Największe oszustwa w historii ludzkości

.
Oszustwa/grabieże finansowe
.
Stanisław Tymiński napisał tekst pt. Rosja – największa grabież XX wieku.

Cytuję krótki jego fragment:

„A więc Polacy  nie są jedynym umęczonym narodem, który został bezlitośnie ograbiony. Ci sami ludzi i w taki sam sposób, a stosując te same metody, ograbili wielką Rosję, podobnie jak i Polskę i wiele innych krajów. Chiny, Malezja czy też sąsiednia Białoruś, w ogóle nie wpuściły ludzi Sorosa. I tym samym miały o wiele więcej kapitału na swój rozwój i na potrzeby społeczne swoich obywateli. Propaganda demokracji i neoliberalizmu okazała się być tylko przygotowaniem kraju do terapii szokowej i grabieży. I wpędzeniem kraju w zależność od zagranicznych pożyczek bankowych.”

No cóż, Rosję rzeczywiście żydowscy oligarchowie ograbili. Zrobili to planowo przy pomocy żydowskich globalistów – tych samych, którzy stworzyli ograbiający Polskę „plan Balcerowicza/Buchholza”.
Jednakże myli się Tymiński nazywając grabież Rosji (przez światową lichwę) największą grabieżą XX wieku.

Znam znacznie większe, choć nieco lepiej zakamuflowane grabieże.

Największą grabieżą w historii świata jest obowiązujący na Zachodzie (i nie tylko) system bankowo-finasowy, który daje banksterom monopol na emisję pieniądza. W tym bandyckim, zuchwałym i jawnym rabunku biorą udział banki centralne i „zwykłe” banki pod nie podlegające.
Jednym z głównych zadań banków centralnych jest drukowanie pieniądzy i wręczanie ich „żondom” w postaci kredytu. A rządy muszą te „kredyty” spłacać – naturalnie z „należnymi” odsetkami. Banki centralne Zachodu w pełni kontrolowane są przez bansterską sitwę i jej podlegają. Najwcześniej ten bandycki system zainstalowali banksterzy w Anglii. Później zainstalowano go na kontynencie a następnie w USA.
Już Mayer Amschel Rothschild – żydowski bankster (ten, który zainicjował NWO w 1773 roku) mówił:

“Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto tworzy jego prawa.”

A jego syn Nathan chełpił się:

„Żadna intryga nie osłabi N.[athana] M.[eyera] Rothschilda, który ma pieniądze, potęgę i władzę […]. Król pruski, książę Hardenberg i minister [Skarbu Christian] Rother powinni być wdzięczni Rothschildowi, który posyła im tak wiele pieniędzy [i] udziela Prusom tak dużej pożyczki”.

oraz:

Nie dbam o to jaka marionetka jest umieszczana na tronie królewskim by panować nad tym wielkim imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Ten, kto kontroluje podaż pieniądza w Imperium Brytyjskim, ten kontroluje Imperium Brytyjskie. A tym człowiekiem jestem ja”.

Dodam jeszcze jeden cytat z tekstu „Osobliwość żydowska, cz. 2„:

„Benjamin Disraeli (1804-1881), premier Wielkiej Brytanii w roku 1868 i ponownie w latach 1774-1880, pobożny i praktykujący Żyd napisał o Rothschildach: „Oni zdominowali światowe rynki pieniężne, można by rzec, że w istocie nadzorują wszelkie interesy. Rothschildowie wykorzystują całą sumę wpływów podatkowych w południowych Włoszech jako kapitał hipoteczny. Królowie i ministrowie ze wszystkich krajów Europy postępują tak, jak dyktują im Rothschildowie”.

Od czasu kiedy banksterzy narzucili Zachodowi ten bandycko-złodziejski system finansowy, zaczęli ograbiać budżety narodowe. Początkowo było to mało odczuwalne, ale w miarę narastania rządowych długów sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Ostatecznie to tylko i wyłącznie ów bandycki system finansowo-bankowy odpowiedzialny jest za niewypłacalne zadłużenie i praktycznie bankructwo całego Zachodu. Przy czym w ramach spłat zaległych samych tylko odsetek od „kredytów” agenturalne wobec banksterów rządy wybuliły  już banksterom wielokrotnie więcej pieniędzy niż łączna wysokość otrzymanych „kredytów”. Nikt nie policzy, ile setek bilionów dolców, euro, marek, funtów, franków i czego tylko banksterzy nachapali do tej pory z budżetów narodowych Goim.
Kiedyś w przeszłości emisja pieniędzy – bicie monet – było przywilejem i prerogatywą monarchów, władców. Obecnie robią to banksterzy spychając polityków do roli marionetek. Banksterzy stali się władcami pieniądza.

A kontrolując pieniądz, kontrolują wszystko. Zwłaszcza zaś politykę i media.
O wasalskiej pozycji politycznych marionetek wobec banksterów mówił kiedyś w niemieckiej tv Horst Seehofer:

Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden!
(„Ci którzy decydują nie są wybierani, a ci których się wybiera nie mają nic do decydowania”).

Ale i „zwykłe” banki biorą w tej niewyobrażalnej grabieży udział – poprzez udzielanie tzw. „kredytów” zwykłym kredytobiorcom.
W broszusze Bundesbanku (w międzyczasie usuniętej z internetu) na stronie 88 było napisane, cytuję:

„Im Eurosystem entsteht Geld vor allem durch die Vergabe von Krediten…”
(„W systemie euro pieniądz powstaje przede wszystkim poprzez przydzielanie kredytów”.)

