Rosja słowiańska czy abrahamowa (żydowska)?

.

Ze zdumieniem przyjąłem projekt Dumy Rosyjskiej mówiący o drakońskich karach za „bluźnierstwa” oraz za „obrażanie uczuć i przekonań religijnych”.

Inicjatorem tego pomysłu była zapewne rosyjska Cerkiew (a nie Kreml) – zabójczyni słowiańskiego Ducha Rosji.

.

.
Ochrona prawna obejmować ma przede wszystkim trzy religie żydowskie, nazywane abrahamowymi.

Ochroną prawną cieszyć się ma również jedna ze szkół buddyzmu, dosyć rozpowszechniona wśród buriackich plemin na Syberii.
Zastanawia mnie, dlaczego popularny wśród tych samych plemion buriackich szamanizm na ochronę prawną już się nie załapał?

Najbardziej boli i oburza mnie to, że przy okazji tej bzdurnej decyzji potraktowano jako nieważną i nieistotną pradawną i odwieczną wiarę rodzimą Rosji – Słowiańską Przyrodzoną Wiarę Przyrody. W haniebny sposób Duma odcięła siebie samą i całą Rosję od jej pięknego słowiańskiego dziedzictwa.

Ustanawianie prawa o obrazie uczuć religijnych powinno precyzyjnie definiować – co ten zwrot oznacza.
Dla mnie np. haniebny „odpust cysterski” organizowany pod załganym tytułem „festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej” jest rzeczywistą obrazą słowiańskiej Wiary Przyrody.

.

.

.
Sprawa haniebnych inscenizacji w Lądzie to nie tylko obraza wiary słowiańskiej. To dodatkowo wyśmiewanie i wyszydzanie naszych Przodków poprzez przedstawianie ich jako prymitywnej i bezmyślnej dziczy.
.

.

Na takie wyszydzanie naszych Przodków i na takie obraźliwe traktowanie słowiańskich bogów powinien być paragraf!
Czy to nie jest kompromitujące, że niemiecki Spiegel z szacunkiem i uznaniem wyrażał się o Słowianach i o ich kulturze, a „polskie” instytucje nie tylko nie zaprotestowały przeciwko tym obrzydliwym cysterskim inscenizacjom, ale jeszcze im patronują.

Pomijam w tym miejscu fakt, że bzdurna ustawa szykowana przez Dumę zaknebluje jakąkolwiek, nawet najbardziej uzasadnioną krytykę którejkolwiek z tych trzech żydowskich religii. Jeszcze bardziej istotny jest fakt, że wzięta na poważnie owa ustawa musiałaby doprowadzić do delegalizacji owych uprzywilejowanych żydowskich religii (niezmiernie ucieszyłbym się, gdyby to nastąpiło).

Problem jest tego typu…
Wszystkie trzy żydowskie religie abrahamowe (pomijam dla uproszczenia rozbicie ich na niezliczone odłamy i odpryski) są bezwzględnie ortodoksyjne i tępo dogmatolubcze. I wszystkie one trzy najdrobniejsze nawet odstępstwo od aktualnie obowiązującej w każdej z nich prawdy objawionej traktują z całą surowością jako grzech, bluźnierstwo i obrazę ich boga/bożka.

Mimo dzielących je i będących niemożliwymi do pogodzenia różnic doktrynalnych wszystkie one są w jednej sprawie identyczne i bliźniacze – wszystkie one uzurpują sobie posiadanie na wyłączną własność jedynie słusznej prawdy objawionej. A w związku z tym każda inna doktryna niż własna jest dla nich bluźnierstwem.
Wynika z tego jednoznacznie, że głoszenie doktryny np. prawosławnej jest w oczach muzułmanów i judaistów bluźnierstwem i obrazą ich uczuć i przekonań religijnych. Takie samo uczucie wywołuje u dwóch dowolnych religi abrahamowych doktryna (nazywana „nauką” lub „prawdą objawioną”) głoszona przez trzecią.
W sumie każda z tych trzech żydowskich religii powinna – opierając się o ową bzdurną ustawę – zaskarżać w sądach obie pozostałe, jako bluźniercze i obrażające uczucia i poglądy religijne religii zaskarżającej. Ostatecznie, aby żadna z nich nie mogła obrażać uczuć i poglądów wyznawców pozostałych dwóch żydowskich religii, musiałaby zostać ona zakazana – ze wzglądu na głoszone przez nią treści obrażające poglądy wyznawców pozostałych żydowskich religii.

Chronić prawnie wszystkie trzy na raz (uważające się nawzajem za bluźniercze) religie abrahamowe to po prostu absurd i szczyt religijnej, ale i „prawniczej” paranoi.

W taki idiotyczny sposób działa ortodoksja i dogmatolubstwo.

Przypomnę w tym miejscu, że u pogan nigdy nie było podobnych problemów. Poganie nigdy nie wymyślili ortodoksji i nigdy nie zwalczali inaczej wierzących. Nigdy też nie narzucali własnej wiary innym.

Najgorszym niebezpieczeństwem, jakie owa ustawa niesie ze sobą jest zepchnięcie na pozycję „chłopca do bicia” Słowian -rodzimowierców. Ludzie, którzy kultywują rzeczywistego Ducha Rosji, będą mogli być lżeni, obrażani – i to całkiem legalnie i bezkarnie. Tak samo będą mogli jahwiści obrażać słowiańskich „bożków” i „bałwany”, oraz z nich szydzić.
W ten sposób Rosja zostanie odcięta od jej prawdziwych, słowiańskich korzeni, a ustawa spowoduje, że Duch Rosji zostanie oddany w łapska ideologii religijnych zrodzonych nad Jordanem i na Synaju.
Przy pomocy tej ustawy Rosjanie zostaną przymusowymi żydłakami czczącymi żydowskich bożków i idoli.

Sprawa nie jest błacha, jeśli weźmie się na poważnie dwa znane fakty:

– przyjęcie judaizmu przez Chazarów sprawiło, że stali się oni żydami (co pokazuje, że przyjęcie jakiejkolwiek obcej wiary zmienia tożsamość ludu czy narodu, który to zrobił).

biograf Rothschildów dokładnie opisał, czym jest chrześcijaństwo:


„Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!

Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek. Prawie dwa tysiące lat temu daleko w Palestynie nasza religia zaczęła popadać w rozkład i materializm. Handlarze zawładnęli Świątynią. Zdegenerowani, samolubni kapłani skorumpowali naszych ludzi i obrastali w majątek. Potem wyłonił się młody patriota-idealista, który obiegał teren nawołując do odnowienia wiary. Nie miał on zamiaru ustanowienia nowego kościoła. Tak jak inni prorocy przed nim, jedynym jego celem było oczyścić i  rewitalizować starą wiarę. Zaatakował kapłanów i wyrzucił handlarzy z świątyni. To spowodowało konflikt z panującymi stosunkami i jego filarami, które podtrzymywały ten stan. Władze rzymskie, które okupowały państwo, obawiając się rewolucyjnej agitacji jako politycznej akcji zamierzającej do pozbycia się ich, zaaresztowały go, przeprowadziły sąd i skazały go na śmierć przez ukrzyżowanie, co było normalna forma egzekucji w tych czasach.  Zwolennicy Jezusa z Nazaretu, głównie niewolnicy i biedni robotnicy w swoim smutku i zawiedzeniu, odwrócili się od świata i stworzyli braterstwo biernych pacyfistów. Dzielili pamięć swojego ukrzyżowanego lidera i żyjąc w komunie. Byli oni po prostu nowa sekta w Judei, bez siły i przyszłości, nie pierwszą i nie ostatnią.

Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy przez doktrynę miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan. Stał się on apostołem Gentiles ( Gentile – nie obraźliwa nazwa nie-Żydów w przeciwieństwie do “goim”. przyp.- ww.) który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanym członkiem grupy. Wykonał swoja prace tak dobrze, ze w ciągu 4 wieków wielkie imperium, które podporządkowało sobie Palestynę razem z połową świata, stało się ruiną i prawo które wyszło z Syjonu stało się oficjalną religią Rzymu.
To był początek naszej dominacji w świecie,  tylko początek.(…)
Koniec  jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (…)

Czy można się dziwić że jesteście oburzeni?  Położyliśmy zaporę na wasz postęp. Narzuciliśmy wam obce księgi i obca religię której nie możecie przełknąć i strawić, które są w poprzek waszemu duchowi, które trzymają was w wiecznym chorym wahaniu i których wasz brak ducha nie potrafi odrzucić lub przyjąć w pełni.  W pełni oczywiście wy nigdy nie przyjęliście naszego chrześcijaństwa. W waszych sercach jesteście dalej poganami. W dalszym ciągu lubicie wojny i rzeźbione sceny wojenne. Widzicie chwałę w ludzkiej nagości i jesteście dalej dumni z niej.”

Polecałbym żydłakom-popom i patriarchom cerkiewnym, aby zapoznali się dokładnie z powyższą opinią. Choć obawiam się, że do ich umysłów zaczadzonych jahwizmem niewiele z tego dotrze.
Przypomnę też opinię Lwa Tołstoja (za którą został wyklęty) o chrześcijaństwie:

„Historia święta zaczyna się od opisu, jak to Bóg, istniejący wiecznie, stworzył z niczego przed sześcioma tysiącami lat niebo i ziemię, jak potem stworzył zwierzęta, ryby, rośliny i wreszcie człowieka Adama i żonę jego Ewę, uczynioną z jego żebra. Mamy następnie podane, jak to Bóg, bojąc się, aby Adam z żoną nie jedli jabłek z drzewa, mającego czarodziejską siłę obdarzania potęgą, zabronił im jeść tych jabłek; jak to, nie bacząc na ten zakaz, pierwsi ludzie zjedli jabłko i zostali za to wypędzeni z raju i jak za to samo zostało następnie przeklęte całe ich potomstwo, przeklęta ziemia, która odtąd zaczęła wydawać trujące rośliny. Mamy potem opisane życie potomków Adama, którzy tak znikczemnieli, iż Bóg zmuszony był ich potopić i to nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, a zostawił tylko jednego Noego z rodziną i z zabranymi do arki zwierzętami. Mamy dalej opisane, jak to ze wszystkich ludzi, którzy się po potopie rozrodzili, Bóg wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze, według którego Abraham zobowiązał się uznawać Boga za Boga i na dowód tego zaprowadzić obrzezanie, a w zamian za to Bóg zobowiązał się obdarzyć Abrahama licznym potomstwem i popierać go i jego potomków. Potem mamy opowiedziane, jak to Bóg, protegując Abrahama i jego potomków, czynił w ich Interesie same nadzwyczajne rzeczy, zwane cudami i popełniał zarazem najbardziej wyszukane okrucieństwa.

W ten sposób cała ta historia, z wyjątkiem naiwnych (jak odwiedziny Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, ożenek Izaaka i inne), niekiedy niewinnych, lecz częściej nieetycznych opowieści (jak oszustwo umiłowanego przez Boga Jakuba, okrucieństwa Samsona, przebiegłość Józefa), cała ta historia, począwszy od klęsk zesłanych przez Mojżesza na Egipcjan i wymordowanie przez anioła wszystkich ich pierworodnych, do ognia, który zniszczył 250 buntowników, do zapadłych w ziemię Kore, Datana i Abirona, do zniszczenia w ciągu kilkunastu minut 14.700 ludzi, do rżniętych piłami wrogów tępionych przez Eliasza (wziętego na ognistym wozie do nieba) ofiarników i Elizeusza, przeklinającego wyśmiewających się z niego malców – oto szereg cudownych wydarzeń i przeraźliwych przestępstw, dokonanych przez naród żydowski, jego wodzów i samego Boga.

Jeżeliby cała ta historia Starego i Nowego Testamentu była wykładana jako zwykła powiastka, wtedy mało który z wychowawców odważyłby się opowiadać ją dzieciom lub dorosłym, których, chciałby oświecić. Powiastka ta jednak uważana jest za nie nadającą się do roztrząsania przez ludzi, jako zawierająca jedynie prawdziwe opisanie świata i jego praw, jako najbardziej wierne odtworzenie życia dawniej żyjących ludzi i tego, co należy uważać za dobre, a co za złe, o istocie i własnościach Boga i obowiązkach człowieka. Mówi się o książkach szkodliwych. Lecz czyż jest w chrześcijańskim świecie książka, która by przyniosła więcej szkody ludziom niż ta okropna książka, zwana „Historią świętą starego i nowego przymierza”?

…Dla człowieka, któremu  wtłoczono  do głowy   jako najświętszą prawdę, wiarę w stworzenie świata z niczego przed sześcioma tysiącami lat, a następnie w arkę Noego, która pomieściła wszystkie zwierzęta,   w upadek Adama, w niepokalane poczęcie, w cuda Chrystusa i poniesioną przezeń ofiarę na krzyżu dla ludzkiego zbawienia – dla takiego człowieka wymagania rozumu nie są obowiązujące i taki człowiek nie może potem uwierzyć w żadną inną prawdę. Jeżeli możliwą jest trójca, niepokalane poczęcie, odkupienie ludzkości przez krew Chrystusa, staje się możliwym wszystko i potrzeby rozumu są zbyteczne.

Wbijcie klin pomiędzy deski podłogi spichlerza. Choćbyście potem nie wiem ile sypali weń zboża wszystko wyleci. Podobnie jest z głową, w którą wbito klin trójcy, czyli Boga, który stał się człowiekiem i swoim cierpieniem odkupił ludzkość, a następnie znowu wrócił do nieba – w głowie tej nie utrzyma się potem żadne rozsądne, trzeźwe pojmowanie życia.

Syp ile chcesz ziarna do   spichlerza z dziurawą podłogą, wszystko ci wyleci. Kładź, co chcesz w głowę, która raz przyjęła na wiarę rzeczy bezsensowne, nic się w niej nie ostoi.”

Wprowadzenie nowego prawa spowoduje, że Rosja jako państwo utraci bezpowrotnie możliwość występowania jako ewentualny lider żywiołu słowiańskiego, gdyż z państwa (przynajmniej w domyśle) słowiańskiego stanie się państwem de facto duchowo żydowskim, strzegącym prawnie żydowskich religii .

.

opolczyk

.

ps. Nie wiem czy jest to tylko zbieg okoliczności, czy też zamierzona synchronizacja…
Jak informują Fakty i Mity akurat w tym samym czasie w Tunezji radykalni muzułmanie żądają umieszczenia w konstytucji kar więzienia za „znieważanie świętych wartości”, czyli boga, proroków, świętych ksiąg, czarnego kamienia Kaaby oraz meczetów, kościołów (chrześcijańskich) i synagog.

W oficjalnej propagandzie żydo-katolicyzmu islamiści są zagrożeniem dla tej jedynie prawdziwej watykańskiej sekty, a tutaj nagle islamiści chcą konstytucyjnie chronić chrześcijańskie kościoły. Wygląda więc na to, że pomimo zażartych sporów doktrynalnych przynajmniej te dwie pochodne od judaizmu żydowskie religie wspierają się po cichu nawzajem. Bo w ich wspólnym interesie jest utrzymanie dominacji ich żydowskiego ducha nad światem.
Wystarczy popatrzeć na poniższą mapkę, aby zauważyć, że poza Azją południowo-wschodnią duch ludzkości został zażydzony żydowskimi bajkami i legendami z Biblii i Koranu.

.

Zasięg religii abrahamowych (różowy).

.

.

36 komentarzy do “Rosja słowiańska czy abrahamowa (żydowska)?

