Stary porządek świata…cd.

.

Wielokrotnie wspominałem o starym porządku świata… Jest on jedynym realnym ratunkiem przed globalizacją i nadciągającym „nowoczesnym” niewolnictwem.

„Rząd światowy powstanie bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie. Otwartą pozostaje jedynie kwestia, czy Rząd Światowy stworzony zostanie na drodze przemocy czy powszechnego przyzwolenia.”

James Paul Warburg – bankster, globalista.

„Jesteśmy na krawędzi globalnej transformacji. Wszystko, czego teraz potrzebujemy to odpowiednio wielki kryzys, a wtedy narody zaakceptują nowy porządek świata.”

David Rockefeller – bankster, globalista, gigant naftowy, „filantrop”, mózg CFR, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberga.

Nad społeczeństwem dominować będzie elita, (…) która dla osiągnięcia swoich politycznych celów nie będzie wzbraniać się przed stosowaniem najnowocześniejszych technik kształtowania publicznych zachowań i utrzymywania społeczeństwa pod ścisłą kontrolą i inwigilacją.”

Zbigniew Brzeziński – globalista, protegowany i pupil banksterów  (cytat pochodzi z jego książki „Between Two Ages” z 1970 r.).

W przeszłości Zbig był promotorem Osamy Bin Ladena.

Przeciwstawieństwem globalizmu i nadciągającego niewolnictwa jest właśnie stary porządek świata. Czyli powrót do struktury społecznej z czasów przedchrześcijańskich. Przy czym jedną z najlepszych struktur społecznych w Europie mieli Słowianie. Przedchrześcijański Rzym np. wytworzył społeczeństwo hierarchiczne i masowe niewolnictwo. Cechowały go ciągłe podboje i siłowe podporządkowywanie sobie dziesiątków ludów spowodowane nienasyconym zapędem imperialnym.
Także Grecja, i jej „okno wystawowe” – ateńska demokracja – nie była ideałem. Niewolnictwo było tam masowe, a określenie „barbarzyńca” dla każdego nie-Greka wyszło właśnie z Grecji. Nawet uważany za wielkiego i mądrego filozofa Arystoteles nie oparł się temu w sumie rasizmowi: „Słuszną rzeczą jest, by Hellenowie nad barbarzyńcami panowali, jako że barbarzyńca, a niewolnik to z natury jedno i to samo”.

U Słowian w czasach, gdy żyli oni bez zagrożenia z zewnątrz, podstawą struktury społecznej była wspólnota rodowa. Plemiona były związkiem takich wspólnot. Przy czym wspólnoty rodowe były autonomiczne i same decydowały w własnym życiu codziennym. Słowianom obce była wojny zaborcze. Cenili pokój i własną autonomię. Ale z tego właśnie powodu nie narzucali swojej woli innym. Dopiero gdy nad słowiańskim światem zawisł topór nowej wiary, ten naturalny porządek rzeczy został zakłócony i po kilku wiekach walki o przetrwanie został on przez chrześcijaństwo (katolicyzm i prawosławie) unicestwiony.

Miejsce wolności, autonomii i demokracji zajęły przymus, bat, dziesięciny, pańszczyzna.

We współczesnej Europie narasta oddolny ruch pogański. Coraz więcej ludzi odchodzi od przywleczonego do Europy znad Jordanu jahwizmu. Równolegle z nim narasta ruch antyglobalistyczny. Najczęściej oba prądy idą każdy własną ścieżką.
Wiele organizacji i inicjtyw rodzimowierczych charakteryzuje się ich skupieniem głównie na kultywowaniu prastarych rytuałów, obrzędów i pogańskich świąt. Do polityki z założenia się nie mieszają. W ten jednak sposób żyją oni w schizofrenicznym świecie. W pracy zawodowej najczęściej zanurzeni są w kapitaliźmie. Często zmuszeni są do poddawaniu się jego regułom.  W czasie wolnym natomiast „przeskakują” w całkiem inny świat – w świat przeszłości. Po czym znów wracają do współczesnego kapitalizmu.

Przeciwnicy globalizmu natomiast walczą z tym największym obecnie zagrożeniem, jednak albo nie oferują niczego w zamian, bądź oferują modele, które do globalizmu doprowadziły. Nie wystarczy walczyć z globalizmem, ale należy mieć spójną koncepcję świata wolnego od globalizmu, z którym się walczy.
Nadmienię, że wśród przeciwników banksterskiego globalizmu są u nas globaliści chrześcijańscy (ściślej mówiąc katoliccy), którzy obecny globalizm chcą zastąpić ich własnym – globalizmem chrześcijańskim – zapewne pod wodzą herszta z Watykanu.

Ciekawą inicjatywą natomiast  jest istniejąca w Europie Zachodniej tzw. „Nowa Prawica„.
Jej liderem jest Alain de Benoist.

Jego program to udane połączenie zarówno postulatu odrzucenia wszelkich odprysków jahwizmu i powrotu do pogaństwa, jak i odrzucenie kapitalizmu i stojącego za nim globalizmu.
Ostro Nowa Prawica skrytykowana została na Frondzie.

Nie ma się jednak czemu dziwić. Jahwiści watykańczycy nie lubią, kiedy się im przypomina ludobójczą przeszłość ich odprysku.

W programie Nowej Prawicy na uwagę zasługuje pomysł „Europy 100 flag”. Jedynie wbrew pomysłowi Alaina de Benoist uważam, że zamiast np. księstw powinne zostać odtworzone demokratyczne wspólnoty na wzór tych słowiańskich.

Dziwi mnie także jego niezrozumiały antyegalitaryzm. Odrzucony został on przez założyciela NP jako rzekoma tradycja katolicka. Nawet rzekomo egalistyczną katolicką koncepcję „zaświatów” wykorzystał Alaina de Benoist do odrzucenia egalitaryzmu. Nic bardziej błędnego. Zaświaty u katolików to niebo z Jahwe na tronie, z hierarchią archaniołów, „zwykłych” aniołów”, świętych” i nieświętych „zbawionych”. No i jest jeszcze piekło dla grzeszników. Gdzież  w tym hierarchicznym niebie i zaświatach z podziałem na lepszych i gorszych widzi de Benoist egalitaryzm?
Sama też ziemska historia chrześcijań jest zaprzeczeniem egalitaryzmu. Już w drugim wieku istniała w nim hierarchia. A potem przez wiele wieków papieże dominowali nad kardynałami, ci nad biskupami, biskupi nad klerem, a ten nad ślepo posłusznymi „owieczkami”.
Dzisiaj zresztą w Unii Jewropejskiej  także brak jest rzeczywistego egalitaryzmu – czyli równości ludzi. Są w Unii wpływowi i bezsilni, są lepsi i gorsi, są uprzywilejowani i wykluczeni, miliarderzy i bezdomni; krótko mówiąc są równi, równiejsi i najrówniejsi.
Najrówniejszych jest garstka. Jest to banksterska elita. Równiejszych jest więcej – są to podkomendni banksterów narzucający wolę banksterów równym – czyli pozbawionym wpływu na cokolwiek zwykłym ludziom.

