Doktorowi Brzostowiczowi w odpowiedzi…

.

Szanowny Panie,

Obawiam się, że albo nie zrozumiał Pan sensu mojego listu, albo udaje Pan, że go nie rozumie.

Wiem, że podczas „odpustu cysterskiego” nazwanego szumnie i nieprawdziwie „Festiwalem kultury słowiańskiej i cysterskiej” urządzany jest (a)historyczny pokaz tzw. „chrystianizacji” Słowian.
Poniższy filmik jest dłuższy i dobitnie to pokazuje:

Nie wiem o jakich „najwybitniejszych znawcach średniowiecza w Polsce” Pan wspomina, bo ja, jako laik, natychmiast zauważyłem historyczny anachronizm. Przynajmniej dwie osoby na tym filmiku używają szabli (o zagiętych głowniach), mimo iż na ziemiach polskich w tamtym czasie szable były praktycznie nieznane. W użyciu były wówczas miecze, włócznie i topory. Pańscy „najwybitniejsi znawcy średniowiecza” pomylili epoki. Pewnie zamiast Bunscha czytali Trylogię Sienkiewicza.

Na tym dłuższym filmiku widać opór stawiany przez naszych przodków oraz brutalne i siłowe postępowanie hord wyznawców Jahwe. Nogami kopią leżący już, powalony posąg słowiańskiego boga i okładają go szablami i mieczami.

Zapewniam Pana w tym miejscu, że jeśli uda się mi być w przyszłym roku na tym festiwalu, to w tym miejscu nastąpi nieprzywidziana w scenariuszu „reakcja pogańska” połączona z paleniem kościołów, krzyży i wypędzaniem z Polski wszystkich sutanników i habitowców. Naturalnie będzie to w ramach edukacyjnych. Aby widzowie wiedzieli, że nasi przodkowie w ogólnokrajowym buncie przeciwko obcej, zawistnej i niszczycielskiej religii przywleczonej nad Wisłę i Odrę wypędzili chrześcijaństwo z polskiej ziemi. Dopiero zjednoczonymi siłami Niemców, Czechów i Rusinów pogański bunt naszych przodków został krwawo stłumiony.

Z historycznego punktu widzenia „odpust cysterski” nazywany „Festiwalem…” oddaje mniej więcej nastrój tamtej epoki – do Polski wkracza obca wiara, antykultura chrześcijańska (reprezentowana przez osobę w habicie) i NISZCZY kulturę pogańską naszych przodków, którzy stawiają jej opór.

Obawiam się jednak, że „edukacyjność” tej inscenizacji utrwali jedynie fałszywy, propagandowy, katolicki stereotyp historii Polski. Sam Pan wie, że przez prawie całe ostatnie tysiąclecie kroniki polskie pisane były przez wyznawców obcej Słowianom wiary. I oni robili wszystko, aby pogaństwo przedstawić jak najbardziej negatywnie, a ich zabobon i gusła jako coś wspaniałego i postępowego. Dlatego krążą fałszywe stereotypy, jakoby poganie byli prymitywną dziczą i dopiero chrześcijaństwo uczyniło z nich „cywilizowanych” ludzi.
Rzeczywistość była dokładnie odwrotna – Słowianie stworzyli niepowtarzalną cywilizację i kulturę opartą o tolerancję, szacunek do przyrody, szacunek do własnej tradycji, demokrację rodową i poczucie wspólnoty. Buldożer jahwizmu zniszczył to wszystko, przynosząc fanatyzm, nietolerancję, społeczeństwo hierarchiczne, różnice stanowe i pasożytniczy kler. Pod wszystkimi względami chrześcijaństwo przyniosło Polsce regres kulturowy.

Na tym dłuższym filmiku widać wyraźnie (to jest akurat autentyczne) pogardę wyznawców Jahwe dla drewnianych figur słowiańskich bogów. Nie wstarczyło im, że je obalili na ziemię. Mściwie jeszcze popychają powalone już na ziemię figury bogów nogami, siekają je mieczami, a na koniec je palą. Pychę, arogancję, poczucie wyższości, oraz nienawiść do wszystkiego, co niezgodne z ich tępą ortodoksją, widać jak na dłoni.

Pisze Pan, że sama figura słowiańskiego boga była wykonanym na tę okazję rekwizytem.
Wiem o tym doskonale!
Wszak wszystkie oryginalne figury naszych słowiańskich bogów chrześcijańska dzicz po prostu spaliła.

Do wyjątków należą takie znaleziska jak kamienny Świętowit ze Zbrucza. Uchroniło go od rozbicia na kawałki tylko to, że przeleżał w rzece prawie  tysiąc lat.

Zapewniam Pana, że krzyże,które my spalimy podczas przyszłorocznego „festiwalu” będą też wykonanymi przez nas „rekwizytami”, nie będącymi ani oryginalną belką z Golgoty, ani wcześniejszymi obiektami kultu katolików. Tak więc o bezczeszczeniu chrześcijańskiego symbolu religijnego i o obrażaniu uczuć katolików nie będzie mowy!

A jeśli naszą inscenizację ktoś nagra i wrzuci na YouTube, to jeszcze mu za to podziękuję. Mojej zgody na to nie będzie potrzebował.

