Koszmarna morda katolicyzmu (2)

.

Katolicyzm stara się dzisiaj przedstawiać sam siebie jako cywilizowaną i humanitarną religię z ludzką twarzą. O cóż to on dzisiaj nie walczy:

– o życie poczęte – nienarodzone (a kobiety wciąży mordował i palił),
– o ubogich i pokrzywdzonych, a sam wiekami łupił i krzywdził biednych,
– o sprawiedliwość społeczną, a sam był przez 1500 lat fundamentem nierówności społecznej i systemu stanowego,
– o pokój na świecie, a sam był podżegaczem wojennym,
– o prawa człowieka, które sam prawie dwa tysiące lat łamał,
– no i naturalnie o „prawdę” – w imię najbardziej załganej na świecie księgi zbrodni i w obronie największego oszustwa ideologicznego wszechczasów – podrzucenia nieobrzezanym Goim żydo-chrześcijaństwa.

Katolicy zachowują się tak, jakby nie znali historii ich własnej zbrodniczej sekty. W ich przekonaniu watykański odprysk jahwizmu zawsze był bojownikiem o prawdę, sprawiedliwość, pokój i ład boży na Ziemi.

Tylko… Jaki ład boży zbuduje się bazując na biblii – załganej księdze zbrodni, fundamencie globalistycznego NWO ?

Przytaczam kilka cytatów z żydłackiego „pisma świętego” czyli ich jedynie słusznej i prawdziwej „prawdy objawionej”.

Tzw. „Stary testament”:

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

“A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc”.

 

A tutaj kilka cytatów z tzw. „Nowego testamentu”:

“Nie myślcie, że przybyłem, aby przynieść pokój na ziemi: Nie przynoszę pokoju, ale miecz. Gdyż przybywam, aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę ze swą matką oraz synową ze swą teściową i wrogiem człowieka będą ci z jego najbliższego otoczenia.”

“Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem.

Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela”.

“Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela”.

„Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga”.

Istnieje wiele dokumentów kościelnych pokazujących dobrze prawdziwą, chciwą, zachłanną, bandycką i zbrodniczą naturę watykańskiego buldożera jahwizmu.
Jego zachłanność na bogactwa, przywileje i władzę polityczną jednoznacznie obrazuje słałszowana przez watykański naziemny personel plugawego Jahwe ludobójcy tzw. „Donacja Konstantyna„, w której watykańczycy obdarzyli siebie podszywając się pod Konstantyna majątkami, przywilejami i władzą.

Zbrodniczość, mściwość i perwersyjne wręcz zamiłowanie do tortur i zadawania cierpień w imię bibilijnego nadjordańskiego bożka obrazuje opracowany w 1757 roku cennik regulujący opłaty za usługi inkwizycyjnego kata.

Istotne przy nim jest to, że nie powstał on w mrokach średniowiecza, a w drugiej połowie XVIII wieku, wieku oświecenia.

Polecam uważnie lekturę tego dokumentu:

„…rozrywanie na ćwierci czterema końmi, ćwiartowanie, rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku [katolicki szacunek dla ludzkich zwłok – przyp. opolczyk], ścięcie i spalenie na stosie, uduszenie i spalenie na stosie, spalenie żywcem, łamanie kołem żywcem, ścięcie i rozpięcie ciała na kole, odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie, dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem, ścięcie i zatknięcie głowy na palu, szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem, przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki.

Wobec powyższych kar postawienie kogoś pod pręgierzem, napiętnowanie i wychłostanie było już prawdziwym chrześcijańskim humanitaryzmem i uprawnia katolików do uważania ich nadjordańskiej dżumy za awangardę cywilizacji. Mogli przecież połamać takiego kołem, obciąć mu język, przypalić wargi rozrżarzonym żelazem, rozerwać końni i spalić. A oni realizując chrześcijańskie wartości i kierując się nakazem miłości bliźniego oraz nakazem odpuszczania win delikwenta jedynie stawiali pod pręgierzem, piętnowali i chłostali.

Jeszcze lepiej obrazuje zbrodniczą naturę katolicyzmu list herszta Watykanu, papieża Marcina V do Władysława Jagiełły z roku 1429.

Przypomnę w tym miejscu jeszcze, że Marcin V był bękartem kardynała Agapito Colonny, który spłodził przyszłego papieża ze swoją wieloletnią metresą będąc biskupem Brescii.

Przypomnę też, że wybrano go na papieża podczas soboru w Konstancji, gdzie zdetronizowano trzech innych, panujących równocześnie (i obrzucających się nawzajem ekskomunikami) papieży: Benedykta XIII (obediencja awiniońska), Grzegorza XII (obediencja rzymska) i Jana XXIII (obediencja pizańska).

Przypomnę ponadto, że podczas owego soboru w Konstancji zdrady państwa dopuścił się arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, który przystąpił do antypolskiej koalicji w nadziei uzyskania papieskiej tiary. Za zdradę interesów polskich i przedkładanie nad nie interesów watykańskiego odprysku jahwizmu od papieża Marcina V otrzymał on później na otarcie łez godność pierwszego w historii Rzeczypospolitej prymasa Polski – czyli naczelnego papieskiego nadzorcy polskich prowincji kościelnych (prymas podlega służbowo papieżowi jak Piłat cesarzowi).

Tak więc – o czym katolicy nie wiedzą, lub o czym milczą – pierwszy prymas Polski był zdrajcą polskiej racji stanu!

Gwoli ścisłości przypomnę jeszcze na koniec, że na sobór do Konstancji zaproszono Jana Husa (też żydłak, ale sympatyczniejszy od watykańczyków). Otrzymał on gwarancję bezpieczeństwa, ale watykańskie  żydłactwo ją złamało, a „heretyka” Husa aresztowano, osądzono i spalono żywcem – co wywołało wojny husyckie.

No i do tych wojen chciał wciągnąć Jagiełłę herszt Watykanu, Marcin V.

Jego list do Jagiełły, a przynajmniej jeden jego krótki fragment, należy dokładnie przestudiować i przeanalizować:


„Wiedz, że interesy Stolicy Apostolskiej, a także twojej korony czynią obowiązkiem eksterminację Husytów. Pamiętaj, że ci bezbożni ludzie ośmielają się głosić zasadę równości; twierdzą, że wszyscy chrześcijanie są braćmi, i że Bóg nie dał ludziom uprzywilejowanym prawa władania narodami; utrzymują, że Chrystus przyszedł na świat aby znieść niewolnictwo
[Watykan do XIX w. akceptował niewolnictwo]; wzywają ludzi do wolności, to znaczy do unicestwienia królów i kapłanów.
Teraz, kiedy jeszcze jest czas, zwróć swoje siły przeciwko Czechom, pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.

Nie jestem sympatykiem jakiegokolwiek odprysku jahwizmu, gdyż każdy z nich czyni człowieka duchowym żydem, żydłakiem. Każdy kto wierzy w żydowską biblię, żydowskie brednie objawione, żydowskie jewangelie, dokonuje gwałtu na własnym rozumie; dokonuje samoobrzezania własnego rozumu. Niemniej husytyzm w porównaniu do katolicyzmu był rzeczywiście sympatyczniejszy, a przede wszystkim był znacznie bardziej ludzki. Nie trudno jest się więc domyślić, co najbardziej wściekało herszta Watykanu w ideologii husytyzmu przez to, że zagrażało jego władzy – było to husyckie wzywanie ludzi do wolności i do likwidacji instytucji królów i hierarchi kościelnej. Z tego właśnie powodu żądał Marcin V od Jagiełły, aby ten obowiązkowo wziął udział w eksterminacji husytów – paląc, zabijając, czyniąc wszędzie pustynię.

Zacytowany fragment listu watykańskiego herszta do Jagiełły mocno kontrastuje z przekonaniami wielu współczesnych ludzi. Zaledwie parę dni temu miałem nieprzyjemną dyskusję mailową m.in. z pewnym wieloletnim wykładowcą akademickim w Paryżu dotyczącą m.in. żydo-chrześcijaństwa. Onże dyskutant bronił chrześcijańskiego żydzizmu twierdząc m.in.: „chrzescijanstwo zostalo znieksztalcone w Anglii i Ameryce angielskiej w formie purytanskiego neo-ewangelizmu ktory panuje w krajach anglosaskich i po malu sie rozpowszechnia w innych krajach, m. in. w postaci tzw. judeo-chrzescijanstwa, czyli chrzescijanstwo poddane wplywom znieksztalconemu judaizmu.”

Ale czasy Marcina V to przecież jest okres jeszcze przed „purytańskim zniekształceniem” żydo-chrześcijaństwa. I co mamy w owym niezniekształconym „chrześcijaństwie”? Ano mamy nawoływanie herszta z Watykanu do eksterminacji Czechów: pal, zabijaj i czyń wszędzie pustynię, gdyż nic nie jest bardziej miłe Bogu, ani bardziej pożyteczne dla sprawy królów, niż eksterminacja Husytów.”

