W obronie prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków cd.

.
Komentarz jaki napisał pod poprzednim wpisem  „tenhi” wymaga obszernej odpowiedzi. Oto rzeczony komentarz:

„Wywiad z prof. Jasiewiczem ciekawy, aczkolwiek przedostatnie zdanie dość niepokojące, dla przypomnienia: “Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki.” Otóż krk zapracował sobie i to całkiem nieźle (nieświadomie raczej, choć kto wie ilu przechrzczonych żydów uwiło sobie ciepłe gniazdka na łonie kościoła:)), mianowicie kościół wpłynął na zakaz nabywania ziemi i trudnienia się przez żydów rzemiosłem co było główną przyczyną wzrostu potęgi żydów dzięki handlowi i obrocie pieniądzem, jak również przyczyniło się do znacznej izolacji żydów w społeczeństwach zachodnich (inna sprawa, że z punktu widzenia ich religii taka izolacja była na rękę). Ciekaw jestem też czy prof. Jasiewicz przez zwykłą nieuwagę nie podał w jaki sposób owi żydzi zapracowali sobie na holokaust. Być może zbyt paranoicznie podchodzę do pewnych spraw, ale w kraju w którym prowokacje i manipulacje dziennikarskie są na porządku dziennym takie zdania, bez choćby próby uzasadnienia wydają się być darmową amunicją dla zagranicznych polakożerców chcących pogorszyć wizerunek Polski nie mówiąc już o krajowych gnidach, które podłapią każdą okazję do wyprodukowania kolejnego tematu zastępczego.”

A więc – czy na holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów (krk rozpatrzymy później oddzielnie).

Najpierw jednak z innej beczki..

Już zarezerwowanie terminu „holokaust” pisanego z dużej litery przez propagandę żydowską wyłącznie dla Żydów jest uzurpacją. II wojna to były holokausty wielu nacji. A Żydzi nie byli nacją najbardziej poszkodowanąi. Nie ponieśli też największych strat ani w ilości bezwzględnej, ani procentowo (Romów procentowo wymordowano przynajmniej tyle samo – ich było łatwiej „identyfikować”).
W czasie gdy w III Rzeszy nadal jeszcze istniały legalne obozy szkoleniowe dla syjonistów, w Polsce po 1 września 1939 zaczęto w sposób metodyczny i planowy mordowanie polskiej elity. Był to ewidentny holokaust elity polskiego narodu.
Realizowała go III Rzesza w ramach tzw. „Intelligenzaktion” będącej częścią zbrodniczego planu Generalplan Ost.

W czasie, gdy otwierano dla Polaków obóz w Auschwitz (1940) syjonistyczne obozy szkoleniowe nadal istniały na terenie III Rzeszy.

I już w tym miejscu zapytam „prowokacyjnie” – co zrobili Żydzi, aby ratować Polaków? Np. ci syjoniści z obozów szkoleniowych wspieranych przez III Rzeszę? A co zrobili dla mordowanych Polaków bogaci Żydzi z USA, Wlk. Brytanii, Szwajcarii? I co zrobili dla Polaków Żydzi z Wehrmachtu czy z NKWD? Poza tym, że ci ostatni mordowali Polaków i za „pierwszego” sowieta po 17 września,  i po 1944 roku. Ich największym zbrodniczym jednostkowym wyczynem był Katyń.

Podstępnie i oszukańczo pytają często żydowscy propagandyści – co Polacy zrobili dla ratowania Żydów? A tymczasem Polacy nie byli w stanie ratować milionów swoich rodaków. Sami byli zwierzyną łowną, ginęli rozstrzeliwani na ulicach, wieszani w masowych egzekucjach, w obozach koncentracyjnych, w katowniach Gestapo. Polacy sami byli wyjęci spod prawa i ginęli podczas tej okupacji milionami. Ntomiast żydowscy propagandyści zachowują się tak, jakby Polacy podczas okupacji mieli cokolwiek w okupowanym kraju do powiedzenia i jakby mieli szansę na ratowanie Żydów – ale tego nie robili – no bo byli „antysemitami”. O tysiącach uratowanych Żydów i o tysiącach Polaków zamordowanych za ukrywanie Żydów żydowscy propagandyści na ogół milczą.

