Old World Order – Stary Porządek Świata

.

Udając się na urlop ze zmęczenia przeoczyłem, że walczący z globalizmem przeciwnicy NWO potrzebują nośnego hasła jednoczącego ich siły. Takim hasłem może być Stary Porządek Świata.

Co ja osobiście rozumiem pod tym określeniem?

Aby na to pytanie odpowiedzieć, należy najpierw uświadomić sobie czym jest NWO.
Główną cechą banksterskiego zbrodniczego globalizmu jest jego wola totalitarnego panowania nad całym światem poprzez narzucenie całemu światu własnego „porządku” i dyktatorskiego rządu światowego. Banksterzy do realizacji swoich celów  wymyślili, wykreowali i finansowali (robią to zresztą nadal) syjonistów, oraz wciągnęli w ich intrygę talmudycznych fundamentalistów (Mędrców Syjonu). Wymyślili ponadto masonerię i iluminatów. Ale to zawsze oni stali na szczycie piramidy władzy. Są oni  władcami pieniądza: wyłudzili, wręcz wykradli sobie podstępnie prawo emisji pieniądza jako długu. Mając pieniądze kupowali lub zakładali własne media monopolizując kontrolę nad przepływem informacji. Mając pieniądze i media promowali usłużne im żałosne marionetki polityczene.
Banksterzy kontrolują ONZ, WHO, Bank Światowy, MFW, złodziejską giełdę, światowy handel, USA, Unię Jewropejską, NATO. Ale i dystrybucję narkotyków, prostytucję, pornografię, zorganizowaną przestępczość.
Banksterzy wymyślili kapitalizm, wolny rynek, liberalizm gospodarczy i giełdę jako narzędzia do przejęcia na prywatną własność wszystkiego, co ma jakąkolwiek wartość materialną.

Jak globaliści doszli do ich władzy?
Albo postawię to pytanie inaczej – gdzie szukać należy genezy zbrodniczego globalistycznego NWO.

Chęć zapanowania nad światem znajdziemy już u Aleksandra Macedońskiego.

W ciągu jednej dekady podbił on ogromne jak na małą Macedonię tereny. Jego imperium okazało się jednak efemerydą i rozpadło się krótko po jego śmierci. Znacznie trwalszym tworem okazało się imperium rzymskie.

Zasięg państwa rzymskiego w latach: 133 p.n.e (czerwony), 44 p.n.e. (pomarańczowy – późna republika, zdobycze takich przywódców jak Pompejusz i Juliusz Cezar), 14 n.e (żółty – zdobycze Oktawiana Augusta), 117 n.e (zielony – zdobycze późniejszych cesarzy).

Ideologia imperialnych podbojów i narzucania podbitym ludom prawa rzymskiego okazała się ostatecznie zabójczą dla imperium. Nadmiernie rozrośnięte cesarstwo można było utrzymać w posłuszeństwie tylko siłą. Ogromnemu cesarstwu zagrażały ataki z zewnątrz, oraz bunty w podbitych prowincjach. Utrzymanie wielu legionów kosztowało masę pieniędzy.
Kryzys imperialnego cesarstwa widoczny był już w III wieku. Cesarzy obwoływały legiony i mordowały ich legiony. W ciągu półwiecza (235-285) na ponad 50 cesarzy i uzurpatorów bodajże tylko jeden umarł śmiercią naturalną.
Ilość cesarzy-żołnierzy była imponująca. Krótki okres ich władzy jeszcze bardziej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarze_rzymscy#Cesarze_z_okresu_kryzysu_w_III_wieku

Przy całym imperialiźmie rzymskim ważne jest to, że nie narzucał on podbitym ludom własnej religii. Sam był pogański i politeistyczny. Sytuacja zmieniła się, gdy zrodzone nad Jordanem jako żydowska sekta chrześcijaństwo stało się w IV wieku oficjalną religią państwową Rzymu. Do ucisku politycznego i militarnego doszły prześladowania religijne pogan. Ostatecznie cesarstwo zachodnie (z Rzymem) upadło w roku 476. Przywleczona znad Jordanu nowa wiara przetrwała jednak ten upadek. Zarówno w samym Rzymie jak i w Bizancjum.
Wyrosłe z korzeni jahwizmu chrześcijaństwo posiadało wszelkie cechy totalitarnej globalistycznej ideologii. Głosiło hasło jednego pasterza (światowego imperatora) i jednej owczarni (światowego państwa katolików). Zafundowało sobie nawet własny urzędowy język – łacinę.
Po upadku Rzymu papieże na przestrzeni kilku wieków zdobyli przy pomocy intryg, oszustw i fałszerstw (np. tzw. donacji Konstantyna) ogromne wpływy polityczne i ogromny majątek. Ostatecznie nawet prawo cywilne i karne chrześcijańskiej Europy podporządkowane było całkowicie doktrynie chrześcijańskiej i wymysłom teologów. Władcy świeccy zmuszeni byli ścigać „heretyków”, „kacerzy”, „bluźnierców”, „czarownice”. Musieli też wykonywać wyroki śmierci na skazanych przez sądy kościelne „przestępcach”. W Europie i na „chrystianizowanych” gwałtem i przemocą innych kontynentach przelano morze niewinnej krwi. Na terenach chrześcijańskich panował fanatyzm religijny, skrajna nietolerancja i totalny zamordyzm religijnej ortodoksyjnej ideologii.
Najważniejszym i najbardziej szkodliwym, a pomijanym we wszelkich praktycznie analizach skutkiem ubocznym chrześcijaństwa była dokonywana przez niego na wyznawcach ideologiczna „lobotomia”. Przymus wiary w wyssane z palca dogmaty, przymus wiary w to, że żydowskie opowiastki NT i mitologia ST są „objawionym słowem bożym”, przymus wiary w to, że plemienne mściwe i krwiożercze bóstwo Izraelitów jest powszechnym, uniwersalnym i miłosiernym bogiem sprawiło, że skutecznie odmóżdżano przez dwa tysiące lat miliardy nieobrzezanych wyznawców plemiennego Jahwe. Ideologia jahwizmu „obrzezała” im mózgi.

(Zasięg chrześcijaństwa na świecie)

Lobotomiczny wpływ chrześcijaństwa, jego najlepszą syntezę znajdziemy w krótkim cytacie z ewangelii Jana (20:29):

„Błogosławieni ci, którzy nie widzieli a uwierzyli.”

Tępa, bezrefleksyjna wiara w autorytety, w boskość Joszue, w prawdziwość biblii jako „słowa bożego”, w miłosiernego Jahwe, jak dżuma umysłowa zainfekowała chrześcijan czyniąc ich niezdolnymi do samodzielnego i krytycznego myślenia – zwłaszcza w sprawach narzuconej im religii.
Wyraźnie widać tę cechę przy okazji wszystkich tzw. reformatorów. Na tyle posiadali oni jeszcze szczątki krytycyzmu i zdolność do myślenia, że dostrzegali oszustwa i kłamstwa watykańskiego odprysku chrześcijaństwa, ale odrzucając katolicyzm nadal z tępym i bezrefleksyjnym uporem trwali przy biblii jako „objawionym słowie bożym”, przy Jahwe jako jedynym i miłosiernym bogu i przy Joszue/Jezusie jako jego synu.

Nawet w czasach współczesnych ludzie uciekający do lobotomicznego chrześcijaństwa szukają często innych ortodoksyjnych religii, świeckich ideologii, czy jakiegokolwiek „autorytetu”, który zwolniłby uciekającego z chrześcijańskiej trzody od konieczności samodzielnego myślenia. Takim ludziom można wmówić nadal prawie wszystko. Np., że globalizm jest dobry, że prywatne banki są ratunkiem (a nie zagładą) dla gospodarki, że okupacje NATO  i mordowanie milionami ludności cywilnej to „misje pokojowe” i „demokratyzacyjne”.
Nawet nauka nie uchroniła się od naukowych tępych dogmatów.

Szczególną grupę stanowią „wierzący”, którzy dostrzegają globalizm i jego zbrodnicze plany. U nich lobotomia unieruchamia jedynie częściowo ich logikę. W sprawach wiary nadal są zaślepieni, wierzący w autorytety i prawdy objawione. A to sprawia, że podatni są oni na przyjmowanie na wiarę różnych podrzucanych im fałszywek i antyglobalistycznych fałszywych autorytetów.

Stary Porządek Świata zakładać musi odrzucenie złodziejskiego i podstępnego kapitalizmu, złodziejskiej giełdy, a zwłaszcza prywatnych banków posiadających prawo do emisji pieniędzy jako długu.
Ponadto zakładać musi odrzucenie jakichkolwiek ponadnarodowych instytucji ingerujących w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw. Takie twory jak Unia Jewropejska, MFW, NATO koniecznie muszą zostać zlikwidowane. ONZ może pozostać jako platforma do wymiany doświadczeń.

Stary Porządek Świata odrzucić musi kult pieniądza, kult zysku, kult postępu technicznego za wszelką cenę. Odrzucić musi też przedmiotowe traktowanie przyrody (Czyńcie ziemię sobie poddaną) i stawianie się człowieka ponad nią w roli jej właściciela i eksploatatora.

Stary Porządek Świata odrzucić musi przede wszystkim lobotomiczne chrześcijaństwo. Dokąd na świecie miliardy ludzi będzie tępo i bezrefleksyjnie wierzyć w „prawdy objawione”, przez oszustów wymyślone, dotąd wisieć będzie nad światem groźba ponownego zniewolenia odmóżdżonych ludzi przy pomocy innych, podstępnych a wyglądających ponętnie ideologii. Świat potrzebuje ludzi samodzielnie myślących, a nie tępe biologiczne automaty wierzące ślepo w oszukańcze autorytety i jedynie słuszną i prawdziwą wiarę.

Otrzymałem trzy dni temu mailem b. ciekawy film (ktoś wrzucił już link tego filmu w komentarzu). Pocztę internetową mimo urlopu od internetu zmuszony jestem sprawdzać z powodów rodzinnych, zawodowych, ale i prawnych – przeciwko mnie i mojej żonie trwa proces z powództwa cywilnego.

Oto fragment tego maila:

„Panie Andrzeju, www.lukaszenko.net z wielką radością donoszę że wczoraj w Warszawie odbyła się premiera filmu nad którym wspólnie z kolegami pracowałem od wielu miesięcy z nadzieją przetarcia oczu naszym Rodakom i wskazania Azjatyckich nowotworów pasożytujących na Polskiej dupie.
Zgodnie z przewidywaniami na polu bitwy pojawiło się grono Polskich Patriotów ale wróg oddał pojedynek walkowerem i nie było kogo kopać po koszernych torbach bo media i kundle udający Polaków dostały „zakaz opuszczania koszar” na czas projekcji, nawet tzw. „narodowcy” schowali się pod sutannami.”

Ja ze swej strony polecam obejrzenie tego filmu:
http://www.lukaszenko.net/

Film jest b. dobry, choć znalazło się w nim – moim zdaniem – kilka mankamentów merytorycznych.
Wyjaśniłem je dzisiaj obszernie tutaj:
http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?p=8581#p8581

Powyższe wyjaśnienie jako istotne wklejam w całości i tutaj:

***

1)
W filmie padło stwierdzenie (49 sek): Syjoniści okupują Watykan.
Uważam to za zbytnie uproszczenie.
To nie syjoniści okupują Watykan, a on sam stał się lojalnym wasalem globalistów.
Najlepszymi tego przykładami są dwaj ostatni papieże:
– B16 poprosił zbrodniarza globalistę Kissingera, podwładnego Rockenfellera, o to, aby był jego doradcą ds. „międzynarodowych”.
– A wcześniej JP2 był przyjacielem zbrodniarza Brzezińskiego – podwładnego Rockenfellera.
http://papiez.wiara.pl/doc/373958.Henry … edykta-XVI
To właśnie JP2 i KK pod jego przywództwem pchali Polaków do walki z „ateistycznym” real-socjalizmem w celu wyrwania Polski z bloku wschodniego i oddania jej w łapska zachodniego żydostwa. Polska spod deszczu wpadła pod rynnę (a raczej do rynsztoku).
Przez blisko 2 tys. lat Watykan (KK) był wiodącym kosmopolitycznym globalistą. Program KK był jednoznaczny – jeden totalitarny rząd światowy (jeden pasterz – papież) i jedno katolickie państwo na świecie (jedna owczarnia). W imię tej ideologii katolicyzm podbijał, ujarzmiał i zniewalał kolejne kraje i kontynenty. Oponentów milionami mordowano. Katolicy zafundowali sobie nawet jeden obowiązkowy, urzędowy język światowy – łacinę.
Zmiana nastąpiła, gdy żydowskie przechrzty w Watykanie podczas Vaticanum II zrzekli się roli wiodącego globalisty i stali się wasalami i pomagierami banksterów.
Nie wiem, czy lokatorzy Watykanu są syjonistami. Na pewno są duchowymi żydami – jak każdy chrześcijanin. Bo każdy kto przyjął żydo-chrześcijaństwo i wierzy w żydowską biblię, w żydowskiego Jahwe czy żyda Joszue/Jezusa jest duchowym żydem.

2)
Jest mowa o Jezusie/Joszue (5 min 23 sek), że został zabity, bo mówił prawdę.
O historycznym Joszue nie wiemy praktycznie nic. Nawet jego ewangeliczny „życiorys” dopasowano do pism wcześniejszych żydowskich proroków, aby się z nimi zgadzał. Natomiast o „ewangelicznym” (wymyślonym przez żydów-ewangelistów) Joszue możemy powiedzieć tak:

Niekiedy mówił on rzeczywiście prawdę, ale i dokonał największego oszustwa, które zniszczyło świat (o tym za chwilę).

Joszue mówił prawdę gdy powiedział:
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową” (Mt 10:34-35).
Tych obietnic dotrzymał!

Prawdę mówił też tutaj:
“Głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios”, “Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,5-6).
“Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela… Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom” (Mt 15,24-26).
Joszue był żydowskim nacjonalistą, wyznawcą plemiennego Jahwe, nazywał go “ojcem”. Nauczał tylko wśród Żydów. Goim unikał.

Nawoływał do bierności i nie stawiana oporu – masz nadstawiać pysk do bicia, masz pozwalać dawać się okradać i wyzyskiwać – a w nagrodę pójdziesz do nieba aby się radować u tronu Jahwe.

Prawdę powiedział nazywając faryzeuszy „plemieniem żmijowym”. To jest najchętniej chyba cytowane przez polako-katolików zdanie mające pokazywać, że Joszue potępiał judaizm.
A on potępiał jedynie „uczonych w piśmie” a nie judaizm.
Prawda jest bardziej skomplikowana. Faryzeusze byli „żmijami” niegroźnymi i mało jadowitymi. Uczciwie pokazywali Jahwe jako mściwego, groźnego i karzącego plemiennego boga żydów.
Przy nich Joszue/Jezus był grzechotnikiem, kobrą królewską i tajpanem pustynnym w jednej osobie. Dokonał największego oszustwa w dziejach ludzkości – krwiożerczego, ludobójczego bożka Jahwe przedstawił jako dobrego „Ojca” w niebie.

Przypomnę kilka wyczynów Jahwe:
– W Potopie wygubił całą ludzkość poza Noem i jego rodziną.
– W Sodomie i Gomorze wymordował ogniem i siarką (atrybuty piekła) nawet niewinne noworodki i małe dzieci (oraz dzieci nienarodzone w łonie matek – a dzisiaj KK powołując się na zbrodniczego Jahwe walczy o życie „poczęte”, które tenże Jahwe z upodobaniem mordował).
– Pomógł żydom obrabować Egipcjan w czasie „wyjścia” żydów z Egiptu, a egipskie wojsko ścigające złodziejaszków wygubił.
– Nakazał lewitom wymordować trzy tysiące żydów pod Synajem.
– Osobiście nakazał Mojżeszowi ukamieniować starca za zbieranie na pustyni opału w sabat.
– Osobiście spalił dwóch synów Aarona za to, że przez pomyłkę (!!!) użyli niewłaściwego kadzidła.
– Pomógł żydom wymordować mieszkańców Jerycha i Aj.
– Za przywłaszczenie sobie przez Achana podczas zdobywania Jerycha niewielkiej ilości złota i srebra zastrzeżonego dla siebie, Jahwe nakazał ukamieniować Achana wraz z całą rodziną.
Było to zgodne z zapowiedzią Jahwe, że za winy ojców będzie karał ich potomków do trzeciego i czwartego pokolenia.