 1. Moim zdaniem ostatnie ekscesy w Rosji były zwyczajną zaplanowaną prowokacją, aby w ten sposób można było usprawiedliwić wprowadzenie nowej ustawy i zyskać poparcie społeczne.
  Tak jak z „terroryzmem”, kilku agentów udaje terrorystów, wysadzają coś w powietrze, ludzie się boją światowego terroryzmu i sami proszą o państwo policyjno-kościelne.

  Polubienie

 2. „Ustanawianie prawa o obrazie uczuć religijnych powinno precyzyjnie definiować – co ten zwrot oznacza.” – Proponuję, żeby osoba obrażona, najpierw udowodniła, że posiada uczucia :), bo obrażać się ostentacyjnie na złość komuś innemu, każdy potrafi.

  Polubienie

  • Mezamir:
   Nie zaprzeczysz jednak, jak myślę, że haniebne kopanie, okładanie mieczami i palenie rzeźby Świętowita w ramach rzekomego „festiwalu kultury słowiańskiej” powinno być zakazane.

   Polubienie

 3. No tak,niszczenie symboli religijnych/kultowych/kulturowych,powinno być karane.
  Watykan powinien wypłacić odszkodowania wszystkim narodom wśród których prowadzona była i jest jewangelizacja czyli etnobójstwo i zwrócić im zagarnięte przez kler ziemie.

  Misja czyli dekulturacja,powinna być zakazana,a to że duchowi żydzi mają jakieś „boskie” szowinistyczne nakazy w ich pismach,to nie nasz problem.

  Polubienie

 4. Mnie chodziło raczej o coś takiego jak np afera z Darskim.
  Gościu organizuje koncert,imprezę zamkniętą,gdzie nikt przypadkowy nie ma wstępu,każdy żeby się dostać na koncert musi zapłacić za bilet i wie gdzie idzie.

  Nagle pojawia się jakieś adoracyjne kółko różańcowe wielce obrażonych którzy cisną się na chama na koncert tylko po to by pokazać jak są obrażeni.

  W takim razie trzeba teraz zebrać wszystkich niekatolików i co niedziele chodzić do kościoła na protesty,bo msza obraża nasze uczucia,trzeba tego zakazać.
  Msze dla Jahwe/Jehowy/Jehoshua mogą się odbywać tylko na terenie „ziemi świętej”.

  Polubienie

 5. w sumie napisałem już na tym blogu pod innym tekstem to co myślę o umizgach Putinach do narodu wybranego,pozostaje mi zacytować samego siebie

  „Zastanawia mnie fakt z przed jakiegoś czasu, mianowicie, dziwna “przyjaźn” Putina z żydami, Putin który po pozostaniu prezydentem w 2000r wlaczyl dla nich “zielone swiatło” na ponowne osiedlanie się żydów w ZSRR, po tym, jak masowo wyjeżdzali do Israela po 1991r.
  Menora na Kremlu i podobne menory w Waszyngtonie przed “Bialym Domem” – siedziba G.Busha jr, w Brukseli przed Parlamentem Europejskim, w Warszawie w palacu prezydenckim u Kaczynskiego, w Watykanie – umiescil ja papa-Benek etc… świadczą wymownie o zażydzeniu polityki i kultury”

  jeśli się dalej łudzicie że Putin będzie promować Słowiaństwo, to znaczy że tracicie czas i powinniście zając sie szydełkowaniem lub analizowaniem seriali…

  pozdrawiam

  Polubienie

 6. Warszawa, 08.10.2012

  Pan Andrzej S. Opolczyk
  Internetowy bluźnierca
  Einestrasse 666
  Irgendwostadt
  Bundesrepublik Deutschland

  Pismo w sprawie plugawienia Świętej Wiary i Obrazy Uczuć Religijnych

  Szanowny Panie Opolczyk,

  Z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy w naszym Ministerstwie Pana plugawe poczynania. Włos się nam jeży i ząb się nam szczerzy gdy widzimy, co Pan szerzy. Śpieszymy poinformować czytelnika, że tylko religie wymyślane przez Żydów mają monopol na etykę i moralność. Jak tylko ktoś nie wierzy w jedną z żydowskich religii na mur beton zacznie grzeszyć jak Jasny Perun i nie ma przeproś. Tako naucza Św. Bazyli Wielki: http://marucha.wordpress.com/2012/10/07/niewierzacy-latwiej-popada-w-grzech
  Tak więc biada wam, pogańska swołoczy egzorcyzmami przenajświętszego Oficjum nie chędożona jeszcze w zadki, ale obaczym, obaczym. Hiszpańskie buty, maska heretyka i żelazna dziewica wam pisane.

  Pan Opolczyk zostanie wkrótce spalon przez Święte Oficyum na stosie (ksiąg plugawych Kanta, Platona i innych łże-filozofów – pederastów [jeden jest Bóg na Niebie, a Święty Tomasz z Akwinu jest jego Filozofem]) iżby się zepsucie nie szerzyło, a owce znały monopol kościoła judeochrześcijańskiego i jego dzieciąt na dobro i piękno, etykę , moralność. Uroczystość tą planujemy połączyć z obchodami dni kultury Cysterskiej i (tfu, tfu) słowiańskiej. Na specjalne życzenie publiczności i grupy rekonstrukcyjnej możemy palić pana Opolczyka po uprzednim uwiązaniu do posągu Świętowita, Swaroga, Trygława, Peruna. Opcjonalnie z żoną i dziećmi, w ramach okazania im także miłosierdzia judeochrześcijańskiego.

  Niech króluje nam, jedynym (oprócz Żydów) prawdziwym Polakom , czyli Katolikom Bóg w Trójcy Jedyny Prawdziwy i jego Syn (oby wkrótce Król Polski) i Duch Święty! Aha – i Matka Boska Częstochowsko-Ostrobramska, Królowa Polski rzecz jasna jako Jasna Góra! Na pohybel ateistom, rodzimowiercom i innym łotrom niemoralnym z definicji, bo nie wierzącym w naszego jedynego Boga! Wypalim tego bloga z pełnym miłosierdziem chrześcijańskim – krzyżem, ogniem i mieczem!

  Szalom! Znaczy się – Amen!

  Z poważaniem
  (-)
  Alojzy Fiutek
  młodszy referent
  Ministerstwo Kultury i Nauki im. Miłosiernego Tomás de Torquemady
  III Rzeczpospolita Judeopolska

  P.S. Wkrótce otrzyma Pan kolejne pozwy – za znieważanie uczuć chrześcijańskich i niemiłowanie Żyda jak siebie samego.

  Polubienie

  • Brat Mniejszy
   czyli Alojzy Fiutek.

   W zasadzie chciałem zignorować ten komentarz. Na bełkot nie powinno się odpowiadać.

   Odpowiedź jednak w drodze wyjątku dam:

   Prawda w oczy gryzie…?

