Radek Sikorski krzyżowcem XXI wieku

.

Tego jeszcze nie było w historii – minister spraw zagranicznych laickiego unijnego baraku ogłasza krucjatę w obronie „prześladowanych chrześcijan”. Mam na myśli Radka Sikorsky’ego – który publicznie ogłosił krucjatę:

„Szef MSZ Radosław Sikorski oświadczył w TVN24, że Polska będzie bronić praw chrześcijan „na tyle na ile może” i podkreślił, że Warszawa nie boi się mówić iż chrześcijanie są „dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie„.

Polska będzie „nalegać, by Unia Europejska wpisała to (obronę chrześcijan – red.) do zadań europejskiej dyplomacji” – zapowiedział Sikorski. – Gdy ludzie są mordowani ze względu na ich wyznanie, to wiemy, czym to się kończy. Tam, gdzie nie ma wolności religii przeważnie nie ma też innej wolności – przekonywał minister.

Sikorski mówił też, że zgadza się z Donaldem Tuskiem, który w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” stwierdził iż „wiara w Boga jest dobra dla państwa i narodu”.  – Myślę, że każdy z nas jest uprawniony do takich poglądów. Gdyby nie Kościół katolicki, to może byśmy tutaj w tej chwili nie rozmawiali po polsku – przekonywał.”

Najpierw przypomnijmy sobie, kim jest Radek Sikorsky.
Prof. Pogonowski uważa go za agenta amerykańskich neokonów naszpikowanych „Amerykanami” żydowskiego pochodzenia i syjonistami.

„(…) Neokonserwatyści popierają kompleks wojskowo-przemysłowo-
sjonistyczny i oś USA-Izrael jako podstawa polityki na Bliskim Wschodzie. Neokonserwatyści są cynicznymi architektami strategii wojny przeciwko Irakowi, głównie dla dobra Izraela, przemysłu zbrojeniowego i kontroli ropy naftowej. Przemysł ten w czasie tej wojny ma astronomiczne zarobki. Ocenia się, że pod okupacją amerykańską zginęło ponad 600.000 Irakijczyków oraz ponad 3000 Amerykanów i wojna ta prawdopodobnie bedzie kosztować podatników amerykańskich kilka tysięcy miliardów dolarów. Dziewięć miliardów dolarów dotąd znikło bez śladu w Iraku (…).

Radek Sikorski ma bardzo utalentowaną żonę, żydówkę pisząca pod nazwiskiem Anne Appelbaum, która ostatnio wsławiła się radykalnymi i pro-wojennymi artykułami w The Wall Street Journal, jako członek obozu neokoserwatywnego. Państwo Sikorscy mają dwu synów, którzy mają „prawo powrotu” do Izraela, według przepisów rabinackich, jeżeli kiedykolwiek w życiu chcieliby z tego prawa skorzystać (…).”

A tak pisze o Sikorskim „Tadeusz z Washingtonu” (ten sam link):

„(…) Ma dwójke dzieci (chłopcy), które chodzą do excluzywnej szkoły żydowskiej w Wshington i są wychowywani na żydów. Kiedy Uzbekistan odepchnął go jako trefnego agenta, chociaż po cichu i grzecznie by nie rozjuszyć jego pryncypałów natychmiast odrzucił propozycje pracy w MSZ i dostał tez po cichu prace w American Enterprise to jest gałąź CIA do przygotowywania przewrotów i wprowadzania wpływów neoconow na całym świecie. W tym Instytucie „pracował” Chalabi z Iraqu. On jest Dyrektorem Programu tzn. tak jak by prowadził cały program pod kryptonimem New Atlantic Initiative, wściekle antyrosyjski anty-słowiański program do rozwalania Rosji wg planów Kissingera i Brzezińskiego. Polska w tym programie nie liczy się wcale, a jest traktowana jako podmiot i narzędzie bez patrzenia na konsekwencje, jakie mogą być skutkiem tego działania.
Unika – jak zarazy – Polaków i zorganizowanej Polonii. W USA kontaktuje się jedynie z żydkami i judeopolakami. Kilkakrotnie zwracali się do niego Polacy młodzi studenci o pomoc, czy poradę, wywinął się w sposób nawet powiedziałbym nie przyjemny… jakby się bał i uciekał…
Myślę, że to paskudny wybór, bo zarówno NATO jak i Rosjanie wiedza dokładnie to, czym zajmuje się
Sikorsky.”

Nie inaczej ocenia Sikorskiego WPS.


„R.Sikorski, narodowość żydowska, jest posiadaczem obywatelstw USA i Wlk.Brytanii.Wyjechał z Polski  jeszcze jako uczeń szkoły średniej w 1981r. do Wlk. Brytanii. W czasie studiów na Oxford University (Wlk.Brytania), gdzie po trzech lach nauki w 1985r. otrzymał świadectwo licencjata, został członkiem elitarnego Klubu Bullingdona. Przynależność do tego klubu wymagała od ich członków wysokiej pozycji społecznej i materialnej. Żyd z Polski (R.Sikorski) nie posiadał ani jednego, ani drugiego, ale wcześniej został członkiem masonerii (ryt szkocki), co otworzyło przed nim drzwi nie tylko elitarnych organizacji, ale także agencji wywiadowczych Zachodu. W ramach agenturalnego szkolenia, zapewne chodziło o sprawdzian zdobytych umiejętności, został wysłany w 1986r. do walczącego Afganistanu.
Młody, dobrze zapowiadający się agent ożenił się z A.Applebaum z rodziny nowojorskich syjonistów. Jego synowie uczęszczają do szkoły rabinackiej (…).

