrobił to po tym, gdy prof. Miodek zdecydowanie wystąpiłprzeciwko projektowi lustracji pracowników nauki.
  Braun przegrał przed wszystkimi instancjami, choć jako dowód przedstawiłdokumenty SB świadczące o zarejestrowaniu Miodka jako Tajnego Współpracownika. Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną i Braun przez kilka lat podlegałkomorniczej egzekucji, gdyż został skazany na wysoką grzywnę i przeprosiny w wielu mediach”….
  W 2010 r. reżyser złożył w Strasburgu skargę na polski wymiar sprawiedliwości.
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Trybunal-w-Strasburgu-wszczal-postepowanie-przeciwko-Polsce-za-skazanie-Grzegorza-Brauna-ws-nazwania-prof-Miodka-agentem-SB

  Polacy muszą walczyć o swoją historię i o prawdę
  „O historię trzeba się upominać – uważa Piotr Uzarowicz, reżyser filmu “Żona oficera”, który opowiada o rodzinach katyńskich. Film wygrał Audience Award dla Best Feature Film na Indie Gems Film Festival w Sydney, reżyserowi natomiast przyznano tytuł Best Director. 17 września, pod patronatem “Dziennika Polskiego” i na zaproszenie Instytutu Polskiego, film miał swoją premierę w Londynie”….
  …”Jak w Stanach uczy się o polskiej historii?
  – Nie mówi się w ogóle na temat Katynia. Wydaje mi się – i można to częściowo zrozumieć, że Katyń dla Amerykanów jest lokalną, narodową tragedią. Trywializując – za mało ludzi zgi-nęło, “tylko” dwadzieścia parę tysięcy oficerów, relatywnie to nie jest wielka liczba.
  Drastycznie statystyczne podejście…
  – To, co można dodać do historii oficerów katyńskich, to historia ich RODZIN. DWA MILIONY deportowane na Syberię. O tym się w ogóle nie mówi w Stanach. Myślę, że gdyby te dwa wydarzenia zaczęto łączyć – wymowa Katynia stałaby się większa i bardziej dla Amerykanów zrozumiała”…..
  http://wiadomosci.wp.pl/title,Polacy-musza-walczyc-o-swoja-historie-i-o-prawde,wid,14941395,wiadomosc.html

  W ‘Rządzie, Sejmie ,Senacie’ i w różnYch radaCh, zespołach opiniodawczych, Jak i w ciałAch doRaDczych lub wspólnych, tych jawnych i tajnych .., Zasiada wielu uczonych myślicieli.

  Na matematyka
  Ziemię pomierzył i głębokie morze,
  Wie, jako wstają i zachodzą zorze;
  Wiatrom rozumie, praktykuje komu,
  A sam nie widzi, że ma kurwę w domu.
  Jan Kochanowski

  Joanna Rawik – Kocham Świat
  Breakout – Co się stało kwiatom,
  Breakout –Modlitwa
  Czesław Niemen –Pieśń wojów
  Stan Borys – Wierze Drzewom

  http://www.cido.pl/
  …Iustitias vestras iudicabo…

  http://bialczynski.wordpress.com/2013/05/05/3-majowe-rozwazania-o-dzisiejszej-polsce/#comments

  Polubienie

 14. Mezamir :
  Myślę że większość osób nienawidzących homoseksualistów
  to osoby które niecącą być potraktowane przez geja tak
  jak same traktują kobiety.
  Sprzeciwianie się homoseksualistom tzn co?
  Kiedyś chodziłem do szkoły z gejem.
  Z gejem można było porozmawiać o wszystkim
  z heterosekualnymi tylko o geju i seksie.

  Na samą myśl o gejach w osadach Słowiańskich zbiera mi się na wymioty .

  Polubienie

  • Bo takich prawie nie było, a jeśli byli, to nie mieli czelności ustawić tego w postaci zinstytucjonalizowanej, a do prywatnych dziwnych upodobań nikt się nie mieszał. Instytucjonalne zwalczanie tego co dziś nazywamy gejostwem i zrobienie z niego jawnego występku zaczęło się wraz z wejściem kościoła rzymskiego,aże z czym walczysz, tym się stajesz, to w rzeczywistości klasztory męskie i/poprzez szkólki parafialne spopularyzowały kulturę homoseksualną w wiadomy nam i obecnie sposób. Walkaz tego rodzaju zachowaniami wśród świeckich to dowód, że kler nie znosi konkurencji również w tej dziedzinie.

   Polubienie

 15. Mezamir :
  Ciekawe do kogo będą wtedy klepać jałowe pacierze
  gdy zabierzemy im “pogańskie” bóstwo solarne
  to które nazywają dla niepoznaki Jeszua albo Ojciec/Jahwe
  Myślą że jak nazwę zmienią to już są mniej “pogańscy”
  Co za różnica czy na jarmułkę będziemy mówić jarmułka
  czy piuska,i tak chodzi o to samo.

  Będą się modlić do „pogańskiego” bóstwa lunarnego Allaha, ale i też nie za długo. To jest już raczej koniec jahwistowskich eonów. Wraca kultura wedyjska.

  Polubienie

   • Byłem kiedyś przejściowo w tym globalistycznym rynsztoku, który w Polsce uchodzi za islam, i prędko nawiałem. Jestem człowiekiem o duszy poszukiwacza, a nie szajsożercy. Przejście na islam w wydaniu arabo-polskich salafitów (nie Tatarów) jest czymś, co mógłbym polecić chyba wyłącznie swoim najgorszym wrogom, żeby doświadczyli gnojenia i ucisku przez zakazy i nakazy. Z muzułmanów szanuję jedynie ludzi pokroju Idriesa Shaha i Petera Lamborne Wilsona (aka Hakim Beya). Ale piracko-tantryczno-anarchistyczno-sufistyczna utopia tego ostatniego (Czasowa Zona Autonomiczna) chociaż piękna, to nie jest do zrealizowania – w rzeczywistości pozostaje tylko na papierze. Kiedy płk Gaddhafi próbował stworzyć coś do tego zbliżonego w swoim państwie, to globaliści poczekali na odpowiedni moment i go wykończyli.

    Polubienie

 16. „Na marginesie przypomnę, że pojęcia naród czy nacjonalizm były naszym przodkom obce. Nacjonalizm jako ideologia to wytwór XIX wieku. Towarzyszył tworzeniu się państw narodowych”.

  Naród może nie, ale rasa już tak w naszym przypadku Słowiańsko-Aryjska.

  Polubienie

 17. MIKOŁEJKO

  Znany mi skądinąd Zbigniew Mikołejko — jeszcze jako wrażliwy młodzieniec, a nie szokujący starzec — przyzwyczaił się nadmiernie, że w kilku kwestiach ma głos ostateczny. Został tedy ekspertem telewizyjnym na zawołanie, co też medialna swołocz mechanicznie wykorzystuje.
  Dlatego trudno się dziwić, że i w tej kwestii prawi Mikołejko duby smalone, ażeby przykryć swój brak na ten temat wiedzy i zaangażowania w bezinteresowny opis.
  Wot, następny celebryta!
  Zajęty utrwalaniem własnego wizerunku!

  Polubienie

 18. margo0307:

  A ja wyrażam uznanie za przyłączenie się do protestu. To jest ważne. Bo pokazuje Polsatowi, że nie jestem samotnikiem-dziwolągiem.

  Pozdrawiam serdecznie!

  Gerwazy Gagucki:

  MIKOŁEJKO

  (—)

  Zajęty utrwalaniem własnego wizerunku!

  Ale nie na nasz rachunek i nie naszym kosztem!

  Sława!

  Polubienie

 19. MOI DRODZY POGANIE

  Nie zabieram tu głosu nazbyt często, albowiem staram się słuchać Waszego głosu.
  Na swoją miarę znam publicystyczną pasję Andrzeja Szuberta. Każdy z Was dokłada chociaż jedno słowo dla poświadczenia, że żyjemy, że nie jesteśmy odświętnym folklorem.
  Jesteśmy prastarym dębem naszej Ojczyzny.
  Dlatego potrzebne jest nam skupienie!
  Nie dajmy się zwariować…

  Bywajcie!

  Polubienie

 20. POST SCRIPTUM

  Mnie się wydaje, że to będzie się odbywało naszym kosztem. Musimy być na to przygotowani. Nie możemy przecież oczekiwać żadnej łaski od naszych wrogów! A przecież Poganie słowiańscy przeszli wiele. A więc przygotowali nas do boju!

  Tymczasem przytulmy się do siebie!