I tego patologicznego zbrodniarza Jahwe Jezus/Joszue przerobił na dobrego i kochającego „Ojca” w niebie.
Ten wyczyn był i jest do tej pory największym oszustwem w dziejach ludzkości.
A Joszue znał żydowską biblię. W Nazarecie widzimy go w synygodze, gdzie czyta z ksiąg proroków; wielokrotnie też mówił o Mojżeszu – znał więc zbrodnicze wyczyny Jahwe. Mimo to uważał go za swojego i „naszego (żydów) Ojca” w niebie. Kupców wypędził ze świątyni Jahwe w Jerozolimie zarzucając im, że czynią z „domu jego ojca” jaskinię zbójów. A Jahwe sam był największym zbójem.

3)
Mowa jest w filmie o zinstytucjonalizowanych religiach, jakie powstały 2 tys. lat temu.
Takowe istniały już dużo wcześniej. W Egipcie faraonów istniała tysiące lat wcześniej państwowa religia i kasta kapłanów. To samo było w Sumerze. Instytucjonalnymi religiami były starszy niż chrześcijaństwo konfucjanizm i taoizm. Także hinduizm jest o wiele starszy, posiada też kastę braminów-kapłanów. Tyle że hinduizm nie wymyślił jedynie słusznego kanonu, nie nawracał na siłę, nie palił „heretyków” czy pogan (sam był i jest pogański oraz ma wspólne korzenie z wiarą-wiedzą Słowian). Naczelną zasadą hinduizmu była zasada, że każda wiara, która robi człowieka lepszym i prowadzi go do Boga jest dobra.

Całkowicie inną instytucją było żydo-chrześcijaństwo. Powstało ono jako kolejna sekta w łonie judaizmu (obok faryzeuszy, saduceuszy, esseńczyków, zelotów). Za sprawą agenta sanhedrynu Pawła/Szawła z Tarsu podrzucono je nieobrzezanym Goim czyniąc żydo-chrześcijaństwo religią „uniwersalną”. Nowa sekta przejęła rzymski imperializm, oraz żydowski dogmatyzm, nienawiść i nietolerancję do wszystkich obcych. W przypadku żydo-katolicyzmu – nienawiść do nie-katolików – duchowych nie-żydów.
Ponadto ten żydzizm dla nieobrzezanych wyznawców żydowskiego Jahwe miał aspiracje globalistyczne – chciał podbić i zniewolić cały świat.

4)
Sprawa domniemanego „lewactwa” sprowadzonego z Niemiec (o którym wspominają uczestnicy manifestacji z 11.11), oraz transparent „Niszcz komunizm” (19 min. 47 sek filmu).

Tylko ślepiec może nawoływać do zwalczania komunizmu w sytuacji gdy nad głowami wisi nam kapitalistyczny topór, a globalistyczny kapitalizm okrada cały świat. W obecnej sytuacji wcielenie w życie najważniejszych pomysłów ekonomicznych i gospodarczych Marksa – nacjonalizacja banków, nacjonalizacja kluczowych gałęzi gospodarki i likwidacja wielkiego kapitału (oraz złodziejskiej giełdy) jest jedynym ratunkiem przed globalistami. Bez ich banków, koncernów i złodziejskiej giełdy szumowiny typu Rotszyld, Rockenfeller, Morgan, Soros byliby portierami, szatniarzami, śmieciarzami, bądź co najwyżej drobnymi sklepikarzami bez jakichkolwiek politycznych wpływów.
Bezmyślne nazywanie żydowskiej agentury sprowadzonej z Niemiec lewactwem jest podsuwanym przez żydostwo zabiegiem propagandowym, mającym dezawuować lewicę. Bo to właśnie rzeczywista lewica – chcąca wywłaszczyć banksterów i wielki kapitał jest dla banksterów najgorszą zmorą i największym koszmarem. Oni rzeczywiście boją się tego, aby okradanym ludziom nie przyszło do głowy to, co zrobił np. Kaddafi, który upaństwowił pola roponośne w Libii. Dlatego wzbudza się w ludziach niechęć i podejrzliwość wobec domniemanej lewicy, pogardliwie nazywając ją lewactwem. A komunizm utożsamiając najczęściej ze zbrodniczym żydo-bolszewizmem.
Sam Łukaszenka preferuje na Białorusi państwowy socjalizm/komunizm (80% PKB wytwarzają państwowe przedsiębiorstwa) – i dobrze na tym wychodzi.
Patrioci powinni walczyć z rzeczywistym zagrożeniem – szabrowniczym, globalistycznym żydo-kapitalizmem, a nie z „komunizmem”. Bo ja „komunizmu” a’la Kaddafi czy Łukaszenka Polsce życzę. Pod warunkiem naturalnie, że będzie on robiony przez Polaków, polskich patriotów – a nie przez żydowskie szumowiny, złodziei i zbrodniarzy.

Na marginesie przypomnę, że nie wszyscy socjaliści/komuniści byli internacjonalistami. Zdarzali się wśród nich socjaliści-narodowcy. Chcieli zachować państwa narodowe i w nich realizować gospodarczy aspekt Marksa – upaństwowienie środków produkcji równoznaczne z wywłaszeczeniem banksterów i kapitalistów (w ogromnej większości żydów).
Internacjonalistyczny a raczej kosmopolityczny jest natomiast katolicyzm – jeden pasterz, jedna owczarnia, a niedawno jeszcze jeden język. Dlaczego tego totalitaryzmu patrioci nie nazywają skrajnym lewactwem i z nim nie walczą?
A wręcz przeciwnie – w manifestacji z 11.11 widać kilkakrotnie ludzi niosących duże krzyże („rzymskie szubienice” – symbol żydo-katolicyzmu”).
Jacy to „patrioci”, którzy pod żydowskim krzyżem „walczą” o Polskę.

***

Aby nie było wątpliwości, jakim to „miłosiernym i dobrym” bogiem jest biblijny Jahwe wkleję jeszcze jeden obszerny fragment z „mojżeszowej” księgi głoszącej „prawdę objawioną”:

„(14) Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dzisiaj nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć.(15) Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. (16) Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. (17) Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. (18) Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. (19) Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. (20) Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. (21) Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. (22) Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. (23) Niebo, które jest nad twoją głową, stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. (24) Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. (25) Pan sprawi, że będziesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. (26) Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. (27) Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. (28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, (29) tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. (30) Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował. Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej użytkował. (31) Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim wrogom, a nikt ci nie pomoże. (32) Twoi synowie i twoi córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. (33) Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. (34) Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. (35) Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na twoich kolanach i na twoich udach, z których nie będziesz mógł się wyleczyć, od stopy twojej nogi aż do wierzchu twojej głowy. (36) Ciebie i twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, i tam będziesz służył innym bogom z drewna i z kamienia. (37) Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. (38) Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je szarańcza. (39) Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. (40) Drzewa oliwne będziesz miał we wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje opadną. (41) Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli. (42) Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo. (43) Obcy przybysz, który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty będziesz schodził coraz niżej. (44) On będzie tobie pożyczał, a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem. (45) Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał. (46) I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki (47) za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, (48) będziesz służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. (49) Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś, (50) naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. (51) Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy. (52) Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci Pan, Bóg twój. (53) Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel. (54) Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim dzieciom, które jeszcze pozostały, (55) tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. (56) Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i córce (57) nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci, które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegokolwiek innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich miastach. (58) Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu, zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana, Boga twego, (59) To Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo, ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi, (60) I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do ciebie, (61) Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony, (62) Pozostanie tylko nieliczna garstka z was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pan Boga twego. (63)   A jak Pan radował się, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak radować się będzie, gubiąc was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie.”
(Księga Powtórzonego Prawa 28:14-63)

Joszue/Jezus znał żydowską biblię Tanach. Wiedział więc doskonale, jakim demonem zła i mściwości jest Jahwe. A jednak przerobił go na miłosiernego i dobrego Ojca w niebie. Joszue wiedział nawet, że to Jahwe jest podstępnym kusicielem do zła. W modlitwie, jakiej nauczył uczniów kazał im modlić się tak:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie…bla bla bla… i nie wódź nas na pokuszenie…”

I nie wódź nas na pokuszenie…

Joszue nie był głupcem. Gdyby wiedział, że to szatan kusi ludzi, w modlitwie byłoby tak : „…i nie pozwól szatanowi wodzić nas na pokuszenie…”. A jest – „i nie wódź nas na pokuszenie…”

Na koniec Joszue/Jezus straszył karami i wiecznym potępieniem tych, którzy pokusom Jahwe ulegną.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego.
Ewangelia Mateusza 5,21-22

Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Ewangelia Mateusza 5,27-30

Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Ewangelia Mateusza 8,11-12

Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!
Ewangelia Mateusza 13,39-43

Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest.
Ewangelia Mateusza 13,49-51

Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.
Ewangelia Mateusza 18,6-9

Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
Ewangelia Mateusza 22,13-14

Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Ewangelia Mateusza 24,45-51

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Ewangelia Mateusza 25,29-30

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.
Ewangelia Marka 9,42-48

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Ewangelia Łukasza 6,25

Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!
Ewangelia Łukasza 12,4-5

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia.
Ewangelia wg św.Jana 5,28-29

Mamy więc sytuację, gdzie Jahwe wodzi wyznawców na pokuszenie, a tych którzy pokusom ulegną karze bezpardonowo tak za życia (choroby, plagi, cierpienie) jak i po śmierci (wieczne potępienie w piekle).

Podstępna i załgana jest doktryna tzw. grzechów odkupienia przez domniemaną ofiarę Joszue na krzyżu/belce. Doktryna głosi, że bóg Jahwe tak człowieka umiłował, iż własnego syna posłał na odkupienie „naszych” grzechów. Czy zastanawiałeś się kiedyś – u kogo Joszue te „grzechy” miał „odkupić”?

Zgadza się – u miłosiernego i kochającego rzekomo ludzi Jahwe?

Który jest tak miłosierny, że bez krwawej ofiary nie był gotów odpuścić grzechów ludziom, do których ich na dodatek sam wodzi – co wyzdradził Joszue w jego modlitwie pańskiej. A już kuriozalna jest sprawa piekła w tym kontekście – skoro Joszue odkupił nasze grzechy – to po co jeszcze jest piekło? A skoro piekło nadal jeszcze jest – to jakie grzechy Joszue w ogóle odkupił, jeśli grzesznicy i tak idą do piekła? 

Wszystko powyższe dotyczy naturalnie Joszue/Jezusa wymyślonego, „ewangelicznego”. Jak z nim było naprawdę, czy i czego nauczał – tego się nie dowiemy chyba już nigdy. Mnie to zresztą absolutnie nie obchodzi. Posłany był on do żydów a nie do pogan. Niech się żydzi (realni i duchowi) nad tym zastanawiają.

Jezusa zgładzono za psucie interesów kapłanom i za podważanie autorytetu „uczonych w piśmie”. A nie za „głoszenie prawdy”.

I temu piewcy mściwego i podstępnego demona Jahwe w Polsce postawiono obskurny betonowy monument.

Ma rację M. Głogoczowski – ten pomnik, a zwłaszcza rozłożone ręce Joszue przypominają Molocha.

W naszym kraju są nawet do tego stopnia zaślepieni i odmóżdżeni fanatycy, że chcą nam tego żydowskiego piewcę Jahwe ukoronować na „króla Polski”.

Już wcześniej w pewnej dyskusji wyraziłem wątpliwość o posłannictwie Joszue tymi słowami:

Nie powinno się zapominać, że chrześcijaństwo w 100 % ma korzenie judaistyczne. To chrześcijaństwu Żydzi zawdzięczają fakt, iż ich mitologia i ideologia znane jako Stary Testament rozpropagowane zostały na całym świecie.
W sumie Żydzi mogliby być nawet zadowoleni widząc, jak ponad miliard Gojów pada na kolana przez Żydem, widząc w nim Boga, jak setki milionów modlą się do Żydówki nazywając ją Królową Nieba i Ziemi. Kto poza Żydami wiedziałby coś o Mojżeszu, czy Abrahamie, gdyby nie Biblia (i podszepnięty Mahometowi przez Żydów Koran)?

Jeśli chrześcijaństwo, a zwłaszcza katolicyzm są przez talmudystów, syjonistów i ich agenturę zwalczane, to głównie z takiego oto powodu – katolicyzm uznał sam siebie i swoich wyznawców za „nowy naród wybrany„. A to w oczach Żydów, przekonanych o ich monopolu na bycie narodem wybranych jest największą zbrodnią i uzurpacją. Dlatego właśnie katolicyzm jest niszczony.
Ja osobiście nie mam zaufania ani do dogmatów, ani do niczego, co wywodzi się z judaizmu.
Czy żydostwo jest w stanie wydać z siebie coś szlachetnego?

Tę dyskusję uwiecznił w internecie w Post scriptum do jednego z jego tekstów nawiedzony katolik J. Bizoń.
http://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/13/niepowtarzalna-szansa-polska-moze-pojsc-wlasna-droga/

Tutaj jedna uwaga – nie uważam wszystkich Żydów za złych. Jest wśród nich wielu uczciwych i po prostu zwykłych ludzi. Ani lepszych, ani gorszych od przeciętnych Polaków, Niemców czy Hindusów. Pracują sami na siebie, nie oszukują więcej niż „światowa” przeciętna. Są wśród nich nawet ludzie broniący praw Palestyńczyków, są broniący Polaków przed roszczeniami żydowskiego Przedsiębiorstwa Holokaust. Niestety elita żydowska, banksterzy, syjoniści i talmudyści-rasiści są zakałą ludzkości. Stanowią zagrożenie dla całego świata.
Pytając – czy żydostwo jest w stanie wydać z siebie coś szlachetnego po prostu stwierdziłem, że poza normalnymi, przeciętnymi ludźmi żydowski żywioł nic szlachetnego nie wytworzył. Natomiast jego elity dały światu jedynie zło.

Jednym z najgorszych „wynalazków” żydostwa była właśnie lobotomiczna sekta Joszue/Jezusa, która podrzucona podstępnie Gojom zażydziła i odmóżdżyła Ducha miliardów ludzi. To odmóżdżenie i zażydzenie Ducha miliardów Goim trwa do dzisiaj.

Najlepszym przykładem lobotomicznych skutków chrześcijaństwa jest wypieranie się przez wielu nawiedzonych katolików posiadania wspólnego z Żydami boga.
I tak gajowy Marucha napisał niedawno w (podrzuconym mi) komentarzu :

„Żydzi nie wierzą w tego samego Boga, co my i co – zapewne- p. Roman Giertych”

http://marucha.wordpress.com/2012/05/23/informacja-w-przyrodzie/#comment-166445

Jednym  z dwóch bogów dla Żydów jest biblijny Jahwe. Drugim jest Mammon.
Ten pierwszy (Jahwe) jest wspólnym bogiem Żydów (mozaistów, talmudystów, żydów mesjanistycznych) jak i chrześcijan wszystkich odprysków, odłamów, denominacji i sekt (których jest parę setek).

Ten drugi żydowski bóg (Mammon) jest wspólnym bogiem części Żydów i części chrześcijan (zwłaszcza kleru).