Tym bardziej milczą o tym, że Żydom na Zachodzie i w Palestynie wiadome było o losie ich pobratymców. I co – pomogli im? Ani palcem nie ruszyli w obronie swoich pobratymców. A dzisiaj Polakom żydowscy propagandyści  zarzucają – nie zrobiliście nic, aby Żydów ratować.
A Polacy to robili!

„Polska była jedynym krajem w okupowanej Europie, w którym Niemcy wprowadzili najokrutniejszy sposób karania za jakąkolwiek pomoc Żydom. Według okupacyjnego prawa, za „zbrodnie wykroczenia przeciwko dziełu niemieckiej odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie”, mordowano całe polskie rodziny, które tej pomocy udzielały.”

Polacy życiem płacili za pomoc Żydom. Przy czym ginęli niejednokrotnie dlatego, że zadenuncjonowali ich u Niemców Żydzi.

Po tym wprowadzeniu wracam do tematu: czy na holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów?

W tym miejscu pamiętać należy o kilku sprawach. Np. o tym, że okrzyczane przez żydowską propagandę jako kłamstwa i insynuacje pod adresem Żydów mordy rytualne dokonywane przez nich na nie-żydach są faktem.
Żydowski historyk przyznaje: „rytualne mordy” to prawda – tzn. żydowskie rytualne składanie ofiar i kanibalizm ‘gojowskich’ dzieci.

Kolejna kwestia (cytat):

„W 1848 r. mówiono o wychowanku żydowskiego getta we Frankfurcie Nathanie Rothschildzie (1777-1836): „Właściciel bezgranicznych bogactw chełpi się tym, że decyduje dziś o wojnie i pokoju na świecie, a pozycja poszczególnych krajów zależy od jego jednego skinienia. Koresponduje z niezliczoną liczbą osób, a do swej dyspozycji ma więcej kurierów niż którykolwiek książę lub monarcha. Ma na swoim żołdzie licznych ministrów. Potężny i posiadający wpływy w gabinetach rządowych na kontynencie, chce także przejąć kontrolę nad naszym rządem”.

A sam Nathan Rothschild powiedział:

„Żadna intryga nie osłabi N.[athana] M.[eyera] Rothschilda, który ma pieniądze, potęgę i władzę […]. Król pruski, książę Hardenberg i minister [Skarbu Christian] Rother powinni być wdzięczni Rothschildowi, który posyła im tak wiele pieniędzy [i] udziela Prusom tak dużej pożyczki”. oraz: „Nie dbam o to jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja”.

Następny „klocek” układanki… Biograf Rothschildów, Marcus Ravage napisał  (1929 r.) – cytuję:

„(…)Wy nawet nie zaczęliście oceniać głębi naszej winy.  Jesteśmy intruzami. Jesteśmy burzycielami. Jesteśmy wywrotowcami. Opanowaliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze cele i spowodowaliśmy w tym spustoszenie. Byliśmy u źródła nie tylko Wielkiej Wojny (I wojny światowej przyp. AS) ale u źródła prawie wszystkich waszych wojen. Nie tylko rewolucji rosyjskiej ale prawie każdej z głównych rewolucji w waszej historii. Wnieśliśmy niezgodę,  zamieszanie i frustracje w wasze personalne i publiczne życie. W dalszym ciągu to czynimy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak jeszcze długo będziemy to czynić.”

Dorzucę jeszcze garść cytatów o Żydach:

Tacyt, najwybitniejszy historyk starożytnego Rzymu: „Między sobą są niezachwianie uczciwi i zawsze gotowi okazać współczucie, resztę ludzkości poczytują jednak za znienawidzonych wrogów”.

Cycero: „Żydzi należą do sił ciemności i zła. Wiadomo, jak liczna jest ich klika, jak się popierają i jaki wpływ wywierają. Jest to naród łobuzów i oszustów”.

 Seneka: „Obyczaje tej najbardziej zbrodniczej nacji osiągnęły takie wpływy, że dosiegają wszelkich krajów.
Jezus Chrystus: Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma”.

Voltaire: „Dlaczego Żydzi są znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw. Naród żydowski ośmiela się ujawniać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich innych narodów”.

Denis Diderot: „Ty zły i brutalny narodzie, podły i wulgarny ludzie, niewolnicy godni jarzma… Idźcie, weźcie swoje księgi i odejdźcie!”

 Maria Teresa: „Nie znam gorszej zarazy dla państwa od narodu, który poprzez oszustwa doprowadził lud do stanu żebraczego”.