Powyższy cytat Marcina V posłużył za motto/wstęp do zwięzłego opracowania historii nietolerancji religijnej w Polsce w latach 1564-1668.

Tekst ten zasługuje na uwagę, gdyż wyraźnie pokazuje wpływ na rozbudzenie w Polsce katolickiego fanatyzmu sprowadzonych do Polski szpicli i agentów Watykanu – jezuitów. I to ten właśnie rozbudzony przez papieskich szpicli fanatyzm wyznawców watykańskiego żydłactwa ostatecznie doprowadził do upadku Rzeczypospolitej.

Największym mankamentem owego tekstu jest kompletne przemilczenie faktu, że w Polsce w tamtym okresie nadal niezwykle silnie zakorzenione było pogaństwo. Jak widać nawet krytycy żydo-katolicyzmu postępują zgodnie z zaleceniem żydłackiego kronikarza Galla Anonima, który napisał:

„Lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa…”

Jeszcze w XVIII a nawet XIX wieku polska wieś była w dużym stopniu pogańska.
Przypomnę, co pisałem o tym niedawno:

„Na szczęście, mimo oficjalnego upadku wspólnoty słowiańskiej i narzucenia jej siłą żydo-chrześcijaństwa, Duch słowiański i przywiązanie do pogaństwa nie zaginęły na naszych ziemiach nigdy całkowicie. Wręcz przeciwnie – mimo usilnego katoliczenia Polski jeszcze w XIX wieku Adam Czarnocki (ps. Zorian Dołęga Chodakowski) odnalazł na polskiej wsi żywą pogańską wiarę:

“Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona Bogów zapomnianych.”

Ten sam prekursor odrodzenia Słowiańszczyzny napisał też znamienne słowa:

“Czas przyszły wyjaśni tę prawdę, że od wczesnego polania nas wodą zaczęły się zmywać wszystkie cechy nas znamionujące, osłabiał w wielu naszych stronach duch niepodległy i kształcąc się na wzór obcy, staliśmy się na koniec sobie samym cudzymi.”

Ale nie tylko entuzjasta Słowiańszczyzny pisał o nadal w jego czasach żywym pogaństwie. W raporcie z lustracji biskupiej z 1793 roku we wsi Kałdus na Ziemi Chełmińskiej czytamy:

“…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Jest rzeczą oczywistą, że mieszkańcy Kałdusu nie czcili greckich czy rzymskich bogów. Mieli naszych własnych, słowiańskich. Jedynie żydłak-biskup, który o słowiańskich bogach nie miał zielonego pojęcia, wymienił znane mu z mitologii greckiej i rzymskiej imiona Bachusa i Wenery. W Kałdusie czczono, jak się wydaje głównie Swarożyca (być może Swaroga), Peruna i Kupałę. Oraz naturalnie Boską Matkę Ziemię – Mokosz.

Pamiętać przy tym powinniśmy, ża katoliczenie Kałdusu rozpoczęto już w XI wieku. Był to ważny ośrodek pogańskiego kultu. Thietmar z Merseburga zanotował:

„Owa góra wielkiej doznawał czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu i przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy.”

Świętą Górę Słowian skatoliczono nazywając ją górą św. Wawrzyńca. Katoliczyli Kałdus po kolei Piastowie, krzyżacy, jezuici. A mimo to ludność uparcie trwała przez długich osiem wieków przy swoich bogach i swojej kulturze.”

 

 

Tak więc jakiekolwiek pisanie o historii Polski bez uwzględnienia utrzymującego się przez tyle wieków w Polsce pogaństwa jest ewidentnym – obojętnie czy świadomym czy nie – fałszowaniem naszej historii.

I pamiętajmy o tym, że w czasach słowiańskich, pogańskich na naszych ziemiach nigdy nie stosowano tortur, jakie opisuje katolicki cennik za usługi inkwizycyjnego kata z roku 1757.

Słowiańszczyzna nigdy nie była barbarzyńską i krwiożerczą dziczą, jaką była przywleczona na nasze ziemie żydłacka dżuma duchowa rodem znad Jordanu.

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

62 komentarze do “Koszmarna morda katolicyzmu (2)

 1. „Katolicy zachowują się tak, jakby nie znali historii ich własnej zbrodniczej sekty.” – ci co dobrze znają tę historię, to z premedytacją ją tuszują i zakłamują, wybieleją jahwistyczną sektę dla osiągnięcia korzyści- głównie majątkowych – bo mając władzę na ciemnym ludem, masz stały dochód.

  Ci co historii swojej zbrodniczej jahwistycznej sekty nie znają, to tzw. owieczki czyli ciemny lud – słucha i nie analizuje wszystko to, co im pedofilskie nasienie czarnosukienkowych indorów zakłamanego watykanu wciśnie. Jak takiemu powiesz, że jahwe był zły to trzęsą się jak galaretka, bo boją się kary boskiej.

  „Walczą o prawa człowieka, o życie poczęte” itd. To wszystko jest POZORNE – KK PRZYBRAŁ MASKĘ NIBYDOBREGO I MIŁOSIERNEGO bo MUSIAŁ dostosować się do mentalności ludzi. Sekta jahwistów znad jordanu zaczęła tracić w oczach owieczek…więc ze złego strasznego tyrana stała się nibydobrą organizacją – ciemny lud poczuł się bezpieczniej, milej i takie tam-a wszystko to POZORY.

  Niedługo magicy na watykanie będą mieli orgię mózgów- będą wybierać następnego urojeńca – herszta bandy, który dalej będzie zarządzał i dumał, jak to wydrzeć od ciemnego ludu jak najwięcej kasy. Jak to ciemny lud zrobić w bambuko i jak zabawić się z latoroślą ciemnego ludu…

  Hmm w ogóle jak ludzie, co mają się za rozsądnych mogli zwracać się do wojtyły „ojciec święty”???????? Np. ten człowiek -wojtyła- nie zrobił nic w sprawie pedofilskich ekscesów Rogera Mahony i jego kumpli, do tego jeszcze „wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł prezbitera Ss. Quattro Coronati” Mało tego, ten mahony będzie na konklawe i będzie wybierał tego nibynieomylnego i nibyświętego….
  Jeden wielki kał watykański.

 2. Bo jak to mówią:
  – najciemiej pod latarnią
  – strzeż się wilków w owczej skórze mówiących o pokoju (cnotach)
  – kochaj bliźniego swego aż koszule (z grzbietu ściągniesz) jemu
  ….

  KK jak i jego matczyna sekta to tak zwane działania pozorowane by gwałtem lub podstępem wymuszać swoje rządy na innych.

 3. zapewniam, że znają swoją historię lepżiej aniżeli nam się może wydaje…tylko z drugiej strony w myśl przysłowia „kruk krukowi oka nie wykole” nie sądzicie chyba, że sami sobie podetną gardło ? W jednym z moich ostatnich artykułów na blogu napisałem wprost:
  „religie monoteistyczne a szczególnie chrześcijańskie, jako z reguły i w założeniu ideologicznym są instytucjami przemocy, przymusu i zbrodni, zgodnie z międzynarodowym prawem powinny być zakazane a odpowiadający za kontynuację tego zbrodniczego dzieła skazani na równi z przestępcami wojen. Religie te popełniały i popełniają zbrodnie wymierzone przeciwko, wolności, godności i zdrowiu człowieka. Naruszają wszelkie etyczne zasady współistnienia Narodów ! Takie zbrodnie przeciwko ludzkości w dużo mniejszym zakresie były piętnowane a ich winowajcy do dzisiaj są ścigani, więc zamykanie oczu na zbrodnie chrześcijan i muzułmanów jest przyzwalaniem tym czynom. Kto milczy w tej sytuacji ten jest współodpowiedzialny, kto nie reaguje jest hipokrytą… każdy uczciwy człowiek, widząc to co się w jego imieniu wyprawia, powinien wystąpić z kościoła chrześcijańskiego, tylko ślepi, opętani i bezmyślni którym w myśl przysłowia: „pluj świni w oczy a ona powie, że deszcz pada” jest obojętne co ich duchowi przywódcy wyprawiają….
  Chrześcijanie jak napisałem wyżej, znają nie tylko swoją historię ale też się z niej potrafią nauczyć i są mistrzami w kamuflowaniu nie tylko swojego zbrodniczego systemu ale wszelkich niegodziwości jakie czynią… nauczyli się dopasowywać do sytuacji by przetrwać ale przede wszystkim nauczli się od swoich nauczycieli znad jordanu jak manipulować prawdą i polityką by na tym nie stracić a zyskać ! Zbrodniarz przedstawia się jako ofiara… !