Techniczne szczegóły tej grabieży nie są istotne. Ważne jest zrozumienie faktu, że przyznając komukolwiek na cokolwiek „kredyt” bank tworzy z powietrza, z niczego, nowy pieniądz – a nie pożycza nam pieniądze własne czy cudze trzymane w depozycie. Suma wszystkich „kredytów” zostaje bowiem przez banksterski bank centralny dodrukowana. Banki wysokości przyznanego „kredytu” nie odpisują z własnego konta, a jedynie jako dług do spłaty zapisują na koncie „kredytobiorcy”. Po czym informują bank centralny o nowym udzielonym kredycie, a ten dodrukowuje nowe banknoty.
W uproszczony, obrazowy sposób można to przedstawić tak: idziesz do banku po kredyt/pożyczkę w wysokości 100 000 zł. Bankster przyznaje ją tobie, po czym idzie po pieniądze na zaplecze. Nie idzie jednak do kasy czy sejfu a do pomieszczenia z drukarką. Dodrukowuje tam 100 000 zł, po czym je tobie wręcza. Tak w uproszczeniu funkcjonuje system bankowo-kredytowy.
Niewyobrażalna zuchwałość tego oszustwa polega na tym, że tylko banksterzy mają monopol na dodrukowywanie z powietrza pieniędzy. Ty nie możesz ich sobie dodrukować. Bo jako fałszerz wylądujesz w więzieniu. A banksterzy robią to na okrągło – i nikt ich nie ściga. Więcej nawet – jeśli banksterom nie zwrócisz dodrukowanych przez nich pieniędzy – naślą ci państwowego komornika A ten zarekwiruje i sprzeda wszystko, co ma jakąkolwiek wartość. Jeszcze większą bezczelnością i zuchwałością banksterów jest to, że do dodrukowanych pieniędzy naliczają jeszcze „kredytobiorcom” lichwiarskie procenty.

Jeśli do setek bilionów dolców euro, marek, funtów, franków itp wyciągniętych przez banksterów od rządów dorzucimy kolejne setki bilionów dolców euro, marek, funtów, franków itp wyciągniętych od osób prywatnych i firm w postaci spłaty tzw. „kredytów” (plus odsetki) – wtedy dopiero mamy pełny obraz grabieży dokonanej przez banksterów na państwach, społeczeństwach i narodach, które dały sobie narzucić ten bandycki system.

Nie mniejszym oszustwem i grabieżą jest postępujący w ramach tzw. „prywatyzacji” wykup wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość materialną. Przy czym rzadko zdarza się, aby banksterzy lub ludzie przez nich podstawieni i finansowani płacili rzetelną cenę za nowe nabytki. Ulubioną metodą banksterów jest np. doprowadzanie do bankructwa spekulacjami giełdowymi (lub kryzysami) wytypowanych do przejęcia firm  i wykupowanie ich za grosze. Inną metodą jest doprowadzanie do gigantycznego zadłużenia państw i uzależnianie dalszej  „pomocy finansowej” od realizowania przez bankrutów  wymuszonej „prywatyzacji”. To na masową skalę zastosowano m.in. w Argentynie, Grecji, Portugalii czy Hiszpanii.
A metodą zastosowaną m.in. w Polsce i Rosji było doprowadzenie gospodarki do stanu upadku i wykup firm za bezcen.

Ostatecznym celem tej gigantycznej grabieży  jest przejęcie przez banksterów i ich pociotów, szwagrów i podkomendnych, oraz w ogóle przez  Żydów na prywatną własność wszystkiego co ma jakąkolwiek materialną wartość –  z kamienicami, szkołami, szpitalami, autostradami, a nawet z ziemią, lasami i monopolem na wodę deszczową włącznie. Goim zepchnięci zostaną do roli wywłaszczonego ze wszystkiego niewolniczego bydła roboczego.

Gdyby podliczyć wartość „majątku stałego” przejętego przez banksterów po zaniżonych cenach, czy wręcz za grosze – kto wie czy ta grabież nie dorównywałaby bandyckiemu systemowi bankowemu.

.
Oszustwa ideologiczne
.
Różni ludzie różne oszustwa uważają za największe. Dla jednych jest nim oszustwo żydo-bolszewizmu. Dla innych masoneria. Dla jeszcze innych podstępne i zbrodnicze NWO. Przy czym współczesne oszustwa (11/9, okupacje i agresje pod hasłami „demokratyzacji”, czy oszustwo z wymyśloną „pandemią” świńskiej grypy) są „tylko” elementem NWO.Dla mnie osobiście największym ideologicznym oszustwem w historii ludzkości – mającym katastrofalne skutki do dzisiaj – było podrzucenie Rzymianom przez agenta Sanhedrynu, Szawła/Pawła sekty obrzezanego cieśli, wypromowanego propagandowo jewangeliami na mesjasza, zbawiciela, odkupiciela, a nawet syna bożego.Dlaczego tak uważam…
Sprawa tego oszustwa ma wiele aspektów.

1. Księgę zbrodni, opiewającą ludobójstwa dokonywane przez i przy pomocy Jahwe, gloryfikującą rasizm narodu rzekomo wybranego oraz dokonywane przezeń czystki etniczne i rzezie, miliardy Goim uważa za pismo święte, objawione słowo boże i za jedyną i ostateczną prawdę.

2. W wielu publkacjach spotkałem się z surową (i zasłużoną) krytyką Talmudu, często pisaną z pozycji żydo-chrześcijańskich.

“Tylko Żydzi są ludźmi, goje nie są ludźmi, tylko bydłem” (Keritot 6b),
„Goje zostali stworzeni, by służyć Żydom jako niewolnicy” (Midrasch Talpioh 225),

Czego jednak ślepcy żydo-chrześcijanie nie są w stanie zauważyć – talmud są to tylko i wyłącznie komentarze do żydowskiej biblii (Tanach) w komplecie przejętej przez żydo-chrześcijaństwo w Starym Testamencie. A tam są takie oto perełki (na podstawie których rabini pisali takie właśnie a nie inne komentarze):


“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą ; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą.  I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”

„Wytracisz więc wszystkie narody, które twój Bóg, Jahwe, wyda tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi”

“Ja wzmocnię cię i rozmnożę cię bardzo. Z ciebie wyjdą królowie i będą rządzić wszędzie, gdzie tylko dojdą ludzkie ślady. Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Przypomnę jeszcze biblijne zdobycie Jerycha przy wydatnej pomocy Jahwe ludobójcy:

„I wyrznęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.”

Proszę zwrócić uwagę, że mieszkanców Jerycha w tym zdaniu stawia i traktuje biblia na równi z wyrżniętymi zwierzętami.

Przypomnę też tzw. „wyjście z ziemi egipskiej” – Jahwe usposabia Egipcjan życzliwie do Izraelitów. Następnie Egipcjanie pożyczają niewolnikom żydowskim złoto, srebro i drogie szaty. I w tym momencie Żydzi pryskają z Egiptu. Za złodziejaszkami rusza pościg, ale zostaje on przez Jahwe utopiony w morzu.

„…i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcjan.”

„…i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden.”

