Negacja słowiańskich korzeni – patriotyzmem?

.
Czyli rzecz o zaprzaństwie i odmóżdżeniu zadżumionych „patryjotów”…

O tragicznej sytuacji Ducha Polskości pisałem wielokrotnie. „Polskość”, „patriotyzm” utożsamiane są przez miliony Polaków z przywleczoną do Europy dwa tysiące lat temu, a na nasze ziemie tysiąc lat temu nadjordańską dżumą.

Do milionowych rzesz zadżumionych Polaków, którym zaczadzono umysły żydowskimi bredniami objawionymi na ochotnika wpisują się ludzie z ONR. Co najśmieszniejsze – nazywają się obozem „narodowym” – w domyśle „polskim” – ale fundamentem ich „polskiego” ruchu ma być żydowska religia. Która czyni z Polaków duchowych żydów – do czego niektórzy z żydłaków mają odwagę się przyznać. Większość natomiast żydłaków nie przyznaje się do tego, że są duchowymi żydami nawet nie z braku odwagi. Ich po prostu tak otumaniono, że nawet tego nie zauważają.

Niewyobrażalna demagogia, zaprzeczanie oczywistym faktom, oraz zbitek sloganów i epitetów napchano młodym ludziom z ONR-u do łepetynek – i ci w ten bełkot wierzą.

Katolicyzm był/jest żydowskim oszustwem i podstępem. Opisał to Markus Ravage szyderczo rzucając żydo-chrześcijanom w twarz – czym jest żydo-chrześcijaństwo:


„(…)Wy nawet nie zaczęliście oceniać głębi naszej winy.  Jesteśmy intruzami. Jesteśmy burzycielami. Jesteśmy wywrotowcami. Opanowaliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze cele i spowodowaliśmy w tym spustoszenie. Byliśmy u źródła nie tylko Wielkiej Wojny (I W.S. przyp.WW) ale u źródła prawie wszystkich waszych wojen. Nie tylko rewolucji rosyjskiej ale prawie każdej z głównych rewolucji w waszej historii. Wnieśliśmy niezgodę,  zamieszanie i frustracje w wasze personalne i publiczne życie. W dalszym ciągu to czynimy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak jeszcze długo będziemy to czynić.

Popatrzcie trochę wstecz i zobaczcie co się stało. 19 setek lat temu byliście niewinna bezproblemowa rasą. Modliliście się do niezliczonej ilości bogów i bogiń, (…) rozważaliście misterium życia i stworzyliście podstawy naturalnej nauki i filozofii. Wasza była szlachetna, zmysłowa kultura nie naszpikowana socjalna świadomością i bez żadnego sentymentalnego kwestionowania i różnicowania ludzkiej wartości. Któż wie do jakiego wielkiego i wspaniałego osiągnięcia moglibyście dojść jeśli pozostawilibyśmy was samym sobie.

Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zadne z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.

Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!

Tak więc żydo-chrześcijanie, czy chcą tego czy nie, są ochoczymi, nieświadomymi agentami tradycji i mitologii żydowskiej, które rozwlekli po całym świecie. Zażydzili ducha ludzkości na całym prawie świecie – i jeszcze są z tego dumni. A co najgorsza, podrzuconą Rzymowi jako broń ideologiczną żydowską doktrynę uważają polscy żydłacy za szczyt patriotyzmu i polskości.

Katolicyzm przez długie wieki był fundamentem ucisku i wyzysku milionowych rzesz ludów/narodów europejskich. Nierówności społeczne, wyzysk pozbawionych jakichkolwiek praw chłopów stanowiących ogromną większość społeczeństw feudalnej Europy, także Polski, broniony był przez hierarchię żydo-katolicką jako „prawo boże” i „wola boża”.

Przytaczam fragment listu papieża Marcina V (bękarta kardynała Agapito Colonny) do WładysławaJagiełły:

“Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo [Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.

Gdyby katolicyzmowi nie „wybito kłów i nie wydarto pazuórów” pozbawiając go władzy politycznej, większość ludzi z ONR byłaby nadal wyzyskiwanymi, pozbawionymi wszelkich praw chłopami, parobkami szlachty lub plebanów, w najlepszym razie fornalami folwarcznymi. A mimo to uważają oni katolicyzm za coś szlachetnego, wspaniałego i godnego obrony. Przy czym – co należy podkreślić – kościół wściekle sprzeciwiał się likwidacji poddaństwa chłopów. To, że poddaństwo zniesiono było zasługą laicyzacji życia społecznego, której watykański odprysk jahwizmu gwałtownie się sprzeciwiał.

Negowanie wielomilionowych ofiar żydo-chrześcijaństwa jest zwykłym fałszowaniem historii. Wybielanie tych zbrodni, pisanie o nich per „chrystianizacja” jest oszustwem. Nie było i nadal ma drugiej tak zbrodniczej instytucji jak żydo-chrześcijaństwo. Co najdziwniejsze – wyrosłe na gruncie „chrześcijańskim” zbrodnicze hitleryzm i żydo-bolszewizm powszechnie nieomal uznawane są za zbrodnicze. Choć ich żywot był krótki. A zbrodnicza instytucja, która przez półtora tysiąclecia terroryzowała i masowo mordowała ludzi uchodzi w powszechnej opinii publicznej – zwłaszcza u żydłaków – za coś szlachetnego, dobrego i cywilizującego. Choć to właśnie owa cywilizacja „łacińska” jest najbardziej zbrodniczą i zdegenerowaną antycywilizacją.

Co śmieszniejsze – ONR jako „Krzyżowcy XXI” wieku staje w jednym szeregu z Radkiem Sikorskim, którego dzieci mają prawo powrotu do Izraela, a który także ogłosił krucjatę w obronie nadjordańskiej dżumy. Czy tym zaślepieńcom da to coś do myślenia?
Tylko – czy oni w ogóle potrafią myśleć – czy tylko jak papugi potrafią klepać wyświechtane żydłackie frazesy i komunały?

Maciej Migus pisze:

„…pierwszym, najmocniejszym fundamentem musi być katolicyzm- jako Prawda i jako nieodłączny, podstawowy składnik polskiej tożsamości”.

Jaka prawda? Czy myśląca osoba może żydowskie brednie objawione oraz bzdurne infantylne dogmaty nazywać prawdą? I to przez duże „P”. I jak żydowską mitologię, żydowskich idoli i bożków można nazywać „podstawowym składnikiem polskiej tożsamości”? Polskość to polskość, słowiańskość – a nie kult żydzizmu.

Autor opowiada się za „kościołem wojującym„, „przedsoborowym„. Odbieram to jako nawoływanie do reaktywowania totalitaryzmu religijnego i totalitarnej władzy Watykanu, realizującego własne, kosmopolityczne interesy. Bo Watykan interesy narodowe krajów podległych mu miał zawsze w nosie. Troszczył się wyłącznie o własną pozycję, wpływy polityczne, władzę i bogactwa.
Czyż Polak może być jeszcze durniejszy?  Czy „polskość” to chęć bycia parobkiem/wasalem Watykanu?

Dalej autor odrzuca „rozmywanie katolicyzmu”. Jakiego katolicyzmu – pytam? Tego nakazującego mordowanie czeskich husytów – bo twierdzili, że ludzie są równi, że są braćmi i wzywali do wolności? Czy tego katolicyzmu, który mordował naszch przodków, broniących się przed nadjordańską dżumą podczas reakcji pogańskiej.? A może tego feudalnego katolicyzmu, z wielowiekowym wyzyskiem i zniewoleniem ludu – bo rzekomo taka była wola żydowskiego, biblijnego Jahwe ludobójcy? Czy też tego katolicyzmu, który uprawiał kołtuński kult domniemanego napletka obrzezanego cieśli?