A tak na poważnie…

Największe zastrzeżenie mam nadal do nazwy „Festiwalu”. Impreza ta pokazuje NISZCZENIE kultury słowiańskiej, przy udziale m.in cystersów. Natomiast nazwa „Festiwalu” sugeruje, jakoby kultura słowiańska i cysterska były – nie wiem – uzupełniające się, tożsame – w sumie nasze, rodzime, polskie.
Jest to oczywista nieprawda historyczna.
Tym bardziej, że nie ma czegoś takiego jak „kultura cysterska”. Cystersi byli częścią anty-kultury chrześcijańskiej, która nieomal wytępiła kulturę słowiańską. A tego, czego nie była w stanie wytępić, przywłaszczyła sobie nadając zwyczajom pogańskim ideologiczną katolicką nadbudowę .

Proszę nie zapominać o jednym niezwykle istotnym fakcie – głównym składnikiem, wręcz fundamentem jakiejkolwiek kultury są związane z nią i typowe dla niej wierzenia. To właśnie wierzenia słowiańskie odróżniały kulturę, a raczej cywilizację słowiańską, od innych kultur i cywilizacji. Zmiana wierzeń, przyjęcie czy narzucenie jakiejkolwiek kulturze innej, obcej wiary, zawsze zmienia daną kulturę i cywilizację.
Najdobitniejszym tego przykładem są Chazarowie. Po przyjęciu judaizmu stali się oni po prostu żydami – wyznawcami judaizmu, a w konsekwencji tego stali się Żydami – członkami „narodu wybranego”. Ich wcześniejsza kultura chazarska w tym momencie po prostu przestała istnieć.

Od czasu, gdy chrześcijaństwo zostało narzucone Polsce siłą, mówienie o Polsce słowiańskiej jest nadużyciem. Słowiańszczyzna istniała nadal, i owszem, ale była ona nieoficjalna, wręcz nielegalna i była notorycznie tępiona przez fanatyczny kler. Państwo, kultura, grody w owym czasie były już chrześcijańskie a nie słowiańskie.
Jedynie co po kulturze słowiańskiej pozostało i nie było zwalczane – to był słowiański folklor – niewłaściwie utożsamiany przez Pana i organizatorów festiwalu z kulturą słowiańską.

Kultura słowiańska nadal w Polsce, jak już wspomniałem, istniała – ale nieoficjalnie, a nawet w ukryciu. I wciąż była zwalczana. Oficjalny dokument kościelny poznańskiego synodu biskupów z roku 1420 potępiał nadal utrzymujące się w ich diecezji pogańskie praktyki. Musiały być one znaczne, skoro hierarchowie w ogóle poświęcili im uwagę. A to oznacza, że 454 lata po chrzcie Mieszka pogan w Polsce nadal nie brakowało. Czyli oznacza to, że uparcie trwali oni już piąty wiek przy naszej prastarej kulturze i wierze.

Możemy być z nich dumni!

Powinniśmy być z nich dumni!

Ja jestem z nich dumny!

Przypomnę jeszcze Panu, że to m.in archeologom zawdzięczamy wiedzę o tym, że już 10 700 lat temu na ziemiach dzisiejszej Polski występowała nazwana „słowiańską” haplogrupa R1a1 (Y-DNA). Dzisiaj posiada ją ponad połowa Polaków (56%). Oznacza to, że nasza pogańska, słowiańska prehistoria jest 10 razy dłuższa i starsza niż tysiącletnia historia skatoliczonej Polski. Mimo to Polacy karmieni są katolicką propagandą, jakoby „państwo polskie” powstało w 966 roku dzięki przyjęciu chrztu, a przed tą datą nic takiego na naszych ziemiach się nie działo. I że chrześcijaństwo było fundamentem budującym i scalającym Polskę – co jest oczywistą nieprawdą.

Owszem, można zaakceptować stwierdzenie, że przyjęcie katolicyzmu uchroniło Polskę od siłowej „chrystianizacji” przez cesarstwo niemieckie. Co jednak nie przeszkodziło kilkukrotnym najazdom cesarstwa na „katolicką” Polskę. Nie uchronił też „polski katolicyzm” naszego kraju przed zakusami katolickich krzyżaków.
Natomiast szkodliwość katolicyzmu od czasów kontreformacji widać gołym okiem. Katolicy od tego momentu dbali bardziej o dominację katolicyzmu w kraju niż o Polskę i polską rację stanu. Widać to jeszcze w XX wieku. Ks. Kazimierz Lutosławki, katolicki ideolog ruchu skautowego w książeczce dla harcerzy pt. „Czuj duch” wydanej w 1917 roku napisał: „Cóżby ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić.”

Jeśli organizatorom „Festiwalu” nie zabraknie odwagi, powinni ten „Festiwal” nazwać „Historią niszczenia kultury słowiańskiej”.

Przeciwko dotychczasowj nazwie nadal będę protestował!

A domniemane „pomówienia”, „inwektywy” i „krzywdzące opinie” w moim liście powinien mi Pan najpierw wykazać.
Bo ja jestem w stanie wyszukać w internecie i przytoczyć Panu epitety, jakimi raczyli mnie katolicy – bezbożnik, ateista, antychryst, opętaniec, bolszewik, komuch, mason, żydowski agent zwalczający kościół, renegat, odszczepieniec, zdrajca świętej wiary naszych ojców itp.

Choć akurat te ostatnie wyzwiska pasują – wypisz wymaluj – do samych katolików. To oni są renegatami Słowiańszczyzny i to oni zdradzili świętą wiarę naszych słowiańskich ojców.

Pańskie zastrzeżenie, że „nie będziemy prowadzić dalszych dyskusji i polemik w tej sprawie” typowe jest dla osób, które wiedzą, że ich „argumenty” są niezwykle „cieńkie” i wątpliwe. Dlatego dyskusji nie podejmują.

