Katolicki „szacunek” dla słowiańskiej kultury

.

List otwarty do organizatorów „Festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej”.

Od kilku lat organizowany jest przez przeróżne instytucje „Festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej” w Lądzie nad Wartą.
Dwa lata temu doszło podczas niego do haniebnego aktu spalenia drewnianej figury słowiańskiego Boga (prawdopodobnie Świętowita). Akt ten jest tym bardziej haniebny i oburzający, że działo się to podczas festiwalu kultury m.in i słowiańskiej.

.

.
To tak, jakby podczas festiwalu „kultury” katolickiej spalono katolicki krzyż z figurą Joszue/Jezusa.

Już sam pomysł organizacji festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej jest pomysłem poronionym. Cystersi byli katolickim zakonem i brali aktywny udział w niszczeniu i pacyfikacji kultury słowiańskiej. Nie można jednocześnie promować prześladowanego i prześladowcy, ofiary i jej kata.

Kultura słowiańska to wiele tysięcy lat naturalnej wiary Przyrody. To cześć okazywana Boskiej Matce Naturze i symbolizującym ją i  różne jej aspekty, Bogom. Kultura słowiańska to szacunek dla przodków i ich wiary, to poczucie wspólnoty i poczucie wspólnej odpowiedzialności za jej dobro. Kultura słowiańska to demokracja rodowa, równość wszystkich jej członków, oraz brak pasożytów żrerujących na uciskanych poddanych.
Jedynie u schyłku pierwszej ery słowiańskiej ta harmonia pod naciskiem hord wyznawców Jahwe została zaburzona.
Hordy wyznawców Jahwe przyszły do Polski z hasłami miłości na ustach i z nienawiścią w sercach. Głosili miłość bliźniego, a palili, prześladowali, tępili, zniewalali i mordowali. Mówili o królestwie bożym, a czynili piekło na ziemi.

Nasi przodkowie długie wieki opierali się tej zarazie znad Jordanu. Za wyjątkiem garstki renegatów gremialnie trwali przy słowiańskiej tradycji. Pierwszy bunt przeciwko nowej, nienawistnej wierze, miał miejsce w czasach Chrobrego w 1022 roku. Kolejny, znacznie silniejszy bunt przeszedł do historii jako „reakcja pogańska”. Krwawo stłumiony przez sprzymierzonych Czechów, Niemców i Rusinów oraz zdrajcy Kazimierza, nazwanego przez katolików „odnowicielem”. Przy tej okazji załgani katoliccy kronikarze wymazali z historii Polski króla Bolesława II. Za to, że stanął on na czele antykościelnego, antyjahwistycznego buntu:
http://interia360.pl/artykul/zapomniany-krol-polski,45188
Po stłumieniu tego buntu, mimo surowach kar i zaciekłości jahwistów pogaństwo nadal było wiarą Polaków.

– XIII wiek – bulla papieska potępia praktyki pogańskie w Krakowie.

– XV wiek – polscy rycerze nadal ślubują na Słońce.
http://www.bogowiepolscy.net/bogowie-polakow.html

– XV wiek – synod biskupów w Poznaniu potępia pogańskie praktyki Polaków.

– XV wiek – kronikarz- jahwiata-katolik Długosz “szaty darł na sobie” ubolewając, że “odprawiano [święto Kupały] przez bezwstydne i lubieżne przyśpiewki i ruchy, przez klaskanie w dłonie i podnietliwe zginanie się, oraz inne miłosne pienia…”
http://www.taraka.pl/kupala.htm
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/06/21/swieto-kupaly/

– XVI i XVII wiek – kler próbuje obrzędy topienia Marzanny zastąpić zrzucaniem kukły Judasza z kościelnych wież. Bezskutecznie. Polacy trwają przy pogańskiej Marzannie.

– XIX wiek – prekursor badań Słowiańszczyzny, Adam Czarnocki znany bardziej jako Zorian Dołęga Chodakowski napisał jego znamienne słowa:

„Trzeba pójść i zniżyć się pod strzechę wieśniaka w różnych odległych stronach, trzeba śpieszyć na jego uczty, zabawy i różne przygody. Tam, w dymie wznoszącym się nad głowami, snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się imiona bogów zapomnianych. W tym gorzkim zmroku dostrzec można świecące im trzy księżyce, trzy zorze dziewicze, siedem gwiazd wozowych.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zorian_Do%C5%82%C4%99ga-Chodakowski

A to dobitnie pokazuje, że polska wieś w XIX wieku nadal trwała przy pogańskiej tradycji, przy pogańskich Bogach.

Ale nie tylko polska wieś trwała przy pogańskich obrzędach tak długo!

– XIX wiek – zaborca austriacki zakazuje obchodów pogańskiego obrzędu Rękawki.

„W okresie zaboru austriackiego, w 1897 roku obchody zostały zakazane. Zamknięto nawet dojście na kopiec. Władze planowały w tej okolicy budowę fortu artyleryjskiego, a ponadto chciały zlikwidować tumult i przejawy agresji wśród zgromadzonych pod kopcem.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%99kawka

Ale „Rękawka” odrodziła się!
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/04/18/swieto-rekawki-przy-kopcu-krakusa-w-krakowie/

.

.

Tak naprawdę Polska była i jest pogańska, pociągnięta jedynie z wierzchu jahwistycznym pokostem.
Jest to stwierdzenie jak najbardziej uzasadnione. Katolicyzm i ogólniej chrześcijaństwo nie było w stanie wytępić wszystkich pogańskich tradycji. Zaczęło więc podstępnie je sobie przywłaszczać i dorabiać im chrześcijańską ideologię. „Wigilijne” zwyczaje – 12 potraw, siano pod obrusem, snopek słomy w rogu – to zwyczaje pogańskie, słowiańskie, a nie katolickie. „Wielkanocne” pisanki, bazie, dyngus, wiosenne porządki „przedświąteczne” to zwyczaje pogańskie – a nie katolickie. Katolicy jedynie sobie je przywłaszczyli. Tak jak Kupalnockę chcieli zjahwizować na „noc świętojańską”, a pogańskie „Dziady” na „dzień zadusznych”.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziady_%28zwyczaj%29#Dziady_a_chrze.C5.9Bcija.C5.84stwo

Nawet „kolędowanie” to pogańska tradycja. A także daty świąt „bożego narodzenia” i „wielkanocy” dopasowane zostały do pogańskich świąt solarnych.
Zresztą, nawet pogański krzyż solarny  chrześcijaństwo sobie przywłaszczyło w IV wieku, przerabiając go na „rzymską szubienicę”.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/04/06/tylko-pod-krzyzem-tylko-pod-tym-znakiem/

Fanatyzm kilku procent mieszkańców Rz’plitej, czyli skatoliczonej pod wpływem jezuitów na fali kontrreformacji szlachty i ich walka o supremację katolicyzmu w państwie doprowadziły Rz’plitą w XVIII wieku do upadku.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/03/co-nam-dala-konstytucja-3-maja/

Odrzucam chrześcijaństwo z przyczyn pryncypialnych.

Powód pierwszy:

Nie będę wyznawcą wyssanego z palca przez żydowskich kapłanów psychopaty Jahwe.
Dlaczego tego żydowskiego bożka nazywam psychopatą?

Wyobraźmy sobie ojca wielodzietnej rodziny. Z niewiadomych powodów upodobał on sobie jedno dziecko i pozwala mu, a nawet mu pomaga okradać, przepędzać, a nawet mordować rodzeństwo.
Czy ktoś o zdrowych zmysłach nazwałby takiego ojca dobrym i sprawiedliwym?
Czy raczej uznano by go za zwyrodnialca i psychopatę.