Dobrym pomysłem NP jest subsydiarność.
Uśmiałem się jedynie czytając w wiki, że rzecznikiem subsydiarności jest KK. Przez ile to wieków Watykan decydował, a przynajmniej rościł sobie prawo do decydowania o najdrobniejszych aspektach ludzkiego życia w krajach podległych Watykanowi? A za jakąkolwiek niesubordynację lokalnych władz groziła ekskomunika. Albo i wojna religijna.
Takim samym kuriozum i zwykłym oszustwem jest stwierdzenie w wiki, że subsydiarność jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Unii Jewropejskiej . Dyktatura Brukseli wykonującej polecenia banksterów widoczna jest gołym okiem. Były obowiązkowe krzywizny ogórków, jest obowiązkowe wyposażenie kurnika na wsi, a decyzje/dekrety komisarzy wpływają bezpośrednio na codzienne życie każdego unijnego poddanego/niewolnika. A wiki mimo to chrzani o unijnej „subsydiarności”.

Kolejna sprawa…
Program ekologiczny NP jest zbyt mało wyrazisty. Samo „dbanie o ekologię” to pusty raczej frazes. Przedstawiciele niemieckiej ekologicznej partii „Zielonych” Joschka Fischer, czy Jürgen Trittin brali udział w spędach Bilderberga. A na co dzień udawali, że troszczą się o ekologię. Najwyższą koniecznością jest odrzucenie owego nieszczęsnego starotestamentowego nakazu – „czyńcie ziemię sobie poddaną” i powrót do pogańskiego stosunku do Matki Natury. Jedynie ci, którzy przyrodę uważają za sacrum, nie będą jej niszczyć. A nie niszcząc jej nie muszą jej ratować czy o nią się „troszczyć”. Przyroda sam zatroszczy się o siebie. Wystarczy, że jej nie będziemy tłamsić, a ziemi nie będziemy eksploatować, jakby była naszą własnością.

W sumie program NP godny jest uwagi. Po pewnych korekturach mógłby być wspólną platformą zarówno rodzimowierców w całej Europie (także w USA), jak i antyglobalistów. Mam tutaj na myśli tych, którzy nie chcą banksterskiego globalizmu zastąpić „chrześcijańskim globalizmem”.

Nie rozumiem jedynie godła Nowej Prawicy.

.

Skąd oni na Swarożyca i Trygława wytrzasnęli owe dwanaście gwiazd? Tak niby walczą z globalizmem i chrześcijaństwem, a tutaj zerżnęli te gwiazdy z flagi globalistycznego folwarku banksterów, Unii Jewropejskiej. Jedynie kolor gwiazdek zmienili…

.

A może zerżnęli to z wielu obrazów z żydówką Miriam?

Np.  z tego?

.

Albo z tego?

.
Doprawdy, ciężko to zrozumieć…

opolczyk

ps. Pewien „doktor prawa” i sędzia w jednej osobie oraz pewna pani radczyni prawna chcą w naszym Jahwistanie wprowadzić przysięganie na biblię w sądach.

Nie dość, że Temida oślepła i zamiast sprawiedliwości feruje na chybił trafił wyroki, to jeszcze trzeba będzie na psychopatycznego ludobójcę przysiągać. Co to jednym, „wybranym”, pomagał eksterminować innych, „niewybranych”.
Nie pojmuję też, jak można tak bezwstydnie powoływać się na „wartości chrześcijańskie”.
Ja znam ich parę: hipokryzja (mówili o miłości, a mordowali, okradali, gnębili i uciskali), fanatyzm, skrajna nietolerancja, wielowiekowy ucisk i prześladowania pogan, heretyków, kacerzy, tępe i bezrefleksyjne dogmatolubstwo, religijny rasizm, wielowiekowy system wyzysku usprawiedliwiany „prawem bożym”, niszczycielski stosunek do Natury – oto kilka „wartości chrześcijańkich” jakie akurat przyszły mi do głowy.

Na szczęście są tacy, którzy protestują przeciwko temu choremu i niedorzecznemu pomysłowi, będącemu de facto utrwalaniem rasizmu religijnego w domniemanych „przybytkach” Temidy.

.

.

Reklamy

57 komentarzy do “Stary porządek świata…cd.

 1. Słowianie, żeby odzyskać wolność, muszą odzyskać władzę we własnych państwach. Dla utrzymania wolności potrzebna będzie przede wszystkim współpraca państw słowiańskich w sprawach obronnych i gospodarczych (ale bez władzy ogólnosłowiańskiej).

  Gdzie tu miejsce dla „wspólnej platformy zarówno rodzimowierców w całej Europie (także w USA), jak i antyglobalistów”?

  Następna międzynarodówka?

  Po co to Słowianom?

  Nie istnieje żadna organizacja państw słowiańskich choćby do najluźniejszej współpracy, za to wtłacza się Słowian do globalizmu przez europeizm i euroazjatyzm. Nie potrzeba Słowianom żadnych globalizmów, europeizmów ani euroazjatyzmów.

  Każdy naród słowiański musi najpierw własnym wysiłkiem odzyskać władzę nad sobą, a potem pomóc braciom radą. Współpracę międzysłowiańską trzeba popierać, a sztuczne łączenie narodów Europy czy Eurazji omijać szerokim łukiem bez względu na to pod jakimi sztandarami jest robione.

  Nie jestem rodzimowiercą, ale po prostu wolnym Słowianinem. I z zewnątrz patrząc, widzę, że rodzimowiercy słowiańscy jednocząc się z poganami innych ludów przeciw globalizmowi rzymskokatolickiemu i mamońskiemu — staną się i tak częścią globalizmu. Jak to się niesamowicie składa, że i rzymscy katolicy i poganie walcząc przeciw globalizmowi kojarzonemu ze stroną przeciwną, stają się robotnikami na budowie globalizmu mamońskiego. Żaden globalizm czy kontynentyzm nie wyzwoli z objęć Mamona. To każdy naród na własnym podwórku musi uczynić.

  http://mocniejszy.wordpress.com/2012/05/29/globalistyczny-antyglobalizm/


  Mocniejszy:
  Gdyby Słowianie w VIII-XII wieku mieli pełną świadomość nieuchronnej zagłady ich kultury przez jahwizm być może udałoby się im stworzyć stały sojusz, unię czy konfederację (nazwa jest obojętna) do obrony wspólnych interesów.
  Sojusz taki powinien gwarantować pełną autonomię każdej wchodzącej w skład sojuszu wspólnoty, oraz zakaz prób dominacji jednych nad drugimi. Ale powinien zawierać nakaz/obowiązek walki wszystkich sojuszników w obronie każdej pojedynczej atakowanej z zewnątrz wspólnoty.
  Gdyby w VIII czy nawet dopiero w X wieku coś takiego Słowianie stworzyli, jahwizm nie miałby szans ich pokonać.