W 1992r. świetnie przygotowany syjonistyczny agent, R.Sikorski został vice-ministrem obrony w rządzie J.Olszewskiego. W 2005r. był już ministrem obrony w rządzie PiS, a od 2007r. pełni funkcję ministra MSZ w rządzie PO.
Jak widać jego działalność polityczna przebiega ponad wszelkimi podziałami i jest nakierowana na walkę ze wszystkim, co narodowe, co słowiańskie, a więc i co polskie także, zgodnie z wytycznymi takich wybitnych syjonistów jak H.Kissinger i Z.Brzeziński. Ten ostatni kolegował się wielce z JPII (…).

W czerwcu 2011r. był już mniej eufemistyczny, gdy w publicznej TV powiedział jednoznacznie, że w czasie wspólnej wizyty z min. MSZ NRF u prezydenta A.Łukaszenki złożył mu propozycję rezygnacji z urzędu w zamian za gwarancje bezpieczeństwa i dostatniego życia dla niego i jego rodziny.
To jest tzw. propozycja nie do odrzucenia, jak z filmu o mafii i gangsterach. Syjonistyczny agent i min. MSZ RP, R.Sikorski uprawia, zatem polityczny bandytyzm i inaczej określić tego się nie da. Można tylko zapytać, w czyim imieniu uprawia swój proceder, bo na pewno nie w interesie polskiej narodowej polityki. Tylko, dlaczego ja, polski podatnik mam opłacać cudzego gangstera?
Takie są właśnie demokratyczne standardy ubezwłasnowolnionego zachodniego świata.”

No i teraz, skoro już wiemy kim jest Radek Sikorsky, zastanowić powinniśmy się, dlaczego ten neokon-syjonista (którego dzieci mają „prawo powrotu” do Izraela)  „broni” chrześcijaństwa ogłaszając krucjatę?

Przy okazji należy zdemaskować oczywiste kłamstwa w wypowiedziach Radka Sikorsky’ego.

Kłamstwem jest, że „chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowaną religią na świecie. Owszem – w Ruandzie miała miejsce okrutna rzeź chrześcijan (milion ofiar) – ale były to porachunki plemienne wewnątrz-chrześcijańskie. W niektórych krajach ludność chce pozbyć się żydłackiego chrześcijaństwa, które nachalnie pcha się tam, gdzie go nie chcą. Ale nie znam ani jednego kraju, który jest bombardowany czy okupowany przez muzułmański czy pogański odpowiednik NATO. Natomiast znam państwa muzułmańskie bombardowane i okupowane przez chrześcijańskie NATO będące na usługach starzych braci w wierze. W samej USA nie to wywłaszczeni z ich ziem chrześcijanie siedzą w rezerwatach. To chrześcijanie Indian wywłaszczyli, ograbili, zdepopulowali a niedobitki zapędzili do rezerwatów. W Jewropie natomiast poganom rodzimowiercom odmawia się statusu równego żydłackiej nadjordańskiej dżumie i to poganie są w Jewropie najbardziej szykanowaną grupą „wyznaniową”. Szykanowaną zwłaszcza przez prześladowanych rzekomo żydo-chrześcijan.

Należałoby w tym miejscu jeszcze przypomnieć terror, zbrodnie i rzezie, jakich na przestrzeni ostatnich prawie dwóch tysiący lat dopuszczało się żydo-chrześcijaństwo. Łapska ma ubabrane po pachy w ludzkiej krwi – a teraz, bo gu tu i tam wypędzają, to ten masowy zbrodniarz-ludobójca ryczy, że krzywda mu się dzieje.

Bzdurą jest też  co twierdzi Sikorsky, że gdyby nie Kościół katolicki, to może byśmy tutaj w tej chwili nie rozmawiali po polsku.

Językiem urządowym KK na przestrzeni wieków była łacina a nie język polski, To że język polski u nas przetrwał i nie został złacinniczony zawdzięczamy tylko uporowi ludu odrzucającego łacińskość i trwającego przy polskości. Bo skatoliczona szlachta pod koniec I Rz’plitej  używała mowy polsko-łacińskiej czy łacińsko-polskiej. Wstawki łacińskie w polskim języku i piśmiennictwie w owym okresie narastały wraz ze stopniem katoliczenia szlachty.

Sikorsky stwierdza też: „wiara w Boga jest dobra dla państwa i narodu”.

Wiara w jakiego boga i dla jakiego państwa i narodu jest dobra? Bo Polsce wiara w żydowskiego boga nie wyszła na dobre. Tak się do niego sfanatyzowane przez jezuitów szlacheckie polactfo modliło, a mieliśmy i zabory, i II wojnę światową i obecną niewolę unijną.
Natomiast „narodowi wybranemu” powodzi się dobrze. W Polsce, w Unii jewropejskiej, w USA.
Jak widać ten żydowski bóg troszczy się tylko o swoich.

Może właśnie dlatego Radek twierdzi że wiara w tego boga jest dobra dla (jego) państwa i narodu.
Napisałem – w tego boga – bo w żydłackiej anty-cywilizacji Zachodu słowo „Bóg” pisane z dużej litery odnosi się zawsze do żydowskiego boga/bożka/ – ludobójcy.