Wypieranie się faktu, że katolicki bóg to starotestamentowy Jahwe jest przykładem aberracji umysłowej. Wszak w ewangeliach Joszue/Jezus wielokrotnie powoływał się na boga, swojego „ojca”, nazywając go bogiem żydowskich proroków – z Abrahamem włącznie. W tzw. przemieniemiu pańskim na górze Tabor objawił się Joszue trzem wybranym uczniom w towarzystwie (fikcyjnego) Mojżesza i Eliasza. Mieli oni zapewne w oczach uczniów uwiarygodnić Joszuę jako „mesjasza” posłanego przez Jahwe. A gdy wypędzał on kupców ze świątyni w Jerozolimie – jedynym legalnym wówczas miejscu kultu Jahwe, zarzucił im, że z domu jego „Ojca” zrobili jaskinię zbójów. Tak więc jego „ojcem” jest bez wątpienia biblijny starotestamentowy psychopata Jahwe. A mimo to „tradycyjny” katolik tępo twierdzi, że katolicki bóg to nie ten sam co bóg żydowski.

Jeszcze słówko o Abrahamie, bo przypomniała mi się jego historia opisana w „natchnionym słowie bożym”. Uciekając przed głodem Abraham ze śliczną żonką Saraj udał się do Egiptu. Tam przedstawiał się jako jej brat. Sława jej urody dotarła do uszu faraona i ten wziął sobie Saraj za nałożnicę. Abrahamowi za stręczycielstwo własnej żony przypadły z łaski faraona (zadowolonego seksualnymi usługami Saraj) niewolnicy oraz stada owiec, bydła, osłów, wielbłądów. Gdy Abraham opuszczał Egipt z żonką, był zamożnym człowiekiem, posiadał „trzody, srebro i złoto” (Gen. 13, 2).
Ciekawa była reakcja plemiennego Jahwe…
Ukarał on nie za stręczycielstwo własną żoną Abrahama (jego zrobił bogaczem), nie puszczalską Saraj, a bogu ducha winnego faraona. Choć ten nie miał zielonego pojęcia, że jego seksualna zabawka jest mężatką. Mimo to, faraona i jego dom ukarał Jahwe ciężkimi plagami (Gen, 12, 17). A Abrahamowi i Saraj ich podstęp, cudzołóstwo i stręczycielstwo wynagrodził bogactwem.
Pamiętny tej „abrahamicznej” metody podsuwania władcom własnych kobiet do łóżka zastanawiam się, w jakim stopniu na przywileje przyznane przez Kazimierza III Żydom wpływ miały jego żydowskie nałożnice.

W związku z metodą „Abrahama” zastanawiam się też, jak to było z Bolesławem „Pobożnym” i jego Statutem Kaliskim? Czym zasłużyli sobie Żydzi na taką jego przychylność?

Zastanawiam się ponadto, czym wkradli się Żydzi w łaski Mieszka III Starego, że zawiadywali nawet jego mennicą?
Czyżby jego też wzięli na metodę „Abrahama”?

Ostatecznie wzrost potęgi banksterów nastąpił po reformacji. Państwa i władcy chrześcijańscy zwalczali się, prowadzili wojny. Gdy potrzebowali pieniędzy na wojnę – szli do żydowskich bankierów. Najtęższe umysły chrześcijańskie zajęte były dysputami i sporami teologicznymi o dogmaty i prawdy objawione zawarte rzekomo w żydowskim „piśmie świętym”.

A banksterzy w tym samym czasie po cichu robili swoje. Zainicjowali masonerię, wymyślili kapitalizm, spółki akcyjne i tzw „papiery wyrtościowe”. Zwalczające się odpryski chrześcijaństwa pogążone w obronie ich wykładni jedynej świętej prawdy objawionej nawet nie zauważyły tego, że banksterzy przejęli kontrolę nad finansami, gospodarkami, mediami i polityką. Banksterom przyszło to nadzwyczaj łatwo. Odmóżdżonym chrześcijanom przywykłym do wiary w autorytety i prawdy objawione wystarczyło autorytatywnie powiedzieć, że kapitalizm, wolny rynek, liberalizm gospodarczy, fasadowa „demokracja parlamentarna” są dobrodziejstwami. Chrześcijanie bezmyślnie wszystko to „kupili”. Najpierw protestanci, później katolicy przyjęli te obłudne dogmaty jako ekonomiczną i polityczną prawdę objawioną.
Dla banksterów przyszedł okres prosperity. Trwa on do dzisiaj i idzie pełną parą. Goje aż sami pchają się do tego, aby ich majątek szabrować, okradać, ogałacać i wpędzać całe ich państwa w bankructwo.

 

Stary Porządek Świata musi odrzucić wszystkie żydowskie ideologie i naleciałości, jakimi świat został zadżumiony. A więc globalizm, kapitalizm, kult pieniądza, żydowskie chrześcijaństwo (a muzułmanie – jeśli chcą wielbić Allaha/Jahwe – to proszę bardzo – ale u siebie).

Stary Porządek Świata musi być powrotem do zdrowego, przedchrześcijańskiego pogaństwa, do tradycji, kultury i zwyczajów pogańskich – przedjahwistycznych.

Z szacunkiem dla Przyrody, dla Matki Natury, dla własnej kultury i własnych Bogów na czele.

Musi uwolnić się od kultu przywleczonych pokracznych bóstw znad Jordanu. Musi być odtrutką na odmóżdżające, lobotemiczne dogmaty związane z nadjordańską sektą judaizmu dla nieobrzezanych Goim.

opolczyk

.

ps.
I jeszcze b. przyjemna i pozytywna wiadomość.

Otrzymane pocztą elektroniczną:

UWAGA! W związku ze znaczną liczbą zgłoszeń (i w celu rozwiania pewnych mogących ewentualnie pojawić się niejasności) informuję, iż rozważamy zmianę lokalizacji tegorocznych obchodów Nocy Kupały (na miejsce umożliwiające pomieścić większą liczbę osób i zapewniające lepszy komfort). Zmiana ta zasadniczo uzależniona jest od kwestii organizacyjnych (takich np. jak możliwość zorganizowania w nowym miejscu drewna na ognisko – w tak krótkim czasie jaki nam pozostał). Jeśli wszystko uda się przeprowadzić po naszej myśli, o nowej lokalizacji w ciągu tygodnia powiadomimy za pomocą treści tego samego ZAPROSZENIA, do którego link został wysłany zainteresowanym wczęsniej na priv (z tego w względu jeszcze raz prosimy o uważne śledzenie zachodzących w nim zmian). Jeśli natomiast zakończy się to niepowodzeniem, w tym roku pozostaniemy jeszcze przy starej, tradycyjnej, dobrze znanej starym bywalcom lokalizacji, a w nowym miejscu obchody przeprowadzimy w przyszłym, 2013 r. W obu przypadkach nie planujemy zmiany terminu obchodów święta.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i gorąco zapraszam…

Chętnych do pomocy w ogranizacji święta Nocy Kupały RKP zaprasza  na 2-go czerwca.

Wstępnie na 2-go czerwca planujemy prace przygotowawcze do obchodów Nocy Kupały. Będę niezmiernie wdzięczny za potwierdzenie obecności wysłane do mnie na priv przez FB lub za pomocą niniejszego formularza: http://www.rkp.w.activ.pl/index.php?option=com_contact&task=view&contact_id=1&Itemid=17 , od osób z Warszawy lub okolic, mających w tym dniu wolny czas i mogących przybyć pomóc np. w gromadzeniu drewna na opał.
Z góry THX wielkie – RW.

.

38 komentarzy do “Old World Order – Stary Porządek Świata

 1. I cóż odpowiedzieć człowiekowi, według którego katolicy, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga – skoro najwyraźniej nie wie on, że katolicy wierzą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nie czynią tego obie pozostałe religie?
  Odpłacić mu imputowaniem lobotomii?

  No cóż – moja „diagnoza” natychmiast znalazła potwierdzenie.
  Katolickie plemię żmijowe – teolodzy – wyssali z palca dogmat o „bogu w trójcy świętej jedynym”. I polski „tradycyjny” katolik tępo i bezrefleksyjnie w to wierzy. Woli zginąć niż przestać być duchowym żydem. Zapomina, że Jezus świętynię w Jerozolimie (wypędzając z niej kupców) będącą judaistyczną świątynią Jahwe nazwał ją domem swojego ojca. Jahwe był więc zgodnie z ewangeliami ojcem Jezusa , przez co jest katolickim Bogiem-Ojcem. I zapomniał Marucha, że wg islamu Koran podyktował Mahometowi archanioł Gabriel, posłaniec Allaha/Jahwe – ten od „zwiastowania” Maryi w ewangeliach katolickich. Tak więc Jahwe/Bóg-Ojciec/Allah to ten sam bóg religii abrahamowych.
  opolczyk

  Polubienie

  • I cóż odpowiedzieć człowiekowi, według którego katolicy, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga „-nie prawda,to katolicy muzułmanie i żydzi twierdzą że Bóg jest jeden,skoro jest jeden tzn że wyznają tego samego Boga 🙂

   Mezamir, przypomina mi się scenka z filmu „Planeta małp”. Naczelny kapłan, taki małpi „papież” – orangutan – trzyma w ręku małpią „biblię” i cytuje z niej – „Bóg stworzył małpę na obraz i podobieństwo swoje”.
   Uśmiałem się, że o mało nie spadłem z krzesła.
   Ale do ciemnogrodu nawet do o nie dotarło…
   opolczyk

   Polubienie

 2. Jedyne co na tym świecie jest „w trójcy jedyne”,to jahwizm.
  Ojciec Judeochrzescijaństwo,Syn islam i Duch katolicyzmu=jahwizm.

  Polubienie

 3. Ech… właściwie to wszystko, co jestem w stanie wydusić z siebie po tej lekturze. Gadaj zdrów, lobotomia oznacza znaczą utratę mózgu, a bez mózgu myśleć się nie da.

  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, żyjemy na planecie małp.

  Ja też co rusz przezywam szok, kiedy stykam się z fantastycznie inteligentnymi ludźmi, którzy genialnie rozszyfrowali spisek banksterów, zamach 11 września, tajemnice NWO i rolę Watykanu w tym wszystkim, ale w przypadku Jahwe / Biblii mają totalną blokadę umysłową. Jeden uznał, że Jahwe nie był Bogiem, lecz… demonem(!), bo „prawdziwy Bóg” nie ma imienia, ale jednak Biblia to słowo boże, więc módl się dziewczynko (to do mnie), żeby Bóg pozwolił ci czytać Biblię ze zrozumieniem. Gatki mi spadły. Jak gadać z takim typem? Pewnie bym go zignorowała, ale facet umieścił na swojej stronie polemikę z moim tekstem, który nota bene składał się z samych retorycznych pytań, więc zdumiało mnie, że z pytaniami można polemizować. Skoro jednak wysmażył to dzieło, to chyba trzeba będzie się do tego jakoś ustosunkować.

  Ta jahwiczna lobotomia uszkodziła również mózgi pseudo-racjonalistów, którzy jak jeden mąż wszyscy w dzieciństwie odebrali religijny trening. Kościół ani szkoła nie uczą myślenia, lecz tępego polegania na autorytetach. Dziś w środowisku ateistów cytuje się ze Świętej Księgi „Bóg urojony”, a za papę robi Rychu Dawkins. Dyskusja z nimi przypomina rozmowę z członkami kółka parafialnego, a jak włączy się któryś z szefów, to jakbym gadała Torquemadą, strach się bać.

  Co do socjalizmu to tu również mamy totalną lobotomię. Me(n)dia tak go ośmieszają, że nie można powiedzieć ani słowa o sprawiedliwym podziale zysków, bo nasi genialni znawcy polityki i gospodarki zaraz rzucają kamieniami i obelgami. Zobacz, co się porobiło: dziś niemal wszystko produkują roboty, a niedługo we wszystkim pozostałym zastąpią nas androidy. Robot / android się nie buntuje, nie żąda podwyżek, nie strajkuje, nie pyskuje, a już dziś jest niemal nie do odróżnienia od człowieka. W tej sytuacji samozwańcze elity coraz częściej jawnie gadają, że czasy człowieka na tej planecie dobiegły końca. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Ludzie nie są potrzebni do niemal żadnej pracy. Zamiast więc dzielić sprawiedliwie zyski wypracowane przez roboty rządzący światem psychopaci wykombinowali, że ludzi należy zlikwidować. Wytłuc jak insekty. A sami ludzie przyznają im rację! Bo nie wolno dzielić zysków, ponieważ to jest socjalizm! My socjalizmu nie chcemy! Precz z socjalizmem!

  To dopiero jest lobotomia!!!

  Mario:

  Znamy się już spory kawałek czasu i mamy podobne doświadczenia z zaślepionymi religijnymi dogmatolubcami i „półgłówkami” racjonalistami.
  O racjonalistach trochę obszerniej wspomniałem tutaj:
  https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/19/slowianskie-poganstwo-religia-wiara-czy-cos-znacznie-wiecej/
  O Rycha Dawkinsa niedawno mnie pytano…
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?p=6803#p6803
  A dogmatolubcy-jahwiści – sama widzisz…
  Też znam piekielnie inteligentnych jahwistów – ale w obliczu biblii zaczynają się ślinić i bić w piersi. A ich precyzyjny mózg przeistacza się w półtora kilo bezużytecznej miazgi.
  Znam nawet „biologicznych” żydo-żerców, którzy za wszelkie zło tego świata obwiniają obrzezanych, ale przed żydówką na obrazkach i żydem na krzyżyku padają na kolana. I za Chiny nie wyrzekną się ich żydowskiej „prawdy objawionej”.
  To jest prawdziwa dżuma umysłowa i duchowa. Jeśli to się nie zmieni, to jest po ptokach…
  Zastąpią nas androidy, a my pójdziemy do piachu…

  A co do socjalizmu, czyli po prostu gospodarki będącej własnością społeczeństwa – to przecież nawet analfabeta potrafiący jako tako logicznie myśleć zauważy, że potęga globalistów polega na ich bogactwie. Jak się im odbierze banki, drukowanie pieniędzy z powietrza, giełdę, koncerny – to będą oni niczym, zerem. I będzie po ich władzy. Dlatego una propaganda tak obsrywa komunizm/socjalizm. W rzeczywistości jedyną chyba mądrą rzeczą, jaką żydostwo wydało, to właśnie pomysł Marksa, jak pozbawić władzy jego własnych pobratymców. Bo Marks swoich nie znosił, zwłaszcza ich przecherki i chciwości. No i wymyślił na nich jedyną skuteczną metodę. Dlatego go tak oczerniają.
  Ja sam walczyłem kiedyś z komuną. Byłem młody i głupi. Na szczęście się ocknąłem. A dzisiaj odmóżdżeni idioci od komuchów mnie wyzywają. Sami pchają się banksterom na ochotnika do doła z wapnem…

  opolczyk

  Polubienie

  • potwierdzam, racjonaliści to przedziwna sekta. a rozmowa z nimi coraz częściej przypomina rozmowę z fanatykiem katolikiem. co do lobotomii, ważne jest – to przerwanie połączenia między obszarami mózgu. gdy Kościół zwalczał wszelki namiętności jako nieczyste itd – niszczył połączenie człowieka z jego źródłem prawdziwej siły. Podobnie – odcięcie Polski od świadomości swoich prasłowiańskich korzeni, tak kapłanii voodoo produkują zombie by mieć tanią siłę roboczą. Vril!

   Polubienie

   • rozmowa z nimi coraz częściej przypomina rozmowę z katolikiem.”-bo oni wierzą w nieistnienie ich Boga i dlatego zachowują się tak samo 😀

    Polubienie

 4. „Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. […] Dla naszego małego kraju jak nasz, to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę. To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie.” – Sim Peres

  http://www.sfora.pl/UNICEF-W-Polsce-gloduje-milion-dzieci-Wielka-bieda-a43950-120

  Polubienie

 5. „Racja nic nie znaczy, gdy nie jest poparta siłą”.
  „W polityce bezbronni prorocy nie zwyciężają”.