Pisze następnie autor:

„Żyjemy w Europie, która Europą być przestaje. Łacińska cywilizacja kona przygnieciona ateistyczno-multikulturowo- islamskim walcem…”

Jakoś na razie islamskie NATO nie bombarduje chrześcijańskich krajów. Jest na odwrót. Ponadto – co mi za różnica – która żydowska religia abrahamowa będzie zadżumiać i zaczadzać umysły Jewropejczyków?
A poza tym autor zaślepiony jahwizmem jak widać nie zauważa, że to gwiazda Dawida szczuje rzymską szubienicę (krzyż) i muzułmański półksiężyc na siebie i zaciera łapska. Bo dokąd pochodne od judaizmu oba te żydzizmy walczą między sobą – dotąd jest ona bezpieczna.
Europa (termin pogański z mitologii greckiej) przestała być Europą, kiedy ją zażydzono jahwizmem. Stała się euro-Galileą. A obecnie kona pod uciskiem globalizmu i żydo-kapitalizmu.

W innym miejscu  autor pisze tak:

„- jesteśmy członkami szlachetnej, wspaniałej i wciąż ideowo potężnej cywilizacji łacińskiej i najzwyczajniej nie przystoi nam szukać innych, w mojej ocenie, niższych wzorców…”

A przecież ta „cywilizacja łacińska” to wielowiekowy terror, ludobójstwo, rzezie, ucisk, wyzysk, zniewolenie, cenzura, prześladowania inaczej myślących, fanatyzm, odmóżdżenie, a przede wszystkim zażydzenie kultury i świadomości mieszkańców Europy. To przerobienie jej na euro-Galileę, euro-Judeę. Jeśli autor zamierza być żydłakiem, wyznawcą żydłackiej dżumy – jego sprawa. Ale niech nie nazywa jej „szlachetną”, „wspaniałą” a po prostu zbrodniczą, obcą, żydowską – znad Jordanu.

Pod koniec demagogicznego i bełkotliwego tekstu autor pisze:

„Walka z totalitarnym globalizmem, demoliberalizmem, komunizmem, moralną degeneracją, wojującym ateizmem stanowi część odwiecznej konfrontacji z siłami zła.”

Totalitarnym globalizmem – na szczęście nigdy nie zrealizowanym do końca – był przez długie wieki sam żydo-katolicyzm! Jego oficjalną ideologią było hasło – jeden pasterz (kler pod wodzą herszta Watykanu) i jedna owczarnia (czyli  ludzkość „nawrócona” na watykański odprysk żydłackiej dżumy). Katolicki globalizm miał nawet jeden wspólny język urządowy – łacinę. Do dzisiaj zresztą są żydłacy nadal marzący o chrześcijańskim globaliźmie. Pisałem już o tym w przeszłości:

„Mimo, iż gołym okiem widać, że zbliża się czas, kiedy (przynajmniej w Europie) chrześcijaństwo wyląduje – jak najbardziej zasłużenie – na śmietnisku historii, katolicy nie rezygnują z ich nadziei zdobycia panowania nad światem.
Jednym z ich ideologów “świeckich”  jest u nas jahwista Maciej Giertych, który niedawno opublikował jego chore mrzonki o “globaliźmie chrześcijańskim”.
http://opoka.giertych.pl/owk79.htm

Nie wiem, co ma autor na myśli pisząc „demoliberalizm”. Walka z komunizmem natomiast, gdy Polska ograbiana jest przez żydo-kapitalizm, jest na rękę tylko i wyłącznie banksterom. Niech Goim walczą z komunizmem. Do głów im wtedy nie przyjdzie, że jedynie upaństwowienie banków, upaństwowienie emisji pieniądza, likwidacja wielkiego kapitału i nacjonalizacja głównych gałęzi gospodarki złamie potęgę banksterskiej sitwy. I uratuje nas przed rolą wywłaszczonego bydła roboczego.

A co do moralnej degeneracji to polecam autorowi tekst pt. „Kurewski kościół„.

Ale w całym tym żydłackim bełkocie najbardziej zbulwersowało mnie to, co autor – piewca żydowskiej tożsamości – pisał o naszych korzeniach:

„Nikt z nas zaprzeczyć nie może, że wierzenia pogańskie na ziemiach polskich były, że były pogańskie obrzędy, święta i obyczaje, których cząstka do dnia dzisiejszego została zachowana. Czym innym jest jednak pamiętać i obiektywnie oceniać tamte zjawiska, a czym innym popadać w niezdrowe uwielbienie słowiańskich bogów, która najczęściej prowadzi do błędnych interpretacji chrześcijaństwa, do lewackich mitów na temat katolicyzmu i często wrogiej postawy do rzekomo „obcej” religii – jaką miałby być właśnie rzymski katolicyzm.”

O jakim on „niezdrowym uwielbieniu słowiańskich bogów” bełkocze?
A wielbienie żydowskiego, biblijnego zwyrodnialca, ludobójcy, mściwego, zazdrosnego i kapryśnego Jahwe to jest „zdrowe” ?

Jak może Polak gardzić wiarą naszych ojców, ich kulturą i tradycją, które przez tysiąclecia trwały i panowały na naszych ziemiach. Dopiero buldożer jahwizmu, mściwy, ludobójczy, zachłanny, barbarzyński zburzył tamten piękny słowiański świat.

Zamiast czytać żydowskie brednie objawione niech autor zajrzy do twórczości Adama Czarnockiego, znanego bardziej jako Zorian Dołęga Chodakowski.

Przytoczę tutaj trzy jego  – w moim przekonaniu bardzo ważne – cytaty.

Pierwszy z nich dotyczy szkodliwego wpływu katolickiej dżumy na Polskę i Polskość:

„Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą [czyli chrztu – przyp. opolczyk] zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.

Kolejny cytat pokazuje, że jeszcze w XIX wieku na wsiach polski lud nadal pamiętał i czcił naszych prasłowiańskich bogów, nadal był zakorzeniony w słowiańskiej kulturze i tradycji. Co zadaje kłam żydo-katolickiej propagandzie, jakoby Polacy od chrztu renegata Mieszka byli przykładnymi katolikami.


„Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.”

A trzeci cytat mówi nam o naszym duchowym dziedzictwie:

„Dusze wszystkie bez wyłączenia są w wiecznej przestrzeni i podług starodawnych wyobrażeń są obecnymi przy nas.(…) Są to duchy praojców naszych, zgasłych przed X wiekiem.”

Tylko renegat, zaprzaniec i zdrajca wiary przodków i własnej słowiańskiej kultury oraz tożsamości może mówić o „niezdrowym uwielbieniu słowiańskich bogów”. Ale taki właśnie wpływ na ludzi ma nadjordańska dżuma – rabuje im ich prawdziwą tożsamość i instaluje w jej miejsce obcą – żydłacką.
.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

49 komentarzy do “Negacja słowiańskich korzeni – patriotyzmem?

 1. Świetny artykuł! !!
  Polecam każdemu (jeszcze! !!!) katolikowi! ! Jestem jeszcze katolikiem lecz zrozumiałem niedawno iż jestem materiałem na boazerię! Bo zostałem bez korzeni rodu!
  Szkoda że brakuje w artkule oparcia w Wedach! Tam jest ewidentnie sprecyzowane kim są tzw.cudzoziemcy.
  W Wedach napisane jest kim jest tzw.przybity i kim lub czym są żydzi z ich krwiopijcą bożkiem.
  A tu można poczytać o fikcyjności bibli. ………

  http://www.thibor.pl/pl.article.php?id=23

  Dziękuję za każdy artykuł poprzez który otworzył mi się prawdziwy obraz świata i za każdy milimetr odrastających u mnie moich korzeni. Korzeni Słowian.