 

Andrzej Szubert

.

.

Reklamy

42 komentarze do “Doktorowi Brzostowiczowi w odpowiedzi…

 1. jak się czyta taką bucuwe eh. Te ich łacińskie bonmoty non stop. Pewnie marzą im się tramwaje z wagonami „Nur für truskul katolicz”.

  Polubienie

 2. temat został szybko zamknięty, cytuję:
  Tym bardziej szkoda, że forma całej dyskusji w tym temacie jest kompletnie bez sensu. Poziom historyczności – żaden. Argumenty o słowiańskości kultur ziem polskich sprzed wędrówek ludów to abstrakcja, a domniemana „wielotysiącletniość” religii Słowian jest fantazją bo nawet nie spełnia kryteriów hipotezy naukowej. Teksty o negatywnym wpływie Kościoła na dzieje Polski w całości są takim samym szerzeniem dezinformacji i nienawiści, kompletnie oderwanym od faktów. Tezy o zaanektowaniu przez Kościół pogańskich obyczajów „bo nie potrafił ich zwalczyć” dowodzą kompletnego braku wiedzy że Kościół od pierwszych wieków właśnie takie działanie celowo prowadzi, a w ostatnich czasach wręcz nasila. Bibliografii, o którą prosimy, brak (podawane fora internetowe nie są same w sobie w oderwaniu od prac naukowych źródłem ani gwarancją wiedzy). Słowem, prawie same bzdety. I co gorsza nie mające nic wspólnego z rekonstrukcją czyli z tym Forum.

  A najgorsze, że od razu pierwszy post zamiast zawierać konkrety i skłaniać do refleksji, wpisuje się w ten bezsens – budzi tylko wesołość i podjudza do kpinek i w efekcie do merytorycznej dyskusji w tym temacie w ogóle nie doszło. Jeśli pozostawimy go, nawet po wyczyszczeniu dalszego ciągu, sytuacja się z pewnością powtórzy.

  Sprawdź nazwę tego „forum”.
  „Forum rekreacji historycznych”.
  Czyli jaja z historii…
  opolczyk

  Polubienie

  • „Tezy o zaanektowaniu przez Kościół pogańskich obyczajów “bo nie potrafił ich zwalczyć” dowodzą kompletnego braku wiedzy że Kościół od pierwszych wieków właśnie takie działanie celowo prowadzi,” no to skoro takie działania prowadził to po co niszczenie posągów i świątyń, po co represje i rąbanie świętych gajów? nu?

   Polubienie

 3. Witaj, dobrze napisane. Wiem jaka będzie reakcja „władz” tego festiwalu. A co do Twojej „Reakcji pogańskiej” jestem za! 🙂 Pokażemy jak żyć w naszej kulturze i wierze.


  Masławie znad Warty:

  No to musimy skrzyknąć do kupy garstkę wojowników na ten przyszłoroczny odpust cysterski i pokazać im, jak nasi Ojcowie bronili Swarożyca…

  opolczyk

  Polubienie

 4. zamkneli mi katole temat na Freha, vrr sie odezwal madrze a ja chcialem skomentowac uwage „dobrodzieja Frehy”, ze Poganie wierza w „balwany” (ciekawe ;)…) a tu sie okazuje, ze moj Temat bez mojej zgody i wiedzy zostal zablokowany….. tak to z ta katocenzura jest 😉

  Co do tej wizyty w przyszlym roku w ladku to niezly nawet pomysl, gdyby tak jeszcze Sventkow namowic to sie zebierze sila…zrobimy im Festyn, ze go nie zapomna przez nastepne 1000 lat 😉

  Polubienie

  • dziękuje Jaksarze. Wrzucę więc i tu to co odpowiedziałem rekonstruktorom bo może komuś się przyda:

   Tradycja Słowiańska to też romantycy, Młoda Polska. Dlaczego jeżeli coś trwa powiedzmy dziesięć tysięcy lat to od razu z rechotem ktoś mówi o jaskiniowcach? Może to jakaś maniera rekonstruktorska ale napewno nie wszyscy „rodzimowiercy” chcą rekonstruować zachowania ludzi sprzed tysiąca lat. My nie mieliśmy żadnego soboru więc nie mamy sentymentów przedsoborowych które określałyby naszą tożsamość. Nam się nie marzy jazda tramwajem z napisem „Nur für truskul Katolicze”.
   Ja rozumiem że pod sztandarem łacińskim można się poczuć silnym i dumnym, to tak pięknie brzmi a alternatywa słowiańska jest ciemna i nieznana. Katolicki truskul to tony książek, nibymądrych bonmotów i posłuszeństwo jedynemu Fuhrerowi, tfu, Bogu. Zresztą jak porównywać psychopatycznego Jahwe do pięknych kosmicznych bóstw takich jak Weles czy Perun?
   I radziłbym sięgnąć do źródła, do „jedynego boga Izraela – Jahwe”. Bo potem to już chrześcijaństwo kradło lokalne zwyczaje i idee przedstawiając jako „własne”. Najlepszym przykładem jest „Boże narodzenie” którego poprostu nie było w stanie „zwalczyć” więc zaczęło roić że jest „chrześcijańskie”. Ciekawe w jakim stopniu to co dziś jest pięknego w chrześćijaństwie to skradzione nurty gnostyckie, przekłamany Zaratusztrianizm itd.
   Coraz więcej osób zwraca się w stronę duchowości prasłowiańskiej która zresztą cały czas TRWAŁA w ukryciu. Przecież Dziady Mickiewicza dotykały tematu Dziadów właśnie. Oczywiście katolicy chcieliby widzieć w Poecie truskulowego watykanistę. Jakby zapominając o mandragorze i Dzikiej Litwie z której czerpał Ducha.
   Więc pogódźcie się że będą protesty gdy przyjdzie wam do głowy palić posągi bóstw prasłowiańskich, szczególnie jeżeli drugą ręką będziecie wyrażać tak otwarcie sympatie rzymsko katolickie, mamrotać po łacinie itd. Ja lubię opolczyka, ,wiem że pisze jak szaleniec ale uwielbiam ten jego dyskurs. Jak wam nie pasuje to ogarnijcie sobie „Niesamowitą Słowiańszczyznę” Marii Janion, wielkiej Pani Profesor (którą zresztą opolczyk dissuje jako agentkę obcych wpływów).

