Koszmarna morda katolicyzmu (1)

.

Cennik opłat za tortury

Cennik z czasów inkwizycji regulujący opłaty za usługi kata.


Cennik usług został zatwierdzony przez Arcybiskupstwo Kolonii w 1757 r. Pomimo że, wcześniej już Arcybiskupstwo Kolonii przyznało głównemu katu stałe dochody roczne w wysokości osiemdziesięciu reichstalarów i dwudziestu alb oraz dwudziestu małdratów ziarna i czterech fur drewna, okazało się, te w trakcie wykonywania egzekucji i innych czynności z nimi związanych, a także już po ich wykonaniu, pojawia się tyle nieuzasadnionych i wygórowanych żądań zwrotu jakoby poniesionych dodatkowych kosztów, że stało się to poważnym obciążeniem dla Najwyższego Sądu Arcybiskupa Elektora. Z tej też przyczyny, aby położyć kres owym żądaniom, arcybiskupstwo zmuszone jest wydać następujące rozporządzenie, na mocy którego dla każdej czynności kata ustala się należne wynagrodzenie, którego wysokość podana jest poniżej:

CENNIK
(ceny w reichstalarach i albach)

1. 

Za rozrywanie na ćwierci czterema końmi

5 rt 26 a

2. 

Za ćwiartowanie

4 rt

3. 

Za sznur niezbędny do tego celu

1 rt

4. 

Za rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku. włączając w to cenę sznura, gwoździ i transportu

5 rt 26 a

5. 

Za ścięcie i spalenie na stosie, wraz z wszelkimi kosztami

5 rt 26 a

6. 

Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu

2 rt

7. 

Za uduszenie i spalenie na stosie

4 rt

8. 

Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu

2 rt

9. 

Za spalenie żywcem

4 rt

10. 

Za sznur oraz przygotowanie i podpalenie stosu

2 rt

11. 

Za łamanie kołem żywcem

4 rt

12. 

Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego celu

2 rt

13. 

Za zdjęcie ciała przytwierdzonego do koła

2 rt 52 a

14. 

Za samo ścięcie 

2 rt 52 a

15. 

Za sznur niezbędny do tego celu oraz za chustę do przykrycia twarzy

1 rt

16. 

Za wykopanie dołu i złożenie w nim ciała

1 rt 26 a

17. 

Za ścięcie i rozpięcie ciała na kole

4 rt

18. 

Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego, a także za chustę 

2 rt

19. 

Za odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie; łącznie

3 rt 26 a

20. 

Za dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem 

1 rt 26 a

21. 

Za niezbędne do tego sznur i chustę 

1 rt 26 a

22. 

Za ścięcie i zatknięcie głowy na palu

3 rt 26 a

23. 

Za sznur i chustę niezbędne do tego

1 rt 26 a

24. 

Za ścięcie, rozpięcie ciała na kole i zatknięcie głowy na palu; łącznie

5 rt

25. 

Za niezbędny do tego celu sznur, łańcuchy i chustę 

2 rt

26. 

Za powieszenie

2 rt 52 a

27. 

Za niezbędne do tego sznur, gwoździe i łańcuch

1 rt 26 a

28. 

Zanim rozpocznie się egzekucja: za szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, niezależnie od wyżej wspomnianej opłaty za powieszenie; każdorazowo

0 rt 26 a

29. 

Za całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do czerwoności żelazem

5 rt

30. 

Za sznur, szczypce i nóż używane zazwyczaj przy tej okazji

2 rt

31. 

Za przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki

1 rt 26 a

32. 

Jeśli ktoś sam się powiesi, utopi lub w inny sposób pozbawi życia za jego odczepienie i przeniesienie, a także wykopanie dołu, w którym można złożyć zwłoki

2 rt

33. 

Za wygnanie człowieka z miasta lub z kraju 

0 rt 52 a

34. 

Za chłostę w więzieniu, wliczając w to rózgi

1 rt

35. 