A tak właśnie w „Starym Testamencie” postąpił plemienny Jahwe. Wybrał sobie rzekomo (jest to oczywisty wymysł żydowskich kapłanów) Izraelitów jako swój „naród wybrany”. No i pomógł mu np. ograbić Egipcjan, a ścigający grabieżców pościg egipski zabił. Pomógł Żydom zdobyć Jerycho i wymordować wszystkich mieszkańców, łącznie z niemowlętami i kobietami w ciąży (za wyjątkiem nierządnicy Rachab – ją oszczędzono w nagrodę za to, że zdradziła swoich).

To samo miało miejsce w Aj. Wymordowano tam z pomocą Jahwe całą ludność. A dzisiaj katolicy, powołując się na psychopatę Jahwe walczą o życie nienarodzone, które Jahwe niejednokrotnie tępił bez litości.
Jahwe bezlitośnie mordował i swój „naród wybrany” za byle uchybienia. Synów Aarona np. spalił żywcem tylko dlatego, że pomyłkowo wzięli niewłaściwe kadzidło.
I tego plemiennego psychopatę przejęła judaistyczna sekta Joszue/Jezusa jako swojego boga.

Powód drugi:

Chrześcijaństwo powstało jako mała sekta w łonie judaizmu. była żydowską ideologią udrapowaną w religię,  wykorzystaną jako broń ideologiczna przeciwko Rzymowi. Później ta zaraza rozniosła się na cały świat.
http://toporzel.pl/teksty/swiatof.html
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/07/11/katolicyzm-cywilizacja-lacinska-globalizm-dzumy-ludzkosci/

Powód trzeci:

Ta fanatyczna ideologia, która ma łapska po pachy ubabrane w ludzkiej krwi, zniszczyła nieomal doszczętnie naszą słowiańską kulturę, tradycję i cywilizację.
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/04/13/niszczycielski-buldozer-wyznawcow-boga-jawhe/
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/04/14/moj-ulubiony-bog-slowianski-swarozyc/

Dlatego jako świadomy Polak i Słowianin odrzucam tę fanatyczną, niszczycielską, dogmatyczną ideologię religijną rodem znad Jordanu jako coś obcego i wrogiego Słowiańszczyźnie.

Uważam za szczyt głupoty lub celową prowokację łączenie kultury słowiańskiej z „cysterską”, czyli katolicką.
Kto wie, być może zaniepokojenie wśród kleru wzbudza renesan pogaństwa w Polsce i dlatego podstępnie zainicjowali (podpowiedzieli komu trzeba) festiwal łączący kulturę słowiańską z „kulturą” nadjordańską reprezentowaną przez cystersów. Po to, aby Polakom katolicki zakon kojarzył się ze Słowiańszczyzną.

A przecież cystersi brali czynny udział w niszczeniu kultury słowiańskiej. Ich rozkwit zawdzięczali jedynie uprzywilejowanej pozycji KK w Polsce. Z surowego początkowo zakonu stali się zamożnym narzędziem do wyzysku chłopów.

„Wkrótce cystersi uzyskali prawo pobierania dziesięcin, korzystania z pracy chłopów, konwersów, mogli też czerpać zyski z dzierżawy ziemi i innych swoich przywilejów.”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi#Zak.C5.82adanie_filii

Z głosicieli rzekomo dobrej żydowskiej nowiny stali się pijawkami i pasożytami.

Domagam się od organizatorów rozłączenia obchodów kultury słowiańskiej i „kultury” cysterskiej. Przestańcie hańbić pamięć o Słowiańszczyźnie urządzając obchody jej kultury razem z obchodami „kultury” jej prześladowców.

Domagam się tym bardziej niedopuszczenia kiedykolwiek w przyszłości aktów palenia figur słowiańskich Bogów.

Bo w ten sposób hańbicie  i profanujecie kulturę, którą rzekomo „obchodzicie”.

Jeszcze jedna uwaga na marginesie…
Akurat dzisiaj przypada 602 rocznica bitwy pod Grunwaldem. 602 lata temu niemieccy katolicy, wyznawcy żydowskiego Jahwe, rycerze spod znaku krzyża , Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, głoszący dobrą nowinę, z hasłami miłości bliźniego, głoszący konieczność przebaczania „naszym winowajcom” stanął do walki na śmierć i życie z innym „katolickim” monarchą (w duszy poganinem), Jagiełłą.
Całe szczęście, że Polska znalazła sojusznika w postaci pogańskiej Litwy. Bo inaczej kto wie, czy nie podzililibyśmy losów zgermanizowanych Słowian Połabskich.
Inna sprawa, że zarazę katolickiego krzyżactwa sprowadził do Polski katolik Konrad Mazowiecki. Pragnął przy ich pomocy przyśpieszyć „nawracanie” – czyli zniewalanie jahwizmem – nadal pogańskich plemion Pruskich.
Przez 300 lat ten katolicki zakon zagrażał potem Polsce. A zlaicyzowany i przeobrażony w państwo pruskie po okresie lenna stał się jednym z zaborców.

To była kara dla Polski za nadgorliwą pomoc zdrajców Słowiańszczyzny, polskich Piastów, w zniewalaniu innych pogańskich plemion katolicyzmem.

Andrzej Szubert.

Polak, Słowianin, Poganin

Otrzymują:

Starostwo Powiatowe w Słupcy
joanna.slowinska@powiat-slupca.pl

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
michbrz@man.poznan.pl

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu
zarzad@snap.poznan.pl

Urząd Gminy w Lądku
gmina@gmina-ladek.pl

Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie
e-mail umg@zagorow.pl
w.radniecki@zagorow.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego Ląd nad Wartą 101
kontakt@wsdts.pl

Fundacja „Patrymonium”
biuro@patrimonium.pl

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
biuro@unianadwarcianska.pl

ps.

Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć opinię Lwa Tołstoja (za którą został wyklęty), o chrześcijaństwie:

„Historia święta zaczyna się od opisu, jak to Bóg, istniejący wiecznie, stworzył z niczego przed sześcioma tysiącami lat niebo i ziemię, jak potem stworzył zwierzęta, ryby, rośliny i wreszcie człowieka Adama i żonę jego Ewę, uczynioną z jego żebra. Mamy następnie podane, jak to Bóg, bojąc się, aby Adam z żoną nie jedli jabłek z drzewa, mającego czarodziejską siłę obdarzania potęgą, zabronił im jeść tych jabłek; jak to, nie bacząc na ten zakaz, pierwsi ludzie zjedli jabłko i zostali za to wypędzeni z raju i jak za to samo zostało następnie przeklęte całe ich potomstwo, przeklęta ziemia, która odtąd zaczęła wydawać trujące rośliny. Mamy potem opisane życie potomków Adama, którzy tak znikczemnieli, iż Bóg zmuszony był ich potopić i to nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, a zostawił tylko jednego Noego z rodziną i z zabranymi do arki zwierzętami. Mamy dalej opisane, jak to ze wszystkich ludzi, którzy się po potopie rozrodzili, Bóg wybrał Abrahama i zawarł z nim przymierze, według którego Abraham zobowiązał się uznawać Boga za Boga i na dowód tego zaprowadzić obrzezanie, a w zamian za to Bóg zobowiązał się obdarzyć Abrahama licznym potomstwem i popierać go i jego potomków. Potem mamy opowiedziane, jak to Bóg, protegując Abrahama i jego potomków, czynił w ich Interesie same nadzwyczajne rzeczy, zwane cudami i popełniał zarazem najbardziej wyszukane okrucieństwa.