   Polubienie

  • hahahaha, ale Facet sie zabawia, nie bralbym tego powaznie, to po prostu podpucha jekiegos malucha, kto sie takowym bazgraniem przejmuje, jeszcze bardziej blaznuje. Wobec tego, ze imc Fiutek osmieszac probuje, jak jego braciszek w rozporku tak on na wszystko co mu pokaza, podlym nasieniem pluje 😉

   Polubienie

 7. @perunchmur;jeśli nie jesteś zwykłym internetowym trolem albo jeszcze czymś gorszym to pokażesz nam ową menorę na Kremlu.
  Tymczasem w oczekiwaniu na tę prezentację (która nie nastąpi z obiektywnych powodów),pragnę się zwrócić do tych którzy nieostrożnie dają posłuch takim jak @perunchmur.Choć działają pod nikami czasami sugerującymi „arcysłowiańskiść”, czasami krzyczącymi „stopsyjonizmowi” lub coś w tym stylu ale łączy ich jedno-kłamstwo! Cyniczna,świadoma,dezinformacja.Dezinformacja przewrotna,bo mająca na celu utrwalenie w świadomości czytelnika (widza) zawoalowanej informacji że żydzi są omnipotentni,nieomal boscy, w związku z czym żadnego ratunku,ucieczki,wyjścia,nie ma.
  Co niby ma znaczyć „perunchmurowa” konstrukcja „promować Słowiaństwo”? złośliwy mógłby powiedzieć że przez @perunchmur przemówiła „siła przyzwyczajenia” albowiem jedyną „wypromowaną” nacją są właśnie żydzi.Wszystkie inne nacje musiały swoją pozycję żmudnie,cierpliwie (czasem niestety brutalnie) wypracować i utrwalać.
  Broń boże żeby ktoś „promował” Słowiaństwo, to sami Słowianie muszą własnym działaniem udowodnić że są na tyle silni,kreatywni,konsekwentni,rozumni,iż nie trzeba im żadnego „promowania” bo o własnych siłach sięgną po należny im status, miejsce w świecie i historii.Takie są odwieczne prawa natury/boskie (niepotrzebne skreślić) Jak powiedział pewien filozof „Nie umiesz rozkazywać tedy naucz się słuchać”
  Co się tyczy Putina to trzeba powiedzieć że zrobił co mógł, a co zrobi dalej i czy wogóle coś zrobi, zależy wyłącznie od „oddolnego” poparcia.Oczywiście nie chodzi o zwykłych wyborców którzy popierają Putina za to tylko że nie jest Jelcynem, ale o osobowości cieszące się społecznym autorytetem,osobowości które swą działalnością i od lat niezłomną opinią w pewnych drażliwych kwestach,udowodniły że nie są koniunkturalnymi pieczeniarzami.Czy takie osoby są? Są.Zawsze były ale działały,że tak powiem,w pojedynkę jako że ktoś tam był monarchistą,ktoś komunistą,ktoś prawosławnym ortodoksem a ktoś ateistą.Teraz działają razem i na dzień dzisiejszy nie znam ani jednego autorytetu ciszącego się mianem patrioty który nie popierałby Putina.
  http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=http://www.zavtra.ru/content/view/ansambl-gosudarstvennikov/&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B1%26hl%3Dpl%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=w-xyUOLECobBtAayw4HgAg&ved=0CDUQ7gEwAg

  Drogi pszek

  Nie mam nic przeciwko polemikom, proszę jedynie o spokojną argumentację. Nie chcę, aby krytykowanie wypowiedzi zamieniło się w ataki od personam.
  Osobiście sam nadal uważam siebie za umiarkowanego stronnika Putina.
  Znam wściekłe ataki na niego idące ze wszystkich stron, także ze strony tzw. „prawdziwych Rosjan”. Na co dzień dostrzegam nagonkę na Putina, za którą stoi globalna sitwa.
  Masz naturalnie rację z tym, że Putin nie na wszystko może sobie pozwolić. Jego wrogowie mają nadal potężne wpływy i on musi się z nimi liczyć.

  Być może mylimy się obaj – czas pokaże.

  Dokąd jednak trwa z różnym nasileniem nagonka na Putina w żydomediach – dotąd ja do tej zbieraniny hasbary i użytecznych idiotów się nie przyłączę.
  Niemniej nie każdy, kto nie lubi Putina musi być z konieczności zły. Perunchmurę znam już jakiś czas i w większości spraw mamy poglądy zbieżne.

  opolczyk
  ps.
  Dawno się nie pokazywałeś…

  Polubienie

  • Kolejny putinolog od siedmiu boleści się znalazł. ‚Biedny, oj biedny Ci ten jewrejski Putinek’ – i uwaga – co jest cechą wspólną wszystkich putinologów? ‚Jewrej chciał dobrze ale ‚Rosjanie’ mu nie pozwolili. Oj biedny Ci on rzeczywiście. Ludzie niestety nadal są głupi i nie rozumieją że w obecnych czasach nie istnieją już politycy (przedewszystkim przy władzy) niezależni od międzynarodówki żydowskiej. Co z tego że gra rolę ‚opozycji’ względem zachodu? Taką dostał rolę w zamian za stołek. I jest tak jak chcą żydzi. Tępa masa ludzka widzi słyszy i myśli to co im pokażą powiedzą i narzucą. Proponowałbym mniej mainstreamowych mendiów a więcej krytycznego myślenia. I przede wszystkim nie polegać na ‚autorytetach’ o których nie wiadomo nic (no chyba że putin to twoja rodzina?)


   slava:

   „Putinologiem od siedmiu boleści” jesteś ty. Powtarzasz brednie pejsatych „prawdziwych Rosjan” bez przedstawienia jednego choćby logicznego argumentu czy dowodu. Mainstream tak samo szczuje na Putina jak ty – tyle że z innej pozycji. W myśl zasady – jak nie kijem Putina to pałką. Na szczęście nie wszyscy dają się na tę żydowską prowokację i propagandę nabrać!
   Masz szlaban. chcesz pisać takie żydowskie polityczne „prawdy objawione” o prezydencie Putinie – rób to na „Stop syjonizmowi”. Tam przyjmą ciebie z otwartymi rękami. Ale nie u mnie!
   opolczyk

   Polubienie

 8. Świątynia Szatana odbudowana to i powolną unifikacje „kosciołów” diabła pod jeden sztandar mozna zacząć powoli przeprowadzac odzierając wiernych z głupawego kruchtowego uśmieszku religijnej wyższości nad poganami. I katole zaczna bic bałwanki swemu mzimu.

  Polubienie

 9. GORĄCY TEMAT – W pijarskim widzie
  null
  Trwa prywatyzacja, a dokładnie – katolicyzacja polskiego szkolnictwa. To proces powolny, przeprowadzany bez rozgłosu, ale skutecznie.
  Władze Bolesławca postanowiły wygospodarować z zasobów miasta atrakcyjną nieruchomość oraz zaoszczędzić na niezmiennie niedochodowej edukacji. W tym celu zdecydowano o połączeniu szkoły podstawowej nr 2 z lokalnym gimnazjum, co dało twór o nazwie Miejski Zespół Szkół nr 3. Piszemy „twór”, bo nowo powstała placówka nie ma dzieciakom do zaoferowania warunków godnych XXI wieku. Wytykają to zresztą sami rodzice: dzieci ze wszystkich klas 1–3 oraz czterech zerówek gnieżdżą się w ciasnym budynku. Starsi uczniowie podstawówki (klasy 4–6) mają lekcje w budynku gimnazjum, a na WF chodzą do niewielkiej sali gimnastycznej położonej… poza szkołą.
  W mieście zawrzało, kiedy na jaw wyszło, że prezydent Piotr Roman chce zrobić dobrze zakonowi pijarów i sprowadzić ich do miasta („FiM” 40/2012). Tu dostaną ojczulkowie nie tylko zgodę na prowadzenie publicznej katolickiej podstawówki i gimnazjum, co dziwi zorientowanych, bo na lokalnym rynku (jak zresztą w większości miejsc w Polsce) kolejnej oświatowej placówki zwyczajnie nie potrzeba. Dostaną również lokum. W darmowe użytkowanie na minimum 30 lat zostanie im przekazany – uwaga! – większy budynek, który kiedyś należał do SP2, wraz z boiskiem i salą gimnastyczną.