Za obicie

0 rt 52 a

36. 

Za postawienie pod pręgierzem

0 rt 52 a

37. 

Za postawienie pod pręgierzem i wychłostanie, wliczając w to sznur i rózgi.

1 rt 26 a

38. 

Za postawienie pod pręgierzem, napiętnowanie i wychłostanie, wliczając w to węgle, sznur i rózgi, a także maść używaną przy piętnowaniu

2 rt

39. 

Za zbadanie więźnia po napiętnowaniu

0 rt 20 a

40. 

Za przystawienie drabiny do szubienicy, bez względu na to, czy tego samego dnia ma być powieszona tylko jedna, czy też więcej osób 

2 rt

  WYNAGRODZENIE ZA TORTURY

41. 

Za wzbudzenie strachu poprzez okazanie narzędzi tortur 

1 rt

42. 

Za torturę pierwszego stopnia

1 rt 26 a

43. 

Za wyłamanie i zmiażdżenie kciuka

0 rt 26 a

44. 

Za torturę drugiego stopnia, włączając w to późniejsze nastawienie stawów oraz cenę maści, której się przy tym używa 

2 rt 26 a

45. 

jeśli wszelako jakaś osoba zostanie jednocześnie poddana torturom obydwu stopni, kat ma otrzymać zapłatę za obydwa stopnie tortur, nastawianie stawów i maść, za co wszystko należy mu się

6 rt

46. 

Za podróż i wydatki codziennie, za każdy dzień, wyłącznie jednak te dni, w czasie których dokonuje on egzekucji lub torturuje, bez względu na to, czy za dni te ukarany będzie tylko jeden, czy też więcej przestępców

0 rt 48 a

47. 

Za wyżywienie dziennie

1 rt 26 a

48. 

Za każdego z pomocników dziennie 

0 rt 39 a

49. 

Za wynajęcie konia wraz ze stajnią i obrokiem dla niego, opłata dzienna

1 rt 16 a

50. Jeśli tortury lub egzekucja odbywają się w Kolonii, kat winien otrzymać za wykonane czynności wynagrodzenie według powyższego cennika bez jakichkolwiek dodatków za koszta nadzwyczajne, takie jak podróż, diety, wyżywienie, siano i obrok dla konia, i winien być całkowicie usatysfakcjonowany wspomnianym wynagrodzeniem
51. Kiedy dokonuje on egzekucji w Melaten i Deutz, otrzymuje dodatkową opłatę za siano dla konia i nic ponadto
52. Jako że punkty 16, 32 i 40 niniejszego rozporządzenia nakładają się na kompetencje grabarza, przeto grabarz powinien także otrzymywać stosowne wynagrodzenie
53. Jeśli kat wykonywać będzie swoje rzemiosło dla tych, którzy są bezpośrednimi wasalami arcybiskupstwa lub wasalami tychże wasali, winien on otrzymać wynagrodzenie o jedną trzecią większe od podanego wyżej, a to z przyczyny. że nie dokładają się oni do rocznej pensji, jaka jest mu wypłacana.
54. Wasale owi mają obowiązek zatrudniać wyłącznie jego, w żadnym wypadku nikogo obcego, bez względu na to jakiego rodzaju egzekucja ma być przeprowadzona
55. Ponieważ uskarżano się wielokrotnie, że podczas egzekucji, którymi kieruje urzędnik arcybiskupstwa, kat ośmielał się żądać pewnych sum pieniężnych lub jako dodatku do obowiązujących opłat lub zamiast nich, praktyka ta, jako wyraźne nadużycie, ma się raz na zawsze skończyć. Z tego też względu nakazujemy, by wszyscy urzędnicy arcybiskupstwa trzymali się wyżej wymienionych zasad i płacili katu wyłącznie przewidziane niniejszym stawki i nic ponadto; mają oni także każdorazowo rozliczać się z nich i przedstawiać skarbowi arcybiskupa stosowne pokwitowania

Dan w Bonn, 15 stycznia 1757 r.