  Polubienie

  • Sławosław:

   Duchem już nie jesteś katolikiem, żydłakiem, niewolnikiem bzdur objawionych, bzdurnych dogmatów i żydowskiej ideologii.
   Duchem jesteś już Słowianinem, poganinem! Wolnym Duchowo Człowiekiem!
   Myślałem o cytatach z Wed, ale na ich temat toczyła się żarliwa dyskusja (sprzeczka) w pogańskim gronie i dlatego z nich zrezygnowałem.

   Witaj w Słowiańskim Kręgu Duchowym.

   Sława!

   Polubienie

   • Mezamir znam ten artykul lecz wydaje mi sie ze nikt nie zwrocil Ci uwagi ze napisales Bardzo wielki blad!!! Cyt.
    ” W wersecie pierwszym, 36 hymnu poświęconemu YahwaH jest napisane:

    “YahwaH, który błogosławi, wspiera i pomaga – ale tylko tym którzy są mędrcami, prowadzą bardzo świętobliwe życie,

    oddają cześć Bogu pod imieniem Yahve a także wszystkim oświeconym mistrzom duchowym, Bóstwom/Asurom/półludziom-półbogom

    i  Devom/Bogom”

    Czy nie powinno byc napisane —oddaja czesc Bogu pod imieniem YahwaH !!!! Zamiast Yahve?????
    Ten kawalek utkwil mi w pamieci lecz jakos nie mialem odwagi wczesniej zapytac.
    Poza tym bardzo sie ciesze ze sa wsrod nas tacy ludzie jak Ty.

    Niestety urodzilismy sie na tej Midgard pozbawieni naszych korzeni czego nastepstwem jest to co widzimy.
    My Slowianie bylismy od samego poczatku tymi dziecmi Midgard ktore wiernie przestrzegaly WED do czasow najazdu zydow! A skrycie do XX wieku! !!
    Dzieki takim ludziom jak Ty, Opolczyk, Bialczynski itd. mamy mozliwosc odtworzyc nasz Slowianski rod ktory przywroci dawne Prawa oraz Bogow ktore zostaly przekazane nam od naszych przodkow!
    Sława Słowianom

    Polubienie

    • Czy nie powinno byc napisane —oddaja czesc Bogu pod imieniem YahwaH !!!! Zamiast Yahve?????”-Może faktycznie źle zrobiłem ze napisałem tak jak napisałem,ale zrobiłem to celowo 🙂 żeby podkreślić wedyjskie pochodzenie Jahwe 🙂
     To już są szczegóły które w samej treści chyba nie wiele zmienią.Źródła są podane,każdy może w nich poszperać i zobaczyć oryginalny sanskrycki zapis, porównać z hebrajskim.

     A w ogóle alfabet hebrajski i sanskryt są bardzo podobne do siebie oraz do chińskiego czy japońskiego.

     Dzięki za miłe słowa ale nie przeceniał bym mnie mimo wszystko 😀
     Ja to co piszę,nie piszę z punktu widzenia naukowca i odtwórcy ,bardziej skupiam się na odczuciach i intuicji ,czyli piszę z pozycji „wiercy” a nie „loga”(archeologa,etnologa,antropologa,historyka itp).

     Jeśli coś mi się zgadza i wewnętrznie współgra,to nie wypieram się tego bez względu na to czy jakieś historyczne kroniki potwierdzają moje odczucia czy też nie.
     Jeżeli ktoś w Rarogu widzi sokoła,bo źródła pisane o tym świadczą,to dobrze.Ja w Rarogu widzę Jastrzębia/Kanie Rudą.

     Nie wolno by mi było tego głosić gdybym był historykiem lub odtwórcą ale ponieważ jestem”wiercą”,nie dbam o to tezy naukowców.Oni wiedzą na podstawie skorup i hipotez,ja wiem na podstawie własnych doświadczeń duchowych.

     Dla nich brak dowodu jest dowodem braku,dla mnie nie.

     Dlatego nie wolno mnie traktować jak źródła historycznego i odtwórczego 😀 nie interesuje mnie skansen.
     Tego co ludzie myśleli i czuli w żadnej kronice nie ma,a nawet jeśli jest to co z tego że dawniej ludzie wiedzieli o X jeśli ja dziś tego nie wiem?
     Ważniejsze od tego co ludzie wiedzieli kiedyś,jest to co wiem dzisiaj i jak potrafię tę wiedzę wykorzystać.

     Jeśli ludzie kiedyś potrafili latać na Księżyc przy pomocy siły woli to co mi po tym skoro sam nie potrafię?
     A jeśli nie potrafili a ja dziś dam radę,tzn że jestem pseudorodzimy?Bo dawniej tego nie znali i to nie jest nasze?

     Na koniec cytat który bardzo mi się podoba bo właśnie to jest TO co czułem od dawna i próbowałem o tym pisać.

     „Ten, kto dostrzeże w bon nie system a wiedzę, nie coś orientalnego ale ludzkiego (w stosunku do czego nazwa nie odgrywa istotnej roli) zapewne usunie podstawowe przeszkody kulturowe na drodze do użytkowania tej cudownej nauki.”-Tenzin W.R.

     Filozofia nie jest własnością jakiegoś narodu tylko ludzkości.
     Nauka również.Nauka nie jest nasza albo nie nasza nawet jeśli mój dziadek był analfabetą który nie umiał liczyć,to nie znaczy że ja też muszę.

     „Pracując z czakrami uzdrawiamy swoje ciało, transformujemy życie psychiczne, w sposób naturalny pozbywamy się ego i poznajemy siebie takimi, jakimi jesteśmy.”-TWR

     Czy czakry są nasze czy nie nasze?Czy Słowianie znali je czy nie znali?Czy są źródła potwierdzające ze znali?Jeśli nie ma tzn że nie znali,a jeśli znali a dowody zniszczono to wtedy co?Mimo że znali,my nie będziemy się tym zajmować 😀

     Ja nie wiem czy znali, ja znam i nie czuję się mniej słowiański z tego powodu 🙂

     Ten, kto dostrzega w innych Wiedzę o człowieku i życiu,nie coś orientalnego tylko ludzkiego,wtedy usunie podstawowe przeszkody kulturowe na drodze do użytkowania tej nauki.

     „Nauki Dzogczen nie powinny być postrzegana jako jakaś religia czy filozoficzna tradycja.

     Są one raczej całościową wiedzą o „stanie bycia jednostki”, a wiedza taka znajduje się poza wszelkimi religijnymi i kulturowymi ograniczeniami.

     Dzogczen nie stał się sektą czy szkoła ponieważ przez wieki zachował czystość i autentyczność przekazu,

     które nie dają się pogodzić z bardziej formalnymi strukturami instytucji religijnych.

     Nauki Dzogczen ze swej istoty przekraczają ich granice, tak zresztą jak inne ograniczenia stwarzane przez człowieka”.

     Namkhai Norobu – „Dzogczen„

     Polubienie

     • W Bon chodzi bowiem o wiedzę a nie wiarę i religię w zachodnim pojęciu. Tenzin Wangyal Rinpocze powiedział, iż nauki Bon da się stosować bez religijnych i filozoficznych aspektów, tzn. jako „ludzką wiedzę”.

      Polubienie

     • „A w ogóle alfabet hebrajski i sanskryt są bardzo podobne do siebie oraz do chińskiego czy japońskiego.”