W ten sposób cała ta historia, z wyjątkiem naiwnych (jak odwiedziny Abrahama przez Boga i dwóch aniołów, ożenek Izaaka i inne), niekiedy niewinnych, lecz częściej nieetycznych opowieści (jak oszustwo umiłowanego przez Boga Jakuba, okrucieństwa Samsona, przebiegłość Józefa), cała ta historia, począwszy od klęsk zesłanych przez Mojżesza na Egipcjan i wymordowanie przez anioła wszystkich ich pierworodnych, do ognia, który zniszczył 250 buntowników, do zapadłych w ziemię Kore, Datana i Abirona, do zniszczenia w ciągu kilkunastu minut 14.700 ludzi, do rżniętych piłami wrogów tępionych przez Eliasza (wziętego na ognistym wozie do nieba) ofiarników i Elizeusza, przeklinającego wyśmiewających się z niego malców – oto szereg cudownych wydarzeń i przeraźliwych przestępstw, dokonanych przez naród żydowski, jego wodzów i samego Boga.

Jeżeliby cała ta historia Starego i Nowego Testamentu była wykładana jako zwykła powiastka, wtedy mało który z wychowawców odważyłby się opowiadać ją dzieciom lub dorosłym, których, chciałby oświecić. Powiastka ta jednak uważana jest za nie nadającą się do roztrząsania przez ludzi, jako zawierająca jedynie prawdziwe opisanie świata i jego praw, jako najbardziej wierne odtworzenie życia dawniej żyjących ludzi i tego, co należy uważać za dobre, a co za złe, o istocie i własnościach Boga i obowiązkach człowieka. Mówi się o książkach szkodliwych. Lecz czyż jest w chrześcijańskim świecie książka, która by przyniosła więcej szkody ludziom niż ta okropna książka, zwana „Historią świętą starego i nowego przymierza”?

…Dla człowieka, któremu  wtłoczono  do głowy   jako najświętszą prawdę, wiarę w stworzenie świata z niczego przed sześcioma tysiącami lat, a następnie w arkę Noego, która pomieściła wszystkie zwierzęta,   w upadek Adama, w niepokalane poczęcie, w cuda Chrystusa i poniesioną przezeń ofiarę na krzyżu dla ludzkiego zbawienia – dla takiego człowieka wymagania rozumu nie są obowiązujące i taki człowiek nie może potem uwierzyć w żadną inną prawdę. Jeżeli możliwą jest trójca, niepokalane poczęcie, odkupienie ludzkości przez krew Chrystusa, staje się możliwym wszystko i potrzeby rozumu są zbyteczne.

Wbijcie klin pomiędzy deski podłogi spichlerza. Choćbyście potem nie wiem ile sypali weń zboża wszystko wyleci. Podobnie jest z głową, w którą wbito klin trójcy, czyli Boga, który stał się człowiekiem i swoim cierpieniem odkupił ludzkość, a następnie znowu wrócił do nieba – w głowie tej nie utrzyma się potem żadne rozsądne, trzeźwe pojmowanie życia.

Syp ile chcesz ziarna do   spichlerza z dziurawą podłogą, wszystko ci wyleci. Kładź, co chcesz w głowę, która raz przyjęła na wiarę rzeczy bezsensowne, nic się w niej nie ostoi.

http://wiernipolsce.wordpress.com/2012/07/07/5564/

.

.

45 komentarzy do “Katolicki „szacunek” dla słowiańskiej kultury

 1. W 1947 r. – tuż po zakończeniu II wojny światowej prorokowano:
  (- – -)

  polski ruch oporu:

  Twój komentarz nie nadaje się do publikacji. Zawiera biologiczny rasizm, zbyt dużo demagogii i zwykłe kłamstwa.
  Np. to:

  „Polski Naród nie ma własnej reprezentacji. Nawet Episkopat Polski jest bardziej judeochrześcijański, niż katolicki. Razem ze śmiercią Prymasa Hlonda umilkł w nim głos troski o Polskę, Naród, o narodową sprawę.
  Polski Kościół toczy dzisiaj ciężką walkę z wewnętrznym wrogiem wprowadzonym do jego hierarchii, celem wywołania procesów rozkładu wewnętrznego.”

  Episkopat i KK nigdy nie był reprezentantem narodu. Reprezentował narzuconą Polakom siłą obcą wiarę i interesy hierarchi. Był ponadto przez wieki był agenturą Watykanu, działającą na szkodę Polski i Polaków. Polska upadła w XVIII w przez katolicyzm, w dużej mierze za sprawą „polskiego” episkopatu.
  A już zwrot o „Polskich Patriotach, kibicach” to szczyt głupoty. Gdyby byli patriotami, to by zajęli się losami kraju a nie bzdurnymi meczami i „wojną z matołem” do której prowadzili ich agenci PiS.

  Tyle w twoim komentarzu rasizmu i nienawiści do żydostwa. A katolicyzm – żydowska wiara przywleczona znad Jordanu – ci nie przeszkadza.
  opolczyk

  Polubienie

 2. CO TO W OGÓLE JEST „KULTURA CYSTERSKA”? Gdzie ona się mieści w hierarchii kultur? „Kultura” jednego zakonu ma być porównywana z kulturą setek milionów ludzi na przestrzeni tysięcy lat? Sama nazwa „festiwalu” to jest plugawe zrównanie nieporównywalnych zjawisk. To tak, jakby zrobić „Festiwal kultury polskiej i hamburskiej”.

  Powinien Pan wspomnieć w zarzutach również o „egregorach władzy” – o komplementarności katolicyzmu (jako RELIGII POKORNYCH NIEWOLNIKÓW) z judaizmem – religią „rasy panów”. „Pokora”, „nadstaw drugi policzek”, „bądź posłuszny władzy, bo wszelka władza pochodzi od Boga” etc. etc. Popatrzmy, jaka mentalność obowiązuje katolika:
  [18] Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. [19] To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. [20] Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. [21] Do tego bowiem jesteście powołani. ( http://www.nonpossumus.pl/ps/1_P/2.php )
  Czy katolik w ogóle może być polskim politykiem? Albo przywódcą Polaków? Przecież on ma od małego wszczepiany system wartości NIEWOLNIKA. Tego systemu wartości, wbijanego do głowy wraz z religią nie zinternalizował, to NIE JEST katolikiem. Jest zwykłym KŁAMCĄ, OBŁUDNIKIEM BEZ ZASAD – a człowiek niemoralny i zakłamany nie może być przywódcą. Bo jest zwyczajnie niewiarygodny w swoich deklaracjach. Jakimi polskimi patriotami czy „nacjonalistami” mogą być ci POKORNI NIEWOLNICY – albo BEZCZELNI OSZUŚCI?

  Pan Slawista:

  „Powinien Pan wspomnieć w zarzutach również o…”

  Wystarczy, że Pan to zrobił. Dziękuję.
  opolczyk

  Polubienie

 3. Znacie „Indiański”festiwal Pow Wow?
  Spytajcie Indian co o tym sądzą :/ a ogłupieni ludzie biorą w tym udział bo im się wydaje że w ten sposób wspierają kulturę Indiańską której są fanami(tzn tak im się wydaje,w gruncie rzeczy są niszczycielami kultury Indian przez swoje uczestnictwo w pseudoidniańskich festiwalach).

  Moim zdaniem festiwale „kultury Słowiańskiej” organizowane są głównie przez ignorantów i hieny żerujące na Słowiańszczyźnie.
  Dodatkowo wykorzystuje się te festiwale do siania propagandy i bredni.