.

Za:  http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/duch/cennik.html

.

*****

.

Przepraszam, że wkleiłem u siebie tekst ,w którym zbrodnicza instytucja grzecznościowo tytułowana jest z dużej litery („Arcybiskupstwo”). Niestety tak jest w tekście napisane i nie chciałem weń ingerować.

Na szczegółną uwagę zasługuje data zatwierdzenia powyższego cennika za „usługi” – tortury i egzekucje – wypłacane kościelnemu oprawcy – 1757 rok. A więc nie mroczne średniowiecze, nie wieki ciemne – VI, VII, czy VIII. Nawet nie XII czy XIII wiek. Cennik tortur inkwizycji pochodzi z początku drugiej połowy XVIII wieku – końcówki  Oświecenia.

.
opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

Reklamy

18 komentarzy do “Koszmarna morda katolicyzmu (1)

 1. Stary Testament zawiera szczegółowe zapisy dotyczące ofiar wotywnych
  z ludzi, zwierząt, domów i ziemi, przeznaczanych dla kasty kapłańskiej,
  oraz cennik osobowy ludzkich dusz.

  „…Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz oceniał: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oceniony na pięćdziesiąt syklów srebra według wagi przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na trzydzieści syklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów, a dziewczyna na dziesięć syklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście syklów, a kobieta na dziesięć syklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje…..Kapłańska 27.1-8”

  „Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako cherem: człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego – to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde cherem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako cherem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity…… Kapłańska 27.28-29”

  „Pan tak powiedział do Mojżesza: Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego – zarówno człowiek, jak i zwierzę …[…]… I będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Wyjścia 13.1-2, 12-16”

  „Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie….. Wyjścia 22.28-29”

  „A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem – powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę….. Rodzaju 22.1-2”

  „poświęcenie”, tudzież „całkowite poświęcenie” (hebr. cherem), tłumaczone jest niekiedy w Biblii jako „klątwa” i oznacza nie tylko oddanie na własność, ale uświęcenie poprzez całkowite zniszczenie. Jest to oczywiście uświęcenie, dedykowanie, ale głównie osiągane poprzez zamordowanie, zaszlachtowanie, eksterminację.

  „Obłożyliśmy je klątwą, podobnie jak uczyniliśmy z Sychonem, królem Cheszbonu, wykonując klątwę (herem) nad każdym miastem, mężczyznami, kobietami i dziećmi….. Księga Powtórzonego Prawa 3,6 BW”

  „mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą (herem). Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz….. Powtórzonego Prawa 13. 16-17′

  „I na mocy klątwy (cherem) przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły….. Jozuego 6.21”

  Przy normalnej ofierze dla Boga stosowane jest zazwyczaj słowo ‚zebach’. Natomiast herem oznacza zawsze eksterminację, mordowanie i rzeź, tak jak w V Mojż 3:6 i wielu innych wersetach opisujących mordy wojsk izraelskich. Oczywiście tłumacze stosują tutaj różne pobożne sztuczki i zamiast „wymordować” piszą o „bożym sądzie” „świętej destrukcji” czy „klątwie”. I chociaż gdzie nie gdzie napisane jest wprost o całkowitym ofiarnym zniszczeniu to jednak wiele przekładów używa słów „poddać pod boski sąd”. Rzecz jasna tego typu wyrażenia wprowadzają pewną dezinformację.

  „Nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Zamiast tego wymordujesz [wyrżniesz, złożysz w ofierze] wszystkich Hyttytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Hywytów i Jebuzytów – tak jak ci rozkazał JHWH Elohim…. Księga Powtórzonego Prawa 20.16-17″

  Tekst ten przykuł moją uwagę nie dla tego, że w polskich przekładach mowa jest oczywiście o „nałożeniu klątwy”, ale ze względu na przekład Świadków Jehowy, gdzie o dziwo oddano go jeszcze najbliżej prawdzie:”bezwarunkowo masz ich przeznaczyć na zagładę”.