  Dzisiaj jest identycznie. Aby móc skutecznie bronić się przed globalistami, jedynie wspólnymi siłami (przy pełnej autonomii i suwerenności poszczególnych wspólnot) stanowić możemy przeciwwagę. Im więcej nas będzie, tym lepiej. Nawet Indianie, których uważam za moich braci (sam kiedyś byłem Indianinem) są naszymi sojusznikami!
  Tylko antyglobalistyczny sojusz wszystkich możliwych sił daje nam realną szansę na sukces.
  Inaczej wygniotą wszystkich jak pluskwy, po kolei…
  I ślepy by to dostrzegł…
  Warunkiem, aby to dostrzec jest jednak zdolność do odideologizowanego myślenia.
  opolczyk

  Polubienie

 2. „Ciekawą inicjatywą natomiast jest istniejąca w Europie Zachodniej tzw. “Nowa Prawica“.
  Jej liderem jest Alain de Benoist.
  Jego program to udane połączenie zarówno postulatu odrzucenia wszelkich odprysków jahwizmu i powrotu do pogaństwa, jak i odrzucenie kapitalizmu i stojącego za nim globalizmu.
  Ostro Nowa Prawica skrytykowana została na Frondzie”
  Na Frondzie,na tym przyczółku obskurantyzmu ukrytym pod maską pseudo intelektualnej myśli katolickiej,wszystko co mądre,oryginalne i interesujące zawsze jest i będzie ostro krytykowane.Fronda to nie jest dobry adres do poszukiwania czegokolwiek.
  Zachęcam do wysłuchania krótkiego wywiadu z Alainem Benoistem i zapoznania się z jego opiniami na kilka ważkich problemów. (polskie napisy włączamy klikając CC )

  Pszek:
  Bardzo piękne stwierdzenie pada pod koniec tej rozmowy:
  „Czy chcemy budować własną historię, czy wyrzekamy się tego prawa i godzimy sią na to aby być obiektem historii innych”.
  opolczyk

  Polubienie

 3. „Nie rozumiem jedynie godła Nowej Prawicy.
  Skąd oni na Swarożyca i Trygława wytrzasnęli owe dwanaście gwiazd?”

  – bardziej zastanawiający jest orzełek. Ten dwugłowy pachnący zrzynką z emblematu Cesarstwa Niemieckiego dziwolag jest symbolem szatana. Nie widze powodu by brać Słowiańska łączyła się pod symnbolem swojego ciemiężyciela. Chyba, że jak wrogowie zamierza wraz z nimi w ostatnią wędrówkę do piekła podążyć.

  PS. 12 gwiazd to – CHORS i 12 pomocników. Jedno z wielu tłumaczeń 12 w kulturze ludów. Jeden z historycznych Buddów miał 12 bodhisatwów do pomocy w oczyszczaniu świata z sodomitów abrahama (pomnik w Tokijskim Muzeum).

  Ktoś:
  Dwugłowego orła znali już Hetyci prawie 4 tys. lat temu. Także mitologia Rzymu przedjahwistycznego znała ten symbol. Przywłaszczyło go sobie najpierw Bizancjum, a później konkurujące z nim Cesarstwo Niemieckie.
  Dwanaście gwiazd można różnie interpretować. Także jako dwanaście znaków zodiaku, dwunastu apostołów, dwanaście plemion Izraela.
  NP powinna umieścić wyraźne wyjaśnienie własnej symboliki.

  http://foster.20megsfree.com/
  Zwłaszcza dlatego, że 12 gwiazd może kojarzyć się z tyloma znaczeniami. Dwugłowy orzeł też.
  opolczyk

  Polubienie

  • Chors/Horus/Chrystus i Budda to jakies 4 tysiące pne.
   (pojawienie się księżyca na orbicie Ziemi wedle chińskich obserwacji)
   Judeokatoplagiat to przełom wieków i dalsze soborowe „dopasowania”.
   12 apostołów, 12 plemion izraela, etc to 19w. syjonistyczne pierdy.

   Wiadomym jest, że zarówno CHORS jak i Buddowie zwalczali bogów żydostwa (rakszasy) a sam judaizm pochodzi z kradzieży i przewłaszczenia z podmianą bohaterów z pism egipskich a póżniej i z Scytyjskich z Krymu.

   PS. Dwugłowy orzeł był GODŁEM HETYTÓW czy czymś z czym oni walczyli?


   Ktoś:
   Nie znam szczegółów dot. Hetytów, wiem, że znali ten symbol. A to oznacza, że nie jest on żydłacki. Hetyci znali go, zanim Izraelici w ogóle pojawili się na kartach histrorii.
   opolczyk

   Polubienie

  • Dlatego powinniśmy dążyć do odhamienia i odżydzenia symboli jakie oni sobie ukradli by podszywać się pod BOGA i splugawili swoim sodomicznym kabalizmem przywracając im pierwotne znaczenie.

   Ktoś:
   Nad tym właśnie pracujemy.
   Tylko, że odhamiając symbole, konieczne jest podawaie ich rzeczywistego znaczenia. Ja wyjaśniałem np. pochodzenie swastyki.
   I ci z NP powinni też to zrobić.
   opolczyk

   Polubienie

 4. Pingback: Zdrój Jana (1966 – 1972): czyli złamać własne “milczenie” i monopol Mediów Władzy dla Naszej Przyszłości « białczyński

 5. Znalazłem coś takiego,myślę że ciekawe

  „Z tego krótkiego, filmowego wprowadzenia do artykułu zamieszczonego na stronie http://goldenmean.info/avatar/
  wyłania się obraz naszego wszech-związku z Naturą, poprzez którą przejawia się Stwórca, do którego najlepiej jest „zadzwonić” siedząc pod świętym drzewem generującym fraktalne pole elektryczne….
  Czy właśnie ta możliwość nie spodobała się Watykanowi, który skrytykował film m.in. za panteizm?”
  http://www.swietageometria.info/avatar-oczyma-nauki

  „W 1959 roku Sedlak opublikował hipotezę na temat krzemowych początków życia.
  W roku 1967 rozpoczął pracę nad bioelektroniką, według której reakcje chemiczne i procesy elektroniczne w organicznych półprzewodnikach są związane zależnościami kwantowo-mechanicznymi i stał się jednym z jej prekursorów na świecie. W 1967 roku opublikował też pracę, w której pojawiła się wzmianka o możliwości istnienia bioplazmy – piątego stanu materii obecnego jedynie w organizmach żywych. W 1969 roku sformułował koncepcję elektromagnetycznej teorii życia mówiącą, iż wszystkie procesy życiowe zachodzą na poziomie kwantowym dzięki sprzężeniom reakcji chemicznych z procesami elektronicznymi w środowisku półprzewodnikowym takim jakim są białka i przejawiają się emisją światła lub innych fal elektromagnetycznych.
  W książce Na początku było jednak światło wprowadził termin wszechpróżni (wszechniebytu), opisujący pierwotną, nieskończoną próżnię, która istniała przed powstaniem świata.”
  http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Sedlak

  Mezamir:
  Dla mnie materia jest fizycznym „ciałem” boga, jego „namacalną” emanacją. Oprócz tego materia posiada świadomość. Inną niż nasza, ale zawsze…Nawet elektrony nie są takie głupie. Wiedzą, jak mają krążyć wokół protonów. Wiedzą, co robią inne elektrony. Tzw. „prawa fizyki” to boska mądrość.
  opolczyk

  Polubienie

 6. R.S. Mishra – „wszystko co stworzyła Natura posiada aurę a każde żywe istnienie ma swoje ciało astralne. Najbardziej rozwinięte są u ludzi, a nawet wokół naszych cieni i fotografii obserwuje się aurę. Aura przejawia się we wszystkich barwach zaś podstawowymi są kolory tęczy”……

  H. Wołodkowicz uważa, że aura to promieniowanie ciała człowieka.
  Ma to być „Wysięk” subtelnych cząstek materii i energii ożywionej. Twierdzi też, że i martwa materia w mniejszym lub większym stopniu również promieniuje.
  Promieniowanie zależy od zapasu “PRANY”, od koncentracji myśli, emocji i stanu zdrowia.