  Błotniak z Bronnej Góry

  Polubienie

 21. POST SCRIPTUM II

  Jeszcze w tym miejscu chciałbym powtórzyć, albowiem już o tym pisałem, że wiele lat używałem chrześcijańskiej retoryki w poszanowaniu dla naszych Przodków, którzy tej manii ulegli. Dzień, w którym postanowiłem odejść bezpowrotnie na słowiańskie łąki — był najpiękniejszym dniem mojego żywota. I w takim zachwyceniu trwam.
  Na pohybel tedy temu katolicko-żydowskiemu szwindlowi.
  Polska jest słowiańska!

  Polubienie

 22. Rozejrzyj się Pan uważniej, gdzie Pan to widzi?
  W tej chwili Polska to wyłącznie napis na mapie.

  Polubienie

 23. POST SCRIPTUM III

  A pan proffessor Zbigniew Mikołejko, który przecież trochę Gerwazego zna, może bez żadnych przeszkód zreformować tutaj swoje proffessorskie idiotyzmy. Ostatecznie nawet Baruch i jeszcze Spinoza miewał swoje słabości intelektualne. Chociaż viagry wtedy jeszcze nie wynaleziono!

  Polubienie

 24. Aaaale pojechał Polsat… zabobon to tylko ci niereformowalni, nietolerancyjni katole! Jak w ogóle mogli porównać Was do nazistów???

  Dla Was – brawo za otwarty umysł, brawo za odwagę wyjścia z ucisku.

  Szkoda jednak, że wiele zostało zapomniane. Ziołolecznictwo… „zamawianie” żerców… wiedza wołchwów (słowiańskich szamanów)…

  Osobiście staram się zgłębić te szamańskie praktyki. Sam opis świata jest typowo szamański (trójdzielność, drzewo życia jako axis mundi).

  Polubienie

 25. GDZIE JEST POLSKA

  Ano, Warcisławie, doceniam Pański kunszt słowa. I rozumiem Pańską publicystyczną swawolę. Aczkolwiek Pańskie zalecenie, bym się uważniej rozejrzał, przyprawia mnie raczej o gastryczne odgłosy.
  Mimo to postaram się Warcisławowi odpowiedzieć, albowiem tak nakazuje dobry obyczaj,

  Warcisławie, Polska jest tu, gdzie my jesteśmy. Jeśli przyjmiemy, że nie wzieliśmy się na tej Ziemi znikąd. I to tylko od nas zależy, czy ten wyraz napełnimy treścią.
  To niby tak mało!

  Bywaj, Warcisławie!

  Polubienie

  • Panie Gerwazy, mój dobroczyńco…

   Odpowiedź dana imć Warcislawowi jest pełna głębokiej wiedzy i mądrości:

   „Warcisławie, Polska jest tu, gdzie my jesteśmy. Jeśli przyjmiemy, że nie wzieliśmy się na tej Ziemi znikąd. I to tylko od nas zależy, czy ten wyraz napełnimy treścią.”

   Ja o tym pisałem szerzej i wielokrotnie:

   Gdy myślę – Polska…
   Gdy myślę – Polska – to mam na myśli kraj ludzi przepełnionych Duchem Słowiańszczyzny
   Gdy myślę – Polska – to mam na myśli kraj ludzi dumnych z ich słowiańskiej tożsamości (…).
   https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/25/gdy-mysle-polska/

   A przy okazji.
   Jeszcze raz dziękuję za owo zdanie z Dziupli Błotniaka, które uświadomiło mi do końca – kim jestem:

   „Pod prasłowiańskim zaś dębem, w bezimiennej mogile, spoczywa zapomniany Swarożyc.”
   http://dziupla-blotniaka.blogspot.de/2011/09/pielgrzymowac-do-polski.html

   Sława!

   Polubienie

 26. Szkoda, że nie przedstawiłeś Polszmatowi (i nam wszystkim) dokładnej analizy psychomanipulacji w tym programie. Niech wiedzą synowie Goebbelsa, że Polacy nie idioci i ich warsztat znają. Kto wie, jak jest robiona ta kiełbasa, ten jej nie zje, bo jest świadom, że się od tego pochoruje.

  Skradłam od ciebie cytat Terlikowskiego (skąd on pochodzi?) w przekonaniu, że to dupek i że na jego ględzenie nikt się nie nabierze. Tymczasem szok – zaraz następnego dnia spotkałam na wirtualnych szlakach dwoje katolików-żydów-duchowych, wręcz fanatycznych w swoim duchowym żydostwie. Nie wiem, czy to na pewno Polacy, może tylko agenci Mossadu zgrywający polską opinię publiczną.

  Zauważyłam, że Polska strasznie się polaryzuje. Z jednej strony lemingi utwardzają się w swojej betonowej wręcz głupocie, a z drugiej rosną zastępy ludzi świadomych i mądrych. Zaczynam podejrzewać, że nadchodzi jakieś żniwo, bo mocno nami trzęsie, a im mocniej trzęsie, tym mocniej się ziarno separuje od plew.

  A co do wielce szanownego pana profesora – mam odruch wymiotny, gdy słyszę to nazwisko, więc wyłączam mendium, zanim usłyszę jego obleśnie mlaskający głos.

  Polubienie

  • Mario, często przyłapuję się na tym, że cokolwiek pisząc zakładam, iż czytelnicy mają przynajmniej zbliżoną wiedzę do mojej. O tym, że ów haniebny reportaż był zrobiony przez profesjonalistów od psychomanipulacji napisałem od razu, w pierwszej mojej ocenie tej fałszywki. Nie opisywałem szczegółowo wszystkich psychomanipulacyjnych chwytów i technik, bo wychodziłem z założenia, że są one tak widoczne, że każdy je zauważy. Okazuje się, że nie – ale dobrze, że w dyskusji został ten temat poruszony i można było o tym cokolwiek wspomnieć.

   Cytat Terlikowskiego pochodzi z jego żydłackiego grajdołka (na którym kiedyś prowadziłem bloga).
   http://www.fronda.pl/a/terlikowski-ja-jako-zyd-duchowy,25468.html

   Ja też czuję „przez skórę”, że nadchodzą jakieś „żniwa”. Oj, będzie się działo…

   Co do profesora – reaguję na niego podobnie. Niestety musiałem wysłuchaś ten jego obleśnie mlaskający głos aby wiedzieć – co w trawie piszczy. Taki już los publicysty…

   Polubienie

 27. ASTROMARIA

  E tam, a po cóż łoni mają wiedzieć?
  Łoni żyją w swoim świecie i nam nic do niego.
  To tak jak nasze Niebo.
  Gwiazdy świecą, ale już dawno nie istnieją!

  Polubienie

 28. pytanie do pana opolczyka i reszty forumowiczow:
  czy wiedza panstwo o tym ze w katyniu, oprocz zamordowanych 25 tysiecy polskich oficerow i zolnierzy, to w tym samy katyniu w tym samym czasie z tej samej broni ten sam “KTOS” zamordowal 46 tysiecy rosyjskich zolnierzy armii czerwonej???? i co nikt nie wie kto to zrobil??? naprawde wszyscy wierza w te zydowskie brednie ze to rosjanie nas tam zamordowali??? tak tak a pozniej sami siebie zamordowali w liczbie 46 tysiecy!!! tego wam telewizja i zydowscy historycy nie powiedzieli ze w katyniu procz polakow leza tam tez rosjanie prawda??? przeciez te morderstwa wykonalo zydowskie nkwd ktore skladalo sie w 84% z narodu wybranego a wszystkim jak zawsze kierowal zyd beria i zyd kaganowicz, katyn mial byc karta przetargowa po II wojnie swiatowej dla zyda berii aby odsunac stalina od wladzy, wszystko poszlo na jego konto, dzis nas ucza i mowia nam ze to rosjanie z armii czerwonej nas mordowali, jest to bezczelne klamstwo, ci co zgineli w katastrofie lotniczej pod smolenskiem dobrze wiedzieli ze w katyniu leza tez i zolnierze rosyjscy ale lecieli zeby dalej klamac, lżeć w oczy w imie swojego interesu jakim jest klocenie narodow slowianski, panowanie nad narodem polskim i zgonic wine na ruskich!!!

  Polubienie

 29. http://yogin.pl/satya/kosciol-katolicki/883-mroczne-dzieje-katolicyzmu-ustasze-balkanscy-krzyzowcy-piusa-xii.html

  „Część Serbów wybijemy, część wygnamy a resztę, która musi przyjąć religię katolicką włączymy do narodu chorwackiego. Wszystkie nasze poczynania wynikają z wierności wobec religii i Kościoła Katolickiego”. Minister Edukacji NDH Mile Budak

  „Chorwaci i Serbowie to są dwa różne światy. Biegun południowy i biegun północny, nigdy nie będą mogli żyć w jednym państwie chyba, że dzięki cudowi bożemu. Schizma wschodnia jest największym przekleństwem Europy, jeszcze większym niż protestantyzm. Nie ma w niej prawdy, moralności, zasad, sprawiedliwości i uczciwości”. Arcybiskup Alojzy Stepinać, nota z dnia 28 marca 1941 r.