Dlaczego żydo-chrześcijanie krytykują talmud, a tzw. „stary testament”  będący równie rasistowski jak talmud uważają za „pismo święte”? Odpowiedź jest tylko jedna – żydo-chrześcijanie zostali do tego stopnia zaczadzeni i odmóżdżeni nadjordańską dżumą, że nie są w stanie jako tako krytycznie i samodzielnie myśleć. Ten stan trwa już od wieków a narzucenie światu bandyckiego systemu bankowo-finansowego, złodziejska-rabunkowa prywatyzacja i NWO powstały w łonie żydo-chrześcijaństwa. Które jest zbyt tępe i odmóżdżone, aby temu przeciwdziałać. W ogromnej większości ludzie Zachodu w ogóle tych oszustw i tej grabieży po prostu nie dostrzegają. Patrzą a nie widzą…
Nie ma się czemu jednak dziwić – wytresowano ich ślepo wierzyć, a nie myśleć. Znam wprawdzie sporo chrześcijan, którzy dostrzegają zbrodnicze zapędy i metody NWO, ale nadal kurczowo trzymają się wiary w żydowską księgę zbrodni.

3. Podrzucone Zachodowi żydo-chrześcijaństwo zrabowało miliardom Goim ich własną kulturę, tożsamość i wżarło się na stałe do ich świadomości. Bzdurne wymysły biblistów, staro- i nowo-testamencistów traktują oni z nabożną powagą jako niepodważalne „słowo boże”. Nie dość, że sami stali się duchowymi żydami, to jeszcze tę dżumę na ochotnika rozwlekli po całym świecie. Przy czym narzucanie jej opornym prowadzili często ogniem i mieczem, rzeziami, terrorem i przymusem.

Ciekawostką jest to, że część chrześcijan przyznaje się do tego, że są duchowymi Żydami.

„Jesteśmy więc „potomstwem Abrahama” (Ga 3,29) i „synami obietnicy” (Rz 9,8), zgodnie ze słowami Pisma: „My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym” (Flp 3,3). W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”

Niemniej wielu nieomal z pianą na ustach temu zaprzecza, twierdząc wręcz, że ich „bóg w trójcy jedyny” nie jest żydowskim Jahwe.

„I cóż odpowiedzieć człowiekowi, według którego katolicy, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga – skoro najwyraźniej nie wie on, że katolicy wierzą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nie czynią tego obie pozostałe religie?
Odpłacić mu imputowaniem lobotomii?”

Kolejną ciekawostką jest ilość odprysków jahwizmu, czyli żydo-chrześcijaństwa:

„Każdy z odłamów chrześcijaństwa opiera swoje zasady wiary na Biblii, jednakże ich interpretacja bywa różna. Niekiedy odmienności dotyczą mniej istotnych kwestii, czasem zaś wiążą się z fundamentalnymi kwestiami religijnymi. Niektóre z wyznań określane są nawet jako sekty, co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. W dniu dzisiejszym istnieją ponad 42 tysiące różnych Kościołów oraz wspólnot kościelnych.”

Mamy więc sytuację, gdzie jedna jedyna prawdziwa prawda objawiona ma ponad 42 tysiące odmian/odmiennych interpretacji.
A gdyby tak przymusić wszystkie owieczki do samodzielnej interpretacji księgi zbrodni, mielibyśmy miliardy jednoosobowych kościołów i wspólnot. Bo biblia jest napisana tak, że można ją interpretować na miliardy sposobów. Z których każdy uważałby siebie za  jedyną słuszną prawdę objawioną.

Szaweł/Paweł zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, jakim niewyobrażalnym sukcesem okaże się jego ideologiczna dywersja. Trzysta lat później sfabrykowane przez niego żydo-chrześcijaństwo panowało już w Rzymie, a dzisiaj, dwa tysiące lat po jego dywersji Goim w odległej Polsce żyły z siebie wypruwają, aby udowodnić prawdziwość jewangelii i boskość obrzezanego cieśli – podrzuconego im żydowskiego idola.

A polska tymczasem ginie rządzona przez żydowską agenturę i szabrowana przez żydowskich „prywatyzatorów”.

Na naszym polskim podwórku pochodnymi szawłowego ideologicznego oszustwa są twierdzenia jahwistów i całej masy historyków
– że historia Polski zaczyna się chrztem Mieszka,
– że jahwizm przyniósł nam postęp i cywilizację,
– że jahwizm jest najwyższą formą polskości i patriotyzmu,
– że Polacy od dnia chrztu Mieszka byli przykładnymi katolikami.

Ostatnia katolicka prawda historyczna objawiona dotycząca Polski ignoruje choćby reakcję pogańską, w przebiegu której nasi ojcowie wypędzili z ich ziem kler i mnichów oraz zburzyli i spalili wszystkie kościoły. Ignoruje też kroniki kościelne, wg których jeszcze  pod koniec XVIII wieku całe polskie wsie nadal były pogańskie. Jest taki zapis z lustracji biskupiej przeprowadzonej w roku 1793 w Kałdusie:

“…nieliczni mają zwyczaj uczestniczyć w […] nabożeństwie, cały zaś lud, w tych najwięcej prawowierną religię obrażających czasach, częściowo składa ofiary Bachusowi w dolinie wsi Kałdus, a częściowo Wenerze w sąsiednim gaju. Dlatego z takiego też powodu, jak i zniszczenia niniejszej kaplicy, musiał kult zostać przeniesiony do chełmińskiego kościoła parafialnego.”

Biskup ignorant/żydłak naturalnie pomylił imona pogańskich bogów czczonych w Kałdusie. Wymienił imiona bogów znanych mu z panteonu greckiego i rzymskiego, bo o słowiańskim zaprzaniec-renegat nie miał pojęcia.

Wielokrotnie pisałem o tym, że to fanatyczne narzucanie na fali kontrreformacji supremacji katolicyzmu Rz’pospolitej, a następnie jej obrona doprowadziły nasz kraj do upadku i do rozbiorów. Czczona jako patriotyczny zryw arcy-szkodliwa konfederacja barska była w pierwszej linii gigantycznym katolickim tumultem przeciwko równouprawnieniu innowierców (prawosławnych i protestantów). Kosztowała morze wylanej krw, zniszczenie kraju i pierwszy rozbiór Polski. Taka była cena walki katolików o dominację nad Polską ich odprysku żydowskiego ideologicznego podrzutka – watykańskiego katolicyzmu.

