Wstęp do globalizmu

.

Osobliwość żydowska, cz. 1

… czyli o społecznym kryterium prawdziwości w nauce

I.   „Never … was so much owed by so many to so few”

  Czy potrafisz powiedzieć kilka słów na temat historii, aktualnej polityki lub charakterystyki narodów zamieszkujących takie państwa jak Benin, Boliwia, Burkina Faso, Burundi, Czad, Dominikana, Gwinea, Honduras, Mali, Niger, Rwanda, Salwador, Senegal, Somalia, Tadżykistan, Zambia, Zimbabwe? Każde z nich liczy co najmniej tyle samo ludności co Izrael (pod względem liczebności Izrael zajmuje dopiero 98 miejsce w świecie). A może posiadasz bliższe dane o którymś z państw takich jak Armenia, Belize, Burundi, Dżibuti, Gwinea-Bissau, Gujana, Jordania, Lesotho, Malawi, Mauretania, Papua-Nowa Gwinea, Rwanda, Sierra-Leone, Surinam, Togo, Wyspy Salomona? Każde z nich zajmuje powierzchnię co najmniej równą powierzchni Izraela (pod względem powierzchni Izrael zajmuje dopiero 148 miejsce w świecie, a w okresie od roku 66 p.n.e. do roku 1948 nie istniał wcale). A może potrafisz wymienić jakieś szczególne zasługi lub opisać szczególną rolę Chilijczyków we współczesnym świecie? A przecież ilość obywateli państwa Chile odpowiada szacunkowej światowej populacji Żydów …

O Żydach każdy z nas, a szczególnie chrześcijanin i muzułmanin, słyszał bardzo wiele. I w opinii każdego z nas ich rola zarówno w historii jak i we współczesnym świecie jest znacznie większa aniżeli wynikałoby to z wielkości ich państwa lub liczebności światowej populacji ich narodu.

  Obecnie światowa populacja Żydów liczy 16-17 mln osób co stanowi 0,23% ludności świata, jednak wśród laureatów Nagrody Nobla, najbardziej prestiżowej nagrody na świecie, nadreprezentacja Żydów jest około sto pięćdziesiąt!!! razy większa aniżeli wynikałoby to z ich liczby ludności. W pierwszej połowie XX wieku Żydzi zdobyli 14% Nagród Nobla, w drugiej połowie stulecia odsetek ten wzrósł do 29%, a obecnie kształtuje się na poziomie 32% (w okresie 1901-2009 liczba żydowskich laureatów Nobla wynosiła: chemia-31, ekonomia-27, literatura-13, pokojowa-9, fizyka-47, fizjologia/medycyna-53; łącznie co najmniej 180 żydowskich laureatów – dane za Encyclopaedia Judaica (EJ97)).

Ponadto:

 •  wśród laureatów Nagrody Kyoto (Kyoto Prize), japońskiego odpowiednika Nagrody Nobla, przyznawanej w dziedzinach: zaawansowanych technologii, nauk podstawowych, sztuki i filozofii, stanowią 25%,

.

 • wśród laureatów amerykańskiego Narodowego Medalu Nauki (National Medal of Science) tzw. Nobla amerykańskiego, przyznawanego przez prezydenta USA za ważny wkład do rozwoju wiedzy w dziedzinach nauk behawioralnych i nauk społecznych, biologii, chemii, inżynierii, matematyki i fizyki, stanowią 38% laureatów,

 •  wśród laureatów Nagrody Wolfa (Wolf Foundation Prize), izraelskiego odpowiednika Nagrody Nobla, przyznawanej w dziedzinach: chemia, fizyka, matematyka, medycyna, rolnictwo i sztuka (nagrody w sztuce są przyznawane na przemian w architekturze, muzyce, malarstwie i rzeźbie) stanowią 34% laureatów.

Nadreprezentacja widoczna jest we wszystkich rodzajach nauk. Spośród sławnych  uczonych żydowskie pochodzenie mieli m.in. Majmonides (1135-1204), Michał Montaigne (1533-1592), Baruch Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1643-1727), Karol Marks (1818-83), Ilja Miecznikow (1845-1916), Albert Michelson (1852-1931), Zygmunt Freud (1856–1939), Henri Bergson (1859-1941), Albert Einstein (1879–1956), Max Born (1882-1970), Niels Bohr (1885-1962), Gustav Hertz (1887-1975), Piotr Kapica (1894-1984), Wolfgang Pauli (1900-1958), Alfred Tarski (1902–1983), Karl Popper (1902–1994), Emilio Segre (1905-1989), Wassily Leontief (1906-1999), Lew Landau (1908-1968), Melvin Calvin (1911-1997), Milton Friedman (ur. 1912), Witalij Ginzburg (ur. 1916), Richard Feynman (1918-1988), Franco Modigliani (ur. 1918), Thomas Kuhn (1922-1996), Merton Miller (1923-2000), Martin Perl (ur. 1927), Noam Chomsky (ur.1928), Jacques Derrida (1930–2004), John Polanyi (ur. 1929), Jerome Friedman (ur. 1930), Steven Weinberg (ur. 1933), Arno Penzias (ur. 1933), Joseph Stiglitz (ur. 1943). Na wiodących amerykańskich uniwersytetach 20% profesorów to Żydzi, a wśród wspólników najlepszych firm prawniczych Waszyngtonu i Nowego Yorku jest ich 40%.

  Są także dysponentami ogromnych pieniędzy począwszy od Rothschildów „Królów Żydów”, którzy byli najbogatszą rodziną XIX wieku („W czasach króla Dawida wszyscy Żydzi mieli jednego króla, za to teraz wszyscy królowie [żeby pożyczać pieniądze] mają jednego Żyda”) zauważył zmarły młodo pisarz niemieckiego romantyzmu Wilhelm Hauff (1802-1827) czyniąc aluzję do Rothschildów. Powyższe dotyczyło nawet papieża: Grzegorz XVI (1765-1846) w dowód wdzięczności za subwencje udekorował barona Karla Mayera von Rothschilda (1788-1855) Orderem Zbawiciela. „Pieniądz jest bogiem naszych czasów, a Rothschild jest jego prorokiem” – twierdził sławny poeta niemiecki pochodzenia żydowskiego Heinrich Heine (1797-1856). Zdaniem niektórych ekonomistów do dziś dnia Rothschildowie kontrolują światowy system monetarny.

W latach 1809-1939 na całym świecie działało 31 banków inwestycyjnych. Dysponowały one łącznym kapitałem w wysokości ponad miliona funtów. Spośród tych 31 aż 24 należały do żydów.  W 1936 spośród 800 największych francuskich przedsiębiorstw połowę nadzorowali bankierzy żydowscy.