   Polubienie

 5. oni tam uwazaja sie za rekonstruktorow a plastykowe butelki, mleko z tetrapack, Cola i inne gadzety „cywilizacji” XX i XXI wieku walaja sie i po obozach i po namiotach. madrzy to sa tylko kupa, jak jeden drugiemu nawet gdyby ten pierdoly do zera opowiadal d…smaruje by lepiej ja mozna bylo uzywac nie koniecznie do celow na to przeznaczonych 😉 Ale jak sam na sam w dyskusje sie jaki wmiesza, bez smieszkow i poklepywan to ogon pod jaja (gdyby je mieli) i zaraz obelgi 😉

  Polubienie

  • Wieczan:

   Pomysł zrobienia festiwalu alternatywnego zasługuje na uwagę, ale…
   Tamci są subsydiowani.
   Patrz ilu mają organizatorów:

   Organizatorzy:

   Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
   Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu,
   Urząd Gminy w Lądku, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie,
   Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie,
   Fundacja „Patrymonium:, Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,
   Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

   http://www.festiwal-lad.pl/strona253-Kontakt.html

   A my jesteśmy „golce”.

   Pasjonaci Słowiańszczyzny organizują podobne imprezy. Np. „Rękawka” w Krakowie.

   Tam naszych bogów nie palą!

   https://opolczykpl.wordpress.com/2012/04/18/swieto-rekawki-przy-kopcu-krakusa-w-krakowie/

   Tyle, że Kraków jest duży, ludzie mieszkają na miejscu, nie ma problemu z dojazdem, noclegami itp.

   Rękawka jest wspaniała z jednego względu – Kraków to „miasto JP2” – santo subito herszta watykanistów. Ale są tam też i Słowianie – a nie tylko katolackie „pokolenie JP2”.

   Polubienie

 6. vrr:

  Przypominam, że niekiedy komentarze wpadają do spamu. Np. za brzydkie słówka typu katolicyzm, kościół itp. Dlatego proszę nie denerwować się, jeśli komentarz nie ukazuje się od razu.
  Nie zawsze ktoś z nas siedzi przy komputerze, dlatego niektóre komentarze, za wyjątkiem śmieci, wyciągane będą ze spamu i wrzucane będą na bloga.

  Jaksar:

  Też tak myślę, że należy im zrobić w przyszłym roku niespodziankę na ich odpuście. Taką, żeby pamiętali pogan przez kolejne milenium – które spędzą w katakombach, albo nad Jordanem.

  Polubienie

 7. potrzebni sa ludzie ktorzy potrafia zorganizowac festyn, musieli by sie do tego zabrac juz dzisiaj..a wiec szukanie sponsorow, uczestnikow, rzemieslnikow itp..itp… ja mysle o Festynie zatytuowanym „Reakcja Poganska” i historyczna nazwa i zarazem ogniwo dnia dzisiejszego…bo to bedzie nasza reakcja na ich wyczyny 😉 Udzial w Rekawce czy innych normalnych inscenizacjach nie przeszkadza w tym…nie mozemy przeciez czegos manifestowac na festynie uczciwym i ktoremu sympatyzujemy..albo namieszamy w ladku, ale trzeba tam byc duza grupa albo robimy cos swojego…. zna ktos ludzi ktorzy potrafia zorganizowac taki festyn i zdobyc na to fundusze , miejsce itp ? Albo istniejacy juz od lat festyn ktory by z kolei temat festynu obral „reakcja Poganska” i zaprosil nas do wspoludzialu ? na FB jest masa ludzi gotowych do uczestnictwa wiec niechby z tego przyszlo 50% to bedzie i tak fajna zabawa 🙂

  Polubienie

 8. Ja myślę że na początek zanim się znajdą sponsorzy,należałoby się skupić na bojkotowaniu festiwali na których „rekonstruowane”są rzeczy wymyślone na potrzeby cepeliady.