Johann Wolfgang von Goethe: „Naród żydowski nigdy nie był wiele wart… Mało posiada cech szlachetnych, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów”.

Franciszek Liszt: „Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, pośród których mieszkają dziś Żydzi, będą musiały stanąć przed problemem całkowitego ich wypędzenia – problemem życia i śmierci, zdrowia lub chronicznej choroby, pokojowej egzystencji albo nieustających niepokojów społecznych”.

Geroge Washington: „Oni [Żydzi] działają przeciwko nam skuteczniej, niż armie wroga… Należy żałować, iż każdy stan, dawno temu, nie przegonił ich jako dżumę społeczną i najwiekszych wrogów szczęścia dla Ameryki”.

Helmut von Moltke: „Żydzi zawsze i wszędzie tworzą państwo w państwie, a w Polsce stali się głęboko jątrzącą raną na ciele tego pieknego kraju”.

Benjamin Franklin: „W jakimkolwiek kraju by się osiedlili w większej liczbie, Żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę, na jakiej oparty jest kraj”.

George Sand: „Żydzi bogactwo zawdzięczają swej prymitywnej chciwości. Ze swym hardym sercem w stosunku do innych ras chcą uczynić siebie królami świata”.

 Ryszard Wagner: „Żydzi zdobyli wpływn na nasze życie umysłowe, co objawia się w załamaniu i sfałszowaniu naszych najwyższych tendencji kulturowych”.

 Jan Matejko: „Wy hebrajczycy, żyjąc w naszym kraju od wieków, nie poczuwacie się do szlachetniejszych dla kraju uczynków, wynoście się!”

Otto von Bismarck: „Bezmyślność charakteru polskiego pod względem dóbr doczesnych czyniła zawsze z Polski eldorado dla Żydów”.

Wilhelm II: „Żyd nie może być prawdziwym patriotą. On jest jak złośliwy owad. Trzeba go trzymać z dala od miejsc, gdzie może czynić szkody. Nawet za pomocą pogromów”.

Roman Dmowski: „Antysemityzm to prostest przeciw potędze Żydów i ich zabójczemu wpływowi na społeczeństwo europejskie”.

Charles Lindberg: „Irytują nas bardzo wpływy żydowskie na kino, prasę i radio”.

Norman Davies: „Wśród kolaborantów i donosicieli, jak i personelu sowieckich sił bezpieczeństwa, był szokująco wysoki procent Żydów”.

Jan Dantyszek (Błędy talmudowe, 1520 r.): „Naród Żydów jest gruby, bez wszelkiej ludzkości. Pełen wszelkiej rozpusty, także i wściekłości. Trwa w nim upór niezmierny, naród to zdradliwy. Pusty pochlebiający, czołem nie wstydliwy. Wszędzie stroi zasadzki, jednak nierozumny, omylny i zwodzący, obmierzły i dumny”. 

Giordano Bruno: „Żydzi są rasą działającą na podobieństwo dżumy i cholery, rasą dla ogółu tak niebezpieczną, że zasłużyła na wytępienie zanim się jeszcze zrodziła. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych z podłych i najbrudniejszych z brudnych”.

Wolter: „Mały narodek żydowski ośmiela się okazywać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich ludów, jest zawsze zabobonny, zawsze pożądliwy cudzych dóbr, czołobitny w nieszczęściu, a zuchwały w szczęściu”.

Immanuel Kant: „[Żydzi są] narodem lichwiarzy … oszukującym ludzi wśród których znaleźli schronienie … Stworzyli slogan: „Niech kupujący ma się na baczności” – swą najważniejszą zasadą prowadzenia z nami interesów”, „Żyjący pomiędzy nimi Żydzi dzięki swemu lichwiarskiemu duchowi, od najdawniejszych czasów w nich tkwiącemu, stali się najsłynniejszymi oszustami i sobie tylko  samym tę świadomą famę oszustw zawdzięczają. Zdawało by się trudnym do pojęcia, iż może istnieć naród składający się z samych kupców, którzy wciskając się pomiędzy inne narody, nie myśli o pozyskiwaniu wśród nich czci obywatelskiej, ale jedynie jak dany naród nieżydowski obłupić, wyzyskać a nie stracić nic z pozyskanych praw obywatelskich”.