  I. Brown twierdzi, że aura ludzka jest niczym innym w swej istocie, jak polem energetycznym „duszy” i dzieli się na:
  – aurę eteryczną,
  – aurę astralną,
  – aurę umysłową,
  – i aurę duchową…

  H. Ladorski: w swoim „Słowniczku” podaje, że „AURA” to widywane przez niektóre szczególnie uzdolnione osoby; świecące obramowanie(halo) zauważalne przeważnie w przytłumionym świetle, jego rozległość i intensywność uzależniona jest od właściwości bioenergetycznych i psychicznych badanego organizmu. Barwa aury związana jest z absorpcją promieniowania kosmicznego i odbiciem
  określonej fali…. Barwa ta zmienia się w zależności od stanu emocjonalnego i uczuciowego człowieka…
  BIOPOLE – towarzyszy wszystkim organizmom żywym i jest odpowiednikiem “promieniowania kształtu”, występującego przy materii nieożywionej.
  Jest ono modyfikowane przez czynniki środowiska zewnętrznego…

  http://zenforest.wordpress.com/tag/bioplazma/

  https://www.google.de/search?q=fotografie+kirlianowskie&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GUUpUJLMD5DltQbO3IDIDg&ved=0CE8QsAQ&biw=1024&bih=631
  opolczyk

  Polubienie

 7. „Przy pomocy wszystkiego wymienionego o tyle zmęczymy gojów, ze zmusimy ich do zaproponowania nam objęcia władzy międzynarodowej, która dzięki swemu przysposobieniu będzie w stanie połączyć wszystkie siły państwowe całego świata i utworzyć „Nadrząd”. Na miejscu władców współczesnych postawimy straszydło, które będzie nosiło miano Nadrządowej Administracji. Ręce jego będą wyciągnięte we wszystkie strony, jak kleszcze, przy tak kolosalnej organizacji, że nie może ona nie zwyciężyć narodów.”

  „Chcąc by umysły gojów nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku przemysłu i handlu. Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważa swego wroga wspólnego. A wolność doprowadziła społeczeństwo gojów do rozkładu i ruiny, należy przemysł wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku to, co przemysł odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.”
  (Nicea, 1897r.)

  Nawiązując do pierwszych akapitów… oraz zawłaszczania powoli, acz skutecznie, majątku narodowego.

  Czas na niezorganizowaną (!) akcję promowania naszej prastarej kultury – brak organizacji i upolitycznionej formy tych działań, „wtłaczania” słowiańskiego ładu do świadomości Polaków nie wywoła społecznego sprzeciwu wystraszonych i zaszczutych przymusowych wyznawców czarno-wieprzyzmu, którzy wciąż nie odnaleźli swojej historycznej przynależności.
  Cholernie ważne jest, aby tych powszechnie dzisiaj występujących „ateistów”, a przynajmniej tak o sobie mówiących, zainteresować tematyką słowiańską, pogańską – jeśli grunt jest podatny, należy na nim zasiać ziarno. Nasi oprawcy, najeźdźcy jahwistyczni i ci, bezpośrednio koczowniczy, poświęcili na swoje dzieło zniszczenia Europy i świata kilkanaście stuleci – należy więc z nich wziąć „przykład” i powoli budować słowiańskiego ducha w Narodzie.
  Ruchy zorganizowane, stowarzyszenia i wszelkiego rodzaju związki wyznaniowe krzewiące pogańskiego i słowiańskiego ducha, w jahwistycznej świadomości Polaków będą jeszcze co najmniej dwa pokolenia traktowane jak sekty i budziły niezrozumiałe przerażenie.
  Media, dzisiaj jedyne skuteczne narzędzie do przekazywania „danych”, nie są po naszej stronie, nigdy nie były i raczej nie będą za naszego życia:

  „Państwa współczesne posiadaja w ręku swoim olbrzymią siłę, wytwarzającą ruch myśli w narodach, – to prasa. Rola prasy polega na zaznaczeniu zadań niezbędnych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu a nawet tworzeniu niezadowolenia. Prasa jest ucieleśnieniem wolności mówienia. Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych rękach. Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, ze zmuszeni byliśmy wyławiać je ze strumienia krwi i łez.”
  (1897r.)

  Nie jest bowiem bardzo trudnym „odżydzanie” i „odjahwiszczanie” – sam zacząłem krzewić słowiańskiego ducha w rodzinie; nawet moja własna matka, bądź co bądź – kobieta ponad sześćdziesięcioletnia, odkrywa w sobie słowiański pierwiastek, tak bardzo stłamszony przez żydo-katolickie praktyki bezwiednie powtarzane przez kilkadziesiąt lat. I nawet zaczęła czytać regularnie również owego bloga.
  Nigdy nie jest za późno, aby szukać swoich korzeni!!!
  Sława!

  roomzeis


  Roomzeis:
  Serdeczne ukłony przekazuję Twojej matce.
  Sława!
  opolczyk

  Polubienie

 8. „Kościół katolicki w Polsce w końcu docenił rozmiary i znaczenie „repoganizacji” w naszym kraju i zaczął dostrzegać w słowiańskich środowiskach rodzimowierczych prawdziwe zagrożenie dla ich interesów. Co więc postanowili zrobić? Otóż wynaleźli zespół taki jak ten: w stu procentach sponsorowany przez nich, wyglądający bardzo słowiańsko, grający folk metal twór. Ludzie Ci udają, że są zakorzenieni mentalnie zakorzenieni w polskiej kulturze, grają poza tym dobry folk metal – to trzeba im przyznać. Nie zmienia to jednak faktu, że ich teksty są typowo chrześcijańskie, a na celu mają wmieszanie się w „środowisko” i zaznaczenie w nim wpływów Kościoła katolickiego, jak również nawrócenie młodzieży na chrześcijaństwo.

  Wojciech Świętobor Mytnik”

  Mezamir:
  Hehehe, to przecież ich stara żydłacka taktyka: jak czegoś nie możesz zwalczyć, to się pod to podszyj, a potem nadaj temu czemuś jedynie słuszną treść.
  opoczyk

  Polubienie

  • Czyżby dziadek („starzec”) w ostatniej scenie teledysku (4:15) miał drzemiącego Dżizusa na łańcuchu..? Czyżby dziadek po cichu przekazywał niewinnemu dziecku „dobrą nowinę”, symbolicznie zapalając w najmłodszym pokoleniu zarzewie czarno-wieprzyzmu..? Czyżby wkradł się cichcem na przyjęcie agent-habitnik, do złudzenia przypominający wesołego kapucyna..?

   „Patrzcie na pogańskie pląsy i zabawę! – To jest wasza stara pogańska tradycja i wartości – tańce przy ognisku”. To jest chyba główny przekaz autorów teledysku w kierunku odbiorcy.

   Jak dla mnie, to w powyższym klipie-filmie nie ma nic, co mogłoby się kojarzyć ze słowiańskością, czy tym bardziej pogaństwem. Trochę aktorów, kolorowo i schludnie, stroje z cepelii, współcześni kuglarze – ogniomistrzowie, którzy dają pokazy na weselach i festynach; w tle muzeum z cegieł, z kaplicą jahwistów z końca XIV w, na terenie którego dumnie stoi pomnik nijakiego T. Kościuszki…

   Wszystko się kupy i sensu nie trzyma. A przecież należy trzymać się kupy, bo kupy nikt nie ruszy!