Katolicki „patryjotyzm” najlepiej obrazuje cytat  z napisanej przez ks. Kazimierza Lutosławskiego krótko po odzyskaniu niepodległości  książki „Czuj duch”, przeznaczonej dla harcerzy:
“Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić.”
Taki to był patryjotyzm wychowawcy harcerzy, żydłaka/jahwisty/watykańczyka Lutosławskiego – interes kościoła ważniejszy był dla niego od wolnej ojczyzny.

Nam, Polakom tym ideologicznym żydowskim podstępem nie tylko zrabowano tożsamość. Zawładnięto też naszą historią.
Fałszują ją przy tym nie tylko katolicy, ale i okupanci naszego kraju.
Podam konkretny przykład – „polski” knessejm ogłosił rok 2013 rokiem powstania styczniowego. W oficjalnej narzuconej nam historiografii powstanie to było pięknym przykładem polskiego patriotyzmu. Ani słowem publicznie nie mówi się o tym, że było ono przede wszystkim podstępną żydowską intrygą.

A co było tej intrygi celem?

Oddaję w tym miejscu głos samym Żydom:

 “…w powietrzu czuć proch, ale dla nas to nic złego… skorzystajmy z dobrej okazji. Zamiast bawić się w patriotyzm i t. p. mrzonki, myślmy przede wszystkiem o sobie. Chłop polski nie lubi nas, wiemy o tem, ale chłop jest głupi – nie boimy się go. O szlachtę nam głównie idzie. Wmiesza się ona przez sam punkt honoru w awanturę, pójdzie do lasu, na krwawe pola, za co ją rząd ukarze, zniszczy, wytępi, wydusi, wywłaszczy, a wówczas dla nas droga otwarta… W każdym narodzie musi się wyrobić ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy materjałem gotowym, my zawładniemy krajem, a panujemy już przez giełdy i przez wielką część prasy nad połową Europy. Ale naszem właściwym królestwem, naszą stolicą, naszem Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…” 

(W tym miejscu przypominam katolikom, że stwierdzenie Żydów:

„Ale naszem właściwym królestwem, naszą stolicą, naszem Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…

jest w świetle katolickiego (i ogólniej żydo-chrześcijańskiego) „pisma świętego” jak najbardziej uzasadnione:

“Ziemię do której przybywasz jako przychodzień… dam tobie i twojemu potomstwu na wieczne posiadanie.”

„Twemu potomstwu dam całą ziemię pod niebem i będą rządzić wszystkimi narodami, tak jak bedą tego pragnęli…”

Katolicy mają więc obowiązek pogodzić się z zaborem polskiej ziemi przez Żydów – gdyż ci postępują zgodnie z wolą ich wspólnego boga – plugawego Jahwe ludobójcy. Stawianie Żydom oporu byłoby sprzeciwianiem się woli boga i poddawaniem w wątpliwość prawdy objawionej w żydowsko-chrześcijańskiej biblii).

Zamieszczony powyżej cytat pochodzi z artykułu opublikowanego na stronie Polskiej Myśli Narodowej pt. Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar„.

Polecam w tym miejscu dodatkowo obszerne opracowania dotyczące powstań listopadowego i styczniowego na tej samej stronie:
Powstanie Listopadowe – kult błędów politycznych, fałszywych bohaterów i jego skutki„.

Powstanie Styczniowe – chybiony patriotyzm i spustoszenia w świadomości narodowej współczesnych Polaków„.

Natomiast katolicy do dzisiaj tę arcy-szkodliwą dla polskiej racji stanu żydowską intrygę wychwalają pod niebiosa szczycąc się do tego aktywnym udziałem w powstaniu żydłackiego kleru: tutaj, tutaj i tutaj.
Ale nie możemy się temu dziwić – jeśli dla kogoś żydowska księga zbrodni jest objawionym słowem bożym i jedynie prawdziwą prawdą objawioną, to i żydowska intryga może być dla niego patriotycznym zrywem.

Katastrofą dla Polski stało się nagradzanie nobilitacją (za sprawką kleru) żydowskich konwertytów na katolicyzm. Katastrofą były małżeństwa zbiedniałych szlachciców z bogatymi Żydówkami. Katastrofą były powstania, do których na rzeź pchano naiwnych katolików, a których miejsce w strukturze społecznej zajmowali pełniący obowiązki Polaków Żydzi. Wrośli oni w polskie społeczeństwo tak głęboko, że trudno już ich zidentyfikować. Ale nadal wielu z nich służy interesom wyłącznie własnego narodu rzekomo wybranego. To sprawia, że prorocze okazały się słowa:

„…my tu rządzić będziemy. kraj ten należy do nas, jest nasz…”

Katastrofą dla Polski była wymiana nazwisk na polskie tysięcy Żydów po wojnie. Zdominowali oni polskie elity całkowicie. A nad „polską” polityką dominowali oni najpierw w okresie stalinowskim i ponownie dominują nad nią od 1989 roku – czyli od „okrągłego żydowskiego stołu”.
Doszło do tego, że prokuratura i sądy ścigają na polskiej ziemi Polaków za „antysemityzm”, a antypolskie żydowskie szumowiny mogą bezkarnie opluwać Polaków i pomawiać/oskarżać nas o cudze zbrodnie. Są nawet za to nagradzani stanowiskami, urzędami, rozgłosem,  medalami i orderami.

I taka jest dzisiaj Polska w połowie skatoliczona, w połowie ogłupiona polityczną poprawnością, szabrowana i rządzona przez żydowską agenturę.


Przy czym co niektórzy fanatyczni jahwiści uważają, że wszystkie nasze problemy znikną, jeśli będziemy brali udział w krucjacie różańcowej lub/i jeśli obrzezanego cieślę intronizujemy na „króla Polski”. W ich przekonaniu czczone przez nich żydowskie idole – jeśli tylko będziemy wystarczająco pokornie wierzyć i gorliwie się do nich modlić – uczynią hokus-pokus zwane „cudami” i wszystko będzie dobrze.

Do tych zaczadzonych jahwizmem łbów nie dociera ich żałosna groteskowość.

Czy mamy mimo to  jeszcze szansę na uratowanie Polski ?

Osobiście myślę, że tak…

Warunkiem wstępnym i zasadniczym jest jednak odbudowa naszej własnej tożsamości i świadomości. Do tego konieczny jest powrót do naszej słowiańskiej, przed-żydowskiej/przed-katolickiej kultury.