  • Jaksar:

   Gdyby świat, w którym żyjemy był jako tako normalny, to jahwizm już dawno byłby zdelegalizowany – i to wszystkie jego odpryski. A więc rasistowski judaizm i jego pochodne religie abrahamowe czyli żydo-chrześcijaństwo i żydo-islam.

   Tylko jak może być jako tako normalny świat zachodniej żydo-anty-cywilizacji, jeśli jego fundamentem jesz załgana od pierwszej do ostatniej strony żydo-biblia?
   Obecna antycywilizacja zbudowana jest na kłamstwie – jak można gloryfikację rasizmu i czystek etnicznych w tzw. „starym testamencie” nazywać „pismem świętym”?

   W pierwszej linii nałeżałoby spalić, zniszczyć i zakazać żydo-chrześcijańską biblię, żydowską „Tanach” i muzułmański Koran.
   Bo te księgi zbrodni są fundamentem, na którym funkcjonuje obecna anty-cywilizacja.

   Mówiąc o delegalizacji żydo-chrześcijaństwo nie można pominąć jego „starszego brata w wierze – judaizmu. Bo i on jest zbrodniczą, rasistowską ideologią, z której wykluło się żydo-chrześcijaństwo i żydo-islam. Należałoby zdelegalizowaś w komplecie całą nadjordańską dżumę.
   Tylko—jak to zrobić, skoro prawie cały świat jest zadżumiony.
   Na różowo – dżuma nadjordańska:
   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Abraham_Dharma.pngzasięg żydowskich religii

   Ponadto nie zapominajmy o tym, że poprawność polityczną, tzw. „wolny rynek”, obecną formę kapitalizmu i współczesny globalizm (NWO) wymyślili „straszni bracia w wierze” katolików czyli potomkowie Abrahama, Mojżesza, Dawida i Joszue.

   • „…Tylko—jak to zrobić, skoro prawie cały świat jest zadżumiony.” Ten rodzaj myślenia nie przystoi wolnemu człowiekowi. To tak, jakby powiedzieć świat jest zły. Nie świat a ludzie! Świat (nasza planeta) jet piękny pełen tajemnic, których prawdopodobnie nigdy nie rozwiążemy.
    To nie świat jest zadżumiony lecz ludzie żyjący na tym świecie! Mówiąc „prawie cały’ to po części gloryfikowanie tej sekty.
    Popatrz na niby katolicką Polskę, gdyby policzyć wszystkich zadżumionych na sto procent była by biała plama i to sporych rozmiarów. Tak samo jest w stosunku do świata. Liczba znudzonych „cywilizacją” rośnie, wiedza i pojęcie świata zatacza coraz szersze kręgi i nie powstrzyma tego żaden herszt watykanu ponieważ czas przebudzenia nadszedł.
    Czym jet ta mapka? Kolorowanką? A może propagandówką mającą uzmysłowić (nam) potęgę zażydzenia świata?

    Idzie nowe (wiosna) miejmy nadzieję, że to nowe będzie lepsze. Może to nowe przyniesie rozkwit starych tradycji?
    Oby a więc z głową na karku z sercem, pamięcią o przodkach i naszych Bogach przemalujmy ten świat na zielono!

    • Masławie,

     ja myślę, że wolnemu człowiekowi przystoi zastanawianie się nad metodą uwolnienia „świata” czyli miliardów ludzi od nadjordańskiej dżumy – wszelkich jahwizmów i ich fundamentu – załganej żydo-biblii. Dosyć już pokoleń zmarnowało żywoty przez te brednie.
     Liczba znudzonych cywilizacją rośnie, ale banksterska sitwa podsuwa im nowe „religie”, ideologie i sposoby ucieczki od rzeczywistości.
     Ponadto depopulacja już jest wdrażana pełną parą (big pharma, GMO, Codex Alimentarius, chemtreils, katastrofy „naturalne” robione HAARP-em (susze, powodzie), wywoływane wojny, fabrykowany głód, fabrykowane wirusy). Jest to wyścig z czasem. Nie można wykluczyć, że zanim ilość ludzi uwolnionych od wszystkich dżum (także poprawności politycznej) osiągnie masę krytyczną zdolną odebrać zbrodniarzom władzę, zbrodniarze wybiją wszystkich rozbudzonych. Pozostanie tylko otumanione, posłuszne, zaczipowane ludzkie bydło robocze.

     Nie tracę nadziei – ona umiera na końcu. Niemniej jako badacz światowego globalizmu znający plany, metody i bezwzględną zbrodniczość okupantów prawie całego świata nie widzę wszystkiego tak różowo.

     Czekają nas „piekielnie” ciekawe czasy…
     A chińskie przekleństwo mówiło – obyś żył w ciekawych czasach…

     • Przystoi jak najbardziej, co do tego nie mam wątpliwości. Znam problem, ponieważ globalizmem interesuję się od dawna. Nawiasem mówiąc 5-7 lat temu nikt mi nie dawał wiary w moje słowa a teraz zdziwieni mówią „prorok czy co?” Wiem, że świat trzeba uwolnić i trzeba zrobić to czym prędzej jak to słusznie ująłeś „walka z czasem” lecz… czy mamy jeszcze czas na zastanawianie się? Tylko jak walczyć skoro już prawie każdym wolnym czynem łamiemy „prawo”!
      Nie noszę różowych okularów, ale też nie jestem człowiekiem, który pesymizmem wypełniony powie:Skoro rozbudzonych wybiją czas złożyć broń by przeżyć…to nie ja.

      W „róż” wpada ta mapka a ja chcę ją zobaczyć błękitno zieloną, naturalną, wolną od urojeń z ludźmi zachwyconymi pięknem natury i wierzę, że ten dzień nadejdzie i zobaczę to!

 4. A czego spodziewaliście się po wyznawcach dwóch desek z nieboszczykiem na środku? Miłości do „pogańskiego bliźniego” 🙂 „Koszmarna morda katolicyzmu” tytuł mówi wszystko. Z historii XX w warto wspomnieć jeszcze „ostatnią” chrześcijańską krucjatę jaka miała miejsce w Chorwacji podczas II wojny światowej. Dobrze opisana cała historia jest na http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,992

  • Masław:

   O zbrodniach i ludobójstwie autorstwa katolickich Chorwatów wspominałem kiedyś w jednym z tekstów. Tylko, że katolicy w takich wypadkach machają rękami, że to się nie liczy, bo tamci byli przede wszystkim nacjonalistami, faszystami, a nie katolikami. I że to była wojna, i że ponadto nie ocenia się religii po jej wyznawcach. Dlatego jako przykłady zbrodniczości jahwizmu najlepiej sięgać po przykłady nie owieczek – a „pasterzy” z hersztem Watykanu na czele. I po cytaty z żydo-biblii – księgi zbrodni. Bo to ona jest podstawą i fundamentem tej zbrodniczej i odmóżdżającej ideologii.
   Zauważyłem już dawno, że potępiający Watykan przeróżni tzw. „prawdziwi chrześcijanie” mówią o „wypaczeniu” żydo-chrześcijaństwa przez katolicyzm. I tym prawdziwym chrześcijanom należy walić między oczy cytatami z żydowskiej biblii. Bo one pokazują, że ta ideologia od samego początku była rasistowska i zbrodnicza, a biblijny Jahwe był rasistowskim psychopatą i ludobójcą.
   Tyle że do odmóżdżonego jahwistycznego badełka religijnego nawet cytaty z żydo-biblii najczęściej nie docierają. Obrzezanym „wiarą” rozumkiem nie da się logicznie myśleć i obiektywnie oceniać rzeczywistości.