   Roomzeis:
   Ten dziadek to oczywista alegoria „apostoła pogan”, Szawła/Pawła, agenta sanhedrynu. Naturalnie, że on dziecku przekazuje światełko jedynie słusznej i prawdziwej dobrej nowiny.
   opolczyk

   Polubienie

 9. Iluminandi będzie niebawem grał na wspólnym koncercie z Arkoną :/
  Nie wiem kto wpadł na pomysł żeby organizowac koncert katolicko-słowiański.
  Ciekawe kto przyjdzie na taką imprezę?Ja nie.
  Ludzie z Arkony pewnie nawet nie wiedzą z kim zagrają,trzeba im opisac tę farsę.
  Iluminandi niech jedzie w trasę po ziemi świętej(przebierańcy,farbowani Słowianie,ten teledysk jest bezczelny,słowiańskie stroje i antysłowiański przekaz) albo niech zagra na Przystanku Jezus tam gdzie ich miejsce.

  Mam nadzieję że inpreza zostanie zbojkotowana.
  Jest to robienie z ludzi idiotów.


  Mezamir.
  Masz namiar na Arkonę? Dasz radę napisać im po rosyjsku? Bo ja w szkole, jak był „ruski” to na wagary chodziłem. A teraz żałuję…
  opolczyk

  Polubienie

 10. to trzeba szybko reagowac, watpie by Arkona zgodzila sie na katopropagande…. gdzie ma byc ten koncert ?

  Polubienie

 11. Napisałem im co myślę,użyłem internetowego translatora,odpisali mi tak:

  „Здравия! мы не против, когда люди верят в то, что им нужно. свобода выбора – это основной постулат язычества. При всем своем заблуждении они остаются людьми.”

  Chyba nie zrozumieli o co chodzi,bo ja im nie pisałem o tym że ktoś kogos powinien zmuszać do zmiany poglądów i wiaryy,pisałem im tylko że na koncercie propagującym Rodzimowierstwo nie ma miejsca dla zespołów z antysłowiańskim przekazem.

  Nie wiem czy za mało jest zespołów z którymi może grać Arkona cy może organizatorzy zapłacili Arkonie tyle że nie są w stanie zbojkotować tego koncertu?
  Ja na ich koncert nie pójdę bo nie zamierzam wspierać przy okazji,jakiegos Iluminandi zachłyśniętego hebrajskimi księgami,udającego że jest zwiazany ze Słowiańszczyzną.

  Polubienie

  • Mezamir:
   A ja bym proponował tak:
   Przygotować ulotki informujące, co jest grane i rozdać je co rozsądniejszym widzom.
   Nastąpnie grupy pogańskie nagradzać owacjami, a żydłackie gwizdami. Gwizdy można urozmaicić okrzykami: „Do Częstochowy, nad Jordan z taką muzyką”.
   Niewykluczone, że czarne zorganizuje też własne grupy widzów robiące na odwrót. Byłaby to dobra nauczka dla Arkony, aby nie bratać się z żydłactwem w imię tolerancji.

   Polubienie

 12. Kasa to jest jedyny argument,Rodzimowiercy powinni zwyczajnie olać tę imprezę,niech Arkona zacznie dokładac do interesu i może coś zrozumieją?
  Jeśłi nie to niech grają dla młodzieży oazowej,w sumie ich sprawa,niech się promują gdzie chcą,może za jakiś czas się nawrócą ? 😀


  Może masz rację. Ale ja myślę, że jak jest okazja dokopać czarnemu, to czemu z niej nie skorzystać?
  opolczyk

  Polubienie

 13. ja wroce jednak do tematu Aryan i Wedy….mala uwaga, moim zdaniem niektorzy z na zbyt wiele uwagi poswiecaja Hinduskim czy Buddyjskim naukom . Owszem maja one wspolne ze Slowianska Wiara korzenie ale sa zapewne tak samo dalekie od Indoeuropejskiej kultury jak Wiara Slowian… Dlatego ja osobscie koncentruje sie na naszej Rodzimej Wierze a stolice Arkaim i Arya Filozofie pozostawiam Archeologom 🙂
  Mimo to, natknalem sie na YT na ciekawy link, pewnie zainteresuje szczegolnie Mezamira o ile nie ogladal juz tego 😉

  Polubienie

  • PS.Już za kilka dni będę miał Upaniszady hahaha
   w dwóch wersjach hahaha
   1924 i 2004 😀
   Jeszcze tylko musze dorwać reprint z 1913…może ktoś ma?

   Polubienie

 14. a ja znowu o tych katoilumi…i jakos tak, temat poruszylem tez na FB, sporo ludzi mowi, ze bedzie boykotowac koncert na ktorym bedzie tez ten zespol…sa tez kierowane do Arkony pisma..ponizej jeden z wpisow i informacjhi:

  Wojciech Świętobor Mytnik
  12 minut(y) temu
  Napisałem list do Arkony po rosyjsku. Poniżej znajdziecie jego tłumaczenie.

  Привет Друзья!

  Я написал на Facebook текст на Illuminandi и я вижу, что ответ довольно большой.
  Я получил Ваш ответ на сообщение моего друга:

  „“Здравия! мы не против, когда люди верят в то, что им нужно. свобода выбора – это основной постулат язычества. При всем своем заблуждении они остаются людьми.”

  Я понимаю, что ка
  толики имеют право верить в свои суеверия, но значит ли это, что мы язычники должны организовать совместные концерты с организацией, которая совершенно уничтожилa все время нашу славянскую культуру – в течение сотен лет?

  Многие люди не хотят прийти на ваш концерт потому что там будет Illuminandi.
  толерантность по отношению к другим людям не то же самое, как совместные действия с врагом.

  Спасибо за прекрасную музыку!

  Wojciech

  I wrote the letter to Arkona in Russian. You will find the translation below.

  Witajcie, Przyjaciele!

  Napisałem na Facebooku tekst odnośnie Illuminandi i widzę, że odzew jest całkiem spory.
  Otrzymałem też Waszą odpowiedź na wiadomość mojego przyjaciela:

  „Pozdrawiam, nie mam nic przeciwko, jeśli ludzie wierzą w to, co chcą. Swoboda wyboru – oto jeden z głównych postulatów rodzimowierstwa. Przy całym swoim zaślepieniu oni pozostają ludźmi.”

  Rozumiem, że katolicy mają prawo wierzyć w swoje zabobony, ale czy to oznacza, że my rodzimowiercy powinniśmy organizować wspólne koncerty z organizacją, która niszczyła naszą słowiańską kulturę przez setki lat?

  Wiele osób nie chce przyjść na Wasz koncert, ponieważ będzie tam Illuminandi.
  Tolerancja wobec drugiego człowieka to nie to samo, co wspólne działanie z wrogiem.

  Dziękuję za przepiękną muzykę!

  Wojciech

  Welcome, Friends!

  I wrote the text regarding Illuminandi on Facebook and I can see that the response is pretty huge.
  I also got your answer to the message from my friend.

  „Hails, I am not against it when someone believes what he wants. The freedom of choice is one of the main demands of heathenism. While being so blinded, they still remain people”

  I understand that the Catholics have the right to believe what they want but does it mean we should organize common gigs with the organization that has been destroying our culture for ages?

  Many people aren’t willing to come to your gig just because Illuminandi will be there.
  Tolerance towards the other man doesn’t mean working with the enemy.

  Thank you for the beautiful music!