  Polubienie

 6. Pingback: Multi-dialog „KREACJONISTÓW” z WITALISTĄ « WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

 7. „Sposób w jaki współczesne nośniki nauki-kultury oraz polityki, szerzą wciąż te same kłamstwa, wskazuje tylko na jedno, że mają coś do ukrycia. Nie jest bowiem niczym nowym, że aby zniszczyć jakiś naród, należy pozbawić go korzeni. Szczerze? Sama bym wpadła na taki pomysł, gdyby moim celem było zabicie w kimś dumy narodowej. Chrześcijaństwo na wespół z totalitaryzmami, od pokoleń zaciera w Polakach — mam na myśli garstkę prawdziwych Słowian, tych, których nie udało się ubić Rosjanom na Syberii czy w Katyniu, zostało ich naprawdę niewielu — pamięć o ich mitach, kulturze i szeroko pojętej tradycji, sięgającej wiele tyś. lat przed nastaniem bałwochwalczego monoteizmu wspieranego przez pomiot Rzymu, Cesarstwo Zach-Niemieckie. I tak manipulacja kolejnymi pokoleniami trwa a większość ludzi nie ma pojęcia, że pochodzi z bardzo starej Cywilizacji, która przed tysiącami lat była znana i szanowana przez samych Minojczyków, ówczesną potęgę Morza Śródziemnego. ”

  http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/2012/05/radunia-w-masywie-slezy-swiatliszcze.html

  Jedno ALE,nie Rosjanie wybijali Słowian,bo Rosjanie to tez Słowianie 🙂 Słowian wybijali agenci mosadu,w stanie wojennym do ludzi na ulicach też strzelali nie Rosjanie tylko agenci narodu wybranego.

  Dziś rosyjska armia w 60% to muzułmanie,gdyby doszło do wojny to odmóżdżony POlak znów darłby mordę że to źli Rosjanie biją Polaków.

  Polubienie

 8. Najwięksi , najzacieklejsi wrogowie Polski, Polaków , Słowian – to Krzyżacy /Prusy/ Niemcy i tzw. żydzi

  Olbrzymi temat przez nikogo nierozwijany, a dla mnie oczywisty.
  Jestem w stanie wymieni tylko w punktach, główne sprawy – i tak zrobiło się tego bardzo dużo

  Szerszy obraz
  Zebranie tej tematyki w jedno miejsce – daje zupełnie inna perspektywę

  Temat zbyt wielki dla jednej osoby
  Rzucam brudnopis, jako zaczyn dyskusji na forum

  TEMATY NIEDOKOŃCZONE

  Każdy z pod punktów wymaga osobnego rozwinięcia i opracowania

  AGRESJA NIEMIEC NA POLSKĘ I EUROPĘ WSCHODNIA.
  Odbudowa Militaryzmu Pruskiego – Rewanżyzm Krzyżacki UE’ obejście Umowy Poczdamskiej
  Nowe formy Wojny Tonalnej

  TOŻSAMOŚĆ ŻYWIOŁU PRUSKIEGO I ŻYDOWSKIEGO

  KRZYŻACY I ŻYDZI
  Tożsamość tego samego żywiołu – niszczącego Polskę i słowiańszczyznę.
  Niby inne, a jednak to jeden i ten sam żywioły.

  PUNKTY STYCZNE

  1.Mojesz Majmonides – kodyfikator żydostwa –
  W tym samym czasie, po wojnach formowanie sie zakonów militarnych
  – Templariuszy , Krzyżaków, Priori Syjonu

  Używam słowo Krzyżak , aby podkreślić historyczna ciągłość bardzo skomplikowanego procesu historycznego i politycznego -Templariusze/Krzyżacy/ Prusy/ Niemcy masoneria/ Żydzi

  W dzisiejszych czasach oczywiście mówimy nie o Krzyżakach/ Prusakach , ale o Niemcach – wyjaśnienie tego poniżej w tekście.

  2. Te same cele –rząd światowy – zniszczenie słowiańszczyzny ,która stoi im na drodze

  3.Transnarodowośc tego żywiołu – zakony militarne i nie militarne , loże masońskie, żydowskie Kahały
  Prioria Syjonu – zakon nadrzędny.

  4.Nadrzędność Krzyżaków nad Żydami.

  5.Krzyżacy znacznie lepiej ukryci i schowani. Żydzi rodzaj zasłony dymnej dla agresji Krzyżackiej

  To Bismarck powiedział:
  6.Po to Bóg dal Prusom Żydów, aby szpiegowali Polaków . wielowiekowa wspólpraca

  7.Fundusze – złoto ze zdobycia świątyni Salomona – po wojnach Krzyżowych .

  Templariusze okradli, Priorię Syjonu stali się główną siłą finansową, militarną, intelektualną w średniowieczu mającą wpływ na wszystkie kraje i dwory europejskie.

  Krzyżacy to odłam Templariuszy (główna legenda masońska), siła trans narodowa – wszystkie najmożniejsze rody w Europie dawały syna do zakonu na wojny krzyżowe , aby odbić grób Chrystusa z rak Saracenów.

  8.Przyjęcie Judaizmu przez Chazarów 760 r
  Przedtem powstanie i rozbicie królestwa Chazarów (Hunów – Mongołów, Turków ), przez Światosława
  Starszyzna uciekła – wżeniła się we wszystkie rody Europejskie. Masy chazarskie stały się tzw. Żydami

  9.Migracje Chazarów na Europe – Askenazi to Germanie
  Chazarscy Awarowie stali się Bawarami

  (początek wklejki)
  Identyczność wrogości do Polski i Polaków – Żydów i NIemcow

  10.Identyczność celów żydowskich i niemieckich

  Linki
  en.wikipedia.org/wiki/Khazars
  pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie po polsku (mocno ograniczona strona)

  Maps of the Khazar kingdom from 300 c.e. to 1000 c.e.
  3w.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar03.htm

  ASKENAZI TO W JĘZYKU CHAZARSKIM GERMANIE
  http://www.koreywo.com/chazarowie.htm

  To, że żydzi osiedlali się w Polsce i mieli być to Sefardyjczycy to nieporozumienie
  Jeśli w ogóle szli z zachodu to byli to chazarscy Germanie , którzy powracali ( to mój domysl)
  Sefadryjczycy ( wygnani z Hiszpanii) osiedlali się we Włoszech, Francji , w Polsce Minimalna ilośc

  Trzon Żydzizmu to Chazarzy – mówi się o 90 – 95 %

  Żydzi szli z Rosji – to Chazarzy khazaria.com

  Wg mnie Krzyżactwo jest i było największym wrogiem Polski i Polaków
  11.Propaganda w Polsce w 80% w rekach Niemców – i Żydów

  Ale to rewelacja – okazuje się , że Germanie to też Chazarzy , a wiec tzw Żydzi

  Żydzi to psy krzyżackie – to lekka jazda Krzyżacka – Dragoni, po których zajecia terytorium i państwa dokonuje Ciężka Jazda krzyżacka

  12.Niemcy w agresji na Polskę są o wiele lepiej schowani niż żydzi – cala złość na Żydów
  – Największe korzyści terytorialne odnoszą Niemcy/ Prusy

  13.Pomylona tożsamość Niemców z Prusami . Prusy zjednoczone dopiero w 1870 r. przez Bismarcka
  Pytanie . Czy można uznać uznać zjednoczenie Niemiec przez Prusy za rodzaj podboju Niemiec przez Prusy ( zjednoczenie 350 małych księstw niemieckich ). Było to możliwe po tym po zbrodni rozbiorów Polski przez Prusy. Prusy i Niemcy to nie to samo !!

  14.Rozbiory kompletnie z inicjatywy Prus – rosyjska Katarzyna II to Prusaczka
  austriaccy Habsburgowie pod kontrolą krzyżackich Hohenzollern ów

  15.Wszystkie powstania – zrywy narodowe z inspiracji Prus , zawsze przeciw Rosji – wyparcie żywiołu polskiego przez żywioł niemiecki (pruski?) i żydowski

  W poszukiwaniu tożsamości Żydów i Niemców – Niemcy i żydzi to to samo przynajmniej w stosunku do agresji na Polskę

  ASKENAZI = GERMANIE; AWAROWIE = BAWAROWIE – to Chazarzy

  Mojżesz Majmonides – kodyfikator żydowski . żydostwo powstało w tym czasie kiedy w potęgę rośli Templariusze i Krzyżacy. Po Wyprawach Krzyżowych rycerstwa europejskiego osiedli w Polsce wycieli w pień słowiańskie nadbałtyckie plemię Prusów i przybrali ich nazwę ( mieli nawracać na chrześcijaństwo przez ewangelię i dobrą nowinę – wycieli ogniem i mieczem – pachnie Chazarami, czosnkiem i Hunami)

  Nikt nie łączy do tej pory wzrostu potęgi i znaczenia Templariuszy / Krzyżakow ze wzrostem Żydów, ukształtowaniem się żydostwa skodyfikowanego przez Majmonidesa
  – (krzyżacy zakon militarny –żydzi zakon cywilny )

  16. Trzeba podkreślić Mongolskie pochodzenie Chazarów, a wiec tzw Żydów. To Hunowie!!!

  Ojczyzną żydow (Chazarów) jest Mongolia a nie Izrael(Palestyna) i oczywiście nie Polska.
  Wysłać ich na pustynie Mongolii

  http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar03.htm

  Khazarian History Notes
  • Pre-history
  1 China
  a) One of the earliest agrarian societies, has had a long history of problems with nomadic tribes of the Eurasian steppes. The Chinese were experienced in battle with the nomads and eventually drove them westward.
  2 Invasion
  b) Unlike the western agrarians, the Chinese likely knew Nomadic culture, their migration routes, and how to engage and defeat them in battle
  1. Eventually the Chinese defeated the nomads, and forced them out of the region
  2. The nomads relied on their mobility for protection. they were only part time specialists in fighting, and were no match for the recourses of agrarian China.
  c) As these nomadic tribes, moved westward, they found agrarian societies who were no match for them.

  * We see these classic (moving target v.s. still target) episodes which would dominate the conflicts of this era. Nomads could invade, loot, and destroy villages and then retreat back into the grasslands. For the agrarian societies to rebel, they had to go out and find these nomads who could be anywhere, making offensive military campaigns almost impossible. 2. only in later centuries do the western agrarians come to understand nomadic military tactics, and later defeat those not already in the process of becoming agruarianized.
  3 Empire of the white Huns (350-550)
  a) In the year 350 the Huns (the first of the many nomadic tribes from the grasslands [steppes] of northwest China) arrive in the region of Transoxania.
  1. Transoxania is a region located south of the Aral sea. It is named after the river that runs through it, the Oxus river (now called Amu Darya) Oxus is only a Historic name.
  1.1 A Greek colony existed here in the times B.C. however was thought to be destroyed by Indians and had no influence on Hun culture
  1.2 This is a research frontier, in the history of Transoxania.
  b) As the Huns move toward the Caspian sea and farther South, they drive the Persians south, or may have absorbed them (into Hun culture).

  The Persians and Huns get involved in many conflicts over the years, before forming any alliances.
  1. In 392 A.D. the Huns aid the Persians in an attack on Roman Mesopotamia.
  c) Over time many other tribes appear in what is now south Russia. They are believed to be offspring of the Huns and or other nomadic tribes from the east.

  These tribes include the Bulgars, Avars, Uguars, and Khazars*. see arrows on map ‘pre-history’

  d) The greatest leader of the Hun Empire was Attila, His death in 550 A.D. causes the empire to fall.

  4 Western Turkish [Tirkut] {AKA Turkut*} Kingdom (550-650)
  a) Attila’s death creates a power vacuum for eastern Europe. These various pastoral nomads are longer are forced to pay tribute to the Huns. This allows for less energy devoted to doing so. For pastoral societies to pay tribute, Trade for currency as well as giving up actual livestock must take place. If tribute isn’t given the threat of a Hun army invasion, accompanied with fellow tribes under the same Hun tutelage is eminent

  (koniec wklejki )

  1226 ROK PRZYBYCIE Krzyżaków do Polski , na zaproszenie Konrada Mazowieckiego
  w celu nawracania na chrześcijaństwo pogan. Małe słowiańskie, nadbałtyckie Plemię Prus – wycięte w pień przez Krzyżaków ogniem i mieczem – Krzyżacy/Prusy przyjęli nazwę ofiary – – jakże typowe dla zydow – – zabicie ofiary i przejecie nazwiska – Agresja i ekspansja na Polskę – zaproszonego gościa

  W tym samym okresie
  17. STATUTY KALISKIE – nadanie przywilejów dla przybyłych z Europy Żydów – ok. 800 Żydów osiedliło się w Polsce.

  18. ROZBIORY POLSKI – całkowite dzieło Prus i Żydów
  August II Mocny – finansowanie Elekcji przez żydowskie Banki Lehmana i Werthaimera
  Rozkład Państwa – Upadek gospodarczy i osłabianie Militarne Polski

  Analogie do współczesności

  Trefność Konstytucji 3- Maja – prowokacja pruska. Poseł pruski Lucchesini i ks. Piattoli – prowokatorzy pruscy – Rewolucyjne idee rewolucji jakobińskiej nie do przyjęcia dla Rosji i carycy Katarzyny Prusaczki ze Szczecina , tak samo jak na owe czasy zniesienie pańszczyzny.
  Żydzi Lelewel , Kołłątaj…

  19. POLSKIE ŚWIĘTA NARODOWE – podsuwane przez wrogów Polski i Polaków – świętowanie największych porażek narodu polskiego – Żyd i Krzyżak w kułak się śmieją!!!
  Konstytucja 3-Maja, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe , Powstanie Warszawskie

  20.Fałszywi Bohaterowie – masoni – szczególnie Piłsudski – Warta Honorowa przy grobie Pilsudskiego w 1939 r. Po zdobyciu Krakowa przez Nazistów – za zasługi dla Niemiec , a nie dla Polski.

  21. Dziś Donald Tusk dostaje nagrody od Niemcow – Karola Wielkiego i Rath… – za zasługi dla Niemców, a nie dla Polski

  22. UKRAINA – upadek Wielkiej Polski, Wielkiego Pasa Cywilizacyjnego od Bałtyku do Morza Czarnego – dzieło Prus , i masonerii i Żydów.

  22a.Oderwanie Kresów wschodnich to cześć długofalowego Planu Krzyżackiego
  Stefan Bandera (Agent Niemiecki) , SS Galizien , Armia Własowa Rzezie na Wołyniu – kościół grecko Katolicki to Przechrzty żydowskie – Konwertyci . Bunty Jakuba Szeli napędzane przez Habsburgów podporządkowanych Hohenzollernom – Prusakom

  22b.Kresy Zachodnie – Wyparcie Polski za Odre i Nyse . Polska
  – Zachodnia słowiańszczyzna od Hanoweru do Ratyzbony
  –Mniej wiecej pokrywa się z była NRD – niesłusznie zagarnietą przez Niemcy i silnie zgermanizowane. – Utracone przez Polske w wyniku agresji zakonu Krzyzackiego ?Prus.
  Zdrada Aliantow – nic dziwnego – to i tak sojusznicy krzyżaków i zawsze byli

  Lekceważenie Umow miedzynarodowych Umowu poczdamskiej – podstawy do ladu prawnego w Europie po II wś. a żydowskie Kol NIdre.

  23.Zjednoczenie Niemiec pod berłem pruskim przez Bismarcka (350 małych księstw) 1870r.
  Nikt na to tak nie patrzy – ale to w istocie takie same ROZBIORY NIEMIEC jak rozbiory Polski przez Prusy.