  „Potem tak mówił Pan do Mojżesza: Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset – zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana…[…]… Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści dwie osoby. I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana, stosownie do rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi….. Liczb 31:25-30, 40-41

  „Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu: Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto (pierwszy) wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną …[…]… Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją rozdarł swe szaty mówiąc: Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Tyś też wśród tych, co mnie martwią! Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić! Odpowiedziała mu ona: Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach! Nadto rzekła do swego ojca: Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź! – rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka…… Sędziów 11. 29-31, 34-40”

  Polubienie

 2. Przykre, ale prawdziwe fakty. Dowód na to, że biskup czuł się bezpiecznie. Czciciele złota w czarnych szatach sprzedaliby swoją matkę, ojca a może nawet dzieci by kolejny raz zasiąść do suto zastawionego stołu. Nie wiem dlaczego ciemny lud jeszcze ich broni, przyjmuje w swoje progi i darzy zaufaniem. Rano czytałem o B16 tracącym wzrok w lewym oku… a może nigdy nie widzieli przeszkód w czynieniu nam krzywdy??? Nadszedł czas wytoczyć proces czarnej ośmiornicy za setki tysięcy procesów o czary, nadszedł czas by publicznie przyznali się do swych czynów przed swoją owczarnią. Niechaj owczarnia zna czyny swych pasterzy!
  (po czynach ich poznacie)

  Polubienie

 3. dlaczego ciemny lud jeszcze ich broni, przyjmuje w swoje progi i darzy zaufaniem.”-Ponieważ są zahipnotyzowani,opętani.

  Polubienie

 4. W pewnym momencie „oszczędzający” na wydatkach miejskich pobożni do szpiku kości radcy miast opłaty za usługi katowskie przeżucili ze swoich barków (kasy miejskiej) na rodzinę katowanego/ katowanych. Ot tak by za nieuiszczenie opłat była kolejna osoba do wyrywania jezyków, wydłubywania oczu, rozrywania piersi, … i kolejna i kolejna i kolejna bo dług wedle ich „prawodastwa” przechodził przymusowo na rodzine czy krewnych aż został spłacony bądź nie było do kogo, z racji wymordowania całego rodu, wystapić o jego egzekucje. Bo tak jahwistyczna menda nazwana bogiem kiedyś komuś podobno powiedziała.

  Polubienie

 5. „Demoniczne zwierzchności
  Księga Daniela mówi, że demoniczny książę, któremu podlegała Persja, miał taką moc na swym terenie, że opóźnił odpowiedź na modlitwę Daniela o trzy tygodnie. Przemogła go dopiero interwencja archanioła Michała, która nastąpiła w rezultacie postu Daniela (Dn. 10).

  Pokazuje to, że terytorialne zwierzchności dysponują ogromną mocą. Pokazuje też, że modlitwa i post mogą skutecznie wiązać ich działalność.

  (…)
  Duchowe praktyki ludzi, pozwalają Bogu lub Szatanowi wywierać wpływ na ich życie i na losy obszaru, który zamieszkują. Rytuały i ofiary składane istotom innym niż Jezus Chrystus umacniają autorytet królestwa ciemności. Natomiast modlitwa, post, składanie siebie w ofierze Bogu rozszerza panowanie Jezusa Chrystusa.

  Okultyzm i większość religii obfituje w ofiary, przysięgi i rytuały. Ich zadaniem jest wiązać człowieka z duchowymi mocami, przydając mocy królestwu ciemności (słowo „religia” pochodzi z łacińskiego religere – „wiązać”). Wszystkie religie, poza biblijnym chrześcijaństwem, opierają się na słowie ZRÓB, będąc pasmem aktów, które rzekomo prowadzą do zbawienia, a faktycznie wiążą z duchami fałszywej religijności. Biblijne chrześcijaństwo sprowadza się do osoby Chrystusa i opiera się na słowie ZROBIONE, gdyż Bóg w Jezusie uczynił na Golgocie wszystko, co do naszego zbawienia jest potrzebne. Możemy tylko przyjąć lub odrzucić ten dar.