  Wojciech

  Polubienie

 15. wiecie co…pomyslalem sobie wlasnie, ze tak powinni Rodzimowiercy dzialac, szybko, informatywnie…gdzie sa nasze Zwiazki wyznaniowe ? to wlasciwie do nich nalezaloby tak reagowac i rozpoczynac inicjatywy Rodzimowiercze a co robia ? puste dyskusje, wiele fantazjowania i nic…w sprawie Gory Chelmskiej juz pisalismy, dzis krk postawil tam jakies sanktuarium miriam poswiecone przez JPII…co robia Rodzimowiercze Zwiazki ? akceptuja stan aktualny i lataja po lasach walac w bebenki 😉 Dobrze, ze chociaz kilku takich „warjatow” jest jak My 😉 hehehe

  Polubienie

  • Jaksar:

   Wprawdzie byłem raczej za wygwizdaniem żydłaków, ale przyłączam się do Was i też piszę do Arkony maila z ostrzeżeniem przed wspólnymi koncertami z jahwistami.

   ps.
   Wysłałem maila takiej treści:

   Уважаемые Аркона

   Я фанат вашей музыки. На мой блог о моей любимой песней вашей писал:
   Моя любимая песня – вызов, звоните, сигнал, проснись!
   https://opolczykpl.wordpress.com/slowianski-zew/
   Взволнованный меня информации, которую он намерен появиться в концерте с другой группой, которая способствует содержание христианской идеологии.
   Тем не менее, именно Христианство принесло гонения, притеснения, убийства и порабощения наши языческие предки славян.
   Христианство привело к разрушению веры наших предков
   Поэтому я считаю, что следующий концерт Arkony христианская группа не должна иметь место.

   Opolczyk

   Polubienie

   • Cytują Arkonę ,ich odpowiedź:

    „Здравия! мы не против, когда люди верят в то, что им нужно. свобода выбора – это основной постулат язычества. При всем своем заблуждении они остаются людьми”.

    Pewnie każdemu odpiszą to samo,widocznie wytwórnia dogadała się z organizatorem a zespół nie ma nic do gadania.

    Polubienie

 16. czy ten koncert ma miec miejsce w Czechach czy w Polsce ?


  Mezamir powinien wiedzieć. On podał tę wiadomość.
  opolczyk

  Polubienie

 17. Przecież tutaj nie ma żadnej informacji, że zagra Illuminandi, Mezamirze!

  Zgadza się!
  Mezamirze – czyżbyś wywołał fałszywy alarm?
  opolczyk

  Polubienie

  • Wysłałem już sprostowanie:

   Дорожные Аркона,

   Приносим свои извинения за ложную тревогу.
   Растворенный известие, что в Щецине является команда, которая играла
   на фестивале содействия христианской идеологии.

   Поэтому я направил предыдущий электронной почте.
   Арконu пожелать успехов и много красивых славянских песнях.
   Opolczyk

   Polubienie

  • http://www.illuminandi.kdm.pl/?p=1583&lp_lang_pref=pl

   tym headlinerem będzie właśnie Arkona – widziałam już plakat na stronie Illuminandi na facebooku. Tam też napisali tak:

   Headlinerem Samhain Fest (CZ) na którym gramy we wrześniu będzie rosyjska grupa… Arkona!!! Cieszymy się bardzo, że będziemy dzielić scenę z tak znaczącymi w folk-metalowym świecie zespołami. Zapraszamy do Czech, fest odbędzie się niedaleko granicy – dla folkmetalowców będzie to prawdziwa uczta! 🙂

   No to teraz już zgłupiałem!
   Raz Szczecin, raz Ostrawa…
   opolczyk

   Polubienie

   • Malwa:
    Rzeczywiście…
    ARKONA (RUS), DALRIADA (H), SILENT SCREAM OF GODLESS ELEGY (CZ), ILLUMINANDI (PL), VIRRASTÓK (H), CRUADALACH (CZ), DARKEST ERA (IRL)

    No to muszę odwołać „odwołanie”…
    W sumie jest to przerażające, jak przeglądałem komentarze u tych żydłaków…
    http://www.illuminandi.kdm.pl/?page_id=93

    „Dziś trafiłem na Waszą muzykę przypadkiem…Metalu słucham od…27 lat.Jestem zafascynowany! I w dodatku nie poganie czy sataniści lecz Wierni!Mądre teksty i cudo muza!Pozdrawiam!Pax!”

    Jak Arkona może leźć w takie towarzycho…

    Polubienie

  • Dostałem informację od kogoś,z prośbą żeby przekazać dalej.
   Pisałem do Arkony że chodzi o ich koncert z Iluminandi i nie odpisali mi że nic nie wiedzą,że nie kojarzą zespołu,uznałem że sprawa jest jasna…tak czy inaczej,nie ważne gdzie odbędzie się koncert,ważne że ktoś takie szopki w ogóle organizuje.

   Polubienie

 18. „pisanie do członków zespołu w takiej sprawie to takie chujowe spoleczniawrstwo. Bogowie chroncie nas od tego typu rodzimowierstwa!!! I co?zakazesz im grania? Obronisz Maschę przed chrzescijanskimi psami? To może zacznij od siebie. Wywal znajomych z konta(każdego,jakie masz) o których wiesz, że chodzą do kościoła. Nie jedz z chrześcijanami przy jednym stole.Zerwij kontakty z członkami rodziny, bo chodzą do kościoła(nawet z ze swoimi rodzicami,jeśli chodzą w to miejsce).Udowodnij nam ciemnej masie, że się „da”.

  Jak Wam się podoba ten komentarz?Wstrząsajacy 😀
  Proponuję temu”rodzimowiercy”żeby co niedzielę chodził do spowiedzi i zaliczał każdy ostatni piątek miesiąca 🙂 a w wolnej chwili słuchał sobie Iluminandi skoro taki dojrzały koleś z niego.
  Przekażcie informację na fb,ja nie mam profilu.
  Kompromitacja.

  Polubienie

 19. Napisałem kilka listów do pozostałych zespołów mających wystąpić razem z Iluminandi.
  Mam nadzieję że to coś da i organizatorzy odwołają występ „iluminatów”.

  Mezamir:
  Bardzo dobrze.
  A do organizatorów też pisałeś?
  Masz ich adres?
  opolczyk

  Polubienie

  • Organizatorzy myślą o kasie,nie ma sensu do nich pisać.
   To zespoły muszą zagrozić że nie wystąpią,wtedy organizator zrozumie,pojawi się ryzyko że może nie zarobić .

   Masz rację!
   opolczyk

   Polubienie

   • Mezamir:
    Do mnie Arkona odpisała tak (fragment):

    Если на концерте будет христианская пропаганда , то мы в нем участвовать не будем, а если в нем участвуют люди других взглядов – это их личное дело. Удачи! Сергей

    No więc Sergiej stwierdza tak: jeśli na festiwalu będzie chrześcijańska propaganda, to w nim nie wezmą udziału, ale jeśli wezmą w nim udział ludzie innych poglądów – to jest to ich prywatna sprawa.

    Niby i mają rację… to „prywatna sprawa” Illuminandi.
    Tylko, że za parę lat Arkona może utonąć w morzu jahwistycznych grup promujących ich „prywatną sprawę”.
    Już powstają następne.