Następnym koniecznym i niezbędnym krokiem jest odrzucenie ślepej i bezrefleksyjnej wiary w żydowskie prawdy objawione (zarówno religijne jak i świeckie). Polak ma myśleć a nie tępo i bezrefleksyjnie wierzyć w żydowskie autorytety i w żydowskich idoli.


Jeśli tego dokonamy, to odzyskamy Polskę z łapsk żydowskich uzurpatorów.

.

opolczyk

.

precz z jahwizmem

.

Ręce Boga

12 komentarzy do “Największe oszustwa w historii ludzkości

 1. Patryjota Kaczyński-Kalkstein, pełniący obowiązki Polaka i katolika, pochowany na Wawelu składa deklerację lojalności wobec Izraela.

  Polubienie

 2. Mów golemom mów a oni i tak wiedzą swoje nie dostrzegając że nawet tak masowo rozpowszechniana w łzemendiach „przepowiednia o armadeggonie” ma na celu ostateczne ich wywłaszczenie ze wszystkiego. Bo wojna jest potrzebna tylko lichwiarzom do przejęcia resztek majątków państw (prawne umocowanie bo niejawnie juz łapy połozyli) a i do zmiany % stosunków ludzkości by nowi SSmani mogli wyleźć z bluźnic zaprowadzać raj dla mas. Czyli kolejne niewolnictwo takie jak w Państwie Salomona czy za Rosji Bolszewickiej.

  Polubienie

 3. Pingback: Lista “Żydów” w pojebanym Polin « Grypa666's Blog

 4. Imponuje mi Twój optymizm,jednak z tego co obserwuję na co dzień,nie ma szans na zmianę.
  Ludzi są tak ogłupieni,że samo tylko napomknięcie na temat tego,że wyznają obcą i szkodliwą wiarę i ideologię natychmiast powoduje „zamknięcie się”,albo obrazę.

  Polubienie

  • SilentScream:

   Zwróć proszę uwagę, że napisałem warunkowo – „jeśli„.

   Wiem że szansa jest znikoma. Ale nie poddaję się. Nadzieja umiera ostatnia.

   Przypominam słowa piosenki:

   Matką głupich cię nazwali, nadziejo. Ludzie podli, ludzie mali, nadziejo. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją. Ty nas jedna nie opuszczaj, nadziejo!

   Polubienie

 5. Bo taka jest ta ich religijność,wystarczy jedno słowo i już się wszystko chwieje.
  Nie wolno krytykować kłamcy ponieważ kłamca stresuje się wtedy że jego kłamstwo wyjdzie na jaw.