  (..)
  Poddając siebie i naród demonicznym zwierzchnościom, aby uchronić się przed nieszczęściami, jak to czynili poganie, ludzie tylko na pozór poprawiają swój los. Faktycznie, zdając się na ich łaskę i niełaskę, tracą protekcję i błogosławieństwo Boże, co tylko pogłębia niewolę.

  Wiele wskazuje na związek między wizytami emisariusza Czarnej Madonny w Czechach i Polsce w 1996 roku oraz w Rumunii i Polsce w 1999 roku, a katastrofami naturalnymi, jakie spadły na te kraje, gdy zostały one poświęcone Królowej Niebios. Oby było to dla nas ostrzeżeniem przed poddawaniem naszego kraju komukolwiek poza Jezusem Chrystusem.

  Miasta i narody, które poświęcają się czy poddają innym istotom niż Pan Jezus, pogrążają się w duchowej ciemności, ponieważ cześć oddawana każdej innej istocie poza Bogiem jest pokłonem wobec Szatana. Rezultatem jest ruina, często nie tylko duchowa, ale i ekonomiczna. Polska wydaje się niefortunną ofiarą tej strategii. W XVI pod względem militarnym, ekonomicznym i kulturowym nasz kraj należał do największych potęg Europy. Polska słynęła z tolerancji. Ludzie prześladowani w innych częściach Europy w naszym kraju mogli żyć i czcić Boga zgodnie z własnym sumieniem. W zamian wnosili swe talenty i etos pracy.

  (…)
  Wychowanek jezuitów, kontreformacyjnie nastawiony król Zygmunt III Waza, przeniósł w 1596 roku stolicę, a w 1611 dwór z „zarażonej” protestantyzmem Małopolski do Warszawy. Zanikowi tolerancji religijnej towarzyszył stopniowy upadek gospodarczo-militarny kraju. W 1612 roku skapitulowała polska załoga na Kremlu, w 1618 straciliśmy Smoleńsk, w 1621 Rygę i Inflanty, w 1648 Zaporoże, w 1667 lewobrzeżną Ukrainę, a w 1657 roku zwierzchność nad Prusami Książęcymi.

  Zastanawia fakt, że największa dekadencja przypada na czas, gdy król polski Jan II Kazimierz (1648-68) ogłosił Królowę Niebios „Królową Polski”. Historyk katolicki Malachi Martin napisał, że zawarty z nią pakt „nigdy nie został odwołany, ani odrzucony przez naród polski, rząd polski, katolicki czy komunistyczny, od 1655 roku.” Odtąd, na Polskę spadły trzy rozbiory, przetoczyły się przez nią dwie światowe wojny, dotknęły ją nazistowskie zbrodnie, stalinowskie czystki i inne plagi.

  Czy chcę powiedzieć, że kult Królowej Niebios narzucony polskiemu społeczeństwu jest jedyną przyczyną nieszczęść, jakie spadły na nasz kraj? Bynajmniej. Zastanawia jednak, że kraje, które mu hołdują (Polska, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska) przez wiele wieków klepały biedę, która ominęła kraje, które odrzuciły kult Królowej Niebios (np. Wielka Brytania, Niemcy, Skandynawia, Szwajcaria, USA). Przy czym nie chodzi tylko o biedę w sensie ekonomicznym, lecz przede wszystkim w duchowym, gdy idzie o znajomość Boga i Jego Słowa.