    Szkoda mi Arkony…

    W sumie dostrzegam pewną analogię do sytuacji sprzed tysiąca lat.
    Wśród Słowian pojawiają się jahwiści. Tolerancyjni Słowianie przyjmują ich obecność ze spokojem – niech sobie tamci wierzą w ich boga. To ich sprawa.
    Jak się to skończyło – niestety wiemy…

    Polubienie

  • Lata 90,ostra nagonka na metalowców i fabrykowanie „świadectw”,z ćpunami podającymi się za metalowców satanistów itd itp

   Nie mogli zarobić na metalu,obstawić go swoimi kapelanami więc chcieli metalową scenę zniszczyć,nie udało się.
   Teraz tworzą własną scenę 😀

   Zobaczysz, że jeszcze będzie „różaniec”, „droga krzyżowa” i „litania do przenajświętszego napletka Joszue” w „metalu”…
   opolczyk

   Polubienie

 20. Kochani – chyba przełamię swoją niechęć do facebookowych dyskusji i opublikuję tam krótką interpretację teledysku Illuminandi „W drodze”. Mam już wstępny szkic, ale chciałabym Was poprosić o ewentualne uwagi. Może coś mi jeszcze umknęło? Piszcie!

  Napisałam tak:

  Dla tych, którym się wydaje, że jest to tylko muzyka, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten iluminacki zespół grywał na jednej scenie razem z kapelami rodzimowierczymi – krótka interpretacja zawartych w tym teledysku propagandowych i obraźliwych treści:

  0:08-0:17 – Pierwsze kadry teledysku przenoszą widza do zapuszczonej słowiańskiej chaty. Dawno wstał już dzień, słońce wdziera się do chaty, gdzie jeszcze śpią leserzy Słowianie, zapewne mocno skacowani po nocnym pijaństwie. Niektórzy leżą na glebie – pewnie byli tak pijani, że nie zdołali się „po ludzku” położyć. Ich twarze to niemal zwierzęce pyski. W chacie jest brudno, latają muchy… Pamiętacie Mickiewiczowski pojazd po Słowackim, że jego twórczość to „kościół bez Boga”? No to tu macy coś podobnego. Wiara Słowian to świeca bez ognia – animistyczne bałwochwalstwo bez „prawdziwej bożej iskry”.

  0:18 – mnich (misjonarz) ogrzewający swoje dłonie w blasku świecy. Tak, ten chrześcijański dobry dziadziuś w przeciwieństwie do zapijaczonych Słowian „jest w posiadaniu” bożego płomienia, jest oświecony Duchem Świętym!

  0:20 -0:22 – głębokie, dobre, łagodne spojrzenie oświeconego mnicha… Ogień, Duch Święty daje mu szczęście!!!

  0:26 – mnich wydaje się brać płomień (Ducha Świętego) w soje dłonie. Tak! Zaniesie go tym biednym, pustym, zepsutym Słowianom!

  Następnie widzimy wspomnienia starego człowieka, odkąd był dzieckiem, po obecną chwilę.

  Akcja teledysku kończy się w momencie, kiedy dobry wujek misjonarz przekazuje płomień (czyli chrześcijańską wiarę) małej dziewczynce. Zobaczcie, jaka ona jest teraz szczęśliwa!

  JA TAKIEJ PROPAGANDY TOLEROWAĆ NIE ZAMIERZAM! TYSIĄC LAT TEMU BEZWARUNKOWA GOŚCINNOŚĆ I WRODZONA TOLERANCJA ZGUBIŁY SŁOWIAN. WYPADAŁOBY WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI Z HISTORII I NIE POPEŁNIAĆ KOLEJNY RAZ TEGO SAMEGO BŁĘDU!!!

  Polubienie

  • Malwo!
   Popieram!

   Mam wszak taką propozycję – napisz ostateczną wersję tekstu, podrzuć mi i ja to opublikuję na blogu jako Twój tekst!
   Z moim popierającym Ciebie komentarzem.

   Polubienie

   • Dobrze. Możesz mi jakoś podać swojego maila? Napiszę wieczorem i Ci podeślę.

    Maila już Ci wysłałem.
    opolczyk

    Polubienie

   • Arkonie też wyślijcie streszczenie „teledysków” zespołów z jakimi przyjdwspólnie „koncertować”. Ostrzeżenia się zawsze zbywa ale naoczny przykład wyśmiewania się z także ich kultury powinien co nieco im otworzyć oczęta i może nakłonić inne uczciwe grupy do zmiany planów (kontrkoncertowania na przykłąd w tym samym czasie w innym miejscu).

    Zespół o jakim piszecie, ich członkowie to wypisz wymaluj kolejni Waśniewcy z słynnego serialu o MADZI ZŁOŻONEJ PRZEZ JUDEOKATOLI DIABŁOWI W OFIERZE. Te same pełne obłedu twarze i te same zrobaczywiałe serducha. Ich „twórczości” mi się nie chce słuchać – tego satanizmu ubranego w nowe pogańskie szaty.

    Nie powinny was dziwić takie „promocje” u katoli. Ich hierarchowie wychodzą z prawdziwą wiarą z ukrycia. I takie zespoły jak te illuminandi ma tylko za cel niszczenie młodziezy i zarazanie ich katosatanistycznymi poglądami.

    Polubienie

 21. Witam, na facebook Wojtek podal tekst , ktory ukazal sie na stronie Arkony i dotyczy on odpowiedzi na listy osob piszacych w sprawie Illuminandi. To oficjalny tekst i Arkona twierdzi w nim, ze w poganstwie kazdy ma wolny wybor i oni odcinaja sie od polityki, bo to ona jest wszystkiemu winna, a nie slabi ludzie, jak pisze Arkona. Po ich reakcji wydaje mi sie, ze z jednej strony maja racje, bo wolnosc jest najwazniejsza i wartosci poganskie na tym sie opieraja, ale z drugiej strony czy to nie jest moze juz kwestia tego, ze zespol staje sie komercyjny i nie chce kierowac sie idealistycznymi przeslankami , a jedynie swoim interesem. Nie twierdze, ze zdradzaja oni wyznawane przez siebie wartosci, ale moze dla „swietego” spokoju lagodza temat. Naprawde, w czasach, w ktorych zyjemy, ciezko mi uwierzyc w czystosc ideowa, szczegolnie wtedy gdy sprawa dotyczy zespolu, ktory zyje z tego co robi. Behemoth tez byl kiedys tak bardzo poganski, ale sie nie oplacilo, wiec zmienil front. W gre wchodza pieniadze, sponsorzy, i kto za tym sponsorowaniem stoi. Jesli Arkona nie wnika z kim wystepuje na scenie znaczy, ze nie chce wnikac, bo tak jest wygodniej. Po jednym takim liscie od osoby majacej watpliwosci co do Illuminandi Arkona powinna sama obejrzec teledyski tego zespolu i sprawdzic teksty o czym mowia i w jakim swietle to wszystko jest przedstawiane, z jaka intencja. Widocznie im na tym nie zalezy. I maja prawo miec swoje zdanie i swoje podejmowac decyzje. Ja uwazam jednak, ze Arkona nie powinna wystepowac z zespolami , ktore w poddekstach maja za cel „nawracanie” oraz reprezentuja KK . W ogole podchodze z dystansem do wszystkich komercyjnych zespolow poganskich i choc lubie wiele z nich za muzyke, teksty i propagowanie starych wartosci, powrotu do korzeni, to nie wierze, ze sa niesprzedajni. Oczywiscie jest to dla mnie przykre, ze zespol taki jak Arkona nie reaguje na propagande chrzescijanska, w koncu nikt nie zabrania istniec temu Illuminandi i tworzyc cokolwiek tam chce, chodzi jednak o odciecie takiego zespolu od Rodzimowierstwa, danie do zrozumienia, ze takich nie chcemy w swoich kregach, bo im nie ufamy i nie chcemy kwasu w naszym srodowisku. I taki byc moze jest cel tego Illuminandi, zeby sklocic rodzimowiercow, pogan, zeby jak zwykle, w stylu chrzescijanskiego misjonarstwa, zasiac taki metlik, zebysmy sami sie zaczeli klocic, nienawidziec i wzajemnie niszczyc. Pamietajmy zeby im sie to juz nigdy wiecej nie udalo! Musimy sie szanowac i wspierac nawet jesli nasze poglady roznia sie w niektorych kwestiach. …….Pozdrawiam. Kunkamarta p.s Bardzo dobry blog Opolczyku, wiele tu interesujacych tematow, artykuly sa swietne.