  „Nie jest już grzechem zabicie siedmioletniego dziecka jeżeli naruszy ono rozporządzenia ustaszy. Chociaż noszę szaty kapłańskie, często przychodzi mi chwytać za karabin maszynowy”. Katolicki duchowny Dionis Juricev

  „W jak najkrótszym czasie uśmiercić Serbów. To jest nasz program”. Ojciec franciszkanin i gubernator cywilny Simić

  „Nie sposób wyobrazić sobie ekspedycji karnej ustaszy bez udziału księdza najczęściej franciszkanina, który im przewodzi i ich podjudza”. Carlo Falconi ”The Silence of Pius XII”

  „Bóg, który kieruje losem narodów i rządzi sercami królów obdarował nas Ante Paveliciem i wezwał przywódcę naszych przyjaciół i sojuszników, Adolfa Hitlera by użył swoich zwycięskich wojsk, rozproszył naszych ciemiężycieli i umożliwił nam utworzenie Niezależnego Państwa Chorwackiego. Chwała niech będzie Bogu! Okażmy wdzięczność Adolfowi Hitlerowi i bezgraniczną wierność naszemu wodzowi – Ante Pavelicovi”. Katolicka gazeta ”Nova Hrvatska”, 14 kwietnia 1941 r.

  Polubienie

  • Mezamir:

   Nie cierpię czytania takich tekstów (choć jest to konieczne). Gdy czytam o takich rzeziach robi mi się po prostu niedobrze. Nie jestem w stanie pogodzić się z tym, że ludzi można doprowadzić do takiego stanu zdziczenia i zwyrodnialstwa. Przeraża mnie zwłaszcza to, że Chorwaci są Słowianami. To kult narodu połączony z fanatyzmem religijnym uczynił ich zbrodniczą i zwyrodniałą dziczą. I to w XX wieku. A nie w czasach prehistorycznych czy w średniowieczu.

   Na marginesie tej zbrodniczej historii pozwolę sobie na garść uwag. Główny zbrodniarz chorwacki, Ante Pavelić, po wojnie ukrywał się m.in w Castel Gandolfo. Choć Pius XII wiedział o ogromie zbrodnii, jakie na Paveliću ciążyły. Pomocy w ukrywaniu się udzielał mu też Giovanni Montini – późniejszy Paweł VI.

   Jeszcze bardziej haniebne – i to w wykonaniu „naszego” santa subito, herszta Watykanu, JP nr 2 było beatyfikowanie Alojzija Stepinaca, który był przynajmniej moralnie współodpowiedzialny za to koszmarne ludobójstwo. To było o wiele gorsze, niż „uhonorowanie” Stepinaca kapeluszem kardynalskim dokonane przez Piusa XII już po wojnie – jako wyraz solidarności Watykanu z podkomendnym mu arcybiskupem.

   Gdy czytałem tekst „homilii beatyfikacyjnej” sanata subito – to przecierałem oczy ze zdumienia. Tak łżeć i przeinaczać historię i fakty potrafi tylko żydłactwo. I robi to nadal, na naszych oczach.
   Załączam link do owego kazania.
   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/msza_beat_03101998.html

   Santa subito nie dość że taśmowo kanonizował i beatyfikował kogo popadnie,
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikowani_i_kanonizowani_przez_Jana_Paw%C5%82a_II
   to na domiar złego „wyniósł na ołtarze” osobę moralnie współodpowiedzialną za okropne rzezie. A co jest najbardziej etycznie/moralnie obrzydliwe, Wojtyła przerobił Stepinaca na „męczennika” wstrętnego reżimu komunistycznego Tito i wykreował go na katolicki” wzów miłości bliźniego i symbol katolickiej teolerancji

   „Dzięki swojemu doświadczeniu ludzkiemu i duchowemu bł. Alojzy Stepinac mógł pozostawić swoim rodakom swoistą busolę, która pozwala im odnajdywać właściwy kierunek. Jej punkty kardynalne to wiara w Boga, szacunek dla człowieka, miłość do wszystkich prowadząca do przebaczenia, jedność z Kościołem kierowanym przez Następcę Piotra.”

   W oczywisty sposów santa subito Wojtyła kłamie mówiąc:

   „W osobie nowego błogosławionego można niejako dostrzec syntezę całej tragedii, jaka dotknęła naród chorwacki i Europę w ciągu tego stulecia, naznaczonego przez trzy wielkie plagi — faszyzm, nazizm i komunizm.”

   Naród chorwacki z wielką ochotą kolaborował z faszyzmem:

   „Bóg, który kieruje losem narodów i rządzi sercami królów obdarował nas Ante Paveliciem i wezwał przywódcę naszych przyjaciół i sojuszników, Adolfa Hitlera by użył swoich zwycięskich wojsk, rozproszył naszych ciemiężycieli i umożliwił nam utworzenie Niezależnego Państwa Chorwackiego. Chwała niech będzie Bogu! Okażmy wdzięczność Adolfowi Hitlerowi i bezgraniczną wierność naszemu wodzowi – Ante Pavelicovi”.
   Katolicka gazeta ”Nova Hrvatska”, 14 kwietnia 1941 r.

   Pociągnięcie po wojnie do odpowiedzialności karnej zbrodniarzy wojennych było jak najbardziej uzasadnione. Tito nawet zamierzał zaniechać ukarania Stepinaca, pod warukiem, że Watykan odwoła go z kościelnych funkcji. Watykan odmówił i Stepinac wylądował w więzieniu. Na co Watykan pokazowo ekskomunikował wszystkie osoby związane ze słusznym ukaraniem więzieniem Stepinaca.

   Ale w oczach santa subito, herszta Watykanu, taśmowego kanonizatora, zasłużona kara jaka spotkała Stepinaca była „cierpieniem” naturalnie męczeńskim i niezasłużonym – co jest ewidentnym przykładem przerabiania współodpowiedzialnego moralnie za zbrodnie na męczennika – gdy po wojnie pociągnięto go do odpowiedzialności.

   Jeszcze bardziej obrzydliwe jest przerabianie przez santa subito podkomendnych Stepinaca, księży i zakonników – zbrodniarzy wojennych (dowódców odziałów ustaszy i komendantów obozów śmierci) na męczenników, którzy „dla zachowania jedności Kościoła i obrony jego wolności gotowi byli razem z nim zapłacić wysoką cenę więzienia, prześladowań, a nawet krwi.” Zbrodniarzy karano za ich zbrodnie – a santa subito robi z nich męczenników bohaterów.

   Nie można się więc dziwić, że w Polsce „pokolenie JP nr 2” głosi „świętą nienawiść” – tekst pt: “Leutfryd – święty gniewu sprawiedliwego i świętego”.
   http://www.krucjata.org.pl/_pdf/krzyzowiec/krzyzowiec_001.pdf

   Polubienie

   • „Nie sposób wyobrazić sobie ekspedycji karnej ustaszy bez udziału księdza najczęściej franciszkanina, który im przewodzi i ich podjudza”. Carlo Falconi ”The Silence of Pius XII”

    Odwieczna polityka kościoła,dziel i rządź
    podjudzaj judeochrześcijaństwem 🙂
    Stąd właśnie pochodzi nazwa Judea – podJUDzAniE 😀
    a jednym z podjudzających nas Galilejczyków
    był Anonim ;D

    Polubienie

 30. Tak sobie myślę, że nielogiczne jest twierdzenie jakoby obrzędy rodzimowiercze były marną próbą naśladownictwa – to nie leży w istocie naszej wiary. Jest jeden prosty powód, a mianowicie – miliony ludzi żyje na świecie, zatem miliony różnych dróg rozwoju się praktykuje, ale jedno się nie zmienia – my jako część natury i ona sama.
  Jahwiści się w tym pogubili i swoją zgubność próbują przypiąć nam, bo czymże jest ich wiara bez „świętych” ksiąg i spisanych dogmatów? Czy któryś z nich zastanawiał się nad sensem swojej wiary? Kto z nich wiedziałby jak żyć, gdyby nagle zniknęły owe księgi i wiedza o ich treści? No właśnie 😉 My nie musimy wpajać niczego siłą do głowy. Natura jest jedna, a szacunek do niej stoi ponad tym co człowiek sobie zgubnie wymyśli. W niej leży odpowiedź, zgoda i harmonia.