  – abstrahujac od propagandy to koleś słusznie zauwazył iż cieślizm (syn i matka) to demony odpowiedzialne za utrapienia ludzi. I że bałwan świebodzicki wcale nie musi sprawic tego czego sie po nim oczekuje. na podstawie powyższych przemyśleń mozna zrozumieć czemu szef słowiańskiego klanu był zarazem nadczelnym kapłanem odpowiedzialnym za scisłe przestrzeganie świąt

  (http://eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/krolowa.htm)

  i jako bonus:

  „Biblia wspomina o kilku miejscach poświęconych kananejskiemu bożkowi Baalowi np. Baal-Peor, Baal-Gad, Baal-Hermon. Ich etymologia wskazuje, że Baal był uważany za pana tych miejsc. Wierzono, że od niego zależy obfitość zbiorów i pomyślność. Ludzie starali się pozyskać jego przychylność ofiarami i rytuałami.

  Biblia, oprócz Baala (Lb. 22:41) wymienia z imienia między innymi takie zwierzchności jak: Dagon (Sdz. 16:23), Moloch (Kpł. 20:2), Królowa Niebios (Jer. 44:17-25; Dz. 19:27-35). Niektóre posiadały ogromny wpływ nad dużymi terytoriami przez długie okresy czasu.

  Trudno rozumieć Biblię nie wiedząc nic o tych duchowych zwierzchnościach. Bóg ukazany jest w Starym Testamencie jako zazdrosny o ludzi, którzy czcili te bożki, nazywając to duchowym „nierządem” (Sdz. 8:33; 1Krl. 15:12; Ez. 20:30), ale nie kwestionując ich istnienia. Biblia traktuje je jako żywe istoty, a nie jedynie archetypy czy symbole zła. ”

  – DAGON to imię ukochanego „chrystianizatowa” naszych ziem. A uzycie imienia demona w nazwie wasnej sugeruje ścisły związek w obrebie kultu”

  – posag Królowej Niebios stał w Malbordzkim zamku pilnując by Prusy były prusackie. Obecnie jest ‚inicjatywa oddolna” by go odrestaurować. Wiadomo w jakim (nadzorczym) celu.

  Polubienie

  • ktoś:

   Aleś żydłacką propagandę wkleił…
   Eh…
   Siekiera podskakuje mi w piwnicy, jak takie coś czytam…

   „…gdyż Bóg w Jezusie uczynił na Golgocie wszystko, co do naszego zbawienia jest potrzebne. Możemy tylko przyjąć lub odrzucić ten dar.”

   Otóż ja nie chcę być „zbawiony” przez obrzezanego żyda!
   Nie chcę i już!
   Mam to jego obrzezane „zbawienie” gdzieś…
   I nie chcę za żadne skarby iść do (wymyślonego przez oszustów) żydo-chrześcijańskiego nieba, aby tam całą wieczność klęczeć przed tronem plugawego Jahwe ludobójcy śpiewając ku jego chwale alleluja.

   BEZE MNIE!

   Polubienie

   • Nie rozumiesz moich intencji. Wszelkie nazwy bóst możesz wykropkować a i tak tresć jaka jest wklejona pozostanie ważna i zgofdna z tym co odpowiedzieli buddysci Polakom jacy pojechali tam po buddyskich bogów do opieki.

    Mamy własny teren i własnych bogów. Ich kult został zniszczony lub podmieniony na cieślizm. Przywracając im wiare (kult) niejako wzmacniamy ich siłe i opieke nad terenem. To dlatego posąg Madonny z z zamku Grunwaldzkiego stał przez lata na straży niemnieckości Prus które dopiero po jego obaleniu się dały odzyskać. To dlatego też KK znaczy teren jak pies kościołami by pomimo niskiej mocy pojedyńczego kościoła (małej wiary zpedzanego tam tłumu) zapaskudzić teren demonicznym wpływem. I na pewno tez poza Grunwaldzkim bałwanem są tez i inne stawiane i przez KK i przez żydów by nasz teren sobie „astralnie” podporządkować. te wszystkie „madzie” rytuały satanistyczne z publicznym rozpalaniem menor, czarne msze – to wszystko są akty ofiarowywania zgodne z tamtym dokumentem by zachowac kontrolę nad tym podbitym terenem.