      – hebrajski to okrojony sanskryt. Nawet znaczniki samogłosek mają zgodne.
      Zyd potrafi tylko kraść i łżeć iż to jego. I nic poza tym.

      Polubienie

    • Macie czcić tylko i wyłącznie Światowida.

     Pierdem Yahwah się nie przejmujcie. Został spacyfikowany.

     Polubienie

 2. jeszcze w XIX wieku na wsiach polski lud nadal pamiętał i czcił naszych prasłowiańskich bogów, nadal był zakorzeniony w słowiańskiej kulturze i tradycji.
  Jeszcze na przełomie lat 60/70 XX w. i to nie na jakiejś wsi zabitej dechami, a 30 km od Warszawy. Starzy ludzie, 70, 80 latkowie opowiadali dziatwie o narodowych bohaterach, o dawnych bogach i chwalebnych ich czynach. O potrzebie życia w prawości, uczciwości, poszanowaniu przyrody, innych ludzi, o pradawnej wielkości i mądrości ludu naszego.
  Wtedy traktowaliśmy to jak zapierające dech w piersiach baje, a gdy poszliśmy do szkół, przekonano nas, że to tylko mity, legendy – taka gra wyobraźni więc zapomnieliśmy o tym.
  Gdy umarli starzy ludzie wraz z nimi umarła pamięć o dawnych bogach, ale… nie definitywnie.
  Dziś, z perspektywy czasu rozumiem, że to nie były mity, to nie była gra wyobraźni lecz nasza spuścizna, którą nam brutalnie odebrano, ograbiono nas z dziedzictwa przodków. Nadszedł czas by wskrzesić dawnych Bogów, którzy są naszą rodziną, naszymi słowiańskimi przodkami i opiekunami dusz naszych. Czas wskrzesić dawnych bogów i przegonić na 4 wiatry egzekutorów, kapo obcego najeźdźcy okupującego Midgard.
  Wszechniszczący Ogień Odpłaty Sił Światła, spali
  sługi Świata Ciemności i wszystkich potomków Cudzoziemskich wrogów
  ,
  co pustką bezduszną napełniali
  cały Świat Ludzki… niosąc na sztandarach swoich:
  kłamstwo i wady, lenistwo i okrucieństwo,
  życzenie cudzego i pożądanie,
  strach i zwątpienie w siły swe…
  i to będzie Wielkim Końcem Świata,
  dla Cudzoziemskich wrogów
  ,
  przybyłych ze Świata Ciemnego…
  I nastąpi Koniec Czasów Ciemności,
  dla wszystkich Rodów Rasy Wielkiej,
  i potomków Rodu Niebieskiego…

  Polubienie

  • n_one:

   Wiem, że jeszcze w czasach PRL tu i ówdzie było to, o czym piszesz! Ale w czasach Zoriana było to jeszcze POWSZECHNE na wsi. Którą nachalnie katoliczono pod koniec zaborów pod pozorem obrony polskości, oraz w II RP – jako synonim polskości. Najwięcej brudu narobiła w tym Narodowa Demokracja, która była żydłacka, a nie narodowa.

   Polubienie

   • Chciałem zwrócić jedynie uwagę, że NIGDY do końca nie wytępiono słowiańszczyzny, że mimo, iż to ponoć na wsiach ludzie byli uważani za „najbardziej pobożnych” to właśnie na wsiach uchowała się najdłużej pamięć o naszych przodkach i tradycjach pogańskich. Ludzie z miast zostali bardzo szybko odmóżdżeni i wyjałowieni.

    Polubienie

    • n_one

     Gdyby do końca wytępiono Słowiańszczyznę – to byśmy jej nie reprezentowali i nie bronili.
     Ja na nieszczęście urodziłem się w małym miasteczku (Kluczbork) i w dzieciństwie nigdy nie słyszałem o słowiańskich bogach. Być może dlatego takim wstrząsem było dla mnie zdanie w „Dziupli Błotniaka”:

     „Pod prasłowiańskim zaś dębem, w bezimiennej mogile, spoczywa zapomniany Swarożyc.”

     http://dziupla-blotniaka.blogspot.de/2011/09/pielgrzymowac-do-polski.html

     Ale w duchu, w podświadomości nosiłem Słowiańszczyznę – i pod wpływem imienia Swarożyca „obudziłem się”, choć jahwistą już od dziesięcioleci nie byłem. Wtedy stałem się świadomym Słowianinem.

     Polubienie

 3. „mimo to uważają oni katolicyzm za coś szlachetnego, wspaniałego i godnego obrony.”-Ludzie którzy wybierają neojudaizm/katolicyzm,robią to tylko dlatego że niczego innego nie znają.

  Mezamirku – a jednak dałem się skusić na Twoją sugestię o „kontrartykule”. Takiej obrazy: „niezdrowe uwielbienie słowiańskich bogów” – nie można żydłakom, niewolnikom żydowskich idoli, puszczać płazem.
  opolczyk

  Polubienie

  • I bardzo dobrze 😀 już wysłałem sznurek do zainteresowanych 🙂
   Kiedy ktoś może „wybierać” pomiędzy neojudaizmem a niczym,to co wybierze? 😉

   Polubienie

 4. Chwała czy Sława?
  „Niesprawiedliwość może triumfować w sławie,
  ale chwała jest zawsze po stronie sprawiedliwości.”

  http://www.bogowiepolscy.net/chwala.html

  n_one:

  Są różne „szkoły” na ten temat! Jedni twierdzą tak, inni tak.
  A że my poganie nie mamy ortodoksyjnej doktryny, przykazań itp – to zostawiam każdemu prawo do wyboru między „Chwałą” a „Sławą”.
  Chyba nie będziemy wiedli sporów o to zawołanie. Bo rozbijemy się na ortodoksów i heretyków.
  Mnie podoba się „Sława”. Bo pochodzi chyba od Sławia czyli Słowiańszczyzna.

  Sława i Chwała!
  opolczyk

  Polubienie

  • Chyba nie będziemy wiedli sporów o to zawołanie
   Oczywiście, że nie 😀
   Do mnie osobiście przemawia argumentacja ze strony BogowiePolscy

   Polubienie

 5. Chwała 🙂 sława bardziej pasuje do Idola 😀

  Mezamir
  A co z żydłackimi:

  „Chwała Tobie, Słowo Boże (w 1., 3. i 5. Niedzielę wielkiego postu, w dni powszednie po tych niedzielach oraz w dni od Środy popielcowej do niedzieli)
  Chwała Tobie, Królu wieków (w 2. i 4. Niedzielę wielkiego postu, w dni powszednie po tych niedzielach oraz w Wielkim Tygodniu do Wielkiego Piątku włącznie)”

  opolczyk

  Polubienie

  • Nic 🙂 co ma być?
   Przecież neojudaizmy to najmłodsze synkretyczne religie na świecie,żeby się zagnieździć na cudzych ziemiach,trzeba mówić językiem gospodarzy.

   Polubienie

 6. Mam pytanie do Mezamir
  Dlaczego wszystko negujesz? Czyz nie jest to podejscie zydowskie?zawsze naj i zawsze byc wyzej! i zawsze byc kims wazniejszym! !!Slowianie byli wszyscy sobie rowni bez wyjatkow!!!! Tylko rady starszych mialy prawo do decydowania w imie calego plemienia!!!
  Prosze Cie Mezamir nie gniewaj sie za moje pytanie, znam prawie wszystkie twoje artykuly i komentarze i wiem ze chcesz dobrze dla Nas Slowian.

  Sława Słowianom

  Polubienie

  • Dlaczego wszystko negujesz?”-Wszystko?Neguję? 🙂 Nie wiem,ja tak do tego(wszystkiego) nie podchodzę.