  Witaj kunka marta:
  Illuminandi to katolicki „koń trojański”. Jahwiści nie mogą ścierpieć pogańskiej muzyki, pogańskich koncertów i festiwali. Dlatego tworzą takie zespoły i one pchają się wszędzie, gdzie się tylko da. Jeśli przed tą zarazą nie będziemy się bronić, to skatoliczą kompletnie „metalic”.
  opolczyk

  Polubienie

 22. Pomyśl Kunko co by było gdyby odwrócić sytuację,myślisz że na oazie miałby prawo zagrać zespół „niewiernych pogan”?

  Polubienie

  • Dokladnie o tym pomyslalam. Nie chce walki z chrzescijanstwem, bo niestety ciagle jeszcze zbyt wielu naszych RODakow i bliskich tkwi w tej ciemnocie i nie mozemy walczyc z nimi wlasnie. Nie wolno nam stac sie gniazdem negatywnych emocji i kierowac sie przeslaniem nienawisci, (choc nieraz noz sam sie w kieszeni otwiera na to chrzescijanskie „dobro” i wspanialomyslnosc KK), musimy byc cierpliwi i madrze postepowac. Ale strzec tego co stanowi nasze wartosci to mamy prawo!! I jesli KK po raz kolejny swoim podstepem chce nas wykonczyc to musimy reagowac. Ja im nie ufam, ich religia, filozofia zycia … wszystko to tak dziala , ze zawsze postawia cie pod soba, jako gorszego. Zgnoja cie za twoje poglady, niestety taka ich „filozofia”i dla mnie jest to religia dyskryminacji i zaklamania. Moze ktos sobie nie zdawac sprawy, ale chrzescijanstwo jest bardzo niebezpieczne i jest okrutna bronia w masowej manipulacji ludzmi. Niszczy nie tylko kulture konkretnych ludow, ale niszczy rowniez czlowieka jako jednostke, zabraniajac mu samodzielnie myslec. Wiadomo, znamy to wszyscy i mozna pisac jeszcze duzo… Kazdy ma prawo do zycia swoim wlasnym swiatem, swoja wlasna rzeczywistoscia, niestety chrzescijanie nie uznaja takiej zasady, dlatego nie sa dla mnie partnerem do rozmow na jakiekolwiek tematy religijno wyznaniowo swiatopogladowe. Sa jedna wielka sekta przed ktora nalezy sie strzec.

   Polubienie

   • kunka marta:

    Nasi przodkowie też nie chcieli walki z chrześcijaństwem. Chcieli po prostu żyć po swojemu. Jak się to skończyło – wiemy. Natura tej zbrodniczej i globalistycznej ideologii udrapowanej w religię nie dopuszcza jednak „konkurencji”. Przez setki lat nasi przodkowie bronili się przed tą dżumą rodem znad Jordanu. Podbito ich jednak siłą, opornych wymordowano, resztę zmuszono do „nowej wiary”
    Chrześcijaństwo ma łapska po pachy ubabrane w ludzkiej krwi. Także we krwi naszych przodków.
    Dzisiaj na szczęście nie mają oni takiej władzy i nie mogą stosować podobnych metod. Ale popatrz, jak przedstawiają naszych przodków:
    https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/28/haniebne-odpusty-cysterskie-w-ladku/

    Tę zarazę trzeba wytępić – i tyle.

    Ja też nie chcę wojny z jahwizmem. Ale chcę Polski, w której tradycja i wiara naszych przodków jest szanowana, a prastare święte miejsca kultu naszych przodków zwrócone nam – rodzimowiercom/poganom.
    Tylko, że oni dobrowolnie nie ustąpią na krok. Konfrontacja z nimi jest nieunikniona. Dojdzie do niej nie dlatego, że my jej chcemy, a dlatego, że oni nas do walki o nasze prawa zmuszają.

    ps.Autokorekta:
    Napisałem, że do konfrontacji dojdzie.
    W rzeczywistości konfrontacja już ma miejsce. Na razie są to utarczki, małe bitwy, podjazdy. Ich ilość narasta.

    Polubienie

 23. kunka, wlasnie o to chodzi, ujelas wlasnie to tak, jak kazdy zdrowomyslacy by to zrozumial. Niestety, juz nie tylko same zespoly ale tez i wielu Fanow odwraca sie od zrodel tej Muzyki ktora stala sie synonimem pogan. W temacie Bitwa o Arkone wkleilem caly tekst Arkony i komentarze… Mozna by przypuszczac po tym co Arkona pisze, ze im jest obojetne kto z nimi gra, jakie ma zamiary i skad przychodzi, nawet nie jest istotny poziom Artystyczny tej grupy o ile kasa jest odpowiednia. Cale te komentarze, dyskusje i reakcje wykazuja, jak bardzo zachwaszczone jahvistami jest nasze srodowisko…ile jest pracy by oczyscic Slowianskosc z tych chwastow..niestety, nie obedzie sie bez poparzenia pokrzywami, poklucia ostami poniewaz ignorancja opanowala kazdy zakamarek naszego swiata. Pytanie co dalej ? dyskutowac ? niewiem, moze przydaloby sie napisac do Arkony jeszcze jeden oficjalny list, wyjasnic im to czego sami nie widza i wytlumaczyc ich bledne myslenie, pokazac dokad zmierzaja..czy ich droga to ta sama jaka szli panowie ze wspomnianego Behemoth. Ma to jednak sens ? jezeli Mascha jako „Kaplanka” Rosyjskiego Rodzimowierstwa nie rozumie celu i sensu podkopywania fundamentow Pogan poprzez takie grupy ktore wstrzykuje sie jak bakterie w zdrowy organizm, to czy mozna liczyc na inna reakcje anizeli ta jaka pokazali swoim krotkim komentarzem ? A moze wogole cale to spiewanie o Bogach, Tradycji to tylko jeden z modnych chwytow promocyjnach Arkony ? Zaden Poganski kaplan czy Szaman nie stanaöl by obok zbrodniczych katoli i pozowal do zdjec…ktore pewnie w Gosciu niedzielnym beda drukowane z odpowiednimi komentarzami !

  Polubienie

 24. Ale brednie wypisujecie 🙂 Pewnie goście z Arkony jak i z Illuminandi mają z was niezłą polewkę 😀 Nie piszcie już bo jak popiją ruskiej wódki to ze śmiechu polegną

  Ateista:
  Normalnie to powinieneś wylądować w spamie. Choć przyznam, że sam już nie wiem, co o tej historii sądzić. Myślałem, że dla Arkony idea propagowania Słowiańszczyzny stoi na pierwszym miejscu i że w związku z tym na wspólny koncert z piewcami jahwizmu się nie zgodzą. Niestety pomyliłem się.
  Kto wie, może po koncercie rzeczywiście razem sobie oba zespoły popiją, zaśpiewają czastuszki, duńki i zatańczą kazaczoka.
  Straciłem pewność co do motywacji dla Arkony.

  Obym się mylił…
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.