  POLSKA PARAFIALNA – Nauka katowiary
  null
  Finansowane z budżetu samorządów szkoły publiczne zakładają wychowywanie nie tyle obywateli, co poddanych Kościoła katolickiego poprzez organizowanie modlitw, mszy i pielgrzymek oraz korelację patriotyzmu z religią.
  Szkoła oddaje cześć krzyżowi, wychowanie oparte jest na systemie wartości katolickich i nauczaniu Jana Pawła II, a lekcje rozpoczynają się modlitwą: „Przyjdź, Duchu Święty, oświeć serca i umysły nasze, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”, i kończą: „Dzięki ci, Boże, za światłość tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twą wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”. Tak stanowi program wychowawczy wielu szkół, m.in. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. I nie jest to prywatna katolicka placówka oświatowa, tylko publiczna szkoła, będąca jednostką budżetową Miasta Krasnobród. Postać JPII – czytamy dalej w dokumentach krasnobrodzkiego ZSO – jest „punktem odniesienia w poszukiwaniu przez ucznia i nauczyciela prawdy o sobie samym jako człowieku, a także szukaniu sensu swego istnienia”, a za obowiązującą w szkole dewizę etyczno-obywatelską przyjmuje się hasło: „Bóg, honor, ojczyzna”. Ponadto w zakresie zachowania uczniów ocenie podlega frekwencja i ich zaangażowanie podczas pielgrzymki do Częstochowy, udział w mszach i uroczystościach z okazji Dnia Papieskiego, święta i rocznicy śmierci patrona, a nawet przeglądu pieśni pielgrzymkowej i papieskiej.

  POD PARAGRAFEM – Międzynarodówka kamieniczników
  null
  Czego chcą byli właściciele wraz ze swymi politycznymi sojusznikami? Wyrwać z budżetu, czyli z naszych portfeli, minimum 300 mld zł, twierdząc przy tym, że Polska nie przeprowadziła reprywatyzacji. To kłamstwo.
  Odszkodowaniami zajęły się władze jeszcze za PRL-u, zawierając umowy odszkodowawcze z krajami Zachodu i wysyłając polskich żołnierzy na Wzgórza Golan. Ale to nie wszystko… Radykalna międzynarodówka – począwszy od biskupów katolickich, poprzez wpływowych rabinów, liderów Światowego Kongresu Żydów, Światową Organizację Żydowską ds. Restytucji Mienia, izraelskich polityków, po Stuarta Eisenstata, specjalnego doradcę sekretarza stanu USA ds. problemów Holokaustu – twierdzi, że Polska jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej nie przeprowadziła reprywatyzacji. Radykałowie domagają się zwrotu majątków i zakładów przemysłowych znacjonalizowanych w latach 1944–1963. Eksperci szacują ich roszczenia na 300 mld zł. Sęk w tym, że Polska już przeprowadziła operację zwrotu drobnej własności. Pierwsze kroki na rzecz wyjaśnienia tej kwestii podjęto jeszcze za PRL-u, a kolejne rządy już wypłaciły milionowe odszkodowania byłym właścicielom.

  Za: Tygodnik „Fakty i Mity”

  Polubienie

 10. @pszek nie jestem ani trolem ani czymś gorszym ale Twoje „złote myśli”,nie wnosza nic merytorycznego w odpowiedzi na moje zarzuty,w przeciwieństwie do Ciebie nie będę Cie obrażać. Nie napisałem w przeciwieństwie do Ciebie nic takiego że żydzi są boścy nad ludzcy czy też ,że nie ma ratunku,coś sobie uroisłeś w głowie.Natomiast to że mają wpływy i mieli wpływy na losy świata przeczytasz na tym blogu w niejednym artykule-czy to świadczy ze opolczyk ma żydów za rase boską?NIE-ABSOLUTNIE-NIE!!!ale znaczy to że koczownicy judejscy rozdają karty na swiecie.i powtarzam ani ja ani jak sadze opolczyk piszac o potężnym wpływie żydów na losy świata nie ma zamiaru dezinformowac społeczeństwa.chyba że bierzesz odpowiedzialność za ogół…może czujesz że jesteś mesjaszem?
  Co do menory czy też świecznika 7dmio lub 9 ramiennego fotografia w poniższym linku przedstawia świecznik w Moskwie,nie chce mi się analizowac jak daleko od Kremlu i wchodzic z Toba w mizerne polemiki czy to Pupin czy też włodarze Moskwy nakazali na postawienie tego świecznika.