  Polubienie

 4. Dwa lata temu doszło podczas niego do haniebnego aktu spalenia drewnianej figury słowiańskiego Boga”-nie dwa lata temu tylko CO ROKU od wielu lat,dochodzi do aktu bezczeszczenia Polskich symboli,przez bandę otłumanionych przez kk ignorantów.
  Tego typu antypolskie inscenizacje organizowane są przez różne włosko-żydowskie kościółkowe środowiska watykanistów od dawna,ku uciesze motłochu.
  Ciemny naród nawet nie wie w czym uczestniczy i co robi paląc symbole Słowiańskie,bo im się wydaje że symbole Galilejskie i Nazarejskie to korzenie Polski a Słowiańskie korzenie to dla nich grzech i fałsz.CIEMNOTA I ZABOBON SIĘ SZERZY od kiedy pojawił się u nas kk.
  „Ziemia święta”powinna nam wypłacić odszkodowania i publicznie przeprosić,w ramach kary powinni odbudowac Arkonę 🙂

  Nie tylko Arkonę!
  Mają złodziejaszki oddać nam pogański Łysiec, Ślężę, Śląski Chełm (skatoliczony na „św. Annę”), wzgórze Lecha w Gnieźnie i setki innych pogańskich świętych miejsc, zagrabionych i skatoliczonych kościołami, katedrami, kapliczkami czy klasztorami.
  Wynocha z naszych świętych gajów!
  opolczyk

  Polubienie


 5. Prof. Limisiewicz powiedział: „kościół ten istnieje 300 lat i powinien istnieć co najmniej następne tysiąc”.

  NIEDOCZEKANIE!!!

  Wynocha z naszych pogańskich świętych miejsc!
  Polska jest słowiańska! Polskość to wiara naszych praojców a nie jahwizm dla nieobrzezanych wyznawców Jahwe, rodem znad Jordanu.
  opolczyk

  Polubienie

 6. Oto „palenie peruna” z 2010 r:
  http://www.youtube.com/watch?v=Y3gVAwOKtS4
  Opis i komentarze pod tym filmem:
  ________________________________________________________

  Jedna ze scenek na VI Festiwalu Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie nad Wartą – Palenie starego bożka – Peruna (chyba) 😉

  1 like, ____34____ dislikes <——————————————–
  ________________________________________________________
  To może urządzimy palenie jezusa i jp2? Chcecie szacunku, to okażcie go sami.

  Senwid 2 days ago 11

  Zamiast tylko negatywnie komentować proszę dodatkowo zgłaszać film jako [promowanie przemocy lub nienawiści] na tle [religia/wyznanie] z uzasadnieniem [Na filmie palony jest posąg bóstwa, które nadal jest czczone przez co najmniej trzy, formalnie zarejestrowane w RP związki wyznaniowe: ZW Rodzima Wiara, ZZW Słowiańska Wiara, Rodzimy Kościół Polski. To podlega pod naruszenie prawa analogicznie jak by ktoś próbował "inscenizować" spalenie Biblii, krzyża czy figury przedstawiającej Jezusa lub JHWE]

  regulyYT 2 days ago 9

  see all
  All Comments (22)
  Sign In or Sign Up now to post a comment!

  Kiedyś zapłacicie surowo za profanację słowiańszczyzny wy parchate kurwy rodem z piekła.

  Koczujące ścierwo israelskie nie będzie więcej smrodzić na Polskiej ziemi.

  Szkoda tylko młodych Polaków którzy dali się namówić na profanację kilku kundli żydowskich.

  dupotrojec 22 hours ago

  Następna inscenizacji "Reakcji Pogańskiej" będzie z paleniem krzyży, biblii i posągu Wojciecha

  riczeful 1 day ago

  Naturalnie wszystko w formie inscenizacji "Reakcji Pogańskiej"… Co by było analogicznie wszystko zgodnie z prawem… ;]

  regulyYT in reply to MissXhumed (Show the comment) 1 day ago

  Od czego jest np. "YouTube Downloader" którym film można zabezpieczyć? To natomiast, że YT zablokuje dostęp nie znaczy, że film jest od razu kasowany.

  regulyYT in reply to aretofe (Show the comment) 1 day ago

  Tylko inscenizację… Taką "reakcji pogańskiej"… ;]

  regulyYT in reply to Senwid (Show the comment) 1 day ago

  Każdy rodzimowierca, który by tam był, winien zareagować wyciągając posąg z ognia i od razu zawiadamiając policje o naruszeniu prawa! Natomiast odtwórcze bractwo rycerskie, które dla kasy jest w stanie wyzbyć się szacunku do własnej rodzimej kultury i tradycji, zasługuje jedynie na gest pożałowania i równy brak szacunku…

  regulyYT 1 day ago
  ________________________________________________
  ________________________________________________
  Opolczyk napisał:
  ______________________________
  Prof. Limisiewicz powiedział: “kościół ten istnieje 300 lat i powinien istnieć co najmniej następne tysiąc”.

  NIEDOCZEKANIE!!!

  Wynocha z naszych pogańskich świętych miejsc!
  Polska jest słowiańska!
  ________________________________
  Nie sądzę, by niszczenie dóbr kultury było rozsądnym pomysłem. Te kościoły to też dziedzictwo kultury narodu polskiego, tak, jak do tego dziedzictwa należały zniszczone barbarzyńsko przez Sanację cerkwie! Miejmy tyle rozumu, co Finowie, którzy do dziś nie tknęli nawet posągu cara!


  Nie zamierzam palić wszystkich 17 533 kościołów i kaplic będących własnością KK w Polsce. Ale tych kilka najważniejszych słowiańskich miejsc kultu złodzieje, grabieżcy i uzurpatorzy powinni SAMI OD SIEBIE nam zwrócić!
  Niech Pan zwróci np. uwagę na kościół pw. „św Benedykta” w Krakowie, zbudowany w pobliżu Kopca Krakusa.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Benedykta_w_Krakowie
  Otwierają go dwa razy w roku. „Przypadkowo” zawsze wtedy, gdy wypada topienie Marzanny i Rękawki. Czyli robią to, aby Polaków odciągać od prasłowiańskich zwyczajów.

  Tak więc oni posiadają kościoły stojące prawie okrągły rok zamknięte na cztery spusty – a my nie mamy prawa do kilku najważniejszych kultowych miejsc setek pokoleń naszych Praojców!!!
  Uważa Pan to za normalne???
  opolczyk

  Polubienie

 7. Opolczyku, dzieki za Twoje pismo jest dla mnie inspiracja w redagowaniu kolejnych pism w sprawie profanacji symboli ale i miejsc kultu Slowianskiego.
  Im wiecej pism o wszelakim zabarwieniu w sprawie o ktorej pisze bedzie wysylanych tym lepiej, moze w koncu kiedys ktos zauwazy to na tyle by stalo sie obrazanie uczuc Wiary Rodzimej przez katolikow i im podobnych w koncu dostrzegane i rownie ostro krytykowasne jak to, ze jakies pismo na stronie glownej opublikowalo zdjecie benedykta z zolta plama na jego habicie w miejscu gdzie powinno sie dbac o szczegolna higiene 😉
  W jaki sposob zrewanzujemy sie katolikom za te profabnacje nie wchodzi tu w rachube poniewaz nie bedziemy nasladowac ich zydowskiego sloganu „oko za oko, zab za zab” Slowianie sa na tyle dumnym i inteligentnym Narodem, ze znajda pomys na to by na kazda prowokacje adekwatnie dac odpowiedz. Jezeli ja bede podczas moich rodzinnych obrzedow czy w kregu znajomych i Przyjaciol palil symbole i wyobrazenia „swietych katilickich” balwanow to bede to czynil z przekonania, ze to sa balwany a nie jakies duchowe czy religijne cechy. Bede wrzuca do ognia krzyz katolicki i inne dostepne mi symbole dlatego, ze to co krk prezentuje to nie jest ani religia ani wiara tylko otumanianie i oglupianie w mysl daj iecej a bedziesz blogoslawiony. Kto w to wierzy jego problem, ja traktuje krk jako najezdzce, morderce, barbazynce i cynicznego oszusta ktorego nalezy zwalczac tak jak zwalcza sie kazde inne zlo na tej ziemi. Choroby, zarazy, pokonujemy nauka o medycynie i wiedza, doswiadczeniem Szamanow, krk pokonujemy sila naszej wiary, swiadomoscia tego, ze Wiara natury, Wiara Pierwotna jest Wiara wynikla nie z doktryny i ukladanych bajek dla naiwniakow a z istoty Natury jej oddzialowywania i zjawisk !