  Bojkot ich cepeliad to przyzwalanie na dalsze takie haniebne hucpy.
  Sianie pogańskiej „dywersj” na ich cepeliadach może ich do nich zniechęcić…
  Tak tylko sobie głośno myślę…
  opolczyk

  Polubienie

 9. Mezamir, ja na takie nie jezdze i wiekszosc Rodzimowiercow chyba tez wiec jak maja byc bojkotowane ? przeciez jest dosc pseudopogan i ignorantow ktorzy na nie jada a tym bardziej jak sie im obieca cos. Narazie mozemy wlasnie wspierac te uczciwe i na nie jezdzic, nawiazywac kontakty. wspierac w rozny sposob i uczulac na kazdy akt profanacji Rodzimej Wiary. Trzeba zadbac o to by Rodzimowierstwo bylo silne, zeby przylaczli sie nowi ludzie, tworzyli kulturalne wydarzenia, zawiazywali stowarzyszenia itd…itd….
  Powinnismy tez pomoc w zjednoczeniu sie na ile sie to da Zwiazkow Rodzimowierczych oraz niezrzeszonych grup..by w przyszlosci po ogloszeniu Wici, razem i wspolnie dokopac katolom !

  Polubienie

  • Obejrzyjcie „Rękawkę” z 2012 roku:

   Czy nie tam należałoby zrobić inscenizację pogańskiego buntu z XI w? Publiczności o wiele więcej niż na odpuście cystersów.

   Polubienie

   • Prasłowiańskie święto Rękawka, całkiem niezłe. Tajemniczy kopiec, mnóstwo swastyk na tarczach i biżuterii, chleb ze smalcem. Dobry klimat. Ja bym trochę uwspółcześnił wizję „reakcji pogańskiej” i zrobił ją bardziej w stylu Mad Maxa. Przeniósł w dzisiejsze czasy, Np prasłowiańskie zombie wieduni wyjeżdżają z bagna niemieckim transporterem piechoty który leżał tam od ostatniej wojny światowej i nacierają na bogobojnych rekonstruktorów przy dzwiękach muzyki Motorhead. Przecież o ile się nie mylę, zombie regularnie pojawiały się w wierszach Mickiewicza czy na scenie u Kantora, oczywiście były to różne „upiory” ale przecież wszyscy wiemy o co chodzi. A Maria Janion doskonale wyjaśniła o co chodzi z gotyckim upiorem w kwestii prasłowiańskiej. Miałoby to też świetny ładunek medialny. Oczywiście to takie tylko bajdurzenie ale gdyby ktoś miał Sdkfz 251 i chciał go przerobić na przedwiecznego prasłowiańskiego hotroda to byłoby to 😀 Sława!

    Polubienie

 10. ciekawe walki 🙂 a czy mozna by u nich, no coz, na to musza sami organizatorzy dac odpowiedz. jezeli Organizatorzy beda zainteresowani zrobieniem inscenizacji Rekcji poganskiej to poprze to jak sadze wiekszosc Rodzimowiercow 🙂

  Polubienie

 11. Może i jesteśmy „golce” Tylko zastanowić się trzeba czy tak naprawdę potrzebni są jacyś sponsorzy? Czy grono naszych ojców szukało kogoś kto zapłaci za walkę w słusznej sprawie? Czy obrona naszych wartości potrzebuje środków z zewnątrz? Odpowiedzmy sobie sami ta te pytania. W tych czasach już nie można pójść „o jeden most za daleko” Pamiętajmy, że żyję się raz a jak zapamiętają nas młodsi zależy od nas samych. Gdybym był wtedy na tym „festiwalu” łacińskiej wspakultury to ktoś by miał gorące wspomnienia. Pozdrawiam.

  Polubienie

  • Obawiam się, że mnie nie zrozumiałeś. Jestem jak najbardziej za organizacją przeróżnych naszych prasłowiańskich świąt i imprez. Ot choćby takich, jak Kupała, Jare i Szczodre Gody, Dziady, czy nawet Rękawka. To jest już zresztą robione. Natomiast ekstra „festiwal” dla niezorganizowanej grupy jak my – to jednak jest coś innego.
   Można spróbować, tylko że potrzebujemy dobrego organizatora.
   Kto wie – może coś z tego wyjdzie? Takie spontaniczne pomysły mają jak najbardziej szansę na ich realizację – jeśli znajdzie się grupka zapaleńców, którzy chcą to przeprowadzić.
   Trzeba jedynie dobrze wszystko uzgodnić, zaplanować i przygotować.
   Ja jestem „ZA”.

   A na początek może byłoby lepiej „podpiąć” się pod już istniejące imprezy. Za zgodą organizatorów, ew. „na dziko”.

   Polubienie

 12. To co robimy?

  Gość:

  Ja przede wszystkim na poważne zastanawiam się nad odwiedzeniem w przyszłym roku nad Wartą tego odpustu cysterskiego.
  Będą mieli „reakcję pogańską”, choćbym miał ją zrobić sam. Świętowita wyciągnę z ognia, wrzucę do niego ze trzy krzyże i jedną „matkę boską” i zobaczę – jaka będzie ich reakcja!
  opolczyk

  Polubienie

 13. organizacja Festynu jest zwiazana z wydatkami, zabezpieczeniem socjalnym i sanitarnym, logistycznym, ubezpieczenia, oplaty wszelkiego rodzaju itd..itd… nasi przodkowie Maslawie nie stali przed tym dylematem… Dlatego tez najlepiej takie cos zrobic w ramach funkcjonujacego juz widowiska czy festynu….
  Opolczyku, watpie by w przyszlym roku powtorzyli scene palenia posagu temat pewnie bedzie inny, ale jaki by nie byl, trzeba w czas patrzec im na lapy i napewno nie Ty sam tam bedziezs. Wiem, ze jak na FB zaprosi sie do udzialu Rodzimowiercow i Sympatykow Rodzimowierstwa, to niejeden sie pojawi, tylko trzeba bedzie sie ugadac nad miejscem zbiorki i calej tej otoczki… przypuszczam, ze tam bedzie taki zbor policji jakiego nie mieli jeszcze…aler warto i tak 😉

  Polubienie

  • Jaksar:

   Na wiosnę zaczniemy rozsyłać wici. Miejsce zlotu uzgodnimy. Urozmaicimy im ich „odpust” tak, że długo to popamiętają.
   I wszystko będzie „EDUKACYJNIE” zgodne z historią!
   Zastanawiam się też, czy nie zainscenizować im jeszcze żerców rozrywanych na kawałki, wyrywanie języków naszym przodkom za śpiewanie pogańskich pieśni itp.
   Jak chcą edukacji, będą ją mieli!