Edward Gibbon: „Od rządów Nerona do Antoninusa Piusa, Żydzi okazywali ogromne zniecierpliwienie rzymskimi rządami, które wciąż wybuchało w postaci najwścieklejszych rzezi i powstań. Jesteśmy wstrząśnięci w naszym człowieczeństwie szczegółowym wyliczaniem przerażających okrucieństw, jakie popełnili w miastach Egiptu, Cypru i Cyreny, które zamieszkiwali, żyjąc w fałszywej przyjaźni z niczego nie podejrzewającymi autochtonami”.

Stanisław Staszic: „Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, która zaraża powietrze zgnilizną, roznosi próżniaczego ducha swych ojców, wśród pracowitego ludu utrzymać się nie może i tam tylko się gnieździ i mnoży, gdzie próżniactwo ma ochronę” („Przestroga dla Polski”, 1770 r.), „Żydzi byli zarazą wewnątrz, zarazą ciągle polityczne ciało słabiącą i niedzniącą. Chociażby nawet to ciało nie było podzielone, chociażby po podziale zjednoczone zostało, przecież z tą wewnętrzną skazą nigdy nie nabierze właściwych sobie sił, ani czerstwości, musi być zawsze tylko słabe, wynędzniałe i nikczemne” („O przyczynach szkodliwości Żydów”, 1816 r.)

Johann Gottlieb Fichte:  „Prawie we wszystkich krajach europejskich rozszerza się potężne wrogie państwo, które wojuje stale z innymi państwami i uciska okrutnie obywateli. Państwem tym jest żydostwo”.

Napoleon Bonaparte: „Państwo nie może na to spokojnie patrzeć, gdy naród godny pogardy, niszczy dwa departamenty Francji. Musimy uważać Żydów nie tylko za odmienną sektę, lecz traktować ich wprost jako osobny naród. Byłoby to zanadto wielkim upokorzeniem dla ludu francuskiego, gdyby się miał dostać pod rządy najniższego ze wszystkich plemion. Żydzi są rozbójnikami naszych czasów, istnymi krukami. Może by nie było źle przenieść ich z prowincji pogranicznych i rozpędzić po całym kraju; można by im także wytrącić z rąk handel, w którym się lichwą zniesławiają” (z wystąpienia w Radzie Państwa, 6 kwietnia 1806 r.), „Niedawno dopiero minął ten czas, w którym rząd widział się zmuszonym położyć tamę działalności czynnej tej nieużytecznej dla francuskiej społeczności kasty żydowskiej która byłaby doszła do zupełnego zawładnięcia majątkami i nieruchomościami całych departamentów przez wzrastającą co godzina potęgę swą pieniężną środkami lichwy i z niej wypływających zastawów hypotecznych. Celem więc naszym będzie zniszczyć skłonności żydowskiej ludności, a przynajmniej wykorzenić o ile się tylko da tę niepohamowaną chęć do zatrudnień, szkodliwych nie tylko dla Francyi, ale dla całego świata, dla wszystkich krajów, dla cywilizacyi i dla porządków społecznego życia”,  „Nie możemy skończyć pod rządami najlichszego z narodów. Żydzi to główni rabusie doby współczesnej, to sępy ludzkości.”

.
Karol Marks – Żyd: „Jaka jest świecka podstawa żydostwa? Praktyczna potrzeba, własna korzyść. Jaki jest świecki kult Żyda? Handel. Jaki jest jego świecki bóg? Pieniądz.[…] Pieniądz jest tym zazdrosnym bogiem Izraela, wobec którego żaden inny bóg ostać się nie może”. „Tak więc za plecami każdego tyrana odnajdujemy Żyda, jak za papieżem jezuitę. Naprawdę marzenia uciskających byłyby bez nadziei, a praktyczna możliwość wojny poza kwestią, gdyby nie było armii jezuitów duszących myśl i garstki Żydów rabujących kieszenie”; był zdecydowanym przeciwnikiem ruchu syjonistycznego i utworzenia państwa żydowskiego; powszechnie znany jest jego negatywny stosunek do pieniądza”.

Werner Sombart: Żydzi byli „od najdawniejszych czasów osamotnioną, i dlatego oddzieloną i odseparowaną grupą. Wszystkie narody były wstrząśnięte ich nienawiścią do innych”, „Stany Zjednoczone za lat pięćdziesiąt lub sto […] Żydzi naturalnie będą zajmowali stanowisko ekonomicznie przodujące”.