  Na dzien dzisiejszy powinnismy oproczt pism, protestow i akcji nienaruszajacych prawo zajac sie przede wszystkim ratowaniem jeszcze nietknietych przez krk miejsc kultu i sily matki Ziemi… wiecie o czym pisze…i miejscu ktore ma wieksza sile energi anizeli Stonhage…nie chce zbyt glosno wymawiac nazwy bo zanim tam postwimy Symbole Wiary Rodzimej, jakas zakonnica postawi krzyz jahvistow. Przy okazji, moze ktos zajalby sie tym i zabezpieczyl odpowiednio to miejsce ? trzeba sie dowiedziec dyskretnie kto jest wlascicielem tego miejsca jaki ma ono harakter i czy istnieje mozliwosc przejecia go dla celow kultowych !

  Jaksar:
  To ja dziękuję Tobie, że zwróciłeś uwagę na tę haniebną profanację!
  Za każdym razem gdy coś takiego ma miejsce musimy robić raban i protestować. Tamci muszą zrozumieć, że Polska nie jest ich własnością.
  Odry są wciąż wolne od jahwizmu, nieskatoliczone.

  https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/20/odry-potezniejsze-niz-stonehenge/
  Szukajmy dalej!
  opolczyk

  Polubienie

 8. Jak Wy to robicie że przy nickach macie obrazki? 😀
  Też bym sobie coś wrzucił fajnego i nie wiem gdzie kliknąć 😀

  Musisz sobie założyć konto na wordpress. Gdy już je masz, edytujesz „grawatar” wrzucając sobie ładny słowiański obrazek.
  opolczyk

  Polubienie

 9. Nie pojmuje zamieszania przeciez spalenie slowianskiego boga bylo wlasnie pokazem kultury cysterskiej. Pokazno jak cystersi niszczyli kulture slowianska

  Ela:
  Masz rację. To chyba o to chodzi w tym „festiwalu” – pokazać, jak tamci „zwalczali” pogaństwo i palili naszych bogów. Boli tylko to, że nikt nie zaprotestował. Tak skatoliczyli Polaków, że ci pozwalają nadal symbolicznie niszczyć naszą kulturę.
  opolczyk

  Polubienie

  • Na poziomie podświadomym nie istnieje takie coś jak na niby,udawanie,symbolicznie itp.
   Na poziomie podświadomym WSZYSTKO co robimy jest DOSŁOWNE i prawdziwe.
   Nawet gdy ktoś udaje że jest bigosem to podświadomie nim jest na 100%.
   Temu własnie służą rytuały,tworzeniu prawdziwej duchowej rzeczywistości.

   Polubienie

 10. pomysly sa na to by odtwarzac czy zorganizowac Festyn „Reakcja Poganska” ale by taki festyn zorganizowac potrzebna jest kasa, ktos kto wie jak to robic i wsparcie wladz… czesc pieniedzy mozna pozyskac z UE ale nie wszystko…no i ten nawal organizacyjny, zaplecze itd… Na mniejsza miare moze Sventkowie by cos mogli zrobic gdyby dostali wsparcie ale tak cos dla kilkusetosobowej grupy a moze kilkutysiecznej gawiedzi ciezko 😉 Na takiej inscenizacji mozna by przypiac do kolka do gory stopka obrocony krzyz z tym zydobozkiem i spalic…moze jakas tez chalupke przedstawiajaca kosciol 😉

  Polubienie

 11. wiecie, ja bym nic nie mowil tylko podal do sadu gdyby ten fastyn byl zatytuowany „dni chrystianizacji kultury Slowianskiej” albo „dni kultury cysterskiej” gdzie paleniem posagu zajmowali by sie rekonstruktorzy w habitach.. wowczas smial bym sie z okreslenia kultury cysterskiej a ograniczyl jedynie do zaskarzenia organizatorow z §196kk. Wkurza mnie wymieszanie Kultury Slowianskiej z brakiem kultury uczestnikow i z antykultura katolicko-cysterskiej i innych judaistycznych ugrupowan….

  Jaksar:
  Oni celowo mieszają naszą pogańską kulturę słowiańską z żydo-katolickim fanatyzmem. Aby sugerować, że Słowiańszczyzna to jahwizm.
  Powinni pokazać „zdobycze” jahwizmu, a więc, jak za Chrobrego chłopom za łamanie postów zęby wybijano (złapanych drugi raz po prostu zabijano). Albo jak zniszczono słowiańskie łaźnie, bo były rzekomo miejscami rozpusty. Z Polaków zrobili brudasów, „umartwiających się” ku czci Jahwe niemyciem. No i zaczęły się od tego czasu brud, zarazy i choroby.
  Albo niech zainscenizują ściąganie dziesięcin przez cystersów i „pańszczyznę” na kościelnych „dobrach”, do której zmuszano chłopów.
  I niech zainscenizują tę bogobojną szlachciankę, co z pielgrzymki do Rzymu przywlokła do Polski syfilis.
  opolczyk

  Polubienie

 12. Najlepiej niech pokażą jak palą ludzi na stosach w imię ojca i syna,by ży(d)ło się lepiej.

  Jakiś czas temu rozmawiałem z dziewczyną która brała udział w takich inscenizacjach i była bardzo szczęśliwa że może grać wiedźmę prowadzoną na stos.

  Polubienie

  • No i widzisz Mezamirze, do jakiego stopnia odmóżdżyli tę nawiedzoną katoliczkę? Ta durna piczka – bo trudno ją inaczej nazwać – nie ma pojęcia, jakim szacunkiem i poważaniem cieszyły się wiedźmy u naszych przodków. Mężczyźni w pas im się kłaniali i pytali o rady. Wiedźmy były niezwykle szanowane, były strażniczkami wiary, wiedzy i tradycji słowiańskiej – i dlatego właśnie jahwistyczna dzicz i swołocz je tępiła.
   A jaka jest rola kobiet w żydo-katolicyźmie? Kucharki, sprzątaczki i seksualne roboty do zaspakajania chuci „duchownych”.
   A ta durna piczka cieszyła się, że ją prowadzą na stos jako wiedźmę (przed spaleniem wiedźmy, zwłaszcza te młode, śliczne i seksowne bywały wielokrotnie gwałcone przez jahwistyczną dzicz w habitach i sułtannach).