Zastanawia mnie też, jakim prawem Sikorsky uzurpuje sobie mówienie w imieniu Polski? Kiedyś Bolek powiedział: my naród, teraz Sikorsky mówi – (my) Polska.  Ciekawe, kiedy Polacy będą wreszcie mieli prawo mówić we własnym imieniu.
I na kobiec pozwolę sobie na jeszcze jedną refleksję – żydo-katolicy twierdzą, że są obecnie najbardziej zwalczaną religią. I to zwalczaną ich zdaniem przez Żydów.
A tutaj nagle Sikorsky, którego dzieci mają prawo powrotu do Izraela, ogłasza krucjatę w obronie chrześcijaństwa.

O co więcw tym wszystkim, w tej hucpie, tak naprawdę chodzi?

Jak wiemy żydochrześcijaństwo było podstępem i bronią ideologiczną podrzuconą poganom. Zrobiło z nich duchowych żydów.

Jak pisał Marcus Ravage, biograf Rothschildów:

„Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji.(…). Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska dziewczyna jest waszym ideałem macierzyństwa i dziewictwa. Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figurą w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych bogów, odstawiliśmy waszą rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może być nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”

Podobnie wyraził to samo polski “żyd z odzysku” Stanisław Krajewski:

“Chrześcijaństwo nie jest potrzebne nam, Żydom, ale jest przecież rozgłaszaniem po krańce świata pojęć zawartych w żydowskim Piśmie: prawd o Stwórcy, o Jego przymierzu z Izraelem, o Jego trosce o ludzi, o Jego wymaganiu posłuszeństwa przykazaniom, o jego obietnicy odkupienia, które ma objąć cały świat, gdy, jak mówi prorok “Pan będzie jeden i jedno będzie jego Imię.”

Na obecnym etapie podboju świata (NWO) zgodnie z nakazami księgi zbrodni:


“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

Rodzaju 17, 8

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”
Powtórzonego prawa 7, 2

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Jub. 32, 18-19

taktyka polega na tym, aby żydochrześcijan utrzymać w zaczadzeniu jahwizmem i zaganiać ich na fałszywą barykadę. Jeśli uda się bowiem zapędzić ich do obrony ich dżumy duchowej, to wielu z nich nawet nie zauważy, że w międzyczasie są okradani i zakuwani w łańcuchy.

I o to właśnie w tej hucpie chodzi.

Dlatego właśnie Sikorsky, którego dzieci mają prawo powrotu do Izraela, ogłasza krucjatę w obronie żydo-chrześcijaństwa.

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.Ręce Boga

22 komentarze do “Radek Sikorski krzyżowcem XXI wieku

 1. chrześcijanie są “dziś najbardziej prześladowaną religią na świecie”. 😀 jak zwykle.
  Najbardziej prześladowani na świecie są Tybetańczycy i Indianie.Potem „poganie” a na końcu neojudaiści żrący się między sobą tradycyjnie.

  Polubienie

 2. „Jeśli poz­wo­lisz, by ro­bac­two się roz­mnożyło – zrodzą się pra­wa ro­bac­twa. I zrodzą się piew­cy, którzy będą je wysławiać”. Antoine de Saint-Exupéry

  Polubienie

 3. To wiemy… ze wyjechal, zostal, zrobiono go…pisze pan jak wiadomo..etc…
  ale nurtuje mnie pytanie KTO?? JAK? W jaki sposob??? tam w Polsce???
  Wie pan jak trudno zostac senartorem, poslem, prezydentem…kto??otwieral wszystkie furtki cichociemnemu spadochroniarzowi…. dokonywal oceny kwalifikacji i osadzal na wysokich stolkach w rzadach polskawych…ministerstwio obrony???przeciez tak samo i dobrze pan mogl byc ministrem obrony..czy spraw zagranicznych….
  Wie pan w sumie obydwaj doskonale wiemy co to „za krzyzowiec” z tej krzyzowki, mishlinge, czy kundel…i jak bedzie bronic chrzescijanstwa:-)))
  Oceniajac po ym jak jego pryncypaly bronia od lat Pokoju po czym nie zostaje kamien na kamieniu..wole jako chrzescijanin sam uzerac sie z panem,,niz prosic o pomoc Sikorskiego:-))))WG zasady chrzescijanskiej wspolnej z jazyczestwem…
  Panie,….( moze byc Svarog. Veles, Perun, Makosz, czy Allah)… uchowaj mnie od przyjaciol jak Sikorski i pozwol samemu dac sobie rade z moimi wrogami:-)))
  Najczesciej bowiem okazuje sie , ze jak znikaja tacy dobrzy przyjaciele obroncy…. jak Sikorski ..nagle jak za dotknieciem rozdzki okazuje sie, ze nie mamy zadnych wrogow!
  Szczesliwego i Wesolego Woloczilnego!

  Polubienie

  • Powyższy tekst zawiera zbyt wiele demagogii i wymysłów.
   Napisany jest emocjonalnie, aby dokopać żydo-katolicyzmowi, choć inne odpryski żydo-chrześcijaństwa nie były wiele lepsze.