Henry Ford: „Dokądkolwiek się udał szła za nim jak przekleństwo odraza innych narodów. Żyd nie był nigdy popularny jako rasa, nawet najzagorzalszy Żyd nie zaprzeczy temu, jakkolwiek chciałby to zjawisko tłumaczyć. […] Żydzi nie dbali nigdy o pozyskanie mas nieżydowskich […] posiadają oni wrodzone przeświadczenie, iż należą do wyższej rasy […] starali się zawsze pozyskać przyjaźń królów i możnych […] nawet w najcięższych dla Żydów czasach istniał typ „nadwornego Żyda”, „Żydzi zawsze kontrolowali biznes. Wpływ kina amerykanskiego jest pod wyłączną kontrolą Żydów, manipulujących umysłami obywateli”.

Antoni Słonimski – Żyd, poeta, prezes Związku Literatów Polskich: „Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić” (Wiadomości Literackie nr 35 z 31 sierpnia 1924 r.)

David Irving: „(Żydzi) Powinni zadać sobie sami pytanie: „Dlaczego są tak nienawidzeni przez 3000 lat, dlaczego w każdym kraju gdzie byli, miały miejsce pogromy za pogromami przeciwko nim?” (w wywiadzie udzielonym 20.12.2006 r.),

Mel Gibson: „Pierdoleni Żydzi… Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na tym świecie!” (słowa pijanego Gibsona skierowane do oficera policyjnego Jamesa Mee który go aresztował za jazdę pod wpływem alkoholu).

Polecam jeszcze na koniec tej wyliczanki tekst pt: „Wszystkie wojny są banksterskie!

Na tym kończę tę wyliczankę i pozostawiam każdemu do indywidualnej oceny odpowiedź na pytanie : czy na holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów. Zwrócić uwagę chciałbym jedynie na to, że wśród cytowanych powyżej osób byli starożytni rzymscy poganie, katolicy, protestanci, ateiści. Ponadto byli to przedstawiciele różnych nacji i krajów. A nawet… Żydzi.

A teraz sprawa krk w kontekście holokaustu – czy krk ponosi za niego w jakimkolwiek sensie odpowiedzialność.

Jestem jedną z ostatnich osób zainteresowanych w obronie krk, będącego nadjordańską żydowską dżumą. W powyższej sprawie jednak stwierdzam, że w mojej ocenie krk z holokaustem nie miał nic wspólnego. Zresztą, we władzach III Rzeszy byli nie tylko katolicy, ale i protestanci, agnostycy oraz „niewierzący”. Oskarżanie krk przez Żydów jest śmieszne z kilku powodów:

– krk przejęło żydowski rasizm-szowinizm – ideologię narodu wybranego – tyle że nie etnicznie a ideologiczno-religijnie, uznając siebie za „nowy naród wybrany”. Postępował więc krk często zgodnie ze starotestamentową zasadą:

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”

– W pogardzie i w nienawiści do Żydów krk w mojej ocenie nie dorównywał pogardzie i nienawiści Żydów do Goim. Gdyby np. krk tępił i mordował Żydów tak jak tępił i mordował pogan, heretyków czy „bezbożników”, lub gdyby postępował z nimi tak, jak na kartkach ST postąpili Żydzi z mieszkańcami Jerycha, Aj, Kaspinu, Karnionu czy Efronu ( „Z woli Bożej  opanowali miasto i urządzili nieopisaną rzeź do tego stopnia, że leżące obok jezioro, szerokie na dwa stadia, wydawało się pełne krwi, która tam spłynęła.”; ” Stamtąd [Juda] wyruszył przeciwko Karnion i przeciwko świątyni bogini Atargatis, gdzie zabił dwadzieścia pięć tysięcy ludzi.”; „Oni jednak wezwali Władcę, Tego, który z mocą łamie siły nieprzyjaciół, opanowali miasto i położyli trupem z tych, którzy byli wewnątrz, około dwudziestu pięciu tysięcy.”) –  to w euro-Judei (Europie pod butem rzymskiej szubienicy) Żydów by po prostu nie było. A oni, mimo pogromów jednak przetrwali.