   Polubienie

 13. Nie walczmy z nimi ich bronią!!! Nie ostrze tej broni, ale rękojeść jest zatruta!

  Nie podoba mi się rzucony wyżej pomysł zorganizowania jakiejś inscenizacji z paleniem kościołów w ramach kontrataku. Nie wierzę, że kler nie widzi, że rodzima wiara ma się u nas (i u naszych sąsiadów) coraz lepiej. Na pewno knują, żeby temu zapobiec. Kto zaręczy, że tego typu ohydne akcje nie są organizowane między innymi po to, żeby nas sprowokować do odbicia podkręconej piłeczki w grze, której zasady układają i zmieniają według własnych potrzeb w oka mgnieniu? Wiecie, co by się stało, jakby jakiś rodzimowierca publicznie spalił figurkę Joszue? Jaka by to była dla nich pożywka? Co oni by potem zrobili ze słowem Słowianin, słowiańskość? Na pewno trąbiły by o tym wszystkie media (oczywiście milcząc na temat wcześniejszego spalenia Świętowita, albo je przemyślnie bagatelizując). Wzmocniliby się naszym kosztem!

  Zdajmy sobie z tego sprawę, że nasz przeciwnik to choroba. Walka z chorobą zawsze przynosi jakieś niedobre skutki uboczne. Lepiej walczyć o zdrowie. Niby subtelna różnica, ale wbrew pozorom bardzo istotna.

  Wiecie, co ja bym zrobiła, gdybym tam wtedy była? (Tylko, że ja na cysterskie pikniczki nie chadzam, choćby nie wiem iloma „słowiańskimi” określeniami je okrasili). Wiecie, co bym zrobiła? Wystąpiłabym spomiędzy ludzi, weszła pomiędzy tych przebierańców, normalnie w kiecce w zielone grochy i w szpilkach, wlazłabym pomiędzy nich i wyciągnęła z ognia Świętowita. Ot, by mieli zagwozdkę, co zrobić, jak na to zareagować 😉 A tym wszystkim gapiom zaserwowałabym taki podświadomy przekaz, że by w nocy zasnąć nie mogli, zastanawiając się DLACZEGO?

  Wierzcie mi, oni tylko czekają, aż zniżymy się do ich poziomu – tam, na tym dnie, w tym moralnym błocie, mogliby nas pozagryzać. Wiem o czym piszę, bo przerabiałam to z moimi ultrakatolickimi rodzicami. Jak wampiry energetyczne pożywiają się naszym gniewem. A na każdy zarzut mają gotową odpowiedź.

  Reagujmy na ich obrzydliwe akcje propagandowe, na ich ohydne kłamstwa, na niegodziwość i chamstwo, ale nie tak, jak oni by sobie życzyli.

  List otwarty to świetny pomysł. Nie myślałeś, Opolczyku, żeby zebrać pod nim podpisy chętnych? Nie każdy jest tak dobrym szermierzem na argumenty, dlatego może woli się głośno nie odzywać, za to chętnie wsparłby Cię w walce swoim nazwiskiem.

  Napisz koniecznie, kiedy dostaniesz odpowiedź (jeżeli dostaniesz).

  Pozdrawiam.

  Polubienie

  • Malwa:

   Na zbieranie podpisów nie miałem czasu. Odpowiedzi jak na razie nie otrzymałem. Nie odezwał się nikt z adresatów.
   Ale możesz sama od siebie napisać maila na adres wszystkich organizatorów tej haniebnej hucpy (adresy są wyszczególnione w tekście ), możesz dorzucić link mojego tekstu i poprzeć ten protest.
   Zrób to – niech wiedzą, że my poganie nie będziemy milczeć, gdy oni profanują naszych bogów i naszą tradycję.

   Polubienie

 14. Mezamir :
  Najlepiej niech pokażą jak palą ludzi na stosach w imię ojca i syna,by ży(d)ło się lepiej.
  Jakiś czas temu rozmawiałem z dziewczyną która brała udział w takich inscenizacjach i była bardzo szczęśliwa że może grać wiedźmę prowadzoną na stos.

  a nie byla to czasami zakonnica ? bo wlasnie cos takiego gdzies czytalem 😉
  Na moje pisma tez nie dostalem odpowiedzi, narazie przygotowywuje pismo w j.Angielskim by wyslac je do KE w „Brukseli”

  Polubienie

 15. Kutwa, jak ja bym był na tym cysterskim odpuście, to wyciągnąłbym posąg Światowita ze świętego ognia, pomimo tego, że kultywuję germańskie tradycje, w rekonstrukcji jak i na co dzień. Nie ważne: słowiański, germański, celtycki – aby przedchrześcijański! Nie będą nam ogłupieli wyznawcy Jehoszuy narzucać swych zabobonów. Sława Rodzimowiercom !!!!
  PS. Brawo dla tych rekonstruktorów- ‚Słowian’ – stoją jak pipy i patrzą jak im mentalni najeźdźcy podobiznę boga palą, eh, dziadostwo, zero zaangażowania w odtwarzanie sfery religijnej…

  Polubienie

 16. Nie wolno ponieważ pan bozia kazał wybaczać a poza tym bóg tak chciał.
  Bozia zawsze chce tak,nawet jak chce inaczej to i tak niezbadane są wyroki.
  Dlatego nie wolno protestować przeciwko władzy albowiem wszelka władza pochodzi od Pana,boga Izraela.

  Polubienie

 17. bardzo mi się to wszystko przyjemnie czyta. czy jest już jakieś miejsce na fb ogniskujące ludzi oburzonych profanacją prasłowiańskich przedwiecznych?

  Polubienie

 18. Pingback: Rugowanie kultury Słowiańskiej « ZYGFRYD GDECZYK

 19. Najgorzej ze w szkole uczymy się mitów katolickich, greckich a o rodzimych slowiańskich nic nie wiemy. Tylko Babą Jagą straszą…

  Polubienie

  • kini:

   No cóż, w szkołach mówi się na historii wprawdzie o plemionach słowiańskich, ale krótko i nieciekawie. Oficjalnie historia Polski zaczyna się od wątpliwego chrztu zdrajcy/podrzutka Mieszka. Przy czym nie jest znana ani data tego domniemanego chrztu, ani jego miejsce.
   Tzw. „oświata” robi wszystko, abyśmy byli pozbawieni pamięci o naszej przepięknej i mającej tysiąclecia pogańskiej historii. Okupantom Polski zależy na tym, abyśmy byli ludźmi odartymi z własnej tożsamości.

   Polubienie

  • No wiesz,katolicyzm jest zbudowany na naszej tradycji więc w pewnym sensie uczymy się Rodzimowierstwa tyle że na semicką modłę.

   Polubienie

 20. taka informacja z wikipedii : Jeśli grupa satem jest grupą genetyczną, oznacza to, że polski jest bliżej spokrewniony z sanskrytem niż np. z niemieckim czy francuskim. Hipoteza podziału języków indoeuropejskich na grupy satem i kentum jest jednak dzisiaj coraz bardziej podważana.

  I te sanskryckie prakorzenie też warto by uwzględnić w edukacji. Jak już tak mówimy o szkole. Mi się to wyda nawet ważniejsze niż wykładanie historii plemion słowiańskich. Co jest też oczywiście ważne. Ale literatura w sanskrycie! Ostatnio widziałem dzieci w Londynie w dobrej bardzo szkole uczące się sanskrytu. Czy absolwent polskiej szkoły wie co to jest sanskryt w ogóle? Czy słyszał o Bhagawadgicie? A ten temat jest jakby świetnym podłożem pod rozumienie prasłowiańszczyzny. Potem jest Słowacki i cały ten Orientalizm i to od razu jest lepiej rozumiane.