  24.Rozwój Militaryzmu Pruskiego i Rozwoj Potęgi finansowej Rotszyldów – (Żyd frankista – miał mały biznes handlu monetami na frankfurckiej Juden Strasse) .
  Urósł w Potęgę Finansową udzielając pożyczek Księciu Hesji

  25.Imperium Brytyjskie to w istocie imperium Pruskie – małżeństwo Królowej Victorii z z Księciem Pruskim Albertem – rozkwit Imperium Brytyjskiego – Te same pieniądze Templariuszy / Krzyżaków

  26.Masoneria – Twór krzyżacki – Pierw były Tajne związki krzyżackie za murami Konturi Krzyżackich
  Tam gdzie spotykają się te dwa żywioły

  27.Transnarodowy charakter Żydzizmu i Krzyżactwa – Loże , zamki rycerskie , zakony, Kahały – dziś to samo.

  28.Główny i stalym elementy Tajnej polityki pruskiej
  Osadzić na czołowej decyzyjnej pozycji w Polsce swojego wasala
  Korupcja
  Roszczenia
  Agresja
  Klamstwo , Propaganda
  Zamaskowane , Tajne cele. Użycie żydow Cala Zlość na Żydów (slusznie!!) Rosję

  Kilka przykładów

  August II Mocny(wybrany na krola polski, również żydowskie pieniadze) ,Caryca Katarzyna II (Prusaczka), Królowa Viktoria. (mężem książę pruski pruski Albert)
  Potęga Imperium Brytyjskiego to potęga Krzyżaków/ Prus

  29. Lenin – Przywódca Rewolucji Bolszewickiej, Piłsudski – agent niemiecki w odrodzonej Polsce (zamach majowy finansowany przez Wielka Brytania )

  Dziś w Polsce agentem niemieckim jest Donald Tusk – finansowane wyborów Tuska przez fundacje Niemieckie , falszowanie wyborow , …

  30. Obergruppenfhurer Donald Tusk jest nowym namiestnikiem na kolonizowana Polskę
  – następca Hansa Franka – Gubrnatora Generalnej Guberni – za zaslugi dla Niemiec, Nagrody niemieckie dla Tuska – Nagroda Karola Wielkiego

  31.Prasa polskojęzyczna jest w rękach niemieckich MA OLBRZYMIA SILE OGŁUPIANIA i zawsze miala

  32.WSZYSTKIE PROFITY Z KOLONI POLSKIEJ idą do banków niemieckich i żydowskich

  33. Nadrzędnym , długofalowym celem Niemców i Żydów jest zniszczenie Polski , zniszczenie słowiańszczyzny rozbicie Rosji – Budowa państwa Pruskiego/ Krzyżackiego od Renu do Władywostoku – zawsze tak było – żydzi i Krzyżacy ( dziś Niemcy) – zawsze mieli ten sam wspólny cel

  34.Perfidia Krzyżacka – przykład Powstanie Styczniowe 1863 Z inicjatywy samego Bismarcka , zawsze skierowane na Rosję, nigdy na Prusy Polska patriotyczna mlodzież na zsylki – – – żywiol polski wypierany przez żywioł niemiecki i żydowski cała wina na Rosje

  35.Stały element propagandy niemieckiej – skierować całą złość Polaków , narodu Polskiego na Rosję – – Największe korzyści odnoszą Prusy.. Żydzi współpracują, zdradzaja i zarabiaja i swoje zarabiaja
  ( przykład Kronenberga skarbnika powstania styczniowego ukradł milion rubli w zlocie na broń dla powstańców ) Powstańcy Bezbronni

  36. Powstania , zrywy narodowe – listopadowe , styczniowe , warszawskie ,-,insurekcja kościuszkowska – zawsze stoją za tym Prusy, masoneria (Krzyżacy, żydzi) – eksterminacja i wygubienie najwartościowszych elementów narodowych

  Przywodsy nazistowscy Żydzi zydowscy Pretorianie Hitlera
  Hans Frank
  Goebbels
  Himler
  Alfred Rosenfeld –

  JUDEOPOLONIA – powrót do koncepcji Państwa żydowskiego pod protektoratem Niemiec na ziemiach Polski
  Likwidacja Polski, jako Państwa.

  IG Farbem – mieszany kapital żydowsko niemiecki, amerykański, brytyjski kwintesencja wspolpracy i
  – sil a napedowa zbrodniczej nazistowskiej Trzeciej Rzeszy niemieckiej
  Odbudowa IG Farben dzis – Nazistowskie korzenie Uni Europejskiej

  37.Dziś NOWA FORMA WOJNY TOTALNEJ Prus/ Krzyżaków / Żydów przeciw Polsce prowadzona przez Niemców i Żydów nowa formą depopulacji narodu polskiego jest przymusowa emigracja za chlebem – ruina gospodarcza Polski ,pauperyzacja społeczeństwa, brak miejsc pracy, ruina opieki medycznej, ruina oświaty, sztuczne zadłużenie , gospodarka mieszkaniowa , ruina Armii – polska jest bezbronna.

  Pamiętajmy , USA to Imperium Brytyjskie , a wiec Krzyżackie /masońskie/ żydowskie
  Niemcy to cały czas Krzyżacy . UE to forma rewanżyzmu Militaryzmu Pruskiego

  38.Nowa Broń – Wyszły Tanki. Przyszły Banki. Propaganda – media i prasa niemieckie

  39.Militaryzm Pruski a Militaryzm Izraela – dwa bliźniacze państwa – ta sama metody agresji na niezależne państwo
  RFN i Izrael zawsze ściśle współpracowały

  40.Ruchy Marksistowskie Marks, Engels , Lenin (agent Pruski) – niemieccy żydzi

  41 Holokaust – mord Żydów na Żydach . Tworzenie żydowskich Męczenników. Realizacja heglowskiej tezy i antytezy, która ma przynieść synteze – zwycięstwo Prusom i Żydom
  Holokaust – ŻYDZI ŻYDOM ZGOTOWALI TEN LOS

  42.System Bankowy – pod kontrolą Żydów i Prusaków ( Link- nazistowskie korzenie UE, i EBC Nazistowski bank)

  43.Przegrane w I wś Prusy
  .
  Wysłały Żyda Lenina do Rosji, aby robił Rewolucje Bolszewicka
  Wysłały Agenta niemieckiego Żyda , masona Piłsudskiego do Odrodzonej Polski , aby kontrolował sytuacje w Polsce – głownie niedopuszczenie do powstania silnej Armii i osłabienie gospodarcze Polski .

  44. II wojna światowa – zdobycie Berlina – największe zwycięstwo Słowiańszczyzny od czasu Grunwaldu ( (Niestety pod butem żydowskim )

  Unia Europejska – Odbudowa agresywnego Militaryzmu Pruskiego,
  Rewanżyzm ., Roszczenia Niemieckie do rdzennie Polskich ziem utraconych w wyniku agresji i ekspansjonizmu Pruskiego

  Ominiecie i pominiecie Umowy Poczdamskiej – lekceważenie Aliantów, Pogarda dla 60 mil ofiar II wojny światowej

  Tak dziś Donald Tusk – zyd , Volksdeutch , rzecznik interesu Niemiec , agent niemiecki
  nowy Hans Frank Nowy Gubernator generalnej guberni

  Nagradzany przez Niemców za zasługi dla Niemców, bo przecież nie dla Polski i Polaków
  Nagrody niemieckie – najlepszy dowód agenturalności Tuska

  Konspiracje czas zacząć, czas się bronić
  Propaganda niemiecka ma olbrzymia sile ogłupiania – kiedy naród polski otrząśnie się z tej hipnozy.
  Mediów niemieckich i żydowskich.

  Polubienie

 9. 8a. Religia
  Żydzi – system kompletnego fałszu i zakłamania
  Żydzi- nie rasa, nie naród, nie wyznanie, nie semici . Wyznawcy Lucyfera , Gnozy , Kabały .
  Żydowski bóg to NIE Jahwe – to rabin w niebie czytający Talmud –swoistyKodeks Złodziejski.
  Rabin – ten w niebie czyli ten żydowski Bóg może się mylić jeśli interpretacja rabinow ziemskich jest inna

  Bog żydowski wedlug Talmudu to zupełnie inny bóg niż ten w Biblii.
  Co ma wspólnego Dekalog Mojżesza z Talmudem. Co ma wspolnego Biblia z Talmudem.
  Co ma wspólnego Jahwe z Talmudem.
  Co mają wspólnego prorocy biblijni z Talmudem . co ma Wspólnego Abraham albo Mojżesz z Talmudem ? – NIC, Nill, Nada , Zero
  Żydostwo to zło rabinów czytających Talmud – (wszystkie perwersje współczesnego świata wynikają z Talmudu) i konformizm mas żydowskich wierzący w rabinów.
  –Rabini wyłaniani z mas żydowskich wybierany jest ten najgorszy z najgorszych i staje się rabinem

  Żydostwo to schizofrenia

  Żydostwo to mentalność przestępcza. Świetnie to ilustruje „Akt Oskarżenia przeciw Talmudowi”
  Ktoś przyłożył Talmud ( czyli żydostwo) na aktualnie obowiązujące Prawa – i dla Żydów to jest horror.

  Każdy, kto uważa się za Żyda jest przestępcą. Ktoś kto uważa się za Żyda powinien od razu stawać przed Plutonem Egzekucyjnym . Żydzi o tym wiedza i dlatego ukrywają swoje żydostwo.
  Dlatego swoja działalność sprowadzają do tajnych związków

  Przestępczość żydzizmu , dobrze ilustruje również seria krótkich wideo na youtube
  Israel Ziemia obiecana Przestępczości Zorganizowanej (Dave Duke)

  W istocie żydostwo to Przestepczośc zorganizowana. Tajnosć , niedostępność spisek przeciwko gospodarzom wśród których funkcjonuja

  Z krzyżactwem jest tak samo. Wyznawcy Lucyfera , Gnozy i Kabały
  Kol Nidre – Krzywoprzysięstwo , łączy te dwa żywioły.
  Rozbój , agresja i atak .
  Przywłaszczenie złota z świątyni Salomona. Nie po to były Wyprawy Krzyżowe. (odzyskanie grobu Chrystusa od Saracenów)
  Wypowiedzieli posłuszeństwo swoim zwierzchnikom Priorii Syjonu i Papieżowi.
  Zdradzili i okradli. Nie po to zostali powołani. Przestali być zakonem Militarnym obrońców wiary i Chrystusa. Stali się zwykłymi rozbójnikami – watażkami i agresorami napadającymi na gospodarzy dający im gościnę.

  Na pewno cecha wspólną Krzyżactwa i żydostwa to Kol Nidre- krzywoprzysięstwo, uzurpacja .
  , Agresja gościa na gospodarza , który ich przyjmuje to wspólne cech żydzizmu i krzyżactwa

  Tajne związki to wymysł krzyżacki. Stad rozwinęła się masoneria. Tu spotkały się te dwa żywioły.

  Te same cechy istnieją nadal i sa jak najbardziej Aktualne . Najlepszym przykładem cala ta Unia Europejska – agresja Niemiec na Europę agresja tajnych organizacji o proweniencji krzyżackiej i żydowskiej na narody Europy

  Loże żydowskie istnieją, loże masońskie istnieją, Kahały istnieją . Komisja Europejska to największy naczelny Kahał żydowski – niewybieralny, nachalny, uzurpatorski.

  Ta głębsza retrospekcja historyczna nic nie straciła na aktualności. Współcześnie, na dzień dzisiejszy obserwujemy to samo.

  Wszystko to ten sam ARGUMENT SIŁY I PRZEMOCY żydostwa i krzyżactwa przejawiający się w różnych postaciach.

  Polubienie

  • Matka Polka:

   Obawiam się, że nie czytałaś „Starego Testamentu”, a zwłaszcza Tory – fundamentu wszystkich trzech „bredni objawionych” – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Nie masz zielonego pojęcia o bogu Jahwe Abrahama, Mojżesza i „proroków”.
   Biblijny, starotestamentowy bóg Abrahama, Mojżesza, Jakuba i Izraela to mściwy i zazdrosny psychopata, grabieżca i depopulator.
   Nie zapominaj, że chrześcijańskim bogiem jest ten sam krwiożerczy psychopata, który na Synaju (rzekomo) dał Mojżeszowi dekalog – przejęty w ocenzurowanej formie przez chrześcijaństwo. W dekalogu stoi – nie zabijaj. A chwilę później nakazywał bóg Jahwe mordować swojem „narodowi wybranemu” Goim w Jerychu i Aj. O tym pisze „Biblia”, „objawione słowo żydowskiego boga Jahwe”, a nie Talmud!

   Nie masz kompletnie pojęcia o biblijnym psychopacie Jahwe. Talmudyczny Jahwe jest tym samym psychopatą, którego widzimy w biblii. Tylko odmóżdżonym Gojom żydłakom z zażydzonym Duchem wmówiła jahwistyczna propaganda żydo-chrześcijan, że ich bóg Jahwe jest inny niż żydowski bóg z Talmudu.

   Polubienie

 10. „Sława !
  Popełniłem artykuł o początkach osadnictwa na naszych terenach w okresie sprzed 15-16 tys. lat
  oraz jak dla mnie jednoznacznych wnioskach z tego wynikających.
  http://www.nawia.org.pl/16.html
  Proszę o zapoznanie się z artykułem i ewentualne komentarze pod ten adres internetowy.
  Warto zapoznać się także ze stroną Moja wiara, którą staram się systematycznie budować Wieczan”-Mirek

  Polubienie

 11. Żydostwo to Talmud , a nie Biblia ani Tora

  Talmud nie ma nic wspólnego z Biblia
  Gdzie w Talmudzie jest miejsce dla Jahwe

  Gdzie w Talmudzie jest 10 przykazań

  Termin Judeochrześcijaństwo to Oksymoron – nie można być białym murzynem i gigantycznym Karlem

  Nieporozumienie polega na tym że już od czasów biblijnych pomylono tożsamości Jakuba i Ezawa.
  Wszyscy myślą , ze Ezaw (– czyli dzisiejsi zydzi – uzurpatorzy do imienia żyda ) to Jakub
  a Jakub (naród wybrany) to Ezaw (narod wyklet).
  Oszustwo i zydowska Podmianka jest , az tak stara
  Wszyscy w czasach współczesnych kojarzą Izrael z tzw. Żydami

  Izraelem są chrześcijanie – naród wybrany. Każdy ksiądz o tym mowi niemal na każdej mszy

  Ale ludzie w dziwny sposób nie słuchają i w powszechnym mniemaniu dzisiejszy Izrael kojarzy się z Dzisiejszymi zydami

  Żydzi (dla ułatwienia Chazarzy) to potomkowie Ezawa – Edomici

  Okrutny Bóg biblijny kazał Edomitów Eksterminować
  Z biblia się nie dyskutuje tylko polecenia boskie się wykonuje
  Bóg miał BARDZO DOBRY POWÓD , aby wydać takie polecenie.
  Nieposłuszeństwo do Boga odczuwamy do dziś.

  Edomici potomkowie biblijnego Ezawa od niemal 2000 lat przed Chrystusem byli wyznawcami zupełnie innej religi – Baala i Isztar.
  To była najbardziej NIEMORALNA RELIGIA na świecie ( może niektóre hinduskie sa bardziej niemoralne)

  Na dzień festiwalu religia ta kazała wypychać przed wioskę swoja żonę i oddawać ciało każdemu przejeżdżającemu na wielbłądzie pielgrzymowi do świątyni jerozolimskiej i wziąć monete na swiatynię.

  W ten sposób kobiety kananejskie ZBIERAŁY SYFILIS z całej Azji Mniejszej

  Każdy lekarz powie , że kiła wrodzona od 4 – 5 pokoleń jest nieuleczalna i powoduje poważne zmiany w całym
  mózgu i w całym organizmie .

  Te plemie było zarażone syfilisem przez cale pokolenia i aż po dzień dzisiejszy.

  I dlatego kazał ich Bóg Eksterminować, aby nie wchodzić w żadne związki z tym narodem i żeby się nie mieszać z tym ludem wyklętym i skażonym.