  Nie będę tu też toczyć bezsensownej polemiki na temat czy Pupin musiał wystąpić w jarmułce podczas wizyty w Yad Vashem czy też nie musiał podobnie ,kiedy odmówił nałożenia jarmułki, co wywołało wściekłość żydostwa i do jego wizyty pod „ścianą płaczu” w żydowskiej części Jerozolimy nie doszło.
  Włączenie zielonego światła dla żydów po 2000roku na osiedlanie się żydów w Rosji tez jest faktem.Mówienie że Pupin zrobił co mógł jest dużą przesadą, przypominasz mi skatoliczone przypadki ,które nawet kiedy maja naoczne dowody na to że klecha jest złodziejem lub zboczeńcem-odpowiadaja broniąc klechy że robił co mógł żeby nie molestować tego dziecka,albo że dziecko to podrzuciła mafia a spragniony księżulo padł ofiarą mocy diabelskich,podobnie ma się Twoja obrona Putina,w zasadzie nic nie robi aby walczyć z judejstwem,a Ty kreujesz go na wielkiego antysemite.Tymczasem on jest poprawnym politycznie szorstkim politykiem kreującym się na wodza narodu,jakim wodzem będzie to się okaże,nie jestem ani rusofobem ani rusofilem,Rosjanie to nasi bracia ,którzy wycierpieli się co nie miara i zasługują na dobrego męża stanu i ojca narodu.
  Próbowałeś napisać rozprawkę na temat promowania słowiaństwa według-perunchmury.
  A owszem PROMOWANIE SŁOWIAŃSTWA MA SENS!!!
  Sens w takim sensie jak pisanie o słowiańszczyźnie na takim blogu,sens promowania słowiaństwa to także takie jak ten blogi, czy też ten Pana Białczyńskiego.sens promowania słowiaństwa to rozmowy z ludźmi o historii słowiańskiej europy” Gdy zaś cofniemy się wstecz o tysiąc lat i spojrzymy na ówczesne dokonania cywilizacyjne Słowian Zachodnich, przodków naszych, to widok ich pięknego, według własnych wzorców tworzonego życia może nas napawać tylko dumą. Argument o jakiejś specjalnej, niższej rasie słowiańskiej czy polskiej zdradza bądź nieznajomość, bądź świadome fałszowanie historii pierwszych wieków naszej przeszłości.
  Młoda, żywotna masa biologiczna słowiańska, obrabowana ze swej własnej nadbudowy duchowej, pozbawiona przez wieki swego własnego wyrazu duchowego, nie może być odpowiedzialna za twór, zwany dzisiaj charakterem narodowym polskim.
  Warunki geograficzne. – Warunki te mieliśmy jeśli nie lepsze, to w żadnym razie nie gorsze, niż słabsi od nas początkowo sąsiedzi. Polska nie należy ani na równiku, ani pod biegunem, a tylko w takim wypadku można by mówić poważnie o wpływie klimatu na charakter ludzki.
  ”,promowanie słowiańskiego ducha to także moja walka o wielkie i piękne dęby-Ty pewnie o tym nawet nie słyszałeś bo kozak jestes przed monitorkiem.
  Mówienie o tym że powinniśmy być mądrzy,inteligentni silni ,kretywni jest oczywiste ale to samo mogą mówić i robić katolicy. Jesteśmy w domu chodzi o to że chrześcijaństwo jest u nas zakorzenione i bez promocji w sensie mówienia o słowiaństwie bycie silnym ,kreatywnym nic nie zmienia,taki człowiek pozostaje duchowym okaleczonym ze słowiańskiej siły katolem. fakty takie jak „to że Słowianie posiadali zdrowy, tchnący wiarą we własne siły człowieka system religijny z jego piękną mitologią, który to system religijny, bazujący się na twórczych, nieskaleczonych żadnym urazem psychicznym instynktach duszy ludzkiej, stanowił mocną podstawę tworzącej się kultury.”podobnie rzecz ma się ze światowidem,”
  Światowid, Bóg wszystkich bogów i bożyców, pan świata ludzi, czczony wszędzie gdzie brzmiała piękna mowa słowiańska, był uosobieniem mocy i twórstwa, władcą ognia i wojny, dawcą wszelkiego żywota.
  ”,.Trzeba promować-używam tego słowa bo wiem że Ciebie drażni,słowiaństwo wszedzie gdzie to jest możliwe inaczej ludzie się o tym nie dowiedza bo niby skąd?,powinniśmy mówić o tym że „Religia naszych przodków była pogodna, słoneczna, budząca optymizm i radość życia, była tworem ludzi zdrowych na ciele i umyśle.
  Wyrosła na podłożu tej religii etyka i moralność Słowian, ich życie obyczajowe budzi w nas uczucie czci i dumy. Gdy w roku 1124 biskup niemiecki Otto wybrał się do Pomorzan ze światłem objawionych prawd, dostał taką odprawę: „Między chrześcijanami – rzekli przedniejsi obywatele Szczecina – spotykają się złodzieje i piraci. Jednych ludzi pozbawia się stopy, innych oczu; pełno w nich zbrodni i kar wszelkiego rodzaju; chrześcijanin nienawidzi chrześcijanina: zdala od nas z taką religią.””,natomiast Ty nie wypowiadaj się za ogół bo sam używasz pseudo-socjotechnicznych sztuczek,sam nie wiem o tym że Dla czasów współczesnych z punktu widzenia socjotechniki najbardziej znamienny jest rozwój „aparatu powielania wzorców”. Rozbudowany został system środków, pozwalający na dotarcie do najgłębszych pokładów emocjonalnych jednostki i skuteczne ich organizowanie zarówno w psychice indywidualnej jak i zbiorowej. Inertność pojedyńczej psychiki, jak i bezwładność milionów jest pokonywana ze zdumiewającą łatwością. Jeśli psychikę jednostkową porównamy ze szczelnie zakorkowaną butelką wina, któreby odpowiadało emocjom utajonym, to współczesny aparat powielania wzorców odpowiada automatycznemu korkociągowi z łatwością wyciągającemu korek i powodującemu wytrysk pieniącego napoju.Socjotechnika i promowanie o które mnie tak szkalujesz mają wiele wspólnego, Na pierwszym miejscu postawićby należało promowanie wychowania publicznego. W tej dziedzinie osiągnięcia są olbrzymie. Miliony dzieci zaraz po opuszczeniu kołyski trafiają w system, który formuje ich osobowość od samych początków. Powszechność nauczania, jego zasięg i złożoność środków pedagogii, urabiają każdy obszar żywiołu emocjonalnego. Wychowanie publiczne jest dziś niesłychanie potężną dźwignią wydobywania z jednostki jej utajonych możliwości. Służyć ono może każdej wartości, każdej idei gdy ta staje się ośrodkiem dyspozycji politycznej,
  Panowanie nad systemem środków wychowawczych jest źródłem potęgi i utrzymania się przy życiu określonych ideałów światopoglądowych.
  Według kolejnej doniosłości idzie aparat opinii publicznej. Powszechnie jest znana potęga działania prasy. Znaczenie jej polega na tym, iż poglądy, wyobrażenia i sądy zjawiające się w łonie społeczeństwa mają tendencję za jej pośrednictwem do żywiołowego rozprzestrzeniania się i wypełniania sobą wszystkich umysłów. Prasa więc jest narzędziem wykonawczym tych tendencji.
  W tym samym kierunku co prasa i działają takie instrumenty, jak radio, telewizja,Internet. Wszystkie środki nowoczesnej komunikacji nie są walne same przez się, lecz przez to, iż mogą być narzędziem pewnych prądów emocjonalno-wolowych.
  „”Czujemy się osamotnieni – pisze jeden z najprzenikliwszych socjologów polskich – wyrzuceni jakby poza brzegi aktualnego prądu życia społecznego, nie tylko wtedy, kiedy nasze bezpośrednie i nawet pośrednie otoczenie społeczne podziela kolektywnie inne doświadczenia i inne treści niż te, które my w danej chwili przeżywamy, ale i wtedy, kiedy to otoczenie reaguje na te same zdarzenia, te same treści w sposób odmienny od nas”..”należy uświadomić sobie że z największym natężeniem występuje pragnienie współdoświadczania z wielością ludzi tych samych przeżyć.Dlatego właśnie należy promowac i budzić słowiańskiego ducha,jak i poruszyć słowiańską mase-która co prawda budzi się z okaleczonego uśpienia,ale dzięki przeciwnikom ,którzy świetnie używaja socjotechniki nie jest to zadanie łatwie,tak łatwe jak Tobie się wydaje…

  Polubienie

  • Perunchmura:

   Brawo, Wojtek!
   Pokazałeś klasę.
   Mogłeś odwalić pszekowi, że sam jest trolem albo czymś gorszym. A Ty zachowałeś zimną krew.
   Pomijam sprawę Putina. Nikt z nas nie wie do końca, jak z nim jest.
   Natomiast na pochwałę zasługuje to, że nie dałeś się sprowokować do pyskówki.
   Pszek pewnie rzadko tutaj zagląda, nie zna Ciebie i po prostu niepoważnie sam zatrolował.

   Polubienie

 11. PUTIN TO NIE RASPUTIN

  Tę grę słów wykorzystałem w moim tekście na „Błotnym abecadle”, ale wiele innych znaczeń pominąłem, bo takie są androny literackich sztuk.
  Skoro jednak bardziej niż ja zorientowany Nikita Michałkow Putina wspiera, to czyż mogę się Nikicie przeciwstawić?

  Każdy Artysta i Intelektualista popełnia już u zarania błąd — gdy chce w marnej rzeczywistości odnaleźć swoje projekcje.

  Jednakże skazani jesteśmy na dokonywanie wyborów!

  Na moje usprawiedliwienie mogę zapodać, że także inni Wybawcy Ojczyzny powinni to robić na własny rachunek!

  Polubienie

 12. „Religia naszych przodków była pogodna, słoneczna, budząca optymizm i radość życia, była tworem ludzi zdrowych na ciele i umyśle.
  Wyrosła na podłożu tej religii etyka i moralność Słowian, ich życie obyczajowe budzi w nas uczucie czci i dumy. Gdy w roku 1124 biskup niemiecki Otto wybrał się do Pomorzan ze światłem objawionych prawd, dostał taką odprawę: “Między chrześcijanami – rzekli przedniejsi obywatele Szczecina – spotykają się złodzieje i piraci. Jednych ludzi pozbawia się stopy, innych oczu; pełno w nich zbrodni i kar wszelkiego rodzaju; chrześcijanin nienawidzi chrześcijanina: zdala od nas z taką religią.”

  Jedyne co trzeba zrobić by zniewolić człowieka to sprawić by zaczął się bać.
  Najłatwiej jest ludzi bronić przed czymś co nie istnieje dlatego najlepiej jest ich straszyć Szatanem i ogniem piekielnym 🙂

  Tak dłuo jak ludzie będą wierzyć w myśli które się u nich wywołuje
  tak długo będą stwarzać swoją własną rzeczywistość ponieważ wszystko na czym koncentruje się nasz umysł,jest do nas przyciągane.

  “ludzkość MUSI NAJPIERW UZNAĆ ISTNIENIE SZATANA”
  Godzina Szatana o. Livio Fanzaga, Diego Manetti.

  Czy jakiś neojudaista katolik lub judeochrześcijanin
  wątpi w istnienie Szatana?
  Jak nazywa się osoba która w Szatana wierzy?
  Jedyni sataniści to ci którzy uznają jego istnienie.