  Polubienie

 31. „Święte” książki z dogmatami potrzebne są po to by ludzi zwolnić z myślenia i odpowiedzialności za siebie.

  Większość ludzi lubi wygodę i stąd wynika popularność religii dogmataczących.
  Spróbuj im zabrać wygodę,spróbuj ich zmusić do myślenia i odpowiedzialności
  wtedy zareagują gniewem ponieważ się boją.
  Be beee jak żyć,bee dokąd iść,be bee co mam myśleć?

  Polubienie

 32. opolczykpl:
  „Instynkt samozachowawczy w ścisłym znaczeniu dotyczy zachowania własnego osobniczego życia. Z popędem seksualnym nie ma on nic wspólnego. W szerszym znaczeniu zachowanie gatunku jest niekiedy zaliczane do instynktu samozachowawczego, ale w ścisłym sensie nim nie jest. Homoseksualiści posiadają instynkt samozachowawczy – inaczej wszyscy szybko by wyginęli.”

  Nie posiada Pan elementranej wiedzy z zakresu biologii i psychologii. Instynkt to z łaciny popęd:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Instynkt
  „Instynkt (łac. instinctus – podnieta, popęd) – dyspozycja biopsychiczna[1] która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się (lub pragnie się zachowywać) w określony sposób, a także „wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania”. Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym kojarzone jest z intuicją i zachowaniami, które nie są wynikiem racjonalnego i świadomego namysłu.”

  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3914908/instynkt.html
  „instynkt [łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’], biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku. ”

  Instynkt samozachowawczy jest ściśle związany z seksualnością.
  Homoseksualiści albo nie posiadają ludzkiego instynktu samozachowawczego albo jeśli są z gatunku homo sapiens jest on w nich uszkodzony. Osobników z innym od ludzkiego instynktem podstawowym współczesna medycyna określa mianem psychopatów.

  Pan sobie popatrzy co Trehlebov mówi o homoodmieńcach.

  Jest to tylko część prawdy, ale mimo że nie ma wiedzy psychologicznej to w przeciwieństwie do Pana prawidłowo kwalifikuje zachowania homoseksualne jako niewłaściwe dla gatunku ludzkiego a homoseksualistów jako coś odrębnego od ludzi.
  Widać ma chłop zdrowe ludzkie podłoże instynktowe.

  Ostatnie Pana zdanie z zacytowanego akapitu jest nielogiczne gdyż jeśli homoseksualiści nie są w stanie z tych czy innych względów się rozmanażać to wcześniej czy później czeka ich wymarcie.

  Dodam jeszcze, że zachowania naturalne (instynktowe) są wg. Junga częścią nieświadomości zbiorowej.

  Polubienie

  • Antropos:

   Instynkt samozachowawczy z instynktem z definicji wiki nie ma nic wspólnego. Niech Pan doczyta tę definicję do końca:
   „W oparciu o etologiczne kryteria nie da się wyróżnić tzw. instynktu samozachowawczego, gdyż zachowania tak określane nie są schematycznym łańcuchem, a często nie są działaniami, lecz zaniechaniami.”
   Instynkt samozachowawczy to po prostu wola przeżycia, zachowania życia. To obrona samego siebie przed uszkodzeniem czy przed unicestwieniem. Przejawia się obawą, unikaniem, ucieczką czy wreszcie w krytycznym momencie walką. Instynkt samozachowawczy to coś innego, niż „odruchy” i „popędy”.

   U gejów popęd seksualny istnieje, tyle że jest niewłaściwie ukierunkowany. Tylko tyle i aż tyle.
   I skąd Pan wytrzasnął „ludzki instynkt podstawowy”.
   Psychopatia a homoseksualizm to dwie pary różnych kaloszy. Większość psychopatów to hetero – a nie homoseksualiści. Ma Pan namieszane w głowie w sposób nieprawdopodobny.

   Trehlebov nie jest dla mnie „wyrocznią”. Niekiedy mówi mądre rzeczy, a niekiedy plecie głupoty. Kreuje się na „nieomylnego guru”.
   Ja sam przecież twierdzę że u gejów ich popęd seksualny jest niewłaściwie ukierunkowany, „zboczony”. Niemniej nadal geje są ludźmi. Tylko palant może gejów uważać za coś „odmniennego od ludzi”. Geje to ludzie – tyle że ze zbocznym popędem seksualnym.

   Dla mnie „kompasem” jest jeden jedyny cytat buddy Siakjamuniego:

   „Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.”

   Wypisuje Pan bezmyślne głupoty:

   „Ostatnie Pana zdanie z zacytowanego akapitu jest nielogiczne gdyż jeśli homoseksualiści nie są w stanie z tych czy innych względów się rozmanażać to wcześniej czy później czeka ich wymarcie.”

   Jeśli geje nie są w stanie się rozmnażać – to nie powinno być ich nigdy na świecie. Bo nigdy się nie rozmnażali. A oni wciąż są. Choć się nie rozmnażają. No więc skąd się oni biorą ? Bocian je podrzuca? A może reptilianie?
   Nie – geje przychodzą na świat w normalnych heteroseksualnych rodzinach!. A wymrą wtedy, gdy wymrze ludzkość. Albo gdy będziemy wiedzieli co powoduje, że dziecko zostaje „zaprogramowane” na geja i przyczyny te wyeliminujemy.

   Na tym kończymy dyskusję o gejach. Bicie piany z ignorantem nie ma sensu.

   Polubienie

   • ( – – – )

    Komentarz usunięty.

    antropos:

    Masz szlaban. I to nie za wpisany „adres” (pocaluj@mnie.w.dupe).
    Jedną z metod hasbary jest wciąganie niewygodnych jej ludzi w niekończące się bicie piany dot. bzdurnych trzeciorzędnych spraw. Chcesz bić pianę o gejach – rób to na żydłackich lub gejowskich stronach. Ale nie u mnie. Nie mam czasu ani ochoty na przepychankę z dezinformatorem i wciągaczem w bzdurne dyskusje.
    opolczyk

    Polubienie

 33. Homoseksualiści nie są bezpłodni no i ktoś ich rodzi,zawsze byli,są i będą.
  Gej to osoba która w poprzednim życiu była kobietą 😀

  Polubienie

  • Piwosznik:

   A więc – po kolei…

   Na początku dziękują Ci za Twoje wypowiedzi w mojej sprawie na forum RW:
   http://rodzimawiara.org.pl/forum/19-udeptana-ziemia/1061-poglady-polityczne.html?start=84%29,

   Przy tej okazji garść uwag.

   Imć „Pogan” ma do mnie pretensje o „dżumę znad Jordanu” czy o „żydo-chrześcijaństwo” , że niby niestosowne.
   Otóż podrzucona 2 tysiące lat temu przez oszusta Szawła/Pawła żydłacka ideologia jest najgorszą i najbardziej trwałą oraz zaraźliwą dżumą duchową i umysłową w historii ludzkości. Zainfekowała miliardy Goim, którzy wierzą w żydowskie brednie wyssane z palca przez oszustów. Tak więc określenie „dżuma znad Jordanu” jest jak najbardziej odpowiednie i adekwatne.
   To samo dotyczy „żydo-chrześcijaństwa”. Podrzucił je Rzymianom żyd Szaweł, bazuje na żydowskiej biblii – wyssanej z palca żydowskiej ideologii i mitologii. Z żydowskimi prorokami i apostołami. Z żydem Joszue i żydówką Miriam. Z żydowskim plugawym ludobójcą Jahwe. No więc w jaki sposób jest niestosowne nazywanie tej żydowskiej religii żydo-chrześcijaństwem?
   Jak widać ów „Pogan” boi się chyba obrzezanych, aby go „antysemitą” nie okrzyczeli. Ale – jeśli boisz się mówić głośno prawdę – już jesteś niewolnikiem.

   Co do więzień – Twardostoj nie wie co gada. Więzienia mają być miejscami do izolacji przestępców i do próby ich resocjalizacji. A nie „rentownymi” budynkami. Zresztą, na małych celach i dużej ilości ścian zarobią POLSKIE cegielnie. Cele powinne być jednoosobowe. W nagrodę dla starających się poprawić więźniów dwuosobowe. Cele wieloosobowe to od rana do wieczora przemoc, terroryzowanie słabszych i mniej zdeprawowanych przez psychopatów-złoczyńców – i uniwersytet przestępczości. Gdzie bandyci nawzajem od rana do nocy wymieniają się doświadczeniami. Ponadto więzień wciągnięty w „życie” wieloosobowej celi nie ma ani sekundy czasu do zastanowienia się nad sobą. W pojedyńczej celi natomiast ma czas by się zastanowić – dlaczego tutaj jestem?