  Polubienie

  • vrr:

   Nie zgadzam się z opinią, że sanskryckie korzenie są dla nas ważniejsze niż historia plemion słowiańskich.
   Mamy obowiązek znać naszą historię. Sanskryt natomiast nie jest niezbędny, aby odzyskać własną słowiańską tożsamość.
   Zamiast nauki sanskrytu hinduskiego w szkołach proponowałbym nasz słowiański „sanskryt” czyli pismo runiczne.
   Jest oczywiste, że Słowiańszczyzna i Hinduizm mają wspólne prakorzenie. Nieprawdą jest natomiast, że Słowiańszczyzna ma sanskryckie prakorzenie. Równie dobrze można by twierdzić, że to sanskryt ma prasłowiańskie korzenie.
   No i mam wrażenie, że o wiele więcej Polaków coś tam słyszało o Bhagawadgicie, niż o runach, Bolesławie Zapomnianym, Masławie, Niklocie, Arkonie, Radogoszczy czy pogańskich Górach Chełmskich na terenie Polski.

   Polubienie

 21. Polacy nie wiedzą nawet skąd się wziął zwyczaj 12 potraw,wolnego miejsca przy stole a co dopiero sanskryt 😉

  Przeciez to łacina jest fundamentem naszego języka 😀

  „..Łacina, bynajmniej, nie jest językiem obcym…To jest jak najbardziej nasz język, i to podwójnie nasz, bo nasz katolicki, czyli powszechny, a to jest właśnie powszechny język Kościoła, i jednocześnie nasz język, w pewnym wymiarze, pewnym rozumieniu, polski…”

  :DD

  http://bialczynski.wordpress.com/2012/06/10/walenty-skorochod-majewski-1764-1835-straznik-wiary-wykpiony-odkrywca-zwiazku-jezyka-polslkiego-i-sanskrytu/

  Mezamir:
  Związki języka polskiego z sanskrytem są oczywiste. Ja jednak wolałbym naukę run słowiańskich zamiast sanskrytu.
  opolczyk

  Polubienie

 22. W Polskich szkołach powinien być położony nacisk na języki słowiańskie
  powinno się uczyć tych jezyków którymi posługują się ludzie w państwach z nami graniczącymi.

  Język rosyjski zamiast angielskiego,do tego sanskryt zamiast łaciny
  a runy w ramach historii.

  Sanskryt niech już będzie, ale przed nim w pierwszej kolejności runy słowiańskie.
  opolczyk

  Polubienie

  • Sanskryt jest najlepiej zachowanym przetrwalnikiem praaryjskiej rzeczywistości. Wystarczy porównać słowa. Literaturę. Sorry ale pokaż mi jakąś literaturę w runach o jakieś wartości literackiej którą ktoś potrafi odczytać. Svarożyc – Svar, Krystus – Kryszna. Jak sobie wyobrażasz nauczanie run słowiańskich? Jest cokolwiek istotnego co można przeczytać w tym piśmie? Może to moja ignorancja ale wątpię by istniało coś takiego. Poprostu kultura sanskrycka nie została „zmieciona” przez buldożera cieślizmu. I jako taka jest hmm coś jak ten komar zatopiony w bursztynie który miał w sobie krew dinozaura w której było DNA i Jurrasic Park. A teraz jestem stronniczy bo za dwie godziny idę na uczelnię tłumaczyć teksty sanskryckie. Bo jest ich masa są bajki o szakalach i traktaty logiczne. A wszystko praturboaryjskie.

   vrr:
   Starożytne księgi i teksty pisane sanskrytem to mieszanina wiary przyrody, faktów, wiedzy i mitologii pisane często językiem pełnym symboli. Jeśli ich nie znasz – i tak nie zrozumiesz o co w tekście chodzi. Zachodzi też niebezpieczeństwo brania mitologicznych i symbolicznych opisów bezpośrednio jako „faktów”.
   Nauczanie słowiańskich run wyglądałoby tak samo, jak nauczanie sanskrytu – uczylibyśmy się je czytać. Bo każdy znak w runach ma własne znaczenie. Można by nawet pisać runiczne teksty. Trochę przedmiotów zapisanych runami uchowało się przed buldożerem jahwizmu.
   opolczyk

   Polubienie

 23. a do zapisu jakiego języka używa się tych runów prasłowiańskich?

  vrr:
  Do naszego prasłowiańskiego języka.
  opolczyk

  Polubienie

  • Wikipedia twierdzi że nic se nie poczytam gdy już się tego języka wielkim trudem nauczę. Już prędzej zalecałbym studiowanie Macimowy bo jest świetnie opracowana 😀

   Polubienie

 24. Pingback: Do organizatorów “odpustów cysterskich” w Lądzie… | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

 25. I Międzynarodowy Festiwal Kultury Słowiańskiej
  Slavic Music Fest
  20.09.2013 – 29.06.2014
  w Krakowie

  Witamy w świecie kultury i tradycji narodów słowiańskich!

  I Międzynarodowy Festiwal Kultury Słowiańskiej Slavic Music Fest, poświęcony kulturze słowiańskiej: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Macedonii, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, a także tych krajów, gdzie zachowała się pradawna kultura Słowian.

  Zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu:
  zespoły muzyczne i taneczne, wokalistów, choreografów, nauczycieli wokalu, twórców ludowych, etnografów, kulturoznawców, organizatorów imprez i producentów, domy kultury.
  W ramach Festiwalu odbędą się konkursy, koncerty, prezentacje, warsztaty, targi, wystawy, jarmark festiwalowy

  Finał Festiwalu: 27-29 czerwca 2014 r.
  Polska, Kraków – Błonia Krakowskie
  Słowianie, łączcie się! Славяне, объединяйтесь! Slavs, unite!

  Polska
  Biuro festiwalowe „Slavic Music Fest”
  ul. Zyblikiewicza 1
  31-029 Kraków
  tel. +48 12 455 12 00 (wew. 102,106)
  tel. +48 606 670 311
  E-mail:slavicmusicfest@gmail.com
  http://www.slavicmusicfest.com
  https://www.facebook.com/SlavicMusicFest

  Polubienie

  • W pierwszej chwili ucieszyłem się z inicjatywy zorganizowania I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Słowiańskiej.
   Jednak na wszelki wypadek napisałem list elektroniczny do organizatora i dyrektora festiwalu, p. Wasyla Jerenowskiego.
   Zapytałem go o kilka kwestii – cytuję:

   „Proszę wybaczyć mi „podejrzliwość”, ale z doświadczenia wiem, że pod kulturę Słowian podszywają się często jej wrogowie – jak to ma miejsce np. podczas owych obrzydliwych odpustów cysterskich – w nazwie „festiwali kultury słowiańskiej i cysterskiej” – które opluwają i plugawią Słowiańszczyznę gloryfikując nienawistny jahwizm, który Słowiańszczyznę nieomal wytępił.

   – Czy Pański festiwał to inicjatywa głównie kulturalna, czy komercyjna?

   – Czy Festiwał będzie tolerował np. w pieśniach tzw. „wartości chrześcijańskie”? Jest to dla mnie istotne, gdyż sporo zespołów muzycznych podszywających się pod zespoły pogańskie przemyca w ich utworach tzw. „wartości chrześcijańskie”.

   – Czy jako ewentualnych sponsorów dopuścić zamierza Pan instytucje (osoby) związane z żydo-katolicyzmem i innymi wrogimi Słowiańszczyźnie instytucjami?

   Jeśli intencją Pana jest promowanie naszej słowiańskiej kultury, w jej niezanieczyczonej obcymi, zwłaszcza jahwistycznymi naleciałościami formie – to z całego serca Pana inicjatywę popieram.”