   Polubienie

  • sobota, godz. 16.00 „Niech Bóg pokaże swą siłę!” – inscenizacja niszczenia posągów pogańskich
   podgrodzie
   http://www.muzarp.poznan.pl/muzeum_new/muz_pol/edukacja/festiwale/program.html


   18.00 Napad pogan na gród chrześcijański – inscenizacja bitwy wczesnośredniowiecznej gród i podgrodzie

   Skurwysyny jahwiści palili, mordowali, torturowali, kradli i gwałcili, a samoobronę pogan i chęć wypędzenia tej dziczy ze słowiańskiej ziemi pokrętnie nazywają „napadem pogan na chrześcijański gród”.
   opolczyk

   Polubienie

   • samoobronę pogan i chęć wypędzenia tej dziczy ze słowiańskiej ziemi pokrętnie nazywają “napadem pogan na chrześcijański gród”.-na tym polega sztuczka psychologiczna 🙂 kk wszystko wywraca do góry nogami po czym każdego niekatolika nazywa wywrotowcem.

    Tak robią od dwóch tysięcy lat. Ku chwale psychopatycznego ludobójcy Jahwe
    opolczyk

    Polubienie

 14. Opolczyk, zaczniemy od tych „druidow” co w 2010 palil posag Peruna 🙂 Ale duzo bardziej moze byc interesujace jak pojdziemy do Cystersow na ich odpust czy co oni tam wyprawiaja 😉 pic, paklic, gwalcic zakonnice…no bo jaktzesz by inaczej…Poganie tacy sa 😉

  Jaksar:
  Mówiąc o „odpuście cystersów” mam cały czas na myśli ten „festiwal”. Bo w sumie jest to ichni „odpust” i wychwalanie „chrystianizacji”.
  O gwałceniu zakonnic nic nie mów – bo zlezą się z całej Polski.
  opolczyk

  Polubienie

 15. Slowianin, znam ten opis, powiem szczerze, ze nie jest w teorii to nic nadzwyczajnego, opis jest reklama wiec wygladzanym zaproszeniem. Podoba mi sie ten fragment o wilkach w kosciolach i klasztorach 😉 .Dla Slowian Wilki nie byly niczym strasznym, przeciwnie, Wilk byl symbolem odwagi, dumy i zadrugi, czczony byl na rowni z Turem i Zubrem…. Ogladajac kolejne Festyny z ladka w sieci, zauwazylem, ze co roku jest inny temat jednakze zawsze znajduje sie cos co pokazuje Slowian jako prymitywny wierzacy w zabobony i „balwany” Narod ktoremu dopiero chrystianizacja przyniosla „oswiecenie” i utorowala droge do cywilizacji 😉 tylko jakiej, tego nie mowia juz 😉

  Polubienie

 16. Przepychanki potraktuja jako kolejny powód do nagonki na rodzimowierców ale pomysł happeningu z pokazaniem jak się „nawracało pogan” z mapkami po kulturach wymordowanych z informacja o wcześniejszym przyjeciu chrztu w obrządku wschodnim z tłem historycznym odnosnie rywalizacji 3 odmian katolicyzmu między sobą o bogactwa pogan „opisy złotych posagów wywiezionych do rzymu”. Hm. Powinno się udać utarcie nosa.

  Polubienie

  • Ktoś:

   Ja na poważne myślę o odwiedzeniu przyszłorocznego odpustu cystersów w Lądzie. Tyle, że sam niewiele zrobię. Aby urządzić rzeczywiście edukacyjny happening potrzebnych byłoby kilkadziesiąt osób. Plus rekwizyty (stroje, uzbrojenie, itp.).
   Ważna byłaby inscenizacja tortur (obcinanie rąk, wyrywanie języków, rozrywanie końmi wołchwów i żerców, ścinanie toporem opornych pogan).
   Dodatkowo można zainscenizować rabowanie ludności czyli siłowe pobieranie dziesięcin i tzw. „świętopietrza”.
   Inscenizacja reakcji pogańskiej też powinna mieć miejsce. Wszak jest to fakt historyczny – zniszczono wtedy wszystkie kościoły, spalono lub porąbano wszystkie rzymskie szubienice, wybito lub wypędzono wszystkich sutanników – i to można by zaiscenizować. Historycznie nic nam nie zarzucą. Jak edukacja – to edukacja!
   Pozostałe pomysły, np. mapki z kulturami i ludami wymordowanymi i wynarodowionymi też by się przydały.
   Tylko – kto się tym zajmie?
   Byłoby najlepiej, aby to zorganizował któryś z zarejestrowanych rodzimowierczych związków wyznaniowych. Większość rekwizytów i tak już one mają. Reszta (np. owe mapki) byłaby łatwiejsza do zorganizowania.
   Tyle, że ja pisałem do trzech rodzimowierczych związków wyznaniowych – i nic! Cisza!