Podobnie stwierdzenie z komentarza „tenhiego”, że kościół wpłynął na zakaz nabywania ziemi i trudnienia się przez żydów rzemiosłem nie jest w moich oczach oznaką katolickiego „antysemityzmu”. „Własnym” mieszczanom i chłopom także przez wieki nie można było w krajach katolickich nabywać ziemi. Nie tylko Żydów dotyczył więc ten zakaz. Chłopom nie tylko zabraniano kupowania ziemi i uprawiania rzemiosła (poza tym na własne potrzeby), ale i handlu oraz obrotem pieniędzmi. W stosunku do nich Żydzi byli i tak uprzywilejowani. Rzemiosła natomiast broniły cechy, gildy, zazdrośnie strzegąc dostępu do nich obcym – nie tylko Żydom.

Jest prawdą, że krk robił wiele, aby Żydów „nawrócić”. Zarażony był szowinistycznym jahwizmem dla nieobrzezanych Goim – uważał się za „nowy naród wybrany”. Pogromy, nawet te spontaniczne, miały na Żydów wywrzeć nacisk w tym kierunku. Ale w takiej np. I RP za konwersję na katolicyzm za sprawą biskupów Żydów „wynagradzano” często nobilitacją. A już prawosławynych, protestantów czy muzułmanów (okresowo w wojnach mordowanych jak Żydów) takim przywilejem za konwersję na katolicyzm nie nagradzano. Tak więc pod tym wzglądem Żydzi byli wręcz uprzywilejowani przez krk. Ta durna polityka sprawiła jednak, że polską warstwę szlachecką zaczęła infiltrować V kolumna udających „nawrócenie” Żydów. Co do dzisiaj bokiem wychodzi Polsce.

W krajach katolickich przez wieki heretycy np. mieli trzy wyjścia – zwiewać, „nawrócić się” lub zostać wymordowanymi. Z katarami, hugenotami czy husytami krk nie patyczkował się. To samo tym bardziej dotyczyło pogan. Natomiast Żydów to wyganiano, to sprowadzano spowrotem; naciskano na nich, po czym przyznawano im przywileje. I choć okresowo i miejscowo urządzano im pogromy, ale nigdy nie prowadzono wobec nich polityki całkowitej ich eksterminacji – takiej „biblijnej” – jak w Jerychu, Aj, Kaspinie i innych miastach, które wg Tanach/Starego Testamentu wymordowano doszczętnie.
Z drugiej strony – znając dalszy bieg historii oraz fakt, że gdy w krajach protestanckich po okresie wściekłego „antysemityzmu” Żydom przyznano prawa do ziemi i równouprawnienie, natychmiast zabrali się oni za organizowanie NWO – które od roku 1773 realizują metodycznie i z niezmordowaną energią. Zgonie z założeniami z ich „świętych pism”:
“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

 

Żydzi wciąż na okrągło przypominają II wojnę światową i wcześniejsze jeszcze pogromy. O tym, że za większością wojen i rewolucji stoją oni sami (co przyznał biograf Rothschildów) żydowscy propagandyści już nie wspominają. A przecież w ostatecznym rozrachunku za dziesiątki milionów ofiar większości wojen i rewolucji w sumie oni ponoszą winę.  A nam każą się kajać za pogromy, które najczęściej ich pogardą do Goim, ich chciwością oraz mordami rytualnymi sami prowokowali.
.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

11 komentarzy do “W obronie prawdy historycznej i dobrego imienia Polaków cd.