   Niestety p. Jerenowski nie odpowiedział na moje pytania. Odpisał ogólnikowo:

   „Witam,
   Tak, organizujemy festiwal kultury słowiańskiej.
   Wszystka informacja jest na stronie festiwalu.
   http://www.slavicmusicfest.com
   Będziemy bardzo wdzięczny jeżeli Pan pozwoli o umieszczeniu informacji o festiwalu na swoim blogu.
   Liczymy na zrozumienie również zapraszamy na współpracę z nami.
   Z poważaniem
   Wsyl Jerenowski
   Dyrektor Festiwalu”

   Otrzymałem również w załączniku kilkukartkowy „regulamin” owego festiwalu:
   https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.2&thid=13fe3583c9d06ed6&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Db7a888c167%26view%3Datt%26th%3D13fe3583c9d06ed6%26attid%3D0.2%26disp%3Dsafe%26realattid%3De7e7c365c1549150_0.1%26zw&sig=AHIEtbQiMLkzxIfJhuYMRf2irSXxjaAA8A

   W tekście znalazłem kilka spraw budzących moje ogromne wątpliwości.
   Wymienię te najistotniejsze:

   Wysokie koszty udziału:

   „Warunki przeprowadzenia eliminacji i opłaty

   Opłata za jednego uczestnika – 25 euro
   Opłata za dwoch uczestnikow – 45 euro
   Opłata za zespoł 3-10 uczestnikow – 20 euro za każdego
   Opłata za każdego następnego uczestnika – 15 euro
   Od uczestników z obywatelstwem polskim opłata przyjmowana jest w złotych zgodnie z kursem NBP.
   Opłata za udział w eliminacjach stanowi opłatę rejestracyjną konieczną do wzięcia udziału w konkursie i nie stanowi pokrycie wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie.”

   Stanowić to może barierę nie do przeskoczenia dla rzeczywiście amatorskich grup i zespołów ludowych czy pogańskich. Natomiast sponsorowane, przez np kk czy przez wojsko barierę tę przeskoczą. Wtedy festiwal zostanie wykorzystany do promocji „słowiańskości” nadjordańskiej dżumy i NATO-wskiej armii.

   Martwi mnie współudział zwasalizowanej przez zbrodnicze NATO armii w organizacji festiwalu:

   „Pierwszy konkurs eliminacyjny odbędzie się 20.09.2013 r., w Wojskowy Dom Kultury, Polska, Kraków
   Drugi konkurs eliminacyjny odbędzie się 18.10.2013 r., w Wojskowy Dom Kultury, Polska, Kraków
   Trzeci konkurs eliminacyjny odbędzie się 21.11.2013 r., w Wojskowy Dom Kultury, Polska, Kraków
   Czwarty konkurs eliminacyjny odbędzie się 18.12.2013 r., w Wojskowy Dom Kultury, Polska, Kraków”

   http://www.gumtree.pl/cp-koncerty/krakow/festiwal-slavic-music-fest-494043225

   Wojsko pomaga w okupacji Afganistanu, wspierając w tym zbrodniczy „sojusz”, wojskowe „siły specjalne” (dobrze wytrenowani legalni zabójcy) nawiązują współpracą z UJ
   http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/unikalny-projekt-wojsk-specjalnych-i-uniwersytetu-,1,5554284,wiadomosc.html
   i dodatkowo wojsko promuje się jako propagator kultury słowiańskiej. która przecież ze zbrodniami NATO nie powinna i nie może mieć żadnego punktu stycznego.

   Ostro razi mnie apodyktyczność organizatora festiwalu. Podam kilka przykładów:

   „Komitet organizacyjny nie zwraca otrzymanych materiałów i zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od wyjaśnienia przyczyn w przypadku odmówienia kandydatowi uczestnictwa w II etapie Festiwalu.”

   „W przypadku wycofania się Uczestnika z udziału w Festiwalu opłata rejestracyjna nie będzie zwracana.”

   „Wszelkie kwestie związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor artystyczny Festiwalu w porozumieniu z organizatorami Slavic Music Fest.”

   Wywołuje moje poważne zastrzeżenia i to:

   „Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na nieodpłatne użycie przez organizatorów nadesłanych materiałów audiowizualnych w kampanii reklamowej Slavic Music Fest. Prezentacje festiwalowe będą rejestrowane dla celów dokumentacyjnych i popularyzatorskich. Przystąpienie do konkursu oznacza automatycznie zgodę danego solisty lub zespołu na rejestrację dźwięku i obrazu podczas występu w każdym z festiwalowych koncertów, wykorzystanie materiału w telewizji, Internecie lub na płytach wydawanych non profit jako materiał promujący Festiwal i jego ideę.”

   Tak więc organizatorzy mają zamiar do reklam wykorzystywać nadesłane materiały audiowizualne oraz prezentacje festiwalowe. Tylko jak będą owe reklamy wyglądały? Być może będą na tle „słowiańskiego” wojska i NATO-wskich czołgów? Albo na tle „słowiańskiego” herszta Watykanu, santo subito JP nr 2? Czy wreszcie na tle „Jasnej Góry” lub obrzezanego cieśli na krzyżu?
   Organizatorzy powinni sami zobowiązać się do tego, że każdorazowe wykorzystanie jakichkolwiek materiałów audiowozualnych do reklam poprzedzone będzie uzyskaniem zgody osób zainteresowanych (których twarze będą na raklamach) na taką właśnie reklamę. Inaczej może dojść do rzeczywistego nadużycia twarzy uczestników festiwalu do reklamowania treści, jakich one nie chciałyby reklamować.

   Budzi moje podejrzenie także to:

   „Skład jury zostanie opublikowany na oficjalnej stronie Festiwalu w marcu 2014 r.”

   Dlaczego tak późno? Chciałbym znać skład jury ZANIM przystąpię do konkursu. Skąd mam pewność, czy nie będzie mnie oceniał m.in przedstawiciel kurii krakowskiej, oraz NATO-wski politruk kulturalny. A także „reżyser” z kategorii antypolkich szmowin – jak np. reżyser „Pokłosia”?

   Niepokoi mnie też wykorzystywanie do nagłaśniania festiwalu takich me(n)diów jak Zionzeitung GW należąca do Agory. Wszak Agora jest (o czym p. Jerenowskiego poinformowałem) agenturą banksterskiej, rockefellerowskiej Komisji Trójstronnej:

   „Wanda Rapaczyńska (od 2002) – współwłaścicielka spółki wydawniczej Agora”
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Tr%C3%B3jstronna#Byli_i_obecni_Polacy_w_Komisji

   W sumie biorąc pod uwagę wysokość opłat za uczestnictwo w festiwalu, jak i fakt, że impreza ma być „biletowana” odnieść można wrażenie, że ktoś chce na „kulturze Słowian” zarobić.

   Najbardziej jednak budzi moje wątpliwości to, ca na pejsbuku u p. Wasyla Jerenowskiego wygrzebał Słowianin: otóż p. Wasyl w swoich zainteresowaniach (kategoria: „Inne” – trzeba kliknąć „więcej”) ma m.in.:
   http://www.facebook.com/pages/Papie%C5%BC-Jan-Pawe%C5%82-II-wspomnienia/512978978713459

   Jest więc on wielbicielem herszta Watykanu, santo subito JP nr 2.

   I taki to z niego chyba Słowianin…

   Polubienie

 26. Pingback: List do Rosjan, kilku Polaków napisało do siebie | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Możliwość komentowania jest wyłączona.