 5. Witam i przepraszam, że nie na temat!
  Zauważyłem na blogu ostrą krytykę Korwina-Mikke, być może słuszną. Uważam jednak, że w swoich anachronicznych poglądach on i Nowa Prawica jest jedyną nadzieję dla Polski w sensie ekonomicznym, nie umiem dostrzec innej alternatywy dla szkodniczych nie-rządów ścierwa solidarnościowo-magdalenkowo-okręgłostołowego. Była już chyba (nie jestem do końca rozeznany) UPR wydaje się zdolna do polepszenia sytuacji naszej w kilku aspektach (tak przynajmniej mają na sztandarach, nie wiadomo jak byłoby w praktyce):
  – ukrócenia panoszenia się biurokratycznej huby, która owija się wokół dogorywającego społeczeństwa wysysając z niego ciężko zarobione pieniądze, energię życiową i nadzieje na lepsze jutro,
  – polityka anty-unijna. Chyba tylko idiota może twierdzić, że coś na tym żydo-NWOwskim tworze zyskujemy. Dobrym pomysłem jest za to uczestniczenie w Schengen i współpraca międzynarodowa poza ramami „czwartej rzeszy”,
  – kategoryczne i bezwarunkowe odcięcie wszystkich planów przystąpienia do przeklętej strefy Euro, dwubiegunowej, dzielącej kraje na centralne, które na ojro korzystają i peryferyjne, które bankrutują (Grecja, Portugalia, Włochy, Irlandia itp.),
  – obniżenie podatków, które są główną przyczyną rosnącego bezrobocia i mordują małą i średnią przedsiębiorczość. „Wielkie” firmy nie tylko sobie z podatkami radzą, ale i przy odpowiednim okręceniu sobie wokół palca pseudopolityków potrafią wiele zyskać metodą podstołową,
  – i tu dochodzimy do pewnej prymitywnej, ale potencjalnie skutecznej metody ograniczenie panoszenia się wszelkiego rodzaju mafijności, łapówkarstwa, układzików. Powinny te zjawiska maleć proporcjonalnie w miarę zmniejszania styku urzędnik-przedsiębiorca/obywatel. Na patologiczną mafijność polakatolików nikt jeszcze nie znalazł rady, być może należy ją brutalnie wymuszać rozwiązaniami systemowymi?
  To jest moje zdanie, z którym nie trzeba się zgadzać. Być może wynika ono z niekompletnej wiedzy na temat naszej żałosnej sceny politycznej, do czego zresztą dobrowolnie się przyznaję. Otóż co chciałbym otrzymać w odpowiedzi na mój post? Nie interesuje mnie krytyka Korwina/Nowej Prawicy/UPR, już wiele o tym czytałem i do wiadomości przyjąłem.
  Natomiast dokonajmy pewnej symulacji: załóżmy, że jutro odbywają się wybory sejmowe. Na kogo Państwo oddadzą swój głos i dlaczego? Zawężamy się tutaj do naszych szarych realiów: ochlokracja tvnowsko-GWniana, potworna nędza sceny politycznej (ograniczamy się tutaj do istniejącego zasobu partii, ich programów i działania w praktyce, nie interesują nas jakieś „długofalowe wizje”, wybory są jutro!).
  A więc na kogo i dlaczego?
  Z góry dziękuję za odpowiedzi i serdecznie pozdrawiam!

  • „Nowa Prawica jest jedyną nadzieję dla Polski w sensie ekonomicznym, nie umiem dostrzec innej alternatywy dla szkodniczych nie-rządów „-a jaką alternatywą dla anglikanów jest protestanstyzm?Żadną,ten sam neojudazim tylko w innej masce.

   Alternatywą dla polityki obecnej(gdzie mamy polityków/panów i chłopa pańszczyźnianego/obywatela)jest brak polityki i powrót do systemu plemiennego.

   Jak nam założą złote kajdany i będą bić aksamitnym batem,tzn że jesteśmy w lepszej sytuacji niż więźniowie w kamiennych lochach bici sękatymi drągami?

   Polityk to osoba podstawiona przez elitę,nikt nie zaistnieje w polityce bez przyzwolenia elit.
   Elita jest jedna i polityka też jest jedna,zmieniają się gęby i hasełka,żeby ludzie mieli wrażenie że mają jakiś wybór,żeby się mogli żreć między sobą o poglądy.
   Naród skłócony nie jest niebezpieczny,celem polityki w państwie jest rozbicie narodu.

   W plemieniu ludzie mają siłę spraczą,w plemieniu większosć nie ma prawa głosu,głos mają tylko najmądrzejsi.

   Jaka jest alternatywa w obecnej sytuacji?
   Decentralizacja władzy.

   Państwo musi wreszcie przestać utrudniać ludziom życie.
   Politycy sami nie zrezygnują z koryta,trzeba głosować portfelem,nie finansować,wtedy koczownicy wrócą do siebie.Teraz siedzą u nas bo tutaj nie muszą pracować,tutaj mają tanią siłę roboczą-nas.
   U siebie nie mogą pasożytować więc pasożytują na innych i będą to robić tak długo jak długo będziemy sobie pozwalać.
   Poprzyjmy Korwina i służmy kolejnym panom.

  • Czytelnik:

   Sprawa JKM i UPR jest trochę skomplikowana. Antyunijność JKM (Ozjasza Goldberga) to parawan, którym on się maskuje. Musi przecież wyglądać na polskiego patryjotę.
   Jeśli złożymy do kupy jego „ekonomię” i program gospodarczy (prywatyzacja wszystkiego) z programem Palikota (likwidacja polskiej państwowości)

   to mamy zrealizowany program globalnej sitwy. Oni chcą nie tylko totalnej władzy ale i chcą przejąć na własność cały majątek świata.
   JKM to żydowski prorok prywatyzacji, która jest niczym innym niż wywłaszczeniem nieobrzezanych Goim ze wszystkiego.
   Wolny rynek to pułapka – w wolnej grze bogaty połknie biedniejszego i ostatecznie cała gospodarka będzie skomasowana w rękach garstki wybrańców. Tak więc na „wolnej grze” rynkowej zależy wyłącznie bogatej sitwie. Płotki z rekinami nie wygrają.
   Podstępna jest żydowska ekonomia zysku czy wręcz maksymalizacji zysku. Chodzi o to, że zyski lądują w prywatnych kieszeniach oligarchów gospodarczych, a państwa do tego nierzadko dopłacają. Modą jest w wielkich koncernach wywalanie na ulicę tysięcy ludzi. Koncern ma dzięki temu wyższe notowania na giełdzie, akcjonariusze dostają wyższe dywidendy, menadżerowie biorą milionowe premie – a wyrzuconych na ulicę musi utrzymać państwo- czyli podatnicy.
   Nadrzędną rolą gospodarki jest zapewnienie miejsc pracy dla wszystkich chętnych i produkcja wyrobów potrzebnych do życia. A nie zysk!
   Zysk, a zwłaszcza jego maksymalizacja ze wszelką cenę, bez względu na społeczne koszty, to jest kult chciwości i pazerności!
   Poza tym uspołeczniona gospodarka nie musi być biurokratyczną machiną. Owa machina to celowy wymysł koczowniczego układu okupującego Polskę. Robi się to nie tylko dlatego, aby upchać na urzędach szwagrów, kuzynów i pociotów – robi się to i po to, aby tacy jak JKM mieli „argumenty” na prywatyzację i uwolnienie gospodarki spod nadzoru polityki.

   Gdyby były jutro wybory to bym je zignorował tak, jak ignoruję wybory od kilkudziesięciu lat. Na agenturalne wobec obcych mafie polityczne po prostu nie głosuję!

   Pisałem kiedyś o tym w innym miejscu:

   Chcąc iść na wybory, potomku słowiańskich Polan, pamiętaj:
   – Wybory są organizowane pod patronatem okupantów Polski rękami pełniących obowiązki Polaków koczowników i usłużnych im polskich szabas-gojów.
   – partie agenturalne, a więc cała banda czworga (PO/PiS/PSL/SLD) oraz jej odpryski (PJN, czy ruch Palikota), promowane przez media, mają miażdżącą przewagę nad partiami nieagenturalnymi. Jedyną niewiadomą jest to, która z dwóch wiodących agentur (PO czy PiS) zwycięży i z jaką inną agenturą utworzy koalicję. Polska ma wybór między dżumą a tyfusem. Zwycięstwo partii nieagenturalnej jest niemożliwe.
   A gdyby nawet zdarzył się cud i zwyciężyłaby jakakolwiek nieagenturalna partia, pod byle pretekstem wybory zostaną unieważnione.
   – Biorąc udział w wyborach uznajesz je za wolne, demokratyczne, legalne i prawidłowo przeprowadzone. Legitymizujesz tym samym inscenizowaną nam przez okupantów farsę.
   – Dajesz prawo marionetkom politycznym koczowników do powoływania się na “społeczny mandat” na sprawowanie władzy.
   – Polski sejm i senat są atrapą parlamentu. Ponad nimi góruje Traktat Lizboński i tzw. “prawodawstwo” jewropejskie. Nawet jeśli uda się do “polskiego” knessejmu przemycić kilku nieagenturalnych posłów – nie zdziałają oni tam nic, a jedynie będą uwiarygadniać parlamentarną fikcję koczowniczej fasadowej “demokracji”.
   – Zarówno “parlament” jak i “wybory” są kosztownymi rekwizytami teatralnymi mającymi Gojom sugerować istnienie w Polsce wolności i demokracji. Spełniają one po prostu rolę oszukańczej zasłony dymnej zasłaniającej dyktaturę koczowników.
   – Biorąc udział w wyborczej farsie oszukujesz samego siebie – żyjesz bowiem w iluzji, że masz prawo wyboru, że coś zależy od Ciebie, że coś możesz zmienić. A wyniki “wyborów” już są zaklepane – wygra jedna z agenturalnych partii (dżuma lub tyfus). Po wyborach nie zmieni się nic – Polska nadal będzie pod okupacją.
   – Idąc do wyborów utwierdzasz innych zaczadzonych mediami rodaków, również idących na “wybory”, że postępują oni dobrze.
   – Okupantom Polski zależy na tym, abyśmy w wyborczej farsie brali udział. Bo to nabija im frekwencję, daje im mandat społeczny i pozwala im “legalnie” nadal okupować nasz kraj.