  Niestety, do tej pory te przykazanie nie zostalo wykonane i skutki odczuwamy po dzień dzisiejszy

  Dzisiejsi tzw. żydzi to uzurpatorzy do biblii i stad tyle zamieszania.

  Poniżej
  Fragmenty kazań pastora Bernarda Camparet (naprędce przetłumaczone) rzucają trochę więcej światła na ten temat.

  Czy Jezus Chrystus był Żydem ?

  Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw określić, co rozumiemy przez „Żyd”. W pomieszany i nieuporządkowany sposób myśli większość ludzi w tej sprawie jest fakt, że po prostu nie wiedzą, co rozumieją pod terminem i co to znaczy “Żyd” – czasem oznacza Żyda ze wzglegu n a wyznawana religię, niezależnie od jego rasy (dla negroes, chińskim i japońskim są wszystkie zostały zamienione na judaizm), lub czasami one oznaczają Żydem przez rasę, bez względu na jego religię (np. Premier Ben Gurion narodu żydowskiego w Palestynie jest Buddyjski przez religię, choć Żydem przez rase) – i zwykle ludzi nie wie, która z tych one oznaczają.

  Czy Jezus Był Żydem przez Religie ?

  Ponieważ odpowiedzieć najszybszy odpowiedz na to pytanie ,można udzielić odpowiadając na pytanie niech nam najpierw pytanie – był Jezus Chrystus a (Chazarskim) Żyda przez religie? Odpowiedź jest oczywiście „NIE”.

  Jezus był rzecznikiem prawdziwej religii Starego Testamentu, mających podstawy w prawie w Prawie i przepowiedniach Prorocy: Jezus nieustannie karcił Żydów za to dla porzuconych prawdziwej religii Starego Testamentu na rzecz judaizmu w oparciu o Babiloński Talmud (który w Jego czasach był nazwany „Tradycją Starszych”). W Mateusza 5:17-18, Jezus powiedział: ” Nie myślci, że przyszedłem, aby zniszczyć Prawo (Przykazania, Praw i Wyroki) lub proroków; Ja nie przychodze, aby je zniszczyć, ale aby je wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna krztyna jeden tytuł nie zmienią się ani o Jotę jest w żadnym mądrego zanim prawo nie zostanie spełnione

  Jezus stale karcił Żydów za ich apostazję, do odkładanie na bok praw Boga na rzecz Tradycji Starszych. Ten talmudycznych judaizmu był bardzo różni się od religii, które znajdujemy w Starym Testamencie.

  To Rabin Stephen S. Wise, Naczelnego Rabina Stanow Zjednoczonych, wyrażone tak jasno, że nie mogę lepiej poprawić na jego własnych słów.

  On powiedział: „Powrót z Babilonu i przyjęcie przez Talmud Babilońskiego, oznacza koniec HEBREWISM, i początek judaizmu”.

  Ponieważ prawdziwej religia w Starego Testamentu było rzeczywistą religią Hebrajczyków (NIE ŻYDZI), uczony Rabin miał zupełną rację nazywając ją „Hebruizm” i zauważając, że przyszedł czas jej końca (Hebraizmu), kiedy Talmud (wówczas zwany Tradycja z Starszych) została przyjęty, i że był to początek nowej RELIGION – „Judaizm” (lub BABYLONIANISM.)

  Więc czytamy w Ewangelii Mateusza 15:19: „Wtedy przyszli do Jezusa w Pisarze i Faryzeusze, którzy byli w Jerozolimie, mówiąc:”
  Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew Tradycji Starszych? Bo nie myją rąk, kiedy jedzą chleb. ”
  Lecz On odpowiedział: i rzekł do nich: „Dlaczego wy przekraczacie przykazania Boga w waszej Tradycji Starszych?
  Wy hipokryci!
  Więc nie masz proroctwa Izajasza dobrze mówi, mówiąc ci ludzie przyciągają mnie blisko swoimi ustami, a ich czczą mnie swoimi wargami, lecz ich sercem daleko jest ode Mnie. Ale na próżno oni mnie kultu, nauczanie doktryny przykazania mężczyzn. „(Tego samego wydarzenia znajduje się również w Ewangeli Marka 7:5-13). W Jana 5:37-46,

  Jezus powiedział do Żydów:” Ojciec Sam, który Mnie posłał, wysłał również świadków o Mnie …. Pisma Szukaj: w ich zdaniem wy macie życie wieczne, i to oni, którzy zaświadczą o mnie …. Bo jeśli wy uwierzyliście Mojżeszowi, to wy mnie uwierzycie również mnie bo On Mojżesz: pisał o mnie. ”

  Również w Jana 8:54-55, On powiedział:” To jest mój Ojciec, który czczil mnie: o którym wy mówicie, że On jest waszym Bogiem : ale wy Go nie znacie. „W Jana 15:23, Jezus powiedział:” Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.

  „W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus podsumował swoje stanowisko, mówiąc, że nawet Poborcy Podatków i nierządnice może wejść do królestwa Bożego przed Żydami.
  Zaprawdę, Jezus Chrystus w całym swym posłaniu było pełną demonstracją tego, że on nie był (Khazar) Żyda przez religię.

  CZY Jezus Był Żydem PRZEZ RASE?

  Czy Jezus był Żydem (Chazar) ze względu na rasę? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy śledzić pochodzenie rasowe, jak Jezus i Żydów. Jezus Chrystus był czystej krwi członkiem plemienia Judy – a żaden prawdziwy członek plemienia Judy nie był Żydem przez rasę, jak to zobaczymy. Jezusa rodowód znajduje się w obu Ewangeliach Mateusza 1 i Łukasza 3. Oba z nich wskazują, że był potomkiem Patriarchy Juda, przez jeden z jego synów, bliźniaków , Farez; przez Matki Jego, Maryi, On przyszedł poprzez linię Dawida, i Natana, brata Salomona, jak drogi w rozdziale 3. Łukasza. Jezus Chrystus był, więc czystej krwi Izraelitą, z pokolenia Judy, jak mówi Paweł w Rzymian 9:4-5.

  Teraz nam prześledzimy pochodzenie rasowe z (Chazarów) Żydów. Po pierwsze, trzeba zauważyć, że Tzw. Żydzi nie byli – i nie są — Izraelitami. Tak, wiem, że WIEKSZOŚĆ została nauczona, że „Żyd” i „Izraelita” było to samo, ale nie większej fałszu był kiedykolwiek nauczał, jak zobaczymy. Daj nam dostać pierwszy dowód tego ze Jezus Chrystus. Stwierdził po prostu, w Ew. Mateusza 15:24: „Ja nie wysłała, ale aż do owiec, które poginęły (grzeszników) z domu Izraela”. Dlatego on wysłał do tych, którzy byli z Izraela – ale nie dla innych. W związku z tym, kiedy posłał Jego 12 uczniów, aby głosili Jego Ewangelii (dobra nowina), Matthew 10:5-6 rekordy Powiedział im: „Idź, nie w sposób pogan, i do dowolnego miasta samarytańskiego

  Wejdzcie nie, ale go raczej do owiec, które poginęły (grzeszników) z domu Izraela „. I dodaje: „Nie będziecie już ponad miast Izraela, aż Syn Człowieczy przyszedł. (Mateusz 10:23). Mogli już ponad wszystkie miasta Judei za miesiąc, więc było oczywiste, że miast Izraela, do którego określone zostały w miastach na tzw zagubione Plemie, które zostały już wprowadzone w Europie długo migracji. Gut podjąć staranne notatki Jezusa Chrystusa własne słowa: „Ja nie wysłała, ale aż do owiec, które poginęły (grzeszników) z domu Izraela”. Jeżeli jakakolwiek część Żydów z Izraela, które następnie zostały niektóre owce, ale on mówi, że nie są.
  W 10. rozdziale Jana, Jezus mówi: „Ja jestem dobrym pasterzem i KNOW owce moje, i jestem znany MINE”. Ale on mówi Żydów — i mówi „Żydzi „—” Ale wy nie wierzycie, PONIEWAŻ wy nie owce moje, jak mówiłem wam. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je, a one Follow Me „. Uwaga dokładnie te słowa: „On nie mówi, że powodem, że Żydzi nie są Jego owiec jest to, że nie wierzą, że mogą one stać się Jego owiec prostu zmieniając ich umysły: przeciwnie, on mówi, że powodem ich Nie wierzę, że nie są one swe owce: Wie Jego owce, i wie, że Żydzi nie są Jego owiec.

  Kim są ŻYDZI?

  PONIEWAŻ ŻYDZI NIE SĄ JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ PLEMIENIA IZRAELA, a więc Kim są ŻYDZI?

  Prześledźmy ich pochodzenia. Dowiemy się, że prawdziwa linia genealogiczna Jezusa Chrystusa , Jego ludzie, muszą być wolni od skudlenia i mieszania się z sąsiednimi Kananejczykami.

  (Uwaga: Kananejczycy byli potomkowie Kanaan. Kanaan był synem Chama. Cham był synem Noego. (Księga Rodzaju 10:1, -6-20). Zgodnie z Księga Rodzaju 24:3-4 Abraham, starał się i dbał o to z wielkim bólem, aby jego syn Izaak, poślubił tylko kobietę własnego plemienia. Podobnie Księga Rodzaju 27:46-28:1 jest zapisane, że od Izaaka również jest wymagane, aby jego syn, Jakub (ojciec Izraelitów) powinna również poślubić kobietę tylko w jego własnej linii rasowej. Prawo to zostało przestrzegane przez kilka wieków, aby zachować linię czystej rasy. Ale jeden z synów Izraela, Patriarcha Juda, ojciec pokolenia Judy, naruszył te Boskie prawo(zakaz) przez małżeństwo z Kananejką, która urodziła mu 3 synów, z których tylko jeden, Szelach, przeżył i zostawił potomnych. (Patrz Księga Rodzaju 38:1-5).

  Ta skundlona linia genealogiczna musi być wyraźnie odróżniona od czystej linii krwi potomków Judy, przez jego synów bliźniaków Fareza i Zaraha, Juda był ojcem Fareza i Zarah przez Tamar, chociaż urodzili się z nieślubnego łoża , byli czystego krwi z plemienia Izraela z obu stron ojca i matki. Potomkiem jednej z nich, z linii Fareza, był Jezus Chrystus. Potomkowie tych bliźniąt Fareza i Zaraha są rzeczywistym pokolenia Judy.

  Szelach Pół krwi syna Judy

  Pół krwi syna Szelacha, towarzyszył Judzie do Egiptu, i przez następne wieki zostawił wielu potomków.

  Towarzyszyli wojskom Izraela w Wyjściu z Egiptu do ziemi obiecanej. (Patrz Księga Rodzaju 46:12 i 26:20 Księga Liczb) Jednakże: byli pół krwi Kananejczykami , brakowało im duchowe poznanie, które Bóg dał do dla swego ludu. Pozostali również bałwochwalcami, Czcili Baala. W I Kronikach 4: 21, znajdziesz wzmiankę, którya mówi o nich jako o „Domu Ashbea”. – „Człowiek Baall” i pokazuje, że są one nadal balwochwalcy, nie postrzegają Boga Izraela. Szelenici, pół krwi potomkowie Judy, utworzona jednym z narodów ziemi, które należały do Żydów w czasach Jezusa Chrystusa.

  „Mieszanka Rasowa ”

  Inna grupa, która stał się częścią Żydów była „mieszanka rasowa”, o której Ksiega Wyjścia 12:38 mówi, że opuścili Egiptu wraz z synami Izraela. W hebrajskim słowo przetłumaczone tutaj jako „mieszanka” jest słowo „EREB”, co oznacza, mieszaniec lub kundel. W ciągu dwóch stuleci pobytu w Egipcie wielu z nich naruszyło Boże prawa zakazujące mieszania rasy, i stali się były wynikiem złamania tego zakazu. Podczas Exodusu, kiedy było ciężko na pustyni, Biblia zapisy zawarte w tym „mieszanka rasowa” przysparzała mnóstwo kłopotów i doprowadził niektórych Izraelitów do buntu. (Patrz: Ksiega Liczb 11:4-6). Ta skundlona grupa pozostawała jeszcze w kraju po powrocie z niewoli babilońskiej, znajdujemy wzmiankę o nich wymienione w Nehemiah 13:3 Pozostawali jeszcze w ziemi, i wciąż jest źródłem problemów. Ta grupa stanowiła również część Żydów w czasie Chrystusa.

  ZNISZCZYĆ Kananejczyków

  Potem były różne Kananejczyka ludzi, którzy jeszcze w kraju, którego były przede wszystkim Jebusytów, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów i Amorytów. (Księga Rodzaju 10:15-20; Księga Powtórzonego Prawa 7:1, pamiętajmy, Kanaan był synem Chama, Cham był synem Noego.) Kiedy Izraelici wchodzili do Ziemi Obiecanej, Bóg dał im szczegółowe instrukcje, aby całkowicie wypędzić lub eksterminować wszystkich tych Kananejczyka, mówiąc: „Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, aby ją posiąść, będziesz musiał wrzucić liczne narody większe od Ciebie, a które były przed tobą, Chetytów i Gergashites i Amorytów, Kananejczyków i Peryzzytów i Chiwwitów, Jebusytów, siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty, a wtedy Pan Bóg twój, postawi ich przed tobą i nakaże

  „ Uderz na nich i doszczętnie ich zniszczysz; Nie będziesz czynił z nimi przymierza, ani nie będziesz okazywał im żadnej litości… Ale miastach tych osób, które Pan Bóg twój, da ci do dziedziczenia, nie pozostawisz nic przy życiu i wszystko co oddycha będziesz musiał zupełnie ich zniszczenie; mianowicie Chetyty, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów, Jebusytów: jak Pan, Bóg twój, tobie. „(patrz: Liczby 33: 50-56; Powtórzonego 7:1-6; 20:16-18.)

  Baal i Isztar

  Wiem, że dzisiaj modne jest wśród członków tzw. *liberalnego* Kościoła patrzeć z góry na Boga i mówić: „Ja po prostu nie może uwierzyć, jak okrutny był Bóg Starego Testamentu”. Ja jednak myślę, że Bóg bardzo dobrze poradzi sobie bez ich wiarę. Bóg ma zawsze bardzo dobry powód do tego robi, i co nam mówi abyśmy zrobili.

  Biblia nigdy nie dyskutuje i tłumaczy powodów. Po prostu je stwierdza i ustanawia zasady.

  Ale jeśli się dobrze przyjrzeć to zawsze istnieje dobry powód. Do około 2000 roku, Kananejczycy czcili Baala i Isztar – najbardziej niemoralne religii na świecie, z możliwym wyjątkiem niektórych hinduistycznych religii dziś.

  Część kultu Baala i Isztar polegała na obowiązkowym prostytucji wszystkich kobiet.

  W niektóre dni w roku, podczas festiwalu, wszystkie kobiety z wioski musiały siedzieć przed bramą wioski i każdy przejeżdżający na wielbłądzie jeździec, mógł wybrać kobietę według swojego wyboru, wręczyć jej monetę , którą musiała zapłacić na świątyni, a następnie wziąć ją na bok i pozostawić ją z jego syfilisem lub rzeżączką. To spowodowało przeniesienie do Palestyny plagi chorób wenerycznych z całej Azji zachodniej.

  Każdy lekarz może powiedzieć, że każde zakażenia syfilisem, jeśli niewyleczona może wywoływać zmiany zwyrodnieniowe u dzieci aż po cztery pokolenia. Ale Kananejczycy przenosili zakażenie chorobą weneryczną z każdym nowym pokoleniem przez 2000 lat. Dlatego Kananejczycy nie byli fizycznie, psychicznie, moralnie i duchowo przygotowani do zawarcia małżeństwa lub nawet nie pasują nawet skojarzyć z naszych ludzi.