   Polubienie

 7. W przeciwieństwie do różnych religii czy nacji Słowianinem nie można zostać.
  Można urodzić się w Polsce, otrzymać obywatelstwo, posługiwać się j. polskim, mieć genetyczne spowinowacenie, itp. Jednakże to nie czyni Słowianina. Nim trzeba się urodzić, to kwestia ducha, nie ciała czy pochodzenia.
  Ktoś, kto się urodził Słowianinem – czuje to zgodnie z zasadą „podobne przyciąga podobne” lub bardziej na ludowo „ciągnie wilka do lasu”. Słowiańska dusza ma pamięć i po tym można poznać kto Słowianin, a kto przebieraniec. Po za tym… pęd do wiedzy. Słowiańska wiedza była na niezwykle wysokim poziomie, a słowiańska dusza cierpi głód wiedzy, głód, który katolicyzm przez wieki tępił.
  To, co mówi się o „kulturze zachodniej” to zwykła kpina w porównaniu z wiedzą naszych przodków. Dla porównania: symbol swastyczny, a słoneczne pole protonowe, które swastyka reprezentuje http://www.swpc.noaa.gov/wsa-enlil/

  Polubienie

 8. I takich mamy nacjonalistów – którzy międzynarodową, uniwersalistyczną ideologię żydowskiego pochodzenia uznają za „prawdziwą polskość”.
  Szkoda dyskutować z tymi debilami, ale śmieszy mnie tylko, jak wielkie dysonanse poznawcze musi wywoływać fakt żydowskiego pochodzenia chrześcijaństwa u wielu polskich katolików, którzy powszechnie uchodzą za antysemitów. Mam tu na myśli choćby Michalkiewicza czy Bubla.
  Weźmy Michalkiewicza: w jego publicystyce łatwo wręcz zauważyć obsesje na punkcie Żydów, uważa ich za głównych wrogów chrześcijaństwa, a to dlatego że uniwersalistyczne chrześcijaństwo rzekomo odrzuca żydowskie roszczenia do wyjątkowości i tytułu „narodu wybranego”, co jest bzdurą podwójną, bo przecież każda inna religia niż judaizm ten żydowski rasizm odrzuca, tyle że chrześcijanie uznają żydów za „naród wybrany”, który jednak odrzuciwszy Jezusa sprzeniewierzył się swemu wybraństwu i w związku z tym sami uważają się za „żydów prawdziwych” itd…
  Michalkiewicz był kiedyś krytykowany przez innych żydłaków za ten wstęp: http://www.fijor.com/nieznana-wojna-hollywood-przeciwko-polsce/ – nieznając nazwiska można by pomyśleć, że to napisał jeden z nas.
  Inny przykład, to śmieszny nacjonalista Robert Larkowski, były współpracownik Leszka Bubla, który cierpiał na takie dysonanse w związku z byciem antysemitą i jednoczesnym wyznawaniem żydowskiej mitologii, że aż napisał taki tekst: http://larkowski.nowyekran.pl/post/87408,ariokatolicyzm – został jednak powszechnie wyśmiany, nawet przez konserwatywnych i „posoborowych” żydłaków.

  Polubienie

 9. „ARIOKATOLICYZM

  Narodowo- katolicka kontrrewolucja, winna pójść szlakiem odsunięcia w niebyt żydowskich konfabulacji, które umościły dla siebie gniazdo w samym centrum katolickości. Musimy z wiary i nacjonalizmu uczynić zaporę przeciwko triumfującemu judeochrześcijaństwu. Proste deklaracje obrony tradycjonalizmu w kościelnej nauce, nie wystarczą.

  Światopogląd narodowo- katolicki – łączący pierwiastki narodowe i tradycyjnie katolickie – zdecydowanie odrzuca judaizm w historycznym, religijnym, politycznym, moralnym i każdym innym wcieleniu.”

  😀 Niesamowite!!Przecież to wzorcowy przypadek schizofrenii.
  Jestem neojudaistą/katolikiem,ponieważ odrzucam judaizm który jest źródłem mojego neojudaizmu 😀
  Jem ciastko i mam ciastko :> Na szczęście tak się nie da.
  Ariożydzi XD

  Polubienie

  • Ten ariokatolicyzm Larkowskiego nawet wśród katolików został uznany za herezję, więc tym debilizmem nie ma co sobie głowy zawracać, ale mam pewne spostrzeżenie: katolicy dzielą się na ludzi, którzy zgodnie z prawdą przyznają się do swego duchowego żydowstwa i żydowskiego pochodzenia swej religii, oraz tych, którzy się od niego odżegnują. Wśród tych drugich, jak np. schizofrenicy ze stopsyjonizmowi., często spotyka się twierdzenie o rzekomym podziale na „mozaizm”, czyli religię Mojżesza, Jezusa itd. i późniejszy judaizm, będący zaprzeczeniem i zdradą tego pierwszego, a w sumie ma wynikać z tego, że to katolicy są dzisiaj prawdziwymi wyznawcami Jahwe, Biblii i prawdziwymi żydami, a współcześni Żydzi są tegoż Jahwe zdrajcami, gdyż czczą Talmud a nie Biblie… No to ja dziękuję za taką nie-żydowskość, „prawdziwym żydem” tym bardziej nie mam być zamiaru.

   Polubienie

   • To jest typowe wśród wielu ludzi bez względu na wyznanie,np polscy buddyści są prawdziwsi od tybetańskich mnichów,polakatolik jest prawdziwszym żydem niż żyd ,a przez to ze jest prawdziwy bardziej,nie jest taki sam jak jego starsi bracia w wierze 😀

    Oni po prostu nie znają niczego innego i dlatego od czasu do czasu muszą wykonywać te wszystkie akrobacje umysłowe żeby jakoś usprawiedliwić siebie przed samym sobą.
    Zwykłe wypieranie tego czego w sobie nie akceptują.
    Największym pogromcą gejów jest gej który swojej orientacji nie akceptuje,katolicy są najbardziej słowiańscy.

    Są ze swoim neojudaizmem z Rzymu prawdziwymi Słowianami,w przeciwieństwie do „pogan” z Europy którzy z egzotycznymi religiami pustyni nie mają nic wspólnego.

    Polubienie

 10. Burek & Mezamir:

  Diagnoza Mezamira o wypieraniu przez żydłaków ich zżydzenia jest słuszna i oczywista. Są oni przykuci do jahwizmu łańcuchem strachu przed piekłem, przed karą bożą i strachem przed koniecznością samodzielnego myślenia. A że żydów nie lubią – dlatego wypierają się żydowskości katolicyzmu.
  Ci co się przyznają się do żydowskości katolicyzmu bredzą często o mozaizmie i późniejszym judaizmie. A przecież mozaizm jest tylko jednym z nurtów judaizmu i czci tego samego ludobójcę Jahwe co cała reszta odprysków judaizmu. Przecież „wybraństwo” żydów to fundament mozaizmu – wszak w księgach rzekomo mojżeszowych plugawy Jahwe wybrał sobie rzekomo żydów jako wybrańców i pomagał im ograbiać i mordować Goim. Ja spotkałem już żydłaków, którzy twierdzą że katolicki bóg to nie jest żydowski Jahwe tylko bóg w trójcy jedyny. Tak więc żydłactwo wypiera z ich łepetynek nawet żydowskość ich plugawego nadjordańskiego boga.
  Larkowskiego znam – kiedyś miałem z nim starcie na pewnym portalu. Admin tego portalu poinformował mnie mailem, że Larkowski pisał pod kilkoma nickami sam siebie „popierając” a mnie atakując jako „bezstronna większość dyskutantów”. Pomysł Larkowskiego o ariokatolicyzmie to objaw poważnych zaburzeń inteligencji. Nie dość więc, że to oszust, to jeszcze kompletnie pieprznięty – gdyby z katolicyzmu usunąć judaizm w historycznym, religijnym, politycznym, moralnym i każdym innym wcieleniu – to co by z katolicyzmu pozostało? Przecież biblia pisana jest przez żydów i głównie o żydach, bóg jest żydowski, Joszue to obrzezany żyd, Miriam, „królowa Polski” to żydówka, apostołowie żydzi. Jeśli to wszystko usunie się z katolicyzmu – to do czego, i do kogo będą się modlić? Nawet teologiczny „duch święty” był żydowski.
  Ariokatolicyzm przypomina mi dylemat: puścić się, ale dalej być cnotką.