   Czy musimy być niewolnikami legitymizującymi naszych gnębicieli?
   Czy nie jest upokarzające branie udziału w wyborczej farsie po to, aby okupanci powoływali się na społeczny mandat (Twój udział w “wyborach”) do rządzenia naszym krajem?

   To co mówi Carlin w odniesieniu do Dużego USraela dotyczy także Polski, Niemiec i całej Unii Jewropejskiej.

   • Dokładnie! Idąc na wybory dajesz przyzwolenie na działanie! Po frekwencji „rząd widzi” na ile sobie może jeszcze pozwolić.
    A gdyby frekwencja wyniosła ZERO? No cóż czas spakować talmud w walizkę i wrócić do domu!

    • Frekwencja nigdy nie wynosi zero,nawet gdyby dwie osoby zagłosowały na tak, to mamy 100% poparcie 😀
     Tak samo jest z ilością polakatolików,w Polsce mamy 98% żydopodobnych chrześcijan.
     Ale na jakiej grupie obywateli przeprowadzano badanie?Na 12% obywateli 😀 98% z 12% = większość narodu jest wyznania Abrahamowsego.

     • Zapomniałeś dopisać, że te 12% wychodziło z madlajnika w niedzielę 🙂

  • A z jakiej jesteś gazety lub „ugrupowania”, że mam ci pisać na kogo będę głosowała? Dla kogo zbierasz informacje? no powiedz, to napiszę ci na kogo zagłosuję 😉

  • Jedynym słusznym rozwiązaniem jest ludowładztwo (prawdziwe) a reszcie kupimy bilety powrotne do domu. JKM służy innemu panu więc alternatywy NIE MA!
   Co do głosowania no cóż ja na wiecu oddam swój głos na Mściwoja Zetnigłowa spod znaku płomienna Świaszczyca. Ot tyle w temacie „nie interesują nas”

   • „…a reszcie kupimy bilety powrotne do domu”

    Jeśli „do domu” oznacza nad Jordan, to dokładam stówę na bilety.

     • Naturalnie że wyłącznie „wilcze” bilety.

      A’propos Ayalonu…
      Ciekawe zestawienie znalazłem w „polskiej” wiki.

      Ayalon to mały wysychający latem potoczek. Ale szczegółowo i z fotografiami opisany.
      http://pl.wikipedia.org/wiki/Ayalon

      Potoczek ten wpływa do jeszcze krótszego Jarkonu, który też jest szczegółowo i z fotkami opisany.
      http://pl.wikipedia.org/wiki/Jarkon

      Polskiej rzeczce Stobrawie, o długości przekraczającej łączną długość Ayalonu i Jarkonu „polska” wiki poświęca pięć linijek, żadnych fotek, żadnej historii, mało szczegółów.

      http://pl.wikipedia.org/wiki/Stobrawa_%28rzeka%29

      Jakie wnioski można z tego wyciągnąć?

      1. Nie dbamy o promowanie naszego.
      2 „Polska” wiki zdominowana jest przez promotorów jordanizmu…

  • Mikke, a właściwie żydolibertarianizm to ślepa uliczka fundowana Polakom bardzo chytrymi sposobami. Robi to ogromna banda klakierów i horda frajerów. Ale przewodzą temu stare wygi robienia wody z mózgu gojom. Takie tuzy jak Michalkiewicz Legowicz czy Ziemkiewicz i masa inszych. Sama parchata elita.
   Banda rozłożyła się po wielu frakcjach. Od czystych libertariańskich wariatów przez patridiotów moherowych urobionych przez Michalkiewicza po stumanionych przez agenturę żydowską narodoFcUF.
   Jak działają dawno odkrył jeden gość, co dawno tu nie zagląda a szkoda bo niegłupi.

   Tu rozwala całą metodę urabiania Polaków na korwinistów mikkowców: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/08/21/istota-zagrozenia-dla-narodu-ze-strony-libertarian-neoliberalow-oraz-innych-pseudonarodowych-sympatykow-mikkego-i-michalkiewicza/
   Tu pokazuje jaka jest rola Michalkiewicza: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/08/12/stanislaw-michalkiewicz-zatrute-pioro-do-oglupiania-polakow/
   No i jest już klasyk w sieci, „Wolny rynek NIE działa, jest oszustwem”, gdzie cały mikkizm jest rozwalony na gruncie ekonomii: http://myslnarodowa.wordpress.com/2012/01/17/wolny-rynek-nie-dziala-jest-oszustwem/

   • „Wolny rynek” to takiego samego kalibru mentalna sztuczka co „grzech pierworodny” i ma najzwyczajniej w świecie obezwładniać zaatakowany organizm przed reakcją obronną wyrabiając w nich „odruchy niewolnika”. Czyli w pierwszym przypadku zabezpieczać lichwiarzy przez antylichwiarską i propanstwową działalnością rządu bo po co stosowac interwencjonizm jak „niewidzialna ręka rynku” wszystko „naprawi (rozgrabi)”, w drugim przed powstaniami „grzeszników” wykorzystywanych przez władzę świecką i klerykalną bo „cierpisz bo wcześniej zgrzeszyłeś” (a raczej twoi przodkowie do 7 pokolenia a może nawet głębiej włącznie).

    Ktoś:
    Jest oczywistym oszustwem wmawianie ograbianym niewolnikom, że rozgrabienie majątku narodowego „uratuje” gospodarkę. „Uratuje” – ale dla kogo?
    A tzw. „grzech pierworodny” przechodzi zgodnie z wyliczeniami jahwistów już od 240 pokoleń na potomnych. Taki to jest miłosierny i sprawiedliwy plugawy Jahwe. Ewa „zgrzeszyła”, zerwała zakazany owoc i ten grzech przeszedł na wszystkich ludzi. I jak się nie „ochrzcisz” – to do piekła!
    opolczyk

    • I tu jest paradoks – bo do piekła możesz trafić tylko jak się „ochrzcisz”… A jeśli chodzi o grzech pierworodny to ponoć został zmyty przez tego biedaka przybitego do krzyża, no chyba że ja czegoś nie rozumiem…
     Nie wiem czy słyszeliście takie pojęcie „społeczeństwo konserwacyjne” – termin ten ukuli kanadyjscy naukowcy (w latach 70-tych) jako alternatywę dla współczesnego „społeczeństwa konsumpcyjnego”, w skrócie chodzi o to by produkować tyle ile potrzeba i nie marnotrawić zasobów.

     I tu jest paradoks – bo do piekła możesz trafić tylko jak się „ochrzcisz…”

     Dokładnie, hehehe.

     „A jeśli chodzi o grzech pierworodny to ponoć został zmyty przez tego biedaka przybitego do krzyża, no chyba że ja czegoś nie rozumiem…”

     Nie – obrzezany cieśla odkupił na krzyżu ponć grzechy owieczek. Piszę ponoć bo jest to zwykła ściema – grzechy odkupione, a grzesznicy nadal idą do piekła. No więc właśnie – skoro grzesznicy nadal idą do piekła – to jakie grzechy ten biedak odkupił? Czyżby swoje?

     Sprawa „społeczeństwa konserwacyjnego.

     Słyszałem o podobnych pomysłach, chyba we Francji, tyle że o innej nazwie. W sumie chodziło o radykalne zmniejszenie produkcji i konsumpcji. A zwłaszcza zakaz produkcji towarów z „planowanym postarzaniem produktów”.

     opolczyk

 6. No cóż, świat jest normalny, żądzący się prawami Natury której ramy wyznaczają Bogowie, jednake człowiek w dążeniu by być równym Bogom pżo prostu zabłądził w swoim „JA” i jak szalony żuca się, wymyśla coraz to nowe teorie, religie, sposoby na życie… Człowiek pragbnie być równy Bogom…z tąd też monoteistyczne religie pokazujące, że człowiek jakoby może być Bogiem. tylko idąc tą myślą…mogę powiedzieć, że też kaczka na łące to bóg 😉
  Faktycznie wszystko co ma początek ma i koniec, więc człowiek być może powstał po to, by zniszczyć to co powstało dzięki Bogom a przy tym też unicestwić siebie….by na krótko zanim to czyni, zrozumieć, że jego pragnienie bycia równym Bogom, ingerencje w naturę i jej prawa było złudą i wielką pomyłką ! Może dla niektórych zabrzmi to głupio, może ktoś popuka się w czoło, ale nie jest powiedziane, że nie idziemy drogą „Dinozaurów” Już wówczas naruszany był porządek jaki wyznaczyli Bogowie..więc to co stworzyli zniszczyli by dać innym gatunkom szansę…przed Dinosaurami był inny okres bytu…też znizczony gdy nie pasował do całości…. Zapewne po nas znowu inny gatu8nek zawładnie ziemią…aż do momentu, że to czemu dano początek stanie się końcem wszystkiego…przynajmniej dla naszego układu Słonecznego !