  Dlatego Bóg ostrzegł Izraelitów i nakazał eksterminacji Kananejczyków; i jeśli ( nie zrobicie tego), ostrzegł ich, będziecie musieli się z nimi „integrować”, a wasze dzieci będą dorastać wraz z nimi jako towarzysze zabaw, będą miedzy ożenki, i staniecie się tak bardzo zakażeni jak Kananejczycy,

  a Ja będę musiał Was zniszczyć tak jak teraz polecam wam zniszczyć ich.

  Ale Izraelici często miękkich serc i miękkiego serca. Podczas gdy Izraelici dokonali eksterminacji ludności Jerycha i kilku innych miastach, to według zapisów w Biblii zostawili większość pozostałych przy życiu, czyniąc je jedynie płacić ciężkie daniny podatkowe.

  Na przykład, miasta Jerozolima była zamieszkana przez Jebusytów w czasie Izraelici przybyli cala Biblia odnotowuje Jebusytci nie zostali zabici, ani wypędzeni, ale nadal mieszkali wśród ludzi z plemienia Judy i Beniamina. (Patrz Jozue 15:63; Sędziowie 1:21, 27-35; 19:10-12; i II Kronik 8:7-8). Nawet po 70 lat powrocie z niewoli babilońskiej mieszkańcy południu Królestwa Judy, Jebusytów nadal w ziemi, a niektóre z osób, wśród nich były intermarrying. (Patrz 9:1-2 Ezra i Nehemiah 13:23-29). Rekordy A Biblia to samo co do innych Kananejczyka narodów. Kolejny dowód na to znaleźć w różnych miejscach, takich jak Ezechiela 16:1-3: „Znowu słowo Pan skierował do mnie te słowa:” Synu człowieczy, Jerozolima była przyczyną coraz bardziej uszkodzony, ponieważ większość z proroków rekordu. (UWAGA: Jeżeli Kanaan był Żydem, a potem jego ojca Ham musiałyby być Żydem i Ham ojca Noego musiałyby być Żydem. Noe był Żydem? Oczywiście, że nie!) One otoczone i stał się z wpływowych doradców, Królów Judy: tak jak one dzisiaj otaczają i głównego doradcy naszego prezydenta. Znaleźliśmy jasny dowód tego w Izajasza 3:8-9, gdzie mówi: „W Jerozolimie jest zniszczony i Judy upadł, ponieważ ich języki i ich czyny są przeciw Panu, by oczy Jego chwały. SHOW ICH oblicze Czyż DOWÓD przeciwko nim, ale go nie ukrywać. Biada ich duszy! Bo nagradzanie zła ku sobie. ”

  ŻYDZI: Krzywe Nosy

  Teraz w Chinach, gdzie ich władców były chińskie nie można powiedzieć, że „pokaż ich oblicze Czyż świadectwo przeciwko nim” – ich twarze będą tak jak w pozostałej części chińskich oraz w Szwecji, gdzie orzeczenia klasy Szwedzi zostali, nie można powiedzieć, że ich twarze były świadkiem przeciwko nim, bo miał taką samą szwedzkie twarze jak reszta ludu miał. Ale w Jerozolimie, twarze Kananejczyka-Jebusytę (Żydzi) określiła je „były świadkiem przeciwko nim”. Prawdziwym Izraelici nie hooked-nosed. W starożytnych królów Egiptu, Asyrii, Babilonu i Persji były bardzo próżno o ich wojskowych podbojów i lewo rzeźbione kamienne pomniki opowiadając jak Pojmali tego miasta i że, tak wielu ludzi zabitych i zniewolili innych, itp., oraz na Zabytki te są zwykle miał rzeźbione w kamieniu zdjęcia zmonopolizowanym ludzi. Kiedy Izraelici wykazało, twarze mieli prosto nosami i ogólnie anglosaskie typu, ale kiedy pokazał Kananejczyka, twarze były typowych haczykowaty nos Żydów. Dlatego twarze Kananejczyka Jebusytę-Żydów, którzy zdobyte kontrolowania mocy kupcy, bankierzy, doradców z King, zamożnego orzeczenia klasy, określone w oderwaniu od ich rzeczywistych Izraelitów — „pokaz ich oblicze Czy świadka przed nich. ” Mieli wniesiona na ruiny królestwa Judy. Teraz wrócić i zapoznać się z wielu miejsc, gdzie Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i potępienia niegodziwości, która została znaleziona w Jerozolimie, nie można znaleźć takich samych warunkach istniejących w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles i Waszyngtonie, gdzie duża liczba tej samej osoby uzyskały uprawnienia poprzez ich bogactwa?
  Tak więc stwierdzić, że istnieją jeszcze duże ilości Kananejczycy w kraju, „zintegrowany” z rzeczywistych Izraelitów i Judahites, oraz doprowadzenie do obniżenia standardów, które zawsze przynosi integracja: spojrzenie na miasto Waszyngton, DC na przykład. Oprócz Jebusytów w Jerozolimie, biblijne zapisy, że inne narody Kananejczyka – Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Amoryty – nie były exterminated lub napędzane, ale tylko podbił i płacić daniny podatkowe, a pozostawione w gruntów, które mają być zintegrowane z ludźmi i im uszkodzony. Więc te zostały Kananejczycy innego elementu Żydów w czasie Jezus Chrystus.

  ALIEN Babylonian ŻYDZI

  Będziesz pamiętać, że kiedy Izraelici opuścili Egipt, towarzyszyla im skundlona mieszanka rasowa To samo dotyczy powrotu z resztek ludności Królestwa Judy z niewoli w Babilonie. Książki Ezra i Nehemiah rekord powrotu. Pokazują one, że całkowita liczba który został zwrócony 42360, ale także pokazują, że wielu spośród tych, którzy się z nimi, w celu „uzyskania na parterze” jak się mówi, a oni nawet kombinacje do kapłaństwa . Ale mówi „o tych swoich rejestru wśród tych, które były liczone przez genealogię, ale nie zostały one znalezione.” Po dodaniu do sumy wszystkich innych elementów wymienionych w Ezra i Nehemiah one równy 8381 tych Babilończyków cudzoziemca – około 1 / 5 wszystkich ludzi, którzy wrócili z Babilonu do Palestyny. Oni także tworzą inny element Żydów w ziemi Jezusa Chrystusa czasu.

  EDOMICI

  Ezaw I Jakub byli braćmi bliźniakami , synowie Izaak. Izaak był synem Abrahama..
  Czy Abraham , Izaak , Jakub, Ezaw Byli Żydami ? Oczywiście NIE.
  Ale Ezaw był człowiekiem tak podłego i niskiego charakteru
  Pan pytał: Czy Ezaw nie jest bratem Jakuba ?
  Ale Ja kocham Jakuba, a nienawidzę Ezawa.
  Jakub trzymał linie rasową czystą i Bóg zmienił jego imię na Israel i uczynił go ojcem Boga i ludu wybranego Israela

  A Ezaw poślubił dwie kananejskie kobiety i jedna ismaelitkcką i zostawił pół krwi, skundlone potomstwo.
  (Księga Rodzaju 26: 34-35 27:46 i 36:2)

  I te skundlone potomstwo nie mogło wżenić się w czystą linie Abrahama.

  Wnuk Ezawa Amalek, ojciec plemienia Amalek był tak złym miotem , ze Bóg ustanowił wieczną wojne z Amalekiem aż do kompletnego zniszczenia Amaleka.(Księga Wyjścia 17:14-16)

  Edomici ciągle napadali południową część Izraela Az do czasu, kiedy król Saul ich nie pokonał 1087 BC
  Ale Saul nie wykonał polecenia Boga, aby ZNISZCZYĆ I EKSTERMINOWAĆ Edomitów..
  Za swoje nieposłuszeństwo odsunął Sula od władzy i zastąpił go Davidem. Ale Dawid również nie wykonał polecenia Boga i nie eksterminował Edomitów
  (…)
  (…)
  I od tego czasu mamy problem z tzw. Żydami. Świat boryka się z Żydami samozwańcami , którzy mówią , ze sa Żydami , a Żydami nie są.

  Matka Polka:
  Przeczytaj co o żydo-chrześcijaństwie pisał osobisty biograf Rothschildów w 1928 roku:

  „(…)Wy nawet nie zaczęliście oceniać głębi naszej winy. Jesteśmy intruzami. Jesteśmy burzycielami. Jesteśmy wywrotowcami. Opanowaliśmy wasz naturalny świat, wasze ideały, wasze cele i spowodowaliśmy w tym spustoszenie. Byliśmy u źródła nie tylko Wielkiej Wojny (I W.S. przyp.WW) ale u źródła prawie wszystkich waszych wojen. Nie tylko rewolucji rosyjskiej ale prawie każdej z głównych rewolucji w waszej historii. Wnieśliśmy niezgodę, zamieszanie i frustracje w wasze personalne i publiczne życie. W dalszym ciągu to czynimy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć jak jeszcze długo będziemy to czynić.

  Popatrzcie trochę wstecz i zobaczcie co się stało. 19 setek lat temu byliście niewinna bezproblemowa rasą. Modliliście się do niezliczonej ilości bogów i bogiń, (…) rozważaliście misterium życia i stworzyliście podstawy naturalnej nauki i filozofii. Wasza była szlachetna, zmysłowa kultura nie naszpikowana socjalna świadomością i bez żadnego sentymentalnego kwestionowania i różnicowania ludzkiej wartości. Któż wie do jakiego wielkiego i wspaniałego osiągnięcia moglibyście dojść jeśli pozostawilibyśmy was samym sobie.

  Lecz nie zostawiliśmy was w spokoju. My wzięliśmy was w ręce i ściągnęliśmy z was piękna i wspaniała tkankę którą stworzyliście i zmieniliśmy cały kierunek waszej historii. Podbiliśmy was jak zdano z waszych imperiów nie było w stanie podporządkować sobie Afryki lub Azji. Zrobiliśmy to bez pocisków, bez krwi, bez wrzawy, bez jakiejkolwiek siły. Zrobiliśmy to wyłącznie dzięki potędze naszego ducha, idei i przy pomocy propagandy.

  Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

  Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!

  Jak to uczyniliśmy? Nieomal przez przypadek. Prawie dwa tysiące lat temu daleko w Palestynie nasza religia zaczęła popadać w rozkład i materializm. Handlarze zawładnęli Świątynią. Zdegenerowani, samolubni kapłani skorumpowali naszych ludzi i obrastali w majątek. Potem wyłonił się młody patriota-idealista, który obiegał teren nawołując do odnowienia wiary. Nie miał on zamiaru ustanowienia nowego kościoła. Tak jak inni prorocy przed nim, jedynym jego celem było oczyścić i rewitalizować starą wiarę. Zaatakował kapłanów i wyrzucił handlarzy z świątyni. To spowodowało konflikt z panującymi stosunkami i jego filarami, które podtrzymywały ten stan. Władze rzymskie, które okupowały państwo, obawiając się rewolucyjnej agitacji jako politycznej akcji zamierzającej do pozbycia się ich, zaaresztowały go, przeprowadziły sąd i skazały go na śmierć przez ukrzyżowanie, co było normalna forma egzekucji w tych czasach. Zwolennicy Jezusa z Nazaretu, głównie niewolnicy i biedni robotnicy w swoim smutku i zawiedzeniu, odwrócili się od świata i stworzyli braterstwo biernych pacyfistów. Dzielili pamięć swojego ukrzyżowanego lidera i żyjąc w komunie. Byli oni po prostu nowa sekta w Judei, bez siły i przyszłości, nie pierwszą i nie ostatnią.

  Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian ta nowa sekta stała się widoczna. Patriotyczny Żyd imieniem Paul lub Saul zrodził ideę powalenia rzymskich mocy przez zniszczenie dotychczasowych morale rzymskich żołnierzy przez doktrynę miłości i nie stawiania oporu, która to głosiła mała sekta żydowskich chrześcijan. Stał się on apostołem Gentiles ( Gentile – nie obraźliwa nazwa nie-Żydów w przeciwieństwie do “goim”. przyp.- ww.) który to dotychczas był jednym z najbardziej aktywnych i prześladowanym członkiem grupy. Wykonał swoja prace tak dobrze, ze w ciągu 4 wieków wielkie imperium, które podporządkowało sobie Palestynę razem z połową świata, stało się ruiną i prawo które wyszło z Syjonu stało się oficjalną religią Rzymu.
  To był początek naszej dominacji w świecie, tylko początek.(…)
  Koniec jest jeszcze bardzo daleko. W dalszym ciągu panujemy nad wami. (…)

  Czy można się dziwić że jesteście oburzeni? Położyliśmy zaporę na wasz postęp. Narzuciliśmy wam obce księgi i obca religię której nie możecie przełknąć i strawić, które są w poprzek waszemu duchowi, które trzymają was w wiecznym chorym wahaniu i których wasz brak ducha nie potrafi odrzucić lub przyjąć w pełni. W pełni oczywiście wy nigdy nie przyjęliście naszego chrześcijaństwa. W waszych sercach jesteście dalej poganami. W dalszym ciągu lubicie wojny i rzeźbione sceny wojenne. Widzicie chwałę w ludzkiej nagości i jesteście dalej dumni z niej..

  Wasza socjalna świadomość, mimo całej demokracji i wszystkich waszych socjalnych rewolucji jest w dalszym ciągu żenująco niedoskonała. My jedynie podzieliliśmy wasza dusze, poplątaliśmy wasze impulsy i sparaliżowaliśmy wasze pragnienia. W środku bitwy jesteście zobowiązani klęknąć przed tym, który nakazał wam nadstawić drugi policzek i który powiedział “Nie opieraj się złu” i “Niech będą błogosławieni czyniący pokój.”

  W waszym pragnieniu zysków, nagle stajecie się zaniepokojeni przypomnieniem sobie niedzielnej szkoły i nauki nie zwracania uwagi na doczesność przyszłych dni. W waszych przemysłowych zmaganiach w których moglibyście zmiażdżyć strajk bez skrupułów przypomina się wam nagle, że biedni są błogosławieni i że ludzie są bliźnimi w Braterstwie Boga. Kiedy już prawie macie poddać się pokusie wasz żydowski trening kładzie odstraszającą rękę na waszym ramieniu i odsuwa filiżankę z gorącym płynem od waszych ust.

  Wy Chrześcijanie nigdy nie staliście się schrystianizowani. W tym względzie zawiedliśmy was. Zepsuliśmy jednak wam na zawsze przyjemność poganizmu.(…)

  https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/
  http://toporzel.pl/teksty/swiatof.html

  Admin

  Polubienie

  • Matka Polka:

   Otrzymujesz ostatnie ostrzeżenie!
   Ten blog jest blogiem pogańskim, słowiańskim. Na nim odtwarzamy wiarę-wiedzę, kulturę, tradycje i zwyczaje Słowian.
   My Słowianie nie potrzebujemy żydowskiej przybłędy znad Jordanu – religii-ideologii – żydochrześcijaństwa. Nie potrzebujemy żydowskiej Biblii, żydowskiego psychopaty Jahwe, obrzezanego żyda Joszue/Jezusa i rzekomych jego „nauk”.
   My mamy swoich Bogów.
   Od kiedy Chazarzy przyjęli judaizm stali się żydami. Od kiedy naszym przodkom siłą i przemocą narzucono jahwizm-katolicyzm – staliśmy się duchowymi żydami.
   Dywagacje o Talmudzie, o żydowskiej Biblii, o żydowskim ST i żydowskim NT zostawiamy żydłakom z obrzezanymi mózgami i zażydzonym Duchem. Polak zajmujący się żydowskimi bzdurami, żydowską mitologią i żydowskimi bogami, bożkami i idolami jest żydo-polakiem z żydowską duszą i żydowskim Duchem.
   Dla takich na tym blogu nie ma miejsca!
   My mamy naszego Swaroga, Swarożyca, Trygława, Mokosz, Świętowita i innych Słowiańskich Bogów.

   Jak chcesz być „Izraelem – chrześcijańskim narodem wybranym” – to wypisuj takie komentarze na blogach żydłackich, a nie na blogu słowiańskim.