   Twardostoj wrzucił link do „forum wolnościowego”
   http://www.forumwolnosciowe.cba.pl/

   Zajrzałem tam i zdębiałem – w dziale „Dyskusje o akcjach i zrzeszeniach” żydowska Nowa prawica i żydowska UPR. A w dziele „Kongres Nowej Prawicy” promowanie żydowskiego proroka rozszabrowania majątku narodowego – JKM (Jarmułka, Kibuc, Menora).

   Jak widzę, ci dyskutanci z forum RW to tacy niedzielni „rodzimowiercy”. Na codzień zainfekowani żydo-kapitalizmem i rentownością więzień.
   Więzienia będą „rentowne” wtedy, gdy choć część więźniów po wyjściu na wolność nie wróci do przestępczego procederu.

   Pomysł rodzimowierczej/pogańskiej organizacji/partii politycznej nie jest z gruntu zły. Tyle, że żydo-media będą ją albo ignorować, albo – jeśli zacznie być poważniejszą siłą – zwalczać i oczerniać. Z tym musisz się liczyć.

   W Twoim programie brakuje mi (wymieniam sprawy dla mnie najważniejsze):

   – nacjonalizacji banków i przejęcia przez państwo emisji i kontroli pieniądza,
   – likwidacji złodziejskich giełd i tzw. papierów wartościowych,
   – radykalnego wzmocnienia lokalnych samorządów. To ludzie na dole powinni decydować o ich życiu codziennym, a nie Warszawa,
   – wystąpienia z bandyckiego NATO,
   – ponownegej nacjonalizacji wszystkiego, co zostało od 1989 roku rozszabrowane w ramach „prywatyzacji” – bez wypłaty jakichkolwiek „odszkodowań” właścicielom rozszabrowanego majątku narodowego,
   – postawienie przed trybunałami ludowmi wszystkich, którzy w procederze szabrowania Polski brali udzieł lub temu procederowi pomagali (choćby przez uchwalane w knessejmie ustawy).

   Natomiast zrezygnowałbym z punktu delegalizacji organizacji gejowskich. Stawiamy się w ten sposób w jednym szeregu z żydłactwem, które zwalcza gejostwo z pobudek ideologicznych.
   Nie se geje mają ich kluby, kawiarnie czy kina. Zabronione byłoby jedynie promowanie gejostwa jak czegoś fajnego, sympatycznego, normalnego i równoprawnego. Gej nie jest winien, że jest gejem. Nie chciał, aby jego popęd seksualny został niewłaściwie ukierunkowany. Dokąd nie obnosi się z jego gejostwem, niech se spokojnie żyje.
   Dodam, że sprawę gejów polityczna poprawność celowo nagłaśnia, aby katolaków zaciągać na barykady w obronie „moralności”. I to rzeczywiście działa! Nie dajmy się zaciągać na żydowskie barykady naszym wrogom. To my wyznaczamy pola bitew – a nie oni.

   Uwaga końcowa – prowadzenie blogu jest czasochłonne. Z tego powodu unikam angażowania się w dyskusje na forach. Niemniej gotów jestem na blogu wspierać inicjatywę powołania pogańskiej partii politycznej oraz gotów jestem pomagać Ci w tworzeniu programu – naturalnie jeśli będziesz sobie tego życzył. Ja sam z mojej strony nie zamierzam się narzucać.

   Polubienie

   • ps.

    Zapomniałem o najważniejszych postulatach:

    – państwowa opieka i ochrona słowiańskiej tradycji i kultury, połączona z usunięciem z pogańskich miejsc kultu żydłackich symboli religijnych. Np. rzymskiej szubienicy z Łysicy, trzech żydłackich krzyży z Góry Trygława w Kazimierzu Dolnym itp.
    – wyburzenie żydłackich kościołów w najważniejszych pogańskich miejscach kultu – zwłaszcza na Ślęży. Bezwarunkowo zaś wyburzenie tych żydłackich kościołów, które używane są raz-dwa razy do roku, a wybudowano je tylko po to, aby skatoliczyć pogańskie miejsca kultu.

    Polubienie

 34. Więzienie to ma być miejsce do którego nikt nie chce trafiać i do którego nikt nie chce wracać.
  Więzienie ma być niewygodne,brudne,śmierdzące itd itp
  Jedzenie ma być byle jakie,minimum biologiczne z zamian za pracę 12 h na dobę.

  Żadnych wygód, telewizorków,siłowni,basenów,bufetów,stołówek i innych głupot.
  Dzieci w Polsce chodzą głodne do szkoły a więźniowie jedzą lepiej niż większość uczciwie żyjących Polaków których na nic nie stać(ponieważ są uczciwi).

  Polubienie

 35. „- Dziś neopogaństwo jest nastawione na niszczenie chrześcijaństwa, katolicyzmu. Ci, którzy są jego przywódcami, sami nie są zadowoleni z własnego życia, dlatego przenoszą swoje kompleksy i brak wewnętrznego spokoju na innych. Przede wszystkim atakują chrześcijan, obwiniając ich za wiele rzeczy. Obserwujemy też silną tendencję do niszczenia wszystkiego, co katolickie.
  Kiedy analizujemy historię, możemy zauważyć, że ci XX-wieczni protagoniści, w osobach m.in. Hitlera czy Stalina, byli osobami psychicznie niezrównoważonymi, życiowo niespełnionymi, nieposiadającymi jakiegokolwiek życia duchowego, a więc ateistami w najgorszym wydaniu. Oni doprowadzili do ogromnych mordów, nieszczęść i tragedii XX-wiecznych. Zadaniem na dziś jest uwrażliwianie społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych, dojrzewających, poszukujących właściwych wzorców i modeli życia, ukazywanie im skrywanych pod powierzchnią postaw ateizmu, egocentryzmu, hedonizmu i ich konsekwencji dla ludzkości. Bo tak naprawdę człowiek jest powołany, aby głębiej konstytuować swoje własne życie, szukać spełnienia nie tylko w samym sobie, ale o wiele bardziej w relacji do Boga, która odzwierciedla wiarę człowieka.

  Za: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/neopoganstwo-karmi-sie-krwia-chrzescijan/

  „Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w minioną niedzielę przewodniczył Mszy św. podczas Święta Dziękczynienia w Warszawie.
  W homilii mówił, że ‚Demokracja bowiem nie oznacza władzy większości nad mniejszością, ale respektowanie prawa człowieka do należnej mu godności! Duchowa moc wiary kreuje historię, jednocząc naród, pomimo podziałów i rozłamów. Dostrzegamy dziś prądy ateistyczne, które promują kulturę śmierci, widoczną chociażby w aborcji czy eutanazji. Nie są one niczym nowym. Tego też uczy historia Polski. Mocarstwa imperialistyczne Rosja, Prusy i Austria nie zdołały pokonać wiary i Kościoła na tej ziemi. Nie udało się to również w dwudziestym wieku Hitlerowi i Stalinowi, którzy chcieli budować świat bez Boga, a w konsekwencji zgotowali Europie i światu ‚piekło na ziemi’. Także dziś, w dobie neopogaństwa i antyklerykalizmu, których przedstawiciele atakują Kościół i pasterzy Kościoła, Polska nie może ulec tym tendencjom i prądom.’ Ks. abp Gerhard Muller dodał, że ‚Aby zachować swą historyczną tożsamość (nasz kraj) musi przeciwstawić się ideologii materialistycznej! Musi kultywować swoją wierność historii, w którą wpisane jest wielkie dziedzictwo chrześcijaństwa!
  Ekonomia jest ważna, ale nie może ona być fundamentem wszystkiego. Materializm i egoistyczne samozadowolenie są błędną drogą do Europy i w Europie, drogą wiodącą ku przepaści. Europa może właściwie rozwijać się tylko wtedy, gdy wykorzysta swój duchowy potencjał. W swojej tysiącletniej historii Polska dochowała wierności chrześcijaństwu. Wiara w Trójjedynego Boga, w Jego miłość i Wcielenie, pozwalała zachować godność człowieka i jego wolność w Duchu Świętym. Jakżeż bogate jest doświadczenie bycia dziećmi Bożymi!’”.