 7. Bajka o wilku co udając altruistę próbuje pożreć całą ludzkość czyli prawdziwe cele Fundacji (antychrysta) Keshe:

  http://innemedium.pl/wideo/wzrosla-ilosc-obiektow-nieznanego-pochodzenia-identyfikowanych-wokol-slonca#comment-37776

  “Wraz z tymi bliźniakami, przybędzie jak głoszą Hopi sporo latających tarcz,” – to są “stateczki” (UFO/ NOL) jakie występują i w 3 Przepowiedni Fatimskiej jakie mają kierować inwazją satanistów yahwe na Europę doprowadzając w rezultacie do wymarcia życia na całej Planecie. Wydażenia z Mahabharatu sie powtarzają.

 8. Na spotkanie zaproszeni zostali:

  Alians Ewangeliczny w RP

  Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

  Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

  Kościół Polskokatolicki w RP

  Kościół Ewangelicko – Reformowany w RP

  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

  Kościół Zielonoświątkowy w RP

  Kościół Katolicki Mariawitów w RP

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

  Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

  Kościół Nowoapostolski

  Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich

  Muzułmański Związek Religijny w RP

  Wschodni Kościół Staroobrzędowy, nie posiadający hierarchji duchownej

  Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej

  Polska Unia Buddyjska

  https://mac.gov.pl/dzialania/robocza-propozycja-w-sprawie-zastapienia-funduszu-koscielnego-05-proc-odpisu-podatkowego-od-2014-r/

  Karaimi wyznają karaimizm – religię, której początki sięgają okresu Pierwszej Świątyni. Jako odrębna religia wyłoniła się ostatecznie na przełomie VII i VIII w. z judaizmu.

  Rodzimowierców nie zaproszono bo Słowianie w Europie to mniejszość egzotyczna 😉
  nie mająca z neojudaizmami nic wspólnego.

 9. Wikibrednia to temat rzeka (jak się złożyło) opisy słowiańskich świąt są przekłamane wciśnięte w zabobon i nie mam zamiaru do wiki-judeiki zaglądać. Czego się spodziewać po pejsatej ency-klop-edii???

 10. Na tej mapce gdzie wylana jest gęsta galareta dziczy pejsato-chrześcjiańskiej mignęła mi taka mała biała plamka… oaza spokoju na środku Europy. Patrze głębiej czy mnie oczy nie mylą. – Tak to Czechy! :))

  SM:
  Zgadza się, to Czechy (b. jasnoróżowa plamka). Jeden z najbardziej laickich krajów Jewropy. Ale też baraczek przykuty do bilderbegowskiej Unii Jewropejskiej i do pejsatego, zbrodniczego NATO.
  opolczyk

 11. Kiedyś mi się chciało uzupełniać wiki o sprostowanie kłamstwa tam zamieszczonego, iż zydzi nigdy nie mordowali rytualnie chrześcijańskich dzieci na podstawie książki samego żydowskiego historyka który protokołami z rzymskich sądów historycznie potwierdził ten fakt, że porywali i mordowali i za to ich wypędzali. Anulowanie zmian następowało szybciej niż dawało się wklejać. Tydzień trwała taka zabawa. Tak więc poza tym, że tam g.. jest to w większości i tak ukoszernione kłamstwa by lemingi smacznie śniły o dobrobycie dla swoich wyzyskiwaczy.

  • Manipulowanie faktami w wiki to nie nowość. Przyłapałem wikowców na tym niejednokrotnie.
   Parokrotnie w przeszłości wspominałem m.in.. o Wiesenthalu. Jeden z tych tekstów jest tutaj (przytaczam fragment):

   „Jeszcze słówko o obozach zagłady.

   Zgodnie z syjonistyczną historiografią obozy koncentracyjne dla nieżydów były obozami pracy, a dla Żydów były obozami śmierci. Ciekawość moją wzbudza od dawna informacja w życiorysie światowej sławy łowcy zbrodniarzy hitlerowskich – Szymona Wiesenthala.

   ” Przechodząc kolejno 12 obozów koncentracyjnych (m. in. Płaszów, Gross-Rosen, Buchenwald), cudem unikając egzekucji, dotarł Wiesenthal do obozu w Mauthausen w górnej Austrii. Tam 5 maja 1945 został uwolniony przez wojska amerykańskie.”

   Czyż to nie dziwne? Cudem można przeżyć jeden obóz zagłady. Przeżyć dwa takie obozy to już podwójny i niewyobrażalny cud. Ale jak w takim razie nazwać fakt przeżycia 12 takich obozów śmierci – zagłady? Niczego nie insynuuję. Pytam jedynie – jeśli obozy koncentracyjne były rzeczywiście dla Żydów obozami zagłady – to jak Wiesenthal przeżył ich dwanaście?”

   http://marucha.wordpress.com/2010/10/13/czy-o-rydzyk-przystapil-do-zydowskiej-lozy-b%E2%80%99nai-b%E2%80%99rith/

   Długi czas w biogramie Wiesenthala była właśnie owa „informacja” o 12 obozach. Ciągle jest ona w „historii” wpisów:

   http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szymon_Wiesenthal&diff=19989153&oldid=19778902

   No i pewnego dnia po moich tekstach z dnia na dzień zmiejszono mu ilość obozów o połowę i obecnie ma ich 6.

   „Przechodząc kolejno 6 obozów koncentracyjnych…”

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Wiesenthal

   • Może inspekcje robił i wybierał ten o największej ilości *. Wiesz rasa panów, jedwabista skórka to miał koleś ekstra wymagania.


 12. Takim samym oszustwem jest judaizm i żydo-chrześcijaństwo.
  Widzę że jakiś „specjalista” przekonuje, iż jedynie islam zagraża światu. No i bredzi o terrorystach islamskich – a przecież zamachy z 11/9, oraz późniejsze w Madrycie i Londynie były to operacje pod obcą flagą w wykonaniu spółki judaiści & żydo-chrześcijanie. A nie „islamiści”.
  Ten film to podstępna metoda hasbary szczucia rzymskiej szubienicy na półksiężyc.
  A gwiazda Dawida zaciera łapska.
  Wszystkie religie abrahamowe są oszustwem, dżumą duchową i zakałą ludzkości. Z judaizmem jako protoplastą wszelkich jahwizmów na czele.
  opolczyk

  • Teraz trwa festiwal majaczeń pod nazwą „medytacje majan (majów)”. Wszyscy „oświetleni” dzielnie wysyłają swoją prane by udanie reaktywować potwora yahwe w tym świecie. Oczywiście „dla pokoju” jak w kazdym satanistycznym kłamstwie tego typu. A lemingi są podjarane, że znowu za cytrynki (-> matrix) robią że aż im po nogawkach ekstaza ścieka. Zero reakcji na alternatywne fakty. Te usłyszane od „głosów w głowach” (chanelingów) są święte i już. Ciekawe kiedy z judeoyahwistami zaczną wojować o „prymat swojej wiary” bo w sumie są równie obłąkani a i w tego samego diabła wierzą.

 13. Co ciekawe,”Ja Jestem” to także jedno z imion boga Jahwe.Przypadek?
  Pochodzące od hebrajskiego YHWH niewypowiedzianego imienia boga
  jest często tłumaczone jako „Jestem Który Jestem”-tzn Ja Jestem,jaźń,zdolność do stwierdzenia „Ja Jestem” to właśnie bóg.

  Tylko skąd semici wzięli swojego Jahwe?

  Yahvah, Yahve, YHVH jest tajemnym wedyjskim imieniem Boga Słońca.
  Nazwa państwa taka jak Syria pochodzi od indyjskiego imienia Boga Słońca Surya
  Zatem na obszarze Syrii powinno się czcić Boga Surya i praktykować Surya Namaskara
  Łatwo znaleźć na Zachodzie ślady dawnych wedyjskich tradycji opisanych w Mahabharacie.

  Stawianie znaku równości między wedyjskim Yahvah a hebrajskim Jahve/Jehową, to grubo naciągana mistyfikacja.
  Tautonim – wyraz brzmiący w różnych językach podobnie lub identyczne pod względem wyglądu lub brzmienia, ale ich znaczenia są całkiem odmienne.