  Polubienie

 13. To co mam ci do powiedzenia @perunchmur nie będzie krzepiące, ale że to nic osobistego postaram się to zrobić możliwie najdelikatniej.
  Powiadasz @perunchmur „PROMOWANIE SŁOWIAŃSTWA MA SENS!!!” ? A ja powiadam:miało 150 lat temu,czyli spóźniłeś się o jakieś 2 ,3 pokolenia.
  Idea panslawizmu zrodziłą się równolegle (nie konkurencyjne) do germańskiej idei volkizmu http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkisch_movement. Schyłek XVIII i początek XIX kiedy to runeły główne filary Europy (rewolucja francuska) i nadwyrężyły się stare wartości (chrześcijaństwa) uświadomił mądrym ludziom że jedynym sposobem na uniknięcie ostatecznej cywilizacyjnej zagłady,będzie skonstruowanie i skupienie ludzi wokół takiej ideologi która wychodzi ponad dotychczasowe struktury:państwo,kościół.Osią tej ideologii był etnos,mówiąc obrazowo -więzi krwi.
  Idea volkizmu przechodząc nie bez przeszkód przez różne etapy (w tym niestety i krwawe ),pokonując liczne bariery,ewoluując,przechodząc metamorfozy,zakorzeniła się,przyjęła,czyli odniosła sukces.
  Panslawizm zakończył się totalną klęską i nie jest tajemnicą że winę za to ponoszą Polacy.Poczytaj klasyków panslawizmu i dowiesz się szczegółow.Analizy zdarzeń historycznych dowodnie pokazały że Polacy byli (są i prawdopodobnie będą) wrogami świata słowańskiego.Ja wiem że nie tyczy to całej populacji ale większości która jak ci wiadomo ma rację ( a jeśli nie rację to z pewnością siłę)
  „Fiodor Dostojewski:Czyż Polacy uważali że wyrazem cywilizacji jest oddanie żydom w dzierżawę cerkwi Małorusi?”
  Lew Gumilow o polskiej polityce wobec Mołorusinów :180 tysięcy ludzi zmuszonych było znów pracować na „panów’ (szlachtę),znów płacić żydom za dzierżawę cerkwi,szynków ,za pożytki myśliwskie,za samo prawo do życia”
  Polacy zawsze siali zamęt,chaos i spustoszenia w świecie słowiańskim.Destrukcyjną rolą kościoła chrześcijańskiego nie można wszystkiego wyjaśnić i usprawiedliwić,choć byłoby to wygodne.
  Gdzie byli polscy ochotnicy kiedy słowiańska Rosja walczyła z Turcja między innymi o wyzwolenie Bułgarów i Serbów? Oczywiście po stronie Turcji,po uprzednim przyjęciu islamu.
  „antysłowiańską” postawę Polaków docenił sam Karol Marks;zachwycając się tym że Polacy wznieśli się ponad etniczne więzi i wystapili przeciw samodzierżawiu.
  A dziś podziały są jeszcze głębsze bo do głosu dochodzi historyczna prawda.To co z różnych względów było dyskretnie przemilczane teraz wychodzi na powierzchnię i wierz mi @perunchmur nie wygląda to dobrze.Polak silny to bezwzględny agresor http://samoderjavie.ru/node/697 słaby to podstępny intrygant i zdrajca.
  Nie wiem jak sobie z tym poradzisz @perunchmur skoro twoi polscy słowiańscy pradziadowie nie zdobyli się nawet na to aby przetłumaczyć odpowiedzi „Oszczercom Rosji”Aleksandra Puszkina na mickiewiczowskie „Do przyjaciół Moskali”

  A słowiańskie dęby faktycznie są piekne i trzeba je sławić.I tyle.Tylko tyle.

  Polubienie

  • pszek:

   To co piszesz, to są bzdury. Mylisz Polaków z polako-katolikami. Oprócz nich są jeszcze Polacy – Słowianie.
   Promowanie Słowiańszczyzny ma jak najbardziej sens. Jest to metoda na to, aby Polacy odzyskali słowiańską tożsamość i nie byli nadal odmóżdżonymi żydłakami.
   Promowanie Słowiańszczyzny to powrót do starego porządku świata. Tego przedżydowskiego.
   Pisałem o tym wielokrotnie i nie będę się powtarzał.
   Powtórzę jedynie to – mylisz Polaków z polskojęzycznymi żydo-katolikami.
   A to jest niedopuszczalne.

   Polubienie

 14. A ja ci powiem @opolczyk jak „czekista czekiście” albo lepiej jak baron von Ungern Wrangelowi;że ja bardzo się cieszę z inicjatywy ustawodawczej Dumy która ciebie tak oburzyła.
  Ty @opolczyk jako fascynat słowiańskości i osoba prowadząca blog o tematyce etnograficzno-religijnej,nie masz obowiązku zawracania sobie głowy prozą życia codziennego.Inni niestety muszą to robić.
  W Rosji trwa bój o nacjonalizacje rubla czyli o wyrwanie Banku Centralnego z lepkich łap międzynarodowych koczowników. http://nstarikov.ru/en/blog/487
  Nie wiem czy to prawda ale specjaliści powiadają że póki PAŃSTWO samodzielnie nie decyduje o swoich finansach bo „jego” Bank tkwi w sieci wszechświatowych zależności,nie ma mowy o pełnej suwerenności.
  Niechże zostanie tajemnicą (choć to tajemnica poliszynela) kto jest „ojcem idei” „wyzwolenia rubla”,dość że proces trwa
  i przybiera na sile.
  Do Dumy wniesiono już pierwsze projekty ustaw które przygotują grunt dla upragnionego ostatecznego celu-odzyskania Banku Rosji dla Rosji. http://efedorov.ru/
  Doświadczenie uczy że ilekroć gra idzie o taką stawkę ożywia się tzw międzynarodowa społeczność.Rosja jest państwem którego nie można zaatakować od zewnątrz ale historia pokazała i to nie raz,że do tego celu można użyć V kolumny która sprawnie wykorzysta wewnętrzne problemy.Na przykład spory religijne,waśnie etniczne,itd.
  Teraz nie pora na angażowanie sił do tego rodzaju sporów,to jasne dla każdego rozsądnego człowieka.Teraz te spory (o ile faktycznie istnieją) muszą zejść na plan dalszy bo jest sprawa ważniejsza -uwolnienie Banku i uzyskanie pełnej niepodległości.
  Nie wątpię że są siły które ucieszyłyby by się widząc jak kraj pogrąża się w religijnych i etnicznych sporach a może nawet walkach.Ale mam nadzieję że niedoczekanie ich,że ustawa karząca,jak powiadasz,”drakońsko”,za obrażanie religijnych uczuć i bluźnierstwa,skutecznie zniechęci prowokatorów.Bo chyba nie masz @opolczyk wątpliwości kto dotychczas wykorzystywał brak prawnych uregulowań kwestii obrażania uczuć religijnych.
  A może uważasz że tak jak w przypadku „artystycznych poczynań” żyda Gelmana http://en.wikipedia.org/wiki/Marat_Gelman ludzie (niekoniecznie wierzący) powinni „brać sprawy w swoje ręce”.Bo ja uważam że nie wolno dopuszczać do samowoli.Żadnej.Ani tej „obywatelskiej” blokującej wystawe Marata Gelmana ale również tej rzekomo artystycznej a de facto prowokatorskiej, działalności Gelmana.
  (w 3 minucie widać jak facet w czerwonej koszuli napluł Gelmanowi w gębę)

  Polubienie

  • pszek:

   Zmieniasz temat! W komentarzu do ciebie pisałem o Polakach, polako-katolikach i o promowaniu Słowiańszczyzny. A nie o bankach czy o ustawie Dumy.
   Dodam jeszcze, że promowanie Słowiańszczyzny nie ma nic wspólnego z panslawizmem. To jest po prostu powrót do naszych duchowych korzeni i uwolnienie Ducha Słowiańskiego z kajdan dogmatolubstwa rodem znad Jordanu.