   Kiedyś wrzucałaś na poliszynelu dobre teksty o żydowskich podmiankach. Ale tej najbardziej podstępnej podmianki – zażydzenia ducha pogan żydowską ideologią „narodu wybranego” – sama jesteś ofiarą.

   Czy Ty nie dostrzegasz, że padłaś ofiarą zbrodniczej ideologii „narodu wybranego”? Wymyślili ją kapłani żydowscy po to, aby żydzi mieli prawo okradać i mordować nie-żydów. Przejęli tą zbrodniczą ideologię żydłacy-chrześcijanie i mordowali i okradali nie-żydłaków. W tym Słowian.
   Piszesz oczywiste idiotyzmy o Jakubie i Ezawie. Są to postacie fikcyjne, wyssane z palca. Tak jak z palca żydzi wyssali Abrahama, Mojżesza, wyjcie z Egiptu, Synaj i inn bajki. Jak można na poważne wierzyć, że pisany przez żydowskich kapłanów Stary testament jest „pismem świętym”?
   Jak chcesz udowadniać czy analizować różnice między Ezawem a Jakubem, fikcyjnymi żydowskimi bohaterami – to pisz to na żydłackich blogach!
   Mnie i osoby tutaj zaglądające ta żydowska mitologia, żydowscy bohaterzy z ST (i NT) po prostu nie interesują!
   My jesteśmy Słowianami i mamy naszą historię, kulturę, naszych Bogów. I ci żydowscy, znad Jordanu, nas nie obchodzą!
   Kolejny komentarz „udowadniający” prawdziwość żydowskiej ideologii – załganego i odmóżdżającego żydo-chrześcijaństwa, wyląduje w koszu.
   Dalszej żydopropagandy jahwizmu, joszuizmu i bredni o żydowskim „chrystusie” Joszue nie będę tolerował!

   Tutaj nie ma miejca dla jakiejkolwiek żydowskiej ideologii, a zwłaszcza tej ukrytej pod płaszczykiem podrzuconemu Gojom żydo-chrześcijaństwa – najgorszej dżumy duchowej Polski.
   Która z Polaków zrobiła żydłaków, duchowych żydów.

   Przypominam – to jest blog pogański, słowiański, a nie żydłacko-katolicki!

   Polubienie

 12. Powiem ‚tak’ i będę taki sam
  Tak jak wy nie warty nic!
  Stare gry łajdaków wciągną was!
  Układy sił wykończą wszystkich z was!

  Nowe hasła zawładną wami
  Za taką cenę będziecie kurwami
  Mówicie tak, bo to jest rozkaz!
  Gdzie wasze ja? Tak ginie Polska!

  Nigdy! – Nie powiem tak jak wy!
  Nigdy! – Nie sprzedam się jak wy!
  Nigdy! – Nie będę kurwą!
  Nigdy! – Nie zawładną mną nowe hasła!
  Nigdy!

  Piosenka na Euro 2012 😀

  Polubienie

 13. Całkiem fajny film ale gdy ksiądz katolicki wyskoczył na czele pochodu to pojawił się niesmak,czy ci ludzie naprawdę nie rozumieją że katolicyzm jest żydowską bronią ideologiczną?
  Ksiądz idzie na czele pochodu a czemu nie Żerca?
  Tyle razy padło w filmie słowo „Słowianie”…a gdzie Słowiański obyczaj i tradycja?Symbolika?
  Dziwne to wszystko …

  Polubienie

  • Zgadza się, Mezamirze. Ale sam fakt, że są ludzie, którzy nie dają się bezmyślnie szczuć na Rosję jest pocieszający. To pierwszy krok we właściwym kierunku.
   Akurat mailem dostałem link do tego filmu od właściciela konta youtube, Z.J.
   Napisałem mu tak:

   Film dobry, ale wpisy żydo-pisowców i antyrosyjskiej hasbary pod filmem zasługują na kasację.
   Powinien Pan zadbać o to, aby na Pana koncie takie hasbarskie bzdury były należycie kontrowane lub kasowane.
   Bo kolportowanie tego dobrego filmu z haniebnymi komentarzami jest kontraproduktywne!

   Dla mnie ten film ma wymowę wyłącznie polityczną i dotyczy polsko-rosyjskich stosunków. Które okupanci Polski celowo zadrażniają.

   Polubienie

 14. Myślę że takie komentarze o których piszesz,powinny zostać jako świadectwo i być opatrzone odpowiednim komentarzem 🙂

  Po co tworzyć iluzję że nie istnieją ci którzy chcą żeby się Słowianie między sobą pozagryzali?

  Smutne jest tylko to że po raz kolejny kk kreuje się na kogoś kim nie jest wykorzystując okazję.
  Chcą się jednać z Rosjanami a we własnych domach zwalczają Rodzimowierstwo Słowian(Polaków i Rosjan)…chore.

  Jóźkowowi napisałem, że te komentarze powinne być przynajmniej kontrowane. Bo inaczej odnieść można wrażenie, że poza uczestnikami składania kwiatów cała reszta Polaków to Rosjanożercy.
  A sprawę kk w tym kontekście widzę tak – czują, że tracą grunt pod nogami i chcą się załapać i na front zdroworozsądkowy. To ich walka o przeżycie.
  Przy czym i tak jest to postęp. Jeszcze niedawno urządzano w Polsce „krucjatę różańcową” o „nawrócenie” Rosji.
  Jednym z z tych „nawracaczy” był prof. Dakowski. Kiedyś nawet na jego stronie publikował niektóre moje teksty. Ale po Smoleńsku szajba mu kompletnie odbiła. A gdy zacząłem pisać, że Smoleńsk to robota Mossadu i CIA, to Dakowski okrzyczał mnie ruskim agentem.
  opolczyk

  Polubienie

 15. Nie wiem gdzie to wrzucić,przydałby się shoutbox na blogu 😉
  http://www.sfora.pl/Zobacz-zamieszki-w-Warszawie-Polscy-kibole-zaatakowali-marsz-Rosjan-g44418
  http://www.sfora.pl/To-zastapi-rosliny-Stworzyli-material-ktory-pochlania-CO2-a44415

  POlscy kibole i podstęp technologiczny.

  A co to jest shoutbox?

  Dostałem innego maila – takiej treści:

  „Wczoraj zbeszczeczono Ołtarz, Najświętszy Sakrament w kościele O.O. Kapucynów na Krakowskim Przedmieściu. Pijani „kibice” którymi posłużył się Szatan oblali piwem Ołtarz, Prezbiterium, Kaplicę Wietrznej Adoracji. Było to przed 6.00. Potrzebna jest wielka modlitwa wynagradzająca i przebłagalna za tych nieszczęśników. Przekaż dalej 11.czerwiec 2012 22.27. Od KCH Czesław K
  Przesyła Krzysztof
  PS.
  To może być również prowokacja z zewnątrz.
  Może nie zamierzona ale w tym okresie, intryguje!
  Spoko, koko, koko, My TRWAM-y, na modlitwie!”

  Odpisałem autorowi maila tak:

  palant-jahwista!

  Zbeszczeszczono a nie zbeszczeczono. I ciesz się że tylko piwem, a nie benzyną…

  …Kaplicę Wietrznej Adoracji.

  Pacan i palant. Jahwista odmóżdżony. Nawet nie wie, że „adoracja” jest wieczna a nie wietrzna! Wietrzna to jest ospa – palancie jeden.

  opolczyk

  Polubienie

 16. A co to jest shoutbox?”-hm…takie… okienko w którym można wpisywać uwagi,na stronie RKP po lewej stronie działa coś takiego 😉

  Polubienie

 17. Żydzi: Gałąź wedyjskiej rodziny
  Na podstawie listu: Dhaneśvara Dasa

  Zanim Mojżesz pojawił się w Egipcie, cywilizacja ta od wieków była w pełni rozkwitu.W państwie faraonów kult świątynny był uderzająco podobny do tego z ,,naszych” świątyń. Istniały pewne tezy medytacji (sandhya) w których obiektem był Amon – Ra, bóg słońca. Istniały także metody ofiarowywania kadzideł, jedzenia, ozdób , ubrań bóstwom, będące odbiciem – aratrika. Dokonywano abhiseku, budzono i kładziono bóstwa spać…
  Np. Egipska Księga Umarłych jest prawie idealną kopią Tybetańskiej Księgi Umarłych, która zresztą została zapożyczona z Himalajskej tradycji Yaksa Siwaitów Tantrycznych (Siwaici ci mieli znanczny wpływ na Buddyzm – Vajrayana, Lamaizm). Egipcjanie rozróżniali ciała astralne, a ich kapłani byli wegetarianinami (żyli w brahmacaryi, nie jedli nawet jajek. Dopiero w późniejszych czasach zaczęli jeść mięso z ofiar). Można tutaj jeszcze podać pewną ciekawostkę, mianowicie w świątyniach egipskich znajdują się wizerunki kwiatów lotosów, uchodziły one jako wzór piękna i czystości.

  Gdzy Pan Parasiurama rozgromił buntowniczych ksziatriów, rozproszyli się oni po całym świecie.Wiele świadectw pisanych potwierdza to wydarzenie. Pewna grupa ksziatriów wyruszyła do Egiptu, inne do Mezopotamii, Północnej Europy, czy wręcz do Ameryki. Między tymi kulturami istnieją znanczne podobieństwa a o tym będzie jeszcze mowa….

  Tak więc, gdy Mojżesz został zaadoptowany przez Królową, pewne jest że odebrał królewskie wykształcenie (zawierało ono egipską religię, filozofię, naukę, astrologię, formuły magiczne itp – wszystko co potrzebne młodemu księciu). Nie jest to wspomniane w Bibli (która skupia się na wędrówce Izraela) ale Mojżesz dysponował wiedzą o wiele większą niż się współcześnie sądzi (był genialnym strategiem i politykiem – np. zorganizował podział społeczeństwa na klasy, który nie istniał w plemionach Izraela przed nim). Napisał on książki dla ,,zawansowanych czytelników,, znanych jako Kabbala. W Średniowieczu Kabbala zainteresowała templariuszy, alchemików, mistyków, magów, etc, którzy nierzadko płacili życiem za zgłębianie tej wiedzy.

  Powszechnie wiadomo, że plemiona Żydowskie były prostymi ludami pasterskimi, nie mającymi za bardzo zaawansowanej cywiizacji (przed Mojżeszem). Byli jednak pod wpływem Sumeru i w Biblii jest sporo odniesień do tego faktu.

  Istnieje historia o ,,zagubionym plemieniu Izrela,,. W/g Dhanevesvara Prabhu owe plemię to Żydzi którzy osiedlili się w Kaszmirze. Ich przybycie nastapiło już w Kali yudze (nie byli to ci ksatriowie rozgromieni przez Pana Parasiuramę). Obecnie są znani jako Sikhowie. Taki przebieg historii potwierdzają miejscowi ludzie, (np.ich nazwiska).

  Rzymski historyk Josephus pisze, że „Żydzi pochodzą od indyjskich filozofów”.
  W księdze Apion, 1 werset 22:
  (…)”Ten człowiek z urodzenia jest Żydem i pochodził z Celesyrii; ci Żydzi pochodzą od indyjskich filozofów; oni są nazwani przez Hindusów ,,Calami,, a przez Syryjczyków ,,Judaei,, i wzięli tą nazwę z kraju w którym Oni mieszkają zwanym Judea,,

  Dr. S. Radhakrishnan potwierdza ten fakt w swej książce ,,Pracya Mattu Paschatya Sanskriti,,.
  Pisze, że Grecy podkreślali Indyjskie pochodzenie Żydów, tych samych których Syryjczycy nazywali Judei. Synonimem tego słowa jest sanskryckie Yadava lub yaudheya a Hindusi zwali ich Kalanis [sic] ortodoksyjnymi zwolennikami pisma”.

  Trzeba tutaj zauważyć różnice pomiędzy tymi Żydami a pózniejszymi ortodoksyjnymi Palestynskimi Żydami z I wieku (którzy poddani byli okupacji Rzymu). Porzucili oni wpływy wedyjskie i stali się; Ebonitami, Eseńczykami….

  Zgłębiając takie pisma jak Biblia, Tora czy Koran można odnaleźć ukryte pozostałości wiedzy… wiedzy, która mówi w jaki sposób wrócić do Boga – Kryszny.

  Tłumaczyła: bhn. Ewa Stachowska
  5.1.2008
  16:58

  http://nama-hatta.pl/articles.php?article_id=175

  Uważam powyższe za zwykłą bzdurę. Mojżesz jest postacią fikcyjną, wymyśloną przez żydowskich kapłanów. Nie było „niewoli egipskiej”, „wyjścia z Egiptu”, Synaju i przekazania Mojżeszowi dekalogu. To zwykła mitologia. Naleciałości Sumerskie pochodzą z okresu tzw. „niewoli babilońskiej”. Babilończycy w roli zakładników trzymali u siebie żydowską elitę. Reszta Izraelitów pozostała w Kanaanie płacąc jedynie Babilonowi trybut.
  Zakładnicy żydowscy nie musieli pracować, byli traktowani jako „goście wbrew własnej woli”. A że byli elitą, wykształconą na dodatek – mieli czas na zapoznanie się z tradycją Sumeru.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Niewola_babilo%C5%84ska
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tora#Nowa_hipoteza_.C5.BAr.C3.B3de.C5.82
  To podczas tzw. „niewoli babilońskiej” powstała Tora – czyli księgi domniemanego Mojżesza, oraz spora część innych ksiąg żydowskiej biblii Tanach
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach
  opolczyk

  Polubienie

 18. ten ostatni link—> to tak jak bym czytal Mezamira 🙂 czy to nie Ty ten Artykul napisales ? 😉 ja mam tylko uwage do fragmentu o ksiegach a szczegolnie „ksiegi Welesa”
  Jest juz udowodnione i jedynie w Rodzimowierstwie Rosyjskim nie akceptowane, ze ksiega Welesa to falszerstwo. Faktem jest, ze jest dosc dobrze zrobione ale zawiera okreslenia ktore nigdy nie mogly byc uzywane w okresie jaki przypisuja ksiedze Welesa Rosjanie. Wobec tego lepiej traktowac te ksiege jako dzielo literackie anizeli symbion wiary Rodzimej !

  Polubienie

 19. Inwazja Aryjczyków – fakt czy mit?
  Teoria Aryjskiej inwazji jest z pewnością jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w historii Indii. Trzeba jednak tutaj zaznaczyć, że inwazja czy najazd Aryjczyków jest i pozostaje tylko TEORIĄ. Nie ma konkretnej daty rzekomego najazdu, czy innych KONKRETNYCH I BEZSPORNYCH DOWODÓW. Są tylko teorie i gdybania; być może tak albo tak. Czyli jak to bywa z teoriami wszyscy wiemy…. są tylko teoriami.

  Zaskakujące jest to, że teoria Inwazji Aryjczyków nie ma potwierdzenia w Wedach, Puranach, Itihasach czy w Mahabharacie.
  Teoria została wymyślona w XIX wieku przez Europejskich badaczy kultury Indii (a potem wykorzystywana przez nazistów).

  Europejczycy będący w rzeczywistości misjonarzami chrześcijańskimi (często bez wykształcenia w kierunku historii czy archeologii), wręcz nie chcieli przyjąć do wiadomości, że przed Abrahamem czy Jezusem mogła istnieć lepiej rozwinięta cywilizacja poza Europą. Chcieli oni w sposób jednoznaczny pokazać niższej rasowo i religijnie ludności, że Bóg chrześcijański jest lepszy, i że ich cywilizacja jest o wiele bardziej rozwinięta niż Indusów.

  http://nama-hatta.pl/articles.php?article_id=111

  To też bardzo dziwne.

  Polubienie

 20. Pingback: Pagans / Poganie ( Rodzimowiercy słowiańscy ) – Poganin i Słowianin

Możliwość komentowania jest wyłączona.