Szykanowanie pogan-rodzimowierców na Litwie

.

Perkunas

.

Sprawa miała miejsce w grudniu 2009 ale niemniej jest interesująca. Mezamir podrzucił w komentarzu link do artykułu z portalu wp.pl o poganach na Litwie.

Już sam tytuł artykułu jest brzydką manipulacją: „Litewscy poganie w katolickiej katedrze odprawią obrzędy?”
Dopiero czytając tekst można dowiedzieć się, że litewscy poganie nie zamierzają  odprawiać ich obrzędów w katolickiej katedrze a przy resztkach prastarego ołtarza ku czci Perkuna, który znajduje się w podziemiach tej żydłackiej katedry. Ją nieprzypadkowo żydłactwo postawiło w tym miejscu. Było stałą praktyką jahwistów rabowanie-przywłaszczynie sobie miejsc pogańskiego kultu, niszczenie pogańskich świętości i wznoszenia na ich ruinach własnych obiektów do odprawiania ichnich żydłackich guseł.
Zabiegi naczelnego kriwy u żydłackiego administratora żydłackiej katedry spaliły na panewce. Jest to naturalnie zrozumiałe – jest starą praktyką żydłactwa, że gdzie postawi ono swojego buciora, tam nie ustąpi inaczej niż wypędzony siłą.

Przypominam w tym miejscu, że specjalny wysłannik ONZ ds. praw ludów tubylczych nie pozostawił suchej nitki na Amerykanach. Jego zdaniem rząd USA powinien zwrócić Indianom kontrolę nad ziemiami, które ci uważają za swoją świętość.

Sytuacja pogan na Litwie jest nieco odmienna, bo zarówno oni, jak i litewskie żydłactwo okupujące świąte pogańskie miejsce należą tej samej nacji. Niemniej można by spróbować – powołując się na powyżej cytowaną opinię specjalnego wysłannika ONZ – odzyskać zagrabioną przez jahwistów świątynię Perkuna – świętą ziemię dla rdzennych Litwinów-pogan. A  złodziejskie żydłactwo niech sobie przeniesie ich katedrę w inne miejsca.  Aby zagrobiony teren, święty dla pogan, do niech powrócił.

Zaskakująca i wręcz haniebna jest w całej tej historii także postawa dyrekcji muzeum mieszczącego się tuż obok katedry – odsyłająca pogan do lasu. Wszak muzem samo od siebie powinno być zainteresowane rekonstrukcją historii – w tym i kultu Perkuna. Wiele muzeów posiada rekonstrukcje prastarych obiektów czy przedmiotów. Litewskie muzemu obok katerdy powinne już dawno zbadać podziemie katerdy i w muzeum zbudować/odtworzyć replikę świątyni Perkuna, a przynajmniej sam ołtarz ofiarny. Ostatecznie byłoby to odtworzeniem i prezentacją własnego, litewskiego dziedzictwa kulturowego. Ale jak widać żydłacka dyrekcja muzeum nie ma na to najmniejszej ochoty.

Pocieszające jest dla nas pogan natomiast to, że mimo tych kłód rzucanych pod nogi litewskim poganom-rodzimowiercom przez żydłactwo ilość Litwinów wracających do ich własnych korzeni wciąż wzrasta. Z zazdrością można wyczytać w tekście, że nawet w litewskim sejmie są już parlamentarzyści – poganie!
U nas, w Polsce do takiego wzrostu znaczenia pogaństwa wciąż jeszcze daleko.
Siła litewskiego pogaństwa nie powinna nas dziwić. Litwa została oficjalnie skatoliczona cztery wieki po Polsce.
Dobrze sytuację pogan na Litwie opisuje tekst z „Racjonalisty„.

Czytamy w nim m.in., że dwa wieki po „chrzcie” Litwy żydłacki biskup żmudzki skarżył się w liście agentowi Watykanu, generałowi jezuitów:

„W wielkiej bardzo części mego biskupstwa nie ma nikogo, kto by się raz w życiu spowiadał, nikogo, kto by się raz komunikował, nikogo, kto byumiał pacierz lub znak krzyża św., nikogo, kto by miał jakąkolwiek wiadomość o tajemnicach wiary”.