   Kosmiczbą bzdurą jest np. twierdzenie że „na rozkaz kościoła skazano na śmierć ponad 9 milionów czarownic”.
   Nawet jeden procent z tej liczby jest bzdurą. Statystyka podana w wikipedii jest dosyć wiarygodna.
   Zgodnie z nią skazano na śmierć „za czary” ok. trzydzieści pięć tysięcy osób.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Procesy_o_czary#Statystyki_egzekucji
   Załóżmy, że tortur nie przeżyło dwa razy tyle torturowanych. No i mamy liczbę 100 tysiący ofiar.
   Przy czym protestanci mają na sumieniu więcej spalonych czarownic niż katolicy. Ponadto polowania na czarownice były domeną również fanatycznych tłumów i więcej być może „czarownic” zamordowano w samosądach, np. podczas „pławienia czarownicy przez motłoch, niż z wyroków inkwizycji.

   Niemniej procesy, śledztwa, tortury i mordowanie ludzi – przede wszystkim kobiet – z oskarżenia o „czary” są dziedzictwem kulturowym żydo-chrześcijaństwa, obrazującym jego barbarzyństwo, zdziczenie, zbrodniczość, fanatyzm i antyludzki charakter.
   Polecam w tej materii teksty z Racjonalisty:
   http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4498/q,Tortury.i.ich.rola.w.postepowaniu.dowodowym.o.czary
   http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4486/q,Srodki.dowodowe.w.procesach.czarownic

   Oskarżanie katolicyzmu o fałszowanie biblii jest wprwawdzie faktem, ale co mnie obchodzi, że jedna zbrodnicza żydłacka dżuma fałszuje księgi czy „przykazania” innej zbrodniczej żydowskiej dżumy?

   Kolejną bzdurą jest oskarżanie katolicyzmu o antysemityzm. Niechęć a nawet nienawiść do Żydów pojawiała się praktycznie wszędzie, gdzie tylko oni zawędrowali. Nie tylko u katolików. No i jest pytanie – dlaczego wszędzie ich tak niecierpiano? Co oni mają w sobie takiego, jak postępują – że nigdzie ich nie chcą?

   Odpowiedź na to znajdziemy tutaj:

   „Podstawową przyczyną powszechnej niechęci do Żydów była silna obecność w ich życiu zasad judaizmu, stałe izolowanie się od ludności miejscowej i wypływające z judaizmu zdecydowane uprzywilejowanie Żyda w relacji do nie-Żyda”

   http://dylewski.com.pl/menu-boczne/iluzja-pieniadza/osobliwosc-zydowska-czesc-2/

   Dlaczego więc autor ma pretensje o katolicki antysemityzm a nie ma pretensji do Żydów o ich o anty-goizm, o ich pogardę dla nie-żydów?

   Propagandówką jest oskarżanie kk o kolaborację z III Rzeszą. Z nią kolaborowali i protestanci, prawosławni (Ukraińcy), ateiści, oraz przeróżnej maści ezoterycy. A nawet syjoniści do roku 1942.
   http://dariuszratajczak.blogspot.de/2009/01/jak-adolf-izrael-budowa.html
   I Żydzi, od których roiło się we władzach III Rzeszy, w Wehrmachcie, SS, Gestapo.
   KK i „wojenny papież” atakowani są przez żydostwo np. o to, że podczas wojny nie ratowali, albo ratowali za mało Żydów. A przecież sami Żydzi wypięli się na swoich pobratymców.
   http://salski.nowyekran.pl/post/31617,jedna-krowa-w-palestynie-jest-wazniejsza-niz-wszystcy-zydzi-w-polsce

   No i co, że kk bronił zbrodniarzy hitlerowskich? Miłosierdzie, bracie, rozumiesz miłosierdzie okazywane bliźniemu. I odpuszczanie winy winowajcom. Niekiedy kk sobie o własnych propagandowych hasłach przypomina. A niejeden zbrodniarz uchroniony i przerzucony „kościelnym szlakiem” do Argentyny miał żydowskie korzenie.
   Pedofilia wśród kleru jest faktem. Wśród rabinów też. Dlaczego o tej drugiej jest cicho?

   Bzdurą jest, że najmłodszy kardynał miał 32 lata:
   „1483 r. – Giovanni Giacomo Sclafenatiw wieku 32 lat zostaje najmłodszym kardynałem świata”

   Nawet najmłodszy papież był prawie o połowę młodszy – zbrodniarz i zwyrodnialec Jan XII wybrany został papieżem w wieku 18 (wg innych źródeł 17) lat.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XII_%28papie%C5%BC%29
   A najmłodszy kardynał w historii kk to Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio.
   W wieku ośmiu lat został po kolei arcybiskupem, prymasem i kardynałem-diakonem.

   „W 1735 w wieku zaledwie 8 lat został mianowany kawalerem Orderu Złotego Runa. 9 września tego samego roku został arcybiskupem Toledo i tym samym prymasem Hiszpanii, oraz 19 grudnia – kardynałem-diakonem kościoła Santa Maria della Scala w Rzymie. Ludwik Antoni znajduje się na liście rekordów Guinnessa jako najmłodszy kardynał w historii.”

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Antoni_Burbon

   Zastanawiam się nad tym tekstem, czy go nie wrzucić u mnie, ale jest on pisany z pozycji zbyt żydofilskiej jak na mój gust.