  1. Zarówno Jasiewicz, te opinie znanych ludzi o Żydach (jeśli są prawdziwe), jak i autor tego bloga, mają jedną wielką wadę – wrzucają wszystkich Żydów do jednego worka. To tak jakby uznać, że wszyscy Polacy to pijacy i złodzieje. Ja staram się do Żydów podchodzić neutralnie lub obojętne, co czyni mnie wyjątkową osobą wśród całych mas zboczonych antysemitów i filosemitów, czyli ludzi nieobojętnych wobec nich, mających często wręcz obsesję na ich punkcie, jaką zdaje się mieć autor tego bloga.
    Dzisiejsi antysemici różnią się od nazistów, bo zamiast za podludzi uważają ich raczej za nadludzi, jak pan (bo czymże jest wiara w jakieś żydowskie NWO?), ale ja ich uważam po prostu za ludzi.
    To, że Żydzi od dawna tak świetnie odnajdują się w świecie finansów, nie wynika z jakichś ich magicznych właściwości, ale winę za to i za większość historycznego antysemityzmu ponoszą papieże średniowieczni, którzy zakazali chrześcijanom parać się lichwą (która była niezbędna dla gospodarki). Żydzi byli zwolnieni z obowiązku, więc przez setki lat, z pokolenia na pokolenie, się w tym rzemiośle wyspecjalizowali, w dodatku zawsze podlegali silnej selekcji naturalnej, więc dzisiaj są średnio inteligentniejsi.
    Żydzi są nacją silnie zróżnicowaną, bo co wspólnego ma Żyd-ortodoks i Żyd-ateista? Żyd-kapitalista i Żyd-komunista? Żyd-syjonista i Żyd-anty-syjonista? Bez obrazy, ale tylko z urojeń umysłowych może wynikać wiara w jakieś żydowskie czy masońskie spiski itp…
    Gdyby Żydzi faktycznie byli tak wpływowi i wszyscy byli syjonistami, to państwo Izrael już dawno zrobiłoby porządek ze wszystkimi swoimi wrogami na Bliskim Wschodzie, co wg mnie powinno zrobić, bo jest jedynym cywilizowanym państwem w tamtym rejonie. Izrael jest wysepką wolności w morzu islamskiej zarazy. Nie potrafię tego zrozumieć, jak niektórzy ateiści czy poganie (jak pan) mogą popierać Palestyńczyków (czyli islamskich dzikusów) przeciwko cywilizowanemu państwu Izrael?

    Polubienie

    • Proszę pana, żydzi i Żydzi to są w istocie ludzie, ale obarczeni są skrajnie rasistowską i szowinistyczną ideologią od tysięcy lat nie znającej ruchów neodoksyjnych (!!). Dla nich pan nie jest człowiekiem, a bydłem (goi) i robalem. Jeśli panu z tym dobrze, to nic mi do tego.
      Szkoda mi czasu na dalszą dyskusję, bo skoro rozmawiamy o tym kto kogo za co uważa, to dla mniej jest pan hasbarskim pasożytem na tym blogu…
      Proszę zauważyć, że sam pan sobie zaprzecza (antysemici uważają żydów za nadludzi… „Ja staram się do Żydów podchodzić neutralnie lub obojętne” -> „są średnio inteligentniejsi”, „porządek ze wszystkimi swoimi wrogami na Bliskim Wschodzie, co wg mnie powinno zrobić, bo jest jedynym cywilizowanym państwem w tamtym rejonie”).
      Najlepszy jest fragment właśnie o Bliskim Wschodzie – proszę się zainteresować kto wszczepił Arabom raka islamu cofając ich w rozwoju… Proszę pogłębić swoją wiedzę o kulisach powstania „cywilizowanego państwa”.

      Polubienie

    • Mikej,

      To był pierwszy i ostatni komentarza pana, jaki u mnie przepuściłem – po to, aby panu co następuje odpowiedzieć:

      – wielokrotnie pisałem o porządnych i uczciwych Żydach. Nie wrzucam ich wszystkich do jednego „worka”.

      – NWO jest faktem – realizowanym przez żydowską banksterską sitwę. Naturalnie agentura wpływu i żydofilskie me(n)dia dyskredytują wszystkich piszących/mówiących o tym zbrodniczym i realizowanym projekcie. Na szczęście nie wszyscy Goim są tak odmóżdżeni, jakby żydowska lichwa i żydo-media tego chciały. Stąd rośnie liczba ludzi, którym otwierają się oczy.

      – W średniowieczu nie było „antysemityzmu” – Żydów po prostu traktowano na zasadzie – jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie. Ponadto większość Żydów ma korzenie chazarskie a nie semickie i choćby z tego względu zarzut „antysemityzmu” jest bzdurą.

      – Żydom pozwolono na handel i lichwę głównie z tego względu, że nic innego nie potrafili robić. Gdyby im tego zabroniono – wymarliby z głodu. Bo do uczciwej pracy specjalnie się nie nadawali. I do niej się nie garnęli.