  Jeszcze a’propos wypierania…
  Kiedyś rozesłałem wielu jahwistom parokrotnie tekst Ravage. Tylko dwóch się odezwało. Jeden z nich jest z KUL-u. No i kręcili, że to nie tak, że Ravage zmyśla, źle ocenia Szawła/Pawła i jego intencje i tym podobne bzdety.
  A gdy rozesłałem żydłakom tekst „Księga zbrodni”
  https://opolczykpl.wordpress.com/2012/12/11/ksiega-zbrodni/
  – to nie odezwał się ani jeden. Z cytatami z owej księgi zbrodni po prostu nie da się polemizować.

  Dobre jest to:

  „Donosicie, że król Francji chce Was zmusić, do przejścia na chrześcijaństwo: przejdźcie, bo nie macie wyboru, ale zachowajcie prawo Mojżeszowe w Waszym sercu !
  Donosicie, zmusza się Was, abyście zrezygnowali z Waszej własności: wyuczcie Wasze dzieci na handlarzy, żeby one stopniowo obrabowały chrześcijan z tego co mają !
  Donosicie, zagraża się Waszemu życiu: uczyńcie Wasze dzieci lekarzami i aptekarzami, żeby ci pozbawili życia chrześcijan.
  Donosicie, niszczone są Wasze świątynie: zadbajcie o to, że Wasze dzieci staną się biskupami i duchownymi, żeby ci zniszczyli kościoły chrześcijańskie !
  Donosicie też o innych uciążliwościach: uczyńcie Wasze dzieci adwokatami i notariuszami; niech mieszają się do spraw państwowych, aby w końcu zmusić chrześcijan pod Wasze jarzmo, abyście opanowali świat i mogli się zemścić na chrześcijanach ! Postępujcie zgodnie z tym rozkazem, który my niniejszym wydajemy; doświadczenie nauczy Was, że pomimo cierpienia przez Was ucisku musicie w końcu osiągnąć władzę!
  Ussus FF. Książę Żydów z Konstantynopolu dnia 21 Kislew 1489 1)….”

  http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.de/2013/01/a-fizyczni-wykupuja-duchowych.html

  Jak widać, katolickie żydłactwo samo ukręciło bicz na siebie – gdyby nie zmuszali żydów do „nawracania się”, to podwójnie żydowski żydokatolicyzm pozostałby tylko zwyczajnie żydowski – byłby żydowską ideologią wyznawaną przez nieobrzezanych Goim. A tak chrześcijaństwo zostało zinfiltrowane przez pozornie „nawróconych” żydów. Jest więc i żydowską doktryną dla nieobrzezanych Goim – i naszpikowane jest pełniącymi obowiązki chrześcijan żydami.

  Polubienie

  • A na „deser” krótki „wykład” katolaka „narodowca” Roberta Larkowskiego z PPN dla tzw. „Wszechnicy Narodowej” a w nim m.in. haniebne kłamstwa nt. Rodzimowierców i dziejów Polski; pod koniec – wypowiedź ks. Rafała Trytka (sedewakantysty):

   Choć wypowiadać się nie umie, to trzeba Larkowskiemu oddać, że ma dobry styl pisania i zdarzają się mu nawet niezłe teksty: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/04/18/robert-larkowski-ameryka-wrogie-panstwo

   Polubienie

   • Wystąpienie Larkowskiego (pierwszy film) słuchałem jedynie do miejsca, gdy oświadczył on, że jako radykalny narodowiec gotów jest oddać życie za katolicyzm i za kościół. Dłużej tego bełkotu słuchać nie potrafiłem (na marginesie dodam, że owa wszechnica „narodowa” trzy lata temu zapraszała mnie do wygłoszenia odczytu na temat globalizmu. Ale wyłgałem się wówczas od owego „zaszczytu”).
    Z chęcią zapoznałbym się z treścią publikacji, za które Larkowski miał proces. Jeśli był represjonowany za pisanie prawdy, czy za wyrażanie własnych opinii wolnych od kłamstw i oszczerstw pod adresem innych osób – to było to postępowanie skandaliczne i godne potępienia. Niestety nie wiem za jakie „treści” go sądzono.
    Natomiast co do jego „patryjotyzmu” i wierności sprawie narodowej – to jednoznacznie widać, że jest on narodowości katolickiej, czyli jest patryjotą żydo-katolicyzmu. Z polską racją stanu, z polskim patriotyzmem nie ma to nic wspólnego – a wręcz przeciwnie – jest to zdrada polskiego interesu narodowego na rzecz interesu żydowskiej religii.
    Dobrze przynajmniej, że w sprawie Dużego Usraela nie jest Larkowski zaczadzony jak większość partyjotów żydo-katolicyzmu i Watykanu. Tyle że do uznania go za dobrego i obiektywnego publicystę jeszcze strasznie daleka przed nim droga.

    Miałem kiedyś polemikę z Larkowskim. Byłem wówczas bez bloga, a komentarze pisałem jako „obserwator”.
    http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/07/24/przypadki-pawla-spiewaka/#comment-3472
    Dodam, że podczas tej polemiki admin WPS poinformował mnie poufnie mailem, iż Larkowski pisał komentarze w tej dyskusji i pod innymi nickami. Miały one sprawić wrażenie, że „osoby postronne” stoją po jego stronie a mnie potępiają.

    Polubienie

     • Moje epitafium dla śp. Roberta Larkowskiego.

      O zmarłych nie mówi się źle. Ale zawsze należy mówić prawdę…

      Miałem kiedyś starcie z Robertem Larkowskim. Poszło o jego zdanie “…stosunek do katolicyzmu, wyznawanego przez prawdziwych Polaków…”

      Napisałem mu, że nie jestem katolikiem, ale nie uważam się z nieprawdziwego Polaka. Wywiązała się pomiędzy nami ostra polemika. Było to starcie w kilku odsłonach „przedsoborowego” katolika Larkowskiego i wroga wszelkich jahwizmów, czyli mnie.

      Tekst Roberta Larkowskiego z pejsbuka pt: „INTERESY NARODOWE – PRZECIW OLIGARCHII” jest rzeczywiście dobry i godny polecenia. Autor bezbłędnie opisał walkę prezydenta Putina z szabrownikami majątku narodowego Rosji – żydowskimi „oligarchami”. To oni i ich mocodawcy (Rothschild & Rockefeller) stoją za otwartą me(n)dialną nagonką na prezydenta Rosji. I za próbą wywołania w Rosji antyputinowskiej „rewolucji”. Na czele której stoją sami Żydzi. Chcą obalić prezydenta Putina za to, że broni on rosyjskiego interesu narodowego.
      Szkoda talentu Robeta Larkowskiego. Zbyt często marnotrawił go na obronę żydo-katolicyzmu (u niego w wydaniu „przedsoborowym”), na udowadnianie, że żydo-katolicyzm to najwyższa forma polskości i patriotyzmu. Mógł jego dobrym piórem wiele dobrego zdziałać.
      Larkowski ostro i najczęściej słusznie występował przeciwko Żydom, ale niestety z pozycji fanatycznego katolika. Walczył z żydostwem broniąc żydowskiej nadjordańskiej dżumy.