  Mimo wszystko,to właśnie wedyjski bóg słońca stał się inspiracją dla powstania antropomorficznego
  mściwego,niedojrzałego emocjonalnie i zazdrosnego o wszystko stwora(gdyż został on stworzony na obraz i podobieństwo narodu wybranego).
  O tym że „naród wybrany” wzorował się na wedyjskim bogu Słońca świadczy chociażby ten cytat

  jEwangelia Mateusza 15:24,Jehoshua mówi:”Jestem posłany TYLKO dla zmarłych owiec Izraela”

  Jest to również dowód na to że Jeszua pobierał nauki w Indiach.
  Tam poznał imię Boga Słońca i przyniósł go żydom

  (nazywając Yahvah ojcem wszystkich żywych stworzeń tzn wszystkich posiadających świadomość,jaźń.
  Imię Jeszua oznacza „Yahvah Jest Wielki”,dokładnie tak samo tłumaczone jest jego imię w Rygwedzie)

  ponieważ tylko oni potrzebowali zbawienia,nikt inny.
  Tylko żydom potrzebne było wybawienie od niewiedzy.

  jEw. Jana 4:22, „…zbawienie bierze początek od Żydów”.
  Początek i koniec.

  Pradawny wedyjski Bóg Słońce imieniem Yahvah czczony był na Bliskim Wschodzie, w Arabii, a także w Egipcie i Mezopotamii
  a odmiany jego imienia jak Yave, Yahve czy Yayash znane są doskonale.
  Wszyscy zatem, którzy swoje źródła religijne i metafizyczne wywodzą od Boga Słońca imieniem Yahvah (YHVH)
  powinni na dobre zająć się zgłębianiem wedyjskiego oryginału.
  Hebrajski mściwy substytut,zazdrosny,emocjonalnie niedojrzały,jest tylko nieudaną imitacją.
  Pretekstem jaki należało zdobyć aby móc usprawiedliwić dążenie do wprowadzenia światoej religii.
  Naród wybrany nie zrozumiał nauki o jaźni więc antropomorfizował Jaźń
  tworząc swojego egregora,czczonego po dziś dzień przez tenże naród
  oraz resztę niewolników Pana,tzn żydopodobnych judeochrześcijan w niezliczonych neojudaistycznych kościołach
  (katolicyzm,protestantyzm,prawosłąwie,adwentyści,anglikanie,świadkowie Jehowy,tych odłamów jest bardzo wiele)

  Imię Yahvah (Jahwah),można znaleźć w Rygwedzie – min. w 36 Hymnie,
  a wiele ideałów duchowych Starego Testamentu pochodzi z kultury i religii wedyjskiej z Indii
  Dlatego kilka tysięcy razy imię Yahve wspomniane jest w Biblii.

  YahvaH oznacza wielką, ogromną przestrzeń, bóga zajmującego wielką przestrzeń – Ten który opiekuje się istotami świadomymi
  np bogami nieba/Devami (Deva =Deus)oraz półludźmi/bóstwami Asurami/półbogami
  śpiewającymi święte hymny, mędrcami – czyli ludzkimi istotami OŚWIECONYMI,przebudzonymi,”przebuddzonymi”
  – tymi którzy prowadzą boskie (czytaj duchowe) życie.

  W wersecie pierwszym, 36 hymnu poświęconemu YahwaH jest napisane:
  „YahwaH, który błogosławi, wspiera i pomaga – ale tylko tym którzy są mędrcami, prowadzą bardzo świętobliwe życie,
  oddają cześć Bogu pod imieniem Yahve a także wszystkim oświeconym mistrzom duchowym, Bóstwom/Asurom/półludziom-półbogom
  i Devom/Bogom”

  • „Jest to również dowód na to że Jeszua pobierał nauki w Indiach”.

   Naprawdę?
   Jest to tylko i wyłącznie dowód na to, że jewangelista, który tę wypowiedź włożył w usta obrzezanego cieśli miał/posiadał wiedzę o nauce Wschodu. Przy czym nawet i on osobiście nie musiał być w Indiach, gdyż w Grecji wiedza Wschodu była w tamtych czasach znana.

 14. Może inaczej powinienem to napisać a użyłem skrótu myślowego.
  Chodzi o to że zydzi inspirowali się Wedami tworząc swój system,a jeden z nich,pobierał nauki u joginów.
  Czy był to Jeszua czy jakiś inny Nazarejczyk,nie wiadomo i nie ma to większego znaczenia.
  Ważne że Wedy przybyły do „narodu wybranego”.

  Pitagoras również odwiedzał Indie.

  Trochę zabawny koleś 🙂

 15. Wszyscy Słowianie powinni trzymać się razem tak aby wspólnie z innymi ciemiężonymi narodam utworzyć nieformalny Front Ludowy, wymierzony przeciwko państwom anglosaskim i germańskim. Realizują one bowiem Nowy Porządek Świata, który zawsze postrzegał nas Słowian, jako niewolników. Tak musi być i bez względu, kto wierzy w co lub kogo !!!

  • A co z katoliko-polakami? I z innymi polskojęzycznymi jahwistami?
   Czy oni to też „Słowianie”?
   Katolicy trzymają się Watykanu, wszyscy zaś jahwiści żydowskiej biblii – a nie Słowiańszczyzny.
   Słowiańszczyzną oni gardzą i ją zwalczają.

   • O Słowiańszyźnie i Słowianach świadczą geny, które nie kłamią.
    „Osobista linia większości Polaków okazała się pradawną euroazjatycką linią rodową, którą współdzielą ze sobą (56% Polaków), ale też z dużą częścią mieszkańców szerokiego pasa geograficznego zaczynającego się od Renu w Niemczech, przez Azję Centralną, aż po południowe Indie. W tym Pakistan, Afganistan i Iran. Wszystko to są ludzie z jednej bliskiej rodziny. Rodzina ta oznaczona została przez genetyków jako Haplogroup R1a1, M17. Do dzisiaj duża zbadana koncentracja, około 40% mężczyzn pośród lokalnych populacji, pozostała przy życiu w szerokim łuku geograficznym zaczynając od Czech, poprzez Białoruś, Czecy, Śłowacje, Słowenie, Chorwacje, Serbie, Czarnogóre, Rosję, syberyjskie stepy, aż po południe Centralnej Azji. Wszyscy ci mężczyźni przynależą do jednego rodu z haplogrupy R1a1, M17. Badacze Universytetcy potwierdzają, że M17 przyszedł na świat bezdyskusyjnie w Europie Wschodniej, skąd później tylko część jego potomków ruszyła poprzez pokolenia do Indii wraz z innymi z rodziny M173. Tam, gdzie po drodze udomowiono konie i zaadoptowano koło z Chin do konnych wozów bojowych swojej konstrukcji. Tymi rydwanami Ariowie, gdyż dopiero od tego momentu i tylko to ogniwo Indoeuropejczyków możemy odpowiedzialnie nazywać Ariami (Aryjczykami), podbili później tereny kulturowe Mezopotamii, a inni opanowali Indie. Zanim to zrobili, w Pamirze i okolicach powołali ok. 7 tys. – 5 tys. lat temu – cywilizację Ariów, która przejęła później, jakieś ok. 3,5 tys. lat temu całkowitą kontrolę nad całą tubylczą ludnością Indii oraz mieli jakiś swój niemały wkład w powstaniu współcześnie znanej nam cywilizacji Zachodu.
    Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to już nie byli niestety w 100% nasi przodkowie, a jedynie ich bardziej rozwinięci kulturowo bracia-emigranci, zdobywcy i łowcy. Naszymi przodkami zaś są Słowianie, czyli tą grupą (linią) potomków Aryjskiej rasy, która postanowiła już nigdzie się z Europy Wschodniej nie ruszać i w konsekwencji zastygła tam w stagnacji na poziomie rozwoju z okresu przełomu Paleolitu z Neolitem, te 10-15 tys. lat temu. Co było tego powodem, nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że wspolnie wywodziliśmy się z jednego rodu zwanego potocznie Aryjsko Słowiańskim.”

    • O Słowiańszyźnie i Słowianach świadczą geny, które nie kłamią.

     O Słowiańszczyźnie i Słowianach świadczy przede wszystkim i w pierwszej kolejności Duch Słowiański i przywiązanie do Słowiańszczyzny. Nie mam zamiaru nikomu zaglądać w wyniki badań genetycznych. Oceniam po postępowaniu, po szacunku dla naszej słowiańskiej tradycji i kultury.

     Ile milionów Polaków ma słowiański gen a duchem są żydłakami, renegatami Słowiańszczyzny?

  • Kością niezgody Słowian jest ideologia z ziemi świętej.
   KK jest gwarancją wojny Słowiańsko-Słowiańśkiej,prawosławie kontra lewosławie,

 16. Po tym co napisałem,trochę niejednoznaczne jest nazywanie dogmatolóbców jahwistami 🙂
  Nie wiadomo o jakiego Jahwe chodzi,Testamentowego czy Wedyjskiego? 😀

   • Oni nie wiedzą w co wierzą 🙂 oni mają poglądy na temat swojej religii którą utożsamiają z wiarą/duchowością.