      – Lichwa nie jest niezbędna dla gospodarki. Banki templariuszy funkcjonowały świetnie – bez lichwy. A arabskie banki i dzisiaj bez lichwy się obchodzą.
      http://biznes.interia.pl/wiadomosci/swiat/news/fenomen-arabskich-bankow,1557723,4201
      Pisałem o tym w przeszłości (jako Poliszynel).
      http://www.aferyprawa.eu/Afery/Libia-Kadafiego-CZEGO-MOZEMY-NAUCZYC-SIE-OD-ARABOW

      – Obecny system bankowo-finansowy jest największym bandyckim oszustwem wszechczasów i jest zwykłym rabowaniem i okradaniem budżetów tych państw, którym banksterzy ich bandycki system narzucili.
      https://opolczykpl.wordpress.com/2013/01/22/najwieksze-oszustwa-w-historii-ludzkosci/

      Żydzi są nacją silnie zróżnicowaną – to fakt. Ale ich elita (banksterzy, syjoniści oraz większość talmudystów) realizują plany z żydowskiej biblii – chcą zdobyć władzę nad całym światem.

      „Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi.”

      “Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

      – Spisek masoński to fikcja. Inną sprawą jest to, że wierchuszkę masońskich lóż banksterzy podporządkowali sobie. Faktycznym spiskiem przeciwko ludzkości jest spisek banksterów, któremu pan zaprzecza. Albo służbowo, albo z głupoty.

      – Rozprawić się z miliardem muzułmanów nie jest tak łatwo. Nawet potężni banksterzy mają z tym problemy. Choć żydo-chrześcijan zapędzają do zbrodniczych okupacji i agresji na kraje muzułmańskie (Libia, Afganistan, Irak, a w kolejce Syria i Iran).

      – Izrael to zbrodnicze państwo terroryzujące prawowitych właścicieli – Palestyńczyków. Zarabizowanych i zislamizowanych potomków biblijnych Izraelitów.

      Polecam poczytać „Wolną Palestynę”,
      http://palestyna.wordpress.com/2013/02/09/sledczy-onz-wzywaja-do-sankcji-wobec-izraela/

      oraz przeczytać wywiad z uczciwym i porządnym Żydem Szlomo Sandem – okrzyczanym -a jakże – „antysemitą”.
      http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/poznaj-zyda/narod-zydowski-zostal-wymyslony/

      Polubienie

  2. http://www.petycje.pl/petycja/9493/stanowisko_w_sprawie_wywiadu_krzysztofa_jasiewicza_dla__kwietniowego_numeru_ťfocus_historia_eks.html
    Kto ma ochotę niech podpisuje na nie! Moją uwagę przykuło grono gównoprofesorków z Centrum Badań, którzy po 70 latach nie zdołali się zreflektować (inaczej: zdołali, ale muszą tresować naród w poczuciu winy), że Jedwabne to zbrodnia Niemiecka, podobnie jak inne podpalenia ludzi w budynkach w tamtym okresie (później pałeczkę przejęli inni, patrz Ain Cajtun)…

    Polubienie

  3. HOLOKAUST

    Ja także, do pewnego czasu, pisałem słowo „holokaust” z dużej litery. A to dla poszanowania umarłych i zamęczonych Żydów, którym, jak każdemu Umarłemu, należy się wybaczenie i pamięć także o jego złych uczynkach.
    Aliści sami Żydzi pominęli w swych oskarżeniach pamięć o swych ziomkach, udatnie uczestniczących w dziele ich nieco wirtualnej zagłady.
    Dlatego temat stał się nazbyt obszerny. A to może wykluczać poważny dyskurs.
    Co zapewne skończy się tragicznie dla wszystkich.

    Polubienie

    • Panie Gerwazy:

      Ja nadal jestem gotów pisać Holokaust z dużej litery. Ale pod warunkiem, że oznacza on Holokaust wszystkich mordowanych przez „rasę panów” w imię zbrodniczej rasistowskiej ideologii. A nie holokaust zarezerwowany tylko przez – i dla „narodu wybranego”, którego członkowie – banksterzy mieli w rozpętaniu tej wojny zasadniczy udział.
      Pod dyskusję stawiam tezę, że jednym z celów tej wojny było utworzenie po niej Izraela, z powoływaniem się na „6 milionów”, którą to liczbę eksplowatowano już od 1869 roku. Aby choć trochę zbliżyć się do niej bogaci banksterzy odmówili pomocy ich europejskim pobratymcom wysyłanym do obozów pracy niewolniczej.

      Polubienie

  4. Pingback: Alarm: Po skoku na konta na Cyprze, rabunek całego Zachodu « Grypa666's Blog

Możliwość komentowania jest wyłączona.