    Nie mam aż takiej wprawy w pracy z energiami by wyczaić bierzace centra „okupacyjne” ale chetnie poczytam ich lokalizacje (nawet proponowane). I poniewaz strategia wroga to znaczenie terenu wraz z niszczeniem znaków (aktów wiary konkurtencji (patrz celowe niszczenie posągów na Ukrainie)i ponieważ wiara Słowian związaa jest w całości z przyrodą można jej użyć jako wzmacniacza modlitw słanych słowiańskim bogom. Chociażby przypadkowymi wstążkami (modlitwami zapisywanymi na kartkach w pudełkach etc) zostawianymi na spacerach jak to jest czynione w Japonii wokół szczególnych drzew. Takie znaki (symbole nawiązujace do konkretnego boga) zostawiane w często niedostępnych czy niewidocznych miejscach będą stanowić odpór magii cieslizmu przywleczonego na nasz teren. Jeśli bedzie ich duzo i będą stanowić zamkniete stefy to w ramach ich obrebu moce przywoływanego BOGA wzrosną a co za tym idzie jego błogosławieństwo i ochrona. Wraz z wrostem potencjału słowiańskich bogów potenjał cieślickich spadnie przez co oddzumiane społeczeństwo zwawiej zareaguje na detoksuzacje. I ku temu celowi słuzył poprzedni posta z jakiego co poniektóre imiona możesz spokojnie powywalać.

    Ktosiu,
    nie złość się. Wiem, że nie miałeś zamiaru propagować jahwizmu. Ale jak czytam taki żydłacki bełkot, to naprawdę siekiera podskakuje mi w piwnicy…
    opolczyk

    Polubienie

   • Link jest podany po to by nie było wrzasku o „kradzieży” ale nie czytaj reszty. Wyraźnie zaznaczyłem że to PROPAGANDA. To miało pokazac jak działa magia o jakiej nie ma rozeznania w społeczeństwie. I nic ponad to.

    Polubienie

 6. gdyż Bóg w Jezusie uczynił na Golgocie wszystko, co do naszego zbawienia jest potrzebne. „-

  jEwangelia Mateusza 15:24,Jehoshua mówi:”Jestem posłany TYLKO dla zmarłych owiec Izraela”

  „…zbawienie bierze początek od Żydów” jEw. Jana 4:22

  Jeszua nie przyszedł zbawiać świat tylko żydów.Nikt nie potrzebuje zbawienia tylko żydzi,wszyscy inni mogą spać spokojnie.
  Dlatego właśnie żydzi nienawidzą świata i nazywają wszystkie narody antysemickimi.

  Polubienie

  • A każde kłamstwo bierze swój początek od przeinaczonych i przysposobionych na swoją korzyść wrogich faktów. Więc co było wczesniej – wykopywane z ziemi dowody genetyczno-lingwistyczne czy bajkopisarstwo niepiśmiennych agresorów?

   Zbawiać albo walczyć z nimi. To już zależy w co się wierzy – w czyje pisma i legendy. Bo jedne twierdzą o zbawianiu a drugie o bezlitosnym odpieraniu.

   Polubienie

 7. Pingback: III марш Косово је Србија « Grypa666's Blog

 8. Jeszcze zbyt malo osob zdaje sobie z tego sprawe ,ze koszmar inkwizycji trwa i to perfidnie ukrytej pod plaszczykiem szkolnej „medycyny” wraz z blogoslawienstwem „prawa” ,gdzie cale rzesze ludzi w pelnym zaufaniu i za swoje wlasne pieniadze idzie pod jej noze, ogien napromieniowania, przyjmuje niezliczonymi trucizny nazywane „lekami” wraz ze szczepionkami smierci – pochodzacych wszystkich z glowy weza bayer wraz z egzorcyzmami psychiatrii…., przy czym wszelka naturalna wiedza lecznicza zwiazana z Przyroda jest zwalczana i osmieszana.