Współczesne zaś  żydłactwo litewskie ustami kardynała-jahwisty uważa pogaństwo za folklor:

„Ja uważam, że pogaństwo to zjawisko z dziedziny folkloru. Nie było nigdy religii pogańskiej. (…) Litwini zawsze mieli ogromny szacunek do natury. Pogląd, że to była religia, to już przesada. Te wszystkie obrzędy są zjawiskiem etnograficznym.

Owo deprecjonowanie pogaństwa nie jest przypadkowe. Bierze się po prostu ze strachu – żydłactwo czuje podświadomie, że jest obce, że jest okupantem i zabójcą pogańskiej, litewskiej tożsamości oraz litewskiego Ducha. Ale jest przede wszystkim przerażone odradzającym się pogaństwem. W swym ślepym samozadowoleniu z siebie było pewne, że prawdziwy Duch Litwy został przez nich wytępiony. A tutaj nagle okazuje się, że jest inaczej. Jahwiści czują, że prędzej czy później zostaną wypędzeni ze świętej litewskij Ziemi (raczej prędzej, niż później). Nie chcą tego jednak przyznać i dlatego udają, że nadal panują nad Duchem Litwy.

Przy czym czytając list żmudzkiego biskupa do generała jezuitów (tytulatura jak w wojsku) nie musimy wpadać w kompleksy. Tamten żydłacki biskup skarżył się, że jest „pasterzem bez owieczek„. U nas, na Lechickiej ziemi było podobnie. I to osiem wieków po tzw. „chrzcie” renegata Mieszka.

Przytoczę zapiski pewnego żydłackiego księdza z roku 1720:

“…nastawszy do kościoła godzieskiego (koło Kalisza) zastałem ludzi tak bezbożnych jak w Sodomie i Gomorze (ledwo) się tak wieś z nimi nie zapadła. Nie spowiadali się po lat dziesięciu, dwudziestu. O pacierzu trudno było pytać i o przykazaniu boskim, bo go nie umieli….

Przypomnę też raport z lustracji biskupiej w roku 1793 w Kałdusie, ważnym ośrodku politycznym w czasach piastowskich:

“…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Mieszkańców Kałdusu katoliczyli Piastowie renegaci, potem krzyżacy katoliccy ludobójcy, na koniec jezuici – wściekłe psy watykańskie.  A mimo to wytrwali oni osiem wieków przy starych bogach.

Cześć ich pamięci!

Tak więc i nasi pradziadowie uparcie trwali przy naszej prawdziwej, słowiańskiej, pogańskiej tożsamości.
Odrodzenia słowiańskiego ducha żadne zaklęcia jahwistów nie powstrzymają. Ani na Litwie, ani u nas – na naszej świętej, słowiańskiej Ziemi.

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

7 komentarzy do “Szykanowanie pogan-rodzimowierców na Litwie

 1. Ukraina, konferencja prasowa o niszczeniu posągów słowiańskich:
  cz. 1

  cz.2

  Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej obraził pogan i podburzał Rosjan do wrogości wobec nich.
  http://www.ekumenizm.pl/content/article/20041112141615779.htm

  “Narasta agresja wobec rodzimowierców na Ukrainie

  Grekokatoliccy aktywiści na Ukrainie dopuścili się napaści na świeżo odnowione rodzimowiercze sanktuarium w pobliżu wsi Sadżiwki, zniszczyli miejsce kultu a zastanych tam jego opiekunów pobili i okradli. Nie jest to pierwszy przypadek brutalnej agresji wobec rodzimowierców na wschodzie.

  Kilka dni przed opisanymi wydarzeniami, na wzgórzu koło wsi Sadżiwki w rejonie husiatyńskim na Ukrainie, miejscowi rodzimowiercy, przedstawiciele Rodowego Ogniska Rodzimej Prawosławnej Wiary, odnowili kapiszcze Peruna. Miejsce to, w pewnym oddaleniu od domostw, nie przeszkadzało życiu mieszkańców okolicy i stało się celem wędrówek rodzimowierców.