  Za:
  http://www.radiomaryja.pl/kosciol/prefekt-kongregacji-nauki-wiary-z-wizyta-w-polsce/
  http://www.radiomaryja.pl/polecamy/europa-nie-zginie-poki-wierzymy/

  Komentarze (w nawiązaniu do pow. cytatów z artykułów):
  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/#comment-34900
  https://opolczykpl.wordpress.com/biblijne-korzenie-globalizmu-nwo/#comment-34906

  ps. Adolf Hitler jako dziecko uczęszczał do szkoły katolickiej (w byłym klasztorze) prowadzonej przez benedyktynów, zaś Stalin był adeptem seminarium duchownego (najpierw chodził do katolickiej szkoły podstawowej w Gori prowadzonej przez zakon Kapucynów a potem uczęszczał do kolegium jezuickiego).
  Zresztą, nawet Pol Pot był uczniem elitarnej (rygorystycznej) szkoły katolickiej (a później i mnichem buddyjskim).
  http://zakazanawiedza.wordpress.com/jezuici/

  http://niewiarygodne.pl/gid,12509427,img,12509482,kat,1017179,title,Neopoganskie-zrodla-ideologii-III-Rzeszy,galeriazdjecie.html
  Z komentarzy do pow. artykułu:

  „Jednym z najcięższych, powtarzających się co jakiś czas zarzutów wobec Pogaństwa jest to, jakoby pogaństwo legło u podstaw hitleryzmu. Niewątpliwie Hitler w swej polityce dopuszczał pewne elementy okultyzmu (a zapewne kilka osób z jego najbliższego otoczenia można wręcz uznać za fascynatów tegoż), ale chodziło tu głownie o te jego aspekty (nie koniecznie nawet związane choćby z mitologią nordycką czy nawet pogaństwem jako takim) mające zapewnić mu utrzymanie lub pogłębienie już posiadanej władzy (tudzież w opisany wyżej sposób uwiarygodnić jego polityczne aspiracje). Trudno tu jednak mówić o podstawach… Hitler dorastał w rodzinie katolickiej. Pomimo wyraźnej postawy antyklerykalnej, z spośród wyznań chrześcijańskich faworyzował protestantyzm (uznając go za najbardziej otwarty na reinterpretację). Co więcej, na potrzeby nazizmu został stworzony wręcz, specjalnie spreparowany system wierzeń oparty na terminologii chrześcijańskiej – tzw. ‚pozytywne chrześcijaństwo’. Kwestie religijne bowiem (niezależnie od rodzaju) Hitler traktował głównie w sposób instrumentalny, użyteczny dla swej polityki. Rząd III Rzeszy po prostu zwyczajnie wykorzystywał wszystko to, co we własnym mniemaniu mogło wspomóc ich dążenia do dominacji (jak np. podpisanie konkordatu z Kościołem Katolickim). To co nie przystawało do tych dążeń, lub też wyraźnie mogło im zaszkodzić, było bezwzględnie eliminowane – nie bez powodu w 1937 roku politycy z NSDAP podjęli kampanię przeciw wszystkim tzw. organizacjom okultystycznym, które mogły stać się zalążkiem opozycji wobec nazizmu.”

  http://pl.mitologia.wikia.com/wiki/Gungnir

  „Bardzo wycinkowe przedstawienie sprawy. Źródła tego obłędu były tak bogate, że trudno je przedstawić nawet w obszernej pracy. Naziści bez żenady włączali w swój obszar myślenia wszystko co współgrało z ich wizją i dlatego byli tak ‚przekonujący’. Wystarczy przeczytać chociażby opublikowany ostatnio ‚Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu’ Rosy Sali Rose, żeby zobaczyć czego tam nie było a jest też wiele dobrych starszych prac Georga Mossea np. ‚Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny Trzeciej Rzeszy’.”

  „Uważał się tylko i wyłącznie za Polaka – co często podkreślał. Wpiszcie w wyszukiwarki jego prawdziwe nazwisko: Fryderyk Niecki. Był Polakiem z Królewca ).” [o Nietzsche – przyp.]

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jasenovac_%28ob%C3%B3z_koncentracyjny%29

  Polubienie

  • Rodzimowierca:

   Ta zafajdana dżuma nie potrafi nic innego, niż łgać i pomawiać. Najbardziej lubią szumowiny w długich sukienkach wsadzać nas w towarzystwo Hitlera i Stalina. A w armii Hitlera kapelanów katolickich było jak psów. I jeszcze patron NSDAP to był ultrakatolik-krzyżowiec. Stalin zaś najpierw był jahwistą, później ateistą. Ale nigdy nie poganinem. Te wszarze wiedzą o tym, ale łganie i pomawianie to ich druga, a raczej pierwsza natura. Jahwizm zrodził się z oszustwa Szawła i kłamstw jewangelistów i taki załgany i oszukańczy zdechnie. Od nas zależy tylko – jak szybko go dobijemy.

   Dla mnie nie podlega najmniejszej wątpliwości, że tę nadjordańską dżumę należy tępić na każdym kroku. Bo inaczej ona nas wyniszczy.

   Polubienie

   • Krzyżują wszystko
    Po latach zaniedbywania władze Siedlec, ku uciesze lokalnej społeczności, postanowiły wyremontować niszczejący pomnik gen. Józefa Bema.
    Prace trwały rok, a ich efekt zaskoczył niemal wszystkich. Ze starego monumentu ostała się tylko mosiężna płaskorzeźba z wizerunkiem generała, którą tym razem zamiast – jak było pierwotnie – umieścić na kamieniu, zawieszono na katolickim krzyżu. Może w naszym kraju to nikogo nie dziwić, ale akurat gen. Józef Bem był gorącym wyznawcą… Allaha. Mamy więc po raz pierwszy w historii pomnik muzułmanina ukrzyżowanego po katolicku.
    Za: http://www.faktyimity.pl/News/ObjectId/3498/

    Sabat krzyżowców
    W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwszy Ogólnopolski Kongres Katolików „Stop Ateizacji”.
    Na to niezwykłe wydarzenie zaproszeni są wszyscy ci, którzy „nie chcą by wiarę coraz bardziej spychano na margines i czują się zranieni bezpardonowymi atakami na Kościół katolicki”. W trakcie spotkania religijni fanatycy będą debatować nad tym, jak usunąć z debaty publicznej inaczej myślących, „przywrócić Europie ducha” oraz rozwiązać problem „ateizmu jako celowego i zaplanowanego działania”. Kongres organizowany jest przez polityków PiS.
    Za: http://www.faktyimity.pl/News/ObjectId/3500/

    Polubienie

 36. Pingback: “Ruska” agentura w Polin « Grypa666's Blog

 37. Fragm. ważnego komentarza Malwy „Joanny” z blogu CB nt. wywiadu ze Zbigniewem Mikołejko (z linkiem do niego, na końcu):
  „Artykuł w zasadzie dla nas obraźliwy – bogate duchowo chrześcijaństwo kontra płytkie, kiczowate “pogaństwo”.
  Ale w tym przypadku to może i lepiej 😉 bo zyskujemy stuprocentową pewność, że to chrześcijanin a nie jakiś ateista, czy inny “poganin” formułuje wnioski o żywym wciąż “pogaństwie”, jedynie przykrytym płaszczykiem gwałtownie i brutalnie narzuconej obcej wiary 🙂
  Co by sam na ten temat nie myślał – prawda odłącza się od plewek jego subiektywnej oceny i żyje w tym artykule własnym życiem :)”
  http://wiadomosci.onet.pl/religia/katolicyzm-topnieje-poganstwo-tezeje/0h4r8

  Polubienie

  • Wciąż nie pojmuję, jak można Adama Mickiewicza, piewcę żydowskiej wiary, żydowskich bożków i żydówki Miriam nazywać „Strażnikiem Przyrodzonej Wiary Słowian”. On elementy słowiańskie zanieczyszczał i plugawił żydowską nadbudową i interpretacją. Stworzył w ten sposób synkretyk żydłacko-słowiański, w którym jego umiłowaną nadjordańską dżumę upiększał ornamentyką słowiańską.

   Interpretacja Zbigniewa Mikołejko dot. Mickiewicza jest naciągana i fałszywa. Mickiewicz był czcicielem żydówki Miriam, a w Reducie Ordona i żydowskiego ludobójcy Jahwe:

   „Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze!
   Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze,
   Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona
   Obleją, jak Moskale redutę Ordona”

   O despotyźmie i dumie szalonej Watykanu i papieży na przestrzeni wielu wieków ten żydłak nie wspomniał ani słowem. I nie potępiał ich.

   Inwokacja do żydówki Miriam w Panu Tadeuszu jest faktem oczywistym. Natomiast opisy „pagórków leśnych”, „łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych” i „pól malowanych zbożem rozmaitem” nie mają nic wspólnego z pogaństwem!

   Jest taka żydłacka pieśń kościelno-maryjna:

   „Chwalcie łąki umajone,
   Góry, doliny zielone.
   Chwalcie, cieniste gaiki,
   Źródła i kręte strumyki!