  Do tego dochodzi zatruwanie wody, ziemi ,powietrza (chemtrails) , zywnosci oraz wprowadzanie roslin GMO wraz z produkcja niezliczonych ton plastikow opartych na „krwi diabla” czyli ropie naftowej bedacej tez surowcem do produkcji „lekow”.

  „Unowoczesnione” zarowki zawierajace rtec powoduja przy ich pekaniu takie skazenie w domostwie, ze uniemozliwia to dalsze w nim zamieszkiwanie…

  Najbardzie zlosliwy „rak” Ludzkosci i Natury w postaci mafii naftowo – chemiczneji ustawia marionetki nie – rzadowe wraz z „blogoslawienstwem” zydlackiego duchowienstwa do prowadzenia „nowoczesnej” wojny chemiczno- biologicznej od stu lat w celu mordowania i grabiezy calych nacji wraz z niszczeniem ich dorobkow kulturalno – materialnych lacznie z Natura wokol.

  Tu bedace w rozbudowie jedno z wielu miejsce inkwizytorskich kazni , gdzie codzienne odchodza do „nieba” ofiary bestialstw koszernej „medycyny” i w imieniu koszernego „prawa” przy czym dla „dobra” zdrowia gojow rabowane sa ogromne sumy wyludzane na „opieke zdrowotna” wraz z haraczami „podatkowymi” :

  http://cozl.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-2/496-podpisanie-i-wmurowanie-aktu-erekcyjnego-pod-rozbudow-i-modernizacj-centrum-onkologii-ziemi-lubelskiej-im-w-jana-z-dukli

  Polubienie

  • Onkologia i „leczenie” raka metodą big pharmy to oszustwo i ludobójstwo.
   O leczeniu raka a nawet o profilaktyce raka pisałem kiedyś m.in tak:

   „Natychmiast po przeczytaniu tego artykułu pojawiły się u mnie wątpliwości:

   – Dlaczego na wstępie artykułu była mowa jedynie o tym, że od nadmiaru cukru (kalorii) się tyje, a nie o tym, że cukier jest podstawowym pożywieniem nowotworów?
   – Dlaczego ową pazerność na cukier przedstawia artykuł jako „szansę na terapię” a nie przede wszystkim jako przyczynę rozwoju raka?
   – Dlaczego nie można zrezygnować z kosztownej i szkodliwej chemii, a zamiast niej po prostu zagłodzić nowotwora nie podając pacjentowi żadnych cukrów w diecie? Bez cukru komórki nowotworowe nie tylko nie mogą wzrastać ani się namnażać. Pozbawione jedynego ich pożywienia po prostu po krótkim czasie muszą obumrzeć. I wtedy jest po chorobie nowotworowej. I to bez zabójczej chemii.
   – A gdyby tak zrezygnować z cukru w ogóle, przed zachorowaniem, to nawet w przypadku, gdy u człowieka spontanicznie powstanie komórka
   nowotworowa, nie ma ona szans, aby się rozwinąć. Bo bez cukru w diecie powstały nowotwór jest od razu pozbawiony jego pożywienia, przez co
   zostaje on zagłodzony i obumiera.”

   http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/12/21/polityka-a-zdrowie-calego-narodu-i-poszczegolnych-ludzi/

   Link z web-u w tym tekście jest nieaktualny. Artykuł o „cukrowej” terapii raka jest tutaj:
   http://www.welt.de/gesundheit/article13777135/Zucker-treibt-Krebszellen-in-den-Selbstmord.html

   Tymczasem agenturalny wobec banksterskiej sitwy żont Dużego USraela (USA) planuje recykling odpadów radioaktywnych do produkcji towarów konsumpcyjnych, dostępnych nawet niemowlakom i kobietom wciąży.
   http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/02/16/recycling-radioactive-waste.aspx
   Depopulacja nadmiernej ilości ludzkiego bydła roboczego nabiera przyspieszenia.

   Polubienie

 9. ( – – – )

  komentarz usunięty

  Szymszel:
  Poszukaj sobie innego blogu do wypisywania głupot.
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.