   Polubienie

   • Malleus Maleficarum

    Książka zawiera instrukcje jak należy oskarżać czarownice, jednak kiedy została przedłożona do akceptacji ówczesnemu cenzorowi, większość profesorów odżegnała się od jej treści. Niezrażeni tym faktem Kramer i Sprenger, sfałszowali akceptację cenzorów. Fałszerstwo zostało odkryte dopiero w 1898 r.

    Histeria wzbudzona przez Kramera i Sprengera zaczęła się rozprzestrzeniać. Przez prawie 300 lat szalały ognie oskarżeń, gatunek ludzki oszalał. Mieszkańcy całych wiosek, w których istniało podejrzenie że mieszka tam jedna lub dwie czarownice byli prowadzeni na śmierć z okrzykiem: ”zniszczyć ich wszystkich, Bóg będzie wiedział kto jest jego sługą”. W 1586 r arcybiskup Treves uznał, że miejscowe czarownice są przyczyna ostatniej surowej zimy. Poddając je częstym torturom, uzyskano ich ”spowiedź” i na tej podstawie oraz dzięki oszczerstwom arcybiskupa, oskarżeniom o ingerowanie w prawa natury, 120 kobiet i mężczyzn spalono na stosie żywcem.

    Polubienie

  • Mezamir: ważne uzupełnienie!

   Wielu zbrodniarzy hitlerowskich uratowała przed odpowiedzialnością karną CIA – czyli prywatna tajna agencja banksterów-koczowników!
   http://www.larsschall.com/2011/09/29/wall-street-und-cia/
   http://piotrbein.wordpress.com/2013/01/25/cia-a-wall-street/
   W Niemczech wielu zbrodniarzy za współpracę z CIA otrzymało wymuszony przez USA na marionetkowym żondzie niemieckim immunitet – nie mogli być sądownie ścigani za ich zbrodnie.
   Niemieckie tajne służby BND i BfV tworzone były przez ludzi z SS, Gestapo, Abwehry. Nawet „polska” załgana wiki o tym pisze.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Bundesnachrichtendienst#Utworzenie_Bundesnachrichtendienst
   A w zbrodniczym projekcie MKULTRA CIA zatrudniła nawet zwyrodnialców „lekarzy” III Rzeszy, którzy w obozach koncentracyjnych robili ich zbrodnicze „eksperymenty” medyczne na więźniach.

   „Im Rahmen des Projekts Paperclip setzten die USA zahlreiche deutsche Wissenschaftler ein, darunter auch ehemalige deutsche KZ-Ärzte, die erwiesenermaßen in großem Stil an den Experimenten mitwirkten. Sie durften ihre durch das Kriegsende unterbrochenen Menschenversuche im Rahmen von MKULTRA auch in Deutschland fortführen.[10][11] Dazu gehörten unter anderem:

   Kurt Blome hatte mit Bakterien und Viren, wie Pesterregern, an Menschen experimentiert.
   Walter Paul Schreiber infizierte KZ-Insassen mit Fleckfieber und Malaria und spritzte Phenol als Hinrichtungsmethode.”

   http://de.wikipedia.org/wiki/MKULTRA#Beteiligung_ehemaliger_KZ-.C3.84rzte

   Jeśli demaskować – to wszystko!!!

   Polubienie

    • W tym przypadku miałem po prostu na myśli organizacje syjonistyczne istniejące legalnie na terenie Rzeszy do roku 1942 o których pisał zamordowany przez Mossad Dariusz Ratajczak. W tym samym czasie od września 1939 trwał masowy „ubój” Polaków.
     http://pl.wikipedia.org/wiki/Intelligenzaktion
     Ci syjoniści, co byli u władzy lub byli chronieni, nie występowali oficjalnie jako syjoniści, pod gwiazdą Dawida. A tamci – legalnie – do 1942 roku już tak.

     Polubienie

 4. Albert Pike się kłania i 3 Wojna Światowa jaka ma być rzezią „chrześcijan” dokonaną przez watahy rządnych krwii zydów i zislamowanych zydów (bractwo muzułańskie).

  Sikorski jako zwyczajny chłoptaś na posyłki (służący korony brytyjskiej) tylko przekazuje dalej wydane mu tam polecenia. A Polska jako i „kraj katolicki” jak i „wielowiekowe przedmurze” ma w tym scenariuszu dac się wymordować w „obronie interesów” szarańczy z pejsikami. I temu celowi, zagrzewaniu frajerni do boju, służy to „wyznanie”.

  Polubienie

 5. RomanK :
  WG zasady chrzescijanskiej wspolnej z jazyczestwem…
  Panie,….( moze byc Svarog. Veles, Perun, Makosz, czy Allah)… uchowaj mnie od przyjaciol jak Sikorski i pozwol samemu dac sobie rade z moimi wrogami:-)))
  Najczesciej bowiem okazuje sie , ze jak znikaja tacy dobrzy przyjaciele obroncy…. jak Sikorski ..nagle jak za dotknieciem rozdzki okazuje sie, ze nie mamy zadnych wrogow!