   Co igra z morza falami,
   W powietrzu buja skrzydłami,
   Chwalcie z nami Panią Świata,
   Jej dłoń nasza wieniec splata.

   Ona dzieł Boskich korona,
   Nad Anioły wywyższona;
   Choć jest Panią nieba, ziemi,
   Nie gardzi dary naszymi.

   Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
   Ptaszęta słodkim kwileniem,
   I co czuje, i co żyje,
   Niech z nami sławi Maryję!”

   Dla żydłactwa pagórki leśne, łąki zielone, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnione i pola malowane zbożem rozmaitem to nic innego jak „dzieło stworzenia” żydowskiego ludobójcy Jahwe, stworzone po to, aby tego ludobójcę – i przy okazji żydówkę Miriam – sławić i wychwalać „pod niebiosa”. Dla żydłactwa Przyroda nigdy nie będzie Matką Naturą, Matką Ziemią. Jest tworem Jahwe, nad którym „króluje” rzekomo „pani nieba, ziemi” – żydówka Miriam. Czczona przez Mickiewicza.
   Nie można być jednocześnie piewcą Słowiańszczyzny i miłośnikiem żydo-katolicyzmu, który Słowiańszczyznę tępił i zwalczał. Bo w efekcie jest się schizofrenikiem i hipokrytą.

   Pomijam już ewidentne żydofilstwo Mickiewicza. Jego obraz Jankiela, który „Polskę jak ojczyznę kochał” wżarł się w umysły pokoleń Polaków. O szkodliwości wielu z tych przybłędów, o ich żerowaniu na Polsce, o ich nienawiści do Polski i Polaków Mickiewicz nie wspomiał ani razu.

   Polubienie

   • Ooo, bardzo fajnie. Mam rozumieć, że na mnie doniesiono? 😀 Trafiłam już na Twoją czarną listę?

    To by był dopiero wyszczerz losu, biorąc pod uwagę, jak chłodny jest mój stosunek do Mickiewicza. Cóż, bywa i tak.

    Wyjaśniam, bo widzę, że nie wszyscy zrozumieli powód zacytowania przeze mnie fragmentu tego artykułu.

    Otóż uważam, że jest szalenie ciekawym zjawiskiem krytyka A.M. ze strony katolika. I to za co? Za treści „pogańskie“! Domniemane, czy nie, w tej chwili mniejsza o to. Grunt, że tak, jak do tej pory zdawał się on być pupilkiem katolików, tak teraz coś zaczęło w tej miłości zgrzytać. Jeżeli sami głośno zaczynają kwękać, że z Mickiewicza nie taki super katolik, za jakiego chcieliby go uważać, to chyba warto się sprawie przyglądać.

    Mickiewicza nie lubię z kilku powodów, jeszcze bardziej znielubiłam go po lekturze książki pani Salamon, poleconej właśnie przez p. Białczyńskiego, ale też nie mogę powiedzieć, żebym wszystko o nim wiedziała. Biorę pod uwagę własny margines błędu. I tak, jak nigdy – przenigdy – nie przebaczę mu krzywd wyrządzonych Słowackiemu, tak inne moje poglądy, odnośnie tego człowieka mogłabym poddać weryfikacji, jeżeli wyjdą na jaw nieznane mi wcześniej okoliczności. Nie zakładam tego, ale i nie wykluczam.

    Polubienie

    • Droga Malwo,

     Słowianin często wrzuca u mnie ciekawostki znalezione w internecie. Przez co niekoniecznie „donosi” 😀 , a autorzy wypowiedzi przez niego wklejanych nie trafiają automatycznie na „czarną listę”. Ty na niej nie znajdziesz się nigdy.

     To że co niektórzy żydo-katolicy „kwękają” na Mickiewicza spowodowane jest tym, że ich ukochaną nadjordańską dżumę „zanieczyczczał” elementami pogańskimi. I to właśnie żydłactwu śmierdzi. Niemniej wyrządził on naszej słowiańskiej tożsamości ogromne szkody jego „mesjanizmem” i kultem żydówki Miriam. A także jego ohydnym mottem „Tylko pod krzyżem tylko pod tym znakiem Polska jest Polską a Polak Polakiem”. Poprawniej byłoby – To pod rzymską szubienicą, to pod tym żydłackim znakiem Polska jest Judeo-Galileą a Polak żydłakiem.

     Dodatkowe niegodziwe występki Mickiewicza to choćby Słowacki…

     Mnie po prostu zirytowało kolejny raz przerabianie Mickiewicza na „Strażnika Przyrodzonej Wiary Słowian” jak i naciągana i nieprawdziwa ocena jego „pogańskich” rzekomo opisów Natury i Przyrody. Wszak żydłactwo też je chwali – jako dzieła plugawego Jahwe.
     Które mamy czynić sobie poddane…

     Polubienie

     • No dobra, poniosło mnie.
      Babska niemoc, trzydniowa migrena, słomiane wdowieństwo na kolejne dwa miesiące i jeszcze zaraz się dowiem, że zostałam pierwszym adwokatem A.M. w sieci 😉 To taka kropla, co przelewa czarę 😉
      Swoją drogą ostatnimi czasy nie lubię Twoich z C.B. dyskusji. Jak się jedno z drugim zmiesza, powstaje nie drink, ale mieszanka wybuchowa. Może to dobrze, może nie. Ale nie chciałabym, żeby jakikolwiek mój komentarz stał się iskrą zapalną dla takiej eksplozji. Obu Was lubię i szanuję, zwyczajnie nie wybaczyłabym sobie, jakby przez jakieś moje słowa miało dojść między Wami do tarcia. To chyba mnie dzisiaj ubodło najbardziej. Nie chcę być przyczyną takich sytuacji.

      Polubienie

      • Malwa:

       „Swoją drogą ostatnimi czasy nie lubię Twoich z C.B. dyskusji.”

       Ja też ich nie cierpię – ale taki już los publicysty. Nie byłbym sobą, gdybym milczał czytając coś, z czym ostro się nie zgadzam.

       „Ale nie chciałabym, żeby jakikolwiek mój komentarz stał się iskrą zapalną dla takiej eksplozji.”

       Zapewniam Ciebie, że to nie Twój komentarz był przyczyną „eksplozji”. Przyczynił się do niej tytuł wpisu u CB oraz komentarz profesora Mikołejki.

       „…zwyczajnie nie wybaczyłabym sobie, jakby przez jakieś moje słowa miało dojść między Wami do tarcia. To chyba mnie dzisiaj ubodło najbardziej. Nie chcę być przyczyną takich sytuacji.”

       Malwa, już wcześniej dochodziło pomiędzy mną a CB do ostrych wymian zdań, zwłaszcza po tym, jak on poparł haniebną zdradę i kolaborację z jahwistami przez „Niklota”. Widzisz – dokąd on pisze o Słowiańszczyźnie wspieram i propaguję to co robi. Ale gdy sieje on dezinformacje i uprawia szkodliwą propagandę polityczną – nie mogę milczeć. Już kilka poważnych osób pytało mnie, czy nie uważam go za świadomego dezinformatora czy wręcz za agenta wpływu. Nie dopuszczam tej myśli do siebie i uważam go po prostu za człowieka zdezorientowanego i zaślepionego. Zwłaszcza jego chorobliwa rusofobia jest niezwykle szkodliwa. Przecież tylko ślepy nie dostrzega, komu zależy na szczuciu nas na Rosję i Rosjan. Gołym okiem widać, że zależy na tym „starszym i młodszym braciom” w żydowskiej wierze. A CB jak ich nieświadoma marionetka robi to, co jest na rękę naszym okupantom.

       Na takie coś po prostu nie mogę milczeć. Boli mnie to – ale milczeć nie będę.

       Popatrz zresztą Malwa tutaj – posłuchaj wypowiedź Sławka Zakrzewskiego (ok 53 min 30 sek). I choć Zakrzewski to zaślepiony jahwista, w tej akurat sprawie ma 100 % racji.

       A do CB takie oczywiste sprawy nie docierają.

       Podejrzewam, a raczej jestem tego pewien, że CB tak bardzo lubi Mickiewicza, gdyż „wieszcz” był równie chorobliwym i zaślepionym rusofobem jak on sam!

       https://opolczykpl.wordpress.com/2013/09/20/historie-pisza-zwyciezcy/#comment-50255

       http://thot.neon24.pl/post/67307,adam-mickiewicz-czego-polakom-nie-wolno-wiedziec

       http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/01/16/uwagi-mg-do-artykulu-%E2%80%9Eadam-mickiewicz-karol-wojtyla-jakub-frank/

       Admin

       Polubienie

 38. Nowe kwiatki pana profesora
  http://wiadomosci.onet.pl/religia/katolicyzm-topnieje-poganstwo-tezeje/0h4r8
  http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/katolicyzm-topnieje-poganstwo-tezeje-rozmowa-prof-zbigniewem-mikolejka

  > zalew tych w istocie pogańskich praktyk szerzonych przez duchownych katolickich znajduje rzesze odbiorców, do których przemawia to, co proste, zmysłowe i kolorowe, a nie to, co trudne, wymagające wysiłku intelektualnego.