  Polubienie

 6. Naturalną potrzebą każdego człowieka jest możliwość robienia czegoś pożytecznego dla innych. Kiedy człowiek ma możliwość robienia czegoś dobrego, pożytecznego dla innych czuje się potrzebny, pożyteczny i jest szczęśliwy. Również naturalne jest, że inni ludzie szanują i doceniają tych, którzy robią coś pożytecznego dla innych. Tak jesteśmy skonstruowani i jest to dla każdego człowieka czymś zupełnie naturalnym.
  Kiedy nie możemy robić czegoś pożytecznego, dobrego co przynosi innym korzyść czujemy się niespełnieni, sfrustrowani i nieszczęśliwi ponieważ nie możemy realizować naszej podstawowej naturalnej potrzeby, konstytuującej nas w świecie.
  Człowiek jest istotą społeczną i aby być szczęśliwy musi czuć się ważną użyteczną częścią społeczności z którą odczuwa jedność i o której dobro dba a jeśli tego nie ma jest nieszczęśliwy i niespełniony.
  Wyraz tym naturalnym potrzebom człowieka dawały pierwotne społeczności w których każdy czuł się ich ważną częścią i naturalnie działał dla pożytku społeczności naturalnie przedkładając potrzeby ogółu ponad swoje własne osiągając w ten sposób spełnienie, stabilność i szczęście.
  Największym kłamstwem żydowskim i źródłem wszelkiego zła stała się fałszywa ideologia wmawiająca ludziom, że są jednostkami, które powinny dbać o siebie kosztem innych. Aby to było możliwe należało zniszczyć wszelkie naturalne pierwotne wspólnoty aby podzielić i odizolować ludzi od siebie wmawiając im, że mogą liczyć tylko na siebie i powinni dbać tylko o siebie, przedstawiając innych jako wrogów, że nie powinno się służyć innym tylko jakimś bzdurnym ideologiom. Lansowanie fałszywych tez, że człowiek jest egoistyczną, złą aspołeczną istotą, którą trzeba kontrolować i niewolić za pomocą paranoicznych ideologii.
  Te podstępne chore ideologie zwyciężyły gdyż udało im się rozbić wszelkie społeczności na grupy bezbronnych, izolowanych jednostek odczuwających niepewność lęk, bark poczucia stabilności dzięki czemu proces zniewolenia stał się prosty i oczywisty.
  Ponieważ jest to całkowicie sprzeczne z naturą człowieka, aby mogło to funkcjonować niezbędna jest ciągła nieustająca indoktrynacja zaczynana od dzieciństwa, której celem jest niszczenie naturalnych ludzkich skłonności i niepozwalanie na odbudowanie naturalnych relacji społecznych i niszczenie wszelkich powstających tego typu relacji. Na to przeznaczana jest cała energia zaś wszelkie naturalne tendencje kierowane są na fałszywe zastępcze cele poprzez różnego rodzaju ideologie, dzielenie ludzi i napuszczanie ich nawzajem na siebie, poprzez pobudzanie lęku, niepewności, frustracji i nie dopuszczanie do jakiejkolwiek stabilizacji. Oczywiście wyniszcza to psychikę ludzi i czyni ich nieszczęśliwymi, znerwicowanymi, zaburzając osąd i zdolność racjonalnego myślenia, za to umożliwiając pranie mózgu i poddawanie fałszywych informacji pozwalających ludźmi manipulować co jest jedynym celem systemu. W ten sposób wpaja się zupełnie bezsensowne ideologie jako niepodważalne aksjomaty aby uniemożliwić ludziom wyjście poza nie i zagrożenie choremu systemowi.
  Jednym z takich podstawowych żydowskich kłamstw są tzw. realia gospodarcze i ekonomiczne, które przedstawia się jako obiektywne uwarunkowania podczas gdy w rzeczywistości jest to tylko idiotyczny, kłamliwy umowny system narzucony i utrzymywany przez ideologię w celu niewolenia, dzielenia i niszczenia ludzi przez system. Wystarczy chwileczkę się zastanowić aby jasno sobie uświadomić, że wszelkie wycenianie wartości, kosztów jest tylko czysto umowne i nie ma nic wspólnego z realiami oraz to, że w rzeczywistości można to wszystko tak samo umownie zmienić. Co więcej to się ciągle zmienia tyle, że zawsze w sposób służący systemowi i szkodzący ludziom.
  Jednym z największych oszustw jest paranoiczna idea ” świętej własności prywatnej” ( nie mylić z własnością osobistą).
  Własność osobista to jest to co ktoś konkretny użytkuje bądź wytwarza np. taki Indianin czy Słowianin miał swój łuk, ubranie, chatę i wiele innych osobistych rzeczy, które sobie zrobił, otrzymał w prezencie, wymienił czy zdobył i były to rzeczy potrzebne mu do życia, które użytkował na różne sposoby. Jeśli miał wiele takich rzeczy to je rozdawał i wszyscy się cieszyli i szanowali go. Wśród Indian długo panował zwyczaj, że co jakiś czas Indianin rozdawał wszystko co miał plemieniowi uzyskując wielkie uznanie, otrzymywał też wiele prezentów i dzięki temu zwyczajowi wszyscy byli zadowoleni i dobrze im się wiodło. Podobne zwyczaje istniały u Słowian. Oczywiście nie istniała tam taka potworność jak własność prywatna.
  Własność prywatna to coś co nie jest własnością osobistą, którą użytkujemy, ale rzecz z której oszukańczo czerpiemy zyski oszukując i wykorzystując innych jak np. własność ziemi. Oczywiście tak chora koncepcja nie mieściła się w głowach Słowian czy Indian bo ziemia była święta i nie mogła do nikogo należeć – to świętokradztwo. Każdy mógł użytkować ziemię uprawiając np. warzywa co było naturalne, ale oczywiście potwornością nie do pojęcia dla uczciwego człowieka jest paranoiczna idea, że jakiś skurwiel powie sobie, że ta ziemie jest moja i jeśli ktoś na niej coś będzie uprawiał musi mi oddać to co wyprodukuje bo sobie tak umyśliłem i ja będę żył jego kosztem jako pasożyd. Oczywiście to nic innego jak zwykły rabunek i takiego pasożyda należy natychmiast zatłuc – to nie żadna umowa społeczna tylko zwykły bandytyzm, rabunek i wykorzystywanie innych sprzeczne z naturą. Dopóki istnieje taka świętokradcza zbrodnicza idea musi istnieć wyzysk zbrodnia i wszelka patologia.
  Ziemia ma jeszcze inny ważny aspekt. Otóż jest ona źródłem pożywienia dla wszystkich bez którego nikt by nie przeżył dlatego stanowi własność ogółu i wszelkie próby czynienia jej „własnością prywatną” powinny być natychmiast karane śmiercią jako najpotworniejsza zbrodnia przeciw ludzkości.
  Ci którzy użytkują tę ziemię czyli rolnicy są dawcami życia najważniejszymi, najcenniejszymi osobami każdej społeczności więc zupełnie naturalne jest, że powinni się cieszyć największym szacunkiem i zajmować najwyższe miejsce w hierarchii społecznej jako faktyczni dawcy życia.
  W rzeczywistości dzięki fałszywej ideologii Ci najważniejsi i najcenniejsi członkowie społeczności stali się najniższą, najbardziej pogardzaną, zniewoloną i wykorzystywaną częścią społeczeństwa. Żywność, która była święta stała się czymś marnotrawionym przez pasożydy.
  Z kolei najmniej wartościowi a raczej najbardziej szkodliwe dla społeczeństwa jednostki, które należało by natychmiast wytępić czyli nieprodukcyjne pasożyty jak finansiści, biznesmeni, politycy, prawnicy, dziennikarze, urzędnicy, handlarze, pracownicy aparatu ucisku, którzy stanowią większość społeczeństwa wmawiają skutecznie, że są elitą i przywłaszczają sobie 90% tego co wytworzą jednostki użyteczne społecznie. Jedynym celem istnienia tych pasożytów jest rabowanie, zniewalanie i niszczenie ludzi poprzez pranie mózgów przez tworzenie zbrodniczych „praw” i ideologii oraz tępienie wszystkiego co w jakikolwiek sposób mogło by zagrozić pasożytom dzięki którym wszyscy jesteśmy ogłupionymi niewolnikami.
  Jako człowiek mogę być rolnikiem, który kocha ziemię i cieszy się, że wytwarza żywność, ale te pasożyty dbają o to abym się za bardzo tym nie cieszył trąbiąc, ze rolnik to brudny buc z samego dna społecznego do którego oni dopłacają i który pasożytuje na społeczeństwie – typowo żydowska kłamliwa nowomowa. Aby jeszcze mnie pogrążyć wymyślają ciągle nowe prawa i zasady by zatruć mi życie.
  Mogę być nauczycielem i cieszyć się, że robię coś dobrego dla społeczeństwa, kształcąc ludzi dzięki czemu społeczeństwo może funkcjonować, ale te pasożyty dbają o to abym się za bardzo tym nie cieszył trąbiąc, że jestem bezproduktywnym nieudacznikiem, żyjącym na koszt społeczeństwa robiąc ludziom wodę z mózgu i szczując ich na mnie. I tak jest z każdym faktycznie użytecznym tworzącym coś działaniem.
  Mogę jednak być finansistą, który absolutnie nic nie produkuje tylko oszukując w świetle ustanowionych przez siebie zasad rabuję i niszczę wszystkich ludzi za to wówczas stawia się mnie za wzór i w kółko opowiada jaki to jestem wspaniały i jak wiele robię dla innych. Może dzięki temu łatwiej mi gardzić innymi, żyć w samozadowoleniu i nie zastanawiać się nad tym co tak naprawdę robię bo gdybym się nad tym zaczął zastanawiać i miał choć krztynę uczciwości to pewnie bym się załamał i tak jest w istocie, każdy finansista, polityk itp. pasożyt jeśli nie jest kompletnym psychopatą jest nieszczęśliwą kreaturą jadącą na prozaku pod opieką psychiatry chyba, ze jest kompletnym jełobem nigdy nie zastanawiającym się nad tym co robi a takich też nie brakuje. Te pasożytnicze „elity” to psychopaci, jełoby albo ludzie mający problemy z psychiką zdolne tylko do funkcjonowania w tym zbrodniczym systemie prania mózgów, których jedyną racją istnienia jest podtrzymywanie zbrodniczego systemu autodestrukcji. Oczywiście można na nich również patrzyć jako na ofiary chorego systemu co jednak nie zmienia faktu, ze są one jak rak, który infekuje zdrowe komórki wyniszczając cały organizm a jedyną możliwością uratowania organizmu jest zniszczenie zwyrodniałych komórek.