  9 (25). Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,
  żyjcie z nimi w pokoju i harmonii…
  Nie poniżajcie innych ludzi,
  a nie będziecie poniżeni…
  Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary,
  gdyż bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami…
  i nad wszystkimi Światami…

  To fragment z 2 Santii Peruna, a tu, na tym blogu jest wpis ukazujący zachowanie pogan i traktowanie przez nich innych ludzi oraz odniesienie do tego jak w podobnych sytuacjach poganie byli traktowani przez najeźdźców.
  Przynajmniej moim wrogiem nie jest zwykły, szary Kowalski (o ile nie jest fanatykiem), a organizacja otumaniająca całe zastępy tychże Kowalskich. Religia dzieli, zresztą nie tylko religia. Dziel i rządź. Skłócić naród, skonfliktować, naszczuć jeden na drugiego, tworzyć sztuczne podziały. Mój bóg jest mojszy niż twojszy, moja partia taka, a tamta owaka, moja drużyna, moje poglądy, moje, moje i moje. Moje lepsiejsze. To służy tylko podziałom, bo ludzie podzieleni, skłóceni, skonfliktowani nie zjednoczą się przeciw wspólnemu wrogowi, nie zorganizują, nie postawią, a tym samym… nie stanowią większego zagrożenia.
  Wracając do artykułu i jego konkluzji. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Biblii jest krok po kroku opisane do czego zmierzają. Zgodnie z biblijnymi zapisami obecny Izrael jest do kasacji. Poświęcą go oraz zamieszkujących tam „6 milionów”. To nie przypadek, że Izrael zamieszkuje 6 milionów. To holocaust – ofiara całopalna. Już się przygotowują. Wystarczy obserwować ruchy na najwyższych państwowych stanowiskach, gdzie nominacje otrzymują… byłe podpadziochy
  Gdzie więc się podzieją? Zastąpią Polaków, a właściwie… potomków Lechitów. Podpowiem jedynie, że Chazarstwo uważa, że to oni założyli to państwo. Poniżej linki do przemyślenia jako zachęta do poszukiwań.:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Polin
  http://www.rp.pl/artykul/120753.html
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia_nazwy_Polska


  n_one:

  Gwoli informacji – RomanK to mój dobry (internetowy) znajomy. Znamy się od kilku lat. Wprawdzie jest on jahwistą, ale poza tym doskonale orientuje się w żydowskich spiskach i oszustwach.
  Podaję link do jego książki: „Spotwarzona przeszłość czyli o żydowskich zbrodniarzach wojennych”.

  Click to access spotwarzona-przeszlosc-roman-kafel-do-druku-dwustronnego.pdf


  opolczyk

  Polubienie

  • n_one:

   „Wracając do artykułu i jego konkluzji. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Biblii jest krok po kroku opisane do czego zmierzają. Zgodnie z biblijnymi zapisami obecny Izrael jest do kasacji. Poświęcą go oraz zamieszkujących tam “6 milionów”. To nie przypadek, że Izrael zamieszkuje 6 milionów. To holocaust – ofiara całopalna. Już się przygotowują. Wystarczy obserwować ruchy na najwyższych państwowych stanowiskach, gdzie nominacje otrzymują… byłe podpadziochy”

   Biblia, a zwłaszcza tzw. „Apokalipsa” to nie „proroctwo” a scenariusz! A plany podboju świata i zagarnięcia go na własność widoczne są w całej żydowskiej Tanach przejętej przez żydo-chrześcijaństwo jako ich „pismo świąte”. Tylko ślepiec tego nie widzi.
   Niemniej zaskoczyłeś mnie Twoim spostrzeżeniem o kasacji Izraela w związku z owymi 6 milionami. I muszę przyznać, że coś w tym jest.
   Choć do tej pory widziałem to nieco inaczej.

   Zamordowany przez Mossad Dariusz Ratajczak był przekonany, że mit 6 milionów powstał przez błędne tłumaczenie Tanach przez rabinów:

   “Niektórzy Żydzi uważali, że za pozwolenie powrotu do Ziemi obiecanej Bóg zażądał od nich 6- milionowej ofiary Holokaustu. Oczywiście była to nieprawda wynikająca ze złej interpretacji proroctwa Tory. Brzmiało ono: “Powrócicie”, natomiast prominentni kapłani, ofiary błędu ortograficznego, tłumaczyli ją: “Powrócicie, minus 6 milionów”.”
   http://www.koreywo.com/Ratajczak/miliony.htm

   No i gazety żydowskie już od roku 1869 WIELOKROTNIE “prorokowały” śmierć 6 milionów Żydów.
   http://forum.otworzumysl.com/start/showthread.php?tid=1782

   Już przed I wojną światową (ciekawe – skąd Żydzi wiedzieli, że ona wybuchnie) i w jej trakcie żydowska propaganda “prorokowała” śmierć 6 milionów! Ale nic z tego nie wyszło. Nikt nie chciał łaskawie tylu ich wymordować, aby mogli wreszcie wrócić do Palestyny.

   Identycznie było dwadzieścia lat później – przed drugą wojną (ciekawe – skąd Żydzi wiedzieli, że ona wybuchnie) i w jej trakcie – propaganda żydowska bębniła o 6 milionach. No i w momencie zakończenia wojny, kiedy nikt jeszcze nie był w stanie policzyć jej ofiar propaganda żydowska natychmiast ogłosiła, że w “holokauście” zginęło 6 milionów ich pobratymców. Tę ich “świętą liczbę” narzucili wszystkim Goim w ich propagandzie noszącej znamina “religii holokaustu”.