  • Istotne okazało się tu odkrycie z lat 1929-1931 tekstów w starożytnym Ugarit (dziś Ras Szamra)[11][12]. Na ich podstawie dowodzi się m.in., iż biblijny Jahwe miał żonę, boginię Aszerach. Związek Aszery z Jahwe poświadczony jest zarówno w Biblii, skąd bogini nie została całkowicie usunięta, jak i w inskrypcji datowanej na VIII w. p.n.e. z pustyni Synaj[13][14].
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Jahwe
   Aszera (ugaryckie: ’ṯrt, hebr. אֲשֵׁרָה, inne formy: Athirat, Aszirat, Elat) – w mitologii ugaryckiej bogini wybrzeża morskiego, utożsamiana z planetą Wenus i jej aspektem jako Gwiazda Poranna, matka bogów, początkowo żona najwyższego boga Ela, później żona Baala oraz Jahwe. Przeszła także do mitologii hebrajskiej. W Biblii jest wymieniana 49 razy
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Aszera

   „Wybranii” przecież byli prostymi pastuchami – niewolnikami, którzy zwiali bo byli leniwi a nie intelektualistami – po drodze brali jak leci od innych ludów a później wymyślili swoją klamliwą księgę zbrodni i nic z indiami wspólnego nie mieli a temu pomniejszemu demonowi jahwe przypisali coś od Baala i innych Bóstw o których słyszeli tworząc klamliwą parodię wszystkich religii o jakich słyszeli 🙂 A słyszeli i to niedokladnie tylko o tych z którymi stykali.

   Jako Slowianin szanuję wszystkie prawdziwe religie i razi mnie kiedy w takim oszukańczym sztucznym tworze próbuje się doszukiwać jakiś mądrych rzeczy czy porównywać z prawdziwymi religiami. Jak słusznie tu piszecie to tylko kłamliwa księga zbrodni, podręcznik psychopaty i nie ma nad czym deliberować ani czegokolwiek poza patologią się tam doszukiwać.

   Jak ktoś mowi:
   „„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi” to znaczy, że nie tylko jest groźnym szaleńcem, ale zbrodniarzem. Zdrowy na umyśle czegoś takiego by nie wymyślił. Takie teksty mogą studiować psychiatrzy a kto to uznaje za „słowo boże” powinien być natychmiast aresztowany i skazany za podżeganie do przemocy i szerzenie nienawiści – więcej to nawoływanie do ludobójstwa – jeśli ktoś takie podłe przesączone nienawiścią myśli uważa za „święte” nie jest zdrowy na umyśle. Main Kampf jest zakazana podobnie jak symbole komunistyczne czy faszystowskie a coś takiego nie?

   • Dobrogost:

    Nie tylko żonę Jahwe „skasowano”. Pierwszą żonę Adama z mitycznego raju – piękną i powabną Lilith też.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Lilith

    “Wybranii” przecież byli prostymi pastuchami…

    Niestety potomkowie tych pastuchów są dzisiaj władcami i posiadaczami prawie całego świata. Nie powinniśmy ich lekceważyć.

    Jako Slowianin szanuję wszystkie prawdziwe religie i razi mnie kiedy w takim oszukańczym sztucznym tworze próbuje się doszukiwać jakiś mądrych rzeczy czy porównywać z prawdziwymi religiami. Jak słusznie tu piszecie to tylko kłamliwa księga zbrodni, podręcznik psychopaty i nie ma nad czym deliberować ani czegokolwiek poza patologią się tam doszukiwać.

    Dokładnie TAK! Poza patologią i psychopatycznym ludobójstwem/rasistowskimi czystkami etnicznymi trudno doszukać się w księdze zbrodni czegokolwiek innego. A tym bardziej czegokolwiek wartościowego.

    Jak ktoś mowi:
    “„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi” to znaczy, że nie tylko jest groźnym szaleńcem, ale zbrodniarzem.

    Dokładnie TAK!

    Zdrowy na umyśle czegoś takiego by nie wymyślił. Takie teksty mogą studiować psychiatrzy a kto to uznaje za “słowo boże” powinien być natychmiast aresztowany i skazany za podżeganie do przemocy i szerzenie nienawiści – więcej to nawoływanie do ludobójstwa – jeśli ktoś takie podłe przesączone nienawiścią myśli uważa za “święte” nie jest zdrowy na umyśle.

    Dokładnie TAK!


    Main Kampf jest zakazana podobnie jak symbole komunistyczne czy faszystowskie a coś takiego nie?

    A dlaczego nie?

    Bo jest to FUNDAMENT współczesnej chorej i obłąkanej zachodniej żydo-anty-cywilizacji! I jest to fundament tzw. „wartości chrześcijańskich”.
    I jest to fundament narzucanego nam NWO.

    Którego kwintesencją i ukoronowaniem jest obóz koncentracyjny Guantanamo.
    .


    .
    Oglądając powyższy film nie zapominajmy, że zamachy na WTC i Pentagon przeprowadziła na polecenie banksterów administracja zbrodniarza Busha łapskami CIA, Mossadu i Pentagonu.

   • “Wybranii” przecież byli prostymi pastuchami – niewolnikami, którzy zwiali bo byli leniwi a nie intelektualistami – po drodze brali jak leci od innych ludów a później wymyślili swoją klamliwą księgę zbrodni i nic z indiami wspólnego nie mieli „-Do czasu aż poznali wedyjskiego Yahwah,a poznać mogli go na dwa sposoby,albo jeden z nich wrócił z Indii z misją oświecenia żydów(którzy jako jedyni byli niewiedzącymi),albo sami wybrali się na podbój.Nie dawno czytałem o zaginionym żydowskim plemieniu w Indiach.

    Zaginione plemię wróciło do Izraela. Po setkach lat.
    Do Izraela przybyła grupa Żydów, którzy mieszkali w Indiach i uważani są za zaginione plemię z czasów biblijnych.

    http://www.sfora.pl/Zaginione-plemie-wrocilo-do-Izraela-Po-setkach-lat–a50855

    • Istnieje słowo Tybetańskie które wymawia się „Dupa” oczywiście znaczy ono zupelnie coś innego niż Polska „dupa” idąc twoim tokiem myślowym nie ma wątpliwości, że jakiś Polak był w Tybecie i przywiózł to słowo tylko nie zrozumiał dokładnie znaczenia 🙂 Oczywiście jest to bzdura, ale ma więcej sensu bo przynajmniej wymowa identyczna 🙂 Żydzi nie poznali religii Indii bo nie mieli jak ani po co a przede wszystkim nie interesowalo by ich to bo ich interesowało tylko oszukaństwo.
     Jahwe (hebr. יהוה) W początkach Biblii wymieniany jako El Jahwe wywodzi się od ugaryckiego bóstwa El, a częściowo Baala tyle, że icki sobie cały czs przeinaczali wszystko stosownie do swojego chorego zamysłu i tyle.
     Czy ty jesteś żydofilem Mezamirze, że próbujesz się doszukiwać na siłę czegoś głebszego w tych rojeniach i dorabiać jakąś historię?
     Co do tego tekstu ze sfory to zapewne chodzi oto, że żydzi chcą azjatów aby się tam wcisnąć 🙂 Angole wierzą, ze wszystkie te „zaginone plemiona” dotarły do angli a królowa w prostej lini wywodzi się od pastucha Salomona o którym opowiada się bajki kreując go na celebrytę 🙂 Cała ta biblia to zbrodnicza beletrystyka wyssana z palca i doszukiwanie się tam czegokolwiek nie ma sensu – jak się to mówi tyle w temacie 🙂

 17. „Dzięki za poruszenie ważnego tematu jakim jest rodzimowierstwo semickie. aktualnie najprężniej rozwijającym się jest rodzimowierstwo żydowskie. prezentowane są dwa nurty w jego obrębie: 1. rodzimowierstwo kt. wraca do przedmojżeszowych religii (gł. Kanaanejskiej) 2. rodzimowerstwo kt. powraca do starożytnej formy mozaizmu, czyli takiego jaki panował przed rabinacką reformacją.”


  Mezamir:
  Wyznania przedmojżeszowe – zgoda – to są
  semiccy rodzimowiercy.
  Ale mozaiści? Wyznawcy pierwotnej religii mojżeszowej?
  Toć to Mojżesz gadał z psychopatą Jahwe na Synaju, dał „prawo mojżeszowe” i nakazał lewitom wymordować trzy tysiące ziomków za „pogański” taniec przy złotym cielcu. Mozaizm to jahwizm pierwotny i w najczystzej postaci.
  opolczyk

 18. Pingback: Napletek, policja i GMOnsanto widziane z Vanqrevu… « Grypa666's Blog

 19. Pingback: [dyskusja] Każdy Ziemianin musi to wiedzieć | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Możliwość komentowania jest wyłączona.