  Polubienie

  • To czy człowiek jest istotą socjalną, czy asocjalnym chciwcem i egoistą zależy przede wszystkim od wychowania. Smutny los „dzieci-zwierząt” daje wiele do myślenia.
   http://www.wrozka.com.pl/archiwum/2011/6317-zwierzeta-w-ludzkiej-skorze
   http://www.eioba.pl/a/1zil/dzieci-wychowane-przez-dzikie-zwierzeta

   W świecie naszych przodków dzieci od małego wychowywane były w duchu solidarności wspólnotowej. Wszystkie dzieci zabierane były przez rodziców np. do prac polowych, gdzie na wspólnej ziemi pracowali solidarnie i wspólnie wszyscy członkowie lokalnej wspólnoty. Ludzie wspólnie pracowali, odpoczywali i świętowali. Szacunkiem i mirem cieszyły się osoby szczególnie zasłużone dla wspólnego dobra. Egoiści i chciwcy sami stawiali się na marginesie.

   Najgorszym z możliwych systemów społecznych z socjologicznego i psychologicznego punkktu widzenia jest narzucony Polsce kapitalizm. Uczy chciwości i walki o indywidualny sukces zamiast solidarnej współpracy.

   Obecnie praktycznie całe tzw. wychowanie, oświata i kultura promują i gloryfikują indywidualizm, sukces jednoski, promowane jest konkurowanie każdego z każdym w walce o indywidualny sukces, co kompletnie rozbiło poczucie wspólnoty i solidarności międzyludzkiej. Ludzi wychowuje się na chciwców pożądających pieniędzy i tzw, „dóbr materialnych”.

   Przy czym od samych podstaw jest to system nieuczciwy – ci z właściwymi korzeniami mają o wiele większą szansę na karierę, sukces, stanowiska, zyski. Ludzie o niewłaściwych korzeniach (Polacy) nie mają praktycznie szans na konkurowanie z „korzennymi”. Choć część ich, godząc się na rolę usłużnych szabas-gojów, uległych załganej propagandzie i poprawności politycznej może robić średnio oszołamiające kariery. Koczownicy potrzebują takich właśnie szabas-gojów do zamaskowania faktu, że jesteśmy wywłaszczeni i rządzeni przez pełniących obowiązki Polaków koczowników – agentów światowej lichwy.

   Polubienie

 7. „To czy człowiek jest istotą socjalną, czy asocjalnym chciwcem i egoistą zależy przede wszystkim od wychowania.”
  —————————-
  Oczywiście masz rację, że wychowanie odgrywa ogromną rolę i żydzi o tym doskonale wiedzą wystarczy spojrzeć na „reformy” oświaty w Polsce, czy pranie mózgów izraelskich dzieci. W ogóle system wychowywania (czytaj wypaczania) dzieci to majstersztyk jahwizmu. Tym niemniej naturalnych instynktów i potrzeb człowieka nie da się całkowicie stłumić dlatego konieczne jest pranie mózgów non stop a mimo to i tak większa część społeczeństwa zachowuje je w nadmiernym stopniu przez co trzeba co rusz podejmować różnorakie wrogie działania, kierować i kanalizować je na fałszywe cele ponieważ ciągle stanowią zagrożenie.
  Dzieci żyjące w społecznościach zwierząt działają dla dobra tych społeczności utożsamiając się z nimi. W ubiegłym roku w sieci był wywiad z Hiszpanem, który wychował się wśród wilków na podstawie losów którego nakręcono film. Opowiadał w nim dlaczego mimo iż został zresocjalizowany woli wilki – między innymi dlatego, że społeczeństwo wilków jest uczciwe, sprawiedliwe, wolne od kłamstwa i dwulicowości (podobnie jak nasi przodkowie) i przede wszystkim żyjąc z wilkami jest wolny. Żyjąc w ludzkim społeczeństwie jest niewolnikiem, pariasem nie może nic. Z wilkami jak mówił kiedy ma ochotę na mięso zwołuje stado i poluje, zawsze może przeżyć – wśród ludzi musi być niewolnikiem poświęcającym cały swój czas na zdobycie jedzenia i innych rzeczy niezbędnych do przeżycia.
  W społeczeństwie zbieraczy człowiek poświęcał średnio 4 godziny dziennie na zdobycie pożywienia i zaspokojenie swoich potrzeb bytowych, w społeczeństwach łowieckich o wiele mniej a kiedy rozpoczęła się uprawa i hodowla był to jeszcze krótszy okres. We współczesnym społeczeństwie to minimum 12godz dziennie dodając 8 godz snu współczesny człowiek ma 4 godz czasu wolnego, który może poświęcić na swój rozwój i zaspokajanie wyższych potrzeb czyli 3razy mniej niż zbieracz. System robi wszystko aby pozbawić nas tego czasu przez „zagospodarownie” go telewizją, praniem mózgów itp. bo człowiek ma „w pocie czoła i znoju zdobywać pożywienie za co dostanie nagrodę w niebie”. Nie może mieć czasu na myślenie, refleksje, jakikolwiek rozwój bo gdyby zaczął się zastanawiać rozgryzłby wszystkie kłamstwa i odkrył jak jest manipulowany i wyniszczany a to zagroziło by systemowi.
  Oczywiście to co piszesz o społeczeństwie naszych przodków to 100% racja oni byli wolni i szczęśliwi dlatego musieli zostać zniewoleni i zniszczeni przez jahwizm, który nie może tolerować takiego stanu rzeczy. Z tego samego powodu wymyślono jakiś „islamistów”, terrorystów i prowadzi się wojny w imię idiotycznych kłamstw. Libijczycy mieli za dobrze i ciągle im się polepszało musieli więc zostać zniszczeni. Cała „demokratyzacja” to niszczenie jakichkolwiek struktur rodowych i każdego miejsca w którym ludzie maja zbyt dużo wolności, albo za dobrze im się powodzi. Teraz niszczy się Syrię bo tam ludzie żyli w pokoju zamiast mordować się więc eksportuje się płatnych fanatyków i cały świat ich wspiera by mogli wygrać a dzięki temu mordować innowierców siać podziały i terror by ludziom nie było za dobrze by nie czuli się zbyt pewnie i nie zaczynali myśleć po ludzku.