      Tekst K. Cierpisza o Robercie Larkowskim jest też dosyć ciekawy (choć autora uważam za skończonego oszołoma). Pokazuje on to o czym od dawna piszę i wielokrotnie przypominałem – katolicyzm wykorzystywany jest obecnie przede wszystkim do rozbijania i skłócania polskiego społeczeństwa. Przy czym ostra walka toczy się nie tylko na linii frontu żydo-katolicy kontra reszta świata. Sami żydo-katolicy rozbici są na fanatyczne i wściekle zwalczające się frakcje i grupy interesów. Mamy przed- i posoborowców, mamy natankowców, rydzykowców i dziwiszowców – sieroty po santo subito.
      Tak to „jedna owczarnia” polskiego żydo-katolicyzmu stała się gniazdem zagryzających się nawzajem szerszeni.
      I tej rozbijackiej i fanatycznej dżumy bronił przede wszystkim Robert Larkowski.
      Nie wątpię, że wylądował on w żydokatolickim niebie. Przez całą wieczność będzie klęczał przed tronem rasistowskiego biblijnego ludobójcy Jahwe i śpiewał ku jego czci Alleluja.
      Sam tego chciał.

      Spekulacje co do jego śmierci uważam za naciągane. Zawał serca u cukrzyka, otyłego, wręcz grubego, mającego 47 lat to nic nadzwyczajnego.
      https://www.google.de/search?q=robert+larkowski&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xq3zUc3BEMbfsgbP7oGQAw&sqi=2&ved=0CD0QsAQ&biw=981&bih=606

      Zaś sprawa nagłaśnianej domniemanej próby samobójstwa to mogło być nieporozumienie. Zwykłe ludzkie nieporozumienie.
      Ktoś, gdzieś, pod tekstem czy wystąpieniem Larkowskiego napisał, że to jest jego „polityczne samobójstwo”, czy „publicystyczne samobójstwo”, a ktoś inny podał dalej ale już tylko „samobójstwo”.

      Poleciłbym jego ducha władcy Nawii – Welesowi. Ale Robert byłby z tego niezadowolony.
      Niech więc jego duszą zajmie się żydowski bożek Jahwe, którego on wyznawał.

      Polubienie

 11. Słowianin kocha przyrodę i ją szanuje. Słowianin nie może przejść obojętnie obok setek wyciętych drzew . Zobaczcie co robią żydokatole w naszych miastach, przy naszych drogach, w parkach wszędzie ! Robią z pięknej zielonej Polski pustynie na obraz biednej Palestyny ograbionej, zniszczonej przez tzw wybrańców Boga ! Tam w Palestynie niszczenie oliwkowych drzew to normalna praktyka żydowska, ta praktyka została przywleczona do Polski, oni chcą zrobić z Polski druga strefę Gazy, chcą nas upokorzyć i odebrać ostatnią nadzieję – drzewa i wolne ptaki ! Wbili Polakom w głowę brednie ” Czyńcie ziemie sobie poddaną” i jakie tego skutki : Miliony ściętych pięknych drzew, masowe mordowanie zwierząt. Tak nie postępuje Słowianin !

  Polubienie

 12. Powiedzcie mi Volhy i Wiadzmy ciemnemu i zaczadzonemu, jak ludzie wolni i duchem i cialem,…. jak to bylo -ze tak wolni ludzie jakimi byli Slovianie sprzedawali swoje dzieci i swoich bliznich dziesiatkami tysiecy- obcym????Grekom , Rzymianom. Arbaom kazdemu za kase..swiecidelka, duperele…jak dzis to kto ma kase i go stac…. kupi sobie kazda Slowianke… Jazyczniczku, prawoslawna ,katoliczke czy Czeszke:-))))
  Vistunie Opolczyku jako to tak????? Wielka Rasa…Vedy..moralnosc etyka..oko za oko, zab za zab, a d..a za pieniadze???? Byla jest i ..budziet”?????

  Polubienie

  • RomanK:

   Panie Romku, znam pana od trzech lat, uważałem pana za jako tako poważnego, mimo iż jest pan jahwistą. Zmusza mnie pan jednak, abym zmienił zdanie.
   Nie wiem, gdzie pan znalazł takie bzdury, że Słowianie sprzedawali swoje dzieci i bliźnich dziesiątkami tysięcy obcym! U Słowian handel ludźmi był nieznany. Dopiero jak napchało się obcych na słowiańską ziemię handel ludźmi miał miejsce. Ale wrabianie w to Słowian to zwykła żydłacka propaganda!
   I pan nie tylko nabrał się na nią, ale jeszcze te żydłackie brednie kolportuje.

   Polubienie

   • Stary Testament zawiera szczegółowe zapisy dotyczące ofiar wotywnych
    z ludzi, zwierząt, domów i ziemi, przeznaczanych dla kasty kapłańskiej,
    oraz cennik osobowy ludzkich dusz.

    „…Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz oceniał: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oceniony na pięćdziesiąt syklów srebra według wagi przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na trzydzieści syklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów, a dziewczyna na dziesięć syklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście syklów, a kobieta na dziesięć syklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje…..Kapłańska 27.1-8”

    „Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako cherem: człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego – to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde cherem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako cherem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity…… Kapłańska 27.28-29”

    „Pan tak powiedział do Mojżesza: Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego – zarówno człowiek, jak i zwierzę …[…]… I będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Wyjścia 13.1-2, 12-16”

    „Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie….. Wyjścia 22.28-29”

    „A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem – powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę….. Rodzaju 22.1-2”

    „poświęcenie”, tudzież „całkowite poświęcenie” (hebr. cherem), tłumaczone jest niekiedy w Biblii jako „klątwa” i oznacza nie tylko oddanie na własność, ale uświęcenie poprzez całkowite zniszczenie. Jest to oczywiście uświęcenie, dedykowanie, ale głównie osiągane poprzez zamordowanie, zaszlachtowanie, eksterminację.

    „Obłożyliśmy je klątwą, podobnie jak uczyniliśmy z Sychonem, królem Cheszbonu, wykonując klątwę (herem) nad każdym miastem, mężczyznami, kobietami i dziećmi….. Księga Powtórzonego Prawa 3,6 BW”

    „mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą (herem). Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz….. Powtórzonego Prawa 13. 16-17′

    „I na mocy klątwy (cherem) przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły….. Jozuego 6.21”

    Przy normalnej ofierze dla Boga stosowane jest zazwyczaj słowo ‚zebach’. Natomiast herem oznacza zawsze eksterminację, mordowanie i rzeź, tak jak w V Mojż 3:6 i wielu innych wersetach opisujących mordy wojsk izraelskich. Oczywiście tłumacze stosują tutaj różne pobożne sztuczki i zamiast „wymordować” piszą o „bożym sądzie” „świętej destrukcji” czy „klątwie”. I chociaż gdzie nie gdzie napisane jest wprost o całkowitym ofiarnym zniszczeniu to jednak wiele przekładów używa słów „poddać pod boski sąd”. Rzecz jasna tego typu wyrażenia wprowadzają pewną dezinformację.