  Wydarzenia miały miejsce 3. sierpnia. Wtedy to mieszkańcy diecezji buczackiej podburzeni przez przedstawicieli grekokatolickiej cerkwi zdecydowali się na napaść. Pod przywództwem ojca Oleha Sarabuna, wraz z grupką młodzieńców, zniszczyli kapiszcze Peruna. Zastanych na miejscu pięciu rodzimowierców próbujących zapobiec wandalizmowi pobili.

  Znaczące jest, że wśród napastników znaleźli się przedstawiciele organizacji “Trójząb im. S. Bandery”, a więc kontynuatorzy działalności mordercy Polaków w okresie drugiej wojny światowej.

  Rodowe Ognisko RPW w związku z tym aktem wrogości podjęło się działań na rzecz wyciągnięcia konsekwencji wobec agresorów, społecznego nagłośnienia zaszłych wypadków i potwierdzenia gwarancji państwa w kwestii zapewnienia demokratycznych swobód wszystkich obywateli.

  Nie jest to odosobniony przypadek agresji wobec rodzimowierców na Ukrainie. 19 sierpnia 2007 r. na dziedzińcu Narodowego Muzeum Ukrainy w Kijowie członkowie Ukraińskiej Kijowskiej Parafii Moskiewskiego Patriarchatu razem z najętymi pracownikami milicji dokonali wspólnie napaści, ostrzelania i pobicia zebranych tam rodzimowierców. Do zniszczenia ważnego miejsca kultu rosyjskich rodzimowierców doszło również w ubiegłym roku w okolicy Moskwy”.
  http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?tekstid=684

  Na wyspie Chortyca w Zaporożu nieznani sprawcy zdewastowali trzy neopogańskie sanktuaria i zniszczyli rzeźby słowiańskich bóstw.
  http://www.irekw.internetdsl.pl/news/upload/comments.php?fn_id=945

  W ubiegłym tygodniu rząd Peru wydał oświadczenie, że czternastu szamanów w kraju regionu północno-wschodniej zostało zabitych na przestrzeni dwudziestu miesięcy.
  http://www.odinistpressservice.com/2011/10/10/who%E2%80%99s-murdering-peruvian-shamans/

  Inkwizycja XXI wieku.
  “Krucjata – Młodzi w Życiu Publicznym to działająca przy Instytucie im. księdza Piotra Skargi studencka grupa katolików świeckich, która ma swoje oddziały w Krakowie, Wrocławiu, a także (od 2009 roku) w Warszawie. ”
  Metody i cele działania wzorowane są na międzynarodowym ruchu “Tradycja Rodzina Własność”(czyja własność?Narodu wybranego)którego założyciel, prof. Plinio Corrêa de Oliveira zapisał się w historii jako “Krzyżowiec XX wieku”.

  Geneza i rozwój konfliktu chrześcijańsko-buddyjskiego na Śri Lance
  Prześladowania większości buddyjskiej w czasach kolonialnych przez chrześcijańskie reżimy katolickich Portugalczyków, kalwińskich Holendrów oraz anglikańskich i katolickich Brytyjczyków.

  Wygrany przez katolicką mniejszość w latach 60-tych spór o szkoły.

  Brak szacunku i tolerancji dla buddyzmu ze strony chrześcijan przeświadczonych o wyższości swej religii.

  Nieetyczne nawracanie ubogich buddystów na chrześcijaństwo, połączone często z przekupstwem.
  http://www.buddyzm.edu.pl/biblioteczka/prog/geneza.html

  Malleus Maleficarum

  “Książka zawiera instrukcje jak należy oskarżać czarownice,jednak kiedy została przedłożona do akceptacji ówczesnemu cenzorowi,większość profesorów odżegnała się od jej treści. Niezrażeni tym faktem Kramer i Sprenger, sfałszowali akceptacje cenzorów fałszerstwo zostało odkryte dopiero w 1898 r.

  Histeria wzbudzona przez Kramera i Sprengera zaczęła się rozprzestrzeniać. przez prawie 300lat szalały ognie oskarżeń, gatunek ludzki oszalał. Mieszkańcy całych wiosek w których istniało podejrzenie ze mieszka tam jedna lub dwie czarownice byli prowadzeni na śmierć z okrzykiem:”zniszczyć ich wszystkich, Bóg będzie wiedział kto jest jego sługą”. W 1586 r arcybiskup Treves uznał,ze miejscowe czarownice są przyczyna ostatniej surowej zimy. Poddając je częstym torturom,uzyskano ich”spowiedź” i na tej podstawie oraz dzięki oszczerstwom arcybiskupa, oskarżeniom o ingerowanie w prawa natury, 120 kobiet i mężczyzn spalono na stosie żywcem.