  Pragnę przypomnieć, że to chrześcijaństwo zdobyło swą popularność (i zbudowało swój uniwersalizm) na prostych, nie wymagających wysiłku intelektualnego przesłaniach kierowanych do niewolników, biednych, chorych i niewykształconych. Cała wielka filozofia antycznej Grecji czy Rzymu powstała natomiast w okresie pogaństwa. Krk większość z tego zniszczył, a to co pozostało zaadaptował nadając temu własną symbolikę (przez wiele wieków sam z siebie nie stworzył żądnej nowej, oryginalnej filozofii).* Rozumiem, że autorowi tych słów chodzi zapewne o tzw. „ludowe pogaństwo” ale jednakowoż wypadałoby to wcześniej wyraźnie doprecyzować.
  Z jednaj strony p. prof. Zbigniew Mikołejko zdaje się doskonale rozumieć jakie mechanizmy stosował i nadal stosuje katolicyzm, a z drugiej strony zdaje się ulegać potocznej wizji „pogaństwa”, kreowanej poniekąd sztucznie przez ten sam Krk. Zresztą o tym, że o tzw. pogaństwie pan profesor nie ma dostatecznej wiedzy można się było zorientować już choćby po tym materiale:

  Polubienie

  • Pan profesor sypie w tym artykule kwiatkami jak dziewczynka na procesji.

   I byłoby to jego majaczenie czymś naprawdę dla nas obraźliwym, gdyby w ferworze zapalczywego gromienia owego pogaństwa, nie zarysował niechcący dość śmiesznego obrazu KK, jako bezsensownego kolażu rodzimej kultury (niestety okrojonej z duchowości) z obcą, zupełnie dla ludzi niezrozumiałą wiarą.

   Z tego wszystkiego wyszło mu, że procent chrześcijaństwa w KK jest znikomy, reszta to albo (wyprane z głębi) pogaństwo, albo skłonność ludzi do tworzenia rytuałów (podświadomie) nawiązujących do pogańskich praktyk.

   Ponadto biedny rozmajaczony pan profesor zdaje sobie sprawę z tego, że ten sztuczny poTWÓR nie pociągnie już długo. Dlaczego? Bo gdyby chcieć odrzucić wszystko, co w nim jest nawiązaniem do rodzimej tradycji, kultury i wiary, zostałyby im post, leżenie krzyżem, strach przed apokalipsą i piekłem i szabas. Taka religia nie miałaby u nas żadnych szans, nikt by jej nie zaakceptował.

   Dlatego ten artykuł mimo wszystko bardzo mi się podoba. Dobitnie świadczy o tym, że do katolików zaczyna docierać, na jakich fundamentach stoi ten ich „gmach wiary”.

   Polubienie

 39. Pingback: Nasi sąsiedzi wschodni « Grypa666's Blog

 40. Instynkt samozachowawczy, samozachowanie, przetrwanie… Powiedz głąbie jak ciota ma się samozachować jeśli odczuwa obrzydzenie na samą myśl o kontaktach cielesnych z kobietami i od nich stroni?

  Masz tu wyciąg z protokołow mówiący o instynkcie. Nie zwierzęcym, tak jak by chciał psychopatyczny autor czy autorzy protokołow, ale ludzkim instynkcie.

  http://www.zbawienie.com/pms.htm

  „§ 12. Naród wybrany

  W tej różnicy co do zdolności myślenia dają się łatwo upatrzeć cechy człowieczeństwa, oraz tego, że jesteśmy narodem wybranym. To odróżnia nasz umysł od instynktownego zwierzęcego umysłu gojów, którzy widzą, lecz niezdolni przewidzieć lub dokonać wynalazku (z wyjątkiem wynalazków materialnych). Z powyższego jasne się staje, że natura sama przeznaczyła dla nas kierownictwo i rządy świata.”

  „§ 5. Zadanie wybrańca Bożego

  Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił rządzonych przez instynkt, nie zaś przez rozum, przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maską wolności i prawa. Zburzyły one cały porządek społeczny, by na nim wznieść tron króla żydowskiego, lecz rola ich się skończy z chwilą, kiedy on obejmie władzę. Wówczas trzeba będzie je znieść z jego drogi na której nawet pyłek nie powinien pozostać.”

  „§ 9. Nieskazitelność powierzchowności moralnej króla żydowskiego

  Król żydowski nie może ulegać władzy swych namiętności, a zwłaszcza – lubieżności. Żadna z właściwości jego charakteru nie może pozwolić na panowanie instynktów zwierzęcych nad umysłem. Lubieżność najwięcej osłabia zdolności umysłowe i zaciemnia jasność poglądów, zwracając myśli w kierunku najgorszej, zwierzęcej strony działań ludzkich.”

  Nie słyszałeś palancie o wrodzonych przypadkach homoseksualizmu?
  Debil z ciebie jest i tyle.


  Podpis,

  przede wszystkim, prymitywny typie, jeśli kogoś wyzywasz od „głąbów”, „palantów” i „debili” to przynajmniej chamie ordynarny napisz – do kogo to pijesz. Choć wszystkie te określenia pasują jak ulał przede wszystkim do ciebie.

  Popęd seksualny jest tylko częścią instynktu samozachowawczego. „Cioty” mają go także, tyle że zboczony – niewłaściwie ukierunkowany. Natomiast strach w obliczu śmiertelnego zagrożenia cioty odczuwają identycznie jak nie-cioty.

  I nie powołuj się na „wyciąg z protokołów”. Bełkot rasistów-szowinistów nie jest dla mnie miarodajny. Nie wszystko głąbie palancie debilu co jest napisane – jest prawdą. Jeśli na psim gównie na trawniku ktoś umieści kartkę – „czekolada” – nie oznacza to, że gówno jest czekoladą.

  Ten bełkot rasistów żydowskich jest tylko bełkotem. I tylko głąb, palant i debil bierze to na poważne.

  Także tylko głąb, palant i debil bierze na poważne stronę „zbawienie.com”. To są kompletnie odmóżdżeni jahwiści – bardziej fundamentalni niż świadkowie Jehowy. To obrzezane na umysłach oszołomstwo propaguje np. geocentryzm
  http://www.zbawienie.com/geocentryzm.htm
  będący skrajną postacią antropocentryzmu – Ziemia jest pępkiem wszechświata, Słońce krąży dookoła niej (pewnie cała galaktyka też) – a na Ziemi najwyżniejszy jest człowiek – stworzony rzekomo na obraz i podobieństwo żydowskiego Jahwe ludobójcy. Choć jeśli idzie o ludobójcze zapędy homosapiensa to faktycznie przypomina on pod tym względem żydowskiego psychopatę Jahwe.
  https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni-2/
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/05/30/chrzescijanskie-wartosci-ludobojstwo-i-hipokryzja/

  Co do „wrodzonych przypadków homoseksualizmu” – tylko głąb, palant i debil może bredzić o czymś takim. Do dzisiaj nie jest wiadome, jak dochodzi do zboczonego ukierunkowania popędu seksualnego u pewnego odsetka populacji. Choć najbardziej prawdopodobna jest hipoteza o błędach w okresie podatności wpajania obrazu przyszłego partnera seksualnego.

  U zwierząt badacze wykryli okres podatności na tzw. wpajanie obrazu przyszłego partnera seksualnego. Podobnie jest u ludzi. Tyle tylko, że ten proces nie jest nadal jeszcze u ludzi dostatecznie zbadany. Wpajanie przebiega na poziomie podświadomości i ma charakter zarówno pozytywny jak i negatywny. A więc: jak będzie wyglądał i jak nie będzie wyglądał w przyszłości partner seksualny. Jeśli w tym okresie np. w otoczeniu małego chłopczyka przeważają kobiety (matka, niańka, starsze siostry, ciocie, babcia), może w jego podświadomości pod wpływem tych kobiet zapisany zostać obraz – jak nie będzie wyglądał w przyszłości mój partner seksualny. Dziesięć lat później chłopak z przerażeniem stwierdza, że podniecają go inni chłopcy, a nie dziewczęta.

  „Wrodzony homoseksualizm” to brednia.

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.