   O moim stosunku do Putina pisałem już wcześniej.
   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/03/04/panie-prezydencie-putin-gratuluje/
   http://marucha.wordpress.com/2011/07/17/przestancie-pluc-na-putina/
   http://marucha.wordpress.com/2010/11/15/rzecz-o-zimnym-czekiscie-putinie/
   http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/01/06/jak-to-jest-z-tym-putinem/
   Poparłem go parokrotnie publicznie, co spowodowało ataki na mnie. Mam je jednak w nosie.

   Odzyskanie kontroli Rosji nad bankami popieram w całej rozciągłości!

   Także ustawę uniemożliwiającą finansowanie przez zagranicę jewriejskiej opozycji antyputinowskiej popieram w całej rozciągłości!

   Natomiast podtrzymuję w całej rozciągłości moją krytykę odnośnie ustawy o ochronie głównie żydowskich religii. I tylko o tym jednym elemencie z całego pakietu ustaw Dumy pisałem.
   Mam pełną świadomość, że cerkiew podstępnie i z premedytacją wykorzystała nadarzającą się okazję. Protest przeciwko Putinowi, który głupie gęsi manipulowane agenturalnie urządziły w cerkwi wykorzystała hierarchia do wniesienia projektu tej nieszczęsnej ustawy. Wiedząc o tym, że Putin nie może sobie pozwolić na wojnę z cerkwią, mając na karku żydo-opozycję, banksterów i żydo-Zachód.
   Niemniej ustawa ta jest skandaliczna, akceptuje rasizm religijny (jedne religie są chronione prawnie, inne nie). Najgorsze jest to, że pradawna słowiańska Przyrodzona Wiara Przyrody została wykluczona z tej ochrony. Tak więc jahwiści będą mogli pluć na rodzimowierców, a ci – jak coś o jahwizmie „nie tak” powiedzą – pójdą pod sąd!

   Mam w związku z powyższym nadzieję, że ta fatalna ustawa o ochronie jahwizmu w Rosji zostanie mocno złagodzona i przerobiona.

   Polubienie

 15. „Film Jurija Kułakowa reklamowano hasłem: ‚To twoja historia!’, jego produkcję dotowano z państwowego budżetu, promowano go w państwowych mediach, premierę urządzono na Kremlu, a widzów błogosławił prawosławny patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksij II. Reżyser zapowiedział już nakręcenie do 2008 r. dalszego ciągu historii księcia Rusi Kijowskiej. – To największe przedsięwzięcie kina rysunkowego w Rosji – podkreśla Kułakow.
  Chrzciciel Rusi książę Włodzimierz Wielki (ur. 956 r.), którego Cerkiew ogłosiła świętym, w spuściźnie po ojcu otrzymał Nowogród Wielki. Bracia Jaropełk i Oleg zmusili go do ucieczki, on jednak odbił Nowogród przy pomocy wikingów, a po zajęciu Kijowa kazał zamordować Jaropełka. Średniowieczni kronikarze opisują Włodzimierza jako człowieka okrutnego i rozpustnego (miał kilkanaście żon i kilkaset konkubin), który uległ przemianie dopiero po przyjęciu chrztu w obrządku wschodnim i ślubie z Anną – córką cesarza bizantyńskiego Bazylego II.
  W filmie Jurija Kułakowa Włodzimierz, który – jak głosi podtytuł – ‚uczynił Ruś wielką’ – jest dobrym, życzliwym i otwartym młodzieńcem. Jeśli czyni źle, to pod wpływem złych doradców, przede wszystkim pogańskiego kapłana prasłowiańskiego boga Peruna. To on za pomocą intryg i czarów skłócił Włodzimierza z bratem księciem kijowskim Świętopełkiem. W filmie Świętopełk ginie – inaczej niż w przekazach historycznych – wbrew woli Włodzimierza, z ręki jego pochopnego woja.
  Przez film przewija się motyw chrześcijański – Biblii małego Aliokszy, która ratuje chłopcu życie. Mały bohater ratuje z kolei Włodzimierza Wielkiego od śmierci z rąk pogańskich Pieczyngów.
  Słowa Ewangelii czytanej przez Aliokszę towarzyszą duchowemu dojrzewaniu księcia Włodzimierza, który czuje się winny śmierci Świętopełka. W drugiej części filmu doprowadzą go zapewne do decyzji o przyjęciu chrztu.”

  Za: http://www.filmweb.pl/news/Animowany+%22Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99+W%C5%82odzimierz%22+przebojem+w+Rosji-29061

  „Kniaź Włodzimierz doszedłszy do władzy dzięki pomocy drużyny Wikingów oraz pogańskich elit w 980, postanowił się zrewanżować. W miejscu starej świątyni, gdzie stał posąg Peruna, postawił nową, z całym panteonem bóstw: Perun, Dażboh, Chors, Stryboh, Simargł i Mokosz (bóstwami Polan, Drewlan, Siewierzan, Dregowiczów, Krywiczów i Słowienów).
  Po pewnym czasie stwierdził jednak, że bez wprowadzenia nowej wiary państwowej w miejsce plemiennych bóstw nie uda mu się zjednoczyć kraju. Poza tym Ruś Kijowska egzystowała wtedy praktycznie w otoczeniu państw chrześcijańskich.
  Według kronikarzy z natury okrutny, wojowniczy i rozpustny (miał kilkanaście żon i podobno 800 konkubin), zmienił się całkowicie po przyjęciu chrztu w Chersonezie na Krymie i ślubie z Anną, siostrą cesarza Bizancjum Bazylego II w 988. Po powrocie do Kijowa zniszczył pogańskie chramy, wrzucił własnoręcznie posąg Peruna do Dniepru i po przybyciu duchownych z Bizancjum kazał przeprowadzić masowy chrzest ludności w Dnieprze. Zwycięzca Waregów i zjednoczyciel państwa stał się teraz pokojowym i miłosiernym władcą, choć ustanowił surowe kary za pozostawanie w błędach bałwochwalstwa. W Kijowie wzniósł sławną Cerkiew Dziesięcinną Zaśnięcia Matki Bożej i kościół Przemienienia Pańskiego oraz założył pierwszą na Rusi szkołę.”
  Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Rusi#Chrzest_Rusi

  Polubienie

  • Rosja politycznie stawia się globalnej sitwie okoniem. Ale duchowo wzmacnia własną żydłackość. Duma jest zbytnio pod wpływem cerkwi i realizuje to, o co walczą katolicy u nas – chcą ich żydzizm podnieść do rangi najczystszej formy patriotyzmu.

   Z innej beczki: osoba walcząca z tzw. „wymiarem sprawiedliwości” wylądowała w psychiatryku…
   .

   Polubienie

 16. Witam,

  Zbigniew Kękuś to osoba godna natychmiastowego otoczenia PRZYJAŹNIĄ. Czy ktoś ma do niego adres mailowy czy telefon? Może potrzebuje schronienia, a ja udzielę go z przyjemnością i braterstwem na Ścianie Wschodniej.

  Polubienie

 17. Pingback: Żont Polin w tajnym programie CIA więzienia i tortur « Grypa666's Blog

 18. Pingback: III марш Косово је Србија « Grypa666's Blog

 19. Pingback: ALTERNEWS - Rosja (i Ukraina) – niechciane i zwalczane pogaństwo

 20. Rosję ratuje jedynie wielki obszar. Fizycznie nie wszędzie jeszcze dotarł jahwizm i dlatego jest nadzieja, że ludzie tam nie popuszczą zachłannej cerkwi. Nie zapomnijmy o najważniejszym to w Rosji powstał komunizm ruch wyzwolenia narodowego a że był w dużym stopniu podchwycony przez żyda to już inna bajka ..

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.