   Dzięki owym domniemanym 6 milionom (ofiar żydowskich było przynajmniej o połowę mniej – cytowany już wcześniej śp. dr. Ratajczak szacuje liczbę żydowskich ofiar niemieckiego terroru na ok. 2,5 miliona http://www.bibula.com/?p=9698) po wojnie wyłudzili Żydzi utworzenie Izraela. Inną sprawą jest to, że poniektóre ortodoksyjne sekty judaizmu nie uznają istnienia Izraela, bo nie utworzył go „mesjasz” obiecany im rzekomo przez Jahwę ludobójcę. Oni nadal czekają na jego apokaliptyczne przyjście i na budowę wielkiego Izraela – od Nilu po Eufrat.

   Twoja ocena dot. planowanej „kasacji” Izraela (dodam od siebie – plus państw arabskich w promieniu co najmniej 1,5 tys. kilometrów) jest zgodna z moją. Choć ja widzę inny konkretny powód tej kasacji.

   Jak zapewne wiesz, fanatycy judaizmu wybudowali replikę świątyni Salomona i szkolą w niej personel, aby był gotowy na moment, gdy odbudują oni w Jerozolimie na wzgórzu świątynnym ich świątynię.

   „Religijni fanatycy mówią, że model Świątyni Jerozolimskiej zostanie wykorzystany w specjalnej „szkole kapłanów” (kohenów), która została w środę uroczyście otwarta w tym osiedlu. – Nowi kapłani służyć będą w Trzeciej Świątyni, która zostanie postawiona w Jerozolimie – zapowiadają fanatycy.”

   http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zydzi-buduja-nowa-swiatynie-jerozolimska,111479.html

   Pojawiła się też informacja, że Rockefeller już zapowiedział sfinansowanie budowy świątyni w Jerozolimie.
   http://konservat.pl/?sp=art&art=0471&path=arty2010

   W całej tej sprawie jest tylko jeden problem – a właściwie dwa – „świętości” islamu – meczet AL Aksa i Kopuła na Skale – wybudowane przez muzułmanów na miejscu wcześniejszej żydowskiej świątyni. No i aby odbudować ich świątynię na starym miejscu, na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie, Żydzi muszą coś zrobić z tymi „przeklętymi” islamskimi „świętościami”. Ale gdyby wjechali buldożerami na wzgórze – miliard muzułmanów rusza na Izrael. I Żydzi doskonale o tym wiedzą.

   Jedynym wyjściem jest doprowadzenie do dużego konfliktu w tym rejonie, w którym zostanie zniszczony nie tylko Izrael, ale i większość państw arabskich/muzułmańskich regionu. Po wyniszczającej wszystko wojnie wrócą na teren Palestyny Izraelici (z Europy, Ameryki), uprzątną trupy i kości, po czym zbudują wielki Izrael – od Nilu po Eufrat ze stolicą w Jerozolimie, nad którą górować będzie zapowiadana przez nich III świątynia Salomona.

   Polubienie

   • Coś mi się wydaje, że to nie tak.
    Zgadzam się co do tego, że żydostwo doprowadzi do niewyobrażalnej wojny na Bliskim Wschodzie. Jednakże będzie ona dlatego „niewyobrażalna”, że Bliski Wschód zostanie wypalony atomem (użyta broń nuklearna) a co za tym idzie teren obecnego izraela (tfu!) nie będzie się nadawał do zamieszkania przez co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset lat.

    Syjonistom do życia wcale nie jest potrzebna „święta ziemia” obiecana przez pustynnego potwora jahwe. Mogą mieszkać i żyć gdziekolwiek. To gdziekolwiek nie będzie jednak terenem przypadkowym.

    Żydostwo ma dwa upatrzone tereny.
    Pierwszy, po „małej” wojnie likwidującej fizycznie Bliski Wschód, to Nowa Judea, czyli tereny obecnej Polski.
    Dlatego Polska jest obecnie wyniszczana z przemysłu i rodzimej populacji, ale nie zatruwana imigrantami islamskimi i afrykańskimi. Dlatego też nie rusza na wielką skalę pozyskiwanie gazu łupkowego, bo proces ten w zasadzie nieodwracalnie niszczy środowisko i zasoby wody pitnej:

    Obecny żont polski już obiecał mieszkania dla kilkuset tysięcy parchatego robactwa w samym tylko Krakowie, gdyby zaszła „konieczność” ewakuacji żydów z Izraela.
    Polska to świetny teren dla parchów: dobry klimat, cztery pory roku, mnóstwo zasobów naturalnych, dość dobre ziemie, żeby wyżywić to robactwo, bliskość Rosji, jej taniej ropy i gazu…

    Drugi teren, po „dużej” wojnie, czyli Trzeciej Wojnie Światowej, to Kontynent Australijski.
    Tu trochę inaczej. Australia nie jest poddawana jakoś szczególnie „kryzysowi”, nie jest wyniszczana i wyzyskiwana przez parchów w takim stopniu jak reszta świata.
    No i Australia pilnuje aby nie była zbyt „kolorowa”. W ich produkcjach telewizyjnych jak Rush, Córki McLeoda nie uświadczysz czarnego aktora. Parchy multi-culti tolerują ale tylko w kontrolowanych przez nich folwarkach. U nich nie ma przyzwolenia na „różnorodność”.