    „Nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Zamiast tego wymordujesz [wyrżniesz, złożysz w ofierze] wszystkich Hyttytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Hywytów i Jebuzytów – tak jak ci rozkazał JHWH Elohim…. Księga Powtórzonego Prawa 20.16-17″

    Tekst ten przykuł moją uwagę nie dla tego, że w polskich przekładach mowa jest oczywiście o „nałożeniu klątwy”, ale ze względu na przekład Świadków Jehowy, gdzie o dziwo oddano go jeszcze najbliżej prawdzie:”bezwarunkowo masz ich przeznaczyć na zagładę”.

    „Potem tak mówił Pan do Mojżesza: Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset – zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana…[…]… Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści dwie osoby. I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana, stosownie do rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi….. Liczb 31:25-30, 40-41

    „Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu: Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto (pierwszy) wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną …[…]… Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją rozdarł swe szaty mówiąc: Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Tyś też wśród tych, co mnie martwią! Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić! Odpowiedziała mu ona: Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach! Nadto rzekła do swego ojca: Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź! – rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka…… Sędziów 11. 29-31, 34-40”

    A teraz proszę o źródła świadczące o tym że Słowianie sprzedawali swoich 🙂

    Polubienie

   • Pan Roman pewnie jest pod wrażeniem historyjki, która kilka lat temu przeleciała po świecie. Mianowicie gdy na jaw wyszły listy Krzysztofa KOlumba łgającego, że mieszkańcy podbitej Ameryki stosują kanibalizm, ofiary z żywego człowieka, uzasadniając tym samym konieczność przywożenia ich do europy by ich cywilizować ciężką niewolniczą pracą, ogłoszono że , Kolumb był Polakiem 🙂

    Oczywistym jest że, Kolumb pochodził z plemienia kupców i jest oczywiste że, w pierwszym liście piał w niebogłosy, jaki to lud nowej ziemi jest dobroduszny, gościnny, wspaniale urządzony, czyściutki, najedzony.

    Wyginięcie cywilizacji Majów, Azteków i innych to zwykłe programowe i ideologiczne ludobójstwo – rzeż do ostatniego. Taki Katyń czy Wołyń.

    Polubienie

 13. Ktoś był i widział jak było kiedyś? 🙂
  Dzisiaj też Polacy sprzedają Polaków,tylko że Ci którzy sprzedają,to zwykle osoby z obywatelstwem polskim,osoby pełniące rolę Polaków.
  Za kilka lat na podstawie ich działań też będzie się oceniać nas Polaków.
  Np Polacy weszli do unii 😉 ja nie wszedłem.Polacy przyjęli chrzest,ja nie przyjmowałem.
  Polacy są katolikami,ja nie jestem katolikiem/neojudaistą.
  Polacy głosowali na Tuska,ja nie głosowałem.

  Polubienie

  • niezły kabaret, jakiś jachwista tak usprawiedliwia potworów żydokatolików :

   ” dopuszczali sie { konkwistadorzy } tych strasznych czynow na ludziach, ktorzy sami swieci nie byli. Wciaz pokutuje \”mit szlachetnego dzikusa\”, a przeciez rdzenni mieszkancy Ameryki znali niewolnictwo i rytualne mordy na czlonkach podbitych plemion. Bywali tez kanibalami, az zmniejszenie ich ilosci bylo glownie spowodowane epidemiami ospy, na ktora nie mieli odpornosci. ” Chciało by się przekląć …..

   ” Chrystus był palem, którego przyjęcia wyczekiwali [ Indianie . moje ] w głębi swoich odbytów.”

   cytat z artykułu który warto przeczytać :
   http://www.krytykapolityczna.pl/Serwiskulturalny/KapelaKolumbbylchciwymPolakiemitorturowalludzi/menuid-431.html

   Polubienie

   • Wmawianie „poganom” krwawych ofiar i rytualnych mordów,powinno być traktowane tak samo jak negowanie holokaustu.

    Polubienie

    • ( – – – )

     Komentarz usunięty ze względu na kłamstwa („historycy i naukowcy udowodnili ze poganie byli wg wspolczesnych pogladow obsesyjnymi mordercami”) i atak ad personam na Mezamira.
     Zmień twój plugawy język. Inaczej nie wyjdziesz ze spamu.
     opolczyk

     Polubienie

 14. “historycy i naukowcy udowodnili ze poganie byli wg wspolczesnych pogladow obsesyjnymi mordercami” 😀
  Jacy naukowcy?Nazwiska poproszę.Kto im płacił za ich”odkrycia”,kto sponsorował ich „naukę” ? 🙂

  Polubienie

 15. Naukowcy z Uniwersytetu Harwarda ogłosili, że znaleźli w naszym genomie coś, co uważają za przesłanie od stwórcy rodzaju ludzkiego. Odkrycia dokonano w mało zbadanej, niekodującej informacji części naszego genomu.

  Zespół genetyków odkrył zakodowaną wiadomość składającą się z 22 słów zapisanych w starożytnym aramejskim. Według nich jest tam zapisane, że Bóg potwierdza swoje istnienie i rolę w stworzeniu życia na Ziemi.

  „Witam moje dzieci. Tu Yahweh, jedyny prawdziwy Pan. Odnalazłeś sekret stworzenia. Teraz podziel się nim pokojowo ze światem”

  Tak rzekomo brzmi przekaz zakodowany w DNA
  Jak wiadomo Yahweh to biblijne imię Boga obecne w tradycji judeochrześcijańskiej.

  😀 Tak wygląda nauka za odkrycia której odpowiedzialny jest naród wybrany i naród ogłupiony przez wybrańców

  http://innemedium.pl/wiadomosc/uczeni-usa-twierdza-ze-odczytali-zapisana-w-dna-wiadomosc-naszego-stworcy

  Yahwah to wedyjski bóg Słońca ale naukowcy są zbyt wykształceni(odpowiednio opłaceni) 😉 aby o tym wiedzieć

  Polubienie

  • Mezamir:

   Nie odpisałem od razu na tę „rewelację” bo mnie po prostu zatkało. Upewniłem się więc najpierw, czy nie był to żart prima aprilisowy. Okazuje się, że nie.

   No cóż… Cóż można powiedzieć na taki piramidalny, kosmiczny idiotyzm – pokazuje on stopień upadku i zgnojenia współczesnej a zwłaszcza amerykańskiej naóki. Nie bez powodu nazywam USA Dużym USraelem. To ich najważniejszy folwark.

   Zastanawia mnie tylko, czy owi naókofcy rzeczywiście nie posiadają choć odrobiny poczucia wstydu i przyzwoitości? Przeciż nawet półanalfabeta wstydziłby się głosić takie brednie. A tutaj renomowany Harvard „odkrywa” i publikuje coś takiego. Pokazując, że jest na żołdzie judaizmu. I jest jego tubą propagandową.

   Nie zdziwię się, jeśli Harvard opublikuje dokonane teleskopem najnowszej generacji zdjęcie żydowskiego nieba. Z siedzącym na tronie Jahwe oraz skrzydlatymi archaniołami i cherubami dookoła niego. I z klęczącymi przed tronem Abrahamem, Mojżeszem, Dawidem, Salomonem, Eliaszem, Izajaszem i resztą tego biblijnego judaistycznego bractwa.

   Polubienie

   • Wali im się religijny moloch więc szukają sposobu żeby sztucznie utrzymać trupa przy życiu 🙂

    Ciekawe co jutro odkryją
    Pewnie wyświetlą na chmurze hologram Jeszuy
    który zstępuje z nieba 🙂 a to musi być prawda
    bo tak jest napisane
    Więc wystarczy przeczytać co jest napisane,stworzyć odpowiednią inscenizacje i „proroctwo” się wypełni 😀

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.