  „Najgorszym z możliwych systemów społecznych z socjologicznego i psychologicznego punkktu widzenia jest narzucony Polsce kapitalizm. Uczy chciwości i walki o indywidualny sukces zamiast solidarnej współpracy.”
  ————————-
  Znów masz oczywiście 100% racji. Kapitalizm to najgorszy najbardziej antyludzki system szczujacy wszystkich przeciw wszystkim, to stan totalnej wojny wszystkich ze wszystkimi bez żadnych zasad i wartości – dlatego właśnie jest on instalowany i gloryfikowany wszędzie i za wszelką cenę. To najdoskonalszy system wyniszczania i zniewalania ludzi czynienia z wszystkich bez wyjątku sterowanych niewolników. Cala ideologia oparta jest na kłamstwie i patologii. Dobrą analizę powstania i źródeł tego systemu przedstawił Fromm w swojej książce „Ucieczce od Wolności” to 100% żydzizm przy którym tak krytykowany feudalizm to sielanka. Polecam tę książkę. Dzięki kapitalizmowi 75% społeczeństwa ma poważne zaburzenia psychiczne choć teraz to pewnie z 95% bo to system w którym normalny człowiek nie jest w stanie funkcjonować i nie zwriować.
  Każdy film, program nie wspominając już o „wiadomościach” czy „oświacie” to bezkrytyczna wyjątkowo nachalna propaganda mająca wmawiać nam, że to poprawny system bo gdyby na chwilkę tego zaprzestano ludzie natychmiast by zniszczyli tę maszynę zagłady. Istnieje ona tylko dzięki ścisłej kontroli umysłów ludzi i jest to jeden wielki obóz koncentracyjny. To jest właśnie największe i najpotężniejsze kłamstwo w historii ludzkości.
  Każdy choć trochę myślący człowiek zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że wszelkie tzw. programy „informacyjne” służą tylko i wyłącznie praniu mózgów oraz manipulacji ludźmi i jest to ich jedyny cel. To narzędzie totalnej manipulacji i nawet jeśli zdajemy sobie z tego sprawę nie potrafimy się przed tym obronić. Manipulacje mediów nie polegają tylko na zwyczajnych kłamstwach, które mają wywołać zamierzoną reakcję u ludzi choć oczywiście czystego kłamstwa tam co nie miara. Już sam dobór informacji nawet jeśli są one w 100% prawdziwe jest narzędziem manipulacji. To nie przypadek, że z setek tysięcy codziennych informacji wybiera się tylko kilka, które się wałkuje wmawiając, że są to informacje ważne podczas gdy tysiące innych zupełnie się przemilcza. Wałkuje się np. informację, że w stanach jakiś idiota pogryzł drugiego kretyna lub, że tir potrącił dziecko a nie wspomina się ani słowem o tym, że w tym samym czasie w Ruandzie 5tys dzieci zmarło z głodu ani o tym, że w Brazylii zamordowano bestialsko 200 Indian bo jakaś ważna korporacja chciała sobie na ich ziemi wybudować pole golfowe. Informacje celowo wyrywa się z kontekstu aby wywołać odpowiednie reakcje pisząc np. że jakiś dziki arab terrorysta zabił poczciwego żołnierza, który osierocił córeczkę aby wywołać nienawiść do arabów i „islamistów” nie wspomina się, że ten poczciwy żołnierz godzinę wcześniej dla zabawy obcinał główki sześciorga dzieciom araba, które poprosiły go o cukierka.
  Dzięki mediom żyjemy w 100% wirtualnym świecie myśląc i czując to czego sobie one życzą. Czasami dowiadujemy się po kilku latach, że Chawez nie je dzieci na śniadanie a ludzie go jednak kochają i wydaje nam się, że przejrzeliśmy manipulację, nie daliśmy się, ale to tylko złudzenie bo daliśmy się zmanipulować w tysiącu innych spraw i to czy przejrzymy pojedyncze kłamstwo nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla całości przekazu sterującego naszymi odczuciami i naszym myśleniem. Nawet znając cały katalog prostych sztuczek i zasad jakich używa się w manipulacji medialnej nie chroni nas to w najmniejszym stopniu przed sterowaniem i praniem mózgów. Jest tak dlatego, że jesteśmy zalewani non stop informacjami – manipulacjami a nie mamy możliwości, czasu, siły ani ochoty spokojnego analizowania i weryfikowania każdego gówna które nam się wtłacza do umysłów non stop. Nie ma też absolutnie żadnego znaczenia czy osobiście słuchamy, czytamy czy oglądamy jakiekolwiek wiadomości ponieważ robią to inni wokół nas i za ich pośrednictwem narzucony system myślenia, odczuwania, patrzenia na świat staje się naszym udziałem czy tego chcemy czy nie bo taki jest cel i tak działa aparat manipulacji.
  Celem tego aparatu sterowania ludźmi nie jest to abyśmy np. nienawidzili Chaweza bo tak naprawdę nikogo nie obchodzi co myślimy o nim a nasze myślenie o Chawezie nie ma żadnego wpływu na nic i wszystkim to lata koło gwizdka. Celem tego aparatu jest abyśmy byli nastawieni do wszystkiego negatywnie, abyśmy czuli niepokój strach, abyśmy byli nieufni, pomieszani i skołowani, abyśmy tak naprawdę nie wiedzieli na czym stoimy, abyśmy byli zniechęceni, ciągle podzieleni, niezdolni do organizowania się i żadnego konstruktywnego działania, które mogło by w jakikolwiek sposób zagrozić systemowi i ten cel zostaje w 100% osiągnięty.

  Polubienie

 8. Pingback: W erze info-przeładowania: Prawda czy Negacja? « Grypa666's Blog

 9. Pingback: ALTERNEWS - Banksterzy – grabieżcy ludzkości…

Możliwość komentowania jest wyłączona.