    Polubienie

    • Niewyobrażalna wojna nie oznacza z konieczności zniszczenia Palestyny/Izraela. Bandytom wystarczy ostrzelać bronią jądrową stolice, większe miasta i centra gospodarcze oraz militarne krajów arabskich dookoła Palestyny. Promieniowanie w samej Palestynie zapewne nieco wzrośnie – ale niewiele. W Hiroszimie wielu z tych co przeżyło, pozostało tam i żyli jeszcze dziesiątki lat. Na poligonach USA dokonano setek eksplozji bomb atomowych – a kilkadziesiąt kilometrów dalej żyli ludzie. Nikt ich nigdzie nie ewakuował. Silne skażenia od bomb atomowych mają zasięg raczej lokalny. Nawet w Czernobylu po eksplozji reaktora w sąsiednich reaktorach non stop przez dwadzieścia lat pracowały setki ludzi. A niektórzy pracują do dzisiaj (służby zabezpieczające).

     Tzw. „ziemia święta” jest dla wielu Żydów symboliczna. To ich biblijna „ziemia obiecana”. Nie po to zaplanowano i rękami żydo-hitlerowców wybito część europejskich Żydów i dzięki temu wyłudzono Izrael, aby go teraz „spalić”.
     I nie po to fanatycy zbudowali kopię świątyni Salomona, gdzie szkolą personel do przyszłej świątyni w Jerozolimie
     http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zydzi-buduja-nowa-swiatynie-jerozolimska,111479.html
     i nie po to Rockefeller obiecał sfinansowanie ichniej świątyni na „wzgórzu świątynnym”
     http://konservat.pl/?sp=art&art=0471&path=arty2010
     aby teraz niszczyli i palili Palestynę/Izrael.

     Żydostwo chce panować nad całym światem. Przy czym Żydzi „polscy” chętnie osiedlają się w Polsce i robią tutaj ich drugą „ziemię obiecaną” – bo w Izraelu nie wszyscy się pomieszczą. A ponadto daleko tu od Arabów i bezpieczniej. „Amerykańscy” Żydzi widzą w USA ich „ziemię obiecaną”, „węgierscy” na Węgrzech, a „brytyjscy” na wyspach Rotszylda. Ale Palestyna i Jerozolima to dla wszystkich Żydów „Erez Izrael”.

     Na wsjakij słuczaj natomiast – gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli i wybuchła rzeczywiście wielka niszczycielska wojna na całej półkuli północnej banksterzy wykupili Patagonię.
     http://dziennikpolski.com.pl/uncategorized/zydy-kupily-patagonie/
     Cyrkulacje powietrza są takie, że skażenia nie przekroczą równika. Wojna na półkuli północnej byłaby wojną depopulacyjną – ogromna większość ludzkości mieszka właśnie tam – na północ od równika.
     Tyle, że banksterzy nie chcą zniszczyć świata – chcą go wykupić na własność – za długi. Niebezpieczeństwo czycha na nas ze strony fanatyków religijnych judaizmu i żydo-chrześcijaństwa modlących się o Armagedon. Bo wtedy niby ma przyjść na Ziemię ich żydowski mesjasz (do żydo-chrześcijan ma rzekomo przyjść ponownie). I ci szaleńcy, jeśli zdobędą wystarczające wpływy polityczne będą w stanie wywołać apokaliptyczną wojnę.

     Co do Australii – tam terenów mieszkalnych nie jest zbyt wiele. A i klimat dla większości Żydów „europejskich” i „amerykańskich” niespecjalny bo za gorący.

     Polubienie

 6. Gwoli informacji – RomanK to mój dobry (internetowy) znajomy. Znamy się od kilku lat. Wprawdzie jest on jahwistą
  Czyli, że potwierdzasz to, co napisałem o podziałach i wrogach 🙂
  Dzięki za linka, niewątpliwie przeczytam, gdy tylko skończę to, czym obecnie się zajmuję.

  CHWAŁA BOGOM I PRZODKOM NASZYM

  Polubienie

  • Jahwizm i dogmaty służą tylko i wyłącznie skłócaniu ludzi.

   “Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.”

   “Nie myślcie, że przybyłem, aby przynieść pokój na ziemi: Nie przynoszę pokoju, ale miecz. Gdyż przybywam, aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę ze swą matką oraz synową ze swą teściową i wrogiem człowieka będą ci z jego najbliższego otoczenia.”

   CHWAŁA BOGOM I PRZODKOM NASZYM!

   Sława!

   Polubienie

  • a skad wiadomo ze to muzulmanie sie skarza a nie hasbara, zeby podjudzic jednych na drugich?

   Piotr:

   Nawet, jeśli to w tym konkretnym wypadku hasbara podjudza, nie zmienia to faktu, że „świętą ziemią” muzułmanów jest Mekka, półwysem arabski (plus Jerozolima) – a nie święta Ziemia Swarożyca, Świętowita, Mokoszy, Peruna i innych słowiańskich bogów!
   Muzułmanie też mają – jak wiesz – bandycki rytualny ubój zwierząt (obrzezanie też – a u kobiet (nie u wszystkich muzułmanów)o wiele bardziej barbarzyńskie) i dlatego podtrzymuję – com napisał: muzułmanie – odjazd do Mekki.
   opolczyk

   Polubienie

 7. Pingback: Napletek, policja i GMOnsanto widziane z Vanqrevu… « Grypa666's Blog

Możliwość komentowania jest wyłączona.