   Polubienie

 17. i ja pisalem do nich i rozmawialem na Facebooku z RKP i oprocz gadania i „niby” reakcji nic nie wyszlo…. no moze nie calkiem „nic” masa bezdennej polemiki dklatego uwazam, ze Rodzimowierstwo w Polsce w obecnej strukturze nie zda egzaminu…oni sami spychaja sie na margines „sekt”

  Jaksar:
  RKP powiadomił mnie, że we wrześniu na wspólnych obchodach kolejnego święta organizowanego przez trzy główne związki rodzimowiercze przedstawi moje propozycje (proces o profanacje + inscenizacja „reakcji pogańskiej”).
  Za bardzo nie wierzę, że coś z tego wyjdzie – ale poczekajmy…
  opolczyk

  Polubienie

 18. Wiecie co najlepiej zrobić?
  Nakręcić film 🙂 sfilmować inscenizację i puścić w obieg z napisami w jeżyku angielskim,niech krąży po świecie i niech sie ludzie uczą.

  To nie musi być super produkcja z fantastycznymi efektami specjalnymi.

  Prosty scenariusz można by napisać wspólnie na jednym z for rodzimowierczych,zebrać forowiczów jako statystów…mogłoby być ciekawie 🙂

  Mezamir:
  Scenariusz to napiszemy my, w ciągu godziny. Obaj potrafimy pisać, myśleć i obaj znamy historię. Nawet ja sam jestem w stanie to zrobić. Potrzebne nam natomiast jest miejsce inscenizacji, uczestnicy inscenizacji, kostiumy, rekwizyty. I kamerka.
  opolczyk

  Polubienie

 19. Stroje i rekwizyty można wypożyczyć w jakimś bractwie odtwórczym itp 🙂
  Miejsce?Chociażby Wolin lub Ślęża ale równie dobrze na polanie w lesie lub przy okazji obchodów któregoś ze świąt.
  Kamerka?
  To akurat nie powinno być problemem 🙂

  Najwięcej roboty będzie z dźwiękiem,bo nagrywanie na żywca w terenie to kiepski pomysł.
  Trzeba sobie usiąść przy komputerze i podłożyć kolejno każdy głos,zsycnchronizować z obrazem…a gdyby jeszcze zaprosić do gościnnego udziału jakiegoś aktora starszej daty
  Moim zdaniem Rewiński i Kryszak idealnie by się nadawali na króla i szamana 😀

  Polubienie

 20. nie trzeba wypozycuiac, jest kilka Grup rekonstrukcyjnych jak Sventowie, ktorzuy w tym chetnie wezma udzial z calym swoim zapleczem. Pozatym na FB jest masa ludzi zajmujacych sie rekonstrukcja wczesnego sredniowiecza i tez maja sprzet nawet ja mam co nieco 😉
  Problem jak piszecie, moze byc z technika, kamerka, dzwiek itp…ale kto wie, moze Gorewicz z Grodu Triglava by sie do tego dolaczyl…. Zreszta, wiekszosc dzwieku i podkladow zostaje dopiero w studiu dopracowana…. jednym slowem ja jestem za i biore udzial jak by co 🙂

  Wiecie co…moze na poczatek mozna by ciekawy promocyjny filmik stworzyc do YT..szybki przebieg Historii Pogan…z inscenizacja mordow, niszczeniu Chramow, troche romantyzmu… ciut z legend…swietna inspiracja jest tutaj tez Artykul u Opolczyka o Krainie Elfow, pare scen z obrzedu..rytualow… mam nawet propozycje dzwiekowa…przepiekna piosenka „Ludzie nie sprzedawajcie swych marzen” nadaje sie jak ulal….. tylko kto ma takie zdolnosci by to zrobic ?

  Polubienie

 21. Opolczyku, napisz nowy temat w tej sprawie…moze krotki zarys jak by to mialo wygladac i na jakich zasadach…umiescimy to tez na FB i zaprosimy do dyskusji i wspoludzialu Rodzimowiercow i osoby zainteresowane, moze wyhjdzie cos konkretnego, moze ktos zna kogos kto ma sprzet, doswiadczenie itd…a wowczas bedzie mozna dopiac to do ostatniego guzika…lacznie z finansami…

  Jaksar:
  Co konkretnie napisać? Scenariusz? Opis inscenizacji „reakcji pogan”?
  opolczyk

  Polubienie

 22. Fantastyczny pomysł!!! Jak tylko przeczytałam, od razu to „zobaczyłam” 🙂

  Można by podzielić film na kilka części. Na przykład:

  1) Wstęp: Migawki z „katolickich” obrzędów, poprzeplatane ich pogańskimi pierwowzorami: kolędowanie, sianko pod obrusem, dodatkowe nakrycie na „wigilijnym” stole, wszystkich świętych vs Dziady, śmigus-dyngus, pisanki, ozdabianie domu zielonymi gałązkami na wiosnę, przedświąteczne porządki, Dziadek Mróz, dożynki vs święto plonów itd….

  2) Słowianie przed chrystianizacją. Tak jak w artykule o elfach 🙂 ale warto by też podkreślić wiedzę, wysoki stopień rozwoju cywilizacyjnego bez pasożytnictwa względem Przyrody i głębię duchową, warto zaznaczyć, skąd się wzięły Wedy 😉 – coś dla Mezamira 😉

  3) Brutalność i bezwzględność chrystianizacji.

  4) Reakcja pogańska.