  Orientacyjna liczba zabitych w Europie z powodu oskarżeń o czary to 9mln.

  WYPĘDZANIE KATOLICKICH PEDOFILÓW W INDII
  http://inicjacja.wordpress.com/pedofilia-w-indii/

  Czego konkretnie domagają się islamiści?
  Zasłonięcia zabytków kultury egipskiej związanej z faraonami i zakazu ich zwiedzania.
  “Kultura faraonów była kulturą zgniłą. Jej zabytki powinny zostać zasłonięte, ponieważ z religijnego punktu widzenia są zakazane” – mówi rzecznik islamskiej grupy Dawa.
  Tego domaga się wpływowe Bractwo Muzułmańskie.

  “Turyści muszą brać pod uwagę wartości i normy naszego społeczeństwa” – tłumaczy Muhammad Saad Al Katatny, sekretarz generalny partii Wolność i Sprawiedliwość, która jest politycznym skrzydłem Bractwa Muzułmańskiego.
  http://www.sfora.pl/Egipt-zasloni-piramidy-i-zakaze-bikini-a35415
  http://www.sfora.pl/Egipt-zasloni-piramidy-i-zakaze-bikini-a35415

  Czy piersi syrenki obrażają uczucia muzułmanów?
  http://www.euroislam.pl/index.php/2011/02/czy-piersi-syrenki-obrazaja-uczucia-muzulmanow/

  “Na uniwersytecie ULB w Brukseli doszło do zamachu na wolność wypowiedzi – twierdzi jego rektor i wielu belgijskich polityków. Grupa około 50 muzułmanów uniemożliwiła przeprowadzenie debaty o skrajnej prawicy, a mówczyni wychodziła w towarzystwie ochroniarzy”.
  http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,Miala-byc-debata-wyszedl-skandal,wid,14239738,wiadomosc.html?ticaid=1e535

  Polubienie

 2. Nie było nigdy religii pogańskiej”-Oczywiście że nie było i nie będzie 🙂 Religia to instytucja nierobów uzurpujacych sobie prawo do pośrednictwa w kontaktach miedzy bogiem a człowiekiem.Nie wolno mylić religii(pseudoduchowości) ,z duchowością(na której religie żerują).

  Polubienie

 3. Można też spojrzeć z drugiej strony na wszystko.
  Jedyną pogańską religią są eklektyczne,synkretyczne neojudaizmy
  parodie różnych innych,o wiele starszych i mądrzejszych tradycji duchowych(nie religijnych).
  Katolicyzm prowadzi jako że stał się już parodią samego siebie.

  Polubienie

 4. „Slawnikowic
  Na tym właśnie podlega „podjudzanie” W Rosji najbardziej anty polski jest pseudo nacjonalista Żirinowski czyli Władimir Wolfowicz Ejdelsztejn a w Polsce najbardziej antyrosyjscy są Dorn, Wildstein, Kaczyński-Kalkstein. Jebane gadzie języki. Kościół watykański też zrobił swoje. Choćby w ostatniej wojnie do zdrady Czechów namówił Słowaków ks. Tiso a chorwacki KL w Jasenovacu prowadził franiszkanin Miroslav Filipović-Majstorović.”

  Polubienie

 5. http://bialczynski.files.wordpress.com/2013/03/roman_zmorski_tablica_na_slezy.jpgRoman Zmorski

  Napis na tablicy brzmi:

  „Na słowiańskiej góry szczycie
  Pod jasną nadziei gwiazdą
  Zapisuję wróżby słowa:
  Wróci wrócie w stare grniazdo
  Stare prawo, stara mowa
  I natchnione Słowian życie

  Roman Zmorski
  1822 – 1867

  W 125 rocznicę wypowiedzenia
  Tych słów tablicę wmurował
  Oddział wrocławski PTTK 1970”

  Popatrz Mezamir – ta komuna była taka zła, a w roku 1970 pozwoliła na tę tablicę.
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.