  5) Wchłanianie elementów pogańskich przez KK. Stawianie kościołów na miejscach słowiańskich świątyń i w miejscach pogańskiego kultu. Podstępne zmienianie nazw, czyli jak Świętowit stał się św. Witem – i dlaczego….

  6) Kościół a lichwa, banksterzy, NWO…

  7) Słowiańskie dzisiaj i jeszcze bardziej słowiańskie jutro Twoja, Opolczyku, wizja Starego Porządku Świata – czyli happy end 🙂

  Ech, chyba się za bardzo rozmarzyłam 😀

  Ale cokolwiek powstanie – na pewno będzie to dla nas kamieniem milowym!


  „Ale cokolwiek powstanie – na pewno będzie to dla nas kamieniem milowym!”

  Droga Malwo!
  Oby cokolwiek z tego wyszło.
  Ja też o tym marzę…
  opolczyk

  Polubienie

 23. Opolczyku,,,cos jak Treiler tylko w opisie…skrot pomyslu zarys planowanego filmu idea itp…. wazne by w osobnym wpisie rozpoczac merytoryczne dyskusje. proponuje bysmy tam zajeli sie konkretami i tylko Rodzimowiercza mysla…. Napisz np…ze jestesmy w popczatkowej fazie planow stworzenia filmu ktorego tematem ma byc smiala i zgodna z Historia tematyka Poganstwa i walki naszych Przodkow o ich odwieczna Wiare. Film powinien zaczac sie scena obrzedu i rytualow…. np. skladanie zertwy przy tancach i spiewie, nastepnie migawki z Kupaly, szaccunek oddawany Sloncu…lany zboz a w koncu dozynki…nagle w jakis tradycyjny rytual wchodzi brotalnosc krk i klechow…napad z mieczem, mordy, gwalt, ogien… po czym „podziemna” walka, reakcja Poganska, przepedzenie mordercow…powrot zdrajcow z niemcami..spalenie osad…kolejne mordy i niszczenie obietkow kultu (nie pokazujac bezposrednio niszczenia czy palenia obiektow lecz to zostawic w domysle…po czym wspomnienie Dolegi…odrodzenie sie Zadrugi i wspolczesnych Rodzimowiercow ktorzy oddaja czesc w swietym gaju….zakonczenie to Slonce….jego swiatlo nad Slawia i podklad muzyczny…”Ludzie, nie sprzedawajcie swoich marzen” idzcie za nimi i odwaznie okazujcie ze jestesmy Poganami !
  niewiem czy nam to wyjdzie..ale sprobowac mozna, a moze i znajda sie na taki projekt tez jakies fundusze ! Wiem, ze dla celow tego typu mozna dostac nawet nie male dotacje z UE !
  Moze by dotrzec do Studentow ostatniego roku szkoly Aktorskiej…moze ktos chcialby zrealizowac jako swoja prace wlasnie taki film ?


  Jaksar!
  Zauważyłeś???
  Napisałeś zarys scenariusza!
  Teraz tylko należy podrzucić to studentom.
  Ale…
  Musimy się zastanowić, czy chcemy od razu dużą produkcję i film z pomocą ew. całkowicie zrobiony przez innych (studenci, finanse koczowniczej UE), czy robimy coś we własnym zakresie, nasza własna zwykła inscenizacja …
  opolczyk

  Polubienie

 24. no nie, duza produkcja to duze pieniadze a my ich nie mamy…najpierw zrobixc cos w rodzaju Treilera na Youtube…przypomina mi sie taka wspaniala scena z filmu Avatar, kiedy wszyscy mieszkancy zbieraja sie przy swietym drzewie by sie polaczyc z matka natura i odprawic rytual….

  niewiem czy ktokolwiek zauwazyl, ale te idee, Lud i Swiete drzewo, jednosc z natura i uzaleznienie od niej, swiat na pograniczu Elfow i istot bedacych w symbiozie z Matka Natura mogly byc sciagniete zywcem z Mitologi Slowianskiej…a napewno sa pomyslem wzorowanym na Wierze natury…
  Chcialbym bysmy mogli stworzyc to wlasnymi silami, ale nie chcialöbym z drugiej strony, by to bylo cos w rodzaju codziennie sie pokazujacych na YT filmikow bez echa….jezeli mamy cos tzrobic powinno to miec jakis sens i pozostawic slad…
  Co do pomysli z tym studentem ostatniego roku szukajacym tematu dla egzaminu lub zeby pokazac swoje umuejetnosci, pomyslalem na marginesie, nie zaszkodzi jednak, skorzystac chociazby z porady itp…jezeli sie ma kontakt do ludzi bedacych w tym temacie fachowcami 😉 Widzisz, dlatego prosilem Ciebie o nowy wpis, zeby na nim dyskutowac w szerszym kregu i posluchac co inbni na ten temat powiedza…my musimy sie posluchac tych czy innych rad ale tez nie musimy..nasz wybor 🙂

  Jaksar:
  Jeśli zainteresujemy projektem studenciaków, to oni fundusze dostaną od szkoły. Można by spróbować.
  A my sami zrobimy sobie naszą małą inscenizację…
  opolczyk

  Polubienie

 25. mam ten fragment :

  —-


  Eh….
  Można tylko pomarzyć o takim smoku….
  Będę całą noc śnił o tym, jak na tym smoku nadlatuję nad „Jasną Górę”. A bractwo w białych sukienkach z kropidłami, kadzidłami i obrazkiem rwie gdzie pieprz rośnie…
  opolczyk

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.